UVT Newsletter - decembrie 2012

Page 1

dci@dci.uvt.ro

Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională

ÎN ACEST NUMĂR: EVENIMENTELE LUNII DECEMBRIE 2012 Ziua Națională a României, sărbătorită de Universitatea de Vest din Timișoara Conf. Univ. Dr. Mădălin Bunoiu, premiat de Academia Română Prof. Univ. Dr Ioan Talpoș, Președintele Senatului UVT, Doctor Honoris Causa al Universității „Ovidius” din Constanța 50 de ani de la înfiinţarea Observatorului Astronomic din Timişoara Petrecere de Crăciun în familia UVT Conferința - C.E.D.O. Candidații de la Parlamentare, în dezbatere la UVT Punţi Intergeneraţionale în Nădrag (PIN) Asistenţa Socială poate face diferenţa Poveşti de suflet pentru suflet Cercetătorii din cadrul proiectului LOCAW s-au întâlnit la Universitatea de Vest din Timișoara Workshop Erasmus, în organizarea Departamentului de Relații Internaționale Manager European de Teritorii Responsabile şi Inteligente. Un nou profil profesional pentru agenţii de dezvoltare locală sustenabilă ”Cateringul ca Afacere”, seminar aplicativ desfășurat de studenții specializării de Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Expoziție de icoane, proiect al Specializarii Conservare-Restaurare din cadrul Facultăţii de Arte şi Design Concert de caritate „Şi îngerii au nevoie de ajutor” Deschide ușa creștine … Coeziune Socială prin turism Viitorul este și al meu! Workshop privind competențele transversale în învățământul superior NOUTĂȚI LEGISLATIVE MECTS LE URĂM “LA MULȚI ANI!”

Sărbători fericite tuturor! pagina | 1

www.uvt.ro


Ziua Națională a României, sărbătorită de UVT Conducerea Universității de Vest din Timișoara a oferit o recepție, cu ocazia Zilei Naționale a României, invitați fiind reprezentanți ai autorităților locale, ai corpului consular și reprezentanți de prestigiu ai societății civile.

de lucrări propus conţine un număr de cinci lucrări publicate în reviste cotate ISI, dintre care una într-o revistă cu factorul de impact 9,250. Ceremonia în care a fost acordat premiul prorectorului Universității de Vest din Timișoara, Conf. Univ. Dr. Mădălin Bunoiu, a avut loc în Aula Academiei Române în date de 13 decembrie. Academia Română a instituit acordarea acestor premii în anul 1906 şi prima decernare oficială şi ceremonială a lor a avut loc în 1907. Academia Română are un număr de 14 secţii şi acordă un număr total de 74 premii. Pe lângă premiul Constantin Miculescu, Secţia Ştiinţe Fizice din cadrul Academiei Române mai acordă alte patru premii: premiul Dragomir Hurmuzescu, premiul Ştefan Procopiu, premiul Horia Hulubei şi premiul Radu Grigorovici. Premiul Academiei Române se acordă o singură dată în viaţă. Domnul Mădălin Bunoiu a devenit membru al comunităţii academice a Universităţii de Vest în anul 1998, imediat după finalizarea studiilor de master. Între anii 1999 şi 2003 şi-a derulat studiile de doctorat elaborând o teză în cotutelă între Institutul Naţional Politehnic din Grenoble şi Universitatea de Vest din Timişoara.

Foto: Colaj. Recepție Ziua Națională

Evenimentul a avut loc în Sala Barocă a Muzeului de Artă Timișoara. În deschidere, corul Facultății de Muzică a Universității a intonat imnul României, urmat fiind de cuvântul Rectorului Universității de Vest din Timișoara Prof. Univ. Dr. Marilen Pirtea și de un istoric interesant cu privire la Ziua Națională, pus în cuvinte de către Prof. Univ Dr. Otilia Hedeșan, Prorector - Director CSUD. “Una dintre preocupările principale ale Universității de Vest din Timișoara ține de principiul identității și rolul acestuia în societatea noastră. Este important pentru noi, ca români, să ne respectăm valorile, principiile și istoria”, a declarat Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Prof. Univ. Dr. Marilen Pirtea.

Conf. Univ. Dr. Mădălin Bunoiu, premiat de Academia Română Academia Română, cel mai înalt for academic din România, a acordat premiul Constantin Miculescu domnului Mădălin Bunoiu, conferenţiar dr. la Facultatea de Fizică din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Distincția a fost acordată în domeniul Științe fizice pentru grupul de lucrări Obţinerea şi caracterizarea materialelor cristaline şi nanostructurate. Premiul s-a acordat pentru activitatea desfăşurată cu doi ani înainte, în speţă, pentru activitatea din anul 2010, iar grupul

Începând cu anul 2003, după obţinerea titlului didactic de lector, şi până în prezent, Conf. Univ. Dr. Mădălin Bunoiu a condus activitatea didactică la un număr de opt discipline din planurile de învăţământ ale Facultăţii de Fizică de la Universitatea de Vest din Timişoara, trei discipline la ciclul de licență și cinci discipline la ciclul de studii universitare de Master. În ultimii ani a desfăşurat activităţi atât în calitate de director, cât şi în calitate de membru al echipei de cercetare în cadrul a peste zece granturi de cercetare câştigate prin competiţie. Granturile la care a participat sunt atât în domeniul fizicii materiei condensate, cât şi în domeniul didactic/educaţional (adresat învăţământului universitar de Fizică). Contribuţiile la dezvoltarea cunoaşterii în domeniul Fizicii au fost materializate prin publicarea de articole / studii în reviste de specialitate, prin prezentarea de lucrări ştiinţifice în cadrul unor conferinţe naţionale şi internaţionale, ca invitat în diverse laboratoare din ţară şi străinătate, prin publicarea de cărţi de specialitate. Printre alte distincţii, în domeniu, primite de către Conf. Univ. Dr. Mădălin Bunoiu, menționăm următoarele:

 Premiul Organizaţiei Internaţionale de Creşterea Cristalelor, 2001;  Premiul Organizaţiei Internaţionale de Cristalografie, 2001;  Premiul Asociaţiei Române de Ştiinţa Materialelor şi Creşterea _.Cristalelor, 2003.

Prin obţinerea acestui premiu, domnul Conf. Univ. Dr. Mădălin Bunoiu se alătură unui grup merituos de cadre didactice şi cercetători din cadrul Facultăţii de Fizică care au obţinut până acum premiul Academiei Române, secţia Ştiinţe Fizice: soţii Irina şi Dumitru Nicoară, Zeno Schlett, Otto Aczel, Ion Cotăescu, Erhardt Papp, Ioan Bica, Nicolae şi Călin Avram. pagina | 2

www.uvt.ro


Prof. Univ. Dr Ioan Talpoș, Președintele Senatului UVT, Doctor Honoris Causa al Universității „Ovidius” din Constanța Vineri, 7 decembrie, comunitatea academică constănţeană a acordat titlul de Doctor Honoris Causa al Universității „Ovidius” Președintelui Senatului Universității de Vest din Timișoara, Prof. Univ. Dr. Ioan Talpoș. Evenimentul a avut loc în cadrul conferinţei internaţionale „Efecte ale crizei actuale asupra economiei globale“, desfăşurată de Facultatea de Stiinţe Economice.

cariera profesională a Prof. Univ. Dr. Ioan Curea, fost rector al Universităţii de Vest din Timişoara şi ctitor al Observatorului Astronomic din Timişoara. Conferinţa s-a încheiat cu un moment special ce l-a avut în prim plan pe Foto: Dumitru Prunariu. Aula Magna UVT Dumitru Prunariu, cosmonaut, singurul român care a zburat în spaţiul cosmic. Acesta a susţinut prelegerea cu tema „Activităţi cosmice şi impactul lor asupra societăţii”.

