Fagbladet CO-Søfart 2, 2016

Page 1

2

nummer april 2016

Fagbladet CO-Søfart Sagsbehandling i DMMA:

125.000 kr. i godtgørelse til navigatør for aldersdiskriminering > 12 - 13 + 22

Offshorekrisen koster dyrt

Krisen i offshore-erhvervet fortsætter, og stadigt flere medlemmer i Dansk Metals Maritime Afdeling berøres direkte af oplægning af skibe og rederiernes neddros-

ling af aktiviteter med blandt andet fyringsrunder som resultat. Flere artikler og faglige noter i bladet omhandler situationen for medlemmerne.