UVT Newsletter - Gala UVT 2017

Page 1


C

u v â n t ul

Rectorului Universității de Vest din Timișoara

A

mai trecut un an și suntem în fața celei de-a treia ediții a Galei Premiilor Universității de Vest din Timișoara. Este un moment de bilanț și de recunoaștere și prețuire adusă tuturor membrilor familiei UVT dar mai ales celor ce au ales și în acest an să se dedice activității didactice, de cercetare sau în folosul societății și au obținut rezultate remarcabile, care mă fac să privesc cu încredere spre ceea ce va urma. Sunt convins că drumul celor care au obținut performanțe pe care le recunoaștem și recompensăm astăzi nu a fost ușor. Știu că a fost nevoie de multă perseverență și efort pentru a obține rezultate. Sper însă că, în drumul lor spre succes, au simțit sprijinul colegilor și al instituției din care fac parte și că toți membrii familiei UVT au înțeles că fiecare dintre noi suntem o parte dintr-un întreg mai mare, căruia îi dăm culoare și pe care îl ducem înainte cu fiecare reușită a noastră. În ultimul an, Universitatea de Vest a crescut ca performanțe, înregistrând poziții meritorii în diverse clasamente și obținând numeroase premii, a avut rezultate bune în ceea ce privește procesul didactic și de învățământ și și-a consolidat poziția de actor important și vizibil în viața socio-cuturală și artistică, promovând valori și inițiative cu un puternic impact.

2

Aristotel spunea că „cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viață”. La Universitatea de Vest din Timișoara credem că fiecare dintre noi avem un rol în valoarea și calitatea generațiilor de mâine și că efortul fiecăruia dintre noi trebuie apreciat. O societate care își recunoaște și prețuiește valorile nu poate da greș. Credem și că „plăcerea în activitate pune perfecţiunea în muncă”, cum afirma același Aristotel, iar Universitatea de Vest din Timișoara dorește să fie o familie din ce în ce mai unită, în care fiecare membru al comunității să găsească un mediu propice pentru a-și realiza potențialul. Cu speranța că, de la un an la altul, realizările colegilor noștri vor fi din ce în ce mai impresionante, vă mulțumesc tuturor celor care v-ați propus obiective greu de atins și îi felicit pe toți cei care au și reușit să le atingă!

Rector

Prof. univ. dr. Marilen Gabriel PIRTEA

3


G

ala

U V T

eveniment pentru toți cei care simt și iubesc Universitatea de Vest din Timișoara

O

c o munitate puternică se bazează pe valorile asumate de-a lungul timpului de către membrii săi, valori care îi conturează dezvoltarea și îi dau consistență. Onestitatea, profesionalismul, respectul reciproc sunt valori importante pe baza cărora se construiește o comunitate solidă, sănătoasă și deci, și o universitate cu aceste calități. Oamenii sunt cei care diferențiază o comunitate de alta și care o particularizează într-un anumit spațiu. Universitatea de Vest din Timișoara a înțeles acest lucru și investește timp și resurse în susținerea membrilor săi, conștientă fiind că prestigiul ei, caracterul ei particular, depinde într-o foarte mare măsură de acești. Urmându-și viziunea privind dezvoltarea resursei sale umane, bazată pe principii de recunoaștere a meritului, Universitatea a instituit o nouă tradiție - Gala Premiilor Universității de Vest din Timișoara.

4

„Universitatea

de

Vest

din

Timișoara a conștientizat că valoarea unei instituții de învățământ constă Cea de-a III-a ediție a Galei Premiilor UVT s-a desfășurat la sfârșitul lunii noiembrie, în spațiul încărcat de cultură al Operei Naționale Române din Timișoara, în prezența conducerii și a membrilor UVT, a comunității locale, precum și a numeroase personalități din mediul academic, cultural și economic. O prezență care ne-a onorat la această ediție a fost cea a prof. univ. dr. ing. Gigel Paraschiv, Secretar de Stat în Ministerul Educației Naționale, care a rostit câteva cuvinte în deschiderea ceremoniei: „Orice universitate își dorește vizibilitate, recunoaștere națională și internațională, dar aceste lucuri nu pot fi realizate decât cu ajutorul oamenilor, cu sprijinul lor, datorită eforturilor lor. Când spun oameni, mă gândesc la studenți, cadre didactice, absolvenți, personal didactic auxiliar sau nedidactic, pateneri, cei care sprijină universitatea în toate demersurile ei. Acești oameni trebuie să fie stimulați, să le recunoaștem eforturile, trebuie să-i privim ca pe cei care ne duc acolo unde ne dorim cu toții. Asta face Universitatea de Vest din Timișoara astăzi. Cred că este singura universitate din țară care își omagiază oamenii și trebuie să fie un model pentru toate universitățile românești.” În cadrul Galei au fost oferite 10 premii membrilor comunității sale care au contribuit în mod considerabil la creșterea prestigiului național și internațional. Astfel, s-au acordat șase premii pentru diferite domenii ale științelor, artelor și sportului, două pentru contribuția la implementarea politicilor Universităţii și două premii pentru contribuția la creșterea prestigiului UVT în plan național și internațional.

în cei care se află la baza ei, studenți, cadre didactice, aparatul administrativ, partenerii din mediul economico-social, toți cei care simt și iubesc Universitatea. Acest lucru ne-a adus pe toți aici, în această sală, în această seară. În ultimii ani, UVT este o prezență constantă în multe clasificări naționale și internaționale, alături

de

mari

și

prestigioase

universități. […] Ne onorează și ne bucură această recunoaștere. […] Toate aceste statistici sunt o agregare a unor eforturi individuale. Dacă o comunitate este puternică, este puternică și prin individualitățile ei. […] Rolul unui management instituțional este de a aduce în lumina refectoarelor, de a promova, de a aplauda, de a arăta exemple, pe aceia care prin individualitățile lor duc la dezvoltarea societății”, a declarat rectorul UVT, prof. dr. Marilen Gabriel Pirtea, în deschiderea Galei.

