UVT Newsletter - septembrie 2016

Page 1


CUPRINS:

EVENIMENTE

DIVERSE

UVT a deschis anul academic. Universitatea și-a așteptat studenții cu o săptămână de inițiere și un festival de muzică / 4

Universitatea de Vest din Timișoara alături de Președintele Iohannis, într-un moment istoric pentru cercetarea

din Monterrey / 20

românească, la Organizația Europeană pentru Cercetarea Nucleară / 6

Noaptea Albă a Galeriilor TImișoara / 21

Profesor de la UVT, Secretar de Stat în Ministerul Educației

Premiul tinerilor cercetători al Uniunii Internaționale de Geografie acordat unui membru

Timișoara este reprezentată la nivel înalt în sistemul de învățământ / 8 •

The window affective space. Expoziție personală la Galeria Leopoldo Carpinteyro de Relaciones Culturales

UVT, din nou în topurile internaționale.

al Departamentului de Geografie / 22 •

Finalizarea programului de studii post-universitare. Integrarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile

Doar patru universități românești se află în ierarhizarea QS Rankings 2016-2017 / 9

organizat de către Universitatea de Vest din Timișoara în cadrul proiectului „E-QUAL - Cercetare calitativă

Învățământul superior din Timișoara recunoscut la nivel mondial / 10

privind integrarea profesională a categoriilor vulnerabile” / 23

Ață și cuie pentru Brâncuși. Strângere de fonduri inedită, susținută și de UVT / 11

UVT a sprijinit determinarea și pasiunea. Pif, tânărul căruia Universitatea de Vest din Timișoara i-a oferit șansa

Cursuri de Vară de Limbă, Cultură și Civilizație Românească (25 iulie - 07 august 2016) / 24

de a studia Design vestimentar, a ajuns primul în an / 12

CALENDAR EVENIMENTE

Absolvenții de liceu au nevoie de alternative. Altfel, riscăm să pedepsim multe generații de tineri / 14

Calendar evenimente facultăți UVT octombrie 2016 / 26

CONFERINȚE •

Conferințele Seniorilor / 15

Dr. Leo Kreuz, Doctor Honoris Causa Beneficiorum Publicorum al UVT / 17

SYNASC 2016. Simpozionul internațional de algoritmi simbolici și numerici utilizați în calculul științific / 18

Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor din România. Ediția a 27-a: „BIBLIOTECA FĂRĂ BARIERE”, Timișoara, 6-9 septembrie 2016 / 19

2

3


EVENIMENTE

UVT A DESCHIS ANUL ACADEMIC UNIVERSITATEA ȘI-A AȘTEPTAT STUDENȚII CU O SĂPTĂMÂNĂ DE INIȚIERE ȘI UN FESTIVAL DE MUZICĂ

Peste 15.000 de studenți, dintre care 3500 de anul întâi, au început un nou an de studiu la Universitatea de Vest din Timișoara.

Foto: Intonarea imnului UVT Foto: Deschiderea anului universitar

Î

n data de 28 septembrie, întregul perimetru al Universității de Vest din Timișoara a fost animat de către tinerii noștri studenți, veniți cu un scop sigur: Festivitatea de Deschidere a anului universitare 2016/2017. Aula Magna „Ioan Curea” a devenit neîncăpătoare pentru boboci, părinți, profesori, dar și reprezentanți ai conducerii universității și ai autorităților locale. Rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Pirtea a rostit un cuvânt de bun venit tuturor celor prezenți, încurajându-i pe proaspeții studenți să se implice în activități extracurriculare, în asociații și organizații studențești. De asemenea, elevii olimpici care vor fi din acest an studenți UVT au fost premiați pentru rezultatele deosebite. Alături de conducerea universității, la Festivitatea de Deschidere au luat cuvântul și Secretarul de Stat în Ministerul Educației Naționale și Cercetării, prof. univ. dr. Nicoleta-Claudia Moldovan, Primarul Timișoarei, prof. univ. dr. ing. Nicolae Robu, și reprezentanți ai autorităților locale. Peste 15.000 de studenți, dintre care 3500 de anul întâi, au început un nou an de studiu la Universitatea de Vest din Timișoara. Instituția i-a așteptat cu un proiect implementat anul trecut, Săptămâna de inițiere, care a cuprins un program destinat în special studenților de anul I, dar și celor interesați să descopere universitatea. UVT a oferit activități de socializare între studenți,

Foto: Spectacol în deschiderea noului an universitar

de cunoaștere a universității, de explorare a orașului Timișoara, de prezentare a programelor de studiu și a cursurilor oferite de Universitatea de Vest, conferințe, workshop-uri, activități culturale, sociale, teambuildinguri, concerte, petreceri, excursii și competiții sportive. În acest an, Festivalul de Film Timishort a adus în programul Săptămânii de Inițiere la UVT o selecție de scurtmetraje, iar evenimentul Univibes a transformat universitatea într-o scenă imensă, unde mai multe trupe au făcut spectacol. Activitățile s-au desfășurat pe terenul de sport din fața UVT, în corturi special amplasate în acest scop, la facultăți și în instituții culturale din Timișoara. Pentru ziua de 3 octombrie, UVT a oferit studenților și un festival, Univibes. Graham Candy, The Qemists / DJ SET, Robin and the Backstabbers, Infected Rain, Methadone Skies, Melodie și mulți alții au urcat pe scenele amplasate în perimetrul Universității. Intrarea este gratuită pentru toți cei interesați, în limita spațiului disponibil. Studenții și elevii au avut intrarea prioritară, pe baza înscrierilor. Alături de studenții și Rectorul Universității, prof. univ. dr. Marilen Pirtea, în seara zilei de 3 octombrie, la Festivalul Univibes, s-a aflat și Președintele României, Excelența Sa Klaus Werner Iohannis, care a ținut să sărbătorească alături de UVT începutul de an universitar, prin muzică.

Foto: Moment din festivitatea de deschidere a anului universitar

Foto: Concertul trupei Phaser

4

5


EVENIMENTE

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA ALĂTURI DE PREȘEDINTELE IOHANNIS, ÎNTR-UN MOMENT ISTORIC PENTRU CERCETAREA ROMÂNEASCĂ, LA ORGANIZAȚIA EUROPEANĂ PENTRU CERCETAREA NUCLEARĂ

„România a devenit membru al celei mai importante rețele de cercetare din Europa – CERN mulțumită eforturilor unor membri marcanți ai comunității științifice românești din ultimii 25 de ani. Alături de ELI-laserul nuclear de intensitate foarte înaltă, aceasta este o reușită majoră a României în cercetarea fundamentală. Obiectivul atins este probabil printre puținele exemple prin care o comunitate profesională, cercetătorii din institutele de cercetare, cât și din universități, au reușit să convingă clasa politică de faptul că aderarea la CERN este un deziderat care transcende culorile, luptele și interesele politice”

