Page 1

Stadskrant januari 2013

Kortrijk A a l b e k e

B e l l e g e m

B i s s e g e m

verrassend veelzijdig

H e u l e

K o o i g e m

ondernemen in kortrijk 1 | Stadskrant kortrijk

K o r t r i j k

januari 2013 wordt maandelijks gratis verspreid

+ UiT in Kortrijk

M a r k e

R o l l e g e m

Kom klinken op het nieuwe jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie voor de bevolking! Zaterdag 5 januari 2013 17-19 uur | Grote Markt


w w w . k o rtr i jk . b e

In deze Stadskrant: Op de kruising van Kortrijk, Kuurne en Lendelede ligt de parochie Sint-Katharine Capelle, beter bekend als Sint-Katriene, en nóg beter als Sente. De familie Vanmarcke woont er op vijfhonderd meter van elkaar, maar wel in drie verschillende gemeenten. p. 4-5 Kortrijk Weide ondergaat de komende jaren een groots veranderingsproces. De nabijheid van het station, de Leie en de ligging langs beide zijden van de westelijke ring bieden tal van mogelijkheden voor het gebied. p. 6 De Kortrijkse centrale bibliotheek sluit van 28 januari tot en met 3 mei 2013 de deuren voor een opfrissingsbeurt. Tijdens deze sluitingsperiode is er een beperkte werking en breiden de openingsuren van de buurtbibliotheken Heule en Drie Hofsteden tijdelijk uit. p.8 Om de verkeersveiligheid op het kruispunt Doorniksepoort te verhogen, besliste men in 2009 om de verkeerssituatie te wijzigen. Sindsdien is het aantal ongevallen sterk gedaald. Toch bestaat nog heel wat twijfel over de toegelaten rijbewegingen op het kruispunt. p. 10 Kortrijk zit wereldwijd verspreid. Dat getuigen de vele inwoners die hun geluk in het buitenland gingen zoeken. De Stadskrant stelt voortaan elke maand een Kortrijks gezin voor dat al een tijdje over de Belgische grens woont. p.12 Studenten van Howest palmen een deel van de Stadskrant in. Zij vroegen aan tien Kortrijkse ondernemers van diverse pluimage wat succesvol ondernemen voor hen betekent. Het levert stuk voor stuk boeiende verhalen op. p. 13-16

• • • • •

Officiële pagina van de Stad Kortrijk op Facebook Link: www.facebook.com/stadkortrijk Opgestart op 7 december 2011 Aantal personen die de pagina leuk vinden: iets meer dan 1300 Populairste post: lightpaintingfoto’s van Abel Costeur tijdens Winter in Kortrijk 2011

Je hoeft geen Facebookaccount te hebben om de pagina te kunnen lezen. Ben je wel een Facebookgebruiker, dan doe je er goed aan de pagina leuk te vinden. Behalve heel wat informatie over de stad vind je er ook leuke weetjes, foto’s en video’s over de stad, allerhande oproepen, links naar YouTube-filmpjes of tweets die vanuit de stad (@8500kortrijk) werden verstuurd.

Tweets van de maand @Kim Debue Alle post bezorgd en niks gemerkt van die gladde wegen. Pluim voor de strooidiensten en mijzelf. #kortrijk #sintelisabeth @jantje444 Juplaaaaaaaaaaa @8500Kortrijk zit in #slimstegemeente @opVIER Nu nog alleen hopen.. Succes Yann en Esther! @Miekedemeestere Bedankt @8500Kortrijk voor het #gevelgroen project! Mooi antwoord op de #wijkbevraging.

en verder: • Afscheidswoord > 3

• Straat in de kijker > 20

• 5 jaar Eurometropool > 7

• De Mensen > 21

• Topdecors Schouwburg > 9

• Kortrijkse sportprijzen > 22

• Doortocht Aalbeke > 11

• Uit in Kortrijk > 23-26

• Vroeger en nu > 17

• Stadskiekjes > 27

• Kortrijk Kort > 18-19

Identikit: Facebookpagina Stad Kortrijk

@Maxime Carlé Quote van de busschauffeur: Doorschuiven tot achteraan aub. Iedereen gaat graag naar school. :-) #kortrijk #lijn13 @JVandervale Mooi project met oog voor meest kwetsbaren RT @8500Kortrijk Overleie erkend Vlaams stadsvenieuwingsproject

Stadskrant Kortrijk is het officiële stadsmagazine van de stad Kortrijk, verschijnt maandelijks (behalve in augustus) en wordt gratis huis aan huis bedeeld | Foto cover: Patrick Holderbeke | Foto backcover: Anthony Lanckman | Verantwoordelijke uitgever: Stefaan De Clerck, Damkaai 7, 8500 Kortrijk | Samenstelling en eindredactie: Team Communicatie, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk | Oplage: 42.500 exemplaren | Klachten over de bedeling? Contacteer het Team Communicatie, 056 27 87 90 | Heb je zelf nieuws? Neem dan contact op met de redactie via stadskrant@kortrijk.be

2 | Stadskrant kortrijk


januari 2013

Beste Kortrijkzaan,

Dit is de laatste Stadskrant van de huidige bestuursperiode. Over enkele dagen verstrijkt mijn mandaat als burgemeester van Kortrijk. Dit is dus het geschikte moment voor een kort afscheidswoord. Het was een buitengewone eer gedurende twaalf jaar uw burgemeester te mogen zijn. U hebt me twee bestuursperiodes uw vertrouwen gegeven en ook bij de voorbije verkiezingen is dit vertrouwen bevestigd. Ik wil u daarvoor danken. Met uw steun – samen dus – hebben we Kortrijk een grote verjongingskuur gegeven. De Leieboorden zijn uitgegroeid tot een indrukwekkende publieke ruimte. Met de komst van K is het winkelcentrum terug een kloppend hart geworden. 13.000 hogeschoolstudenten zorgen voor een jonge dynamiek. Met de Budafabriek heeft het Buda-eiland een unieke infrastructuur voor creatie en ontmoeting. De dorpskernen zijn vernieuwd. Een stad moet zulke troeven hebben om op de Vlaamse en de internationale kaart te staan. Het is de aantrekkingskracht van onze steden die hun toekomst bepaalt. Even grote aandacht is al die jaren besteed aan een gedegen sociaal beleid, met grote zorg om de kansarmen te integreren in onze gemeenschap. We hebben de gebiedswerking gestimuleerd om ruimte te geven voor initiatieven en acties in wijken en deelgemeenten. Inzake veiligheid was het een permanente opdracht om internationale fenomenen lokaal aan te pakken. We hebben een stevige basis en mooie perspectieven voor de toekomst! Dit alles is het resultaat van samenwerking. In de eerste plaats binnen het schepencollege dat zes jaar lang met enthousiasme en toewijding gewerkt heeft. Elk op zijn terrein. Samen als loyale ploeg. Mijn grote dank dus aan Lieven, Christine, Francesca, Marie-Claire, Stefaan, Jean, Alain, Guy, Filip, Johan en Wout. Dank ook aan de administratie in haar vele geledingen: onze gedreven stadsdiensten, de stadsbedrijven en intercommunales met hun grote expertise, de Vlaamse, federale en Europese overheden die in onze projecten hebben geloofd en ze financieel hebben ondersteund. Dank aan de media – van lokale tot internationale – die een kritisch klankbord waren en tegelijk de stadsdynamiek in woord en beeld hebben gevat. Maar vooral, dank aan u, beste Kortrijkzaan. We zijn fier en gelukkig om wat we samen hebben gerealiseerd. Het nieuwe Kortrijk is van u. Koester het. Stefaan De Clerck, burgemeester.

Voorstelling nieuwe ploeg in stadskrant februari Op 2 januari vindt de installatie van de nieuwe gemeenteraad van Kortrijk plaats. Op die dag leggen ook alle verkozen schepenen de eed af en verkiest men de afgevaardigden voor de politieraad en OCMW-raad. De Stadskrant houdt eraan om de voltallige nieuwe bestuursploeg voor te stellen in de Stadskrant van februari. Je krijgt een overzicht van wie welke bevoegdheden op zich neemt en vindt er alle contactgegevens terug van schepenen en gemeenteraadsleden.

,, www.kortrijk.be/over-de-stad/politiek Stadskrant kortrijk | 3


© Johan Depaepe

januari 2013

“Sente is één grote familie”

4 | Stadskrant kortrijk


januari 2013

Op de kruising van Kortrijk, Kuurne en Lendelede ligt de parochie Sint-Katharine Capelle, beter bekend als SintKatriene, en nóg beter als Sente. Een driegemeentenpunt van dik 1100 zielen, met een heel eigen identiteit.“Eigenlijk maakt iedereen in Sente deel uit van één grote familie”, zegt Rudy Vanmarcke, telg van een familie die er geboren en getogen is. De broers en zussen wonen vijfhonderd meter van elkaar, maar wel in drie verschillende gemeenten. Het ouderlijke huis van de broers en zussen Vanmarcke bevond zich op Sente Platse: eerst in Kuurne, maar toen een groter huis zich opdrong, verhuisde het gezin naar de overkant van de straat… in Heule. Rudy (60) en Danny (53) wonen in Heule, Linda (51) in Kuurne en Rita (58) in Lendelede, maar in de eerste plaats wonen ze allemaal in Sente. “Dat staat voorop, ja. Vandaar dat er ook geen enkele ludieke concurrentie is, à la ‘Jij woont in Kortrijk, en jij in Lendelede’. We wonen dan ook maar op twee minuten van elkaar.” De familieleden hebben altijd in Sente gewoond, of zijn er na een korte tussenstop elders teruggekeerd. “Het is je geboortegrond, hè?” klinkt het. “Er is daar toch iets wat aan je trekt. Je geraakt er moeilijk weg, en je keert altijd met plezier terug.” Rita: “Vroeger studeerden de meeste mensen niet zo lang. Ze weken niet uit naar grote steden, gingen al vroeg werken en dan bleef je automatisch in eigen streek.” En er is altijd al werk geweest in de buurt, vroeger in het vlas, later ook op onder meer de industriezone, vlakbij. En veel werkgelegenheid in de buurt, was maar één van de levenslijnen van Sente. Iedereen kent iedereen “Het is een parochie die altijd al voor zichzelf heeft kunnen zorgen. Zeker vroeger konden we volledig zelfstandig leven”, zegt de familie Vanmarcke. “We hadden hier vroeger een postkantoor, een bankfiliaal, een slager, twee dokters, een schoenwinkel en zeker een dertigtal cafés. We moesten nergens anders naartoe.” Maar ook SenteSint-Katrien staat niet buiten de realiteit. Bijna al die zaken en zelfstandigen zijn verdwenen. “Voor die diensten trekken we nu naar Heule of Lendelede. Het centrum van Kuurne ligt daarvoor al een stuk verder”, zegt Linda. Het is, zoals gezegd, opvallend hoe de inwoners zich in de eerste plaats Sentenaars voelen en pas dan Kuurnenaar, Lendeledenaar of Kortrijkzaan. Sprekend ook hoe in het gesprek met de familie Vanmarcke verscheidene keren het woord ‘buitenstaander’ valt – overigens zonder enige afkeuring. Maar iedereen kent hier wel

iedereen, en in tijden die veel complexer zijn dan vroeger, is dat voor veel mensen geruststellend. “Vroeger werden mensen van buiten Sente argwanend bekeken”, zegt Rudy. “Maar dat is allang niet meer zo, hoor. Er zijn veel nieuwe wijken gekomen, jonge mensen kwamen in Sente wonen, en dat houdt het dorp in leven. Trouwens, ik ben zelf getrouwd met iemand van Heule.” Heule dus, en niét Sente. Bloeiend dorp Moeilijk is het niet om te zien waar de verschillende gemeenten beginnen: de grens is handig bepaald door de splitsing van de straten, die uitwaaieren vanop de Sint-Katrienplaats. “De kerk staat letterlijk in het midden, op grondgebied Kuurne, terwijl het kerkhof dan weer Lendelede is”, zegt Rita. “Het is niet zo dat je echt kan zién welke gemeente voor welk stuk Sente verantwoordelijk is. Er is soms weleens verwarring. Het heeft hier ooit gebrand op de hoek. Toen heeft men de brandweer van Heule gebeld, terwijl eigenlijk die van Lendelede ter plaatse had moeten komen. En bij alles wat er moet gebeuren in Sente moeten de drie gemeentebesturen het eens raken.” “Maar we voelen ons niet verwaarloosd, hoor”, zegt Danny. “Het zit hem in kleine dingen: als het in het verleden al eens gevroren had, dachten de drie gemeenten soms van elkaar dat de

andere wel ging strooien, waardoor er uiteindelijk nergens zout lag.” Misschien was Sente beter een gemeente op zichzelf geweest? “Dat zou niet werkbaar zijn. Daarvoor zijn we met 1100 parochianen dan weer veel te klein”, zegt Danny. “Hoewel het nog altijd een heel bloeiend dorp is dat leeft. Bij evenementen als de jongste Truck Run zijn er bijvoorbeeld altijd wel helpende handen.” Niemand van de broers of zussen ziet zich nog wegtrekken uit Sente. “Tenzij dan naar het rusthuis, hè, alles op zijn tijd”, lacht Danny. Linda knikt. “Dat hebben we hier nog niet. Anders zouden we tot onze laatste snik op onze parochie kunnen blijven.”

