KarriereGuiden_CF_2018-19

Page 1

2018-2019

t i d r e t e g val

Region SjĂŚlland


VÆLG din fremtid Velkommen til dette års udgave af Karriereguiden. Vi håber, at din tur gennem magasinet vil give dig og dine forældre inspiration, ideer, hjælp til afklaring og måske endda en overraskelse eller to.

ingen af de uddannelser vi præsenterer jer for – er blindgyder. Der er en vej videre fra dem alle sammen. Gå i gang med at forberede dig i god tid. Og benyt dig af alle de tilbud, du kan for at blive klogere.

Du står foran et valg. Et vigtigt valg, men ikke et valg, der kommer til at være altafgørende for resten af dit liv. Selvfølgelig er det vigtigt, at du tænker dig om!

I magasinet finder du øvelser og værktøjer til at hjælpe dig med at fokusere. Det er en rigtig god ide at bruge dem.

Men du kommer til at ændre dig mange gange i løbet af dit liv. Derfor er det også vigtigt for os at fortælle dig, at

Vi ønsker dig held og lykke med dit valg – og din fremtid! Christina Qvistgaard, redaktør

REDAKTION

ANNONCER

Compass Fairs

Jacob Porse

Industrivej 21

jp@compassfairs.dk

4000 Roskilde KarriereGuiden

Tlf. 9189 8510

LAYOUT/GRAFISK

2018-2019

www.compassfairs.dk

Jan Haste

udgives i samarbejde med

REDAKTØR

TRYK

UU-centrene i Region Sjælland – UURS

Christina Qvistgaard

Mohrdieck Tryk

og Compass Fairs.

cq@compassfairs.dk

27.000 eks.

Ungdomsuddannelsesmagasin

Forsidefoto: iStock (By Getty Images) – montage: Jan Haste

SIDE Valget er dit . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

EUD og EUX – to sider af samme sag? . . . . . . . . . . 26-27

Talentudvikling på højt plan . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Ro på - det skal nok gå . . . . . . . . 7

Håndværker på historisk hospitalsbyggeri . . . . . . 28-29, 50

Er du vild med viden? . . . . . . . 56

Man skal turde mærke efter . . . 8

Nellie på udveksling . . . . . . . . 30

”ST X – en verden af muligheder” . . . . . . . . . . . . . . 57

En makker, når livet bøvler . . . . . . . . . . 10, 72

Maskiner, mekanik og store oplevelser i Tyskland . . . . . 32-33

På skolehjem får du masser af ekstra fordele . . . . 60

Så er der f løjtet afgang! (Mark Jensen) . . . . . . . . . . . . . . 12

ST X går fremtiden i møde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-35

Klar til karriere efter to år . . . . 61

EUX Business: Verdens bedste studerende . . . . . . . 13, 74

Oplevelser og masser af viden . . . . . . . . . . . . . . . . 36-37

På HT X diskuteres livets store spørgsmål . . . . . . . 14

Gymnasiet giver mig tid til at vælge det rigtige . . . . . . . . . 40

Faglig og praktisk forberedelse til ungdomsuddannelse . . . . . . . 64

DM i Skills: Danmarks klogeste hænder – for første gang i Region Sjælland . . . . . . . . . . . . 16

ST X giver mig indf lydelse på min fremtid . . . . . . . . . . . . . . 41

Afslappede unge er seriøse og målrettede . . . 66-67

Talerør og rollemodel . . . . . 18-19

EUX: ”Det vigtigste er, at alle døre er åbne” . . . . . . 42-43

Nu skal Roskilde ha’ en efterskole . . . . . . . . . . . 68

FGU – den nye hovedvej til uddannelse og job . . . . . . . . 20

Min studenterhue giver praktisk mening . . . . . . . . . 44-45

Dagbog fra en efterskoletur til Prag . . . . . . . 69

Med min HF tager jeg 3 år på 2 år . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Dagbog fra Strasbourg . . . . 46-47 Fingrene ned i fagene . . . . . . . 48

Når skolegang og professionel håndbold går hånd i hånd . . . . . . . . . . . . . 71

Mit fag løber i blodet . . . . 51, 58

På ST X får jeg balance . . . . . . . 76

”Her kommer vi tæt på og får lov til at være os selv” . . . . 52

Min HF er mit sejrsbevis . . . . . 76

Gymnasiet anno 2018 . . . . . . . . 6

Millimeterpræcise drømme . . . 22 Gå Business-vejen! . . . . . . . . . . 23 Moderne HF i gymnasiet . . . . . . . . . . . . . 24-25

2

Mikkel drømmer om at blive gulvlægger . . . . . . . . . 62


VALGET ER DIT / Merete Riisager, undervisningsminister

/ foto: Leitorp+Vadskær

Kære elev i 9./10. klasse Snart skal du vælge ungdomsuddannelse, og det er et stort og vigtigt valg. Jeg har et råd til dig: Tænk på dig selv. Du tager nemlig en uddannelse for din egen skyld. Ikke fordi dine forældre ønsker det, fordi politikerne siger det, eller fordi samfundet har brug for det. Det er altid en god ide at spørge andre til råds og lytte til erfaringer og ideer, men uddannelsesvalget er dit og kun dit. Vi, de voksne, har masser af holdninger til, hvad der er godt, men i sidste ende er det dig, det hele handler om. Det er dit liv. En uddannelse giver dig friheden til at kunne forfølge dine mål og drømme i livet. Det er slet ikke sikkert, at du allerede ved, hvad du vil være som voksen. Det er okay. Der er ingen, der forventer, at du har en karriereplan klar for dit voksenliv. Når du uddanner dig, opstår nye erkendelser og indsigter, og det kan føre dig ad nye veje. Det tager det danske uddannelsessystem højde for.

Jeg synes, det er en virkelig stærk kombination. I 2010 slog de første tre erhvervsskoler dørene op for eux. I dag udbydes eux på cirka 45 erhvervsuddannelser på erhvervsskoler, handelsskoler, landbrugsskoler og sosu-skoler.

Både som elev og i livet generelt, er det vigtigt, at du kan bevæge dig fremad, selvom du ikke kender endemålet. Derfor skal du nu finde ud af, hvor den næste sten, du vil betræde, ligger. Uanset om det er en erhvervsuddannelse med eller uden eux, en toårig hf eller en teknisk, merkantil eller almen studentereksamen. Med mere end 100 erhvervsuddannelser, hf, samt tre treårige gymnasiale uddannelser, er der ingen, der har det fulde overblik på forhånd. Det tager tid at få. Men den tid, du investerer nu, er givet godt ud. Og husk, at både erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser giver dig gode muligheder for at læse videre.

En anden spændende mulighed er htx. Htx-uddannelsen er ikke ny, men med gymnasiereformen er htx blevet ligestillet med stx og hhx og har fået en tydelig profil. Du kan fordybe dig i fag som teknologi, informatik og programmering. Det er en rigtig god mulighed, hvis du for eksempel drømmer om at blive ingeniør, datalog eller studere nanoteknologi. Dit valg af uddannelse handler om meget mere, end hvad du kan blive til. Det handler om, hvilken viden du vælger at fordybe dig i. Det, du bliver dygtig til, kommer også til at betyde noget for, hvilket menneske, du bliver. Hvis du vil tage styring over dit eget liv, så kræver det, at du har den nødvendige viden, indsigt og uddannelse til at forfølge dine drømme. En gennemført ungdomsuddannelse er en god start – uanset hvilken, du vælger.

Den ene uddannelse er ikke finere end den anden. Det afhænger helt af dine interesser, dit talent og dine drømme om fremtiden. Men jeg vil gerne hejse flaget for en mulighed, som er relativt ny, og som mange derfor måske kun har sparsom viden om.

Held og lykke med dit valg og din fremtid.

Hvis du vælger en eux, får du det bedste fra to verdener. Du kommer ud med et svendebrev i hånden og en studenterhue på hovedet. Om du ønsker at tage et faglært arbejde og tjene dine egne penge eller læse videre på samme vilkår som unge fra de gymnasiale uddannelser, kan du vente med at tage stilling til.

Med venlig hilsen Merete Riisager

3


4

3tilbage til indhold


GLÆD DIG TIL GYMNASIET STX & HF

findditgymnasium.dk 5

3tilbage til indhold


Gymnasiet anno 2018

Det er ikke uden grund, at STX er den mest søgte ungdomsuddannelse i landet. Gymnasiet er nemlig både en investering i din egen fremtid og i fremtidens samfund. Verden omkring os er i forandring. Traditionelle arbejdspladser overtages af moderne teknologi, og vi mennesker er på én gang både tættere på hinanden gennem den konstante opkobling til de sociale medier og langt fra hinanden i en stigende polarisering i samfund og verden. Gymnasiet anno 2018 har taget udfordringen op og tilbyder sine elever en moderne uddannelse, der dyrker nysgerrigheden og evnen til at tænke selv og tænke nyt, samtidig med at det er lykkedes at holde fast i de traditioner og særlige fællesskaber, der altid har kendetegnet uddannelsen med den røde studenterhue.

Bliv klogere på verden og på dig selv Du kommer til at møde mange forskellige mennesker i løbet af en helt almindelig skoledag, for gymnasiet er både for dig, der drømmer om at blive læge, dig der gerne vil leve af

din musik og for dig der vil være med til at designe fremtidens samfund. Og så er det i høj grad også for dig, der endnu ikke helt har fundet ud af, hvad du egentlig gerne vil være. Gymnasiet er nemlig den ungdomsuddannelse, der tilbyder den bredeste palet af fag og fagområder. På en typisk skoledag kan du i gymnasiet både nå omkring et medielokale, et laboratorium og et virksomhedsbesøg. Det faglige niveau er højt men bestemt ikke støvet, for der arbejdes med globalisering, innovation og digital dannelse. Lærerne er alle universitetsuddannede og derfor også eksperter i deres fag. De sikrer, at undervisningen hver dag er spændende og udfordrende, så du kan fordybe dig, undersøge, eksperimentere, analysere, diskutere og blive klogere på verden og på dig selv.

Nye venner og et aktivt studiemiljø Det sociale liv betyder rigtig meget i gymnasiet. Der er altid liv på gangene

6

3tilbage til indhold

efter skoletid. ”Gymnasiet er nogle af de bedste år i dit liv. Det er ikke bare en skole. Det er også et fedt fællesskab,” fortæller Malou og Thomas, der går i 2.g. De går i samme klasse og har begge meldt sig som tutorer for de nye 1.g’ere. Det betyder, at de skal være med til at gøre overgangen fra folkeskole til gymnasium lettere for de nye elever bl.a. ved at introducere dem til alle de mange aktiviteter, der foregår efter skole: Musical, sportsturneringer, quizeftermiddage, studiekredse, filmaftener, aktivitetsdage, fællestimer, lektiecafé og et elevråd, hvor eleverne for alvor har indflydelse på dagligdagen på skolen. Og festerne og fredagscaféerne skal man heller ikke glemme. Her er lektier og undervisning parkeret for en stund og erstattet af høj stemning og live musik. I det hele taget er studiemiljøet i gymnasiet præget af aktivitet og høj trivsel. Måske er det en af grundene til, at STX også er ungdomsuddannelsen med det laveste frafald.


RO PÅ – det skal nok gå! Det er faktisk hele meningen med uddannelse, hvis man spørger mig. Min drøm for uddannelsespolitikken i Danmark er, at man kan blive klogere hele livet. At det er okay at tage en uddannelse. Arbejde lidt og så finde ud af, at det var noget andet, man skulle bruge sit liv på. Jeg tror, at arbejdsmarkedet er så foranderligt, at der er brug for, at vi løbende uddanner os. Jeg tror, at den tid, hvor man har det samme arbejde og hvor man kan bruge den samme uddannelse hele livet er forbi, og derfor skal det ikke være afgørende for ens liv, hvilken beslutning, man træffer, når man vælger sin uddannelse. Der skal være plads til at vælge om.

/ Jacob Mark, gruppeformand for SF i Folketinget.

Ro på. Det skal nok gå, selvom du er i tvivl om dit uddannelsesvalg. Det siger jeg ikke for at tale ned til dig, der skal vælge uddannelse. Jeg ved, det er et stressende valg, og jeg ved, at dit valg kan synes uoverskueligt. For hvordan fanden, skal man vide, hvad man vil resten af livet, når man går i 9.klasse?

Det skal man ikke. Og det håber jeg, at jeg kan overbevise dig om. For der er flere og flere unge, der føler sig presset, og det skal vi have lavet om på. Jeg har selv valgt om mange gange. Jeg valgte gymnasiet, fordi jeg Og så skal man huske, at uddannelse ikke er til for, vidste at mange af mine venner ville gå der, men set at borgerne kan blive udnyttet i bakspejlet så havde jeg nok synes at handelsmest muligt ved at komme ud på skolen havde været mere een Brogaard St o: fot / arbejdsmarkedet og betale gode interessant. Og nogle gange skattepenge. Uddannelse er til tænker jeg virkelig, at det for at gøre folk frie og lykkelige. kunne have været fedt, at Uddannelse danner folk, gør folk kunne bygge noget eller klogere, giver folk mulighed for skabe noget, ligesom min at få et arbejde, men også for at bedste ven, der er elektriman kan lægge arbejdet fra sig og ker kan. nyde sit liv. Jeg startede med det samJeg læste i en undersøgelse, at me, men i dag fortryder langt de fleste unge på jeres aljeg egentlig lidt, at jeg der egentlig er mest interesseret ikke tog på efterskole. i ikke at lukke nogle døre. I vil Jeg følte bare, at jeg havholde så mange muligheder åbne. de travlt. Efter gymnasiet Det kan jeg godt forstå, for det tog jeg to sabbatår, men er mest sikkert. Men I skal vide, jeg tænkte længe over, at det nok skal gå uanset hvad. om jeg mon kunne tillade Så længe I træffer de valg, som mig at tage det andet år. Alle sagde jo, at man havde så travlt. Den største befriel- I føler er rigtige, så længe I gør jer umage, så godt I kan, så længe I accepterer, at nogle gange så laver man fejl, se var den dag jeg besluttede, at ”fandeme nej.” Jeg har og så længe I tillader jer at lave fejl. Så skal det nok gå. brug for et år mere til at tænke over mit valg. Så valgte jeg en helt anden uddannelse, end jeg havde regnet med, og jeg blev forsinket på studiet, fordi jeg gik ind i politik. Giv den gas – vælg med hjertet. Lyt ikke så meget på, hvad politikerne mener. I dag er jeg gruppeformand for SF i Folketinget, og jeg er sikker på, at jeg aldrig var kommet her til uden alle Det er okay at blive klogere – og derfor skal I vælge det, mine forsinkelser og omveje. som I tror er mest rigtigt for jer. Og skulle det så vise sig at være forkert, så vælger I om igen. Det betyder ikke, at alle skal lade sig forsinke eller tage omveje. Det betyder, at man skal tænke sig om, men man Med venlig hilsen skal først og fremmest gøre det, man føler er rigtigt, for Jacob Mark livet er langt, og der er plads til at vælge om.

7

3tilbage til indhold


MAN SKAL TURDE MÆRKE EFTER Hvordan vælger man den rigtige ungdomsuddannelse? Hvordan håndterer man, som forældre den unges valg? Og hvordan undgår man, at pres fra samfundet, uddannelses­ systemet, vennerne, forældre og ikke mindst sig selv, påvirker alt for meget? Store spørgsmål som kræver gennemtænkte og store svar. Unge- og familiecoach Charlotte Mouyal har de fleste af redskaberne, gode råd og ikke mindst en kæmpe portion forståelse for de unge, når livet presser på Der er ikke noget quick fix, når det kommer til uddannelsesvalg, fastslår Charlotte Mouyal. Og der er heller ikke noget, der hedder ’uden tvivl’. Alle tvivler, og det skal der være plads til. Men jo bedre man kender sig selv – jo mere konstruktiv er tvivlen. Charlotte kommer her med nogle gode råd og betragtninger for både unge og forældre, men understreger også, at det med at lære at mærke sig selv tager tid, hjælp fra voksne – og ofte et længere forløb. Derfor burde mindfulness som en fast del af skolegangen allerede fra indskolingen, være en byggeblok for de unge, mener hun

Hvis du er ung Når man kigger på samfundet og uddannelsessystemet især, har det ændret sig meget i de sidste 10-12 år. Der er pres på fra alle sider. Så når man som ung, kigger på gennemsnit, karrierevej, uddannelse, sociale medier osv. – ser det ud som om, der ikke er plads til fejl. Så frygten for at fejle fylder meget. Den frygt skal man håndtere ved at lære sig selv at kende, ved at lære at mærke efter. Accepter din tvivl – luk den ind, men konfronter den. Konfron­ter dig selv og dine gode og dårlige følelser. For at vælge det, der er rigtigt for dig, skal du vide, hvem du er. Tag et ansvar og tal med andre om det. Dine forældre, dine venner eller en professionel. Når du så tager en beslutning, skal du kunne være i den – og acceptere, at der både er gode og dårlige dage.

Og husk, at det med det sikre valg, ikke er så sikkert, hvis du ender et forkert sted. Og det allervigtigste er, at fordi du tager en uddannelse, betyder det ikke, at du sidder fast. Du kan skifte spor undervejs. Spørg 50 voksne – og halvdelen laver ikke det, de oprindeligt er uddannet til!

Hvis I er forældre Som forældre skal man møde sit barn i øjenhøjde. Og hvad betyder det? Det betyder, at man kan håndtere og rumme deres tvivl, deres følelser, deres overvejelser og deres problemer uden at dømme eller affeje dem som uvæsentlige. Lad dit barn spejle sig i dig, og det du gør, men accepter, at dit barn er sin egen med sine egne drømme. I skal ramme jeres egne følelser og være rollemodeller. Man skal passe rigtig meget på ikke at blive en del af presset. Det, som har været det rigtige for dig, er ikke nødvendigvis det rigtige for dit barn. Mit bedste råd til forældre, der skal hjælpe deres unge igennem en svær tid med uddannelsesvalg, nye omgivelser og nye kammerater er: snak med dem! Og nej, det er ikke så let, som det lyder. Det tager tid at lære at tale med hinanden. Et forslag til en øvelse, der kan starte dialogen er at stille uret til 5 minutter og spørg dit unge mennesker, hvordan han eller hun har det LIGE NU! Og når de så taler – så lyt. Vær stille.

Rundt om Charlotte Mouyal ”Jeg havde et møde med Lars Løkke for nylig – og jeg sagde til ham, at jeg mener, man skal indføre mindfulness på skoleskemaet fra 0. klasse. Og så skal der også være kreativitetsfag mindst 2 gange om ugen. Børnene skal få idéer til selv at tænke. Vi hører dagligt om, hvor slemt det står til med de unge. Så vi skal i gang med en meget tidligere indsats.” Charlotte har noget at have det i, når hun fortæller vores statsminister, hvor skabet skal stå. Hun kender nemlig om nogen, til det med ikke at være i kontakt med sig selv. ”Jeg har selv haft det svært, ikke vidst hvor jeg skulle vende mig hen og været bange for at konfrontere mine problemer,” fortæller hun. ”Jeg har haft et hoved fyldt med spekulationer og også valgt forkert før jeg valgte rigtigt.” I dag er Charlotte Mouyal på den helt rigtige hylde. Men vejen til det sted er gået gennem to afhopninger fra HF, flere år i udlandet, en international hotelkarriere og et stressforløb. ”Jeg troede ikke på mig selv og kunne ikke finde ud af at mærke efter, så jeg gik ned med stress, fordi jeg var det forkerte sted,” forklarer hun. ”Man kan ikke gennemføre, hvis man ikke er i kontakt med sig selv.” Sådan er det ikke mere. Trods en hektisk hverdag og kun få huller i kalenderen, udstråler Charlotte Mouyal den ro og afdæmpede tro på sig selv, der kommer af at have fundet mening.

Det tager måske fem dage eller syv dage, før de åbner sig op, og man virkelig kommer ind til dem. Men At Charlotte Mouyal kan sit kram bevidner et udsnit af man skal give hendes hastigt voksende referenceliste: det den tid. Når – Gentofte Kommune, Aktiv sommer man når dertil, – BYG BRO SKAB RO forløb, Skovgaardsskolen, Charlottenlund – Frederiksberg VUC så snak om alt – Frederiksberg Ungdomsskole + Frederiksberg UU eller intet. Brug dig selv, fortæl om dine tvivl. Spørg hvad de drømmer om. 3tilbage til indhold

– CISV Danmark – Læringslokomotivet – tre ugers camp i samarbejde med Københavns Kommune & Ungdomsskoleforeningen – Københavns Kommune – Rødovre Ungdomsskole – DU KAN camp – 10. klasse centret, Roskilde & Roskilde Ungdomsskole – 7. klasse i sociale & personlige kompetencer – Tagensbo Skole Derudover har Charlotte Mouyal også udviklet Teenagekortene,

8 som er et redskab til den gode samtale med de unge.


9

3tilbage til indhold


En makker når livet bøvler Presset for at have det perfekte liv, det perfekte udseende, de perfekte karakterer og de perfekte billeder på Snapchat, er hurtigt ved at blive alt for meget for alt for mange unge. Et utal af kloge hoveder byder ind med hjælp fra alle sider, men med appen LifeMap har de unge fået et værktøj, der giver dem en chance for at hjælpe sig selv – og deres venner Tanken bag LifeMap er, at den unge selv kan tage et ansvar og finde svar og rådgivning i et helt trygt og anonymt forum – inden presset bliver for stort, fortæller projektleder Terese Werner fra Fonden for Socialt Ansvar. Med 11 temaer, der spænder fra stress og mistrivsel til ensomhed og for meget gaming, kan de fleste finde hjælp til det, der bøvler mest i livet.

Snuppe problemet i opløbet Appen blev færdig i efteråret 2017, og er allerede blevet downloadet omkring 2.000 gange – og mange flere kan få glæde af den, når de bare ved, den eksisterer, lyder det fra Lena Geert-Jørgensen, kommunikationschef i Fonden for Socialt Ansvar.