D

ata de 5 septembrie 2016 a marchat un moment istoric pentru cercetarea românească. La Geneva, în prezența Președintelui Klaus Iohannis, drapelul României a fost arborat alături de steagurile celorlalte 21 de state membre ale celei mai importante structuri de cercetare de pe continent, Organizația Europeană pentru Cercetarea Nucleară - CERN. Universitatea de Vest din Timișoara a fost reprezentată la acest eveniment de rectorul instituției, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea și de prorectorul responsabil cu strategia de cercetare, conf. univ. dr. Mădălin Bunoiu. Alături de 180 de universități din 38 de state, UVT este un actor important în implementarea Experimentului ATLAS derulat la CERN. Acesta are ca obiect desfășurarea unor cercetări fundamentale privind structura materiei, începutul și evoluția universului. UVT, prin Facultatea de Fizică, face parte din clusterul RO-ATLAS, coordonat de Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” din București și derulează, sub coordonarea dlui. lector dr. Paul Gravilă - autor calificat CERN-ATLAS, lucrări specifice de analiză fizică a datelor (menținerea și rularea unui instrument software pentru simularea folosirii și refolosirii evenimentelor de fond în timpul digitizării, studiul măsurării cuplajului Yukawa al cuarcului top). România a devenit membru cu drepturi depline al CERN în data de 17 iulie 2016 după un proces îndelungat care a început în anul 1991, an în care între CERN și Guvernul României a fost semnat un acord de colaborare științifică și tehnică. România a depus intenția formală de a deveni membru al organizației în aprilie 2008, iar în 12 noiembrie 2010 României i-a fost atribuit statutul de Candidat pentru obținerea calității de membru. După cum se poate constata, drumul până la acest moment nu a fost nici ușor și nici rapid. „România a devenit membru al celei mai importante rețele de cercetare din Europa – CERN mulțumită eforturilor unor membri marcanți ai comunității științifice românești din ultimii 25 de ani. Alături de ELI-laserul nuclear de intensitate foarte înaltă, aceasta este o reușită majoră a României în cercetarea fundamentală. Obiectivul atins este probabil printre puținele exemple prin care o comunitate profesională, cercetătorii din institutele de cercetare, cât

și din universități, au reușit să convingă clasa politică de faptul că aderarea la CERN este un deziderat care transcende culorile, luptele și interesele politice”, a declarat Marilen Gabriel Pirtea, rectorul UVT. Din delegația României la acest eveniment au făcut parte personalități care au susținut acest proiect. Astfel, pe lângă Președintele României, în delegație s-a mai aflat Mircea Dumitru, actualul ministru al Educației și Cercetării, Adrian Curaj, Daniel Funeriu și Anton Anton, foști miniștri ai învățământului și cercetării, Mihai Dima, actualul președinte al Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, alături de un număr restrâns de personalități ale comunității științifice românești. Dintre universități, la ceremonia de ridicare a drapelului au fost reprezentate Universitatea din București și Universitatea de Vest din Timișoara.

prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, rectorul UVT.

Foto: Imagini de la întâlnirea CERN

6

7


EVENIMENTE

PROFESOR DE LA UVT, SECRETAR DE STAT ÎN MINISTERUL EDUCAȚIEI TIMIȘOARA ESTE REPREZENTATĂ LA NIVEL ÎNALT ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT

„Mărturisesc că acceptarea acestei onorante funcții, de Secretar de Stat în Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, este pentru mine o provocare și, în egală măsură, o mare responsabilitate...” prof. univ. dr. Nicoleta - Claudia Moldovan

Foto: prof. univ. dr. Nicoleta-Claudia Moldovan

N

icoleta - Claudia Moldovan, cadru didactic al UVT, a fost numită secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin decizia Premierului Dacian Cioloș, la propunerea ministrului de resort, Mircea Dumitru. Domnia sa va avea în portofoliu asigurarea și evaluarea calității atât în învățământul superior, cât și în cel preuniversitar. Decizia de numire a fost publicată în Monitorul Oficial, Nicoleta Moldovan ocupând funcția cu data de 1 septembrie. „Mărturisesc că acceptarea acestei onorante funcții, de Secretar de Stat în Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, este pentru mine o provocare și, în egală măsură, o mare responsabilitate. Am acceptat această propunere din dorința de a fructifica în cadrul Ministerului, alături de alți profesioniști, experiența acumulată în domeniul asigurării și evaluării calității în învățământ. Consider că activitatea managerială desfășurată la nivel departamental în cadrul UVT, precum și cea realizată în calitate de expert evaluator ARACIS, mă aduc acum în postura de a contribui la dezvoltarea unei culturi instituționale a calității entităților furnizoare de educație, care să confere un grad de încredere ridicat procesului educațional, de natură să satisfacă standardele impuse de piața muncii”, a declarat prof. univ. dr. Nicoleta - Claudia Moldovan.

8

Rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Pirtea, este de părere că activitatea Universității a fost un factor important în desemnarea unui secretar de stat din cadrul instituției. „Mă bucur că Nicoleta Moldovan a fost numită secretar de stat. Sunt convins că este persoana potrivită în contextul în care obiectivele dlui Ministru sunt ample, iar orizontul de timp este extrem de scurt. Domeniile de care se va ocupa sunt de o importanță majoră. Poate influența pozitiv învățământul pe termen lung, cu măsuri care să corecteze nedreptăți acumulate în anii trecuți, dar și inițiative pliate pe necesitățile actuale. Am încredere în colega noastră și o pot asigura de întregul suport al Universității. De altfel, îmi place să cred că nominalizarea a venit și ca o recunoaștere a contribuției Universității de Vest în găsirea de soluții la problemele structurale ale învățământului. Din câte am înțeles, sper să nu greșesc, este primul secretar de stat la Educație din Timișoara - cel puțin în ultimii ani”, spune rectorul Universității de Vest din Timișoara, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea. Menționăm că dl. Florin Aurel Moțiu, profesor universitar la UVT, Facultatea de Drept, ocupă de asemenea funcția de secretar de stat, în Ministerul Justiției.

UVT, DIN NOU ÎN TOPURILE INTERNAȚIONALE DOAR PATRU UNIVERSITĂȚI ROMÂNEȘTI SE AFLĂ ÎN IERARHIZAREA QS RANKINGS 2016-2017

S

ingura instituție de învățământ superior din Timișoara prezentă în ediția 2016 a clasificării internaționale QS - Quacquarelli Symonds este Universitatea de Vest. Conform clasamentului, UVT s-a poziționat între primele patru instituții de învățământ superior din România. Alături de celelalte trei membre ale Consorțiului Universitaria (Universitatea din București, „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Babeș-Bolyai din ClujNapoca), similar anilor anteriori, UVT a fost inclusă în categoria 701+. De menționat este că universitățile membre al Consorțiului sunt singurele din România prezente în topul realizat de către cei de la QS - Quacquarelli Symonds. Ierarhizarea este construită în baza a șase indicatori de performanță, care au ponderi diferite (reputație în mediul universitar - 40%, reputație între angajatori - 10%, raportul dintre numărul de studenți și cel de cadre didactice - 20%, citări per universitar - 20%, ponderea cadrelor didactice internaționale - 5%, ponderea studenților internaționali 5%). Ierarhizarea își propune să cuantifice patru aspecte ale activității: cercetarea, predarea, inserția profesională și internaționalizarea. Pentru obținerea datelor legate de reputație, au fost chestionați 75.000 de membri ai comunităților academice și 38.000 de angajatori din întreaga lume. Prin activitatea și performanțele realizate, UVT rămâne o prezență constantă în topurile mondiale, alături de partenerii din Consorțiul Universitaria, spune Rectorul UVT și Președintele Consorțiului, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea: „Ierarhiile internaționale ne ajută să ne comparăm cu universități din întreaga lume. Două aspecte mi se par remarcabile în legătură cu aceste rezultate. Pe de o parte, cele patru universități din Consorțiu reușesc să se mențină în aceste ierarhii în contextul în care învățământul la nivel global este din ce în ce mai competitiv. Pe de altă parte, trebuie să luăm în calcul un factor de scală: cele patru universități românești se află în top 2-3% mondial, în contextul în care plecăm cu un dezavantaj de cel puțin 5%, din cauza faptului că este extrem de greu să atragi profesori internaționali în România. Avem salarii necompetitive internațional și libertate minimă de a oferi ceva în plus ca parte dintr-un pachet salarial atractiv, dublate de proceduri de angajare îngrozitor de birocratice, imposibil de înțeles pentru un cadru didactic internațional. Acum puțin timp, prin vocea Consorțiului, am cerut simplificarea procedurilor de angajare a cercetătorilor și posibilitatea de a recunoaște