,,www.sente.be

"Je geraakt er moeilijk weg, en je keert altijd met plezier terug.”

Sente vierde 800 jaar parochie Het driegemeentenpunt vierde feest in 2012. Exact achthonderd jaar geleden sprak men voor het eerst over de parochie Sint-Katharine Capelle. Om die respectabele leeftijd te vieren, vond op 15 december in de kerk een kerstconcert plaats, met onder meer het plaatselijke Sint-Ceciliakoor. Op de feestdag van de Heilige Katharina van Alexandrië, op zondag 25 november, was het verzamelen geblazen in het buurthuis ’t Senter voor koffie, vergezeld door de lokale Katharinakoeklekkernij. En twee dagen daarvoor vond, in het kader van de verjaardag, ‘Sente Klassiek’ plaats: een organisatie van het Davidsfonds Lendelede-Sint-Katrien, de cultuurdienst van Lendelede en het zangkoor Sint-Cecilia. Ten slotte organiseerde de parochieraad van Sint-Katrien tijdens het 1 novemberweekend in de kerk een tentoonstelling over oude en beroemde Sentenaren, aan de hand van gedachtenisprentjes en rouwbrieven.

Stadskrant kortrijk | 5


januari 2013

Metamorfose voor Kortrijk Weide Kortrijk Weide ondergaat de komende jaren een groots veranderingsproces. De nabijheid van het station, de Leie en de ligging langs beide zijden van de westelijke ring bieden tal van mogelijkheden voor het gebied. Een belangrijk deel verloor jaren geleden zijn functie als douane en is nu klaar om een nieuwe bestemming te krijgen. De Stadskrant licht alvast de krachtlijnen van het masterplan toe. Westelijk deel: ‘entrepot’ site Het westelijk deel van Kortrijk Weide is – met uitzondering van de voormalige NMBS goederenloods - grotendeels onbebouwd. De stad houdt eraan deze kenmerkende loods te behouden. Vanaf volgend jaar krijgt een deel van de loods al een nieuwe functie: het jeugdontmoetingscentrum neemt er zijn intrek. Ook de randparking blijft bestaan en zal in de toekomst bereikbaar zijn via de ring en niet langer via de Magdalenastraat. Rond de parking is ruimte voor nieuwe bebouwing. Verschillende openbare instanties toonden al interesse voor het gebied. De Centra voor Volwassenen Onderwijs

6 | Stadskrant kortrijk

(Hitek, VSPW en VIVO) zitten momenteel verspreid op drie locaties. Zij zullen in de toekomst het gros van hun activiteiten bundelen op Kortrijk Weide. Daarnaast worden ook bijkomende bebouwingsmogelijkheden gecreëerd. Zij zullen als het ware een stedelijke wand vormen rond het plein. De lager gelegen zone langs de Leie wordt een ‘woonpark’. Hier ligt de nadruk op een groene ruimte. Er komt onder meer een park waar plaats is voor woonbebouwing of gemeenschapsfuncties onderdak kunnen vinden. Het park aan de Leie moet een groene stadsrand vormen rond de stadskern. Door of langs het park kan eveneens een weg worden aangelegd die

moet zorgen voor een lokale ontsluiting van het stadscentrum en de functies in en aan het park. Oostelijk deel: gebied ‘stedelijke bouwblokken’ Het oostelijk deel van de site is op dit moment al grotendeels bebouwd. In de toekomst ligt het accent dus vooral op het verder afwerken van deze bestaande bouwranden. Langs de zijde van de ring worden bijkomende mogelijkheden gecreëerd, zowel qua bouwhoogte als functies. De stad trekt hierbij de kaart van kernstedelijke functies. Een uitbreiding van het justitiehuis behoort daarbij tot de mogelijkheden.


januari 2013

Informatievergadering op 19 februari Benieuwd naar de concrete projecten en acties op het terrein? Wil je wat meer informatie over de verschillende mogelijkheden en voorstellen die nog op tafel liggen? Sommige projecten zullen pas op langere termijn zichtbaar zijn, maar de realisatie ervan wordt vandaag al mogelijk via de opmaak van het RUP. Je krijgt een antwoord op al jouw vragen tijdens de informatievergadering op dinsdag 19 februari 2013 in de Concertstudio aan het Conservatoriumplein. Om 19.30 uur krijg je een toelichting van de globale opties voor het RUP. Vanaf 20.30 uur heb je de mogelijkheid om vragen te stellen over concrete projecten. Die vragenronde is vooral nuttig voor de omwonenden.

Openbaar onderzoek Het ontwerp van het RUP Kortrijk Weide werd al op 12 november voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Dit plan wordt binnenkort onderworpen aan een openbaar onderzoek. Dit loopt van 11 januari tot en met 11 maart. Je kan het RUP Kortrijk Weide komen inkijken aan de blauwe balie in het administratief stadhuis. Eventuele bezwaren of opmerkingen kan je tussen 11 januari en 11 maart indienen bij de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro). Dit kan via een aangetekende brief naar Gecoro, Grote Markt 54 in Kortrijk of via afgifte tegen ontvangstbewijs in het stadhuis.

,,www.kortrijk.be

Toeristische site over 5-jarige Eurometropool De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai mag vijf verjaardagskaarsjes uitblazen. De heruitgave van de toeristische kaart en de lancering van www.visiteurometropolis.eu zijn maar enkele van de concrete realisaties waarvan de burger gebruik kan maken. De Eurometropool werd 5 jaar geleden opgericht in Kortrijk, verenigt een gebied van 3500 km² met 2,1 miljoen inwoners en wil de Franse en Belgische grenzen laten vervagen. De Eurometropool pakt thema’s aan als mobiliteit, economie, innovatie, onderwijs, gezondheid,… Zo vonden al grensoverschrijdende jobbeurzen plaats of versterkten de contacten tussen de Noord-Franse en WestVlaamse universiteiten en hogescholen. Toerisme is een belangrijk gemeenschappelijk thema in de drie deelgebieden van de Eurometropool: Lille, Kortrijk en Doornik. Uiteraard wil de Eurometropool zijn toeristische troeven uitspelen.

2011 staken de toeristische overheden de koppen bij elkaar om een gemeenschappelijke toeristische website te ontwikkelen. www.visiteurometropolis.eu bundelt als allereerste site het gehele aanbod en ontspanning in de Eurometropool. Als je een bezoek wil brengen aan bijvoorbeeld Doornik of Rijsel, hoef je je niet meer te behelpen met de aparte sites van die steden. Op de gloednieuwe site kan je terecht voor een gevarieerd en kwalitatief aanbod en allerlei suggesties voor thematische routes, overnachtingsmogelijkheden, leuke plekjes,…

,,www.visiteurometropolis.eu

Toeristische kaart Een eerste stap was de uitgave van een toeristische kaart die het toeristische aanbod toont van de Franse agglomeratie van Rijsel, de Waalse regio van Doornik en de Vlaamse regio van Kortrijk. De kaart combineert de sterktepunten van de regio’s en geeft een overzicht van de niet te missen toeristische trekpleisters. De stadscentra met hun rijk cultureel aanbod bevinden zich vlakbij de plattelandsgebieden waar wandelaars en waterrecreanten volop aan hun trekken komen. Toeristische site De tweede stap was de ontwikkeling van een gemeenschappelijke website. Halfweg Stadskrant kortrijk | 7


januari 2013

Sluitingsperiode Bibliotheek Wil je in één oogopslag kunnen zien wanneer de centrale of buurtbibliotheek open/ gesloten is? Hang dit handig overzicht dan zeker aan je koelkast of prikbord!

Centrale bibliotheek sluit tijdelijk de deuren De Kortrijkse centrale bibliotheek sluit van 28 januari tot en met 3 mei 2013 de deuren voor een opfrissingsbeurt. Tijdens deze sluitingsperiode is er een beperkte werking en breiden de openingsuren van de buurtbibliotheken Heule en Drie Hofsteden tijdelijk uit. Het bibliotheekgebouw in de Leiestraat ondergaat enkele structurele ingrepen die een vernieuwde dienstverlening mogelijk maken. De invoering van RFID luidt de komst in van intelligente innamekasten en uitleenmachines. Concreet ontleen je vanaf 4 mei 2013 zelf je materialen en neem je ze zelf terug in. Betalingen gebeuren via een betaalautomaat. De drie afzonderlijke balies maken plaats voor één centrale onthaalbalie en enkele infopunten. Daarnaast krijgt de collectie een andere opstelling en worden enkele ruimtes omgevormd volgens de noden van een moderne bibliotheek.

8 | Stadskrant kortrijk

beperkte werking Tijdens de sluitingsperiode is er een beperkte werking voorzien. De centrale bibliotheek is toegankelijk via de Onze-LieveVrouwestraat. In de leeszaal kan je surfen op het internet, naslagwerken raadplegen, kranten lezen en/of IBL-aanvragen doen en reservaties afhalen. In de aanpalende ruimte, de oranje zaal, kan je ontleende materialen terugbrengen. Je vindt er de volledige DVD collectie. CD’s en speelleermaterialen voor het onderwijs zijn enkel beschikbaar op aanvraag. Voor het ontlenen van boeken kan je terecht in alle buurtbibliotheken. Vanaf 28 januari worden tijdelijk de openingsuren van de buurtbibliotheken Heule

Centrale én Buurtbibliotheken gesloten Centrale Bibliotheek gesloten Centrale Bibliotheek beperkte werking Centrale Bibliotheek open Januari 2013 Ma Di Wo Do Vr Za Zo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februari 2013 Ma Di Wo Do Vr Za Zo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Maart 2013 Ma Di Wo Do Vr Za Zo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2013 Ma Di Wo Do Vr Za Zo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mei 2013 Ma Di Wo Do Vr Za Zo 1 2 3 4 5

en Drie Hofsteden uitgebreid: elke werkdag van 14 tot 18.30 uur. en op zaterdag van 10 tot 12 uur. Om praktische redenen sluit de centrale bibliotheek de eerste en laatste week van de werken volledig. De leeszaal en de oranje zaal zijn dan niet toegankelijk. Opgelet, omwille van een update van de bibliotheeksoftware zijn zowel de centrale bibliotheek als de buurtbibliotheken van 18 tot en met 23 maart volledig gesloten. De vernieuwde bibliotheek opent de deuren op zaterdag 4 mei 2013. Hou de communicatiekanalen van de stad in de gaten! Zo blijf je op de hoogte van alle veranderingen.

