Page 1

The Colostrum Management System

Service manual

www.coloquick.com

www.coloquick.com

Tlf. +45 97537333


Index: 2 3 4 6 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Service Tekniske specifikationer Fejlfinding - coloQuick optøningsenhed Fejlfinding - Pasteur Fejlfinding - Pasteur Maxx 4 Diagram - coloQuick Pasteur Max 3x208 -240 Vac Diagram - coloQuick Pasteur Max 3x400 Vac Wiring Diagram - coloQuick Pasteur2 208 - 240 Vac wiring Diagram - coloQuick Pasteur2 230 Vac wiring Diagram - coloQuick Pasteur2 3X230 Vac wiring Diagram - coloQuick Pasteur2 3X400 Vac Diagram - coloQuick Thaw 3X230 Vac Wiring Diagram - coloQuick Thaw 3X230 Vac Wiring Diagram - coloQuick Thaw 208 - 230 Vac Fyldestation

Når du kontakter Calvex, skal du sørge for at have følgende data tilgængelige. Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.

Type: ________________________________________________________________________________________________________________________________________ Fremstillingsår: ______________________________________________________________________________________________________________________ Maskine serienummer: _______________________________________________________________________________________________________ Calvex A/S, Holstebrovej 104, 7800 Skive, Danmark · Telefon +45 9753 7333

Bemærk at billedmaterialet er vejledende. Det afspejler ikke nødvendigvis de præcise specifikationer og detaljer på den pågældende model.

2

www.coloquick.com


Tekniske specifikationer

Model:

coloQuick optøningsenhed

Pasteur

Pasteur Maxx 4

Råmælksvarmer

Pasteuriseringsapperat og råmælksvarmer

Pasteuriseringsapperat og råmælksvarmer

Tilslutning:

1 x 230Vac (EU) 3 x 400Vac (EU) 3 x 230Vac (EU) 1 x 208 - 240Vac (US)

1 x 230Vac (EU) 3 x 400Vac (EU) 3 x 230Vac (EU) 1 x 208 - 240Vac (US)

3 x 400Vac (EU) 3 x 230Vac (EU) 3 x 208 - 240Vac (US)

Effekt (kW):

4,9 - 6,5kW

4,9 - 6,5kW

10 - 13kW

Vandindhold (l):

85

85

150

Forbrug (kWh):

1,80 (optøning)

2,33 (pasteurisering) 2,35 (optøning)

4,43 (pasteurisering) 2,45 (optøning)

Mål, L x B x H:

686 x 515 x 732 mm

708 x 525 x 735 mm

770 x 710 x 1070 mm

Grøn kassette mål, L x B x H:

417 x 378 x 62 mm

417 x 378 x 62 mm

417 x 378 x 62 mm

Vægt vandbad (kg):

60

68

95

Vægt fyldestation (kg):

8,9

8,9

8,9

Type:

3

www.coloquick.com

www.coloquick.com

3


Fejlfinding

coloQuick optøningsenhed

Problem

Hvad sker

Løsning

Maskinen kører ikke.

Der er ikke lys i display.

Drej hovedafbryderen til stilling ”1”.

Der er lys i display.

Luk låget.

Der er ikke lys i display.

Kontroller for spænding i tilgangskabel.

Maskinen er tændt. Hovedafbryder er i stilling ”1” .

Kontroller at der er tændt for automatsikring i maskinen.

Kontroller om strømforsyningen virker.

Udskift sikring (max. T 3A).

Maskinen kører ikke.

Der er lys i display.

Luk låget. Kontroller at der er spænding ud til motoren. Udskift motoren.

4

www.coloquick.com

Bemærkninger


coloQuick optøningsenhed

Problem

Hvad sker

Løsning

Vandtemperaturen stiger ikke eller kun langsomt.

Maskinen kører.

Lyser den grønne kontrol­ lampe på maskinens for­ side, forsøg da at påvirke termosikringen under front­ lågen ved at trykke hårdt på knappen. Har termosikringen været udkoblet høres et ”klik”.