5


P

remiul

„Mircea ZĂGĂNESCU” pentru Știinţele Natur ii

Laureat: P r o f. d r.

M a r i u s Pa ulescu ,

Fa c u l t a t e a d e F i z i c ă

Se adresează membrilor comunităţii academice a UVT pentru rezultatele de excepţie obţinute în anul precedent atribuirii în domeniile: Fizică, Chimie, Biologie și Geografie. Comisia de jurizare: Președinte: • Prof. Dr. Daniel Vizman Membri: • Prof. Dr. Titus Vlase • Conf. Dr. Lucian Drăguţ • Conf. Dr. Nicoleta Ianovici • Conf. Dr. Cătălin Marin

P

rof. dr. Marius Paulescu a dezvoltat o nouă direcție de cercetare în UVT dedicată studiului și prognozei radiației solare. Profesorul Paulescu este responsabil pentru proiectarea și construirea Platformei solare de pe acoperișul Universității. Aceasta monitorizează în fiecare minut soarele și norii și face disponibile aceste date publicului larg. Grupul de cercetare format de Laureat a generat numeroase rezultate valoroase materializate în publicații, granturi sau premii (între care și Premiul Academiei). Principalele rezultate obținute în 2016 au făcut obiectul publicării a două articole în reviste care se află în primele 10% reviste din domeniul științei și tehnologiilor verzi (dintre care una ca prim autor într-o revistă cu factor de impact peste 8 - al doilea articol publicat cu afilierea UVT într-o revistă cu un factor de impact mai mare decât 8 ), 3 în primele 25% reviste și una în primele 50%.

„Premiul de excelență «Mircea Zăgănescu» reprezintă punctul culminant al recunoașterii științifice în familia UVT pe domeniul Științele Naturii. Acest premiu mă bucură și mă onorează dar, în același timp, mă responsabilizează și motivează. Așa cum am spus pe scena Operei, cercetarea în ziua de astăzi nu o mai poți face singur. Lângă mine se află o echipă puternică a cărei putere izvorăște nu numai din priceperea membrilor, ci și din diversitate. Cercetători cu experiență și tineri asistenți de cercetare, cu preocupări în domenii diverse precum matematica, fizica atmosferei, astronomie, electronică sau fizică computațională, se străduiesc în fiecare zi să aducă mai multă electricitate de la soare în casele oamenilor. Mai multe despre noi, Solar Energy Research Group, și preocupările noastre puteți afla de pe site-ul grupului: http://solar.physics.uvt.ro. În ceea ce privește viitorul, intenționez să continui cercetările în domeniul fascinant al transformării energiei luminii în electricitate, să finanțez adecvat cercetările prin proiecte naționale și internaționale și, nu în ultimul rând, să înrolez continuu în colectivul de cercetare tineri masteranzi și doctoranzi care iubesc fizica.”

6

7


P

remiul

„Mihail GHERMĂNESCU” pentru M atematică și I nfor matică

Laureat : P r o f. d r.

P e t r u J e b ele a n ,

Fa c u l t a t e a d e M a t e m a t i c ă și Informatică

Se adresează membrilor comunităţii academice a UVT pentru rezultatele de excepţie obţinute în anul precedent atribuirii în domeniile Matematică și Informatică. Comisia de jurizare: Președinte: • Prof. Dr. Adina Luminiţa Sasu Membri: • Prof. Dr. Gabriel Istrate • Prof. Dr. Viorel Negru • Prof. Dr. Dana Petcu • Conf. Dr. Răzvan Tudoran

8

C

ontribuțiile științifice ale laureatului se situează într-o zonă de mare actualitate din domeniul ecuațiilor diferențiale și cu derivate parțiale neliniare. Mai exact, probleme la limită cu operator curbură medie în spațiul Minkowski și cu operator relativist. Tematicile tratate în anul 2016 sunt dificile, tehnicile de lucru bazânduse pe un aparat matematic complex și de o deosebită profunzime. Este suficient să menționăm că una dintre direcțiile de studiu își are originile în opera celebrului Shing-Tung Yau, medaliat Fields, actualmente profesor la Harvard. În anul 2016, rezultatele laureatului s-au concretizat în 4 articole publicate, 3 în jurnale ISI situate în topurile clasamentelor pe Matematică și Matematici aplicate - zona roșie - și un articol publicat într-un proceedings de conferință internațională. Dintre jurnalele situate în zona roșie se remarcă Applied Mathematics Letters - locul 17 din 255 jurnale din domeniul Matematici aplicate, iar altul este celebrul jurnal parizian Bulletin des Science Mathematiques, fondat de Gaston Darboux în 1870.

Tot în anul 2016, laureatului i-au fost acceptate pentru publicare în jurnale ISI alte 3 articole, dintre care două în reviste din zona roșie. În plus, în anul 2016 laureatului i-a fost acceptată pentru publicare o monografie, în străinătate, în seria Lecture Notes in Nonlinear Analysis. Anvergura și impactul operei științifice a laureatului sunt certificate și de faptul că aceasta a atras, în ansamblu, numai în anul 2016, 70 de citări în jurnale clasificate ISI de prim rang. Mai mult, lucrările publicate în anul 2016 au deja 6 citări în jurnale prestigioase, clasificate ISI.

„Consider premiul ca fiind o recunoaștere pentru munca de cercetare a subsemnatului din partea comunității academice în mijlocul căreia îmi desfășor activitatea. Induce aceasta o doză de confort, văzând că cei din proximitate nu numai că nu te ignoră, dar te mai și apreciază. Realitatea este că nu am făcut nimic deosebit pentru obținerea acestuia, ci pur și simplu mi-am văzut de treabă în zona de matematică în care zic eu că am expertiza. Prin urmare, activitatea mea în continuare nu va suferi inflexiuni semnificative. În plus, așa cum am mai spus și cu alte ocazii similare, prin specificul domeniului, rezultatele pe care le-am obținut se datorează unei colaborări fructuoase cu matematicieni de prim rang din țară și din lumea largă. Bună parte din acest premiu și un gând de gratitudine li se adresează cu această ocazie.” 9


P

remiul

„Gabriela C O LȚ E S C U ” pentru Ştiinţe S ociale și Politice

Laureat: P r o f. d r.