„Două aspecte mi se par remarcabile în legătură cu aceste rezultate. Pe de o parte, cele patru universități din Consorțiu reușesc să se mențină în aceste ierarhii în contextul în care învățământul la nivel global este din ce în ce mai competitiv. Pe de altă parte, trebuie să luăm în calcul un factor de scală: cele patru universități românești se află în top 2-3% mondial, în contextul în care plecăm cu un dezavantaj de cel puțin 5%, din cauza faptului că este extrem de greu să atragi profesori internaționali în România...” prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, rectorul UVT

la nivelul instituției de învățământ superior diplomele obținute în străinătate. De aceea, raportându-ne strict la performanțele universităților, stăm chiar mai bine decât arată pozițiile.” UVT este prezentă și în topul QS Rankings by Subject 2016, cu două domenii: Modern Langauages (top151-200) și Computer Science (top 401-500). Informații suplimentare pot fi regăsite la: http://goo.gl/Xchpvx

9


EVENIMENTE

ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN TIMIȘOARA

AȚĂ ȘI CUIE PENTRU BRÂNCUȘI

RECUNOSCUT LA NIVEL MONDIAL

STRÂNGERE DE FONDURI INEDITĂ, SUSȚINUTĂ ȘI DE UVT

T

imișoara este din nou prezentă într-unul dintre cele mai influente clasamente din lume, prin Universitatea de Vest, Times Higher Education - World University Rankings (THE). Aceasta s-a poziționat în intervalul 601-800, similar anului anterior. Alte trei universități din România sunt prezente în această prestigioasă clasificare internațională: Universitatea „BabeșBolyai” din Cluj-Napoca - în același interval cu UVT, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea din București - ambele în intervalul 801+. În clasament sunt incluse aproximativ 5% dintre universitățile lumii , 980 de universități din 79 de țări. Au fost incluse în clasament doar cele care au îndeplinit o serie de exigențe: au în oferta educațională toate ciclurile de studii din învățământul universitar (licență, master și doctorat), au avut peste 1000 de articole științifice publicate în intervalul 2011-2015, au publicat mai mult de 150 de articole în fiecare an din acest interval etc. Ca urmare a acestei evaluări, prin poziționarea sa, UVT este plasată alături de universități cu reputație recunoscută, dintre care putem să amintim: Bauman Moscow State Technical University, University of Szeged, University of A Coruña, University of Johannesburg, São Paulo State University (UNESP), University of Ljubljana, sau Vilnius University. „Sunt mulțumit de rezultate. În contextul dat, suntem aproape de maximul pe care îl putem atinge. Ierarhizarea Times Higher Education de anul acesta a avut o acoperire impresionantă, având ca rezultat cea mai bună reprezentare de până acum a activității de cercetare în domeniile arte și în umanioare. Sper să reușim să păstrăm acest ritm și în anii următori. Este important ca în 2021 Timișoara să fie un pol de atracție din toate punctele de vedere, inclusiv în ceea ce privește performanța universităților”, spune rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea. Activitatea universităților a fost analizată sub aspectul următoarelor cinci arii: activitatea de predare (30%), activitatea de cercetare (30%), impactul activităților de cercetare ca urmare a numărului de citări (30%), activitatea internațională (7,5%) și transferul de cunoștințe către mediul socioeconomic (2,5%). Pentru acest an, au fost analizate informații din peste 500.000 de cărți și capitole de cărți (un precedent începând cu această ediție), împreună cu 11,9 milioane de lucrări științifice de cercetare și 56 milioane de citări, având ca rezultat cea mai bună reprezentare de până acum a activității de cercetare în domeniile arte și științe umaniste. De asemenea, clasamentul a presupus analiza răspunsurilor a

„Sunt mulțumit de rezultate. În contextul dat, suntem aproape de maximul pe care îl putem atinge. Ierarhizarea Times Higher Education de anul acesta a avut o acoperire impresionantă, având ca rezultat cea mai bună reprezentare de până acum a activității de cercetare în domeniile arte și în umanioare.” prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, rectorul UVT

10.323 de membri ai comunității academice internaționale din 133 de țări la sondajul anual al THE cu privire la reputația academică a universităților. Datele de contact ale participanților la sondaj au fost extrase din baza de date Elsevier.

„Proiectul este iniţiat de absolvenţi ai noştri şi UVT este solidară cu ideea în sine, cu faptul de a se coagula în jurul unor valori autentice româneşti şi de a duce performanţa lângă aceleaşi valori.” prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, rectorul UVT Foto: Reprezentanții conducerii UVT, alături de inițiatorii proiectului

P

roiect inițiat de un grup de tineri timișoreni, „Ciocîlteul lui Brâncuși” este o cale alternativă de a strânge fonduri prin intermediul artei, fonduri care vor fi destinate achiziției Cumințeniei Pământului. Opera tribut adusă lui Constantin Brâncuși este realizată din ață și cuie bătute pe o placă de lemn și conturează chipul marelui artist. Joi, 15 septembrie, „Ciocîlteul lui Brâncuși” a poposit pentru scurt timp în parcul UVT, pentru că studenții de elită ai Universității de Vest din Timișoara au dorit să se implice în acest proiect, bătând câte un cui și donând câte 10 lei. Proaspăt absolvent al Facultății de Educație Fizică și Sport și viitor masterand, campionul național la rugby, Chester Williams a bătut și el un cui pentru Cumințenia Pământului. Conducerea UVT, reprezentată de Rectorul Universității, prof. univ. dr. Marilen Pirtea și de conf. univ. dr. Mădălin Bunoiu a dorit, de asemenea, să susțină acest proiect de suflet pentru români. „Proiectul este iniţiat de absolvenţi ai noştri şi UVT este solidară cu ideea în sine, cu faptul de a se coagula în jurul unor valori autentice româneşti şi de a duce performanţa lângă aceleaşi valori. Prin cele 400 de cuie simbolice donate, fiecare în valoare de 10 lei, membri cluburilor de elită ai UVT se alătură acestei valori, arătăm că împreună putem să facem multe lucruri”, a declarat Marilen Pirtea, rectorul Universităţii de Vest din Timişoara.

Informații suplimentare pot fi regăsite la: https://www.timeshighereducation.com/worlduniversity-rankings Foto: Studenții au bătut câte un cui pentru a susține proiectul

10

11


EVENIMENTE

UVT A SPRIJINIT DETERMINAREA ȘI PASIUNEA PIF, TÂNĂRUL CĂRUIA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA I-A OFERIT ȘANSA DE A STUDIA DESIGN VESTIMENTAR, A AJUNS PRIMUL ÎN AN

