Page 1


Goede voornemens

2013 wenkt! Op 1 januari start een nieuw jaar, op 2 januari een nieuwe legislatuur. Een gevoel van gewenning is hierbij ongepast.

ContinuĂŻteit vormt een stevige basis, maar een vernieuwde ploeg met frisse ideeĂŤn zijn de zuurstof en de garantie dat verder enthousiast aan de toekomst zal worden getimmerd. Alles kan en moet nog beter. Beleidsmensen en medewerkers van hoog tot laag hebben de taak met wederzijds respect, een optimale dienstverlening te verzekeren en Oudenburg op alle mogelijke terreinen verder te laten groeien en bloeien. Een kerst- en eindejaarsperiode is een ideaal moment om even te bezinnen, maar vooral ook om samen plannen te maken. Veranderen is ploegwerk, samen zien wij meer en zonder elkaar is iedereen alleen.

Editoriaal

Dromen en doelstellingen realiseren is samen met antwoorden geven op de verwachtingen vanuit een sterk gewijzigde samenleving, de uitdaging en de opdracht.

Het vernieuwd vertrouwen maakt ons dankbaar en is een stimulans voor een verdere onbegrensde inzet. Mogen hoop en gezondheid 2013 kleuren voor elke stadsgenoot!

Ignace Dereeper Burgemeester

1


Archeologie Geofysisch onderzoek in Oudenburg In de maand november voerde een team van de Universiteit van Canterbury in het centrum van Oudenburg geofysisch onderzoek uit. Dit onderzoek, dat werd geassisteerd door het stadsbestuur van Oudenburg, genoot grote belangstelling en leverde een aantal interessante resultaten op.

Het hoofddoel van dit onderzoek was om de Romeinse nederzetting rondom het Romeinse kamp in kaart te brengen. Over deze nederzetting zijn we nog relatief slecht ingelicht. Met dit onderzoek wordt getracht een deel van deze lacune op te vullen. Op de verschillende terreinen werden een aantal grachten en kuilen opgemerkt die vermoedelijk een Romeinse of middeleeuwse oorsprong hebben. Onder de twee voetbalterreinen van White Star Oudenburg kwamen een groot aantal Romeinse crematiegraven aan het licht (fig. 3). Uit vergelijkend onderzoek in Engeland, weten we dat de koffieboonvormige zwarte vlekken te interpreteren zijn als crematiegraven (fig. 3). Daardoor wordt duidelijk dat de omvang van het Romeinse civiele grafveld, waarvan de kern onder de noordelijke helft van de Hovenierstraat en Groeningestraat lag, nog groter was dan aanvankelijk gedacht. De resultaten worden momenteel verwerkt en in een rapport gegoten.

1

2

3

Archeologie

Geofysisch onderzoek maakt het mogelijk om door middel van metingen vanaf het oppervlak archeologische verschijnselen in de bodem in kaart te brengen. Geofysische meetmethoden maken het veelal mogelijk om snel en zonder bodemingrepen bepaalde aspecten van het bodemarchief gedetailleerd en vlakdekkend in kaart te brengen. Dit onderzoek vond plaats in de open stukken in Oudenburg, zoals de graspleinen rondom de basisschool Arnoldus, het grasplein van de Rode Valken en de voetbalterreinen van White Star Oudenburg. Er werden twee meettoestellen ingezet: de magnetometer (fig. 1) en de elektrische weerstandsmeter (fig. 2). Met de magnetometer worden begraven archeologische resten opgespoord, waarvan de magnetische eigenschappen afwijken van die van het aardmagnetisch veld. Het kan hierbij gaan om allerlei types ovens of om concentraties baksteen. Soms zijn ook opgevulde structuren zichtbaar zoals kuilen en greppels indien deze (deels) zijn opgevuld met materiaal met magnetische eigenschappen. Bij elektrische weerstandsmeting wordt een elektrische stroom via elektroden in de bodem gebracht, waarbij de elektrische weerstand ertussen wordt gemeten. Vooral muren en andere concentraties van stenen (hogere weerstand), en sporen als grachten, kuilen en fossiele geulen (lagere weerstand), zijn relatief goed op te sporen.

1. De magnetometer in actie op ĂŠĂŠn van de voetbalterreinen van White Star Oudenburg. 2. De elektrische weerstandsmeter in actie op het speelterrein van de Rode Valken. 3. Kaart geproduceerd door de magnetometer ter hoogte van het noordwestelijke voetbalterrein. De zwarte vlekken in de vorm van een koffieboon stellen Romeinse crematiegraven voor. EĂŠn van de voorbeelden is aangeduid met een witte pijl.

3


Bibliotheek Jeugdboekenweek van 2 tot 17 maart 2013

Ook onze bibliotheek doet mee aan de Jeugdboekenweek 2013 met als thema ‘de tijd’. Ze kijkt naar het verleden en richting toekomst, telt de dagen van de week en ziet de seizoenen passeren. Ze is opgejaagd en ze verveelt zich. Ze denkt na over de eeuwigheid. Ze zet de tijd stil. Ze zoekt het juiste verhaal en laat het voor altijd duren. Maak dus ook even tijd en kom langs tijdens de Jeugdboekenweek!

Bibliotheek

Oudenburg

In 2013 neemt de jeugdboekenweek de tijd. Van 2 tot 17 maart 2013 staan in heel Vlaanderen de mooiste kinderboeken in de kijker. Er wordt aandacht geschonken aan het plezier van lezen, voorlezen en illustraties, aan de hand van een kwaliteitsvol aanbod. Alle openbare bibliotheken doen mee en tonen zich een gretige partner om tijdens en na de jeugdboekenweek samen met de scholen op een prikkelende en inspirerende manier aan leesbevordering te doen. Klassen ontdekken op een speelse manier de bib.

Extra sluitingsperiode van de BIB in 2013 Door een upgrade van het Provinciaal Bibliotheeksysteem zal de bibliotheek uitzonderlijk gesloten zijn van maandag 18 maart tot en met zaterdag 23 maart 2013. Deze upgrade is dringend en noodzakelijk om aan een aantal verzoeken van bibliotheken met betrekking tot de software tegemoet te komen maar ook om andere evoluties rond digitale producten die beroep doen op het bibliotheeksysteem te kunnen blijven aanbieden.

4


Cultuur en Vrije Tijd Ook Oudenburg bakte mee aan de ‘Week van de smaak’!

De lekkernijen brachten meer dan 300,00 euro op voor de 11.11.11-actie. Er werden ook 2 winnaars uitgekozen: Natascha Naessens had de mooiste en Marguerite Slock de origineelste taart.

Restauratie Romaanse kerk Ettelgem De Ettelgemse Romaanse kerk is best een oude dame. De oudste gedeelten zijn bijna 1.000 jaar oud.  De laatste echte verbouwing dateert van voor de tweede wereldoorlog.  In de jaren 80 werd een bescheiden restauratiebeurt met de hoogstnodige werken uitgevoerd.  Vorig jaar werd door de stad een architect aangesteld om een drastische restauratie en bescherming van het monument mogelijk te maken. De opdracht werd toegekend aan de Oudenburgse architect Nick Blomme. Als bijkomende opdracht werd ook een beter gebruiksgemak voor het gebouw meegegeven. Een gebouw van 1.000 jaar oud restaureer je niet snel-snel. Een grondige stabiliteitsvooronderzoek werd net voor het bouwverlof afgerond. Er werd minitieus uitwendig, endoscopisch en sonderend onderzoek uitgevoerd naar de toestand van funderingen, muren en toren. Uit de eerste vaststellingen blijkt alvast dat naast het herstel van metselwerk en diverse verankeringen over het hele gebouw een behandeling met injecties nodig zal zijn. Daarnaast wordt door de architect een nieuwe overkapping voorzien over het gedeelte dat nu open ligt. Die ingrepen zijn écht noodzakelijk om het gebouw gewoon te conserveren. Bijkomende ingrepen op vlak van akoestiek en verwarming moeten het gebruiksgemak van het gebouw verbeteren.  In een laatste fase kan de omgeving aangepakt worden.

Cultuur en Vrije Tijd

Naar aanleiding van de ‘Week van de Smaak’ werden in Oudenburg heel wat activiteiten georganiseerd. Tijdens het weekend van 16 en 17 november 2012 was het bijzonder smaakvol in cultuurcomplex ipso facto. Op vrijdagavond 16 november animeerde prof. dr. Arnoldus Goebier ons met een bierfestijn en konden we urenlang van speciale biersoorten proeven. Intussen bakten meer dan dertig Oudenburgse vrouwen de lekkerste taarten ooit in Oudenburg gemaakt. Meer dan vijftig taarten werden op zaterdag binnengebracht. We haalden misschien niet de eerste prijs In Vlaanderen, maar de honderden proevers feliciteerden graag al die Oudenburgse dames. Ook Femma, KVLV en VIVA/SVV werkten mee.

Na verdere onderhandelings- en adviesprocedures en afwerking van het dossier, gaat het naar de Vlaamse Gemeenschap voor de procedure van betoelaging: een werk van wellicht meerdere jaren, maar wat is dat in het licht van de bestaansgeschiedenis van het charmante kerkje?

5


FilmOrama – ‘De rouille et d’os’ zaterdag 29 december 2012 – 20 uur Ali (Matthias Schoenaerts) is 25 jaar en woont in Noord-Frankrijk. Hij heeft geen geld, maar wel een zoontje van 5 waar hij moet voor zorgen. Hij trekt in bij zijn zus in Antibes en neemt enkele jobs aan als nachtwaker en buitenwipper. In een nachtclub ontmoet hij de mooie Stéphanie (Marion Cotillard). Ze heeft een ongelooflijk beroep: orka-trainster in het waterpark in Antibes. Nadat de show van orka’s op een drama voor Stéphanie uitdraait, brengt een nachtelijk telefoontje Ali en haar bij elkaar.Tussen hen zal een speciale relatie ontstaan, sensueel en met bijzondere spelregels. En wanneer aan Ali wordt voorgesteld om deel te nemen aan clandestiene gevechten om geld te verdienen, besluit Stéphanie om hem hierin te steunen.

Cultuur en Vrije Tijd

Oudenburg

In de agenda ‘The Broken Circle Breakdown’ op vrijdag 19 april 2013

AZNAVONERS in Oudenburg zaterdag 9 maart 2013 Johny Voners – je weet wel Xavier van de ‘Kampioenen’ – komt naar Oudenburg. Niet met de ‘Kampioenen’, wel met een eigen doorwerkt muziekprogramma rond Charles Aznavour. Samen met drie topmuzikanten (Bram Weijers aan de piano, Marc Emmermann aan de contrabas en Eric Rits op drums en percussie) brengt Johny Voners de hoogtepunten uit de schitterende muzikale carrière van de Franse zanger Charles Aznavour. Laat je op zaterdag 9 maart 2012 diep raken door de pakkende teksten, door het doorlevend meesterschap van de uitvoering en door de schitterende muziek. Kortom, geniet van een uitzonderlijke muzikale avond!

100 jaar ‘Ronde van Vlaanderen’ In Vlaanderen wordt gefietst, in Vlaanderen ziet, hoort, eet, drinkt, ruikt en voelt men koers. De fiets- en wielersport maken deel uit van onze cultuur. Op 25 mei 2013 zal het exact honderd jaar geleden zijn dat de eerste ‘Ronde van Vlaanderen’ op gang werd geschoten. Ook in Oudenburg gedenken we die 100 jaar!

Tentoonstelling – ‘Van draisine tot koersfiets’ eind maart - oktober

In het kader van 100 jaar ‘Ronde van Vlaanderen’ wordt in het bezoekerscentrum van het RAM vanaf eind maart tot eind oktober een tentoonstelling georganiseerd over de geschiedenis van de fiets. We wandelen door de tijd vanaf de oudste loopfietsen tot de moderne koersfiets. De tentoonstelling is tijdens de openingsuren van het RAM gratis te bewonderen.

6


Volksmonoloog – ‘Velodroom’ vrijdag 22 maart 2013 – 20 uur Op vrijdag 22 maart 2013 brengt Isabelle Vandemaele met de Oudenburgse accordeonist Nest Bruyneel om 20 uur een komische monoloog over het Vlaamse wielerleven. Cafébazin Rita Rosière, bijgenaamd roste Rita, brengt haar persoonlijk leven en vertelt over haar liefde voor het wielrennen. Vanalles komt ter sprake: coureur Eddy, de dopingsproblematiek met wespen, het leven voor, tijdens en na een wielerwedstrijd enz. Intussen speelt Nest Bruyneel enkele populaire volksmelodieën. Het wordt een leuke familievoorstelling voor jong en oud. Tickets!?

4,00 euro

Voordracht Antieke zoutwinning in de Vlaamse kustvlakte Naar jaarlijkse traditie wordt de seizoensopening van het Romeins Archeologisch Museum gekoppeld aan een aperitiefvoordracht. Op zondagochtend 24 maart 2013 ontdek je alles over de zoutwinning tijdens de Romeinse tijd in de Vlaamse kustvlakte.

Onder de titel ‘Antieke zoutwinning in de Vlaamse kustvlakte’ brengt archeoloog en prof. em dr. Hugo Thoen (UG) een boeiend en geïllustreerd verhaal over deze ambachtelijke activiteit aan de kust. De boeiende spreker heeft zelf nogal wat opzoekingen en archeologisch onderzoek in dit verband verricht. Hij publiceerde ten andere geregeld over dit onderwerp. Nu brengt hij daarover een voordracht en zal aandacht besteden aan de diverse facetten van de zoutwinning en aan de handel ervan. Om al dat zout door te spoelen sluiten we deze seizoensopening feestelijk af met een aperitief. Tickets!?

4,00 euro (aperitief inbegrepen)

Prioritijd

zondag 21 april 2013 – 10.30 uur

Cultuur en Vrije Tijd

zondag 24 maart 2013 – 10 uur

Naar aanleiding van Erfgoeddag met als thema ‘Stop de tijd!’ organiseren we op zondagochtend 21 april 2013 om 10.30 uur een geanimeerde aperitiefvoordracht. Toneelvirtuoos Erik Burke vertelt over de tijd die niet tikt maar telt, in ‘Prioritijd’. Ons moderne leven wordt immers gedicteerd door de wijzers van de klok. We komen tijd te kort, zelfs tijdens het weekend. In de eenvoud van elke dag gaat Erik op zoek naar manieren om de tijd naar onze hand te zetten. Een grappige maar ook inspirerende zoektocht samen met jou, want als toeschouwer heb je het recht op jouw eigen verwenmoment. Kom tot rust en vergeet de tijd op zondag 21 april 2013! Tickets!?

5,00 euro (aperitief inbegrepen)

Waar? Cultuurcomplex ipso facto, Marktstraat 25 – 8460 Oudenburg Info & tickets aan de infobalie op het nummer 059-56 84 00 of via ram@oudenburg.be.

