Page 1

Març | 2013

Núm. 143

VISITATIO SEPULCHRI

Recuperada en 1998 e interpretada per l’Orfeó Borja Interpretació coral dels episodis del soterrament i l resurrecció de Crist


ÍNDeX dL

dT

dC

dJ

dV

dS

dG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

La programació pot estar subjecta a modificacions d’última hora | www.gandia.org Edita: Departament de Cultura, comunicaciocultura@gandia.org

FEBRER 2013

3

REPoRTATGE MúSICA EXPOSiCIONS CONFERÈNCIES iMAB MAGa UPG ALtRES ACTIVITATS InFORMACIÓ

FEBRER · 2013

... 4 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 24 ... 26 ... 30 ... 37


REPoRTATGE

L’ARXIU HISTÒRIC DE GANDIA i la memòria audiovisual de la comarca La imatge i la veu de la comarca de les darreres tres dècades van arribar, l’any passat, a l’Arxiu Històric Municipal. Les gravacions realitzades per la televisió comarcal, d’ençà de la seua aparició el 1986, conformen un fons importantíssim per a l’imaginari comú dels pobles de la Safor i són memòria compartida pels seus habitants. Les més de 15.000 hores de gravació que es conserven, guarden els esdeveniments polítics, culturals i festius que han marcat la història col·lectiva de finals del segle XX i principis del XXI. Un fons certament original i irreemplaçable, però fràgil, que ara estem salvant del deteriorament provocat pel pas del temps, gràcies a un projecte de digitalització en tres anys que el AHG ha encetat, a fi de salvar-lo i posar-lo a l’abast dels ciutadans.

4


REPoRTATGE

La història televisiva d’una comarca capdavantera En 1986, el Departament de Cultura de l’Ajuntament de Gandia començà a emetre les primeres imatges d’una televisió local a la Safor. Tot just, s’acabava de trencar el monopoli de Ràdio Televisió Espanyola i naixien les primeres iniciatives en l’àmbit local. En aquest context, i per iniciativa de la Universitat Popular (UPG), naix Televisió de Gandia. El seu objectiu era informar dels actes de la Fira i Festes d’aquell any, però no tenia cap intenció de continuïtat. Era una provatura. S’emetia des de les oficines de la UPG, amb els mitjans tècnics imprescindibles. No obstant això, va ser una de les pioneres de l’estat espanyol i encetava la tradició televisiva de la comarca. Un any després, va aparéixer Telesafor, la primera televisió privada d’abast comarcal, impulsada per Juan Antonio Soriano i Sandro Zito. Tenia una vocació comercial i, per això, es va pensar que havia d’arribar a tots els pobles de la comarca. En una primera etapa, de caràcter purament voluntarista, els mitjans eren molt precaris. Però, aviat, es van buscar socis inversors que permeteren la millora de les instal·lacions. Telesafor va arribar a comptar amb 15 programes setmanals realitzats per col·laboradors, ja que no es podia mantenir un equip de redacció. Encara en funcionament Telesafor, l’any 1988 veié la llum Canal 5, un nou projecte privat i molt més ambiciós. Comptava amb el suport d’un bon nombre d’empresaris de la comarca i això va permetre l’adquisició de mitjans tècnics molt més dignes. Les seues instal·lacions se situaren a Daimús. Va ser impulsada per Sandro Zito i Sebastià Dénia, que aleshores era corresponsal de Televisió Espanyola, i la primera directora fou Olga Dénia. Es volia fer una televisió cultural i independent, al servei de la comarca, i les seues emissions es feren íntegrament en valencià. El canal va assolir gran èxit. En poc de temps, va absorbir Telesafor i va esdevenir una mena de pedrera de la televisió autonòmica, on acabarien gran part dels professionals que en formaren part. A pesar de tot, la televisió emetia al marge de la legalitat i, el 1989, la Guàrdia Civil va precintar els equips de Canal 5, per ordre de la Direcció General de Telecomunicacions.

5

MARÇ · 2013

Malgrat la prohibició, es continuaren realitzant emissions esporàdiques per retransmetre diferents esdeveniments, com les festes dels pobles, la Fira de Gandia, les Falles, la Setmana Santa o l’Any del Tirant. Es feren sota el nom de Tossal Visió, una nova televisió sorgida per l’acord amb l’Ajuntament de Gandia per a informar sobre aquests actes. Les instal·lacions se situaren a l’avinguda República Argentina i el director de l’ens va ser Pepe Arnau. Aquestes aparicions esporàdiques de la tele comarcal continuaren fins a 1993. L’estiu d’aquell any, dirigida per Paco Piera, iniciava la seua marxa Tele Safor, un nou projecte que pretenia tindre continuïtat i amb vocació de transformar-se en televisió pública. Heretà el material de Canal 5 i començà a emetre des del mateix lloc que ho havia fet Tossal Visió, fins que es va traslladar al carrer Ferrocarril d’Alcoi. Més tard, l’Ajuntament de Gandia els cediria l’Alqueria Laborde. Finalment, el projecte de televisió pública de Gandia va absorbir Tele Safor i començà a emetre, en març de 1998, amb el nom de Gandia Televisió i sota la direcció de Rebeca Díez. En els anys posteriors, les relacions amb l’Arxiu Municipal foren intenses: es coproduí un programa setmanal, Des del Record, entre 2005 i 2007. També un serial de vídeos sobre Les petjades dels Borja, l’any 2009. Així mateix, amb una altra emissora, TeleSafor, i amb la Mancomunitat de Municipis de la Safor, s’edità el vídeo Els papers de Salamanca a la Safor (2008).


REPoRTATGE

El contingut de l’arxiu de la TV

Durant les diferents etapes de la seua existència, la televisió comarcal va emetre una programació que conservà al seu arxiu, tant en la forma acabada dels programes, com en forma d’imatges en brut, que s’elaboraven posteriorment. Malauradament, no podem afirmar que es conserve l’arxiu en la seua totalitat. Per a algunes gravacions, el projecte de digitalització ha arribat massa tard i, fins i tot, els intents de restauració han estat infructuosos. Amb tot, se’n conserva la major part. La programació de la primera etapa de Televisió de Gandia comprenia un informatiu presentat per Gemma Hernández i Óscar Martínez, amb cròniques i notícies de les activitats de la Fira de 1986. Hi havia un espai, on Ximo Rovira entrevistava els artistes que actuaven, així com un bloc d’humor, dirigit per Pluja Teatre, i alguns reportatges sobre diferents aspectes de la ciutat, realitzats per la productora Vídeo Uno. De l’etapa de Telesafor, destaquen programes com Notidiario, presentat per Cecília Gurrea i Vicent Aunión, o Cita deportiva, de Miguel Ángel Picornell. A més, Felip Perles protagonitzava Els nostres pobles, on visitava els llocs més significatius de la comarca. El públic infantil també hi tenia el seu espai, amb La Safor compite, basat en jocs i concursos per a escolars. Però si Telesafor va deixar imatges per a la història, aquestes foren, sens dubte, les del reportatge sobre les inundacions de 1987, de les quals va fer un ampli seguiment. La programació de Canal 5 en 1988 era molt completa. Hi havia

informatius diaris, Notícies al 5, magazins com Taula i café i un programa esportiu, Esports al 5, presentat per Manolo Varó i Miguel Ángel Picornell. Rafa Martínez dirigia Música, etc. i també hi havia La qüestió, un programa de debat. No faltaven programes especials per la Fira, Setmana Santa o Falles. Canal 5 retransmeté en directe, per primera vegada en la història de la televisió, una partida de raspall i, l’any 1989, després d’haver estat tancada, encara va fer una emissió especial per les inundacions de setembre i va cedir a Canal 9 les imatges. De les gravacions de Tossal Visió es conserven, com hem dit, gravacions de les festes dels pobles, la Fira de Gandia, les Falles, la Setmana Santa o l’Any del Tirant, així com alguns informatius entre 1989 i 1993. Però si, en alguna etapa, la televisió va tenir més abast comarcal que mai aquesta va ser la de Tele Safor. Açò va ser possible, sobretot, gràcies a la col·laboració de videoaficionats dels pobles, que s’encarregaven de gravar actes puntuals. Fins i tot, es comptava amb un equip que s’ocupava exclusivament de la Valldigna, on hi havia una nombrosa audiència. L’1 de gener de 1994, un fet luctuós va fer que unes imatges de Tele Safor donaren la volta al món. Es tracta de l’assassinat de cinc ciutadans xinesos a Gandia. La tele comarcal va estar present, al lloc dels fets, la mateixa nit del succés, per gravar imatges exclusives.

6


REPoRTATGE

Actuacions sobre el fons

Amb l’extinció de l’ens públic, en juliol de 2011, es van sol·licitar, a l’AHM, dos informes, per part del regidor portaveu del govern i primer tinent d’alcalde, Víctor Soler, sobre les actuacions que tot el material televisiu acumulat necessitava. EL AHG va plantejar un pla, a tres anys vista, per al tractament i la digitalització del fons audiovisual procedent de Gandia TV, que comprenia l’arxiu de totes les televisions que la precediren. Es tractava de donar continuïtat a un programa de digitalització encetat l’any 2005, en relació amb el fons, en suport U-Matic, i eixamplar-lo als fons en VHS, S-VHS, Betamax i DVCPRO. En la primera part del projecte, el AHG ja ha completat la restauració, descripció, digitalització i edició del fons en suport U-Matic. Aquesta actuació es considerava prioritària, atés que es tracta del fons més antic conservat en un suport que, en ser magnètic, és inestable i poc fiable per a la conservació permanent. El fons U-Matic comprén, fonamentalment, els talls de vídeo utilitzats pels mateixos professionals com a arxiu. Es tracta, generalment, de talls breus, gravacions d’entre 2 i 5 minuts dels actes sobre els quals després s’elaboraven notícies o s’empraven als programes com a imatges d’arxiu. També, hi ha programes complets, sobretot de les primeres etapes. Per a la seua descripció, s’ha emprat el software Cèrcol http:// imabgandia.es/arxiu-historic), un programa desenvolupat per l’empresa Adarve, per iniciativa de l’IMAB i en col·laboració amb el AHG.