Bemærkninger

Kontroller at der er spænding på varmelegemet. Kontaktor er aktiveret.

Kontroller at kontaktorrelæet er aktiveret.

Varmelegemet er koldt.

Udskift varmelegeme.

Motoren kører, men kassetteholderen i vandtanken roterer ikke.

Bolt knækket.

Isæt ny bolt.

Motor kører ikke.

Lågkontakt ikke aktiveret.

Kontroller lågkontaktens plade. Kontroller lågkontakten. Udskift lågkontakten.

Temperaturstyring viser forkert.

Sikring defekt.

Udskift sikring.

Forkert mælketemperatur ved udfodring.

Temperaturføler udskiftes. Temperatur offset i styring justeres.

Skiftes styringen eller temperaturføleren skal temperatur offset indstilles i styringen. Kontakt Calvex A/S.

Styringen skiftes. Opvarmning/ optøning af råmælk tager for lang tid.

Kasetter drejer ikke.

Bolt i kobling skiftes.

Kassetter drejer.

Kontroller spænding på og strøm til varmelegeme. Kontroller råmælksmængde der optøes/opvarmes samt råmælkens kvalitet. Kontroller fryser temperatur er -16 grader Celsius.

5

www.coloquick.com

www.coloquick.com

Faktorer der påvirker optøningstiden i negativ retning er: God kvalitet råmælk, frysertemperatur under -16 grader Celsius samt større råmælks­ mængde end 4l pr. pose.

5


Fejlfinding

Pasteur

Problem

Hvad sker

Løsning

Maskinen kører ikke.

Der er ikke lys i display.

Drej hovedafbryderen til stilling ”1”.

Der er lys i display.

Luk låget. 1-Fasede modeller er forsynet med automatsikring til strømforsyningen.

Maskinen er tændt. Hovedafbryder er i stilling ”1”.

Der er ikke lys i display.

Kontroller for spænding i tilgangskabel. Kontroller at der er tændt for automatsikring i maskinen.

Kontroller om strømforsyningen virker.

Kontroller at de to multi-stik på venstre side af styrekort er korrekt isat.

Udskift sikring (max. T 3A).

6

www.coloquick.com

Bemærkninger


Pasteur

Problem

Hvad sker

Løsning

Bemærkninger

Der er lys i display.

Maskinen kører ikke.

Luk låget.

Motorbeskyttelsesboksen er forsynet med en PTC modstand og bør derfor ”resette” sig selv efter udkoblinger af motoren.

Kontroller at der er tændt for automatsikringen i maskinen. Motor koblet fra af motor­beskyttelse pga. overbelastning. Kontroller at kasetter kan dreje frit og at der ikke er fremmedlegemer i tanken. Kontroller forbindelser til motor. Kontroller motorbeskyttelses­ boks (polyfuse). Udskift motoren. Maskinen er tændt, men motoren kører ikke.

Låget står åbent.

Luk låget.

Låget er lukket.

Kontroller om lågets kontaktplade er skæv. Kontroller lågkontakt.

Vandtemperaturen stiger ikke eller kun langsomt.

Maskinen kører.

Påvirk termosikringen under frontlågen ved at trykke hårdt på knappen. Har termosikringen været udkoblet høres et ”klik”.

Kontaktor er aktiveret.

Kontroller at der er spænding på varmelegemet.

Varmelegemet er koldt.

Udskift varmelegeme.

Motor larmer eller ryster.

Motor slidt.

Udskift motor.

Motor kører, men kassette holdere i vandtank roterer ikke.

Bolt knækket.

Isæt bolt af typen hård stål.

Maskinen lækker.

Maskinen er utæt.

Kontakt Calvex A/S.

7

www.coloquick.com

www.coloquick.com

7


Fejlfinding

Pasteur

Problem

Hvad sker

Løsning

Bemærkninger

I display - fejlkode E01:

Motor koblet fra af motorbeskyttelse pga. overbelastning.