LifeMap er en indsats under Fonden for Socialt Ansvar. Fonden er paraplyorganisation for indsatser, der beskæftiger sig med frivilligt socialt arbejde og tæller blandt andet Natteravnene og Bydelsmødre som de mest kendte. Det er ikke tanken, at LifeMap skal erstatte de traditionelle muligheder for at få hjælp, men appen kan støtte den unge i, at problemerne ikke udvikler sig, og et vigtigt budskab er netop, at det er helt okay at bede om hjælp, uddyber Terese Werner. Fortsættes side 72

LifeMap er udviklet i samarbejde med fagfolk og ikke mindst 75 unge, efter en stikprøveundersøgelse blandt unge gymnasieelever resulterede i 950 besvarelser – og nogle alarmerende tal.

ERHVERVSUDDANNELSE FREMTIDEN ER FAGLÆRT sstruktør Anlægs- og bygning Bygningsmaler ikation Data- og kommun Elektriker Frisør Industritekniker Kranfører Lager- og terminal Murer iker Personvognsmekan nt te Serviceassis Smed Stukkatør Tandklinikassistent Turistbuschauffør Tømrer Vejgodstransport VVS-energi

KOM TIL

ÅBENT HUS

10. NOVEMBER 2018

10

3tilbage til indhold


Du gør noget godt for andre

Illustration: Glyholt Grafisk Design

SOSU-uddannelsen kan også være din vej til videreuddannelse: Sygeplejerske, fysioterapeut, pædagog, socialrådgiver m.fl.

På SOSU Nykøbing F. uddanner du dig til at arbejde med menneskers livskvalitet. Du gør en forskel i hverdagen – for børn og unge, syge, ældre eller handicappede.

Start i Nykøbing F. eller Vordingborg. Søg optagelse på optagelse.dk

Du uddanner dig til Social- og sundhedshjælper, Social- og sundhedsassistent eller Pædagogisk Assistent. Uddannelserne fører til arbejde på sygehuse, i psykiatrien, i hjemmeplejen eller på plejecentre. I børnehaver, vuggestuer eller SFO.

SOSU-skolen har elever i alle aldre. Et levende studiemiljø med bl.a. lektiecafé og fredagsbar. Gode støttemuligheder, hvis du møder udfordringer på din vej.

Efter Grundforløb 1 og 2 (2 x 20 uger) starter hovedforløbet:

Velkommen.

Social- og sundhedsassistent uddannelsen (SSA) - ca. 2 år og 10 mdr. Pædagogisk assistent uddannelsen (PA) - ca. 2 år og 2 mdr.

Elevløn

Social- og sundhedshjælper uddannelsen (SSH) - 1 år og 2 mdr.

SOSU Nykøbing F. / Vestensborg Allé 78 / 4800 Nykøbing F. / Telefon 54 85 38 00 / sosunyk@sosunyk.dk / www.sosunyk.dk 11


Så er der fløjtet afgang! Nu er du nået frem til afgangsklasserne. Det er slut med skolen og der skal vælges ungdomsuddannelse – eller skal det være et år i 10. klasse? Valget af ungdomsuddannelse bygger på mange forskellige vejledningsaktiviteter: introduktionsforløb, erhvervspraktik, brobygning, vejledningssamtaler, uddannelses- og virksomhedsbesøg, besøg på uddannelsesmesser, åbent hus arrangementer, skills-stafet, dialog med unge rollemodeller og samtaler der har givet dig indsigt i dig selv.

/ Mark Jensen, centerleder UUV Køge Bugt, Ungdommens Uddannelsesvejledning – UU For mange giver valget anledning til nervøsitet, det er forståeligt. Det er det første store valg mange elever skal træffe sammen med deres forældre og vælger jeg nu det rigtige? Lad mig først slå fast, at det gør langt de fleste, men nogle vælger forkert og stopper på den valgte uddannelse og det er ikke jordens undergang! Der kan være mange baggrunde for et forkert valg. Nogle føler sig ikke hjemme i den nye klasse, lektierne er for omfattende, skolen er noget andet end hvad man troede og så videre. Tag en samtale med den lokale studievejleder.

Udsigten til mulighederne efter skolen og jobbene længere fremme skal sammen med indsigten i dig selv styre valget – dit første valg. Meget vil forandre sig, du vil forandre dig og uanset hvilken kurs der besluttes, vil kursen blive justeret undervejs og hen ad livets lange landevej vil du efter din første uddannelse og dit første job skulle træffe valg om nye uddannelser og jobskifte.

Er samtalen med en studievejleder ikke nok, og er der tale om et uddannelsesafbrud, vil du blive kontaktet af din lokale UU vejleder. Her vil en samtale bygge videre på den erfaring du er blevet klogere på, og der vil i samarbejde med dig blive vist en vej frem. Fra mange samtaler ved jeg, at det der ikke lykkes første gang, sagtens kan lykkes 2. gang.

Verden er i hastig forandring og du står overfor dit første valg fordi der er fløjtet afgang fra skolen. Det bliver dit første af mange valg du skal træffe livet igennem og skulle du træffe et forkert valg, er det ikke verdens – eller din – undergang. Forkerte valg bliver du også klogere af, så skulderen ned, slap af og sæt kurs.

KOM TIL

HHX

VI TAGER DINE AMBITIONER SERIØST

informationsmøde den 17. januar 2019

En studentereksamen fra Handelsgymnasiet er din direkte vej til en videregående uddannelse. Du får nye spændende fag, og du kan vælge mellem topaktuelle studieretninger inden for fx markedsføring, økonomi, iværksætteri og sprog. Se mere på rhs.dk

12

3tilbage til indhold


EUX BUSINESS

Verdens bedste studerende referere tilbage til noget, man har lært. Man ved, hvad en arbejdsdag er og får nogle gode vaner. Vi ved, at der er masser af elevpladser. Fx har vi 5 matchmakings i den kommende tid, hvor virksomhederne kommer her for at få eleverne i snak.

Man bliver intet mindre end verdens bedste studerende! Ulla Sørensen, uddannelsesleder på Roskilde Handelsskole tøver ikke et sekund, når hun bliver spurgt, hvorfor man skal vælge den forholdsvist nye eux business, når der står ungdomsuddannelse på programmet. Uddannelseslederen understreger samtidig, at der er masser af elevpladser at få.

Hvad kræver eux – er det en hård uddannelse?

Hvorfor eux business? Det er en uddannelse fyldt med muligheder. Man går i skole i 2 år og læser fag på nogle pænt høje niveauer, og så er man attraktiv for virksomhederne. For eleverne er det vildt dejligt, at man kan få en elevplads, for det kan man. Og når den er afsluttet er man klar til job. Men man er også jordens bedste studerende. Man ved, hvordan det foregår i virksomhederne, og man kender alt det praktiske og kan

Man skal være flittig. Det er der ingen tvivl om. Man skal nå meget på 2 år, så man skal være aktiv.

Hvordan med studiemiljøet? Der er masser af studiemiljø. Vi har fredags­ café, sportsdag, fester og en masse foredrag, som de studerende selv er med til at bestem­ me. Så er der gallafesten og studieture på begge år. Fortsættes side 74

BUSINESS

BUSINESS

HHX EUX EUD ÅBENT HUS på KØGE HANDELSSKOLE - Uddannelsesvej 20 - 4600 Køge d. 9. januar 2019 kl. 17-19 - fælles velkomst kl. 17.05

WWW.KHS.DK

13

3tilbage til indhold


På HTX diskuteres livets store spørgsmål På HTX hos EUC Sjælland går hverdagen ud på, at udforske og ikke mindst udfordre, den tekniske og naturvidenskabelige verden. Som i et led i faget filosofi, blev der afholdt en debatcafé på Køge Bibliotek, der fik eleverne til at diskutere store emner omhandlende etik og mennesket, gennem et medrivende rollespil. De deltagende elever var en klasse fra HTX i Køge, der går på studieretningen Science, hvor de har matematik og fysik på A-niveau. I klasselokalernes trygge rammer arbejder de intensivt med naturvidenskabens store teorier og finder frem til, hvordan fysik og matematik i samspil kan bruges til at beskrive den virkelige verden. Denne gang var der dog et lidt anderledes program på skemaet. HTX-elever har været igennem et forløb i faget filosofi med overskriften Transhumanisme – det nye menneske. Kort fortalt, mener transhumanister, at vi skal benytte os af videnskabelige og teknologiske muligheder for at ændre på vilkår, som er givet mennesker – også hvis det i sidste ende betyder, at vores bevidsthed fuldstændig overføres til en computer eller en robot. Forløbet startede gennem et samarbejde med CPH:DOX, der gav eleverne mulighed for at se dokumentarfilmen Cyborgs Among Us.

Hvordan forholder vi os til fremtidens menneske? Emnet på debatcaféen kredsede om fremtidens menneske og spørgsmålet omhandlende, hvordan vi bør forholde os til de nye teknologiske muligheder for at reparere, udvide og forbedre menneskekroppen og intellektet.

Debatcaféens fremgangsmåde tog fat i rollespilsgenren, hvor de deltagende HTX-elever spillede roller som præst, elitesportsudøver, cyborg, virksomhedsejer, politikere eller medlemmer af Det Etiske Råd. Eleverne forberedte først deres roller, og herefter indgik de i en paneldebat, hvor forskellige scenarier blev taget op til diskussion. Rune Engelbrecht Henriksen og Joachim Lohmann Nyberg var to af paneldeltagerne – Rune spillede rollen som en præst, der var meget imod transhumanisme, mens Joachim var en ”cyborg” i den forstand, at han var en krigsveteran, som havde fået et kunstigt ben og derfor var positiv over for de teknologiske muligheder for at reparere menneskekroppen.

Undervisningsform, der engagerer eleverne Begge elever synes, forløbet om transhumanisme har været spændende, ligesom de bifalder, at undervisningen flyttes ud af de vante rammer. Og så kan de godt lide rollespil. ”Det har været sjovt med den her interaktive form, hvor man lærer tingene på en anden måde. Det er næsten som at opstille et forsøg,” lød det fra Rune. Hans klassekammerat tilsluttede sig dette og tilføjede: ”Det gør det også nemmere at debattere, når det ikke er ens egne holdninger, man skal udtrykke,” forklarede Joachim.

14

3tilbage til indhold

Berit Holbek Jensen, underviser på HTX, har tilrettelagt debatcaféen i samarbejde med Køge Bibliotek, og hun kan også nikke genkendende til elevernes opfattelse: ”Jeg kan se, at emnet har optaget eleverne meget, og de har været rigtig aktive under forløbet. Det har været en stor positiv overraskelse, at se hvordan elever, der ellers holder sig tilbage i timerne, var meget aktive under debatten og udtrykte en masse holdninger gennem rollespillet.”

Filosofi og det tekniske gymnasium går hånd i hånd Umiddelbart kan det være svært at spotte sammenhængen mellem filosofifaget og HTX, der har et overvejende fokus på den naturvidenskabelige og tekniske viden. Men forløbet om transhumanisme har fået elevernes øjne op for, hvordan faget filosofi kan give mening på nye måder. ”Jeg har planer om at blive elektroingeniør og arbejde med robotter og proteser, og der støder man jo også på dilemmaet om man skal nøjes med at reparere, eller man også bør optimere,” fortalte Joachim, mens Rune tilføjede: ”Det er relevant for fremtiden og et emne, man nok skal komme til at diskutere meget mere – ikke mindst i forhold til etik.


PERFORM

ANCE

MEDIA

AR T

DAG KOM TIL EFTERSKOLERNES 13 -17 SØNDAG D. 30. SEPTEMBER KL. SCIENCE

ADVENTU

RESPOR T

GLOBAL

PÅ FLAKKEBJERG EFTERSKOLE ARBEJDER VI FOR EN BEDRE VERDEN – SAMMEN. Flakkebjerg Efterskole | Slagelsevej 13 | 4200 Slagelse Telefon: 58 18 61 00 | Mail: Info@flakkebjergefterskole.dk 15

3tilbage til indhold


R E D N Æ H E T S E G O L K S K R A M d DA N n a l l æ j S n o i g e R i g n a g e t s r ø f r – fo at gå modeshow? r håndværkere til te ef e r de le e un m r pludselig dukked Næst ved Kom i en annonce, de en yd dl d or ve r st va æ n N t? Nogenlunde såda . Og hvor for nu de ten af sommeren ar st i . 19 ok 20 bo i ce er Fa venhed op på af de største begi en r fo ! rt på væ s er ku e ttes fo Kommun det sk ulle der sæ Og . ril ap i s ill Sk Nemlig DM i

Næstved bliver omdrejningspunkt og centrum for håndværkerelevernes olympiade, når Danmarksmesterskaberne for Erhvervsuddannelser DM i SKILLS, for første gang kommer til Region Sjælland. Og det bliver en begivenhed af de HELT store, fortæller Næstved Kommunes projektleder Pia Hegner – som i øvrigt har en årelang karriere i SkillsDenmark bag sig. Op mod 50.000 besøgende, konkurrerende elever fra 42 håndværksfag, 18.000 kvm konkurrenceareal, en hel by på stikkerne og alt hvad der kan krybe og gå af vigtige folk, er hvad man vil kunne opleve, når DM i Skills slår dørene op fra d. 4. – 6. april. ”Vi bestræber os på, at det her bliver en begivenhed ikke kun for folkeskoleelever og deres forældre, men også for hele byen Næstved. Vores borgere skal være stolte over, at deres by vil og kan bære så stort et arrangement,” lyder det fra Pia Hegner.

hvad håndværkerfagene egentlig kan og går ud på. Og så duer det ikke, at arrangementet er forbeholdt byer med kæmpestore messehaller. ”Næsten alle kan fortælle, hvad en tømrer eller en murer er, men det er de færreste, der ved, hvad en industritekniker laver. Vi kommer til at mangle håndværkere – og vi bruger håndværkere til alt. Så det er sindssygt vigtigt, at vi laver en succes her i Næstved, så DM i Skills kan komme rundt i hele landet,” fortæller Pia Hegner. ”Vi bliver prøveklud for alle byer, der ikke har messehaller, så vi kan bane vejen. Og det er virkelig en begivenhed fuld af første gange: første gang i Region Sjælland, første gang i Næstved, første gang i april og første gang målgruppen er 7. – 8. Klasserne.” Det med opbakningen fra byen er helt på plads, fastslår projektlederen. Næstved skal ikke kun landkortet som et sted, hvor erhvervsuddannelserne trives, men som en uddannelsesby i det hele taget. Og Pia Hegner kan ikke rose opbakningen nok.

/ foto: Per D auga

ark ard/SkillsD enm

oplevelse for alle de besøgende,” uddyber hun. Hjælpen er kærkommen. For der er nok at bestille, når en begivenhed af den kaliber skal afvikles, forklarer projektlederen.

Kæmpe projekt Fordi der ikke er en messehal kommer Skills til at foregå i telte og derfor er arrangementet også flyttet fra januar til april. Men det er ikke kun opvarmning, der skal tænkes over. To gigantiske telte og Arena Næstveds tre haller skal varmes op, der skal strøm og vand og afløb til – og der skal laves rigtig meget mad. ”Forestil jer et telt, der er 60 meter bredt og 132 meter langt. Det er størrelsen på et af dem. Der er 252 loftsventilatorer, som fordeler varmen, der er en særlig overdækning på teltene, så vi nærmest kan svejse dem fast til parkeringspladsen, hvis det regner meget, der er generatorer som ikke larmer og forstyrrer TV udsendelser – og så kører det hele på biobrændsel,” remser Pia Hegner op.

Vigtigt med succes Traditionelt er DM i Skills foregået i de store messebyer rundt om i landet – København, Aalborg, Herning og Fredericia. Men grundtanken bag Danmarks Klogeste Hænder – som det også kaldes – er at give folkeskoleeleverne og deres forældre et indblik i,

”Alle vil gerne hjælpe. Erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og stort set alle kommunale forvaltninger er involveret i det her. Vi har en hel arbejdsgruppe, der beskæftiger sig med værtsskabet, så det bliver en positiv

16

3tilbage til indhold

Og alt det er bare toppen af kransekagen! For begivenheden skal virkelig trække folk til – og derfor blev håndværkermodeshowet en del af arbejdet med at skabe opmærksomhed.


MARTIN BJERRE HANSEN Operatør Kalundborg

KICKSTART DIN KARRIERE BLIV PHARMAOPERATØR ELLER AUTOMATIKTEKNIKER

Har du lyst til at arbejde med topmoderne produktion og sikre patienter medicin i verdensklasse? – Og er du frisk på en uddannelse, der gennem praktiske opgaver på arbejdspladsen og skolegang til lærlingeløn, åbner døre til et bredt udsnit af spændende virksomheder inden for medicinalindustrien? Så er Pharmaoperatør- (Procesoperatør med pharmaspeciale) eller Automatikteknikeruddannelsen måske noget for dig. PRAKTIKPLADS I NOVO NORDISK Bliver du elev i Novo Nordisk, kommer du til at arbejde med den type af opgaver, som du også vil møde, når du er færdiguddannet. Du kommer rundt i forskellige afdelinger, så du får et solidt netværk og den bedste træning til dit fremtidige job. Læser du til Pharmaoperatør, har du også mulighed for at ansøge om og blive udvalgt til en praktikperiode på en fabrik i udlandet. DU UDVIKLER STÆRKE FAGLIGE OG PERSONLIGE KOMPETENCER Som Pharmaoperatørelev bliver du trænet i at arbejde teamorienteret omkring den daglige drift. Produktionsanlæggene kører hele døgnet, og du skal være indstillet på skifteholdsarbejde – også som elev. En vigtig del af din træning er at overvåge og vedligeholde automatiske produktionsanlæg og at forebygge og løse tekniske udfordringer. Du skal udtage prøver, lave kemiske og fysiske analyser af råvarer og produkter, samt lære hvordan man udarbejder dokumentation. Som Automatikteknikerelev kommer du til at arbejde med at fejlfinde, vedligeholde og optimere automatiske anlæg på et avanceret niveau. Du får en faglighed, som går på tværs af smede-, industritekniker- og elektrikerfaget. Det betyder, at vedligeholdelse, reparation, justering og kontrolmålinger er en del af din hverdag. PRAKTISK OM UDDANNELSEN Ligesom andre erhvervsuddannelser kræver Pharmaoperatør- og Automatikteknikeruddannelsen et grundforløb på et halvt til et helt år. Hovedforløbet varer ca. 3,6 år, hvor du specialiserer dig inden for et felt og både har tid på skolen og praktikforløb i Novo Nordisk. Der starter grundforløb på udvalgte erhvervsskoler hvert halve år (se den nærmeste på https://www.ug.dk/6til10klasse). Du kan søge elevplads hos Novo Nordisk A/S, når du er i gang med dit Grundforløb 2. Hvis du vil høre mere, så kontakt Lone G. Colding på lgcl@novonordisk.com. Hvis du efter et antal år i jobbet ønsker at videreudvikle dig, så er der mange muligheder. Forløbet kan også tages som et EUX forløb. Det giver dig et gymnasialt niveau, der kan åbne muligheder for senere videreuddannelse og karriereløft.

17

3tilbage til indhold


TALERØR & Danmarksmester i Skills 2016 og 2017. EM Bronze fra 2016 og en Medal of Exellence fra verdensmesterskaberne i Abu Dhabi i 2017. Frederik Riber, 20 år, er ubetinget Danmarks til dato mest succesfulde bygningssnedkerelev. Og selvom han i dag er færdigudlært fra Roskilde Tekniske Skole og fastansat hos sin mester Tømrermester Madsen i Præstø, kan han alligevel ikke helt slippe Skills og talentarbejdet. For Frederik er vild med sit fag, og vil gerne arbejde på at udbrede kendskabet til det og på at nedbryde fordomme.

Hvorfor valgte du uddannelsen til bygningsnedker? Jeg ville gerne arbejde med træ, og for mig var det bare en af de mest tiltalende uddannelser. Det er en uddannelse, hvor man virkelig får lov til at rode med alt muligt. Både træ og maskiner. Som elev og i dag er jeg ansat i en tømrer/snedkervirksomhed, der laver alle mulige

forskellige ting. Så min dagligdag kan være meget varieret. Vi arbejder fx på bevaringsværdige ejendomme, laver traditionelt tømrerarbejde, døre og vinduer, ting der ikke kan laves på fabrikkerne. Det kan også bare være et knækket stoleben – lidt af det hele. Jeg laver næsten aldrig det samme fra dag til

FREMTIDEN ER SPÆNDENDE Mad? Håndværk? Kontor? Handel? Vi har helt sikkert en uddannelse, der passer til dine drømme. HOLBÆK | KALUNDBORG | FÅREVEJLE | AUDEBO | ASNÆS | Tlf. 72 290 100 | www.eucnvs.dk 18

3tilbage til indhold


ROLLEMODEL dag. Lige nu er jeg fx i marken med forskellige forsikringssager. Alt fra brand til indbrud eller vandskader. Kan du beskrive dine oplevelser med Skills? Det er helt vildt så mange kræfter, der bliver brugt på arrangementerne. Jeg synes, det har været fedt at være med til arbejdet med at nedbryde fordommene om erhvervsuddannelserne. Det med at vise uddannelserne frem fra den gode side og være med til at udbrede de gode oplevelser. Hele kommunikationen omkring det, kan jeg godt lide. Samtidig er det en konkurrence – og jeg dyrker også eliteatletik og har virkelig konkurrencegenet i orden. Da vi startede med Skills projektet på Roskilde Tekniske Skole, var der lidt Skills arbejde med bygningssnedkerne på skolen, men nu er det kæmpestort. En kæmpestor ting.

Mine personlige største oplevelser var, da jeg fik EM bronze, fordi det var den første internationale medalje til snedkerne. Det var også stort, da jeg kvalificerede mig til VM, og vi fik så god en placering. Det har også været en stor oplevelse, at se min lærer Peter Hansen bruge så meget af sin egen tid på projektet og på mig. Jeg var også med til Folkemøde på Bornholm i 2017, hvor jeg repræsenterede SkillsDenmark. Hvordan har din Skillsdeltagelse ændret dig? Jeg er blevet mere udadvendt. Og så har jeg fået endnu større kærlighed til faget. Jeg har fået en masse internationale venner, som jeg kan ringe til, hvis jeg skal ud og rejse. Det er venskaber, der holder. Jeg er blevet talerør for mit fag.