7

MARÇ · 2013

Al servei del ciutadà

En els inicis de la televisió i el cinema, es considerava que les gravacions d’àudio i vídeo no tenien cap valor històric, per la seua difusió ràpida com a mitjans d’entreteniment popular. Els arxius audiovisuals es desenvolupaven en una completa indiferència o, fins i tot, amb l’oposició dels productors televisius, temorosos que es vulneraren els seus drets d’autor. Tot va canviar, quan els mateixos productors començaren a obtenir uns ingressos inesperats en explotar la riquesa d’aquests arxius, amb finalitat de consum. Actualment, els avanços tecnològics en el processament del vídeo i de l’àudio digital han obert noves possibilitats, pel que fa a la difusió d’aquests fons. Gràcies a les noves tecnologies, l’usuari pot accedir directament, en un entorn web, a continguts audiovisuals des de qualsevol punt, amb un dispositiu connectat a Internet. Per això, la primera acció que el AHG ha tret al carrer com a prova, ha sigut la d’oferir als usuaris internautes un xicotet tast de quatre vídeos, servint-nos de la xarxa social Vimeo, als quals es pot accedir des de la pàgina web de l’Arxiu. El feedback amb els usuaris ha estat molt positiu i la iniciativa ha sigut un èxit. D’ara en avant, quan l’Ajuntament ho determine, el AHG podrà oferir les imatges en consulta directa, a través de xarxes privades amb accés per subscripció, o es podran publicar fragments representatius, amb opció a l’adquisició de vídeos complets. Cal tenir en compte que s’ha de conjuminar el lliure accés a la informació amb el respecte als drets d’autor. Es poden publicar programes d’interés per als ciutadans en DVD, o crear subproductes que incidisquen en la promoció turística de la ciutat o en l’increment del prestigi de marca de les seues empreses. Malauradament, haurem d’esperar que acabe esta segona etapa i culmine la tercera fase de digitalització, per veure’n els resultats complets i poder gaudir del fons íntegrament. Per ara, no és consultable, sobretot pels formats obsolets que cal migrar i transformar, però, si tot va bé i el projecte no es veu afectat per les conjuntures econòmiques actuals, Gandia assegurarà, per a les generacions futures, una part impagable de la seua memòria visual i sonora. Fonts: http://ares.cnice.mec.es/informes/13/contenido/5.htm CALABUIG TORTOSA, DAVID. Anàlisi dels orígens, evolució i tancament de Gandia Televisió. Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia-Escola Politècnica Superior de Gandia. Directors: Forés López, Antonio; Planelles Planelles, María Julia. http:// hdl.handle.net/10251/12295. Les imatges són caràtules d’emisores locals i diversos aspectes de les instal·lacions i dels fons audiovisuals. Fotos de Carlos Fuster (AHG)


MúSICA DV

8

març

Concert especial Dia de la Dona Casa de Cultura Marqués de González de Quirós, 20.30 h

Organitza: Associació Pro-Música. Informació d’entrades: 647 20 13 19 (vesprades) Yvonne Timoianu (violoncel), Alexander Preda (piano). Obres de Haydn, Mozart i Schubert, entre d’altres.

Amb una activitat artística mundialment reconeguda, el duet de Salzburg és un conjunt altament representatiu de la millor tradició musical de la ciutat natal de Mozart. Format fa 25 anys, ha celebrat més de mil concerts, així com gravacions i aparicions en ràdio i televisió en tot Europa, Àsia, Àfrica del Sud i Amèrica. Yvonne Timoianu (violoncel) té importants guardons obtinguts en concursos internacionals: 1r Premi a l’internacional de violoncel Luis Sigall (Viña del Mar 1986), premi Joseph Rey (Colmar, 1981), premi d’honor del Ministeri de Ciències d’Àustria, 1r Premi amb medalla d’or a l’Internacional de Cordes de la Universitat d’Àfrica del Sud (Pretòria, 1981). Alexander Preda (piano) ha guanyat nombrosos premis en certàmens internacionals, com el J.S. Bach (Leipzig, 1976), Dinu Lipatti (Bucarest, 1977), Medalla de bronze de la International Piano Master Competition Arthur Rubinstein (Jerusalem, 1977). Ha realitzat recitals de piano per tot Europa i, actualment, és professor de la universitat Mozarteum, de Salzburg.

DG

10 març

Con una actividad artística mundialmente reconocida, el Dueto de Salzburgo es un conjunto altamente representativo de la mejor tradición musical de la ciudad natal de Mozart. Formado hace 25 años, ha realizado más de 1000 conciertos, así como gravaciones de radio y televisión en toda Europa, Asia, África y América. Yvonne Timolanu (violoncelo) tiene importantes galardones obtenidos en concursos internacionales: Primer Premio en la Internacional de Violoncelo Luis Sigall (Viña del Mar, 1986), Premio Joseph Rey (Colmar, 1981), Premio de Honor del Ministerio de Ciencias de Austria, Primer Premio con Medalla de Oro en la Internacional de Cuerdas de la Universidad de África del Sur (Pretoria, 1981). Alexander Preda (piano) ha ganado numerosos premios en ceertámenes internacionales, como el J.S. Bach (Leipzig, 1976), Dinu Lipatti (Bucarest, 1977), Medalla de Bronce de la International Piano Master Competition Arthur Rubinstein (Jerusalén, 1977). Ha realizado recitales de piano por toda Europa y, actualmente, es profesor de la Universidad Mozarteum de Salzburgo.

Cicle Música Clàssica a l’Ermita Quartet de corda, amb trompa i flauta. Obres de Mozart i Cherubini, entre d’altres Ermita de Sant Antoni, 12.00 h Entrada lliure

Els professors de flauta i trompa, així com el departament de corda del Conservatori de Música Josep Climent d’Oliva, ofereixen música de cambra del segle XIX, amb el compositor Luigi Cherubini com a fil conductor. Cherubini, compositor florentí, va destacar, d’una manera notable, com a autor d’òperes colossals. Els mateixos Haydn i Beethoven van admirar la seua obra. D’una etapa de crisi del compositor naixen els quartets de corda i les magnífiques sonates per a trompa i cordes, que s’han convertit en clàssiques del repertori. Música refinada i de saló, ideal per a ser escoltada en el marc de l’ermita, per l’entorn i per la seua acústica privilegiada.

Los profesores de flauta y trompa, así como el departamento de cuerda del conservatorio del Música Josep Climent de Oliva, ofrecen música de cámara del siglo XIX con el compositor Luigi Cherubini como hilo conductor. Cherubini, compositor florentino, destacó de manera notable como autor de óperas colosales. Los propios Haydn y Beethoven admiraron su obra. De una etapa de crisis del compositor nacen los cuartetos de cuerda, y las magníficas sonatas para trompa y cuerdas, que se han convertido en clásicas del repertorio. Música refinada y de salón ideal para ser escuchada en el marco de la ermita, por el entorno y por su acústica privilegiada. 10


MúSICA DS

30 març

Orfeó Borja. Dir: Nadia Stoyanova Visitatio Sepulchri. Obra atribuïda a Sant Francesc de Borja Reconstrucció de José M. Vives Església del Palau dels Borja. 17.30 h. Entrada lliure

En 1550, el IV duc de Gandia, Francesc de Borja, va institucionalitzar, a Gandia, la representació anual del drama sacrolíric Visitatio Sepulchri, una interpretació coral dels episodis del soterrament i la resurrecció de Crist, actes que se celebraven el Divendres Sant i el Diumenge de Pasqua. La Visitatio va deixar de representar-se en 1865. Gràcies al treball de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, es va recuperar en 1998, interpretada per l’Orfeó Borja, amb textos i música original atribuïts a Sant Francesc de Borja i reconstruïts pel catedràtic de música, José María Vives Ramiro. La Visitatio Sepulchri, tal com ja va ocórrer, per primera vegada, l’any passat, serà representada en una única jornada, que inclourà les dues parts de l’obra, és a dir, la mort i la resurrecció de Crist. La representació s’iniciarà, com és tradició, a la Porta de Santa Maria de la Seu Col·legiata, a les 17.30 hores i clourà a l’església del Palau dels Borja.

En 1550, el IV duque de Gandia, Francisco de Borja, institucionalizó en Gandia la representación anual del drama sacro-lírico Visitatio Sepulchri, una interpretación coral de los episodios del entierro y la resurrección de Cristo, actos que se celebraban el Viernes Santo y el Domingo de Pascua. La Visitatio dejó de representarse en 1865. Gracias al trabajo de la Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa de Gandia, se recuperó en 1998, siendo interpretada ya por el Orfeón Borja, con textos y música original atribuidos a San Francisco de Borja y reconstruidos por el catedrático de música José María Vives Ramiro. La Visitatio Sepulchri, tal y como ya ocurrió por primera vez el año pasado, será representada en una única jornada, la cual incluye las dos partes de la obra, como son la muerte y resurrección de Cristo, iniciándose la representación, como es tradición, en la Puerta de Santa María de la Iglesia Colegiata, a las 17,30 horas, hasta llegar a la Iglesia del Palacio de los Borja.

