UVT Newsletter - noiembrie 2012

Page 1

dci@dci.uvt.ro

Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională

ÎN ACEST NUMĂR: EVENIMENTELE LUNII NOIEMBRIE 2012 Învățământul universitar românesc în atenția Consorțiului Universitaria Trofeul campionilor, la UVT Conferința Națională a Cercetării și Inovării 2012 Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale Cooperare consolidată între UVT și Universitatea Naţională „Iurii Fedkovici” din Cernăuţi, Ucraina Banca Națională a României – Zilele porților deschise pentru studenții economiști Asociaţia Universităţilor din Europa (EUA), în vizită de evaluare la UVT Deschiderea seriilor de conferințe ale Institutului de Cercetări Social-Politice (I.C.S.P.) Consorţiu transfrontalier pentru programe doctorale Lansarea Centrului de Comunicare cu Alumni în UVT Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România Gala tinerelor speranțe

Situația învățământului universitar românesc, în atenția Consorțiului Universitaria Rectorii celor mai prestigioase universității din România, membre ale Consorțiului Universitaria, sau reunit, în perioada 23-24 noiembrie, la Universitatea de Vest din Timișoara. Din Consorțiul Universitaria fac parte Universitatea de Vest din Timișoara, Academia de Studii Economice, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea din Bucureşti şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Timp de două zile, rectorii, împreună cu echipele de lucru ale universităților, au căutat soluții la mai multe probleme întâlnite în învățământul superior. Una dintre cele mai mari dificultăți se regăsește în subfinanțarea învățământului românesc. „Împreună cu partenerii din Consorțiu am încercat să identificăm soluții pe care să le propunem Ministerului Educației pentru fundamentarea bugetului pe anul 2013, în ceea ce privește costul per student“, a precizat rectorul Universității de Vest din Timișoara, Prof. Univ. Dr. Marilen Pirtea.

Jubileul de aur al Facultății de Fizică A IV A ediţie a Conferinţei Internaţionale de Asistenţă Socială Gerontologică Internaționalizarea cercetării științifice

Biblioteca şcolară - spaţiu ideal de informare şi comunicare Cum dialogăm? Metodologia transdisciplinară a dialogului între culturi

Noiembrie, o lună de bilanţ Conferința de fizică TIM-12 Conferința Internațională „Perspective în contabilitate și audit”, ediția I, 29-30 noiembrie Studențiada 2012 Studenții de la Științe Politice, viitori diplomați Ziua Filosofiei la UVT

NOUTĂȚI LEGISLATIVE MECTS EVENIMENTELE LUNII DECEMBRIE

Foto: întâlnire de lucru a Consorțiului Universitaria. Aula BCUT

Una dintre inițiativele demarate în cadrul întâlnirii de lucru a Consorțiului Universitaria vizează oferirea de titluri onorifice alumnilor care pot fi ambasadori ai Consorțiului în străinatate, la evenimentele academice, ambasadori ce pot aduce prestigiu și notorietate universităților. “În această categorie s-ar putea încadra foştii studenţi ai instituţiilor de învăţământ superior membre care activează peste graniță. Aceştia ar putea fi atât cetăţeni români, cât şi străini”, a adăugat rectorul Universității de Vest din Timișoara, Prof. Univ. Dr. Marilen Pirtea. De asemenea, Consorțiul va oferi, începand de anul viitor, cinci burse pe an studenților veniți din străinatate să învețe în cele cinci universități membre, studenți cu rezultate deosebite și care pot contribui la creșterea calității și a renumelui instituțiilor de învățământ superior.

Concert de orgă cu muzică medieval și renascentistă

Conferinţa de drept bancar

educaționale, birouri/reprezentanți/agenți de recrutare comuni); Doctoratele în România după HG 681/2011. Probleme și propuneri; Parteneriat publicpublic/public-privat, oportunități și bariere. Exemple de bune practici; Strategia privind proiectele cu finanțare europeană.

Foto: de la stâga, la dreapta Rectorul Universității ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Prof. Univ. Dr. Vasile Işan; Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, Prof. Univ. Dr. Pavel Năstase; Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Prof. Univ. Dr. Marilen Pirtea; Rectorul Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Acad. Prof. Univ. Dr. Ioan Aurel Pop; Rectorul Universității din București, Prof. Univ. Dr. Mircea Dumitru.

Printre problematicile supuse la dezbatere s-au mai numărat: Schimburile academice (cadre didactice, studenți); Strategii privind optimizarea ofertei educaționale;Promovarea ”integrată” a universităților din Consorțiu în străinătate (stand comun la târgurile

www.uvt.ro

Trofeul campionilor, la UVT În perioada 14 – 21 noiembrie, Cupa campionilor naționali la rugby SuperLiga CEC Bank 2012 câștigată de către RCM mvt Universitatea de Vest din Timișoara a fost expusă în holul principal al Universității, Bd. V. Pârvan 4. „Acest trofeu poate fi un model, un exemplu pentru studenţii, pentru a înţeleage că orice se poate obţine în viaţă. Să înveţe de la colegii lor, rugbiştii care sunt studenţi şi ei la acestă universitate”, a fost mesajul Rectorului pagina | 1


Universității de Vest din Timișoara, Prof. univ. dr. Marilen Pirtea, cu referire la „bobocul” Burcea şi la Căpăţână, studenţi ai UVT, la Educaţie Fizică şi Sport.

Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale În perioada 23-24 noiembrie la Universitatea de Vest din Timișoara s-a desfășurat a opta ediție a seminariilor "Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale". Evenimentul a fost organizat de către comunitatea geo-spatial.org în colaborare cu Departamentul de Geografie al Facultății de Chimie, Biologie, Geografie.

Foto: Cupa campionilor naționali la rugby SuperLiga CEC Bank 2012. Holul UVT

Geo-spatial.org este un portal on-line ce conține articole, tutoriale și date din domeniile cartografie digitală, cartografie istorică, neogeografie, modelarea virtuală a terenului, teledetecție, sisteme informaționale geografice și sisteme de poziționare globală. Site-ul a fost lansat în 2007 ca răspuns la necesitățile de comunicare și informare ale unei comunități în curs de formare.

„Important este drumul parcurs de campioni până la câștigarea trofeului, iar Universitatea de Vest, prin studenții ei, a contribuit la realizarea acestui obiectiv important pentru Banat. Suntem mândri că ne afiliem cu niște campioni pentru că, așa cum este și proverbul, Spune-mi cu cine te înfrățești că să-ți spun cine ești”, a adăugat Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Prof. Univ. Dr. Marilen Pirtea.

Promovează adoptarea soluțiilor software libere open source, neignorându-le însă nici pe cele proprietare, militează pentru democratizarea accesului la datele geografice și propune harta ca instrument universal de comunicare și înregistrare a relațiilor dintre componentele sociale (ştiințifice, politice, culturale, religioase, economice) și dimensiunea lor geospațială.

Universitatea de Vest din Timișoara, la Conferința Națională a Cercetării și Inovării 2012 În perioada 7-9 noiembrie, Universitatea de Vest din Timișoara a participat la Conferința Națională a Cercetării și Inovării 2012 organizată de Autoritatea Naționala a Cercetării Științifice în cadrul Bibliotecii Naționale din București. În cadrul acestei conferințe, Universitatea de Vest a avut și calitatea de expozant în vederea promovării activității de cercetare. În vederea promovării activității de cercetare, fiecare departament și facultate din cadrul Universității au contribuit cu furnizarea de informații pentru realizarea pliantelor proprii. Pentru crearea unei imagini de ansamblu la nivelul Universității de Vest din Timișoara a fost creat un pliant care prezintă întreaga activitate de cercetare centralizată. Pe parcursul conferinței, reprezentanții Universității de Vest din Timișoara au furnizat informații despre activitatea de cercetare derulată încercând să stabilească contacte pentru încheierea de noi parteneriate. La conferință au participat reprezentanții celor mai importante universități din țară, centre și institute de cercetare. Scopul principal al acestei conferințe a constat în promovarea rezultatelor cercetării obținute până în prezent, dar și prezentarea noilor direcții de cercetare pentru perioada 2014-2020. Mai multe informații despre conferință le găsiți la adresa web: http://cnci.ancs.ro/