7


Gemeenteraad De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012: de cijfers in een notendop

Gemeenteraad

Oudenburg

Op 14 oktober 2012 moesten 7.304 Oudenburgnaars hun stem gaan uitbrengen voor de verkiezing van 21 nieuwe gemeenteraadsleden voor de komende zes jaar. In Oudenburg zetelen vanaf 2012 immers twee raadsleden meer in de gemeenteraad. Dit is het gevolg van het feit dat we de kaap van de 9.000 inwoners hebben overschreden. Naast de 7.288 Belgen waren er ook 11 andere EU-burgers en 5 niet EU-onderdanen ingeschreven op de kiezerslijst. 6.992 kiezers brachten hun stem uit (95,73% van de stemgerechtigde burgers). Er werden 265 blanco en ongeldige stemmen uitgebracht (3,79% van de uitgebrachte stemmen). Er namen vier partijen deel aan deze plaatselijke verkiezingen. De N-VA behaalde 920 stemmen (13,7%), de sp.a 1.050 (15,6%), de Open VLD 1.896 (28,2%) en de CD&V 2.861 (42,5%). Deze resultaten geven recht op respectievelijk twee, drie, zes en tien zetels. Van de 21 verkozenen zijn er twaalf mannen en negen vrouwen. Negen ervan zijn ouder dan 50 jaar. Voorts zijn er zeven veertigers en vier dertigers. Slechts één verkozene is jonger dan 30. Er zijn tien nieuwkomers, die voor het eerst zullen zetelen. Hier volgen de resultaten behaald door de verkozenen. Het eerste cijfer geeft het aantal naamstemmen. Het cijfer in de tweede kolom bevat de toegevoegde lijststemmen. De som van beide bepaalt de volgorde waarin de kandidaten binnen elke partij verkozen worden verklaard. Het cijfer in de laatste kolom geeft aan welke zetel de kandidaat heeft veroverd. Naamstemmen lijst 1 – Open VLD 1. Anthony DUMAREY 3. Roland BLOMME 4. Stefaan REYNAERT 6. Herlinde DEVRIENDT 8. Romina VANHOOREN 21. Jaak LINGIER lijst 2 – N-VA 1. Freddy DECLERCK 21. Marc GILLIAERT lijst 4 - sp.a 1. Myriam MAES 3. Ulrike VANHESSCHE 4. Gino DUMON lijst 7 - CD&V 1. Ignace DEREEPER 2. Rita MEYNS 3. Isabelle CAPELLE 4. Johan TANGHE 5. Chantal VAN LITSENBURGH 6. Gudrun DE VLAM 8. Hubert DE GRYSE 18. Jean-Pierre VAN DIERENDONCK 20. Annie COBBAERT 21. Peter VELLE

Toegevoegde lijststemmen

Totaal

Welke zetel

1.199 605 632 548 557 879

338

1.537 605 632 548 557 879

3 12 9 19 16 5

274 211

294

568 211

10 17

512 377 337

181

693 377 337

7 14 20

1.850 908 735 857 694 579 519 436 510 1.054

604

2.454 908 735 857 694 579 519 436 510 1.054

1 4 8 6 11 13 15 21 18 2

Voor de stemresultaten van de opvolgers verwijzen we naar de website www.vlaanderenkiest.be.

8

De installatievergadering vindt van rechtswege plaats op de eerste werkdag van januari. Dit is op woensdag 2 januari 2013 om 20 uur. Op de agenda staan onder meer het onderzoek van de geloofsbrieven en de eedaflegging van de raadsleden, de verkiezing van een voorzitter, de verkiezing van de schepenen en de verkiezing van de OCMW-raadsleden, en van de politieraadsleden. De installatievergadering is, net zoals alle gemeenteraadszittingen, openbaar. Iedereen is welkom!


Beknopt verslag van de vergadering van 8 november 2012 Omwille van de verkiezingsperiode duurde het meer dan vier maanden vooraleer de gemeenteraad weer bijeenkwam. Er stonden verschillende punten op de uitgebreide agenda, die gezwind werd afgehandeld. Om hun budget voor 2013 rond te krijgen hebben drie van de vier plaatselijke kerkbesturen (Oudenburg, Ettelgem en Roksem) meer financiĂŤle steun nodig dan voorzien in de goedgekeurde meerjarenplanning van de erediensten. De budgetten van de kerkfabrieken in kwestie dienden dus expliciet te worden goedgekeurd. Dit gebeurde zonder problemen. De uiteindelijke gemeentelijke bijdrage bedraagt voor Oudenburg 50.744,90 euro, voor Ettelgem 47.222,70 euro, en voor Roksem 18.817,52 euro. De kerkfabriek van Westkerke schatte het vermoedelijk tekort op 37.162,08 euro, maar bleef daarmee wel binnen de perken van het meerjarenplan. Van dit budget moest dus enkel kennis worden genomen. De raad nam ook kennis van de jaarrekening van het OCMW over 2011. De gemeentelijke bijdrage van 750.000,00 euro volstond niet om alles te kunnen betalen: er diende nog 69.975,00 euro extra geput te worden uit de gecumuleerde overschotten van de gemeentelijke bijdragen van de vorige jaren, om het exploitatietekort te kunnen dekken. Voor de geplande onderhouds- en instandhoudingswerken aan de onbevaarbare waterlopen op Oudenburgs grondgebied vraagt de Nieuwe Polder van Blankenberge voor 2013 een bijdrage van 76.976,00 euro. Het programma en het gemeentelijk aandeel in de kosten werden goedgekeurd.

Elke intercommunale houdt in het laatste kwartaal van elk jaar een buitengewone (of bijzondere) algemene vergadering tijdens dewelke de geplande activiteiten en de begroting voor het komende jaar worden besproken. Hierover dient elke deelnemende gemeente zich vooraf uit te spreken. De agenda’s van de vergaderingen van Infrax West (de nutsmaatschappij voor gas, elektriciteit en riolering), de wvi (dienstverlenende vereniging inzake ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit, milieu, bedrijfs- en particuliere huisvesting), de IVOO (de afvalintercommunale) en OVCO (de nieuwe crematoriumintercommunale) werden summier besproken en de voorgestelde beslissingen werden goedgekeurd. Voor elke vergadering werden ook de vereiste gemeentelijke afgevaardigden aangeduid. Tot slot werd kennis genomen van het ontslag van Ralph GEVAERT (sp.a) als OCMW-raadslid. Hij zal worden opgevolgd door Gino DUMON, van wie eerst nog de geloofsbrieven moesten worden onderzocht, alvorens hij de eed kon afleggen.

Gemeenteraad

De raad keurde ook de uitbreiding van het wegentracĂŠ goed in de verkaveling Ecovillage in de Cyriel Astaesstraat te Westkerke. Dit project wordt gerealiseerd door BOSTOEN nv uit Drongen

9


Jeugd & gezin IBO-DAG 2012

Jeugd en Gezin

Oudenburg

Woensdag 17 oktober 2012 was de jaarlijkse opendeurdag in Buitenschoolse Kinderopvang De Kikker. Naar jaarlijkse traditie maakten we hier ook voor de kinderen een heel leuk feestje van. Met als thema ‘hihahumor’ kon dit alvast niet mislukken… Onze ballonnenclown was hét succesnummer van de dag! Ook enkele kids verrasten ons met een stand up comedy optreden en een pakje oliebollen als afsluiter viel duidelijk bij iedereen in de smaak.

GEZOCHT: Monitoren voor Buitenschoolse Kinderopvang De Kikker krokus-, paas- en zomervakantie 2013 Als monitor in Buitenschoolse Kinderopvang De Kikker sta je, onder begeleiding van de coördinator, in als begeleider voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Als begeleider sta je in voor de dagelijkse opvang van de kinderen, het aanbieden van boeiende activiteiten, de registratie van de aanwezige kinderen, de dagelijkse contacten met de ouders en de orde en netheid van de lokalen. Je krijgt het statuut van monitor en de wedde wordt berekend volgens de officiële weddeschalen. Voorwaarden zijn: – minimum 18 jaar zijn bij de aanvang van de vakantiejob; – flexibel, kindvriendelijk en dynamisch zijn en zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken; – voldoen aan de diplomavereisten opgelegd vanuit Kind & Gezin: o diploma secundair onderwijs (3e jaar van de 3e graad) kinderzorg, begeleider in de kinderopvang; o diploma secundair onderwijs (2e jaar van de 3e graad) sociale en technische wetenschappen, jeugd- en gehandicaptenzorg, bijzondere jeugdzorg, gezondheids- en welzijnswetenschappen of verpleegaspirant; o diploma secundair onderwijs (3e jaar van de 3e graad) internaatswerking of leefgroepenwerking; o een attest dat bevestigt dat het eerste en het tweede studiejaar van de opleiding ‘leraar kleuteronderwijs’, ‘leraar lager onderwijs’ of ‘graduaat orthopedagogie’ met vrucht zijn voltooid; o een attest dat bevestigt dat alle modules van het eerste en het tweede studiejaar van de bacheloropleiding ‘onderwijs’ of ‘orthopedagogie’ met vrucht zijn voltooid; o een attest dat bevestigt dat het eerste en het tweede studiejaar van de opleiding ‘orthopedagogiek’ van het volwassenenonderwijs met vrucht zijn voltooid. Een volledig overzicht van alle diploma’s die in aanmerking komen is terug te vinden onder: www.kindengezin.be/img/vi6-mb-kwalificatiebewijs.pdf (artikel 3 en 6 zijn van toepassing op de buitenschoolse kinderopvang). – ervaring in het werken met kinderen is een pluspunt. Geïnteresseerd en je voldoet aan de voorwaarden? Je wil bijleren en bijverdienen? Stuur dan zo snel mogelijk een sollicitatiebrief naar Buitenschoolse Kinderopvang De Kikker, Aernoudstraat 15 in 8460 Oudenburg. E-mailen kan ook naar ibo@oudenburg.be. We zoeken monitoren voor de krokus-, paas- en zomervakantie. Geef in je brief aan wanneer je beschikbaar bent. Je wordt daarna door ons gecontacteerd.

10


Aankomst van de Sint in Oudenburg

Dank u, Sinterklaasje! In onze Buitenschoolse Kinderopvang De Kikker deed iedereen ondertussen zijn best om braaf te zijn voor de Sint. Er werden mooie tekeningen gemaakt, liedjes gezongen, … alles speciaal voor de Sint. Maar de Sint is dit jaar niet bij ons langsgeweest …! ’t Is te zeggen: niet de Sint zelf kwam langs, maar wel 5 gekke zwarte pieten!

Jeugd en Gezin

Op zondag 25 november 2012 deed de Sint zijn intrede in Oudenburg. Net zoals vorig jaar kwam Hij, samen met zijn zwarte pieten, toe aan de aanlegsteiger in de Stationsstraat. De kinderen waren weer massaal aanwezig om de Sint en de Pieten te verwelkomen aan de boot. Daarna zette de goede man zijn tocht per koets verder richting sporthal. Vooraan in de zaal werd een speciale zone ingericht waar alle kinderen naar hartenlust mee konden dansen en van dichtbij konden genieten van een wervelende show. Na het mooie dansoptreden van de jeugdverenigingen en animatoren van het speelplein De Tunne, had de Sint nog een heerlijke verrassing in petto.

Op woensdag 5 december waren er brieven toegekomen in De Kikker, nogal geheimzinnig allemaal. Maar slimme kinderen als het zijn in De Kikker, wisten ze al snel dat ze op zoek moesten naar ‘iets’. Op stap en op zoek dus, en teruggekeerd met Sportpiet, Leerpiet, Sneukelpiet en Afvalpiet. Foppiet zat in De Kikker maar die was dan weer plots verdwenen. Allemaal op zoek naar Foppiet dus! En die slimmerik was in slaap gevallen tussen al het speelgoed wat vanuit Spanje speciaal voor De Kikker was meegekomen. En zo werden we in De Kikker toch overstelpt met nieuw speelgoed, al kwam de Sint niet langs. De kinderen vinden het reuzefijn om te spelen met al het nieuwe speelgoed: stapels Lego (politie, friends, straaljager, brandweer, …) en Playmobil (indianen, ziekenhuis, quad, zoo, …), een Duplo-treinbaan, plasticine, flipperkasten, een airhockeytafel, tekenborden, Barbie en Ken-spullen, een WII, megahippe gezelschapsspelen, poppen en toebehoren, … !

11


Tienerwerking 2013 Volgend jaar gaat de Tienerwerking vanaf de krokusvakantie weer van start! Er zijn opnieuw tal van boeiende en vernieuwende activiteiten. Zorg dus dat je jouw eigen gloednieuwe Tienerpas kan bemachtigen!

Jeugd en Gezin

Oudenburg

Wat?

Elke donderdag van de krokus- paas- en zomervakantie is er een boeiende activiteit, zoals: diepzeeduiken, paintball, waterskiën, en nog veel meer … Voor wie? Voor tieners geboren tussen 1998 en 2001. Werkwijze? Alle tieners (’98, ’99, ’00, ‘01) krijgen begin 2013 een brief opgestuurd met daarop de voorgestelde activiteiten over het ganse jaar 2013 en een inschrijvingsstrook voor de Tienerwerking. Ben je ingeschreven, dan krijg je een persoonlijke Tienerkaart als bewijs en kan je aan al de voorgestelde activiteiten deelnemen. Wie niet ingeschreven is, kan niet deelnemen. Opgelet! Er is geen beperking meer op het aantal Tienerkaarten. Wel worden er een beperkt aantal deelnemers toegelaten op de verschillende activiteiten, dit voor de veiligheid! Prijs? Een Tienerkaart kost 5,00 euro. Tienerpas 2013 te koop vanaf maandag 4 februari De Tienerkaart is uitsluitend te koop bij de jeugddienst op het stadhuis. Je vult een inschrijvingsformulier in, bezorgt dit aan de jeugddienst en dan krijg je een code. Met die code kan er via een overschrijving betaald worden op rekeningnummer BE76 0910 1306 2895. Na betaling krijg je de Tienerkaart toegestuurd.

Speelpleinwerking De Tunne De Stedelijke Speelpleinwerking De Tunne opent zijn deuren voor de tweede maal tijdens de krokusvakantie! Je kan er terecht van maandag 11 februari 2013 tot en met vrijdag 15 februari 2013. Het terrein is gelegen langs de Bekestraat en beschikt over een eigen paviljoentje en een terrein met heel wat speeltoestellen en spelvoorzieningen. De leiding is in handen van een groep ervaren monitoren en een hoofdanimator. Fun verzekerd! De monitoren organiseren iedere dag spelletjes en plezante activiteiten waaraan de kinderen deel kunnen nemen: sport, knutselen, ravotten, kampen bouwen, waterspelletjes ... Deze activiteiten worden in de loop van de week geafficheerd of voorgesteld door de moni’s. Vanaf dit jaar werken we met thema’s. Het terrein biedt je heel wat mogelijkheden, net als al het bouwmateriaal, de zandbak, het bosje, de toestellen, de gezelschapsspelen, het knutselgerief er ga zo maar door. Kortom, De Tunne is een dynamisch speelplein waar het de moeite loont om er je vakantie door te brengen samen met nog heel wat andere kinderen of jongeren uit Oudenburg en omstreken. Praktisch – Ieder kind of jongere kan er terecht vanaf 4 tot 15 jaar. – Het speelplein is toegankelijk vanaf 8 uur ‘s morgens tot ‘s avonds 17.15 uur. Er is tevens opvang voorzien voor de vroege vogels vanaf 6.30 uur in De Kikker en de laatblijvers worden naar De Kikker gebracht. – Wie ingeschreven is, is verzekerd tegen eventuele lichamelijke ongevallen. – Drankjes zijn te verkrijgen tijdens de drankgelegenheden (om 10 uur en om 15.30 uur) en de lunchpauze om 12 uur en kosten 0,50 euro. ‘s Middags kun je je lunchpakket opsmullen in de kantine of ga je naar huis eten. – De ingang van het speelplein bevindt zich langs de Bekestraat. Er is parkeergelegenheid en de fietsen kunnen gestald worden binnen de omheining van het speelplein. – Telefoon op het speelplein: 0476-90 15 82

12

Informatie en inschrijvingen Jeugddienst Weststraat 24 – 8460 Oudenburg - T 059-56 84 29 - E jeugd@oudenburg.be Openingsuren: elke werkdag in de voormiddag van 8 tot 12 uur maandag en woensdag van 16 tot 17 uur


Speelpleinwerking/Tienerwerking Oudenburg zoekt gemotiveerde medewerkers!