ALTRES ACTIVITATS DS AUDICIÓ MUSICAL Alumnes del Centre de Música Mestre Valdovín Casa de Cultura Marqués de González de Quirós. 19.30 h Entrada lliure

02 març

DS

23 març

AUDICIÓ MUSICAL Alumnes de l’Escola de Música del Centre Musical de Beniopa Casa de Cultura Marqués de González de Quirós. 20.00 h Entrada lliure 11

MARÇ · 2013


EXPOSiCIONS DEl

Al

març

març

4

8

ESPAI D’ART (Sala B) JUDIT, 10 ANYS AMB ELLES Exposició fotogràfica de Cáritas Interparroquial de Gandia

Inauguració: dilluns 4 de març, a les 19.00 hores. Horari de visita: de dilluns a divendres, de 17.00 a 20.00 hores

Cáritas Interparroquial Gandia, en col·laboració amb l’Ajuntament de Gandia, organitza l’Exposició fotogràfica “Projecte Judit: 10 anys amb elles”. Es tracta d’una selecció d’instantànies que recorre els moments més significatius d’este programa, que treballa per la promoció de la dona en situació de desavantatge social a la nostra ciutat. La finalitat de Judit, que funciona des de fa deu anys a Gandia, és oferir a estes dones i a les seues famílies les ferramentes necessàries per aconseguir la seua integració social a través de la formació i la inserció Laboral. La mostra estarà acompanyada de la selecció d’alguns detalls, elaborats a mà per les dones del taller.

Cáritas Interparroquial Gandia, en colaboración con el Ayuntamiento de Gandia, organiza la Exposición fotográfica “Proyecto Judit: 10 años con ellas”. Se trata de una selección de instantáneas que recorre los momentos más significativos de este programa que trabaja por la promoción de la mujer en situación de desventaja social en nuestra ciudad. La finalidad de Judit, que funciona desde hace diez años en Gandia, es ofrecer a estas mujeres y a sus familias las herramientas necesarias para conseguir su integración social a través de la formación y la Inserción Laboral. La muestra se acompañará con una selección de algunos detalles elaborados a mano por las mujeres del taller.

12


EXPOSiCIONS DEl

Al

març

abril

8 13

SALA MUNICIPAL D’EXPOSICIONS COLL ALAS ROBA VELLA, ROBA BELLA Instal·lacions i poemes de 13 artistes i escriptores

Inauguració: divendres 8 de març, 20.00 hores. Horari: De dimarts a dissabte, de 17 a 20.30 hores. Diumenges, dilluns i festius, tancat En l’acte inaugural actuarà el Grup de Cambra Palladio, format pet Marc Nogués i Vicenta Ardid (violins), Paula Pons (viola) i Clàudia Morell (cello), que interpretaran obres de Mozart, Bach, Jenkins i Bizet.

L’anomenat Arte Póvera va nàixer, a Itàlia, en els anys 60, com un moviment artístic que reivindicava l’energia de materials i elements de la natura, rebutjats i en desús. Materials pobres, sense aparent utilitat. Un moviment underground, que dota de poesia aspectes quotidians anònims i rutinaris. Amb este moviment com a premissa, naix esta exposició, on la roba es converteix en protagonista, com una prolongació del cos de les 13 dones que la formen. “Roba vella, roba bella”, on set artistes —Teresa Chàfer, Xaro Bonilla, Rosa Maria Enguix, Joana Vidal, Irene Moreno, Erica Landfors i Adriana Serlik— traslladen el seu pensar, els seus somnis, anhels i records a teixits i complements. Roba que, en les seues mans, pren sentit i es renova, tornant a la vida, convertint-se en instal·lacions úniques i irrepetibles.

El llamado Arte Póvera nació en Italia en los años 60 como un movimiento artístico que reivindicaba la energía de materiales y elementos de la naturaleza, rechazados y en desuso. Materiales pobres sin aparente utilidad. Un movimiento underground, que dota de poesía a aspectos cotidianos anónimos y rutinarios. Con este movimiento como premisa, nace esta exposición donde la ropa se convierte en protagonista como una prolongación del cuerpo de las 13 mujeres que la forman. “Ropa vieja, Ropa bella”, donde siete artistas Teresa Chàfer, Xaro Bonilla, Rosa María Enguix, Joana Vidal, Irene Moreno, Erica Landfors y Adriana Serlik trasladan su pensar, sus sueños, anhelos y recuerdos a tejidos y complementos. Ropa que en sus manos toma sentido y se renueva, volviendo a la vida, convirtiéndose en instalaciones únicas e irrepetibles.

Fins i tot, s’omplin de poesia, de la mà de les escriptores Lola García, Adriana Serlik, Irene Verdú, Pura María García, Elia S. Temporal, Maite Sastre i Ana Llopis, que fan que d’estos rebujos de tela nasquen les paraules i els sentiments més íntims.

Y se llenan de poesía de la mano de las escritoras Lola García, Adriana Serlik, Irene Verdú, Pura María García, Elia S. Temporal, Maite Sastre y Ana Llopis, que hacen que de estos despojos de tela nazcan las palabras y los sentimientos más íntimos.

Poesia, art i roba. Eixa roba que, durant generacions i generacions, ha vestit el cos de la dona, convertint-se en la seua segona pell, aproximant-la a ser un objecte. Roba que mares i iaies han utilitzat per protegir les sues famílies, marcada amb les seues vivències.

Poesía, arte y ropa. Esa ropa que durante generaciones y generaciones ha vestido el cuerpo de la mujer, convirtiéndose en su segunda piel acercándola a parecer un objeto. Ropa que madres y abuelas han utilizado para proteger sus familias, marcada con sus vivencias.

En estos temps, on la crisi fa que ens replantegem el nostre dia a dia, este grup de dones reinventa un moviment artístic, on qualsevol objecte pot convertir-se en art, reivindicació i protesta. Són dones que no volen que els nostres pensaments queden, com a teixits oblidats, en un calaix qualsevol.

En estos tiempos, donde la crisis hace que nos replanteamos nuestro día a día, este grupo de mujeres reinventan un movimiento artístico donde cualquier objeto puede convertirse en arte, reivindicación y protesta. Son mujeres que no quieren que su pensamiento quede como tejidos olvidados en un cajón cualquiera.

13

MARÇ · 2013


CONFERèNCIES DL

11

març

Cicle de conferències L’Antic Egipte (VI), impartit per José Lull, egiptòleg El temple d’Amon a Karnak: la joia de Tebas Casa de Cultura Marqués de González de Quirós. 20.30 h Entrada lliure

El temple del déu Amon, a Tebas, va començar a gestar-se fa més de 4.000 anys, amb els primers reis tebans de la dinastia XI. A partir d’eixe moment, seguint l’apogeu del paper exercit per Amon, este temple va anar creixent progressivament fins arribar a proporcions colossals. Serà durant l’Imperi Nou, quan la riquesa acumulada en ell assolisca dimensions inimaginables, vist que tots els faraons van contribuir a engrandir la casa del déu Amon, que en aquell temps s’havia convertit en el més influent d’Egipte.

Per apropar-nos millor a la joia de Tebas, el Dr. Lull realitzarà un viatge virtual al passat, mostrant l’evolució del temple i donant a conéixer no només el seu llegat arquitectònic, sinó tot allò que, gràcies a les inscripcions, sabem que va contindre: tones d’or i de plata revestien portes, sòls i mobiliari; centenars d’estàtues habitaven les dependències. Seguirem el fil de la història per a veure com molts faraons participaren en la creació d’una de les meravelles de l’antic Egipte.

14


iMAB INSTITUT MUNICIPAL D’ARXIUS I BIBLIOTEQUES (IMAB)

XARXA MUNICIPAL DE BIBLIOTEQUES

Serveis més destacats que ofereix la Xarxa Municipal de Biblioteques: Biblioteca Infantil Aquest més de març, comencem dues noves activitats a la biblioteca: “Ajudants de Biblioteca” i el taller per a pares “Aprenguem a contar contes” AJUDANTS DE BIBLIOTECA A partir de març, cada dia i a qualsevol hora, a la Biblioteca Infantil, ens trobarem amb els nostres AJUDANTS DE BIBLIOTECA: xiquets i xiquetes, a partir de quatre anys, que estimen els llibres i les biblioteques, voluntariosos, simpàtics i amb predisposició a la lectura, per tal de realitzar tasques d’ajuda als bibliotecaris. No cal experiència prèvia. Els interessats, acosteu-vos a la Biblioteca i, entre llibre i llibre, ens coneixerem “APRENGUEM A CONTAR CONTES” T’agrada contar i escoltar històries? T’agradaria conéixer tècniques senzilles per millorar la teua forma de contar? T’agradaria descobrir contes fantàstics que amaguen històries meravelloses? T’agradaria explorar entre els prestatges de la biblioteca?... Des de la Biblioteca i comptant amb els anys d’experiència treballant amb el públic infantil i juvenil, volem proposar-vos uns tallers gratuïts, adreçats a pares i mares: APRENGUEM A CONTAR CONTES. L’objectiu és oferir-vos els recursos necessaris perquè la lectura i l’art de contar contes esdevinga una passió. Modular la veu, els gestos, les expressions, reinventar contes, i moltes coses més que, de segur, faran que passem una estoneta divertida. Per a tots els qui estigueu interessats, les sessions les farem a la Biblioteca Infantil, amb diversitat d’horaris i caldrà inscriure’s prèviament. HORARIS: Dilluns, de 20 a 21 h Dimecres, de 9.30 a 10.30 h Dimecres, de 15.30 a 16.30 h Dia 6 Tallers, contes i ioga. Silvia Tormo Signes 17.45 h El Nap Gegant El vellet i la velleta, la vaca de color marró, els dos porcs gruixuts i els tres gats negres estiraren i estiraren, però el nap gegant, ni es va moure!!! Descobrirem els personatges que viuen amb el vellet i la velleta i, com tots junts, poden aconseguir GRANS coses. Reviurem el conte interpretant-lo, mitjançant postures de ioga amb Sílvia Tormo Signes, de Yogaparatodosgandia, on el ioga i els contes fan una excel·lent combinació.

