Spar Colruyt Group - KOOK maart 2018

Page 104

Koffiebranderij Colruyt Group

Halle was de eerste thuisbasis van koffiebranderij Colruyt Group, zo’n 81 jaar geleden. Wegens plaatsgebrek verhuisde de koffiebranderij in 2007 naar Ghislenghien, een dorp in Henegouwen. Nu is de branderij 3.800 m² groot. Koffiemerken, als Graindor, Everyday en Boni Selection bio, laten hun koffiebonen hier branden. En sinds 2017 behoort ook Spar tot de klanten.

Van koffieboon tot …

Kris Durant, meester-koffiebrander, nam aankoopster Celine mee langs de silo’s, branders en verpakkingsmachines. “De koffiebonen komen in grote jutezakken van 60 of 70 kg of big bags van 1 ton toe. De bonen zijn in dit stadium nog groen. Elke week krijgen we zo’n 130 ton bonen geleverd. Dat is 7.600 ton op jaarbasis. We verwerken 40 tot 50 soorten bonen van over de hele wereld. De koffielanden liggen vooral tussen de twee keerkringen. De originekoffies van Spar komen uit Colombia, Brazilië, Costa Rica, Kivu en Burundi.”

Kris: “We krijgen maar liefst 7.600 ton koffiebonen per jaar geleverd.”

“Van elke lading koffie die binnenkomt, nemen we een staal. Dat gaat voor analyse naar het labo. Elk lot ondergaat ook een uitgebreide kwaliteitscontrole. Vervolgens worden de koffiebonen opgeslagen in een van onze 28 silo’s. Die hebben samen een capaciteit van 390 ton. Na de silo’s zetten de koffiebonen hun tocht verder naar de branders.” “Naargelang de samenstelling en het specifiek karakter van de bonen, worden de koffiebonen snel of traag gebrand. Zo worden de originekoffies en bonenmengelingen traditioneel traag gebrand. Andere mengelingen en koffie voor pads worden snel gebrand en gekoeld. Ook hier nemen we geregeld stalen af om de kwaliteit te bewaken. Daarna gaan de bonen richting de verpakkingsmachines. We verpakken bonen in soft packs en gemalen koffie in soft of hard packs. Maar we maken ook koffiepads en voorverpakte filters. Voor koffiecups werken we samen met een externe firma.”

Tijd om te proeven!

“In het labo stellen we testmengelingen samen en organiseren we proefsessies. Tijdens deze sessies vergelijken we verschillende koffies met elkaar of bereiden we één soort koffie op verschillende manieren.”

102


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.