UVT Newsletter - ianuarie 2014

Page 1

IANUARIE 2014 dci@e-uvt.ro

DIN ACEST NUMĂR: EVENIMENTE 2014, Anul UVT 70 Universitatea de Vest din Timișoara, convenție cu Institutul Francez din România Nou restaurant studențesc în cadrul Universității de Vest din Timișoara Universitatea de Vest din Timișoara, membru fondator al Clusterului pentru Turism Banat

PROIECTE Noi proiecte cu finanțare europeană, la Universitatea de Vest din Timișoara

COMPETIȚII Universitatea de Vest din Timişoara sprijină performanța și la nivel preuniversitar Premiu C.N.C.S. obținut la UVT

DIVERSE Drumul de la teorie la practică este mult mai scurt pentru studenții economiști din Timișoara Sorin Ciutacu, un profesor de la UVT, în Arabia Saudită Expoziție internațională la UVT Nokia recrutează studenți de la Universitatea de

Anul 2014 este an aniversar pentru Universitate: se împlinesc 70

Vest din Timişoara

de ani de la semnarea Decretului Regal nr. 660 din 1944 de înființare a

Profesori de la Universitatea din Tokyo în vizită la

acesteia. Este anul în care împreună reconstruim memoria Universității

Departamentul de Geografie Incubator de afaceri pentru studenți

prin amintirile și experiențele trăite aici.

Noi apariții la Editura Universității de Vest

ACȚIUNI VIITOARE

Împreună suntem UVT și împreună construim istoria Universității!

Puterea de a fi altfel Examene cu public… Lista actelor normative

www.uvt.ro


IANUARIE 2014

2014, Anul UVT 70 Suntem parte a unei mari familii, iar anul 2014 este anul Nostru, Anul UVT 70. E un moment în care amintirile, poveștile, experiențele trăite aici, în UVT, ar trebui să se întâlnească. Pentru că ne dorim să fim împreună și în spațiul virtual, ne bucurăm să vă anunțăm că s-a făcut primul pas – UVT a lansat pagina de Facebook UVT 70. Astfel, prin poveștile, fotografiile, momentele trăite de noi toți în UVT să conturăm albumul nostru cu amintiri. Vă așteptăm pe pagina de Facebook UVT 70 www.facebook.com/UVT70, de luni – duminică, între orele 0-24, din 21 ianuarie – 31 decembrie 2014! Share, comment, LIKE UVT 70!

Acesta este mesajul cu care am început anul 2014, an aniversar pentru Universitatea noastră. Anul UVT 70 a început prin crearea unei pagini de Facebook, pagină care are rolul de a aduna amintiri, fotografii și mărturii din UVT, de la înființarea sa până astăzi. Într-o săptămână de la lansarea paginii s-au adunat aproape 1000 de like-uri, amintiri și fotografii de la absolvenți. Următorul pas ce va fi făcut în spațiul virtual va fi lansarea unui site aniversar, în cursul lunii martie. Acest site va aduna poveștile și fotografiile de pe pagina de Facebook, dar și ale profesorilor reprezentativi din Universitate. În acest sens, a fost creat un grup de lucru format din cadre didactice și doctoranzi de la facultățile de Litere, Istorie și Teologie Sociologie și Psihologie - Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării și din cadrul Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic. Aceștia au realizat interviuri în special cu cadrele didactice care nu mai fac parte din corpul didactic al Universității, adunând până în momentul de față un număr de aproximativ 30 de interviuri. Pe lângă fotografii și mărturii, site-ul va conține un scurt istoric al facultăților, o hartă a tuturor spațiilor Universității, un Google calendar pentru toate evenimentele care vor avea loc pe parcursul acestui an la Universitate.

Foto: Colaj cu imagini din viața UVT

www.uvt.ro

pagina | 2


IANUARIE 2014

Cele două mari momente ale Anului UVT 70 și marea majoritate a evenimentelor vor avea loc în lunile mai și decembrie, luni cu o semnificație importantă pentru noi, cei din UVT: în luna mai se sărbătorește Ziua Universității, iar în luna decembrie se împlinesc cei 70 de ani de la semnarea Decretului regal nr. 660 și cei 25 de ani de la Revoluția din decembrie 1989. Unul din evenimentele importante din Universitate ce va avea loc în luna mai este Consiliul Național al Rectorilor, întâlnire care va aduce în Universitate rectorii din toate instituțiile de învățământ universitar din țară. De asemenea, din momentele importante ale anului, se pot menționa o serie de decernări de titluri de Doctor Honoris Causa unor personalități marcante din spațiul social și cultural al țării și din afara ei. Cu sprijinul Facultății de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității s-a început demararea procedurilor de schimbare a unor denumiri de străzi și de plasare de plăcuțe memoriale pe casele în care au locuit profesori importanți din universitate.

Universitatea de Vest din Timișoara, convenție cu Institutul Francez din România Universitatea de Vest din Timișoara și Institutul Francez din România, Direcția regională Timişoara au semnat o convenție prin care cele două părți se asociază pentru organizarea şi gestiunea în cadrul Universității a unui centru de examene delocalizat pentru certificările oficiale de limba franceză: DELF, DELF Pro şi DALF destinate studenților instituției de învățământ superior.