,, 056 27 75 00 - www.kortrijk.be/bibliotheek


januari 2013

Unieke theaterdecors in Schouwburg Kortrijk De Schouwburg Kortrijk herbergt een merkwaardige schat: 22 complete repertoiredecors die de tand des tijds verbluffend doorstaan hebben. Het zijn reuzengrote sets met tot de verbeelding sprekende onderwerpen: overvloedig gedecoreerde salons en paleizen naast grimmige gevangenissen, zolder- en boerenkamers en rijkelijk begroeide of verlaten landschappen. Een deel ervan is bedoeld voor opera’s als “Carmen” en “Aïda”. De collectie is uniek om verschillende redenen. Zowat het volledige ensemble bleef bewaard. De decors dateren wel uit de periode 1913-1923, maar hun stijl stamt uit vroegere tijden zoals de Belle Epoque en de Romantiek. Door de kwaliteit van het geschilderde trompe-l’oeil laten de decors een diepe indruk na. Dit is te danken aan hun geestelijke vader Albert Dubosq (18631940), die leerling was van gerenommeerde Parijse decorateurs en zelf ook faam maakte met frisse kleuren en hyperrealistische effecten. Uitdagingen en mogelijkheden Het behoud en beheer van de decors is complex, niet in het minst door de aanwezigheid van asbest op een deel van de stukken. Dit en gelijkaardige problemen vormen de discussieonderwerpen op 22 en 23 januari op de internationale confe“Forêt Asiatique” uit 1921: de foto toont een proefopstelling door Bruno Forment ism de Erfgoedcel en studenten van de Artesis Hogeschool en de Universiteit Gent.

rentie, “Revaluing theatrical heritage: challenges and opportunities” (www.theatricalheritage.be). In het kader hiervan vindt op 22 januari de moderne wereldpremière plaats van Johann Christian Bachs opera “Artaserese” (1760). Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen voert de opera uit in één van de schouwburgdecors, pas gerestaureerd door de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. De Erfgoeddag op 21 april 2013 besteedt tevens uitgebreid aandacht aan dit theatrale topstuk.

De Stadskrant geeft 5 duotickets weg voor de voorstelling van “Artaserse” op 22 januari in de Schouwburg. Je hoeft enkel volgende vraag te beantwoorden: “In welk jaar werd het libretto van Artaserse voor het eerst op muziek gezet?”. Mail je antwoord vóór 11 januari naar stadskrant@kortrijk.be en wie weet sleep je één van de duotickets in de wacht.

WIN

Oog van de meester

Lucas Devriendt Op Muzeum Zondag, elke eerste zondag van de maand, is de toegang tot het Broelmuseum gratis. Het museum nodigt die dag een kunstenaar uit die jou laat kijken door het oog van de meester. Op zondag 3 februari is Lucas Devriendt de meester van dienst. In een ongedwongen sfeer wandel je samen met de kunstenaar door het museum. Hij staat stil bij eigen werk en vertelt je over de gebruikte technieken, achterliggende thematiek en toekomstplannen. Daarnaast krijg je ook te horen welke werken uit de museumcollectie hem sterk aanspreken. De rondleiding begint om 11.30 uur en duurt een uur, wij sluiten af met een aperitief. In 2009 kocht het Broelmuseum het werk “Portret van Vincent D.” van Lucas Devriendt aan. In dit schilderij, dat deel uitmaakt van de permanente opstelling “Fluisterende Wolken”, beeldt Lucas Devriendt zijn vriend danser Vincent D. af. Het werk is tevens opgenomen in het educatief pakket “Op bezoek bij Bill” voor het 5de en 6de leerjaar. Bevalt het ‘Oog van de meester’ je? Kruis alvast zondag 3 maart in je agenda aan. Dan is kunstenaar Olivier Deprez te gast.

,,Inschrijven kan via broelmuseum@

kortrijk.be of 056 27 77 80. Voor deze rondleiding mét aperitief betaal je 4 euro.

Stadskrant kortrijk | 9


januari 2013

5 6

3 2

1 4 1

Wegwijs op kruispunt Doorniksepoort Om de verkeersveiligheid op het kruispunt Doorniksepoort te verhogen, besliste men in 2009 om de verkeerssituatie te wijzigen. Sindsdien is het aantal ongevallen sterk gedaald. Toch bestaat nog heel wat twijfel over de toegelaten rijbewegingen op het kruispunt. Op het kruispunt mag je als autobestuurder in geen enkel geval links afslaan. Enkel lijnbussen komende van de Wandelweg mogen naar links in de richting van ’t Hoge. (zie gele pijl) Hoewel alles duidelijk aangeduid is, zorgen de verboden afslagbewegingen nog steeds voor heel wat twijfel en verwarring. Hieronder vind je een overzicht van de toegelaten (en aanbevolen) rijbewegingen. [1] Kom je vanuit Hoog Kortrijk of Bellegem en wil je naar het centrum, dan kan dit gewoon via de tunnel. Net voor de tunnel kan je ook rechts af naar de Wandelweg (R36). [2] Rij je vanuit het centrum door de tunnel, dan kan je enkel rechtdoor richting het zuiden van Kortrijk. 10 | Stadskrant kortrijk

[3] Vanuit de Minister Tacklaan mag je enkel rechtsaf naar het zuiden van Kortrijk. [4] Kom je vanuit de Wandelweg, dan mag je enkel rechtsaf onder de tunnel naar het centrum van de stad. [5] Wil je vanuit de Zwevegemsepoort (via de Wandelweg) naar het zuiden van Kortrijk (Hoog Kortrijk, Bellegem), dan moet je eerst over de brug, sla je links af naar de Minister Tacklaan en daarna rechts af naar de Doorniksewijk. [6] Kom je van de rotonde Panorama en wil je naar het centrum? Ook dan moet je eerst over de brug, sla je rechts af aan de verkeerslichten en ga je opnieuw naar rechts onder de tunnel. Voor fietsers en snorfietsers geldt de beperking op de rijrichting niet.

Verkeerslicht voor lijnbussen In de tunnel geldt een breedte-en tonnenmaatbeperking, waardoor vrachtwagens en autocars niet toegelaten zijn. Voor lijnbussen en hulpdiensten geldt een uitzonderingsregel. Buschauffeurs rijden in één richting door de tunnel naar het centrum. Net vóór ze door de tunnel rijden, activeren ze het speciale verkeerslicht in de Doorniksewijk ter hoogte van de Wandelweg. Dit verkeerslicht correspondeert met het gewone verkeerslicht aan de andere kant van de tunnel. De afstemming van deze verkeerslichten zorgt er in principe voor dat de lijnbus in de tunnel geen tegenligger ontmoet. Dat is nodig omdat de tunnel te smal is om een bus en een ander voertuig op een vlotte manier te laten kruisen. In de tunnel zijn overigens twee éénrichtingsfietspaden aangelegd op een hoger niveau dan de rijweg. Voetgangers mogen hier geen gebruik van maken. Zij moeten de voorziene zone voor voetgangers (kant trappenpartij) benutten. De specifieke zones voor voetgangers en fietspaden zijn duidelijk aangeduid met grondmarkeringen en verkeersborden.


januari 2013

Van verkeersader naar dorpshart Aalbeke is een schoolvoorbeeld van een dorpskern die door een gewestweg doorsneden is. Bij de heraanleg stond de stad voor een belangrijke uitdaging: de realisatie van een dorpskern die dienst doet als ontmoetingsruimte en zorgen dat het verkeer vlot doorstroomt op de gewestweg. Aan de grens met de bebouwing maken twee poorten de automobilisten duidelijk dat ze een zone binnenrijden waar het gemotoriseerd verkeer niet langer de hoofdrol speelt en waar voetgangers en bewoners prominent aanwezig zijn. De voetpaden werden aanzienlijk verbreed en, waar mogelijk, komen er brede en afgescheiden fietspaden. Leefbaarheid voorop De stad opteerde voor kwaliteitsvolle materialen. De voetpaden zijn aangelegd in Argentijns porfier en de fietspaden in uitgewassen beton. Bomen in de parkeerstroken en op de pleintjes dragen bij tot een warme uitstraling. Het parkeerterrein achter de kerk wordt heringericht en het pleintje op Aalbekeplaats wordt parkeervrij gehouden zodat er ruimte ontstaat voor terrassen, evenementen, ‌ . Gescheiden rioleringsstelsel De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel maakt deel uit van de sanering van Aalbeke. Nu loost de deelgemeente het afvalwater in de Langemeersbeek. Als Kortrijk de nodige rioleringsprojecten heeft uitgevoerd (o.a. Lauwsestraat, doortocht Aalbeke, Bergstraat, ‌) zal Aquafin in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de collectorwerken en de bouw van

een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) voorzien. Een collector is een riolering die het afvalwater afvoert tussen de lozingen en de zuiveringsinstallatie. In Aalbeke komt een dergelijke installatie langs de ingebuisde Langemeersbeek vanaf de Lauwsestraat tot aan de toekomstige RWZI achter het gebouw van Fluxys in de Moeskroensesteenweg. Timing Op 8 augustus 2011 begonnen de wege-

niswerken van de herinrichting. Tijdens de voorafgaande maanden hadden de verschillende nutsmaatschappijen de nodige aanpassingswerken uitgevoerd. De werken aan de Moeskroensesteenweg zijn ondertussen afgerond en voor het ogenblik pakt men de pleintjes aan. Indien de weergoden meewerken, zijn de werkzaamheden waarschijnlijk in het voorjaar afgerond.

,,www.kortrijk.be/aalbekeplaats

Werken Budabrug opnieuw van start Eind vorig jaar zijn de werken aan de Budabrug heropgestart. Ondertussen is het OCMW-gebouw volledig afgebroken. Begin 2013 gaat Waterwegen en Zeekanaal NV verder met de uitgraving van enkele ondergrondse oude muren. In het voorjaar begint men met de bouw van de kaaimuren aan de kant van de Budastraat. Die bevinden zich in de onmiddellijke omgeving van de nieuwe brug en het landhoofd, dat is de constructie die het uiteinde van de brug ondersteunt. Eenmaal deze werken voldoende gevorderd zijn, worden ook de werken aan de kant van de Overleiestraat opgestart.

,,www.wenz.be/nl/projecten/Budabrug-kortrijk Stadskrant kortrijk | 11


januari 2013

Een nieuw leven over de grens Je hele hebben en houden achterlaten en in het buitenland een nieuw leven beginnen. We fantaseren er allemaal wel eens over. Voor de meesten blijft het echter bij een droom, sommigen kiezen wel voor het grote avontuur en zetten een stap in het onbekende. De Stadskrant stelt voortaan elke maand een Kortrijks gezin voor dat zijn geluk in het buitenland ging zoeken. Catherine D’haveloose bijt de spits af. “Eigenlijk koesterden mijn man en ik al altijd een droom om te verhuizen naar het buitenland. Toen we een huis bouwden en een bloeiende immobiliënzaak overnamen in Menen, dacht iedereen dat we onze droom definitief hadden opgeborgen. Niets was minder waar. Tijdens een zakenreis in Flo-

rida werden we op slag verliefd op de stad. We waren amper twee dagen ter plaatse, maar dat hield ons niet tegen om al onmiddellijk een vakantiehuisje te kopen. Vijf jaar lang trokken we elke zomervakantie naar ons plekje in het dorp Holiday. En elk jaar opnieuw merkten we dat de terugkeer naar België zwaarder werd. We hadden het steeds moeilijker om te aarden in een grijs regenland, waren het beu om hoge belastingen te betalen en konden maar moeilijk afscheid nemen van het Amerikaanse optimisme en levensvreugde.” Groot verschil Op 15 juli 1998 vertrok de toen 38-jarige Catherine D’haveloose samen met haar man en twee zonen definitief naar Florida. Ze kochten een huis in het stadje Tarpon Springs en stampten er samen een immobiliënzaak uit de grond. Hun klanten zijn voornamelijk Belgen en andere Europeanen die op zoek zijn naar een investeringseigendom of vakantiewoning. “Het was de beste beslissing ooit om te verhuizen. We leven veel rustiger, kunnen elke dag genieten van een heerlijk zonnetje en hebben heel wat vrienden rond ons. We halen veel meer kwaliteit uit het leven en voelen ons hier heel welkom. Amerikanen zijn overigens een pak verdraagzamer en behulpzamer dan Vlamingen. Als iemand ziek is, bellen de buren elkaar op om af te spreken wie eten maakt. Dat lijkt me ondenkbaar in België. Ik heb de indruk dat Amerikanen ook veel minder jaloers zijn. Als je een mooie broek of leuke schoenen draagt, dan krijg je gegarandeerd een compliment. Zelfs in het verkeer merkten we een groot verschil. Hoffelijkheid dragen ze hoog in het vaandel. In België lappen ze daar al te vaak hun laars aan. Dat moet je in Amerika niet proberen.” Kortrijk zomerstad Of ze Kortrijk missen? “Uiteraard denken we geregeld terug aan onze tijd in België. We

12 | Stadskrant kortrijk

lieten heel wat vrienden en familie achter en dat knaagt soms wel. Daarom kochten we onlangs een appartementje in het centrum van Kortrijk waar we elke zomer twee maanden verblijven. De stad is de voorbije jaren ongelooflijk mooi geworden. Budapark en de nieuwe leieboorden zijn zonder twijfel mijn favoriet! Als we Amerikaanse vrienden op bezoek krijgen, zijn ze steevast onder de indruk. Meestal laten we hen ook een aantal andere Vlaamse steden zien, maar ze houden toch het meest van Kortrijk. Dat maakt ons fier, ook al wonen we al meer dan 14 jaar in Amerika. Thumbs up for Kortrijk!”