Foto: Aplicație practică

Portalul este asociat cu un forum și o listă de discuții la care sunt înscriși peste 650 de utilizatori și își propune să devină un punct de referință în peisajul românesc, prin coagularea unei comunități active, care să progreseze profesional prin punerea în comun a cunoștințelor acumulate, contribuind în același timp la formarea noilor generații de specialiști. Evenimentul de la Timișoara a fost dedicat prezentării beneficiilor tehnologiilor geospațiale deschise și libere, adresându-se atât specialiștilor în domeniu, cât și celor interesați de revoluția geospațială (e.g. Google Earth etc.), contribuind în același timp la formarea noilor generații de specialiști. Sesiunile de prezentări și aplicatii practice au reunit aproximativ 100 de participanți (specialiști în domeniu, cadre didactice, studenți), acestea fiind axate pe prelucrarea datelor geospațiale în diverse softuri, analiza imaginilor satelitare și webmapping. Numărul participanților la acest eveniment a crescut an de an, devenind o manifestare importantă cu tradiție anuală la Universitatea de Vest din Timișoara. pagina | 2

www.uvt.ro


Cooperare consolidată între Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea Naţională „Iurii Fedkovici” din Cernăuţi, Ucraina Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea Naţională „Iurii Fedkovici” din Cernăuţi (CNU) au semnat, în luna noiembrie, un Acord cadru de cooperare. Cooperarea între cele două universităţi se va concretiza în activităţi de educaţie şi cercetare, în schimburi de profesori, studenţi şi de personal administrativ. Pentru aceasta, ambele universităţi sunt de acord să colaboreze pe următoarele direcţii: 1. Să primească profesori, cercetători şi studenţi de la universităţile partenere; 2. Să colaboreze în cadrul unor programe ştiinţifice şi în cadrul unor programe comune de cercetare internaţionale; 3. Să facă schimb de documente cu caracter informativ în domenii tehnice şi ştiinţifice; 4. Să dezvolte programe de Master cu Dublă Diplomă şi, de asemenea, programe de doctorat în cotutelă; 5. Să dezvolte un program de mobilităţi pentru profesori şi studenţi; 6. Să dezvolte proiecte comune de cercetare;

Foto: Semnarea Acordului. Rectorul UVT, Prof. Univ. Dr. Marilen Pirtea; Rectorul CNU, Prof. Dr. Stepan Melnychuk. Sala CA

7. Să participe la conferinţe, simpozioane, workshop-uri etc. organizate de universitatea parteneră; 8. Să facă schimb de publicaţii; 9. Să organizeze vizite de studii şi culturale pentru studenţi; 10. Să organizeze şcoli de vară pentru studenţi şi profesori. Acordul de cooperare are o valabilitate de trei ani, cu posibilitatea prelungirii în mod automat pentru perioade de câte trei ani.

Banca Națională a României – Zilele porților deschise pentru studenții economiști În perioada 21 – 22 noiembrie 2012 a avut loc evenimentul ,, Zilele porților deschise pentru studenții economiști,,. Iniţiat în anul 2009, în fază pilot, proiectul a avut ca obiectiv general îmbunătățirea nivelului de cunoaștere în mediul universitar a băncii centrale, a rolului, funcțiilor și implicațiile deciziilor acesteia în economia românească, contribuind astfel la crearea și consolidarea canalelor de comunicare necesare asigurării unei educații financiare adecvate la nivelul publicului larg. Acțiuniile desfășurate au constat în participarea studențiilor selectați la seminarii interactive conduse și moderate de lectori din Banca Națională a României.

Publicul ţintă al proiectului este format din studenţi ai facultăţilor cu profil economic din principalele centre universitare, cadre didactice şi cursanţi ai şcolilor doctorale ale universităţilor.

Foto : Echipa de implentare a proiectului

Acţiunile desfăşurate în cadrul primei etape a proiectului au constat în participarea studenţilor selectaţi de către FEAA la seminarii interactive conduse şi moderate de lectori din BNR pe teme precum istorie bancară şi funcţii ale băncii centrale, susţinerea unor conferinţe cu participarea membrilor Consiliului de administraţie al BNR, vizitarea sucursalelor BNR, precum şi organizarea altor manifestări (lansare de carte etc.). În a doua etapă a proiectului, universităţile partenere vor sprijini studenţii şi cadrele didactice implicate în proiect în procesul de multiplicare a informaţiei dobândite, prin organizarea unor seminarii/conferinţe proprii. În plus, studenţii participanţi vor elabora o serie de eseuri pe baza unei tematici stabilite, lucrări ce vor fi evaluate şi selectate de către lectorii BNR, cele mai bune urmând a fi prezentate în faza finală a proiectului.

Asociaţia Universităţilor din Europa (EUA), în vizită de evaluare la Universitatea de Vest din Timişoara La jumătatea lunii noiembrie, Asociaţia Universităţilor din Europa (EUA) s-a aflat în vizită de evaluare la Universitatea de Vest din Timişoara. Procesul de evaluare instituţională derulat de către Asociaţia Universităţilor din Europa este destinat să acţioneze ca un sprijin pentru dezvoltarea viitoare a Universităţii şi să promoveze dimensiunea dinamică a Universităţii de a se schimba şi adapta la cerinţele sociale. La Universitatea de Vest din Timişoara, procesul de evaluare instituţională se desfăşoară în două etape: noiembrie 2012 și februarie 2013. Prima vizită a avut loc între 14-16 noiembrie 2012 şi a avut drept scop validarea raportului de auto-evaluare care a fost redactat de o echipă mixtă formată din cadrele didactice din Universitate şi reprezentanţi ai studenţilor. Pe parcursul vizitei, echipa evaluatorilor Asociaţiei Universităţilor din Europa a avut întâlniri cu reprezentanţi ai Universităţii: Rectorul şi membrii

pagina | 3

www.uvt.ro


Consiliului de Administraţie, Comisia care a redactat Raportul de autoevaluare, Decanii şi Prodecani facultăţilor care au fost vizitate, cadre didactice de la facultăţile vizitate, studenţi, reprezentanţi ai partenerilor externi. Facultăţile vizitate pe parcursul acestei vizite au fost: Facultatea de Arte şi Design, Facultatea de Fizică, Facultatea de Muzică, Facultatea de Sociologie şi Psihologie. Raportul de autoevaluare a fost distribuit către toţi angajaţi universităţii şi este disponibil pe site-ul Departamentului pentru Managementul Calităţii, http://www.dmc.uvt.ro/noutati/ EUA - European University Association (Asociaţia Universităţilor Europene) reprezintă şi sprijină instituţiile de învăţământ superior din 47 de ţări, oferindu-le un forum unic de cooperare şi de conformare cu ultimele tendinţe în învăţământul superior şi în politicile de cercetare. Membrii EUA sunt: universităţi europene implicate în procesul de predare şi de cercetare, asociaţii naţionale ale rectorilor şi alte organizaţii active în învăţământul superior şi de cercetare.

Deschiderea seriilor de conferințe ale Institutului de Cercetări Social-Politice (I.C.S.P.) Conferințele I.C.S.P. au debutat în luna noiembrie cu o prelegere susținută de Lect. Univ. Dr. Lucian-Vasile Szabo. Tema conferinței prezentate marţi, 13 noiembrie, în deschiderea seriei de manifestări a Institutului de Cercetări Social-Politice, care funcţionează sub egida Facultăţii de Știinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării a fost Metafizicieni, gazete, democrație și... vin la E. A. Poe.

Consorţiu transfrontalier pentru programe doctorale Universitatea de Vest din Timişoara, prin intermediul Departamentului de Geografie al Facultăţii de Chimie, Biologie şi Geografie este membră întrun nou proiect de cooperare transfrontalieră, intitulat "Consorţiu transfrontalier pentru programe doctorale", dedicat doctoranzilor în domeniul Geografie, din patru şcoli doctorale ale universităţilor membre în consorţiu. Consorţiul universitar este format din două universităţi din România – Universitatea din Oradea şi Univer\sitatea de Vest din Timişoara – şi două universităţi din Ungaria – Universitatea din Debrecen şi Universitatea din Szeged. Proiectul, care se derulează în perioada 1 octombrie 2012 - 30 septembrie 2013, iniţiat şi implementat de Departamentul de Geografie, Turism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Facultăţii de Geografie, Turism şi Sport a Universităţii din Oradea, este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, cu suma de 164.960 euro.

