Page 1

lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc Jaargang 30, nr 2, 2012 vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

-1-


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

-2-


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

In dit Nummer In dit Nummer Belangrijke Contactgegevens Het Woord is aan de Voorzitter Van de Redactie Jaarverslagen 2011 Algemene Leden Vergadering 2012 Marjolein Bogers en Chuck Pols Alle deelnemers van Atledo in de prijzen Een geslaagde en sfeervolle vernieuwde Atledo Cross Prijsuitreiking Regio 13 cross klassement Talenten nu al in de prijzen bij indoorcircuit Pupillen en Junioren naar Indoorwedstrijd van ACW Waalwijk Regiokampioenen Atledo gehuldigd Jeugd weer flink in de prijzen bij laatste indoorwedstrijd Gezien bij Atledo De 8 van Atledo op 15 april 2012 Interview met… Joke van Gils Jubileum Atledo 30 jaar Vacatures Evenementen Agenda Trainers Volgende uitgave uitgave Volgende Groepsbegeleiders juni 2012 2012 11 juni Trainingsschema Kopij tot tot 22 22 mei mei Kopij Verjaardagen

inleveren inleveren

Colofon ‘t Lopertje: Clubblad : ATV Atledo Verschijnt : 6 keer per jaar. (1 febr., 1 april, 1 juni, 1aug., 1 okt., 1 dec.) Oplage : Digitaal + 50 papieren versies Redactie : Lisette Sanders-Vertelman clubblad@atledo.nl Coördinator Pers & Publiciteit : Lisette Sanders-Vertelman pers-publiciteit@atledo.nl Website : webbeheer@atledo.nl Op de foto‟s in dit blad rust geen auteursrecht.

Clubhuis Atledo Hertog Janstraat 41 5104 EX Dongen Tel.: 0162-319064 Website: www.atledo.nl -3-


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

-4-


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Belangrijke Contactgegevens Clubhuis Atledo: Tel.0162-319064 Voorzitter: Gerdjan Kipping Tel. 06-48070293.

voorzitter@atledo.nl

Secretaris: Hens Koreman Tel.0162-321242 secretaris@atledo.nl Penningmeester: Albert Verschure penningmeester@atledo.nl Tel. 085-8775259 (bereikbaar op vrijdag, anders bericht inspreken) PR-commissie: Henk van Tilburg Tel.0162-313088 hjmvtilburg@home.nl Bestuurslid Algemeen: Michel Sanders Tel.0162-320287 m.sanders@atledo.nl TC-Atletiek: Johan Flipsen Tel.0162-317524 TC-atletiek@atledo.nl TC-Loop: Hendrik van Gerven Tel.0162-316243 TC-loop@atledo.nl VrijwilligerscoĂśrdinator: Contributie: Marianne Verschure contributie@atledo.nl Tel. 085-8775259 (bereikbaar op vrijdag, anders bericht inspreken) Ledenadministratie: AndrĂŠ Langeveld ledenadministratie@atledo.nl Kantinebeheerder: Tiny Broeders Tel.0162-312004

-5-


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

-6-


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Het Woord is aan de Voorzitter Doorstart Toen ik aan dit voorwoord begon moest de Algemene Leden Vergadering nog plaatsvinden, maar het leek me toch verstandig het verloop van de ALV af te wachten en dus vroeg ik Lisette om uitstel van de deadline. Voor mij breekt weer een nieuwe tijd aan. Toen ik drie jaar geleden voorzitter werd, was ik na jaren advocatuur net begonnen als docent recht in het hbo-onderwijs. En hoewel de stap mij bevestigd heeft dat ik dit inderdaad graag wil, bracht de nieuwe baan onverwacht veel drukte met zich mee. Ten eerste het reizen naar Rotterdam, maar ook de stress die gepaard ging met de ophef rondom andere opleidingen van mijn werkgever, Inholland, en de reorganisatie die dit met zich meebracht. Met ingang van april werk ik voor de Juridische Hogeschool Avans-Fontys in Tilburg (met name) en Den Bosch. Dat gaat in ieder geval veel reistijd schelen en dus waarschijnlijk minder (vaak) haasten om op tijd training te kunnen geven of te vergaderen. En hopelijk wat meer tijd om sommige zaken bij Atledo wat beter af te ronden. Daar heb ik nog drie jaar de tijd voor, want de ALV heeft mij voor een tweede termijn benoemd tot voorzitter, waarvoor dank. Wel heb ik aangekondigd dat ik geen derde termijn wil dienen. Als voor de Amerikaanse president twee termijnen voldoende zijn, is het dat voor een voorzitter van Atledo zeker. Dus in 2015 zal een opvolger de voorzittershamer moeten overnemen. Ik blik nog even terug op 2011. Afgelopen jaar hadden we de volgende speerpunten opgenomen: inkomstenwerving, sociale bindingen en structuurplan loopgroepen. Inkomsten waren hard nodig met het oog op het begrotingstekort van â‚Ź 12.000,=, wat we jullie tijdens de vorige ALV presenteerden. We zijn er in ieder geval in geslaagd het begrote tekort om te zetten in een kleine winst. Dat is mede gelukt doordat het ledenaantal na ongeveer zeven jaar daling stabiel is gebleven (714 eind 2011 tegenover 718 in 2010). De andere contributiestructuur waarmee de ALV in 2011 instemde heeft er vervolgens mede voor gezorgd dat de inkomsten uit contributie zijn gestegen. Het huidige aantal leden is afgezet tegen de grootte van de gemeente Dongen landelijk gezien nog steeds bovengemiddeld. Toch denken we dat we uitval en een kleine groei kunnen realiseren door onder andere de wandelsectie beter te ontwikkelen. Dat zal ook een van de speerpunten in 2012 zijn. Er zijn helaas geen VIP-sponsoren bijgekomen na Runnersworld, maar op kleinere schaal is Henk van Tilburg wel succesvol geweest. De kantineomzet is verbeterd door prijsverhogingen in 2011 en beter inkoopbeleid en de rommelmarkt en de wedstrijden hebben ook extra inkomsten opgebracht, evenals een eenmalig energievoordeel. Nu maar eens kijken of ons jubileum dit jaar een vliegwiel kan zijn voor verbetering van de inkomsten. Daarnaast hebben we in 2011 ook geprobeerd meer zelf te doen aan baanonderhoud en dat heeft kostenbesparend gewerkt. In 2012 zijn we daarmee doorgegaan, maar daarvoor hebben we wel iedereen nodig. Als we baanonderhoud en schoonmaken voor een groot deel zelf kunnen doen hoeven we dat niet uit te besteden.

-7-


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Het Woord is aan de Voorzitter Het punt sociale binding vergt nog meer aandacht en de organisatie van de jubileumfeesten door mensen uit alle geledingen van Atledo kan daar zeker aan bijdragen. Op die wijze is Atledo een club van ons allen en niet een club van clubjes. Tenslotte het structuurplan loopgroepen. Aan de laatste onderdelen wordt geschaafd. Het wordt dan gepresenteerd aan het bestuur en dan de vereniging. De betrokkenen zijn enthousiast en denken dat Atledo straks een duidelijker profiel zal hebben, zeker ook voor buitenstaanders. Om dat te waarborgen is wel een trainingscoördinator nodig, dus daar zijn we naarstig naar op zoek. Na de zomer zal in ieder geval worden begonnen met een wedstrijdgroep onder leiding van Marian Mahieu (die momenteel de cursus Looptrainer 3 volgt). Aan de precieze invulling wordt nog gewerkt. Een aantal zaken heb ik er tijdens mijn welkomstwoord op de ALV apart uitgelicht. Ik noem ze hier ook nog even. Aan de administratieve kant hebben we vorig jaar gezegd dat we de lasten beter wilden verdelen om zo mindere vlotte afhandelingen tegen te gaan. André Langeveld heeft ons daarmee uiteindelijk geholpen door de declaraties voortaan voor zijn rekening te nemen. Als het goed is, heeft niemand hier iets van gemerkt, omdat het goed loopt. Bij de VB-atleten gaat het een en ander veranderen. Marieke van Iersel, na haar huwelijk Van der Pluijm geheten, is in blijde verwachting en stopt ermee als trainster. Zij was degene die enthousiast aan het begin van dit project stond. Haar steun en toeverlaat Ton Okkerman grijpt dit aan om er eindelijk ook mee te stoppen. De afgelopen maanden was B-junior Daan van Krevelen al als assistent toegetreden, wat ik heel mooi vond. Na intensief werven denken wij nu een oplossing gevonden te hebben. Wij zijn in gesprek met een ervaren trainer die tijdelijk de trainingen wil verzorgen. Zij brengt ook een assistent die wordt opgeleid om later de trainingen over te nemen. Half april verwachten we zekerheid te kunnen geven. Ook gaat een van de ouders, Monica Snepvangers, assisteren bij de trainingen. Hiermee hopen we een oplossing te bieden voor zowel de korte als de lange termijn. Juist deze groep heeft behoefte aan stabiliteit. Toch blijven nog meer ouders welkom om te assisteren. Vele handen maken licht werk. Verbetering van de communicatie blijft een doorlopend streven. Dat geldt niet alleen voor het bestuur, maar ook voor de commissies en ook voor alle leden. In dat kader hebben we ervoor gekozen de agenda onder beheer van onze secretaris Hens Koreman te brengen. De agenda is ook meteen gedigitaliseerd. We maken gebruik van Google-agenda. Verzoeken voor reservering van de kantine, bestuurskamer of accommodatie verlopen voortaan via Hens. Hiermee willen we voorkomen dat het adagium “Wie het eerst komt, die het eerst maalt” geldt, waardoor soms misverstanden en frustratie ontstonden. Daarin past ook onze toezegging van vorig jaar om de baanverhuur voor sportdagen in 2012 beter te spreiden. Voor ons geldt ook dat we mensen ook sneller proberen te informeren, niet alleen langs elektronische weg, maar ook in de wandelgangen. Commissies dienen er steeds voor te zorgen, dat zij andere commissies of vrijwilligers die bij een organisatie of evenement zijn betrokken, tijdig informeren of erbij betrekken.

-8-


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Het Woord is aan de Voorzitter Wel verwachten we van jullie dat je met een probleem of vraag niet wacht tot een ALV of totdat het je te hoog is gaan zitten, maar dat je ons daarop tussendoor aanspreekt. Ook daarmee kunnen we voorkomen, dat misverstanden en frustratie ontstaan. Dan sta ik nog even kort stil bij de bestuurlijke speerpunten voor 2012: het 30-jarig jubileum, ledenwerving en behoud en uitbreiding van vrijwilligers. Zoals bekend wordt de organisatie van het jubileum geleid door Jeroen Farla. Voor de organisatie van een verrassingsloop zijn nog commissieleden nodig en natuurlijk ook voor de uitvoering in de week van zaterdag 25 augustus tot en met zondag 2 september. Meld je om mee te doen. Met het oog op ledenwerving hebben wij in ieder geval de basisscholen in gedachte waar we via onze uitstekende combinatiefunctionaris Angelique Smetsers (en meewerkende trainers) de kinderen kennis kunnen laten maken met atletiek. Ook groei van de wandelsectie maakt deel uit van dit punt. Net als bij Ouderen in Beweging in eerste instantie ook om ledenuitval tegen te gaan, maar daarnaast door nieuwe leden aan te trekken. Wij denken dat we daar nog onvoldoende uit de mogelijkheden halen. Graag ontvangen wij jullie inbreng op welke wijze dat we dat het beste kunnen bereiken. Dat laatste geldt zeker ook voor het behouden en uitbreiden van ons aantal vrijwilligers. Tijdens de ALV werden al een aantal goede ideeën geopperd. Om dit op bestuursniveau ook voldoende handen en voeten te geven hebben wij er dan nog wel graag een bestuurslid vrijwilligerszaken bij. Neem met mij of secretaris Hens Koreman contact op als je geïnteresseerd bent. Gelet op de lengte van dit voorwoord lijkt me dit een mooi moment om het te beëindigen. Graag zie ik jullie de komende tijd als deelnemer of toeschouwer bij de vele evenementen die worden georganiseerd, tijdens de trainingen, het gezamenlijk onderhoud van de baan (zaterdag 7 april as.!) of gewoon op de club.

Met sportieve groeten, Gerdjan Kipping Voorzitter Atledo

-9-


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Van de Redactie Geschreven door Friso van Dooren,voorzitter PR.

