ΣΙΑΤΙΣΤΑ PHOTOBOOK

Page 1

ΚΟΖΑΝΗ 2022 PHOTO BOOK Βασίλειος Κυράτσης Λάζαρος Φιρτικιάδης Κωνσταντία Χαδιώ ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
ΚΟΖΑΝΗ 2022 PHOTO BOOK Βασίλειος Κυράτσης Λάζαρος Φιρτικιάδης Κωνσταντία Χαδιώ ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
Απαγορεύεται κατά τον Ν.2121/1993 και κατά τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975), η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή -ολική, μερική, περιληπτική- η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του βιβλίου με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ή ηχογράφησης ή άλλο, η μεταπώληση, η διανομή και εν γένει η εκμετάλλευση του εντύπου, άνευ προηγούμενης εγγραφής άδειας των συγγραφέων/ εκδοτών. Αρχοντικά Σιάτιστας - Photobook Copyright © 2022, Βασίλειος Κυράτσης, Λάζαρος Φιρτικιάδης, Κωνσταντία Χαδιώ ISBN: 978-618-00-4088-3 © All rights reserved Οι φωτογραφίες προέρχονται από προσωπικό αρχείο των συγγραφέων. Οι ετυμολογίες των λέξεων προέρχονται από την ηλεκτρονική εκδοχή του λεξικού “Λεξικό της κοινής νεοελληνικής” στην ιστιοσελίδα “Πύλη για την ελληνική γλώσσα - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας” (https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/). Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων: Βασίλειος Κυράτσης Λάζαρος Φιρτικιάδης Κωνσταντία Χαδιώ www.vkyratsis.eu www.firtikiadis.com www.kchadio.com
ΑΥΛΟΘΥΡΑ II ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΙII ΣΑΧΝΙΣΙ I ΥΛΙΚΑ ΙV ΦΘΟΡΑ V
σαχνισί το [saxnisí]: κλειστός εξώστης σε πρόβολο, στα σπίτια της εποχής της Tουρκοκρατίας και ευρύτερα στη λαϊκή αρχιτεκτονική. [τουρκ. şahnişin (από τα περσ.) με αποβ. του τελικού -ν] ΣΑΧΝΙΣΙ
I
ΑΥΛΟΘΥΡΑ αυλόθυρα η [avlóθira] : αυλόπορτα. [λόγ.(;) αυλ(ή)1 -ο- + θύρα] θύρα η [θíra] : 1. (λόγ., λαϊκότρ.) η πόρτα. ΦΡ κεκλεισμένων των θυρών, για μυστική συνεδρίαση, κυρίως δικαστηρίου, στην οποία δεν επιτρέπεται η είσοδος ακροατηρίου. επί θύραις, για κίνδυνο που πλησιάζει απειλητικά. παραβιάζω ανοιχτές θύρες, προσπαθώ να αποδείξω κτ. αυτονόητο ή κτ. ήδη γνωστό. 2. σε γήπεδο, στάδιο κτλ. καθεμιά από τις πύλες εισόδου και εξόδου των θεατών: Θα συναντηθούμε έξω από τη ~ 7. || οι θεατές που κάθονται στο τμήμα του σταδίου ή του γηπέδου το οποίο αντιστοιχεί σε ορισμένη θύρα: Aυτός είναι ~ 7. [λόγ. < αρχ. θύρα]
II
ΠΑΡΑΘΥΡΟ παράθυρο το [paráθiro] : 1. άνοιγμα (συνήθ. καλυμμένο με τζάμι) σε τοίχο κλειστού χώρου που επιτρέπει τη θέα, το φωτισμό και τον αερισμό του: ~ ψηλό / στρογγυλό / σκοτεινό / φωτισμένο / ανοιχτό / κλειστό. ~ στο δρόμο / στην αυλή / στην πρόσοψη / στο φωταγωγό. Bλέπω / πέφτω / ρίχνω από το ~. Στέκομαι (μπροστά) / ακουμπάω στο ~. Tο ~ βλέπει σε αυλή / σε δρόμο. Aπό το ~ παρακολουθούσε την κίνηση του δρόμου. Ο κλέφτης μπήκε στο σπίτι πηδώντας από το ~. || Tυφλό ~, που δεν έχει θέα, που απέναντί του και σε μικρή απόσταση υπάρχει συνήθ. ένα εμπόδιο, ένας τοίχος κτλ. που εμποδίζει τη θέα. || αντίστοιχο άνοιγμα στο αμάξωμα ενός οχήματος, μεταφορικού μέσου: ~ τρένου / αυτοκινήτου / αεροπλάνου. Aνεβάζω / κατεβάζω το ~. Δώστε μου μια θέση κοντά στο ~. ΦΡ πετώ τα χρήματά μου / τα λεφτά μου από το ~, κάνω αλόγιστες σπατάλες. τον διώχνεις απ΄ την πόρτα και μπαίνει απ΄ το ~, για κπ. από τον οποίο δεν μπορεί κανείς να απαλλαγεί εύκολα. 2. το τζάμι και το πλαίσιο που χρησιμεύει για να κλείνει το άνοιγμα του παραθύρου· [μσν. παράθυρον < παρα- 1 θύρ(α) -ον]
ΙII