16


iMAB Dia 20 Activitat d’animació en anglés 17.45 h Títol: Look at me! Can you do what I can do? Sinopsi: A través dels contes de la col·lecció “Wise Foxes”, els xiquets reconeixeran les parts del seu cos i les accions que poden fer aprenent vocabulari en anglès. Look at me, I can do a lot of things! I have a body to shake, to dance and to sing! Dia 28 Bebeteca infantil 17.45 h MÚSICA, MÚSICA I MÉS MÚSICA La música, pensada com a joc, com a diversió, estimula els sentits dels xiquets, la seua psicomotricitat i fa que desenvolupen la sensibilitat artística, entre altres beneficis. Per això, des de la Biblioteca Infantil vos animen a participar en aquestes activitats, on la música i les cançons són les protagonistes. CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA.

Biblioteca Parc de l’Estació Dia 4 Festa d’Aniversari de la Biblioteca Parc de l’Estació 17.45 h Com ja és costum, celebrarem l’aniversari de la biblioteca amb un concurs de dibuix i un altre de redacció (podeu consultar les bases a la Biblioteca). El dilluns dia 4, a les 17.45 h, celebrarem l’aniversari, amb una història molt especial i, com no pot ser d’una altra manera, amb un pastís d’aniversari per a tots els participants. Actuarà la companyia El Circ de la Safor, amb l’espectacle Petit teatre Dia 11 Activitat d’animació en anglés 17.45 h Títol: Look at me! Can you do what I can do? Sinopsi: A través dels contes de la col·lecció “Wise Foxes”, els xiquets reconeixeran les parts del seu cos i les accions que poden fer aprenent vocabulari en anglès. Look at me, I can do a lot of things! I have a body to shake, to dance and to sing! Dia 25. Tallers, contes i ioga. Silvia Tormo Signes 17.45 h El Nap Gegant El vellet i la velleta, la vaca de color marró, els dos porcs gruixuts i els tres gats negres estiraren i estiraren, però el nap gegant, ni es va moure!!! Descobrirem els personatges que viuen amb el vellet i la velleta i, com tots junts, poden aconseguir GRANS coses. Reviurem el conte interpretant-lo, mitjançant postures de ioga, amb Sílvia Tormo Signes, de Yogaparatodosgandia, on el ioga i els contes fan una excel·lent combinació. Dia 26 Biblioteca dels nadons 17.45 h Una proposta d’animació, adreçada als més menuts de la casa (de 0 a 3 anys), on compartim contes, jocs i cançons infantils. A més a més, també dediquem un espai per recomanar llibres, i formar i assessorar els pares en l’animació a la lectura dels seus fills.

17

MARÇ · 2013


iMAB Biblioteca Raval-Benipeixcar Dia 1. Contacontes: Elisa Tarragona 17.45 h Los bolsillos de la Lola Lola té un abric ple de butxaques. Sabeu per què necesita tantes butxaques i què guarda en elles? Dia 8 Activitat d’animació en anglés 17.45 h Títol: Look at me! Can you do what I can do? Sinopsi: A través dels contes de la col·lecció “Wise Foxes”, els xiquets reconeixeran les parts del seu cos i les accions que poden fer aprenent vocabulari en anglès. Look at me, I can do a lot of things! I have a body to shake, to dance and to sing! Dia 15 Un recull de contes. Equip Biblioteca Infantil 17.45 h L’equip de bibliotecaris de la Biblioteca Infantil vos oferirà un munt de contes, curtets i acolorits per al més menudets, musicals i divertits per als mitjans, i atrevits i participatius per als més majors. Vos hi esperem. Dia 22 Contacontes. Roser Pérez 17.45 h Roser s’ha trobat, casualment, uns contes en la bústia de devolucions. ¿Us agradaria saber quins són i que vos en contara uns quants?

Biblioteca del Grau Dia 12 Un recull de contes. Equip Biblioteca Infantil 17.45 h L’equip de bibliotecaris de la Biblioteca Infantil vos oferirà un munt de contes, curtets i acolorits per al més menudets, musicals i divertits per als mitjans, i atrevits i participatius per als més majors. Vos hi esperem. Dia 26 Activitat d’animació en anglés 17.45 h Títol: Look at me! Can you do what I can do? Sinopsi: A través dels contes de la col·lecció “Wise Foxes”, els xiquets reconeixeran les parts del seu cos i les accions que poden fer aprenent vocabulari en anglès. Look at me, I can do a lot of things! I have a body to shake, to dance and to sing!

18


iMAB Biblioteca de Beniopa Dia 14 Activitat d’animació en anglés 17.45 h Títol: Look at me! Can you do what I can do? Sinopsi: A través dels contes de la col·lecció “Wise Foxes”, els xiquets reconeixeran les parts del seu cos i les accions que poden fer aprenent vocabulari en anglès. Look at me, I can do a lot of things! I have a body to shake, to dance and to sing! Dia 28 Contacontes. Roser Pérez 17.45 h Roser s’ha trobat, casualment, uns contes en la bústia de devolucions. ¿Us agradaria saber quins són i que vos en contara uns quants?

Biblioteca CentraL Dies 6 i 20 Grup de conversa en anglés 19.30 h Dies 13 i 27 Grup de conversa en francés 19.30 h Dia 28 Club de lectura. La guerra de quatre. de Víctor Labrado 19.30 h Un home no identificat assassina, a trets, l’alcalde d’una petita població valenciana. El comandant jutge Broco ordena detenir uns sospitosos que tenen poc a veure amb aquest afer. La crònica d’aquest atemptat, ocorregut l’any 1946 i atribuït oficialment a una conspiració comunista, tracta d’esclarir per què van ser condemnades persones innocents. La guerra de quatre és la reconstrucció fidel i gairebé periodística —a partir de la documentació disponible i del testimoni dels supervivents— d’aquest fet i d’uns altres protagonitzats per un grup urbà de resistència armada que, situat als voltants de València, finançava, amb atracaments, les activitats de l’oposició clandestina. Aquest grup reduït de maquis, encoratjat amb la victòria aliada a Europa, va provocar la ira de les autoritats de l’època. El resultat és una crònica de la resistència, que es llig com una novel·la. Una crònica doblement parcial: per incompleta i perquè l’autor no vol dissimular l’afecte pels vençuts.

19

MARÇ · 2013


iMAB

Les Biblioteques et recomanem

Des de l’IMAB encetem un nou apartat en El Full, on us farem arribar recomanacions de llibres, música i cinema, que podreu trobar a la Xarxa Municipal de Biblioteques.

LLIBRES ADULTS A un tir de pedra Cervera Peiró, Vicent | Gomar Ibáñez, David | Martí Calafat, Óscar Edicions del Bullent i CEIC Alfons el Vell Disponible en les biblioteques Central, Beniopa, Benipeixcar, Grau, Santa Anna, Arxiu, Infantil-Juvenil, Parc de l’Estació i Bibliobús La Safor és mar i platja, món rural i centre comercial, festes i gastronomia, els grans clàssics del segle XV i la família Borja; però, també, muntanyes, valls, rius, boscos, barrancs, fonts, marjals, vies verdes, castells, monestirs, aqüeductes, coves i avencs, amb un nexe comú: una xarxa de sendes de muntanya i de pistes forestals que demanen ser explorades i que ens conduiran a tota mena de tresors naturals que desitjarem revisitar sovint, perquè ens esperen i els tenim colpidorament a prop, a un tir de pedra.