Kontroller at kasetter kan dreje frit og at der ikke er fremmedlegemer i tanken. Kontroller forbindelser til motor.

Motorbeskyttelsesboksen er forsynet med en PTC modstand og bør derfor ”resette” sig selv efter udkoblinger af motoren.

Motorfejl Der har ikke været tilbagemelding fra motor i 20-25 sekunder. Kommer hvis vand ind ventilen har været åben i mere end 20 minutter uden at karret er blevet fyldt med vand.

Kontroller vandtilførsel.

Filter stoppet.

Rens filter.

Magnetventil defekt.

Udskift magnetventil.

I display - fejlkode E03:

Det tager mere end 10 minutter at tømme tanken.

Afløb tilstoppet.

Fejl ved ved varmelegeme

Motorventil for vand ud åbner ikke.

Kontroller hjælperelæ for motorventil. Kontroller forbindelser og styrespænding (A2) til motorventil.

Afløb stoppet.

Rens afløb.

I display - fejlkode E04: Fejl ved temperaturføler

Der er ikke forbindelse med temperaturføler i mere end 5 sekunder.

Kontroller ledningsforbindelser.

I display - fejlkode E05: Fejl ved varme­legeme/ varme­legemer.

Opstår hvis temperaturen på 5 minutter stiger mindre end 0,2 grader Celsius.

I display - fejlkode E06:

Opstår hvis temperaturen overstiger 70 grader.

I display - fejlkode E02: Vand ind - fejl

Kontroller at stik for temperaturføler er monteret. Kontroller at varmelegeme er tilkoblet. Kontroller om termosikring er slået fra. Kontroller at relæ for varmelegeme kobler fra. Kontroller at styresignal fra styring ikke er tilstede.

For høj temperatur.

8

www.coloquick.com

Bemærk at alle styre­ signaler fra styringen er ”stel”.


Pasteur

Problem

Hvad sker

Løsning

I display - fejlkode E07:

Opstår hvis der er kommunikationsproblemer til EEPROM eller RTC(ur).

Monter ledninger.

Opstår hvis der er en ulovlig tilbagemelding fra vandniveau følere. F.eks. hvis L1 (nederste føler) melder at den ikke er aktiveret samtidigt med at L2 (næst nederste føler) aktiveres.

Snavs renses af følere.

Opstår hvis vandniveau kommer under L2 (næst nederste føler) under afvikling af program.

Kontroller at afløbsventil lukker korrekt.

Vand overstiger niveau 3.

Kontroller overløb for tilstopning.

Temperatur er mere end 4 grader Celsius for høj under afvikling af program.

Kontroller at temperaturfølere er indsmurt i en tilstrækkelig mængde varmeoverførings­ pasta.

Temperatur er mere end 4 grader Celsius for lav under afvikling af program.

Kontroller at temperaturfølere er indsmurt i en tilstrækkelig mængde varmeoverførings­ pasta.

Låget står åbent i mere end 15 sekunder under programafvikling.

Luk låget.

Bemærkninger

Kommunikations­ problemer. I display - fejlkode E08: Fejl ved vandniveau følere.

I display - fejlkode E09: Lav vandstand.

I display - fejlkode E10:

Kontroller forbindelse til følere.

Kontroller vandforsyningen for tilstrækkeligt flow. Niveau 4 tilladt under afkøling.

Høj vandstand.

I display - fejlkode E11: For høj temperatur.

I display - fejlkode E12: For lav temperatur.

I display - fejlkode E13: Låg åbent under programafvikling.

9

www.coloquick.com

www.coloquick.com

9


Fejlfinding

Pasteur Maxx 4

Problem

Hvad sker

Løsning

Maskinen kører ikke.

Der er ikke lys i display.

Drej hovedafbryderen til stilling ”1”.

Maskinen er tændt. Hovedafbryder er i stilling ”1”.

Der er ikke lys i display.

