Groen bornem lente 2016

Page 1

GROENKRANT GROEN BORNEM > LENTE 2016

3

BORNEM: NOG MEER 'SAMENTUINEN'

© Foto: Gerda Sallaets

4

LEVE DE DOENERS

In 2001 nam de bosoppervlakte in Vlaanderen met 205 ha toe. In 2014 nam ze met 87 ha af.

BORNEM DOET WAT DE VLAAMSE REGERING VERTIKT TE DOEN Of nog, met een quote van onze schepen van Openbaar Groen Tom Van Bel: “In die drie jaar dat ik schepen ben, heb ik geen enkele vraag gekregen om een boom te planten, erger nog, ik heb tientallen aanvragen gekregen om bomen te vellen.” Dan maar zélf de koe bij de horens gevat. In Bornem hebben we onlangs 10218 bomen geplant. Waarom geen 10200 of 10220, denkt u dan? Die 18 staan voor de 18 eiken die in Breeven gesneuveld zijn om de atletiekpiste en het voetbalterrein te vrijwaren. In de plaats staan er nu 18 nieuwe jongvolwassen bomen. In totaal gaat het om 5 ha bos – te vergelijken met 10 voetbalvelden: dat is op Vlaams niveau

circa 5000 bomen. Tot voor kort gebruikte een landbouwer dit stukje natuurgebied als graasweide. Ook hier konden we rekenen op de hulp van verschillende scholen en verenigingen (De Linde, Sparta atletiekvereniging). Meter en Peter van dit natuurgebied zijn Ianka Fleerackers en Hendrik D’Hertefelt. De laatste 200 bomen zijn voor het geboortebos bestemd.

In drie jaar kreeg ik geen enkele vraag tot planten van een boom misschien een peulschil als je weet dat er in Vlaanderen dagelijks (!) meer dan 6 ha open ruimte verdwijnt. Maar voor Bornem is het een hele opsteker. De twee locaties van de nieuwe bomen zijn de Hoogheide (Branstbos) en het Breeven. Eerlijk is eerlijk, in het Branstbos was het geen compleet nieuw bos, maar hebben we 5000 wintereiken vervangen die twee droge lentes niet overleefd hebben. We kregen hier flinke hulp van de omliggende scholen: Freinetschool ’t Hinkelpad, St.-Bernardus en de Appelboom. De meter en de peter voor dit bos zijn Katleen Van Ruyskensvelde en Jef Schokkaert. Zij houden hier een oogje in ‘t zeil. Het Breevenbos daarentegen is wél een volledig nieuw aangeplant bos met

Met dit project zetten we Bornem op de Vlaamse groene kaart. Groen Bornem draagt hiermee zijn steentje bij tot het verwezenlijken van de Burgemeestersconvenant en het verminderen van de CO2uitstoot. Welke gemeente volgt, om mee het tij te helpen keren? (Dit project loopt in samenwerking met Bos+, Eandis en een privésponsor).

TOM VAN BEL Groene schepen tom.vanbel@groen.be

© Foto: Gerda Sallaets

>

>

Ingrid Pira, Vlaams parlementslid, reikt onze Groene Pluim uit aan Pro Mobiel.

Groen doet je goed! Viermaal fier zijn... Ik ben fier dat we 10218 bomen geplant hebben in Bornem. Dat mensen graag in een groene omgeving wonen is al langer een vaststaand feit. Het komt trouwens de gezondheid ten goede. Het is bewezen dat kinderen in een groenere omgeving minder astma hebben en dat ze ook meer creatief zijn. Ik ben fier over de renovatie van het gemeenschapshuis in Wintam en fier dat 't Ateljeeke binnenkort kan beschikken over een nieuwbouw. Een bloeiend verenigingsleven vormt het cement voor een tolerante samenleving. Ik ben fier dat we binnenkort starten met de vervanging van de oude straatlampen door ledverlichting. Breeven, Vogeltjeswijk in Branst en de Wateringe in Hingene krijgen de primeur. Ik ben fier dat we onze tweede Groene Pluim, in samenwerking met Groen Puurs, hebben mogen toekennen aan Pro Mobiel KleinBrabant. Zij ijveren voor een betere en vooral duurzamere mobiliteit in Klein-Brabant. De uitreiking vond plaats tijdens onze geslaagde nieuwjaarsbrunch, want feesten vinden we ook belangrijk.

NICOLE VAN PRAET Voorzitter Groen Bornem nicole.van.praet1@telenet.be


© Foto: Imagedesk/Bas Bogaerts

SLUIT DE OUDSTE KERNCENTRALES NU

>

Kinderen moeten beschermd worden tegen lucht- en geluidsvervuiling van ongezonde wegen.