Lige nu er det lidt svært at sætte alt det, vi har opnået i perspektiv. Der er fuld fart på, og jeg arbejder altid, men vi har jo opnået store ting, og jeg tror jeg vil tænke mere over det, når jeg bliver lidt ældre Hvad vil du sige til andre unge, der skal til at vælge ungdomsuddannelse? De skal gøre, det de har lyst til. Og så må mor og far støtte op om valget. Jeg tror, man skal overveje en erhvervsuddannelse og følge sin egen vej, for man bliver måske hurtigere voksen. Man skal møde kl. 7, man har nogle kollegaer som forventer, at man dukker op og et arbejde, der skal udføres, så man bliver nød til at tage et ansvar. Når vi er ude hos kunderne, skal vi være på og lave noget ordentligt. Vi skal ikke bare tænke, at noget er godt nok.

Som erhvervsfaglig du student kombinerer håndværk med en . gymnasial eksamen Det bedste fra begge verdener! else, Løn under uddann ghed uli m og bs jo af r se mas e. er for at læse vid

KOM TIL

ÅBENT HUS

10. NOVEMBER 2018

19

3tilbage til indhold


Fra august udbyder Roskilde Tekniske Skole grundforløb til de grønne uddannelser ved Ringsted, så de unge nu får kortere vej til uddannelse.

FGU

– den nye hovedvej til uddannelse og job muligheder. De lokale virksomheder kommer desuden til at spille en helt central rolle i forhold til etablering af gode og udfordrende praktikforløb.

Hvorfor er Emil, Lisa, Ferhat, Anja og alle de andre 50.000 unge gået i stå? Vi ser i dag at alt for mange unge ikke tager den lige vej fra grundskole til uddannelse eller arbejde. Det er der mange grunde til, og en af dem er at det er let at fare vild i de mange tilbud fra kommuner og skoler.

Uddannelsen består af tre spor: almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse: Udgangspunktet for almen grunduddannelse er undervisning i almene fag for eksempel dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og naturfag, som vi i dag kender det fra især VUC.

Det kan være svært – for ikke at sige uoverkommeligt – at motivere sig selv til at komme i gang, og det bliver ikke nemmere af, at man ikke ved hvilken dør man skal banke på. Det sidste vil ikke fremover være en barriere, da der i august 2019 starter en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU). Uddannelsen henvender sig til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Den kvalificerer de unge til at gå videre enten med HF, erhvervsuddannelse eller ufaglært beskæftigelse.

Udgangspunktet for produktionsgrunduddannelsen er værkstedsundervisning, som vi i dag kender det fra især produktionsskolerne. Sporet henvender sig primært til unge, som har en praktisk læringstilgang. Udgangspunktet for erhvervsgrunduddannelsen er aftalebaseret praktik, som vi kender det fra Egu, der i sin nuværende form videreføres i alt væsentligt.

De unge får herved mulighed for at få tilrettelagt et fleksibelt uddannelsestilbud, som tager udgangspunkt i deres aktuelle situation. Det gælder såvel indhold, som muligheden for at skifte spor eller for at forlænge det op til 2-årige forløb. Ordblindeundervisning bliver prioriteret, der er adgang til specialpædagogisk støtte, og der udvikles særlige evaluerings- og prøveformer. Alle elever på uddannelsen får skoleydelse, og i det hele taget er der god opbakning til at starte og gennemføre FGU. Fx får unge med behov for støtte fra flere instanser, tilknyttet en gennemgående kontaktperson, som følger den unge i overgangene mellem uddannelse og beskæftigelse.

Der er som nævnt mange grunde til at man falder ned i hullerne på vejen mod uddannelse og arbejde, men uanset årsag, vil den kommende FGU kunne række ud efter de unge på kanten og give dem fremtidstro – en tro på at de kan få fodfæste på uddannelses-og arbejdsmarkedet, trods en til tider temmelig tyndslidt tillid til egne evner. De har behov for at blive mødt med en fleksibel og udviklende skolekultur, hvor dannelse og uddannelse går hånd i hånd. Dét bliver opgaven for de kommende institutioner; at styrke de unges faglige progression, at sikre at dannelsen er mere end det faglige indhold, og at sikre at vi giver de unge mulighed for at tage ansvar for sig selv og hinanden.

Indholdet i uddannelsen bygges op inden for faglige temaer, der afspejler den lokale erhvervsstruktur med gode beskæftigelses-

20

3tilbage til indhold

/ Annette Riisager, viceforstander


Er du en af dem, der valgte HF, fordi dine venner gjorde det? Eller har du dine helt egne grunde? For at være helt ærlig vidste jeg ikke, at nogle af dem jeg kendte, også havde valgt HF. Jeg valgte det simpelthen udelukkende, fordi det var en måde at skære 3 STX-år ned til 2 HFår og stadig ende op med en gymnasial uddannelse, der kan give mig en masse muligheder. Samtidigt er det fedt for mig, at jeg ikke behøver at stresse over årskarakterer mellem eksaminerne. I stedet får jeg målrettede evalueringer fra mine lærere.

Med min HF tager jeg 3 år på 2 år

Ivana Aldahisi går i 2.HF

Hvilken slags uddannelse går du efter for at skabe dig et godt liv? Da jeg var lille, var der nogle, der hjalp mig gennem svære tider, og det vil jeg gerne give tilbage. Derfor overvejer jeg at blive socialrådgiver. Især kriminelle unge og unge, der har været udsat for omsorgssvigt, har min interesse, for det er i teenageårene identitetens dannes, og det er ikke altid lige let. Gymnasiet er kendt for at åbne alle uddannelsesdøre og tilbyde et unikt ungdomsfællesskab. Hvad tager du personligt med dig efter 2 år? På HF er jeg blevet endnu mere bevidst om, at den her ungdomsuddannelse skal føre til en videregående uddannelse. Og jeg har opdaget, at jeg faktisk godt kan holde fast på min motivation, selv om ikke alle omkring mig engagerer sig lige meget i skolearbejdet. Hvis du skal give to råd til grundskoleelever, der er i tvivl om hvorvidt de skal vælge HF, hvad vil du så sige? Jeg ville sige: ”Overvej, om du kan tage to år med hårdt slid for til gengæld at komprimere din gymnasiale uddannelse fra 3 til 2 år. Og vælg det du vil – ikke det dine venner gør, for det er dit liv. Lige nu glæder rigtig mange unge sig til at starte en ungdomsuddannelse. Hvad glæder du dig til lige nu? Jeg glæder mig til at kunne vise, at jeg var god nok til at tage en gymnasial uddannelse. Nu er der mindre end 1 år, før jeg står med huen på hovedet, og det gør mig simpelthen så glad at tænke på .…og så må den sidste karakter, der står i huen, til den tid jo gerne være en rigtig god én!

Science-linjen

HF kult-uni & HF kultur ere

get m ...og me

E-learning

HF for ordblinde

HF-liv

Musik-HF

E-sport-linjen

Pædagogpakken

Tag en HF på 2 år eller flere. Følg dine drømme. HF åbner døre til videregående uddannelser. 21

3tilbage til indhold

Dit springbræt til nye muligheder

HF-søk

www.vucroskilde.dk


Millimeterpræcise drømme Simon har praktikplads med sjove opgaver og fede maskiner. Han drømmer om at rejse verden rundt med sin uddannelse som industritekniker. Simon Juul Jensen er 16 år, og er ved at afslutte det første år af sin uddannelse på Roskilde Tekniske Skole. Han læser til industritekniker. En industritekniker arbejder med at konstruere og tegne på computer og at programmere og producere på de computerstyrede CNC-maskiner, der kan dreje, bore og fræse i fx metal. En vigtig del af arbejdet går ud på at programmere CNC-maskinerne, og på den måde få den til at udføre arbejdet. Som industritekniker lærer man også at opstille maskinerne og reparere dem. Det tænder Simon på: ”Jeg synes fx det er sjovt at få stukket et knækket tandhjul i hånden, og så skal jeg lave en eksakt kopi, som kan få hele maskinen til at køre igen. Og det skal altså ikke bare være præcist – vi taler om, at det er ¼ hårtykkelse, der afgør om man har lavet det rigtigt,” fortæller Simon.

Vil være maskinmester Simon vil læse videre, når han har

afsluttet uddannelsen til industritekniker. Derfor har han valgt at tage uddannelsen med eux. ”Når jeg tager uddannelsen med eux, får jeg både et svendebrev i hånden den dag, jeg er færdig. Samtidig har jeg fået fag med på gymnasieniveau, får studenterhat og kan også vælge at læse videre. Den kombination er perfekt for mig,” siger han. Simon er god til blandt andet matematik. Han kan godt lide, at han på uddannelsen det ene øjeblik sidder og laver længere skriftlige opgaver, det andet øjeblik arbejder med millimeter præcise tegninger. For derefter at fremstille sine metaldele på de avancerede CNC-maskiner. Det er kombinationen af teori og praksis der anvendes sammen, der er interessant og sjovt.

Praktikplads på plads Simon er ved at være færdig med grundforløb 2. Efter sommerferien

Svendborg Søfartsskole

starter han på sin praktikplads hos Kaltech Gearservice i Hvidovre. ”Det er en virksomhed, som har nogle rigtig sjove opgaver og nogle fede maskiner på værkstedet. En af deres kunder er Tivoli. Hvis noget går i stykker på en forlystelsesmaskine, eksempelvis en del, der styrer Det Gyldne Tårn, tager de ind og skiller det ad, tager delen med hjem til værkstedet, laver en ny og sætter det sammen igen og får det til at fungere. Det synes jeg lyder vildt sjovt, og jeg glæder mig til at komme i gang.”

Drømmen om at rejse På et tidspunkt vil Simon også gerne rejse verden rundt med sin profession. Tanken om at sejle med en af de helt store tankskibe fra Mærsk, lurer som en mulighed i baghovedet. ”Jeg elsker at sejle, og jeg vil gerne ud og se og opleve verden. Det kan jeg gøre med den faglige baggrund, som jeg får,” fortæller Simon.

Rågelund Efterskole

HF-Søfart / Skibsassistent

- en efterskole for ordblinde unge

- vejen til styrmand og maskinmester

Her finder du hjælp til at læse og skrive En styrket selvtillid og et varmt fællesskab.

Vi tilbyder: • HF-søfartsuddanelsen (3 år) • Skibsassistentuddannelsen

Rågelundvej 179 5240 Odense NØ Tlf: 6595 1386

(grundmodul 20 uger)

STCW-kurser:friskning røgdykker

• Genop i røgdykning æmpelse Grundkursus er • Brandbek ed dl an Br • d he Søsikker rer for skibsoffice

Svendborg Søfartsskole

Overgade 6, 5700 Svendborg Tlf. 6261 0484 info@svesoef.dk www.svesoef.dk

22

3tilbage til indhold

www.raagelund.dk raagelund@mail.dk


Gå business-vejen! / Af Sarah Siddique, formand for landssammenslutningen af handelsskoleelever.

Vælg business-vejen og kom tæt på erhvervslivet. Du kan både gå den gymnasiale vej, vælge en erhvervsuddannelse eller en kombination af begge. Du står over for et valg af uddannelse som måske kan virke skræmmende. Jeg håber dog, at jeg kan hjælpe dig med at vælge uddannelse ved at give dig et indblik i de forskellige businessuddannelser. Hvis du ikke helt ved, hvad du vil, men godt kan lide at lære noget, du kan bruge, så er business muligvis det rigtige valg for dig. Handelsgymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, hvor du får fag som virksomhedsøkonomi, afsætning og international økonomi. Uddannelsen sikrer dig adgang til videregående uddannelser på lige vilkår med de andre gymnasiale uddannelser. HHX sikrer en virkelighedsnær undervisning tæt på erhvervslivet og giver dig kompetencer, du kan bruge senere hen. Hvis du ikke vil på gymnasiet, kan du vælge en erhvervsuddannelse inden

for handelsområdet. Vælg mellem handel, detail, kontor, finans eller eventkoordinator. Alle disse uddannelser kan tages som eux, som er en kombination af en erhvervsuddannelse og gymnasiet. På den måde kan du få det bedste fra begge verdener. Kontor- og finansuddannelsen kan dog kun tages som eux. Hvis du tager en erhvervsuddannelse, skal du ikke kun sidde på skolebænken, men kommer også ud i en virksomhed i praktik og får derved en masse erfaring og et godt indblik i virkeligheden. På business-området kan du vælge bredt og sikre dine muligheder bagefter. Alle uddannelserne er tæt på erhvervslivet og involverer cases fra virkelige virksomheder. Kom helt tæt på din fremtid og oplev en verden af muligheder. Du lærer om kommunikation, markedsføring og alle aspekter af økonomi. Det er på uddannelserne vigtigt

23

3tilbage til indhold

at kunne arbejde selvstændigt, men der lægges også vægt på gruppe- og projektarbejde. Projektarbejdet kan blandt andet være virkelige cases eller at lave sin egen virksomhed. Derudover er der fokus på tværfaglighed så du skal bruge dine fag sammen. Det er også med til at sikre en virkelighedsnær undervisning, hvor man som elev lærer at bruge sin viden. Tværfaglighed bliver brugt løbende, så man altid lærer at kombinere viden fra de forskellige fag. Du bliver klædt på til fremtiden, men sikrer stadig et bredt udvalg af videre muligheder efterfølgende uanset hvilken uddannelse, du vælger. På landets handelsskoler er der masser af samvær, sociale aktiviteter og fællesskab på alle uddannelserne. Uanset hvad du vælger, så ønsker Landssammenslutningen af Handelsskoleelever dig al held og lykke med dit valg af uddannelse.


Moderne HF

Hf-eleverne på gymnasierne møder både en moderne, målrettet uddannelse og et levende studiemiljø med masser af tilbud efter skoletid. De sidder side om side ved translokationen i den store hal. De røde studenter og de blå studenter. Det er STX-elever og HF-elever, der er kommet i mål på den samme skole. Rektors tale gælder dem alle. Den handler om de mange uddannelses- og karrieremuligheder, som hver enkelt nu skal tage stilling til. Men talen handler også om den personlige og sociale udvikling, som hver af de nybagte studenter har været igennem. For uddannelse er både et fagligt og et personligt projekt. Der lyttes på stolerækkerne. Og der trippes lidt utålmodigt. For inden den store verden skal indtages, er der lige en vogntur og nogle studenterdage, der venter.

Det faglige, det praktiske og alt det sjove Det betyder noget at tage sin HF-uddannelse på et gymnasium sammen med andre unge. Det giver dine HF-år en ekstra dimension i et ungt miljø, hvor der altid er liv på gangene – også efter skoletid. Måske er du en haj til fodbold og skal med på holdet, når der spilles gymnasieturneringer. Det kan også være, at du elsker at synge og vil krydre din uddannelse med tid på scenen sammen med andre fra skolen. Eller også kan du

efter 9.: campus 10 - En faglig og kreativ vej til din fremtid 4 Et spændende undervisningsmiljø, med eget afsnit på skolen.

4 Et perfekt miljø til fordybelse inden for særlige interesseområder.

4 Oplevelser gennem ryste-sammen tur, skolerejse, temauger og ekskursioner.

4 Sprog & Kommunikation 4 Kultur & Globalisering 4 Samfund & Økonomi 4 Fysik/kemi 4 Tysk 4 Tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne Temafag – som Ernæring, Friluftsliv, Musik og performance, Billedværksted m.m. Kultur & Globalisering

SOPHIESKOLEN • Merkurs Plads 4, 4800 Nykøbing Falster Tlf. 54733100 • sophieskolen@guldborgsund.dk

24

3tilbage til indhold


i gymnasiet bare godt lide, at der sker noget omkring dig, og at du kan mødes med venner og kammerater i lektiecaféen, på aktivitetsdagen og til festerne. HF-uddannelsen kombinerer almindelig undervisning og praktik- og projektforløb. Det handler om at få ny viden på et højt niveau og samtidig også lære, hvordan denne viden kan bruges ude i ”den virkelige verden”. Derfor foregår undervisningen ikke kun i et klasselokale og på skolen, men også når du besøger virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner, når du er på studietur i udlandet, eller når du sammen med andre fra din klasse selv skal skabe et fagligt projekt.

HF er for dig, der vil videre Mange elever på HF har andre erfaringer med sig i bagagen. Nogle har måske taget et par omveje for at nå tilbage til gymnasiet, andre har haft brug for en tænkepause og andre igen er gået den lige vej fra folkeskolen. Fælles for dem alle er, at de gerne vil videre; videre i livet og videre i uddannelsessystemet.

Tag et kreativt år i Odense KOMBINÉR DIT LINJEFAG MED EN 10. KLASSE ELLER DESIGNKLASSEN. SPILDESIGN & ANIMATION FASHION DESIGN INDUSTRIELT DESIGN KUNST & GRAFISK DESIGN LÆS MERE PÅ WWW.ODENSEDESIGNAKADEMI.DK

Ørstedsgade 28, 5000 Odense I info@odensedesignakademi.dk I +45 66 12 21 45

25

3tilbage til indhold


EUD OG EUX – to Sådan kan man fristes til at beskrive situationen for Christoffer Norman Nielsen og Jason Segato, der begge er smedeelever på EUC Sjælland. Selvom de deler hverdag i skolens lokaler, går de på to forskellige uddannelser – nemlig EUD og EUX.

skal laves en masse mindre dele, som på et tidspunkt, bliver til ét produkt er vildt fedt. Man starter med en bunke og så lige pludselig står det færdige resultat der. Det kan jeg virkelig godt lide – at man ser præcist, hvad der kommer ud af arbejdet.”

Passion for produktionen

Målrettet udgangspunkt

Når forskellene på EUD og EUX lægges til side, er Christoffer og Jason to unge mænd, der begge besidder en tydelig passion for smedefaget og dets arbejdsgang.

Begge drenge startede på GF1 i 2017, direkte efter 9. klasse. GF1 er betegnelsen for grundforløbets første del, og er et 20 ugers forløb, som erhvervsskoleelever gennemgår, hvis de kommer direkte fra folkeskolen. Grundforløbene inddeles i fagretninger, der knytter sig til en specifik gruppe af erhvervsuddannelser.

”Det bedste er når man kommer ud på værkstedet, og får lov til at lave sine egne ting. Det her med, at du laver dit helt eget produkt, som man eventuelt kan tage med hjem og vise sine forældre. Det er rigtig fedt,” lyder det fra Christoffer.

Inden de startede på EUC Sjælland, havde både Jason og Christoffer en god fornemmelse af, at der skulle satses på smedefaget.

Jason deler de samme tanker, og hele ansigtet lyser op, når han taler om emnet.

”Jeg har egentlig vidst i lang tid, at jeg skulle være smed. Tidligere var jeg meget fascineret af våben, hvilket

”Jeg elsker, at beskæftige mig med de små dele. Hele konceptet med, at der

jeg koblede til smeden, fordi det er ham der laver dem. Da jeg så blev ældre, fik jeg en større forståelse for hvad smeden egentlig laver, og blev rigtig grebet af det,” fortæller 17-årige Jason. Da Christoffer første gang stiftede bekendtskab med smedefaget, var det en smule

tilfældigt.

Ja so

nS

e ga

to

”Det er lidt en sjov historie. Tilbage i folkeskolen tog jeg en uddan-

Lundby Efterskole for dig der vil mere Adventure Psykologi & livsstil Art & design Global

Højt humør og plads til alle! Skolen er beliggende i naturskønne omgivelser i en flot, tidligere landbrugsskole fra 1915. Vi har egen sportshal, dramasal, musiklokale, shelterplads og ridehus.

Efterskolernes dag d. 30. sept. 13-17 ledige pladser fra 19/20

Smadr dit perspektiv ! Kravl om bag facaden og reload din verden

En boglig, kreativ og aktiv skole! Vi har masser af muligheder til dig, der tør kaste dig ud i noget nyt. Klassisk efterskole med 5 stærke linjer: IDRÆT • DRAMA • HEST • FRILUFTSLIV • MUSIK Løbende informationsaftener – se 4lundbyefterskole.dk Lundby Efterskole | Efterskolevej 8 | 4750 Lundby Tlf. 55 76 71 03 | adm@lundbyefterskole.dk

26

3tilbage til indhold


sider af samme sag? nelsestest, og ud fra den, kom jeg på brobygning som mekaniker. På brobygningens ene dag blev jeg introduceret til mekanikerfaget, og næste dag lavede vi noget smedearbejde. Og det synes jeg var ret sjovt, at prøve.” Christoffer, der også er 17 år, startede på GF1 under fagretningen Metal,

personvognsmekaniker, og i værkstedet er det både praksis og teori, der afprøves. Grundet fagretningens indhold, kredsede Christoffers tanker også om at blive mekaniker – men kun for en meget kort bemærkning. ”Jeg var ikke så meget for at skulle rode med folks gamle biler. Jeg vil hellere lave mit eget, hvis man kan sige det sådan. Derfor synes jeg personligt, at smedearbejdet er mere interessant,” bemærker Christoffer.

Den ekstra udfordring

t ris Ch

er of f

rm No

an

Mekanik og Motorer. Fagretningen retter sig hovedsageligt mod uddannelser såsom smed og

Jason startede på GF1 samtidig med Christoffer, men han valgte fagretningen student og håndværk på samme tid – EUX. Her fulgte han eleverne på Metal, Mekanik & Motorer i værkstedsundervisningen, mens han havde øvrige fag sammen med andre EUX-elever. Under GF1 fik Jason ikke helt så meget indsigt i smedefaget, som han regnede med. Til gengæld var han

meget begejstreret for mødet med de gymnasiale fag. ”På GF1 havde jeg dansk, engelsk og samfundsfag på gymnasialt niveau, og dem var jeg rigtig stor fan af! Det er sådan nogle fag, jeg bare synes er sjove.” Det er stadig erhvervsuddannelsen, som er udgangspunktet for EUX. For Jason betyder det en masse lektier og afleveringer, mens han samtidig får de faglige smedefærdigheder under huden. Hertil er EUX også kendetegnet ved, at den er adgangsgivende for videregående uddannelser. ”Jeg tænker ikke, at jeg skal læse videre, når jeg er færdig på EUC Sjælland. Grunden til jeg valgte EUX er, at jeg har klart et behov for at udfordre mig selv. Det giver et ”ekstra lag”, at man eksempelvis har de her fag på et højere niveau. Den ekstra udfordring motiverer mig til, at gøre hvad jeg brænder for i smedefaget,” afslutter Jason.