Kontroller spændingen til maskinen. Kontroller at automatsiking for strømforsyning er indkoblet. Kontroller at de to multi-stik på venstre side at styreprint er korrekt monteret. Kontroller at strømforsyningen virker.

Maskinen er tændt men motoren kører ikke.

Der er lys i display.

Luk låget til vandbad så sikker­ hedsafbryderen aktiveres.

Bemærkninger

Kontroller at 6A automatsikring for 24 Volt er indkoblet. Kontroller at der er spænding til motoren. Kontroller motorbeskyttelsesboks. Kontroller at der er styresignal til motorbeskyttelsesboks. Udskift motoren.

10

www.coloquick.com

Bemærk at alle styre­ signaler fra styre­print er ”stel”.


Pasteur Maxx 4

Problem

Hvad sker

Løsning

Vandtemperaturen stiger ikke eller kun langsomt.

Varmelegeme/Varme­ legemerne får ingen spænding. Varmelegeme/Varme­ legemerne får spænding.

Kontroller at varmelegemernes automatsikringer er indkoblede.

Motor larmer.

Motor larmer eller ryster.

Udskift motor.

Motor kører men kassetteholdere roterer ikke.

Tandrem sprunget.

Udskift tandrem. kontroller at not er på plads og fastspænd taperbøsninger.

Der er ikke vand i tanken.

Ingen vandforsyning. Filter/filtre stoppet.

Kontroller vandtilførsel.

Defekt magnetventil/ magnetventiler for vand ind.

Udskift magnetventil/ magnetventiler.

Motor koblet fra af motorbeskyttelse pga. overbelastning.

Kontroller at kasetter kan dreje frit og at der ikke er fremmedlegemer i tanken. Udskift motor.

Motor kobler ud under drift.

Taperbøsninger løse.

Motor slidt.

11

www.coloquick.com

Bemærkninger

Kontroller at kontaktorer for varmelegemer er indkoblede. kontroller at termosikringer er indkoblede. Er termosikringer ikke indkoblede påvirkes knappen herpå til der høres et ”klik”. Udskift varmelegeme/ varmelegemer.

Rens filter/filtre.

www.coloquick.com

11


Fejlfinding

Pasteur Maxx 4

Problem

Hvad sker

Løsning

Bemærkninger

I display - fejlkode E01:

Motor kører ikke. Der har ikke været tilbagemelding fra motor i 20-25 sekunder.

Kontroller forbindelser til motor.

Motor koblet fra af motor­beskyttelse pga. overbelastning.

Kontroller at kasetter kan dreje frit og at der ikke er fremmedlegemer i tanken.

Motorbeskyttelsesboksen er forsynet med en PTC modstand og bør derfor ”resette” sig selv efter udkoblinger af motoren.

Opstår hvis vand ind ventilen har været åben i mere end 20 minutter uden at karret er blevet fyldt med vand.

Kontroller vandtilførsel.

Filter/filtre stoppet.

Rens filter/filtre.

Defekt magnetventil/ magnetventiler for vand ind.

Udskift magnetventil/ magnetventiler.

Motorventil for vand ud åbner ikke.

Kontroller hjælperelæ for motorventil.

Motorfejl.

I display - fejlkode E02: Vand ind fejl..

I display - fejlkode E03:

Kontroller forbindelser og styrespænding (A2) til motorventil.

Vand ud fejl.

I display - fejlkode E04: Temperaturføler fejl.

Afløb stoppet.

Rens afløb.

Der har ikke været forbindelse til én eller flere temperaturfølere i mere end 20 sekunder.

Kontroller ledere og stik­ forbindelser for temperatur­ følere. I program 9991 er det muligt at se, hvilken/hvilke følere der ikke giver en korrekt tilbagemelding.

I display - fejlkode E05: Fejl ved varme­legeme/ varme­legemer.

Opstår hvis temperaturen på 5 minutter stiger mindre end 0,2 grader Celsius.

12

www.coloquick.com

Kontroller at såvel automat­ sikringer samt termosikringer for varmelegemer er indkoblede.