Fa c u l t a t e a d e S o c i o l o g i e și Psihologie

Se adresează membrilor comunităţii academice a UVT pentru rezultatele de excepţie obţinute în anul precedent atribuirii în domeniul Știinţelor Sociale și Politice. Comisia de jurizare: Președinte: • Prof. Dr. Silviu Rogobete Membri: • Prof. Dr. Cosmin Goian • Prof. Dr. Robert Reisz • Conf. Dr. Bogdan Nadolu • Conf. Dr. Coralia Sulea

10

R

F l o r i n A l i n S ava ,

ealizările științifice din 2016 ale laureatului au fost concretizate prin publicarea a șase articole științifice în reviste de prestigiu indexate Web of Science, toate în calitate de co-autor. Cele șase publicații totalizează un factor cumulat de impact de 11.609, însemnând un IF mediu de 1.935 per articol. Lista celor șase publicații și factorii de impact aferenți se regăsesc în cele ce urmează: Negut, A., Matu, S. A., Sava, F. A., & David, D. (2016). Task difficulty of virtual reality-based assessment tools compared to classical paper-and-pencil or computerized measures: A metaanalytic approach. Computers in Human Behavior, 54, 414-424. DOI: 10.1016/j.chb.2015.08.029, SSCI 2016 IF: 3.435 (zona roșie)

Negut, A., Matu, S. A., Sava, F. A., & David, D. (2016). Virtual reality measures in neuropsychological assessment: a meta-analytic review. Clinical Neuropsychologist, 30(2), 165184. DOI: 10.1080/13854046.2016.1144793, SSCI 2016 IF: 1.564 Maricuțoiu, L.P., Sava, F.A., & Butta, O. (2016). The effectiveness of controlled interventions on employees’ burnout: A meta-analysis. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 89(1), 1-27. DOI: 10.1111/ joop.12099, SSCI 2016 IF: 3.139 (zona roșie) Măgurean, S., Constantin, T., & Sava, F.A. (2016). The indirect effect of evaluative conditioning on smoking. Journal of Substance Use, 21(2), 198-203. DOI: 10.3109/14659891.2015.1005183, SSCI 2016 IF: 0.770 David, O. A., Ionicioiu, I., Imbarus, A. C., & Sava, F. A. (2016). Coaching banking managers through the financial crisis: Effects on stress, resilience, and performance. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 34, 267-281. DOI: 10.1007/s10942-016-0244-0, SSCI 2016 IF: 0.696. Măroiu, C., Maricuțoiu, L. P., & Sava, F. A. (2016). Explicit self-esteem and contingencies of self-worth: The moderating role of implicit self-esteem. Personality and Individual Differences, 99, 235-241. DOI: 10.1016/j. paid.2016.05.022, SSCI 2016 IF: 2.005 (zona galbenă).

În ceea ce privește vizibilitatea și impactul în plan internațional, cu referire strict la situația înregistrată în anul 2016, adăugăm o serie de aspecte semnificative: - 31 de noi citări în Web of Science sau 131 de noi citări în Google Scholar, obținute în 2016; - calitatea de președinte (Chair) pentru cea de-a 18-a ediție a Conferinței Europene de Psihologia Personalității ce a avut loc în perioada 19-23 iulie 2016 la Timișoara (participanți din 45 de țări); - succesul candidaturii pentru o poziție de membru în Comitetul Executiv al Asociației Europene de Psihologia Personalității (http://www.eapp.org/ organization/committee/) pentru un mandat de șase ani (mai 2016 – aprilie 2022); această organizație extrem de prestigioasă editează o revistă de top din sfera psihologiei personalității (European Journal of Personality, IF = 3.77, zona roșie); - numirea în poziția de președinte al Comisiei de Psihologie, Științe ale Educației, Educație Fizică și Sport din cadrul CNATDCU, inclusiv calitatea de membru în Consiliul General al acestui for.

„Acest premiu are o importanță specială pentru mine, dincolo de onoarea de a-l fi primit din partea Universității de Vest din Timișoara. Importanța specială rezultă din faptul că toate cele șase publicații din 2016, apărute în reviste de prestigiu indexate Web of Science, reprezintă demersuri realizate împreună cu colegii mai tineri din cadrul colectivului pe care îl coordonez (SocPers Lab), fie că vorbim aici de doctoranzi, postdoctoranzi sau colegi titulari din departament. Rezultatul demonstrează forța acestui grup de cercetare și, cred eu, reprezintă un exemplu al faptului că cercetarea de vârf la nivel de UVT este posibilă. Mă refer aici nu doar la cea realizată prin demersuri individuale, insulare, ci la aceea realizată programatic, prin echipe sudate care să ofere tuturor membrilor șansa de a progresa științific și de a lucra într-un mediu de cercetare stimulativ.”

11


P

remiul

„Dumitru MAREȘ”

pentru Drept și Ştiinţe Economice

Laureat: A s i s t . d r.

