Colruyt Group Duurzaamheidspublicatie

Page 1

Kom binnen in onze duurzamere wereld


Milieu

Dierenwelzijn

Eco-Score

06

Dierenwelzijn

Eieren met respect voor haantjes

Grondstoffen

Slim verpakken

08

Dierenwelzijn

Beter welzijn voor onze vleeskippen 22

Biodiversiteit

Onze zeeboerderij

08

Dierenwelzijn

De passie van onze veehouders

22

Diepvrieskarren met liquid ice

09

Dierenwelzijn

Ruimte voor biovarkens

23

Groene stroom bij DATS 24

09

Landbouw

Biologische tarwe

10

Mobiliteit

Groene waterstof

10

Grondstoffen

Hergebruik van materialen

11

Grondstoffen

Kangourou wordt groener

11

Nieuwe waterzuiveringsinstallatie

11

Atmosfeer Energie

Water

Samenleving

Gezondheid

Samen leven

Collibri Foundation

14

Samen leren

Leren op het werk

16

Samen leven

Samenwerking met

16

de Voedselbanken Samen werken

Samen naar goede

21

17

Gezondheid

Nutritionele verbeteringen en

26

suikervervangers Gezondheid

Onze herbruikbare drinkfles

28

Gezondheid

De Pottenlikkers

28

Gezondheid

Lifestyle Check

29

werkomstandigheden Samen leven

Maatwerkbedrijven

17

V.U.: Jo Willemyns, nv Colruyt Group Services S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle. Telefoon: +32 (0)2 363 55 45 Op de cover: Veehouder Kristof Planckaert draagt dierenwelzijn hoog in het vaandel. Lees meer op p. 23.

2

Inhoud


Duurzaam ondernemen … Colruyt Group is een onderneming waar meer dan 30.000 medewerkers elke dag aan de slag gaan om op een duurzame wijze meerwaarde te creëren. Al meer dan vijftig jaar loopt duurzaamheid als een rode draad doorheen onze activiteiten. In de vroege jaren van het bedrijf uit spaarzaamheid, om de overlevingskansen te vergroten. Ondertussen gaan we veel verder, want een bedrijf gaat niet alleen over de cijfers. Bij alles wat we doen, kijken we naar het effect op mens én milieu. Onze ambities reiken dan ook ver: we willen in België een referentie zijn voor duurzaam ondernemen. We ondernemen met aandacht en respect voor onze planeet en haar bewoners, mens en dier. Zo willen we onze klanten de kans bieden om bewuster te consumeren. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat we door zelf voortdurend initiatief te nemen anderen meeinspireren. Want alleen samen kunnen we zorg dragen voor onze planeet en zo ook onze toekomst veiligstellen. Om onze ambities waar te maken, zetten we flink wat mensen en middelen in. Ik ben dan ook fier op wat we de afgelopen jaren al bereikt hebben, maar besef evengoed dat op een duurzame wijze ondernemen nooit af is. Veel van de oplossingen moeten nog ontdekt en gebouwd worden. Daarom investeren we continu in zinvolle kleine en grote initiatieven en doen we elke dag opnieuw ons uiterste best om samen een positief verschil te maken. Onze meer dan 150 duurzaamheidsprojecten, verspreid over alle geledingen van het bedrijf, zijn hiervan het mooiste bewijs. In deze publicatie ontdek je daarvan een kleine selectie. Ik hou eraan om alle medewerkers en partners te bedanken om mee te bouwen aan onze duurzamere wereld. Ook dank aan onze klanten voor hun steun en feedback.

Jef Colruyt CEO Colruyt Group

… om bewuster te consumeren Alleen samen kan je het verschil maken. Daar zijn we ons bij Colruyt Group helemaal van bewust. En dus moedigen we ook al onze partners in de hele keten aan om mee onze duurzaamheidsuitdagingen aan te pakken. Van producent tot consument. Dat merk je intussen aan het aanbod in onze winkels. We zetten in op herbruikbare, recycleerbare en composteerbare verpakkingen. Minder toegevoegde suikers, zouten en vetten krikken de voedingswaarden van heel wat producten van onze eigen merken op. En we kiezen steeds vaker voor samenwerkingsverbanden met lokale landbouwers. Met ‘Stap voor stap’ inspireren we onze klanten om duurzame keuzes te maken. Producten, diensten en initiatieven met sterke ambities en een aantoonbare impact op het vlak van milieu, samenleving, dierenwelzijn of gezondheid – vier thema’s die hen én ons na aan het hart liggen – krijgen een herkenbaar icoon. We informeren en inspireren onze klanten met tastbare bewijzen en tonen zo dat ook dagelijkse keuzes écht een verschil kunnen maken. Op die manier willen we vanuit respect en dienstbaarheid tegemoetkomen aan de wensen van onze klanten. En hen de hand reiken om stap voor stap duurzamer te consumeren. Want onze toekomst, die hebben we zelf in de hand.

Marc Hofman COO Retail


Stap voor stap naar een beter milieu De zorg voor het milieu zit diepgeworteld in het DNA van Colruyt Group. Van oudsher gaan we op zoek naar en investeren we in grote en kleine initiatieven die een positieve impact hebben op onze leefomgeving. Want dat we als retailer een impact hebben op milieu en klimaat, dat beseffen we. En dus werken we eraan om die impact stapsgewijs te verminderen. Onze basisprincipes? We vermijden CO2-emissies, reduceren onze uitstoot en zoeken consequent naar oplossingen met de kleinste klimaatimpact. Daarom zetten we sterk in op projecten die onze koeling en verwarming, mobiliteit en energieverbruik en -productie verduurzamen. Daarnaast springen we spaarzaam om met grondstoffen, over heel de keten heen. We proberen in elk project onze watervoetafdruk tot een minimum te beperken en houden rekening met de gevolgen voor de biodiversiteit. Want we beseffen ook dat we maar één aardbol hebben. De sterke focus op deze pijler en de zeven bijbehorende werven is duidelijk. Dat illustreert niet alleen het belang dat we hechten aan een beter milieu, het duidt ook op het vertrouwen en de positieve blik waarmee we bij Colruyt Group de toekomst van onze planeet tegemoet kijken.

Milieu


5


Bedankt, Aurore. Dankzij jou en je team kunnen we klanten betrouwbare informatie geven om milieubewust te kiezen.

Milieu


WERF alle milieu-werven

De Eco-Score helpt milieubewuster te kiezen De voetafdruk van je winkelkar “Voordat je eten op je bord komt, wordt het geproduceerd, verwerkt, verpakt, vervoerd, gekoeld … Daarvoor zijn veel energie en grondstoffen nodig. Onze voeding heeft zo een niet te onderschatten impact op het milieu. Het goede nieuws? We kunnen een verschil maken door milieubewuster te consumeren. Om dat te vereenvoudigen en te stimuleren, lanceerden we in maart 2021 als eerste Belgische retailer de Eco-Score: een keuzewijzer die de milieu-impact van voedingsproducten weergeeft.”