Familie Benoot-D’haveloose - Catherine D’haveloose (53 jaar) public relations - Geert Benoot (54 jaar) immobiliënmakelaar - Matthieu Benoot (28 jaar) immobiliënmakelaar - Clement Benoot (26 jaar) immobiliënmakelaar Wonen sinds 15 juli 1998 in Tarpon Springs, Florida, US

Oproep Ben je van plan om binnenkort zelf definitief naar het buitenland te vertrekken of ken je iemand die onlangs de stap zette? Stuur dan een mailtje met je gegevens naar stadskrant@kortrijk. be. Wie weet, krijgt jouw verhaal een plaatsje in een volgende editie van de Stadskrant.


januari 2013

Straks een diploma, wat daarna? n ken de laatstejaarsstudente ik bl eg bo de or vo ar ja ie met Met nog een half academ ngen vooruit. Wat doen ze rla ve l vo t es w Ho n va t en Communicatiemanagem rnemen? Ze vroegen de on ts ie lf ze n ie ch iss m solliciteren of een diploma op zak? Snel rnemen voor hen de on l vo es cc su at w e ag diverse pluim aan tien ondernemers van trapte durvers en jong or do , en ep ro be rre za bi n smeltkroes va betekent. Wat volgt is een alen, groot en klein. rh ve de en ei bo et m n ne pe Kortrijkza geweld. Stuk voor stuk knap

Ondernemen kent geen grenzen François Bienaimé is een drukbezette Fransman. Over de landgrenzen heen stampt hij zaak na zaak uit de grond. Nederlands spreekt hij niet, maar hij is een ondernemer in hart en nieren. Ondertussen woont hij al een tijdje in Kortrijk. Hij is hier baas van het restaurant B World en van de kunstboetiek Store Events. François werkt vanuit zijn evenementenbureau B Attitude, dat vestigingen heeft

in Parijs en Rijsel. Zo pendelt hij niet alleen tussen België en Frankrijk, maar ook tussen kunst, mode, wijn, gastronomie en evenementen. Als je hem vraagt hoe hij bij deze uitzonderlijke combinatie van beroepen is gekomen, legt hij in geuren en kleuren uit dat alles in feite met elkaar verbonden is. En het is juist deze combinatie waar hij van houdt. “Ik werk het liefst voor mezelf, geen twee weken zijn hetzelfde.” Waarom Kortrijk? Maar waarom dan ondernemen in Kortrijk? “Hier vind ik rust. Ik ben hier komen wonen om het plezier van de stad. En toen ik de kans kreeg om twee panden te kopen, heb ik niet getwijfeld.”

dernemer te TIP: "Om in Kortrijk als on gineel zijn." slagen, moet je vooral ori

Het verschil met ondernemen in de Franse hoofdstad is groot.

“Er is veel concurrentie in Parijs. Bovendien is er heel wat geld nodig om er een zaak op te starten. Maar in Kortrijk is het ook niet altijd gemakkelijk. Je zit in een totaal andere wereld. Het is kleiner en rustiger, maar men doet zaken op een andere manier. Ik denk dat je hier vooral origineel moet zijn om succes te hebben.” Wereldkeuken en wijn Daarom heeft François al enkele nieuwe ideeën uitgedacht. Zo zal hij kookcursussen organiseren in het restaurant, die ervoor zorgen dat de klant een reis kan maken door de wereldkeuken. Verder wil hij zich meer focussen op de wijn. Maar dit zijn nog maar enkele voorbeelden. “Het is vooral de bedoeling om samen te werken met Kortrijkzanen en plaatselijke handelaars. Er zijn enorm veel mogelijkheden met een plaats als deze.”

,,www.facebook.com/bWorldBe Stadskrant kortrijk | 13


januari 2013

Jagen in Kortrijk Ben jij klaar om te starten met je eigen bedrijf? Dan is ‘The Studios’misschien wel iets voor jou. ‘The Studios’ is een business accelerator voor creatieve starters die ondersteuning en infrastructuur zoeken voor de uitbouw van een bedrijf in de nieuwe media sector.

op de ervaring van TIP Sébastien: “Leun oude rotten in ’t vak.”

en ga de conversaTIP Cédric: “Trek er op uit ten.” tie aan met potentiële klan

TIP Miguel: “La at je goed omring en door collega’s, profession als… alsook ech te vrienden.”

Wij stellen vijf vragen aan oud HOWESTstudenten Miguel Lesy, Sébastien Gernay en Cédric Crudenaire van ‘The Hunting Division’, een branding agency (of merkenbureau) gevestigd in ‘The Studios’. Waarom vestigden jullie zich in Kortrijk? Miguel: Kortrijk heeft heel wat troeven. Het is een open-minded, aangename en gezellige stad, een stad rijk aan cultuur en design, een stad volop in ontwikkeling, een stad die jonge ondernemers echt ondersteunt. Wat doet een branding agency precies? Sébastien: Wij verwerken een grote hoeveelheid informatie over een bedrijf, om die vervolgens te filteren. Op de daaruit voortvloeiende informatie passen wij een unieke methodologie toe, meer bepaald Ideas(R)evolution. Op die manier creëren wij creatieve, authentieke en geloofwaardige merken. Wat houdt die unieke methodologie in? Cédric: Onze creatief directeur Américo Mateus is het brein achter de constant evoluerende methodologie. Ideas(R)evolution kijkt in de toekomst en tracht te voorzien in de behoeften van de consument van morgen. En net die methodologie is de X-factor van ‘The Hunting Division’. 14 | Stadskrant kortrijk

Wat zijn de mijlpalen in de nog korte geschiedenis van ‘The Hunting Division’? Miguel: ‘The Hunting Division’ staat nog in de kinderschoenen, maar wij hebben toch al een en ander bereikt. Om maar één succesvolle opdracht te noemen: Rosalie, een citygame gericht op kinderen voor de kuststad de Panne. Momenteel hebben wij ook nog projecten lopen in Wallonië en Portugal. Welke raad hebben jullie voor starters? Cédric: Een goede account zit niet aan zijn bureau gekluisterd, maar hij trekt er op uit en gaat de dialoog aan met potentiële klanten. Bovendien stopt de job van een account niet om 17 uur. Het is een fulltime job die bij wijze van spreken de klok rond duurt. Sébastien: Jong staat vaak gelijk aan weinig ervaring. Leun daarom op de ervaring van de oude rotten in ’t vak. Maar beschouw jezelf ook nooit als minderwaardig, want jonge ondernemers kijken immers door een frisse, vernieuwende bril naar de wereld. Miguel: Denk nooit dat je de klus zelf kunt klaren. Maar laat je goed omringen door collega’s, professionals… alsook echte vrienden. Bij hen kan je immers altijd terecht om jouw hart te luchten.

,,www.thestudios.be

www.thehuntingdivision.com

Italiaanse studente journalistiek loopt stage in The Studios. Marta kwam aan Howest studeren als Erasmusstudent en besefte snel dat zes maanden België voor haar onvoldoende zouden zijn. Niet veel later bood een mogelijkheid om stage te lopen bij het nieuwe multimediaplatform SeaMe.tv zich aan. Marta spreekt lovend over haar stageplaats. "Ik heb niet het gevoel een klassieke stage te lopen. De taken die ik krijg zijn die van een echte journaliste." Marta bedenkt creatieve concepten, neemt interviews af en mag die ook zelf monteren. "Je moet werkelijk allround zijn om hier te aarden." Als we naar haar toekomst polsen, weet Marta te vertellen dat ze graag nog een aantal jaren in het buitenland blijft. "Mijn stageperiode loopt helaas af in februari. Ik twijfel tussen mijn master beëindigen of een job zoeken in het buitenland. Als ik voor het tweede ga dan moet ik eerst werk maken van mijn Nederlands en Frans."

,,www.seame.tv

TIP: “Zoek een stageplaats waar je als student au sérieux gen omen wordt."

Redactie op pad Deze laatstejaarsstudenten Communicatiemanagement van Howest gingen op bezoek bij Kortrijkse ondernemers.


januari 2013

House Grand Cru kiest Kortrijk

e plaats dat alle TIP Hans: "Zorg in de eerst rekeningen betaald zijn."

TIP Siem: “Een sterk team is de sleutel tot succes."

doet, doe het altijd TIP Henri: “Wat je ook met plezier."

Entertainen en ondernemen in één Horecauitbaters zijn ondernemers pur sang. We gingen op kroegentocht in Kortrijk en bezochten drie iconen van het plaatselijke uitgangsleven: 't Kanon, De Zunne en Den Chips. Verschillende generaties caféuitbaters aan de tapkast die allen even bereid waren voor een interview. Santé. Zware klus Een café uitbaten is allesbehalve gemakkelijk. Je moet het met volle overgave doen anders wegen het zware werk en de onregelmatige werktijden na een tijd door. Gelukkig bestaan er rasechte cafébazen die met passie voor een eigen zaak kiezen. "Je zorgt voor het plezier van de mensen", zeggen Henri Demeestere en Eva Sonneville van 't Kanon in koor. Dat het sociale contact primeert horen we ook bij Hans Masselis van Den Chips: "Het gaat mij niet om de centen, maar om wat je terugkrijgt van de klanten." Siem Defever van De Zunne volgde zijn hart. Voor hem betekende een eigen horecazaak een droom die werkelijkheid werd. Bruisend Kortrijk Zowel Hans, Siem, Eva als Henri houden van Kortrijk. Het is voor hen een bevattelijke stad met veel bekende gezichten die makkelijk een hechte groep vormen. De stu-

denten zijn daar ongetwijfeld een deel van. Siem wil hen van dienst zijn met een goede service en vriendelijkheid als belangrijkste troeven. Met een onderscheidende muziekkeuze die niet al te commercieel is en inventieve concepten voor themafeesten houden we leven in de keet", voegt hij er aan toe. Ook Hans zweert bij service en kwaliteit: "Als die goed zitten, dan mag je daar ook een overeenstemmende prijs voor vragen." Toekomstperspectieven Als we aan Eva en Henri vragen naar de toekomst dan staat het voor beiden vast om nog even door te gaan met hun café. Ook Siem ziet zijn toekomst verder evolueren in de horeca: "Ik ga net zoals mijn klanten verouderen en zou dan ook graag meegaan met de leeftijd van mijn huidige klanten. Er zijn tal van mogelijkheden: brasserie, tearoom, restaurant. We zien wel."

