UVT Newsletter - aprilie 2017

Page 1


CUPRINS: EVENIMENTE

Diverse

Ministrul Educației, în vizită la Universitatea de Vest din Timișoara / 4

Fermitate, unitate și intransigență. Consorțiul „Universitaria” pledează pentru

Fundația UVT acordă burse elevilor din zona rurală. Cinci copii din categorii defavorizate sunt încurajați să-și îmbunătățească rezultatele la învățătură / 22

asigurarea competitivității mediului academic românesc / 6

Schimb de experiență București – Timișoara al studenților chimiști / 24

Dan C. Mihăilescu şi Mircea Cărtărescu, la Conferinţele UVT / 7

Vizita studenților geografi francezi de la Universitatea din Angers (Franța) / 26

UVT are „Studenți ambasadori” Experimente științifice, ateliere de creație și multe alte acțiuni în aer liber

EUV, prezentă la două mari târguri de carte / 28

Loc fără taxă asigurat la UVT. Olimpicilor li se oferă burse și gratuitate la cazare / 10

Aprilie muzical - teatral / 30

V for Vintage#18, Obiectul metaforă și Arta Restaurării - la Facultatea de Arte și Design / 31

/ 8

Proiecte •

„E-QUAL - Cercetare calitativă privind integrarea profesională a categoriilor vulnerabile” / 12

Calendar evenimente

GOVeIN, un proiect unic pentru soluții multiple. UVT participă la implementarea

Calendar Evenimente Facultăți - mai 2017 / 34

facturii electronice în domeniul sănătății publice în Europa / 16

Competiții •

Geomondis 2017 / 17

Concursul Național „Constantin Sălceanu”, tradiție a Facultății de Fizică - UVT / 18

Olimpiada Națională de Matematică la Timișoara / 20

2

3


EVENIMENTE

Foto: Ceremonia de deschidere a Olimpiadei de Matematică, în Aula Magna Foto: Prof. Burton Lee, alături de membri ai conducerii UVT

Ministrul Educației, în vizită la Universitatea de Vest din Timișoara

M

inistrul Educației, dl. Pavel Năstase, a vizitat Universitatea de Vest din Timișoara, unde a purtat mai multe discuții cu conducerea instituției și invitați din afara țării. Vizita domniei sale a fost prilejuită de Olimpiada Națională de Matematică, una dintre ceremoniile de deschidere având loc la Universitate. „Am avut discuții productive cu Ministrul Educației, dl Pavel Năstase. Ne cunoaștem de mult timp, ceea ce ne-a permis abordarea în mod deschis a mai multor problematici educaționale. Academia de Studii Economice, instituție pe care a reprezentat-o în perioada 2012-2016, este parte a Consorțiului Universitaria. Domnia sa a fost prezentă la Timișoara cu ocazia Olimpiadei Naționale de Matematică, UVT având o contribuție importantă la desfășurarea acesteia”, a spus rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea. Aproximativ 1000 de elevi s-au aflat la Timișoara pentru a participa la Olimpiada Națională de Matematică, ale cărei ceremonii de deschidere și de premiere s-au desfășurat la UVT, în Aula Magna „Ioan Curea”, în prezența rectorilor universităților din Timișoara, a primarului orașului, prof. univ. dr. ing. Nicolae Robu, a președintelui CJ Timiș, Călin

4

Dobra, a Mitropolitului Banatului ÎPS Ioan, a Inspectorului Școlar General d-na. Aura Danielescu și a altor oficialități locale. În plus, Universitatea a acordat premii și a găzduit probele de baraj de selectare a loturilor pentru concursurile internaționale. Ministrul Educației, dl. Pavel Năstase s-a adresat elevilor, asigurându-i de tot suportul din partea instituției pe care o reprezintă. „Sunt convins, dragi olimpici, că rectorii abia așteaptă să vă prindă în admiterile care deja urmează. Veți avea o șansă în plus față de ceilalți”, le-a transmis Ministrul Educației elevilor. Dl. Pavel Năstase a adăugat că Ministerul Educaţiei îşi doreşte ca, în viitor, olimpiadele la toate disciplinele să fie mai bine organizate. „Ne gândim să modificăm procedurile, regulamentele, astfel încât începând de la etapa primară până la cea naţională toţi elevii să aibă posibilitatea să participe la olimpiade”, a declarat domnia sa. Alături de Ministrul Educației, conducerea Universității de Vest din Timișoara a purtat discuții și cu profesorul Burton Lee, de la Universitatea Stanford, aflat în Timișoara pentru un proiect al companiei Hella România.

„Acum un an de zile, în această sală se desfășura deschiderea conferinței Diaspora Științifică. Colegi de-ai voștri mai mari, care activează la cele mai mari universități din lume, de pe toate continentele, s-au reunit la Timișoara împreună cu cercetători din România. (...) Michelangelo Buonarroti spunea că ‹‹problema pe care o au oamenii nu este că țintesc prea sus și eșuează, ci că țintesc prea jos și reușesc››. Cu siguranță, voi ați țintit sus. Bine ați făcut. Sunteți toți învingători, pentru faptul că ați ajuns aici, prin munca, prin efortul, prin ambiția, consecvența și inteligența voastră”, le-a spus rectorul UVT, prof. dr. Marilen Gabriel Pirtea olimpicilor.

5


EVENIMENTE

Fermitate, unitate și intransigență

Dan C. Mihăilescu şi Mircea Cărtărescu,

Consorțiul „Universitaria” pledează pentru asigurarea competitivității mediului academic românesc

la Conferinţele UVT „Dan C. Mihăilescu este pe dinafară Caragiale, iar pe dinăuntru Eminescu”, a afirmat Mircea Cărtărescu în debutul evenimentului.