Petrecere de Crăciun în marea familie UVT

Foto: Cuvânt al Președintele Senatului Universității de Vest din Timișoara, Prof. Univ. Dr. Ioan Talpoș

„Activitatea ştiinţifică împletită cu cea didactică vă recomandă ca un specialist de renume în domeniul finanţelor publice. V-aţi remarcat printr-o bogată activitate didactică şi de cercetare în domeniul economic, de-a lungul multor ani, care v-a adus un prestigiu ştiinţific şi managerial recunoscut de comunitatea academicã din ţară şi străinătate. Experienţa şi cunoştinţele dumneavoastră pot contribui la o mai bună vizibilitate a Universităţii Ovidius, la parteneriate viabile şi profitabile“, a declarat, în cadrul ceremoniei de decernare a titlului, Rectorul Universităţii „Ovidius“, Prof. Univ. Dr. Dănuţ Tiberius Epure.

50 de ani de la înfiinţarea Observatorului Astronomic din Timişoara Vineri, 14 decembrie, la Universitatea de Vest din Timişoara, în Aula Magna „Ioan Curea”, a avut loc o conferinţă publică dedicată aniversării a 50 de ani de la înfiinţarea Observatorului Astronomic din Timişoara. Ceremonia a reunit reprezentanţi ai Academiei Române – filiala Timişoara, ai Facultăţii de Fizică şi ai Facultăţii de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. Momentele ceremoniale au fost urmate de o serie de expuneri tematice dedicate evenimentului: directorul Observatorului Astronomic din Timişoara, Laszlo Farkas, a vorbit despre „Trecut, prezent şi viitor la Observatorul Astronomic din Timişoara”, iar profesorii Nicolae Avram şi Mihail Megan au punctat aspecte din viaţa şi

Angajații Universității de Vest din Timișoara au petrecut, împreună cu copiii lor, o seară de sărbătoare, în marea familie UVT. Conducerea Universității de Vest din Timișoara a organizat pentru angajații săi și copiii lor o petrecere de Foto: Spectacol. Aula Magna UVT Crăciun. În seara de 17 decembrie, holul UVT a fost acaparat de numeroși copii, de toate vârstele, aceștia având parte de diverse surprize. Distracția s-a mutat apoi în Aula Magna “Ioan Curea” unde cei mici și părinții lor au asistat la un spectacol special de Crăciun”. „Vă propun ca pentru anul viitor, poate de 1 iunie, să mai organizăm un asemenea spectacol în care copiii noștri, ai angajaților UVT, să-și poată etala talentul, fie că este în pictură, dans, muzică sau teatru”, a declarat în încheierea evenimentului, Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Prof. Univ. Dr. Marilen Pirtea.

Conferința - C.E.D.O. Facultatea de Drept si Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea și Perfecţionarea Avocaţilor, Centrul Teritorial Timişoara, a organizat, joi, 13 decembrie, Conferinţa C.E.D.O.: Lipsa unui prejudiciu important – un nou motiv de inadmisibilitate a cererii. Conferința a fost susţinută de Ana-Maria Telbis, European Human Rights Association, Coordonator Naţional al Programului Help al Consiliului Europei. Conferinţa a fost urmată de prezentarea Platformei H.E.L.P. a Consiliului Europei (Formarea Practicienilor în Domeniul Drepturilor Omului). pagina | 3

www.uvt.ro


Candidații de la Parlamentare, în dezbatere la UVT Din dorinţa de a servi intereselor electoratului, dar şi competitorilor electorali, Universitatea de Vest din Timişoara, în colaborare cu TVR Timişoara, a organizat o dezbatere publică, miercuri, 5 decembrie, în Aula Magna “Ioan Curea”.

de Prof. Maria Rerrich, din HM, cu privire la migraţia îngrijitorilor din România, în Europa de Vest. Proiectul comunitar de asistenţă socială PIN se leagă de datele sociologice ale d-nei Maria Rerrich şi este desfăşurat într-o comunitate rurală din jud. Timiş, Nădrag. De ce a fost ales Nădragul pentru acest proiect? Mai întâi, pentru că Nădragul a fost în atenţia Asistenţei Sociale din UVT încă cu mult timp înainte de debutul proiectului PIN. Apoi, pentru că Nădragul este un exemplu al efectului migraţiei la nivelul comunităţilor româneşti. Istoria ne arată că Nădragul a fost mereu şi este şi acum o comunitate europeană. În Nădrag, emigraţia şi imigraţia sunt aspecte normale ale vieţii comunităţii. Azi apar forme noi de migraţie a forţei de muncă. În sfârşit, dar nu în ultimul rând, Nădragul este o comunitate cu acces mai dificil şi destul de izolată geografic. Care sunt problemele sociale ale Nădragului, cauzate în special de migraţie? Mai întâi, copiii şi tinerii au rămas în urma părinţilor plecaţi în străinătate; în acelaşi timp, persoanele în vârstă, seniorii comunităţii, au rămas fără sprijin. Nădragul nu oferă prea multe soluţii pentru petrecerea timpului liber de către tineri şi nici serviciile socio-medicale necesare seniorilor. E o cvasi-absenţă cronică a unei structuri sociale stabile cu capacitate de automenţinere, precum şi a unei infrastructuri economice. Datorită experienţei recente din perioada comunismului, Nădragul înregistrează şi o lipsă de educaţie democratică.

Foto: Dezbatere electorală. Aula Magna “Ioan Curea”

Au participat candidați ai formațiunilor politice înscrise la Biroul Electoral Judeţean Timiş, inclusiv candidaţii independenţi. Fiecare competitor electoral a desemnat propriii candidaţi pentru această dezbatere. La dezbatere au fost prezenți reprezentanţi ai presei timişorene, ai sindicatelor din învăţământ și reprezentanți ai societăţii civile timişorene. Pe întreg parcursul dezbaterii, candidaţii au răspuns la diferite întrebării, poziţia şi afirmaţiile acestora cu privire la temele discutate fiind dintre cele mai diverse. Moderatorii dezbaterii au fost Constantin Mărăscu (TVR) şi Alexandru Jădăneanţ (UVT). Dezbaterea electorală a fost transmisă live pe internet, pe pagina Universității, pentru ca acțiunea să folosească unui număr cât mai mare de alegători din județ.