20


iMAB

¡Indignaos! Indignez-vous! Stéphane Hessel Editorial Destino Disponible en les biblioteques Central, Beniopa, Benipeixcar, Grau, Infantil-Juvenil, Parc de l’Estació i Bibliobús Quan algú com Stéphane Hessel fa una crida a la «insurrecció pacífica», a rebel·lar-se, se l’ha d’escoltar. Perquè Hessel, amb noranta-tres anys, sap de què parla: membre de la Resistència francesa, supervivent de Buchenwald, militant a favor de la independència algeriana i defensor de la causa palestina, aquest lluitador etern és, a més, l’únic redactor encara viu de la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948. Per això, quan reclama «un motiu d’indignació» per a tots, se li ha de fer cas. Perquè «les raons per a indignar-se poden semblar, hui en dia, menys nítides, o el món, massa complex», però continuen presents, bé siga en la dictadura dels mercats, bé en el tracte que es dóna als immigrants o a les minories ètniques. «Busqueu i trobareu», ens diu, «preneu el relleu, indigneu-vos!», perquè «la pitjor actitud és la indiferència. Si us comporteu així, perdreu un dels components essencials que formen l’home: la facultat d’indignació i el compromís que la segueix». Las vírgenes del paraíso Barbara Wood Grijalbo Disponible en les biblioteques Central, Beniopa, Benipeixcar, Grau, Santa Anna, Parc de l’Estació i Bibliobús Han passat molts anys; Jasmine torna a sa casa natal en el carrer de les Verges del Paradís, a El Caire. Ara, és metgessa, i ha sabut trencar amb la dependència a què està condemnada la dona en el seu país. És, pràcticament, occidental en els seus valors, però quan es troba enfront de la seua iaia Amira, no pot evitar-ho: el passat irromp impetuós entre les juntures de la seua nova vida. Les Verges del Paradís és una rigorosa panoràmica de la història d’Egipte, una sòbria crònica de la condició de la dona en el món musulmà i, sobretot, l’emotiva història d’una dona que va viure la dita condició i va saber escapar a ella. Penja els guants, Butxana Ferran Torrent Quaderns Crema Disponible en les biblioteques Central, Santa Anna i Parc de l’Estació Toni Butxana sap que, de vegades, cal penjar els guants. I això que no és boxador: és detectiu, un detectiu anticonstitucional. I és que, a València, tots són fora de la llei, amb l’excepció de la bòfia. Però la bòfia no troba un capellà dins un sac de farina. D’això, doncs, de «farina», de gais, de delinqüents legals i de barbers geperuts (el Llongueras de Butxana), està pastat el present llibre, retrat vivíssim i divertit de la ciutat de València i els seus ambients marginals. Recomane aquest llibre, encara que té anys, perquè no deixa de tindre valor el que ens conta Ferran Torrent en ell, a més de ser molt divertit.

21

MARÇ · 2013


iMAB INFANTIL Un botó que enamora Pauline Carlioz Combel Disponible en les biblioteques de Benipeixcar, Grau, Santa Anna i i Infantil-Juvenil La senyoreta Enriqueta és una noia molt coqueta. El senyor Bernat és molt tocat i posat. Tots dos estrenen abric i ixen a passejar: Però…, ai!, quina desgràcia! Els ha caigut un botó. Ambdós surten a buscar-lo. Qui sap on els duran els fils del seu destí… Dos llibres sota un gran cor, dos botons i un gran tresor. Un botó que enamora és un àlbum excel·lent, per motius ben diferents. Comencem aplaudint el seu disseny i maquetació. Pauline Carlioz, il·lustradora francesa, barreja el collage de teles i altres elements, amb l’aquarel·la i els llapis de colors, una combinació encertadíssima, que arrodoneix amb l’ús de l’escàner. Així, dóna vida a uns personatges presentats per separat, com si foren de dos llibres diferents, i que no saben que comparteixen una mateixa passió. L’autora tracta un tema que, a primera vista, pot sonar recurrent i que el lector maliciós associarà de seguida amb un públic femení, res més lluny. D’una banda, tenim una protagonista elegant i presumida, que, amb la seua figura, evoca ambients parisencs i destil·la olors de roba nova i boutiques exquisides; però, de sobte —i ací radica la força i la novetat d’este conte—, ens presenta Bernat. El Bernat és un xicot polit, preocupat pel seu aspecte, més presumit, si cap, que l’Enriqueta. Acostumats com estem a veure la dona associada a estes escenes, les pàgines d’aquest llibre ens aporten aire fresc i temps nous, on el sexe masculí també és sensible a les modes i als avenirs del món de l’alta costura. La guinda està en l’estil del text: l’autora se serveix del vers per atraure, encara més si cap, xiquets i grans.

JUVENIL Las ventajas de ser un marginado Tephen Chbosky Alfaguara Disponible en la biblioteca Juvenil Davant l’èxit dels llibres amb format de diari, adreçats al públic juvenil, com ara El diari de Greg, El diari de Nikki i d’altres, amb un to simpàtic i parlant de temes quasi sempre referits als amics i a l’institut, ens arriba, també des d’Amèrica, Las ventajas de ser un marginado. Un llibre per a joves, a partir de 14 anys, on el protagonista, Charlie, un xiquet molt especial, escriu un diari, amb la singularitat que són cartes dirigides a no sabem qui, on parla de tot el que li ocorre a casa, al carrer, a l’escola, amb la família, els amics…; però tocant tots i cadascun dels temes propis dels adolescents: sexe, violència, maltractaments, drogues, esports i, fins i tot, depressions i suïcidis. A mesura que avança el llibre, coneixerem un ventall important de lectures recomanades pel seu professor de literatura, que veu en ell un jove amb moltes aptituds literàries. Aquest llibre ha sigut de lectura recomanada als instituts americans i, ara, ja podem gaudir de la seua versió cinematogràfica, a Espanya.

22


iMAB MÚSICA 200 anys de Verdi i Wagner Un ampli repertori a totes les biblioteques amb fons musical Un dels esdeveniments més esperats pels aficionats a la bona música en general i els amants de l’opera en particular, és el bicentenari de Verdi i Wagner. Va ser l’any 1813, quan aquests dos compositors vingueren al món. Wagner traspassà el 1883 i Verdi el 1901. La seua musica no va conéixer fronteres, però ells mai arribaren a trobar-se. En les seues òperes, Wagner va aspirar a l’obra d’art total, mentre Verdi es proposava conquerir el cor dels homes. Representen camins diferents, però tanmateix són els dos músics d’òpera més grans del segle XIX, i van coincidir en trajectòries fecundes i creacions artístiques molt importants en edats avançades. Els coneixem un poc millor? Les biblioteques de Gandia, perquè pugues gaudir de la seua música, t’oferim CD i DVD diversos i variats.

CINE Carmina o revienta’: La vida és tan bonica que, de vegades, sembla veritat! Disponible a la biblioteca Central El debut, en la direcció, de Paco León és un fals documental, on la protagonista és sa mare, molt ben acompanyada per la seua germana María León. A més de la direcció, Paco ha estat el responsable del guió. Així que, pràcticament, tot queda en casa. La interpretació de Carmina està molt aconseguida. El millor són els seus monòlegs front a la càmera, on mostra un saber estar i una enorme qualitat d’actuació. Carmina és un exemple de supervivència. Carmina és molt malparlada. Carmina és una lluitadora capaç de qualsevol cosa per traure endavant la seua família. Carmina és una dona que s’atreveix a enfrontar-se a dos ionquis que li furten el cotxe. Carmina és molt divertida. Carmina ha estat víctima de diversos furts al seu bar. Carmina és molt creient i defensora dels seus “sants”. Carmina és una esposa pacient. Carmina és una fumadora empedreïda. Carmina és una filòsofa d’anar per casa. Carmina sempre defén el dèbil (com Basilio). Carmina menja molts iogurts per combatre els nervis. Carmina té la cara molt dura. Carmina sap més que la fam... Un film divertit que, a més, ha innovat en la distribució cinematogràfica a Espanya, ja que ha vist la llum, alhora, en cines, plataformes en línia i botigues de DVD.

23

MARÇ · 2013


MAGa DG

3

març

TALLER DIDÀCTIC, de 12.00 a 13.00 h CERÀMICA NEOLÍTICA

Edat recomanada: de 5 a 12 anys. Sense inscripció prèvia. Màxim, 15 participants. Entrada gratuïta Museu Arqueològic de Gandia (MAGa). C/ Hospital, 20. Tel. 96 295 95 40. Fax 96 295 95 69. www.magamuseu.org. difusiomaga@gandia.org. facebook.com/pages/MAGaMuseu-Arqueològic-de-Gandia

L’activitat trasllada els participants a l’etapa del Neolític, per a conéixer les formes de vida dels agricultors i ramaders, mitjançant la ceràmica. Descobriran per a què s’ utilitzava, quines formes tenien les peces, com les decoraven... A l’aula didàctica, els participants realitzaran un recipient d’argila, amb les mateixes tècniques d’elaboració i decoració que s’emprava a la Prehistòria.

La actividad traslada a los participantes a la etapa del Neolítico, para conocer las formas de vida de los agricultores y agricultores, a través de la cerámica. Descubrirán para qué se utilizaba, qué formas tenían las piezas, cómo las decoraban…. En el aula didáctica, los participantes realizarán un recipiente de arcilla utilizando las mismas técnicas de elaboración y decoración que se utilizaba en la Prehistoria.