Hallo allemaal, Onze hartelijke dank voor de kopij die we van jullie mochten ontvangen voor dit Lopertje. Er zijn ook hele mooie foto‟s aangeleverd om het geschrevene aanschouwelijk te maken. Blijf vooral stukken inzenden naar clubblad@atledo.nl zodat we er met z‟n allen een mooi clubblad van kunnen blijven maken. Zonder jullie bijdrage is er geen Lopertje ! Er zijn enkele kleine aanpassingen in dit nummer aangebracht. Zo is boven de foto op de voorzijde van het blad een blauwe balk aangebracht met tekst “Jubileum Atledo 30 jaar.” Verder zijn er om technische redenen enkele vaste rubrieken verplaatst. Wij hopen dat jullie daar begrip voor zult hebben. Nog net voor de sluitingsdatum van dit nummer de notulen van de Algemene Ledenvergadering van j.l. dinsdag 20 maart en de jaarverslagen van de diverse commissies over 2011 zodat je op de hoogte blijft van wat er zoal speelt achter de schermen van Atledo. Een groot deel wordt ingenomen door de verslagen van Helma over de prestaties van onze pupillen en junioren bij diverse wedstrijden. Zo lees je het verslag over het Crosscircuit Midden-Brabant. U kunt in het uitgebreide verslag van Helma lezen over de prachtige resultaten en de prijsuitreiking van het Regio 13 crossklassement dat op vrijdagavond 24 februari 2012 plaatsvond bij Atilla in Tilburg. Vermeld mag worden dat Marjolein Bogers en Chuck Pols de nieuwe regiokampioenen van crosscircuit Midden-Brabant bij de pupillen zijn geworden. Ook de senioren en de Masters hebben veel punten binnengehaald. Dan is er het verslag van het Indoor wedstrijd bij OSS – VOLO in Den Bosch op 29 januari waarbij pupillen en junioren werden afgevaardigd. De redactie stelt het op prijs wanneer pupillen en junioren zelf eens een actueel verslagje van de eigen ervaring tijdens een wedstrijddag indienen. Om dit te stimuleren stelt de redactie een kantinetraktatie beschikbaar. De jaarlijkse Atledocross werd op zondag 12 februari gelopen onder koude doch uitstekende omstandigheden op een nieuw parcours rondom het duinlandschap de Woeste Zee. De Woeste Zee is een uitstekende en gezellige plek voor dit jaarlijkse evenement. Johan Flipsen doet verslag. Thomas Bernard doet wederom verslag inzake de voorbereiding van het programma voor het 30-jarig bestaan van Atledo. Het programma krijgt steeds meer vorm. Het belooft een spectaculair weekje te worden.

- 10 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Van de Redactie En nogmaals wordt er een beroep gedaan op vrijwilligers voor het welslagen van dit groots opgezette festijn dat van 25 augustus tot 2 september op en rondom het Atledoterrein plaatsvindt. Hou ook maar vast rekening met je vakantieplanning. En wie op 15 april nog vrij is schrijft zich in voor “De 8 van Atledo”. De 8 staat voor het rondje kanovijver gecombineerd met het rondje trimbos, een rondje dat begin negentiger jaren bekend was onder de naam “8 maal de 8” en bij menig zondagochtendtrimmer razend populair was. Inschrijven kan in de kantine maar ook ter plaatse. Wellicht zijn er nog dames die een paar schoenen of laarzen nodig hebben. Joke van Gils heeft er nog zo‟n tachtig in de kast staan. Om ze te dragen heeft Joke absoluut geen tijd want naast het hardlopen doet ze aan wielrennen en is ze aan het trainen voor de Stelvio in Italie. Hopelijk is de bergpas dan sneeuwvrij. „Neem voor alle zekerheid je snowboots mee, Joke‟. Wij wensen Joke met haar groep heel veel succes met de 48 haarspeldbochten. Je leest het allemaal in “Interview met…….Joke van Gils”. Wij wensen jullie veel leesplezier met dit nieuwe clubblad en zien graag de kopij voor de volgende uitgave (vóór 22 mei) weer tijdig in onze inbox.

- 11 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

- 12 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Jaarverslag Kantinezaken 2011 Beste Allemaal, Elk jaar komt het weer terug het jaarverslag. De evenementen DDD, Benego, Bingo en Oliebollentraining zijn zeer goed bezocht. De rommelmarkt bracht meer op, mede door de intree-gelden. Hiervoor in de plaats werd een consumptie aangeboden. Hier maakte niet iedereen gebruik van. De bruggenloop en andere evenementen waren ook weer gezellig verlopen. Het was een erg druk jaar door de vele evenementen. Hierbij kwam ook nog de cursus TL. Een keer moest er uitgeweken worden met de cursus naar Scorpio. De kantine commissie bestaat uit de volgende personen: Corrie, Ineke, Joke, Thea, Jos, Bert, Michel, Stijn en mijzelf. Nog steeds zijn we op zoek naar vrijwilligers. Natuurlijk kunnen vrijwilligers, voor de bardienst, zich te allen tijde melden bij ondergetekende. Een woord van dank is zeker op zijn plaats voor alle vrijwilligers. Zonder jullie was het niet gelukt. Ook de dames Corry en Nelly bedankt voor het steeds maar weer opvrolijken van de kantine. Elk seizoen passen ze de kantine weer heerlijk aan. Ook de schoonmaakploegen, ook Simone die de was doet, hartelijk bedankt. Elke donderdag ziet het er weer spic en span uit. Hopelijk, door namen te noemen, voelt zich niemand gepasseerd dat is niet de bedoeling. Er is een tijd van komen en gaan, de tijd van gaan is nu gekomen. In juli 2012 leg ik mijn taak, als kantinebeheerder, neer en geef ik een ander de kans om eens van dit leiderschap te kunnen genieten. Ik dank allen voor de medewerking die ik van jullie gehad heb, zonder dat was het me niet gelukt. Allen nog een heel fijn en sportief resterend jaar 2012 toegewenst. Groeten van: Tiny Broeders Beheerder Kantine.

- 13 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Jaarverslag PR- Commissie 2011 De pers vormt een belangrijke factor voor de bekendheid van de atletiekvereniging Atledo in de regio. De contacten met de pers (BN de Stem, Weekblad voor Dongen, websites, streekbladen, journalisten, fotografen e.d.) als ook publicatieactiviteiten hebben in het verslagjaar geleid tot een goede doorgeleiding van artikelen naar de pers. De verslagen en vooraankondigingen van wedstrijden worden trouw toegezonden. De Dwars Door Dongen 2011 is opnieuw geëvalueerd. Er kan gesproken worden van een gezond en goed leerproces. Het is bepaald geen „routineklus‟ en vereist elk jaar weer veel inzet van mensen. Continuïteit van vrijwilligers is daarbij uitermate belangrijk. Er worden steeds nieuwe ideeën ontwikkeld om weer aan nieuwe deelnemers te komen. Het nieuwe, kortere, parcours was wederom een succes. Ook scholen in de Reeshof zijn weer benaderd en daarop wordt met veel enthousiasme gereageerd. Verder zijn afspraken gemaakt om de bedrijvenloop en de scholierenloop de nodige impulsen te geven. In het verslagjaar zijn helaas de twee vacatures bij onze commissie nog steeds niet opgevuld. Dit is een flinke aderlating voor de continuïteit van onze activiteiten. Wij willen graag in contact komen met nieuwe mensen die deze taken willen overnemen. De vacatures met taakomschrijving zijn op de website vermeld. Het clubblad ‟t Lopertje is, geheel conform het vastgestelde schema, in het verslagjaar 6 keer op de website en als gedrukt exemplaar verschenen. De digitale versie oogst veel lof en waardering van de redactie. Er ligt ook een aantal gedrukte exemplaren van ‟t Lopertje in de kantine voor belangstellenden of leden die niet over een e-mailadres beschikken. De lijst van sponsoren kon worden uitgebreid met enkele nieuwe sponsoren. Dit mag, gezien de economische omstandigheden in deze tijd als een groot compliment worden beschouwd voor de bedrijven uit Dongen en omgeving.

Met vriendelijke groet, Kris Beerens, Lisette Sanders-Vertelman, Henk van Tilburg en Friso van Dooren.

Dongen, 15 maart 2012.

- 14 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Jaarverslag Accommodatie 2011 Het is belangrijk om onze accommodatie te toetsen aan de normen en regelgeving van de Atletiek Unie. Hiervoor heeft een voorkeuring plaats gevonden medio 2011. Hierbij zijn verschillende punten van afkeuring, die we zowel verplicht als niet verplicht moeten aanpakken. Om wat voorbeelden te noemen : - Belijning aanbrengen rond de baan en belijning aanbrengen op de aanloopstroken van verspringbakken en polsstokhoog. - Scheuren dichten op aanloopstrook speerwerpen en hoogspringveld. - Discuskooi in orde brengen. - Tegels ophalen, dit geldt voor het gehele complex. Er is al een kluszaterdag aan gewerkt en er zijn nog enkele zaterdagen gepland. Verder hebben alle jaarlijkse onderhoudsbeurten plaats gevonden zoals : - Het schoonmakenn van de baan en afvoergoten. - Contr么le van de lichtmasten. - Beveiligingsinstallatie. - Verwarmingsketels schoonmaken en controleren. Drainering is gespoeld van de gehele accommodatie, dit moet om de vijf jaar gebeuren. Grasvelden worden ongeveer 16 keer per jaar gemaaid. Er is nieuwe verlichting aangebracht op het achterveld en voor het startpunt van de 100 meter baan. De opslagruimte, EHBO en energieruimte zijn het houtwerk aan de buitenzijde geschilderd en de muren gereiningd. De schoonmaakdienst heeft zich weer het gehele jaar ingezet voor het wekelijks schoonmaken van de gehele accommodatie, plus eenmaal de grote schoonmaakbeurt. Mogen we jullie hiervoor hartelijk bedanken. Jammer is dat er te weinig mensen het besef hebben wat hiervoor komt kijken wat betreft bezetting van de ploegen. Dit heeft als gevolg dat er nu nog om de veertien dagen wordt schoongemaakt. De oorzaak : te weinig mensen en dat is niet de bedoeling. Maak een donderdagmoren vrij en geef je op bij Nellie Nijman !! Dank u. Henk van Tilburg.

- 15 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

-

jaargang 30 nr 2

Jaarverslag Technische Commissie 2011 Er valt zoveel te vertellen; daar moeten we niet aan beginnen. We pakken er gewoon de aller-interessantste zaken uit. Voor de technische trainers ligt de nadruk vooral op de volgende punten: 1. Dat we voldoende trainers hebben om voor de diverse jeugdgroepen te staan. Daar mogen we als groep best tevreden mee zijn, temeer omdat er wederom een aantal jeugdige atleten een basiscursus atletiektraining (jeugdtrainer) hebben gevolgd op niveau 2, zoals dat heet, wat begin 2012 wordt afgerond. Op niveau 3 is de teller op 1 blijven steken, maar wie het kleine niet eert is het grote niet weerd. Helaas toch twee problemen te melden, want voor de VB groep hebben we echt een gediplomeerde trainer nodig, omdat we anders genoodzaakt kunnen zijn om de groep op te heffen. Dat zou zonde zijn, omdat we juist sport voor VB atleten belangrijk vinden. Het andere probleem ligt bij de seniorengroep, waar we ook hard op zoek zijn naar trainers. Nu wordt onderling om toerbeurt training gegeven, wat op zichzelf een heel groot succes is, maar niet ideaal voor de trainers, die daardoor net teveel belast worden. Tevens vervaagt de rol van de trainer hierdoor. 2. De kwaliteit is een ander item, waar wij continue mee bezig zijn. We bezoeken op regelmatige basis de diverse clinics en we hebben sinds een aantal maanden ook de hulp van een combinatiefunctionaris, die als ĂŠĂŠn van haar speerpunten, de kwaliteit van de training, op haar programma heeft staan. Verder willen we graag wat leuks vermelden, namelijk de leuke prestaties van onze jeugd, waar we er graag eentje van willen uitlichten, namelijk het teamsucces van de jongens junioren C, die na hun groepswedstrijden en de regiofinale tot in de landelijke finale kwamen en daar nog een prachtige vijfde plaats wisten te bemachtigen. Het succes is vooral te vinden in het feit, dat alle junioren op het juiste moment hebben gepiekt en allen op dezelfde dag en dezelfde plaats geweldige prestaties hebben verricht. Dit onder toeziend oog van hun trainer-coaches, die hen daarbij erg goed ondersteund hebben en daarvoor tevens de complimenten verdienen. Verslag Wedstrijd Commissie 2011 Wedstrijden hebben we voldoende gehad in 2011, dat is op zich ook prima verlopen. Ook de deelname van de diverse wedstrijden was goed te noemen. Als minpunt willen we wel vermelden, dat bij de Dwars door Dongen, maar vooral bij de cross in februari in 2011, maar ook in 2012, verschrikkelijk weinig trimmers de start weten te vinden. Slechts een handjevol trimmers heeft meegedaan. En dat terwijl beide wedstrijden prima te doen zijn voor trimmers, en waarbij het zonde is, dat ze ook de gezellige sfeer eromheen moeten missen. Wij hopen, dat onze trainers, hier iets aan kunnen doen. Afgelopen jaar zijn we ook aan de beurt geweest (eenmaal per zes jaar) om de BeNeGo te organiseren, nog altijd een gewilde wedstrijd met een groot succes.

