UVT Newsletter - ianuarie 2018

Page 1


CUPRINS:

EVENIMENTE

Proiecte

UVT din nou în top. Preocupările privind infrastructura ecologică, recunoscute internațional / 4

Profesor de la UVT, decorat de Președintele României / 5

Finanțare pentru școala de vară. UVT a câștigat peste 2 milioane de lei pentru WSU / 6

Local Heritage for Active Tourism in Banat. Ateliere în România și Serbia, cu privire la potențialul cultural și patrimonial local / 14

„Start Italiano” / 15

CONFERINȚE

DIVERSE

BigDat 2018. Specialiști din 30 de țări au dezbătut la UVT unul dintre cele mai

Spectacole teatrale ale studenților timișoreni / 16

importante subiecte ale IT-ului și mediului de afaceri / 8

Artele, la început de 2018 / 16

„Politica de Securitate a SUA în 2018 și România”, în dezbatere la UVT / 10

Managementul stresului pentru studenții LIT / 12

calendar evenimente

Workshop vizând aplicațiile pentru granturi de cercetare la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie / 13

2

Facultăți UVT, februarie 2018 / 18

3


EVENIMENTE

Profesor de la UVT, decorat de Președintele României

UVT din nou în top Preocupările privind infrastructura ecologică, recunoscute internațional

Preocupările noastre în domeniul ecologiei sunt deja cunoscute. Aș menționa aici evenimentul anual devenit deja tradiție ‹‹Săptămâna Verde în UVT››, cu activități ce abordează subiecte eco, de protejare a mediului înconjurător și de adoptare a unui stil de viață sănătos. De asemenea, am inițiat demersuri de reducere a consumului de energie electrică și de management al deșeurilor. Un program recent desfășurat împreună cu studenții de la OSUT își propune tocmai implicarea tinerilor noștri studenți în conservarea resurselor. Sunt multe alte lucruri care, puse la un loc, subliniază angajamentul nostru în protejarea mediului, spune rectorul UVT, prof. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

4

G

reenMetric World University Ranking, singura clasificare din lume care măsoară angajamentul universităților participante în dezvoltarea unei infrastructuri ecologice, include, pentru prima dată, Universitatea de Vest din Timişoara. Potrivit rezultatelor ediţiei din 2017, UVT ocupă poziţia 518 la nivel mondial şi poziţia 4 la nivel naţional. În această ediţie, GreenMetric a inclus 619 universităţi din 76 de ţări. În conturarea clasificării au fost analizate atât informaţiile raportate de universităţi, cât şi alte studii şi cercetări independente realizate pentru GreenMetric. Chestionarul de autoevaluare a universităţilor este structurat pe 6 categorii de indicatori de performanţă: așezare și infrastructură (15%), energie şi schimbări climatice (21%), managementul deșeurilor (18%), utilizarea apei (10%), transport (18%) şi educaţie (18%). Alături de Universitatea de Vest din Timișoara sunt prezente doar patru universități din România, între care se regăseşte şi Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, membră, alături de UVT, a Consorțiului Universitaria. Clasificarea UI GreenMetric World University Ranking a fost lansată în 2010 și reprezintă o inițiativă a Universitas Indonezia care a constatat necesitatea unui sistem de clasificare a universităţilor cu privire la angajamentul faţă de abordarea problemelor de sustenabilitate a mediului. Scopul GreenMetric este evaluarea eforturilor universităţilor în ceea ce privește managementul resurselor şi dezvoltarea durabilă a campusului universitar. Astfel de activități de clasificare vor asigura acordarea unei atenții mai mari dezvoltării durabile a mediului, precum și problemelor economice și sociale legate de durabilitate. Astfel, structurile de conducere ale universităţilor vor fi susținute mai mult în eforturile lor de implementare a politicilor eco-friendly. Informații suplimentare pot fi regăsite la: http:// greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2017/