Punţi Intergeneraţionale în Nădrag (PIN). Asistenţa Socială poate face diferenţa Parteneriat multiplu: Proiectul Punţi Intergeneraţionale în Nădrag (PIN). Asistenţa Socială poate face diferenţa. În baza unei îndelungi cooperări între Universitatea de Vest din Timişoara şi Hochschule în Munchen (HM), oamenii de ştiinţă din ambele universităţi au iniţiat, în 2011, un proiect interdisciplar şi intergeneraţional. Proiectul este în acord cu preocuparea politică europeană concretizată în declararea anului 2012 „Anul îmbătrânirii active şi a solidarităţii între generaţii”. Proiectul însoţeşte rezultatele cercetării sociologice şi etnologice efectuate

Foto: Nădrag

Obiectivele proiectului PIN sunt de a dezvolta capitalul social şi structurile sociale în comunitate; de a valoriza amintirile trecutului cu scopul de a susţine viitorul comunităţii Nădrag; de a inova şi profesionaliza formarea lucrătorilor în asistenţă socială, la nivelul UVT; de a întări cooperarea internaţională. Cine participa la proiect? În afara celor două universităţi, din România şi Germania, participă Grupul Şcolar “Traian Grozăvescu” din Nădrag, profesori şi elevi, populaţia senioră din comunitate, Primăria din Nădrag; proiectul are ca parteneri, Bayerisches Staatsministerium, Deutsche Konsulat în Timiş, Hanns Seidel Stifftung, organizaţia Caritas, Timişoara. pagina | 4

www.uvt.ro


Care sunt activităţile proiectului PIN? Elevii din Nădrag, cu sprijinul unor studenţi ai Departamentului de Asistenţă Socială a UVT, au intervievat populaţia senioră din Nădrag cu privire la istoria vieţii lor şi a Nădragului; cu rezultatele interviurilor a fost organizată o expoziţie intinerantă, care a fost lansată în 13 Decembrie 2012, în Nădrag, iar în luna Aprilie, va poposi în UVT, urmând ca până la sfârşitul anului să fie organizată în cadrul HM; supervizarea studenţilor antrenaţi în proiect, într-o muncă de echipă; formarea lor teoretică şi metodologică cu noi cunoştinţe privind intervenţia în comunitate; pregatirea si tiparirea unei lucrări de specialitate, axată pe cercetare, ce va apărea în România și în Germania; un atelier al viitorului cu populaţia din Nădrag. Ţinta proiectului PIN este susţinerea unei dezvoltări comunitare în mai multe etape, după cum arată schema. Proiectul PIN se află în prima etapă de dezvoltare şi ţinteşte activarea comunităţii din Nadrag, ceea ce nu se poate realiza decât prin activarea partenerilor în proiectul PIN. Prof. dr. Juliane Sagebiel, HM Prof. dr. Ana Muntean, UVT

Poveşti de suflet pentru suflet

suflet pentru suflet. Postulat sub deviza Crăciunul este pentru toată lumea, acesta şi-a propus să aducă magia povestirilor în mijlocul nostru, atmosferă ce a fost oferită de invitaţi ca Robert Şerban, Viorel Marineasa, Bogdan Munteanu, Tudor Creţu, Ana Puşcaşu, Daniela Raţiu şi Radu Pavel Gheo. Discuţii libere, miros de scorţişoară, reminescenţe ale copilăriei, expuneri personale de fapte bune şi delectări muzicale (Milena Stoianovici – vioară, Claudia Fotin – vioară şi Evelin Belcea - pian), toate acestea şi-au găsit loc în meniul evenimentului. S-au strâns donaţii consistente în acea seară pentru oamenii străzii, constând în îmbrăcăminte, încălţăminte şi alimente, donaţii ce au fost redirecţionate către centrele din Timişoara care se ocupă special cu situaţia oamenilor fără casă.

Cercetătorii din cadrul proiectului LOCAW s-au întâlnit la Universitatea de Vest din Timișoara În perioada 5-7 decembrie 2012 a avut loc în Timișoara cea de-a treia întâlnire de consortium a membrilor proiectului PC7 LOCAW - Low Carbon at Work: Modelling agents and organisations to achieve transition to a low carbon Europe (Emisii reduse de carbon în procesul muncii: Modelarea agenţilor şi organizaţiilor în realizarea tranziţiei spre o Europă cu emisii reduse de carbon).

Pentru că oficial am păşit în Decembrie, luna cadourilor, a sărbătorilor şi a oamenilor dragi, studenţii de la Programul de Master Marketing, specializări – Marketing şi Managementul Vânzărilor şi Publicitate şi Promovarea Vânzărilor, din cadrul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor au organizat în 7 decembrie, în Cuib d’Arte, un eveniment cu ţintă dublă: cultural şi caritabil. Început ca un proiect fictiv pentru cursul de Antreprenoriat, evenimentul, prin susţinerea colegilor şi a doamnei profesor Diana Sala, a păşit în plan real îmbrăcându-se în c Foto: Vizitând Stația de epurare a apelor uzate „Stan Vidrighin”, Timișoara

Foto: Studenți FEAA - Master Marketing, specializări – Marketing şi Managementul Vânzărilor şi Publicitate şi Promovarea Vânzărilor,

ostumul unei acţiuni parfumate de bunătate, căldură sufletească şi mult drag ce poartă cu ea un scop simplu, dar cu consecinţe întru bucurie şi idealul de a fi mai bun. Este vorba desigur de evenimentul Poveşti de

Proiectul PC7 LOCAW este coordonat de profesorul Ricardo Garcia Mira, Universitatea din Coruña, Spania şi reunește cercetători de prestigiu internațional din domeniul de studiu al relațiilor Oameni-Mediu, reprezentanți ai celor 7 instituții de cercetare din Europa care sunt partenere în acest proiect: Universitatea din Coruña, Spania, Universitatea “Sapienza” din Roma, Italia, Universitatea de Vest din Timişoara, România, Universitatea din Umea, Suedia, Universitatea din Surrey, Marea Britanie, Universitatea din Groningen, Olanda, Institutul de Cercetare James Hutton, Marea Britanie. Întâlnirea de Consortium a fost găzduită de Aula Bibliotecii Centrale Universitare “Eugen Todoran”, organizată de Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Departamentul de Psihologie şi coordonată de conf. univ. dr. Corina Ilin. La deschiderea evenimentului au participat domnul prof. univ. dr. Viorel Negru, prorector cu cercetarea din UVT, domnul conf. univ. dr. Alin Gavreliuc, Decanul pagina | 5