Dies especials d’obertura al públic Dilluns 18, dimarts 19 i divendres 29 de març, obert de 10.00 a 14.00 hores. Entrada gratuïta

HORARI GENERAL: De dimarts a dissabte, de 10 a 14 i de 15 a 19 hores Diumenges i festius, de 10 a 14 hores Tancat: els dilluns, excepte festius

Museu Arqueològic de Gandia (MAGa) C/ Hospital, 20 · Tel. 96 295 95 40 Fax 96 295 95 69 www.magamuseu.org, difusiomaga@gandia.org, pages/MAGa-Museu-Arqueològic-de-Gandia

PREUS: General: 2 euros Reduïda: 1 euro (grups, menors de 25 anys i majors de 65 anys) Gratuïta: diumenges i festius

facebook.com/

24


1 pagina_Maquetaci贸n 1 04/03/13 20:01 P谩gina 1


UPG dG

10 març

CONEGUEM EL NOSTRE PASSAT II CICLE DE VISITES GUIADES AL PATRIMONI HISTÒRIC DE LA SAFOR La Baronia dels Carròs i els seus recintes fortificats: el castell del Rebollet i el Rafalí

Eixida a les 9.30 h, des del Parc Ausiàs March, amb vehicles propis. Places limitades a 30 (per ordre d’inscripció). Inscripcions: de l’1 al 8 de març, a la UPG (plaça Loreto, 4). Preu: 5 euros

Aquesta excursió pretén donar a conéixer un dels aspectes més rellevants del patrimoni medieval de la Safor. Es tracta de les terres meridionals de l’horta de Gandia, pertanyents al senyoriu dels Carròs. Iniciarem el nostre itinerari a l’església parroquial de Sant Antoni Màrtir de la Font d’En Carròs, on podrem contemplar els excepcionals sepulcres amb escuts heràldics de Francesc Carròs i els seus fills, el tercer i el quart senyor de la Baronia de Rebollet, trobats fortuïtament, el 1747, a les ruïnes de l’església del Castell del Rebollet. Tot seguit, visitarem el recinte fortificat del Rafalí, nucli històric emmurallat de la vila de la Font d’En Carròs i, per acabar, ens desplaçarem al Castell del Rebollet. Ubicat sobre una penya rocosa ja fortificada des de la prehistòria, el castell del Rebollet ocupa un lloc privilegiat de control militar del sud de la comarca. La seua conquesta als andalusins es remunta a Pere Eiximén d’En Carròs, que aconseguí retre’l en combat el 1239. El rei Jaume I l’entregà, un any després, als Carròs, com a senyoria del castell i la vila del Rebollet. Aquest primer cavaller no l’abandonà per la seua posició estratègica, sinó que intensificà la fortificació i l’amplià, consagrant una nova església a l’advocació de sant Nicolau. Amb el recorregut per les diferents parts del castell, com l’albacar, els aljubs, l’església, etc., donarem per acabada la nostra ruta.

26


UPG DG

24 març

CONEGUEM EL NOSTRE PASSAT II CICLE DE VISITES GUIADES AL PATRIMONI HISTÒRIC DE LA SAFOR De Dianivm a Dāniya. De la Dénia romana a la Dénia del Regne Taifa

Eixida: 9.30 h, des del Parc d’Ausiàs March, amb vehicles propis. Places: limitades a 30 (per ordre d’inscripció) Inscripcions: del 4 al 22 de març, a la UPG (plaça Loreto, 4). Preu: 5 euros

Amb aquesta excursió, volem donar a conéixer una de les ciutats més importants de les nostres comarques i que explica bona part de la història de la Safor.

bé, al seu interior, repassarem les sales del Museu Arqueològic, allotjat a l’antic Palau del Governador, part d’un complex palatí de l’interior del recinte superior del castell de Dénia.

Dénia, ja des de la prehistòria i sempre a recer de l’imponent Montgó, ha destacat com un enclavament estratègic fonamental. En època romana, rep el nom de la deessa Diana i esdevé un centre comercial de primer ordre, com a civitas stipendiaria. Ja en època andalusina, es fortifica durant el califat de Còrdova i acaba convertint-se en la capital d’un extens Regne Taifa que també incloïa les illes Balears i Pitiüses.

Després, visitarem, també, el Museu Etnològic, on es dóna compte de la importància del comerç de la pansa; i, finalment, travessarem tota la muntanya del castell per un túnel-refugi construït durant la Guerra Civil, per contemplar l’esplanada de l’Hort de Morand, lloc de l’emplaçament exacte de la ciutat romana de Dianivm, on recents excavacions arqueològiques han extret importants dades sobre la vida diària d’aquest rellevant port marítim en època antiga.

Per fer-nos una idea de l’esplendor antic d’aquesta ciutat, visitarem el famós Castell, amb restes arquitectòniques de diverses èpoques. Tam-

27

MARÇ · 2013


UPG DEL

AL

març

març

5 22

EXPOSICIÓ UPG Mostra de ceràmica precolombina

Lloc: Universitat Popular de Gandia (pl. Loreto, 4) Horari: Matins, de 9 a 14 h. Vesprades (excepte divendres), de 17 a 21 h

La ceràmica precolombina abraça tota la producció mil·lenària dels pobles del continent americà, abans de la colonització. La seua diversitat és enorme i impossible de resumir en una mostra com aquesta. Els alumnes del taller de ceràmica de la Universitat Popular han preparat, durant el primer quadrimestre, algunes reproduccions que pertanyen, sobretot, a la zona andina (Perú i Bolívia), la més refinada, feta amb argila negra i roja. Les peces es caracteritzen per estar moldejades sense torn, amb les superfícies sense vitrificació i amb colors elaborats mitjançant òxids metàl·lics i resines. La monitora, Empar Faus, ha dirigit un equip format per: Pura Aunión Patricia Bourgeois Mª Carmen Cabrera Santiago Díaz Mª Ángeles Estevan Mª Teresa Estruch Rosa Ferri Aure Galán Enrique Mascarell Mercedes Manuela Pérez

28


1 pagina_Maquetaci贸n 1 04/03/13 19:52 P谩gina 1


ALtRES ACTIVITATS DEPARTAMENT DE JOVENTUT PROGRAMACIÓ CURSOS I TALLERS (MARÇ 2013) Lloc: Casal Jove Per a participar en les classes, cal inscripció prèvia o parlar, abans, amb el monitor. Si no es cobreixen, com a mínim, el 50% de les places, l’organització podrà anul·lar les classes. TALLER DE HIP-HOP (BALL URBÀ: HIP-HOP – FUNKY STYLES – STREET LATINO). Dilluns, de 17.30 a 18.30 h CLASSES DE IOGA I PILATES. Dilluns i dimecres, de 19.30 a 20.30 h TALLER DE PINTURA. Dilluns i dimarts, de 17.00 a 19.00h. TÈCNIQUES D’ORATÒRIA I COMUNICACIÓ EFECTIVA. Dimarts, de 18.00 a 20.00 h CURS DE MEDITACIÓ SAHAJA IOGA. Dijous, de 18.30 a 20.00 h CURS TALLER DE RAJA IOGA (CONCENTRACIÓ I MEDITACIÓ). Dimecres, de 20.45 a 22.00 h CURSOS I TALLERS DE DISSENY GRÀFIC. Dimecres, de 17.00 a 19.00 h; i dissabtes, de 10.00 a 12.00 h. Vols començar a dissenyar i no saps com? Portafolis en línia. Com puc imprimir bé un treball? Tipografia i color. Iniciació al disseny i coneixements bàsics publicitaris. Fotomuntatge i retoc digital. CURS D’IMPROVISACIÓ I ARTS ESCÈNIQUES. Divendres, de 18.00 a 20.30 h TALLER DANSA DEL VENTRE. Divendres, de 9.30 a 10.30 h

30


ALtRES ACTIVITATS CICLE DE PEL·LÍCULES STARWARS. 2 de març, a les 12 h. Organitza: A.J. Cheko.

AULA NATURA DE LA MARJAL DE GANDIA

NIT TEMÀTICA JOCS DE ROL “El senyor dels anells: El Hobbit”. 9 de març, a les 20 hores. Organitza: A.J. El Dragon Beodo.

L’Aula Natura de la Marjal de Gandia és el Centre d’Interpretació Ambiental de les Marjals de la Safor. L’objectiu d’aquest és donar a conéixer les zones humides i mostrar els valors naturals, la importància de la biodiversitat i del patrimoni natural d’estes zones i, en particular, dels ecosistemes de la marjal. Aquest centre és un espai obert al públic, que oferta diverses activitats de forma gratuïta, amb el suport dels seus recursos, com l’aula natura, zones d’exposició, aula multiusos, biblioteca, observatori, etc. A més a més, totes les activitats són dirigides per tècnics especialitzats en guiatge i interpretació ambiental. Entre l’oferta del centre, cal destacar les visites guiades a l’Aula Natura i els diversos tallers de temàtica ambiental: - Tallers de reciclatge - Taller d’observació d’aus - Taller de macroinvertebrats - Taller d’aromàtiques i plantes medicinals - Taller de qualitat d’aigües - Taller botànic - Tallers de coneixement del medi

II CICLE DE PEL·LÍCULES PER AL CREIXEMENT PERSONAL. Visualització i col·loqui sobre pel·lícules amb missatge de creixement personal. 9 de març. Organitza: Associació HIPÀTIA AULA I TÈCNIQUES D’ESTUDI. Al Casal Jove, tens un espai on fer els teus deures. I, si necessites ajuda, pregunta al CJG sobre el seu programa de “Classes de suport per a escolars”. També podem ajudar-te, si vols presentar-te a exàmens de qualificació d’idiomes (anglés i/o valencià). BANC DEL TEMPS. Una iniciativa social que fomenta la cooperació i la solidaritat entre les persones, propiciant l’intercanvi de temps (serveis i activitats) entre els seus membres. Si tens temps, vine i apunta’t. Per a més informació, acosta’t al Casal Jove. SENDERISME BANC DEL TEMPS GANDIA. Per a més informació, acosta’t al Casal Jove i pregunta’ns. ASSESSORAMENT ASSOCIACIONS JUVENILS. T’agradaria crear una associació sobre allò que t’agrada? (esport, informàtica, dansa…) Com fer-ho per a crear-ne una, com gestionar-la, són qüestions que es poden resoldre en aquest servei que t’ofereix el Consell dels Joves de Gandia, des del Casal Jove. SERVEI D’ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT A JOVES LGTB Casal Jove. Dilluns i dimecres, de 17 a 20 h. Servei d’orientació individual per a joves LGTB. Espai on poder parlar i resoldre qualsevol dubte, amb una completa informació. Atés per un psicòleg expert en aquest tema. Totalment gratuït i anònim. Vols estar al dia de totes les activitats interessants de la comarca? BUTLLETÍ EL JOVENET del Consell dels Joves de Gandia. Segueix-nos en www.cjg.es , Faceboock, Twitter i Youtube. Consell dels Joves de Gandia (CASAL JOVE) Av. de Beniopa núm. 35- baix. 46701 – Gandia Tel.: 962 965 672 Fax 962 966 768 casaljove@cjg.es