- 16 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Jaarverslag Technische Commissie 2011 Het nieuwe team van vijf mensen begint de ervaring links en rechts goed op te pakken. De organisatie komt per wedstrijd steeds beter op gang en we ontvangen zelfs complimenten van wedstrijdbezoekers over de goede organisatie. We moeten nu niet achterover gaan hangen, maar dat zien we als de motivatie om het nog beter te gaan doen. Ondanks het feit, dat we er drie scheidsrechters bij hebben en binnenkort ook een aantal wedstrijdleiders, zien wij wel een probleem met ons jurykorps. We hebben een ijzersterk korps, maar het korps wordt wel kleiner en daardoor worden de over gebleven juryleden zwaarder belast. De uitdaging voor onze nieuwbakken JuCo Jan Trommelen, maar het mag geen probleem zijn. Net als hij, proberen we daarom te denken in oplossingen. We proberen op allerlei manieren mensen warm te krijgen om de jurykleding aan te willen doen. Als iemand zich geroepen valt, dan kan hij/zij zich direct bij ons melden. Er staat in principe een nieuwe jurycursus op stapel bij Atledo, mits er voldoende mensen zich komen aanmelden. Johan Flipsen

Jaarverslag TC-Loop 2011 Dit jaar hebben we de bruggenloop loop en de trimvierdaagse georganiseerd. De bruggenloop was een succes. 50% meer inschrijvers, waaronder vele lopers uit de omgeving. Deze waren zeer enthousiast en zullen de bruggenloop van 2012 bij hun verenigingen zeker gaan promoten als voorbereiding op de zevenheuvenloop. Ook in 2012 zullen we bruggenloop organiseren, zodat iedereen, zowel trimmers als de fanatieke wedstrijdlopers kan meten wat zijn/haar prestatiecurve is. Ben ik vooruitgegaan of heb ik toch wat conditie ingeleverd. De trimvierdaagse was dit jaar helaas wat minder bezocht. Examentijd? De trimvierdaagse een beetje beu na al die jaren? In 2012 zal in geen trimvierdaagse georganiseerd worden ivm de jubileumweek, omdat er anders binnen korte tijd teveel een beroep op onze vrijwilligers wordt gedaan. Wel zal in 2012 de “8� van Dongen worden gehouden en wel op zondagmorgen 15 april. Het bekende rondje trimbos, kanovijver. In 2011 zijn Jan Andries en Michel Sanders geslaagd voor de cursus Looptrainer 3. Proficiat nogmaals. Momenteel volgen 3 leden de cursus looptrainer 3 en hopen in de loop van 2012 te slagen. Hendrik van Gerven

- 17 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Algemene Leden Vergadering 2012 ATV Atledo Dinsdag 20 maart 2012. Aanvang 20.00 uur. Clubgebouw Atledo

Notulen 1. Opening door de voorzitter. De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Atledo viert dit jaar haar 30 jarig jubileum en de voorzitter memoreert kort aan het prille begin in 1979 als afdeling van Scorpio en de officiĂŤle oprichting van Atledo op 30-8-1982. Ook wordt genoemd dat Andre Langeveld vanaf januari 2012 de trainersdeclaraties voor zijn rekening neemt en dat voor de VB groep nieuwe trainers en assistenten gevonden zijn om samen met Daan van Krevelen de trainingen te verzorgen. Marieke v.d. Pluijm en Ton Okkerman hebben aangegeven te willen stoppen. Ton blijft wel beschikbaar als invaller. 2. Mededelingen. De secretaris doet enkele mededelingen, alle aanwezigen hebben de presentielijst getekend en een exemplaar van begroting en budget ontvangen. Er zijn geen aanvullende agendapunten ingediend. Aanpassing agenda : Punt 5 Contributievoorstel komt na Begroting 2012 aan de orde. Er zijn net als vorig jaar 13 afmeldingen. Aanwezig op de vergadering zijn 54 leden. 3. Notulen ALV 23 maart 2011. De notulen worden onveranderd aangenomen. 4. Actiepunten ALV 23 maart 2011 a. Krachthonk i. Johan Flipsen krijgt het woord: Financiering van het krachthonk is een onoverkomelijk probleem. Er is weinig animo voor sponsoring of forse contributieverhoging. Een multifunctionele ruimte is nog duurder. Er zijn geen bronnen om het te bekostigen. Aanvulling van de penningmeester : Jaarlijkse kosten van een krachthonk zijn 15.000 euro ofwel 21 euro per lid extra contributie. Het bestuur stelt voor de plannen voor een krachthonk of multifunctionele ruimte niet verder uit te werken of uit te voeren. De vergadering gaat hier mee akkoord. b. Baanonderhoud i. Er zijn onderhoudsdagen gepland op 10 maart, 24 maart, 7 april en 14 april als reservedag. Oproep aan een ieder om te komen helpen voor een dag of een deel daarvan. Henk Overeijnder stelt voor om de jeugd in te schakelen om het zwerfvuil op te ruimen. Harry Hessels ergert zich aan de kar met rommel die al weken buiten staat en die uitnodigt om nog meer rommel te maken. Atledo heeft 2 krijtwagens die niet meer nodig zijn. Een gaat naar VV dongen, de andere wordt afgedankt.

- 18 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Algemene Leden Vergadering 2012 ATV Atledo c. Speerpunten 2011 i. Ledenwerving: Atledo heeft vier leden minder dan in 2010, namelijk 714. Landelijk gezien nog steeds bovengemiddeld. De groei zit bij de Jeugd Atletiek en Ouderen in Beweging, de afname bij de trimmers. De begroting wordt gebaseerd op 600 leden en is daarmee aan de behoudende kant. Veel is gedaan om de uitstroom tegen te gaan en de instroom bevorderen. De 2e instroom groep is helaas niet doorgegaan wegens te weinig aanmeldingen. Ouderen in Beweging is een succes. ii. Sociale binding: Binnen de afzonderlijke trainingsgroepen bestaat de sociale binding wel, maar met zâ€&#x;n allen minder. In 2011 was er opnieuw een familiedag, een geslaagde vrijwilligersavond en een aantal jeugdevenementen. In 2012 is er het 30 jarig jubileum. iii. Structuurplan Loopgroepen. Het plan is klaar om te worden gepresenteerd en uitgevoerd. Er zijn vijf categorieĂŤn met ieder een eigen karakter en profiel. Sportief wandelen en Nordic Walking, Trimgroepen, Prestatiegroepen, Wedstrijdgroep en Ouderen in Beweging om de volle breedte te omvatten maar ook specifiek te kunnen trainen. Na de zomervakantie gaat een wedstrijdgroep (nieuw) van start o.l.v. Marian Mahieu. Details volgen. Cees Broeders brengt in dat het Sportief Wandelen wordt afgebroken door Nordic Walking. 5. Contributie. Punt verschoven naar Budget 2012 6. Vacature De secretaris geeft aan dat ondanks het grote aantal vrijwilligers dat Atledo gelukkig nog altijd telt er een aantal cruciale vacatures zijn die nodig moeten worden ingevuld. Genoemd worden bestuurslid Vrijwilligerscommissie, Kantinebeheerder, Schoonmakers, PR medewerkers, Vertrouwenspersoon. Nelly Nijman vult terecht aan dat er van de vier schoonmaakploegen nog maar twee over zijn en er daarom nog om de week wordt schoongemaakt. Er ontstaat een discussie over de functie van Vertrouwenspersoon. Henk Overeijnder brengt in dat een vertrouwenspersoon daarvoor opgeleid moet zijn en dan zijn of haar handelen juridische consequenties kan hebben m.b.t. aansprakelijkheid. Kris Beerens zegt dat het afhangt van de invulling. Binnen Atledo telt vooral de sociale functie en is de naamgeving vertrouwenspersoon strikt genomen niet juist. Alma Kramer, die de functie jarenlang heeft uitgevoerd, stelt voor die te splitsen in sociaal en vertrouwenspersoon. Henk is zelf vertrouwenspersoon binnen zijn werk en daar voor opgeleid. Hij biedt zich aan voor dit deel van de functie. Er wordt een afspraak gepland om dit te bespreken. Gerdjan Kipping bedankt alvast Tiny Broeders voor zijn inzet als Kantinebeheerder. Tiny stopt per 1 juli.

- 19 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Algemene Leden Vergadering 2012 ATV Atledo 7. Jaarverslag 2011. De jaarverslagen zijn meegestuurd bij de uitnodiging. De vergadering wordt gevraagd of er opmerkingen zijn. Kantinecommissie, TC Loop,TC Atletiek en WOC geen opmerkingen. PR en accommodatie waren te laat binnen en wordt samen met de notulen verstuurd. 8. Financieel jaarverslag 2011. De penningmeester presenteert en licht toe: Budget 2011 versus de werkelijk van 2011, 2010 en budget 2012. De contributie en de kantineprijzen hadden een plus. Mede daarom waren de opbrengsten 2011 10.750 euro meer dan gebudgetteerd. Er zijn ondanks de crisis weinig sponsors weggegaan. Het jubileum mag per saldo 5000 euro kosten na aftrek van sponsoring en andere inkomsten. De kosten waren 2.280 euro minder dan gebudgetteerd door lagere bestuuren energiekosten. Er is, 10.000 euro extra afgelost op de lening waardoor minder rente wordt betaald en er waren meevallers bij onderhoud gras Ook is er ecotax over vijf jaar teruggehaald. Er zijn nu twee trainers meer, er waren in 2011 meer cursussen, de discuskooi is aangepast en er zijn hordes aangeschaft. De inkomsten uit advertenties in het clubblad blijven op peil. De administratiekosten zijn lager door veel e mailing en weinig post. De balans ziet er goed uit. De lening is door de extra aflossing minder dan 100K, iets waar de penningmeester terecht trots op is. Er ligt een hoge voorraad aan clubkleding door de vele maten die er zijn. Door automatische incasso zijn er minder uitstaande rekeningen en storneringen. Aan liquide middelen is voldoende geld voorhanden. Al met al een redelijk gezonde vereniging aldus de penningmeester. 9. Verslag kascontrolecommissie. Riet Jonkers, Tom Dalenberg en Kees Pijnenburg hebben op 12 maart 2012 de kas gecontroleerd. Riet Jonkers: Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd, de boekhouding geeft een betrouwbaar beeld van de financiĂŤle administratie. Er is 478 euro voordelig saldo. De kascontrolecommissie beveelt aan om de penningmeester decharge te geven. De vergadering gaat hiermee akkoord. 10. Verkiezing kascontrolecommissie. De commissie bestond dit jaar uit Riet Jonkers, Tom Dalenberg en Kees Pijnenburg. Aftredend is Kees Pijnenburg. Kris Beerens gaat hem vervangen. Datum volgende controle: maandag 4 mrt 2013 om 20.30 uur Pauze van 21.15 tot 21.30.

- 20 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Algemene Leden Vergadering 2012 ATV Atledo Ingelast maar vast agendapunt is de benoeming van de Leden van Verdienste en Ereleden. Tot Lid van Verdienste worden benoemd Jos van Gils en Joke van Gils.

Tot Erelid wordt benoemd Henk van Tilburg.

Alle drie hebben een formidabele staat van dienst binnen Atledo in tal van functies. In plaats van de borden heeft het bestuur er voor gekozen als onderscheiding een zilveren erespeld uit te reiken met daarop het logo van Atledo en naam van de ontvanger. 11. Verkiezing bestuursleden. Aftredend zijn Gerdjan Kipping (voorzitter), Johan Flipsen (voorzitter WOC en TC Atletiek) en Michel Sanders (Bestuurslid Algemeen). Gerdjan, Johan en Michel zijn herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Met een warm applaus gaat de ALV akkoord met hun herbenoeming. Gerdjan geeft aan dat dit zijn laatste termijn als voorzitter wordt.