Een complexe methode … “De berekening van de Eco-Score houdt rekening met de hele weg die een voedingsproduct aflegt: van de grondstof en de productie tot de afvalverwerking. Bij elke stap in die cyclus worden verschillende factoren geanalyseerd, zoals energiegebruik en luchtverontreiniging. Daarnaast kan een specifiek product ook extra plus- of minpunten krijgen op basis van onder meer de toegekende duurzaamheidslabels,

de oorsprong van de ingrediënten en de recycleerbaarheid van de verpakking. Afhankelijk van de eindscore krijgt het product een letter- en kleurencode van A (groen, een lage ecologische impact) tot E (rood, een hoge impact).”

… voor eenvoudigere keuzes “Onze collega’s bij SmartWithFood berekenen de Eco-Score van heel wat voedingswaren van onze eigen merken en maken die beschikbaar in de Xtra-, MyColruyt- en SmartWithFood-app en op de websites van Bio-Planet en Colruyt. De voorbije zomer hebben we de weergave ook al op enkele verpakkingen getest. Op de mayonaise van Boni bijvoorbeeld. In een oogopslag toont de keuzewijzer welke producten aan te raden zijn en welke je beter beperkt om je impact op het milieu zo laag mogelijk te houden. Zo kan je ze makkelijk vergelijken en vlot milieuvriendelijk winkelen. De Eco-Score is in de eerste plaats een middel om consumenten te informeren en te sensibiliseren. Als ze beslissen om ook effectief duurzamere aankopen te doen, dan is dat natuurlijk nog beter!” Aurore Brunson – VAKcentrum Productduurzaamheid (Eco-Score)

• Dit jaar zullen we de Eco-Score van nog meer producten van zowel eigen als nationale merken beschikbaar maken via onze online tools. We voegen ook de keuzewijzer toe op de website en in de app van Collect&Go. • Tegen eind 2022 willen we de Eco-Score toevoegen op de verpakking van alle Boni-voedingsproducten. • Aan de hand van levenscyclusanalyses zullen we de ecologische impact van onze eigenmerkproducten evalueren en vervolgens samen met onze leveranciers verminderen. Meer weten? Ga naar eco-score.be

7


WERF grondstoffen

Slimmer verpakken “Een goede productverpakking is belangrijk: ze beschermt, laat toe om voedingsmiddelen langer te bewaren en geeft vaak nuttige informatie. Bij Colruyt Group verduurzamen we systematisch ons assortiment, en dus ook de verpakkingen. Onze ambitie reikt immers ver. We houden rekening met alle aspecten van duurzaamheid: gebruik van grondstoffen, recyclage, voedselverlies, transport …” “Voor verse producten zetten we maximaal in op het verlengen van de houdbaarheid. De milieu-impact van voedselverspilling is immers vaak veel groter dan die van de verpakking. Het Boni-witloof bijvoorbeeld blijft, na onderzoek van onze afdeling R&D&I, nu tot twee keer langer vers dankzij de nieuwe verpakking met microperforaties. Voor producten die langer houdbaar zijn, trachten we via ecodesign de milieu-impact van de verpakking zelf te verminderen. Verpakkingen weglaten, reduceren en hergebruiken, duurzame materialen gebruiken en inzetten op recyclage zorgen telkens voor een lagere milieu-impact.” Nelle Thyssen – VAKcentrum Productduurzaamheid (Duurzame verpakkingen)

• Tegen 2025 willen we dat al onze huishoudelijke verpakkingen herbruikbaar, recycleerbaar, composteerbaar of biodegradeerbaar zijn. • Voor 2023 willen we dat alle plastic drankverpakkingen voor minstens 25 % uit gerecycleerde plastic (rPET) bestaan. Tegen 2025 verhogen we dit naar 50 %.

WERF biodiversiteit

De eerste zeeboerderij in de Noordzee “Wij Belgen eten zo’n 30.000 ton mosselen per jaar. Allemaal import! Want in onze Noordzee wordt er momenteel geen enkele gekweekt. Het is dan ook niet evident: onze zee is uitzonderlijk krachtig en de stromingen erg sterk. Toch gaan wij de uitdaging aan om een zeeboerderij te bouwen die er volledig aan aangepast is. Doel? Tegen 2023 de eerste Belgische mosselen in onze winkels!” “De resultaten van onze milieustudie waren alvast positief. We geloven er dan ook in dat de installatie een boost zal geven aan de biodiversiteit op en rond de zeeboerderij. Ze kan namelijk dienen als schuilplaats en kraamkamer voor vissen en ander zeeleven, waardoor de populaties toenemen en de biodiversiteit kan verhogen. Nog een pluspunt? Mosselen voeden zich uitsluitend met natuurlijke nutriënten uit de zee en filteren zo het water. En ze slaan CO2 op in hun schelp. Oceanen en zeeën vormen trouwens een van de grootste CO2-buffers van de aarde.” “Daarnaast maken we ook milieuvriendelijke keuzes. Zo gebruiken we zoveel mogelijk gerecycleerde of in België geproduceerde materialen. En kiezen we voor de hangcultuurtechnologie waarbij de diertjes aan longlines groeien die zweven in de zee. Een aanpak met minder impact op de bodem en dus op het mariene leven.” Jonas Goeteyn – Projectmanager zeeboerderij

Milieu


WERF atmosfeer

Diepvrieskarren met liquid ice “Elke dag vervoeren we diepvriesproducten naar meer dan 400 winkels in België en Luxemburg. Dat doen we met ruim 2.300 liquid ice diepvriescontainers, familie van onze liquid ice containers voor verse producten. Beide zijn door ons ontwikkelde koelkarren die werken met vloeibaar ijs.” “Liquid ice kan je vergelijken met slushies. Het is een bevroren maar vloeibaar mengsel van water en een additief – voor onze diepvrieskarren is dat zout. Deze koude slurry wordt in de wand van de koelkar gespoten. De kar wordt gevuld met producten en dan begint de trip naar de winkel. Bij terugkomst in het distributiecentrum wordt het goedje opnieuw gekoeld. Geen druppel gaat verlopen.” “Onze diepvrieskarren met liquid ice hebben minstens 73 % minder impact op de klimaatverandering dan traditionele CO2-koelkarren. En door het grotere laadvolume moeten vrachtwagens minder over en weer rijden. Bovendien maken we ons vloeibaar ijs aan met groene stroom. Ook zo vermijden we CO2-uitstoot.”

Tegen eind 2022 zullen alle CO2-diepvrieskarren van Colruyt Laagste Prijzen, Bio-Planet en OKay vervangen zijn door liquid ice-koelkarren. Dit draagt bij aan onze algemene CO2-doelstelling: tegen eind 2030 willen we 40 % minder directe broeikasgassen uitstoten dan in basisjaar 2008, in verhouding tot onze omzet.