Strategia proiectului constă în folosirea celor mai adecvate modalități de diseminare a informaţiilor privind rolul crescut jucat de Uniunea Europeană în dezvoltarea relaţiilor de cooperare transfrontalieră. Proiectul are ca obiective principale multiplicarea oportunităţilor de intercunoaștere transfrontalieră pentru doctoranzi, în vederea creșterii eficienței formative a programelor de studii ale școlilor doctorale şi, respectiv, dezvoltarea unor programe comune inovativ-educaţionale şi de cercetare. La toate activităţile prevăzute în proiect au fost implicate zece cadre didactice şi zece cercetători atât români, cât şi maghiari, precum şi 20 de doctoranzi (10 din România şi 10 din Ungaria), care au participat la o serie de cursuri şi aplicaţii practice comune axate pe probleme de cooperare transfrontalieră, dezvoltare regională și locală.

Lansarea Centrului de Comunicare cu Alumni în Universitatea de Vest din Timişoara

Foto: Colaj Conferință I.C.S.P.

Alături de membrii Institutului au fost prezenți studenți și cadre universitare ale Facultății. Împreună, în timpul dedicat întrebărilor și intervențiilor din partea publicului, aceștia au încercat să surprindă un Edgar Alan Poe complex și inedit.

Centrul de Comunicare cu Alumni din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara (UVT) a fost lansat la sfârșitul lunii noiembrie. Evenimentul s-a derulat în cadrul proiectului „Consolidarea relaţiei alumni-mediul universitar” în care Universitatea de Vest din Timişoara este implicată în calitate de partener. Proiectul reuneşte, în parteneriat Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, trei universităţi de prestigiu din ţară Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea „Babeş Bolyai” din ClujNapoca şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, mediul de afaceri Novensys Corporation şi Gold Agama Consulting -, respectiv Uniunea Naţională a Studenţilor din România. În cadrul evenimentului, managerul de proiect Ioana Alina Sandu a declarat: „Lansarea centrului este un prilej pagina | 4

www.uvt.ro


de bilanţ al activităţilor desfăşurate cu succes până acum prin proiect şi al planurilor pentru etapele care vor urma. Proiectul se adresează deopotrivă studenţilor, cadrelor didactice din managementul universităţilor, cadrelor didactice implicate în comisiile de asigurare a calităţii în învăţământul superior şi în dezvoltarea programelor de studii şi persoanelor din mediul de afaceri, din domenii de activitate conexe domeniilor pentru care sunt pregătiţi studenţii universităţilor partenere. După lansarea de la Timişoara va urma lansarea centrului de comunicare cu alumni de la Iaşi şi, apoi, Cluj-Napoca”.

Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România La sfârșitul lunii noiembrie a avut loc a treia sesiune de comunicări ştiinţifice a cercetătorilor postdoctorat din programul „Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”, aria tematică Sustenabilitatea sistemelor de securitate socială. Au fost prezentate lucrări ştiinţifice și au avut loc prezentări şi dezbateri având ca temă situaţia actuală a sistemului de securitate socială din România, precum şi a altor sisteme de securitate socială din statele membre ale UE.

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a fost moderată de profesorii Ioan Talpoş şi Bogdan Dima, în cadrul a două secţiuni: Mutaţii teoretico-metodologice în ştiinţa economică și Reconfigurări în procesele economice postcriză. Universitatea de Vest din Timişoara este parteneră, alături de ASE Bucureşti – în calitate de beneficiar, Universitatea „Babeş-Bolyai” din ClujNapoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea Reading (Marea Britanie) – partener transnaţional, în proiectul POSDRU/89/1.5/S/59184 „Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”, proiect ce îşi propune sprijinirea tinerelor cadre didactice universitare, doctori în economie, în activitatea lor de cercetare ştiinţifică.

Foto: Prezentarea Centrului. Aula BCUT

Proiectul are ca obiectiv principal creşterea gradului de comunicare între mediul universitar şi mediul economic (angajatori) în vederea promovării ofertei educaţionale, a îmbunătăţirii serviciilor oferite de sistemul de învăţământ şi corelării cererii pieţei muncii cu oferta educaţională universitară. În cadrul lansării, participanţii au fost invitaţi să viziteze centrul, să consulte platforma funcţională în cadrul centrului. Acţiunea de lansare urmează unor serii de cercetări de piaţă, formări şi diferite evenimente derulate atât în universitate, cât şi la angajatori.

Gala tinerelor speranțe Proiectul caritabil ,,GALA TINERELOR SPERANȚE,, s-a desfasurat în data de 28 Noiembrie în Amfiteatrul Dumitru Mareş al Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor şi a fost organizat de către studenţii programului masteral MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE împreună cu cei de la Clubul de Management FEAA.

„De-a lungul acestui proiect am organizat la Timişoara focus-grupuri la care au participat atât cadre didactice, studenţi, cât şi reprezentanţi ai companiilor angajatoare pentru a asculta şi a ne concentra pe principalele nevoi ale mediului de afaceri şi ale studenţilor. Am organizat evenimente de tip Open Day la companii importante din Timişoara, precum Pasmatex, Continental Automotive România, prezentări de bune practici şi alte acţiuni de comunicare între mediul universitar şi alumni. Toate aceste activităţi vor deveni permanente prin centrul de comunicare cu alumni, care se lansează astăzi în cadrul universităţii noastre”, a declarat Prof. Univ. Dr. Petru Ştefea, lider partener UVT. „Managementul comunicării cu alumni pentru instituţiile de învăţământ superior din România” se înscrie pe axa prioritară 1 – “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate pe cunoaştere”, în Domeniul major de intervenţie 1.2 – „Calitate în învăţământul superior” şi are o durată de derulare de 30 de luni.

Foto: Desfășurare gală

Proiectul a fost organizat pentru copiii de la Centrul OTNIEL, MOȘNIȚA NOUĂ și a avut ca scop să aducă o mică bucurie celor aflați în acest centru de copii prin construirea unui fond de bibliotecă şi daruirea de mici pagina | 5

www.uvt.ro


cadouri pe care copii si le doreau. Mobilizarea studenților implicați în proiect, studenţii programului masteral MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE (coordonator Conf. Univ. Dr. Denisa Abrudan) şi de la licențăClubul de Management (coordonator Asist. Dr. Alexandru Roja) a fost exemplară, toți contribuind la împlinirea visului celor mici. Mai mult decaât atât, cu ajutorul managerului de proiect: ELENA VACARU (COVACI) s-a reusit acordarea a două burse pentru studii pentru o perioadă de 5 ani, în cazul a doi tineri de 17 ani. Aceste burse au fost acordate de doi oameni cu suflet din Norvegia: Kare Gjerde și Karen Elisabeth Berg. Proiectul caritabil ,,GALA TINERELOR SPERANȚE” a avut peste 150 de participanți dintre care menţionăm personalități din lumea academică și cea diplomatică: Marius Popa, consul onorific al Regatului Țărilor de Jos (Olanda) la Timișoara, ambasadorul Algeriei, Excelența sa Habib Chawky HAMRAOUI reprezentat de d-na profesoară Luiza MOHAMED; Prof. Univ. Dr. Marilen Pirtea, Rector UVT ; Prof. Univ. Dr. Marius Raica, Rector UMFT; Lect. Univ. Dr. Ovidiu Megan, Decan FEAA; Conf. Univ. Dr. Nicoleta Sîrghi, Prodecan FEAA; Conf. Univ. Dr. Mihai Mutașcu, Prodecan FEAA; Prof. Univ. Dr. Nicolae Aurelian Bibu, Director Departament Management; Beatrice Bushinski din partea Clubului de Management.

Jubileul de aur al Facultății de Fizică Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Fizică a Universității de Vest din Timişoara. Cu această ocazie, la sfârșitul lunii noiembrie, conducerea Universității și cea a Facultății au organizat Ceremonia jubiliară a Facultății de Fizică, 50 de la ani de la înființare, în Aula Magna “Ioan Curea”.

s-au individualizat a fi cele mai productive: Fizica teoretică (cu componentele de teoria cuantică a câmpului, gravitaţie şi particule elementare), Creşterea şi caracterizarea cristalelor şi Electromagnetism (în special, studiul proprietăţilor magnetice ale diferitelor substanţe).

Foto: Jublielul de aur al Facultății de Fizică. Aula Magna “Ioan Curea”

Facultatea de Fizică a fost şi este temelia cercetării în fizica din Timişoara. Astfel, aici s-a format marea majoritate a celor care au desfăşurat sau desfăşoară o activitate de cercetare în fizică şi ştiinţa materialelor. Includem aici pe colegii fizicieni de la Universitatea Politehnica, Universitatea de Medicină şi Farmacie, Institutul Academiei Române-Filiala Timişoara sau Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Materie Condensată.