www.uvt.ro


Facultății de Sociologie și Psihologie și domnul conf. univ. dr. Florin Alin Sava, Seful Departamentului de Psihologie. Scopul proiectului este identificarea modalităţilor de schimbare a practicilor de consum, atât la locul de muncă, cât şi acasă, şi înţelegerea modului în care aceste două arii importante ale vieţii se pot potenţa reciproc, în vederea realizării unei tranziţii spre o societate sustenabilă. Mai multe detalii se pot găsi pe site-ul oficial al proiectului, www.locawfp7.com. Reprezentanți din toate cele șase țări partere (Spania, Marea Britanie, România, Olanda, Suedia şi Italia) au fost prezenți în Timișoara, discutând despre finalizarea rapoartelor de cercetare din anul 2012, în special cele ce vizează factorii individuali, structurali și organizaționali ce influențează practicile sustenabile de la locul de muncă. La eveniment au fost prezenți profesorul Ricardo Garcia Mira, împreună cu o parte a echipei sale de la Universitatea din Coruña, Spania – profesor Miguel Muñoz Cantero, dr. Noelia Sánchez şi drd. Adina Dumitru; de la Universitatea “Sapienza” din Roma (Italia) au participat profesor Mirilia Bonnes (country leader), împreună cu profesor Marino Bonaiuto și dr. Giuseppe Carrus; de la Universitatea din Umea, Suedia, au participat profesor Nora Räthzel (country leader) și dr. Misse Wester; de la Universitatea din Surrey (Marea Britanie), a participat profesor David Uzzell și dr. Markieta Domecka; de la Institutul de Cercetare James Hutton (Marea Britanie), a participat dr. Tony Craig (country leader) și dr. Gary Polhill; de la Universitatea din Groningen (Olanda), a participat profesor Linda Steg (country leader), Angela Ruepert şi Kees Keizer. De la

Foto: Întâlnirea dintre membrii proiectului și persoanele interesate, Aula Bibliotecii Centrale Universitare “Eugen Todoran”, Timișoara

Universitatea de Vest din Timișoara, au fost prezenți la eveniment profesor emerit dr. Zoltan Bogathy, conf. univ. dr. Alin Gavreliuc, conf. univ. dr. Alin Sava, conf. univ. dr. Corina Ilin, lect. univ. dr. Florin Lobonț, lect. asoc. univ. dr. Ildiko Erdei., asist. univ. drd. Adina Dumitru, asist. univ. drd. Andreea Ionescu, asistentele de cercetare Alexandra Docea și Daniela Moza, psiholog Peter Kovacs, de la Aquatim SA. În prima zi a întâlnirii s-au discutat rezultatele Pachetului de lucru 4 (WP4), în care sunt investigați factorii individuali cu impact asupra comportamentului sustenabil la locul de muncă, și modalitatea de integrare a rezultatelor prezente în analizele trecute, ce urmăresc factori structurali și organizaționali. Principalele teme de discuție s-au referit la eficiență – ca factor individual - și oportunitățile

angajaților de a acționa eficient la locul de muncă; controlul asupra comportamentului pro-enviromental; alegerea de a acționa sustenabil; valorile personale și rolul acestora în inițierea unui comportament sustenabil; propagarea în viața privată a comportamentelor sustenabile de la locul de muncă și frontierele dintre viața privată și locul de muncă. De asemenea s-a discutat despre rolul modelatorilor în integrarea rezultatelor și folosirea corectă a datelor în modelul organizațional ce va fi simulat de aceștia. Un moment important al acestei întâlniri a fost reprezentat de vizita făcută de către membrii proiectului la Stația de epurare a apelor uzate ”Stan Vidrighin” a Aquatim, complet modernizată printr-un proiect finanţat prin programul ISPA al Uniunii Europene. În cadrul acestei vizite managementul Aquatim, reprezentat de Loredana Leordean, a prezentat strategia de dezvoltare a societății și investițiile cu impact asupra mediului, iar echipa LOCAW, reprezentată de coordonatorul proiectului, Prof. Ricardo Garcia Mira, a făcut o prezentare a activităților din cadrul proiectului. Dna ing. Daniela Gheorghe, Șef Serviciu Calitate-Mediu Aquatim SA, a prezentat managementul de mediu al Aquatim, Dna ing. Monica Isacu, Director Executiv, Fundația Aquademica, a vorbit despre fundația pe care o reprezintă din perspectiva unor soluții prezente și de viitor pentru dezvoltarea profesională, iar dna ing. Elena Săvescu, Șef Secție Canal, Aquatim SA, a prezentat stația de epurare. Evenimentul s-a încheiat cu vizita Stației de Epurare și a Muzeului Apei. Discuția din ultima zi s-a centrat pe integrarea rezultatelor referitoare la factori structurali, individuali și contextuali ai organizației. Mai punctual, sau ridicat întrebări despre modul în care barierele și factorii motivaționali sunt structurați, și care sunt concluziile cercetării relevante pentru politicile Uniunii Europene. În plus, s-au discutat câteva rezultate relevante din fiecare studiu de caz și despre planul de cercetare pentru anul 2013. În ultima zi a avut loc și o întâlnire dintre membrii proiectului și persoanele interesate de proiect. Au participat studenți, masteranzi, membrii ai departamentului de cercetare, accesare și implementare de proiecte din UVT, cadre didactice, reprezentanți ai CCIAT, mediului de afaceri, unor fundații si organizații non-guvernamentale. Coordonatorul proiectului prof. Ricardo Garcia Mira a făcut o prezentare a proiectului, iar asist. univ. drd. Adina Dumitru a coordonat discuția dintre persoanele prezente. S-a discutat despre impactul tehnologiei asupra practicilor sustenabile de la locul de muncă, în special cele legate de transport (de ex. videoconferințe), factori ce stimulează comportamentul sustenabil (de ex. motivații financiare, factori intrinseci, politici de mediu, justiția de mediu) și despre modelarea bazată pe agent, ca metodă științifică de integrare a datelor. Proiectul Locaw se va încheia la sfârșitul anului 2013, iar rezultatele vor fi utilizate în proiectarea unor modele pentru interacţiunile dintre actorii relevanţi şi furnizarea unei cunoaşteri aprofundate a condiţiilor necesare de realizare a tranziţiei spre o Europă cu emisii reduse de carbon. Conf. Univ. Dr. Corina Ilin Country leader LOCAW / UVT

www.uvt.ro

pagina | 6


Workshop Erasmus, în organizarea Departamentului de Relații Internaționale Pentru a veni ȋn sprijinul coordonatorilor Erasmus din facultățile și departamentele Universității de Vest din Timișoara, Departamentul de Relații Internaționale a organizat ȋn data de 18 decembrie 2012 un workshop dedicate informării acestora cu privire la programul Erasmus atȃt ȋn ceea ce privește mobilitățile studențești (studii și plasamente), cȃt și cele ale cadrelor didactice.