- 21 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Algemene Leden Vergadering 2012 ATV Atledo 12. Beleidsplan: Speerpunten 2012. a. Jubileum 30 jarig bestaan i. Jeroen Farla krijgt het woord en licht toe: 30 augustus is de officiĂŤle dag van het 30 jarig jubileum. In het weekeinde er voor, erna, maar ook in de tussenliggende week zal dat worden gevierd. Het 1e weekeinde is voor de eigen leden met op zaterdag 25 augustus een familiedag gevolgd door een diner en feestavond en op 26 augustus een jubileumloop. Het 2e weekeinde is ook voor buitenstaanders met een WAT (Wedstrijd Atletiek Tweedaagse). In de week er tussen zijn ook een aantal activiteiten gepland waaronder een Speerwerpgala. Donderdag 30 augustus bestaat Atledo officieel 30 jaar. b. Ledenaantal weer laten groeien i. Twee punten worden vooral genoemd: De combinatiefunctionaris is spil tussen vereniging en scholen, verzorgd gymlessen en promoot de atletiek. ii. De wandelgroepen weer laten groeien, autonoom maar ook als aanvulling in het programma voor leden die niet meer kunnen of willen hardlopen. Cees Broeders zegt dat CZ en VGZ vanaf een bepaalde leeftijd mee betalen aan de contributie. Jan Schalken noemt de KNBLO (nu onder de paraplu van de Atletiekunie) die zich speciaal op sportief wandelen richt. Gert Vermeulen begeleidt een aantal van deze groepen en kan hier een rol spelen, maar dat heeft nog weinig nieuwe leden opgeleverd. Waarom zo weinig instromers? Twee jaren achtereen een succesvolle groep. Dit jaar was minder. Atledo gaat flyeren in de gemeente Dongen en de Reeshof. Josien Greenwood (trainer instroomgroep) merkt op dat het aanbod buiten de vereniging om groter is geworden in de loop der jaren. c. Vrijwilligers behouden i. Atledo draait net zoals de meeste verenigingen op vrijwilligers, dat kan niet genoeg benadrukt worden. Vele handen maken ook licht werk dus is het beleid gericht op het behouden en steeds vinden van nieuwe vrijwilligers. De aanwezigen op de ALV zijn voornamelijk actieve vrijwilligers, maar als zij anderen willen aansporen ook iets te doen helpt dat altijd. Als ieder lid 1x per jaar iets doet is veel werk ingevuld. Jeroen Farla: Wordt aan nieuwe leden om achtergrondinformatie gevraagd over kennis en vaardigheden die zij kunnen inzetten als vrijwilliger? GK: Van bestaande leden is dat ooit wel in kaart gebracht. Vrijwilligersformulier bij aanmeldformulier voegen.

- 22 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Algemene Leden Vergadering 2012 ATV Atledo 13. Budget 2012 en contributie a. Contributie i. De huidige structuur van de contributie bevalt goed. De indexering wordt vastgesteld op 3%. ii. Bij overstap naar een ander categorie bij pupillen en junioren wordt door de leden iets teveel betaald omdat per kwartaal wordt verhoogd. Dat is ongeveer 0,50 euro eenmalig. Het anders doen is erg veel administratief werk. Riet Jonkers: Betaling nieuwe categorie is nu naar voren gehaald, dat had ook naar achteren gekund. Het voorstel van de penningmeester wordt wel aangenomen. b. Inkomsten en uitgaven. i. De subsidies gaan de komende jaren omlaag. De inkomsten uit kantine en wedstrijden blijven ongeveer gelijk. Kosten algemeen: Jubileum, flyers, narrow casting, in totaal samen 9K meer dan 2011. (narrow casting is een TV netwerk waarop programmaâ€&#x;s kunnen draaien van sponsors en Atledo zelf. Het levert ook promotie- en sponsor inkomsten op). 14. Rondvraag. a. Tiny Broeders bedankt zijn vrouw Marianne, alle barmedewerkers en commissie leden voor hun steun, begrip en bijdrage tijdens zijn werkzaamheden als kantinebeheerder. Vraagt wanneer we de omheining repareren. GK: Het hek is deels van ons, deels van de gemeente. We hebben verschillende oplossingen geprobeerd, maar die werken niet. Om te voorkomen dat nog langer misbruik wordt gemaakt van de springkussens worden de overkappingen afgesloten. Tiny vervolgt:De keuken was een rommeltje na een trainersfeestje dat niet bekend was. Dergelijke activiteiten altijd melden en de rommel opruimen. b. Harry Hessels vraagt wat de meerwaarde van een leesbevestiging is bij een mailing aan alle leden? Geen, daarom afschaffen. c. Gerdjan Kipping bedankt Harry voor de geleverde startboog. Applaus van de vergadering voor Harry. d. Ralph Jacobs: Wanneer wordt de startboog bewerkt, ligt nu in het materiaalhok. Dit wordt op korte termijn opgelost. In de periode na de cross was het nog te koud om het plastic te bewerken. 15. Sluiting. De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 22.45 uur.

- 23 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

- 24 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Marjolein Bogers en Chuck Pols Geschreven door Helma op 26 jan. 2012.

Marjolein Bogers en Chuck Pols nu al regiokampioenen van crosscircuit Midden-Brabant bij de pupillen. Afgelopen zondag werd er weer een cross gelopen waarbij zowel Marjolein als Chuck weer de eerste plek mochten bezetten op het podium. Ze behaalden beiden voor de zesde keer de eerste plaats en kregen een gouden medaille. Met nog drie crossen te gaan, mogen ze zich nu al de onverslagen regiokampioenen noemen.

Er zijn meerdere kanshebbers van Atledo op podiumplaatsen in het crosscircuit, waaronder Anne de Jong bij de pupillen. Zij staat nu op een tweede plaats met vijf gelopen wedstrijden. Ook bij de junioren staan een aantal kandidaten van Atledo er goed voor en maken grote kans op een podiumplaats. De prijsuitreiking zal gehouden worden op 25 februari bij Atilla in Tilburg.

- 25 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Alle deelnemers van Atledo in de prijzen Geschreven door Helma op 30 jan. 2012.

Twee pupillen en vier junioren gingen zondag 29 januari naar een indoorwedstrijd bij OSS-VOLO in „s-Hertogenbosch. Chuck Pols (B-pupil) en Phill Pols (A-pupil), deden in de ochtend mee bij de pupillen. Chuck had in zijn groep een flinke concurrentie en met zowel zijn sprinttijd en kogelstoten op zijn beste prestaties, werd hij tweede en kreeg zilver omgehangen. Phill stak na zijn nieuwe PR van 5,7 sec. op de sprint al 0,4 sec. boven de tweede uit en scoorde een topprestatie bij kogelstoten naar 8,65 meter. Stond daarmee al 300 punten boven nummer twee. Ook bij hoogspringen sprong hij de hoogste afstand en zo kreeg aan het eind van de rit de gouden medaille. Scott en Sam deden mee als 2e jaars D-junioren, Glenn Pols 1e jaars C-junior en Daan van Krevelen als 1e jaars B-junior. Bij het hoogspringen bij de D-junioren gingen bij vier deelnemers op de 1,30 meter de lat eraf. Daarna liepen zij een snelle sprint en ook Scott stond al 0,4 sec. boven de tweede man, met ook een nieuwe PR van 5,5 sec. Sam een tijd precies op zijn oude PR. Het laatste spannende moment kwam bij het kogelstoten. Een deelnemer had een reuzenworp en daar konden de beide heren niet in de buurt komen, maar Sam werd op dat onderdeel derde met 8,39 meter en Scott tweede met een nieuwe PR van 8,53 meter. Sam was heel erg blij met zijn derde plaats en kreeg een bronzen medaille. Scott bleek mede door zijn snelle sprint niet te verslaan en kreeg de gouden medaille. Hij had net voor de indoorwedstrijd ook een hele zware cross gelopen van 2150 meter door klei en modder en over bergen en dalen. Glenn startte met een sprint en werd tot zijn verbazing eerste in zijn serie met een hele mooie tijd 5,5 sec.

- 26 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Alle deelnemers van Atledo in de prijzen Ook Daan ging als eerste aan de start met sprint met een tijd van 5,3 sec. Daarna mochten beide heren in dezelfde groep aan het kogelstoten beginnen en wist Daan net geen PR te halen, maar wel ruim de beste afstand bij de B-junioren met 12.07 meter. Ook hier ging het Glenn heel goed af en ook een nieuwe PR van 8,69 meter en hij stootte hiermee ook de verste afstand bij de C-junioren. Daarna ging bij Glenn ging ook het hoogspringen heel goed en sprong pas bij de 1,45 meter de lat er voor het eerst af. Bij de tweede sprong ging hij er heel mooi overheen, goed voor een PR. Daan had wat weinig ruimte voor zijn aanloop en sprong toch een mooie afstand van 1,50 meter. Glenn ontving voor het eerst in zijn atletiekcarrière een gouden medaille. Ook voor Daan een zilveren medaille bij de B-junioren.

De jongens kwamen allen op het podium.

- 27 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

- 28 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Een geslaagde en sfeervolle vernieuwde Atledo Cross Geschreven door Johan Flipsen op 13 febr. 2012.

De Atledo Cross was de laatste van deze winter in de serie van Regio Midden Brabant. Vooraf werd aangekondigd, dat het parcours is aangepast om het voor de toeschouwers leuker te maken. En gezien de reacties is dat ook prima geslaagd! Het publiek in de Woeste Zee, waar het parcours omheen liep, zag de atleten meerdere malen voorbij komen, waardoor er flink aangemoedigd kon worden. De sfeer was prima, ondanks de kou; gelukkig was er volop thee, koffie, soep en broodjes warme worst beschikbaar om weer op te warmen. De Clubkampioenschappen zijn hiermee ook afgerond, waarbij een eigen klassement is opgemaakt van de beste prestaties door de winter heen per categorie. Veel blije gezichten, die met een verdiende gouden, zilveren of bronzen plak op het podium mochten komen. Maar we nemen sowieso ons petje af voor iedereen die de crossen met veel enthousiasme heeft gelopen! Na deze laatste cross kunnen we ook de balans opmaken van de regio, en Atledo scoort daar enorm goed. Maar liefst tien podiumplaatsen zijn verdiend door onze jeugdige en oudere atleten! Het waren vooral de junioren en de masters, die met veel enthousiasme massaal veel crossen hebben gelopen. Dat resulteert in een derde plaats bij de pupillen en junioren, die samen een klassement vormen en ook een derde plaats bij de categorie senioren en masters.

- 29 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Prijsuitreiking Regio 13 cross klassement Geschreven door Helma op 24 febr. 2012.

Op vrijdagavond 24 februari trokken een aantal pupillen en junioren naar Tilburg voor de prijsuitreiking van het regio 13 crossklassement. Gedurende de winter zijn er een tiental crossen geweest, waar Atledo goed bij vertegenwoordigd is geweest. Er hing een gezellige sfeer bij de prijsuitreiking, die bij Attila werd gehouden. De pupillen waren enthousiast en iedereen, die aan minimaal vijf crossen heeft meegedaan, kreeg een leuke herinnering. Onze jeugd heeft het prima gedaan!! Als beloning kreeg iedereen een flesje AA-Drink en een diploma. Alle jeugd die het podium op mochten kregen een muts en de regiokampioenen een beker en een mooi T-shirt. Stijn Mahieu liep voor het eerst crossen mee. Deed het heel goed en eindigde als zesde in het klassement.

Prijsuitreiking van Marjolein Bogers en Anne de Jong

Marjolein Bogers was in het eindklassement C-pupillen meisjes in alle deelnemende wedstrijden eerste geworden en mocht op de hoogste plek van het podium als regiokampioene. Zij kreeg een mooie beker en T-shirt en muts. Anne de Jong kwam naast haar op het podium op de tweede plek. Ook zij had het ontzettend goed gedaan en bij alle wedstrijden waar ze deelgenomen had een mooie tweede plek vergaard. Haar zusje Roos de Jong (mini-pupil) liep ook prima en werd dertiende.

Chuck Pols was in het eindklassement bij de B-pupillen jongens in alle wedstijden eerste geworden. Hij was regiokampioen in zijn categorie en mocht daarvoor op het podium. Kreeg een mooie beker en T-shirt. Bij de meisjes B-pupillen werd Lian Soijer zevende met zeven gelopen wedstrijden en Susan Lodewijks negende.

Prijsuitreiking van Chuck Pols

Phill Pols en Ruben Bogers werden als A-pupillen jongens samen zevende. Zij streden bijna alle wedstrijden vlak bij elkaar. Geert van Krevelen eindigde op de zeventiende plaats.

Phill en Ruben allebei zevende geworden

- 30 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Prijsuitreiking Regio 13 cross klassement Bij de meisjes heeft Desirée Trommelen acht crossen gelopen en dat leverde haar de elfde plaats op. Anne Lodewijks is elfde geworden. Joyce Verhoef werd hoe goed ze ook haar best deed 19e. Verena Pos liep ook goed en werd 23e en Anne Lodewijks werd na zes gelopen wedstrijden 25e. Bij de junioren zeker goede resultaten. Bij de junioren D eindigde Jelle de Roon helaas net op de vierde plaats. Werd in de crossen vaak derde of vierde Er was een sterke concurrentie bij de D-junioren. Scott Pols kreeg zijn diploma voor de achtste plaats. Heeft ook zijn crossen prima gelopen. Ook Xander Mahieu liep goede crossen en werd elfde. Bij de meisjes deed Anne Leemans ook vijf crossen mee en werd tiende .