A l e x a n d r a M ercescu ,

Fa c u l t a t e a d e D r e p t

Se adresează membrilor comunităţii academice a UVT pentru rezultatele de excepţie obţinute în anul precedent atribuirii în domeniile Drept și Ştiinţe Economice. Comisia de jurizare: Președinte: • Prof. Dr. Anton Trăilescu Membri: • Prof. Dr. Nicolae Bibu • Prof. Dr. Mihai Mutașcu • Prof. Dr. Viorel Pașca • Conf. Dr. Raluca Bercea

12

A

ctivitatea doamnei Mercescu constă în principal în susținerea tezei de doctorat intitulată Pentru o comparație a drepturilor indisciplinată, la Universitatea Sorbona (Paris 1). Cercetarea pe care a întreprins-o doamna Mercescu de-a lungul a cinci ani s-a desfășurat sub conducerea Profesorului Pierre Legrand, unul dintre cei mai reputați comparatiști ai ultimelor decenii, inițiator al unui curent inovator de gândire și autor a numeroase studii seminale în domeniul comparației juridice. Teza a fost recompensată cu mențiunea très honorable – cea mai înaltă distincție în sistemul doctoral francez –, felicitările juriului și o recomandare pentru publicare și premiu. Supusă evaluării unei comisii formate din profesori proveniți din culturi juridice și academice diferite (Marea Britanie, Franța, România, Elveția și Statele Unite), teza a putut fi apreciată de comisie ca o „cercetare care odată adusă în atenția comunității comparatiștilor va genera material de refecție și discuții în anii ce vor urma“. Ideile teoretice avansate în cadrul tezei au deschis, de altfel, noi piste de cercetare. Astfel, după terminarea doctoratului, doamna Mercescu a elaborat un proiect de cercetare pentru care Institutul Elvețian de Drept Comparat i-a acordat, în 2016, prestigioasa bursă van Calker, pentru un stagiu de cercetare, în cadrul Institutului din Lausanne. De asemenea, a coeditat volumul Despre juriști, apărut la Universul Juridic, editură de referință în drept, a cărui construcție valorifică o parte din cercetarea sa doctorală.

Teza doamnei Mercescu a intervenit într-un moment în care comparația, deși continuă să fie o disciplină marginală în curricula majorității facultăților de drept din spațiul continental, este din ce în ce mai vehiculată, fie de instanțe internaționale sau naționale, fie de economiști, care pretind că dreptul poate pune capăt sărăciei națiunilor, fie de universitari, care doresc să identifice, pe baza unor extinse analize comparative, un așa-zis fond comun al sistemelor juridice aparținând Uniunii Europene. În contextul acestor mize practice, modul în care ar trebui să se desfășoare demersul juridic comparativ dobândește o importanță sporită. Lucrarea doamnei Mercescu și-a propus să completeze această lacună, tratând, în principal, despre interdisciplinaritate și metodologia acesteia, dar și despre alte teme importante pentru drept în general, precum interpretarea textelor, interacțiunea juristului cu societatea sau configurația educației juridice.

„Munca în cercetare este dificilă și, uneori, chiar angoasantă, nu doar pentru că presupune multă răbdare, disciplină (chiar și atunci când te înscrii în curente de gândire heterodoxe, deci mai puțin disciplinate), ci, mai ales - cel puțin în domeniul așa-ziselor științe soft - pentru că rezultatul, mult timp în construcție, imaterial, se lasă așteptat, nu este acolo, vizibil. Or, studiile au demonstrat-o, eficiența muncii noastre depinde tocmai de vizibilitatea rezultatelor pe care le obținem. Un premiu, precum cel pe care am fost onorată să îl primesc în cadrul Galei Premiilor Universității de Vest din Timișoara, vine tocmai să concretizeze, să facă vizibil, să marcheze ceea ce, chiar și publicat fiind, continuă să existe mai degrabă întrun spațiu al abstractului. Plasată sub ochii cercetătorului, o astfel de distincție face cercetarea acestuia mai vizibilă, mai palpabilă chiar, nu doar pentru comunitatea academică și disciplinară din care acesta face parte, ci și pentru sine însuși. Așadar, recunoașterea de care s-a bucurat cercetarea pe care am întreprins-o de-a lungul a cinci ani în domeniul comparației drepturilor reprezintă pentru mine o obligație motivantă. Mai mult, am convingerea că acest premiu îmi va susține în mod semnificativ candidaturile pentru noi proiecte de cercetare. În concret, îmi propun, pe parcursul anului 2018, să fiu implicată într-un proiect de cercetare empirică organizat sub egida centrului internațional Centre for Legal Education and Social Theory și într-un atelier desfășurat în cadrul Oñati Institute for the Sociology of Law. În alt plan, premiul «Dumitru Mareș» mai are pentru mine și o semnificație simbolică aparte, căci în cercetarea mea, juridică în mare parte, am fost adusă și în sfera analizei economice a dreptului, numele premiului amintindu-mi cât de interesantă poate fi cercetarea la joncțiunea dintre drept și economie, și invitându-mă astfel să continuu să explorez relația dintre cele două discipline.”

13


P

remiul

„Eugen TODORAN” pentru Ştiinţe Umaniste

Laureat: C o n f. d r.

R a m o n a M a lița Ta nc ,

Fa c u l t a t e a d e L i t e r e , I s t o r i e ș i Te o l o g i e

Se adresează membrilor comunităţii academice a UVT pentru rezultatele de excepţie obţinute în anul precedent în orice domeniu al Ştiinţelor Umaniste. Comisia de jurizare: Președinte: • Prof. Dr. Georgiana Lungu Badea Membri: • Conf. Dr. Valy Ceia • Conf. Dr. Cristina Chevereşan • Conf. Dr. Simona Constantinovici • Conf. Dr. Dana Percec

14

P

remiul s-a acordat doamnei conf.dr. Ramona Malița Tanc pentru contribuția semnificativă în domeniul dezvoltării schimburilor culturale și academice în aria francofoniei în anul 2016. Acest an a coincis, în cariera laureatei, cu variate preocupări concretizate la nivel internațional prin publicații, granturi și conferințe. A coordonat cu succes proiectul internațional La Pléiade. Autour de la littérature française („Pleiada. Sub auspiciile literaturii franceze”), un proiect de tip SEE + Romania-Norvegia, proiect reflectat în volumul Un pont francophone littéraire et didactique („O punte francofonă literară și didactică”), un volum foarte apreciat de specialiști din străinătate, dovadă fiind faptul că, tot în anul 2016, în urma epuizării tirajului, a fost reeditat. A fost președinte al Colocviului internațional al Francofoniei organizat la UVT, conform tradiției, în luna francofoniei, martie 2016, eveniment consemnat în volumul conferinței Agapes francophones 2016, volum indexat BDI. Ecourile activității ei științifice se regăsesc în citări, recenzii și alte consemnări din presa culturală și reviste științifice din țară și străinătate.