GETIR - Manager European de Teritorii Inteligente şi Responsabile, finanţat de Comisia Europeană în cadrul Programului de Învăţare pe tot parcursul vieţii, acţiunea Leonardo da Vinci. Proiectul a fost implementat în perioada ianuarie 2011- decembrie 2012 sub coordonarea Documenta European Institute for Training and Development Studies, Spania, împreună cu parteneri din România, Grecia, Suedia şi Bulgaria. Dimensiunea esenţială a Teritoriilor Inteligente şi Responsabile o reprezintă resursa umană competentă, această abordare îmbinându-se fericit cu conceptul de learning city. Conceptul de learning city este puternic susținut de UNESCO, fiind lansat în octombrie 2012, în China, Global Learning Cities Network. Totodată, UNESCO îşi propune să lanseze learning city award, echivalent al acordării statutului de ”Patrimoniu cultural UNESCO”. Găsirea pârghiilor pentru Timişoara de a transpune în realitate aceste concepte reprezintă un avantaj competitiv atât pentru atingerea ambiţiosului obiectiv de Capitală Culturală Europeană, cât şi pentru întărirea competitivităţii sale în ansamblu. Pornind de la aceste dezvoltări, acțiunea a propus spre dezbatere abordarea teoretică de learning city, respectiv maniera în care acest concept poate deveni realitate la nivelul oraşului Timişoara. Mai multe detalii despre proiect şi eveniment se pot găsi pe site-ul www.getir.eu.

”Cateringul ca Afacere”, seminar aplicativ desfășurat de studenții specializării de Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Foto: Desfășurare workshop. Aula BCUT

La acest eveniment a fost invitat domnul Radu Stoika, Responsabil Erasmus și Proiecte Centralizate, Agenția Națională Pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale. De asemenea, ȋn cadrul workshop-ului a fost lansat apelul ȋn ceea ce privește aplicațiile la programul Erasmus pentru mobilități la care studenții pot participa ȋn vederea desfășurării unor stagii de practică.

Manager European de Teritorii Responsabile şi Inteligente Universitatea de Vest din Timişoara, împreună cu institutul său de cercetare Institutul Român de Educaţie a Adulţilor, au desfășurat evenimentul dezbatere Manager European de Teritorii Responsabile şi Inteligente - Un nou profil profesional pentru agenţii de dezvoltare locală sustenabilă, eveniment care a avut loc în data de 18 decembrie, în sala de Consiliu a Palatului Administrativ. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului european

Studenții specializării de Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor, membrii activi ai clubului de Turism ”Elite Student Tour CluB”, împreună cu firme de profil din domeniu au desfășurat, în luna decembrie, seminarul aplicativ de catering intitulat ”Cateringul ca Afacere” este organizat de În acest an, evenimentul a avut loc în data de 10 decembrie, în clubul ”Park Place”din Timișoara. Seminarul aplicativ de catering a fost inițiat în anul 2003 și are scopul de ai ajuta pe studenți să pună în practică cunoștințele despre organizarea și conducerea unei firme de catering dobândite pe parcursul seminariilor din semestrul întâi, anul 3 de studiu de specialitate. Acesta s-a dezvoltat ca un exercițiu de Simulare antreprenorială în care studenții specializării Economia Comerțului Turismului și Serviciilor planifică și organizează acest eveniment încercând să se apropie foarte mult de situațiile reale cu care se confruntă în realitate firmele de catering și care sunt studiate la disciplina de ”Catering și Gestiunea Restaurantelor”, titular Conf. Univ. Dr. Carmen Băbăiță. Actorii principali sunt studenții specializării aflați sub coordonarea și îndrumarea următoarei echipe de cadre didactice: Conf. Univ. Dr. Carmen Băbăiță, Asistent Dr. Andreia Ispas și Ec. Drd. Andrea Nagy. Firmele de catering ale studenților au fost evaluate de către un juriu format din: un reprezentant al mediului de afaceri - Ec. Sebastian Antal, Șeful Restaurantului Belvedere din cadrul Hotelului Timișoara, Ec. stud. Dudaș Iuliana - alumni ECTS, student anul II master Administrarea și Dezvoltarea pagina | 7

www.uvt.ro


întreprinderii de Turism, care are propria afacere în domeniul ospitalității, Ec. stud. Daniel Pristavu și cadre didactice ale specializării: Conf. Univ. Dr. Carmen Băbăiță, Asistent dr. Andreia Ispas, Conf. Univ. Dr. Simona Biriescu.

Foto: Studenți ai FEAA în prezentarea produselor. Aplicație practică

La eveniment au participat un număr de 50 studenți ai anului III ECTS, 24 studenți de la masterele din domeniu (ADITS și MMkT) 15 cadre didactice de la FEAA și doi invitați speciali de la Fundația Rudolf Walther – pentru care s-a lansat ediția 2012 a proiectului COEZIUNE SOCIALĂ PRIN TURISM – Viitorul este și al meu! ”Sunt impresionat de astfel de inițiative. Mă bucur că, în sfârșit, se fac și activități practice atractive și de stimulare a capacității antreprenoriale în rândul studenților.

Expoziție de icoane, proiect al Specializarii ConservareRestaurare din cadrul Facultăţii de Arte şi Design Infocentrul Turistic din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara găzduieşte, în perioada sărbătorilor de iarnă, EXPOZIŢIA DE ICOANE, proiect al Specializarii Conservare-Restaurare din cadrul Facultăţii de Arte şi Design, Universitatea de Vest din Timişoara. Profesori coordonatori: Prof. Univ. Dr. Doina Mihăilescu, Prep. Univ. Drd. Silvia Trion, Prep. Univ. Drd. Filip Petcu. Expun studenţi, masteranzi, absolvenţi al specializării Conservare Restaurare: Florin Dobricean, Balatchi Cristina, Molea Silvia Ana-Maria, Trif Paula Flavia, Racu Marius Iulian, Rosca Andrei, Popescu Emanuel, Rades Alisa, Frenk Rodica, Ioan Andoni, Mihut Aurelia, Mirela Traian, Luiza Palade, Ordace Sabina, Neag Nicoleta, Socaciu Alexandru, Molcuti Oana, Vlad Gabriel, Balaj Denis, Budris Cosmin, Chiranu Adriana, Coman Ioana, Culda Diana, Gherman Cristiana, Mangu Mihaela, Pop Andreea, Ţighir Cristian, Jakabfi Edit. Vernisajul expoziţiei a avut loc în 12 decembrie și este deschisă la Infocentrul Turistic Timişoara, str. Alba Iulia nr. 2, până în 10.01.2013.

Concert de caritate „Şi îngerii au nevoie de ajutor” Studenții Facultății de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara s-au implicat într-o acțiune de caritate organizată de Asociaţia „Speranţă şi Acţiune”, acțiune desfășurată la Colegiul Naţional de Artă Ion Vidu. Asociaţia „Speranţă şi Acţiune” a susţinut un spectacol de caritate la jumătatea lunii decembrie, cu scopul strângerii de fonduri şi prezentării activităţii Asociaţiei pe anul 2012. Evenimentul a presupus și organizarea unei licitaţii de obiecte de artă donate de studenţii din cadrul Facultăţii de Arte şi Design a Universităţii de Vest din Timişoara și studenții Facultăţii de Design a Universităţii Tibiscus, precum şi obiecte donate de artişti plastici renumiţi pe plan local.