HOOFDANIMATOR

ANIMATOR/STAGIAIR

Als hoofdmonitor sta je, onder begeleiding van de jeugddienst, in voor de organisatie, coördinatie en werking van een speelplein waar opvang, animatie en thema activiteiten worden georganiseerd. De job omvat zowel administratieve, pedagogische als leidinggevende taken. Je krijgt het statuut van jobstudent en de wedde wordt berekend volgens de officiële weddeschalen.

Als animator/stagiair sta je, onder begeleiding van de teambegeleider van het speelplein, in voor de rechtstreekse opvang en begeleiding van kinderen. Je bereidt de activiteiten voor, je voert ze uit en evalueert ze in teamverband. Je krijgt het statuut van vrijwilliger en ontvangt een monitorenvergoeding.

● ● ●

minimum 18 jaar zijn bij de aanvang van de vakantiejob; zich een volledige maand kunnen vrijmaken; 3 à 4 jaar ervaring in het jeugdwerk; een opleiding in de sociale sector en/of in het bezit zijn van het attest van hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk; vertrouwd zijn met speelpleinwerking is een pluspunt.

● minimum 16 jaar zijn bij aanvang van de vakantiejob; ● zich minimum één week kunnen vrijmaken; ● bij voorkeur in het bezit zijn van een attest animator. Ook stagiairs zijn welkom; ● medewerking swap; ● ervaring in de jeugdbeweging of andere vormen van werken met kinderen is een pluspunt.

"

AFKNIPSTROOK Naam: ...................................................................... Voornaam:...........................................................................

Adres: .........................................................................................................................................................................

Jeugd en Gezin

Ook dit jaar zoeken we weer gemotiveerde monitoren en hoofdmonitoren die tijdens de krokus- paas- en zomervakantie van de Speelpleinwerking/Tienerwerking een groot succes willen maken. Misschien was je vorig jaar al monitor of maak je deel uit van de leiding bij een jeugdbeweging. Of ben je gewoon graag actief bezig met kinderen? Dan ben jij misschien wel de geknipte persoon om de werking kwalitatief te laten verlopen en de kinderen een reuze tijd de bezorgen.

Tel.: ................................ Gsm: .............................. e-mail: .................................................. Datum: ...................... Rekeningnr.: ........................................................... Studies: ...................................................................................... Ik stel mij kandidaat als: r Hoofdanimator r

Animator speelpleinwerking / tiener-swapwerking

KROKUS alle monitoren aanwezig om speelplein klaar te zetten op r 20/02-24/02

r

Hoofdanimator

ZATERDAG 18/02 r

PAAS alle monitoren aanwezig om speelplein klaar te zetten op ZATERDAG 31/03 r r 02/04-06/04 r 10/04-13/04 ZOMER alle monitoren aanwezig om speelplein klaar te zetten r 02/07-06/07 r 09/07-13/07 r 23/07-27/07 r 30/07-03/08 r 13-14-16-17/08 r 20/08-24/08 Ik heb cursus gevolgd (kopie attest bijvoegen): r Ja, bij: ............................................................

r

op ZATERDAG 30/06 r 16/07-20/07 r 06/08-10/08 r 27/08-31/08

r

Neen, maar ik ben bereid opleiding te volgen

Ervaring in het jeugdwerk: ....................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... Motivatie: ................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................

13


FilmOrama Arthur Christmas

Jeugd en Gezin

Oudenburg

woensdag 26 december 2012 om 14.30 uur Animatiefilm – duur 98’ – NL gesproken Arthur Christmas is een warme familiekomedie die eindelijk het ongelooflijke, nooit eerder geziene antwoord onthult op de vraag van elk kind:‘Hoe bezorgt de kerstman al die geschenken in één nacht ?’ Het antwoord: Het spannende, ultra-high-tech operatiekwartier van de kerstman dat verscholen ligt onder de Noordpool. Maar dieper in de film ligt een verhaal met de ingrediënten voor een Kerstmis klassieker - een gezin dat gebrekkig functioneert en een onwaarschijnlijke held, Arthur, met een dringende missie die vervuld moet worden voor de morgen van Kerstdag.

De Lorax

woensdag 2 januari 2013 om 14.30 uur Animatiefilm – duur 87’ – NL gesproken In deze hartverwarmende familiefilm van de makers van ‘Verschrikkelijke ikke’ en ‘Hop’ zien we hoe een twaalfjarige jongen een zoektocht begint naar datgene waarmee hij het hart van zijn droomlief zal kunnen stelen. Om dit te vinden moet hij op ontdekkingstocht in het verhaal van The Lorax, een chagrijnig maar charmant figuur die zijn wereld probeert te beschermen.

Brave

woensdag 13 februari 2013 om 14.30 uur Animatiefilm – duur 95’ – NL gesproken Merida is een gepassioneerde dame met koninklijke ouders, die niets liever wil dan een geweldige boogschutter worden. Wanneer Merida tijdens een meningsverschil met haar moeder een roekeloze beslissing neemt, brengt ze het koninkrijk van haar vader en het leven van haar moeder in groot gevaar. Merida doet er alles aan om dit alles terug te draaien en krijgt daarbij te maken met onvoorspelbare natuurkrachten, magie en een duistere, eeuwenoude vloek...

Concertfilm – The Black Keys - Grown So Ugly

vrijdag 8 februari 2013 om 20.30 uur

Zalig achterover genieten van een streepje muziek op reuzenscherm en volle geluidssterkte in de zachte zetels van ipso facto. Waan je voor een prikje op de eerste rij van het concert van jouw favoriete artiest!

Waar? Cultuurcomplex ipso facto, Marktstraat 25 – 8460 Oudenburg Tickets?! 14

3,00 euro

Meer info of tickets bestellen in het RAM op het nummer 059-56 84 00 of via ram@oudenburg.be.


Creadagen tijdens de schoolvakanties Tijdens de krokus-, paas-, herfst- en kerstvakantie worden er door het stadsbestuur creadagen georganiseerd. Oudenburgse kinderen (of kinderen die school lopen in Oudenburg) van het 3de, 4de, 5de of 6de leerjaar die bruisen van creakriebels kunnen zich hiervoor inschrijven. Meer informatie over de Creadagen vind je in de vakantiefolder die via de scholen verspreid wordt.

XL gaming Kom op 4 januari 2013 vanaf 13 tot 16.30 uur verschillende games uittesten op een Playstation 3 en/of Xbox360 en ervaar op een reuzenscherm hoe het is om echt ‘in the game’ te zitten! Kostprijs: 1,00 euro Meer informatie bij de Jeugddienst (T 059-56 84 29 - E jeugd@oudenburg.be).

Via ons gemeenteblad Oudenburg informatief willen we jullie als ouders, grootouders en alle opvoedkundigen graag enkele tips aanbieden over opvoeden. Bij elke editie wordt er een nieuw artikel gepubliceerd. Naar aanleiding van de feestmaanden gaat het artikel voor dit kwartaal over ‘Pakjestijd: wat is een geschikt cadeau en welk budget moet ik voorzien voor mijn kind?’. Pakjestijd De maand december en januari wordt traditioneel gezien als de ‘cadeautjesmaanden’. Voor veel kinderen is dit hét moment van het jaar om hun verlanglijstje op te maken. Maar voor sommige ouders is dit ook een periode met heel wat vragen: Wat is een geschikt cadeau voor mijn kind? Welk budget moet ik voorzien? ... Sommige ouders krijgen al klamme handen bij het zien van alle speelgoedfolders die in de brievenbus belanden. In de speelgoedwinkel vind je vandaag de dag dan ook een overdonderend aanbod. Enkele tips: - Kies in de eerste plaats speelgoed dat past bij de ontwikkelingsfase van je kindje. Het heeft geen zin om al iets te kopen voor een 10-jarige als je zoontje nog maar 5 is. Kijk daarnaast waarmee je kind graag speelt. Speelgoed dat er in jouw ogen fantastisch uitziet, laat jouw kind misschien links liggen. Een stuk speelgoed dat binnen zijn of haar interessesfeer ligt, zal veel meer aanslaan. - Reclame speelt een belangrijke rol wanneer je kind iets ouder wordt. Speelgoed dat tijdens reclamespots wordt getoond, is niet het goedkoopste speelgoed, maar ziet er voor je kind heel aantrekkelijk uit. Wie zou nu niet willen spelen met die kleurrijke poppetjes die op tv wel lijken te ‘leven’ of met de racebaan die 10 meter lang lijkt? Laat je kind keuzes maken en maak hem of haar duidelijk dat je niet alle speelgoed kan krijgen. Welk speelgoed je koopt, dat bepaal jij als ouder. Praat met je kind waarom je bepaalde keuzes maakt (bijvoorbeeld rond het al dan niet aankopen van computerspelletjes). - Let je graag wat op je budget? Kijk dan eens op tweedehandssites of bezoek eens een tweedehandsbeurs. Je vindt er een heleboel (soms zelfs nieuw!) speelgoed voor een schappelijke prijs. Duur speelgoed is niet noodzakelijk leuker om mee te spelen. Sommige kinderen zijn uren zoet als je hen kosteloos materiaal aanbiedt om mee te knutselen. - Overlaad je kind niet met speelgoed. Stop af en toe iets in de kast en varieer in het aanbod. - Maak tijd vrij om samen met je kind te spelen. Dit is voor je kind veel belangrijker dan het speelgoed op zich. Een moment om samen een gezelschapsspel te spelen of even ‘zotjes’ te doen, moet kunnen. - Maak tijd om met je kind het speelgoed waar hij of zij niet meer mee speelt te sorteren. Zin om een ander kind hiermee plezier te doen? In je regio zijn er ongetwijfeld initiatieven die werken met kansarme gezinnen en bij wie het speelgoed zeker welkom zal zijn.

Jeugd en Gezin

Opvoeden is samen groeien

Tip: ‘Het speelgoedboek – eerste hulp bij het kiezen van speelgoed’, Marianne de Valck. Dit werk is terug te vinden in de bibliotheek van Oudenburg. Meer informatie over opvoeden vind je op www.groeimee.be.

15


Jubilea

Jubilea

Oudenburg

50 jaar gehuwd Romain en Jeannine Roose-Kemel Haspeslaghstraat 2 Romain is geboren op 25 september 1941 in Ettelgem en Jeannine is geboren op 31 augustus 1942 in Oudenburg. Ze traden in het huwelijk in Ettelgem op 19 september 1962.

Marcel en Annie Vandekerckhove-Capelle Ettelgemsestraat 1/A003 Marcel is geboren op 12 juni 1938 in Brugge en Annie is geboren op 14 oktober 1942 in Zerkegem. Ze traden in het huwelijk in Oudenburg op 5 oktober 1962.

Michel en Hélène Govaere-Vanmullem Marktstraat 12 bus 1 Michel is geboren op 4 augustus 1939 in Oostende en Hélène is geboren op 21 juli 1939 in Oudenburg. Ze traden in het huwelijk in Oudenburg op 5 oktober 1962.

Eric en Yolande Roose-Derveaux Oude Brugseweg 17 Eric is geboren op 3 maart 1941 in Leke en Yolande is geboren op 9 augustus 1944 in Le Coudroy St-G (F). Ze traden in het huwelijk in Westkerke op 24 november 1962.

16


Jubilea januari-februari-maart 2013 50 jaar gehuwd

65 jaar gehuwd

Daniël en Georgetta Vanmaele-Dobbels Eikenlaan 14 Daniël is geboren op 31 december 1939 in Staden en Georgetta is geboren op 3 november 1942 in Hooglede. Ze traden in het huwelijk in Hooglede op 8 februari 1963.

André en Alice Roose-Tournoy Burgstraat 4 André is geboren op 16 juni 1924 in Oudenburg en Alice is geboren op 2 januari 1926 in Oudenburg. Ze traden in het huwelijk in Oudenburg op 17 januari 1948.

60 jaar gehuwd Joseph en Gabrielle Vanhee-Huyghe-Vermaut Pardoenstraat 7 Joseph is geboren op 1 mei 1925 in Zerkegem en Gabrielle is geboren op 10 juli 1929 in Westkerke. Ze traden in het huwelijk in Westkerke op 20 januari 1953.

Jubilea

Petrus en Monique Debevere-Broucke Reigerstraat 8 Petrus is geboren op 17 december 1923 in Beveren en Monique is geboren op 20 juni 1930 in Oostende. Ze traden in het huwelijk in Gent op 21 februari 1953.

17


Mededelingen uit het stadhuis Geniet van een sfeervol Oudenburg! Ontdek tijdens de komende kerstperiode de versierde gevels en etalages want voor de tweede keer op rij organiseert het stadsbestuur ook dit jaar een wedstrijd rond sfeer- en kerstversiering! Dank aan alle inwoners die meewerken aan een sfeervol Oudenburg! Hou alvast een plaatsje vrij in jullie agenda voor de prijsuitreiking op zondag 30 december 2012 om 11 uur op het stadhuis.

Oudenburg gaat door naar de opnames van de ‘Slimste Gemeente’ De Oudenburgse Jens Ballïere en Jessica Declerck selecteerden zich tijdens de voorronde voor de opnames van de Slimste Gemeente. Ze mogen in het voorjaar met burgervader Ignace Dereeper naar de opnames. Proficiat! Na een zware selectieronde tijdens de quiz van de ouderraad van VBS H. Familie mochten Jessica Declerck en Jens Ballière op zaterdag 1 december 2012 Oudenburg verdedigen tijdens de preselecties bij Woestijnvis. En of ze dat deden! Dankzij Jessica en Jens gaat Oudenburg samen met 15 andere gemeenten uit de provincie door naar de opnames. Dan wordt het team versterkt en aangevoerd door burgemeester Ignace Dereeper.

Een doorgedreven communicatie Het stadsbestuur heeft de laatste maanden heel wat inspanningen geleverd op het vlak van communicatie. In juli werd de gloednieuwe website samen met een nieuwe huisstijl gelanceerd. Daarnaast heeft het stadsbestuur ook een eigen Facebook- en Twitterpagina aangemaakt. Hierdoor kunnen we kort op de bal spelen en een groot publiek bereiken. Word fan van onze Facebookpagina en volg ons op Twitter! Zo ben je zeker op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de stad! Sedert oktober kleuren digitale infoborden het Oudenburgse straatbeeld. Nu de technische problemen zijn opgelost, zijn de infoborden een bron van informatie. Je vindt er boodschappen rond gemeentelijke initiatieven, een activiteitenkalender, verkeers- en veiligheidstips, … Een doorgedreven communicatiebeleid leidt tot een betere dienstverlening. Het stadsbestuur blijft dus werken aan een goede en duidelijke communicatie naar de burger!

