Beroepscode Nederlands Instituut van Psychologen 2015

Page 8

3.1f Verantwoording Artikel 35 Afleggen van verantwoording Artikel 36 Bewaartermijn van het dossier Artikel 37 Verweer met behulp van het dossier Artikel 38 Medewerking aan behandeling van een klacht

17 17 17 17 17

3.2 Integriteit

17

3.2a Betrouwbaarheid Artikel 39 Voorwaarden voor aanvang en voortzetting van de professionele relatie Artikel 40 Reden tot beëindiging van de professionele relatie Artikel 41 Onafhankelijkheid en objectiviteit in het beroepsmatig handelen

17 17 17 17

3.2b Eerlijkheid Artikel 42 Voorkómen van misleiding Artikel 43 Geen misbruik van kennis, vaardigheden of overwicht Artikel 44 Vermelden van opleiding, kwalificaties, ervaring, deskundigheid en titels Artikel 45 Geen irreële verwachtingen wekken Artikel 46 Bronvermelding Artikel 47 Zorgvuldigheid in het verkrijgen en weergeven van gegevens

17 17 17 18 18 18 18

3.2c Rolintegriteit Artikel 48 Niet oneigenlijk bevorderen van persoonlijke belangen Artikel 49 Onderkennen van onverenigbare belangen Artikel 50 Niet aanvaarden van onverenigbare opdrachten Artikel 51 Vermijden van het vermengen van professionele rollen Artikel 52 Vermijden van het vermengen van professionele en niet-professionele rollen Artikel 53 Geen seksuele gedragingen ten opzichte van de cliënt Artikel 54 Geen seksuele relatie met de cliënt Artikel 55 Persoonlijke relatie na het beëindigen van de professionele relatie

18 18 18 18 18 18 18 18 18

3.3 Respect

19

3.3a Algemeen Artikel 56 Respect voor kennis, inzicht en ervaring Artikel 57 Respect voor psychische en lichamelijke integriteit Artikel 58 Respect voor eigenheid en diversiteit

19 19 19 19

3.3b Autonomie en zelfbeschikking Artikel 59 Respect voor autonomie en zelfbeschikking Artikel 60 Respectvol handelen bij beperkte zelfbeschikking

19 19 19

6 Beroepscode voor psychologen


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.