C

u trei frați și venituri în familie doar din ajutoarele sociale, cea mai mare „avere” a lui Ionuț Piscureanu, cunoscut de prietenii săi ca Pif, era dorința de a studia la universitate. În 2015, a ales design-ul vestimentar, pasiunea lui. Deși a reușit performanța de a promova Bacalaureatul cu media 9, fără meditații, prin propriile forțe, la examenul de admitere de la UVT nu a reușit să intre la facultate pe locurile subvenționate. Situația socială și financiară nu i-ar fi permis să acopere costurile studiilor, motiv pentru care o publicație locală din județul Gorj a prezentat cazul acestuia în speranța că vor reuși să strângă fondurile necesare. La scurt timp, nu a mai fost nevoie. Dorința și perseverența sa de a învăța și de a își transforma pasiunea în profesie a determinat conducerea Universității de Vest din Timișoara să-i acorde o șansă: scutirea de taxa de studii pentru anul I. Costurile școlarizării lui Ionuț au fost acoperite din fondurile proprii ale Universității. În plus, tânărului i s-a oferit un loc în cămin și a fost scutit de taxa de cazare. „Pariul” Universității vizavi de importanța determinării unui tânăr a fost câștigător, Ionuț clasându-se, la sfârșitul primului an de studiu, primul între colegii săi. În momentul în care a aflat că a intrat la facultate în regim cu taxă, Ionuț spune că s-a îndoit de realismul alegerii lui, dar lucrurile urmau să se schimbe rapid. „Eram conștient că sunt capabil de mai mult și că rezultatul putea să fie în favoarea mea, dar n-a fost să fie, mi-am spus. Începusem să cred că mă pripisem când am decis să aplic la acea specializare. M-am înșelat! Grație aprecierii unui gazetar local, doamna Mihaela Floroiu (și a unei întregi armate, dedicate cauzei mele), veștile bune nu au întârziat să apară. După eșecul greu de acceptat, decizia venită din partea Universității mi-a redat încrederea și m-a motivat să muncesc în continuare. A urmat o vară plină atât de activități de pregătire, muncă, dar și de gânduri, îndoieli și multe întrebări, toate făcând referire la situația mea și generând frecvent noi incertitudini. Acea perioadă a trecut. A trecut un an de atunci, am depășit momentul. A fost greu, dar nu imposibil. Respectiva zi, 27 iulie 2015, îmi va rămâne mult timp în minte. Nu am multe amintiri rămase, dar intensitatea emoțiilor îmi este actuală și în prezent”, ne-a transmis Ionuț Piscureanu. Despre primul an de studiu, Pif spune că așteptările au fost cu mult depășite de experiențele trăite: „M-am

12

Foto: Ionuț Piscureanu a avut un parcurs ascendent prin sprijinul UVT

confruntat cu diverse situații, am făcut primii pași în ceea ce înseamnă domeniul designului vestimentar, am învățat noțiuni de bază, teoretice și tehnice, și am cunoscut oameni. Pas cu pas. Aproape totul mi-a fost nou. Voința și scânteia dorinței m-au ținut puternic și mi-au amintit mereu că trebuie să reușesc. Acum că primul an s-a încheiat, pot spune fericit că a fost unul bun, cu rezultate. De amintit, participarea în finală concursului național Inside Fashion Gala Ykk, alături de alți nouă studenți din cadrul facultății noastre și încă șase din alte centre universitare. A fost o bucurie să fiu acolo, să concurez de la egal la egal cu fiecare.” Mama a fost cel mai mare susținător al său, l-a sprijinit constant în decizia luată. Și-a dorit chiar să acceseze un credit bancar pentru a-l ajuta să studieze, dar lipsa unui contract de muncă nu i-a permis acest lucru. I-a oferit însă ceva mai important decât banii. „Mama mi-a oferit libertatea de a decide, ceea ce este mare lucru în mediul din care provin. O libertate în limitele posibilului. Continuă să aibă încredere în mine și este de acord cu alegerile mele. De când am plecat de acasă, am mai mers rar. Am ales să-mi dedic mai mult timp proiectelor. A fost necesar. Mă simt bine, nu am întâmpinat dificultăți cu privire la această separare temporară. Firea mea m-a ajutat. Consider că sunt mai solitar, mă adaptez greu, dar în situația de față subconștientul a funcționat bine. Nu pot spune că am avut un scop, dar am

avut motivația că trebuie să fac ceea ce-mi place. Tind să cred că mama se bucură. N-ar avea motive să nu o facă. I-am dat numai vești bune”, spune Ionuț despre sprijinul acordat de mama sa. Rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Pirtea, spune că nu este prima dată când sprijină determinarea și pasiunea. „Lucrez de mult timp cu studenții și știu cât de importante sunt determinarea și pasiunea unui student. Am avut toată încrederea că Ionuț va compensa rezultatul de la admitere prin foarte multă muncă. Am câștigat un student foarte motivat, care a progresat remarcabil în doar un an universitar. Sunt convins că vom mai auzi de el, ca profesionist. Într-un an universitar în care a beneficiat de sprijin din partea Universității, Ionuț a reușit ce nu a reușit în cei 12 ani de preuniversitar: să depășească neajunsurile contextului familial și să fie competitiv în raport cu alți tineri de vârsta lui, care au avut șansa să se nască în familii care le pot oferi mai multe. Este impresionant că doar într-un an de zile a evoluat de la loc în regim de taxă la primul în an”, este de părere Marilen Pirtea. Rectorul UVT spune că universitățile au datoria să deschidă ochii la astfel de diferențe între studenți. „Colegii mei universitari și cei care conduc învățământul în România trebuie să înțeleagă că studiile universitare nu mai sunt doar un premiu pentru cei care au învățat bine în liceu.

„M-am confruntat cu diverse situații, am făcut primii pași în ceea ce înseamnă domeniul designului vestimentar, am învățat noțiuni de bază, teoretice și tehnice, și am cunoscut oameni. Pas cu pas. Aproape totul mi-a fost nou. Voința și scânteia dorinței m-au ținut puternic și mi-au amintit mereu că trebuie să reușesc. Acum că primul an s-a încheiat, pot spune fericit că a fost unul bun, cu rezultate. De amintit, participarea în finală concursului național Inside Fashion Gala Ykk, alături de alți nouă studenți din cadrul facultății noastre și încă șase din alte centre universitare. A fost o bucurie să fiu acolo, să concurez de la egal la egal cu fiecare.” Ionuț Piscureanu, student UVT

Rezultatele la învățătură sunt determinate nu numai de talentul și efortul elevului, ci și de contextul familial. Din păcate, am spus-o și o mai spun, școala românească nu reușește să ofere șanse egale tuturor copiilor. Cei care provin din familii mai educate și mai înstărite au considerabil mai multe șanse de reușită, comparativ cu alte țări europene. Prin sprijinul pe care i l-am oferit lui Ionuț în anul I, noi am recunoscut și corectat aceste inechități. Nu pot însă să nu mă întreb, câți tineri ca Ionuț Piscureanu sunt în România? Câți dintre ei ajung să ia bacalaureatul? Acesta este un exemplu prin care Universitatea de Vest din Timișoara a uzat de autonomia conferită prin constituție și a oferit sprijin direcționat, din venituri proprii. De aceea am militat și militez pentru extinderea autonomiei universităților în privința distribuirii burselor studențești, pentru a avea libertatea de a decide în astfel de cazuri”, adaugă Marilen Pirtea. Cu media de 9.50, clasat pe primul loc în cadrul secției sale, conform regulamentelor UVT, Ionuț a intrat în anul II de studiu pe locurile bugetate.

13


CONFERINȚE

ABSOLVENȚII DE LICEU AU NEVOIE DE ALTERNATIVE.