De kindnorm: geen scholen, crèches of rusthuizen meer dicht bij drukke verkeerswegen

© Foto: Imagedesk >

Een minimumafstand tussen drukke wegen en scholen of crèches: zo’n maatregel bestaat al sinds 2008 in Nederland. Groen heeft nu een gelijkaardig plan dat voortbouwt op een voorstel van het netwerk “Childproof” van de Gezinsbond; het wil de gezondheid van kinderen en kwetsbare groepen beschermen. In het voorstel dat Vlaams Parlementslid Ingrid Pira indiende, is die minimumafstand voor b.v. scholen en ziekenhuizen 500 meter, voor woongebieden 300 meter. Die afstanden gelden enkel bij nieuwe projecten én als de grenswaarden voor luchtkwaliteit en omgevingsgeluid overschreden worden. Maar voor het zover is, kan er wat gedaan worden, ook aan de weg zelf. Een snelheidsverlaging, fluisterasfalt aanleggen, een weg ondertunnelen of overkappen... Als het voorstel wet wordt, betekent dit voor de geplande A102 tussen Ekeren en Wommelgem: rekening houden met een ziekenhuis, een RVT, scholen en woonwijken die langs het tracé liggen! Ofwel kan de aanleg niet, ofwel moet gekozen worden voor een geheel ondergrondse oplossing. Idem voor de wijk Nieuw Zurenborg vlak bij de Singel en de Antwerpse Ring : die inplanting kan enkel als b.v. de Ring overkapt wordt en de Singel minder verkeer trekt.

De oude kerncentrales van Doel kosten handenvol geld. We hebben hier nu genoeg in geïnvesteerd. Hoog tijd voor hernieuwbare energie!

Op amper vijftien kilometer van de kathedraal van Antwerpen staan de kerncentrales van Doel. En daar gaat het niet goed mee. Dag na dag sukkelen de verouderde en vervuilende centrales voort. Dit kost handenvol belastinggeld. Toch wil de federale regering per se de oudste kerncentrales Doel 1 en 2 tien jaar langer openhouden. Onbegrijpelijk, vindt Groen. “De laatste jaren duiken er alsmaar meer problemen op met de Belgische kerncentrales.” Dat stelt federaal fractieleider Kristof Calvo vast. “Er zitten scheurtjes in de reactorvaten en ze vallen om de haverklapuit. Eigenaar Electrabel is meer bezig met het ontwijken van belastingen dan met het uitwerken van een duurzame energietoekomst.” Terwijl Electrabel amper belastingen betaald, krijgt ze van deze federale regering nog een cadeau met de levensduurverlenging van Doel 1 en 2. Gezinnen krijgen een hogere factuur met o.a. de Turteltaks, Electrabel wordt beloond met extra winsten. Ook in het buitenland groeit de onrust. Heel wat Nederlandse gemeenten dicht bij de Belgische grens en zelfs Duitse

brengen op hun beurt nieuwe jobs met zich mee, meer dan bij kernenergie. De keuze voor hernieuwbare energie is dus goed voor het milieu én voor de werkgelegenheid.” Om die reden heeft Antwerps gemeenteraadslid Wouter Van Besien alle Antwerpse politici opgeroepen om de investeringen in de versleten centrales te stoppen. "Antwerpen heeft in het verleden de fout gemaakt om kernenergie uit te bouwen. Laten we nu samen die fout rechtzetten door energieverspilling weg te werken en de productie van hernieuwbare energie te boosten." Voorlopig willen meerderheidspartijen N-VA, Open VLD en CD&V hier niet van weten. Ook jijzelf kan aan de slag. Groen heeft een website ontwikkeld met handige tips

Hernieuwbare energie is goed voor het milieu én levert extra jobs op ministers zijn zeer bezorgd over de veiligheid. De kans op een kernramp blijft heel klein, maar àls er iets gebeurt, zijn de gevolgen immens. Bij de kernramp in Fukushima werd een zone van 20 kilometer rond de centrales geëvacueerd. Als het in Doel misloopt, moeten grote deel van de provincie Antwerpen en haar omgeving verhuizen. Maar zelfs zonder die veiligheidsrisico’s zijn er redenen genoeg om Doel 1 en Doel 2 onmiddellijk te sluiten, zoals allang voorzien. Pas als bedrijven zeker zijn dat die kerncentrales binnen korte tijd sluiten, weten ze dat hun investeringen in hernieuwbare energie iets zullen opleveren. Die nieuwe investeringen

om over te schakelen op groene stroom. Als iedereen vandaag voor groene stroom kiest, dan sluiten we morgen samen de verouderde kerncentrales van Doel. Alle info vind je op www.wijsluitendoel.be

KRISTOF CALVO Federaal parlementslid - fractieleider kristof.calvo@groen.be

INGRID PIRA Vlaams volksvertegenwoordiger ingrid.pira@groen.be

© Foto: Loes Van Cleemput

2

>

Loes Van Cleemput met particuliere autodelers Jan & Peter (uit Mortsel).