På efterskole? – alt det du drømmer om!

→Hvordan får man et godt liv?

• • • • • •

9. og 10. klasse Vild med gastronomi Musiker på 1 år Tøj, Trend & Tilskæring Bage/ konditorlinie Esport • Et år hjemmefra • Fællesskab • Fart på livet • Oplevelser • Musicaluge • Studieture • Musikfestival • Restaurantaftner • Teaterturné mv.

htxroskilde.dk Pulsen 4 4000 Roskilde

Skolen for Gastronomi, Musik & Design

HTX→ Rosk ilde

Tlf. 7585 8012 • Højskolevej 9 • 7100 Vejle info@skolenfor.dk

www.skolenfor.dk 27

3tilbage til indhold


HÅNDVÆRKER PÅ HISTORISK HOSPITALSBYGGERI Et af Sjællands største byggerier – udvidelsen af det eksisterende Køge Sygehus – til Køge Universitets­hospital – er i fuld gang. Lige nu er det vidensbygningen, der er i fokus. Håndværkere fra et utal af forskellige brancher er beskæftiget på det historiske byggeri. Blandt dem har Karriereguiden mødt fem færdiguddannede, der alle har et budskab til de unge, der skal vælge uddannelse i dag: stoltheden ved faget, er det allervigtigste! Hvordan er det at være med til et historisk projekt som det her? Jeg synes, det er spændende at se det blive større og tage form. Vi går jo og arbejder på Vidensbygningen. Men på mange måder er det er projekt som alle andre. Der er den samme service til alle, for man skal have en stolthed i sit fag.

Flemming Johansen – VVS Hvorfor valgte du at blive VVS’er? Det var lidt et tilfælde. Jeg ville gerne lave noget inden for jern og metal, og det var, det her, der bød sig. Det er jeg ikke ked af. Det er 35 år siden, og jeg kan stadig godt lide det, jeg laver. Hvad er det bedste ved dit job? For mig er friheden det bedste ved mit job. Vi har en opgave, der skal laves, men frie hænder inden for de rammer. Jeg er VVS formand, og det er mig, der styrer VVS arbejdet på det her byggeri, så jeg er også hovedansvarlig. For mig er det også en fornøjelse at kunne få folks ting til at virke. Og det jeg laver er vigtigt. Vand og el er vi jo fuldstændigt afhængige af.

Har du et godt råd til unge, der skal vælge ungdomsuddannelse? Hvis man ikke er så stærk boglig, er det et godt valg. Til gengæld skal man have hænderne skruet godt på. Man skal være lidt mere vaks til at vælge dem ud, der ville blive gode håndværkere. Det er en kanonuddannelse, hvor man efterfølgende har en rigtig god blanding af at arbejde både indenfor og udenfor. tilbage på andre byggerier, man har været med til og føle en stolthed, men det er ikke noget, jeg tænker over til hverdag. Man har sin stolthed ved faget, og man vil gerne aflevere noget ordentligt. Der er jo nogle, der betaler mange penge for det.

Henrik Andersen – tømrer Hvorfor valgte du at blive tømrer? Oprindeligt valgte jeg at blive tømrer, fordi jeg planlagde at læse videre til ingeniør. Jeg var lidt skoletræt og ville gerne have fingrene i faget inden, men jeg er ikke kommet videre, simpelthen fordi jeg er for glad, for det jeg laver.

Har du et godt råd til unge, der skal 1vælge ungdomsuddannelse? Man skal vælge noget, hvis man godt kan lide at tage fat og se tingene ske, for der sker noget hver dag. Og så skal man være klar over, at der også er noget bogligt inden for de her fag. Der er ting, der skal regnes ud og tilpasses, uanset om man er tømrer eller murer eller maler. Så man skal kunne bruge både hænderne OG hovedet.

Hvad er det bedste ved dit job? Det er meget alsidigt. Som tømrere har vi god mulighed for at komme hele vejen rundt om byggeriet. Man keder sig virkelig aldrig. Hvordan er det at være med til et historisk projekt som det her? Jeg tænker ikke over at være en del af det. Det er selvfølgelig historisk, men det er på mange måder en opgave som alle andre. Selvfølgelig kan man godt tænke

Dengang jeg gik i folkeskole var det lidt tabu at skulle på erhvervsskole, men det er fordi, man ikke ved, hvor svært det faktisk er. De unge skal selv komme ud og se, hvad vi laver.

FAKTA OM BYGGERIET AF VIDENSBYGNINGEN TIDSPLAN: Byggeriet begyndte september 2017 og bygningen tages i brug i november 2018. FUNKTION: Bygningen skal understøtte arbejdspladser, videndeling, konferencefaciliteter mv. på Danmarks femte universitetshospital. I den første periode vil bygningen også understøtte klargøring og montering af diverse udstyr, it mv. til det nye hospital. FYSIK: Bygningen får to etager og er med samme bygningshøjde som det eksisterende hospital. Bygningen består af tre fløje og har et bruttoareal på i alt 4.029 m2. Den kobler sig til hospitalet med to forbindelsesgange. BÆREDYGTIGHED: Vidensbygningen opføres som bygningsklasse 2020 og bliver dermed super energieffektiv. PROJEKTGRUPPEN BAG BYGGERIET: IC Arkitekter, Øllgaard Ingeniører og EK Entreprise.

28


Vi har et projekt, der skal være færdigt, men ellers frie hænder. Jeg skal sørge for, at vi bliver færdige til tiden, og at mine folk er i gang. Man er altid ude og møde nye mennesker. Vi skal have så mange forskellige kompetencer og hele tiden holde os opdateret. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke er flere, der har lyst. Kravene er jo ikke voldsomt store, man skal bare kunne lidt matematik og sprog. Hvordan er det at være med til et historisk projekt som det her? Det er spændende og stort. Et fedt projekt at være med til. Det bliver sjovt, når det er færdigt at kunne kigge tilbage, men man skal også huske at have stoltheden med, når man laver de mindre ting hjemme hos folk.

Brian Degn – elektriker Hvorfor valgte du at blive elektriker? Jeg valgte at blive elektriker, fordi jeg synes, det er spændende at arbejde med strøm. Jeg kan godt lide at få ting til at virke. Der er mange muligheder i den her uddannelse. Vi har mange grene, og så kan man altid læse videre til fx montør eller ingeniør. Jeg elsker det. Jeg bevæger mig, og jeg ville ikke kunne sidde på et kontor.

Har du et godt råd til unge, der skal vælge ungdomsuddannelse? Bliv elektriker! Sæt jer ind i mulighederne. Det er svært at vide, hvad man vil om nogle år, men med den her uddannelse, kan man altid komme videre. Når man bliver træt af grund-elektronikken, Fortsættes kan man finde en gren, man synes er spæn­side 50 ➜ dende og specialisere sig.

Hvad er det bedste ved dit job? Friheden. Friheden under ansvar. Hvis jeg har lyst til at gå kl. 14, gør jeg det. Andre dage bliver jeg længere.

MON IKKE ET HIGH SCHOOL OPHOLD ER LIGE NOGET FOR DIG?

At tage på et High School ophold er en unik chance og et stort skridt ind i din fremtid. Alle med et udlandsophold i bagagen, får stor kulturel viden og er flydende i et fremmedsprog. Dermed vil du få en kæmpe fordel resten af livet. MyEducation gør dig klar til mødet med en ny kultur. Lige fra du kommer til informationsmøde med dine forældre til de informationsbreve du modtager samt det forberedelsesmøde du deltager i. MyEducation hjælper dig igennem hele processen. Vi ordner endda også visumansøgningen for dig hvis det kræves i dit værtsland. Vi er her for at gøre det let og overskueligt for dig at komme på High School ophold. Adgangskrav: 15 – 18 år

Amager Strandvej 392, 2770 Kastrup, Tlf: 70 27 30 11

29

3tilbage til indhold

Myeducationdk

Myeducationdk


/ Af Nellie Pedersen.

NELLIE på udveksling Da jeg i 7. klasse for første gang stødte på muligheden for at tage på udveksling, var jeg ikke i tvivl – det var dét jeg ville efter 9. klasse. Selvom der var længe til, at jeg skulle beslutte mig for, hvilken ungdomsuddannelse jeg skulle vælge, så følte jeg mig ikke klar til valget. Jeg havde ikke lyst til at tage en almindelig 10. klasse herhjemme i Danmark – jeg ville gerne opleve noget vildere. På trods af mange besøg på forskellige gymnasier, handelsskoler og andre ungdomsuddannelser, så var jeg meget i tvivl om hvilken retning, jeg skulle gå, når det kom til uddannelse. Jeg havde ingen idé, om hvad jeg ville arbejde med. Det eneste jeg vidste med sikkerhed var, at jeg havde brug for at komme ud og se verden.

Jeg holdte fast i mit ønske om at tage på udveksling, og da jeg afsluttede 9. klasse var jeg så klar til at tage afsted. Jeg fik en værtsfamilie i Wisconsin og efter en uge i mit nye amerikanske hjem, startede jeg på Monticello High School. Der gik ikke længe før, jeg følte mig hjemme. Jeg fik en masse nye venner og veninder, jeg startede til cheerleading og volleyball og jeg elskede min nye hverdag i USA. Min hverdag gik med masser af fede og anderledes fag i skolen. Jeg havde bland andet fagene ”modern art”, ”american politics” og ”design”. Det var fedt at prøve kræfter med nogle nye fag. Jeg opdagede, at jeg faktisk var rigtig god til biologi. Efter skole brugte jeg gerne et par timer på cheerleading med mine veninder. Det meste af ens fritid foregår på skolen på grund af sport og andre fritidsaktiviteter. Mine weekender bød ofte på en lokal amerikansk fodboldturnering, en tur til the mall for at shoppe lidt eller bare hygge-tid med min værtfamilie. To af mine fedeste minder var, da jeg blev valgt som prom queen til prom, og da mine venner valgte at holde et kæmpe

30

3tilbage til indhold

suprise party for mig inden min hjemrejse. Det var svært at sige farvel, da tiden kom, men jeg vidste, at jeg ville besøge min amerikanske familie igen og jeg glædede mig allerede! Alt i alt var de 10 måneder, som udvekslingsstudent de bedste 10 måneder i mit liv. Det var det bedste valg, jeg har taget for mig selv og jeg fik så meget ud af det år - både socialt og mentalt. Jeg blev mere selvstændig, mere udadvendt og jeg fik en vennekreds for livet på den anden side af jorden. Det var første gang, jeg for alvor skulle stå på egne ben og jeg fik muligheden for at være mig selv. Da jeg vendte hjem til Danmark igen, efter 10 måneder, var jeg klar til at vælge en uddannelse. Jeg havde fået opfyldt mit ønske om at komme ud og se verden og få en pause fra bøgerne. Jeg valgte at tage på STX og studere engelsk på A niveau. Jeg vidste, at jeg ville forsætte med at læse på engelsk og jeg ville studere kommunikation og kulturforskelle.


EFTERSKOLE

MESSEN Mød efterskoler, high schools, sprogrejser og frie fagskoler

SNAK MED ELEVER OG LÆRERE HØR FOREDRAG OM EFTERSKOLE / HIGH SCHOOL / FRI FAGSKOLE

GRATIS ENTRÉ

19.-20. JANUAR LØRDAG & SØNDAG KL. 10.00 - 16.00

ROSKILDE KONGRESCENTER EFTERSKOLEMESSEN.DK COMPASS FAIRS ,INDUSTRIVEJ 21, 4000 ROSKILDE TLF.: 91 89 85 10 - JP@COMPASSFAIRS.DK 31


Maskiner, mekanik og store oplevelser i Tyskland Hvad er mere oplagt for en mekaniker­lærling end at tage et praktikophold i Tyskland? Hjemstedet for nogle af verdens mest berømte bilmærker! Ikke ret meget, syntes 18-årige Mikkel Hallam Damsbjerg, da han pakkede kufferten og drog tre uger af sted til vores nabo i syd. Og den beslutning har han ikke fortrudt.

Tanken om at gøre maskiner, mekanik og biler til sin karriere, var ikke ret fjern, da Mikkel som lille rendte rundt på sin fars gård i nærheden af Holbæk.

”Det er rigtigt godt, at man kan komme i gang på den måde. På vores linje oplever man noget inden for smedebranchen, elektronik, mekanik og så videre,” siger han.

”Maskiner har altid været en del af mit liv, og jeg synes, det er interessant, den måde de fungerer på. Jeg ville gerne lære noget mere om det,” fortæller han. ”Men interessen blev endnu større i løbet af 7.-8. klasse. Jeg kiggede lidt på forskellige ting, men var helt sikker på, at jeg ville synes, det var for kedeligt at sidde foran en computer.”

I løbet af grundforløbet gik det op Mikkel, at man kunne komme i praktik i udlandet – og det var en mulighed, han stort set greb med det samme.

Her fortæller Mikkel om sin oplevelse ”De foreslog i klassen, at vi kunne komme i praktik i Tyskland i 3 uger. Det virkede så interessant at prøve det, så jeg snakkede med mine forældre om det, og de opfordrede mig til at tage af sted.

For nu at blive endnu mere sikker, valgte Mikkel linjen motor, metal og design på EUC Nordvestsjælland i Holbæk. Man vælger sig ind på en linjevej, inden det endelige specialiseringsvalg – og det synes, den 18-årige mekanikerlærling er en supergod ide.

Det er helt almindelige værksteder, man kommer i praktik på, men jeg var så heldig at komme til et sted med speciale i racerbiler, og det var superfedt at gå og rode med dem.

32

3tilbage til indhold


Det man måske prøver en eller to gange herhjemme, prøvede jeg hver dag dernede. Jeg opdagede, at jeg godt kan klare mig selv, selvom det er en ny og anderledes oplevelse at skulle stå for det hele. Vi havde dog en kontaktlærer, som var forbundet til den lokale skole. Jeg kunne forstå en lille smule tysk, inden jeg tog af sted, men var også så heldig at komme til et værksted, hvor de forstod engelsk, så det talte vi meget. Praktikken foregår primært på værkstederne, men vi var også en enkelt dag på skole, og det var sjovt at opleve disciplinen og den respekt, der var for lærerne. Jeg nød det! Det var en fed oplevelse, men også en oplevelse, hvor man måtte æde nogle kameler en gang i mellem. Man skulle ikke føle sig for fin til at feje gulvet. Det var ok for mig.” Nu står fremtiden på jagt på læreplads herhjemme i Danmark – og Mikkel er sin egen bedste reklamesøjle, når han fortæller: ”Jeg er målrettet mod at lave det bedste stykke arbejde, jeg kan. Jeg har virkelig faglig stolthed, og det handler også om gøre det ordentligt, så dem der kommer bagefter også får chancen.”

Drømmen er at få arbejde på et fedt værksted og være en del af en god arbejdsplads, siger Mikkel om sin fremtidige karriere. Det med kollegaerne er vigtigt, synes han. ”Og måske en dag eget værksted – hvem ved?”

HVAD SKAL DU

EFTER FOLKESKOLEN?

GF1

START MED ET FEDT HAL VÅR

Køge, Start din fremtid i ingborg. rd Vo er ell Næstved Passer du ind her? dig på rette vej! Jeps, og vi hjælper en erhvervsuddanUndervisningen på projektorienteret, nelse er praktisk- og smiljø og fokus på med et godt ungdomn. ge din trivsel i hverda er lvår, hvor du oplev Start med et fedt ha håndværksfag. e en masse spændend første del Med grundforløbets mellem lge er du klar til at væ elser. nn da ud vs er hv er 107

KOM TIL

ÅBENT HUS

10. NOVEMBER 2018

33

3tilbage til indhold


STX går frem

Hvad har Mathias Zanka Jørgensen, Lasse Rimmer, Helle Thorning-Schmidt, Rane Willerslev, Claus Meyer, MØ og Stine Bosse tilfælles? Udover at de alle er mennesker der er rigtig gode til det de laver, så har de også alle startet deres karriere med at gå i gymnasiet. Et eksamensbevis og en rød STX-hue åbner nemlig dørene til rigtigt mange karrieremuligheder. STX er godt i sig selv, men det er for de fleste kun første skridt mod drømmekarrieren. Det er faktisk sådan, at hele 92 procent af studenterne fra de almene gymnasier færdiggør en højere uddannelse, efter at huen er kommet på. Og de fordeler sig på både de lange videregående uddannelser, de mellemlange- og de korte videregående uddannelser.

Bredt og specialiseret på samme tid Det er de færreste der ved hvad de vil læse, når de begynder i 1.g, og det er en af gymnasiets styrker, at man bliver klædt på til at træffe dette vigtige valg. Gymnasiet er ikke rettet mod én bestemt karriere. Man kan sige, at de gymnasiale uddannelser giver generelle kompetencer, som kan bruges til at udvikle jobspecifikke kompetencer hen ad vejen. Man lærer simpelthen, hvordan man lærer.

at grave sig ekstra ned i de områder man synes er særligt spændende. Det kan godt være, at STX også er kendt som ’det almene gymnasium’, men her er også plads til fagnørderne, der dyrker det særlige.

Hvis man skal blive rigtigt god til det man laver, skal man beskæftige sig med noget, der interesserer en. Det er nysgerrighed der driver værket! Gymnasiets brede vifte af studieretninger og valgfag gør, at det er muligt

En gymnasieuddannelse betaler sig Selv når studenterhuen ikke bliver brugt til at komme

34

3tilbage til indhold


tiden i møde videre i uddannelsessystemet, men derimod fører direkte til job, er den en god investering. Vismænd i De Økonomiske Råd konkluderer således i en undersøgelse: ”En gymnasial uddannelse giver samlet set et relativt højt afkast for de unge uanset, om de vælger at benytte den til at søge ind på en videregående uddannelse, eller om de vælger en erhvervskarriere direkte efter ungdomsuddannelsen.” (1)

Hvilke uddannelser fører STX til? Det er et rigtigt svært spørgsmål at svare på, for der er ikke mange områder, hvor en STX-uddannelse ikke er en god ide at have. Den kan bruges alle de steder hvor du har brug for at kunne formidle, være kreativ, kommunikere, regne, analysere, fortolke, være medfølende, springe rammerne, fordybe dig, samarbejde, eksperimentere og sætte dig ind i nye områder.

Reference: (1) ’Vismænd. Gå i gymnasiet og tjen gode penge’ af Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Eirik S. Amundsen, Claus Thustrup Kreiner og Michael Svarer. Politiken, 13. august 2014.

KOM TIL

EUX

informationsmøde den 17. januar 2019

FÅ DET BEDSTE FRA TO VERDENER På eux kombinerer du en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen med fag på høje niveauer. Du får direkte adgang til både elevpladser inden for kontor, butik, handel eller event og til studier på videregående uddannelser. Læs om Eux Business og Eux Business Elite på rhs.dk

35

3tilbage til indhold


Oplevelser

Mads Kristiansen fra Solrød Strand har taget EUX Business på Køge Handelsskole. Uddannelsen skal bruges til at læse videre som finansøkonom.

gen virker i praksis - senest på vores studietur til New York. Her fik vi mulighed for at bruge teorien aktivt, hvilket gør at den sætter sig bedre fast i hovedet, da det bliver mere konkret. Samtidig kommer der flere nuancer på, når vi møder menneskerne, virksomhederne og byen. Vi havde særligt fokus på New York som økonomisk og finansielt centrum gennem besøg hos organisationer og virksomheder og gennem vores opgaver på turen.

“Efter folkeskolen stod jeg over for et valg. Ville jeg på handelsgymnasiet eller tage den på det tidspunkt helt nye EUX Business? I syvende klasse var min drøm enten at blive bilsælger eller ejendomsmægler - og derfor tog jeg til åbent hus på Køge Handelsskole for at blive klogere på hvilken ungdomsuddannelse, jeg ville på. At grunddelen på EUX Business kun varer to år tiltalte mig: Jeg vil gerne hurtigt ud på arbejdsmarkedet,” siger Mads Kristiansen på 18 år.

Vi kiggede også på byen som historisk lokation fx for indvandringen til USA gennem Ellis Island og Frihedsgudinden – og det triste kapitel med 9. september 2001 gennem Ground Zero mindesmærket og museet. Vi var desuden på MOMA, i Central Park, på Times Square, på Brooklyn Bridge, i Chinatown og Little Italy, i Rockefeller Center, og vi interesserede os for detailhandel på Manhattan – og for livet i storbyen,” siger Mads Kristiansen.

“Jeg har været rigtig glad for mit valg - jeg har fået mange nye venner, min første kæreste og lært utroligt meget. Jeg er helt overvældet over alt det jeg får med mig. Min EUX Business er tonet mod handel - og det har været med til at afgøre, at jeg efter første del af min EUX Business vil ind og læse finansøkonom i København. Mange af mine kammerater på EUX Business på Køge Handelsskole går uddannelsesvejen videre med lærepladser - og det går dem godt med at få pladserne i hus,” siger Mads Kristiansen.

”Vi fik også tid til at undersøge byen på egen hånd - og det gjorde jeg blandt andet bevæbnet med mit spejlreflekskamera, så kunne jeg kombinere business and pleasure. Det var en god måde at undersøge byen på,” siger Mads Kristiansen.

Forskellige blikke på NY “Vi har haft travlt på uddannelsen, og vi har sammen fået lejlighed for at se og opleve teorien fra undervisnin-

Forfølg din passion på Sorø Fri Fagskole

GAME-DESIGNER MED LIV OG SJÆL

PASSION FOR GASTRONOMI

SLIP DIN INDRE DESIGNER FRI

Computerspil og kodning kan blive din levevej. Kickstart din uddannelse med et år hos os.

Drømmer du om et fremtidigt job inden for mad. Hos os bliver du klædt på til din uddannelse.