Bemærk at alle styresignaler fra styringen er ”stel”.


Pasteur Maxx 4

Problem

Hvad sker

Løsning

I display - fejlkode E06:

Opstår hvis temperaturen overstiger 70 grader Celsius.

Kontroller temperatur indstilling. Kontroller at temperaturfølere er indsmurt i en tilstrækkelig mængde varmeoverførings­pasta.

I display - fejlkode E07: Kommunikations­ problemer.

Fejl i den interne kommunikation.

Kontakt Calvex.

I display - fejlkode E08:

Kommer hvis der er en ulovlig tilbagemelding fra vandniveau følere. F.eks. Hvis L1 (nederste føler) melder at den ikke er aktiveret samtidigt med at L2 (næst nederste føler) aktiveres.

Snavs fra vandet renses af følerne.

Opstår hvis vandniveau kommer under L2 (næst nederste føler) under afvikling af program.

Kontroller at afløbsventil lukker korrekt. Kontroller vandforsyningen for tilstrækkeligt flow.

Vandstand når niveau 4.

Kontroller overløb for tilstopning.

For høj temperatur.

Fejl ved vandniveau følere. I display - fejlkode E09: Lav vandstand. I display - fejlkode E10:

Temperatur er mere end 4 grader Celsius for høj under afvikling af program.

Kontroller at temperaturfølere er indsmurt i en tilstrækkelig mængde varmeoverførings­ pasta.

Temperatur er mere end 4 grader Celsius for lav under afvikling af program.

Kontroller at temperaturfølere er indsmurt i en tilstrækkelig mængde varmeoverførings­ pasta.

Låget er åbent i mere end 15 sekunder under programafvikling.

Luk låget.

For høj temperatur. I display - fejlkode E12: For lav temperatur. I display - fejlkode E13: Låg åbent under programafvikling.

Kontroller forbindelser til følerne.

Niveau 4 tilladt under afkøling.

Kontroller at vand ind ventilerne lukker.

Høj vandstand. I display - fejlkode E11:

Bemærkninger

13

www.coloquick.com

www.coloquick.com

13


www.coloquick.com

Tank / Chassis

OFF

Connection example Power cord 3 x 230V 32A

ON

M05

L1

3x 40A FUSE

L2

M07

24V GND

N P

3x 40A FUSE

M09

24V Power supply

4A fuse

24V

T3

L3

GND

L1

T2

T1

L1

T1

+

M02B HEATER

HEATER

Temperature Probe

24VS

A2

M27

A1

24VS

M02A

M03B

T2

M04B -

L2

M03A

T3

L3

Safety lid lock

DOOR SW Lid Solenoid

M08B

+ O Brown Blue GND Black

24VS

M11

HEAT FUSE

Temperature Probe

M24

M01

Tank side

BOTTOM(1)

MOUNT(2)

Water Level

MIN(3)

MAX(4)

HEAT FUSE

+

24VS

6A fuse

3A fuse

M04A -

L2

M61D

M61C

M61B

21

11

M21

22

12

24

14

Valve In Hot

M61A

GND

24VS

A2

A1

2

24VS

M22

A2

M28

A1

24VS

OPEN

22

12

GND

22

12

24

21

14

24

11

21

GND

14

11

GND

PWM

24VS

M25

24V

PWM module

M27A

P102

M+

M-

P105

M20 ColoQuick Pasteur Controller

P101

P104

M29

8 - NC 7 - HOT IN 6 - LOCK 5 - Valve OUT 4 - Valve IN 3 - MOTOR 2 - HEAT 1 - OGND

10 - GND 9 - 24V 8 - DOOR SW 7 - IN2 6 - Z POS 5 - L1 4 - L2 3 - L3 2 - L4 1 - GND

ColoQuick Pasteur Maxx-4/8 wiring diagram 3X208 – 240 Vac.