M

embrii Consorțiului „Universitaria” (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Babeș-Bolyai” din ClujNapoca, Universitatea din București, Universitatea de Vest din Timișoara și Academia de Studii Economice din București) s-au reunit, la Tulcea, în perioada 20-23 aprilie a.c. Consorțiul „Universitaria” atrage public atenția asupra unor derapaje existente la nivel național cu privire la câteva situații cu impact major asupra învățământului superior și cercetării din România. În cadrul dezbaterilor, rectorii și președinții senatelor universitare au luat în discuție relația dintre Consorțiu și Consiliul Național al Rectorilor. În acest sens, conducerile universităților membre ale Consorțiului „Universitaria” solicită public CNR depolitizarea conducerii acestei structuri, astfel încât Consiliul să fie reprezentantul exclusiv al mediului universitar românesc, departe de influențe de natură politică. Nu în ultimul rând, membrii Consorțiului „Universitaria” solicită modificarea procedurilor de adoptare a hotărârilor CNR prin luarea în considerare a ponderii fiecărei universități în funcție de numărul de cadre didactice, studenți și de activitatea de cercetare. Ca atare, Consorțiul „Universitaria” consideră necesar un demers rapid în acest sens, după care Consorțiul poate decide revenirea în structura Consiliului Național al Rectorilor. Conducerea Consorțiului reiterează fermitatea sa în susținerea, în spațiul public și în cel academic, a performanței și a competitivității în mediul universitar românesc și intransigența sa în privința necesității adoptării unei strategii universitare naționale unitare, bazată pe standardele unei educații de calitate. Totodată, plenul Consorțiului solicită public Ministerului Educației Naționale implicarea Consorțiului „Universitaria”, prin reprezentanții săi, în întreg procesul de elaborare a noii legi a educației, anunțată ca demers al MEN. Membrii Consorțiului vor elabora o serie de documente de politici publice, care să vină cu soluții de viziune asupra educației naționale. Mai mult, conducerile celor cinci universități solicită Ministerului Educației Naționale asigurarea unui proces riguros de evaluare a școlilor doctorale, bazat pe o metodologie robustă. Consorțiul „Universitaria” consideră necesară implicarea necondiționată a reprezentanților săi în elaborarea metodologiei de evaluare a școlilor doctorale,

6

astfel încât să se asigure atât mecanismul transparenței și al consultării publice, cât și valoarea adăugată certă, pe care universitățile membre ale Consorțiului „Universitaria” o pot oferi. Pe de altă parte, cele cinci universități componente ale Consorțiului „Universitaria”, cele mai reprezentative la nivel național, își exprimă o reală îngrijorare cu privire la faptul că noile consilii consultative ale Ministerului Cercetării sunt departe de a asigura o reprezentativitate reală a sistemului de cercetare din România. Astfel, în condițiile în care cele cinci instituții de învățământ superior realizează cea mai solidă activitate de cercetare și au un număr însemnat de studenți și de cadre didactice, reprezentarea acestora este de sub 10% din întreaga componență a consiliilor. Rectorii și președinții de senat ai universităților din cadrul Consorțiului „Universitaria” atrag atenția asupra subfinanțării sistemului național de educație, fapt care generează un impact major asupra competitivității României în plan internațional. Recenta alocare a locurilor bugetate pentru admiterea la licență 2017 a dezavantajat unii membri ai Consorțiului „Universitaria”, care consideră că nu există justificare pentru această decizie arbitrară a Ministerului Educației Naționale. Studenții reprezentanți ai celor 5 universități din Consorțiul „Universitaria”, prezenți la Tulcea, solicită imperativ Ministerului Educației Naționale și celorlalte instituții abilitate transmiterea Registrului Matricol Unic către Ministerul Transporturilor, în vederea asigurării facilității de achiziționare online a biletelor de tren de către studenți, precum și dezvoltarea Programului „Euro 200”, prin ridicarea pragului financiar de la 150 lei la 578 lei. În cadrul întâlnirii de la Tulcea, Banca Comercială Română și-a reafirmat angajamentul de parteneriat cu universitățile membre și întreg Consorțiul „Universitaria”, în vederea demarării unui proiect axat pe implicarea instituțiilor academice în formularea de direcții și politici de dezvoltare sustenabilă a României. Consorțiul „Universitaria” va aduce la cunoștință Ministerului Educației Naționale, Ministerului Cercetării și Inovării și Consiliului Național al Rectorilor concluziile și deciziile luate la întrunirea de la Tulcea.

U

nul dintre cei mai cunoscuţi critici literari români ai timpului nostru, Dan C. Mihăilescu, a susținut vineri, 4 aprilie, în incinta Universității de Vest din Timișoara conferința cu titlul: ,,Tânăra Generație Interbelică și Construcția de Sine’’. Acest eveniment a umplut Aula Magna de studenți, profesori, dar și oameni dornici de a gusta din cultura contemporană. În calitate de moderator al conferinţei a fost criticul, eseistul şi publicistul Mircea Mihăieş. Invitaţii acestui eveniment au fost Mircea Cărtărescu, Rectorul universităţii, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, dar şi reprezentanţi ai BCR Timişoara. Dan C. Mihăilescu, cunoscut şi ca ,,omul care aduce cartea’’, a vorbit în cadrul acestei conferinţe despre generaţia interbelică sau, cum o numeşte el, generaţia ‘27. Scriitorul a ales titlul conferinţei datorită manifestului generaţiilor de atunci şi a bogatei recolte literare care încântă publicul și în prezent. În perioada interbelică, timp de 20 de ani, ani de libertate, au apărut o serie de texte care reprezintă o bogăție

pentru cultura poporului român, dar și pentru scriitori. Acesta a ținut un discurs despre intelectualii din acea perioadă. Un loc special i-a revenit lui Mircea Eliade, pe care vorbitorul principal al conferinţei îl studiază de peste de 30 de ani. Dan C. Mihăilescu a anunţat că în prezent finalizează o carte numită „Corespondența lui Mircea Eliade”, despre care spune că „se vrea să fie un dialog cu adolescenții și tinerii…”. Criticul nu a uitat să-l menționeze pe Emil Cioran dar și pe alți intelectuali ai generației ‘27, autori de adevărate capodopere ce au supraviețuit perioadei comunismului. „Lumea are nevoie să știe ce înseamnă construcția de sine a acestor oameni”, a explicat Mihăilescu. El nu a ezitat să se adreseze și tinerei generații, prezentă la eveniment, pentru care realizarea de sine, forța de autoformare și cartea trebuie să reprezinte elementele în care să se investească cel mai mult. Acesta a ales cu grijă cuvintele când a vorbit despre susținătorul conferiței: „E un flux nestăvilit de imagini, metafore, citate… Este o minune să stai de vorbă cu el. Este un om serios, grav, citit, un om care știe carte. Spre sfârșitul evenimentului, participanții au fost invitați la un dialog deschis cu scriitorul. Cu acest prilej, i-au fost adresate întrebări și i-au fost aduse felicitări pentru prestația reușită și „clipele de răsfăț intelectual”. Stela Jitari, studentă UVT, anul II, Jurnalism