P

rofesorul Lucian Drăguț a fost decorat de Președintele României, Klaus Iohannis, cu Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de „Cavaler”, cu prilejul Zilei Naționale a României, „în semn de apreciere a eforturilor depuse ca cercetător și profesor, contribuind astfel, prin studii de înalt nivel academic, la creșterea performanțelor și competitivității învățământului”, după cum se menționează în distincția acordată. Conf. dr. Lucian Drăguț este absolvent de Geografie al Universității de Vest din Timișoara, promoția 1995. În perioada 1995-2004 a parcurs masteratul și doctoratul la Universitatea BabeșBolyai din Cluj-Napoca, lucrând apoi ca preparator, asistent și lector. În anul 2004 se angajează lector la Universitatea de Vest din Timișoara. În perioada 20052006 activează ca bursier Fulbright la Universitatea din Arkansas (SUA), iar între 2006 și 2011 a fost cercetător și manager de proiect la Universitatea din Salzburg, Austria. În anul 2011 a revenit la UVT, perioadă în care a efectuat un stagiu de trei luni (ianuarie-martie 2013), lucrând ca profesor invitat la Universitatea din Tokyo. În prezent, este conferențiar la Departamentul de Geografie al Facultății de Chimie, Biologie, Geografie. „Această distincție a venit ca o surpriză, o mare onoare și o mare bucurie, mai ales că ceremonia a avut loc de ziua mea. Mă bucur că munca mea este apreciată la acest nivel. În același timp, distincția mă obligă și mă motivează în atingerea obiectivului pe care l-am fixat când am revenit în țară, acela de a forma la UVT o echipă de cercetare competitivă la nivel internațional”, spune profesorul Lucian Drăguț. „Prin munca sa, Lucian Drăguț face cinste Universității. De altfel, Lucian este laureat al Galei Premiilor UVT, ediția 2015. Suntem bucuroși când valorile instituției noastre sunt apreciate și din exteriorul comunității, cu atât mai mult cu cât este vorba despre Președintele României. În plus, este un semn clar că munca specialiștilor noștri este vizibilă în societate. Îmi doresc ca aceștia să fie exemple pentru comunitatea academică, cât și pentru comunitatea în sensul ei mai larg”, a declarat rectorul UVT, prof. dr. Marilen Gabriel Pirtea. Decretele au fost semnate cu ocazia Zilei Naționale a României.

5


Finanțare pentru școala de vară UVT a câștigat peste 2 milioane de lei pentru WSU

W

est Summer University (WSU), proiect devenit deja tradiție în Universitatea de Vest din Timișoara, va beneficia în următorii trei ani de o finanțare de aproape 2.2 milioane lei prin Schema de Granturi Competitive pentru universități din cadrul proiectului Romania Secondary Education Project/ROSE. WSU are ca scop principal promovarea învățământului superior, în vederea prevenirii abandonului școlar în rândul elevilor de liceu. Se adresează în special celor de clasa a X-a și a XI-a care trăiesc în zone rurale sau alte zone în care nu există școli în proximitate. De asemenea, vor fi încurajați să participe acei elevi care provin din familii cu venituri mici, sunt istoric discriminați pe baza etniei, au unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate sau au cerințe educaționale speciale. În cadrul programului, elevii vor simula procesul de învățare și evaluare, cât și viața de student. Astfel, în următorii trei ani, la UVT sunt așteptați 600 de elevi care vor avea ocazia de a participa la cursuri, seminarii și

6

laboratoare reprezentative pentru anul I de studiu, susținute de profesori sau doctoranzi. Pe lângă programul de educație formală oferit, proiectul urmărește și crearea unui cadru de dezbateri și educație non-formală, prin sesiuni de consiliere privind orientarea în carieră, activități de socializare și discuții pe teme educaționale. De asemenea, este vizată și promovarea Timișoarei ca oraș universitar și areal de dezvoltare în mediile sociale și culturale din care provin participanții. Proiectul West Summer University a demarat în 2012, coordonat fiind de Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT). S-a dovedit a fi unul de succes încă din primul an de implementare, fapt ce a atras după sine dorința de a-l organiza și implementa și ulterior. De asemenea, proiectul a primit titlul de „Cel mai bun proiect de voluntariat al anului 2014” în domeniul Educație la Gala Națională a Voluntarilor.