O NOUĂ PERSONALITATE DEVINE DOCTOR HONORIS CAUSA AL UVT,

ALTFEL, RISCĂM SĂ PEDEPSIM MULTE GENERAȚII DE TINERI

DR. LEO KREUZ „Avem nevoie de rute terțiare nonuniversitare care să ducă spre piața muncii, însoțite de certificări pentru învățământul secundar tehnic și de modalități de conexiune cu învățământul universitar.” Prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea

C

onsider că se vorbește prea puțin în spațiul public românesc despre ceea ce mi-aș permite să numesc generațiile irosite. Cred că este momentul să privim învățământul din perspectiva oportunităților oferite, nu din cea a pedepsirii celor care nu sunt suficient de merituoși și nu reușesc să promoveze bacalaureatul. Avem nevoie de rute terțiare nonuniversitare care să ducă spre piața muncii, însoțite de certificări pentru învățământul secundar tehnic și de modalități de conexiune cu învățământul universitar. După cea de-a doua sesiune de bacalaureat din acest an, înainte de contestații, datele ne spun că 34.838 dintre candidați, aproape 40%, nu au promovat examenul de final de liceu. Procentul de mai sus nu este singular - un raport al Institutului de Științe ale Educației avansează cifre similare începând cu 2010. Situația este paradoxală, cel puțin pentru cei care cunosc problemele din regiunea de vest a țării. Pe de o parte avem șomaj aproape zero și companii care cer public absolvenți de învățământ profesional, iar pe de altă parte avem aproximativ 4 din 10 tineri din fiecare generație într-o stare de incertitudine legată de viitorul lor. Tot în raportul Institutului de Științe ale Educației se precizează că majoritatea acestor tineri provin chiar din liceele tehnice, unde rata de succes la bacalaureat este de aproape două ori mai mică decât cea din liceele teoretice.

14

Acești tineri nu au opțiunea unui bacalaureat tehnic sau ale altei forme de certificare a competențelor, care să le confere acces la învățământ terțiar. În al doilea rând, în țara lor ei nu au alternativa continuării studiilor în programe terțiare nonuniversitare, cum erau de exemplu subinginerii. Ca o paranteză, România este una dintre puținele țări din Centrul și Estul Europei care a renunțat complet la această formă de învățământ. În al treilea rând, tinerii aceștia au ajuns în situația descrisă aici după patru ani în care și familiile lor, și statul, au investit în educația lor. Acestea sunt preocupări și pentru ministrul Educației, dl Mircea Dumitru. Mă bucur că subiectele sunt dezbătute public, iar dl Ministru va avea întregul suport al Consorțiului Universitaria pentru a găsi o soluție de a oferi alternative respectabile celor care nu promovează examenul de bacalaureat, în special celor care provin din licee tehnice. Prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea Președintele Consorțiului Universitaria

U

niversitatea de Vest din Timișoara a acordat titlul de Doctor Honoris Causa Beneficiorum Publicorum al UVT d-lui. Leo Kreuz, Director Executiv al Băncii de Dezvoltare Inter-Americane, Director al Diviziei pentru cooperarea cu sectorul privat, în cadrul Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, o personalitate cu o vastă experiență în negociere și mediere. „Prin acordarea titlului, Universitatea de Vest din Timișoara vă mulțumește pentru toate eforturile depuse în promovarea intereselor României la nivel internațional. Suntem onorați de prezența domniei voastre în Timișoara și de intrarea în rândurile comunității noastre academice”, a spus rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea. Dr. Leo Kreuz este cunoscut în special pentru munca lui susținută în domeniul dezvoltării internaționale. De-a lungul carierei lui publice, Dr. Leo Kreuz a contribuit decisiv la proiecte de dezvoltare care au vizat mai întâi sudul Africii, mai apoi Europa Centrală și de Est, inclusiv regiunea Caucazului, pentru ca mai recent să se concentreze pe șase state din Europa și pe China. Pentru a promova prietenia dintre România și Germania, domnul dr. Leo Kreuz a revigorat relația istorică apropiată dintre aceste țări. Menționăm două proiecte de impact care au vizat restaurarea centrelor orașelor Sibiu și Timișoara, precum și programele de schimburi între municipalități din cele două țări. Pe parcursul întregii sale cariere domnul dr. Kreuz s-a dovedit un experimentat negociator, o persoană capabilă să armonizeze poziții divergente, să găsească soluții și compromisuri. A fost mereu un manager care a susținut o atmosferă de lucru pozitivă, și benefică tuturor participanților la proiectele pe care le coordona. Dincolo de acestea, domnul dr. Kreuz are o experiență bogată în analiza și convergerea unor poziții diverse cu scopul de a construi soluții sustenabile.

Foto: Dr Leo Kreuz semnează în Cartea de Onoare a UVT

Foto: Imagine din cadrul ceremoniei de decernare a titlului Doctor Honoris Causa, domnului dr. Leo Kreuz

fotbalului în ansamblul diferitelor sporturi.

15


CONFERINȚE

CONFERINȚELE SENIORILOR PROF. UNIV. DR. ION V. IONESCU

PROF. UNIV. DR. CONSTANTIN FLONDOR

C

onferințele Seniorilor UVT l-au avut ca invitat joi, 15.09.2016, pe domnul prof. univ. Ion V. Ionescu de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, care a susținut prelegerea cu titlul : ,,Povestea fotbalului”. Evenimentul a fost moderat de doamna Prof. univ. dr. Simona Sava, Directorul Departamentului de Științe ale Educației, din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie. Din partea conducerii UVT a participat domnul prof. univ. dr. Alexandru Buglea, Vice-Președintele Senatului UVT, care a transmis mesajul domnului prof. univ. dr. Marilen Pirtea, Rectorul Universității de Vest din Timișoara, arătând aprecierea personală, a întregii comunități academice de care se bucură domnul profesor Ion V. Ionescu. De la Facultatea de Educație Fizică și Sport au participat domnul prof. univ. dr. Adrian Nagel, Decanul Facultății, numeroase cadre didactice și studenți. Domnul conf. univ. dr. Sorin Brindescu a prezentat contribuția domnului prof. univ. Ion V. Ionescu la fundamentarea teoretică și la gloria fotbalului timișorean, cu referire la faptul că, sub antrenoratul domnului prof. Ionescu, F.C. „Politehnica” Timișoara a obținut singura Cupă a României din palmares. ,,Povestea fotbalului”, relatată de prof. univ. Ion V. Ionescu în fața unui public numeros, format din personalități ale vieții culturale din Timișoara, membri ai comunității academice UVT, a fost o superbă invitație la reflecție pe tema unui fenomen social atât de îndrăgit și implicațiile lui economice, culturale, politice, din antichitate și până în prezent. Profitând de prezența foștilor colegi din facultate din diferite ramuri sportive, a evidențiat comparativ locul și specificul fotbalului în ansamblul diferitelor sporturi. Mai mult, prelegerea a fost una interactivă, în echipă, amfitrionul avându-i ca invitați pe doi cunoscuți reporteri sportivi locali: Octavian Stăncioiu și Florin Mihoc. Domnul Octavian Stăncioiu a prezentat istoria fotbalului timișorean, de la constituirea ca asociație profesionistă, evidențiind premierile în fotbalul național marcate la Timișoara. Domnul Florin Mihoc a evocat experiența de jurnalist sportiv la campionatul mondial de fotbal din Brazilia, ilustrând tezele lansate de domnul Prof. Ionescu referitoare la fotbal ca fenomen cultural de masă, ca fenomen global.