7


EVENIMENTE

UVT are „Studenți ambasadori” Experimente științifice, ateliere de creație și multe alte acțiuni în aer liber

U

niversitatea de Vest din Timișoara a desfășurat un nou program prin care s-a deschis și mai mult către comunitate - „Studenți ambasadori”. Inițiativa a presupus deplasarea a câtorva zeci de studenți și profesori ai instituției în mai multe orașe din țară, reședințe de județ, unde au derulat acțiuni în aer liber, activități specifice diferitelor specializări. Dată fiind paleta largă de domenii de studiu (vocaționale, sociale, economice, filologice, științe exacte), Universitatea a venit cu activități dintre cele mai diverse și antrenante: consiliere, experimente științifice, workshop-uri interactive, mici concerte, ateliere de creație etc. Activitățile au avut loc în puncte principale din orașele reședință de județ. Primele două evenimente s-au desfășurat în Drobeta-Turnu Severin și Reșița, apoi „studenții ambasadori” ai UVT s-au deplasat în Gorj, Hunedoara, Arad și Bihor. Un ultim eveniment va avea loc în Timișoara, în luna mai. „Îmbinăm două strategii ale noastre: cea de deschidere către comunitate și cea de promovare a activității și ofertei educaționale. Vom avea contact direct

8

cu toți cei interesați de activitățile instituției, nu doar cu elevii și profesorii din preuniversitar. Este o acțiune amplă, gândită a acoperi întreaga paletă de specializări, a exemplifica în mod interactiv ce presupune un domeniu sau altul. Prin intermediul programului, Universitatea dorește să ofere încredere în serviciile sale educaționale și să disemineze rezultatele studenților săi”, declara rectorul Universității de Vest din Timișoara, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea. „Studenți Ambasadori” este parte a unui program amplu de promovare a ofertei educaționale pentru admiterea din 2017. În paralel, Universitatea derulează seria de conferințe „Povești de succes în Aulă”, prin care alumni de prestigiu ai UVT susțin prelegeri pentru elevii și studenții din Timișoara. Recent, UVT a desfășurat și „Zilele porților deschise”. În plus, au loc în mod constant activități de promovare în liceele din 10 județe.

9


evenimente

Loc fără taxă asigurat la UVT Olimpicilor li se oferă burse și gratuitate la cazare

Î

n luna aprilie, Timișoara a fost gazda Olimpiadei Naționale de Matematică, Universitatea de Vest având o contribuție semnificativă la desfășurarea evenimentului. Astfel, la UVT a avut loc festivitatea de deschidere pentru clasele V-VI, precum și ceremonia de premiere, în data de 23 aprilie. În plus, Universitatea a acordat premii și a găzduit probele de baraj de selectare a loturilor pentru concursurile internaționale. Cei mai buni elevi de clasa a XII-a sunt acceptați pe loc la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), cu condiția promovării examenului de bacalaureat. Trebuie spus că participanții la olimpiadele naționale care au obținut distincții (premiile I, II, III, mențiuni) au posibilitatea să ocupe locuri fără taxă în cadrul facultăților Universității. Măsura este valabilă pentru toți olimpicii naționali și internaționali, indiferent de disciplina la care au participat. În plus față de accesul în facultățile UVT pe locuri fără taxă, olimpicilor naționali și internaționali care au primit distincții în cadrul competițiilor, indiferent de disciplină, le sunt acordate următoarele facilități: - Bursă în valoare de 800 lei/lună acordată din fondurile Universității de Vest din Timișoara; - Integrarea în cele mai bune proiecte/centre de cercetare ale UVT;

Foto: La Ceremonia de deschidere a Olimpiadei, au fost prezente personalități de la nivel local și național

- Asigurarea costurilor de transport și cazare pentru participări cu lucrări la conferințe naționale/internaționale; - Cazarea gratuită în căminele Universității; - Permis gratuit pe toată perioada studiilor la Biblioteca Centrală Universitară; - Acces gratuit la bazinul de înot al UVT; - Transport gratuit pe mijloacele de transport în comun din Timișoara; - Abonament la Teatrul Național Timișoara și/sau la Filarmonica Banatul. Măsura și-a dovedit deja eficacitatea. În fiecare an, zeci de olimpici naționali aleg Universitatea de Vest din Timișoara pentru a-și continua studiile. Festivitatea de premiere a olimpicilor naționali la matematică a avut loc duminică, 23 aprilie, de la ora 10.00, în Aula Magna a UVT, bd. Vasile Pârvan 4.

10

„Premianții la faza națională a olimpiadelor au trecut prin mai multe etape până să ajungă la acest nivel. Ei sunt cei mai buni elevi ai noștri și ne dorim să îi avem studenți. Universitatea, prin facultățile sale, oferă mai multe facilități olimpicilor naționali, printre care și accesul pe locuri fără taxă, întrucât au demonstrat deja că pot face performanță. Dincolo de propria lor activitate educațională, ei ridică și nivelul grupurilor în care învață. Oricum ai privi lucrurile, acești tineri sunt un câștig", a spus rectorul Universității de Vest din Timișoara, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

11


PROIECTE

„E-QUAL Cercetare calitativă privind integrarea profesională a categoriilor vulnerabile”