Proiectul răspunde unui obiectiv major din planul managerial, promovarea șanselor egale, adică asigurarea unei mai mari cuprinderi în învățământul superior a elevilor proveniți din mediul rural, din familii cu nivel socio-educațional scăzut, a elevilor cu cerințe educaționale speciale. Practic, vorbim de valorificarea rezervei de talent din rândul grupurilor de tineri mai slab cuprinse în învățământul superior. Experimentarea vieții de student în UVT permite elevilor să ia o decizie informată în ceea ce privește alegerea facultății, fapt ce conduce la scăderea abandonului, spune rectorul UVT, prof. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

7


conferințe

BigDat 2018 Specialiști din 30 de țări au dezbătut la UVT unul dintre cele mai importante subiecte ale IT-ului și mediului de afaceri

Pentru multe companii, capacitatea de adaptare la noile cerințe în domeniul informaticii, de adoptare a noilor tehnologii, poate face diferența între succesul sau dispariția de pe piață. Este o problemă de competitivitate. La UVT, am înțeles acest lucru, astfel că am inclus toate aceste noi tendințe ale informaticii în pachetul de competențe oferit tinerilor pe care îi școlarizăm. Este un domeniu dinamic, cu progrese însemnate poate chiar de la o lună la alta, însă am siguranța că echipa de la Facultatea de Matematică și Informatică poate ține pasul. Școala internațională de iarnă este o bună dovadă în acest sens, spune rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Pirtea.

8

T

imp de o săptămână, Universitatea de Vest din Timișoara a fost gazda unei școli internaționale de iarnă pe tema unuia dintre cele mai dinamice și importante sectoare ale informaticii, Big Data. Evenimentul a acoperit un spectru larg de cercetări și inovare industrială, cu potențial extraordinar asupra descoperirilor științifice, medicinei, ingineriei, modelelor de afaceri și societății în sine. „BigDat 2018” a fost un eveniment de formare în domeniul cercetării care a vizat prezentarea celor mai recente progrese în domeniul big data. Renumiți universitari au predat și împărtășit cu participanții din experiența lor în domeniu. Evenimentul s-a adresat în general studenților de masterat, doctorat, post doctoranzilor și practicienilor din industrie. Au participat peste 125 străini și 65 de români, fiind reprezentate 30 de țări, cei mai mulți participanți din afara țării fiind din SUA, Italia și Germania. 20 de profesori străini au susținut cursuri specializate pe parcursul celor cinci zile ale școlii de iarnă. Dintre aceștia, îi menționăm pe Jeffrey Ullman, Universitatea Stanford, și Bing Liu, Universitatea din Illinois, Chicago.

Provocările majore legate de analiza, gestionarea și stocarea big data au fost identificate prin două prelegeri cheie, 20 de cursuri de cinci ore și cincisprezece minute și o masă rotundă care a abordat subiectele cele mai active și promițătoare. Interacțiunea a fost o componentă principală a școlii de iarnă. În organizarea evenimentului, desfășurat în perioada 22 - 26 ianuarie, Universitatea de Vest din Timișoara a avut ca partener Universitatea din Tarragona „Rovira i Virgili” din Spania.

9


conferințe

„Politica de Securitate a SUA în 2018 și România”, în dezbatere la UVT

L

una ianuarie a adus o nouă conferință publică, pe o tematică dedicată studiilor de securitate, în cadrul programului masteral de Studii de Securitate Globală, desfășurat de Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării din Universitatea de Vest din Timișoara. Conferința a fost susținută de către Seth Cropsey, Director al Center for American Seapower și s-a adresat masteranzilor Facultății, dar și celorlalți studenți și cercetători din cadrul UVT, cât și experților și cercetătorilor interesați de domeniul securității globale și relațiilor internaționale. Tema abordată, „Politica de Securitate a SUA în 2018 și România”, a vizat o dezbatere asupra celor mai importante coordonate ale politicii de securitate duse de SUA în noul context internațional, în special în relație cu România, ca partener strategic.