Er du kreativ og elsker at skabe? Skab dig en fremtid, hvor du kan leve af din kreativitet. Start her!

nisted-bruun.dk

– og bliv parat til din drømmeuddannelse

Ønsker du dig en uddannelse inden for et område du virkelig brænder for ? Så start dit uddannelsesliv med et år på Sorø Fri Fagskole. Du kan vælge, om du vil tage 10. klasse eller gå på Erhvervslinien. Du bor på skolen, får fantastiske venner, ny viden – og masser af fede oplevelser med udlandsrejser og høj faglighed inden for enten Gamedesign, Gastronomi eller Design. Tjek os ud på fagskole.nu

Holbergsvej 7 / 4180 Sorø / Telefon: 5783 0102 / mail@fagskole.nu 175x130_ANN_UUvejledermag_juni2017.indd 1

36

3tilbage til indhold

fagskole.nu 15/06/2017 12.15


og masser af viden

37

3tilbage til indhold

/ foto: Mads Kristiansen


38

3tilbage til indhold


Kender du alle dine muligheder? Besøg ZBC.dk. Vi kan uddanne dig til dit drømmejob. Uanset hvor på Sjælland, du bor.

39

3tilbage til indhold


Gymnasiet giver mig tid til at vælge det rigtige Andreas Harsányi går i 3.g på en studieretning med biologi og matematik

Er du en af dem, der valgte STX, fordi dine venner gjorde det? Eller har du dine helt egne grunde? Ingen af mine forældre har gået i gymnasiet, og efter et år på efterskole, var mine grundskolekammerater og jeg naturligt nok splittet op. Så jeg fulgte ikke strømmen, men valgte gymnasiet helt bevidst. Efter Åbent Hus-arrangementerne virkede STX som det rigtige, fordi jeg gerne ville holde så mange døre åbne som muligt, indtil jeg er helt sikker på, hvad jeg skal. Jeg er rigtig glad for naturvidenskab, og på STX får jeg fagligheden præsenteret på en ikke nørdet, men koncentreret måde inden for en studieretning, som jeg brænder for. Hvilken slags uddannelse går du efter for at skabe dig et godt liv? Jeg deltog i et brobygningsprogram

på gymnasiet, der hedder U-FAKTOR. Her var vi bl.a. på Institut for idræt og med min store interesse for biologi virkede Humanfysiologien rigtig spændende. Men jeg overvejer også medicinstudiet, ingeniørstudiet eller biokemien. Med biologifaget er der mange muligheder, men jeg går heldigvis kun i 2.g., så jeg har tid til at tænke.

Hvis du skal give to råd til grundskoleelever, der er i tvivl om hvorvidt de skal vælge STX, hvad vil du så sige? Tag til arrangementer, som de forskellige ungdomsuddannelser inviterer til, så du mærker, hvor du kan lide at være. Og hold fast i dine fritidsinteresser, så det hele ikke går op i skole- og erhvervsarbejde.

Gymnasiet er kendt for at åbne alle uddannelses­døre og tilbyde et unikt ungdomsfællesskab. Hvad tager du personligt med dig efter 3 år? Jeg kommer fra en lille folkeskole, hvor alle kendte alle. Men på gymnasiet er jeg faktisk tættere på mine klassekammerater, fordi vi alle interesserer os for det samme rent fagligt. De fleste tager jeg med mig. Og så er jeg uden sammenligning blevet fagligt meget bedre.

Lige nu glæder rigtig mange unge sig til at starte en ungdomsuddannelse. Hvad glæder du dig til lige nu? Jeg nyder egentlig bare at gå i gymnasiet. Men selvfølgelig skal der om et års tid ske noget helt nyt i mit liv. Så glæder jeg mig til at komme ud og bruge de faglige værktøjer, jeg har oparbejdet ind til nu.!

Din vej videre...

SAMMEN OM MERE

Bestil tid hos studievejleder Næstved

2-årig hf

Hf-enkeltfag

Faxe

Vordingborg Nakskov

Nykøbing F. Maribo

Fjernundervisning på hf-fag

AVU - Almen Voksenuddannelse

Ordblindeundervisning

FVU - Forberedende voksenundervisning Højagervænget 23 2680 Solrød Strand Tlf. 56182856 WWW.10Solrod.dk

vucstor.dk 40

3tilbage til indhold


STX giver mig indflydelse på min fremtid Jonathan Elmer Hjordt går i 3.g. på en studieretning med samfundsfag og engelsk

Er du en af dem, der valgte STX, fordi dine venner gjorde det? Eller har du dine helt egne grunde? Jeg valgte helt enkelt den ungdomsuddannelse, hvor jeg kunne få den bredeste viden. På den måde kan jeg lige nu sagtens tænke, at jeg skal arbejde inden for handel eller hard core økonomi for så til sidst at kaste mig over noget helt tredje som for eksempel filosofi eller statskundskab. Hvilken slags uddannelse går du efter for at skabe dig et godt liv? Altså, jeg synes jo, at politik er super spændende, fordi det vedrører os alle. Uanset hvad jeg specifikt vælger, så vil jeg derfor videreuddanne mig til at få indflydelse på den verden jeg er del af.

Skræmmescenariet er, at alle andre tager de politiske beslutningerne for min generation, og at vi ikke nødvendigvis bliver hørt. Jeg behøver ikke at blive rig for at få et godt liv, men jeg vil høres og være med til at designe fremtidens samfund. Gymnasiet er kendt for at åbne alle uddannelses­­døre og tilbyde et unikt ungdomsfællesskab. Hvad tager du personligt med dig efter 3 år? Det kan siges kort: Tre fede år. På STX er der en masse fælles aktiviteter på skolen, som alle elever kan deltage i. Der er rigtig mange personligheder repræsenteret, og vi knytter bånd på kryds og tværs gennem de faglige og sociale ting vi hele tiden laver sammen.

41

3tilbage til indhold

Hvis du skal give to råd til grundskoleelever, der er i tvivl om hvorvidt de skal vælge STX, hvad vil du så sige? Tjek læreres fag ud på uddannelsens hjemmeside og mærk efter, om du synes de fag er spændende. Og vær rigtig opmærksom under brobygningsforløbene. Det er her du oplever en skoles daglige tilbud og stemningen hos de elever der allerede går der. Lige nu glæder rigtig mange unge sig til at starte en ungdomsuddannelse. Hvad glæder du dig til lige nu? Til 3.g. Jeg vil gerne kunne vide, at jeg har gjort mit absolut bedste, når jeg får huen til sommer. Det skal jeg knokle for - side om side med mine venner. Så skal det nok gå.


”Det vigtigste er, ”Med EUX holder man alle døre og muligheder åbne! Og det er meget vigtigt for os.” Sådan lyder ordene fra Mads Nilsson og Victor Mak Dalum EUX tømrer elever på EUC Nordvestsjælland, da Karriereguiden mødte dem til en snak om deres uddannelsesvalg. De to er begge i gang med det andet grundforløb

EUX uddannelsen som kombinerer de boglige, gymnasiale fag med håndværk – og i sidste ende giver både svendebrev og studenterhue – bliver mere og mere populær. I 2018 søgte over 32 procent af det samlede antal ansøgere til erhvervsuddannelserne – kombiuddannelsen EUX

Hvorfor valgte I EUX? Mads, 18 år: ”Jeg valgte EUX for at have en masse muligheder fremadrettet. Jeg havde hørt om den fra annoncer og så var nogle af mine venner i gang med den og de synes, det er en god uddannelse, hvis man fx gerne vil videre.

falde tilbage på, hvis jeg fx ikke kan mere om 15-20 år.

Jeg har en plan om at læse videre til bygningskonstruktør, og selv hvis jeg ikke gør det, så har jeg noget at

Ja, jeg har vist nærmest planlagt hele mit liv – og det kendetegner en del af os EUX studerende. Men jeg havde holdt mig til en hel almindelig

erhvervsuddannelse, hvis EUX ikke eksisterede, så for mig var det ikke et valg mellem gymnasiet og EUX.” Victor, 16 år: ”Jeg har overvejet tømrer siden 7. klasse. Men da jeg nåede 9. begyndte jeg at tænke, om

UDFORDR LIVET viby-efterskole.dk

Drømmer du om at stå på en scene? Vil du være musiker, danser, skuespiller eller event manager? På Viby Efterskole kan du afprøve dine drømme, få venner for livet og udfordre dig selv.

42

3tilbage til indhold


at alle døre er åbne” det virkelig kunne passe, at jeg havde vidst, hvad jeg ville siden 7. Jeg tog herud for at høre om det. Det lød spændende, jeg var bogligt med – og så handler det om at holde dørene åbne. Lige nu har jeg ingen planer om at læse videre, men det med de åbne muligheder er vigtigt for mig.”

Hvad synes I, andre skal vide om uddannelsen? Mads: ”På første grundforløb prøver man diverse ting og fag af ude i værkstederne.

Vi laver et færdigt projekt, hvor man bruger det hele. Det kan fx være et shelter. De praktiske projekter spiller sammen med det boglige fx i engelsk og dansk. Og det giver noget motivation, det med at vi straks kan bruge det boglige til noget praktisk. En rigtig god kombination af det boglige og det erhvervsrettede.” Victor: ”Det er et højt niveau bogligt. Vi starter på C niveau og så bygger vi op, så man skal holde fokus og have lyst til det boglige. Man skal have gjort sig nogle tanker om det og man skal ikke være skoletræt. Til gengæld kommer man hurtigt ind på livet af dem, man går sammen med og man taler med alle. Uddannelsen foregår sådan,

at vi er ½ år på skole og ½ år ude i praktik, og sådan veksler det i 3 år. På skoledelen har vi både praktiske og gymnasiale fag.

Hvorfor skal andre vælge EUX? Victor og Mads: ”Tag uddannelsen hvis du har en intention om at læse videre på et tidspunkt. Eller har en skade, der måske på et tidspunkt kan hindre dig i at arbejde. Og så er der det med at holde alle muligheder åbne.”

En hurtig vej til at blive selvstændig Det er nemt at få job

annelsen d d u r e d n u n God lø

Ikke to ns dage er e

Startskud på karrieren

43

3tilbage til indhold


Min studenterhue giver

Amanda troede, at hun skulle være konditor, men så opdagede hun en anden og for hende helt rigtig vej til drømmekarrieren Det lå ikke i kortene, at Amanda skulle læse til ernæringsassistent. Vennerne i Kalundborg kiggede mod STX og handelsskolen.

kombinationen af erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse.”

”Jeg får stadig de gymnasiale fag, som jeg skal bruge for at kunne læse videre, men det er koblet tættere ”Jeg drømte om at læse videre, men sammen med det fag, som jeg brænjeg syntes ikke at fagene på gymder for. Lærerne gør virkelig meget nasiet virkede relevante for mig,” for at give fagene praktisk mening forklarer hun. i forhold til den t d fe t e Efter et år i 10. r e erhvervsuddaniv g Det ig ll e klasse faldt valget k rs nelse, som vi a r fo m il jø, a t v i h i stedet på grundhver især er i g s a m ti d ig b a g g ru n d , o forløb på erhvervsgang med.” sammen skolen ZBC. Blikket k a n hy g g e os anden For Amanda var rettet mod en o g h jæ lp e h in betyder det, at uddannelse inden for det eksempelvis i engelsk har været fødevarer. muligt at lave opgave om madspild, ”Jeg troede, at jeg skulle være kondimens hun i fysik har arbejdet med tor, men grundforløbet er en fed måde energiforbrug i køkkenmaskiner. at få præsenteret mange forskellige ”Det kan godt være, at nogen tænker, muligheder på, og her gik det op for mig, at ernæringsassistent-uddannel- at det er ekstra hårdt, fordi man tager to uddannelser på én gang, men sen gav meget mere mening. At det jeg synes faktisk ikke, at man kan så samtidig kan tages med en EUX mærke det. Måden at de to kobles betyder, at jeg kan bruge det til at sammen på gør, at nogle fag bliver læse videre og tage en bachelor inden nemmere og mere meningsfulde, og for fødevarer, ernæring og sundhed, selvom der naturligvis er afleveringer siger Amanda, der ikke har fortrudt

44

3tilbage til indhold

og den slags, så er lærerne gode til at samarbejde og koordinere dem.” Og så gør sammenholdet på EUX-holdet en stor forskel. Her samles elever fra meget forskellige erhvervsuddannelser for at koble gymnasiefag på deres uddannelse. ”Det kræver noget, når man tager en EUX, men vi er fælles om det. Vi er gode til at tage hånd om hinanden, og man kommer igennem uddannelsen sammen. Det giver et fedt miljø, at vi har forskellig baggrund, og samtidig kan hygge os sammen og hjælpe hinanden.” Samtidig er der plads til at være sig selv, slår Amanda fast. ”Det har betydet meget, at jeg har haft mulighed for at træffe mit uddannelsesvalg selv, men også, at jeg nu er et sted, hvor jeg kan mærke, at jeg bliver klogere på mig selv. Fordi udgangspunktet hele tiden er noget, der giver mening for mig. Også på EUX-delen.”


PRAKTISK MENING

45

3tilbage til indhold


DAGBOG FRA S

Køge Handelsgymnasium havde fået muligheden for at deltage i Euroscola – et initiativ, der afholdes i Europa Parlamentet i Strasbourg for at styrke ungdommens interesse for EU. Euroscola afholdes flere gange årligt og denne gang var Iben Høgholm og Sine Skjershede Nielsen fra IBS English linjen på HHX på Køge Handelsskole med. Her er deres dagbog fra turen:

Onsdag den 21. marts Vi vågnede en smule trætte i bussen denne morgen, nu var vi dog i Frankrig. Da vi ankom fandt vi hotellet og fik pakket ud, derefter havde vi resten af dagen til at slappe af og se byen. Dagen igennem kunne man lave hvad man ville, og det blev både til sightseeing, shopping og meget andet. Om aftenen mødtes vi alle på en hyggelig lille fransk restaurant, hvor vi sluttede dagen af sammen, for derefter at gå tilbage til hotellet og sove, så vi ville være friske til en lang men spændende dag i morgen.

Før turen Inden turen skulle 24 elever udvælges til at deltage, og baseret på en ansøgning blev eleverne valgt på tværs af årgang og studieretning. Kort efter beskeden om hvem der skulle deltage kom, blev vi alle samlet for at få information om turen, allerede her startede forventningerne til turen. Et par dage senere skulle vi alle mødes igen til et lynkursus i retorik, så vi for alvor ville være klar til at debattere EU-politik i den store plenarsal i parlamentet.

Torsdag den 22. marts Vi var alle spændte ved morgenstunden, da vi skulle afsted mod Europa-Parlamentet. Alle havde taget deres fineste sæt tøj på: Drengene jakkesæt og pigerne kjoler og jakkesæt. Bygningen, som vi skulle besøge, var Louise Weiss-bygningen. Den huser bl.a. EU-parlamentets stormøder, og kostede hele €450 millioner at opføre. Efter et grundigt sikkerhedstjek og navneopråb, blev vi vist hen til parlamentets mødesal, hvor vi fik tildelt nogle pladser. Arrangementet blev indledt af en velkomsttale af en EU-parlamentariker samt en præsentation af de deltagende skoler. Hver skole havde

Tirsdag den 20. marts Endelig kom dagen; det var blevet tid til at vi skulle afsted. Vi mødtes tirsdag aften foran skolen, med bagagen pakket med det fineste tøj og høje forventninger. Dog var der lidt tid til det for alvor gik i gang, først var der nemlig lige en 16 timers lang bustur forude. Vi kom alle på bussen og fik sat os til rette, hvorefter den lange bustur begyndte. Turen blev både brugt på at sove, så vi ville være friske ved ankomst, men der blev også tid til hygge og at lære de andre at kende.

HTX NÆSTVED

HTX KØGE

N A T U R V ID E N SK A B E L IG

E

en fra teknisk En studentereksam ekte vej til dit dir gymnasium er den drømmestudie. knologi og Med innovation, te jt niveau i hø på b ka naturvidens del af et en du r ve bli , sis prak ingsmiljø, hvor isn rv de spændende un forskning er en nysgerrighed og ud gen. da naturlig del af hver , robotter Her ses computere om side e sid og hvide kitler herboards ot m , åle sk tri med pe . og designmanualer

KOM TIL

ÅBENT HUS

10. NOVEMBER 2018

46

3tilbage til indhold


STRASBOURG

/ Af: Sine og Iben

valgt kultur, blev placeret sammen i en mødesal, hvor vi skulle diskutere forslag til:

valgt repræsentanter, der foran alle skulle give en kort fremlæggelse om deres uddannelsesinstitution. Dernæst orienterede en anden parlamentariker om unionens opbygning, hvor vi efterfølgende kunne stille hende spørgsmål. Det var der rigtig mange deltagende, der benyttede sig af, og det resulterede i, at man virkelig kom i dybden med EUs arbejde.

”Kan vi fremme Europas kulturelle mangfoldighed?”. Her skulle vi diskutere i to timer, hvorefter der blev valgt en sekretær og en ordfører, som skulle præsentere de forslag, gruppen havde udarbejdet. Sine var så heldig at blive valgt som sekretær, og derfor skulle jeg sidde med de andre gruppers sektærer og fremlægge vores forslag for resten af parlamentssalen. Dette var en unik oplevelse.

Efter vi havde spist, skulle vi blive siddende i cafeteriaet. Der lå en masse ark på bordene med omkring 20 spørgsmål skrevet på. Meningen var, at man skulle finde sammen med tre andre personer fra hvert deres land for at svare på nogle spørgsmål omkring parlamentet. De grupper, som fik flest rigtige svar, skulle så dyste mod hinanden i paratviden såsom musik, geografi osv.

Sidst skulle der holdes finaleafstemning i Europaspillet, hvor de fire grupper skulle dyste i paratviden. Selvom afstemningen var mere forvirrende end Eurovision, kom vi til sidst frem til en vinder. Som afslutning fik vi alle diplomer en lækker T-shirt – eller i hvert fald en blå T-shirt samt en oplevelse, vi sent vil glemme.

Fredag 23. marts

Vores gruppe kom desværre ikke i finalen, da vi alle var danskere – hovsa. Lad os bare sige, at vi blev diskvalificeret. Det næste på programmet var, at vi skulle ud i nogle arbejdsgrupper, som var opdelt ud fra specifikke emner: immigration og migration, miljø og vedvarende energi, sikkerhed og menneskerettigheder, Kulturarv, Europas fremtid eller unges beskæftigelse. Os, der havde

Uret ringede tidligt fredag morgen, det var tid til at vi skulle tilbage mod Danmark igen. Det blev til en hurtig morgenmad, og så ned i bussen endnu en gang, denne gang var tasken ikke længere pakket med forventninger, men med gode minder og oplevelser, man normalt ikke får andre steder. Turen var gået ud over al forventning, og alle havde fået noget med hjem, både socialt og fagligt, for ikke at nævne et nyt billede af hvad EU egentligt er for noget.

Få et fedt år på Nysted Efterskole Nysted Efterskole er en praktisk efterskole, der retter sig mod dig, der ønsker at gå i skole på en anden måde. Vil du være tømrer, sundhedshjælper, skovarbejder, mekaniker eller andet håndværk, og har du måske lidt svært ved de boglige fag, så er Nysted Efterskole nok lige noget for dig! Skolens værksteder og bygninger ligger på et 30 tønder land stort område. Værkstederne er fordelt i moduler, så du har mulighed for at prøve kræfter med flere gennem dit år på efterskolen. Hvis du ønsker at tilmelde dig skolen, skal du kontakte skolen. Der er mulighed for at komme på besøg.

Nysted Efterskole · Skansevej 22 · 4880 Nysted Tlf: 5487 1178 · info@nysted-efterskole.dk

nysted-efterskole.dk 47

3tilbage til indhold


FINGRENE NED I FAGENE Nedtællingen til huen, festerne og en lang sommer, er godt i gang, da Karriereguiden møder Esben Frette Johnsen og Vitus Sydendal Flodgaard fra HTX på Slotshavens Gymnasium i Holbæk. Fremtiden ligger lyst forude, der er 10 skoledage tilbage, men alligevel vil de to 18-årige gerne slå et kærligt slag for den uddannelse, de snart er færdige med Esben og Vitus kan se tilbage på 3 år fyldt med praktisk arbejde, laboratorieforsøg, faglig fordybelse og nye venner, der nu er gamle venner. Men et af uddannelsens højdepunkter, skulle de næsten nå til afslutningen, før de mødte. Finalen i Dansk Biologiolympiade, som blev afviklet i Odense i starten af juni. 15 finalister – blandt dem Esben og Vitus – håbede, arbejdede og krydsede fingre for at deres besvarelser, forsøg og viden, ville kunne give dem den eftertragtede billet til den internationale finale i Iran. Det blev ikke den her histories helte, der gik videre. Lad det være sagt med samme. Men der er ingen sure miner at spore. Tværtimod. ”Det var en stor oplevelse både fagligt, socialt og personligt,” fortæller de to HTX’ere. ”Det har fyldt rigtig meget med træningsrunder, semifinale og til sidst finalen. Og selvfølgelig ville vi gerne have været til Iran, men sådan skulle det ikke være. I sidste ende, kunne man nok altid have arbejdet endnu hårdere eller knoklet endnu mere med terperiet, så vi synes, det er de rigtige, der fik billetten,” fortæller de. ”Nogle af spørgsmålene var så svære, at selv verdens top-

forskere ville have svært ved at svare, så vi er ikke alt for nedtrykte. Vi fik også en fed social oplevelse ud af det, hvor vi virkelig støttede hinanden og var glade på hinandens vegne.”