U

niversitatea de Vest din Timișoara anunță încheierea proiectului „E-QUAL - Cercetare calitativă privind integrarea profesională a categoriilor vulnerabile”, proiect coordonat de către UVT, implementat în parteneriat cu Universitatea Nord - Norvegia și finanțat în cadrul Mecanismului Financiar EEA 2009-2014 „Cercetare în sectoarele prioritare”. Proiectul s-a derulat în perioada 1 iulie 2014 - 30 aprilie 2017 și a avut ca scop facilitarea îmbunătăţirii procesului de integrare a grupurilor vulnerabile pe piața muncii, prin furnizarea unei fundamentări viabile, bazate pe cercetare, pentru actualele politici și programe care se adresează integrării profesionale a categoriilor vulnerabile. Proiectul a avut ca ţintă două grupuri specifice: persoanele cu dizabilităţi şi populaţia de etnie romă. Realizarea proiectului a debutat cu o cercetare comprehensivă a literaturii ştiinţifice şi a bazelor de date privind accesul pe piaţa muncii a adulţilor cu dizabilităţi şi a persoanelor de etnie romă. În a doua etapă a studiului, cu ajutorul metodei de cercetare numită Etnografie Instituţională, a fost investigată experienţa cotidiană a persoanelor vulnerabile care încearcă inserţia pe piaţa forţei de muncă. Pe baza informaţiilor colectate de la reprezentanţii grupurilor vulnerabile, cercetarea s-a centrat apoi pe activitatea profesională specializată a organizaţiilor şi asociaţiilor care lucrează cu și pentru aceste grupuri vulnerabile. Obiectivul a vizat evaluarea modului în care experienţa individuală a persoanelor din categorii vulnerabile se integrează în setul de acţiuni şi relaţii instituţionale. În continuare, organizaţiile care oferă servicii pentru persoanele care au dificultăţi în relaţia cu piaţa muncii, agenţiile locale de ocupare, autorităţile locale şi angajatorii au devenit subiecţi ai cercetării; interviurile cu reprezentanții autorităților locale și cei care oferă servicii beneficiarilor, precum și documentele utilizate de aceştia, au oferit material de analiză pentru cercetarea derulată. Pe baza acestor activități, analizele ulterioare s-au concentrat pe identificarea intervenţiilor de succes pentru integrarea socioprofesională a persoanelor cu dizabilităţi şi de etnie romă precum şi pe analiza factorilor care generează acest potenţial de succes al respectivelor intervenţii. Conform scopului principal al proiectului, etapa următoare a vizat integrarea rezultatelor cercetării în cadrul politicilor actuale şi a practicilor utilizate în acest domeniu. Pentru a asigura un transfer eficient al cunoaşterii teoretice către practică, echipa de cercetare a colaborat cu actori relevanți din domeniul integrării sociale a categoriilor vulnerabile – reprezentanți ai instituțiilor publice și organizațiilor private, ai asociațiilor care promovează drepturile acestor persoane, precum și membri ai comunităţii academice – prin sesiuni de formare, publicaţii, grupuri consultative şi sesiuni de informare.

12

13


PROIECTE

Foto: Participanți în cadrul proiectului

Rezultatele proiectului includ: 10 rapoarte de cercetare elaborate în diferitele etape ale studiului; 16 articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate; 3 cărți de specialitate publicate; o conferinţă internaţională organizată la Timișoara (SIEO 2016); un curs post-universitar organizat la Timișoara, pentru profesioniştii implicaţi în integrarea pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi şi de etnie romă; precum și 2 propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ și metodologic referitor la incluziunea socială și profesională a grupurilor vulnerabile. Conferința de încheiere a proiectului a fost precedată de 2 Sesiuni de informare cu factorii de decizie, în cadrul cărora au fost prezentate și dezbătute propunerile elaborate de către echipa de cercetare privind îmbunătățirea cadrului legislativ și metodologic referitor la incluziunea socială și profesională a grupurilor vulnerabile (persoane cu dizabilități și persoane de etnie romă). De asemenea,

14

instituțiilor prezente la cele două evenimente le-a fost lansată invitația de a se alătura demersului de promovare a propunerilor și înaintare a acestora către autoritățile centrale de resort. În cadrul conferinței oficiale de încheiere a proiectului, desfășurată în data de 13 aprilie, au fost prezentate rezultatele principale ale acestuia, precum și modalitățile de continuare a colaborării interinstituționale, inițiate cu ocazia activităților din proiect. În acest sens, în cursul lunii iunie 2017, Universitatea de Vest din Timișoara va organiza un grup de lucru cu actorii instituționali locali relevanți (din domeniul serviciilor sociale din cadrul primăriilor din județul Timiș, unităților școlare, serviciilor locale de ocupare, serviciilor de îngrijire a sănătății etc.). Scopul acestui grup de lucru este acela de a colecta propuneri și sugestii de la instituțiile și organizațiile furnizoare de servicii pentru categoriile vulnerabile cu

privire la teme relevante de cercetare, în vederea includerii acestora în planul de acțiune al „Rețelei RomânoNorvegiene de Cercetare în Științe Sociale”, stabilită în cadrul proiectului cu același titlu (finanțat din Fondul pentru relaţii bilaterale - Programul RO14 „Cercetare în Sectoare Prioritare”), un proiect care debutează în luna mai 2017, prin care se dorește amplificarea impactului și conferirea de sustenabilitate proiectului „E-QUAL Cercetare calitativă privind integrarea profesională a categoriilor vulnerabile”. Pentru mai multe detalii despre proiectul „E-QUAL - Cercetare calitativă privind integrarea profesională a categoriilor vulnerabile” și rezultatele acestuia, vă invităm să vizitați site-ul proiectului, la adresa www.e-qual-see.ro.