Valve In Cold CLOSE GND

7 8 9

14 Motor valve

2 3 4

Temperature sensors

M08A

MOTOR

1 2

+ -

USB

USB

ColoQuick Pasteur Max 3x208 -240 Vac Diagram 1


www.coloquick.com

www.coloquick.com

Ground Tank / Chassis

OFF

Connection example Power cord 3x400Vac+N+G 32A

ON

M05

24V GND

N P

M07

3x16A FUSE

3x 16A FUSE

L2

L1

FIT4 Terminal

M09

24V Power supply

4A fuse

24V

T3

L3

GND

L1

T2

T1

L1

T1

+

M02B HEATER

HEATER

Temperature Probe

24VS

A2

M27

A1

24VS

M02A

M03B

T2

M04B -

L2

M03A

T3

L3

Safety lid lock

DOOR SW Lid Solenoid

M08B

+ O Brown Blue GND Black

24VS

M11

HEAT FUSE

Temperature Probe

M24

M01

Tank side

BOTTOM(1)

MOUNT(2)

Water Level

MIN(3)

MAX(4)

HEAT FUSE

+

24VS

6A fuse

3A fuse

M04A -

L2

M61D

M61C

M61B

21

11

M21

22

12

24

14

Valve In Hot

M61A

GND

24VS

A2

A1

2

24VS

M22

A2

M28

A1

24VS

OPEN

ColoQuick Pasteur Maxx-4/8 wiring diagram 3X400Vac

22

12

GND

22

12

Valve In Cold CLOSE GND

14

24

21

GND

24

14

11

21

11

GND

PWM

24VS

M25

24V

PWM module

M27A

P102

M+

M-

P105

M20 ColoQuick Pasteur Controller

P101

P104

M29

8 - NC 7 - HOT IN 6 - LOCK 5 - Valve OUT 4 - Valve IN 3 - MOTOR 2 - HEAT 1 - OGND

10 - GND 9 - 24V 8 - DOOR SW 7 - IN2 6 - Z POS 5 - L1 4 - L2 3 - L3 2 - L4 1 - GND

7 8 9

15 Motor valve

2 3 4

Temperature sensors

M08A

MOTOR

1 2

+ -

USB

USB

ColoQuick Pasteur Max 3x400 Vac Wiring Diagram 1

15


www.coloquick.com

ø5

200mm

Ground

Lid

Tank

Door

Tank

M10

2 pole 4A fuse

Tank / Chassis

L2

HEATER

M02

OFF

ON

M05

Tank side

T3

L3

L1

T1

-

HEAT FUSE

M03

+

M01

Temperature Probe

M08

12V GND

DOOR SW Lid Solenoid

M66

A2

A1

22 21 24

12 11 14

M65

M64

Motor valve

M62 M63

7 8 9

PWM

P102

8 - NC 7 - OUT6 6 - LOCK 5 - Valve OUT 4 - Valve IN 3 - MOTOR 2 - HEAT 1 - OGND

1 2 3

1 2

MOTOR

1 2

+ -

2 3 4

M07

ColoQuick Pasteur2 Single Phase 208-240V wiring diagram

T2

M04

L2

12V Power supply

N P

P101

M60 ColoQuick Pasteur Controller

P104 10 - GND 9 - 12V 8 - DOOR SW 7 - IN2 6 - Z POS 5 - L1 4 - L2 3 - L3 2 - L4 1 - GND

M+

ø5

Power cord 1 x 230V 30A

L1

M07

3x 40A FUSE

MOUNT(2)

MIN(3)

BOTTOM(1)

Water Level

MAX(4)