Horari d’Atenció al Públic (serveis mínims): De dimarts a dissabte, de 10.30 a 11.30 hores

31

MARÇ · 2013

Totes les activitats per a grups s’han de concertar al telèfon 96 284 04 23. Horari: de dimecres a diumenges, de 9.00 a 15.00 h. Més info: www. aulanaturagandia.es

CENTRE D’INTERPRETACIÓ PARPALLÓ BORRELL Este centre es troba localitzat al Paratge Natural Municipal Parpalló-Borrell, a la ctra. Gandia-Barx, al punt quilomètric 9.7. Es tracta d’un edifici integrat en l’entorn, on el visitant d’este espai natural protegit pot interpretar els principals valors ambientals, paisatgístics, ecològics i culturals que han fet d’este paratge mereixedor de ser protegit. El Centre alberga audiovisuals, panells explicatius, vídeos de realitat virtual, maquetes, vitrines amb fruits forestals, rèpliques de restes arqueològiques, entre altres recursos, i hi ha la possibilitat de realitzar la visita guiada amb monitors ambientals. Entre setmana, els grups d’escolars realitzen tallers de diferent temàtica ambiental, així com també rutes: geomorfològica, botànica i general, per la senda del Parpalló-Font del Garrofer. Visites concertades: els caps de setmana, les persones que vulguen realitzar la visita a la senda poden fer-la guiada, a les 11.00 h, en què eixirà un grup monitoritzat. Per a grups, cal reservar la visita al telèfon del centre. Horari: de dimecres a diumenge, de 8.30 a 15.00 h · Telèfon: 962877000 Pàgina web: http://parpalloborrell.gandia.org · Seguiu-nos, també, en Facebook pnm parpallo borrell.


ALtRES ACTIVITATS CENTRE INTERNACIONAL DE GANDIA-UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Converses sobre ruralitat i desenvolupament sostenible Data: 4, 5 i 6 de març Lloc: Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València Més informació: Jornades consecutives, on s’exposaran experiències reals de desenvolupament sostenible, i s’oferiran eines per a l’anàlisi i el debat sobre les noves expectatives socials i econòmiques que ofereix el medi rural. L’assistència és lliure i gratuïta. Dilluns, 4 de març. 16.30 -19.30 h Ponències: “Noves oportunitats socials i econòmiques en el medi rural” Taula redona: “Nous emprenedors en el medi rural” Heretat de Pere: ramaderia i agricultura artesanal Pebrella consultors: sinergies per al desenvolupament rural Formatgeria artesana “Los Corrales” Col·loqui: Noves perspectives en desenvolupament rural sostenible Dimarts, 5 de març. 16.30 -19.30 h Ponència. “El Mas de Noguera: 30 anys d’experiències en ruralitat i desenvolupament sostenible” Ponència. “Sàlvia Rural: fixació de nous pobladors rurals” Ponència. “Agrocultura: cultura, patrimoni i turisme rural” Ponència. “CRIE: Centre rural d’informació europea” Col·loqui. “Ruralitat i sostenibilitat. Conclusions de les jornades”

Campusandtuits Data: dijous 14 de març, a les 19.00 h Lloc: Cafeteria del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Més informació: Reunió de la comunitat tuitera del Campus de Gandia de la UPV (estudiants, professorat i personal), oberta a qualsevol persona interessada. L’objectiu és reflexionar sobre què es pot fer des de les xarxes socials per a donar a conéixer la cultura i la ciència, establir una millor relació entre persones, per exemple, entre professorat i alumnat, i fomentar el diàleg i el ‘bon rotllo’. Cicle de cinema documental militant i etnogràfic. ‘Fins on arriba la vista. Confins de la realitat. Cinema documental, etnogràfic i d’intervenció’ Data: dijous 14 de març, a les 10.00 h Lloc: Sala de conferencies 1 i 4 Més informació: L’objectiu del cicle és apropar al públic el cinema documental, amb el seu particular llenguatge visual i sonor, presentant alguns dels seus representants, per fer-nos partícips dels seues interesos i motivacions. D’aquesta manera, es vol contribuir a l’estima a aquest tipus de cinema, que busca tant la reflexió com l’acció. L’assistència és lliure i gratuïta. El cicle inclou dues jornades més, en febrer i abril. Més informació en www.gandia.upv.es. Per posar-se en contacte amb la gestió d’espais del Campus de Gandia, cal contactar amb audiovisualesgandia@upv.es

Dimecres, 6 de març. 16.30 -19.30 h Ponència: “Horts urbans de Benimaclet. Associació de Veïns de Benimaclet” Ponència: “Per l’horta. Defensem el Territori” Ponència: “Projectes sobre Sobirania alimentària. Plataforma de Soberania Alimentària del País Valencià”. Taula redona: “Solucions a l’actual crisi de l’agricultura”. Xarrada del Dia de la Dona. Conferència sobre el sexisme a la publicitat Data: dijous 7 de març, a les 12.30 h Lloc: Aula Magna del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València Més informació: oberta a tots els públics, especialment indicada per a centres educatius de formació preuniversitària.

32


ALtRES ACTIVITATS UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA – CAMPUS DE GANDIA Activitat: Jornada gènere i igualtat: reptes i desafiaments actuals Dia: dilluns 4 de març Hora: 9.30 hores Lloc: Universitat de València –Centre de Gandia Organitza: Universitat de València - Centre de Gandia (CIG-UV) i Ajuntament de Gandia L’objectiu d’esta jornada és reflexionar i abordar el dret a la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, des dels diferents àmbits on es veu reflectida la discriminació: familiar, laboral, política, educativa i empresarial. En estes jornades, es compartiran coneixements entre professionals de diferents vessants, com l’educació, l’empresa i la psicologia, i professionals d’organismes, entitats i associacions involucrades en la igualtat de gènere, com ajuntaments, col·legis, etc. Estos professionals exposaran i analitzaran els efectes i les conseqüències de la discriminació, així com les mesures per aconseguir la igualtat de dret i fet. 09.30 h Lliurament del material al vestíbul del CIG-UV 09.45 h Acte d’Inauguració de la Jornada, a càrrec de Josep Montesinos, director del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València, i Emi Climent, regidora delegada d’Esports i Igualtat de l’ Ajuntament de Gandia. 10.00 -11.30 h Ponència “Gènere i igualtat: reptes i desafiaments actuals”, a càrrec d’Esther Barberà, catedràtica de Psicologia i membre fundadora de l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona, de la Universitat de València, del qual és directora, des de setembre de 2010. 11.30 h Torn de preguntes 12.00 h Pausa 12.00 - 13.00 h Taula redona: “Vessants de la igualtat” 13.00 - 13.30 h Torn de preguntes 13.30 h Finalització de la Jornada Matrícula gratuïta: La matrícula es realitzarà del 18 al 22 de febrer, a la web del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València: http://www.uv.es/cig La Universitat de València justificarà l’assistència als matriculats (4 h)

33

MARÇ · 2013

Activitat: Conferència “Vicent Andrés Estellés, cronista de records i esperances”, a càrrec de Josep Palomero Almela Dia: Dimecres 6 de març Hora: 19.00 hores Lloc: Universitat de València – Centre de Gandia (CIG-UV) Organitza: Universitat de València - Centre de Gandia (CIG-UV) Col·labora: Acadèmia Valenciana de la Llengua


ALtRES ACTIVITATS ACTIVITATS DIA DE LA DONA 25 de febrer 17 h Taller de Risoteràpia. Places limitades. Reserves al 689261516 Lloc: Casal Jaume I (C/ Dona Teresa, 2) 26 de febrer 10 h Taller de Risoteràpia. Places limitades. Reserves al 689261516 Lloc: Casal Jaume I (C/ Dona Teresa, 2) 4 de març 9.30 h Jornada ”Gènere i Igualtat: èxits i desafiaments actuals”, a càrrec d’Esther Barberà, Catedràtica de Psicologia i Directora de l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona de la Universitat de Valencia. Matrícula gratuïta a la web del Centre Internacional de Gandia de la UV: http://www.uv.es/cig Lloc: Centre Internacional de Gandia, c/ Tossal, 8. Gandia Penjada de cartells “Igualtat Compartida” Lloc: IES Tirant lo Blanc Aparadors i mostra de materials de coeducació Lloc: IES Tirant lo Blanc 19 h Inauguració Exposició Fotogràfica “Judit, 10 anys amb elles”, de Cáritas Interparroquial Gandia Lloc: Espai d’Art (C/ Fundació Vicent Ferrer, 6) 5 de març 16.30 h Marató de Balls, Festa i Berenar! Entrada lliure. Lloc: Foment d’Agricultura Indústria i Comerç, 2a planta (C/ Sant Francesc de Borja, 56)