Foto: Delegația UVT și cea a Institutului Francez din România semnând convenția de colaborare

Foto: Colaj cu imagini din viața UVT

În baza convenției, Universitatea se angajează să asigure o bună promovare a acestor certificări în rândul studenților din cadrul tuturor facultăților și să ia toate măsurile necesare pentru punerea în practică în bune condiții a sesiunii de examene. Institutul Francez din România, Direcţia regională Timişoara va pune la dispoziţia UVT echipa de examinatori necesară în funcţie de numărul de candidaţi. „Așa cum am mai spus, Universitatea de Vest din Timișoara își dorește parteneri puternici în comunitatea în care activează. Această asociere este un exemplu de colaborare la care Universitatea se angajează pentru a veni în sprijinul studenților, comunității academice, dar și a partenerilor noștri”, a declarat Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Prof. univ. Dr. Marilen Pirtea. La întâlnirea de semnare a convenției au participat Rectorul UVT, Prof. univ. Dr. Marilen Pirtea, Prorector - Relații Internaționale și Comunicare Instituțională, Conf. univ. Dr. Dan D. Lazea și Lect. univ. Dr. Codruța Goșa, iar din partea Institutului Francez au fost prezenți Directorul Institutului Francez din România, Stanislas Pierret, Directorul Direcţiei regionale Timişoara, Daniel Malbert și Responsabil misiune pentru cooperarea educativă și lector de limba franceză la UVT, Virgile Prod'homme.

www.uvt.ro

pagina | 3


IANUARIE 2014

Nou restaurant studențesc în cadrul Universității de Vest din Timișoara

Universitatea de Vest din Timișoara, membru fondator al Clusterului pentru Turism Banat

Consecventă strategiei sale de a îmbunătăți constant componenta socială a vieții studențești, conducerea Universității de Vest din Timișoara, în colaborare cu Bianco Group, proprietara Brandului Papri, a inaugurat în cadrul Universității, clădirea de pe Bd-ul Vasile Pârvan 4, un modern restaurant studențesc. Restaurantul se adresează în primul rând studenților și cadrelor didactice din cadrul UVT. Respectând bucătăria, rețetele și ingredientele de origine maghiară și transilvăneană, restaurantul vine în întâmpinarea clienților cu o gamă variată de preparate pentru toate gusturile, la cele mai accesibile prețuri. Reprezentând un restaurant studențesc, acesta vine zilnic în întâmpinarea studenților și cadrelor didactice cu prețuri speciale și meniuri promoționale. „Ne-am propus încă de la începutul mandatului nostru să aducem în mod constant îmbunătățiri atât condițiilor de studiu, cât și al celor sociale. Astfel, acest al doilea restaurant, pe lângă cel de la Facultatea de Drept, vine în sprijinul unei comunități de aproximativ 20.000 de oameni, studenți și cadre didactice”, a declarat Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Prof. univ. Dr. Marilen Pirtea.

În 27 ianuarie 2014 a avut loc ședința Adunării Generale a Asociaților, privind semnarea documentelor de constituire a Asociației Cluster pentru Turism Banat (CLUSTRBANAT), în cadrul căreia Universitatea de Vest din Timișoara este membru fondator. Inițiativa constituirii acestuia aparține Consiliului Județean Timiș, iar obiectivul este de a avea un cluster reprezentativ la nivelul județului și al regiunii care să creeze cadrul propice și eficient pentru stimularea activității în domeniu, prin implicarea societății civile și actorilor principali din acest sector (autorități publice, mediul academic, asociațiile profesionale, mediul de afaceri etc), implementarea de proiecte, identificarea și atragerea de surse de finanțare etc. „Acest demers are o importanță strategică extrem de ridicată aducând la un loc decidenți și instituții care își pot aduce aportul în dezvoltarea turismului pe plan local și regional. Rolul nostru ca Universitate este acela de a furniza expertiză de cel mai înalt nivel, prin resurse umane importante și cercetare avansată în domeniu”, a declarat Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Prof. univ. Dr. Marilen Pirtea. Printre obiectivele Clusterului se numără promovarea și dezvoltarea competitivă a cercetării, educației, inovării; promovarea și susținerea de inițiative legislative menite să reglementeze aspecte de interes pentru sectorul de activitate; sprijinirea integrării ofertei de educație cu nevoile reale ale mediului de afaceri din domeniul turismului; creșterea accesibilității la finanțările europene și internaționale în baza unei strategii și a unui pachet integrat de proiecte; intermedierea de parteneriate și cooperări internaționale; realizarea unui centru de dezvoltare și training pentru sectorul de turism; promovarea destinațiilor turistice locale, județene și regionale. Pentru buna desfășurare a activității, Universitatea de Vest din Timișoara a decis, de asemenea, găzduirea Clusterului pentru Turism Banat în sediul său. Din Clusterul pentru Turism Banat fac parte instituții administrative locale și județene, universități, instituții deconcentrate, asociații profesionale în domeniu, ONG-uri, companii reprezentative etc.

Foto: Restaurant studențesc

www.uvt.ro

pagina | 4


IANUARIE 2014

Noi proiecte cu finanțare europeană, la Universitatea de Vest din Timișoara Luna ianuarie a adus numai vești bune Universității: aceasta a câștigat o serie de proiecte POSDRU atât prin postura de lider principal, cât și cea de partener, pe linia de finanțare DMI 1.5. „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”. Au fost finanțate în total 31 de proiecte la nivelul țării, iar Universitatea de Vest din Timișoara a câștigat șase proiecte, două proiecte în calitate de lider principal și patru în calitate de partener. Cele două proiecte în care UVT este lider principal sunt: Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și socioeconomice. Rețea de cercetare multiregională (CCPE) și UNIVERSITARIA – şcoală de didactică universitară şi cercetare ştiinţifică avansată. Primul proiect câștigător este Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și socio-economice. Rețea de cercetare multiregională (CCPE) - ID 140863. Din totalul de 31 de proiecte finanțate, proiectul s-a aflat pe locul 6 – la egalitate cu Academia de Studii Economice din București (pe lista apare locul 8 datorită ordinii alfabetice, ASE fiind clasat în fața noastră cu două proiecte care au același punctaj), cu un punctaj de 84,5 și o valoare totală de 12.573.000,16 lei. Proiectul constă în burse doctorale și post-doctorale pentru crearea unei rețele de cercetare în domeniul umanist și socio-economic. Cel de-al doilea proiect, intitulat UNIVERSITARIA – şcoală de didactică universitară şi cercetare ştiinţifică avansată, linia de finanțare DMI 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională” este clasat pe locul 2 dintr-un total de 13 proiecte finanțate, cu un punctaj de 85 puncte și suma totală de 6.085.655,67 lei. În calitate de partener, UVT este alături de patru universități din țară: Academia de Studii Economice din București, Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea din București și Universitatea din Craiova.

