Cobouw special Renovatie & Transformatie

Page 12

12

reno v a t i e & tr a n s f o r ma t ie

Cobouw Special Woensdag 24 mei 2017

INTERVIEW Door goede kennis van de stad en eigen financiering weet White House Development een succes te maken van enkele Goudse transformatieprojecten / Michiel Maas

Goudse ontwikkelaars nemen D

oor de crisis haakten veel bouwpartijen af in de moeilijke woningmarkt in Gouda. Maar een samen­ werking van Goudse ontwikkelaars, verenigd in White House Development, wist in zware tijden een aantal aansprekende transformatieprojecten te realiseren. “We doen vooral projecten die we leuk vinden.” Werknemers van aannemer Vastbouw lopen in en uit een groot pand net buiten de Goudse binnenstad. De Rijksadministratie is misschien wel het meest ambitieuze project ooit in de kaasstad, waar luxeappartementen dun gezaaid zijn. Dat verandert met dit project: het voormalige militair hospitaal, later een belastingkantoor en zorgkantoor, wordt getransfor­ meerd naar zes enorme woningen, als cakeplakken uitgesne­ den in het gebouw, allemaal met een eigen tuin en gezamenlijk voorterrein. De woningen, van binnen gloednieuw, hebben een oppervlakte van 350 vierkante meter en meer, en beslaan drie verdiepingen en een laag souterrain. De kosten lijken voor randstedelijke begrippen laag, maar voor acht ton of meer koop je in Gouda ook een luxe grachtenpand.

Lokale markt Het project werd hoofdschuddend bekeken door Goudse makelaars. Het kostte ontwikkelaars Martin Rietveld en Maurits Kortleven heel wat moeite om een verkopende makelaar te vinden. Rietveld: “Dit soort woningen verkoopt niet in deze stad, kregen we te horen. Maar uiteindelijk hebben we de woningen in drie maanden verkocht. En allemaal aan mensen die al in Gouda wonen of een echte binding hebben met deze stad.” De initiatiefnemers werken samen met Robert Winkel van het Rotterdamse Mei architects. Winkel tekende voor dit project, maar ook voor een tweede transformatie die al bijna is opgeleverd, het voormalige kaaspakhuis aan de andere kant van de binnenstad.

We willen dat onze stad weer wat optimistischer wordt

Leegstand in monumenten In korte tijd kwam een flink aantal grote, monumentale gebouwen in de Gouda leeg te staan. Kaasopslag De Producent verliet het oude pakhuis voor een modernere locatie. De Goudse bibliotheek en het streekarchief vertrokken uit het Weeshuis, een verzameling gebouwen in de binnenstad. En door de bouw van een nieuw zwembad aan de rand van de stad kwam het Spaardersbad, een gebouw uit de jaren dertig midden in een populaire woonwijk, leeg te staan. Ontwikke­ laars stonden een paar jaar geleden echter niet bepaald te trappelen om deze beeldbepalende gebouwen te transfor­ meren. Gouda is nu eenmaal geen Amsterdam of Utrecht, of zelfs Leiden of Delft. De markt voor appartementen is klein, en Gouwenaars zijn van nature gereserveerd. En als het al geprobeerd werd, dan strandden de initiatieven al in een vroeg stadium. Zo werd White House Development vorig jaar nog

Het oude kaaspakhuis bestond uit twee panden, gescheiden door een ontluchtingssteeg. In de steeg wordt het atrium gebouwd, dat licht gepasseerd voor de ontwikkeling van het Weeshuis. Maar uiteindelijk gaf de door de gemeente geselecteerde partij de opdracht terug, en kregen Rietveld en partners de kans. Kortleven: “En het gaat ons lukken. We hebben net ons voorstel aan de gemeente opgestuurd.” Volgens Kortleven is er een aantal redenen waarom het hen wèl lukt om deze projecten van de grond te krijgen. “In de eerste plaats zijn we een lokale partij en kennen we Gouda goed, en weten wat er in de stad leeft. Dat heeft, zeker nu we een aantal projecten in de stad realiseren, veel voordelen. Je kent de weg, je weet waar de ingangen zijn en wie je ergens voor moet inscha­ kelen. En ik denk dat we de markt beter hebben ingeschat. Waar

anderen geen markt zagen in de appartementen in het Kaaspakhuis, zagen wij dat wel.”

Eenvoudig financieringsmodel Maar ook de financiering speelt een grote rol. White House Development brengt zelf geld in en werkt daarnaast ook met geld van particuliere investeerders. Ze zijn dus niet afhankelijk van banken of institutionele beleggers. Rietveld: “We hoeven geen ingewikkeld financieringsmodel op te tuigen om een project aan te kopen. We zijn dus niet afhankelijk van partijen die allemaal hun goedkeuring moeten geven en op een later moment kunnen afhaken.” Dat zorgt weer voor vertrouwen bij

White House Development Gouda is weliswaar geen wereldstad, maar Rietveld, Goedleven en architect Winkel kozen voor hun samenwerkingsverband White House Development: een – nogal – ambitieuze naam. Volgens Rietveld was de naam vooral toevallig. "We moesten op een avond nog een naam verzinnen, dus we dachten: wat is nou het bekendste vastgoed ter wereld? Tot onze verbazing was de domeinnaam whitehousedevelopment.com nog vrij, dus dat werd het. En als die naam bij mensen de indruk geeft dat we ambitie hebben, dan is dat mooi meegenomen." Dus als vastgoedmagnaat en president Donald Trump nog ontwikkelingsplannen heeft met zijn tijdelijke residentie, dan heeft hij pech: de domeinnaam is al vergeven.

Van kaaspakhuis naar eigentijds appartementencomplex, dat binnenkort wordt opgeleverd. Foto: Ossip Architectuurfotografie


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.