/ foto: Vibeke Birkmann

Åbne døre og muligheder Når sommerferie, studenterfester og de lyse nætter, er ved at nå vejs ende, står den på videregående uddannelse for de to elever. Molekylærbiologi ligger højt på ønskelisten, ligesom matematik også er en mulighed. Alle døre står åbne uanset, hvilken vej de vælger, for de to forventer et snit så højt, at man skal bruge en stige for at nå det. Meget af det skyldes en uddannelse, de begge kunne fordybe sig i. Et fagligt fællesskab med kærlighed til naturfag. Og så er der også lige den med virkeligt at få fingrene i bolledejen. ”Vi laver rigtig meget projektarbejde og laboratoriearbejde og får

fingrene ned i tingene. Det er en kæmpe fordel, især når vi skal til at læse videre, for så er vi vant til at tage kitlen på og gå i laboratoriet,” lyder det fra Esben og Vitus. ”HTX har plads til det hele og åbner for så meget. Der er mange, der har fordomme om, at vi er socialt akavede, og ja, vi er vel en slags nørder, men på den fede måde.” Hovedbudskabet er, at man måske skal kigge en ekstra gang på HTX, inden man endelig bestemmer sig – og så får forældrene også lige en opsang med på vejen. ”Der er nogle forældre, der ikke helt ved hvad HTX er,” griner Vitus. ”Da jeg sagde til mine forældre, at jeg ville på HTX, troede de, at jeg ville være håndværker.”

48

3tilbage til indhold


10. klasse VÆRKSTED

10. klasse MAD Ta’ en 10. klasse med spot på hotelog restaurationsbranchen og få praktisk erfaring, mens du styrker din faglighed.

Ta’ en 10. klasse med spot på teknik og håndværk og udforsk mulighederne ved en erhvervsuddannelse.

Rådhusvej 75A, 4540 Fårevejle | 23 65 73 44 | hrs@eucnvs.dk | www.eucnvs.dk

Få en god start på din fremtid HHX & HTX Et godt fundament til de videregående uddannelser.

EUX Bliv fagudlært og student på én og samme tid.

EUD Undervisning med hands-on oplevelser fra erhvervslivet.

J. Hagemann-Petersens Allé 22, 4400 Kalundborg | 72 290 500 | allikelund@eucnvs.dk | www.allikelund.dk

”Slottet”

HTX – til dig, der f.eks. vil være læge eller ingeninør HHX – til dig, der f.eks. vil være advokat eller iværksætter

– 3 fede år du for altid husker

HHX & HTX

Slotshaven 1, 4300 Holbæk | 72 290 200 | slotshaven@slotshaven.dk | www.slotshaven.dk

START TIL AUGUST PÅ PROCESSKOLEN

ELEKTRIKER EUD/EUX INDUSTRIOPERATØR LAGER OG TRANSPORT PROCESOPERATØR EUD/EUX

| 72 290 400 | eucnvs@eucnvs.dk | www.eucnvs.dk Processkolen | Rynkevangen 7-9, 4400 Kalundborg 49


Fra side 29

Håndværker på historisk byggeri... Hvordan er det at være med til et historisk projekt som det her? På mange måder er det jo bare et arbejde for os. Men det er en fed tanke, at det ikke kunne stå uden os. Vi er med til at sætte nogle rammer.

Jonas Mosvang – murer Hvorfor valgte du at blive murer? Jeg var skoletræt og ville gerne ud og tjene nogle penge hurtigt. Og så kan man se de ting, man laver rundt omkring. Man bliver en del af noget.

Har du et godt råd til unge, der skal vælge ungdomsuddannelse? Man skal prøve at komme ud i noget praktik. Jeg har ikke fortrudt, at jeg har valgt det her.

Hvad er det bedste ved dit job? Om sommeren kan man gå ude og arbejde i det gode vejr. Man kan se sit arbejde tage form, og så er det bare fedt at være sammen med kollegaerne.

Hvordan er det at være med til et historisk projekt som det her? Det er sjovt at tænke på, at om 50 år vil det stadig blive brugt. Det med at man kan sige, at man har været med til at bygge det.

Thomas Jensen – ventilationsmand Hvorfor valgte du at blive ventilations­tekniker? Det er først nu, at ventilation er blevet en egentlig uddannelse. Jeg er oprindeligt uddannet automekaniker, andre er smede.

Har du et godt råd til unge, der skal vælge ungdomsuddannelse? De skal tænke på, at det de vælger nu, ikke betyder at de hænger fast. Jeg var sikker på, at jeg gerne ville være mekaniker dengang, men jeg prøvede forskellige ting inden for at se, om det virkelig var det, jeg skulle.

Vi sørger i bund og grund for, at der er frisk luft i hele byggeriet. I alle nybyggerier skal ventilationen være helt i orden. Vi mangler folk. Men når man er i gang, er det virkelig godt. Man kører meget selvstændigt og planlægger selv sin dag. Hvad er det bedste ved dit job? Det bedste er, at man selv er med til at planlægge, så friheden. Man skal kunne komme ud af fjerene, for vi møder allerede kl. 6, men til gengæld har vi fri allerede 14.30.

ÅBEN DØREN TIL VERDEN

Klemmenstrupgård Produktionshøjskole - PBE - STU - EGU - KUU - Campus

IKKE alle går den lige vej ud i livet Hvad med dig? Har du brug for hjælp til at finde DIN vej? Prøv Klemmenstrupgård produktionshøjskole - det er praktisk!

GLOBAL EDUCATION 10. klasse Global Education lærer dig om kulturmøder både fagligt og i praksis, og du får mulighed for både at rejse ud og for at være vært for besøgende udefra.

Mange værksteder med alt fra håndværk og pædagogik til mad, handel, gartneri, medie, kunst og idræt

Åbent hus d. 6. oktober kl. 10

Få en plads på

- garanteret også et der passer DIG!

• • • •

Kulturmøder og -forståelse Undervisning primært på engelsk Studietur og udveksling Personlig udvikling, mod og samarbejde/teambuilding • Introduktion til det STX og til den internationale IB Diploma

Kom forbi til en rundvisning - alle onsdage 10.30!

R DIG& YRKE VI S TÅ I DANSK OGS ATEMATIK M

Klemmenstrupvej 25, 4600 Køge, Tlf.:5663 3700, www.klemmenstrupgaard.dk, FB: klemmenstrupgaardphs

www.herlufsholm.dk

50

3tilbage til indhold


MIT FAG LØBER I BLODET Sonni har vidst, at han ville være tjener længe før, at han startede på uddannelsen En levevej er ikke kun noget, du læser dig til. Det er også noget du brænder igennem med. Det gør 19-årige Sonni Jakobsen, der er blandt landets mest lysende tjenertalenter, med blandt andet en andenplads ved DM i Skills i bagagen. For Sonni er tjenerfaget en identitet, der er båret med hjemmefra og grundlagt længe før, at han startede på Kokke- og Tjenerskolen ZBC i Slagelse. ”Der har altid været værtsskab og gæstgiveri i mit hjem. Det er her, det starter. I et hjem, hvor der er kaffe på kanden og småkager på dåsen uanset, hvem der kommer på besøg.” Fortsættes side 58

Ta ’10. klasse på Bliv Erhvervsassistent - det tager kun 2 år

Besøg os på Efterskolernes Dag Søndag 30/9

aret uafkl rret, i v r o på ar f Jeg v e et snit kolen. s vd e a k h l o g f omme o kunne k 2 fra at jeg , å under p n e

kærlighed til musikken 3 LINJER

o mig tr på rløb 2 KUU gav grundfo . e r e luttet snit på 10. s vid f a g e et rj r Idag ha elsskole med iesmann, 22 fåor nd ine G nt inden Katr Køge Ha ste risme

MUSIKER • SANGSKRIVER • PRODUCER

kærlighed til musikken kærlighed til musikken instrumentalundervisning • sammenspil • musikkundskab kor • teori & hørelære • sangskrivning • studieproduktion ----- innovation & iværksættelse • dannelse & identitet -----

i og Tu 017 vsass rhver ksætteri 15-2 net E ra 20 Ivær , l e KUU f Hand

festivals • turné • udlandsrejse • koncerter • musical mm 3 LINJER

Uddan

MUSIKER • SANGSKRIVER • PRODUCER instrumentalundervisning • sammenspil musikkundskab MUSIKER • SANGSKRIVER • •PRODUCER 3 LINJER

mest praktisk - lidt boglig ...for dig som vil videre

kor • teori & hørelære • sangskrivning • studieproduktion instrumentalundervisning • sammenspil • musikkundskab ----- innovation & iværksættelse • dannelse & identitet ----kor • teori & hørelære • sangskrivning • studieproduktion ----innovation & iværksættelse • dannelse & ----festivals • turné • udlandsrejse koncerter • identitet musical mm

70x100 generisk plakat final.indd 1

LÆS MERE PÅ WWW.KUU.DK OG KONTAKT UU-VEJLEDEREN i din kommune - allerede idag!

01/09/16 13.51

festivals • turné • udlandsrejse • koncerter • musical mm Sejergaardens Musikefterskole Sejergårdsvej 2, 4340 Tølløse • info@sejergaardens.dk

Kombineret Ungdomsuddannelse Køge, Roskilde, Greve Tovholderskole Køge - 61961442 - kuu@mail.dk 70x100 generisk plakat final.indd 1

51

70x100 generisk plakat final.indd 1

01/09/16 13.51

3tilbage til indhold

01/09/16 13.51


”Her kommer vi tæt på og får lov til at være os selv” Rammerne og mulighederne var vigtige, da Michael og Niklas traf deres uddannelsesvalg De hvide kitler står helt skarpt i undervisningslokalet, hvor 18-årige Niklas Jensen og 22-årige Michael Willumsen sammen med deres medstuderende er i fuld gang med at producere øl. Stemningen er løssluppen, selvom der slet ikke er blevet prøvesmagt på produktet. ”Vi har det ret sjovt,” siger Niklas og afslører, at det bare er en af mange årsager til, at han møder ind om morgenen på ZBC i Roskilde med et smil på læben.

nye maskiner og nogle gode lærere. Du får lov til at være dig selv, og du bliver set som den du er. Det betyder rigtigt meget,” understreger Niklas. Det gjorde det også for holdkammeraten Michael, der har taget en omvej til procesoperatøruddannelsen. Bag sig har han blandt andet et halvt år på universitetet, hvor han læste til datalog. ”Undervisningsmetoderne er meget anderledes her. Det var faktisk ret overvældende at komme fra det meget boglige til det mere praktiske,” forklarer han og peger på, at han oveni også får tilfredsstillet sin

”Jeg er virkelig blevet positivt overrasket over, hvor selvstændigt, at du får lov til at arbejde, mens du samtidig skal gøre det sammen med andre. Og så er det fedt, at du hele tiden får lov til at prøve tingene af i praksis.” Han er netop gået i gang med uddannelsen som procesoperatør, og har derfor sin daglige gang i Fødevarefabrikken, der er et praksisnært læringsmiljø på erhvervsskolen. Det vil sige, at der er stort fokus på og mulighed for at teste den teoretiske undervisning af i praksis.

han og afslører, at han drømmer om en plads i lægemiddelindustrien. Her, som i andre brancher, er procesoperatører i høj kurs. Uddannelsen til procesoperatør er udpeget til fordelsuddannelse, hvilket vil sige, at der uddannes til et fag, hvor arbejdsgiverne forventer et stort behov for arbejdskraft. Lægemiddelindustrien er en af flere brancher uddannelsen peger i retning af, og som eleverne klædes på til med de opgaver, der løbende skal løses på uddannelsen. Mange processer ligner således hinanden på tværs af brancherne. I Roskilde bliver de konkretiseret med fødevareproduktion. Fra brygning af øl til kafferistning og produktion af mælkepulver, hvor der hele tiden er fokus på blandt andet kvalitetssikring, effektivitet og udvikling. ”Jeg synes det er ret spændende, og jeg vil gerne være med til at udvikle nye måder at gøre tingene på,” forklarer Niklas, der også håber på en mulighed for at arbejde med lægemidler.

Det er her en ny generation af procesoperatører bliver uddannet til jobs inden for brancher med produktionsanlæg.

interesse for biologi og kemi. Med en praktisk orienteret tilgang.

”Det gjorde en stor forskel for mig, at omgivelserne er, som de er. Her er

”Det giver gode muligheder, når jeg skal ud og finde en lærerplads,” siger

52

3tilbage til indhold

”Jeg vil gerne være med til at gøre en forskel for blandt andet folk med sukkersyge,” siger han.


Udveksling i udlandet med Explorius

Udveksling i udlandet - hvad er det for noget? Har du gået rundt og tænkt på hvad udveksling betyder, og hvad det går ud på? Med Explorius kan du komme på udveksling til 14 destinationer, og det betyder helt enkelt, at du rejser til udlandet, går i skole i enten fem eller 10 måneder. Du vil starte i en helt almindelig klasse med lokale drenge og piger, og så starter dit eventyr. Du vil med tiden blive flydende i sproget de taler i det land du er rejst til, du får venner for livet, og du kommer til at bo hos en værtsfamilie som vil tage dig ind i deres familie, som var du deres egen. Lyder det spændende og lige noget for dig? Læs meget mere på www.explorius.dk og følg vores elever som er på udveksling nu, på Snapchat.

Exploriusdk 53

3tilbage til indhold

Explorius Danmark, Hørkær 24, 2730 Herlev Telefon: 70 26 20 02 - info@explorius.dk


S HU 8 T 01 18 EN 11 2 15ÅB 16/ KL. D. 3D

Co

te es ed r le s f el rk er a kl nm vi a D ud å du eb r p ed w to r iv a e lle g m Bl im kol r e di an S le ti ik am 3D dv t s ilu tle nt sp sa e iv rt ud Bl po r st es live b

ge

lle

G

e

am

ge

lle

Co

Kig forbi til åbent hus i november eller kontakt Søren Hansen på 2726 7746, hvis du vil vide mere om vores uddannelser på 3D College og Game College.

3DCOLLEGEDENMARK GAMECOLLEGE.DK - En del af Viden Djurs

54

3tilbage til indhold


TALENTUDVIKLING på højt plan Når først talent er spottet, skal det plejes og videreudvikles. På EUC Sjælland gøres der meget for de elever, der både kan og vil, og derfor arbejdes der med talentudvikling. På tværs af uddannelserne er der eksempelvis talentspor, hvor mindst 25% af hovedforløbet foregår på et højere niveau end det obligatoriske. Hertil konkurrerer eleverne også mod andre talentfulde unge på lands- såvel som international plan.

Anja Termansen, bygningsmalerelev Deltog i skolemesterskaberne i Skills 2019, hvor hun fik en andenplads. Hun repræsenterer dermed EUC Sjælland ved regionsmesterskaberne.

Anja Termansen

”Jeg var med til Skills sidste år, og det var en helt fantastisk oplevelse! Sidste gang blev jeg skolemester, og jeg kan godt mærke, at der er ekstra pres på i år, fordi jeg er den eneste, der tidligere har deltaget. Men jeg elsker at konkurrere, og selvom jeg ikke går så meget op i præmierne, så er det fedt at kunne udvikle sine evner. I år er målet også at komme til regionsmesterskaberne, men jeg vil rigtig gerne gå hele vejen, og komme til DM i Skills 2019.”

Andreas Bosen, frisørelev Går på talentsporet for frisører. ”Jeg er perfektionist til fingerspidserne i mit arbejde med hår, og jeg lægger utrolig meget vægt på, at mit håndværk er gjort 100% færdigt, og ikke halvt. Jeg er målbevidst, tillidsfuld over for mig selv og ikke bange for at sige nej. I og med jeg er talentsporelev, får jeg stillet de udfordringer jeg har brug for, jeg kan presse mig selv til det yderste, og jeg udvikler mig mest muligt i min uddannelse.”

Andreas Bosen

Bjarke Almer Frederiksen, elev på HTX Køge Hans forskningsprojekt vandt en tredjeplads i kategorien technology ved konkurrencen Unge Forskere 2018. Gevinsten var en præmiecheck på 8.000 kroner, samt en plads i den internationale forskningskonkurrence CASTIC i Kina til august 2018. ”Jeg gik og tænkte på, at jeg gerne ville prøve mine ambitioner af uden for HTX. Skolen inviterede mig med til en forelæsning ved ATU (Akademiet for Talentfulde Unge, red.), og den inspirerede mig til et projekt, der endte med at blive tilmeldt Unge Forskere. Jeg var lidt chokeret, da jeg faktisk vandt en placering, og det var ret vildt, at pludselig stå på scenen i Forum med undervisningsministeren og Prins Joachim. Pengene som jeg vandt, skal bruges til min efterfølgende forskning, inden jeg tager til Kina. Det bedste ved oplevelsen har været, at se hvordan der er så mange unge, der går så meget op i det de laver at man brænder for noget, og så fuldfører det.”

Bjarke Almer Frederiksen

55

3tilbage til indhold


ER DU VILD MED VIDEN? Det er Patricia og William, der går på HTX i Vordingborg og ved siden af er del af ATU, Akademiet for Talentfulde Unge

Engagement er et fantastisk bidrag til læring, og for nogle er det så stort, at de søger endnu mere viden end den, der kommer på en almindelige skoledag.

Det gælder blandt andre Patricia Sørensen og William Allerup Carlsen. De to 17-årige går begge på HTX i Vordingborg, men her ud over er de optaget på ATU, Akademiet for Talentfulde Unge. Et tilbud til fagligt stærke og motiverede unge, der gerne vil have endnu mere viden og flere udfordringer. ”Det er måske lidt misvisende at kalde det talentfulde unge, for i virkeligheden handler det om at være engageret. At ville det,” forklarer Patricia, der er i gang med sit andet år på HTX og har været del af ATU i halvandet år. For hende var det en naturlig tilføjelse til det høje faglige niveau, som hun allerede møder på HTX. ”ATU favner bredt og samtidig får du mulighed for at fordybe dig endnu mere,” slår hun fast med et smil på læben og påpeger, at ATU har givet mulighed for både at opleve forelæsninger på universitetet og virksomhedsbesøg. Temaerne ligger inden for samfundsviden-

56

3tilbage til indhold

skab, naturvidenskab og humaniora. Hertil kommer forskellige forløb med fokus på personlig udvikling. Der er både frivillige og obligatoriske forløb. ”Men du kan ikke undgå, at du må give afkald på noget, men det gør jeg gerne, for det giver mig rigtigt meget oven i det, som jeg lærer på HTX,” forklarer William, der er i gang med sit første år på HTX og sit første halve år i ATU. ”Det er en mulighed for, at jeg kan fordybe mig endnu mere i et meget specifikt emne, og jeg synes egentligt ikke, at det giver et ekstra pres. På ATU har du jo selv valgt, hvad du vil fordybe dig i, så du er engageret på en anden måde.” Ind til videre har det betydet, at han er blevet endnu mere klog på, hvad han gerne vil efter HTX. ”Jeg er meget glad for programmering, og kunne godt se mig selv tage en software ingeniør på DTU efter gymnasiet. Det har jeg så fokuseret på i ATU, og derfor blandt andet suget til mig om Machine Learning.” De to HTX’ere ved godt, at de måske kan lyde som et par nørder, men faktisk er det ikke helt sådan de selv ser på det. ”Jeg vil nok bare betegne mig selv som meget nysgerrig og videbegærlig,” forklarer Patricia.


Kezia Fuglø Gregersen, 3.g. Medstifter af Studenternetværk Roskilde:

”STX – en verden af muligheder” Det er ikke uden grund, at STX er den mest succesfulde ungdomsuddannelse nogensinde. Oprindeligt skulle det være en uddannelse for de få, men tænk på hvor mange røde studenter vi har i dag! Det er fordi uddannelsen fungerer og giver mening, og det bliver den ved med, fordi den konstant udvikler sig i takt med virkeligheden omkring den. Du skal vælge STX, hvis du gerne vil have en høj faglighed, et bredt udsyn og et supergodt socialt miljø. Jeg synes, noget af det stærkeste ved uddannelsen er, at man arbejder med mange forskellige fagområder. Det giver et mere nuanceret udsyn og med en dybere og bredere forståelse af verden omkring os. Det almene gymnasium giver dig samtidig en frihed, som du ikke finder andre steder. Du får mulighed for at stoppe op og tænke dig om en

ekstra gang. Du låser dig ikke fast på en bestemt karrierevej, når du vælger en STX. I stedet åbner du op for et væld af muligheder, fordi du får adgang til alle videregående uddannelser. Dette er langt fra ensbetydende med, at STX’en ikke er målrettet, for samtidig er uddannelsen designet således, at du har frihed til at bevæge dig i en bestemt retning, og dermed lægge dit fokus lige dér hvor det giver mest mening for dig i forhold til, hvor du gerne vil ende. Når du træder ind på gymnasiet, bliver du en del af et levende, dynamisk og supergodt socialt miljø. Det viser sig fx ved, at STX er den ungdomsuddannelse, der har det laveste frafald og den højeste overgang til de videregående uddannelser. Trods den sande fortælling om, at STX’en er hårdt arbejde, så har eleverne

Høje Taastrup Private Gymnasium

styrken og motivationen til at holde ved. Selvfølgelig skyldes det, at uddannelsen giver mening i et fremtidsorienteret perspektiv, men man skal ikke undervurdere betydningen af det sociale miljø, som skabes, idet så mange forskellige mennesker samles om en fælles interesse og styrkes af de mange elevstyrede aktiviteter såsom musicals, caféaftener og fester, samt oplevelser som studieture og ekskursioner. I virkeligheden bliver du ikke kun en del af ét stort socialt miljø, men også mange mindre fællesskaber i form af din klasse, dine valgfagshold og de elevudvalg du vælger at tage del i. Når du vælger en STX, siger du ja tak til 3 år til at blive klogere på bestemte fag og klogere på verden, men også klogere på dig selv, og du får lov til at dele oplevelserne med en masse andre unge, både i små og store fællesskaber.

På fiskehandleruddannelsen lærer du at forarbejde, tilberede, kvalitetsvurdere og præsentere fisk, samt at rådgive kunderne.

Bliv fiskehandler

STX-business STX-medie Se på – og tilmeld dig – vores helt nye STX-uddannelser uden fx idræt og oldtidskundskab på www.htpg.dk

På erhvervsfiskeruddannelsen bliver du klædt på til at klare de udfordringer, du møder i det moderne fiskeri.

r Har du brug fo ? et frisk pust

Bliv erhvervsfisker

HF Du kan endnu nå at tilmelde dig den nye HF-uddannelse hos os. Også selvom du kommer direkte fra 9.klasse. Se www.htpg.dk

Begge uddannelser er meget praktisk orienteret og veksler mellem skole- og praktikophold. Se mere på fiskeriskolen.dk

HØJE TAASTRUP PRIVATE GYMNASIUM Erik Husfeldts Vej 2b, 2630 Taastrup, tlf. 70 200 325, info@htpg.dk

Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

57

3tilbage til indhold


Fra side 51

Mit fag løber i blodet... ”Sammenholdet er helt fantastisk, og det kan mærkes at vi deler en fælles passion for godt værtsskab,” forklarer han.