15


COMPETIȚII

Geomondis 2017

GOVeIN, un proiect unic pentru soluții multiple UVT participă la implementarea facturii electronice în domeniul sănătății publice în Europa

G

OVeIN este un proiect de cercetare finanțat prin programele Mecanismului pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility - CEF). Proiectul intenționează să faciliteze tranziția către și utilizarea facturii electronice (e-invoicing) de către entitățile publice și private care activează în sectorul sănătate. Universitatea de Vest din Timișoara participă direct la implementarea proiectului, prin activități specifice legate de identificarea barierelor tehnice și legale privind implementarea interoperabilității facturii electronice la nivel european. Durata proiectului este de 13 luni (1 Octombrie 2016 – 31 Octombrie 2017) iar bugetul total alocat proiectului este în valoare de 1.1 milioane Euro. Proiectul aduce împreună principalii actori implicați în acțiuni trans-frontaliere legate de factura electronică în domenii ale sănătății publice, incluzând spitale sau laboratoare. Consorțiul proiectului este format din 19 organizații din 9 țări și este coordonat de Edicom (Spain), cu sprijinul European Management Consulting – EMC (Spain). Principalele obiective ale proiectului pot fi sintetizate astfel: • Îmbunătățirea interoperabilității facturilor electronice prin implementarea unei soluții multisintaxă capabilă să manipuleze factura electronică în diferite standarde, în conformitate cu necesitățile fiecărui participant, cu propriile sisteme ERP (Enterprise Resource Planning) și specificațiile detaliate în reglementările Europene (incluzând standarde în facturare ale Uniunii Europene, cu PEPPOL BIS ca un punct de plecare), pentru obținerea unor documente electronice semantic interoperabile.

16

• Creșterea nivelului de conștientizare al utilizatorului și adoptarea Directivei privind facturarea electronică. Acțiunea va dezvolta un plan de comunicare către mediul de afaceri, autorități publice sau alți actori implicați în sectorul de sănătate, fiind bazată pe o dezvoltare de succes a soluției, pe parcursul implementării acțiunii, către 9 utilizatori finali din diferite țări europene. • Oportunități de servicii pentru factura electronică: Acțiunea are în vedere întreprinderea unor analize de piață și dezvoltarea unui plan de afaceri pentru a asigura sustenabilitatea acesteia. Printre avantajele utilizării facturării electronice amintim: • factura electronică se procesează mai ușor, ajunge mai rapid la client și costul de depozitare este extrem de scăzut. • realizarea mai rapidă a plăților de către clienți (cum ar fi administrațiile publice) printr-o reducere semnificativă a timpului de tranzitare. • procesare mai rapidă și mai ieftină, având în vedere faptul că informațiile din factura electronică pot fi livrate direct sistemelor de plată și contabilitate. • sprijină activ dezvoltarea unei piețe Europene prin sprijinirea ofertanților de servicii în tranzacțiile cu autoritățile publice în contextul unui nou cadru legislativ. Pentru mai multe informații: site-ul proiectului (http:// govein-project.eu/), grupul Linkedin asociat (https://www. linkedin.com/company-beta/10974194/), proiectul Govein pe Twitter (https://twitter.com/GoveinProject/)

O

rganizat de Departamentul de Geografie al Facultăţii de Chimie, Biologie, Geografie din Universitatea de Vest din Timişoara şi Asociaţia Studenţilor Geografi din Timişoara („GEOTIM”), în data de 8 aprilie 2017 a avut loc Concursul „GEOMONDIS”, ediţia a VIII-a. Destinat elevilor din învățământul preuniversitar din partea de vest a României, acest concurs s-a bucurat de o largă participare a elevilor de la liceele din judeţele Arad, Bihor, Caraş-Severin, Gorj, Hunedoara, Mehedinți și Timiş cu echipe de câte 4 elevi din ani diferiţi de studiu (câte unul din fiecare an de studiu). Concursul a fost structurat în probe teoretice (scrise şi orale) şi practice conform programei şcolare, organizate într-o manieră interactivă. Anul acesta, pe primele locuri s-au situat echipele de la Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” din Hunedoara (locul III), Colegiul Național „C.D. Loga” din Timișoara (locul II) și Colegiul „D. Țichindeal” din Arad (locul I). Dar, pe lângă ocazia de a-și testa cunoștințele de geografie, toţi participanţii au avut ocazia să intre în contact cu mediul academic timișorean. Reputați profesori ai Departamentului de Geografie al

Universității de Vest din Timișoara le-au prezentat participanților facultatea, precum și perspectivele academice și de formare profesională pe care le oferă aceasta studenților săi. Așadar, încă o bună ocazie pentru elevii din mediul preuniversitar, pasionați de geografie de a „respira” atmosfera academică timișoreană, iar pentru studenții organizatori de la Asociația „GEOTIM” posibilitatea de a fi remarcați pentru organizarea impecabilă a evenimentului.

17


COMPETIȚII

Concursul Național „Constantin Sălceanu”, tradiție a Facultății de Fizică - UVT

Î

ncepând cu anul 2003, Facultatea de Fizică a UVT organizează Concursul Național de Fizică „Constantin Sălceanu”, în vederea promovării interesului pentru fizică în rândul elevilor de liceu și selectarea de studenți. Concursul constă dintr-o singură probă scrisă de trei ore, cuprinzând probleme de fizică și întrebări teoretice din programa de Bacalaureat. Participarea la concurs este gratuită. Anul acesta, concursul s-a desfășurat în data de 08 Aprilie 2017, la Facultatea de Fizică din Timișoara, cu participarea a 174 de elevi din nouă județe (Alba, Arad, CarașSeverin, Galați, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, Sibiu și Timiș), numărul de participanți fiind într-o creștere continuă de la an la an. Din Timișoara au participat 44 de elevi din șase licee reprezentative. Au fost acordate 4 premii I, 2 premii II, un premiu III și 101 mențiuni.