M61

M-

OPEN

M27A

CLOSE GND

16 Valve In

Temperature sensor

ColoQuick Pasteur2 208 - 240 Vac wiring Diagram 1


www.coloquick.com

www.coloquick.com

ø5

Lid

Tank

Door

Tank

M10

HEATER

M02

OFF

ON

M05

Tank side

T3

L3

L1

T1

-

HEAT FUSE

M03

+

M01

Temperature Probe

12V GND

DOOR SW

17

Lid Solenoid

M66

A2

A1

22 21 24

12 11 14

M65

M64

Motor valve

M62 M63

7 8 9

PWM

P102

8 - NC 7 - OUT6 6 - LOCK 5 - Valve OUT 4 - Valve IN 3 - MOTOR 2 - HEAT 1 - OGND

ColoQuick Pasteur2 1-Phase 230V wiring diagram

T2

M04

L2

M08

12V Power supply

N P

P101

1 2 3

1 2

MOTOR

1 2

+ -

2 3 4

M07

M60 ColoQuick Pasteur Controller

P104 10 - GND 9 - 12V 8 - DOOR SW 7 - IN2 6 - Z POS 5 - L1 4 - L2 3 - L3 2 - L4 1 - GND

M+

200mm

ø5

Ground

Tank / Chassis

N

2 pole 4A fuse

Power cord 1 x 230V+N+G 32A

L1

M07

3x 40A FUSE

MOUNT(2)

MIN(3)

BOTTOM(1)

Water Level

MAX(4)

M61

M-

OPEN

M27A

CLOSE GND

17 Valve In

Temperature sensor

ColoQuick Pasteur2 230 Vac wiring Diagram 1


www.coloquick.com

200mm

ø5

Lid

Tank

Door

Tank

M10

2 pole 4A fuse

M02

HEATER

FIT4 Terminal

OFF

ON

M05

Tank side

T3

L3

L1

T1

-

HEAT FUSE

M03

+

M01

Temperature Probe

M08

12V GND

DOOR SW Lid Solenoid

M66

A2

A1

22 21 24

12 11 14

M65

M64

Motor valve

M62 M63

7 8 9

PWM

P102

8 - NC 7 - OUT6 6 - LOCK 5 - Valve OUT 4 - Valve IN 3 - MOTOR 2 - HEAT 1 - OGND

1 2 3

1 2

MOTOR

1 2

+ -

2 3 4

M07

ColoQuick Pasteur2 3-Phase 230Vac wiring diagram Rev. 14

T2

M04

L2

12V Power supply

N P

P101

M60 ColoQuick Pasteur Controller

P104 10 - GND 9 - 12V 8 - DOOR SW 7 - IN2 6 - Z POS 5 - L1 4 - L2 3 - L3 2 - L4 1 - GND

M+

ø5

N

3x 16A FUSE

Tank / Chassis

Ground

Power cord 3 x 230V+N+G 16A

L1

M07

MOUNT(2)

MIN(3)

BOTTOM(1)

Water Level

MAX(4)

M61

M-

OPEN

M27A

CLOSE GND

18 Valve In

Temperature sensor

ColoQuick Pasteur2 3X230 Vac wiring Diagram 1


www.coloquick.com

www.coloquick.com

ø5

FIT4 Terminal

Lid

Tank

Door

Tank

M10

2 pole 4A fuse

M02

HEATER

OFF

ON

M05

Tank side

T3

L3

L1

T1

-

HEAT FUSE

M03

+

M01

Temperature Probe

M08

12V GND

DOOR SW

19

Lid Solenoid

M66

A2

A1

22 21 24

12 11 14

M65

M64

Motor valve

M62 M63

7 8 9

PWM

P102

8 - NC 7 - OUT6 6 - LOCK 5 - Valve OUT 4 - Valve IN 3 - MOTOR 2 - HEAT 1 - OGND

ColoQuick Pasteur2 3x400Vac. wiring diagram.