Pim van de Pol

Nog een deelnemer met achternaam Pols, ditmaal is het Glenn. Bij de C-junioren. Hij heeft de tiende plaats voor zichzelf opgeëist. Maar een eindje voor hem liep meestal Pim van de Pol. Met een keer een eerste plaats en drie keer een tweede plaats in het crosscircuit, mocht hij ook op het podium en had de gedeelde tweede plaats. Erg goed! Bij de meisjes heeft Indy Flipsen super haar best gedaan voor de derde in het eindklassement. Zij had drie keer een tweede plaats en meerde keren een derde plaats gehaald bij de crossen..

Indy Flipsen

De jongens junioren B hebben hard gewerkt. Martijn scoorde bij de meeste wedstrijden een eerste of tweede plaats en was alle wedstijden aan de start te vinden. Hij werd tweede in het eindklassement en mag trots zijn met deze stek. Ook voor hem een beker en een muts. Wouter Stokkermans was bij acht crossen aan de start te vinden. Hij liep ook heel goed en eindigde als zesde in het klassement. De A-junioren van Atledo mocht Menno van Eersel de prijs ontvangen voor de tweede plaats. Kon helaas op de avond zelf niet aanwezig zijn, maar toch een mooi verdiende beker met vijf crossen die meetelden. Er waren ook korte crossen die niet meetelden voor het circuit, maar waar hij wel aan deelnam. Robin Flipsen werd met vijf eerste plaatsen en enkele tweede plaatsen zich Regiokampioen noemen. Ook voor haar een beker, T-shirt en muts. In het verenigingsklassement is Atledo als derde geëindigd voor het verenigingsklassement van de pupillen en junioren.

- 31 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Prijsuitreiking Regio 13 cross klassement Dit omdat alle punten van alle atleten die aan crossen deelgenomen hebben meetellen. Ook deelnemers die maar enkele wedstrijden meedoen of leden die vanwege blessures geen vijf crossen hebben gelopen, tellen wel mee voor de punten voor de vereniging. Bij meer deelname is er nog meer kans om hoger te kunnen eindigen in het klassement!!!

Alle deelnemers van de junioren en pupillen die aanwezig waren bij Atilla op 24 febr. e Zij hebben vele punten binnengehaald voor Atledo en zo de 3 prijs binnengehaald voor het Verenigingsklassement.

De Senioren en Masters van Atledo hebben eveneens veel crossen gelopen, en het zijn de masters, die de punten en prijzen hebben binnengehaald. Bij de senioren nam alleen Mariska Kimenai deel met 4 crossen. Helaas telt ze voor het eindklassement voor zichzelf daardoor niet mee. Heeft wel een mooie resultaten behaald. Bij de Mannen 35+ hebben Rene van Strien en Albert de Rooij en Hans Lodewijks de punten binnen gehaald. Zijn werden respectievelijk achtste, negende en elfde. Anton Bogers liep vier wedstrijden. Bij de mannen 45+ is het een Atledo onderonsje geworden met respectievelijk Johan Jacobs op de zesde plaats, Johan Flipsen zevende en Gerjan Diepstraten negende, Ad Embregts tiende, Thomas Bernard elfde, Frank van de Akker 13e, Frits van der Velden 15e. Voor allen toch een leuke en gezellige strijd Hens Koreman liep voor de Mannen 55+ en werd derde Dus ook voor hem een podiumplaats. Ad de Jong croste voor de mannen 60+ en eindigde als tweede het circuit.

- 32 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Prijsuitreiking Regio 13 cross klassement

e

Prijsuitreiking verenigingsklassement senioren masters.: 3 prijs

Als vereniging zijn ook de senioren en masters vanwege alle goede prestaties als derde uitgekomen! Met twee derde plaatsen voor Atledo als vereniging in het crosscircuitklassement kunnen we zeggen dat we het goed doen. Er wordt dus prima gelopen.Gefeliciteerd! met de behaalde prestaties, en waardering voor iedereen, die mee heeft gedaan. Crossen is zelfs in weer en wind een hele leuke bezigheid, waar je voor elke deelname op zich al trots op mag zijn.

Prijsuitreiking bij de senioren

- 33 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

- 34 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Talenten nu al in de prijzen bij indoorcircuit Geschreven door Helma op 28 febr. 2012.

Nu al zijn er meerdere regiokampioenen atletiek in het Meerkamp indoor circuit Midden-Brabant. Afgelopen zondag werd in de vierde indoorwedstrijd voor atletiek gestreden voor deze plaatsingen bij ACW in Waalwijk. Voor Phill Pols staat nu al vast dat hij zich regiokampioen mag noemen bij de A-pupillen. Er is nog een wedstrijd te gaan maar met al drie keer een eerst plaats is hij niet meer te verslaan. Ook vorig jaar mocht hij als eerste jaars A-pupil dit kampioenschap al op zijn naam zetten. Ook voor Cas Blakenburg staat al vast dat hij Regiokampioen is bij de D-junioren met ook al drie keer een eerste plaats. Voor Chuck Pols staat intussen vast dat hij een hele mooie tweede plek gaat halen in het Circuit bij de B-pupillen en datzelfde geldt ook voor Marjolein Bogers bij de Cpupillen. Voor Anne de Jong nog een mogelijk derde plaatsing. Voor Scott Pols ook een reĂŤle kans dat hij de derde positie mag behouden. Ook Julian Heijkant scoorde drie keer een eerste plaats en heeft zich geplaatst als regio-kampioen. Ook hij eindigde vorig jaar als eerste. Zijn broer Julian zal de tweede plaats mogen behouden bij een leeftijdscategorie hoger. Op 11 maart is de vijfde en laatste wedstrijd in Rijen en zullen de prijsuitreikingen plaatsvinden

- 35 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Pupillen/Junioren naar Indoorwedstrijd van ACW Geschreven door Helma op 28 febr. 2012.

Er werd gestart met een opwarming met alle pupillen tegelijk, onder begeleiding van trainer Arne. Een hele gezellig groep pupillen die veel plezier hadden.

Aan de start bij de meisjes C-pupillen waren: Anne de Jong en Marjolein Bogers en Roos de Jong (Mini-pupil) Marjolein ging voor het beste en behaalde op het onderdeel hoogspringen een nieuw clubrecord met 1 meter hoogte. Anne wilde haar evenaren, omdat haar record in het outdoor klassement op 1 meter staat. Maar dat lukte net niet, maar kwam tot een mooie hoogte van 0,95 meter. Bij Roos ging het helaas deze keer iets minder dan de vorige keer en kwam tot 0.70 cm. Het volgende onderdeel was sprint. Roos ging voor het eerst de 40 meter sprint in, met een zeer snel tempo en zette een mooie tijd neer van 8,2 sec. Anne ging er ook voor en met 7,5 sec verbeterde zichzelf met 0,3 sec. Marjolein nu super gemotiveerd, verbeterde haar sprinttijd met een nieuw clubrecord van 7,1 sec. Hoopte dat het nog een keer zou lukken met kogelstoten, ze stootte wel een PR, maar geen clubrecord. Ook Anne en Roos scoorde hiermee een mooie PR. Roos werd achtste. Anne en Marjolein mochten op het podium. Anne kreeg brons voor de derde plaats en Marjolein als nummer ĂŠĂŠn het goud. - 36 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Pupillen/Junioren naar Indoorwedstrijd van ACW Bij de B-pupillen jongens drie deelnemers: Levi Jansen, Fynn Hultermans en Chuck Pols. De jongens mochten starten bij het hoogspringen Bij Levi ging de lat er af bij 0,90 meter en ook Fynn moest zich op de 0,90 meter gewonnen geven. Chuck was blij met 1.05 meter. Was nog als een na laatste aan het springen. Na enige tijd geduld te moeten hebben voor het onderdeel sprint, mochten de eersten starten. Levi liep voor het eerst al een hele mooie tijd van 7,6 sec op 40 meter sprint. Daarna mocht Fynn en hij ging net iets sneller met zijn 7,4 sec. Als hekkensluiter Chuck met een tijd van 7,2 sec. Hij mocht hiermee op het podium voor de zilveren medaille.

Bij de A-pupillen vier deelnemers: Stijn van Schijndel, Geert van Krevelen, Ruben Bogers en Phill Pols. Zij startten met het kogelstoten in een groep van 30 deelnemers. Daarna door naar kogelstoten en als laatste de sprint. Het was leuk om met meerdere AtledoĂŤrs de wedstrijd in te gaan. Stijn behaalde een PR op de 40 meter sprint waarmee hij zijn eigen record flink verbeterde met 0,5 sec. Een mooie prestatie. Ruben mocht bij kogelstoten een mooie PR noteren met wel 35 cm, naar 6,77 meter, evenals Geert die 7.20 meter als PR op zijn naam mocht zetten. Geert sprong ook heel goed en kwam uit op 1,15 meter. Ruben was teleurgesteld toen de lat er bij hoogspringen op 1.30 afging. Bij zijn laatste indoor mocht hij de 1,35 meter halen. Ruben eindigde op een mooie vijfde plaats. Bij Phill ging deze er bij 1.35 meter af. Dat gebeurde ook bij zijn tegenstander en stond op alle onderdelen in de top en mocht met 140 punten meer dan de nummer twee het goud binnenhalen .

- 37 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Pupillen/Junioren naar Indoorwedstrijd van ACW

Hier samen in de lange rij wachtenden bij het hoogspringen. 30 deelnemers deden mee.

Bij de meisjes was DesirĂŠe Trommelen als enige paraat. De sprint ging voorspoedig en het resultaat was precies haar oude PR. Op het kogelstoten ging ze net 1 cm verder dan de vorige keer, met dus een nieuwe PR. Ze eindigde als achtste van twintig deelnemers. Mooi gedaan! De D-jongens mochten meteen starten met hoogspringen. Cas Blakenburg, Scott Pols, Sam van de Pol waren hierbij actief van Atledo. Sam strandde bij 1.10 meter en vond dat heel vervelend. Op zijn tweede onderdeel ging hij gelukkig richting oude PR. Op de sprint kreeg hij veel pijn in zijn enkel en ging na afloop door naar de EHBO. Scott scoorde op alle onderdelen in de hoge punten. Hiermee eindigde hij als derde op het podium. Cas ging voor de 11 meter bij het kogelstoten, wat hem in laatste stoot ook lukte. Met precies 11.0 meter een nieuwe PR en eerste op dat onderdeel. Bij hoogspringen werd hij gedeeld eerste en op de sprint tweede. Het werd beloond met de gouden medaille.

Ook twee atledo kanjers op het podium bij de D-junioren.

- 38 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Pupillen/Junioren naar Indoorwedstrijd van ACW

Effe als groep junioren met zijn allen op de foto, nog net voor de prijsuitreiking.

Als C-junioren gingen Pim van de Pol en Glenn Pols eerder dan gepland de wedstrijd in met een sprintje. Pim haalde helaas geen PR, maar had een gezellige wedstrijd. Glenn liep 0,3 sec van zijn oude tijd af me een tijd van 6,0 sec. Voor hem een mooie tijd, maar vijfde op het onderdeel. Bij hoogspringen en kogelstoten allebei de derde plaats op het onderdeel. Eindigde op de vijfde plaats.

Bij de VB-groep ook prijzen voor Julian Heijkant. De sfeer onderling was heel goed. Voor hem geen PR. Hij liep een record tijd op de sprint en was ver voor in zijn serie. Ook bij kogelstoten ging het hem voor de wind. Een PR met 9,88 meter. Voor hem een overwinning met eerste plaats en dus de gouden medaille. Zijn broer Jorrit deed mee in de categorie 16+ Ook een PR bij kogel, naar 6.15 meter. Hij werd tweede in deze wedstrijd. Joanna van Gestel deed mee op twee onderdelen. Als enige deelneemster in een rolstoel. Ze scoorde een mooie PR bij kogelstoten naar een afstand van 1.76 meter.

- 39 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Regiokampioenen Atledo gehuldigd Geschreven door Helma op 11 maart 2012.