10

Seth Cropsey are o experiență de treizeci de ani în domeniul politicii de securitate, al studiilor și cercetărilor din domeniul relațiilor internaționale și strategiilor militare navale. Și-a început cariera în spațiul guvernamental american, la Departamentul de Apărare, ca asistent al Secretarului Apărării, Caspar Weinberger, ulterior fiind subsecretar adjunct al Marinei în administrațiile Reagan și Bush. A ocupat mai multe funcții din sectorul public și în cadrul programelor de pregătire universitară ale SUA în plan internațional. Acesta a publicat o serie semnificativă de articole despre securitatea națională și politica externă a SUA în publicații prestigioase precum: Commentary, Foreign Affairs, The Public Interest, The National Interest, Wall Street Journal, Washington Post, Washington Times și alte publicații specializate. Una dintre cărțile de referință semnate este „Mayday: The Decline of American Naval Supremacy”, lucrare prin care se dezbate în detaliu și se atrage atenția asupra consecințelor declinului supremației militare navale a SUA în lume.

11


conferințe

Managementul stresului pentru studenții LIT

F

acultatea de Litere, Istorie și Teologie este mereu atentă la nevoile studenților și încearcă să găsească soluții pentru a-i sprijini. Cum sesiunea se dovedește a fi o perioadă dificilă, mai ales pentru studenții din primul an, prodecan conf. univ. habil. Loredana Pungă și-a propus să le ofere un suport concret prin implicarea colegilor de la Departamentul de Psihologie al Facultății de Sociologie și Psihologie. În acest sens, în data de 19 ianuarie a organizat cu sprijinul lect. univ. dr. Iulia Cosma un workshop de management al stresului susținut de conf. univ. dr. Delia Vîrgă și asist. de cercetare drd. Daria Lupșa. Deși inițial au fost vizați doar studenții de la Litere, în spiritul valorilor UVT, organizatoarele au luat hotărârea de a oferi posibilitatea de a participa și celor de la alte facultăți. Evenimentul a fost mediatizat atât prin serviciul e-mail e-uvt, cât și pe rețelele de socializare. Au dat curs invitației 15 studenți de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Facultatea de Arte, Facultatea de Muzică și Teatru, Facultatea de Chimie și Biologie, Facultatea de Matematică și Informatică, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, Facultatea de Sociologie și Psihologie. Workshop-ul a fost structurat în două module: primul, de natură teoretică, iar al doilea, aplicativ. Specialist recunoscut de comunitatea științifică, doamna conf. univ. dr. Delia Vîrgă le-a facilitat studenților accesul la unele concepte cheie referitoare la factorii de stres și mecanismele de coping. A făcut-o cu lejeritate, autoironie și umor, calități pe care publicul de la TEDx Cluj 2018 va avea ocazia să le aprecieze în 24 februarie.

12

Workshop vizând aplicațiile pentru granturi de cercetare la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

Î

n contextul domeniilor cu caracter non-aplicativ, cărora le sunt destinate un număr restrâns de apeluri privind finanțarea cercetării, comparativ cu disciplinele cu caracter aplicativ ridicat, șansele statistice de a câștiga granturi de cercetare sunt, în consecință, reduse. Totodată, având în vedere numărul restrâns al apelurilor ce vizează în chip direct ariile de preocupare științifică preponderente în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie, și motivația cadrelor didactice de a iniția depuneri de finanțare pentru proiecte de cercetare este relativ mică. E o evidență aceasta și totuși există reale oportunități pentru a obține o finanțare a cercetării. În scopul de a oferi o atare perspectivă diferită asupra acestei problematici, conf. dr. Valy Ceia, prodecanul responsabil cu cercetarea din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie, a invitat-o pe Mădălina Chitez să patroneze o întâlnire cu colegii interesați, deși, deocamdată, sceptici în ce privește șansele unui filolog de a reuși. Discutarea provocărilor specifice și identificarea acelor soluții practice care îi aduc pe cercetătorii umaniști mai aproape de proiectul de cercetare dorit a constituit premisa acestui atelier de lucru, desfășurat în data de 30 ianuarie. Cu o experiență solidă în scrierea și coordonarea de granturi de cercetare, dr. Mădălina Chitez, cercetător la Departamentul de lingvistică aplicată al Universității de Științe Aplicate al Universității din Zürich, director al proiectului ROGER (Academic genres at the crossroads of tradition and internationalization: https://roger.projects.uvt.ro/) și cercetător asociat la Departamentul de limbi și literaturi moderne din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie, a susținut workshopul Drumul către proiectul de cercetare: provocări, experiențe, sugestii. Întâlnirea de lucru propriu-zisă a focalizat cu preponderență următoarele aspecte: parametrii procesului de demarare a proiectului de cercetare: motivație, provocări, posibile soluții de abordare, puncte vulnerabile și recomandări; oportunități de finanțare a cercetării în domeniul științelor umaniste; selectarea apelurilor naționale și internaționale adecvate: analize de caz (liste de proiecte, pagini informative); primii pași concreți pentru proiecte fezabile. Interactiv, bucurându-se de o prezență numeroasă (peste treizeci de cadre didactice), atelierul s-a încheiat printr-un chestionar anonim adresat tuturor participanților. Acesta a oferit organizatorilor nu doar o imagine mai fidelă asupra raportării fiecărui cadru didactic la aplicațiile pentru obținerea unui grant de cercetare, ci și elementele ce se vor constitui în punctele-reper ale următoarei întâlniri de acest gen.