6 de març Projecció curtmetratge d’Igualtat. Taula redona “Professions compartides” i presentació de Microrelats 5a edició Lloc: IES Tirant lo Blanc 7 de març 18 h Conferència “L’apoderament de la dona. 10 anys d’història del projecte Judit”, a càrrec de Concha Vidal, de Càritas Diocesana. Hi intervindrà personal tècnic i participants del projecte Judit de Cáritas Interparroquial Gandia Lloc: Saló d’actes de la Casa de Cultura Marqués de González de Quirós 8 de març Activitats esportives compartides, al llarg de tot el matí Lloc: IES Tirant lo Blanc 12 h Missa Dia de la Dona, Col·legiata de Gandia 14 h Dinar d’entrepà i ball, a la plaça del Prado 20.30 h Concert de la Dona, a càrrec de Salzburg Duo, organitzat per Pro Música Lloc: Saló d’Actes de la Casa de Cultura Marqués de González de Quirós 9 de març 10.30 h Taller de Dansa Oriental. Places limitades. Reserves al 689261516 Lloc: Gimnàs Etvan Fitness 12 de març 18.30 h Conferència “Gandia, un Ducat de Dones”, a càrrec de Vicent Pellicer Rocher, historiador. Lloc: Saló d’actes de la Casa de Cultura Marqués de González de Quirós 13 de març 19.30 h Taller d’autoprotecció. Places limitades. Reserves al 689261516 Lloc: Casal Jaume I (C/ Dona Teresa, 2)

34


ALtRES ACTIVITATS MUSEU FALLER DE GANDIA

CENTRE DE DIA DE MENORS DE SANTA ANNA

Del 22 de febrer al 10 de març. Exposició del Ninot Indultat Horari de visita: de dimarts a dissabte de 10.30 a 13.00 h i de 17.00 a 19.00 h. Diumenges d’11.00 a 14.00 h

Activitats per a xiquets i xiquetes de 6 a 11 anys: Ludoteca (jocs de tot tipus) i tallers (manualitats, teatre, expressió corporal, música, dansa lliure, experiments, jocs cooperatius, etc.) Horari: - Dilluns, de 17.30 a 18.30 h i de 18.30 a 19.30 h - Dimarts, dimecres, dijous i divendres, de 17.30 a 19.30 h Activitats per a joves de 12 a 16 anys: Jocs per a joves, tallers (manualitats, teatre, expressió corporal, jocs cooperatius, jocs de coneixement personal, etc.) i rodatge d’una pel·lícula realitzada pels alumnes. Horari en dos torns: - Dilluns i dimecres, de 19.30 a 21.00 h - Dimarts i dijous, de 19.30 a 21.00 h

MUSEU FALLER DE GANDIA Centre d’Interpretació de la Festa Fallera C/ Sant Martí de Porres, 29 / reserves@museufaller.org Tel. 962966819 - Fax 962966816

Període d’activitats, d’octubre a juny. Matrícula gratuïta: oberta durant tot el curs. Més informació en: plaça de Santa Anna s/n. Tel. 96 286 74 51

TEATRE DEL RAVAL Divendres, 8 de març, a les 22.30 hores MÀGIC ANDREU Espectacle de màgia i humor, a càrrec del reconegut mag Màgic Andreu. A través de la seua experiència artística i en diferents mitjans de comunicació, aconsegueix despertar l’interès i l’admiració del públic més divers.

FOTOESPAI GANDIA

Del 8 de març al 13 d’abril. Exposició Berlín. Fotografies de David Hornback Inauguració: 8 de març, a les 20.00 h Sala CRAI del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València

35

MARÇ · 2013


ALtRES ACTIVITATS GRUP DE DANSES RODA I VOLTA Taller de danses valencianes. Dissabte 23 de març, d’11.30 a 13.00 h, a la plaça del Rei Jaume I.

GANDIA HISTÒRICA TEATRALITZADA VISITES A GANDIA TEATRALITZADES La marca Gandia Todo Incluido organitza, durant tot l’any, visites a la ciutat de Gandia teatralitzades per a grups de 10 persones, com a mínim, recomanades per a turistes, associacions, col·lectius, col·legis o particulars. La visita comença a la plaça de l’Escola Pia, a prop de l’estació de RENFE, on els autobusos tenen fàcil estacionament. Allí, els actors presenten la familia Borja i comença la ruta pels edificis més emblemàtics de la ciutat, en una visita de 90 minuts de duració. Gandia torna al passat per al visitant, que viurà un dia de Renaixement, de la mà de la família Borgia. Coneixeran on tancaven les muralles, on estaven les portes d’accés, les moreries, així com set monuments històrics de la ciutat. Al final de la visita, els assistents degustaran productes típics de la zona, basats en el sucre i la taronja. Per a reserves: Contacte: gandiatodoincluido@gmail.com Tel. 644 230 126 Web reserves: www.safortodoelaño.com

36


InFORMACIÓ Casa de Cultura Marqués de González de Quirós

Passeig de les Germanies, 13 - Tel. 96 295 95 35 Horari: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h cultura@gandia.org

INSTITUT MUNICIPAL D’ARXIUS I BIBLIOTEQUES – IMAB ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL

Universitat Popular de Gandia

Plaça del Loreto, 4 - Tel. 96 295 95 15 Horari: de dilluns a dijous, de 9.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h Divendres, de 9.00 a 13.30 h upg@gandia.org

CENTRE INTERNACIONAL DE GANDIA - UV

C/ Tossal, 8 - Tel. 96 204 48 20 - Fax. 96 204 47 25 Horari: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h i de 16.30 a 19.00 h cig@uv.es | http://cig.uv.es/

MUSEU ARQUEOLÒGIC DE GANDIA - MAGA

C/ Hospital, 20 - Tel. 96 295 95 40 Horari: de dimarts a dissabte, de 10.00 a 14.00 h i de 15.00 a 19.00 h. Diumenges i festius, de 10.00 a 14.00 h. Tancat els dilluns, excepte festius. Entrada: 2 € – Reduïda per a grups, menors de 25 anys i majors de 65 anys: 1 €. Gratuïta els diumenges i festius. difusiomaga@gandia.org | www.magamuseu.org

MUSEU FALLER

C/ Sant Martí de Porres, 29 - 96 296 68 19 (informació i reserves) Horari d’hivern: de dimarts a dissabte, de 10.00 a 13.00 i de 17.00 a 19.00 h Diumenges, d’11.00 a 14.00 h Horari d’estiu: de dimarts a divendres, de 10.00 a 13.00 h i de 18.00 a 21.00 h Dilluns, tancat. Festius, obert d’11.00 a 14.00 h reserves@museufaller.org | www.museufaller.org

Plaça Rei En Jaume, 10 Tel. 96 295 95 67 arxiuhistoric@gandia.org Horari: de dilluns a divendres, de 10.00 a 14.00 h. Dilluns, de 17.00 a 19.00 h

BIBLIOTECA CENTRAL CONVENT DE SANT ROC Plaça Rei En Jaume, 10 Tel. 96 295 95 55 biblioteca@gandia.org Horari: de dilluns a divendres, de 10.00 a 21.00 h. Dissabtes, de 10.00 a 13.30 h

BIBLIOTECA INFANTIL I JUVENIL

BIBLIOTECA DE BENIPEIXCAR RAVAL Ferrocarril d’Alcoi, 3 Tel. 96 295 98 09 benipeixcarraval@gandia.org Horari: de dilluns a divendres, de 14.00 a 21.00 h

BIBLIOTECA DEL GRAU Mare de Déu Blanqueta, s/n Tel. 96 284 82 18 grau@gandia.org Horari: de dilluns a dijous, de 16.00 a 20.00 h Divendres, de 10.00 a 13.30 h i de 16.00 a 20.00 h. Dissabte i diumenge tancat

Plaça Rei En Jaume, 10 Tels. 96 295 95 95 (infantil) 96 295 95 94 (juvenil) biblioinfantil@gandia.org juvenil@gandia.org Horari: de dilluns a divendres, de 16.00 a 20.30 h. Dissabte, de 10.00 a 13.30 h

BIBLIOTECA PARC DE L’ESTACIÓ

BIBLIOTECA DE BENIOPA

BIBLIOTECA DE SANTA ANNA

L’Aigüera, 1 Tel. 96 287 43 87 beniopa@gandia.org Horari: de dilluns a dijous, de 16.00 a 20.00 h Divendres, de 10.00 a 13.30 h i de 16.00 a 20.00 h. Dissabte i diumenge tancat

Plaça de Santa Anna s/n Tel. 96 286 74 51 santana@gandia.org Horari: de dilluns a divendres, de 17.00 a 20.00 h. Dissabtes i diumenges tancat

Parc de l’Estació s/n. Tel. 96 287 57 88 estacio@gandia.org Horari: de dilluns a dijous, de 16.00 a 20.00 h Divendres, de 10.00 a 13.30 h i de 16.00 a 20.00 h. Dissabte i diumenge tancat

Consulteu la programació en la web municipal www.gandia.org (secció de Cultura) Seguiu-nos, també, al facebook de Cultura Gandia i Teatre Serrano i al Twitter @CulturaGandia i @SerranoTeatre.

37

MARÇ · 2013


MONTECARLO_Maquetaci贸n 1 04/03/13 16:32 P谩gina 1


1 pagina_Maquetaci贸n 1 04/03/13 16:20 P谩gina 1

EL FULL març 2013  

Programació cultural Gandia març 2013