Dit jaar een nieuwe opzet waardoor de concurrentie nog groter was. Dit omdat ook deelnemers van buiten de regio mochten deelnemen en dat trok sterke atleten van buiten af aan om mee te doen. Dat Atledo veel talenten heeft blijkt uit de vele hoge plaatsingen in dit meerkampindoor-circuit Midden-Brabant. Op 11 maart werden, na de vijfde indoorwedstrijd bij AV Spiridon in Rijen waarin alle kampioenen van Atledo, hun positie weer eer aandeden, de prestaties beloond met mooie bekers. Phill Pols die zich na vier wedstrijden al regio-kampioen mocht noemen, werd ook in deze wedstrijd beloond met een eerste plaats. Hij mocht de hoogste plaats op het podium bemannen en kreeg een mooie beker. Hij wist ook vorig jaar, als eerste jaars A-pupil, dit kampioenschap al op zijn naam zetten. Voor Chuck Pols bleek na de vorige wedstrijd al dat hij tweede in het Regio-circuit zou eindigen in het klassement bij de B-pupillen jongens en is dat dan ook gebleven en kreeg een leuke beker. Datzelfde geldt ook voor Marjolein Bogers bij de C-pupillen meisjes. Zij eindige ook vandaag op een tweede plaats en ook voor haar was er een beker. Anne de Jong raakt op een puntje na haar derde plaats kwijt en werd vierde. Ook voor Cas Blakenburg die ook al na de vorige wedstrijd het regio-kampioenschap bij de D-junioren op zijn naam mocht zetten, beloond met de beker voor Regiokampioen. Helaas kon hij er, door een blessure, deze keer niet bij zijn. Scott Pols was ook heel trots, want ook hij ontving een beker omdat hij de derde plek kon behalen in het circuit.

e

Chuck Pols (2 plaats), e Marjolein Bogers (2 plaats), Phill Pols (Regiokampioen),

e

Scott Pols (3 plaats)

- 40 -

Cas Blakenburg Regiokampioen)


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Regiokampioenen Atledo gehuldigd Julian Heijkant scoorde ook nu weer een mooie eerste plaats bij de Specials. Hij had deze keer wederom mooie scores en heeft zich geplaatst als regio-kampioen. Ook hij eindigde vorig jaar als eerste. Ook voor hem een beker. Zijn broer Jorrit bleef een mooie tweede plaats bemannen en mocht op het podium in een leeftijdscategorie hoger. Joanne van Gestel mocht net als Julian een mooie beker in ontvangst nemen voor de eerste plaats bij de meisjes Specials als Regiokampioene. Zij was de enige deelneemster in een rolstoel die bij de wedstrijden deelgenomen heeft.

e

Jorrit Heijkant (2 plaats) Joanne v Gestel (Regio-kampioene) en Julian Heijkant (Regiokampioen).

- 41 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

- 42 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Jeugd weer flink in de prijzen bij laatste indoorwedstrijd Geschreven door Helma op 16 maart 2012.

Als eersten gingen de pupillen aan de start in Rijen bij de laatste indoorwedstrijd van het Regio-indoor circuit. In de middag waren de junioren aan de beurt.

Na het warmdraaien kon gestart worden met de wedstrijd. De meisjes C-pupillen begonnen met hoogspringen, daarna 35 meter sprint (twee keer) en kogelstoten. Zowel Roos de Jong als Marjolein Bogers behaalden een PR op de sprint. Er mocht twee keer gesprint worden en de beste tijd telde. Anne de Jong gooide een nieuwe PR bij kogelstoten. Anne helaas geen podiumplaats deze keer. Marjolein ontving een zilveren medaille voor de tweede plaats. De jongens C-pupillen mochten als eerste sprinten. Finn Lodders liep daarmee een mooie PR. Zij gingen door naar het kogelstoten. Daar werden door Milan Rosenbrand en Colin Oerlemans ook mooie nieuwe scores bereikt. Prima gestoten. Als afsluiting mochten ze hoogspringen, waarbij Finn ook een mooie PR haalde met een hoogte van 90 cm. Roy de Weert deed voor het eerst mee en bij hem ging het ook prima. Drie keer PR en een mooie sprinttijd van 7.74 sec. Bij de B-pupillen startten Finn Hultermans en Chuck Pols met kogelstoten. Met een mooie stoot kwam hij bij Finn neer op 4,34 meter en bij Chuck op 5,52 meter. Zij mochten daarna hoogspringen en ook twee keer sprinten. Met mooie tijden hiervoor werden de jongens uiteindelijk tiende en vierde. - 43 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Jeugd weer flink in de prijzen bij laatste indoorwedstrijd Het lukte Ruben Bogers (bij de A-pupillen) deze keer weer beter met hoogspringen en ging evenals Phill Pols over de 1.30 meter heen. Kogelstoten ook zeer goede prestaties voor allen. Hier stootte Geert van Krevelen een hele mooie nieuwe afstand naar 7,58 meter wat 38 cm verder was dan de vorige keer. Jur Lodders ging ook voor een PR met kogelstoten en scoorde zelfs 1,38 meter verder dan zijn oude afstand, naar 5,42 meter. Toen nog sprinten. Voor Ruben een mooie PR met een tijd van 6.18 sec. en ook voor Jur een nieuwe PR met een tijd van 6,66 sec. Phill precies op de honderdste sec. zijn oude PR met een tijd van 5.94 sec. Phill werd voor de vierde achtereen volgende keer eerste en kreeg een gouden medaille. Had zijn titel als Regiokampioen hiermee goed verdedigd. Desiree Trommelen gaat ook steeds beter presteren. Ze liep een supertijd op de sprint met een PR van 6.32.sec. De vijfde tijd in de reeks van 23 deelneemsters. Laura Mulder mocht een mooie nieuwe afstand noteren bij het kogelstoten van 4,72 meter. Het was voor haar ook een goede wedstrijd.

Met zijn allen wachtten ze geduldig op de prijsuitreiking voor deze wedstrijd en ook voor het regiocircuit.

- 44 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Jeugd weer flink in de prijzen bij laatste indoorwedstrijd Deze keer bij de D-junioren helaas afwezig door en blessure Cas Blakenburg. Wel aan de start bij het eerste onderdeel Quirijn van Dongen, Sam van de Pol en Scott Pols. Quirijn liet een mooie PR noteren bij de sprint met een nieuwe tijd van 7,22 sec. Sam liep daar 6,45 sec. en Scott net een honderdste van zijn PR af met een tijd van 5,75 sec. Bij hoogspringen ging het voor allen wat minder, maar bij kogelstoten nieuwe PRâ€&#x;s voor Sam met 8,56 meter en Scott met 8,94 meter met een 3 kg kogel. Mede hierdoor voor Scott een derde plaats en een bronzen medaille. Ook hier weer een prijsuitreiking zowel voor de wedstrijd als voor het regiocircuit. Maxime Beverwijk kon de wedstrijd vanwege een blessure helaas niet afmaken, ze scoorde wel een mooie afstand bij kogelstoten naar 8,21 meter wat een PR was. Glenn Pols als enige bij de Cjunioren, was trots op zijn mooie nieuwe tijd bij de 35 meter sprint van 5,66 sec. en ook bij kogelstoten een mooie stoot naar 8,93 meter met de 4 kg kogel. Twee keer PR voor hem. Julian Heijkant verdedigde zijn titel als Regiokampioen bij de Specials door weer de eerste plaats te behalen. Mocht de gouden medaille in ontvangst nemen. Hij haalde 365 punten meer dan degene die tweede werd. Prima gedaan. Zijn broer Jorrit werd evenals de andere keren tweede, hij behaalde een nieuwe PR op het onderdeel sprint. Zijn tijd 5,82 sec. Ontving de zilveren medaille.

Joanne van Gestel kon ook met een nieuwe Pr bij kogelstoten plaats nemen voor het podium en kreeg een gouden medaille. - 45 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

- 46 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Gezien bij Atledo 1 Geschreven op 19 maart (Naam schrijver bekend bij de redactie)

Vrijdagavond in de Atledo kantine stonden deze kersverse vijftigers in het middelpunt van de belangstelling. Het zijn Maria de Graaf, Akky Jolie en Angelo Riemslag, alle drie lopers bij de vrijdagavondgroep. En als daar iets te vieren valt dan gebeurt dat ook, maar drie jubilarissen die samen 150 jaar worden is toch wel zeer bijzonder dus dat moest na de training extra gevierd worden met de bijhorende versierselen, gebak en een borreltje.

Binnen de groep is het traditie dat degene die 50 geworden is wordt toegezongen door de hele groep. Dat gebeurt in duetvorm waarbij aan de ene kant de 50 plussers staan en aan de ander kant de 50 minners. Zo ook deze keer en toen werd duidelijk dat de vergrijzing ook in deze groep toe heeft geslagen want de groep 50 plussers was beduidend groter dan de 50 minners die nu weer drie zangers kwijt zijn die naar de andere kant zijn overgelopen. Nog even en dan zingt de hele groep eenstemmig, tenzij er nieuwe jonge aanwas bijkomt. Bestuur, wat doen we daar aan?

- 47 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

- 48 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Gezien bij Atledo 2 Geschreven op 19 maart (Naam schrijver bekend bij de redactie)

Op een doordeweekse avond in de Atledo kantine ging dit lid spontaan uit de broek tot grote hilariteit van alle aanwezigen. De vraag is natuurlijk : Wie is dit? En waarom ging de broek uit? was dat: A: Vanwege de lentekolder B: Een verloren weddenschap C:.Een op handen zijnde trouwpartij

Wie het goede antwoord weet kan dit opsturen naar de redactie van dit blad.

- 49 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

- 50 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

De 8 van Atledo op 15 april 2012 Geschreven door Johan Jacobs op 19 maart 2012.

Op zondag 15 april wordt een trimloop gehouden voor iedereen die zijn of haar conditie wil testen of gewoon sportief bezig wil zijn. De opzet heeft enkel een recreatief karakter en is bedoeld voor iedereen binnen Atledo die graag een keer een langere afstand wil lopen waarbij het wedstrijdelement ondergeschikt is aan de prestatie. Voor de één dus een keer een ander “rondje bos” en voor de ander weer iets anders dan het luilekker ochtendje op zondag. Kortom: We maken er een sociale happening van op de vroege zondagochtend als voorbereiding op de naderende jubileumactiviteiten die verderop in het jaar gaan plaatsvinden.

Een sportieve manier om het Atledo gevoel met zijn allen te tonen aan de rand van Dongen. Het parcours is deels verhard (rondje Kanovijver) en deels onverhard (rondje trimbos). Een ronde is twee km waarbij men de mogelijkheid heeft om maximaal vijf rondjes te lopen, maar bij elke passage kan beslissen om eerder te finishen. De start is om 09.30uur nabij de ingang van het trimbos aan de Oude baan in Dongen. Je kunt je inschrijven via de lijsten in de kantine en anders ter plaatse. Inschrijfkosten € 2,00 Graag zien we je op 15 april eventueel vergezeld van supporters aan de start Voor meer informatie kun je terecht op onze website www.atledo.nl

- 51 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Interview met… Joke van Gils Geschreven door Anke Flipsen.

Joke van Gils, 52 jaar, is getrouwd met Jos. In het dagelijks leven werkt zij (al 33 jaar!) bij GFK als productspecialist. In 1994 besloot ze, samen met twee broers en een zus, dat het tijd werd om ‘iets aan sport’ te gaan doen, en ze werden lid van het aspirantenteam van Atledo, omdat ze gehoord hadden dat dat leuk zou zijn. Blijkbaar beviel het prima, want Joke traint nog steeds enkele keren per week bij de middengroep. Ook op andere manieren is zij betrokken bij onze club: als jurylid, als kantine-medewerkster, als lid van de barcommissie, als groepsbegeleidster van de middengroep (met Jos) en op het moment zit ze ook nog in de jubileumcommissie. Vanwege al deze activiteiten is Joke, samen met Jos, tijdens de laatste ledenvergadering uitgeroepen tot Lid van Verdienste (gefeliciteerd Joke!) Momenteel is Joke in training voor de Roparun, waarvoor ze inmiddels voor het vierde jaar aan meedoet. We legden Joke de volgende vragen voor:

Wat zou je doen met een miljoen? “Ik zou stoppen met werken, ook al werk ik met veel plezier. Ik zou dan namelijk graag de vrijheid hebben om vaker op vakantie te kunnen gaan, of lekker een weekendje weg. Ik zou dan ook meer vrijwilligerswerk kunnen doen, gewoon omdat het leuk is. Sinds twee jaar help ik mee bij DongenIce en dat is hartstikke leuk!” Waar word je blij van? “Ik word blij als het weer weekend is! Lekker een terrasje pakken, stappen. Ik word ook blij van carnaval vieren, dat is altijd een goed feestje. Dit jaar heb ik voor het eerst achter de bar gestaan tijdens carnaval en dat is prima bevallen. Maar ik vind het ook fijn om een rustig avondje thuis te zijn, lekker op de bank met een zak chips.” Wat is je favoriete sportgebeuren? “Ik kijk alle grote sport-evenementen, zoals het EK, het WK, de Olympische Spelen. Schaatsen, zwemmen, “Schoenen atletiek, wielrennen. De enige sporten die ik niet interessant vind zijn auto- en motorracen. De mooiste tic” sport om te doen is marathons lopen in het buitenland. We hebben de Chinese Muur „gedaan‟, en we hebben gelopen op Malta, in New York en op Hawaii. Geweldige ervaringen! Zuid-Afrika en Berlijn staan nog op m‟n verlanglijstje, ik hoop dat we Berlijn in 2013 kunnen doen.”