Peter De Bonte – Projectingenieur Technics & Immo

100 % groene, Belgische stroom van DATS 24

WERF energie

“Bij Colruyt Group voorzien we al verschillende jaren gedeeltelijk ons eigen energieverbruik met zelf geproduceerde groene stroom. Die stroom leveren we ook aan grote bedrijven. Dit voorjaar hebben we de volgende grote stap gezet: DATS 24 werd naast brandstofleverancier ook actief op de energiemarkt voor particulieren met aardgas en 100 % groene stroom voor gezinnen in Vlaanderen en Wallonië. Wie intekent op groene stroom, zorgt ervoor dat de vraag naar fossiele brandstoffen en kernenergie daalt. Klanten kiezen zelf waar hun groene elektriciteit vandaan komt: de offshore windturbines van Parkwind voor de Belgische kust, de windturbine op de site Dassenveld in Halle of de warmtekrachtkoppeling van onze partner Vanheede in Quévy. Door hen zelf te laten kiezen van welke Belgische bron ze hun stroom afnemen, maken we het duurzaamheidsaspect extra tastbaar. Klanten betalen voor elke bron dezelfde lage prijs.” “Om deze nieuwe stap extra in de schijnwerpers te zetten, verscheen het eerste boek van DATS 24: ‘Een huis boordevol energie’. Met de tips in dit boek kan je je energieverbruik thuis nog zuiniger aanpakken. Want zuiniger omspringen met energie, betekent ook minder CO2-uitstoot.” Ludo Debecker – Marketeer Energie DATS 24 9


WERF mobiliteit

Groene waterstof: duurzame brandstof WERF landbouw

Nieuwe keten voor Belgisch biobrood “Het telen van baktarwe, en al zeker biologische baktarwe, is financieel onzeker voor Belgische akkerbouwers. En dus vind je ook weinig 100 % Belgisch biobrood in de rekken. Daarom startte Colruyt Group in mei van dit jaar een nieuwe Belgische keten voor biologische baktarwe op, met acht partners: vijf bio-akkerbouwers, een molenaar, een bakkerij en biosupermarkt Bio-Planet. De akkerbouwers zaaiden samen twaalf hectare baktarwe in en we hopen dit jaar zo’n 55 ton biologische tarwe te kunnen oogsten, al hangt dat natuurlijk ook af van de weersomstandigheden. Vanaf het najaar zal het brood dan verkrijgbaar zijn bij Bio-Planet.” Saskia De Block – Afdelingschef Landbouw & Visserij “In de bio-akkerbouw is vruchtafwisseling ontzettend belangrijk. Graanteelt is essentieel als rustteelt voor boer en bodem en geeft de mogelijkheid te investeren in een nateelt die goed is voor koolstofopslag, erosiebestrijding en stikstofbeheer. Ik kies bewust voor producten met een meerwaarde, zoals baktarwe. Maar een lokale afzetmarkt en een correcte prijs zijn wel doorslaggevende factoren. Die garantie is er nu doordat alle partners een duurzaam ketenengagement aangaan. En dat vergemakkelijkt en verantwoordt ook de stap naar bakgranen voor mij als bioboer.” Guy Depraetere – Biolandbouwer (foto)

Milieu

“Naast ons CNG-aanbod en onze elektrische laadpunten, geloven we ook sterk in het potentieel van groene waterstof als duurzame brandstof. Waterstof is een 100 % hernieuwbare én propere brandstof die enkel waterdamp uitstoot. Als voortrekker produceren we al enkele jaren zelf groene waterstof op onze site Dassenveld in Halle, met energie van onze windturbines. Sinds 2018 kan men in ons DATS 24-tankstation daar ook waterstof voor personenwagens tanken. Die service willen we uitbreiden: tegen eind dit jaar willen we waterstof aanbieden via vijf DATS 24-tankstations in België.” “De uitbouw van een netwerk van publieke waterstoftankstations is maar één voorbeeld van ons geloof in deze groene brandstof. In ons distributiecentrum Dassenveld zijn we bezig met de uitrol van 75 heftrucks op waterstof. En via verschillende Europese samenwerkingen testen we niet alleen groene waterstof voor personenwagens, maar ook voor zware vrachtwagens.” Jonas Cautaerts – Head of Innovation & Business Development DATS 24 Via onze energieholding Virya Energy bouwen we in samenwerking met Fluxys ook aan Hyoffwind, de eerste industriële power-to-gas-installatie voor groene waterstof. Die is voorzien om operationeel te zijn in 2023. Productie op grote schaal zal groene waterstof goedkoper maken.


Ons materiaal herleeft “Om afval te vermijden, proberen we zoveel mogelijk bouw- en inrichtingsmaterialen te hergebruiken of recycleren. Geregeld krijgen die een nieuwe bestemming. Maar vaak moeten ze eerst gereinigd of opgeknapt worden. Oude stoelen worden bijvoorbeeld afgeschuurd en herlakt. Alleen al voor de refter van het distributiecentrum in Londerzeel zorgden we zo deze zomer voor ongeveer 130 ‘nieuwe’ stoelen. Ook winkelrekken knappen we op. Vorig jaar kostte dat 202.772 euro. Dat is veel geld, maar de aankoop van nieuwe rekken had ons meer dan het dubbele gekost? In drie winkels hebben we nu ook klikwanden getest. Die willen we steeds meer gebruiken omdat we ze perfect kunnen recupereren. En ook dat initiatief loont niet alleen voor het milieu, maar ook voor onze portemonnee. Al vanaf de tweede keer dat je ze gebruikt, zijn ze als het ware terugverdiend.” Jurgen Vandenneucker – Verantwoordelijke Schrijnwerkerij

WERF grondstoffen

Onze groep heeft zich aangesloten bij de Green Deal Circulair Bouwen en de Green Deal Circulair Aankopen, initiatieven van onder meer de Vlaamse overheid om onze economie tegen 2050 volledig circulair te maken en dus al het afval opnieuw als grondstof te gebruiken. We engageren ons om nieuwe projecten op te starten en om deel te nemen aan het lerend netwerk.

WERF water

WERF grondstoffen

Kangourou verduurzaamt schoolcollectie “Het schoolmateriaal van Kangourou, het huismerk van Dreamland, is al jaren een topper dankzij de hippe designs, topkwaliteit en budgetvriendelijke prijzen. Nu komt daar nog een extra troef bij: duurzaamheid. In samenwerking met de diensten Productduurzaamheid en Kwaliteit zijn we het voorbije jaar gestart met het gebruik van gerecycleerd materiaal voor onze lagereschoolcollectie, die ongeveer 60 % uitmaakt van ons aanbod.” “De buitenstof van die boekentassen, rugzakken, zwemzakken en pennenzakken is gemaakt uit gerecycleerde PET-flessen. De volgende maanden zullen we de productie op punt stellen en gaandeweg ook onze collecties voor kleuters en tieners verduurzamen. Tegen de terug naar school-campagne van 2023 willen we heel de Kangourou-collectie verduurzamen.”