Primul proiect, Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România (ID-134197) este în valoare de 12,76 9,642.00 lei, fiind pe locul 6, cu un punctaj de 84.5 puncte și având ca lider Academia de Studii Economice din București. Proiectul constă în burse doctorale și post-doctorale pentru domeniul de cercetare științe economice. Cel de-al doilea proiect se numește Tineri cercetatori de succes - dezvoltare profesională în context interdisciplinar și internațional (ID-132400), este în valoare de 12,767,626.20 lei, având un punctaj de 82 de puncte, ceea ce l-a clasat pe locul 12. Proiectul are ca lider Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca și ca scop dezvoltarea rețelei de cercetare. Cel de-al treilea proiect în care universitatea este partener se numește Programe doctorale și post-doctorale de excelență pentru formarea de resurse umane înalt calificate pentru cercetare în domeniile Științele Vieții, Mediului și Pământului (ID-133391), este în valoare de 9,454,851.84 lei a obținut un punctaj de 80 puncte, fiind clasat pe locul 20. Lider de proiect este Universitatea din București, scopul proiectului fiind bursele doctorale și post-doctorale pentru domeniul de cercetare științele naturii. Ultimul proiect în care UVT este partener se numește Burse Universitare in Romania prin Sprijin European pentru Doctoranzi si Post-doctoranzi (ID-133255), are ca lider de proiect Universitatea din Craiova, fiind finanțat cu suma de 12,730,412.66 lei.

www.uvt.ro

pagina | 5


IANUARIE 2014

Universitatea de Vest din Timişoara sprijină performanța și la nivel preuniversitar La sfârșitul lunii ianuarie a avut loc a VIII-a ediție a concursului de matematică “TMMATE”, la Colegiul Naţional “C.D.Loga” din Timişoara, la care au participat peste 600 de elevi din clasele IV-XII. Concursul este organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Colegiul Naţional „C.D.Loga” în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş şi Societatea de Ştiinţe Matematice din România – filiala Timiş. Concursul se desfășoară în mod tradițional la Colegiul Național „C.D.Loga” din Timişoara şi beneficiază în mod constant de sprijinul Universității de Vest din Timișoara prin Facultatea de Matematică și Informatică. Președintele comisiei de concurs a fost anual decanul sau prodecanul Facultății de Matematică și Informatică, iar președinte de onoare a fost și la această ediție Prof. univ. Dr. Viorel Negru, prorector al Universității de Vest din Timișoara.

Elevii, veniți din județele Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, dar și din Ungaria, au reușit să obțină 43 de premii și 109 mențiuni. „Sunt rezultate foarte bune, la fiecare clasă am avut copii care au obținut punctajul maxim. La clasa a IV-a și la clasa a IX-a am avut chiar câte patru elevi cu punctaj maxim. Am primit un sprijin consistent din partea Universității de Vest, a Universității Politehnice din Timişoara și a Societății de Științe Matematice, concretizat atât în suport logistic, cât și în premii”, declară Zeno Blajovan, inspector școlar pentru matematică în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Timiș. Sprijinul oferit de Universitatea de Vest din Timișoara este o parte importantă a strategiei instituției de sprijinire a învățământului preuniversitar, după cum declară Rectorul Universității, Prof. univ. Dr. Marilen Pirtea: „Suntem într-o legătură permanentă cu mediul preuniversitar pentru a sprijini și încuraja performanța. Consider că este important a identifica timpuriu acești copii care trebuie apoi sprijiniți în a-și dezvolta aptitudinile. Cum am mai spus, ne dorim cei mai buni studenți, iar ei reprezintă o parte importantă a viitorului Universității”. Concursul TMMATE reprezintă deja o tradiție, la el participând cei mai buni elevi matematicieni, selectați pe baza rezultatelor deosebite la concursuri județene și naționale.

Premiu C.N.C.S. obținut la UVT

Foto: Premierea participanților

De altfel, colaborarea excelentă în domeniul matematicii între Universitatea de Vest din Timişoara, Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Societatea de Ştiinţe Matematice din România – filiala Timiş se concretizează și prin alte proiecte comune, precum: - Centrul de excelenta ce funcționează de peste 8 ani; - Organizarea olimpiadelor de matematică; - Organizarea Concursului Regional de Matematică “Traian Lalescu”; - Sponsorizarea cu premii în obiecte și bani.

Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS) din România a premiat rezultatele de vârf din domeniul cercetării științifice, mai ales cele indexate ISI. Pentru anul 2013, unul dintre premiile importante obținute de UVT pentru studiile ISI este acela al Lect. univ. Dr. Patricia RUNCAN, din cadrul Departamentului de Asistență Socială al Facultății de Sociologie și Psihologie. Premiul a fost acordat pentru studiul Emotional Intelligence and Life Satisfaction in Romanian University Students: The Mediating Role of SelfEsteemand Social Support, scris de Patricia RUNCAN (UVT) și de Mihai IOVU (UBB), publicat în Revista de Cercetare și Intervenție Socială, 40, 137-148, în anul 2013. Rezultatele se găsesc la adresa: http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PREMIERE_ARTICOLE/ARTICOLE% 202013/LISTA%203%20REZULTATE%2013%20DECEMBRIE.pdf