Foto: De 14 ani, Facultatea de Fizică din cadrul UVT este organizatoarea Concursului Național de Fizică Constantin Sălceanu

18

19


COMPETIȚII

Olimpiada Națională de Matematică la Timișoara

Î

n perioada 19-23 aprilie 2017 s-a desfășurat la Timișoara cea de a 68-a ediție a Olimpiadei Naționale de Matematică (ONM). La deschiderea ONM a participat Ministrul Educației Naționale, prof. univ. dr. Pavel Năstase. Această olimpiadă l-a avut ca Președinte onorific pe prof. univ. dr. Viorel Negru, președintele Senatului Universităţii de Vest din Timișoara și cadru didactic la Facultatea de Matematică și Informatică. Universitatea de Vest din Timișoara a găzduit în 19 aprilie festivitatea de deschidere pentru clasele a V-a și a VI-a, în 22 aprilie festivitatea de premiere pentru cele două clase și în 23 aprilie festivitatea de premiere a elevilor din clasele VII-XII. Un eveniment extrem de important al olimpiadei, barajul pentru Balcaniada de

20

Matematică și pentru stabilirea lotului lărgit al României, s-a desfășurat în cele mai bune condiții în amfiteatrele UVT în data de 22 aprilie. Elevii participanți au putut vizita Planetariul UVT și Experimentariumul cu sprijinul colegilor de la Departamentul de Matematică și de la Departamentul de Fizică. Lect. univ. dr. Mihai Chiş și conf. univ. dr. Dorel Miheţ de la Facultatea de Matematică și Informatică au fost membri ai Comisiei de propunere a subiectelor și ai comisiilor de corectare. Universitatea de Vest din Timișoara prin prof. uni vdr. Bogdan Sasu, Directorul Departamentului de Matematică și conf. univ. dr. Dan Comănescu, Prodecan la Facultatea de Matematică și Informatică, a acordat la fiecare clasă (V – XII) „Premiul UVT” pentru cea mai interesantă rezolvare. Participanții la ONM din clasele a XI-a și a XII-a au primit câte un certificat de participant ce le permite echivalarea cu zece a unei note la admitere la Facultatea de Matematică și Informatică. Premianții OIM din clasele a XI-a și a XII-a, locurile I, II și III, au posibilitatea de a ocupa, fără taxă, un loc la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), cu condiția să-și ia bacalaureatul, ei urmând să beneficieze și de burse de 800 de lei lunar, din fondul UVT și de cazare gratuită.

21


DIVERSE

Fundația UVT acordă burse elevilor din zona rurală Cinci copii din categorii defavorizate sunt încurajați să-și îmbunătățească rezultatele la învățătură

F

undația Universitatea de Vest Timișoara a semnat contractele de acordare a burselor școlare pentru un număr de cinci elevi din mediul rural, din județul Timiș, sursa de finanțare fiind indemnizația de parlamentar a dlui deputat Marilen Gabriel Pirtea. Cuantumul burselor școlare este de 300 lei, durata de acordare fiind de 10 luni. Selecția elevilor care beneficiază de aceste burse se face de către Fundație la începutul fiecărui an calendaristic. Categoriile de burse alocate sunt: bursă pentru elevi care au părinții plecați în străinătate și ale căror condiții de viață sunt precare; bursă pentru elevi care provin din mediu defavorizat economic: venituri familiale limitate, mulți membri în familie; bursă pentru elevi orfani. Elevii beneficiari vor trebui ca pe perioada acordării să nu renunțe la frecventarea cursurilor, să nu înregistreze 10 absențe nemotivate într-un semestru, să nu aibă corigențe, să aibă media 10 la purtare și să nu înregistreze o medie semestrială și anuală mai mică de 8. Beneficiarii burselor școlare în anul 2017 sunt: Iovi Narcisa Laura, Brestovăț, clasa a II-a Dunca Daniel Ioan, Darova, clasa I Homone Daniel Ifrim, Dudeștii Noi, clasa a VIII-a Duca Adriana Cristina, Pișchia, clasa a III-a Groza Andra-Andreea, Gottlob, clasa a VI-a Scopul burselor este sprijinirea elevilor din mediul rural, pentru a-i menține la școală și a le îmbunătăți rezultatele la învățătură. Fundația Universitatea de Vest Timișoara se va asigura de îndrumarea elevilor în respectarea criteriilor de acordare a bursei și va avea o legătură strânsă cu unitățile de învățământ în care aceștia învață. „Ne ajută foarte mult, pentru mâncare, pentru ce îi trebuie la școală. E un copil bun, învață bine, e pasionat de șah. Acum e clasa a 8-a. Bursa îl ajută să se pregătească pentru liceu. Nu știe sigur, dar ar vrea să meargă la Emanuil Ungureanu”, spune Veronica Rotundu, bunica lui Homone Daniel Ifrim. În continuare, Fundația are în vedere utilizarea sumelor din indemnizația dlui deputat pentru inițiative studențești ce vizează inovarea și creativitatea în domeniile civic, social și cultural. În plus, se dorește finanțarea de proiecte de cercetare interdisciplinară pe diferite domenii științifice.

22

Foto: Elevi beneficiari ai burselor școlare, alături de familiile lor

„Andreea va folosi o parte din bani pentru meditații, care să o ajute să obțină rezultate bune la Evaluarea Națională. Fratele ei are probleme serioase de sănătate. Sigur îi vor fi utili banii în familie. Patru persoane trăiesc din pensia bunicilor și din gospodărie, ne-a spus directoarea Școlii Gimnaziale Gottlob, Luminița Lezeu.

23


DIVERSE

Schimb de experiență București – Timișoara al studenților chimiști

Î

n perioada 26 martie – 2 aprilie, un grup de 15 studenţi ai Facultăţii de Chimie, Biologie, Geografie au vizitat Facultatea de Chimie din Universitatea din Bucureşti, respectiv în perioada 2 – 9 aprilie, un număr de 15 studenţi de la Facultatea de Chimie din Universitatea din Bucureşti au vizitat Departamentul BiologieChimie al facultăţii noastre. Proiectul de Schimb de Experienţă Timişoara - Bucureşti 2017 a fost realizat de către studenţii chimişti, cu sprijinul Facultăţii de Chimie, Biologie, Geografie al UVT şi al Organizaţiei Studenţilor Universităţii de Vest din Timişoara (OSUT), în colaborare cu studenţii Facultăţii de Chimie din Universitatea din Bucureşti. Acest proiect are ca scop principal crearea unor legături

24

între studenţii din cele două centre universitare precum şi oportunitatea de informare asupra domeniilor de cercetare şi a programelor de studii prezente în centrele respective. Schimbul are în acelaşi timp şi o latură culturală, acordându-le studenţilor participanţi posibilitatea de a se familiariza cu viaţa şi activitatea culturală din alte centre universitare. Studenţii din ambele facultăţi s-au declarat mulţumiţi atât de primire, cât şi de programul schimbului, dar mai ales de deschiderea cadrelor didactice la informaţie, predarea cursurilor şi prezentarea laboratoarelor din dotare, experimente interactive şi educative, obiectivele turistice vizitate şi nu în ultimul rând, prieteniile formate. Student Ion Frățilescu, an III Chimie