Jouw activiteit in de kijker? We merken dat heel wat verenigingen begrepen hebben hoe belangrijk het is om activiteiten in te voeren in de UiT-databank. Op de UiT-agenda op de stedelijke website vindt je een ruim en gevarieerd aanbod van activiteiten binnen Oudenburg. Als je jouw activiteit hebt ingevoerd, wordt jouw activiteit ook vermeld in de UiT-kalender van ons informatieblad. Bovendien kan jouw activiteit ook verschijnen op de digitale infoborden die sedert oktober het straatbeeld kleuren. Let wel, niet alle activiteiten zullen worden opgenomen. Dit wordt beslist door de dienst communicatie. Heb je nog vragen over het invoeren in de UiT-databank? Contacteer ons dan op het nummer 059-56 84 42 of via communicatie@oudenburg.be.


AED: hoe werkt het?

Mededelingen uit het stadhuis

Oudenburg

In ons vorig informatieblad maakte je al kennis met de AED-toestellen die in het Oudenburgse straatbeeld geplaatst werden. AED is de afkorting van Automatische Externe Defibrillator, een computergestuurd toestel dat in staat is levensbedreigende hartritmestoornissen op te sporen, te analyseren en eventueel te behandelen door middel van een elektroshock. Deze toestellen kunnen mensenlevens redden, maar het is natuurlijk belangrijk dat je weet hoe je met een dergelijk toestel moet omgaan. Daarom organiseert Rode Kruis Oudenburg-Jabbeke een aantal opleidingen over deze materie. In de gratis AED-opleiding leren cursisten in een drietal uur wat ze precies moeten doen wanneer een persoon in nood is. Hoe herken je een plotse hartstilstand? Hoe moet je anderen waarschuwen? Hoe moet je hartmassages en beademingen toedienen in afwachting van het AED-toestel? Hoe moet je het toestel gebruiken bij de reanimatie? Schrijf je dus snel in voor één van onderstaande opleidingen! Misschien red jij binnenkort ook een persoon in nood! Wanneer? Waar?

donderdag 17 januari 2013 van 19.30 tot 22.30 uur zaterdag 26 januari 2013 van 9 tot 12 uur Rodekruislokaal CC Zuidpoort, Hoogstraat 17 - 8460 Oudenburg

Startmodule PC 60-plussers vanaf april In april organiseert Open School, in samenwerking met de stad Oudenburg, opnieuw een startmodule PC voor 60-plussers. Wie geïnteresseerd is, kan zich telefonisch inschrijven bij Open School op dinsdag- en vrijdagnamiddag tussen 14 en 16 uur op het nummer 059-80 18 83. Opgelet! Tijdens de kerstvakantie zijn de burelen van Open School gesloten.

Sluitingsdagen stedelijke diensten Alle stedelijke diensten zijn gesloten op volgende feestdagen

maandag 31 december 2012 (namiddag) maandag 24 december 2012 (namiddag) dinsdag 1 januari 2013 dinsdag 25 december 2012 woensdag 2 januari 2013 woensdag 26 december 2012 De buitenschoolse kinderopvang De kikker is gesloten van maandag 24 december 2012 t/m dinsdag 1 januari 2013. De sportdienst is gesloten op maandag 31 december 2012. De bibliotheek is gesloten van maandag 24 december 2012 t/m woensdag 2 januari 2013 van maandag 18 maart t/m zaterdag 23 maart 2013.

20

Het PWA-kantoor is gesloten van maandag 24 december 2012 t/m woensdag 2 januari 2013.

Het RAM (Romeins Archeologisch Museum) is tijdens de winterperiode (van november t/m maart) gesloten. Groepen en scholen blijven welkom na afspraak. Opgelet! De infobalie van de dienst Cultuur & Toerisme (Marktstraat 25) is tijdens de winterperiode open op volgende dagen: van dinsdag t/m vrijdag van 10 tot 12 uur elke woensdag van 16 tot 18 uur


Milieu Kies voor goedkopere groene energie via groepsaankoop! Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen tot een beter milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop 100% groene stroom van de provincie WestVlaanderen. Ook de stad Oudenburg ondersteunt dit initiatief. Inschrijven kan tot 5 februari 2013 en is vrijblijvend en zonder enige aankoopverplichting! Maandelijks betaal je een energiefactuur. Heb je er al eens bij stilgestaan dat je op deze uitgave mogelijks kan besparen? Uiteraard door minder energie te verbruiken maar ook door bewust je energieleverancier te kiezen. Veel werk? Toch niet. Provincie West-Vlaanderen biedt aan al haar inwoners de mogelijkheid aan om in te stappen in een groepsaankoop van 100% groene stroom. Jij hoeft je alleen maar in te schrijven vóór 5 februari 2013. Deze inschrijving is gratis en verplicht je tot niets. Er is de mogelijkheid om in te schrijven voor elektriciteit, gas of beide samen. Zo bied jij je samen met heel veel andere inwoners aan als één aantrekkelijke klant op de energiemarkt. Op 6 februari 2013 worden alle verbruiken samen gebracht in een veiling en mogen de leveranciers hun beste bod uitbrengen. Je hoeft dus zelf geen prijzen te vergelijken.

Voor wie? Alle particulieren kunnen gratis deelnemen. Daarnaast kunnen ook bedrijven met een jaarverbruik beperkt tot 25.000 kWh elektriciteit in laagspanning en 50.000 kWh gas deelnemen. Niet! Bedrijven met een hoger verbruik en hoogspanningsklanten kunnen terecht bij de groepsaan koop van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen. Deze groepsaankoop is echter niet gratis.

• • •

Milieu

Binnen de twintig dagen krijgt elke ingeschrevene voor de groepsaankoop een persoonlijk voorstel en kiest hij zelf om de overstap naar de nieuwe leverancier wel of niet te maken. Er kan daarbij ook gekozen worden om enkel voor elektriciteit of gas of voor beide samen over te stappen. Deelnemers kunnen tot 18 maart 2013 beslissen om over te stappen. De datum van overstap kan je kiezen tussen 15 april en 30 september. Het nieuwe contract is geldig voor één jaar.

Hoe inschrijven? Online Neem je laatste eindafrekening (12 maanden) van elektriciteit en aardgas bij de hand en schrijf je online in op www.samengaanwegroener.be (doorklikken op provincie West-Vlaanderen). Inschrijven kan tot 5 februari 2013. Heb je geen toegang tot het internet, dan helpen wij je graag verder aan het loket van Woonpunt, iedere donderdag van 8.30 tot 12 uur in De Groote Poorte, Weststraat 33 - 8460 Oudenburg. Indien dit moment niet lukt, kun je ook altijd een afspraak maken op het nummer 059-34 11 37 of via loket@woonpuntinfo.be. bij de milieudienst van Oudenburg, De Groote Poorte, Weststraat 33 - 8460 Oudenburg. Openingsuren: ma – vrij 8.30 – 12 uur ma 16 – 18 uur woe 16 – 17.30 uur Hou telkens je laatste eindafrekening bij de hand om in te schrijven, zo hebben we meteen alle gegevens om de inschrijving vlot te laten verlopen.

• • •

Belangrijk om te weten

• Wie vorig jaar heeft deelgenomen aan de groepsaankoop is niet automatisch terug ingeschreven. • Het contract met de prijzen van de groepsaankoop zijn geldig voor 1 jaar. Wie nu dus geniet van het groepsaankooptarief moet terug inschrijven of hij valt na het einde van het contract terug op het standaardtarief van de nieuwe leverancier

Infoavond Woensdag 23 januari 2013 organiseert het stadsbestuur in samenwerking met Woonpunt een infoavond voor zowel de particulieren als bedrijven met beperkt verbruik. Deze infoavond gaat door in de Maurits Gysselingzaal in de Zuidpoort (Hoogstraat 17 - 8460 Oudenburg) en gaat van start om 20 uur.

21


Groepsaankoop energie ook voor bedrijven

Milieu & Afval

Oudenburg

Dit najaar organiseert de POM West-Vlaanderen opnieuw een groepsaankoop groene elektriciteit en gas voor bedrijven. De POM wil daarmee meer ondernemers de stap laten zetten naar goedkopere en milieuvriendelijke energie. De groepsaankoop biedt hen de kans om bewust en eenvoudig te kiezen voor 100 % groene stroom. Door het groeperen van de energiebehoeften van verschillende bedrijven kan een voordeliger tarief bekomen worden bij de leveranciers. Dit jaar wordt samengewerkt met de POM Limburg en de POM Antwerpen om de groep deelnemers nog groter te maken. Inschrijven is nog mogelijk tot 5 februari 2013. Voor meer info kan je terecht op www.eco2profit.eu/groepsaankoop of op het nummer 053-41 66 66.

Nieuwe afvalkalender Tussen de blijde intrede van de goede Sint en de witte sneeuwvlokjes van de Kerstman, valt de nieuwe afvalkalender in de bus. Deze afvalkalender werd door de IVOO in een nieuw jasje gestopt. Wat is er veranderd? - Elke inwoner krijgt dezelfde afvalkalender in de bus waarin alle sectoren zijn opgenomen. Je moet dus zelf op zoek naar jouw sector. Je vindt de sectorindeling op basis van straatnamen op de eerste binnenbladzijde. Zoek jouw straat in de lijst en je vindt de corresponderende sector. - De vormgeving van de kalender is ook aangepast. Er is voor elke maand een volledig blad voorzien met alle sectoren. Dit kan voor verwarring zorgen. Tip! Als je jouw sector gevonden hebt, duid deze dan onmiddellijk met een kleurtje aan op iedere bladzijde (elke maand) en schrap de andere sectoren die niet voor jou van toepassing zijn. Naast de inzameldagen voor het huishoudelijk afval bevat de afvalkalender ook een schat aan sorteerinformatie. Je vindt er ook de openingsuren en sluitingsdagen van het containerpark. Zo weet je altijd wanneer en waar je terecht kan met je afval. Geef de nieuwe afvalkalender een plaatsje in huis waar je hem gemakkelijk kan raadplegen en laat hem niet bij het oude papier belanden. Wie de kalender op 31 december 2012 nog niet ontvangen heeft, kan deze aanvragen via de milieudienst. Je vindt de afvalkalender ook op de stedelijke website (www.oudenburg.be).

Wateroverlast door verstopte straatkolken Je kent ze wel, de in de straat aanwezige straatkolken, ook wel eens “rioolputjes” genoemd. Maar deze term is wel wat misleidend. In een straatkolk mag namelijk geen verontreinigd water en/of afvalstoffen terechtkomen! De straatriolering is vaak al een gescheiden stelsel. De straatkolken dienen om het (onvervuild) hemelwater van de straten op te vangen. De riolering is bestemd voor de afvoer van vervuild water. In vele straten zijn er enkel straatkolken aanwezig. Deze dienen dus niet als afvoerput voor afvalwater of andere schadelijke afvalproducten, zoals beton, verfresten of (frituur)vet. Door de diensten van Infrax, rioolbeheerder, worden de straatkolken tweemaal per jaar gereinigd. In de meeste gevallen is er geen probleem, maar op een aantal plaatsen in Oudenburg moeten we vaststellen dat er beton, (frituur)vet, olie, hondenpoepzakjes, groenafval, verfresten,… in de straatkolken terechtkomt of gedeponeerd wordt. Dit maakt het reinigen van deze straatkolken vaak onmogelijk. Hierdoor ontstaan er ook verstoppingen in de riolering. Deze verstoppingen kunnen aanleiding geven tot wateroverlast in en nabij de woningen. Graag doen we een oproep aan iedereen om hier de nodige aandacht aan te schenken. Afval(water) hoort niet thuis in de straatkolken. Iedereen kan met afvalstoffen terecht op het containerpark, gebruik maken de grijze huisvuilzak voor restafval, PMD en papier en karton worden opgehaald enzovoort…

22


Indien het probleem zich blijft voordoen, zal Infrax de milieudienst van Oudenburg verwittigen om deze milieuovertreding vast te stellen. Eventuele kosten voor de reiniging of voor de vervanging van de aansluiting van de straatkolk zullen ten laste van de vervuiler worden gelegd en worden aangerekend. Indien je verdere vragen of opmerkingen hebt, kan je steeds contact opnemen met de milieudienst op het nummer 059-56 84 56 of via milieu@oudenburg.be. Wij rekenen alvast op jouw medewerking!

Houtkachel en open haard Hout is weer iets aantrekkelijker geworden als brandstof voor het (deels) verwarmen van de woning door middel van een kachel of open haard. Dit komt door de prijsstijging van de meest gebruikte brandstoffen, zijnde stookolie (mazout) en gas.

Wat mag ik verbranden in mijn kachel of open haard? Volgens de Vlaamse milieureglementering kunnen enkel kolen en onbehandeld hout verbrand worden in kachels en open haarden. Naast hout of kolen kan je ook hout-, bruinkool- of zaagselparaffinebriketten stoken. Houtbriketten zijn zeer milieuvriendelijk, zolang je ze maar droog bewaart. Mag ik nat hout verbranden in mijn kachel of open haard? Alleen hout dat gekloofd anderhalf tot twee jaar onder een afdak heeft gedroogd, is geschikt voor jouw haard of kachel. Dek het hout niet af met plastic, want dat belemmert het droogproces. Met vochtig hout krijg je altijd een onvolledige verbranding en komen dus schadelijke stoffen vrij. Bovendien geeft het beduidend minder warmte af dan droog hout.

Milieu

Er bereiken het stadsbestuur af en toe klachten over geurhinder die duidelijk het gevolg zijn van de verbranding van afval, behandeld hout of andere zaken die eigenlijk niet in de open haard of houtkachel thuishoren. Hieronder volgt wat meer informatie over deze problematiek.

Welke brandstoffen zijn niet toegelaten? Bij gebruik van de toegelaten brandstoffen (droog onbehandeld hout en kolen) is de uitstoot van schadelijke stoffen beperkt. Het verbranden van volgende stoffen is evenwel volledig uit den boze: - Sloophout; - geverfd of gevernist hout - geïmpregneerd hout of verduurzaamd hout (herkenbaar aan de lichtgroene of donkerbruine kleur); - multiplex; - hardboard; - spaanplaat; - plastic afval; - (kranten)papier en karton; - Huisvuil. Waarom mag ik deze stoffen niet verbranden? Ze kunnen een hoge concentratie aan chloorverbindingen, PAK’s en zware metalen bevatten, en veroorzaken daardoor bij verbranding een grote uitstoot van schadelijke stoffen. De kans op een schoorsteenbrand wordt ook veel groter. De verzekeraar kan bij een eventuele brand eenvoudig nagaan of je verboden brandstoffen hebt gestookt. In dat geval draai je volledig zelf op voor alle kosten. Ook voor de kachel zelf is afval verbranden niet gezond. De temperatuur in de kachel kan dan namelijk hoger worden dan bij de verbranding van hout of kolen. De kachel is daar niet voor ontworpen, en gaat scheuren of barsten vertonen. Bepaalde soorten afval kunnen bij verbranding zelfs exploderen. In dat geval wordt niet alleen de kachel beschadigd, maar loop je ook een serieuze kans op woningbrand. 23


Hoe kan ik op een verantwoorde manier stoken? Zorg voor een zo volledig mogelijk verbranding, bij onvolledige verbranding komen immers een hele reeks schadelijke stoffen vrij. Hou hierbij een viertal punten in het oog: - Gebruik de juiste brandstof; - Let erop dat de schoorsteen goed trekt; - Ventileer de ruimte waar de kachel op open haard staat; - Smoor het vuur niet (smoren betekent dat je de zuurstoftoevoer naar het vuur belemmert).