16

J

Foto: Prof. univ. dr. Ion V. Ionescu în cadrul Conferințelor Seniorilor

Foto: Prof. univ. dr. Constantin Flondor, în cadrul Conferințelor Seniorilor

oi, 29.09.2016, Conferințele Seniorilor UVT l-au avut ca invitat pe domnul prof. univ. dr. Constantin Flondor de la Facultatea de Arte și Design, care a susținut prelegerea cu titlul : ,,Poetica imaginii. Comentarii pe marginea filmului ÎNTOARCERI”. Din partea conducerii UVT a participat domnul prof. univ. dr. Alexandru Buglea, Vice-Președintele Senatului UVT care a arătat, în cuvântul de deschidere, aprecierea de care se bucură Seniorii UVT la nivel național, cât și internațional și a transmis mesajul domnului prof. univ. dr. Marilen Pirtea, Rectorul Universității de Vest din Timișoara, pentru domnul prof. univ. dr. Constantin Flondor. De la Facultatea de Arte și Design au participat numeroase cadre didactice, iar domnul prof. univ. dr. Vica Tilă Adorian, Decan al Facultății, a prezentat personalitatea pictorului și pedagogului Constantin Flondor, exemplificând prin câteva repere contribuția la dezvoltarea culturii române și recunoașterea unei activități de excepție. Prelegerea și filmul domnului prof. univ. dr. Constantin Flondor au încântat publicul prezent format din personalități ale vieții culturale timișorene, critici și oameni de artă, membri ai comunității academice UVT, studenți. Întrebările și comentariile care au urmat proiecției filmului ,,Întoarceri” au subliniat ,,culoarea poeziei” din opera lui Constantin Flondor, fie că ne referim la pictură, fotografie sau film. La sfârșitul evenimentului, doamna conf. univ. dr. Adia Chermeleu a mulțumit tuturor și a anunțat calendarul Conferințelor Seniorilor UVT.

17


CONFERINȚE

SYNASC 2016

CONFERINȚA NAȚIONALĂ A ASOCIAȚIEI BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL DE ALGORITMI SIMBOLICI ȘI NUMERICI UTILIZAȚI ÎN CALCULUL ȘTIINȚIFIC

E

ste deja o tradiție ca în fiecare toamnă Universitatea de Vest din Timișoara să găzduiască pentru câteva zile cercetători în domeniul informaticii și matematicii care participă la simpozionul SYNASC - Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing, organizat de către Departamentul de Informatică din cadrul Facultății de Matematică și Informatică în colaborare cu Institutul de Calcul Simbolic al Universității Johannes Kepler din Linz, Austria și Institutul e-Austria din Timișoara. Ajuns la a 18-a ediție, simpozionul s-a desfășurat în perioada 24 - 27 septembrie și a atras peste 130 de cercetători din peste 20 de țări, care au prezentat rezultate teoretice și aplicative în domeniul calculului simbolic și numeric, programării logice, fundamentelor teoretice ale informaticii, calculului distribuit și inteligenței artificiale. Simpozionul SYNASC este recunoscut pe plan național și internațional ca un eveniment științific care impune o ștachetă ridicată în ceea ce privește calitatea lucrărilor, rata de acceptare pentru publicare fiind sub 40%. Evaluarea lucrărilor se face de către un comitet internațional de program coordonat în fiecare an de către un specialist recunoscut pe plan internațional. Anul acesta, coordonatorul științific al simpozionului a fost prof.dr James Davenport de la Universitatea din Bath, UK. Începând cu anul 2005, lucrările selectate și prezentate sunt incluse într-un volum publicat de către IEEE Computer Society care este indexat în ISI Web of Science, iar simpozionul este inclus în categoria C din Australian CORE conference ranking. Programul fiecăreia dintre cele 4 zile ale simpozionului a inclus prezentări invitate susținute de către cercetători de top din Europa, SUA, Japonia, India și Canada. Participanții au avut astfel ocazia să afle despre cele mai recente direcții de cercetare din diverse domenii corelate cu tematica simpozionului: utilizarea rezultatelor din domeniul calculului simbolic în rezolvarea problemelor de satisfiabilitate, tehnici de raționament automat, abordări recente în analiza automată a textelor, tehnici de analiză neliniară pentru rezolvarea problemelor de fezabilitate, aspecte geometrice ale tehnicii „origami” și direcții recente în gestiunea automată a cunoștințelor matematice. Lista invitaților speciali ai acestei ediții i-a inclus pe Erika

EDIȚIA A 27-A: „BIBLIOTECA FĂRĂ BARIERE”, TIMIȘOARA, 6-9 SEPTEMBRIE 2016

Foto: Dezbatere în cadrul SYNASC 2016

Abraham – RWTH Aachen University (Germania), Qamrul Hasan Ansari – Aligarh Muslim University (India), Chris Brown – US Naval Academy (SUA), Dan Cristea – Universitatea A.I. Cuza, Iași (România), Tetsuo Ida – University of Tsukuba (Japonia), Sorin Stratulat – University of Lorraine (Franța), Stephen Watt – University of Waterloo (Canada). Un punct de atracție pentru participanți a fost reprezentat și de tutorialele susținute de către Ralf-Peter Mundani (Technical University of Munchen, Germania) și Dan Cristea (Universitatea A.I. Cuza, Iași, România). Tutorialele au inclus demonstrații interesante privind utilizarea calculului de înaltă performanță în simularea unor procese fizice precum și în digitizarea documentelor. Programul a inclus și o prezentare din domeniul industriei IT susținută de către Florin Mănăilă (IBM, Germania). Pe lângă sesiunile dedicate principalelor secțiuni ale simpozionului s-au desfășurat și 7 workshop-uri pe tematici corelate (calcul simbolic și verificarea satisfiabilității, calcul în cloud, calcul de înaltă performanță, sisteme de agenți pentru rezolvarea problemelor complexe, metode iterative în determinarea punctelor fixe, calcul inspirat de natură și sisteme informatice pentru hidrologie și meteorologie). O parte dintre aceste workshop-uri au fost organizate în contextul unor proiecte europene în care sunt implicate Departamentul de Informatică - SesameNet (https://sesamenet.eu/) și Vi-SEEM (https://vi-seem.eu/) și Departamentul de Geografie – SnowBall (http://snowball. meteoromania.ro). Ca în fiecare an simpozionul a fost sprijinit și de către sponsori din domeniul economic dintre care menționăm: IBM, ETA2U, Continental Automotive, Saguaro Technology, BTC Embedded Systems Romania, MemIQ, Incremental, GeniSoft-Intelligence in Business, R&B Consulting, Cmed, Movidius. Detalii suplimentare pot fi găsite la: http://synasc.ro/2016. Prof. dr. Viorel Negru , SYNASC General Chair

Î

n perioada de 7-9 septembrie 2016, Timișoara a găzduit Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, ediția a 27-a, denumită anul acesta Biblioteca fără bariere, la care s-au reunit peste 300 de participanți: bibliotecari din toate tipurile de biblioteci (universitare, școlare, publice), specialişti și cercetători din domeniul ştiinţelor informării, documentării, din ţară şi de peste hotare, reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, ai instituţiilor de cultură şi învăţământ. Parteneri locali: Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Politehnica, Biblioteca Universității Politehnica, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran”, Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Biblioteca UMF „Victor Babeș”, Biblioteca USAMVB „Regele Mihai I al României”, Biblioteca Academiei – Filiala Timișoara, Biblioteca Județeană „Sorin Titel”. Lucrările conferinței au fost grupate în 12 secțiuni tematice, corespunzătoare secțiunilor profesionale ale ABR: Achiziția și dezvoltarea colecțiilor, Biblioteca și societatea, Carte veche-conservare-restaurare, Catalogare-clasificareindexare, Comunicarea documentelor şi împrumutul interbibliotecar, Cultura informaţiei, Informatizare și digitizare, Legislaţie de bibliotecă și perfecţionare profesională, Periodice, Profesori documentarişti, Statistică şi evaluare, Tehnici pedagogice în bibliotecă. Au fost dezbătute aspecte referitoare la experiența profesională sau direcțiile de evoluție la nivel mondial/național ale domeniului info-documentar: poziția bibliotecii în societate, complementaritatea sa în procesul de educație și formare, de informare și cunoaștere, păstrarea și valorificarea patrimoniului cultural, în contextul noilor tehnologii de comunicare. Pe întreaga durată a conferinței, participanții au fost invitați să viziteze și să participe la: prezentări de