Noem afvalwater geen afval “Je kan het immers perfect zuiveren tot drinkwater! Bij grootverbruiker Fine Food Meat zuiverden we in 2020 maar liefst 56 % van het afvalwater – meer dan 109 miljoen liter – en meer dan 4 miljoen liter hemelwater. Momenteel bouwen we volop aan nog een nieuwe waterzuiveringsinstallatie. Die zal het afvalwater zuiveren van Wilgenveld, Elbeek en Dassenveld: drie locaties die samen goed zijn voor een kwart van het waterverbruik van onze groep. Elk jaar zal de installatie 90 miljoen liter afvalwater zuiveren tot 81 miljoen liter drinkwater. Ook het regenwater bij Dassenveld wordt opgevangen en gedeeltelijk gezuiverd. Dankzij circulair waterbeheer zal onze stadswatervraag op die locaties vanaf 2022 met 90 % verminderen, en houden we onze watervoetafdruk zo klein mogelijk.” Geert Van Liefferinge – Projectingenieur Technics & Immo Tegen 2025 willen we 50 % van ons waterverbruik uit gezuiverd afval- en hemelwater halen. We streven tegelijk naar een nullozing van hemelwater in de riolering.

Demi Van Kerkhoven – Aankoper Dreamland 11


Stap voor stap naar een betere samenleving Als retailer maken we integraal deel uit van de samenleving en staan we in hecht contact met consumenten, producenten, omwonenden, investeerders, organisaties en overheden. Voor al die schakels en voor de samenleving in het algemeen willen we meerwaarde creëren. We zijn als partner actief in samenwerkingsprojecten met organisaties die kwetsbaren in onze samenleving een duwtje in de rug geven. In eigen land, via maatwerkbedrijven of de Voedselbanken. Maar ook ver daarbuiten. Denk maar aan de ketenprojecten met familiale landbouwproducenten in landen in ontwikkeling. Met Collibri Foundation richten we ons dan weer vooral op jongeren, zowel in regio’s in economische ontwikkeling als in België. We zijn er immers van overtuigd dat investeren in leer- en ontwikkelingskansen iedereen ten goede komt: de mensen die het nodig hebben én de volledige samenleving. Ten slotte is duurzame economische groei volgens ons alleen mogelijk als die op een sociaal aanvaardbare manier tot stand komt. Met respect dus voor eenieders rechten. Daarom streven we zelf naar een stimulerende werkomgeving en ijveren we voor meer transparantie in elke schakel van de keten.

Samenleving


13


Bedankt, Alizée. Dankzij jou kunnen heel wat kwetsbare jongeren professioneel en persoonlijk groeien.

Samenleving


WERF samen leven

Collibri Foundation: focus op vorming van jongeren In binnen- en buitenland

“Collibri Foundation is een stichting van Colruyt Group. Onze opdracht is duidelijk: jongeren die in een moeilijke context leven kansen bieden op een betere toekomst, dankzij scholing, voorlichting en uitwisseling. Wij helpen de jongeren met twee programma’s: het ene in het buitenland, als zwaartepunt van onze werking, het andere in België. Om een samenhangende aanpak te verzekeren, verbindt de stichting haar activiteiten met de kernactiviteit van Colruyt Group. Daardoor vinden de meeste van onze buitenlandse opleidingsprojecten plaats in sectoren waar Colruyt Group actief is via ketenprojecten.”

Van een fonds naar een stichting

“Zo’n tien jaar lang heeft de Koning Boudewijnstichting de verschillende projecten van Collibri Foundation beheerd. Zij stond in voor de selectie van nieuwe projecten en hun operationele opvolging. Collibri Foundation had toen de vorm van een ‘bedrijfsfonds’ dat de projecten financierde en beschikte over een controlerecht. In 2020 heeft Colruyt Group beslist om het beheer in eigen handen te nemen, waardoor het een autonome stichting werd. Dit is tegelijk een stap naar

nog meer betrokkenheid van de groep zelf: enerzijds door het budget voor de stichting te verhogen en een specifiek team aan te werven, anderzijds door de relatie tussen de medewerkers van Colruyt Group en de Collibri Foundation nog verder te versterken. Dat gebeurt aan de hand van verschillende projecten: geldinzameling, uitwisselingsmomenten met jongeren, vrijwilligerswerk, het delen van netwerken ...”

17 opleidingsprojecten

“We beheren vijf projecten in België en twaalf in het buitenland. Bijvoorbeeld in Nicaragua, een land dat cacao levert voor chocolade van Colruyt Group. Daar bieden wij jonge boeren de kans om zich te scholen in de cacaokweek: zij leren met innovatieve technieken te werken, én om hun landbouwbedrijf te beheren. In België ondersteunen we sinds kort de Brusselse vzw Capital. Die maakt werk van meer sociale mobiliteit voor jongeren. De vereniging is opgericht door een vroegere deelnemer aan het Boost-project, een educatief project dat de stichting eveneens ondersteunt. Een ‘oud-leerling’ die een nieuw project lanceert, daar mogen we trots op zijn!” Alizée du Bus de Warnaffe – Manager Collibri Foundation

• Vanaf 2022 willen wij het bereik van de stichting uitbreiden door het aantal projecten te verhogen en een grotere financiële steun aan elk project toe te kennen. • We willen ook graag een relatie uitbouwen tussen alle betrokkenen: de jongeren die door onze projecten worden geholpen, onze partners (de ngo’s) en de medewerkers van de groep. • We zijn een pilootproject gestart met onze verkoopmedewerkers in Brussel om na te gaan hoe we hen nog meer in onze projecten kunnen betrekken. We willen dit project uitrollen naar al onze winkels. • Dit jaar organiseren we de vijfde editie van Tomorrow’s Voices, een evenement waar de jonge deelnemers van onze projecten elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen.

15


Duaal leren: meer kansen dankzij praktijkschool

WERF samen leren

“Bij duaal leren combineren we schoollopen met beroepservaring. Het principe is niet nieuw, maar waar vroeger de nadruk lag op werken, staat sinds twee jaar het leerproces centraal. Bij Colruyt Group bieden we deze opleidingen aan voor beenhouwerij, winkels, techniek en logistiek. Tijdens schooljaar 2020-2021 hebben 156 scholieren het tweejarige traject bij ons gevolgd. Ik leid leerlingen uit het BSO en TSO op tot magazijnier. Veiligheid en hygiëne bijvoorbeeld zijn heel belangrijk in een distributiecentrum. Daar starten we mee. Na een praktische opleiding van acht weken kunnen de nieuwkomers op de werkvloer zelfstandig aan de slag en verder ervaring opdoen. Zij leren ook reageren op feedback of omgaan met hoge werkdruk. Tot slot verwerven de scholieren een basis van de andere landstaal, want onze teams zijn tweetalig.” “Voor scholieren die schoolmoe zijn, vergroot duaal leren de kans om de school te verlaten met een diploma. Zij doen bovendien vaardigheden op waarmee ze een voorsprong hebben op de arbeidsmarkt. Leerlingen die het tweejarige traject goed afleggen, komen achteraf ook minder makkelijk in de jeugdwerkloosheid terecht. Maar ook voor wie graag naar school gaat, helpt de werkervaring om makkelijker te integreren in het beroepsleven.” Jeroen Willems – Dienstchef distributiecentrum Collect&Go