Deschide ușa creștine … Foto: Seminar ”Cateringul ca Afacere”. Clubul ”Park Place” Timișoara

Pentru domeniul turismului acesta este un avantaj. Marturisesc că astfel de seminarii se realizează și în universități de prestigiu din lume cum sunt de exemplu Universitatea Cornel din SUA. Chiar dacă universitățile nu dispun de o bază materială proprie este cu atât mai de apreciat efortul studenților, mai ales financiar, de a raspunde unor astfel de acțiuni”, a declarat Ec. Sebastian Antal, Șef Restaurant Belvedere, Hotel Timișoara.

Încă din primele zile ale lunii, Facultatea de Muzică a dat startul concertelor de sărbători. Astfel, în 2 şi 3 decembrie, la Biserica Greco-Catolică din Viena şi apoi la Stephansdom, au avut loc două recitaluri de muzică sacră şi colinde în care au cântat Asist. Dr. Simona Negru (voce), Lect. Dr. Silviana Cârdu (orgă) şi studenţi de la clasa de canto a Conf. Dr. Dana Chifu şi de la clasa de vioară a Conf. Dr. Ioan Fernbach. La acest eveniment organizat de Dr. Aura Twarowska, Conf. Dr. Dana-Sorina Chifu şi Misiunea Română Unită cu Biserica Greco-Catolică din Viena, publicul pagina | 8

www.uvt.ro


s-a bucurat de un program bogat, din care nu au lipsit colindele tradiţionale O, ce veste minunată, Sus la Poarta Raiului sau Dimineaţa de Crăciun. Tot în prima decadă a lunii, Corul de cameră „Cantemus” şi Orchestra de cameră „Intermezzo” - formaţii dirijate de Asist. Drd. Cezar-Mihail Verlan şi Prof. Laurenţiu Muntean (c.d.a.) - au organizat un „Concert de Crăciun” cu lucrări de gen din repertoriul românesc şi internaţional, la Domul RomanoCatolic, în 4 decembrie. În aceeaşi zi, la Filarmonica „Banatul”, pianiştii Manuela şi Dragoş Mihăilescu au susţinut recitalul „J. S. Bach - Toccate şi Corale”, o idee de program care a propus alternarea retoricii muzicale între meditaţie şi vervă, mesaj spiritual şi virtuozitate tehnică. Muzica inegalabilului „cantor de la Leipzig” a fost şi opţiunea concertului caritabil „Seară de decembrie cu… Bach”, organizat la Biserica Piariştilor de clasa de vioară a Conf. Dr. Ioan Fernbach, împreună cu Fundaţia „Pentru voi”. Sub coordonarea aceluiaşi profesor au fost organizate alte două concerte caritabile, la Casa Adam Müller Guttenbrunn (15 decembrie) şi la Palatul Baroc (19 decembrie), cu programe diversificate stilistic prin participarea clasei de pian a Prof. Dr. Felicia Stancovici. În această atmosferă a sărbătorilor de iarnă identificăm şi dedicaţii către alte instituţii de învăţământ, cum ar fi colindele oferite Facultăţii de Ştiinţe Economice (12 decembrie, organizator Dana Chifu) sau concertul de orgă susţinut în 14 decembrie la Domul din Timişoara de către organistul Felician Roşca „pentru Universitatea de Medicină, la aniversarea acesteia”. „Concert de Crăciun” s-a numit şi concertul-examen din 12 decembrie (sala „Orpheum”), în care au evoluat masteranzii anului I Dirijat, coordonaţi de dirijoarea Maria Guyriş (c.d.a.). După două piese adecvate momentului din literatura universală (Bach şi Mozart), a urmat o paradă a colindelor din repertoriul coral românesc, lucrări semnate de compozitorii Ghe. Cucu, Nicolae Ursu, Marţian Negrea, Alexandru Paşcanu, Paul Constantinescu, Tudor Jarda, Radu Paladi, Vasile Spătărelu, Dan Voiculescu şi Remus Georgescu. A doua zi, tinerii muzicieni au itinerat acest concert la Spitalul de oncologie şi apoi la un azil de bătrâni din oraş. În 16 decembrie, zi cu rezonanţă tragică, Facultatea de Muzică a organizat la Aula Magna a Universităţii o ofrandă muzicală în memoria tinerilor eroi martiri ai Timişoarei. Concertul a fost susţinut de studenţii claselor conduse de prof. dr. Felician Roşca (orgă), Conf. Dr. Dana Chifu (canto), Lect. Dr. Rodica Miclea (vioară), Lect. Mariana Şarba (canto) şi Prof. Viorel Ciurtin (orgă). Ultima evoluţie corală înainte de vacanţa de iarnă a studenţilor a fost cea a tradiţionalului cor mixt pregătit de maestrul Diodor Nicoară, dirijat în acest concert de asistent Cezar Verlan (17 decembrie, Aula Magna). Programul a fost generos, alcătuit exclusiv din colindele compozitorilor români. Fiind el însuşi un împătimit al genului şi al muzicii bănăţene (fiu de preot din zona Făgetului), dirijorul Diodor Nicoară a selectat lucrări ale compozitorilor clasici (Dimitrie G. Kiriac), bizantinologi (Nicolae Lungu), teologi (Ioan Brie), foşti profesori (Nicolae Ursu, Achim