13


proiecte

Local Heritage for Active Tourism in Banat ateliere în România și Serbia, cu privire la potențialul cultural și patrimonial local

U

niversitatea de Vest din Timișoara, Primăria Orașului Kikinda și Muzeul Național din Kikinda derulează, cu începere din mai 2017, proiectul Local Heritage for Active Tourism in Banat – HerA (RORS 20), finanțat prin Programul Interreg – IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia. În cadrul proiectului vor fi organizate, în următoarele săptămâni, opt evenimente dedicate conștientizării comunităților locale, grupurilor de acțiune locală, instituțiilor publice, organizațiilor nonguvernamentale și economice și elevilor cu privire la importanța patrimoniului cultural regional și a valențelor de dezvoltare regională pe care acesta le are. O primă serie de activități presupune derularea a șapte ateliere locale, patru în România și trei în Serbia, în vederea consultării comunităților cu privire la potențialul cultural și patrimonial local. Pentru obținerea unei imagini cât mai complexe asupra imaginii despre ele însele a comunităților locale, echipa de proiect a optat pentru derularea acestor activități în maniere complementare. Astfel, primele două dintre activitățile din România au în centrul lor copii, activitățile derulându-se marți, 30 ianuarie 2018, la Școala Gimnazială Măru (județul Caraș-Severin), respectiv miercuri, 31 ianuarie 2018, la Școala Gimnazială Iablanița (județul Caraș-Severin). Alte două ateliere din România vor avea ca public țintă adulți reprezentând comunitățile locale, și anume joi, 1 februarie 2018, cu începere de la ora 11:00, la Primăria „Eftimie Murgu” (județ Caraș-Severin) și în colaborare cu autoritățile locale, respectiv marți, 6 februarie 2018, cu începere de la ora 17:00, la ArtCafe Sânnicolau Mare, în colaborare cu societatea civilă. Atelierele din Serbia au drept grup țintă un public specializat, fiind organizate cu sprijinul Camerelor de Comerț din Kikinda (miercuri, 7 februarie), Zrenjanin (joi, 8 februarie) și Pancevo (vineri, 23 februarie). Seria de activități va fi prezentată sintetic marți, 13 februarie, la Universitatea de Vest din Timișoara, cu începere de la ora 10.00, în cadrul conferinței științifice Cultural Heritage andTourism. Tourism and Cultural Heritage in Banat cross-borderarea / Patrimoniu cultural și turism. Turism și patrimoniu

14

„Start Italiano”

cultural în zona transfrontalieră Banat. Conferința se bazează deopotrivă pe expertiza specialiștilor din instituțiile implicate în chestiunile patrimoniului cultural și ale dezvoltării turismului regional, cât și pe rezultatele obținute în cursul cercetărilor de teren și urmare a dezbaterilor în cadrul comunităților locale, organizate în cadrul proiectului. Aceste activități se constituie și ca parte a Anului European al patrimoniului cultural, mizând pe dezbaterea problematicilor patrimoniului cultural imaterial și vizând, în linia declarațiilor de intenții ale Consiliului Europei „Obiectivul (…) de a contribui la declanșarea unei schimbări reale în modul în care ne apreciem, ne protejăm și ne promovăm patrimoniul, astfel încât Anul european să aducă beneficii pe termen lung cetățenilor”.