Voedseloverschotten komen goed terecht

WERF samen leven

“Bij Colruyt Group zijn we trots op de manier waarop we onze voedseloverschotten een waardevolle bestemming geven. Waar mogelijk schenken we onverkochte producten aan overkoepelende organisaties, die ze verdelen onder mensen die het moeilijk hebben: Foodsavers, het Rode Kruis en de Voedselbanken. De Belgische Federatie van Voedselbanken bijvoorbeeld verdeelt de levensmiddelen over meer dan 630 erkende sociale organisaties en lokale liefdadigheidsinstellingen die er in 2020 meer dan 175.000 hulpbehoevenden mee konden helpen.”

Tegen 2025 willen we minstens 40 % van onze nog consumeerbare onverkochte voeding benutten voor menselijke of dierlijke consumptie.

“In 2020 verkochten we maar liefst 97,33 % van onze verse en diepgevroren producten. Van de overgebleven voedseloverschotten uit onze winkels of distributiecentra ging 4.504 ton naar het goede doel, dat zijn meer dan 9 miljoen maaltijden. En het percentage voedseloverschotten dat we aan menselijke consumptie besteden, blijft verder stijgen. Zo vermijden we voedselverspilling en helpen we in één klap ook wie het minder heeft. En sinds vorig jaar verdelen we ook niet-voedingsproducten: valentijns- of halloweenartikelen, onderbroeken, speelgoed … Doneren gebeurt trouwens zowel rechtstreeks in de winkels, als gecentraliseerd vanuit de distributiecentra. Zo maken we het afhaalproces zo eenvoudig mogelijk.” Anne Verdoolaege – Milieucoördinator

Samenleving


Producten als hefboom voor betere samenleving

WERF samen werken

“Als speler op de internationale markt hechten we veel belang aan correcte arbeidsomstandigheden: bij onszelf én bij de producenten en leveranciers in heel de keten. Voor de groente- en fruitsector werken we binnen SIFAV (Sustainability Initiative Fruit and Vegetables) samen met concullega’s en leveranciers. Door onze krachten te bundelen willen we de milieuvoetafdruk verminderen en betere sociale werkomstandigheden garanderen bij groente- en fruittelers in het buitenland. Ook onze leveranciers van eigenmerkproducten volgen we op, onder meer via certificaties en sociale audits op de naleving van de regels rond minimumleeftijd van werknemers, correcte verloning, gezonde werkplek … Als de handelspartner nood heeft aan ondersteuning, bekijken we samen hoe we verbeteringen kunnen doorvoeren. En soms, bijvoorbeeld als we onwil voelen om verbetertrajecten op te starten, zetten we de samenwerking stop.” “In 2020 auditeerden we de werkomstandigheden bij 487 leveranciers uit risicolanden. 95 % hebben een aanvaardbaar auditresultaat, met drie leveranciers werd de samenwerking stopgezet. De audits werpen dus hun vruchten af, maar we blijven streven naar continue verbetering. Bijvoorbeeld via internationale ketenprojecten. Vandaag hebben we er acht, tegen 2025 willen we er twintig gerealiseerd hebben: volledig transparante ketens, waarbij boeren eerlijk verloond worden en elke schakel wint.” Karen Janssens – VAKcentrum Productduurzaamheid (Duurzaam sourcen)

Duurzame relatie met maatwerkbedrijven

WERF samen leven

“We vinden het belangrijk om altijd de juiste persoon in de juiste rol te hebben, zowel binnen als buiten onze eigen organisatie. Daarom werken we met Colruyt Group al jaren samen met maatwerkbedrijven en hebben we intussen een duurzame relatie opgebouwd. Met onze samenwerking met 20 maatwerkbedrijven willen we onze maatschappelijke bijdrage leveren aan de sociale economie en mensen ondersteunen die niet in het normale arbeidscircuit terechtkunnen. Voor sommige taken zijn maatwerkbedrijven de ideale partner: samenstellen van geschenkboxen of biermanden, herstellen en labelen van IT-materiaal en natuurlijk verpakken van producten. Zo worden er meer dan 1.000 verschillende producten van Colruyt Laagste Prijzen verpakt door maatwerkbedrijven, van douchegel tot kattenvoeding. Op die manier bieden maatwerkbedrijven een meerwaarde in de logistieke ketting, van de leverancier tot bij de consument. We gingen dan ook met veel plezier in op de vraag om dit jaar ambassadeur te worden voor de maatwerkbedrijven, en om zo die bedrijven en onze duurzame relatie in de kijker te zetten.” Lobke De Jong – Coördinator maatwerkbedrijven

17


Stap voor stap naar meer dierenwelzijn Dankzij dieren kunnen we genieten van melk, eieren, honing, vlees, wol en nog zoveel meer. En dus is het vanzelfsprekend dat we respectvol met hen omgaan. Daarom stellen we onze eisen op het vlak van dierenwelzijn. Vers water en gezonde voeding natuurlijk. Maar bijvoorbeeld ook een leefomgeving met voorzieningen waarin ze hun normale gedrag vertonen. En uiteraard willen we hen behoeden voor pijn, verwonding, ziekte, angst en stress. Klinkt logisch, niet? En toch is dierenwelzijn een complexe materie. Onder meer omdat het soms moeilijk is om een evenwicht te vinden tussen dierenwelzijn en de impact op het milieu. Het kan een positieve stap betekenen voor het ene, en tegelijk een nadeel zijn voor het andere. Denk bijvoorbeeld aan dieren die vrij buiten lopen: hoe meer ruimte je hen geeft, hoe meer land of grond je nodig hebt. Dat vraagt continu om verstandige afwegingen. Samen met onze veetelers en leveranciers nemen we heel wat initiatieven om de levensomstandigheden van dieren in onze productieketens te verbeteren. Ook dit is een onophoudelijk leerproces, waarin we nog wel wat stappen willen zetten. We haalden alvast extra knowhow in huis, zodat we de volgende maanden en jaren nieuwe projecten kunnen opstarten voor nog meer dierenwelzijn.

Dierenwelzijn


19


Bedankt, Annelies. Door jouw inzet liggen de eerste eieren uit haanvriendelijke broeierijen in de winkel.