Preventie & Veiligheid

Oudenburg

Hoe kan ik controleren of ik goed stook? Je kan heel eenvoudig zelf nagaan of je goed stookt: er moet kleurloze of witte rook uit de schoorsteen komen. Grijsblauwe, grijze of zwarte rook geeft aan dat je verkeerd bezig bent. Meestal helpt het als je gewoon de luchttoevoer wat verder openzet.

24

Wat doe ik met as en roet? As en roet horen in de vuilniszak. Uiteraard nadat je ze volledig hebt laten afkoelen. Indien je het vegen van de schoorsteen aan een vakman overlaat, dan is hij wettelijk verplicht het roet mee te nemen.

Voor meer informatie over deze problematiek kan je terecht bij de milieudienst. Ook op het webadres http://lucht.milieuinfo.be in de rubriek “campagnes”, onder de titel “Slimmer stoken” en “Sluikverbranden”.


O.C.M.W Retrofietsennamiddag Fietsen uit de tijd van toen blijven fascinerend. De bewoners van het woonzorgcentrum Riethove konden op vrijdag 7 september 2012 genieten van de bijzondere oude fietsen van een hoge bi tot een fiets van het jaar 1800. Eric Desmedt gaf over zijn verzameling fietsen de nodige uitleg en toonde de bewoners hoe je werkelijk op zo’n hoge fiets moet klauteren.

46ste Jaarfeest

O.C.M.W.

Eind september 2012 heeft woonzorgcentrum Riethove haar 46ste Jaarfeest gehouden in aanwezigheid van de voorzitter van het OCMW Rita Meyns, burgemeester Ignace Dereeper, schepenen en raadsleden. Na een heerlijk feestmaal en een deuntje muziek werd er bekend gemaakt wie het komende jaar Miss en Hofheer Riethove werd. De bewoners konden daarvoor hun stem uitbrengen. Zij verkozen Mevrouw Elisabeth Saelens tot Miss Riethove en de heer Fernand Moyaert als de nieuwe Hofheer Riethove. Proficiat!

Gastronomisch diner Het mooi servies werd op vrijdag 12 oktober 2012 uit de kast gehaald om de animatiezalen van Riethove feestelijk aan te kleden voor het gastronomisch diner. De voorzitter had de eer om 220 gasten te mogen verwelkomen. Iedereen keerde naar huis met de herinnering aan een sfeervolle, gezellig avond met heel veel lekkers. Sommigen hadden het geluk er bovenop nog één van de vele mooie tombolaprijzen te mogen meenemen. De opbrengst van deze zeer geslaagde gastronomische avond gaat volledig naar het ontspanningsleven van de bewoners. Met bijzondere dank aan de vele personeelsleden en de vrijwilligers die ieder jaar bereid zijn om iedereen op zijn wenken te bedienen.

25


Personeelsreceptie

O.C.M.W.

Oudenburg

Medewerkers met veel dienstjaren en medewerkers die op pensioen gaan, worden in het OCMW gevierd tijdens de jaarlijkse personeelsreceptie. Natacha Cordier en Hannelore Costenoble mochten dit jaar een bedanking in ontvangst nemen voor hun 15 dienstjaren. Rita Elias, Nicole Gryspeert en Chris De Pecker werden in de bloemetjes gezet omwille van hun pensioen. Zij nemen echter nog geen afscheid van Riethove maar blijven als vrijwilliger actief: Rita als hulp bij de animatie, Nicole als barvrouw en Chris als hulp bij feesten. Wij wensen hen nog heel veel mooie, ontspannende dagen!

Ouderenweek De officiële ‘Week van de Derde Leeftijd’ liep van 19 tot en met 24 november 2012. Om de activiteiten echter mooi te verspreiden, spreken we in Riethove van een ‘Veertiendaagse van de Derde Leeftijd’. Het startschot werd gegeven op vrijdag 9 november 2012 in het Staf Versluyscenter te Bredene met een optreden van zanger Frank Galan en komiek Animolly.

Op 11 november 2012 konden de bewoners hun familie of vrienden uitnodigen voor de familiedag waarbij alle aanwezigen een stukje taart met koffie aangeboden kregen van het huis.

26


Natuurlijk geen seniorenweken zonder muziek! Op maandag 12 november 2012 zongen onze bewoners tijdens het Geheugenkoor uit volle borst liedjes mee uit de oude doos. Op dinsdag genoten ze met z’n allen van de spectaculaire show ‘Bal Populair’ en op woensdag was het de beurt aan André Rieu, uiteraard niet live maar via DVD op groot scherm.

O.C.M.W.

De tweede week werd ingezet met een muzieknamiddag door de Koninklijke Harmonie ‘Kunst en Vermaak’ uit Zedelgem,

Enkele personeelsleden en vrijwilligers hebben op woensdag 21 november 2012 weer het beste van zichzelf gegeven tijdens de ‘oh zo geliefde’ playbackshow. De lachspieren van de bewoners deden hun werk! Wim en Bram konden het natuurlijk niet laten om een jurk aan te trekken, een pruik op te zetten en hun mooie benen te sieren in de laatste modetrends. Niet alleen zij, maar iedereen heeft zich dit jaar werkelijk overtroffen!

De vissers en hun visvrouwen brachten de volgende dag heel wat lekkers mee uit de zee: garnalen, kreeftengatjes, droogvis, wullox, … Er was veel werk aan de winkel om alles te pellen maar het smaakte des te meer. Traditioneel was er op vrijdag een manillekaarting en op zondag 25 november 2012, na de H. Misviering opgeluisterd door het kinderkoor ‘De Regenboog’, was er als afsluiter een receptie met aansluitend een feestmaaltijd.

27


Bezoek van de Sint

O.C.M.W.

Oudenburg

Ook Riethove had een schoentje klaargezet voor de Sint. Op woensdag 5 december 2012 was het zover… De bewoners en een vijftigtal kinderen van het personeel mochten samen met clown Kurio Sinterklaas en z’n Pieten verwelkomen met ‘Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan’. Voor de kindjes had Zwarte Piet cadeautjes mee, voor de bewoners speculaas, picknicken en mandarijnen. Blijkbaar wonen er heel wat brave mensen in Riethove…

Belangrijke data Op woensdag 17 april 2013 om 14.30 uur wordt er in de dagzaal van woonzorgcentrum Riethove een seniorenmodeshow georganiseerd met kledij van Harry Kerkhofs.

Heropstart werf Woonzorgcentrum Riethove Sedert de dramatische gebeurtenis van 24 augustus 2012 ligt de bouwwerf van WZC Riethove er verlaten en enigszins troosteloos bij. Om verschillende redenen heeft de administratieve en juridische procedure heel wat tijd en energie gevraagd. Vooreerst is er een groot veiligheidsrisico. De welfsels tussen het gelijkvloers en de eerste verdieping en de welfsels van het dak worden aan één kant niet meer gedragen en kunnen eigenlijk elk ogenblik vallen. Bovendien buigen deze welfsels steeds verder door (o.a. door de verzameling van regenwater op het dak). Dit maakt de eerste fase van het veiligheidsplan, nl. het onderstutten van het gedeelte dat kan instorten, bijzonder moeilijk. Niet alleen mag zich op geen enkel moment van de schoringswerken iemand in het gebouw bevinden maar het doorbuigen van de welfsels, het puin dat er ligt en het feit dat een aantal nutsleidingen in de chape en de wanden ingewerkt zitten, bemoeilijkt ook het onderstutten van op afstand met een kraan. Ook de tweede fase van het veiligheidsplan, nl. het afbreken van de beschadigde gedeelten, is zonder dat in het gebouw de toestand van sommige onderdelen kan gecontroleerd worden risicovol. De opmaak van een stappenplan dat met alle veiligheidsrisico’s rekening hield was geen sinecure. Bovendien is er zowel een strafrechtelijke als een burgerrechtelijke procedure lopende. Het eerste in het kader van het arbeidsongeval met dodelijke afloop, het tweede in het kader van de aansprakelijkheid en de schade. Er zijn heel wat betrokken partijen en er staan aanzienlijke belangen op het spel, wat de complexiteit nog doet toenemen. Een correcte afwikkeling van de administratieve en juridische procedures is heel belangrijk maar vergt ook de nodige tijd. Op maandag 3 december 2012 werd een vergadering belegd met alle betrokken partijen door de door het gerecht aangeduide deskundige, ingenieur-architect Jan Abbeloos uit Brugge. Hierop werden de laatste knopen doorgehakt. In de loop van de week die daarop volgde, kon groen licht bekomen worden van de verschillende instanties bevoegd voor de veiligheid. Vanaf maandag 10 december 2012 startte de firma Stabil bvba uit Meulebeke met de onderstuttingswerken en onmiddellijk hierbij aansluitend zal de firma G&M De Meuter nv uit Ternat de afbraak van het beschadigde gedeelte van het gebouw uitvoeren. Deze klus zou nog voor het kerstverlof moeten geklaard zijn. In het begin van het nieuwe jaar zal de vergadering van de betrokken partijen dan de nodige beslissingen nemen met het oog op de heropbouw.

28


Preventie en Veiligheid Wees alert tijdens de donkere maanden! Tijdens deze korter wordende dagen stijgt het risico op een inbraak. November was alvast een piekmaand op het vlak van inbraken in de regio. We stellen vast dat er een verhoogd inbraakrisico bestaat tussen 16 en 21 uur. Wees dus alert en lees onderstaande tips!

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sluit steeds alle ramen en deuren wanneer je de woning verlaat, ook al is het maar voor enkele minuten; Zorg voor een goed beheer van de sleutels. Vermijd de klassieke plaatsen als ‘onder de deur mat’, ‘in de bloembak’... Laat geen tuingereedschap of ander materiaal dat de inbreker kan gebruiken, rondslingeren; Zorg voor een goede zichtbaarheid van je woning. Zorg dat het groen rond uw huis laag is, want goed zicht op ramen en deuren werkt preventief; Geef je woning steeds een bewoonde indruk. Laat eventueel een licht branden. Een schakel lamp die aanspringt wanneer iemand voorbijkomt schrikt inbrekers af; Maak bij langdurige afwezigheid afspraken met de buren, familie of kennissen (leegmaken van de brievenbus, onderhoud van de tuin, op- en neerhalen van de rolluiken...); Etaleer je waardevolle voorwerpen niet. Plaats de kostbare voorwerpen uit het zicht van voorbijgangers; Merk en registreer waardevolle voorwerpen; Waarschuw bij twijfel of verdachte situaties altijd de politie.

Weet jij wat gedaan bij een industrieel ongeval? Informatiecampagne - Seveso 2012

Preventie & veiligheid

Tips:

De benaming “Seveso” verwijst naar een industrieel ongeval dat zich in 1976 nabij de stad Seveso in Italië heeft voorgedaan. Naar aanleiding van die ramp zijn Europese richtlijnen aangenomen, die alle veiligheidsvoorschriften en beschermingsmaatregelen voor de betrokken ondernemingen met een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen op hun terrein, vastleggen. Op donderdag 8 november 2012 gaf Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet het startschot voor een campagne om de bevolking te informeren over veiligheidsrisico’s verbonden aan de activiteiten van Seveso-ondernemingen. De informatiecampagne strekt ertoe de burger te informeren over de Seveso-risico’s en te sensibiliseren voor zijn/haar zelfredzaamheid in geval van noodsituaties. Meer info vind je op www.seveso.be.

29


Sta jij soms stil bij de brandrisico’s in je woning? Er zijn in België meer dan 10.000 branden per jaar. Met enkele eenvoudige brandpreventiemaatregelen kan je nochtans veel problemen vermijden! Een goede rookmelder die correct is opgehangen, geeft je bijvoorbeeld dubbel zoveel kans om een brand te overleven. Surf naar www.speelnietmetvuur.be voor meer tips of contacteer de brandpreventieadviseur uit je buurt.

Preventie & Veiligheid

Oudenburg

Wat is een brandpreventieadviseur? Een expert van je lokale brandweer die advies geeft om de brandrisico’s in een woning te verminderen.

30

Wat doet een brandpreventieadviseur? Hij geeft gratis advies, beantwoordt je vragen, organiseert informatiesessies voor groepen, bezoekt mensen thuis,… Wil je een brandpreventieadviseur contacteren? Via www.oudenburg.be vind je een elektronisch loket: brandpreventie ten dienste van de burger. Deze stelt je rechtstreeks in verbinding met de site over brandpreventiemaatregelen. Op deze site kun je kijken of er in de buurt al een brandpreventieadviseur is. Heb je twijfels of je bezoeker echt een brandadviseur is? Vraag naar zijn legitimatiekaart of bel eventueel de lokale brandweer als hij deze (nog) niet kan voorleggen.


PWA Wij ruimen jouw sneeuw! Of we het graag willen of niet: de winter komt er aan! En dat brengt voor eigenaars en huurders van woningen en (gelijkvloerse) appartementen een niet steeds gekende verplichting met zich mee.

Heb je hiervoor weinig tijd? Ben je niet meer zo goed te been ? Heb je geen sneeuwschop of gelijkaardig materiaal om de sneeuw makkelijk te verwijderen? Dan hebben wij misschien een oplossing voor jou! Vanaf nu kun je ook voor het vrijmaken van het voetpad beroep doen op de diensten van het PWA. Deze activiteiten worden in de mate van het mogelijke en mits beschikbaarheid van een PWA-werknemer aangeboden aan alle inwoners. Je hoeft wel zelf zout te voorzien! Praktisch Om deze hulp te verkrijgen moet je vooraf ingeschreven zijn in het PWA-kantoor. Voor de inschrijving betaal je 7,44 euro inschrijvingsrecht. De PWA-medewerker betaal je met PWA-cheques. Per begonnen uur overhandigt de gebruiker 1 cheque aan de PWA-werknemer. - PWA-cheques aan 6,20 euro kan je kopen in het PWA-kantoor. Deze PWA-cheques zijn niet fiscaal aftrekbaar. - PWA-cheques aan 6,20 euro kan je ook bestellen bij de maatschappij Edenred in Brussel. Deze PWA-cheques zijn fiscaal aftrekbaar. Interesse? Neem dan contact op met Bianca Dubois De Groote Poorte, Weststraat 33 – 8460 Oudenburg E bianca.dubois@oudenburg.be Openingsuren: maandag van 10 tot 12 uur en van 16 tot 18 uur dinsdag, woensdag en vrijdag van 10 tot 12 uur

PWA Oudenburg en PWA Gistel samen op educatieve daguitstap Op 18 november 2012 bezocht PWA Oudenburg, samen met PWA Gistel, de vzw Ateljee te Gent. Deze kringwinkel groeide uit tot de grootste sociale werkplaats in Vlaanderen met een brede waaier aan tewerkstellingsprojecten. In deze winkel worden tweedehandsgoederen verkocht zoals kledij, elektro met garantie, meubelen, huisraad, boeken, decoratiemateriaal enz. De Kringwinkel houdt de prijzen zo laag mogelijk.

Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap (PWA)

Bij sneeuw of ijzel moeten zij er voor zorgen, dat de trottoirs over een voldoende breedte vrijgemaakt worden van sneeuw en elke vorm van gladheid, desnoods door toepassing van de gepaste middelen en producten (strooizout). Tevens moeten de greppels en rioolmonden worden vrijgehouden van sneeuw (artikel 6.1.5.1 par 2 van het algemeen politiereglement van de stad Oudenburg ). Een hele mond vol, maar voor velen onder ons ook een hele opdracht.

31


Sport

Sport

Oudenburg

24ste Oudenburgse scholenveldloop Op maandagnamiddag 1 oktober 2012 ging voor de 24ste keer de scholenveldloop van start. Na een stevige opwarming op muziek werd, per leerjaar, het startsein gegeven. Onder de luide aanmoedigingen van ouders, grootouders en leerkrachten, werd er hard gelopen op de atletiekpiste. De 419 leerlingen ontvingen na afloop een appel en een drankje. De eerste drie van elke reeks ontvingen daarenboven nog een gouden, zilveren of bronzen medaille. Doen jullie volgend jaar ook mee aan de jubileumviering?

De uitslagen en de foto’s van de scholenveldloop kunnen worden teruggevonden op de website van de stad: www.oudenburg.be onder de rubriek sport/aanbod/evenementen.

Jaarlijkse wandelnamiddag voor senioren in Blankenberge

fotograaf: Marc Vanouplines

Op dinsdag- en donderdagnamiddag 16 en 18 oktober trokken we dit jaar met senioren uit de Mivos-gemeenten (Oudenburg, Diksmuide, Gistel, Hooglede, Ichtegem, Koekelare, Kortemark en Lichtervelde) op wandelnamiddag naar de kustgemeente Blankenberge. In ‘de Floreal’ werden de senioren hartelijk ontvangen met een kopje koffie en een gebakje. Bij de start van de wandelingen regende het wat, maar niemand die daarom maalde. Via 3 bewegwijzerde afstanden: 4 km, 8 km of 12 km konden de wandelaars Blankenberge beter leren kennen. De gevarieerde wandelingen gingen via de duinen, langs de zee de stad in. Als afsluiter was er nog heerlijke broodmaaltijd. Volgend jaar trekken we het binnenland in!.

Rechtzetting Competitiekalender

32

Bij de vorige editie werd door de zetduivel een aantal gegevens in de Competitiekalender van de Tafeltennisclub Oudenburg verkeerd vermeld. Hieronder vinden jullie de correcties: 1)      De eerste ploeg van Tafeltennisclub Oudenburg speelt dit seizoen in 3DE provinciale; 2)      Patrick De Meulenaere is voorzitter; 3)      Henk Moerman is speler en geen bestuurslid; 4)      Karolien Kerckenaere is bestuurslid en trainster van de club.


“Wij zijn dit jaar voor de zesde keer naar marktsport geweest. Het was als gewoonlijk massa’s leuk! Dus wij raden alle jongeren aan die houden van een avontuurlijke dag, om volgend jaar mee te doen! Eerst gaan we als gewoonlijk naar de ijsschaatspiste in Brugge daar is het lekker swingen op de hippe muziek van de coole ijsbaan (yeah). Dan gaan we naar het Olympiabad, het is een groot zwembad met veel activiteiten (glijbaan, springplank, springkasteel over het water, klimtouwen en nog veel meer) en voor de liefhebbers is er ook duiken en waterpolo, dit is allemaal pure fun. Vervolgens eten we op het Albertplein, dit is ook de eerste markt waar je onder andere kan voetballen, avonturenhindernis met een deathride, boogschieten, enzovoort. In de namiddag stappen we naar de Brugse Halen met coole fietsen, skeelers, zumba, fiets op rollen, circus en nog een paar andere dingen. Tot slot de aller-leukste plaats vinden wij “de Burg” omdat er saltotrampolines (trampolines met elastieken) zijn en ook nog speleobox, waterskiën op rollen, boksen en nog zo veel meer. Dit is allemaal te samen een ‘beredag’!” Geschreven door Femke Woestijn (13 jaar) en Birgit Syryn (14 jaar)

Sport

Marktsport te Brugge, cool!

Sportkampen tijdens de krokusvakantie in sporthal Ter Beke Danskamp: 11 en 12 februari 2013, telkens van 9 tot 16 uur vanaf 2de leerjaar t/m 2de jaar middelbaar Circuskamp: 14 en 15 februari 2013, telkens van 9 tot 16 uur vanaf 1ste leerjaar t/m 2de jaar middelbaar Inschrijven kan bij de Oudenburgse sportdienst op het nummer 059-56 84 47 of via sportdienst@oudenburg.be. Inschrijven kan vanaf 17 januari 2013.

9e lenteloop op zaterdag 9 maart 2013 Op zaterdag 9 maart 2013 organiseert de sportraad voor de negende keer de Oudenburgse lenteloop door het centrum van Oudenburg. Alle joggers en hardlopers zijn van harte welkom! Voor iedere deelnemer is er een mooie naturaprijs. - - -

Kleuter- en jeugdlopen starten vanaf 14 uur op de atletiekpiste Voorinschrijvingen: 1,50 euro – dag zelf: 2,00 euro De 5,3 km start om 15.15 uur aan de sporthal Voorinschrijvingen: 5,00 euro – dag zelf: 6,00 euro De prestatieloop van 10,7 km start om 16 uur aan de sporthal Voorinschrijvingen: 6,00 euro – dag zelf: 7,00 euro

Parking, kleedkamers, inschrijvingen en prijsuitreiking in sporthal Ter Beke.

33


Kandidaatstelling voor de stedelijke sporttrofeeën 2012 Jaarlijks huldigt de stad Oudenburg zijn kampioenen op de uitreiking van de stedelijke sporttrofeeën. De verdienstelijke sporters worden voor hun prestaties gedurende 2012 of voor hun jarenlage inzet voor de sport gehuldigd op vrijdag 15 maart 2013.

Sport

Oudenburg

Tijdens de uitreiking worden prijzen toegekend in 4 verschillende categorieën SPORTMAN/SPORTVROUW SPORTCLUB SPORTVERDIENSTE BELOFTEVOLLE JONGERE voor het jaar 2012. Voorwaarden - Voor SPORTMAN/SPORTVROUW worden de sportieve prestaties in aanmerking genomen, geleverd door een inwoner (minimum 16 jaar oud zijn) van onze stad , tussen 1 januari en 31 december 2012. - De bekroonde CLUB moet in onze stad gevestigd zijn en in een regelmatige competitie uitkomen (lands-, provinciale, gewestelijke, liefhebbers- of erkende schoolcompetities). - De trofee voor LAUREAAT VAN SPORTVERDIENSTE wil de positieve inbreng of verdienste voor de sport bekronen ten bate van een club of van de bevolking in het algemeen. De bekroonde hoeft echter niet zelf een actieve sportbeoefenaar te zijn. Deze trofee kan ook aan groepen of organisaties toegekend worden. - De trofee voor BELOFTEVOLLE JONGERE wordt toegekend aan een Oudenburgse jongere (jonger dan 16 jaar) die een bijzondere sportieve prestatie leverde, tussen 1 januari en 31 december 2012. Kandidaten voor sportman/sportvrouw, beloftevolle jongere betreft personen die verplicht in Oudenburg moeten gedomicilieerd zijn en tevens de Belgische nationaliteit bezitten. De kandidaten voor sportverdienste hoeven niet in Oudenburg gedomicilieerd te zijn. Praktisch Wij doen beroep op jouw inzet om geschikte kandidaten voor te dragen in de 4 categorieën. De kandidaturen moeten de volgende gegevens bevatten: - naam en voornaam van de kandidaat - club - leeftijd - volledig adres - sporttak - motivatie met zoveel mogelijk gedetailleerde opgave van de prestaties of verdiensten - vermelding van de trofee waarvoor de kandidatuur wordt voorgedragen - naam en adres van de voordrager. De formulieren voor de kandidaatstelling en het reglement zijn verkrijgbaar op de sportdienst of kunnen via mail opgevraagd worden aan sportdienst@oudenburg.be. De kandidaturen worden verwacht op de sportdienst, Bekestraat 16, vóór 31 januari 2013.

34


Varia Ontvangst 65-jarigen Westkerke en Roksem De 65-jarigen van Westkerke en Roksem werden op 23 september 2012 op het stadhuis ontvangen. Na de gebruikelijke groepsfoto en een aantal huldigingstoespraken werd door het stadsbestuur een receptie aangeboden.

Naar aanleiding van het kampioenschap van de C-ploeg in 5de provinciale en van de B-ploeg die bovendien promoveerde naar 4de provinciale werd de Tafeltennisclub Oudenburg op 28 september 2012 op het stadhuis ontvangen. Omwille van hun puike prestaties werden ze niet alleen gefeliciteerd maar mochten ze ook het ‘Gulden Boek’ ondertekenen. Het gezellig samenzijn werd afgesloten met een feestelijke receptie.

Varia

Kampioenenviering TTC-Oudenburg

70 jarigen Ettelgem Op 3 november 2012 werden de dames en heren van het zesde leerjaar van het jaar 1962 van Ettelgem ontvangen op het stadhuis. Na de gebruikelijke groepsfoto werden een aantal huldigingstoespraken gehouden. Een receptie, aangeboden door het stadsbestuur, sloot de feestzitting af!

35


Varia

Oudenburg

Afscheid parochiaal zangkoor Ruim 31 jaar geleden startte mevrouw Agnes Vanderheghe – Debruyne samen met orgelist Pierre Paepe een zangkoor voor de plechtigheden in de O.L.-Vrouwkerk. Vele jaren werd enthousiast samengewerkt met de pastoors Callewaert en Becuwe, maar onlangs werd, ondermeer door de leeftijd van vele leden, beslist de activiteiten stop te zetten. Intussen zijn een aantal medewerkers actief geworden in Roksem en Westkerke maar, het blijft een verarming van het Oudenburgs parochiaal leven. Het kerkbestuur, onder voorzitterschap van de heer Martin Van Haecke, bracht hulde aan het afscheidnemend koor en bedacht hen met een gesmaakt geschenk en veel dankbaarheid.

De Oudenburgse verbroederingen De stad Oudenburg is al een halve eeuw toonaangevend in verbroederingsbanden met buitenlandse gemeenten. Deze destijds ontstane initiatieven waarbij Oudenburgse gezinnen met gastfamilies op regelmatige tijdstippen een weekend met elkaar verbroederen, worden zeldzamer in de regio. Deze nauwe verbroederingsrelaties overstijgen al heel lang de normale vastgelegde verbroederingsweekends. De diverse families nodigen mekaar ook uit op uitzonderlijke gebeurtenissen doorheen het jaar door en tussentijdse afspraken zijn meer regelmaat dan uitzonderingen. Hiermee bewijzen vele stadsgenoten echte wereldburgers te zijn en opteren voor een warme samenleving over de landsgrenzen heen. Uniek is ook dat de echte pioniers van Oudenburgse zijde nog altijd nauw betrokken blijven bij hun levenswerk. Essentho Marsberg was dit jaar op bezoek bij de Ettelgemse vrienden van VK Ettelgem. Oudenburg trok naar Limburg-Dietkirchen en volgend jaar wacht een jubileum in het Normandische Le Marais Vernier op 23, 24 en 25 augustus 2013. De drie verbroederingscomitĂŠs kunnen voor al hun geplande samenkomsten steeds rekenen op de volle steun van het stadsbestuur.

36


Een nieuw verbroederingspact met Limburg a/d Lahn Tijdens het recente bezoek aan Duitsland, had voorzitter Bernard Eufinger een fotoboek samengesteld over 40 jaar verbroederen met Oudenburg.

Varia

Burgemeester Martin Richard nodigde zijn Oudenburgse collega uit om een nieuw ereverklaring te tekenen voor de volgende 40 jaar.

37


Verkeer & Mobiliteit De Lijn

Verkeer & Mobiliteit

Oudenburg

Omnipas 65+ blijft langer geldig Het ReTiBo-project voor de invoering van een nieuw ticketingsysteem en MOBIBkaart heeft vertraging opgelopen door de leverancier die de voorgestelde planning niet heeft kunnen respecteren. Daardoor kunnen de 65+-kaarten niet tijdig vervangen worden. De 65+-kaarten die normaal gezien eind dit jaar vervallen, worden daarom pas in de loop van 2013 vervangen door een MOBIB-kaart. 65-plussers mogen hun huidige kaart blijven gebruiken tot ze een persoonlijke brief krijgen om hun nieuwe kaart aan te vragen. Niet alle 65-plussers zullen gelijktijdig worden aangeschreven. Vermoedelijk gebeurt dit in het voorjaar van 2013.

Lijnkaartjes 60-64 jarigen Alle lijnkaartjes 60-64 jarigen zijn geldig tot 28 februari 2013. Alle 60-64 jarigen mogen in de loop van de maand februari 2013 hun nieuw kaartje verwachten. Deze kaartjes zijn geldig vanaf 1 maart 2013 tot 28 februari 2014 of tot de leeftijd van 65 jaar. Wie op 1 maart 2013 zijn of haar kaartje niet heeft ontvangen, kan contact opnemen met Els Lesaffre bij de dienst burgerzaken van de stad Oudenburg op het nummer 059-56 84 34 of via els.lesaffre@oudenburg.be.

MEYNS - DOSSCHE Ettelgemsestraat 159 • Ettelgem (Oudenburg) • Tel. 059-26 60 10 Sierschouwen Kachels

Vloeren Faiencen

Sanitair Badkamerinrichting Centrale Verwarming

38

Eigen plaatsingsdienst

TEGELS + SIERSCHOUWEN IN GRANIET + NATUURSTEEN BEWERKT IN EIGEN ATELIER


Welzijn & Gezondheid Oudenburg vergroot de hoop op kankergenezing! De inwoners van Oudenburg namen massaal deel aan de actie ‘Vergroot de Hoop met jouw taxussnoeisel!’. Tussen 15 juni en 31 augustus 2012 kon al het taxussnoeisel binnengebracht worden op het containerpark, want taxus vergroot de hoop op kankerbestrijding. In de jonge naalden van taxus zit baccatine, een belangrijk wapen tegen kanker. 50% van alle chemokuren gebeurt zelfs met geneesmiddelen op basis van taxus. Per m³ ingezameld snoeisel schonk Boomkwekerij Van Hulle 50,00 euro. Oudenburg verzamelde hierdoor een bedrag van 758,40 euro. Voorwaarde was dat dit geld geschonken werd aan een persoon of een instelling die zich actief inzet voor de bestrijding van kanker. Het stadsbestuur van Oudenburg besliste om de cheque integraal aan vzw Zorghuis uit Oostende te schenken. Dit zorghuis heeft als doel het opvangen en begeleiden van alleenstaanden en diegenen die (tijdelijk) thuis niet terecht kunnen en dit tijdens de zwaarste dagen van hun oncologische behandeling. In totaal verzamelden 268 gemeenten 6400 m³ taxussnoeisel in.Van de zes gemeenten van de intergemeentelijke vereniging IVOO zamelde Oudenburg als kleinste gemeente het meeste taxussnoeisel, namelijk 15,17 m³, in.

Oudenburg ‘borstvriendelijke stad’ Het stadsbestuur van Oudenburg mocht op woensdag 26 oktober 2012 het certificaat voor ‘borstvriendelijke stad’ in ontvangst nemen. De vzw voor Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) besliste om dit gepersonaliseerde certificaat aan Oudenburg uit te reiken door de extra inspanningen die de stad ondernomen heeft om de Oudenburgse vrouwen te sensibiliseren rond borstkankerscreening.