Voor Kortrijkzaan Karel-Jan Vercruysse gaan feesten en ondernemen hand in hand. Karel-Jan combineert een leven als DJ met het organiseren van het event House Grand Cru. We gaan met hem terug naar het prille begin van zijn ondernemersdrang, vragen wat zijn drijfveer is en hoe hij de toekomst ziet als party-organisator. "Ik ben er een beetje ingerold. Vroeger was ik vooral geïnteresseerd in electromuziek, maar naarmate je ouder wordt, ga je op zoek naar een ander genre. House is de meer volwassen variant op electro, dus ergens is het een logische evolutie.” Karel-Jan organiseerde zijn eerste fuif al op 17-jarige leeftijd. Sindsdien is hij nooit meer gestopt met fuiven organiseren. Op de vraag waarom hij na al die jaren nog steeds voor Kortrijk kiest, kan hij kort zijn: “In Gent is er een echte overflow aan events, dus daar je graantje meepikken is haast onbegonnen werk. In Kortrijk zijn nog tal van mogelijkheden. In West-Vlaanderen zijn er veel minder organisaties die echt sterk staan, dus het is makkelijker zelf de toon te zetten. We hebben bovendien het geluk dat De Kreun er gekomen is. Het is echt super om met hen samen te werken."

flow aan events, TIP: “In Gent is er een over elijkheden." mog van tal nog zijn in Kortrijk

Stadskrant kortrijk | 15


januari 2013

Fotograaf in de lucht In de Kortrijkse deelgemeente Bissegem vinden we Jan Van Hulle, vliegtuigfotograaf. Samen met Hugo Verledens beheert hij het bedrijf Air2Air, dat vliegtuigen fotografeert. Jan studeerde regentaat plastische opvoeding. Op dat moment was fotografie enkel een hobby, maar stilaan werd deze hobby zijn beroep. Jan en Hugo werkten samen voor het Nederlandse tijdschrift Piloot en Vliegtuig. Ze leverden voornamelijk teksten waarbij Jan foto’s maakte. Vanuit de passie voor de vliegtuigen en de fotografie startte Jan samen met Hugo in 2001 het bedrijf Air2Air op. Hugo is de piloot, terwijl Jan de fotograaf is. "Elke fotoshoot is een huzarenstukje", vertelt Jan. "Alles wordt tot in de puntjes voorbereid want tijdens de opnames hang ik openlucht. Niets mag aan het toeval overgelaten worden."

Een leidraad voor starters Waar kan je in Kortrijk terecht als startende ondernemer? Ondernemerscentrum Kortrijk Wil de creativiteit en de ondernemerszin bij studenten aanscherpen en startende en gevestigde ondernemers materieel en inhoudelijk ondersteunen bij de uitbouw van hun zaak.

,,www.actievoorstarters.be www.ocwest.be

Ondernemersloket gefo TIP: "Het is belangrijk om

cust te blijven."

Voor alles over premies en regelgeving.

,,www.air2air.be

,, www.kortrijk.be/lvo

Salon Kitty

Unizo starterservice

Hondenkapsalon Salon Kitty bestaat dertig jaar. Melanie Vervaeke is sinds 2000 beheerder van de zaak. “Ik werkte hier op leercontract toen Kitty – de vorige eigenares – last kreeg aan de pols. Ik was pas 17, maar mijn moeder zorgde bij de overname voor de nodige ruggensteun." De tweevoudig Belgisch kampioene hondentoilettage leeft voor haar job. “Als ik twee weken met vakantie geweest ben, kan mijn geluk niet op om mijn geliefde viervoeters terug te zien." Haar liefde voor honden legt Melanie geen windeieren. “Mijn agenda staat altijd voor de komende 6 tot 8 weken vol afspraken.” Per dag wast, droogt en knipt Melanie ongeveer zeven tot tien honden. Voor kleine hondjes rekent ze één tot twee 16 | Stadskrant kortrijk

De Unizo starterservice levert praktische informatie over de opstart van een eigen zaak, sociale bescherming, aanvullende verzekeringen, rechtsvorm, boekhouding, BTW, fiscaliteit en steunmaatregelen.

,,miguelle.lust@unizo.be, 056 26 44 44 Syntra West TIP: "Als jonge on dernemer is steun van familie cruciaal."

Biedt gratis vorming rond commercieel en financieel management.

,,actievoorstarters.be/bijleren uur. De verzorging van een grote Koningspoedel loopt op tot vier uur. Hoewel er in Kortrijk toch wel wat concurrenten zijn? investeert Melanie niet in reclame. Het is volgens haar de kwaliteit van het werk die er toe doet. “Ooit werd ik ten onrechte beschuldigd van het toedienen van verdoving aan een hondje. Geen goede publiciteit, maar na een jaar kwamen de eigenaars van het hondje gewoon terug omdat ze nergens zo goed bediend werden als hier.”

,,www.salonkitty.be.

Voka Young Power Netwerk voor ondernemers jonger dan 35.

,,dominique.ameloot@voka.be, 056 23 50 68 The Studios Initiatief van Howest dat ondersteuning en onderdak biedt voor startende ondernemers in de nieuwe media.

,,www.thestudios.be


januari 2013

Vroeger en nu KLEIN LEIEKE Jonge Kortrijkzanen zullen zich misschien al afgevraagd hebben waarom de Dam niet recht loopt. Hier kan je zien waarom: rechts bemerk je het klein Leieke, dat vlak achter de Broeltorens in de Leie uitmondde. In de jaren 1912-1913 werd de Leie doorgetrokken (links) en het klein Leieke gedempt. De Dam loopt dus over de vroegere bedding van het klein Leieke. Het pand met het mansardedak huisvestte eerst de kantoren van de Briquetterie mĂŠcanique du Courtraisis waarvan de bedrijfsterreinen zich in Zwevegem-Knokke bevonden. Later betrok

de dienst Bruggen en Wegen dat pand. Het klein Leieke is overigens geen natuurlijke waterloop. Het werd omstreeks 1398 gegraven als omwalling van het toenmalige Kortrijk. Links bevonden zich de huisjes van de straat, verderop rechts het ondertussen verdwenen Kapucijnenklooster. Alleen de naam Kapucijnenstraat en een klein deel van de grondvesten (in de huidige Irish Pub) herinneren nog aan dit klooster.

GROOTE BROEL Ondertussen kwam de Service Residentie Groote Broel, van de vzw Zusters van Liefde

Heilig Hart op die plaats. De ronde hoek werd een nieuw icoon in deze buurt. Vlak tegenover de Groote Broel (niet zichtbaar op de foto) werd recent de Budafabriek geopend. Het gaat om een transformatie van de voormalige textielfabriek De Smet-De Jaegere. De grootschalige Leiewerken zijn tot aan dit punt afgewerkt. De werken lagen een tijdlang stil omdat er instortingsgevaar bestond voor het pand naast het hospitaal. Meer daarover kan je lezen op p. 11.

,,De info over het Volksplein (Stadskrant 12/2012) werd geput uit het boek "Duizend Kortrijkse straten" van E. Van Hoonacker

Stadskrant kortrijk | 17


k o rtr i jk k o rt

Wil je deelnemen aan deze activiteiten? Hou dan de website in de gaten. Binnenkort vind je er alle informatie.

,,www.kortrijk.be/academie Hulp nodig bij winterklussen? De winterkou liet zich al heel even voelen. Misschien hou je je hart vast voor wat nog moet komen. Weet dan alvast dat je kan rekenen op hulp voor een aantal typische winterklusjes.

Van babel tot fabel Op zaterdag 2 februari vindt in Vlaanderen de jaarlijkse Dag van het Kunstonderwijs plaats. Ook onze eigen kunstacademie bruist op die dag opnieuw van creativiteit. Voor de volwassenen van de hogere graad is het verzamelen geblazen in de bovenen benedenhal van de Academie. Je krijgt hierdoor een aardig zicht op het boeiend aanbod van dit creatief broeinest. Maak er kennis met de ateliers architectuur, beeldhouwkunst, binnenhuiskunst, fotokunst, keramiek, kunstambacht steen-beeld, mode en theaterkostuums, monumentale kunst, schilderkunst, tekenkunst en vrije grafiek. Op de vooravond van de Dag van het Kunstonderwijs, vrijdag 1 februari, bouwen de studenten middelbare graad een heuse ‘Acatower’. De deuren van de Academie staan dan open voor alle jongelui die creatief aan de slag willen. De jongeren zoeken de hogere sferen op en creëren een torenhoge constructie. De happening wordt overgoten met een alcoholvrije cocktail, een vleugje muziek en een onvergetelijke ambiance. Op woensdagnamiddag 6 februari ontwerpen de acakids samen fabelachtige dieren. Wil je ook het fabelbeest uithangen, of wil je jouw kids aan het werk zien, kom dan zeker langs.

18 | Stadskrant kortrijk

PWA-werknemers staan paraat in de stad én in elke deelgemeente om de stoep sneeuwvrij te maken, hout binnen te halen, een boodschap te doen, … Je betaalt hiervoor een kleine vergoeding (€5,95/begonnen uur + €0,50/kg strooizout). Hulp vragen kan telefonisch tijdens de kantoortijden op 056 26 67 84. Ook in het weekend én tijdens de volledige kerstvakantie staat het PWA-team paraat. Stuur buiten de kantoortijden een mailtje naar info@pwakortrijk.be met jouw contactgegevens. Ook de vrijwilligers van Buren voor Buren bieden graag een helpende hand wanneer je als 75-plusser nog thuis woont. Je kan aan hen tijdelijk je vraag richten voor kleine boodschappen in de buurt of een bezoekje. Je bereikt Buren voor Buren via het OCMW op het nummer 056 24 48 02 of 056 27 72 90.

Kunstenaars en creatievelingen gezocht voor Bud’art Wil je jouw zangtalent eens laten horen aan een ruim publiek ? Speel je in een muziekgroep en wil je een podium krijgen om jouw muziek te presenteren? Dans je, schrijf je of schuilt er een geboren acteur in jou? Ben je bezig met schilderen, graffiti, beeldhouwen, strip, airbrush, juweelkunst, fotografie,…..?

Kortom, ben je op één of andere manier creatief bezig in je vrije tijd? Laat de wereld dan mee genieten van jouw talent. Neem deel aan Bud’art, het festival voor amateurkunstenaars. Op zondag 5 mei stelt de stad het Buda-eiland open voor alle creatievelingen die, zowel in groep als individueel, hun kunsten willen tonen. Er zijn meerdere leuke locaties ter beschikking om je ding te doen: de Budascoop- en toren, de pleintjes op het Buda-eiland, de Kapucijnenstraat,…. De stad zorgt voor het materiaal, technische ondersteuning én de promotie, jullie zorgen voor de creativiteit.

,,Voor info en deelname: tel. 056 27 74 07 of amateurkunsten@kortrijk.be www.kortrijk.be/wak

Stadsdiensten kapen prijzen weg op de “Bib Web Awards 2012” De bibliotheekschool Gent reikte onlangs de ‘Bib Web Awards 2012’ uit. Dit zijn prijzen voor websites en toepassingen die uitgaan van de Vlaamse bibliotheek-, documentatie- en informatiesector. In de categorie “The specials” kaapte het Stadsarchief zilver weg met zijn blog. Het vermelden waard als je weet dat ook het koninklijk Belgisch Filmarchief, het Felixarchief en het Huis van Alijn genomineerd waren! Ook de bib viel in de prijzen. Na een spannende voorronde belandde de bib op de vierde plaats met Etalage: de beste etalage op het web.

,,archiefstadkortrijk.blogspot.be bibwa2012.blogspot.com


k o rtr i jk k o rt

Bouwteam Kortrijk Heb je bouw- of verbouwplannen? Dan is de cursus Bouwteams misschien iets voor jou. Slim (ver)bouwen levert je niet alleen een lagere energiefactuur op, maar ook een gezonder en comfortabeler huis.