At det kunne danne fundament for en karriere, opdagede Sonni, da han som 14-årige startede som opvasker og halvandet år senere blev reservetjener.

”Jeg ser faktisk ikke mig selv som tjener, men som vært. Det er min opgave, at give gæsterne en oplevelse ud over det sædvanlige. Det uanset om det er første gang de kommer eller er faste gæster, og uanset om de køber en dyr menu eller ej. Oplevelsen skal være lige god uanset,” forklarer han.

”Jeg kunne se, at de andre havde en enorm faglig stolthed og kærlighed til faget, og den smittede af. Det at bruge faglig stolthed til at sprede glæde til andre mennesker. Det gav mening for mig, forklarer Sonni, der på intet tidspunkt har fortrudt, at han fulgte sit hjerte og valgte en erhvervsuddannelse, selvom flere af klassekammeraterne valgte en anden vej.”

Derfor er to dage heller ikke ens, og det er i høj grad med til at give motivation i hverdagen.

”Jeg tror ikke, at der er ret mange i 9. klasse, der ved, hvad de gerne vil. Mange tror, at de skal på gymnasiet, og det er der ikke noget galt i. Det skal bare ikke være fordi du tror gymnasiet er finere end en erhvervsuddannelse. Det er det ikke. Det er bare en anden vej at gå, og jeg ved, at der sidder elever i gymnasiet, der får 02 og egentligt hellere ville lave noget med deres hænder. Og når det gælder vennerne, så får du nogle nye, der oven i købet deler din interesse.”

”Det er aldrig kedeligt, for alle gæster er forskellige, og de skal hver især have en individuel behandling.”

Det stiller samtidig krav til nærvær og omstilling. ”Jeg er god til at læse mennesker. Det skal du være, fordi du er vært, og du skal kunne få folk til at føle sig hjemme. Det handler om at være nærværende uden at være anmassende. Der findes ikke noget værre end en tjener, der tror, det kun handler om ham eller hende.”

Når det kommer til den nye vennekreds, dækker det ikke kun skolekammerater, for Sonni taler lige så varmt om kollegaerne på lærepladsen Restaurant Babette i Vordingborg.

KOM TIL

informationsmøde den 17. januar 2019

EUD

FÅ DEN BEDSTE START PÅ KARRIEREN Med Eud Business bliver du hurtigt klar til en fremtid inden for butik, handel eller event. Du får en god grunduddannelse samtidig med at du udvikler dig personligt. Elevtiden i en virksomhed giver dig joberfaring, du kan skrive på dit cv, når du skal videre med din karriere. Læs mere om Eud Business på rhs.dk

58

3tilbage til indhold


LAD OS FINDE DEN RETTE UDDANNELSE TIL DIG

Jeg er Uddannelsesofficer. Jeg er en chatbot, og min opgave er at hjælpe dig med at finde de mest relevante uddannelser for dig i Forsvaret. Hvis du fortæller mig lidt om dig selv, vil jeg give dig et indblik i de uddannelser, der matcher dig bedst.

OK, lad os komme i gang!

UDDANNELSESOFFICEREN.DK

59

3tilbage til indhold


På skolehjem får du masser af EKSTRA FORDELE Marcus er fra Odense, men læser til urmager i Ringsted, og derfor bor han på skolehjem. Det har givet masser af muligheder og positive oplevelser.

hurtigt udvidet dit netværk,” siger han.

Når andre elever bevæger sig ud på parkeringspladsen eller til busstoppestedet ved ZBC i Ringsted efter skoletid, så behøver Marcus Henriques end ikke sin jakke. Han pakker sine ting sammen i undervisningslokalet på urmageruddannelsen, bevæger sig ned ad gangen, forbi FoodHall og ind gennem en dør til det skolehjem, der er hans hjem på hverdagene.

ikke et værksted hjemme hos mig selv, hvor jeg kan gøre det. Så låner jeg bare en nøgle,” forklarer han.

Han kommer fra Odense, så afstanden kunne have spændt ben for drømmeuddannelsen. Hvis det da ikke lige var for muligheden for at kunne bo på skolehjem. En mulighed for de elever, der har mere end en time og femten minutters transporttid mellem bopæl og uddannelsessted.

”På forhånd havde jeg slet ikke regnet med, at der faktisk boede så mange her, eller at de kommer fra så mange forskellige s o c ia uddannelser. h u rt ig t d u få r m e g e t ”Vi har også Det er fak­e tv æ rk u d v id e t d it n haft arrangetisk noget menter med bagerne om af det fedeste aftenen, hvor vi har kunnet bruge ved skolehjemderes faciliteter til at prøve forskelmet. Her er folk lige ting, og på den måde får du også med meget for­skellig baggrund, oplevet andre uddannelser.” kar­riere og ud­”Det kræver selvfølgelig noget af dig, dannelse, så du når du bor på skolehjem. Fordi du lærer noget nyt bor så tæt på andre og deler værelse hele tiden,” forklamed en anden, så kræver det, at rer Marcus. du er åben, kan snakke med andre mennesker og er glad for at møde ”Og du lærer nye mennesker at kende. Vi laver rigtigt meget nye mennesker. Er du det, vil jeg til gengæld også klart anbefale det.” socialt på tværs, så du får meget

”Det har sine klare fordele. Og ikke kun, at jeg slipper for transporten frem og tilbage til Odense. Det betyder også, at jeg her kan udnytte værkstedet i længere tid. Mangler jeg eksempelvis, at gøre noget færdigt, så har jeg

Det kan eksempelvis være, når man spiser aftensmad sammen, i forbindelse med fester i den bar, der er indrettet i kælderen, i spillerummet eller i det træningslokale, der også er her. Her ud over er der fællesområder både ude og inde, der giver mulighed for eksempelvis D u læ re r n y e at se film eller t k e n d e . dyrke sport samm e n n e ske r a g t m e g e t men med andre V i la v e r ri g ti å elever. lt p å tv æ rs , s

På skolehjemmet bor eleverne to og to sammen. Det vil sige på et værelse med to enkeltmandssenge og med eget toilet. Værelseskammeraten er ikke nødvendigvis en studerende på samme uddannelse.

60

3tilbage til indhold


Klar til karriere efter to år

Hvad har en udtrækkelig knagerække med en uddannelse i handel og administration at gøre. Faktisk rigtig meget! Hjernen bag knagerækken, som var hovedelementet i et regionalt mesterskab i entrepreneurship, Helene Jørgensen er nemlig i fuld gang med en EUX Business på EUC Nordvestsjælland.

EUX Business kombinerer gymnasiale fag med en erhvervsrettet uddannelsesdel og en specialisering inden for enten handel eller administration. Den lille, brune knagerække med 4 knager, ser umiddelbart ikke ud af så meget. Men når man hører tanken bag, og ser at den kan trækkes ud i begge sider, forstår man bedre, at Helene Jørgensen og Henriette Hjorth kan kalde sig regionale mestre.

De to vandt som sagt det regionale mesterskab – og gik videre til DM, hvor eventyret desværre endte. Selv om deres beregninger viser, at produktet og firmaet bag er levedygtigt, har Henriette og Helene bestemt sig for at stoppe her. For de vil nemlig fokusere på den uddannelse, de begge to har forelsket sig i.

”Arbejdet med de regionale mesterskaber og DM har fyldt det hele i det meste af et halvt år. Nu kunne vi ”Jeg havde brug for en knagerække, godt tænke os at sælge idéen, for vi der ikke fyldte så meget, men som kunne tilpasses til at blive større. Men brænder for vores uddannelse – og det er den vi skal koncentrere os om nu,” jeg kunne ikke finde en,” fortæller Helene, 28 år. Så hun opfandt en selv! lyder det fra 21-årige Henriette. Efter en 2. plads i en lokal innovations­ cup blev Helene og hendes oprindelige makker opfordret til at gå videre med projektet. Helene tog opfordringen til sig – med Henriette som ny partner.

De kommer dog til at have knagerækken med i baghovedet en tid endnu. For projektet har betydet meget – og kommer til at betyde meget – for deres faglige udvikling og glæde ved uddannelsen.

”Vi er rigtig glade”

De to valgte begge uddannelsen, fordi den hurtigt ville kunne give dem et godt afsæt til job og karriere. Efter to år på skole, skal de i praktik i 2 år – og er derefter klar til videre beskæftigelse ELLER videre uddannelse. Kombinationen betyder, at der skal nås rigtig meget på de to første år, men det er ikke noget, der skræmmer Helene og Henriette. ”Det er ligesom 2 uddannelser i 1. Både en gymnasiedel og en erhvervsdel. Det betyder meget for virksomhederne, fordi de ved at man kan noget. Men det er hårdt. Det ER hårdt! Vi fik at vide, at der ikke var plads til studiejob og det er der heller ikke. Men vi er rigtig glade,” fortæller de regionale entreprenørskabsmestre.

Tag på udveksling med AFS Interkultur Du kan vælge mellem mere end 40 lande, hvor du skal bo i et år hos en lokal familie, mens du går i skole, lærer om den lokale kultur og får venner fra hele verden.

AFS Interkultur Danmark

@afs_den

61

3tilbage til indhold

www.afs.dk


Mikkel drømmer om at blive gulvlægger Mikkel Egebro har trods sine 21 år aldrig taget folkeskolens afgangseksamen. Men nu har han fået chancen for at indhente det forsømte, og målet er at blive uddannet som gulvlægger. ”Jeg blev smidt ud af folkeskolen i fjerde klasse. Jeg havde svært ved at sidde stille på skolebænken og koncentrere mig. Derefter fik jeg hjemmeundervisning i halvandet år – også uden den store succes. Så det har set meget sort ud for mig.” ”Men nu har jeg fået chancen og har fået et job som EGU-elev hos KD Gulve i Roskilde, der kan hjælpe mig videre til at få en uddannelse. Det er jeg rigtig glad for, og min far er mindst lige så glad – og stolt,” siger Mikkel Egebro, der fik kontakt med KD Gulve i sommer, hvor han gik på produk­ tionsskole. Drømmen er at blive gulvlægger. Men der er et stykke vej endnu, for kravet er, at Mikkel består fagene dansk og matematik på VUC. Her til sommer skal han op i dansk på 9. klasse-niveau, og efter sommer­ ferien gælder det matematik. ”Jeg skal have et 2-tal i begge fag for at kunne komme ind på teknisk skole, og det er vejen frem for mig, da jeg gerne vil være gulvlægger. Nu kan jeg se for mig, at drømmen om at få en uddannelse kan gå i opfyldelse,” siger Mikkel Egebro. Mikkel er et godt eksempel på, at der er håb for alle – også dem der har haft en svær skolegang. ”Vi krydser alle fingre for, at Mikkel får et 2-tal, så han kan

komme videre med sin uddannelse og i sidste ende blive gulvlægger. ” ”Det vigtigste er, at du kan lide at bruge dine hænder og kan møde på arbejde hver dag. Vi vil rigtig gerne gøre noget for de unge men­ nesker, der er skoletrætte.” ”Derfor har vi lavet en aftale med enkelte, lokale produktionsskoler og folkeskoler om, at de bare kan sende tage fat i os, hvis de har elever, der pjækker for meget eller bare ikke kan sidde stille i timerne.” ”Passer det ind i vores arbejdsplanlægning, og tror vi på, at det unge menneske vil og kan få et udbytte, tilbyder vi, at de kan komme ud til os,” siger Jan Dalsgård, KD Gulve. Han er Mikkels chef hos KD Gulve, der er kendt for at tage et stort so­cialt ansvar, når det gælder at give unge på kanten af samfundet mu­ ligheden for uddannelse og job. En ny undersøgelse, som Kraka har lavet for Dansk Byggeri, viser, at byggeriet er meget flinke til at tilbyde job til mennesker, der er på kanten af arbejdsmarkedet af den ene eller den anden grund. 25 procent af de nye medarbejdere i byggeriet var mennesker, som var på kanten af arbejdsmarkedet. Fx kontanthjælpsmodtagere, der ikke er job­ parate, folk på sygedagpenge eller andre offentlige ydelser, pensio­nister og efterlønsmodtagere.

62

3tilbage til indhold

Mikkel blev smidt ud af fjerde klasse. Men nu har han taget skeen i egen hånd, har fået elevplads, er i gang med at tage dansk på 9. klasse-niveau på VUC, og er godt på vej mod målet om at komme i lære som gulvlægger. / foto: Claus Birch


KLAR TIL UDDANNELSE?

Start på Roskilde Tekniske Skole

T I: R A T S lde i k s o R Valby Høng

Læs om uddannelser, se datoer for åbent hus og infoaftener m.m. www.rts.dk Telefon 46 300 400 63


FAGLIG og PRAKTISK forberedelse til ungdomsuddannelse Faglighed, fællesskab og fokus på fremtiden. Det er fundamentet de Frie Fagskoler bygger på. Gennem fokus på en praktisk og projektorienteret måde at lære på og et inkluderende kostskolemiljø, er målet at løfte eleverne videre til erhvervs- eller anden ungdomsuddannelse. Og det gælder både de unge, der bare har brug for motivation og afklaring og unge inden for fx STU målgruppen Busser fyldt med ældre borgere stopper op foran Medborgerhuset i Vordingborg og sætter passagerer af i en lind strøm. Passagererne, som typisk er brugere af kommunens plejecentre, glæder sig til en dag med musik og dans, god mad og gode oplevelser. Og hvad har det så med Vordingborgs Frie Fagskole at gøre? En hel masse. For Ældrefestivalen, som begivenheden hedder, tæller blandt andet Vordingborgskolen blandt arrangørerne. Uden for Medborgerhuset er skolens elever optaget af at sætte gang i små værksteder, hvor de laver bolcher og bager pandekager. Inden for bliver der solgt mad, kørt væddeløb på motionscykler, forberedt mad og hygget om de ældre. Ældrefestivalen er kulminationen på flere måneders forberedelse. Og netop det med at tænke projekter og praktisk arbejde ind i undervisningen, er kendetegnende for de Frie Fagskoler, fortæller Vordingborgskolens forstander Jette Rønne. ”Det er en meget faglig oplevelse for vores elever. De tænker deres interesser og faglighed ind i alle detaljer af sådan en begivenhed. Håndværkslinjen står for en hel masse af det praktiske. Vores køkkenhold laver mad, og SOSU linjen er med hele vejen rundt,” forklarer Jette Rønne. ”De danser med de ældre, de laver motionsløb på cykel, hvor der er 4 vindere hver dag, som vinder en middag på skolen. Det handler om hele tiden at tænke virke-

ligheden ind i undervisningen. Festivalen forbereder eleverne på praktik med nogle hands-on oplevelser, hvor de konkret kan se, hvad det betyder at være i arbejde.”

Et åndehul Rummelighed er et andet nøgleord på de Frie Fagskoler. En rummelighed, hvor der er plads til alle, uanset om man er 10. klasseelev, i gang med Parat til Erhvervsuddannelse eller STU elev. De 15 STU elever er integreret på skolens mange linjer på lige fod med alle andre elever. Og for alle elever gælder det, at de skal lære, at de alle sammen, er et vigtigt led i et større fællesskab. ”Det vi kan udover at fokusere på det praktiske og faglige – og gøre de unge klar til videre uddannelse – er at give dem et åndehul. Det kører så hurtigt det hele. Her snakker vi om, hvordan man er borger i Danmark, og de får en oplevelse af, at de er vigtige. Vi har dem i kostskolemiljøet og har den tid, der er brug for til at lære dem, at de skal være ansvarlige for deres egen situation. Og vi lærer dem, at deres mening også betyder noget,” lyder det fra Jette Rønne. Med en stor bredde af faglige linjer har Vordingborgskolens elever virkelighed mulighed for at udforske deres interesser og faglige talenter, uanset om de brænder for traditionelle håndværk, mad, sundhed eller kreative fag. Et af de sidste skud på linjestammen er game- og spildesignlinjen, som i den grad er blevet en succes.

64

3tilbage til indhold

”Hvis vi ville, kunne vi fylde skolen op med glade gamere, men det vælger vi ikke at gøre,” fortæller Jette Rønne. ”Det er vigtigt for os, at vi er en skole med bredde, og hvor de unge møder alle typer elever. Vi har 18 på holdet og fokus er på kodning og spiludvikling, så de sidder ikke bare og spiller.”


OURE KOSTGYMNASIUM ST

UDENTERE

KS A CAM

PÅ RM

BO

F ER NP DYRK DI

O

PUS

TA

EN

G

M

D

IN

ING

ART / SPO

RT

&

DANS MUSIK SKUESPIL ADVENTURE+SKI SEJLADS+SKI SKI BOARDSPORT FODBOLD HÅNDBOLD

ÅBEN TILMELDING FOR ALLE

Læs mere på www.oure.dk/kostgymnasium Book en rundvisning på 62 38 38 15

65

3tilbage til indhold


AFSLAPPEDE UNGE

På efterskolen møder, og bor du sammen med andre unge, der ikke er som dig. Der vil være unge fra andre byer og andre lande. Det er, når du møder de andre, at du oplever verden som meget større end dig selv, og det er her du knytter venskaber med helt nye venner, du ellers aldrig havde fået chancen for at møde.

Afslutningen af grundskolen kan gå hen og blive meget mere end et adgangsgivende afgangsbevis til videre uddannelse. Især hvis den unge vælger at gøre det fra en af landets 247 efterskoler.

På en efterskole er der, ud over de almindelig skolefag, en række anderledes oplevelser som udlandsture, linjefag som fx Drama, Friluftsliv eller Hest og ture, turneer og turneringer, der spicer skoleåret op, og er med til at give de unge udfordringer og kompetencer på en hel masse områder. Nogle efterskoler er prøvefri, men på langt de fleste kan man både tage folkeskolens afgangsprøve og 10. klasse. Undervisningen på efterskolerne er ofte meget andeledes end almindelig klasserumsundervisning, men den står mål med undervisningen i folkeskolen, hvilket betyder, at du kan være sikker på at få faglig kvalitet - også på de skoler, hvor oplevelserne fylder meget. Undersøgelser viser, at unge der har taget 10. klasse på en efterskole har 10% større sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse end unge, der afslutter grundskolen med 9. klasse. Mest af alt så adskiller efterskolerne sig fra den almindelige skole ved at være kostskoler. Eleverne bor på skolen og ud over undervisningen deltager de i hverdagslivet med praktiske opgaver inden for rengøring, madlavning og andre praktiske gøremål. Fritiden er også på skolen; både i hverdagen og i weekenderne, hvor der ofte arrangeres sjove ting som fx bagedyst eller sportskampe.

Alle kender nok efterskoler som steder, hvor der krammes på kryds og tværs, hvor der er en ret afslappet stemning, og hvor de unge går i hættetrøjer. Ja, hoodien er vel nærmest blevet en efterskole”uniform”. For nogle signalerer det måske ikke ambitioner og gode karakterer at gå i street-wear, men man skal ikke tage fejl. Den afslappede unge er resultatet af seriøst, målrettet arbejde. Arbejde der går ud på at gøre plads til hele mennesket, at turde at begå fejl, at stole på egne evner og at lære konstruktivt samarbejde, så man ved, at når man gør sit bedste, så har man gjort det godt. Næste gang du ser en ung i en hoodie med alle vennernes navne på, så se ind under hætten, og se en ung, der både har mod på at gribe sit eget liv og har samvittighed til også at gribe det sammen med andre. Bag det afslappede ydre bliver der på efterskolen bygget en kraftfuld kerne, den unge har med sig, og kan trække på, resten af livet.

ee, forsta / Af: L one H

Mens rigtig meget uddannelse har fokus på læring og dygtiggørelse rent fagligt, så har efterskolerne det ekstra gear, hvor der er fokus på dannelse. Dannelse er det helt særlige og vigtige projekt, hvor den unge finder sine fødder, sit ståsted og lærer sig selv at kende. Det er det store projekt, som efterskolerne arbejder med dagligt; eleverne skal ikke alene blive til ’noget’, men de skal blive til ’nogen’. Til livsduelige mennesker. Som Julie, der har taget 9. klasse på Lundby Efterskole, siger ”Jeg kender mine meninger meget bedre nu, og tør stå ved dem”.

66

3tilbage til indhold

nder på Lun

dby Efterskol

e


er seriøse og målrettede

Brøndby Idrætsefterskole Brøndbyvester Boulevard 6 DK-2605 Brøndby

Telefon: 36 35 08 03 Telefontid: 8.30-11.30 og 13.00-15.00 brondby-ie.dk

VI SKABER HELE MENNESKER

FODBOLD DRENGE

DANS

FITNESS

FODBOLD PIGER

BORDTENNIS

ISHOCKEY

ESPORT

MED STÆRK VILJE, STORE AMBITIONER & HØJT ENGAGEMENT 67

3tilbage til indhold


NU SKAL ROSKILDE HA’ EN EFTERSKOLE Roskilde skal på landkortet som efterskoleby. Det mener i hvert fald en gruppe ildsjæle, der i flere år har kæmpet for, at uddannelsesbyen også kan prale af en efterskole. Og nu lykkedes det. Roskilde Outdoor Efterskole åbner efter planen i august 2019 – og med de mange for­ håndstilkendegivelser, der allerede er strømmet ind, bliver det med glade elever på alle gangene. Det er ikke et øjeblik for tidligt, at vikingebyen får sin egen efterskole, hvis man spørger arbejdsgruppen bag projektet. Og det ville byen også have haft, hvis ikke simpel lovgivning om ejer/lejerforhold havde stået i vejen. Men med en ændring af loven, ligger mulighederne nu åbne for Roskilde Outdoor Efterskole. Byen ved fjorden, er det ideelle sted at placere en efterskole. For her får man det bedste af alle verdener, lyder det fra initiativtager Lotte Nowack. ”Jeg kunne ikke forstå, hvorfor der ikke var nogen efterskole i Roskilde, for vi ligger tæt på det hele. Vi har gode transportmuligheder og med fjorden lige uden for døren,” siger Lotte, der er uddannet lærer, og i dag skoleleder. ”Vi kan lave en unik kombination af byefterskole – og dem er der ikke mange af – men med en outdoor profil.”