Dierenwelzijn


WERF dierenwelzijn

Eieren met respect voor haantjes Eieren seksen

Annelies • “Jaarlijks worden in Europa zo’n 300 miljoen mannelijke kuikens van legkippen kort na het uitkomen gedood - de eendagshaantjes. Dit willen we vermijden. Daarom hebben we onderzoek gedaan naar methoden om het geslacht van het kuiken al in het ei te bepalen, het zogenaamde ‘seksen’. We hebben gekozen voor de Seleggt-techniek. Daarmee kunnen we na negen broeddagen de mannelijke van de vrouwelijke eieren onderscheiden, zonder het broedproces te verstoren. De eieren die haantjes zouden voortbrengen, worden dan verwijderd en tot dierenvoeding verwerkt.”

Verder verfijnen

“Seleggt, het bedrijf dat de gelijknamige methode ontwikkelde, zal de techniek verder verfijnen om alsmaar vroeger in het broedproces de selectie te kunnen maken. Het maakt ook werk van de opschaling van de techniek, zodat de methode uiteindelijk de standaard kan worden voor de volledige eierproductie. Wij van onze kant blijven natuurlijk ook andere technieken in de markt opvolgen en evalueren.”

Economisch en ecologisch

“We hebben ons in de eerste plaats de vraag gesteld waarom de haantjes niet worden opgekweekt voor consumptie. Echter, in vergelijking met een vleeskip, heeft een legkip drie tot vier keer zoveel voeding nodig om op te groeien tot een volwassen

kip. Bovendien zit er aan een leghaan ook nog eens minder vlees. Het vetmesten is dus economisch niet haalbaar en zou ecologisch heel belastend zijn.”

Bio-Planet trekt de kar

Lynn • “Annelies heeft in een werkgroep oplossingen voorgesteld om eendagshaantjes bij de eierproductie te vermijden. Zij heeft alle merken daarin betrokken. Ik heb voorgesteld om met Bio-Planet dit project te trekken. We nemen binnen de groep immers vaak een voortrekkersrol op met betrekking tot verduurzaming van het aanbod. Op die manier effenen we het pad om de Seleggt-methode voor eierproductie mogelijk verder uit te rollen naar de andere merken van Colruyt Group. Intussen zijn ook onze collega’s van Spar op de kar gesprongen. Bij Bio-Planet bieden we onze klanten vanaf september 2021 het eerste Belgische assortiment eieren aan die zonder eendagshaantjes zijn geproduceerd. Spar volgt vanaf het voorjaar van 2022.”

Bewustmaking

“De volgende uitdaging is om onze consumenten bewust te maken van de voordelen van de Seleggt-methode. Het is een verhaal dat je niet makkelijk in één zinnetje kan vertellen, want het resultaat heeft geen invloed op de eieren zelf die bij ons in de rekken liggen. Het is een stap om het welzijn van de legkippen te verhogen.”

Annelies De Spiegeleer – VAKcentrum Productduurzaamheid (Dierenwelzijn) & Lynn Verreydt – Productgroepmanager Bio-Planet

• Bij Bio-Planet vind je vanaf september 2021 de eerste eieren uit een productie zonder eendagshaantjes onder Boni Selection Bio in de rekken. Tegen begin 2022 zal het volledige assortiment eieren omgeschakeld zijn. Als eerste supermarkt die dit type Belgische bio-eieren aanbiedt, effenen we zo het pad voor andere merken en andere assortimenten. • In onze Spar-winkels zullen vanaf het voorjaar van 2022 twee type verpakkingen van Boni Selection Bio liggen met eieren uit deze methode.

21


WERF dierenwelzijn

Beter welzijn voor vleeskippen “Deze zomer hebben we een grote stap gezet richting meer dierenwelzijn voor vleeskippen. Als eerste Belgische retailers schakelen Colruyt Laagste Prijzen en OKay over naar standaard vleeskippen die voldoen aan de hogere dierenwelzijnscriteria, gebaseerd op het Better Chicken Commitment (BCC). Dat betekent dat de kippen door een lager aantal per vierkante meter 40 % meer ruimte krijgen. Er zal ook daglicht zijn in de stallen, en we kiezen voor een trager groeiend ras. De kippen zullen dus langer leven: van 42 dagen naar 49 tot 56 dagen. De dieren beschikken bovendien over twee meter zitstokken en twee piksubstraten (granen, strobalen) per 1.000 kippen. Zo wordt hun natuurlijke gedrag gestimuleerd. Met deze nieuwe criteria maken we het onze klanten makkelijker om een duurzame keuze te maken, en hopen we ook anderen in de sector te inspireren.”

“Daarbovenop gaan Colruyt en OKay nog een stap verder door de kuikens rechtstreeks in de stallen geboren te laten worden waar ze zullen opgroeien. Zo blijven de jonge dieren van het stressvolle transport en de verplaatsingshandelingen gespaard. Ze kunnen meteen volgens hun natuurlijke ritme beginnen te eten en drinken, wat een positief effect heeft op hun darmen en weerstand. We stellen vast dat ze minder kans lopen op gezondheidsproblemen, zoals infecties en diarree. En dankzij een drogere stalbodem hebben ze ook minder voetletsels. Bovendien levert deze methode geen echte meerkosten op: het kuiken kost meer, maar de volwassen kip kost minder. Want door het verhoogde welzijn, is er minder sterfte en wordt er tot 50 % minder antibiotica gebruikt.” Philippe Toussaint – VAKcentrum Productduurzaamheid (Dierenwelzijn) •

Dierenwelzijn

De uitrol van het Better Chicken Commitment zal stapsgewijs gebeuren. Sowieso zal tegen 2026 elke standaardkip die je koopt in de beenhouwerij en diepvriesafdeling van Colruyt en OKay, voldoen aan de strikte criteria. Nu geven we de kwekers eerst nog de tijd om grote en kleine aanpassingen uit te voeren. We hebben beslist om Nestborn en de gelijkaardige methode One2Born op te nemen in het lastenboek voor onze vleeskipkwekers. Op basis van geslaagde proefprojecten, gaan we meer pluimveehouders warm maken voor deze werkwijze.


Hoe rustiger de boer, hoe rustiger de koe “Samen met mijn vrouw run ik veehouderij ‘De Calvarieberg” in West-Vlaanderen. We doen dit met veel passie en zorg voor onze dieren. Anders oefen je dit beroep beter niet uit. Het welzijn van onze runderen begint met hun geboorte op onze eigen boerderij. Zo houden we de kring gesloten, wat de gezondheid van de koeien ten goede komt.” “We werken aan dierenwelzijn vanuit de coöperatie ‘Vlaams Hoeverund’, die ik mee heb opgericht. Het vlees van onze veehouders vind je in de Colruyt-winkels. In de samenwerkingsovereenkomst tussen Colruyt Group en onze coöperatie beschrijven we aspecten van dierenwelzijn. Zo houden we de gezondheid van onze koeien dagelijks goed in het oog, om het gebruik van antibiotica te beperken. Onze koeien krijgen elke dag vers stro om op te liggen. We scheren ze heel regelmatig en in de stal kunnen ze hun huid borstelen aan een automatische koeborstel. Met deze ingrepen verminderen we huidproblemen en het gebruik van behandelingsproducten. Voor hen betekent dat vooral extra comfort. Het dierenwelzijn stimuleren we binnen de coöperatie, bijvoorbeeld door groepsaankopen van zo’n hulpmiddelen te organiseren.” “Onze koeien leven zoveel mogelijk in de weiden. Ze beschikken er over natuurlijke schaduwplekken. Hun levenskwaliteit verhoogt aanzienlijk door ze zoveel mogelijk buiten te laten. Als ze dan van november tot maart op stal gaan, zorgen we daar uiteraard voor een goede ventilatie. Ze kunnen ook vrij in het stro rondlopen. Tot slot hebben we een goed sociaal contact met onze dieren. Want hoe rustiger de boer, hoe rustiger de koe.” Kristof Deraedt – Vleesveehouder

