Page 1

informeert uitgave van Ymere | maart 2013

www.ymere.nl

Woonzorghoeve Koedijk

MagentaZorg komt naar Koedijk In februari 2013 is in Koedijk de bouw hervat van een woonzorghoeve aan de Kanaaldijk 264. Op deze locatie komen 24 ouderen te wonen die wegens dementie altijd speciale zorg nodig hebben. Door juridische procedures lag de bouw lange tijd stil.

MagentaZorg uit Heerhugowaard huurt straks deze nieuwe woonzorghoeve van Ymere. In de nieuwbouw is straks plek voor vier woongroepen met elk zes bewoners. Daarmee kan MagentaZorg deze zorg bieden in een optimale en beschermde omgeving, in de buurt van de voormalige woonomgeving van de bewoners. Deze nieuwsbrief informeert u over de planning en de manier waarop de bouw wordt aangepakt, wie straks de nieuwe buren zijn en hoe de zorg aan de bewoners wordt verleend.

Bouw woonzorghoeve De bouw is voortgezet door bouwbedrijf Van Wijnen uit Heerhugowaard. De fundering van het gebouw hebben zij in een eerdere fase al gebouwd. Heiwerkzaamheden hoeven niet meer plaats te vinden. De komende maanden moet de opbouw gereed komen. Deze bestaat uit een staalconstructie, kalkzandsteen wanden, kant- en-klare vloeren en voorgefabriceerde dakplaten. Hiervoor komt een grote kraan op het perceel te staan. De gevel- en dakbekleding bestaat uit houten delen die ter plaatse worden aangebracht.


Heeft u vragen over de bouw dan kunt u terecht bij André May, uitvoerder Van Wijnen. Hij is aanwezig in de bouwkeet op het bouwterrein bereikbaar of op nummer 06 20614503. Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met het kantoor van Van Wijnen in Heerhugowaard, tel. 072 750 35 00.

Globale planning: • Maart: plaatsen staalconstructie, lijmen van de kalkzandsteen wanden en leggen vloerplaten van de 1e en 2e verdieping. • Mei: Casco gereed. • Juli: aanbrengen gevel- en dakelementen. Gebouw wind- en waterdicht en start afbouw binnenzijde. • Aansluitend aanleggen 22 parkeerplaatsen (op terrein) voor MagentaZorg. • 1 december 2013: oplevering aan MagentaZorg. MagentaZorg zal zelf de afwerking en inrichting verzorgen.

Een veilig en vertrouwd thuis voor ouderen met dementie De contouren van de nieuwe Woonzorghoeve in Koedijk worden de komende tijd steeds beter zichtbaar. Carin Geeris is facilitair manager van MagentaZorg uit Heerhugowaard. Zij vertelt hoe ouderen met dementie daar straks gaan wonen en waarom juist op die plek. In het Woonzorghoeve aan de Kanaaldijk kunnen ouderen met dementie waardig, comfortabel en beschermd wonen. Geeris: ‘We ontwikkelen een prettige kleinschalige woonomgeving zoals mensen thuis waren gewend. Dat stelt natuurlijk bijzondere eisen aan de locatie en het gebouw. Het moet overzichtelijk zijn, vertrouwd, rustig en veilig.’

2

| Woonzorghoeve Koedijk | maart 2013


Bekende en vertrouwde omgeving Voor het kleinschalig wonen zoekt MagentaZorg locaties waar het wonen zoals thuis nagebootst kan worden. De dijk is een karakteristieke plek van herkenning voor veel ouderen die soms al hun hele leven in Koedijk wonen. ‘Deze mensen hebben hier veel herinneringen liggen’, zegt Geeris. ‘Om niet extra gedesoriënteerd te raken, is het belangrijk dat zij in contact blijven met alles wat voor hun bekend en vertrouwd is. De dijk, het Noordhollands kanaal, het uitzicht over de weilanden, het dorp… hier is hun thuis.’

Dagactiviteiten MagentaZorg streeft ernaar dat de bewoners zichzelf kunnen zijn. Ze vormen samen met de verzorgenden een eigen huishouden en bepalen zelf wat er dagelijks gebeurt. Ook besteedt MagentaZorg veel aandacht aan de dagbesteding. Geeris: ‘Afhankelijk van de wensen van de bewoners lezen we met elkaar, doen we een spelletje en wie het nog kan en wil, helpt mee met koken. Daarnaast worden er af en toe uitstapjes gemaakt naar bekende plekken. Bijvoorbeeld een lunchroom voor een kopje koffie, een bezoekje aan de markt of Artis.’

Vast team van zorgverleners De zorglocatie wordt een thuis voor 24 cliënten: vier groepen van zes ouderen. Elke groep heeft een eigen woning met een keuken en een gezellige huiskamer. Ook heeft iedere groep dag en nacht een eigen begeleidingsteam. ‘Een klein team van vaste zorgverleners’, vertelt Geeris. ‘Zo hoeven onze cliënten niet steeds aan nieuwe gezichten te wennen en raken zij niet in verwarring.’

informeert |

3


MagentaZorg en Ymere

Goed beschermd

MagentaZorg heeft in de regio Noord-Kennemerland een goede naam opgebouwd met haar verpleeg- en verzorgingshuizen. De organisatie staat bekend om de diensten, ondersteuning en vele activiteiten op het gebied van zorg en welzijn. Het nieuwe Woonzorghoeve huurt MagentaZorg van woningcorporatie Ymere die verantwoordelijk is voor de bouw. Beide organisaties zijn een partnerschap aangegaan om mensen met dementie de beste permanente zorg te kunnen bieden in een prettige en beschermde omgeving.

Dat de Woonzorghoeve aan een drukke dijk ligt met veel verkeer is geen probleem. Geeris: ‘Ouderen in deze fase van hun dementie wonen altijd beschermd. Het hele complex wordt dan ook optimaal beveiligd. De mensen kunnen nooit zomaar ongezien alleen naar buiten of de weg op lopen. Het gebouw en de omliggende tuin worden omheind. Waar het kan, wordt die omheining bedekt met groen. Soms zal een stuk hek zichtbaar zijn. De tuin richten we zo in dat de mensen die nog actief zijn hier verantwoord kunnen wandelen. Het is weliswaar een gesloten woonomgeving, maar we doen er alles aan om te zorgen dat de bewoners zich niet opgesloten voelen.’

Inmiddels is de fundering van de Woonzorghoeve gereed. De verwachting is dat de bouw in december 2013 klaar is en de bewoners er hun intrek kunnen nemen.

Om u op de hoogte te houden is er een facebookpagina, “Woonzorghoeve Koedijk”

Contactgegevens Ymere Voor vragen kunt u bellen naar 088 000 89 00 en vragen naar de heer Ton Snijders van de vestiging NoordKennemerland. De direct omwonenden hebben een eigen contactpersoon. MagentaZorg Voor vragen over de zorg kunt u bellen naar 072 575 36 00 en vragen naar mevrouw C. Geeris. Disclamer: deze nieuwsbrief is met grote zorg gemaakt, aan tekst en beeld kunnen geen rechten worden ontleend.

Woonzorghoeve Koedijk  

In februari 2013 is in Koedijk de bouw hervat van een woonzorghoeve aan de Kanaaldijk 264. Op deze locatie komen 24 ouderen te wonen die weg...

Woonzorghoeve Koedijk  

In februari 2013 is in Koedijk de bouw hervat van een woonzorghoeve aan de Kanaaldijk 264. Op deze locatie komen 24 ouderen te wonen die weg...

Advertisement