- 52 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Interview met… Joke van Gils Waar zou je nu willen zijn? “In een all-inclusive hotel in een tropisch land! Lekker even niks doen. Met een boekje aan de rand van het zwembad. Maar een vakantie hoeft niet altijd zo relaxed te zijn, een rondreis maken is ook een geweldige ervaring! Ik ben in Belize, Guatemala, Mexico en Venezuela geweest. Nieuw-Zeeland en Israël staan nog op m‟n lijstje.” Waar kunnen we je ’s nachts voor wakker maken? “Nou, nergens voor, laat mij maar slapen, het is zo weer ochtend!” Wat is je grootste afwijking? “Dat zal m‟n schoenen- en laarzentic zijn… ik heb er veel. Heel veel. Misschien wel tachtig paar alles bij elkaar. Als ik ga winkelen, ga ik elke schoenenwinkel in.” Hoe ziet je ideale dag eruit? “‟s Morgens eerst even een beetje uitslapen, dan een lekker ontbijtje. Daarna gaan we de hele dag naar de sauna. En dan ‟s avonds lekker uit eten en een terrasje pikken, met een grote pot bier en een sigaretje.” Waar luister en kijk je graag naar? “De radio staat hier altijd op Rock Arrow; goeie muziek en weinig geouwehoer. Ik hou van van alles, zoals Tina Turner, Rolling Stones, Adèle. Mijn allereerste singeltje was „Denis‟ van Blondie. Ik kan niet zingen, maar ik zing toch gezellig mee. Wat televisie betreft heb ik ook een brede smaak: ik kijk graag naar Discovery, maar ook naar Expeditie Robinson en real life soaps. En naar een goeie actiefilm of een thriller. Maar ook een drama op z‟n tijd is leuk, lekker een potje janken haha!” Waar kun je nooit genoeg van krijgen? “Gebak en chocolade. En chips. Eigenlijk alle snoep.” Wat weten we nog niet van je? “Ik heb vijftien jaar lang gevoetbald, totdat het damesteam werd opgeheven wegens te weinig leden. Ik doe, naast hardlopen, sinds drie jaar ook aan wielrennen. Ik heb al verschillende bergen beklommen zoals de Mont Ventoux en een 6tal bergen in de Pyreneën die bekend zijn van de Tour de France. Nu ben ik aan het trainen voor de Stelvio in Italië. Die gaan we later dit jaar met een groep bedwingen. Wielrennen op zich vind ik niet eens zo leuk, maar het is een uitdaging om die berg op te komen! En verder, eh, ik heb vliegangst. Maar ik zet me daar elke keer weer overheen, want het is de enige manier om veel van de wereld te kunnen zien. Ik ben ook doodsbang van spinnen en ik drink te veel koffie. Ik heb een hekel aan strijken en volgens Jos ben ik een beetje eigenwijs – of zouden ze dat bij Atledo al wel weten??”

- 53 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Jubileum Atledo 30 jaar

Geschreven door Thomas Bernard op 22 maart 2012.

Dat Atledo dit jaar haar 30e verjaardag viert is geen nieuws. In de vorige editie van ‟t Lopertje hebben we al een tipje van de sluier opgelicht en daar gaan we nu weer mee verder. De plannen van de jubileumcommissie krijgen steeds meer vorm en het programma wordt verder ingevuld. Tussen zaterdag 25 augustus en zondag 2 september wordt het 30 jarig jubileum van Atledo officieel gevierd. Op zaterdag 25 augustus beginnen we met een gezellige familiedag. Alle Atledo-leden én hun familieleden kunnen meedoen met de familiedag, waarbij je met een eigen groepje op spectaculaire wijze strijd levert tegen anderen. ‟s Avonds hebben we een heerlijk buffet en de avond wordt afgesloten met een gezellig feest. De Atledo-band, die bestaat uit Atledo-leden, studeert op dit moment de leukste nummers in zodat we die avond goed vermaakt gaan worden. Zondag 26 augustus belooft ook iets bijzonders te worden. We organiseren een recreatieve trimloop die echt alleen toegankelijk is leden van Atledo, dit in tegenstelling tot de vorige berichten. Het wordt een surpriseloop waarbij het voor iedereen mogelijk is om als winnaar uit de bus te komen. Hoe dat precies in zijn werk gaat verklappen we nog niet, maar het is bijna zeker dat de snelste lopers van Atledo niet op het podium staan. Er kan gekozen worden tussen twee afstanden, namelijk 5 en 10 kilometer. De jubileumcommissie is naarstig op zoek naar een trainingsgroep die samen met ons deze trimloop wil organiseren, zodat wij ook zelf mee kunnen lopen. Dus heb je zin om met je groep je in te zetten voor het jubileum, geef dat dan aan ons door (jubileum@atledo.nl). Op dinsdagavond 28 augustus spelen we de “Sport-Quiz”. In de feesttent zullen allerlei weetvraagjes en lastige keuzes aan jullie worden voorgelegd. Meer over deze gezellige avond komt in het volgende Lopertje.

- 54 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Jubileum Atledo 30 jaar De receptieavond voor alle (oud-) leden alsmede onze sportrelaties is gepland voor donderdag 30 augustus. We sluiten de feestweek af op zaterdag 1 en zondag 2 september met een groots wedstrijdweekend. Hiervoor worden wedstrijdatleten uit binnen- en buitenland uitgenodigd. Het terrein van Atledo zal dan omgetoverd worden in een stadion waar topprestaties geleverd kunnen worden door zo‟n 750 landelijke (jeugd-) atleten. Daarnaast zullen enkele landelijke bekende speerwerptoppers een clinic verzorgen en onderling de strijd aangaan. We verwachten dat veel deelnemers dat weekend op onze speciale camping blijven slapen. Speciaal voor hen organiseren we dan ook een bruisende feestavond. Zoals jullie lezen is de jubileumcommissie flink bezig met alle voorbereidingen. We zoeken voor de feestweek ook diverse vrijwilligers. In het volgende clubblad zal er specifiek aandacht worden gevraagd om mee te helpen en de diverse taken te vervullen. Kijk daarom regelmatig op de site van Atledo onder het kopje “jubileum”, waar de taken worden toegelicht. Hier is aangegeven hoe je jezelf kunt opgeven. Ook de trainingsgroep die de surprise trimloop wil organiseren kan zich zo melden. De commissieleden die het 30-jarig jubileum van Atledo gaan organiseren :

Jeroen Farla

Tom Dalenberg

Jan-Willem van Heteren

Helaas geen foto

Thomas Bernard

Tim Schellekens

- 55 -

Michel Sanders

Berry Schellekens


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

- 56 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 2

Jubileum Atledo 30 jaar

Intekenlijst Jubileum 2012 Naam: ………………………………………………………… Mail:…………………………………………………………… Telefoon:……………………………………………………. Ik zou graag een bijdrage willen leveren aan de voorbereiding op het jubileum. Mijn voorkeur gaat uit naar activiteiten rondom:

 wedstrijdorganisatie  organisatie familiedag  organisatie feestavond  organisatie thema-avonden  catering  overnachting

 veiligheid  communicatie  sponsoring  vrijwilligers  promotie  accommodatie

 ander voorkeur / verduidelijking voorkeur:…………………………………. …………………………………………………………………………………………………………… ………………………….. ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

- 57 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr

- 58 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr

Vacatures Barmedewerkers Belangstelling? U kunt u aanmelden bij vrijwilligers@atledo.nl Schoonmakers Belangstelling? U kunt u aanmelden bij vrijwilligers@atledo.nl PR medewerker Promotie Belangstelling ?Stuur een e-mail aan secretaris@atledo.nl PR medewerker Journalist Belangstelling? Stuur een e-mail aan secretaris@atledo.nl Kantine beheerder Belangstelling? Stuur een e-mail aan secretaris@atledo.nl Bestuurslid Vrijwilligerscoรถrdinator Belangstelling? Stuur een e-mail aan secretaris@atledo.nl AT-trainer Inlichtingen: Johan Flipsen, e-mail: tc-atletiek@atledo.nl VB-trainer Inlichtingen: Johan Flipsen, e-mail: tc-atletiek@atledo.nl Verkeersregelaar Dwars Door Dongen - 2012 Inlichtingen: Toon Trommelen Coรถrdinatie Verkeersregelaars Atledo verkeersregelaar@atledo.nl of 0162-321847 na 18.00 uur. Lid PR-commissie - Vormgeving & Design Inlichtingen: Friso van Dooren tel. 0162-321299 of PR@atledo.nl Henk van Tilburg tel. 0162-313088 Lid PR-commissie - Sponsorkrant Inlichtingen: Friso van Dooren tel. 0162-321299 of PR@atledo.nl Henk van Tilburg tel. 0162-313088

- 59 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr

- 60 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr

Evenementen zondag 1 april 2012: Werp 3 kamp Op zondag 1 april 2012 wordt de werp 3 kamp gehouden op sportpark Hertog Jan. Vanaf de C-junioren is iedereen uitgenodigd om te komen kogelstoten, discuswerpen en/of speerwerpen. Werp 3 kamp, zondag 1 april 2012, Atledo, Dongen Meer info » vrijdag 13 april 2012: Estafettewedstrijd Wedstrijd waarbij alle competitieteams hun vorm en wissels kunnen oefenen voor de eerste competitiewedstrijd. Meer info » donderdag 26 april 2012: Avondwedstrijd Onze avondwedstrijd van het Regio 13 baancircuit wordt georganiseerd op donderdagavond 26 april 2011. Meer info » zaterdag 26 mei 2012: Dwars Door Dongen De 28e editie van Dwars Door Dongen. Atledo organiseert haar wegwedstrijd weer op de 4e zaterdag in mei. Alle info kun je vinden op http://www.dwarsdoordongen.nl Meer info » zondag 24 juni 2012: Senioren competitie wedstrijd 3e div 3e competitiewedstrijd voor senioren dames en heren 3e divisie poule 13 Meer info » zaterdag 1 september 2012: WAT-weekend - dag 1 Tweedaagse wedstrijd open voor alle atleten van alle categorieen in het kader van het 30-jarig jubileum van Atledo. Inclusief mogelijkheid tot overnachting, avondeten, feestavond en ontbijt op de zondag. Meer info » zaterdag 1 september 2012: Speerwerpgala Als onderdeel van het WAT-weekend wordt op zaterdag 1 september aan het einde van de middag / aan het begin van de avond een speerwerpgala gehouden waarbij een aantal top mannelijke speerwerpers hu kunsten laten zien. Meer info » zondag 2 september 2012: WAT-weekend - dag 2 Tweedaagse wedstrijd open voor alle atleten van alle categorieen in het kader van het 30-jarig jubileum van Atledo. Inclusief mogelijkheid tot overnachting, avondeten, feestavond en ontbijt op de zondag. Meer info » zaterdag 6 oktober 2012: Clubkampioenschappen - dag 1 De afsluiting van het atletiekseizoen. Wie wordt de clubkampioen in zijn/haar categorie? Meer info » zondag 7 oktober 2012: Clubkampioenschappen - dag 2 De afsluiting van het atletiekseizoen. Wie wordt de clubkampioen in zijn/haar categorie? Meer info »

- 61 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr

- 62 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr

Agenda zondag, woensdag,

1. april 4. april

donderdag, zaterdag, maandag, donderdag, vrijdag, zaterdag, woensdag, zaterdag, donderdag, woensdag, donderdag, vrijdag, maandag, woensdag, dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag, woensdag, zaterdag,

5. april 7. april 9. april 12. april 13. april 14. april 18. april 21. april 26. april 9. mei 10. mei 11. mei 14. mei 16. mei 22. mei 23. mei 25. mei 26. mei 30. mei 2. juni

dinsdag, woensdag, zondag, maandag, dinsdag, donderdag,

5. juni 6. juni 10. juni 11. juni 12. juni 14. juni

dinsdag, woensdag, zondag, donderdag, donderdag, dinsdag, zaterdag, zondag, donderdag, zaterdag,

19. juni 20. juni 24. juni 12. juli 9. aug 21. aug 25. aug 26. aug 30. aug 1. sept

zondag, woensdag,

2. sept 5. sept

10:00 08:00 19:00 19:30 09:00 08:00 19:30 19:00 09:00 08:00 10:30 19:00 08:00 19:30 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 15:00 08:00 08:30 10:00 15:00 19:00 12:00 17:00 08:00 08:00 19:30 08:00 08:00 11:00 19:30 19:30 15:00