Een bouwdeskundige van Dialoog geeft je alle nodige technische en praktische bagage rond energiezuinig (ver)bouwen mee. Deze tweedaagse cursus bespreekt volgende thema’s: wat is energiezuinig en duurzaam bouwen, de wettelijke eisen, ontwerp, isoleren, ventileren, verwarmen, water en elektriciteit. Pin alvast zaterdag 16 februari en zaterdag 23 februari van 9 tot 17 uur in jouw agenda. Plaats van afspraak is Centrum Overleie, Overleiestraat 45.

,,Deelnemen kost €40 (broodjeslunch, drankjes

en cursus inbegrepen). Inschrijven doe je bij voorkeur via www.bouwteams.be, 016 23 26 49 of op www.dialoog.be/agenda

Zwerfvuil… waar het thuishoort Op de Veemarkt siert ‘de Solarium’ sinds kort het straatbeeld. Deze vuilnisbak perst zwerfvuil samen door middel van zonne-energie

tot 1/5 van het volume. Handig, als je weet dat één ledigingsbeurt per dag van de vroegere vuilnisbak ontoereikend bleek. Het stadsbestuur kreeg ‘de Solarium’ in bruikleen voor een periode van zes maanden. Na de proefperiode volgt een evaluatie. Let wel: net zoals alle andere zwerfvuilbakjes hoort huishoudelijk afval er niet in thuis. Dit wordt, net zoals losse zakjes naast een vuilbak, beschouwd als sluikstort.

Een vooruitblik op de algemene stedenbouwkundige verordening Een historische stad als Kortrijk kent al een lange bouwgeschiedenis. Door de eeuwen heen kwam een structuur tot stand van bouwwerken en open ruimte die samen een dynamisch geheel vormen. Je snapt best dat elke wijziging (toevoeging of verbouwing) een impact heeft op het totaalbeeld van straten, buurten en wijken.

schriften over de ruimtelijke en technische kwaliteit waaraan alle gebouwen of constructies moeten voldoen.

In de volgende edities van de Stadskrant zal dieper ingegaan worden op de inhoud van deze verordening.

‘Ruimtelijke ordening’ is de manier waarop we omgaan met de beschikbare ruimte in onze stad. Om deze ruimte kwalitatief in te vullen wordt zowel rekening gehouden met de ruimtelijke mogelijkheden, als met de gevolgen op milieu, cultureel, economisch en sociaal vlak. De ‘algemene stedenbouwkundige verordening’ die in werking treedt in het voorjaar 2013 wil de minimale kwaliteit van het bouwen garanderen. Daarom worden de kernwaarden omtrent leefbaarheid, schaal, dynamiek, duurzaamheid en (beeld)kwaliteit vertaald in randvoorwaarden en voor-

Stadskrant kortrijk | 19


januari 2013

Straat in de kijker: Burgemeester Margostraat Geert Margo is de enige Aalbekenaar die nog de familienaam draagt van de vroegere burgemeester. Hij woont op een boogscheut van de Sjouwer, het standbeeld dat zijn schaduw laat vallen op de E17, waar vroeger de hoeve Margo lag. De Atlas van de buurtwegen van 1843 vermeldt Burgemeester Margostraat als buurtweg 3 of Potijzerstraat, 1.466 m lang. De naam verwijst naar het Potijzerbos, dat al in 1613 vermeld wordt. De Potijzerhoek ligt in de buurt van deze straat en de Brumierstraat. De benaming Margostraat komt voor vanaf 1900. Sedert 13 maart 1981 is het de Burgemeester Margostraat. De familie Margo speelde een belangrijke rol in de lokale politiek. In de 18de eeuw waren Pieter, Jozef en Maarten Margo schepen van het dorp. Pieter Margo (Aalbeke 1809-1882) was schepen van 1843 tot 1852 en burgemeester van 1852 tot 1857. De hoeve waar hij woonde en werkte verdween met de aanleg van de E 17. Sjouwer Bij het uitgraven van de snelweg werd 20 | Stadskrant kortrijk

tussen 1966 en 1968 aan de Margostraat een kunstmatige heuvel van 58 m hoogte aangelegd. De straat werd hierdoor onderbroken en via de noordkant van de heuvel omgelegd tot aan de Brumierstraat. Ten westen van de Brumierstraat werd de vroegere Margostraat meegerekend met de Brumierstraat. Op deze kleiheuvel prijkt het betonnen monument van de West-Vlaamse sjouwer, 35 m hoog, met een punt gericht naar Frankrijk. Dit monument werd op 2 oktober 1974 onthuld en herinnert aan de grensarbeiders. In 1955 werkten nog 155 Aalbekenaren in de Noord-Franse textielbedrijven. De gepensioneerde grensarbeiders waren niet gelukkig met de kostprijs van dit monument. Zij hadden liever een hoger pensioen gekregen.

3 herbergen Aan de Burgemeester Margostraat stonden vroeger drie herbergen. Nummer 3 was cafĂŠ De Polka. Op de hoek van de Doomanstraat stond De Vijfwegen en verderop De Blinker. De eerste twee herbergen verdwenen tijdens WO I. Op de hoek, aan de Lauwsestraat 99, bevindt zich nu cafĂŠ De Melkerij. Het nummer 11 is een kleine gerestaureerde hoeve, die al bestond voor het kadaster werd aangelegd. In de zijgevel prijkt een nis waar ooit een heiligenbeeldje stond. Een echt voetpad werd daar nooit aangelegd. De vroegere schorren (natuurstenen) die een langslopende gracht bedekten, werden andersom gelegd vlak voor de woning. De gracht bestaat niet meer.

,,www.kortrijk.be/desmetdenaeyer (Stadskrant 12/2012) en www.kortrijk.be/margostraat


d e m e ns e n

Zusjes Defoort

Jean de Bethune Begin vorige maand werd de nieuwe provincieraad geïnstalleerd. 72 personen legden de eed af als provincieraadslid: 21 voor CD&V, 20 voor N-VA, 12 voor sp.a, 10 voor Open VLD, 5 voor Vlaams Belang en 4 voor Groen. De 53-jarige Markenaar Jean de Bethune legde diezelfde dag de eed af als gedeputeerde. De uittredend Kortrijkse schepen debuteert als gedeputeerde, maar zetelt wel al 25 jaar in de provincieraad. De afgelopen 12 jaar was hij zelfs voorzitter. De bestendige deputatie krijgt dus een ervaren man aan boord. Jean de Bethune wordt gedeputeerde van Economie, Europese Programma’s, Externe Relaties en Noord-Zuid-beleid, Samenwerking en Promotie van Hoger Onderwijs en Gelijke Kansenbeleid. De Bethune liet al vallen dat hij werk wil maken van de zogenaamde kennis-as. Tussen het bedrijvenpark Evolis op de grens tussen Zwevegem en Kortrijk en het nieuwe ziekenhuis liggen heel wat belangrijke spelers, zoals Katho, Kulak, Syntra, Xpo en het Kennedypark. Hij wil ervoor zorgen dat al die spelers elkaar versterken en samenwerken. Ook Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert en Myriam Vanlerberghe legden de eed af als gedeputeerde. Eliane Matton-Spincemaille zetelt voortaan als voorzitter van de provincieraad.

De drie zussen Marilou (15), Babette (14) en Anouk (11) zien met hun figurantenrol in de musical van Peter Pan een droom in vervulling gaan. Toen Babette in het jongerenmagazine Joepie een advertentie zag, besloot ze om zich samen met haar twee zussen in te schrijven. “Er waren tweehonderd kandidaten voor slechts 24 figurantenrolletjes. Toen al de helft geëlimineerd was, vonden we het een wonder dat we alle drie verder mochten. Als laatste proef werd ons gevraagd om een toneelstukje op te voeren. De jury vroeg ons wanneer we voor het laatst ruzie had-

Leopold Dekeyser De 42-jarige Leopold Dekeyser neemt sinds half november de functie waar als voorzitter van ondernemersorganisatie Unizo Kortrijk. Hij volgt daarmee interimvoorzitter Gerard Parmentier op. Parmentier nam tijdelijk het voorzitterschap op nadat Rudolf Scherpereel lijsttrekker werd van de N-VA in Kortrijk. De nieuwe voorzitter werd met unanimiteit van stemmen door het bestuur aangesteld. De komende vier jaar staat hij samen met ondervoorzitter Dirk Dupont, secretaris Ann-Pascale Mommerency, financieel verantwoordelijke Daniel

den gemaakt en we mochten die scène nog eens overdoen. Hilariteit alom!” Uiteindelijk konden de zussen de jury als één van de beste overtuigen. De repetities en try-outs waren evenwel in de eerste week van september gepland, waardoor het drietal niet onmiddellijk naar school kon. “In de kerstvakantie staan nog een aantal optredens gepland in Vorst Nationaal. Daar komen telkens zo’n 8000 mensen kijken. Echt nerveus zijn we niet meer, maar het is natuurlijk wel speciaal als er vrienden en familie in de zaal zitten.” Of hun debuut naar meer smaakt? “Zeker! Een hoofdrol als Annie lijkt me wel wat”, lacht Babette.

Neyt en de voltallige bestuursploeg aan het roer van de ondernemersorganisatie Unizo. De kersverse voorzitter gaat voor versterking van de Kortrijkse detailhandel, KMO’s en vrije beroepen. Hij zal in samenwerking met de Unizo-ondernemersverenigingen in Marke, Bissegem, Heule en Bellegem de komende maanden wegen op de beleidsplannen die nu volop worden opgemaakt. De Unie van Zelfstandige Ondernemers, beter bekend als Unizo, is met ruim 85.000 leden de grootste vereniging in haar soort. Unizo wil in de eerste plaats ondernemers verenigen, informeren, adviseren en hun belangen behartigen. Stadskrant kortrijk | 21


januari 2013

Kortrijkse Sportprijzen Jaarlijks huldigt de stad zijn ‘Sportfiguur van het jaar’. Atletieker Lars Herreman mag zich dit jaar de gelukkige winnaar noemen. En terecht! Sportprijzen uitdelen is elk jaar opnieuw een bijzonder moeilijke opgave. Probeer maar eens een winnaar te kiezen uit de enorme sportieve weelde van Kortrijkse topsporters: Geert Caron (triatlon), Wout Van Belleghem (atletiek), Emma Gilgemyn (ponyrijden), Lennie Stockman (biljart), … Ze werkten zich elk op hun manier in de kijker en kunnen terugblikken op een meer dan geslaagd sportief jaar! Indrukwekkende prestaties Lars Herreman sleepte uiteindelijk de hoofdprijs in de wacht op basis van zijn indrukwekkende prestaties in 2012. Hij evolueerde naar het hoogste nationale niveau en behaalde zelfs een aantal internationale selecties. Zo eindigde hij als derde op de 200m van het Belgisch Kampioenschap (net na Jonathan Borlée) en behaalde een zilveren (200m) en bronzen medaille (100m) op het Vlaams kampioenschap.

5 winnaars Ook basketcoryfee Sylvain Deprez, kanovaarster Lisanne Terrie, badmintonploeg Lebad Kortrijk en minivoetbalclub CBL -17 jarigen werden gehuldigd en dit respectievelijk in de categorie Sportjuweel, Beloftevolle jongere, Sportploeg seniors en Sportploeg jeugd.

Win een vrijkaart voor Velofollies!

WIN

Tien lezers van de Stadskrant mogen gratis naar Velofollies (25-27 januari) in Kortrijk Xpo. Stuur het antwoord op de vraag ‘Waar start de mountainbiketocht (org. KSV Bellegem) die tijdens Velofollies plaatsvindt?’ vóór 10 januari naar stadskrant@kortrijk.be. Vergeet niet om je naam en telefoonnummer te vermelden. De winnaars mogen een telefoontje verwachten!

De winnaars van de vorige editie herkenden het beeld van de Griekse god Pan op de voorgevel van de Schouwburg Kortrijk. Pan heeft het onderlijf en de hoorns van een geit, maar een menselijk bovenlijf. Hier wordt hij vooral gezien als een muzikale god. Achter hem zie je ook een harp en twee trompetten.