Welzijn & Gezondheid

Meer info over het zorghuis vind je op www.zorghuis.be.

Tijdens de maand oktober - internationale borstkankermaand - engageerde het stadsbestuur zich voor ‘Actie 2012’, een sensibiliseringsactie die het ‘Bevolkingsonderzoek naar Borstkanker’ onder de aandacht wil brengen. Door dit bevolkingsonderzoek kunnen alle vrouwen van 50 tot en met 69 jaar tweejaarlijks een gratis screeningsmammografie laten nemen. Zo’n deelname is belangrijk om borstkanker vroegtijdig te kunnen opsporen en zo de kans op genezing te vergroten. In 2010 namen 54,9% van de vrouwen tussen 50 en 69 jaar uit Oudenburg deel aan dit bevolkingsonderzoek. Hiermee scoort Oudenburg beter dan het Vlaams gemiddelde (49,7%), maar het kan nog beter. Want wanneer minstens 75% van de vrouwen in de doelgroep zich laat screenen, kan de sterfte door borstkanker aanzienlijk dalen. Om alle vrouwen uit Oudenburg te motiveren om zich te laten screenen, ontving iedere vrouw uit de doelgroep een postkaart en een folder met meer informatie. Op die manier wil het stadsbestuur het belang van preventieve gezondheid aanstippen en de participatiegraad van hun inwoners een duwtje in de juiste richting geven. Wens je meer informatie over het ‘Bevolkingsonderzoek naar Borstkanker’? Surf dan naar www.bevolkingsonderzoek.be of bel het gratis nummer 0800 60 160. De sensibiliseringsactie ‘Actie 2012’ is een initiatief van Logo Brugge-Oostende vzw, samen met de andere West –en Oost-Vlaamse Logo’s (Lokaal Gezondheidsoverleg) en de 3 CBO (Centra voor Borstkankeropsporing).

39


Wachtdiensten ziekenhuizen 2013

Dr. Wybouw Steven

januari - februari - maart 2013

Algemene geneeskunde en expertise voor gehandicapten.

De wachtdienst vangt telkens aan de vrijdag om 13 uur en loopt tot de volgende vrijdag om 13 uur. AZ Damiaan Gouwelozestraat 100, 8400  Oostende (ingang spoedgevallen via Konterdamkaai)

Burgstraat 1, 8460 Oudenburg

tel. 059/414040

Welzijn & Gezondheid

Oudenburg

Raadpleging op: Maandag: 09.00 - 10.30 uur / 18.00 - 19.30 uur Dinsdag: 09.00 - 10.30 uur. Woensdag: 14.00 - 15.30 uur / 18.00 - 19.30 uur Donderdag: 09.00 - 10.30 uur Vrijdag: 09.00 - 10.30 uur/ 18.00 - 19.30 uur

Gsm 0475-68 31 86 - Fax 059-26 82 37 E-mail: wybouw-van.geluwe@skynet.be

AZ Sint-Jan, campus Henri Serruys Kaïrostraat 84 - 8400 Oostende T 059-55 51 01 4 januari 2013 11 januari 2013 18 januari 2013 25 januari 2013

Siska Van Geluwe

AZ Sint-Jan AZ Damiaan AZ Sint-Jan AZ Damiaan

1 februari 2013 8 februari 2013 15 februari 2013 22 februari 2013

AZ Sint-Jan AZ Damiaan AZ Sint-Jan AZ Damiaan

1 maart 2013 8 maart 2013 15 maart 2013 22 maart 2013 29 maart 2013

AZ Sint-Jan AZ Damiaan AZ Sint-Jan AZ Damiaan AZ Sint-Jan

WACHTDIENST HUISARTSEN GROOT-OUDENBURG EN -GISTEL De huisarts van wacht is bereikbaar op het nummer 059-27 37 07 vanaf 19 uur ‘s avonds tot 8 uur ‘s morgens en op zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen.

Om te weten welke

Lic. kinésitherapie & motorische revalidatie. Actief sinds 1996.

• Rug-, nek-, spier- en peesaandoeningen • Zwangerschapsoefeningen • Bekkenbodemspiertraining • Relaxatietherapie

Burgstraat 1, 8460 Oudenburg Afspraken bel 0478-39 79 49

THUISVERPLEGING Regio: Groot-Oudenburg en Gistel

0478 08 12 90 KRISTEL BULCKE

apotheker van wacht is, dient u te bellen naar het nummer 0900 – 10.500.

Rode Kruis Vlaanderen Afd. Oudenburg - Jabbeke Stedebeekpad 1, 8460 Oudenburg, tel. 059-25 01 05 algemeen: hulpdienst:

059-26 69 02 059-26 69 83 059-26 73 32 gsm 0498-93 48 03 fax: 059-25 01 05 059-26 64 27 of 0498-93 48 13

uitleendienst ziekenmateriaal: Dorpsstraat 112, 059-26 69 02 fax: 059-25 01 05 e-mail: rkoudjab@mobistar.be website: www.rodekruis.be 40

Hilde Dereepere Brugsesteenweg 117 8460 Oudenburg, België Tel. +32 (0)497 482489 hilde@vroedvrouwenpraktijk.be www.vroedvrouwenpraktijk.be


Wonen Vochtproblemen in huis Er zijn verschillende oorzaken die tot vochtproblemen kunnen leiden. Het is belangrijk om een goede diagnose te stellen om met een gepaste behandeling het probleem op te lossen. Bij vochtproblemen in een nieuwbouwwoning kunnen de architect of aannemer aansprakelijk worden gesteld. Opstijgend vocht De oorzaak van opstijgend vocht is geen of slechte plaatsing van waterkerende laag of het ontbreken van open stootvoegen voor de afvoer van water in de spouw. Het beste middel tegen opstijgend vocht is het aanbrengen van een waterkerende folie. Maar deze techniek is niet voor alle bestaande muren mogelijk en is vrij duur. Het injecteren van de muur met een vochtwerend middel is een gemakkelijkere manier om opstijgend vocht te bestrijden. Doorslaand vocht en lekken Dit probleem komt vooral langs het dak, via ramen, door het gevelmetselwerk of de kelder. Hiervoor is er geen pasklare oplossing. Dit hangt af van de specifieke situatie.

Oorzaken Gebrek aan ventilatie, overtollig bouwvocht en koudebruggen kunnen de oorzaak zijn van condensatievocht. Gevolgen Zolang condensatie op glas optreedt, is er geen probleem. Maar als je het hebt op glas, heb je het vaak ook op de muren. Dat zie je niet omdat het in de muren trekt. Er ontstaan structurele vochtproblemen: het behang komt los, de verf schilfert af, het metselwerk wordt nat, er verschijnen schimmelvlekken,‌

Wonen

Condensatievocht Wat is condensatievocht? Condensatie is vocht dat een uitweg zoekt in het afkoelingsproces van warme lucht. Dit teveel aan vocht zal neerslaan op de koudste plek. Condensatie is dus een gevolg van te veel vocht in huis. Sommige plantensoorten en (veel) huisdieren vergroten het probleem. Hoe meer vocht in de lucht, hoe minder koud een oppervlak moet hebben om toch condensatie te krijgen.

Dit vochtprobleem duikt vooral op in ruimtes waar een hoge waterdampproductie is, zoals in keukens en badkamers, maar ook in lokalen die niet voldoende verwarmd worden, denk maar aan zolders, bergingen en slaapkamers. Vochtproblemen kunnen leiden tot ernstige gevolgen voor je huis en gezondheid. Je woning zal sneller aftakelen en de bewoners zullen vaker ziek worden door de ongezonde leefomgeving. Oplossing Er bestaan twee oplossingen om condensatievocht te verwijderen en te vermijden. Je kunt de vochtige ruimtes beter gaan ventileren met een ventilatiesysteem of door het raam twee maal per dag een kwartier open te zetten. Hierdoor wordt de vochtige lucht naar buiten gezogen en vervangen door verse lucht. Je kunt de ruimte ook meer verwarmen. Dit verlaagt de luchtvochtigheid en verhoogt de oppervlaktetemperatuur. Zo kan condens niet meer aanslaan. Laat Woonpunt het vocht in je huis meten. Meer info? Woonpunt, technisch advies T 059 34 22 71 E technischadvies@woonpuntinfo.be

41


Oudenburg niet langer opgenomen in lijst ‘wonen in eigen streek’

Wonen

Oudenburg

‘Wonen in eigen streek’ is een maatregel die ervoor zorgt dat nieuwe bouwgronden en woningen in een woonuitbreidingsgebied enkel nog verkocht worden aan kopers die een voldoende nauwe band met die streek kunnen aantonen. Men spreekt van de “bijzondere overdrachtsvoorwaarde”.

42

Je hebt een voldoende band met de gemeente als je voldoet aan 1 of meer van volgende voorwaarden: - ten minste 6 jaar onafgebroken gewoond hebben in de gemeente of in een aangrenzen de gemeente (op voorwaarde dat deze eveneens voorkomt op de lijst met gemeenten waar wonen in eigen streek wordt toegepast); - werkzaamheden verrichten (gemiddeld ten minste een halve werkweek) in de gemeente; - een maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met de gemeente hebben opgebouwd op grond van een zwaarwichtige en langdurige omstandigheid. Een provinciale beoordelingscommissie bepaalt of je een voldoende band hebt met de gemeente. Wonen in eigen streek’ is van kracht in gemeenten die aan twee voorwaarden voldoen: - de gemeente behoort tot de 40% Vlaamse gemeenten met de hoogste gemiddelde bouwgrondprijs per vierkante meter - de gemeente behoort tot: o ofwel de 25% Vlaamse gemeenten met de hoogste interne migratie-intensiteit o ofwel de 10% Vlaamse gemeenten met de hoogste externe migratie-intensiteit Vanaf het invoeren van de maatregel stond Oudenburg op de lijst van gemeenten waar de maatregel ‘wonen in eigen streek’ van kracht is! Sinds 1 september 2012 is er een nieuwe, aangepaste lijst van gemeenten goedgekeurd en we moeten vaststellen dat Oudenburg NIET meer opgenomen werd op de nieuwe lijst! Dit betekent dat de “bijzondere overdrachtsvoorwaarde” dus niet langer van toepassing is. Goed nieuws dus vooral voor mensen van buiten Oudenburg die hier een stukje grond of een huisje wensen te kopen dat in woonuitbreidingsgebied is gelegen.


Marcel Vermoortel ° 13 maart 1929 † 5 januari 2012

Triphon Bussche ° 2 juli 1918 † 17 maart 2012

Rosa Cardon ° 25 februari 1930 † 8 januari 2012

Zulma Depozzolo ° 1 december 1926 † 20 maart 2012

Omer Kyndt ° 18 oktober 1929 † 12 januari 2012

Adhemar Laleman ° 29 maart 1912 † 23 maart 2012

Theophiel Desmedt ° 24 augustus 1920 † 15 januari 2012

Maurice Peiren ° 15 april 1937 † 24 maart 2012

Agnes Hubert ° 10 december 1922 † 26 januari 2012

Suzanna Vanden Berghe ° 12 mei 1920 † 29 maart 2012

Rotthier Renata ° 5 februari 1964 † 27 januari 2012

Ronni Mylle ° 26 augustus 1945 † 31 maart 2012

Cyriel Pollentier ° 15 juni 1923 † 28 januari 2012

Irène Devriendt ° 9 september 1915 † 9 april 2012

Rita Duflou ° 13 februari 1947 † 30 januari 2012

Arnold Huyghebaert ° 4 april 1933 † 9 april 2012

Luciana Ruysschaert ° 2 november 1923 † 3 februari 2012

Aloïs Vyvey ° 5 februari 1930 † 9 april 2012

Alice Mylle ° 14 juni 1912 † 6 februari 2012

Maria Mares ° 9 mei 1932 † 10 april 2012

Camiel Verbrugge ° 6 oktober 1925 † 17 februari 2012

Sabine Janssens ° 27 november 1969 † 22 april 2012

Robrecht Mahieu ° 23 september 1945 † 18 februari 2012

Celeste Den Duyver ° 31 januari 1936 † 23 april 2012

Erik Pollet ° 1 augustus 1955 † 23 februari 2012

Diet Sheila ° 31 augustus 1976 † 23 april 2012

André Vanhooren ° 25 september 1928 † 25 februari 2012

Marcel Deschepper ° 31 augustus 1944 † 25 april 2012

Gabrielle Verbanck ° 28 augustus 1914 † 29 februari 2012

Agnès Bal ° 26 december 1931 † 27 april 2012

Rachel Messelier ° 18 december 1921 † 6 maart 2012

Simonne Hollez ° 15 april 1928 † 29 april 2012

Theophiel Ameele ° 27 mei 1928 † 6 maart 2012

Anthony Declercq ° 10 augustus 1987 † 2 mei 2012

Ivan Vandenberghe ° 27 juli 1956 † 9 maart 2012

Irma Germonpré ° 19 oktober 1925 † 4 mei 2012

Robert Devriendt ° 5 september 1934 † 11 maart 2012

Valerius Vermeire ° 28 december 1924 † 5 mei 2012

Agnes Sioen ° 6 april 1931 † 27 maart 2012

Maria Billiauw °8 januari 1930 † 13 mei 2012

Gabriel Taecke ° 10 juli 1930 † 15 maart 2012

Guido Lagae ° 16 juni 1947 † 15 mei 2012

Zij die ons verlieten

Zij die ons verlieten

43


Zij die ons verlieten

Oudenburg 44

Simonne Cloet ° 22 april 1923 † 22 mei 2012

Roger Demeulemeester ° 10 mei 1937 † 10 september 2012

Maria Reynaert ° 6 december 1919 † 26 mei 2012

Maurits Vyvey ° 11 januari 1930 † 13 september 2012

Godelieve Peene ° 24 november 1945 † 2 juni 2012

Sonja Vercoutter ° 29 oktober 1938 † 13 september 2012

Michiel Pierloot ° 8 maart 1921 † 8 juni 2012

Mieke Jonckheere ° 3 oktober 1976 † 10 oktober 2012

Carlos Vandepitte ° 19 juli 1928 † 8 juni 2012

Françoise Verhoosel ° 7 juni 1949 † 10 oktober 2012

Marcel Doom ° 22 mei 1928 † 11 juni 2012

Wivina Chielens ° 24 september 1951 † 16 oktober 2012

Gabriëlle Dejonghe ° 15 juni 1924 † 22 juni 2012

Katty Kimpe ° 19 maart 1962 † 16 oktober 2012

Maurice Depozzolo ° 8 juni 1947 † 25 juni 2012

Joseph Van Rumst ° 27 juni 1930 † 17 oktober 2012

Lucien Verbrugge ° 4 november 1923 † 6 juli 2012

Karel Taecke ° 24 december 1928 † 8 oktober 2012

Maria Verhelle ° 29 september 1921 † 8 juli 2012

Edmond Decoo ° 9 november 1935 † 28 oktober 2012

Romain Decoster ° 25 december 1936 † 9 juli 2012

Patrick Buyse ° 16 mei 1953 † 29 oktober 2012

Michel Decorte ° 7 mei 1928 † 10 juli 2012

Juliana Vierstraete ° 21 mei 1951 † 30 oktober 2012

André Deprée ° 16 juli 1921 † 18 juli 2012

Germaine Waerlop ° 8 november 1919 † 1 november 2012

Maria Vanden Driessche ° 2 februari 1920 † 24 juli 2012

André Cappelle ° 1 maart 1927 † 3 november 2012

Ludovicus Claeys ° 25 februari 1929 † 26 juli 2012

Rachel De Ly ° 17 januari 1927 † 7 november 2012

Maria Bultinck ° 6 juli 1916 † 4 augustus 2012

Joanna Van Damme ° 4 november 1922 † 8 november 2012

Maria Maertens ° 7 augustus 1922 † 4 augustus 2012

Willy Vandenheede ° 26 april 1953 † 20 november 2012

Dorine Masyn ° 28 mei 1925 † 5 augustus 2012

Louis Verberck ° 4 augustus 1930 † 23 november 2012

Paula Thienpondt ° 11 augustus 1921 † 5 augustus 2012

Marc Maertens ° 13 maart 1961 † 29 november 2012

Angela Viane ° 7 oktober 1919 † 11 augustus 2012

Maria Bals ° 1 mei 1912 † 4 december 2012

Yvonna Andries ° 6 februari 1922 † 2 september 2012

Irma D’hondt ° 9 oktober 1924 † 6 december 2012

Martha Marchand ° 2 november 1927 † 7 september 2012

Jacques Devriendt ° 22 september 1936 † 8 december 2012


in Oudenburg het vrijetijdsaanbod in Oudenburg

In de kijker Bloed geven doet leven! Bloedinzameling in Oudenburg Ben je tussen 18 en 66 jaar en in goede gezondheid aarzel niet om bloedgever te worden! Ook jij kunt iemand zijn leven redden. Dagelijks hebben mensen bloed, plasma of bloedplaatjes nodig, na een ongeval, bevalling of operatie bijvoorbeeld. Wist je dat?