www.uvt.ro

pagina | 6


IANUARIE 2014

Drumul de la teorie la practică este mult mai scurt pentru studenții economiști din Timișoara Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor din Timișoara (FEAA) și compania de software EBS Romania au semnat un acord de parteneriat pentru a veni în ajutorul studenților economiști din Timișoara. În cadrul acestui acord, EBS Romania a pus la dispoziția studenților FEAA soluția informatică CLARVISION ERP oferind licențe academice, precum și acces la documentația de specialitate. CLARVISION ERP este un sistem informatic integrat de concepție 100% românească, dezvoltat de compania din Cluj-Napoca. Astfel, studenții lucrează pe o soluție informatică reală, simulând fluxuri de afaceri și procese economice, ceea ce îi ajută să pună în practică cunoștințele acumulate la cursuri și seminarii. „Colaborarea cu EBS Romania se înscrie în strategia noastră, specifică unei facultăți antreprenoriale, de a colabora cu mediul de afaceri, pentru a oferi studenților FEAA posibilitatea de a utiliza în procesul educațional soluții informatice performante, cu ajutorul cărora pot fi optimizate procesele de business din cadrul companiilor”- Ovidiu Megan, Decanul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor din Timișoara. Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara, în cei peste patruzeci și cinci de ani de existenţă, a devenit o prezenţă activă, recunoscută în învățământul superior din domeniul economiei şi administrării afacerilor la nivel regional, naţional şi european. FEAA oferă opt specializări pentru ciclul de licență în limba română (Contabilitate și Informatică de Gestiune, Economia Comerțului Turismului și Serviciilor, Economie Generală și Comunicare Economică, Economie și Afaceri Internaționale, Finanțe și Bănci, Informatică Economică, Management și Marketing), specializarea Finance and Banking în limba engleză și specializarea Management în limba franceză. Pentru ciclul de master FEAA oferă 25 de programe, iar la ciclul de doctorat 5 domenii de cercetare. În noiembrie 2013 compania de software EBS Romania a fost preluată de concernul japonez NTT Data, situat pe locul 6 în topul mondial al furnizorilor de servicii IT. EBS este specializată în externalizarea de servicii IT precum dezvoltare software, testare, asigurarea calităţii şi

servicii de suport pentru managementul aplicaţiilor, având o experienţă de 13 ani în domeniu. Compania este cunoscută şi ca furnizor în domeniul serviciilor IT (în special SAP), fiind SAP CertifiedValueAddedReseller şi furnizor al propriului produs ERP, Clarvision. În Timișoara EBS Romania este prezentă din anul 2012. Diversitatea și aria largă de acoperire a portofoliului de clienți externi și interni precum SAP, Volkswagen, BMW, MHP, Itelligence, Nestle, Edeka, Basycs, Kromberg& Schubert sau Intesa au favorizat în scurt timp localizarea în această filială a unor proiecte care acoperă direcțiile de top în IT-ul actual.

Sorin Ciutacu, un profesor de la UVT, în Arabia Saudită Sorin Ciutacu, timişorean de origine, este cadru didactic al UVT din 1991 în cadrul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, membru al Departamentului de Limbi moderne. A preferat o carieră didactică uneia administrative deoarece fusese anterior, între 1990 şi 1991, Consilier al Ministrului la Ministerul Culturii, în Bucureşti. A mizat întotdeauna pe vocaţia de dascăl şi pe credinţa că profesorul are nu numai un rol de a transmite cunoştinţe, ci şi de a forma oameni, caractere şi moduri de gândire. Investiţia în educaţie, investiţia în oameni sunt lucrurile cele mai bune, pertinente şi pline de miez şi sens.

www.uvt.ro

Foto: Prof. Sorin Ciutacu

pagina | 7


IANUARIE 2014 Sorin Ciutacu a absolvit Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, unde a studiat anglistică şi limbile clasice. În paralel, a studiat neerlandeză şi franceză ca limbi facultative şi s-a familiarizat cu alte limbi germanice nordice. În 1999 şi-a susţinut teza de doctorat pe o temă de lingvistică şi filosofie: “Cauzalitatea şi reflectarea ei în schimbarea semantică din engleză contemporană” la Universitatea din Bucureşti sub îndrumarea Domnului Profesor univ. Dr Adrian Nicolescu. Ulterior, a obţinut şi o diplomă de studii aprofundate în Sociologie politică la Facultatea de Sociologie şi Psihologie a Universităţii de Vest din Timişoara, ca urmare a interesului său profund pentru ştiinţele sociale şi pentru interdisciplinaritate. Sorin Ciutacu a efectuat stagii academice de formare şi de cercetare la universităţi, biblioteci şi alte instituţii străine din Oxford, Cambridge, Birmingham, Londra, Paris, Heidelberg, Amsterdam, Utrecht, Gent, Hasselt, Frankfurt am Main, Bonn, Aveiro, Napoli, în domenii diverse ca: anglistică, neerlandistică, traductologie în context european, studii europene, educaţia adulţilor, informatică aplicată ştiinţelor istoriei. A participat la peste 50 de conferinţe şi congrese internaţionale şi a prezentat aproximativ 50 de lucrări pe teme diverse: anglistică, americanistică, studii culturale, discurs politic, istoria ideilor, neerlandistică, studii germanice, studii europene şi sociologie. Sorin Ciutacu a fondat Biblioteca şi Lectoratul de neerlandistică Erasmus (de la etajul 5 al clădirii UVT) în 1992. Lectoratul de neerlandistică a primit vizita Majestăţii Sale, Regina Beatrix a Ţărilor de Jos, în 2001 şi a numeroşi distinşi ambasadori, scriitori şi profesori. El a ţinut prelegeri la diverse universităţi din: Viena, Birmingham, Catania, Bari, Bruxelles şi Rostock. La UVT a predat cursuri diverse, la nivel de licenţă şi masterat: semantică, terminologie, instituţii europene, traductologie (LMA, licenţă) istoria culturală a limbii engleze, germanistică, neerlandistica (facultativ), (Limbi şi literaturi moderne, licenţă), istoria culturală a Europei (la SISEC, nivel master şi nivel licenţă), limba naţiune şi stat în Europa (SISEC, nivel master), discurs politic britanic (nivel master), discurs instituţional american şi instituţii americane (nivel master). A publicat cărţi în co-autorat: Sinteze de limba şi literatură engleză (1996), Dicţionar de colocaţii verbale englez-român (2000), Ghid de conversaţie român-olandez (2002), Genul în germană şi engleză (2005) şi peste 30 de studii şi articole ştiinţifice în ţară şi în străinătate. Sorin Ciutacu este poliglot: vorbeşte 8 limbi fluent şi mai are cunoştinţeoperaţionale de încă 7. În prezent se străduieşte să înveţe arabă. Îşi aşteaptă publicarea la o editura din Olanda: Causality and Semantics, iar alte două cărţi sunt în pregătire: From Local to Global