Persoană de contact Otilia Hedeșan, Coordonator cercetare și realizare produse turistice otilia.hedesan@e-uvt.ro

P

roiect de parteneriat educațional de inițiere în limba italiană, „Start Italiano” este coordonat de doamna lect. univ. dr. Iulia Cosma, Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne al Facultății de Litere, Istorie și Teologie și doamna profesoară Marina Anghel, cadru didactic în învățământul primar, Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”. În cadrul acestuia, începând cu 22.11.2017, studente din anul al II-lea de la specializarea italiană predau elevilor clasei a II-a E noțiunile de bază ale limbii italiene. Întâlnirile sunt săptămânale și durează 45 de minute. Studentelor li s-a alăturat și masteranda Loredana Bîrsanu, responsabilă cu partea de imagine și autoarea logoului. Dacă ar fi să-i asociem activității un cuvânt, acesta ar fi entuziasm, după cum se poate observa și în poza de grup. „Start Italiano” este un proiect cu și pentru studenți, prin urmare i-am rugat să ne împărtășească din experiența lor: Încă de la început, de când doamna profesoara a prezentat proiectul și ne-a întrebat dacă dorim să facem parte din „Start Italiano” am fost foarte încântată. Mi s-a părut ceva special și am acceptat propunerea dumneaei. Copiii sunt minunați și foarte receptivi, le place foarte mult limba italiană și pe zi ce trece sunt tot mai dornici de a învăța lucruri noi. Este o activitate diferită față de ce ni se propune în mod normal la alte discipline. Totul s-a ridicat cu mult peste așteptări și sunt foarte sigură că „Start Italiano” va avea multe ediții de acum înainte. Pot spune că sunt mândră de ceea ce s-a realizat până acum, de doamna profesoară, de colegele mele și nu în ultimul

rând de elevi. Dacă mi s-ar mai propune să fac activități în cadrul acestui proiect aș accepta fără ezitare. Alexandra Panc (Engleză-Italiană) Pentru mine, proiectul „Start Italiano” reprezintă o experiență unică și folositoare. Pe lângă faptul că am oportunitatea de a mă familiariza cu acest mediu, cariera didactică fiind una dintre opțiunile mele, am avut ocazia să lucrez cu niște copii adorabili, inteligenți, cuminți și foarte implicați. Acest proiect mă ajută să am o comunicare mai bună cu cei din jur, să învăț să lucrez cu copiii și să îmi fixez mult mai bine cunoștințele deprinse până în acest moment la limba italiană. Alexandra Bărăscu (Franceză-Italiană) Pentru mine,„Start Italiano” a însemnat o primă șansă de a vedea ce înseamnă să predai cu adevărat. M-a ajutat să devin mai sigură pe mine și să mă exprim mai ușor în fața unui număr mai mare de persoane. Deși noi predăm italiană unor copii, ei sunt cei care ne învață adevărate lecții de viață necesare unui viitor profesor. Mădălina Țalapin (RomânăItaliană) Pentru mine, proiectul „Start Italiano” a însemnat o provocare. Am acceptat să intru în acest proiect mai mult din curiozitate, dar și din dorința de a împărtăși bucuria și cunoștințele mele celor mici. Prima întâlnire “con i bambini” a fost senzațională și asta m-a încurajat și m-a ajutat să fiu mai sigură pe mine. Cele patru lecții pe care le-am predat împreună cu colega mea Mădălina, le-au fost utile copiilor care își doresc să cunoască cât mai multe despre limba italiană. Iasmina Tasits (Rusă-Italiană)