Stoia) sau ale unor confraţi bănăţeni mult-preţuiţi (Stelian Olariu). În spiritul sărbătorii de Crăciun a fost şi recitalul vocal-instrumental susţinut la Biserica Piariştilor de către foşti studenţi ai facultăţii (actualmente corişti ai Filarmonicii „Banatul”), context în care Conf. Dr. Ioan Fernbach a interpretat două îndrăgite piese din repertoriul romantic. Dirijor - Prof. Dr. Walter Kindl, la pian/orgă - Lect. Dr. Silviana Cîrdu. Aceiaşi protagonişti, cadre didactice ale Facultăţii de Muzică, au evoluat şi în următoarele două concerte vocal-simfonice susţinute la Dom în 19 şi 25 decembrie, cu Missa încoronării de Liszt şi cântece de Crăciun, respectiv Missa încoronării de Mozart şi cântece de Crăciun, al căror concert-maestru a fost violonistul Ioan Fernbach. Ultimele concerte instrumentale dedicate Sărbătorii Natale au revenit profesorului dr. Felician Roşca, prezent la Roma (Italia) cu două concerte de orgă: în 22 decembrie, la Biserica Speranza şi în 26 decembrie, la Biserica San Giuseppe. Pe lângă activitatea concertistică prin care Facultatea de Muzică este mereu prezentă în viaţa muzicală a oraşului, profesorii noştri au participat şi la alte evenimente, în diverse alte ipostaze. Numim aici poziţia de preşedinte de juriu a Conf. Dr. Rodica Giurgiu la Festivalul de creaţie şi interpretare „Stele de mâine”, ediţa a VII-a, eveniment organizat în perioada 30 noiembrie-2 decembrie de Asociaţia culturală „TOTAL ART”, Consiliul Judeţean Timiş, Casa de Cultură a Studenţilor şi ART OPERA Timişoara. Tot în zilele de 1 şi 2 decembrie, în sala „Orpheum” a Facultăţii, a avut loc un masterclass (în derulare din cursul lunii noiembrie) susţinut de pianistul Gabriel Amiraş (Germania), în cadrul proiectului Panoramic XX (director de proiect Sorin Dogariu, director artistic Adriana Dogariu). Semnalăm şi un eveniment deosebit de important pentru colaborarea academică inter-regională, şi anume turneul la Timişoara al Facultăţii de Muzică din Szeged cu un concert In memoriam Zoltán Kodály. Decanul instituţiei, Dr. Kérek Ferenc (pianist concertist), a sosit la noi împreună cu corul şi orchestra facultăţii, solişti, dirijori, profesori invitaţi şi persoane oficiale, care au omagiat centenarul naşterii compozitorului cu un concert de excepţională ţinută artistică. Efortul organizatoric al Universităţii din Szeged (în cadrul căreia fiinţează Facultatea de Muzică) a fost răsplătit pe măsură de publicul timişorean, care deşi ploua torenţial, a umplut până la refuz sala Colegiului Naţional de Artă „Ion Vidu”. Trebuie spus că facultăţile noastre sunt în colaborare încă din anul 2001, când a fost iniţiată prima acţiune comună între conducerile de atunci, Prof. Dr. Felicia Stancovici şi prof. dr. Kérek Ferenc. O altă acţiune bilaterală a Universităţii noastre - italo-română, de această dată - a avut loc în 5 decembrie, la Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran”. Este vorba despre prezentarea revistei bilingve online Orizonturi culturale italo-române [Orizzonti culturali italo-romeni] şi lansarea cărţii Orizzonti culturali italo-romeni: prospettive ed esperienze [Orizonturi culturale italo-române: perspective şi experienţe] de Afrodita Carmen Cionchin (Editura Brumar, 2012). A fost un eveniment de anvergură, cu invitaţi de marcă (menţionăm, de pildă, prezenţa consulului Italiei la Timişoara), în a cărui desfăşurare au fost inserate şi două intermezzo-uri muzicale realizate de Facultatea de Muzică prin Conf. Dr. Mihaela-Silvia Roşca, Conf. Dr. Ioan Fernbach, Asist. Dr. Simona Negru, Lect. Univ. Dr. Roxana Ardeleanu şi Lect. Dr. Silviana Cîrdu. pagina | 9

www.uvt.ro


O participare la parteneriatele Universităţii de Vest - cu Universitatea „Aristotel” din Salonic (Grecia), în cazul următor - este şi lucrarea profesorului dr. Felician Roşca şi a pianistei Mădălina Dorgo, intitulată Musical education, a stability factor in the Roma communities [Educaţia muzicală, un factor de stabilitate în comunităţile de romi], prezentată la Conferinţa Internaţională cu tema „Rolul validării de competenţe în consilierea profesională a adulţilor”, în cadrul proiectului Back to Work (7-8 decembrie, Salonic - Grecia). În aceeaşi idee a colaborării în afara ţării, semnalăm şi organizarea în 10 decembrie, la Colegiul Naţional de Artă „Ion Vidu”, a preselecţiei pentru Concursul Internaţional de Canto „Umberto Giordano” (Lucera, Italia), acţiune realizată de conf. dr. Dana Chifu. Pe de altă parte, menţionăm şi colaborarea cu instituţiile de profil din ţară, respectiv participarea cadrelor noastre didactice la redactarea unei cărţi dedicate regretatului compozitor şi profesor Vasile Spătărelu (Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi), profesionist cu o calitate umană superioară şi o prezenţă benefică pentru Facultatea de Muzică din Timişoara. În memoria sa, s-au mobilizat oameni de muzică precum Diodor Nicoară, Ovidiu Giulvezan, Felicia Stancovici, Damian Vulpe, Lava Bratu, Rafaela Carabenciov, contribuind prin paginile lor la întregirea unui profil cât mai cuprinzător al acestei ilustre figuri a muzicii româneşti. Muzicolog dr. Lava BRATU Departament Muzică, Facultatea de Muzică

implementare li s-au alăturat și studenți de la master anul I și II (ADITS), studenți de la alte specializări (Finanțe Bănci) și chiar absolvenți ai promoțiilor trecute (Filep Adrian). Implicarea studenților a fost atât sentimentală, cât și materială, ei realizând donații în jucării (Cocar Denysia Daniela), dulciuri (Lazăr Miruna, Roxana Cernău), bradul de crăciun (Boariu Anca), globulețe și pachețelele de crăciun care au fost realizate prin efortul extraordinar al tuturor studenților inimoși. Aceștia au ținut să fie alături de copii de la Fundația Rudolf Walther, încerc ând să aducă un strop de fericire și pentru sufletele acestor minunați copii. Proiectul se dorește a nu fi numai un eveniment caritabil, ci și un exercițiu de managerizare. Cei 20 de studenții au creat un program special pentru 30 de copii, cu vârste cuprinse între 10 – 14 ani și s-au implicat în mod activ în toate activitățle programului. Printre activități, copii sau bucurat și de venirea Moșului care, prin bunăvoința studenților și a oamenilor cu suflet, a reușit să aducă daruri multe tuturor copiilor. După o dimineață plină de bucurii și voie bună, programul a continuat cu un program de joacă la Iulius Mall.

Workshop privind competențele învățământul superior

transversale

în

Foto: Echipa proiectului “Coeziune Socială prin turism”

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara este partener în proiectul ”Dezvoltarea sistemului european de management Foto: Desfășurare workshop al calificărilor universitare și valorificarea competențelor informale” POSDRU/86/1.2/S/63252. Acest proiect se desfășoară într-un parteneriat internațional de opt universități (din România, Franța, Germania, Italia și Grecia). În cadrul acestui proiect s-a organizat workshopul ”TOWARDS A CENTERED ON SKILLS HIGHER EDUCATION SYSTEM IN ROMANIA. EUROPEAN BEST PRACTICES IN SOFT SKILLS DEVELOPMENT”, care s-a desfășurat miercuri 12 decembrie 2012, la sediul FEAA, sala P02. Întâlnirea s-a bucurat de o prezență numeroasă, cu profesori participanți din cadrul Universității de Vest, a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului și a Universității Danubius din Galați. Din partea universităților străine au participat Bastian Pelka (Gesellschaft fuer Empirische Arbeitsforschung und Beratung mbH, Dortmund, Germania), Sandra Safoucarde și Pierre Dubouix (Universitatea din Toulouse, Franța), Emmanouela Katsi (Maich, Grecia) și Andreea Marconi (Universitatea Camerino, Italia).

Echipa de management a proiectului a fost formată de către studenții din anul III, de la specializarea de ECTS - Militaru Cristina, Lutic Evelina, Boariu Anca, Timofte Florin aflați sub coordonarea cadrelor didactice Conf. Univ. Dr. Carmen Băbăiță, Asistent Dr. Andreia Ispas, Ec. Drd. Andrea Nagy. Demn de apreciat a fost faptul că, anul acesta, echipei de

De asemenea, în cadrul workshopului a fost organizată o sesiune pentru studenți, împărțită în două seminarii, susținute de d-na Sandra Safoucarde (Universitatea din Toulouse) și Bastian Pelka (Gesellschaft fuer Empirische Arbeitsforschung und Beratung mbH, Dortmund); unul pentru studenții de la ciclul de licență, iar celălalt pentru studenții de la ciclul de masterat.