English şi Introductionto Germanic Studies, o noutate prin interdisciplinaritatea ei. La orizont mai sunt: British and American Political Discourse: FormsandIdeas şi Miscellanea Arabică-Europaea: Cultural Encounters. Plus două romane în engleză: A History of the Eternal Feminine şi The Stronghold: Timişoara în 1716 şi un jurnal arab. Timpul va vedea dacă toate acestea se vor materializa. În 2011 a fost invitat în Arabia Saudită ca Associate Professor al Departamentului de Anglistică al Universităţii King Khalid din Abha să ţină cursuri de istoria limbii engleze, morfologie şi sintaxa şi să participe la optimizarea vizibilităţii internaţionale a universităţii şi a imaginii ei globale alături de alţi profesori occidentali: români, americani, canadieni şi sudafricani. Este membru al Consiliului profesoral, al Comitetului de studii postuniversitare în Lingvistică Aplicată, şef de disciplină la istoria limbii engleze, membru în Comitetul de cercetare şi membru în Comitetul Consultativ al revistei de lingvistică şi literatură a Universităţii. În prezent, Sorin Ciutacu predă cursuri de istoria limbii engleze, morfologie engleză şi tehnologie aplicată în domeniul învățării limbilor străine la nivel de licenţă şi cursuri de lingvistică aplicată la nivel de master. Crezul său didactic este acelaşi: să-i instruiască pe studenţii săi arabi, dar să-i şi formeze din punct de vedere intelectual, moral şi estetic. O dorinţă nu tocmai uşor de realizat. Cum condiţiile de acolo sunt foarte diferite, activitatea pedagogică şi de cercetare se confruntă cu noi provocări la care trebuie să răspundă funcţional. El doreşte să construiască punţi de comunicare, de înţelegere mutuală şi chiar de încredere şi să vadă umanitatea dincolo de diferenţele religioase şi culturale marcate dintre Occident şi lumea arabă. De aceea, el învaţă arabă şi studiază istoria şi culturile ei. Şi-ar dori studenţi mai interesaţi, mai curioşi ştiinţific şi mai motivaţi şi un program doctoral pe care să-l conducă. Dar aceasta se va întâmpla, speră Sorin Ciutacu, la întoarcerea sa la UVT.

Expoziție internațională la UVT Unul din primele evenimente ale anului 2014 din cadrul Universității a avut loc la Facultatea de Arte și Design, printr-o expoziție internațională. În urma unui parteneriat cu primăria orașului Mericourt din Franța, Facultatea de Arte și Design găzduiește expoziția ''Maudite soit la Guerre'', expoziție care reunește lucrări realizate pe perioada rezidenţei de la Mericourt a studenţilor și doctoranzilor Facultăţii, a domnului lect. univ. dr. Cristian Sida şi a unor artişti francezi. Aceasta a fost plasată în două locații: la Galeria Mansardă (FAD) și la Galeria Calpe, de la Bastion, cu titlul ''Diptyque''.

www.uvt.ro

pagina | 8


IANUARIE 2014

Nokia recrutează studenți de la Universitatea de Vest din Timişoara

Foto: Vernisajul expoziției Maudite soit la Guerre

În perioada 22 ianuarie – 12 februarie 2014, la Galeria Mansardă din cadrul Facultăţii de Arte şi Design pot fi văzute lucrările artiștilor: Iancu Georgiana, Livia Mateiaș, Mădălina Baciu, Lavinia Logofătu, Nicolae Velciov, Lodovic Wache, Samir Sfaxi, Cristian Sida, Jean Louis Gautherin și Marius Jurca.

Producătorul finlandez de telefoane mobile Nokia a desfășurat în cadrul Universității de Vest o acțiune de recrutare de personal pentru poziţii de “summertrainees” pentru lunile mai şi septembrie 2014, în Helsinki, la sediul central Nokia. Domnul Alexandru Cicortaş director în cadrul companiei Nokia în Helsinki, a susţinut două sesiuni de prezentare şi informare asupra oportunităţilor şi cerinţelor referitoare la acest program derulat de compania Nokia. Sesiunile de prezentari Nokia “SummerTrainees” au avut loc la Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi la Facultatea de Matematică și Informatică. În cadrul celor două sesiuni de prezentări, au împărtăşit din experienţa lor domnul Cicortaş Alexandru director în cadrul companiei Nokia în Helsinki, alături de foşti beneficiari ai acestui program. Programul se adresează tuturor studenţilor şi masteranzilor din cadrul Universităţii de Vest care doresc să îmbine specialitatea lor cu provocările industriei de telecomunicaţii, în special cu segmentul de comunicaţii mobile (partea de aplicaţii, dar nu numai). Numărul poziţiilor disponibile este relativ limitat pentru că se urmăreşte recrutarea de studenţi cu potenţial foarte ridicat. Toţi aplicanţii vor trece printr-un riguros proces de selecţie în următoarele câteva săptămâni. Studenţilor selecţionaţi li se va oferi posibilitatea de a lucra pe perioada contractului la sediul central al companiei Nokia din Finlanda şi, de asemenea, în funcţie de cerinţele postului, pot avea posibilitatea de deplasare în interes de serviciu între locaţiile organizaţiei angajatoare situate în SUA sau în zona Asiei Centrale.