15


diverse

Spectacole teatrale ale studenților timișoreni

P

rima lună a anului a fost marcată de câteva momente teatrale remarcabile. Amintim spectacolele susținute de către studenții Facultății de Muzică și Teatru ale UVT coordonați de profesorii lor, la Teatrul Național din Timișoara. Pe data de 6 și 7 ianuarie la Studioul „Uțu Strugari”, a avut loc spectacolul „M-am hotărât să devin prost” de Martin Page, regia artistică Antonella Cornici, master an I MODUL I Arta actorului de teatru Rusu Victoria, iar pe data de 9 și 12 ianuarie, tot la Studioul „Uțu Strugari”, spectacolul „Un Romeo și o Julieta – un scandal urban”, după W. Shakespeare, un concept de c.d.a. Laura Avarvari, cu master an I MODUL I Arta actorului de teatru Bastean Raul, Lăzărescu Raul, Iova Ionuț. Pe data de 13 și 14 ianuarie la Sala Mare a avut loc spectacolul „Disney: Frumoasa și Bestia” de Alan Menken, regia artistică Szilárd Somogyi/Ungaria, cu c.d.a. Laura Avarvari, studenții Eva Maria Danciu, Alexandru Ioan Pîntea, an III, limba română, iar pe 25 ianuarie spectacolul „O scrisoare pierdută” de I. L. Caragiale, regia artistică conf. univ. dr. Ada Lupu, master an I MODUL I Arta actorului de teatru Iova Ionuț. Pe 28 ianuarie a avut loc spectacolul „Cenușăreasa” de Charles Perrault, regia artistică și cu asist. univ. drd. Mirela Puia, iar câteva zile mai târziu, pe 31 ianuarie la Studioul „Uțu Strugari”, spectacolul „Avioane de hârtie” de Elise Wilk, regia artistică Ion-Ardeal Ieremia, master an I MODUL I Arta actorului de teatru Bastean Raul. Amintim de asemenea și un spectacol la Teatrul German de Stat din Timișoara susținut pe data de 20 ianuarie. Este vorba despre „Elektra” după Euripide și Eschil, regia artistică Bocsárdi László, cu Isabella Voneafca/Isa Berger, master an I MODUL I Arta actorului de teatru.

Artele, la început de 2018 DESIGNER AZI

Î

n perioada 9 - 13 ianuarie 2018, designerul Oláh Gyárfás a fost invitatul Facultății de Arte și Design, programul de studii Modă-Design Vestimentar, unde, în cadrul cursurilor masterale și a ciclului de conferințe și ateliere deschise DESIGNER AZI, a vorbit studenților despre propria creație și parcursul profesional, a coordonat un proiect de design și a oferit consultanță proiectelor individuale în lucru.

Cristian Sida a expus în capitala Austriei

A

rtistul vizual Cristian Sida, unul dintre cei mai în vogă artiști vizuali români contemporani, conferențiar în cadrul Facultății de Arte și Design, a fost invitat de către Fabio Gianesi (Albertina Museum) și Ana Maria Altmann (fost curator la Muzeele Belvedere și Albertina din Viena), pentru a expune în capitala Austriei, într-o inedită expoziție, prima din acest an, organizată de Galeria KunstKlinger în colaborare cu Galeria Silverfineart. Începând cu 25 ianuarie, lucrările de pictură ale artistului, expuse pe simezele galeriei, ne onorează facultatea!

Lect. univ. dr. Eudjen Cinc

16

17


calendar evenimente

CALENDAR EVENIMENTE FACULTĂȚI UVT februarie 2018

Denumirea evenimentului

Facultatea

Locul de desfășurare

29.01.-28.02

Expoziția Ritmuri textile – studenți FAD, specializarea Modă

Arte și Design

BCUT Timișoara

5 februarie

Expoziție personală de pictură/grafică De la întâia privire – prof. univ. dr. Doina Mihăilescu

Arte și Design

Elite Art Gallery, București

19.02.-16.03

Expoziție personală Noi coordonate ale abstracției - Doi/8 - Dana Constantin și Marcel Bunea

Arte și Design

Muzeul de Istorie Alexandru Ștefulescu, Târgu Jiu

Data (Cronologic)

18

ORA

18:30

19


Material realizat de către D e p a r ta m e nt u l d e C o m u n i ca re , I m a g i n e Č™ i M a r ket i n g I n st i t u Č› i o n a l

20


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.