Ken jouw stad!

WIN

Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan vóór 11 januari een kaartje naar: Stadskrant, Ken jouw stad, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk of mail naar stadskrant@kortrijk.be en win een kortingsbon voor de wekelijkse maandagmarkt.

22 | Stadskrant kortrijk

De winnaars van vorige maand

Tien Stadskrantlezers herkenden het beeld op de voorgevel van de Schouwburg Kortrijk. Zij mogen eerstdaags een theelichthouder van De Branding ophalen bij het team Communicatie: Karel Soenen, Amalia Katarina Desimpele, Paulette Detavernier, Philippe Desimpele, Annita Deweirt, Martine Vanhuffel, Marie-Jeanne Dewilde, Maria Malbrancke, Jan Vandewalle en Mia Vanneste. Drie lezers winnen een boek: Linda Debruyne (Bastaard, in een donker land), Bernadette Ridez (Zelfgemaakte kleertjes) en de heer Denauw (Ontschaduwd licht).


U i T I N k o rtr i jk

UiT IN kortrijk agenda van 1 tot 31 januari 2013 DONDERDAG 3 JANUARI

WOENSDAG 9 JANUARI

DOCUMENTAIRE | Hotdoc: The Substance | The Substance vertelt op meeslepende wijze en met veel visuele flair de ongelooflijk fascinerende geschiedenis van LSD, van de dag van haar ontdekking tot vandaag. | 20u15 | €7,5/€6(-26/+65)/€5 (CJP) | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be FILM | De krekel en Tijgertje en andere dieren |2 korte animatiefilms voor de allerkleinsten | 14u | €4 (drankje inbegrepen)/3 (leden Gezinsbond) | O.C. Aalbeke | 056 40 18 92 | www.aalbeke.be

THEATER | Song#2 - Toneelhuis / Abke Haring & Benjamin Verdonck | In ‘Song#2’ laten Abke Haring en Benjamin Verdonck voor het eerst samen hun

BASKETBAL | Kon. Kortrijk Sport CB vs Nivelles | 3e nationale heren B | 20u30 | Jan Carreerhal (St Amandscollege) | sportdienst@kortrijk.be

ZONDAG 13 JANUARI MUZIEK | Schietgebed - Nicole & Hugo | Ze halen in de jaren '70 en '80 alle Vlaamse hitparades. In de jaren '90 varen ze op zeven zeeën: de cruises brengen hen over de hele wereld, waar hun repertoire en showaanpak geweldig in de smaak vallen. Ze werken verder ook mee aan musicals, werden geselecteerd voor Eurosong | 15u | €15/12(-26) | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

VRIJDAG 5 JANUARI RECEPTIE | Nieuwjaarsreceptie voor de bevolking | Kom klinken op het nieuwe jaar op de traditionele nieuwjaarsreceptie op de Grote Markt en maak er kennis met de nieuwe bestuursploeg | 17u | gratis | Grote Markt | protocol@kortrijk.be

ZONDAG 6 JANUARI THEATER | Zap zapper zapst (6+) - 4Hoog | Wat gebeurt er als een beeld de taal overdondert? Dans je er om

heen of loop je weg? Bert praat. Katja danst. Kris maakt. Spelen doen ze alle drie. Een spel op de grens tussen taal, beweging en beeld in een sprankelende wereld waarin elk kind een stuk van zichzelf herkent. | 15u | € 6 | Schouwburg Kortrijk| 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be CIRCUS | Kerstcircus Pipo - Pauwels te Kortrijk | Speciale Kerstvoorstellingen van Circus Pipo in samenwerking met Circus Gebroeders Pauwels. Een fijne familievoorstelling met veel originele circusacts zoals clowns, dieren, illusionisten, acrobaten en muzikanten.Bezoek onze website voor meer informatie over de juiste dagen en uren van onze voorstellingen | € 15/10 | Shoppingcenter Pottelberg | 0472 79 38 61 | www.circuspipo.be

verbeelding los. Haar kaal geslepen woorden en zijn wilde beeldtaal zijn stapstenen naar een zorgvuldige voorstelling, gesitueerd in het jaar 3015. Hun eerste samenwerking wordt een zwanenzang, een lamento, een krassend lied over samenloop, bestemming, kosmos, de haan en een groot bos waarvan geen spaander heel blijft | 20u15 (inl. 19u30) | € 13/10 (-26) | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

ONTBIJTFILM | Ernest & Celestine (vanaf 5 jr.) en One Life (vanaf 9 jr.) | 9u (ontbijt) | 10u (film) | €7,5/€6(-26/+65)/€5 (CJP) /€4 (-12) (film) + €5/2 (ontbijt) | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

DONDERDAG 10 JANUARI

WOENSDAG 16 JANUARI

CONCERT | Café-Chantant met Amparo Cortès | Amparo Cortès is één en al flamenco. Ze is een zangeres met een enorm pakkende présence en weet elk publiek te veroveren. Wie haar vroeger al in De Vonke zag optreden, kan dit zeker beamen. Zij schrijft teksten, componeert en zingt. Haar gedichten zijn sterk autobiografisch, emotioneel, kwetsbaar en met passie gebracht in het Sevilliaans dialect. | gratis ingang | 20u15 | O.C. De Vonke - toegang via Zeger van Heulestraat | 056 24 06 20 | oc.devonke@kortrijk.be

DANS | Zeit - Mark Vanrunxt | De muziek van de electronische pop/rockgroep Tangerine Dream verklankt de nietigheid van de mens tegenover de onmeetbare ruimte. ‘Zeit’ maakt dit aanschouwelijk met een pure choreografie en in een langzame en elegante bewegingstaal van twee schitterende dansers | 20u15 (inl. 19u30) | € 13/10 (-26) | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

VRIJDAG 11 JANUARI BEURS | WIJ TROUWEN | 18de editie | Grootste huwelijksevent van het land | ook op za 12/01 en zo 13/01 | 056 24 16 90 | www.wij-trouwen.be

ZATERDAG 12 JANUARI VOLLEYBAL | Bidavo vs GENT B - 1e divisie dames B | 20u | SC ter Biezen www.bidavo.be Stadskrant kortrijk | 23


U i T I N k o rtr i jk

DONDERDAG 17 JANUARI THEATER | Een bruid in de morgen - NTGent | De eerste grote theatertekst van Hugo Claus. Voor velen is het ook zijn beste. Het stuk vertelt het verhaal van de familie Pattijn. Vader Rik gaat door het leven als Henri Pattini, een componist

VOLLEYBAL | VBC Marke-Webis Wevelgem vs Bolderber - eerste nationale heren | 17u | SC Olympiadeplein | 056 27 80 09

MAANDAG 21 JANUARI LEZING | Er leven MENSEN achter de muren – Antoon Vandeputte | Antoon Vandeputte is aalmoezenier in de gevangenis van Brugge, een gevangenis met 900 gedetineerden en 30 verschillende nationaliteiten. Zijn bekommernis is wat het met een mens doet om een gevangene te zijn. Hij probeert aanwezig te zijn en de gevangenen te helpen bij hun vragen, ongeacht wat de gevangene op zijn kerfstok heeft | 12u15 | € 5 | Bibliotheek Kortrijk | 056 27 75 00 | bibliotheek@kortrijk.be

wiens loopbaan op een dood spoor is geraakt. Dit tot grote verbittering van zijn vrouw, die dan ook angstvallig hun sociale aanzien van weleer in stand probeert te houden | 20u15 | €17/6 (-26) | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

ZATERDAG 19 JANUARI WORKSHOP | Kreakriebels: 'Winterberen' | We maken zelf knuffelberen. We versieren hen en maken hen klaar voor de koude winter, met mutsen en sjaaltjes. Al het materiaal is gerecycleerd! Ondertussen luisteren we naar bereleuke verhaaltjes | 10u | € 2 | Lange Munteplein 7, Kortrijk | bibliotheek@kortrijk.be

VOETBAL | KVK - Beerschot | 1e klasse | 20 u | Guldensporenstadion | 056 37 46 55 | www.kvk.be THEATER | Mijn vrouw zit op Kreta - Taal en Kunst | Blijspel van Ruud de Ridder | ook op di 22/01, vrij 25/01 om 20u15, zo 27/01 om 14u45, di 29/01 om 20u15 | € 10 | Concertstudio Kortrijk | 056 23 98 55 | christine.bekaert2@telenet.be

ZONDAG 20 JANUARI RECEPTIE | Nieuwjaarsreceptie Marke | Het Beheerscomité, de Culturele Werkgroep, Dorpsraad Marke, de medewerkers van OC Marke nodigen jou graag uit om het nieuwe jaar op feestelijke wijze in te zetten. In een gezellig kader bieden wij jou een pittig aperitiefje en een verrassend hapje aan | 11u | O.C. Marke | 056 24 08 20 | www.marke.be THEATER | De jongen - De Maan | 'De jongen' is een speelse en grappige voorstelling die weet te prikkelen en uit te dagen. Na de voorstelling kan je nog nagenieten bij een drankje. Voor de kinderen zijn er nog leuke workshops | 15u | € 6/ leden gezinsbond €1 korting op gezinsspaarkaart | O.C. Aalbeke | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be 24 | Stadskrant kortrijk

WIJKPROJECT | in ’t Krijt | Thema is de deurwaarder. Zijn deze ‘boodschappers van de wet' wel degelijk de boosdoeners waarvoor ze zo vaak worden aanzien? En wat is hun functie precies? Ze zijn nergens geliefd, en toch zijn ze slechts dienaars van het recht. Wat drijft een mens dan om voor zo'n beroep te kiezen? | ook op za 26/01 | 20u15 | €10/8 (lerarenkaart, Knack Clubkaart, Open Doek, -26, 60+, Sectorpas, Groepen (+10))/5 (CJP) | Theater Antigone | 056 24 08 87 | www.antigone.be

DINSDAG 22 JANUARI THEATER | Artaserse - Artesishogeschool en KASK Antwerpen | Turijn, 1760: zelden hoort een achttiende-eeuws publiek zoveel vernieuwing van een beginner. ‘Artaserse’, Johann Christian Bachs opera seria naar het paleisdrama van Pietro Metastasio, is een hit! Kortrijk, 2013: Op vraag van de Kortrijkse Erfgoedcel restaureert de Antwerpse Academie voor Schone Kunsten dit wereldwijd unieke pareltje. Klaar voor een openbaring? | 20u15 | € 21/19 - 18/16(-26) | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

DONDERDAG 24 JANUARI LEZING | De Romeinse kustverdediging langs de Noordzee en het Kanaal - Wouter Dhaeze | In de lezing wordt de kustverdediging aan de hand van historische, epigrafische en archeologische bronnen uit de doeken gedaan. Er wordt komaf gemaakt met een aantal misvattingen die over het onderwerp bestaan, worden nieuwe inzichten gepresenteerd en er wordt dieper ingegaan op de operationele en organisatorische aspecten van deze kustverdediging. De lezing wordt gevolgd door een receptie | 20u | € 3/2 (-26)/gratis | Muziekcentrum Track*| www.nkvwestvlaanderen.be

VRIJDAG 25 JANUARI THEATER | Troebel Water (8+) - Ultima Thule | Ze heet Vanessa. Ze is niet veel thuis. Thuis, dat is een caravan onder de brug van de snelweg. En dan is er de oude man in dat huis aan de overkant. Daar mag hij niet naartoe. Maar ‘s nachts kruipt Tommy op de brug van de snelweg. Dat is wel straf, zo op een baanvak lopen, zo hard ge kunt en dan maken dat ge weg zijt als er auto’s komen. Snel en weg, maar waarnaartoe? Dat zien we wel, droomt Tom | 19u | € 6 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

Velofollies komt eraan ! Liefhebbers van het stalen ros mogen zich weer in de handen wrijven. Van 25 tot 27 januari 2013 verzamelt wielerminnend België massaal in Kortrijk voor de 7de editie van Velofollies, dé jaarlijkse afspraak voor ruim 30.000 fietsfanaten. Speciaal voor deze zevende editie – ‘Lucky Number 7’ – gaven we het event een verrassende nieuwe look. Bovendien pakken we uit met nóg meer bekende merken en sprankelende randanimatie. Alle grote merken present Naar goede gewoonte kan Velofollies pronken met alle klinkende namen uit de fietswereld. Trek, BMC, Garmin, Ridley,…: ze tekenen allemaal present. Maar dit jaar wordt het nog grootser, want onder de 200 exposanten verwelkomen we voor het eerst o.a. Shimano, Cannondale en De Rosa. Maar ook de klassieke fietsmerken als Oxford en Batavus behoren tot de nieuwkomers. Kortom: Velofollies is er duidelijk voor álle fietsliefhebbers. Van professionele coureurs over wielertoeristen tot occasionele fietsers. Boordevol randanimatie Ook voor bruisende randanimatie en zinderende kicks is Velofollies the place to be. Zo organiseren we niet alleen een spectaculaire BMX-jumpshow, maar komt ook meervoudig wereldkampioen biketrial Kenny Belaey ons vergasten op enkele indrukwekkende stunts. Voorts leggen we een (e-)biketestparcours aan en gaan we op zoek naar de snelste fietsbandenvervanger. Doe je het liever iets rustiger aan? Dat kan. Verspreid over de drie dagen staan tal van modeshows, praat- en signeersessies en ploegvoorstellingen op het menu. Ook het kersverse Team 3M zal er zijn. En er wordt nog druk onderhandeld met enkele topploegen en -renners.