A IV A ediţie a Conferinţei Internaţionale de Asistenţă Socială Gerontologică Departamentul de Asistenţă Socială de la Facultatea de Sociologie şi Psihologie din Universitatea de Vest din Timişoara a organizat între 20 şi 24 noiembrie a.c., a IV-a ediţie a Conferinţei ICERT şi a Şcolii de Studii avansate Solidaritate dincolo de Vârste. Evenimentul a fost finanţat integral de CNCS - Consilul Naţional al Cercetării Ştiinţifice prin programul IDEI, SSA_PN-II-SSA-2012-2-014.

Foto: Decanul Facultății de Fizică, Prof. Univ. Dr. Dumitru Vulcanov

Învăţământul de fizică în Timişoara a început în anul 1948 o dată cu înfiinţarea Institutului Pedagogic. Facultatea de Fizică, ca unitate independentă, a fost înfiinţată în anul 1962 în cadrul Universităţii din Timişoara (devenită în 1990 Universitatea de Vest din Timişoara). Printre invitații evenimentului s-au numărat și Primarul Timișoarei, Nicolae Robu și Prefectul de Timiș, Eugen Dogariu. Încă de la început, personalul academic al Facultăţii de Fizică a pus un accent deosebit pe cercetarea ştiinţifică. Dintre direcţiile de cercetare abordate de-a lungul timpului, trei

Aceste manifestări reprezintă o continuare a conferinţelor organizate în 2012 de Departamentul de Asistenţă Socială după a III-a ediţie a SPECTO (Social Work Perspective of Quasi-Coercive Treatment of Offenders), SIEO (International Conference on Social Inclusion and Equal opportunities) în luna mai a.c, şi ISSA ( International Conference of Applied Social Sciences) şi Două decenii de învăţământ şi cercetare în asistenţă socială din luna iunie şi Familia în Societatea Contemporană din luna septembrie. Într-un context global al îmbătrânirii populaţiei şi al accentuării problemelor sociale ale persoanelor vârstnice, conferinţa s-a bucurat de participarea internaţională a unor specialişti din domeniul asistenţei sociale gerontologice (cercetători, practicieni, medici, doctoranzi, post-doctoranzi). Trebuie precizat că atât la conferinţa ICERT, cât şi la şcoala de studii avansate au fost prezenți invitaţi de la universități și institute de prestigiu

pagina | 6

www.uvt.ro


(SUA, Germania, Cehia, Slovenia, Ungaria și România). Amintim aici participarea celor mai importanţi experţi: Prof. Univ. Dr. Gregory F. Sanders şi Conf. Dr. Brandy A. Randall de la Universitatea North Dakota, SUA, Prof. Univ. Dr. Eva-Maria NEUMANN, Universitatea din Cottbus, Germania, Prof. Univ. Dr. Imre Semsei, Universitatea din Debrecen, Ungaria, Lect. Univ. Dr. Beata Balogova, Universitatea din Presov, Slovacia, Conf. Univ. Dr. Denizia Gall şi Conf. Dr. Nicoleta NEAMȚU, Universitatea Babeș Bolyai, Cluj Npoca, Conf. Univ. Dr. Daniela GÂRLEANU-ȘOITU, Universitatea ”A.I. Cuza”, Iași.

Foto: Conferinţa ICERT. Aula Magna “Ioan Curea”

De asemenea, s-a dorit ca în cele patru zile să se permită accesul la lucrări şi studenţilor de la specializarea asistenţă socială alături de reprezentanţii partenerilor departamentului din instituţiile publice şi private din domeniul protecţiei sociale. În acord cu inițiativa Comisiei Europene de a declara anul 2012 ”Anul îmbătrânirii active și solidarității între generații”, organizatorii şi-au propus să reunească, într-o manieră interdisciplinară, specialiști preocupați de problematica actuală, complexă și interesantă din domeniul gerontologiei. Invitaţii au reuşit în cadrul sesiunilor în plen şi pe secţiuni să analizeze în profunzime teme de cercetare exploratorie, cercetări științifice și să prezinte inițiative reușite în domeniul practicii de specialitate. De asemenea, prin conţinutul dezbaterilor s-a contribuit la efortul de edificare a unor comunități în care discriminarea, în general, cea între generații și a vârstnicilor, în particular să devină tot mai mult o problematică a trecutului. Rodul manifestării Departamentului de Asistenţă Socială de la Universitatea de Vest se va concretiza şi prin publicarea rezultatelor muncii ştiinţifice din cele cinci zile ale evenimentului. Toate lucrările prezentate vor fi supuse unui proces de double blind peer review urmând ca in funcție de rezultatul evaluării să fie publicate în Journal of Gerontological Social Work (online) sau într-un volum colectiv cu ISBN, publicat la o editură prestigioasă din România. În zilele conferinţei sau pus şi bazele unui grant de cercetare realizat împreună cu cei doi specialişti de la Unviersitatea North Dakota State University.

Internaționalizarea cercetării cu Prof. Univ. Dr. Victor Neumann

științifice.

Interviu

Una dintre componentele strategiei Universității de Vest din Timișoara este internaționalizarea activității sale. Unde se regăsește, în acest context, Şcoala Doctorală Internaţionale de Istorie Conceptuală Reinhart Koselleck”? Școala Doctorală Internațională de Istorie Conceptuală Reinhart Koselleck din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara a dezvoltat propriile programe de cercetare începând cu anul 2008, lucrând în cooperare cu Institutul de Istorie al Universității din Aachen (Germania); a inițiat schimburi de experiență cu școli similare, institute și universități din statele Uniunii Europene și din SUA. Sub egida Școlii s-au organizat două conferințe internaționale de istoria conceptelor și istorie conceptuală românească și central-est europeană, conferințe care s -au desfășurat în perioada 23-26 septembrie 2009, respectiv 25-27 aprilie 2012. La aceste întâlniri internaționale au luat parte cercetători și profesori din SUA, Federația Rusă, Germania, Austria, Ungaria, Lituania, Serbia, Moldova, România. Peste 30 de studenți-doctoranzi din marile universități românești (București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara) au fost invitați să audieze și să participe activ la dezbaterile ocazionate de comunicările științifice; a fost editat sub coordonarea mea și a profesorului Armin Heinen un prim volum de studii intitulat Istoria României prin Concepte, Polirom, 2010, volum care a avut un ecou internațional, în momentul de față fiind în curs de publicare în limba engleză în străinătate. Alături de acestea, publicațiile în reviste și edituri academice de prestigiu din SUA și Europa au contribuit la internaționalizarea activităților Școlii Doctorale, a nou înființatului Centru de Cercetări Avansate în Istorie, precum și la vizibilitatea corpului de profesori și cercetători ai Universității de Vest. Activitatea la Şcoala Doctorală din ultimele luni a fost marcată de numeroase vizite de lucru și deplasări la conferințe de specialitate în țări precum Austria, Italia și Marea Britanie... Într-adevăr, datorită proiectelor românești și internaționale pe care le avem în derulare, am făcut numeroase călătorii de studii atât individual, cât și cu studenții-doctoranzi la Aachen, Roma, Viena, Oxford, Londra, Jena, Sárospatak, Belgrad, Vîrșeț, Cluj-Napoca, Iași, București, Sibiu, Reșița, Lugoj. Multe dintre deplasări au avut drept scop susținerea de conferințe și comunicări științifice, lansări de carte și dezbateri publice. Pe lângă aceste deplasări internaționale, Școala doctorală a avut și numeroși invitați, la Universitate, de peste graniță. Menționez aici pe ambasadorul Statului Israel în România, dl. Dan Ben-Eliezer și prof. Andrei Markovits de la Universitatea Michigan. Ca urmare a interesului stârnit de preocupările noastre, a valorificării creative a metodelor de cercetare și de interpretare istorice occidentale (mai ales acelea germane promovate de Reinhart Koselleck), am beneficiat de vizita unor personalități academice și diplomatice din SUA, Germania, Franța, Serbia, Ungaria, Israel, Moldova, România. De

www.uvt.ro

pagina | 7


exemplu, ne-au fost oaspeți profesorii Armin Heinen (Aachen), Javier Fernandez Sebastian (Bilbao), Martin Burke (New York), Willibald Steinmetz (Bielefed), Hans Erich-Bödeker (Göttingen), Miodrag Maticki (Belgrad), Grozdanka Gojkov (Vîrșeț), Galina Zvereva (Moscova), Tom Grunfeld (New York), Aurelian Crăiuțu (Bloomington), Marcel Pop-Corniș (Richmond), Dietmar Müller (Jena), Klaus Bochmann (Lepzig), Michael Metzeltin (Viena), Gerhard Seewan, Sorin Antohi (București), Bogdan Murgescu (București), Mihai Chioveanu (București), Felicia Waldman (București), Liviu Antonesei (Iași), Andrei Cușco (Chișinău).