Foto: Vernisajul expoziției Diptyque

În perioada 21 ianuarie – 8 februarie 2014, la Calpe Gallery expun Claude Fetis, Alain Brodski, Martine Brodski, Pierre Marescau, Richard Marcziniak, Samir Sfaxi, Gopal Dagnogo, Ludovic Wache. Cristian Sida, Horia Bojin, Călin Beloescu, Dana Constantin şi Vică Tilă Adorian, Velciov Nicolae, Livia Mateiaș, Iancu Georgiana și Marius Jurca, majoritatea cadre didactice sau masteranzi / doctoranzi ai Facultăţii de Arte şi Design din Timişoara, instituţie care a iniţiat un parteneriat cu municipalitatea din Mericourt în primăvara anului 2013.

www.uvt.ro

Foto: Sesiune de prezentare Nokia “SummerTrainees”

pagina | 9


IANUARIE 2014

Profesori de la Universitatea din Tokyo în vizită la Departamentul de Geografie

Incubator de afaceri pentru studenți

În perioada 23-30 ianuarie Departamentul de Geografie al Universităţii de Vest din Timişoara a primit vizita a doi distinşi profesori de la Universitatea din Tokyo. Cei doi s-au aflat în Timişoara la invitaţia adresată de Dr. Lucian Drăguţ, pentru o colaborare în cadrul unui proiect de cercetare având drept obiectiv identificarea automată a alunecărilor de teren pe baza modelelor digitale de elevaţie.

Foto: Prelegere susținută de Prof. Oguchi Foto: Incubator de afaceri pentru studenți

Foto: Prelegere susținută de Prof. Oguchi

Prof. Takashi Oguchi este directorul adjunct al CSIS (Center for Spatial Information Science) de la Universitatea din Tokyo. Domeniile sale de interes sunt geomorfologia, hidrologia şi Sistemele Informaţionale Geografice (GIS), cu accent pe procesele fluviale, procesele de versant, evaluarea riscului la alunecări de teren şi geo-arheologie. Rezultatele cercetărilor sale sunt publicate în cele mai importante reviste ştiinţifice din domeniile de mai sus. Prof. Oguchi este editorul şef al prestigioasei reviste Geomorphology şi membru în comitetele editorial ale altor reviste ştiinţifice. Dr. Yuichi Hayakawa, membru al CSIS, este un cunoscut cercetător în domeniul evaluării ratelor de evoluţie a formelor de relief cu ajutorul tehnicilor GIS şi al mijloacelor de teledetecţie. Rezultatele activităţii sale de cercetare sunt publicate în unele dintre cele mai cunoscute reviste ştiinţifice, incluzând prestigioasa revistă Science.

La Timișoara a fost inaugurat un incubator de afaceri pentru studenți. Studenți ai Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor din cadrul UVT, care au studiat în străinătate prin programul Erasmus, s-au întors în țară cu numeroase idei din Occident pe care au încercat să le pună în practică. Așa a luat ființă primul laborator în cadrul căruia tinerii timișoreni sunt ajutați să-și deschidă o afacere, dar și FEAA Creative Minds, comunitatea studenților business. Studenții primesc lecții, în cadrul incubatorului de afaceri din interiorul facultății, de la oameni de afaceri cunoscuți sau profesori. Comunitatea Creative Minds susține dezvoltarea studenților, prin autodescoperire, bazându-se pe trei direcții: personală – prin traininguri, workshopuri și alte proiecte, profesională – lucrând direct cu companii în care studeții pot face practică, și antreprenorială – pentru cei curajoși care doresc să înceapă propria afacere.

www.uvt.ro

pagina | 10


IANUARIE 2014

Noi apariții la Editura Universității de Vest

ExCENTRIS.Marginali, Excentrici, Rebeli

Tablou (dintr-o expoziție) cu siguranță și înțelesuri

Volum coordonat de Cristina Chevereșan și Ciprian Vălcan, Timișoara, Editura Universității de Vest, 2013, 236 pag.

Dan Negrescu Timișoara, Editura Universității de Vest, 2013, 350 pag.

”Substanțiale și diverse, cele cincisprezece eseuri din această colecție dedicată Marginalilor, excentricilor, rebelilor oferă tot atâtea puncte de vedere asupra unora dintre chestiunile cele mai arzătoare ale lumii actuale (și nu numai). (...) Literatura, filosofia, științele umaniste se întâlnesc în zona dialogului constructiv și a abordărilor interdisciplinare, puse la dispoziție de studiile culturale contemporane, pentru a încerca să ofere răspunsuri. Serios documentate, creative, provocatoare, textele din acest volum își îndeamnă cititorul să reflecteze, să imagineze, să reacționeze și să înțeleagă.” (Lect. Dr. Cristina Chevereșan)

Prin Tablou (dintr-o expoziție) cu siguranță și înțelesuri, Dan Negrescu aduce o contribuție semnificativă, având unicitatea operei literare autentice, realizând – pe lângă valoarea de document al locului, spiritului și tipologiei umane specifice acestui loc, acestui spirit și acestui format uman mental și comportamental – o valoare cu totul excepțională: valoarea comunicării estetice, vitală pentru formarea intelectuală a tineretului studios.”

www.uvt.ro

(Prof. univ. Dr. Ioan Viorel Boldureanu)

pagina | 11


IANUARIE 2014

„PUTEREA DE A FI ALTFEL’’

Departamentul de Asistență Socială din UVT anunță organizarea primei ediții a Conferinței Internaționale Creștine „PUTEREA DE A FI ALTFEL”, PFA 30-31 octombrie 2014, manifestare științifică cu caracter multidisciplinar, care reuneșteprofesioniști, specialiști, teoreticieni şi practicieni din domeniile socio-umane, invitați să prezinte studii / lucrări semnificative pentru domeniul lor de cercetare cu aplicabilitate în practica socială.