25


DIVERSE

Vizita studenților geografi francezi de la Universitatea din Angers (Franța)

Î

n intervalul 30 martie – 12 aprilie 2017, Departamentul de Geografie al Facultății de Chimie, Biologie, Geografie a fost gazda a 24 de studenți geografi francezi de la Universitatea din Angers (Franța), aflați în practică de specialitate în România. Conduși de către MCF Emmanuel Bioteau și Drd. Lea Potin, studenții s-au concentrat pe următoarele tematici de studiu: gestionarea și valorificarea resurselor și patrimoniului natural; mutații socio-spațiale în Timișoara; morfologia urbană a orașelor bănățene; valorificarea patrimoniului construit; multiculturalitate și spațiu urban; înnoire culturală în Timișoara. Înțelegerea acestor tematici a fost facilitată prin organizarea de către Departamentul de Geografie a

26

seminarului „Timișoara – dimensiuni teritoriale și perspective de dezvoltate”, cu participarea unor reprezentanți ai Primăriei Municipiului Timișoara, ai Direcției Județene pentru Cultură Timiș și ai „Asociației Timișoara 2021”, urmat de ateliere susținute de cadre didactice ale Departamentului de Geografie. Apoi, studenții francezi au urmat câteva cursuri itinerante în cartierele Timișoarei și în spațiul periurban, pentru ca demersul cercetării să culmineze cu o deplasare de teren, timp de patru zile, pe ruta Lugoj – Hațeg – Târgu Jiu – Băile Herculane – Timișoara. La finalul practicii, partenerii francezi au organizat un seminar de diseminare a rezultatelor, luni 10 aprilie, la care au participat studenți și cadre didactice ale Departamentelor de Geografie și Sociologie.

27


DIVERSE

EUV, prezentă la două mari târguri de carte

Î

n luna aprilie Editura Universității de Vest a participat la două târguri de carte. Este vorba despre Salonul de Carte Bookfest, desfășurat la Timișoara între 6 și 8 aprilie, și Festivalul Internațional al cărții, care a avut loc la Budapesta între 20 si 23 aprilie. La Salonul de Carte Bookfest, evenimentele editurii s-au bucurat, în prezența cadrelor didactice de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie și a unui public numeros, de lansarea următoarele volume: Dan Negrescu, Mehala - o poveste, Ioan Slavici, Politica românească (ediție, prefață şi note de Lucian-Vasile Szabo), I. Funeriu, G.I. Tohăneanu - Optimus Magister, Dana Percec, Dan Negrescu, Periplu prin malefic. Un eseu lucrat pe surse, Cristian Pătrăşconiu, Întrebări puse La Punkt, Maria Candale Grosu, Arhivele de folclor şi memoria culturală, Gabriel Bărdășan, Elementul latin moștenit în lexicul dialectului istroromân. Festivalul Internațional al cărții de la Budapesta a fost un bun prilej pentru aducerea în atenția publicului cititor a

28

celor mai recente volume apărute la Editura Universității de Vest: Jáncsó Arpad, Iconographia Temesvariensis 1716 (volum trilingv, prezentat de prof. univ. dr. Borsi-Kálmán Béla) şi Şerban Foarţă, Eszteró István, Concertino (volum, bilingv, prezentat de Gábos Ildikó Foarţă). Un însemnat eveniment editorial, care s-a bucurat de prezența Ambasadorului român la Budapesta, Excelența Sa Marius Lazurca, a fost prilejuit de lansarea cărții Doamnele au vreme. Povestirile româncelor din Ungaria la începutul secolului XXI, volum ale cărui autoare sunt Otilia Hedeșan, Mihaela Bucin, Oana Florea, Nicoleta Mușat, Florentina Leucuţia, Corina Popa, Monica Vlad.

29


DIVERSE

Aprilie muzical - teatral

V for Vintage#18, Obiectul metaforă și Arta Restaurării - la Facultatea de Arte și Design

A

ctivitatea lunii aprilie a cadrelor didactice și studenților Facultății de Muzică și Teatru a Universității de Vest din Timișoara a fost marcată de concertul tematic de muzică sacră a clasei de oratorio, realizat de prof. univ. dr. habil. Marius Manyov intitulat „Ipostaze contrastante ale suferinței exprimate prin sunet și cuvânt”, având ca susținere la pian pe lect. univ. dr. Marcela Sorina Costea. Evenimenul a avut loc la Biblioteca Centrală Universitară Eugen Todoran, marți 11 aprilie, 2017. Specializarea actorie a aceleiași facultăți a realizat în această perioadă următoarele evenimente artistice la Teatrul Național Timișoara:

09.04- Spectacol „Das Dschungelbuch” după Rudyard Kipling, regia și coregrafia Răzvan Mazilu, cu studenții Eva Danciu, Alexandru Pîntea, an II, limba română. Lect. univ. dr. EudjenCinc

01.04- Studio „UTU Strugari”, Spectacol „Badbedstories” de frații Presniakov, regia artistică Traian Șoimu, cu asist. univ. drd. Mirela Puia; 02.04- Sala 2, Spectacol „Prin vis”, scenariu de Varga Mátyás, regia și coregrafia Pál Frenak/Franța, cu c.d.a.Laura Avarvari; 05.04- Sala Mare, Spectacol „Pinocchio” după Carlo Collodi, regia artistică asist. univ. drd. Mirela Puia, asist. univ. dr. Adrian Korek, asist. univ. drd. Claudiu Dogaru; 06.04- Sala Mare, Spectacol „Sarea în bucate” după Petre Ispirescu, regia artistică asist. univ. drd. Mirela Puia, cu c.d.a. Laura Avarvari, c.d.a. Mădălina Ghiţescu-Petre, asist. univ. drd. Claudiu Dogaru; 09.04- Sala Mare, Spectacol „Anna Karenina” adaptare de Helen Edmundson după romanul lui Lev Tolstoi, un spectacol de Ada Lupu, cu c.d.a. Mădălina Ghițescu-Petre; 18.04- Sala Mare, Spectacol „Nopți albe” adaptare după Fiodor Dostoievski, regia artistică Stefano De Luca/Italia, cu c.d.a. Mădălina Ghițescu-Petre, asist. univ. drd. Mirela Puia; 23.04- Sala Mare, Spectacol „Hamlet” după W. Shakespeare, un spectacol de Ada Lupu Hausvater, asist. univ. drd. Claudiu Dogaru. Amintim de asemenea spectacolele realizate la Teatrul German de Stat Timișoara: 08.04- Spectacol „Das Dschungelbuch” după Rudyard Kipling, regia și coregrafia Răzvan Mazilu, cu studenții Eva Danciu, Alexandru Pîntea, an II, limba română;