„În vremea Evului Mediu cavalerii Franței, când primeau însemnele aprecierii și ale înnobilării din partea Regelui, răspundeau cu sintagmele: «Pro Patria et honore / Pro Patria et Deo / Pro Patria et rege semper». Mutatis mutandis, găsesc potrivit să răspund în maniera lor, însă cu o ușoară modificare adaptată acestui ev, la marea onoare care mi se face în acest an din partea Universității de Vest: Pro Patria Litterae semper. Acordarea premiului Eugen Todoran pentru Științe Umaniste mi-a făcut o mare bucurie și, în același timp, mă obligă la o continuare cel puțin în aceeași măsură: La Noblesse oblige! Mi-a fost decernat în (aproape) al douăzecilea an de carieră universitară și asta îmi confirmă o dată în plus că am muncit și muncesc bine în această patria litterae pe care o slujesc, din punctul de vedere al meseriei, cu mare drag și satisfacție. Mă regăsesc în ea, mă reprezintă și, mai ales, simt că mă înnobilează. Îmi face plăcere să aduc acest premiu prestigios - Eugen Todoran (pe anul 2016) - în minunatul colectiv de limbi romanice (franceză, italiană, spaniolă) din cadrul DLLM-Litere, pentru că, într-un anume fel, se răsfrânge și asupra colegelor mele: succesul individual are la bază cercetarea și munca în echipă. Nous avons gagné nos éperons ! Mulțumesc frumos juriului acestui premiu pentru aprecierile rostite în cadrul Galei de Excelență UVT, referitoare la munca mea: le-am văzut ca pe un semn al prețuirii, dar și ca pe un imbold pentru a face/propune alte proiecte de cercetare, a scrie alte cărți și studii, a reprezenta Universitatea noastră în parteneriate științifice europene francofone care să-i lărgească vizibilitatea internațională. Francofonia este un astfel de areal cultural propice colaborărilor universitare și interdisciplinare, în care mă simt în largul meu și în care sunt dornică să îmi continuu cercetările.”

15


P

remiul

„Nicolae BOBOC”

pentru Ar te și Spo r t

Laureat : L e c t . d r.

G a b r i e l M ălăncioiu ,

Fa c u l t a t e a d e M u z i c ă ș i Te a t r u

Se adresează membrilor comunităţii academice a UVT pentru rezultatele de excepţie obţinute în anul precedent atribuirii în domeniul Muzică. Comisia de jurizare: Președinte: • Prof. Dr. Eleonora Ringler-Pascu Membri: • Prof. Dr. Vică Adorian • Prof. Dr. Marius Manyov • Conf. Dr. Adrian Nagel • Lect. Dr. Bogdan Raţă

16

C

omisia de jurizare a decis ca domnul lector dr. Gabriel Mălăncioiu, de la Facultatea de Muzică și Teatru, să fie desemnat câștigătorul Premiului UVT pentru excelență 2016 - Premiul „Nicolae Boboc” (muzică), datorită impactului internațional, chiar intercontinental a activității sale artistice, recunoscută de specialiști în domeniu. Se remarcă prin numărul mare de compoziții originale, creații artistice de valoare excepțională (17 lucrări muzicale pe anul 2016), interpretate în cadrul unor concerte desfășurate în SUA - la Chicago în celebra Music Box Theatre, la Boston în Arlington Centre for Arts, în Canada - la Calgary, în Australia - la Brisbane, în Noua Zeelandă — la Wellington, în Spania - la Barcelona la More d’Ebre, în Germania la Berlin în Galeria Diehl Cube, la Köln, Frankfurt am Main, Hamburg, Düsseldorf, Zwillbrock, Krefeld, Baden-Baden, la Lübeck în Musikhochschule Grossen Saal, în Elveția - la Basel, în Polonia - la Varșovia, în Academia de Muzică Fryderyk Chopin, dar și în țară, la București, Cluj-Napoca, Brașov, Craiova, Timișoara - în cadrul unor festivaluri internaționale.

„Acordarea premiului «Nicolae Boboc» în cadrul Galei Premiilor UVT este, fără îndoială, un moment de bucurie. Nu cred că acest premiu îmi va influența în vreun fel activitatea creatoare, imboldul de a crea vine din interior, însă un semn de recunoaștere îmi confirmă că sunt pe drumul cel bun. Planuri de viitor? Doresc ca împreună cu acei colegi care sunt dedicați activității didactice să influențăm în mod pozitiv evoluția unor noi generații de muzicieni: avem studenți foarte buni care cred că vor avea o carieră artistică strălucită. O recunoaștere recentă a valorii studenților noștri este cea oferită violistului Daniel Robu, care în urma unui concurs, a fost desemnat șeful de partidă al Orchestrei Române de Tineret, la concertul din Istanbul dirijat de Maestrul Cristian Mandeal. În planul compoziției, am finalizat recent o lucrare pentru clarinet bas, comandată de clarinetistul spaniol Alejandro Castillo, lucrez acum la o piesă pentru orchestră de flaute, va trebui să compun o lucrare comandată de ansamblul TriOnique din Australia, altă lucrare pentru ansamblul Airborne Extended din Austria, sunt în plan mai multe lucrări camerale, o operă pentru copii... Lucrarea SONG OF THE AVADHUT, interpretată de Valentina Verlan și Cristina Mălăncioiu va apărea în scurt timp pe un CD realizat de prestigioasa casă de discuri Parma Records din SUA. La începutul anului 2018 voi afla dacă am fost selectat într-un foarte interesant proiect interdisciplinar, inițiat de Institutul Curie din Paris: compunerea unei lucrări muzicale inspirate de cele mai recente cercetări din domeniul astrofizicii, ce mi-ar permite colaborarea cu nume precum Enrico Barausse de la Institut d’Atrophysique din Paris sau cu Hervé Doyle de la Institut d’Astrophysique Spaciale.” 17