Provinciaal wagenpark binnenkort beschikbaar voor inwoners? Op voorstel van Groen gaat de Provincie Antwerpen onderzoeken of ze haar wagenpark kan openstellen voor autodelen. De eigen wagens worden nu grotendeels alleen tijdens de diensturen gebruikt. Heel wat gemeenten in onze provincie doen dit al. Ze krijgen hierbij de praktische steun van vzw Autopia zodat alles rond contracten, reglementen, verzekeringen en reservaties perfect geregeld is. De provincie beschikt over meer dan 200 dienstwagens. Als die meedoen, kan dat ook een positief effect hebben op andere instanties. Zo worden op termijn niet alleen inwoners maar ook bedrijven en organisaties gestimuleerd om hetzelfde te doen.

LOES VAN CLEEMPUT Provincieraadslid Groen Antwerpen loes.vancleemput@groen.be


Leve de

Yves De Moor, kruidenier 2.0

Inke Huts, mama met scherpe pen

Geen Gwendolyn, Bart of Wouter in de nieuwjaarspeech van Groen-voorzitster Meyrem Almaci. Wel een podium en luid applaus voor vier kleine helden die grootse dingen doen. ‘Groen kiest voor de doeners. Zij die elke dag tonen dat het anders kan.’ Jij ook? Foto’s  Imagedesk

E

r is geen alternatief. De buikriem aanhalen, vooral gezinnen, alleenstaanden en kleine ondernemers. Dat riedeltje kennen we intussen. Het is de stem van de roepers, de mensen die verdelen in plaats van verbinden. ‘Maar dat klopt niet’, vindt Almaci. ‘Steeds meer doeners zijn er net als Groen van overtuigd dat het wèl anders kan.’ De doeners timmeren elke dag opnieuw aan de samenleving van morgen, eentje waar mensen die het moeilijker hebben een hart onder de (buik) riem krijgen. ‘Samen verhogen we zo de druk op onze regeringen.’

‘Groen kiest voor de doeners, want jullie maken het kleine groots. Jullie reiken van onderuit oplossingen aan voor een toekomst die menselijker, eerlijker en gezonder is.’

De Nadia’s Nadia El Allaoui is geen roeper. Nadia is een doener. Elke dag helpt ze jongeren sterker in het leven staan en hun diploma halen. Na haar job is ze als vrijwilliger een luisterend oor voor vluchtelingen in Brussel, Duinkerke of Calais, vooral voor kinderen op de vlucht zonder ouders. Nadia roept niet maar verdient het wel om gehoord te worden. Wat ze doet mag misschien klein lijken in de ogen van de roepers, maar wat is het groots. Zonder haar stond het regeringsbeleid nergens.

De Benjamins Meyrem Almaci

Ook Benjamin Rieder, ceo achter ecokoerierbedrijf Bubble Post, is een doener. Ons land geeft vandaag meer uit – een slordige 5 miljard – aan salariswagens dan aan de trein en de bus samen. Bubble Post roept niet, maar schoot zelf in actie.

Ook

Onder het motto: ‘Breng groen terug in de stad’, brengt Bubble Post pakjes rond met cargo bikes, trikefietsen en elektrische camionettes die de traditionele vrachtwagens in de stad vervangen. Met succes, want Bubble Post wil in 2016 haar personeelsbestand van 120 werknemers verdubbelen. Ook andere bedrijven doen dat: ze werken hun eigen mobiliteitsbudget uit of betalen een hogere fietsvergoeding aan hun werknemers.

Benjamin Rieder, ecokoerier

De Inkes Blogster en alleenstaande mama Inke Huts is één van de duizenden Belgen die dit jaar amper de eindjes aan elkaar zal kunnen knopen. Inke roept niet, ze schrijft. Over hoe moeilijk het is om fulltime te werken en niet rond te komen, over de burnouts waar zoveel mensen mee kampen. En terwijl ze zichzelf in bochten wringt om alle ballen tegelijk in de lucht te houden, blijft ze zich inzetten voor een betere samenleving en geniet van het leven. Vanuit de oppositie ijvert Groen voor concrete voorstellen die mensen als Inke een duwtje in de rug geven als het moeilijker gaat, een samenleving op mensenmaat waar zorgen voor elkaar, als ouder, kind of mantelzorger, geen ticket naar de armoede is.