,,25 t.e.m. 27 januari | Kortrijk Xpo | www.velofollies.be


U i T I N k o rtr i jk

ZATERDAG 26 JANUARI PERFORMANCE | Gary Stevens: Not Tony | Een komedie waarin voorwerpen elk een familielid voorstellen…. | i.k.v. Winter Holiday: Somewhere in between Fiction and Reality| 17u45 | €7 /dagticket: €30 | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be PERFORMANCE | Juan Dominguez: BLUE | het tijdelijke van de gebeurtenissen omdraaien, hen buiten een context plaatsen, hun intenties transformeren, hen naar de rand duwen, hun efficiëntie uitrekken,….. |i.k.v. Winter Holiday: Somewhere in between Fiction and Reality| 20u30 | €7 /dagticket: €30 | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

BASKETBAL | Kon. Kortrijk Sport CB - Ieper | 3e nationale heren B | 20u30 | Jan Careerhal (St Amandscollege) | sportdienst@kortrijk.be |

,,20u15 | € 18/15/12/9 (-26)

056 23 98 55|Schouwburg Kortrijk www.schouwburgkortrijk.be

ZONDAG 27 JANUARI

Soiree Humorologie Een hommage aan vrouwelijk circustalent. Winter Holiday op BUDAeiland - Somewhere in between Fiction and Reality Een wintervakantie weekend package deal gecureerd door Spaans choreograaf en danser Juan Dominguez. Het programma van deze uitzonderlijke reis draait rond Juans productie BLUE uit 2009, waarbij de grenzen tussen fictie en realiteit gesloopt worden. Ook de artiesten en wetenschappers die Juan uitnodigt in dit weekend werken ergens tussen fictie en realiteit. De voorstellingen tijdens de tweedaagse op het eiland worden afgewisseld met films, lezingen, lunches en diners. Het is vooral belangrijk dat jullie dit weekend samen beleven! Als je er niet het volledige weekend bij kan zijn, kan je ook tickets per dag of per voorstelling kopen.

,,Op 26 en 27 januari | tickets: 1 dag

all-in (alle voorstellingen, lezingen, films + lunch + diner): €30, afzonderlijke voorstelling, zonder extra's: €7, lezingen en films: gratis | www.budakortrijk.be/ wintervakantieweekend

HANDBAL | Apolloon - HK Waasmunster | Super Liga Heren | €5 | S.C. Lange Munte | secretariaat@apolloon.be | www.apolloon.be VOLLEYBAL | Bidavo - Kemzeke-Stekene | 1e divisie dames B | 20u | SC Ter Biezen | www.bidavo.be CONCERT | The Bony King of Nowhere + Mary & Me | De muziek van de jonge singer-songwriter Bram Van Parijs wordt alom geprezen voor haar pure eenvoud. Deze kroonpretendent van Leonard Cohen stelt zijn derde album voor. Daarnaast presenteren Elke Boon en Pieter-Jan de Waele hun tweede album met intimistische pop | 20u15 | € 15/12(-26) | Concertstudio & Muziekcafé Track* | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

ken kledij verdwijnen keer op keer. Een hilarische finale van de Soiree Humorologie. • Annabelle Van Nieuwenhuyse (BE) presenteert Soiree Humorologie op een frisse ongedwongen manier.

Vrouwen in het circus hebben altijd al een sterke unieke positie in circus en zorgen er voor een elegante gratie. Met haar Soiree Humorologie eert Humorologie de vrouwelijke circusartiesten. • Jess Love (UK) opent met een cabareteske hoelahoep act waarbij de grenzen tussen klassiek en hedendaags circus vervagen. • Eva Schubach (DE) en Yolaine Dooms (BE) vormen het trapeze duo Passe-Pieds. Samen hangen ze aan een stok tussen twee touwen. Hun act ‘Don’t forget to catch me’ is inventief, sensueel en grappig. • Katleen Ravoet (BE) danst op evenwichtstokken. Haar lichaam interpreteert met een souplesse oosterse muziek tot een eigen circustaal. • Leila Köckenberger (DE) onderzoekt een nieuwe circusdiscipline met haar ‘Aerial Plastique’. Ze maakt geen gebruik van een ‘tissu’, een doek, maar van een doorzichtige plastiek waarin ze met haar bewegingen sterke beelden creëert. • Anna Bávner (SE) en Julietta Birkeland (SE) concurreren met elkaar via main à main. Wietske Vogels (NL) heeft een nieuwe rode jurk. Deze jurk zit vol mogelijkheden en zorgt bij het aankleden voor een verrassend spel met ringen, zowel op de grond als in de lucht. • Sarah Lett (UK) is een van de weinige vrouwelijke circusartiesten die het enkel rad, de ‘roue cyr’, bespeelt. • Natalia Fandiño (ARG) is ooit gestart als tangodanseres, maar heeft zich op haar artistiek parcours als circusartiest gespecialiseerd in luchtacrobatie op de vaste trapeze. • Julietta Birkeland (SE) jongleert op een eigen grappige manier. • Ursula Martinez (UK) reist met haar magistrale magische striptease 'Hanky Panky' de wereld rond. Ze komt volledig gekleed op het podium en tovert telkens een rood doekje weg. Ook stuk-

PERFORMANCE | Edurne Rubio: The Visitors | Er is niemand meer! Waarom zijn alle gebouwen in architectuurfoto’s altijd verlaten? Waar is iedereen? Dagen de bewoners onmiddellijk op, of zijn ze net vertrokken? |i.k.v. Winter Holiday: Somewhere in between Fiction and Reality| 17u30 | €7 | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be PERFORMANCE | Ursula Martinez: My Story, Your Emails | Haar goochel-striptease-act Hanky Panky werd zonder haar toestemming op het internet gegooid en werd een enorm succes, met veel bewonderaars tot gevolg. |ikv Winter Holiday: Somewhere in between Fiction and Reality| 20u15 | €7 | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be CULTURELE UITSTAP NAAR ARMENTIERES | Claire Coizé: The Farewell + Fanny de Chaillé: Passage à l’acte | incl. brunch, bezoek aan centrum Armentières en bezoek installaties| vertrek Kortrijk 11u30, terugkomst voorzien 20u30 | €13 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be - www.trottoirs.eu

MAANDAG 28 JANUARI TENTOONSTELLING | 10 jaar Het Penhuis | Al 10 jaar haalt Het Penhuis literair talent naar Kortrijk, voor een gesprek tussen lezers en auteurs. Dit wordt gevierd met een terugblik op al die verschillende ontmoetingen. | vrij te bezoeken tijdens openingsuren Openbare Bibliotheek Kortrijk | www.hetpenhuis.blogspot.com

DONDERDAG 31 JANUARI WORKSHOP | Jam Acoustique | Muziekcentrum Track* organiseert samen met Muziekcafé Track* verschillende jamsessies. De nadruk ligt meestal op het brede gamma van muziekstijlen; zowel rock, pop, soul, blues, ... komen aan bod! Op vraag van de buurvrouw: Jam Acoustique! Houthakkershemd en akoestische gitaar toegestaan | 21u | gratis | Muziekcafé Track* | 056 27 79 00 | www.muziekcentrumtrack.be

Stadskrant kortrijk | 25


U i T I N k o rtr i jk

DANS | Foutrement (Belgische première) – Virginie Brunelle (CA) | Brunelle jongleert in deze virtuoze dans met elementen uit de klassieke dans en scherpe, strakke eigen stijl | 20u15 (inl. 19u30) | € 15/12(-26) | Budascoop | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

Week van de poëzie Op 31 januari is het opnieuw Gedichtendag. Omdat poëzie en muziek altijd al dicht bij elkaar gelegen hebben, is het thema dit jaar Muziek. Voor het eerst wordt er ook een heuse Poëzieweek van gemaakt, die loopt van Gedichtendag zelf tot en met 7 februari. Het initi-

joUw activiteit ook in de nieuwe Uit in kortrijk ? Slechts één manier ! UiT is overal en dé informatiebron voor jouw vrije tijd. Wil je jouw evenement gepubliceerd zien in heel wat vrijetijdskalenders en websites? Ga naar www.uitdatabank.be, vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in! Deadline invoer: editie februari: 7 januari, editie maart: 4 februari en editie april: 5 maart

atief van onder meer Stichting Lezen wordt in Kortrijk lokaal ingevuld door verschillende literaire partners. Hou dus onze informatiekanalen in de gaten en ontdek als eerste wat er gepland staat.

,,31 januari t.e.m. 7 februari

Meer UiT-tips kan je vinden op: www.kortrijk.be www.uitinregiokortrijk.be www.uitinvlaanderen.be

Nieuwjaars

receptie 2013 Het nieuwe kortrijkse bestuur, de stadscoalitie, nodigt u allen van harte uit voor een gezellige toast op het nieuwe jaar

op Zaterdag 5 januari is iedereen welkom van 17 tot 19 uur op de

Grote Markt van kortrijk

26 | Stadskrant kortrijk


januari 2013

bomortier - #igkortrijk #prairiedog

jonas_decroix - Wo nder crossing their mindwhat's s

elkelat y Blauw - Heropenin e Poor te... #igg buurtbib kortrij k

de spot. mvdr_be - De magie van kreun #de jk rtri #ko r aza #balth

gallewesley die sneeuw - Schoon é #igkortrijk

is e af, aag mkortrijk r V i g roud oom? #i anfo b pejm en kerst dit e

lematine - De beste we bar in aanbouw. #ig nsentoren. kortrijk

de fl ratis pen g t een #mjk m o p e i e r m t r W n o e k ty2st an iedere obiel #ig #m en v band e @stubru g d ba lematine - First we tak Theoria #igkortrijk e

ty2st - Ze zijn daar met mijn boom! #igkortrijk kerst-

#huisvandesint ty2st - #waiting wartepiet #igkortrijk #z

#igkortrijk zoekt je! Instagram is al langer een hype. Ook de Stadskrant springt mee op de kar en publiceert voortaan elke maand enkele sfeervolle instagramfoto’s van voorbije activiteiten of evenementen in de stad. Tag jij je foto’s voortaan ook met #igkortrijk? De mooiste snapshots krijgen een plaatsje in de Stadskrant of op de website of ledwall van de stad.

Stadskrant kortrijk | 27


januari 2013

28 | Stadskrant kortrijk

Stadskrant januari 2012  

De Stadskrant Kortrijk is het gratis officieel maandblad van het stadsbestuur voor alle inwoners van Kortrijk en haar deelgemeenten. De Stad...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you