Care ar fi cel mai prolific proiect de cercetare în care sunteți implicat și care reușește să consume cel mai mult din timpul dumneavoastră? Cel mai important este proiectul internațional privind cea dintâi Istorie Conceptuală Europeană, proiect la care cooperează cercetători din universitățile din Oxford, New York, Paris, Bielefeld, Frankfurt am Main, Aarhus, Göttingen, Berlin, Helsinki, Jyväskylä, Sofia, Budapesta, Timișoara. Va fi o serie de 9 volume, pe care le va edita Beghahn Publisher (New York-Oxford) începînd cu anul 2013. Câți studenți beneficiază în acest moment de activitatea derulată de Școala doctorală, ce beneficii au ei și ce perspective dețin după finalizarea tezelor de doctorat? În cursul anilor 2011-2012 au susținut teza un număr de șase doctoranzi, în momentul de față fiind sub îndumarea mea alți șase. Beneficiiile se observă în pregătirea lor complexă, în bagajul teoretic asimilat și probat pe parcursul anilor de studiu, în textele scrise și publicate, în participarea la reuniuni științifice naționale și internaționale, în capacitatea lor de a continua studiile postdoctorale în spațiul european sau în integrarea lor în instituții de cercetare românești și internaționale.

Concert de orgă cu muzică medievală și renascentistă

Foto: Prof. Univ. Dr. Victor Neumann

În ceea ce privește “producția” de literatură de specialitate, care ar fi cele mai notabile apariții din ultima perioadă? Din punctul de vedere al literaturii de specialitate, rezultatele noastre se reflectă în articole, studii și cărți editate în România, SUA, Germania, Ungaria, Serbia. Cele mai notabile sunt cărțile Istoria României prin concepte (volum colectiv pe care l-am coordonat împreună cu profesorul Armin Heinen), Polirom, Iași, 2010; Cinci concepte ale gândirii politice românești (volum colectiv pe care l-am editat în colaborare cu dr. Henriete Richer), Brumar, Timișoara, 2011; Interculturalitatea Banatului (carte de autor, VN), Artpress-Institutul European, Timișoara-Iași, 2012. Dintre articolele și studiile publicate menționez pe acelea ale lui Aron Kovács, ”Multiculturalism or Assimilation?” în Pedagoška stvarnost, Novi Sad, anul LVII, nr.3, 2012; Cristian Roiban, „Protocronismul reflectat în revista Magazin istoric (1970-1989)“ în volumul Cinci concepte ale gândirii politice româneşti, editori Victor Neumann și Henriete Richer, Brumar, Timișoara, 2011, p.181-204; Idem, „Istoricii şi scrisul istoric în România de ieri şi de astăzi” în Timpul, Iași, nr.6-7, 2011; și Victor Neumann, ”The Concept of Totalitarianism in the Romanian Social-Political Languages” in Divinatio. Studia Culturologica Series, nr. 31, Sofia, 2010, p.145-161; ”Peculiarities of the Translation and Adaptation of the Concept of Nation in East-Central Europe. The Hungarian and Romanian Cases in the Nineteenth Century” in Contributions to the History of Concepts (Berghahn Publishers, New York), vol. 7, nr. 1, Summer 2012, p.72-101.

La jumătatea lunii noimebrie a avut loc un concert rarisim cu muzică de orgă chiar de la începuturile ei, atât cât se cunoaște azi, până în secolul 17. Ktesibios din Alexandria a realizat una din primele orgi în sec. III d.Hr. În unele tratate muzicale arabe, numele lui Arhimede este legat de construcţia orgii hidraulice. Hieronymus, în lucrarea sa intitulată Pneumatica, descrie acest instrument muzical. Prin pomparea aerului într -un compartiment sub formă de clopot plin cu apă se obţinea o cantitate de aer suficientă să poată acţiona fluierele ce erau deschise alternativ şi care puteau să producă sunete melodice. Stanislav Lem, în lucrarea Summa technologiae, prezintă acest instrument muzical mai degrabă ca pe o curiozitate şi nu ca o realizare. În sec. al XVI-lea, Claudio Merulo scria: Mai presus de toate, instrumentul muzical cel mai nobil pentru a reda “muzica Divină” este ORGA, folosită alături de lăută, chitară, liră, harpsicord şi cembalo, pentru “Lauda Domnului”. Despre toate acestea, alături de o prezentare cu imagini și muzica live, cei interesați au putut afla mai multe în cadrul concertului susținut de organistul Prof. Univ. Dr. Felician Roșca de la Facultatea de Muzică a Universității de Vest din Timișoara. Evenimentul a avut loc pe orga neobarocă din Biserica de pe Str. Independenței nr. 19, Timișoara. pagina | 8

www.uvt.ro


Biblioteca şcolară şi comunicare

-

spaţiu

ideal

de

informare

În perioada 9-10 noiembrie a avut loc la Buziaș cea de a 3-a ediție a conferinței naționale “Biblioteca şcolară - spaţiu ideal de informare şi comunicare”. Evenimentul a avut drept co-organizator Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, prin specializarea Știinţe ale informării şi documentării, Liceul Teoretic Buziaş, prin Centrul de Documentare şi Informare şi Casa Corpului Didactic Timiş, în colaborare cu Asociaţia Bibliotecarilor din România - Secţiunea tehnici pedagogice şi Asociaţia Bibliotecilor Publice din România.

Conferinţa de drept bancar Contractul de credit bancar între teorie şi practică. Principiile, legea, uzanţele Asociaţia Europeană pentru Drept Bancar şi Financiar - România (AEDBFRomânia) - Sucursala Timişoara, în colaborare cu Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, a organizat, la începutul lunii noiembrie, Conferinţa de drept bancar Contractul de credit bancar între teorie şi practică. Principiile, legea, uzanţele. Au fost invitaţi să participe profesori de drept bancar de la facultăţile de drept de prestigiu din România, precum şi specialişti în drept bancar care îşi desfăşoară activitatea în Banca Naţională a României, instituţii de credit şi societăţi de avocatură. Această manifestare se înscrie în ciclul conferinţelor organizate anual de Asociaţia Europeană pentru Drept Bancar şi Financiar - România (AEDBF-România).

Noiembrie, o lună de bilanţ

Foto: prezentare lucrare

Au participat peste 40 de vorbitori, tematica lucrărilor acoperind mai multe domenii: biblioteconomie, ştiinţele informării, comunicare, pedagogie, didactică, asistenţă socială, studii culturale etc. Printre participanți s-au numărat specialişti în domeniile menţionate, bibliotecari, documentarişti, cadre didactice din mediul universitar și pre-universitar, studenţi.

Cum dialogăm? Metodologia dialogului între culturi

transdisciplinară

a

La jumătatea lunii noiembrie, în organizarea Facultății de Litere, Istorie și Teologie, respectiv a Facultății de Fizică, a avut loc conferința Cum dialogăm? Metodologia transdisciplinară a dialogului între culturi. Conferința a fost susținută de Acad. Basarab Nicolescu. Domnia sa este membru de onoare al Academiei Române, Președinte al Centrului Internațional de Cercetări și Studii Transdisciplinare (Ciret-Paris) și profesor la Universitatea BabesBolyai din Cluj-Napoca. Au deschis conferința Prof. Univ. Dr. Otilia Hedeșan, Director CSUD și Conf. Univ. Dr. Mădălin Bunoiu, Prorector. Conferința a avut loc în Aula Magna “Ioan Curea”.