Lucrările in extenso acceptate, prezentate și selectate de către Comitetul Științific al Conferinței PFA 2014 vor apărea într-un volum în engleză sau română, publicat de Editura Didactică și Pedagogică, București. Cei interesați pot trimite rezumatul lucrării până în 30 aprilie 2014. Adresa site-ului Conferinţei PFA 2014, cu toate detaliile necesare este: http:// www.pfa.uvt.ro. Pentru mai multe informații, vă rugăm să folosiți adresa de e-mail: pfa@uvt.ro. Complexul Slavici

Examene cu public…

Lucian Vasile Szabo Timișoara, Editura Universității de Vest, 2013, 258 pag.

„Volumul reprezintă o contribuție importantă la înțelegerea unei părți esențiale a operei lui Ioan Slavici – cea mai controversată parte a scrisului slavician: jurnalistica. Autorul volumului propune o imagine nuanțată a acestui scriitor fundamental al scrisului românesc și al Europei Centrale și rectifică un șir de afirmații grăbite privitoare la situarea acestui scriitor în literatura română și în literatura europeană. Este o lucrare scrisă elegant, de un scriitor cu experiență a eseului și a prozei, a construcției culturale și a demersului jurnalistic.” (Prof. univ. Dr. Cornel Ungureanu)

Desigur, orice ieşire pe scenă este un examen, în care de notat ar fi nu doar studentul, ci şi mentorul său artistic. De cele mai multe ori, acest student generic împarte emoţia scenei cu profesorul corepetitor, cel care îl însoţeşte în transmiterea mesajului încifrat în partitură, şi care, evident, se supune şi el unui examen. Acelaşi student dă apoi noi examene de câte ori cântă - alături de alţi colegi - în diverse formaţii camerale. La fel se petrec lucrurile şi pentru studenţii şi profesorii lor de Actorie. Alături de colegi sau de actori ai teatrelor timişorene, aceşti tineri se supun, de bună voie şi nesiliţi de nimeni, unui stres de neimaginat pentru „omul obişnuit”. De ce totuşi o fac? Răspunsul îl ştim cu toţii şi se numeşte „vocaţie”, „har”, „chemare”, acel ceva înscris în codul lor genetic. Mă simt datoare să subliniez aceste lucruri, din dorinţa de a aminti că enumerarea concisă, impusă de economia formatului newsletter, este departe de realitatea sălii de concert, în a cărui ambianţăstudenţiinoştri vă invită şi pe această cale (intrarea liberă!).

www.uvt.ro

pagina | 12


IANUARIE 2014 Spectacole la început de an Prima reprezentaţie artistică a anului 2014 se datorează departamentului Teatru, prezent prin Harald Weisz, în „Niederungen” de Herta Müller (regia NikyWolcz, SUA), spectacol jucat în 12 ianuarie la sala Teatrului German de Stat din Timişoara. În 17 ianuarie, clasa de canto Dan Patacă (solist al Operei Naţionale Române din Timişoara şi colaborator al Facultăţii de Muzică) şi-a etalat studenţii – de la bobocii anului I la anul terminal de Master - într-un încântător program din literatura universală a genului. A acompaniat Lect. univ. Dr. Marcela Costea.

Foto: Baritonul Dan Patacă, pianista Marcela Costea şi studenţii lor, în recitalul de Canto din 17 ianuarie

În aceeaşi zi, dar la ore diferite, studenţii de la Actorie (an II, secţia română şi germană) au susţinut un examen cu public în spectacolul „Azilul de noapte” (adaptare după Maxim Gorki de Sütö-Udvari András). Piesa s-a jucat în limba română, în regia semnată de conf. univ. dr. Sütö-Udvari András şi scenografia lui Harald Weisz (an II, lb. germană). Acelaşi student revine în 18 ianuarie, în spectacolul „Täter” de Thomas Jonigk (regia Szabó K. István), dar în calitate de asistent scenografie şi realizator al textului de supratitrare (traducerea în limba română a textelor fiind o iniţiativă prin care TGS din Timişoara şi-a lărgit publicul spectator). Secţia în limba română a departamentului Actorie-Artele spectacolului a fost prezentă prin Alex Hîncu (an II), în piesa „The Full Monty” de David Yazbek şi TerenceMcNally (regia Răzvan Mazilu), prezentată de Teatrul Naţional din Timişoara în 20 ianuarie. Peste câteva zile, în 27 ianuarie, ambele secţii de teatru vor fi reprezentate în piesa „Titus Andronicus” de W. Shakespeare (regia Brian Michaels, Germania) la Teatrul German. Reprezentaţia în matinal din ziua de 28 a lunii, de la Sala „Studio”, cu spectacolul „Das Mädchen mit den