WERF dierenwelzijn

Ruimte voor biovarkens

WERF dierenwelzijn

“Al meer dan drie jaar werken we samen met onze Belgische partners BioVar.be en Delavi aan een lokale en biologische varkensvleesketen. BioVar.be is een moderne varkenskwekerij in Ruiselede die heel wat aandacht besteedt aan het welzijn en de gezondheid van de dieren. En dat juichen wij natuurlijk toe! De varkens krijgen er biologisch voer en voldoende plaats: drie tot vijf keer meer dan in een traditionele kwekerij. Ze kunnen wroeten in het stro, altijd vrij rondlopen, naar buiten gaan …En de biggen blijven extra lang bij hun moeder. Het bedrijf doet bovendien extra inspanningen boven op de criteria voor biologische landbouw. Zo hebben de dieren er zeven keer meer natuurlijke lichtinval dan wettelijk verplicht. Iedereen kan de kijkstal trouwens dagelijks bezoeken, een aanrader! Via BioVar.be willen we meer varkenskwekers ondersteunen bij de overschakeling naar een biologische aanpak of diervriendelijkere stallen. En het voor onze klanten makkelijker maken om bewuster te consumeren. Zij kunnen het varkensvlees sinds 2019 exclusief verkrijgen bij Bio-Planet en Colruyt Laagste Prijzen.” Geert Hanssens – Verantwoordelijke partnerships landbouw

23


Stap voor stap naar een betere gezondheid Gezonder leven? Daar doen we als bedrijf graag extra inspanningen voor. Bijvoorbeeld door ons assortiment eigenmerkproducten evenwichtiger te maken en de voedingswaarde van de producten te verbeteren. En ook door onze klanten informatie, instrumenten en inspiratie te geven over hoe ze zelf bewuste voedingskeuzes kunnen maken. Want als retailer zijn we daarvoor ideaal geplaatst. Zo toont de Nutri-Score in een oogopslag welke producten aan te raden zijn en welke je beter beperkt. En de meer dan 10.000 recepten in onze ruime databank zijn samengesteld met extra aandacht voor variatie en een evenwichtig voedingspatroon. Gezondheid stimuleren we bovendien niet alleen via voeding. We investeren als werkgever ook fors in de mentale en lichamelijke gezondheid van onze medewerkers. Door opleidingen, activiteiten en trainingen aan te bieden. Maar ook door dagelijks aandacht te schenken aan welzijn. Zo staan onze collega’s van De Schakel of onze vertrouwenspersonen altijd klaar met een luisterend oor of advies voor wie dat nodig heeft. Als we inspanningen leveren om onze producten gezonder te maken of alternatieven voorstellen voor een evenwichtige levensstijl, dan maken we dat kenbaar met het gezondheidsicoon. Zo wordt gezonder leven stap voor stap makkelijker.


25


Bedankt, Ivyn en Anna. Dankzij jullie en jullie collega’s wordt de samenstelling van de producten van onze eigen merken alsmaar evenwichtiger.

Gezondheid


WERF gezondheid

De voedingswaarden van onze huismerken? Beter en beter! Verbeteren waar nodig

Ivyn • “Sinds 2014 al zijn we continu bezig met de verbetering van de nutritionele samenstelling van de producten van onze eigen merken Everyday, Boni Selection en Spar en de vleesproducten van Colruyt en OKay. Dat doen we samen met onze leveranciers en onze eigen productieafdelingen. Onze voedingsdeskundigen analyseren de samenstelling en het recept. We vergelijken ook onze merken met gelijkaardige producten op de markt, en nadien bekijken onze kwaliteitsverantwoordelijken samen met de leverancier hoe we de nieuwe doelstellingen kunnen behalen. Zo proberen we waar nodig suikers, vetten, verzadigde vetzuren en zout te beperken, en het aantal vezels op te krikken. En dat doen we product per product. Intussen hebben alle producten van onze huismerken Boni Selection en Everyday dit verbeterproces meermaals doorlopen en hebben we behoorlijk wat verbeteringen kunnen aanbrengen.”

Evenwichtiger zonder smaakverlies

“Evenwichtig samengestelde producten zijn belangrijk, maar we willen natuurlijk ook dat onze producten lekker zijn en blijven.

En het zijn net bestanddelen zoals suiker en zout die zorgen voor de smaak, textuur en houdbaarheid van een product. De voedingswaarde aanpassen, zonder op die eigenschappen in te boeten, is dan ook geregeld een grote uitdaging. Ook daarvoor zorgen onze kwaliteitsverantwoordelijken. Bovendien leggen we nieuwe en vernieuwde producten steevast voor aan het kritische oordeel van de consument tijdens smaak- en gebruikstesten voor ze in onze winkelrekken belanden.”

Blijvende zoektocht naar suikervervangers

Anna • “Intussen willen we nog een stapje verder gaan met het vervangen van suikers. De voorbije twee jaar experimenteerden we met vezels die een zoete toets meegeven. De resultaten voor onder andere rijstpap, pudding en mueslirepen waren veelbelovend, maar de kost ligt voorlopig nog te hoog. Op dit moment kijken we actief naar innovatieve en veelbelovende alternatieven voor suiker. Met dezelfde eigenschappen, smaak en structuur, maar dan beter voor ons lichaam. We hopen deze suikervervangers vooral te verwerken in producten voor kinderen, zoals ontbijtgranen. Om zo onze klanten te helpen bewuster en evenwichtiger te genieten.”

Ivyn Degeest – VAKcentrum Productduurzaamheid (Gezondheid) & Anna Gryseels – Projectmanager R&D&I

• We streven ernaar om op het vlak van nutritionele samenstelling bij de beteren van de markt te behoren. Daarom sleutelen we continu aan de voedingswaarde van onze meer dan 3.500 producten van eigen merken en krikken die waar mogelijk op. • Ook de komende jaren willen we blijven zoeken naar vernieuwende en gezondere suikers of suikervervangers, die de smaak en textuur van onze producten vrijwaren.