T2

M04

L2

12V Power supply

N P

P101

1 2 3

1 2

MOTOR

1 2

+ -

2 3 4

M07

M60 ColoQuick Pasteur Controller

P104 10 - GND 9 - 12V 8 - DOOR SW 7 - IN2 6 - Z POS 5 - L1 4 - L2 3 - L3 2 - L4 1 - GND

M+

200mm

ø5

N

3x 16A FUSE

Tank / Chassis

Ground

Power cord 3 x 400V+N+G 16A

L1

M07

MOUNT(2)

MIN(3)

BOTTOM(1)

Water Level

MAX(4)

M61

M-

OPEN

M27A

CLOSE GND

19 Valve In

Temperature sensor

ColoQuick Pasteur2 3X400 Vac Diagram 1


20

www.coloquick.com

ø5

200mm

ø5

Lid

Tank

Tank / Chassis

PowerCable 3x230Vac+N+G 16A

Door

Tank

N

L3

L2

L1

1x 1,6A FUSE

M06

FIT4 Terminal

M07

3x 16A FUSE

1,6 A

Main Breaker

OFF

ON

M05

M09

12V GND

12V / 6A Power supply

N P

L3

L1

M04

L2

Relay 3x16A (min) T3 T2 T1

HEAT FUSE

M03

-

+

14

X2 (+)

23

M31

M34

X1

Motor SW

Temperature Probe

X2

Regulator

24

1 2 3

1 2

M08

MOTOR

1 2

+ -

ColoQuick Thaw wiring diagram 3X230 Vac

Temperature Probe

Heater Status lamp

X1 (-)

M33

DOOR SWITCH

13

M01

M30

10 11 – PTC/TC + 12 – PTC/TC -

1-C 2 - NC 3 - NO 4-C 5 - NC 6 - NO 7 - SUPPLY 8 - SUPPLY

ColoQuick Thaw 3X230 Vac Wiring Diagram 1


21

www.coloquick.com

www.coloquick.com

ø5

200mm

ø5

Lid

Tank

Tank / Chassis

Power cable 3x400Vac+N+G 16A

Door

Tank

N

L3

L2

L1

1x 1,6A FUSE

M06

FIT4 Terminal

M07

3x 16A FUSE

1,6 A

Main Breaker

OFF

ON

M05

M09

12V GND

12V / 6A Power supply

N P

L3

L1

M04

L2

Relay 3x16A (min) T3 T2 T1

HEAT FUSE

M03

-

+

14

X2 (+)

21

23

M31

M34

X1

Motor SW

Temperature Probe

X2

Regulator

24

1 2 3

1 2

M08

MOTOR

1 2

+ -

ColoQuick Thaw wiring diagram 3x400 Vac.

Temperature Probe

Heater Status lamp

X1 (-)

M33

DOOR SWITCH

13

M01

M30

10 11 – PTC/TC + 12 – PTC/TC -

1-C 2 - NC 3 - NO 4-C 5 - NC 6 - NO 7 - SUPPLY 8 - SUPPLY

ColoQuick Thaw 3X230 Vac Wiring Diagram 1


22

www.coloquick.com

ø5

200mm

ø5

Lid

Tank

Power Cable 2 x 230V 30A

Door

Tank

Tank / Chassis

L2

L1

2x 4A FUSE

M06

M07

3x 40A FUSE

OFF

ON

M05

M09

12V GND

12V / 6A Power supply

N P

L3

L1

M04

L2

Relay 3x40A (min) T3 T2 T1

HEAT FUSE

M03

-

+

14

X2 (+)

23

M31

M34

X1

Motor SW

Temperature Probe

X2

Regulator

24

1 2 3

1 2

M08

MOTOR

1 2

+ -

ColoQuick Thaw 208 – 230Vac. wiring diagram .

Temperature Probe

Heater Status lamp

X1 (-)

M33

DOOR SWITCH

13

M01

M30

10 11 – PTC/TC + 12 – PTC/TC -

1-C 2 - NC 3 - NO 4-C 5 - NC 6 - NO 7 - SUPPLY 8 - SUPPLY

ColoQuick Thaw 208 - 230 Vac Diagram 1


Fyldestation

23

www.coloquick.com

www.coloquick.com

23


3. edition 0113

The Colostrum Management System

coloquick_service_manual_DK

ColoQuick Service Manual DK  
ColoQuick Service Manual DK  

coloQuick Service Manual www.coloquick.com

Advertisement