Nadia El Allaoui, onvermoeibaar vrijwilliger

VOORZITSTER GROEN

Groen breekt lans voor ondernemers

bent een doener

1 op 4

in gezinnen runt mama of papa alleen de boel

1.160.000

vrijwilligers

45.000

starten een eigen zaak

860.000 mantelzorgers

Groen neemt het op voor ondernemers. Niet de Ikea’s, AB Inbev’s en Electrabels van deze wereld, maar mannen en vrouwen met een plan zoals Gentenaar Yves De Moor. De eigenzinnige kruidenier verkoopt geen afval, wel eten dat lokaal en duurzaam wordt geproduceerd.

plan voor flexi-jobs in de horeca, geen Turteltaks maar een berekend tegenvoorstel dat kleine handelszaken, horeca en zelfstandigen veel meer ontziet en een lijvige reeks wetsvoorstellen die de financiële last van beginnende ondernemers draaglijker maakt.

Almaci: ‘Zoals Yves zijn er heel veel doeners in de economie die het sociale en duurzame inbouwen in hun businessmodel. Zij voelen zich niet vertegenwoordigd door een politiek die gelooft dat vooral multinationals onze economie rechthouden. Terwijl net zij dat duwtje in de rug verdienen.’

De economie van morgen is er eentje van samenwerking: een collectief levenswerk van een heel brede groep doeners die elke dag haar stempel op de toekomst drukt in plaats van in Wall Street. Groen wil die stroom meer politiek gewicht geven zodat changemakers de steun krijgen die ze verdienen. Want er is nood aan een overheid die past bij de nieuwe economie: een partner die ondernemers niet tegenwerkt maar ondersteunt en in hen investeert.

Tergend concreet Groen steunt ondernemers met panklare voorstellen: een duurzaam alternatief

DOE MEE, STEUN GROEN groen.be/wordlid

2016 lente nationaal.indd 1

02 219 19 19

info@groen.be

2/29/2016 4:43:11 PM


Vastrijden in Bornem? Het kan anders... Dat je je met de wagen in Bornem-centrum al wel eens kunt vastrijden door de vele bouwkranen en werven is al langer een doorn in het oog. Het kan ánders! Voor kortere afstanden ben je vaker sneller met de fiets dan met de wagen. Ook de gemeente doet nu mee met de "mijn-korteritten-actie". Tussen 1 en 30 juni leggen we, overal waar het mogelijk is, alle verplaatsingen korter dan 5 kilometer op een duurzame manier af, zowel het gemeentebestuur als het personeel doet mee. Groen Bornem doet er nog een schep bovenop: onze schepen Tom Van Bel werkt aan een "Masterplan voor fietsstallingen". De stallingen aan het afgebroken cultureel centrum waren oorspronkelijk voor de sloophamer bestemd. Tom was alert en redde ze op het nippertje. Ze krijgen een nieuw leven ergens in Bornem, zoals bijvoorbeeld aan de gemeenschapshuizen. Ook dát is recycleren en CO2-verminderen! Details over de mijn-korteritten-actie en mogelijkheid tot inschrijven kan je vinden op: //www.mijnkorteritten.be -

Eerste ophaling roze zakken: "stormachtig" succes! Een beetje zenuwachtig - zoals bij het schoentje zetten voor de sint, ... Maar eindelijk, het was zover: we mochten onze roze zak voor het eerst aan de deur zetten. In totaal is er bijna 19 ton opgehaald. Hiermee steken we een aantal grotere gemeenten de loef af. Het succes was zelfs zo groot dat Ivarem een dag meer moest inplannen om in vijf straten een extra ophaling te doen. Het is duidelijk dat de Bornemnaar dit systeem van selectieve afvalophaling genegen is. Ook dát is recycleren en CO2-verminderen! Door het stormachtige weer belandden verscheidene zakken op plaatsen waar ze niet thuis hoorden. Dat kan je vermijden door bij stormweer je plastiekafval pas op de ochtend van de ophaling buiten te zetten. Een extra gewicht op de zak leggen kan ook soelaas brengen. Even de datum kwijt van de volgende ophaling? Er bestaat een app die je hierbij helpt: Recycle! Stel jouw locatie in en je wordt vooraf verwittigd. Maar ook de afvalkalender van de gemeente brengt redding: //www.bornem.be/ophaalkalender -