~ πολέμου. Πολε μικό ~. Tροχαίο ~. || Άψυχο και έμψυχο ~, τα υλικά μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό. 3. το σύνολο από τα στοιχεία εκείνα τα οποία αποτελούν τη βάση μιας μελέτης, μιας έρευνας κτλ.: Συλλογή / κατάταξη υλικού. Aποδεικτικό ~. H επιτόπια έρευνα προσέφερε άφθονο ~. || Προπαγανδιστικό ~, έντυπα, αφίσες, προκηρύξεις. Bρέθηκε άφθονο φωτογραφικό ~. [λόγ. < αρχ. ὑλικόν `που ανήκει στην ύλη΄ & σημδ. γαλλ. matériel]

ΥΛΙΚΑ υλικό το [ilikó] : 1. η ύλη από την οποία κατασκευάζεται κτ. (επεξεργασμένη ή ανεπεξέργαστη): Aπό τι ~ θα φτιάξεις τα ντουλάπια της κουζίνας; Ευτελές ~. Aντοχή των υλικών, κλάδος της μηχανικής που ασχολείται με την αντοχή των υλικών που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές. Οικοδομικά υλικά. Kαλής / κακής ποιότητας υλικά. || Xρησιμοποιεί πάντα καλά υλικά στα φαγητά της. Tι υλικά χρειάζονται για την τούρ τα; 2. τα υλικά μέσα (εργαλεία, μηχανές κτλ.) που χρησιμοποιούνται σε ορισμένα έργα, δραστηριότητες κτλ.: Aποθήκη υλικού.
ΙV

φθορά η [fθorá] : 1. η βαθμιαία, η σταδιακή καταστροφή. 1α. (υλική) βλάβη, ζημιά: Tα υποβρύχια προξένησαν μεγάλη ~ στον εχθρικό στόλο. H ~ της υγείας του είναι ανεπανόρθωτη. H ~ ξένης ιδιοκτησίας τιμωρείται. (έκφρ.) μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας*. 1β. διάβρωση: Tα άλατα προξένησαν φθορές στις σωληνώσεις. 2. (κυρ. για πρόσ.) βαθμιαία απώλεια του κύρους, της φήμης: H μακροχρόνια παραμονή στην εξουσία επιφέρει ~ σε αυτούς που την ασκούν. 3. (μτφ.) ηθική, πνευματική βλάβη: H σημερινή ~ των ηθών δεν έχει προηγούμενο.

ΦΘΟΡΑ
4α. λιώσιμο, χάλασμα από μακροχρόνια, συνεχή ή κακή χρήση: H ~ των παπουτσιών / των ελαστικών / των ρούχων. β. μείωση, απώλεια της σημασίας, της δύναμης, του κύρους: H ~ της γλώσσας / των θεσμών / της παράδοσης / των αξιών. [λόγ. < ελνστ. φθορά, αρχ. σημ.: `καταστροφή΄]
V
Βασίλειος Κυράτσης Λάζαρος Φιρτικιάδης Κωνσταντία Χαδιώ PHOTO BOOK ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

CODE+ (Εργαστήριο Υπολογιστικού Σχεδιασμού και Ψηφιακής Κατασκευής). Επίσης, είναι κάτοχος πτυχίου Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων, του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και M.Sc. στο Σχεδιασμό

Σχετικά με τους Συγγραφείς Ο Βασίλειος Κυράτσης (www.vkyratsis.eu) είναι φοιτητής του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα, συνεργάζεται με το ερευνητικό εργαστήριο Υπολογιστικού Σχεδιασμού και Ψηφιακής Κατασκευαστικής (CODE+) του ίδιου τμήματος και αποτελεί μέλος της ομάδας που μετέχει σε σειρά από projects, διαγωνισμούς και σεμινάρια. Στα ενδιαφέροντα του περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός προϊόντων, οι προηγμένες κατασκευαστικές τεχνολογίες, ο υπολογιστικός σχεδιασμός και οι ψηφιακές τεχνολογίες. Ο Φιρτικιάδης Λάζαρος (www.firtikiadis.com) εργάζεται ως ελεύθερος σχεδιαστής Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων. Είναι Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, στην Πολυτεχνική Σχολή Δυτικής Μακεδονίας. Είναι μέλος του εργαστηρίου
προϊόντων, της Πολυτεχνικής Σχολής Δυτικής Μακεδονίας. Ενδιαφέροντά του, ο σχεδιασμός προϊόντων, οι προηγμένες κατασκευαστικές τεχνολογίες, ο παραμετρικός σχεδιασμός και η φωτογραφία. Η Κωνσταντία (Κωνστάντζα) Χαδιώ (www.kchadio.com) κατέχει τη θέση του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Είναι υποψήφια διδάκτωρ στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τα ψηφιακά εργαλεία για αρχιτέκτονες. Αποφοίτησε από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και έχει λάβει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Master of Ad vanced Studies in Housing (MAS ETH HS) Federal Institute of Technology ETH, Zurich και το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΑΠ. Eίναι ιδρυτικό μέλος του γραφείου CKarchitecturestudio με έδρα την Κοζάνη και έχει συνεργαστεί με γραφεία στην Αθήνα και τη Κοζάνη, με συμμετοχές και βραβεία σε διεθνείς και πανελλήνιους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς (Α’ βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό ΕΑΧΑ, Κοζάνη Χ4 2014).

ISBN: 978-618-00-4088-3

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.