Coeziune Socială prin turism – Viitorul este și al meu! În ziua de 17 decembrie, studenții specializării de Economia Comerțului Turismului și Serviciilor (ECTS), din cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor au desfășurat cea de-a III-a ediție a Proiectului Coeziune Socială prin turism – Viitorul este și al meu!.

pagina | 10

www.uvt.ro


Lista actelor normative relevante pentru învățământul superior publicate în Monitorul Oficial al României în perioada 01.12.2012 – 16.12.2012

Le urăm “LA MULȚI ANI!” celor născuți în luna Ianuarie

Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ Actul nr. 6193 din 13 Noiembrie 2012 Emitent: Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului Monitorul Oficial nr. 0843 din 2012 Ordin pentru finanţarea prin granturi a studenţilor înmatriculaţi în anul universitar 2012-2013 Actul nr. 6265 din 21 Noiembrie 2012 Emitent: Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului Monitorul Oficial nr. 0843 din 2012 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică Actul nr. 1178 din 04 Decembrie 2012 Emitent: Guvernul României Monitorul Oficial nr. 0831 din 2012 Ordin pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea, desfăşurarea şi normarea activităţilor didactice la formele de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă la nivelul învăţământului superior Actul nr. 6251 din 19 Noiembrie 2012 Emitent: Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului Monitorul Oficial nr. 0831 din 2012 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii Actul nr. 77 din 27 Noiembrie 2012 Emitent: Guvernul României Monitorul Oficial nr. 0827 din 2012 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.945/2012 privind domeniile şi programele de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior organizate în cadrul instituţiilor de învăţământ superior Actul nr. 5823 din 26 Septembrie 2012 Emitent: Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului Monitorul Oficial nr. 0676 din 2012 Notă: Aceste acte normative pot fi citite/descărcate/vizualizate pe site-ul Monitorului Oficial, www.monitoruloficial.ro, site-ul Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului, www.edu.ro, la secretariatele facultăților accesând programul legislativ disponibil gratuit Lege4 sau la Compartimentul juridic al Universității, Bd. Vasile Pârvan, nr.4, et.I, sala 159 - Consilier juridic, Florentina Radu

www.uvt.ro

Profesor Mircea Mihaies Facultatea de Litere Istorie si Teologie;

01

Conferențiar Sorin Irinel Gradinaru Facultatea de Educatie Fizica si Sport; Lector Valy Geta Ceia Facultatea de Litere Istorie și Teologie; Lector Corina Duda Seiman Facultatea de Chimie Biologie Geografie;

02 03

Sef birou Dorina Sipos Șef birou contabilitate; Conferențiar Titus Vasile Vlase Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie; Lector Alexandru Ionica Facultatea de Matematică și Informatică; Profesor Roxana Nubert Litere Istorie și Teologie; Lector Alexandru Octavian Crasneac Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor;

04 05 06 07 10

Conferențiar Adrian Cosmin Basaraba Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării; Asistent Oana Cristina Danciu Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic; Lector Andreea Ioana Serban Facultatea de Litere, Istorie și Teologie; Lector Adriana Florentina Dogariu Facultatea de Muzică; Lector Ciprian Ioan Obrad Facultatea de Sociologie și Psihologie; Secretar șef Ramona Mitiga Facultatea de Litere Istorie și Teologie; Lector Paul Miron Facultatea de Educație Fizică și Sport; Asistent Marius Olaru Facultatea de Educație Fizică și Sport; Lector Lucian Daniel Dragut Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie;

pagina | 11


Lector Anca Lustrea Facultatea de Sociologie și Psihologie;

11 12 13 14

Profesor Ileana Maria Teleaga Facultatea de Arte și Design; Lector Adrian Sinitean Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie; Conferențiar Adina Barbulescu Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor;

Profesor Martin Olaru Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie; Profesor Dorel Mates Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor; Lector Mircea Ardelean Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie;

Lector Dorel Barbu Facultatea de Matematică și Informatică; Lector Beate Petra Kory Facultatea de Litere Istorie și Teologie; Asistent Ileana Neli Eiben Facultatea de Litere Istorie și Teologie;

17 18 19 20

23

Lector Adriana Popovici Facultatea de Matematică și Informatică; Asistent Ovidiu Alin Dobrican Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor; Profesor Ioan Iovan Facultatea de Arte și Design;

24

Profesor Ioan Talpos-Niculescu Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor; Asistent Speranta Rodica Pantelie Facultatea de Sociologie și Psihologie;

25

Profesor Constantin Chilarescu Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor; Lector Moisie Mihai Boleantu Economie și de Administrare a Afacerilor;

26

Lector Adrian Neculae Facultatea de Fizică;

27

Conferențiar Simona-Diana Constantinovici Facultatea de Litere Istorie și Teologie;

Conferențiar Teodor Florin Fortis Facultatea de Matematică și Informatică;

Lector Oana Andreea Motica Facultatea de Drept și Științe Administrative;

Lector Mata Andreici Facultatea de Litere Istorie și Teologie;

Preparator Raluca Muresan Facultatea de Matematică și Informatică;

Director dep. Marinel Iordan Departamentul de Comunicații și Informatizare;

Lector Claudiu Marius Mesaros Facultatea de Științe Politice Filosofie și Științe ale Comunicarii;

16

Asistent Ileana Hauer Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor; Profesor Silviu Cerna Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor;

Asistent Simona Daniela Negru Facultatea de Muzică;

Asistent Ioana Loredana Banaduc Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic;

15

22

Lector Adina Renate Motica Facultatea de Drept și Științe Administrative;

28

Conferențiar, Ciprian Ion Preda Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor; Lector Ioana Ancuta Frant Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic;

Preparator Ciprian Pungila Facultatea de Matematică și Informatică;

Profesor Valeria Doina Mihailescu Arte și Design;

Asistent Petru Ovidiu Mura Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor;

Conferențiar Renata Nitu Antonie Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor;

Profesor Vasile Ostafe Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie; Asistent Felix -Iosif Iacob Facultatea de Fizică;

29

Lector Mariana Crasovan Facultatea de Sociologie și Psihologie;

Conferențiar Alin Gavreliuc Facultatea de Sociologie și Psihologie; Lector Magdalena Petrescu Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic; Profesor Dorin Cosma Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor; Conferențiar Constantin Bolcu Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie;

Lector Serban Madalin Gligor Facultatea de Educație Fizică și Sport;

Asistent Ciprian George Nitu Facultatea de Științe Politice Filosofie și Științe ale Comunicarii;

30 31

Profesor Lidia Simona Sava Facultatea de Sociologie și Psihologie; Conferențar Cornel Giulvezan Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor.

Asistent Radu Popescu Facultatea de Muzică;

Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. www.uvt.ro

pagina | 12


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.