P

remiul

„Studentul anului”

pentru contr ibuţia la implementarea politicilor UV T

Laureat:

A n d r e e a S a b a duș ,

Fa c u l t a t e a d e F i z i c ă

Se adresează studenților și doctoranzilor UVT pentru contribuția la implementarea politicilor Universității de Vest din Timișoara și la realizarea misiunii acesteia. Comisia de jurizare: Președinte: • Conf. dr. Vlad Chiriac Membri: • Conf. dr. Petre Birtea • Conf. dr. Dorel Micle • Student Ovidiu-Marian Boldor • Vlad Petcu

18

A

nul acesta, Premiul „Studentul Anului” revine Domnișoarei Andreea Sabaduş, studentă în anul II la Masterul „Astrophysics, Elementary Particles and Computational Physics” din cadrul Facultății de Fizică a Universității de Vest din Timișoara. Studenta Andreea Sabaduş s-a remarcat încă din ciclul de licență, fiind o performeră, o „studentă de nota 10”. Setea de cunoaștere s-a manifestat prin implicarea în diferite activități de cercetare extra curriculare ce au avut ca efect creșterea nivelului de cunoștințe și de competente. Activitatea studentei s-a completat și cu o puternică componentă socială, ea fiind implicată, la diferite niveluri, în coordonarea activităților organizației studențești de profil (ASFT). Din 2017, este și membră a Consiliului Facultății de Fizică. S-a remarcat ca un cercetător excelent publicând ca prim autor articole în reviste cotate ISI precum și ca membru a unor echipe prestigioase implicate în derularea a două proiecte importante pentru UVT: „32-ELI/01.09.2016 ELICRYS-2 ROCERN Programme, ELI-NP Domain, Physical and numerical experiments for studying LPA and their interaction with crystalline materials” și „PN-III-P22.1-PED-2016-0592 – PV power forcasting toolkit for smart grid management”. Andreea s-a remarcat și ca un participant valoros la diferite conferințe naționale și internaționale. Prelegerile susținute de studentă cu aceste ocazii, prezentând rezultate ale echipelor din care face parte, s-au bucurat de aprecierea unor specialiști recunoscuți în domeniile respective.

„Facilitățile excelente, o platformă solară bine dotată, cu echipamente de ultimă oră, mi-au asigurat o bază fermă pentru punerea în practică a cunoștințelor acumulate pe parcursul anilor de studenție. Pe parcursul ultimului an am reușit să pătrund în adâncurile a ceea ce înseamnă energia solară, începând cu radiația solară până la conversia energetică. Chiar dacă îmi doresc să stăpânesc întregul domeniu al energiei solare, deocamdată cercetarea mea se focalizează pe modulele fotovoltaice, pe studiul și caracterizarea acestora, un subdomeniu ce necesită cunoștințe avansate de matematică, fizică și programare. Evident nu mă voi opri aici! Premiul «Studentul Anului» obținut în cadrul Galei Premiilor Universității de Vest îl privesc mai mult ca un imbold pentru munca ce va urma, și mai puțin ca pe o răsplată. Sunt foarte încântată că munca îmi este apreciată și consider premiul ca un semn că ceea ce fac este bine, că sunt pe calea cea bună. Îmi voi continua cercetările începute, care sper că se vor fructifica cu rezultate de impact în domeniu. De asemenea, doresc să îmi aprofundez cunoștințele în domeniul energiei solare, cu un viitor doctorat, cel mai probabil. Țin să mulțumesc, încă o dată, «Grupului de Cercetare a Energiei Solare», care m-a primit cu brațele deschise și domnului Prof. Dr. Marius Paulescu pentru încrederea acordată. Sper ca pe viitor să colaborăm la fel de eficient.”

19


P

remiul

„Ioan C U R E A”

pentru Ac tivitatea desfășurată în UV T

Laureat:

I o n e l a C r i s t i n a S zuromi , Fa c u l t a t e a d e A r t e ș i D e s i g n

Se acordă atât personalului didactic cât și nedidactic pentru contribuţia la implementarea politicilor Universităţii de Vest din Timișoara și la realizarea misiunii acesteia. Acest premiu va reflecta activitatea pe o perioadă mai lungă de timp. Comisia de jurizare: Președinte: • Prof. dr. Alexandru Buglea Membri: • Prof. Dr. Iosif Mălăescu • Conf. Dr. Sorin Grădinaru • Conf. Dr. Irina Macsinga • Dr. Laurenţiu Georgescu

20

U

niversitatea de Vest din Timișoara prin rezultatele obținute demonstrează că performanța unei instituții este direct influențată de etica, moralitatea și performanța angajaților ei și că, acest deziderat nu ar fi posibil dacă personalul academic nu ar fi sprijinit de un personal administrativ pe măsură. Comisia de acordare a premiului privind Activitatea desfășurată în UVT, acordă premiul unei persoane la care a apreciat: • rigoarea și disciplina pe care le manifestă în muncă, precum și extraordinara tenacitate în îndeplinirea sarcinilor profesionale; • perseverența și spiritul pragmatic, dublate de promptitudinea cu care răspunde la solicitările cotidiene; • competențele organizatorice reflectate nu doar în domeniul în care își desfășoară direct activitatea, ci și în organizarea unor evenimente, conferințe, simpozioane la nivelul UVT, dar și al altor importante organizații; • profesionalismul și capacitatea de lucru în echipă dovedite în calitate de membru în diverse proiecte instituționale din cadrul Universităţii de Vest din Timișoara; • capacitatea de comunicare și atitudinea deschisă, reflectate în relația cu personalul instituției și confirmate de evaluările studenților, în opțiunile cărora ocupă, cu regularitate, unul din primele locuri; • implicarea în organizarea de evenimente la vreme de sărbătoare, pentru personalul universității și în mod special spre bucuria celor mai mici „susținători” ai instituției.