Schwefelhölzern” [Fetiţa cu chibrituri] de H. Ch. Andersen (regia Simona Vintilă) aduce în atenţie numele studentei Oana Vidoni (an III, lb. germană), în tripla calitate de asistentă regie, sufleur şi realizatoare supratitrare. Un ultim matinal al lunii ianuarie (29), spectacolul „Sarea în bucate” după Petre Ispirescu (regia Mirela Puia), îi aduce în scena Teatrului Naţionaltimişorean pe Raul Bastean şi AngeloDuciuc (an III, lb. română). Recitaluri camerale Regăsim aici clasa de Muzică de cameră a conf. univ. dr. Ioan Fernbach, care a susţinut în 23 ianuarie, la sala „Orpheum”, un recital desfăşurat pe un pretenţios program de muzică contemporană: César Franck, Maurice Ravel şi Igor Stravinski. La pian, lect. univ. dr. Roxana Ardeleanu. În aceeaşi sală, în 27 ianuarie, a avut loc recitalul reunit al claselor de Muzică de cameră a lect. univ. dr. Ortensia Miclea, asist. univ. dr. Cristian Miclea şi lect. univ. dr. Cosmin Hărşianu. Aria stilistică a programului a cuprins lucrări ale genului de la Mozart la Şostakovici, trecând prin D. Milhaud, P. Hindemith şi F. Poulenc. Tot la sediul Facultăţii de Muzică s-a desfăşurat, în 29 ianuarie, recitalul clasei de vioară a prof. univ. dr. Ştefana-GraţielaNegruţiu, un tur de forţă prin programul dificil şi cuprinzător (W.A. Mozart, L. Van Beethoven, E. Lalo, A. Dvořák, E. Chausson şi G. Enescu), atât pentru studenţi cât şi pentru pianistele acompaniatoare lect. univ. dr. Adriana Dogariu şi lect. univ. dr. Roxana Ardeleanu. Semnalăm, de asemenea, o binevenită colaborare între departamente: recitalul de muzică de cameră din ciclul „Muzică şi poveste”, clasa conf. univ. dr. Ioan Fernbach (care a preluat şi rolul de moderator), cu un program intitulat „Omagiu lui Eminescu”, în care asist. univ. dr. Alecu Reus a recitat poemul „Luceafărul”. Evenimentul a avut loc în 28 ianuarie, la Sala Barocă a Muzeului de Artă din Timişoara. Ecouri din străinătate şi din ţară Suntem rugaţi de prof. univ. dr. Felician Roşca să amintim turneul clasei de orgă a Facultăţii de Muzică organizat în a doua jumătate a lunii decembrie, la sediul a trei biserici din Roma (Italia), eveniment despre care Domnia-Sa a făcut o comunicare din care reţinem „străduinţastudenţilor care au evoluat într-o formă de excepţie, prezenţa unui public extrem de numeros şi aprecierile necontenite ale organizatorilor care au subliniat talentul tinerilor organişti şi al profesorului lor”.

www.uvt.ro

pagina | 13


IANUARIE 2014 Tot din străinătate, primim veşti despre compozitorul Gabriel Mălăncioiu, a cărei lucrare „Traulos” pentru oboi, clarinet bas şi fagot a fost cântată în 26 ianuarie 2014 la Schelinger Festival (Germania) de „Trio Aventure” (lucrarea se poate asculta pe diferite pagini de internet). Anunţăm totodată publicarea online a 26 dintre lucrările sale de către ArcomisPublishing (Marea Britanie), catalog muzical online care promovează muzica tinerilor compozitori din întreaga lume. Lista evenimentelor muzicale se încheie cu concertul susţinut de Filarmonica de Stat din Arad în seara zilei de 30 ianuarie, concert în care conf. univ. dr. Sorin Dogariu a cântat Fantezia în do minor pentru pian, cor şi orchestră de Ludwig van Beethoven (dirijor Dorin Frandeş). Muzicolog dr. Lava BRATU

Lista actelor normative relevante pentru învățămîntul superior publicate în Monitorul Oficial al României în decembrie 2013 și ianuarie 2014 Ordinul nr. 5648/2013 pentru modificarea art. 3 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.691/2011 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare şi a modelului Cererii-tip pentru susţinerea tezei de abilitare Actul nr. 5643 din 13 decembrie 2013 Monitorul Oficial nr. 811 din 20/12/2013 Emitent: Ministerul Educaţiei Naţionale Ordinul nr. 5734/2013 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2014-2015 Actul nr. 5734 din 24 decembrie 2013 Monitorul Oficial nr. 28 din 14/01/2014 Emitent: Ministerul Educaţiei Naţionale Ordinul nr. 5648/2013 pentru modificarea art. 3 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.691/2011 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare şi a modelului Cererii-tip pentru susţinerea tezei de abilitare Actul nr. 5648 din 13 decembrie 2013 Monitorul Oficial nr. 811 din 20/12/2013

Emitent: Ministerul Educaţiei Naţionale Ordonanţă de urgenţă nr. 117/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului Actul nr.117 din 23 decembrie 2013 Monitorul Oficial nr. 843 din 30/12/2013 Emitent: Guvernul României Ordinul nr. 5578/2013 privind transferul de locuri între cicluri de studii universitare Actul nr.5578 din 2 decembrie 2013 Monitorul Oficial nr. 843 din 30/12/2013 Emitent: Guvernul României Ordinul nr. 5641/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 3.894/2013 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014, Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 3.895/2013 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014 şi Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 4.184/2013 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014 Actul nr. 564 din 12 decembrie 2013 Monitorul Oficial nr. 28 din 14/01/2014 Emitent: Ministerul Educaţiei Naţionale Legea nr. 1/2014 pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 Actul nr.1 din 8 ianuarie 2014 Monitorul Oficial nr. 24 din 13/01/2014 Emitent: Parlamentul României Notă: Aceste acte normative pot fi citite/descărcate/vizualizate pe site-ul Monitorului Oficial, www.monitoruloficial.ro, pe site-ul Ministerul Educației Naționale, www.edu.ro, la secretariatele facultăților accesând programul legislativ disponibil gratuit Lege4 sau la Compartimentul Juridic al Universității, Bd. Vasile Pârvan, nr.4, et.I, sala 159.

www.uvt.ro

pagina | 14


IANUARIE 2014 dci@e-uvt.ro

www.uvt.ro

pagina | 15


IANUARIE 2014

www.uvt.ro

pagina | 16


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.