- je met 1 bloedgift 3 mensen kan helpen?! - 70% mensen bloed nodig hebben? - maar slechts 3 % geeft!

Infoavond Groepsaankoop groene stroom woensdag 23 januari 2013 - 20 uur Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen tot een beter milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop 100% groene stroom van de provincie West-Vlaanderen. Ook de stad Oudenburg ondersteunt dit initiatief. Inschrijven kan tot 5 februari 2013 en is vrijblijvend en zonder enige aankoopverplichting!

Kom dus bloed geven op onderstaande bloedcollecten! Oudenburg, Rodekruislokaal CC Zuidpoort, Hoogstraat 17 - woe 26 december 2012 van 16 tot 20 uur - woe 27 februari 2013 van 16 tot 20 uur - woe 29 mei 2013 van 16 tot 20 uur - woe 18 september 2013 van 16 tot 20 uur Ettelgem, Eligiuszaal, Dorpsstraat 71 - di 19 februari 2013 - di 21 mei 2013 - di 10 september 2013 - di 10 december 2013

van 17 tot 20 uur van 17 tot 20 uur van 17 tot 20 uur van 17 tot 20 uur

Roksem, ’t Centrum, Brugsesteenweg 89 - di 5 maart 2013 - di 4 juni 2013 - di 24 september 2013 - d0 19 december 2013

van 17 tot 19 uur van 17 tot 19 uur van 17 tot 19 uur van 17 tot 19 uur

Infoavond Op woensdag 23 januari 2013 organiseert het stadsbestuur in samenwerking met Woonpunt een infoavond voor zowel particulieren als bedrijven met beperkt verbruik. Deze infoavond gaat door in de M. Gysselingzaal in de Zuidpoort (Hoogstraat 17 - 8460 Oudenburg). Hoe inschrijven? Je kan zelf online inschrijven via www.samengaanwegroener.be (doorklikken op provincie West-Vlaanderen). Je kan ook terecht aan het loket van Woonpunt (iedere donderdag

van 8.30 tot 12 uur in De Groote Poorte, Weststraat 33 - 8460 Oudenburg) of bij de milieudienst (op dezelfde locatie) .

Hou telkens je laatste eindafrekening bij de hand om in te schrijven, zo heb je meteen alle gegevens om de inschrijving vlot te laten verlopen. Inschrijven kan tot 5 februari 2013.


December 2012

Januari 2013

Vrij 21 dec - za 22 dec - woe 26 dec - vrij 28 dec TONEEL - Kaproenken - ‘Kaas’

Woensdag 2 januari 2013– 14.30 uur FilmOrama - De Lorax

Toneelkring Kaproenken Oudenburg serveert ‘KAAS’, een tragikomedie naar de beroemde roman van Willem Elsschot, voor toneel bewerkt door Stijn Lernout in een regie van Arnold Lernout . Een stuk met een lach en een traan. ‘Kaas’ is één van Elsschots bekendste werken, zoals ook ‘Lijmen’ en ‘Villa des Roses’. 20 spelers beloven je een héél boeiende en ontspannende avond. Cultuurcomplex ipso facto, Marktstraat 25 Prijs: 8 euro Org.: Toneelkring Kaproenken Inl.: lieve-vandaele@skynet.be - www.kaproenken.be

Vrijdag 21 - zaterdag 22 december 2012 Kerstmarkt Cultuurcomplex De Zuidpoort, Hoogstraat 17 (binnenplein) Org.: Jeugdraad ism stadsbestuur

Woensdag 26 december 2012 – 14.30 uur FilmOrama - Arthur Christmas met bezoek van de Kerstman

Cultuurcomplex ipso facto, Marktstraat 25 Prijs: 3 euro (inclusief kerstgeschenk) Org.: Dienst jeugd Oudenburg Inl.: 059-56 84 29 jeugd@oudenburg.be

Woensdag 26 december 2012 – 15 uur Vlaanderen zingt Kerst U zijt wellekome Sint-Michielskerk Roksem Org.: Davidsfonds Inl.: www.davidsfondsoudenburg.be

Cultuurcomplex ipso facto, Marktstraat 25 Prijs: 3 euro Org.: Dienst jeugd Oudenburg Inl.: 059-56 84 29 - jeugd@oudenburg.be

Vrijdag 4 januari 2013– 13-16.30 uur XL gaming Cultuurcomplex ipso facto, Marktstraat 25 Prijs: 1 euro Org.: Dienst jeugd Oudenburg Inl.: 059-56 84 29 - jeugd@oudenburg.be

Zaterdag 12 januari 2013– 15 uur Boterkaarting t.v.v wielrenner Bryan Verdoolaeghe Parochiezaal Audomarusheem Westkerke Prijs: 1,50 euro Org.: Supportersclub Bryan Verdoolaeghe Inl.: johan.verdoolaeghe@pandora.be

Zondag 13 januari 2013 – 10.30 uur Nieuwjaarsreceptie Cultuurcomplex ipso facto, Marktstraat 25 Org.: Stadsbestuur Oudenburg Inl.: 059-56 84 20 - info@oudenburg.be

Zaterdag 19 januari 2013– 14.30 uur Het Rode Kruis Internationaal met fairtradeproductenverkoop, pannenkoeken, voordrachten en paëlla-avond Rodekruislokaal De Zuidpoort, Hoogstraat 17 Org.: Rode Kruis afdeling Oudenburg-Jabbeke Inl.: internationaal@oudenburg-jabbeke.rodekruis.be

Woensdag 23 januari 2013 – 20 uur Infoavond - Groepsaankoop groene stroom Zaterdag 29 december 2012 – 20 uur FilmOrama - De rouille et d’os Cultuurcomplex ipso facto, Marktstraat 25 Prijs: 3 euro Org.: Dienst cultuur Oudenburg Inl.: 059-56 84 00 - ram@oudenburg.be

M.Gysselingzaal, De Zuidpoort, Hoogstraat 17 Org.: Stadsbestuur Oudenburg ism Woonpunt Inl.: 059-56 84 56 - milieu@oudenburg.be

Woensdag 30 januari 2013 – 20 uur Voordracht - Dr. Depauw over menopauze, pubers ... Cafe Sportwereld, Marktstraat 18 Org.: Gezinsbond Oudenburg Inl.: www.gezinsbond-oudenburg.be


Februari 2013

Maart 2013

Vrijdag 8 februari 2013 – 20.30 uur Concertfilm - The Black Keys Grown so ugly

Zaterdag 9 maart 2013 – 20 uur Aznavoners Cultuurcomplex ipso facto, Marktstraat 25 Prijs: 16 euro Org.: Dienst cultuur Oudenburg Inl.: 059-56 84 00 - ram@oudenburg.be

Cultuurcomplex ipso facto, Marktstraat 25 Prijs: 3 euro Org.: Dienst jeugd Oudenburg Inl.: 059-56 84 29 - jeugd@oudenburg.be

Zaterdag 9 maart 2013 – 14 uur Lenteloop

Ma 11 - do 12 februari 2013 - 9-16 uur Danskamp

Sporthal Ter Beke, Bekestraat 16 Org.: Sportdienst Oudenburg Inl.: 059-56 84 47 - sport@oudenburg.be

Sporthal Ter Beke, Bekestraat 16 Org.: Sportdienst Oudenburg Inl.: 059-56 84 47 - sport@oudenburg.be

Vrijdag 15 maart 2013 – 20 uur Uitreiking sporttrofeeën

Org.: Sportdienst Oudenburg Inl.: 059-56 84 47 - sport@oudenburg.be

Woensdag 13 februari 2013 – 14.30 uur FilmOrama - Brave

Zaterdag 16 maart 2013 – 20 uur Het Stenen Strijdperk: BOX / Vaulted Needles

Cultuurcomplex ipso facto, Marktstraat 25 Prijs: 3 euro Org.: Dienst jeugd Oudenburg Inl.: 059-56 84 29 jeugd@oudenburg.be

Cultuurcomplex ipso facto, Marktstraat 25 Prijs: 5 euro (inclusief aperitief) Org.: TempoBe vzw Inl.: tempobe@gmail.com

Zaterdag 16 maart 2013 Tweedehandsbeurs

Basisschool Arnoldus, Brouwerijstraat 8 Org.: Gezinsbond Oudenburg Inl.: www.gezinsbond-oudenburg.be

Do 14 - vrij 15 februari 2013 - 9-16 uur Circuskamp Sporthal Ter Beke, Bekestraat 16 Org.: Sportdienst Oudenburg Inl.: 059-56 84 47 - sport@oudenburg.be

Vrijdag 22 maart 2013 – 20 uur Volksmonoloog ‘Velodroom’ Cultuurcomplex ipso facto, Marktstraat 25 Prijs: 8 euro Org.: Dienst cultuur Oudenburg Inl.: 059-56 84 00 - ram@oudenburg.be

Zondag 17 februari 2013 – 14.30 uur Rommelbeurs Sporthal Ter Beke, Bekestraat 16 Prijs: 1,90 euro (kinderen tot 12 jaar, vergezeld van een betalende volwassene, komen er gratis in) Org.: Jovan Inl.: info@jovan.be - www.jovan.be

Zondag 24 maart 2013 – 10 uur Aperitiefvoordracht - ‘Antieke zoutwinning in de Vlaamse kustvlakte’

Cultuurcomplex ipso facto, Marktstraat 25 Prijs: 4 euro (inclusief aperitief) Org.: Dienst cultuur Oudenburg Inl.: 059-56 84 00 - ram@oudenburg.be

Woensdag 27 maart 2013– 13.30 - 16.30 uur Buitenspeeldag Speelplein De Tunne, Bekestraat, bij regenweer in sporthal Ter Beke Org.: Dienst jeugd Oudenburg Inl.: 059-56 84 29 - jeugd@oudenburg.be

UiT-Alert

Maak je eigen nieuwsbrief aan via UiT-Alert en blijf op de hoogte van je favoriete activiteiten. Aan de hand van jouw favoriete zoekopdracht krijg je jouw persoonlijke e-mailupdate met de laatste relevante resultaten. Je kan verschillende zoekopdrachten instellen: de naam van een artiest of organisatie of een bepaald genre. Je kan ook meerdere zoekopdrachten bewaren. De resultaten zullen gebundeld worden in één UiTalert. Inschrijven kan via de UiT-kalender op de stedelijke website. Doen!


UiTdatabank Hoe invoeren?

Hieronder overlopen we nog even de stappen om jouw activiteit in te voeren in de UiTdatabank. Het is belangrijk dat je deze invoerrichtlijnen naleeft. Zo ben je er zeker van dat je activiteit optimaal terug te vinden is op UiTinVlaanderen.be. En op heel wat andere kanalen! Surf naar www.UiTdatabank.be en meld je aan. Je kan via het tabblad ‘Item Invoeren’ meteen aan de slag. 1

Enkele tips vooraf • Maak voor elke activiteit een nieuw item aan. • Je voert je activiteit best 4 weken voor de start van je activiteit in.

2

Titel van je activiteit Begin je titel steeds met een hoofdletter, maar schrijf hem niet volledig in hoofdletters. Andere informatie, zoals de plaatsnaam of de datum, horen niet thuis in de titel.

3

Waar? Je vult de adresgegevens in van de locatie waar je activiteit plaatsvindt. Opgelet: als je activiteit een uitstap, tocht of wandeling is, voer dan het vertrekpunt in.

4

Wanneer? Je kiest voor ‘Tijdelijk’ als je activiteit op één of enkele afzonderlijke dagen plaatsvindt. Je kiest voor ‘Periodes’ als je activiteit gedurende een langere periode plaatsvindt.

5

Type? Je kiest het type dat het best bij je activiteit past. Afhankelijk van het type dat je kiest, kan je nog een subcategorie aanduiden.

6

Voor wie? Als je een activiteit organiseert voor een specifieke leeftijdsgroep (bv. kinderen of jongeren) dan duid je dit hier aan. Vul zeker een specifieke leeftijd in.

7

Enkel voor leden/op afspraak/ voor scholen Je kan deze opties beter niet aanduiden. Je activiteit zal dan niet doorstromen naar UiTinVlaanderen.be en de andere kanalen. De activiteit wordt dan beschouwd als een gesloten aanbod, waardoor ze niet wordt gepubliceerd.

8

Afbeelding en beschrijving Voeg een afbeelding toe naar keuze, dat maakt je item meteen aantrekkelijk! Je kiest vrij je korte beschrijving. Je geeft daarin meer informatie over je activiteit.

9

Organisator Vul hier de naam van je organisatie in.

10

Contactgegevens Vul je contactgegevens in. Je kan aanvinken of deze ook voor reservaties kunnen gebruikt worden.

11

Prijs Je klikt eerst op ‘Extra informatie’. Je kan dan de standaardprijs invullen. In het extra veld voeg je bijkomende prijsinformatie en kortingen toe. Je kan hier ook de inschrijvingsvoorwaarden vermelden.

Heb je alles goed ingevuld? Klik op ‘Bewaar mijn invoer’. Je activiteit verschijnt de volgende dag op onze kanalen.

Tip! Onder het tabblad ‘Mijn Items’ kan je alle door jou ingevoerde activiteiten terugvinden. Erg handig als je nog aanpassingen wil maken. Is je activiteit bijvoorbeeld volzet? Zet dit dan bij in de titel. Vragen of problemen? Contacteer ons op het nummer 059-56 84 42 of via marian.ledoux@oudenburg.be!

Oudenburg Informatief december 2012  

Oudenburg Informatief december 2012

Oudenburg Informatief december 2012  

Oudenburg Informatief december 2012

Advertisement