Pe lângă propria viaţă profesională, Facultatea de Muzică se implică alături de celelalte instituţii muzicale ale oraşului în varii colaborări, întregind prin specificul său un eveniment sau altul. Este şi cazul concertului susţinut în 2 noiembrie la sediul Centrului Regional al Camerei de Comerţ, cu ocazia Galei de Excelenţă derulată în prezenţa oficialilor administraţiei publice, a reprezentanţilor instituţiilor de cultură şi învăţământ, a corpului diplomatic acreditat la Timişoara. În acest context a avut loc şi Topul Instituţiilor de Învăţământ Superior, ediţia a IV-a (categoria universităţi de cercetare avansată şi educaţie, respectiv universităţi de educaţie şi cercetare) la care au participat cu prestaţia lor artistică şi studenţi ai secţiilor de Interpretare muzicală şi Actorie, pregătiţi şi/sau acompaniaţi de profesorii lor Mihaela-Silvia Roşca, Sergiu Cârstea, Aida Marc, Marcela Costea, Petru-Silviu Văcărescu şi Ioana Ispas. În această lună s-a încheiat „Panoramic XX” (proiect derulat de pianiştii Adriana şi Sorin Dogariu), cu recitalul-dezbatere „Parafraze de concert” al pianistului Adrian Suciu (Austria) şi un masterclass susţinut de maestrul Gabriel Amiraş (Germania), la care au participat studenţi şi elevi ai instituţiilor de profil din Timişoara, Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Braşov şi Deva. Se apropie de sfârşit şi „Anul Debussy” (150 de ani de la naşterea compozitorului), an în care mapamondul muzical i-a acordat onorurile cuvenite celui care a jalonat noua muzică a secolului XX. În zona de Vest a ţării, în 10 noiembrie, în cadrul festivalului „Toamna muzicală arădeană”, solistul Sorin Dogariu şi actorul Valentin Voicilă i-au dedicat un recital intitulat „Debussy şi poezia simbolistă”, susţinut pe scena Filarmonicii de Stat din Arad. Un alt moment jubiliar a fost cel dedicat scriitorului şi dramaturgului austriac Arthur Schnitzler (150 de ani de la naştere), artist care, ca şi Debussy în muzică, şi-a contrariat contemporanii prin cutezanţa

Foto: Acad. Basarab Nicolescu

pagina | 9

www.uvt.ro


şi anvergura înnoitoare a creaţiei. La omagierea celui „mai important reprezentant al modernităţii (literare) vieneze” a participat şi Facultatea de Muzică din Timişoara, secţia Actorie, prin prelegerea susţinută de conf. univ. dr. Eleonora Riengler-Pascu în cadrul simpozionului internaţional organizat de Catedra de Lingvistică şi Cultură Austriacă a Universităţii din Szeged, în colaborare cu Forumul Cultural Austriac din Budapesta. Facultatea de Muzică a fost reprezentată în străinătate şi de „Duo Mihăilescu” (IanaManuela şi Dragoş Mihăilescu), care a concertat în Elveţia, la Lonay şi la PullyLausanne, sub egida Asociaţiei „ACRISCO Concerts”. Programul a avut un parcurs stilistic „dozat” cronologic, de la clasicism şi romantism la impresionism şi muzică modernă americană. Un alt proiect - de artă contemporană românească, de această dată - a fost „Jim cară molozul” de Ioan Peter (Pit), piesă debutată la Teatrul Naţional Radiofonic în 2011, la rubrica „Comedia de sâmbătă seară”. La Timişoara, textul lucrării a fost prezentat la Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran”, în formula spectacol-lectură urmat de un efervescent dialog public-autor. Colectivul artistic a fost condus de conf. univ. dr. Eleonora Riengler-Pascu (coordonator de proiect) şi Daniela Magiaru (semnatara regiei). Un final de proiect (pe 2012) s-a petrecut la Sala de Consiliu a Palatului Administrativ, cu ocazia simpozionului „Muzică şi medicină”, ediţia a III-a. Acţiunea coordonată de Conf. Univ. Dr. Veronica Demenescu a reunit ştiinţele medicale cu cele muzicale, pe câteva subiecte predilecte: diverse boli profesionale ale muzicienilor, rolul tehnicii instrumentale şi vocale în prevenirea lor, virtuţile terapeutice ale muzicii. Alături de cadrele didactice de la UMF „Victor Babeş” din Timişoara s-au înscris la acest simpozion şi Prof. Univ. Dr. Felician Roşca, Conf. Univ. Dr. Ioan Fernbach, Asist. Univ. Dr. Simona Negru, c.d.a. Lucia Preda (Facultatea de Muzică din Timişoara), prof. Diana Popa-Vasiu (Asociaţia „DoReMi pentru copii”) şi Prof. Univ. Dr. Stela Drăgulin împreună cu doctoranda sa Lioara Popa (Facultatea de Muzică din Braşov). Tot despre interdisciplinaritate a fost vorba şi în concertul programat în preajma Zilei

Naţionale a României, sub genericul „Spirit românesc”. Este vorba despre un gen sincretic de „Muzică şi poezie în caracter popular”, realizat de clasa de vioară a Prof. Univ. Dr. Ştefana Graţiela Negruţiu şi de Prof. Univ. Dr. Ovidiu Papană, prezent pe scena Sălii „Orpheum” în calitate de interpret la diverse instrumente populare. Recitările au fost asigurate de Prep. Univ. Drd. Silviu Văcărescu, iar acompaniamentul la pian de Lect. Univ. Dr. Roxana Ardeleanu. Reprezentanţii celor trei catedre au adus în public emoţia versurilor lui Lucian Blaga, a muzicii lui Paul Constantinescu, Béla Bartók şi George Enescu, alături de cântece neaoş româneşti, interpretate la instrumente rare, arhaice. La caracterul unitar al concertului au contribuit şi costumaţia protagoniştilor, respectiv afişul şi detaliile de decor, toate adaptate mesajului. În aceeaşi zi (28 noiembrie), în foaierul Sălii „Capitol” a Filarmonicii „Banatul” a evoluat pianista Adriana Dogariu alături de mezzosoprana Camelia Fornwald Docea, într-un „Medalion Ceaikovski”, cu un program de lieduri („romanţe”, cum le numeşte autorul). Celor menţionate deja li se adaugă cele susţinute de organistul Felician Roşca: primul, precedat de conferinţa „J. S. Bach” şi dedicat studenţilor săi (Sala „Orpheum”, 1 noiembrie), al doilea, intitulat „Predecesorii lui Bach”, programat la Biserica din str. Independenţei, în 21 noiembrie. În această lună a avut loc şi „Concertul bobocilor”, secţia Canto, corepetat de pianistele Roxana Ardeleanu şi Silviana Cârdu, apoi Concertul studenţilor clasei de orgă (Aula Magna, 25 noiembrie) şi două concerte de orgă în deplasare susţinute de prof. univ. dr. Felician Roşca la Reşiţa (Biserica „Maria Zăpezii”, 27 noiembrie) şi la Unguraş (judeţul Cluj), cu ocazia inaugurării orgii de la biserica comunei (30 noiembrie). Secţia de Pedagogie muzicală a facultăţii (domeniul folclor) a fost reprezentată de profesorul Ovidiu Papană şi la CNA „Ion Vidu”, unde a expus şi prezentat o colecţie de instrumente arhaice ciupite. În aceeaşi perioadă, volumul său Instrumente tradiţionale româneşti a fost recenzat de colega de catedră Lava Bratu, în revista Timisiensis (editată de Centrul de Cultură şi Artă Timiş), volum prezentat anterior de autoare şi în cadrul unei şedinţe a Filialei Timiş a UCMR. Sub semnătura muzicologului Lava Bratu a apărut şi un articol aniversar dedicat maestrului Diodor Nicoară în revista Actualitatea muzicală (editată de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România), iar portretul său profesional a apărut în Muzicieni din România, Lexicon, vol. X (Viorel Cosma, Editura Muzicală, Bucureşti, 2012). Prestigiul Facultăţii de Muzică din Timişoara a fost sporit şi de tânărul compozitor Gabriel Mălăncioiu, ale cărui lucrări au fost cântate în această lună la Baden-Baden (Germania) şi Carterton (Noua Zeelandă). Titlurile acestor compoziţii sunt Traulos (cu ansamblul „Aventure” din Freiburg) şi Mobilis in mobili (cu David Dobsons). Totodată, profilul său a aparut pe siteul www.composerscircle.com. (New York Composer Circle fiind o asociaţie profesională care promovează performanţa în muzica contemporană). Lava BRATU, Facultatea de Muzică pagina | 10

www.uvt.ro


Conferința de fizică TIM-12 Facultatea de Fizică a Universității de Vest din Timișoara a organizat conferința TIM-12, în perioara 27 – 30 noiembrie, în onoarea Jubileului de aur al Facultății. Scopul TIM 12 a fost de a prezenta problemele actuale, naționale și internaționale, în fizică, de a aduce laolaltă cercetători și oameni de știință din România și din străinătate, precum și de a stabili contacte științifice între ei.