„Acest premiu mă bucură, mă onorează foarte mult și, în același timp, mă motivează, mă responsabilizează să merg mai departe în demersurile viitoare, cu același profesionalism, dăruire, entuziasm și cu aceeași perseverență. Pentru a obține rezultate excelente, apreciez că, în tot ceea ce întreprindem, pe lângă sârguință, seriozitate, onestitate, lucrurile trebuie făcute cu pasiune și suflet. Viitorul unui om, al unei comunități, se construiește cu profesionalism, tenacitate și multă muncă, considerând că este necesar să ne implicăm în mod activ pentru obținerea lui. Am conștientizat și că, dacă vrei să schimbi lumea și să ai succes, trebuie să te schimbi în primul rând pe tine. Pentru un succes garantat, cu rezultate pe măsură, un rol important îl joacă și spiritul de echipă, omogenitatea din cadrul comunității și, atunci, cu toate aceste atuuri, cu siguranță va veni și eficiența. De asemenea, cred cu tărie în Legea Atracției Universale și sunt de părere că ceea ce facem, ceea ce gândim, ceea ce simțim, ceea ce proiectăm noi în exterior se întoarce inevitabil la noi. Cu alte cuvinte, odată cu această distincție, la mine s-au întors recunoștința, admirația, respectul, aprecierea și pentru acest lucru nu pot decât să mulțumesc și să fiu recunoscătoare. Sunt fericită și mândră că mă regăsesc în valorile și principiile Universității de Vest din Timișoara, mândră că fac parte din Marea Familie UVT și că am posibilitatea să îmi aduc aportul în dezvoltarea activității academice și realizarea obiectivelor Universității. Mulțumesc frumos tuturor celor care au încredere în mine și mă susțin!”

21


P

remiul

„Sever BOCU”

pentru I mplicare Civică și S ocială

Laureat:

V a l e r i u Bogd a n ,

Profesor Geografie, L i c e u l „ G r i g o r e M o i s i l ”, Timișoara

Se adresează unei persoane externe UVT sau unei instituţii (prin reprezentantul acesteia) pentru contribuţia la creșterea prestigiului UVT și/sau la promovarea imaginii Timișoarei în plan naţional şi internaţional prin implicare civică și socială. Comisia de jurizare: Președinte: • Lect. Dr. Dan Lucheş Membri: • Prof. Dr. Otilia Hedeşan • Conf. Dr. Mădălin Bunoiu • Conf. Dr. Dana Chifu • Conf. Dr. Florin Mangu

22

D

upă o succesiune selectă și valoroasă a câștigătorilor care au fost premiați pentru rezultatele activității științifice, pentru creațiile artistice și performanțele sportive obținute, Universitatea de Vest din Timișoara, ca de fiecare dată, își îndreptă atenția și asupra a ceea ce se întâmplă în comunitatea în care există. Performanțele de astăzi ale universității, ale tuturor colegilor care au fost anterior premiați, ale noastre, ale tuturor, ar fi fost mai greu de atins dacă partenerii noștri, studenții, nu ar fi deprins aptitudini, cunoștințe și nu s-ar fi format ca personalități cu sprijinul și contribuția colegilor noștri, profesorii din învățământul preuniversitar. Asigurând continuitatea a ceea ce s-a început în învățământul preuniversitar timișean, noi, universitarii, putem să reușim să atingem dezideratul educației, și anume să avem o societate mai bună, mai prosperă și integratoare pentru toții semenii noștri. Universitatea de Vest din Timișoara a premiat învățământul preuniversitar timișean, a premiat un excelent dascăl, un profesor, pentru cei 30 de ani petrecuți la catedră, pentru rezultatele sale, pentru implicarea și dăruința sa. Valeriu Bogdan, profesor de geografie la Liceul teoretic „Grigore Moisil” din Timișoara, a pregătit numeroase generații de elevi, alături de care a obținut în anii 2003 și 2004 premiul I la Olimpiada națională, iar în 2006, sub coordonarea dumnealui, s-a obținut pentru România, medalia de aur la Olimpiada internațională de Geografie.

„Cred că observați că mă încearcă o foarte puternică emoție pentru că mă aflu la această Gală a Universităţii de Vest din Timișoara după ce în urma cu vreo 42 de ani și eu am absolvit una dintre facultățile a ceea ce s-a numit atunci Universitatea Timișoara. Nu pot decât să mulțumesc conducerii actuale a Universității și comisiei de jurizare pentru premiul acordat. De asemenea, mulțumesc conducerii Liceului «Grigore Moisil», doamnei director Cersaela Bociu în mod particular, pentru sprijinul pe care mi l-a acordat întotdeauna și aprecierea de care m-am bucurat. O felicit la rândul meu pentru implicarea dumneaei în activitatea de performanță a liceului nostru, în așa fel încât, de ceva vreme, liceul nostru se află pe cea mai înaltă treaptă a performanței în cadrul învățământului preuniversitar timișean. Mulțumesc de asemenea fiului meu și colegilor care sunt alături de mine în această seară minunată și cu o semnificație deosebită pentru mine.”

23


P

remiul

„Alumnus”

pentru contr ibuţia la creșterea prestigiului UV T

Laureat:

C o s m i n C ontr a ,

antrenor al echipei reprezentative de fotbal a României

Se acordă unui absolvent al UVT pentru contribuția la creșterea prestigiului UVT în plan național și internațional. Comisia de jurizare: Președinte: • Prof. dr. Flavia Barna Membri: • Prof. dr. Cosmin Enache • Conf. dr. Ovidiu Megan • Conf. dr. Camil Mihăescu • Lect. dr. Sorin Predescu