Foto: Conferința Biblioteca fără bariere

echipamente și soluții tehnice pentru biblioteci din partea unor firme specializate și sponsori: Ex-libris, SoftLink, Elsevier, Enformation, un târg de carte al editurilor locale, organizat de BCUT, o expoziție de carte „Primele cursuri ale cadrelor didactice din Școala Politehnica:1921-1938”, organizată de BUPT. Ediția din 2017 a Conferinței Naționale ABR va fi organizată de către Universitatea „Transilvania” din Brașov. „Biblioteca școlară – spațiu ideal de informare și comunicare” Pe parcursul zilelor dedicate evenimentului „Biblioteca fără bariere”, în data de 6 septembrie, a avut loc Conferința Națională „Biblioteca școlară – spațiu ideal de informare și comunicare”, ediția a 7-a, organizată de Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării a UVT. Specificul acestui eveniment este acela că reunește cadre didactice, bibliotecari, cercetători din mediul universitar și preuniversitar, propunându-le un schimb de bune practici, în special în domeniul campaniilor de promovare a lecturii sau a educației pentru drept de autor și proprietate intelectuală. În acest context a fost vernisată o expoziție de fotografie, cu tema „Biblioteca fără bariere”, realizată de către elevi ai Liceului Lovrin reuniți în „Club Foto Lovrin”.

Foto: Afișul conferinței

18

19


DIVERSE

THE WINDOW AFFECTIVE SPACE

NOAPTEA ALBĂ A GALERIILOR

EXPOZIȚIE PERSONALĂ LA GALERIA LEOPOLDO CARPINTEYRO DE RELACIONES CULTURALES DIN MONTERREY

TIMIȘOARA

P

roiectul Noaptea Albă a Galeriilor, inițiat și organizat de Asociația Ephemair doar în București și-a extins, de anul acesta, programul nocturn în alte nouă orașe, printre care și Timișoara. Evenimentul, aflat la cea de-a 10 ediție, a cuprins un număr impresionant de galerii de artă, spaţii alternative, hub-uri creative și instituții culturale. Iubitorii de frumos au avut ocazia parcurgerii unei hărți a artei contemporane. Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara, prezentă prin Galeria Mansarda, gazdă a Simpozionului Internațional Bienal Interdesign 2016, și-a primit în seara de 30 septembrie vizitatorii. nightSHIFT este titlul unei alte expoziții din cadrul Nopții Albe a Galeriilor susținută de Facultatea de Arte și Design. Acesasta s-a desfășurat la Plan Zero și a fost dedicată artei multimedia.

Foto: Afișul expoziției

P

articipant la Expoziția Internațională de gravură Printuri pentru Pace și câștigător al premiului II, domnul prof. univ. dr. Constantin Catargiu a fost încă de atunci, din 2013, invitat să participe la Festivalul Internațional Santa Lucia din Mexic. Expoziția personală a Domniei Sale a deschis Festivalul din Monterrey. Intitulată The window affective space, expoziția a reunit 15 lucrări de gravură care au făcut ca sute de vizitatori să treacă, în luna septembrie, pragul Galeriei Leopoldo Carpinteyro de Relaciones Culturales din Monterrey. Succesul de care s-a bucurat a atras după sine o nouă expunere, pentru încă o lună, la Centrul Cultural al IMNRC - Apodaca Nuevo Leon.

20

21


DIVERSE

PREMIUL TINERILOR CERCETĂTORI AL UNIUNII INTERNAȚIONALE DE GEOGRAFIE ACORDAT UNUI MEMBRU AL DEPARTAMENTULUI DE GEOGRAFIE

FINALIZAREA PROGRAMULUI DE STUDII POST-UNIVERSITARE „INTEGRAREA PE PIAȚA MUNCII A GRUPURILOR VULNERABILE” ORGANIZAT DE CĂTRE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA ÎN CADRUL PROIECTULUI „E-QUAL - CERCETARE CALITATIVĂ PRIVIND INTEGRAREA PROFESIONALĂ A CATEGORIILOR VULNERABILE”

U

niunea Internațională de Geografie a organizat la Beijing, în perioada 21-25 august 2016, Congresul Internațional de Geografie. Acest eveniment a reunit peste 5.000 de participanți din 101 țări, care au avut posibilitatea să participe atât la conferințe și comisii privitoare la principalele provocări globale de mediu și societale dar și la 261 de ateliere din toate sferele geografiei. Universitatea de Vest din Timișoara a fost reprezentată de către Asist. Dr. Alexandru Dragan, de la Departamentul de Geografie al Facultății de Chimie, Biologie, Geografie, căruia i-a fost acordat Premiul tinerilor cercetători al Uniunii Internaționale de Geografie.

S

âmbătă, 17 septembrie 2016, a avut loc sesiunea de susținere a lucrărilor finale, de absolvire a programului post-universitar Integrarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile, de către participanții la acest program. Cursul s-a derulat în perioada aprilie – iulie 2016 şi s-a adresat specialiștilor din serviciile publice și private, absolvenţi de învăţământ universitar nivel licență, care desfășoară activităţi directe sau complementare în domeniul asistenței sociale şi intervenției cu grupurile vulnerabile, pentru integrarea socială şi profesională a acestora. Obiectivul principal al programului de studii a vizat creșterea calității serviciilor de integrare socială şi profesională oferite grupurilor vulnerabile, în vederea scăderii ratei șomajului și inactivității în rândul acestora. Cursul a fost organizat de către Universitatea de Vest din Timișoara, România şi furnizat în parteneriat cu Universitatea Nord, din Norvegia în cadrul proiectului „Cercetare calitativă privind integrarea profesională a categoriilor vulnerabile”, finanțat în cadrul Mecanismului Financiar EEA 2009-2014 „Cercetare în sectoarele prioritare”. La curs s-au înscris 21 de persoane din instituții publice şi organizații neguvernamentale furnizoare de servicii sociale şi de integrare socio-profesională. Dintre aceștia, 17 persoane au absolvit programul de formare. Activitatea de furnizare a cursului se subscrie obiectivului general al proiectului, care vizează îmbunătățirea procesului de integrare a grupurilor vulnerabile pe piața muncii, prin furnizarea unei fundamentări viabile, bazate pe cercetare, politicilor și programelor care se adresează integrării profesionale a categoriilor vulnerabile, cu accent pe persoanele cu dizabilități și populația de etnie romă. Pe lângă activităţile de cercetare prevăzute în cadrul proiectului, acesta mai cuprinde şi o serie de acţiuni de

Sub egida acestui eveniment a avut loc și Olimpiada Internațională de Geografie, la care România a obținut rezultate remarcabile, respectiv două medalii de aur, una de argint și una de bronz.

Foto: Participanții la proiect

consultare şi implicare a actorilor relevanţi din domeniu (angajatori, organizaţii şi instituţii care furnizează servicii de integrare socială şi profesională celor două categorii de beneficiari etc.), acţiuni menite să asigure integrarea rezultatelor cercetării în cadrul politicilor şi practicilor actuale. Pentru mai multe detalii despre proiectul „E-QUAL - Cercetare calitativă privind integrarea profesională a categoriilor vulnerabile” și rapoartele de cercetare realizate în cadrul acestuia până în prezent,vă invităm să vizitați site-ul proiectului, la adresa www.e-qual-see.ro.