Programul științific al Conferinței a inclus prelegeri și prezentări de postere, precum și discuții pe diferite teme de interes actual, cum ar fi fizica materiei condensate și fizica aplicată. Mai multe detalii se regăsesc la adresa www.timconference.com

Deși aflată la prima ediție, Conferința s-a bucurat deja de un deosebit interes și de o largă participare națională, dar mai ales internațională și a creat cadrul propice unor dezbateri științifice relevante privind provocările pe care noile tendințe și reglementări în domeniul financiar-contabil și cel al auditului le ridică în fața oricărui economist, profesionist și cercetător în domeniul larg al științelor economice. Au fost înscrise un număr de 52 lucrări ştiințifice la cele 10 secțiuni ale Conferinței: Contabilitate și fiscalitate, Raportare de mediu și Sisteme infomatice de gestiune, Relevanța informației contabile, Raportare financiară, Măsurarea performanței, Guvernanță corporativă, Audit, Educație și profesie contabilă, Raportare financiară (II), respectiv Evaluarea activelor.

Conferința Internațională „Perspective în contabilitate și audit”, ediția I, 29-30 noiembrie Ediție dedicată in memoriam Profesorului Universitar Dr. Mihail Epuran, personalitate de excepție și mentor al Școlii Contabile din Timișoara Departamentul Contabilitate și Audit din cadrul Universității de Vest din Timișoara, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor a organizat, în perioada 29-30 noiembrie, Conferința Internațională „Perspective în contabilitate și audit”.

Foto: Invitați

La lucrările conferinței au participat doctoranzi, profesioniști în domeniul auditului și contabilității, cercetători din învățământul superior economic românesc, precum şi din 13 țări: Anglia, Franța, Spania, Portugalia, Italia, Turcia, Ungaria, Scoția, Malta, Croația, Republica Moldova, Iran și Slovenia. Paralel cu activitățile științifice au avut loc și patru sesiuni speciale: Provocări în profesia contabilă, Construirea unei cariere academice, Conectarea învățământului contabil cu nevoile angajatorilor, Educația contabilă în România. „Conferința a fost și un prilej pentru omagierea Profesorului universitar dr. Mihail Epuran, care ar fi împlinit vârsta de 80 de ani la 30 noiembrie, ctitorul școlii timișorene de contabilitate. Foto: Invitați

Conferința a fost organizată în parteneriat cu Asociația Internațională a Experților Contabili Autorizați (ACCA), Corpul Experților Contabili și a Contabililor Autorizați din România (CECCAR), Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), Asociația Generală a Economiștilor din România (AGER), Rotary Club Lugoj, Ernst & Young, PriceWaterhouse Coopers etc.

Personalitate complexă a profesiei contabile române, domnia sa s-a bucurat de un prestigiu profesional dobândit prin studiu, dedicaţie şi muncă, experienţa şi cunoştinţele sale valoroase situându-l în patrimoniul ştiinţific românesc la un loc de cinste” a menționat preşedintele Comitetului de Organizare al Conferinței, Conferențiar Universitar Dr. OvidiuConstantin Bunget, Directorul Departamentului de Contabilitate și Audit. La deschiderea oficială a Conferinței Internaționale „Perspective în contabilitate și audit” au fost prezenți numeroși reprezentanți ai comunității academice timișorene, invitați din cadrul facultăților cu profil economic din pagina | 11

www.uvt.ro


din România şi străinătate, precum și personalități marcante ale mediului profesional și de afaceri din România, din partea CECCAR, CAFR, PriceWaterhouse Coopers și Ernst & Young.

Studențiada 2012 În perioada 19 - 25 noiembrie, Asociația Studenților în Științe Exacte de la Universitatea de Vest din Timișoara (ASSEUT) a adus în mijlocul studenților cea de-a VI-a ediție a festivalului studențesc Studențiada. Timp de o săptămână, studenții și tinerii au beneficiat de o serie de activități distractive, culturale, sportive și de carieră și au avut posibilitatea de a participa la o gamă largă de proiecte având ca obiective dezvoltarea capacităților intelectuale ale acestora, a spiritului de echipă. Concursuri de creație, reducere la teatru, operă, karturi și paintball, precum și seri de filme, reclame și jocuri interactive ca: darts, cărți, remi sunt doar câteva dintre actvitățile de care s-au bucurat tinerii cu ocazia acestui eveniment. Studențiada este un festival realizat la nivel național ce are drept scop desfășurarea de activități și proiecte, promovate de organizațiile membre UNSR.

financiare, dar care le pot transforma perioada studenției într-o experiență memorabilă. Studențiada este unul dintre cele mai mari festivaluri studențești organizat de studenți, pentru studenți din dorința de a veni în întampinarea nevoii de socializare, distracție și creativitate a tinerilor și de a le oferi o experiență studențească de neuitat.

Studenții de la Științe Politice – viitori diplomați Asociaţia Tineretul ONU din România – Filiala Banat a organizat conferinţa Banat Regional Model United Nations 2012 la Universitatea de Vest din Timişoara, în perioada 23-25 noiembrie. Conferinţa s-a adresat tuturor tinerilor pasionaţi de studii şi domenii diplomatice, ştiinţe politice, de securitate, relaţii internaţionale, drept, scopul acesteia fiind de a-i ajuta pe participanţi să îşi dezvolte aptitudinile în domeniul negocierilor şi al diplomaţiei.

Foto: Întâlnire în cadrul Conferinței

Participanţii au jucat rolul unor delegaţi ai statelor pe care le-au reprezentat, au propus moţiuni şi au susţinut prin argumente poziţia statului pe care l-au reprezentat referitoare la tema care s-a dezbătut. Conferinţa Banat Regional Model United Nations 2012 a fost formată din două comitete ale ONU precum urmează:

  Studențiada a luat naștere în 2006 fiind considerată un real succes de toate părțile implicate: participanți, presă, sponsori și organizatori. În prezent, evenimentul se desfășoară în peste paisprezece centre universitare. Voluntarii UNSR au pregătit studenților o varietate de activități la care tinerii nu au acces în mod obișnuit, în principal din lipsa resurselor

The UN Security Council, cu tema: “Peace consolidation in the Arab World. The Civil war in Syria” The UN Human Rights Council, cu tema “Abolition of the death penalty”

Parteneri: Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, Cabinet individual de avocatură „Dr. Alexandru Jădăneanţ” Timişoara, Editura C.H. Beck, Radio Timişoara. Asociaţia Tineretul ONU din România (ex BISMUN) reprezintă un ONG condus de tineri şi ale cărei scopuri sunt promovarea valorilor şi activităţilor ONU în rândul tinerilor.

www.uvt.ro

pagina | 12


Ziua Filosofiei la Universitatea de Vest din Timișoara Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării a organizat cu prilejul Zilei Filosofiei Simpozionul științific Ipostaze actuale ale discursului filosofiei.

Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant nr. 116-122 pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013“ Actul nr. 2849 din 14 Noiembrie 2012 Emitent: Ministerul Muncii, Familiei Monitorul Oficial nr. 0774 din 2012

și

Protecției

Sociale

Lege privind alocaţia pentru susţinerea familiei (republicare) Actul nr. 277 din 24 Decembrie 2010 Emitent: Parlamentul României Monitorul Oficial nr. 0785 din 2012

Hotărâre pentru stabilirea zilelor de 24 şi 31 decembrie 2012 ca zile libere Foto: Prelegere

Ziua Filosofiei a fost stabilită de UNESCO drept a doua joi din luna noiembrie. Pentru a marca acest eveniment, profesori din mediul universitar și preuniversitar, masteranzi, oameni iubitori de Filosofie s-au reunit în 15 noiembrie la Universitatea de Vest din Timișoara, fiecare participant susținând câte o prelegere.