”Vi er en Grundtvigiansk efterskole – og hvad betyder det så i en moderne sammenhæng? Det handler om identitet, fortælling og mening. Vi skal lave praksisnær undervisning, hvor man tager biologiundervisningen med ud – og mærker tingene på egen krop. Og hvor man fokuserer på fortællingen,” forklarer hun. Den fysiske placering af den nye efterskole, bliver et af Roskildes gamle vartegn: Sankt Hans – nærmere bestemt den fredede Kurbygning. Stedet er fyldt med historie og atmosfære. Og det skulle bare være der, fortæller Janne Hjorth Brask, formand for bestyrelsen. ”Vi har hele tiden haft et billede af, at det skulle være her. Vi har været rundt om mange bygninger, men er hele tiden vendt tilbage til det her sted. Bygningen er på mange måder skabt til at være efterskole med gode rum og mange muligheder. Og så skulle vi ikke til at bygge en masse om.”

Fortællingen om sig selv

Naturen som omdrejning

For Lotte som lærer er efterskolemiljøet en god måde at nå hele vejen rundt om de unge mennesker – og være med til at skabe en fortælling om sig selv, de kan bruge fremover.

Efterskolen kommer til at køre med tre linjer: H2O, hvor vandet er omdrejningspunktet, Outdoor Sports med alt, hvad der hører til frilufts­ livet og Art & Craft – også med afsæt

i den omkringliggende natur og med masser af muligheder for både adrenalinsus og fordybelse. Budskabet om projektet skal bredes ud. Og hvem er bedre end unge på de kommende elevers egen alder og med fede efterskoleoplevelser bag sig? Derfor har Janne og Lotte rekrutteret Katrine og Sidsel som ambassadører og frivillige hjælpere. Og de to piger er glade for at hjælpe til med det indledende fodarbejde. Sammen med en flok andre unge fra Roskilde. ”Jeg har gået på efterskole selv, og jeg synes alle burde have et efterskoleår, fordi man får så meget med. Det giver noget på modenhed og alt det man lærer om sig selv. Man får også lidt ro til at tænke sig om,” lyder det fra 19-årige Katrine, som snart kan kalde sig student. ”Jeg havde meget travlt med at komme videre på gymnasiet, men når jeg tænker tilbage nu, var det godt, at jeg kom på efterskole.” For Sidsel blev efterskolen en pauseknap og en chance for at bremse jagten på topkaraktererne og fokusere på noget andet. ”Efterskoleåret blev en social oplevelse for mig – og det trængte jeg til,” fortæller 19-årige Sidsel, som også snart kan sætte huen på hovedet. Nysgerrige er velkomne til at kontakte efterskolen for en eventuel rundvisning.

68

3tilbage til indhold


Emma Koch har været med Bindernæs Efterskole i Prag. Her er hendes dagbog fra turen

DAGBOG FRA EN EFTERSKOLETUR TIL PRAG Efterskole livet er noget helt specielt. Man lærer meget nyt om sig selv og andre, da man ikke har sit eget sted. Det skal man være forberedt på, men det er også med til at rykke grænser. Op- og nedture vil også altid være en del af livet, og det er der skam også masser af på efterskolen. Men sammenholdet er alting værd, man får ægte venner for livet. Det er generelt lidt en familie for en til sidst.

En dag i Prag Den 26. maj tog vi til ”tårnet” i Prag, vi skulle op af en høj bakke og en masse trapper. Det var virkeligt hårdt at skulle gå, og det krævede mod, vilje, styrke og en masse støtte. Og det med, at man havde alt imod sig, men så alligevel klarede man den. Også det med, at man får et klap på skulderen, idet man har klaret det. Det synes jeg også viser en fed side af at gå på efterskole, virkeligt sammenholdet og at vi hjælper hinanden fra det dårlige til det gode igen. Den 27. maj var vi ved “kæreste broen” eller nok bare en bro med meget betydning. For det er den bro, man hænger låse op på, mange gør

det hvis man har en kæreste eller en bedste veninde, samt en med værelse nummer på, det gjorde vi nemlig på mit værelse. Efter det, var der ikke langt til John Lennon muren, og den skulle vi selvfølgelig male på – det er en tradition. John Lennon muren er en væg af meget stor betydning, den har et budskab om, at der skal være plads til alle – uanset hvordan man er, eller ser ud. Og personligt synes jeg det er fedt, at der findes sådan en væg, man kan male på, hvad man har lyst til. Den 28. maj: I dag har været en dag med mange kilometer på programmet, men det er gået godt. Så længe man har et par venner/veninder, så går det som smurt. Vi har været nede af den dyreste gade i Prag, hvor man uden problemer kan finde noget til den anden side af en million. Vi var også kort ved det jødiske kvarter og (hurtigt) oppe ved en skaterpark. Der var mange trapper! Noget af det bedste ved dagene i Prag, er alt den frihed og det ansvar

vi får. At man kan stå på egne ben :) Fx. har jeg og 3 veninder været ude i et outlet og shoppe og spist lidt mad. Og at kunne gøre sådan noget er virkelig med til at gøre det hele meget federe :) Den 30. maj gik turen hjem til skolen igen. Det var en dag fuld af nye indtryk, trods at vi skulle sidde i bus i 14 timer. Dagen startede stille med, at vi skulle spise morgenmad, pakke vores ting på værelserne og gå ned mod bussen og få pakket den. Da vi var nået ind over den tyske grænse, blev vi hevet ind til siden af politiet som skulle lave et hurtigt tjek. Og det gik helt fint. Bussen begyndte at blive varmere og varmere at sidde i, og selvfølgelig endte vi i en meget lang kø! Dér sad vi i ca. 1 1/2 time. I al den tid, hjalp vi virkelig hinanden. Vi var ved færgen 00.45 og var tilbage i Rødby på skolen lidt over kl 02. Vi var alle godt trætte, da vi igen lå i vores senge, efter en meget lang, men lærerig dag.

Hvor går man hen, når de ordinære ungdomsuddannelser ikke er en mulighed?

rlige ae s d e m e g n u r o f n e s s Besøg uddannelsesme e G R AT IS behov og deres voksn ADGAN G

tember Onsdag 19. sep 16 – 19 kl. 9 – 14 og kl. tember Torsdag 20. sep kl. 9 – 14 scenter Roskilde Kongre Møllehusvej 15,

4000 Roskilde

Se mere på specialkompasset.dk og på Facebook

Mød udbydere af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse STU, specialefterskoler, behandlingsskoler, socialøkonomiske virksomheder o.m.a. Stort foredragsprogram for vejledere, lærere, pædagoger, sagsbehandlere og pårørende.

Specialkompasset | Industrivej 21, 4000 Roskilde | T: 9189 8510 | jp@compassfairs.dk | specialkompasset.dlk

69

3tilbage til indhold




  2019 –2020

       

                 

  

      

   



Mere end 40 års erfaring Kun frivillige værtsfamilier Altid kontaktperson ved destination Personlig kontakt og service Både Welcome-camp og O-weekend  Fair og gennemsigtige priser  Støtte både før, under og efter

HUSK  

  

  







 

ARGENTINA

AUSTRALIEN

IRLAND

FRANKRIG

HOLLAND

BRASILIEN

SPANIEN

ØSTRIG

UNGARN

 CANADA

COSTA RICA

ENGLAND

ITALIEN

NEW ZEALAND

SKOTLAND

TYSKLAND

THAILAND

USA

| Facebook: IntoHighSchool | Instagram: intohighschooldk 3tilbage | Tlf.: +45 7734 7708 | www.into-highschool.dk |

70

til indhold


NÅR SKOLEGANG OG PROFESSIONEL HÅNDBOLD GÅR HÅND I HÅND ”Hvis det for eksempel ikke fungerer på skolen, fungerer det heller ikke på banen og omvendt. Det er svært at holde fokus på banen, hvis du for eksempel løber og tænker på at nå den næste aflevering til tiden”

Sportslinjen på HHX i Nykøbing F. giver professionelle talenter i håndbold, fodbold og brydning fleksible forudsætninger for uddannelse Det er tirsdag og klokken er 10. Ud af døren på HHX går 18-årige Lauritz Reinholdt Legér. Han har fri. Fri til to timers træning, der skal gavne hans talent på håndboldbanen. Fem andre elever og talenter, forlader også skolen. De vender tilbage klokken 12 og får senere på dagen én times undervisning, der indhenter det, de gik glip af tidligere på dagen. Sådan har tirsdage og torsdage set ud for Lauritz Reinholdt Legér i syv måneder:

Kærlighed til matematiske udfordringer Lauritz Reinholdt Legér er stadig kun på sit første år af den handelsgymnasielle uddannelse, hvor han læser på markedslinjen og særligt holder af de matematiske udfordringer. Han har flere gange været udtaget til landsholdets u18 hold og drømmer om at spille ungdoms EM i Kroatien næste år. I den mere fjerne fremtid, vil han også blive ved med at uddanne sig, måske på CBS.

”Det fungerer rigtig godt. Jeg er glad for det indtil videre,” siger den unge mand, der er på kontrakt hos Team Sydhavsøerne (TSØ), hvor han spiller venstre back og playmaker.

Godt sammenspil

”Det er fedt, når man kan lave det, man elsker allermest og tage en uddannelse på samme tid.”

Træningen fylder i gennemsnit tre timer i hverdagene og så er der kampe i weekenden. Det forudsætter et godt sammenspil elev, forældre, klub og skole imellem.

Danmarks Mindste Efterskole 8., 9. eller 10 klassetrin Ingen linjer, men undervisning i dyrepasning, køkken, sejlads, landbrug, ridning, håndværksfag. Mulighed for duelighedsbevis eller traktorkørekort Rejse til fx Tanzania eller Indien

VESTFYNS EFTERSKOLE

Nørremarksvej 21 • 5690 Tommerup 6476 3113 • ve@vestfynsefterskole.dk

71

3tilbage til indhold


Fra side 10

En makker når livet bøvler... ” Dem der sidder med appen er ikke nødvendigvis dem, der har brug for professionel hjælp her og nu. Den er primært henvendt til dem, der ellers ikke ville gøre noget og måske så på et tidspunkt nå derhen, hvor de får brug for hjælp. Her får de mulighed for at tage ansvar på en hurtig og enkel måde,” siger hun. ” Man er anonym. Det med, at de kan sidde derhjemme med deres telefon, er ’gratis’ på en anden måde end at sidde overfor en anden person. Og en måde at tage problemerne i opløbet. Det kan være svært at erkende, at man har det skidt. Her kan man forholde sig til det, inden problemet bliver for stort.”

Af unge for unge Appen indeholder korte tekster og filmklip, der relaterer til de 11 temaer. Den giver også hjælp til, hvordan man kan støtte sine kammerater – eller hvor man kan henvende sig for yderligere rådgivning. De unge har selv været med til at udvikle appen og netop derfor taler den også direkte til dem.

gruppe, men det betyder ikke, at andre unge ikke har glæde af den, lyder det fra Fonden for Socialt Ansvar. ”Det er pt. de gymnasiale uddannelser, , vi kan trække statistik på lige nu, men andre kan sagtens få hjælp af appen alligevel,” understreger Terese Werner, som også forudser, at vi ikke har set toppen af problemerne endnu.

”Appen er udviklet sammen med 75 gymnasieelever, der virkelig kender til problematikkerne,” siger Lena GeertJørgensen. ”Og de er virkelig glade for den selv. Mange siger, at det er første gang, der er hjælp til dem, hvor det ikke er en lærer, der står og dikterer, hvad de skal gøre.”

”Jeg tror, det bliver et større problem. Der er utrolig meget pres på at profilere sit liv og vise, at man kan det hele. Medierne og de sociale medier spiller en stor rolle, og det gør forældrene faktisk også. De presser på, fordi de ikke helt forstår den verden, de unge lever i.”

Da det er gymnasier og elever, der har været med til at udvikle redskabet, er det primært henvendt til den

Kastanievej Efterskole

- din kreative efterskole i hjertet af København TEKSTIL & DESIGN

KERAMIK

MUSIK

BILLEDKUNST

FOTO TEATER & PERFORMANCE

kastanie.dk

Elsker du at være kreativ?

33 31 08 08

På Kastanievej Efterskole tilbyder vi en kreativ 10. klasse i hjertet af København. Lyder det som noget for dig, så ring eller skriv til os, så vi sammen kan aftale et tidspunkt for en rundvisning på skolen. Vi glæder os til at møde dig!

72

Kastanievej 2, 1876 Frb. C facebook.com/KBHefterskole kastanievejefterskole KBHefterskole

3tilbage til indhold


Eget musikhus og lydstudie

Efterskolernes Dag 30. september, 11-17

ård Egen friluftsg kajak av H , Adventurerace g og Klatrin

Fodbold 3 g ange om ugen m ed 4 dygtige tr ænere

esign, Billedkunst, Tøjd Foto. og ed Smykkeværkst

Løbelinje i elitetræner jd samarbe e med og Claus Hechmann Kaiser Sport

Kom og besøg Danmarks smukkeste efterskole og tilmeld dig dit livs år Næsgaard Efterskole | Bringserevej 2 | 4850 Stubbekøbing | Telefon: 54868030 | kontor@naesgaard.dk | www.næsgaard.dk

FODBOLDLINJE

NATURLINJE

73 LØBELINJE

MUSIKLINJE

KUNST/DESIGNLINJE


Fra side 13

Verdens bedste studerende... Det kan relateres til virkeligheden

Hvad tænder dig, når det kommer til uddannelse?

Mathilde Nielsen på 18 år er en af de eux business elever, der snart skal afprøve færdighederne i en virksomhed. Hun er klar til at starte som elev i SKAT efter de første 2 år på skolebænken. Og Mathilde har aldrig fortrudt, at hun tog et af de mere utraditionelle valg

Det, at jeg kan bruge det til noget. At man kan snakke med andre om det, og de forstår, hvad man laver. At man kan relatere det til virkeligheden, og man kan se, at man kommer til at bruge det. At man virkelig lærer noget.

Hvorfor eux?

Hvordan har de sidste 2 år været?

Det var tilfældigt. Jeg hørte om det fra en vejleder. Jeg ville ikke på en 3-årig gymnasial uddannelse, og så mente min vejleder, at det var noget for mig. Og så ville jeg også gerne have en elevplads, så jeg kunne arbejde og tage en studiepause og få noget praktisk erfaring.

Det har været så fedt! Lærerne er dygtige og ved, hvad de snakker om. De er meget motiverede. Og så er her et fedt miljø, hvor man virkelig gør noget ud af, at klasserne fungerer socialt. Lærerne går virkeligt op i hver enkelt elev, og vi har en kontaktlærer, som holder øje med os.

Hvad vil du anbefale andre? De skal undersøge alle deres muligheder og ikke bare springe på en gymnasial uddannelse, fordi det er det man gør. Men det er også vigtigt, at man virkelig vil det. Mine forældre sagde, at jeg skulle gøre, hvad der passede til mig – og så kunne de godt lide, at man kan være næsten helt sikker på en elevplads.

Hvorfor SKAT? Jeg troede måske ikke, jeg ville ende med en elevplads der, men det lød spændende. Jeg er glad for tal, og der er en god blanding af tal og administration, som jeg synes er et godt mix. Jeg tænker ikke så meget på image og den slags, selvom det selvfølgelig bliver lidt sjovt at sige, at man arbejder for SKAT.

ss lse EUX Businentereksamen EUX Business er en unndgedtokmosnutodr,dahnannedel,

ta faglige stude den for bland in slivet r e c n te e p Den erhvervs m e ud i erhverv r ko e m iv m g o k n t e a D l . ti r 15 i 20 r m an kla l de der startede to år i skole e ngsg ivende ti r a e g ft d a E . r e e ls s e s e d le de til EUX B usin innovation og dgangsg iven v irk somhed. a r n e e i n s e d D . la s p d v le len . t elev pla til en toårig e efter skolede efter afslutte e r e rn ls ie e n m n e a d d a d k u vervsa v ideregående elserne på erh n n a d annelse d ru lo e h ac rvsfaglig udd e v rh e n e profession sb d e amen m studenterek s n e r re e in b m ko Uddannelsen Kilde: eux.dk

74

3tilbage til indhold


NATUR • KREATIVITET • HÅNDVÆRK – det er Kongeådalens Efterskole. Et år i det værdibårne fællesskab. Det forbinder os i nye venskabsbånd. Med en vifte af valgfag, niveaudelt undervisning, sang, fortælling og hverdagsliv bliver DU til VI.

DOVERVEJ 19, 6660 LINTRUP TELEFON 74 85 53 33 INFO@KESKOLE.DK

Kontakt skole ! for en aftale

M A RGINA L .DK

KESKOLE.DK

Besøg os n

Sammen skaber vi efterskole med fokus på bæredygtighed, ligeværd og fællesskab. Et efterskoleår venter dig her på Kongeådalens Efterskole, hvis du tør tage imod fællesskabet og give tilbage midt i hverdagen sammen med andre. Det forventer vi af hinanden. Du spiller en vigtig rolle i at få skolen til at fungere, og vi har lyst til at lære dig godt at kende. Der er plads og tid til samtaler om alt mellem himmel og jord. Kom til Efterskolernes Dag og oplev alle mulighederne. Vi har en vifte af forskellige valgfag inden for friluftsliv og adventure, landbrug, design, håndværk, medie og scenekunst, så du kan både dyrke dine største interesser – og prøve noget nyt!

75


På STX får jeg balance

Min HF er mit sejrsbevis

– mellem et hårdt skoleliv og et stærkt fællesskab Pauline Christiansen går i 3.g. med en studieretning med Bioteknologi A, Matematik A og Fysik B

Stefan Jensen Blomquist går i 2. HF

Er du en af dem, der valgte STX/HF, fordi dine venner gjorde det? Eller har du dine helt egne grunde? STEFAN: Jeg har mine helt egne grunde. For mig er den 2-årige HF en vej tilbage til samfundet efter at have været tilknyttet det offentlige i en årrække. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har haft nogle store psykiske udfordringer, som har spændt ben for min udvikling. Men nu er jeg stærkt i gang med at vise mig selv og min omverden, at jeg kan gennemføre noget og at jeg har et mål med mit liv.

PAULINE: Jeg tænkte egentligt ikke over, hvad mine venner ville. Jeg var i stedet optaget af, hvor jeg kunne finde de mest engagerede lærere, der var kendt for at tage eleverne seriøst i en bred vifte af fag. Her hørte jeg en masse godt om STX fra dem jeg kender.

Hvilken slags uddannelse går du efter for at skabe dig et godt liv? STEFAN: Jeg overvejer både at læse pædagogik eller PAULINE: Jeg er rigtig interesseret i hvad kemikaler kaste mig over et jurarelateret felt. Det der er et godt gør ved vores krop, når vi får dem i fødevarer og mediliv for mig, er et liv, hvor jeg får mulighed for at påvirke cin. Med den undervisning vi får i sprog gennem de tre andre mennesker i en positiv retning. Jeg er faktisk ikke år på STX kan jeg en dag være med til at undersøge den nervøs for, om jeg skal klare mig i fremtiden. Jeg har slags på et globalt plan. Lige nu tænker jeg, at det kunallerede erfaret, at man kan rejse sig efter at være blevet ne være spændende at bidrage til andres gode helbred fældet i livet. Det er min skolegang på HF et bevis på.. inden for fx det farmaceutiske område.

Gymnasiet er kendt for at åbne alle uddannelsesdøre og tilbyde et unikt ungdomsfællesskab. Hvad tager du personligt med dig efter dine år her? STEFAN: Den kamp jeg tager nu lærer mig en masse om mig selv og min omverden. Her er mine faglærere helt afgørende. For selv om de kører deres officielle lærerlingo i timerne, så er de altid i øjenhøjde med os unge. Den oplevelse tager jeg med mig videre.

PAULINE: Det er nok det, at man kan have et hårdt skoleliv og et godt socialt liv på samme tid: Skolen tilrettelægger en masse aktiviteter, som fester, idrætsdag, forårskoncerter osv. Men det er fællesskabet med vennerne og med lærerne, der gør hårde dage til gode dage.

Hvis du skal give to råd til grundskoleelever, der er i tvivl om hvorvidt de skal vælge gymnasiet, hvad vil du så sige? STEFAN: Følg din mavefornemmelse for at tage et HF, hvor mange af klassekammeraterne er lidt ældre end på STX. Og beslut dig for, om du vil engagere dig i klasse­ lokalet, selv om du ikke får standpunktskarakterer. Det er dit engagementet i timerne der vil rykke dig mest.

PAULINE: Vælg ud fra din interesse her og nu, i stedet for at tænke flere år frem. Det er interessen for fagene og emnerne i det daglige, der skal holde din motivation i live gennem din ungdomsuddannelse. Og så har jeg lige et råd mere: Nyd det, når du starter – det går så stærkt!

Lige nu glæder rigtig mange unge sig til at starte en ungdomsuddannelse. Hvad glæder du dig til lige nu? STEFAN: At komme over denne første bakketop, som mit eksamensbevis er. Næste bakketop er at komme ud og vise mit personlige potentiale.

PAULINE: At få hue på! Og efter tre år med et bredt udvalg af fag at pejle mig ind på et mere specifikt område, som jeg nu endelig føler mig i stand til at vælge. Det zoom glæder jeg mig vildt meget til.

76

3tilbage til indhold


Er du tændt på efterskole?

Venner for livet!

Et skoleår du aldrig vil glemme! facebook.com/ Bindernaesefterskole instagram.com/ bindernaesefterskole/

Besøg os!

Efterskolernes Dag Søndag 30. september kl. 13-17

Forberedelsen til din uddannelse! p • eS t æ • Idr Natur

y St

lin

g

å •H

n

æ dv

rk

ka Me

nike

r•

pas Dyre

idning ser • R

BINDERNÆS EFTERSKOLE K. H. Kofoedsvej 70 • 4970 Rødby Telefon: 54 60 40 40 • Mail: info@bindernaes.dk 77 www.bindernaesefterskole.dk

or


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.