Foto: Reprezentanți UVT la Beijing

22

23


DIVERSE

CURSURI DE VARĂ DE LIMBĂ, CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ROMÂNEASCĂ (25 IULIE - 07 AUGUST 2016)

Î

n perioada 25 iulie - 07 august 2016, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara a organizat cea de-a XXV-a ediție a Cursurilor de Vară de Limbă, Cultură și Civilizație Românească, activitate coordonată de doamna conf. dr. Dana Percec, decanul Facultății, și de domnul lect. dr. Gabriel Bărdășan, prodecan al aceleiași facultăți și director al cursurilor de vară. Acest eveniment reprezintă una dintre acţiunile tradiţionale ale Universităţii noastre organizate pentru a promova în plan internațional atât valorile noastre instituţionale, cât şi limba, cultura şi civilizația românească. Cursurile de vară se adresează tuturor persoanelor din străinătate interesate de limba, cultura și civilizația românească, printre categoriile particulare vizate numărându-se studenți ai facultăților de romanistică din străinătate, traducători, promotori culturali, angajați în firme care au relații cu spațiul românesc etc. La această ediție au participat studenți străini din Spania, Serbia, Italia, Austria, Germania, Taiwan, toți fiind interesați de învățarea sau de aprofundarea limbii române, de practica limbii, dar și de diverse aspecte culturale şi de civilizaţie românească.

Cursurile din cele două săptămâni au fost organizate în jurul unei componente fundamentale: însuşirea şi perfecţionarea competenţei de comunicare în limba română prin cursurile intensive organizate pe trei niveluri (începători, intermediari şi avansaţi) şi prin atelierele de limba română: atelier de conversaţie şi vocabular pentru începători, iar pentru intermediari şi avansaţi ateliere de comunicare orală şi scrisă. Specificul cultural şi de civilizaţie al românilor a reprezentat obiectivul atelierelor culturale și al vizitelor organizate în Timişoara și în câteva localităţi din partea de vest a României. Organizatorii cursurilor de vară leau propus studenților străini următoarele activități și vizite culturale: turul oraşului Timişoara; vizită la Muzeul Catedralei Mitropolitane; vizită la Muzeul Satului Bănăţean; excursie la Arad (obiective turistice: Muzeul de Artă Arad, Muzeul de Arheologie şi Istorie Arad); excursie la Jimbolia (obiective turistice: Muzeul Presei Sever Bocu, Casa Memorială Petre Stoica); vizită la Muzeul Consumatorului Comunist: Scârţ – loc lejer. Buna desfășurare a activităților didactice, culturale și organizatorice a fost posibilă mulțumită ajutorului oferit de o echipă competentă de cadre didactice și de studenți voluntari din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie. Programul variat al celei de-a XXV-a ediții a fost apreciat de cursanți, dovadă stând interesul și implicarea activă a acestora în toate activitățile propuse, dar și răspunsurile favorabile notate în chestionarul completat la finalul cursurilor de vară. Cea mai semnificativă formă de apreciere din partea studenților străini a fost observabilă prin disponibilitatea acestora de a vorbi românește și de a-și îmbunătăți competența de comunicare în limba română.

Foto: Studenți străini participanți la cursurile de vară

24

25


CALENDAR EVENIMENTE DATA (Cronologic)

5.10

5.10

DENUMIREA EVENIMENTULUI

FACULTATEA

LOCUL DE DESFĂȘURARE

Lansare de carte: Un suflet la joacă, volumul bilingv al poetei de origine japoneză Shizue OGAWA, în traducerea poetei şi traducătoarei Manolita Dragomir FILIMONESCU Moderator: conf. univ. dr. Mariana PITAR Prezentare critică: conf. univ. dr. Dumitru TUCAN

Litere, Istorie și Teologie

Univesitatea de Vest din Timișoara A01

9:30–11:00 „Studenții de azi, profesorii de mâine” — demersuri pentru a deveni profesori performanți” — dezbatere cu studenții DȘE (sala A33, UVT). Moderator: Lect.dr. Anca Luștrea. Discusanți: lect. dr. Loredana AlGhazi, Conf.dr. Marius Crișan, student Silvia Toth (MEDC).

Facultatea de Sociologie și Psihologie Departamentul de Științe ale Educației

A33, UVT

ORA

18.00

9.30

11:50–13:00 „A fi profesor în România/Timișoara educată” — dezbatere cu cadrele didactice din mediul universitar și preuniversitar (sala A33, UVT). Moderator: Conf. dr. Mariana Crașovan. Discusanți: Aura Danielescu (ISJ), Ramona Vasiescu(ISJ), Conf.dr. Marian Ilie (UVT), Radu Dimitrie (Asociația Invățătorilor Bănățeni). 14:00–15:30 Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” din Timișoara, „Educația în epoca globalizării”(Sala festivă). Moderator: Radu Dimitrie. Discusanți: Cornel Petroman (LPCS), Conf.dr. Adia Chermeleu (UVT), Conf.dr. Darius Borovic (UVT). 06.10.2016

,,Observații cu privire la universul de gândire al omului”

Departamentul de Științe ale educației Facultatea de Matematică și Informatică

A01, UVT

18.00

11.10

Prezentarea proiectului Școala de vânzări pentru tineri al ASOCIAȚIEI PROLOGOS

Arte și Design

Galeria Mansarda FAD

12.00

13.10

,,Cosmosul între MICRO și MACRO” Prof. univ. dr. Ion Cotăescu

Departamentul de Științe ale educației Facultatea de Fizică

A01, UVT

18.00

14.10

Lansare de carte: Mirela-Ioana Borchin, Etern, într-o eternă noapte-zi. Eseu hermeneutic în dialog cu Poetul Eugen Dorcescu, Editura Mirton, Timişoara, 2016

Litere, Istorie și Teologie

Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Timișoara

12.00

14-16.10

Al III-lea Simpozion Internațional Cultura materială și spirituală a sârbilor din regiunile multietnice și/sau periferice

Litere, Istorie și Teologie

UVT (Aula Magna; 203, 205, 329)

18.10

Prezentarea oportunităților de dezvoltare a carierei – firma ROSENC

Arte și Design

Galeria Mansarda FAD

17.30

19.10

Experimente de chimie pentru elevi

CBG

Centrul Aplicativ de Științe ale Naturii, Sala A Chiriac

11.00

19.10

Experimente de biologie pentru elevi

CBG

Centrul Aplicativ de Științe

11.00

20.10

A III-a Conferință Națională de Cercetare în Educație – CERED – Punți de legătură între cercetare și politicile educaționale www.cered.ro

Arte și Design

Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

16.00

Vineri: 11.00-19.00 Sâmbătă: 9-13.30

Joi: 15.00-22.00 Vineri: 8.00-21.30 Sâmbătă: 9.00-19.30

20-22.10

Sesiunea internațională Germanistica între regionalitate și internaționalitate -60 de ani de Germanistică la Timișoara-

Litere, Istorie și Teologie

UVT

25.10

Conferința internațională găzduită de UVT: Jacques Le Rider - Cenzura invizibilă Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara: La Vest de Est / La Est de Vest (FLITM), ediția a V-a

Litere, Istorie și Teologie

Aula Magna UVT

17.00

26.10

Conferința internațională găzduită de UVT: Mai există o literatură central-europeană? Participă: Xavier Galmiche, Kazimierz Jurczak, Balázs Imre, Radu Pavel Gheo Moderator: Adriana Babeți

Litere, Istorie și Teologie

UVT - A12

10.00

26-28.10

International Conference Social Inclusion and Equal Opportunities – SIEO 2016

FSP

Hotel Boavista

9-18.00

27.10

,,Sincronicitatea sau despre felul divinității de a ieși din ascundere” Prof. univ. dr. Anca Munteanu

Departamentul de Științe ale educației Facultatea de Sociologie și Psihologie

A01, UVT

18.00

26

27


28


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.