Lista actelor normative relevante pentru învățământul superior publicate în Monitorul Oficial al României în octombrie 2012

Actul nr. 1123 din 27 Noiembrie 2012 Emitent: Guvernul României Monitorul Oficial nr. 0804 din 2012

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora Actul nr. 75 din 27 Noiembrie 2012 Emitent: Guvernul României

Ordin privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, nr. 4.301/2012 pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2012 Actul nr. 6108 din 26 Octombrie 2012 Emitent: Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului Monitorul Oficial nr. 0746 din 2012

Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal Actul nr. 187 din 24 Octombrie 2012 Emitent: Parlamentul României Monitorul Oficial nr. 0757 din 2012

Lege privind alocaţia de stat pentru copii (republicare) Actul nr. 61 din 22 Septembrie 1993 Emitent: Parlamentul României Monitorul Oficial nr. 0767 din 2012

Monitorul Oficial nr. 0806 din 2012 Notă: Aceste acte normative pot fi citite/descărcate/vizualizate pe site-ul Monitorului Oficial, www.monitoruloficial.ro, site-ul Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului, www.edu.ro, la secretariatele facultăților accesând programul legislativ disponibil gratuit Lege4 sau la Compartimentul juridic al Universității, Bd. Vasile Pârvan, nr.4, et.I, sala 159. Consilier juridic, Florentina Radu pagina | 13

www.uvt.ro


CALENDARUL EVENIMENTELOR LUNII DECEMBRIE 2012

01 dec

03 dec

04 dec

Masterclass Gabriel Amiras în cadrul proiectului Panoramic XX editia III (Director de proiect Sorin Dogariu, Director artistic Adriana Dogariu) Facultatea de Muzică; Perioada: 30.11.2012 - 02.12.2012; Locație: Facultatea de Muzică, Sala Orpheum; Ora: 10 00 - 13 00 și 16 00 - 19 00.

Workshop Web radio - Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării; Perioada: 03.12.2012 - 07.12.2012; Locație: UVT.

Recital Toccate şi corale de J. S. Bach, solişti: Dragoş Mihăilescu şi Manuela Mihăilescu - Facultatea de Muzică; Locație: Filarmonica Banatul Timişoara; Ora: 19 00;

„INIMĂ BUNĂ” - Ediția a XXII-a - Departamentul de Asistență Socială, Facultatea de Sociologie și Psihologie, în parteneriat cu Fundația Serviciilor Sociale Bethany; Locație: Centrul Timisoarei și centrele comerciale Kapa, Bega, Iulius Mall, Euro şi Galeria 1; Orele: 10 00—15 00.

05 dec

Dezbatere „Parlamentar de Timiș” - Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării; Locație: Universitatea de Vest, Bv. V. Pârvan nr. 4, Aula Magna; Ora: 14 00;

Recital de violoncel, solistă Andrea Kohonicz, la pian Valentina Peetz - Facultatea de Muzică; Locație: CNA Ion Vidu Timişoara, sala Mihai Perian; Ora: 19 00 ;

Moment muzical în cadrul manifestării Orizonturi culturale italo-române, susţinut de elevi şi studenţi de la clasele Conf. Univ. Dr. Ioan FERNBACH, CDA Dr. Mihaela Silvia ROŞCA, Lect. Univ. Dr. Ortensia Miclea - Facultatea de Muzică; Locație: Aula BCUT Eugen Todoran; Ora: 17 00.

06 dec 07 dec

Concert caritabil „Seară de decembrie cu … Bach” susţinut de elevii şi studenţii clasei de vioară a Conf. Univ. Dr. Ioan FERNBACH - Asist. Univ. Dr. Cosmin Hârşian - Facultatea de Muzică; Locație: Biserica Piariştilor Timişoara; Ora: 19 00.

Simpozion Internațional „Ideologies, values and political bahavior in Central and Eastern Europe”, a 11-a ediție Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării; Perioada: 07.12.2012 - 08.12.2012; Locație: UVT, Sala 307; Orele: 09 30 - 19 00;

Recital de percuţie susţinut de studentul Andrei Voica, la pian: Valentina Peetz - Facultatea de Muzică; Locație: Facultatea de Muzică, sala Orpheum; Ora: 19 00;

Participare la Conferinţa internaţională Back to Work, The Role of Validation of Competences in Professional Counselling of Adults, cu lucrarea intitulată: Musical education, a stability factor in the Roma communities de prof. univ. dr. Felician ROŞCA şi prof. Mădălina DORGO - Facultatea de Muzică; Perioada: 07.12.2012 - 08.12.2012; Locație: Tesalonic, Grecia.

pagina | 14

www.uvt.ro


08 dec

Conferinţă susţinută de Profesor Invitat Dr. Schuler Sonja, cu titlul: “Political Corruption in Contemporary Bulgaria” Departamentul de Sociologie, Facultatea de Sociologie și Psihologie; Locație: UVT, Sala 301; Orele: 09 40 - 11 10;

Conferință susținută de Profesor invitat Prof.Dr.Dr.h.c. Christian Giordano, cu titlul: “Mafia – a Political-Anthropological Approach” Departamentul de Sociologie, Facultatea de Sociologie și Psihologie; Locație: UVT, Sala 301; Orele: 11 20 - 13 00.

10 dec

11 dec

12 dec

13 dec

14 dec

Recitalul clasei de pian CDA dr. Felicia Stancovici - Facultatea de Muzică; Locație: Facultatea de Muzică, Sala Orpheum; Ora: 18 00.

Conferința lunară a Institutului de Cercetări Social Politice - Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării; Locație: UVT, Sala 206; Ora: 18 00.

Prelergere la Biblioteca Austria din cadrul UVT cu tema: Monologisches Spiel der Zweisamkeiten. Eine Untersuchung von Peter Handkes dramatischen Text Bis dass der Tag euch scheidet oder Eine Frage des Lichts” – sustinut de Conf. univ. Dr. Eleonora Ringler-Pascu; Facultatea de Muzică; Locație: UVT, Sala 248; Ora: 18 00 . Inaugurarea expoziției itinerante din cadrul proiectului „Punți Intergeneraționale în Nădrag” - Departamentul de Asistență Socială, Facultatea de Sociologie și Psihologie ; Locație: Localitatea Nădrag, județul Timiș; Ora: 17 00.

Concert aniversar al Universităţii de Medicină din Timişoara – susţinut de Prof. univ. Dr. Felician ROŞCA - Facultatea de Muzică; Locație: Domul romano-catolic din Piaţa Unirii; Ora: 19 00; Concert vocal-instrumental de Advent şi Crăciun, susţinut de Chorus et Capella Academica Timisiensis, concert-maestru: Conf. univ. Dr. Ioan FERNBACH, dirijor: CDA Dr. Walter KINDL - Facultatea de Muzică; Ora: 19 00.

15 dec

Concert caritabil „Creştine să fii bun!” – Centrul de bătrâni Ada Müller Guttenbrun, susţinut de elevi şi studenţi ai clasei de vioară Conf. univ. Dr. Ioan FERNBACH - Facultatea de Muzică; Locație: Centrul de bătrâni Ada Müller Guttenbrun; Ora: 15 00; Concert de Crăciun susţinut de orchestra Camerata strumentale, dirijor Enrico Canata, la clavecin: Valentina Peetz - Facultatea de Muzică; Locație: Domul Mileniu din Piața Traian; Ora: 20 00.

16 dec

Concert în memoria eroilor Revoluţiei din decembrie 1989, susţinut de studenţii clasei de orgă Prof. univ. Dr. Felician ROŞCA Facultatea de Muzică; Locație: AULA MAGNA - UVT; Ora: 19 00.

pagina | 15

www.uvt.ro


18 dec

Conferință-dezbatere susținuta de Prof. univ. Dr. Calciu Mihai (Universiattea Lille 1- IAE), Facultatea de Marketing și Relații Economice Internaționale; Facultatea de Economie și de Adiministrare a Afacerilor; Locație: FEAA; Orele: 11 00 - 13 00; Turneu de concerte, Prof. univ. Dr. Felician ROŞCA - Facultatea de Muzică; Perioada: 18.12.2012 - 27.12.2012; Locație: Roma.

19 dec

Concert vocal - simfonic cu Missa încoronării de Fr. Liszt, susţinut de Chorus et Capella Cathedralis, concert - maestru Conf. univ. dr. Ioan FERNBACH, dirijor: CDA dr. Walter KINDL - Facultatea de Muzică; Locație: Domul romano-catolic din Piaţa Unirii; Ora: 20 00.

20

Concert de trompetă şi orgă susţinut de CDA Sergiu Cârstea şi Salvatore Pronesti - Facultatea de Muzică; Locație: Domul romano-catolic din Piaţa Unirii; Ora: 19 00.

dec

25 dec

Muzică liturgică cu Missa încoronării de W.A. Mozart, Chorus et Capella Academica Timisiensis, concert-maestru: Conf. univ. Dr. Ioan FERNBACH, dirijor: CDA dr. Walter KINDL - Facultatea de Muzică; Locație: Domul romano-catolic din Piaţa Unirii; Ora: 10 00.

pagina | 16 Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. www.uvt.ro


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.