20:00 17:00

dinsdag,

11. sept

08:00 19:00 15:00

Werp 3 kamp Sportdag J.J.Anspachschool Clubkleding passen Vergadering Website commissie Klusdag atletiekaccommodatie Uitwijdatum Sportdag J.J.Anspachschool Bestuursvergadering Estafettewedstrijd Klusdag atletiekaccommodatie uitwijkdatum Sportdag bs Achterberg Looptrainers vergadering Regio 13 Avondwedstrijd Sportdag Cambreur Bestuursvergadering Sportevenement CF Atletiekbaan en kantine Sportdag bs Meander Sportdag H.Hartschool Sportdag bs de Sporckt Uitwijkdatum Sportdag H.Hartschool Sportdag De Heerevelden Dwars Door Dongen Sportdag St.Jan Praktijkexamen LT3 Kantine&Atletiekbaan Vrije training vervalt i.v.m. examens Volkaertgroep Rie Bakker Clubkleding passen Ouder - Kind wedstrijd Feestavond Maandagochtendtrimgroep (Kantine) Sportdag obs Westerkim Sportdag St. Jan Oosteind Bestuursvergadering Sportdag bs Klinkers Sportdag Noorderpoort Seniorencompetitie 3e divisie Bestuursvergadering Bestuursvergadering Volkaertgroep Rie Bakker Familiedag - Jubileum Trimloop - Jubileum Receptie - Jubileum Wedstrijdweekend – Jubileum Speerwerpgala Wedstrijdweekend - Jubileum Sportdag J.J.Anspachschool bovenbouw Clubkleding passen Volkaertgroep Rie Bakker

- 63 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr

- 64 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr

Atletiek Trainers Johan Flipsen Tim Geers Ardy van Broekhoven Arne van ‟t Hullenaar Marieke van der Pluijm Alex van Krevelen Leanne van Krevelen Bieke Merkx Ton Okkerman Jordy Pfrommer Tim Schellekens Robin van Sunten Tsjitske Teuling Hilde van Zundert Gerdjan Kipping

A / B Jun, Sen / Mast.Loopgroep D-Junioren A / B Junioren, Senioren / Masters B-Pupillen VB-Groep A-Pupillen Mini / C / Kleutersport A-Pupillen / Wedstrijdgroep Pupillen+ D-Jun VB-Groep C-Junioren D-Junioren C-Junioren Mini / C-Pupillen B-Pupillen A / B Junioren / Senioren / Masters

0162–317524 0162–520487 06-42716368 06-24145730 0162-325307 06-36004080 0162-311967 0162-316176 0162-313433 0162-321651 06-55784466 0162-312015 0162-510079 0162-436332 06-48070293

Loop / Trim en Wandel Trainers Antoon Aarden Jan Andries Fons van Berkel Jos van Dongen Monique Ensink Hendrik van Gerven Toine van Gils Josien Greenwood Frans Haarbosch Jan Joosen Hens Koreman Dianne Oerlemans Michel Sanders Kees Timmermans Gert Vermeulen

Trimgroep Trimgroep / Trimgroep 90 min Trimgroep / Instroomgroep Trimgroep Trimgroep Trimgroep / Trimgroep 90 min / Middengroep Middengroep / Ouderen in Beweging Trimgroep / Instroomgroep Trimgroep / Loopgroep Trimgroep Trimgroep Trimgroep / Instroomgroep Trimgroep Trimgroep Sportief wandelen / Nordic Walking

0162-370909 0162-315028 0162-321119 0162-320392 0162-687636 0162-316243 06-20254049 0162-321964 0162-321573 0162-315317 0162-321242 0162-315488 0162-320287 0416-785165 0162-310713

Groepsbegeleiders Pupillen D / C-Junioren B-Junioren A-Jun en Senioren Masters Middengroep Loopgroep

Carmen Bogers Annemiek Klijn-van der Pol Lia Schellekens Robin Flipsen Tom Dalenberg Jos & Joke van Gils Gerjan Diepstraten

- 65 -

0162-310307 0416-362014 06-54901853 0162-317524 0162-320190 0162-312273 0162-320322


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr

- 66 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr

Trainingsschema Atletiek Maandag 18.00u - 19.00u 19.00u – 20.00u 18.30u - 19.30u 19.00u - 20.00u 19.30u - 21.00u

Dinsdag 18.00u - 19.15u 19.30u – 20.30u Woensdag 18.00u - 19.00u

Mini-Pupillen / C-Pupillen Tjitske Teurlings / Leanne van Krevelen

Gymzaal Sint Janschool

C-Junioren A-Pupillen

Robin van Sunten Alex van Krevelen / Bieke Merkx B-Pupillen Arne van 't Hullenaar / Hilde van Zundert B-Junioren / A-Junioren / Ardy van Broekhoven (sprint) – Senioren / Masters Wisseltrainers

Baan Baan

Junioren loopgroep D-junioren

Baan Baan

Johan Flipsen Tim Schellekens / Tim Geers

Gymzaal Sint Janschool Baan

Mini-pupillen / C-pupillen Tjitske Teurlings / Leanne van Krevelen A-Pupillen Alex van Krevelen / Bieke Merkx B-Pupillen Arne van 't Hullenaar / Hilde van Zundert B-Jun / A-Jun / Sen / Wisseltrainers / Mast. Gerdjan Kipping / Johan Flipsen (mila)

Baan

Donderdag 19.30u – 20.30u 19.30u – 20.30u

C-Junioren D-Junioren

Jordy Pfrommer Tim Schellekens / Tim Geers

Baan Gymzaal Sint Janschool

Vrijdag 18.00u – 19.15u 18.30u – 19.30u

Jun loopgroep Wedstrijdgroep Pupillen

Johan Flipsen Jeroen Farla

Baan Baan

18.30u – 19.30u

VB-Groep

Marieke van Iersel / Ton Okkerman

Gymzaal Sint Janschool

19.30u – 20.30u

Wedstrijdgroep Junioren

Jeroen Farla

Baan

Zaterdag 10.00u – 11.00u

Kleuter sport

Leanne van Krevelen / Meike Haarbosch

Gymzaal Sint Janschool

10.00u - 11.00u

Vrije training

18.30u - 19.30u 19.00u - 20.00u 19.30u - 21.00u

Gymzaal Sint Janschool Baan Baan

Baan

- 67 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr

- 68 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr

Trainingsschema Loop / Trim en Wandel Maandag 09.30u - 10.30u 19.30u - 20.30u 20.30u - 21.30u 20.30u - 22.00u

Trimgroep Trimgroep Trimgroep Trimgroep 90 min

Michel Sanders Jan Joosen Michel Sanders Jan Andries

Baan Baan Baan Baan

Hendrik van Gerven Gert Vermeulen

Bos Baan

Hendrik van Gerven Frans Haarbosch Hendrik van Gerven

Baan Baan Baan

20.30u - 21.30u

Trimgroep Nordic Walking / Sportief Wandelen Trimgroep Loopgroep Middengroep Sportief Wandelen / Nordic Walking Trimgroep

Gert Vermeulen Josien Greenwood

Baan Baan

Woensdag 09.30u - 10.30u 19.30u - 20.30u

Trimgroep Trimgroep

Dianne Oerlemans Jan Joosen / Monique Ensink Antoon Aarden Fons van Berkel / Josien Greenwood / Dianne Oerlemans

Baan Baan

Dinsdag 09.00u - 10.00u 09.30u - 10.30u 13.45u - 14.45u 19.00u - 20.30u 19.30u - 21.00u 20.00u - 21.00u

20.00u - 21.00u Trimgroep 20.30u - 21.45u Instroomgroep (september t / m april)

Baan

Baan

Donderdag 09.30u - 10.30u 19.00u - 20.30u 19.30u - 20.30u 19.30u - 21.00u 20.30u - 22.00u

Trimgroep Loopgroep Trimgroep Middengroep Trimgroep 90 min

Jan Joosen Frans Haarbosch Jos van Dongen Toine van Gils Hendrik van Gerven

Baan Baan Bos Baan Baan

Vrijdag 19.30u - 20.30u

Trimgroep

Hens Koreman

Baan

Zaterdag 09.00u - 10.00u 09.00u - 10.00u 09.30u - 11.00u

Trimgroep Trimgroep Ouderen in beweging

Kees Timmermans Frans Haarbosch Toine van Gils

Baan Bos Baan

- 69 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr

- 70 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr

Verjaardagen April 1-4-1970 1-4-1987 1-4-1969 1-4-1968 2-4-2002 2-4-1945 4-4-1962 4-4-1949 5-4-1965 5-4-1984 5-4-1956 6-4-1983 7-4-1975 8-4-1954 8-4-1957 9-4-1970 9-4-1998 9-4-1971 9-4-1998 10-4-1993 10-4-1955 11-4-1959 11-4-1937 11-4-1964 12-4-1951 12-4-1991 12-4-1948 14-4-1970 15-4-1969 15-4-1934 15-4-1955

Olivier Grootswagers Bas Siemons Jan Trommelen Francoise Verhulst Sharnilah Louer AndrĂŠ Langeveld Friedy de Jong Corrie Rombouts JosĂŠ Kradolfer Davey Danyluk Hens Koreman Marieke van der Pluijm - van Iersel Saskia van Dongen Hans Allard Mieke Vervoort Rene van Strien Rik Verschure Jackelien Baalmans Timo Waars Sander Brabers Jan Willem van Heteren Loes van Dongen Huub Klerx Nicole van de Bosch Ton Zinger Lizzy Boudewijns Christ Timmermans Monique Scheerders-v/d Veeken Aline de Jong Louis Hendrix Rudo Peeters

- 71 -

15-4-1966 16-4-1973 16-4-1951 17-4-1942 18-4-1962 18-4-2003 18-4-1962 20-4-1966 20-4-1959 20-4-2004 21-4-1962 22-4-1945 22-4-1957 24-4-1955 25-4-1958 26-4-1973 26-4-1965 26-4-1957 26-4-1970 27-4-1999 27-4-1953 27-4-1961 27-4-1996 28-4-1949 28-4-1950 29-4-1990 29-4-2005 29-4-1975 29-4-1996 29-4-1964

Patricia Trommelen Bianca Muskens Leny Jansen Gerard Asselman Jacqueline Jansen Joni van Ommen John Wijnen Paul Cosman Jan de Beer Marjolein Bogers Trudy Diepstraten Janke de Weerd Pitty Bakker Adrie Brenders Annelies Simons Elise Hessels Rob Driessen Piet van Loon Marlie van Dongen Nenah van Eijk Ad Rijvers Sabine Broekhoven Jelle Kokx Ben van Zon Jacqueline van der Aa Nadine Broersen Milan Kemmeren Esther Brenninkmeijer Robin Mertens Elly van Nieuwenhoven-Peters


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr

Verjaardagen Mei 1-5-1946 3-5-1957 3-5-1967 3-5-1968 5-5-1969 5-5-1959 6-5-1966 7-5-1969 7-5-1964 8-5-1957 9-5-1975 9-5-2004 10-5-1942 10-5-1942 11-5-1954 11-5-1984 12-5-1970 12-5-1956 13-5-1966 13-5-1955 13-5-1964 14-5-1994 14-5-1963 14-5-1961 14-5-1966 14-5-1952 15-5-1951 15-5-1979 17-5-1957 17-5-1967 17-5-1944 18-5-2005

Bart Dane Leo van der Pol Rene Peeters Karin Maas Dirk de Jong Constance Haarbosch Dorien Ripzaad Moniek van Dommele Simone de Kock Frits van de Velden Arjan van der Lee Femke van Bladel Anny van Tilburg Willem Huberts Bert Lommers Ralph Jacobs Erik van Wanrooy Eugène van den Brand Inge Akkermans Roos Haest Bernadette Laurijsen Robin Flipsen Marjo Leijten Berry Schellekens Regine van Boxel Willie Vermeulen Els Wildeboer Steven Hofstee Hanneke Agterberg Hans Lodewijks Gerard Hendriks Roy de Weerd

18-5-1967 18-5-1972 19-5-1973 19-5-2004 20-5-1998 20-5-1957 21-5-1969 21-5-1970 21-5-2001 22-5-1996 22-5-1968 22-5-1992 24-5-1999 24-5-1970 24-5-1996 25-5-1965 25-5-1991 25-5-1967 25-5-2002 26-5-1953 26-5-1970 27-5-1967 27-5-1951 29-5-1957 29-5-1959 29-5-1943 29-5-1968 29-5-1952 31-5-1957 31-5-1979 31-5-1955 31-5-1966

- 72 -

Hubert Leemans Sandra Zondag Saskia Bottenberg Finn Lodders Lekan Dalenberg Erna Weimar Ilande Poppelaars Erik Emons Jacco de Jong Martijn Flipsen Miranda Wijnen Dion Schellekens Roy van den Corput Karin Geerts Nikki Verhulst Gert Spriensma Yanaika Hommel Anne-Marie Kouters Dora van der Pluijm Dorothee Oosterhuis Michel de Weerd Christ Chabot Anny van der Vleuten Anne-Marie Lemmens Jos van Gils Henny Reinieren Hetty Binnekamp Martin van de Weghe Bernard Oerlemans Jeroen Farla Janie Noorlander Kees Oerlemans


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr

- 73 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr

- 74 -

Lopertje nr 2 2012 jaargang 30  

Lopertje nr 2 2012 jaargang 30