24

A

bsolvent al UVT, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, face parte din galeria marilor campioni ai României. Şi-a început cariera sportivă pe meleaguri bănăţene ca jucător al echipei Politehnica Timişioara. În ascensiunea sa fotbalistică a activat la echipe din Spania (Deportivo Alaves, Atletico Madrid, Getafe), din Italia – A.C Milan, dar şi din Anglia. În paralel, a constituit un simbol al generaţiei sale la Echipa Naţională a României, cu care a participat la Campionatele Europene din anii 2000 şi 2008, jucând în cariera de fotbalist al Naţionalei 73 de meciuri şi marcând 7 goluri. Fidel oraşului în care s-a născut şi s-a format, debutează în anul 2010 ca antrenor de fotbal al echipei de suflet Poli Timisoara. Talentul, tenacitatea, responsabilitatea, dublate de cunoştinţele dobândite în cadrul universităţii noastre au reprezentat premisele unei carierei strălucite şi ca antrenor. Nu a uitat cât de greu este pentru un sportiv sau pentru un student să găsească profesioniști dornici să își împărtășească cunoștințele și experiențele de viață, laureatul implicându-se în multe dintre proiectele derulate în cadrul UVT. Având în vedere rezultatele obţinute, implicarea şi devotamentul cu care a contribuit semnificativ la creşterea prestigiului şcolii timişorene de educaţie fizică şi sport este o onoare pentru Universitatea de Vest din Timişoara să acorde Premiul Alumus pe anul 2017 domnului COSMIN CONTRA, actualul selecţioner al echipei reprezentative de fotbal a Românieişi alumnus UVT, promoția 2002.

„Primesc cu recunoștință această distincție din partea Universității de Vest din Timișoara. Vreau să spun că am reușit în cariera mea în primul rând datorită educației pe care am primit-o aici, acasă, în Timișoara, de la părinții mei, și de aceea vreau să dedic acest premiu tatălui meu, care nu mai este printre noi, mamei mele, care este aici cu mine și căreia îi spun că o iubesc și „Mulțumesc”, antrenorilor pe care i-am avut, pe care îi consider profesori, și nu în ultimul rând profesorilor pe care i-am avut de-a lungul anilor, care m-au făcut să fiu o persoană mai bună, să răzbesc în viață. În sport, ca și în alte domenii, în afară de talent ai nevoie de multă muncă, sacrificiu și, bine-înțeles, să-ți dorești să ajungi unde vrei să ajungi. Eu am ajuns deocamdată, și sper să ajung mai sus, și datorită experienței acumulate cât timp am fost student la Universitatea de Vest din Timișoara, care m-a făcut o persoană mai bună, m-a făcut să văd lucrurile altfel și de aceea doresc ca Universitatea să continue această muncă pe care o depune. Știu că este implicată activ în lumea sportului și cred că, prin sport, putem să devenim o comunitate mai unită. Mulțumesc.”

25


C

el ebrarea

prezentului, viitorului dar și a trecutului

G

ala Premiilor UVT este despre celebrarea prezentului, viitorului dar și a trecutului. Astfel, în cadrul evenimentului au fost premiați și profesorii seniori ai Universității, pentru aportul lor în creșterea valorii academice, didactice și de cercetare în comunitate.

Prof. dr. Agneta BALINT - Facultatea de Fizică Prof. dr. Ioan BICA - Facultatea de Fizică Prof. dr. Dorin COSMA - Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor Prof. dr. Horia Cristea - Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor Conf. dr. Elena DANCIU - Facultatea de Sociologie și Psihologie Conf. dr. Lucian IONICĂ - Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării Prof. dr. Alexandru Coriolan Ion JIVAN - Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor Conf. dr. Dorel Lucian JULEAN - Facultatea de Drept Prof. dr. Radu PĂIUȘAN - Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

26

27


28

29


S

pectacol

extraordinar pus în scenă d e Fa c u l t a t e a d e M u z i c ă ș i Te a t r u

P

entru a celebra excelența, Facultatea de Muzică și Teatru a oferit un spectacol extraordinar în care și-au dat concursul atât maeștrii, cât și studenții și masteranzii acesteia. Orchestra Facultății de Muzică și Teatru (dirijor Peter Oschanitzky) a acompaniat într-un stil unic interpreții pe întregul parcurs al serii, intonând în deschidere Simfonia nr. 25 în sol minor, partea I, de Wolfgang Amadeus Mozart. Solista Bianca Mihăescu a interpretat „Csardas” din cunoscuta operetă „Liliacul” de Johann Strauss fiul, iar momentele muzicale „Verone”, „La haine”, „Aimer”, „Les roise du monde” din „Romeo și Julieta” au fost interpretate de studenții la specializarea Artele Spectacolului de Teatru, regizor artistic fiind conf. univ. dr. Sütὄ Utvari András și profesori coordonatori asist. univ. Lavinia Răducanu și asist. univ. drd. Gabriel Muzicaş.

30

Un moment deosebit a fost oferit de soliștii Alin Buruiană, Amalia Preda, Darius Divian Iordănescu, care au susținut recitalul de muzică clasică „Duo colompar” și momentul muzical „Șampania” din opereta „Liliacul” de Johann Strauss fiul. Întregul spectacol a fost pregătit sub atenta îndrumare a Decanului Facultății de Muzică și Teatru, prof. univ. dr. Violeta Zonte, un profesor a cărui pasiune și dedicare însoțesc întotdeauna atât actul didactic, cât și relația cu studenții și care transformă fiecare ediție a Galei Premiilor UVT într-un adevărat spectacol de lumină și culoare.

31


32

33


T

r o f e ul

G A L A P R E M I I LO R Universității de Vest din Timișoara

T

rofeul este un rezultat al colaborării artiștilor profesori de la specializările Ceramică și Grafică din cadrul Facultății de Arte și Design. Forma trofeului urmează conturul unui pisc, inducând ideea ascensiunii, înălțării, performanței și a durabilității. Prin forma sa prismatică, stabilă, trofeul sugerează totodată puterea, putere a cunoașterii, a spiritului. Pe aversul trofeului este amplasată o medalie de 8,5 cm din alamă, ce conține identificarea premiului, alături de numele titularului acestuia. Dimensiunile trofeului sunt 31cm x 19cm x 7cm și este executat din gresie porțelanată.

34

35Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.