27


WERF gezondheid

WERF gezondheid

Drinkfles voor een gezondere wereld “Tijdens een brainstorm ontsproot het idee: Als we nu eens aan alle medewerkers in onze Colruyt-winkels een gepersonaliseerde herbruikbare drinkfles geven. Dat moet hen toch stimuleren om op een duurzame manier leidingwater te drinken? Het bleek een beregoed idee, dat al gauw werd uitgebreid naar alle medewerkers van de groep. Rond Wereldwaterdag (22 maart) had zowat elke collega in België zijn herbruikbare fles bij de hand. Ze is handig mee te nemen, ze past in je vaatwasser en je vult ze makkelijk bij, zowel onderweg als aan de drinkwaterkraantjes of tapinstallaties op het werk. Met deze gratis drinkfles willen we elke collega dus aanmoedigen om meer water te drinken, zowel op het werk als thuis. Tweemaal daags je persoonlijke fles vullen, en je komt meteen in de buurt van de aangewezen anderhalve liter water per dag. En wie zijn of haar drinkfles gebruikt, draagt meteen ook zijn steentje bij aan het milieu. Want als we ze met z’n allen dagelijks gebruiken, besparen we samen minstens 6 miljoen petflessen per jaar.” André Giglio - Verkoopsdirecteur Colruyt Laagste Prijzen

Evenwichtig en duurzaam leren eten “Colruyt Laagste Prijzen en Studio 100 lanceerden begin 2020 ‘De Pottenlikkers’, een educatief kookprogramma voor en door kinderen om evenwichtige voeding te promoten. Doel: kinderen op een speelse en ongedwongen manier laten experimenteren en bijleren in de keuken en hen tot ambassadeurs van groenten en fruit maken, zowel voor hun leeftijdsgenoten als hun ouders. Een initiatief dat ons dit jaar de award ‘Ik ben meer dan mijn kassaticket’ opleverde, een bekroning van initiatieven die gezonde voeding makkelijk en aantrekkelijk maken voor jongeren.” “Om al onze recepten te bedenken, werken mijn drie collega’s en ik samen als een hecht team. Elke aflevering focust op een seizoensgroente of -fruit. Dat vinden we belangrijk. En we houden ook rekening met de voedingswaarde van elk gerecht. Hiervoor kunnen we rekenen op het advies van onze voedingsdeskundigen. Een kookboek, een magazine, recepten op onze site en sociale media … dat hadden we al. Maar we blijven groeien: deze zomer stonden we op het Wonderweekendfestival in Meise met ons eerste pop-uprestaurant. Zo hopen we nog meer kinderen te inspireren, en het tegelijk voor ouders wat makkelijker te maken om hun kinderen groenten en fruit te laten eten.” Laura Waals – Culinaire content creator

Gezondheid


WERF gezondheid

Lifestyle Check: hoe zit het met je gezondheid? “De Lifestyle Check is een initiatief dat we ontwikkelden samen met de bedenkers van de SmartWithFood-app, die helpt om gezondere voedingskeuzes te maken. Voortaan krijgen alle medewerkers van Colruyt Group de kans om online een uitgebreide lifestyle checklist in te vullen. Die bestaat uit wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten over vier gezondheidsdomeinen: voeding, beweging, slaap, mentaal welzijn en stress. We houden medewerkers die dat willen een spiegel voor: hoe zit het met je gezondheid en wat kan je eraan doen?”

“We zijn benieuwd naar de reacties en het aantal deelnames. We vinden de gezondheid van onze medewerkers binnen onze groep heel belangrijk. Uit de geanonimiseerde resultaten hopen we vooral enkele high level-inzichten te verwerven. Als we merken dat er bijvoorbeeld nog groeimarge is bij gezonde voedingsgewoonten, dan kunnen we ook ons interne aanbod opleidingen of trainingen daar nog beter op afstemmen.” Johan Lowette – VAKverantwoordelijke Health & Safety

“Na het invullen van de checklist ontvangen de deelnemers een zeer gedetailleerd rapport met daarin een globale score, detailscores per gezondheidsdomein en gepersonaliseerde tips en tricks. Heel leerrijk, ik heb het zelf al gedaan! (lacht) Waar mogelijk zullen we ook verwijzen naar ons interne aanbod van activiteiten en trainingen. Via de SmartWithFood-app zullen deelnemers ook gepersonaliseerd advies rond voeding kunnen krijgen.”

29


17 SDG’s om te rapporteren WAARDIG

3 drivers om ons te organiseren Product

Meer dan 150 projecten

Infrastructuur

le ve n re nw el Bi zi od jn iv er si te it La nd bo Gr uw on ds to ff en At m os fe er W at er En er gi e M ob ili te it

re n

Di e

Sa m

en

le

ke n Sa

m en

w er

en

m Sa

Ge

zo n

dh

ei

d

Mens

12 werven om het verschil te maken

30


Onze ambitie een referentiepunt zijn voor duurzaam ondernemen en een inspiratiebron voor bewust consumeren

Klant 4 thema’s om bewuster te consumeren

tdek R-code en on Scan deze Q pje m fil animatie in een leuk heid. am za ur en naar du hoe wij kijk

Duurzaamheid loopt als een rode draad door onze activiteiten. Meer zelfs: ‘Duurzaam meerwaarde creëren’ is de kern van onze missie. Ons duurzaamheidsbeleid wordt gestuurd door drie drijvende krachten: product, infrastructuur en mensen. Voor elke van die pijlers formuleren we heldere doelstellingen, gespreid over twaalf duurzaamheidswerven. Die ambities en doelstellingen realiseren we via meer dan 150 concrete projecten: activiteiten waarmee we dagelijks het verschil maken. Onze inspanningen voor een duurzamere wereld sluiten ook naadloos aan bij de 17 duurzaamheidsdoelstellingen of Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Die schetsen de uitdagingen waar onze wereld voorstaat en zijn voor ons een hefboom en toetssteen. En natuurlijk betrekken we ook graag onze klanten bij onze initiatieven en inspanningen. Dat doen we via onze Stap voor stap-iconen, die hen inspireren en helpen om bewuster te consumeren. Je merkt het, duurzaamheid is een complex gegeven. In dit boekje maken we onze inspanningen wat concreter aan de hand van een greep uit grote en kleine duurzaamheidsprojecten van Colruyt Group. Het filmpje achter de QR-code toont je op een geanimeerde manier hoe duurzaamheid verweven zit in onze organisatie. Veel kijk-, lees- en luisterplezier!

31


Bedankt,

om mee te bouwen aan een duurzamere wereld! Dit boekje toont maar een selectie van de meer dan 150 duurzaamheidsprojecten waar we dagelijks mee bezig zijn. We zijn best fier op wat we over de jaren heen samen al hebben bereikt. Maar beseffen evengoed dat het duurzaamheidsverhaal nooit af is. Vandaar ons engagement om ons te blijven inzetten om samen een positief verschil te maken.

Ontdek nog meer duurzaamheidsverhalen op colruytgroup.com