30

V for Vintage#18 În calitate de partener, Facultatea de Arte și Design Timișoara a prezentat creațiile realizate de studenții și masteranzii specializării Modă-Design Vestimentar în cadrul târgului de design contemporan și cultură vintage V for Vintage#18, la Grand Hotel du Boulevard București în perioada 8 – 9 aprilie 2017. Proiectul Good Design coordonat de lector asoc. dr. Corina Mutu și lector univ. dr. Cristina Lazăr a prezentat trei mini colecții capsulă realizate de studenții anului II, conectate la peisajul urban contemporan, funcționale și puțin costisitoare, capabile să interacționeze cu societatea de consum. Proiectul Details a prezentat creații individuale, vestimentații și accesorii ale studenților anului II licență și master I, coordonate de conf. univ. dr. Andreea Palade Flondor și asist. univ. dr. Sandra Chira. Acestea au transpus modul în care vestimentația străzii, comportamentul social, influențează propunerile creative ale designului contemporan. Participanți: Denisa Balaș, Stela Cîșmăroiu, Ana Dumbrăveanu, Anamaria Dumitru, Lavinia Dumitru, Alina Gheban, Alexandru Ghencea, Florina Ilie, Alina Ivănescu, Melinda Makai, Ligia Mariș, Denisa Matei, Dora Nagy, Mihaela Nan, Ionuț Piscureanu, Cezar Ștefan, Niculina Tătucu, Elisabeta Teacă, Adrian Trif, Tatiana Vlaicu (licență II), Camelia Duman, Andreea Micle, Mădălina Budihală (master I).

31


DIVERSE

Arta Restaurării Vernisajul expoziției Arta Restaurării, ediția a II-a 2017, organizată de către Facultatea de Arte și Design, în parteneriat cu Muzeul Național al Banatului din Timișoara, a avut loc în data de 25.04.2017, la orele 13 în spațiul expozițional al Bastionului Theresia. Expunerea proiectelor de conservarerestaurare a fost un prilej pentru comunitatea alumni, studenți, conservatori, restauratori, muzeografi, specialiști, cercetători și cadre didactice din mediul academic, de a se reîntâlni sau de a se cunoaște. Proiectele au fost urmărite cu mare interes de către toți participanții implicați în acest eveniment, împreună cu publicul interesat de tema salvării patrimoniului. În prima zi expoziția a fost vizitată de către un număr impresionant de persoane, ceea ce reprezintă un real succes pentru profesorii coordonatori, dar și pentru expozanți.

Obiectul metaforă Sub acest titlu au fost reunite lucrările studenților anului II Arte plastice - sculptură, care au făcut obiectul expoziției la Galeria Casa Artelor, începând cu data de 12 aprilie. „Reconsiderările stilistice, tematice sau obiectuale sunt repere contemporane ale limbajului sculptural, unde, materialul încă joacă un rol foarte important. Deconstrucția și reconstrucția volumetrică, problematica conceptuală, corelată cu provocările vizuale ale postobiectualismului generează noi posibilități de abordare tridimensională. Caracteristicile tactile ale materialului din care sunt realizate sculpturile pot fi completate cromatic, contribuind astfel, la expansiunea volumetrică a acestora”, a rostit coordonatorul proiectului, domnul conf. univ. dr. Rudolf Kocsis, despre lucrările expuse.

32

Foto: Creații ale studenților și masteranzilor de la specializarea Modă-Design Vestimentar

33


CALENDAR EVENIMENTE

CALENDAR EVENIMENTE FACULTĂȚI UVT MAI 2017

Denumirea evenimentului

Facultatea

Locul de desfășurare

2-30.03

Beeep the System - expoziția personală de pictură - asist. univ. dr. Cristina Daju

Arte și Design

Muzeul de Artă, Timișoara

6.05

Concurs FMI – concurs de matematică și informatică

Matematică și Informatică

A02, AM

11-14.05

Expoziție de fotografie Sorin Onișor Viața satului românesc, parte a evenimentului Photo Marathon

Arte și Design

Galeria Mansarda FAD, Timișoara

12.05

Workshop Artefacte medievale de piele

Arte și Design

Direcția Județeană pentru Cultură Timiș

15.05

Workshop Artefacte medievale de piele

Arte și Design

Facultatea de Arte și Design, Timișoara

15-16.05

Designer Azi - proiectul masteranzilor Design Vestimentar-Design Textil Invitat: Andreea Bădală - MURMUR (București)

Arte și Design

15.05.-05.06

Expoziția TEXTILꓱD - studenți anul I, II Arte textile – Design Textil

Arte și Design

Galeria Cărturești, Timișoara

15.05.-05.06

Expoziția Textilisme 4/2 – Portrete și autoportrete – studenți Arte textile – Design Textil

Arte și Design

Galeria Primăriei Municipiului Timișoara

MAI-IUNIE

Expoziția Perspective – absolvenți Modă – Design vestimentar, promoția 2016

Arte și Design

Institutul Cultural Francez Timișoara

18-20 mai

British and American Studies, ediția a XXVII-a

LIT

UVT și BCUT

Data (Cronologic)

34

ORA

9.00-14.00

Vernisaj 29.05, ora 19.00

35


36


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.