Getuigenis: "Mijn mandaat bij de sociale huisvestingsmaatschappij" Toen men mij in 2012 vroeg een mandaat op te nemen bij twee raden voor sociale huisvesting heb ik na even aarzelen toegezegd. Ik wist nog niet wat het inhield en of ik wel een nuttige bijdrage kon leveren. Vanaf dag één boeide het me enorm en voelde ik dat het sterk aanleunde bij mijn beroep als verpleegkundige. Waar andere bestuurders vaak zeer rationeel denken, is de meerwaarde die ík in de groep kan betekenen vooral gericht op het sociaal-menselijke. Bijeenkomsten met onze bewoners vind ik daarom zeer belangrijk. Elkaar persoonlijk leren kennen verlaagt voor hen vaak de drempel. Door mijn ervaring als verpleegkundige en contacten met andere gezondheidswerkers kan ik al eens een detailvraag verder uitspitten, op een andere manier, zonder daarbij het beroepsgeheim te schenden. Mee denken en plannen maken is erg fijn, maar ook overleggen over de oplossing van een sociaal conflict: het zijn boeiende taken. Lieve Jespers zit voor Groen Bornem in de raden van bestuur van De Kleine Landeigendom en De Gezellige Woningen.

Deze krant is een uitgave van Groen. Gedrukt op 100% gerecycleerd papier en zonder water door Eco Print Center.

®

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

TUINIEREN: GROENE VINGERS DOEN HET SAMEN

© Foto: Gerda Sallaets

4

>

Nog méér samen tuinieren in een 'samentuin': want het is meer dan alleen maar samen aardappelen rooien of bloemkolen oogsten; we zetten ook in op de sociale meerwaarde.

Samen tuinieren zit in de lift. Ook in Bornem. Vorig jaar startten in Wintam al twee speciale tuintjes waarin inwoners van sociale woningen en patiënten van Eyckerheide groenten verbouwen. Maar nu komen er ook in Bornem op verschillende plaatsen volkstuinen. In Breeven kweken ze al vele jaren hun eigen voedsel. Maar met de Bioploeg Molenveldweg krijgen we er in het centrum van Bornem vanaf de maand mei ongeveer 30 tuiniers bij. Het perceel ligt naast de spoorwegoversteek ter hoogte van de Pedro Colomalaan. Het omvat naast 30 hofjes ook een composthoop, tuinhuis met terras, ecotoilet, handpomp voor grondwater, individuele lockers voor de tuinders, en diverse soorten laag fruit voor iedereen die samen tuiniert. Heel wat bewoners uit de omliggende appartementen en woningen hebben zich al ingeschreven en kunnen zo voor een klein bedrag een perceel van ongeveer 40 m2 bewerken. Peter en meter van het project zijn kok Wim Lybaert en weervrouw Sabine Hagedoren. De weervrouw zorgt voor het goede weer en de kok komt lekkere gerechten voorstellen in "het moestuinpretpark".

We hopen dat het lokale tuinbestuur zelf initiatieven zal nemen om het tuinieren nog aangenamer te maken: een barbecue, een speeltuin voor kinderen, en waarom eens geen receptie zodat iedereen elkaar wat beter leert kennen? Er gelden anderzijds strikte regels omtrent onkruid en het verbod op pesticiden. Maar ook: wie zijn perceel lange tijd niet bewerkt, gaat er onherroepelijk uit. Wil je nog inschrijven? Contacteer Anne Dhaens van het Sociaal Huis. Zij zorgt voor de praktische organisatie. Je kan haar bereiken via het nummer 03 890 60 88 of via e-mail: anne.dhaens@bornem.be. En komen er dan ook nog volkstuinen in Branst, Hingene of Mariekerke? Dat is wel de bedoeling natuurlijk. Wie een perceel weet liggen, mag het alvast melden aan uw groene schepen.

We hebben gekozen om aan dit project ook een sociale dimensie te geven. Enkele tuiniers in spe zullen begeleiding krijgen van het Sociaal Huis om samen een aantal percelen te bewerken. Iedere deelnemer kan bovendien de gratis cursus tuinieren volgen. We willen vooral zorgen voor een gezonde variatie van jong en oud, ervaring en nieuwsgierigheid, lekker eten én iets drinken.

TOM VAN BEL Groene schepen tom.vanbel@groen.be

Groen Bornem

info@groenbornem.be

Nicole Van Praet

www.groenbornem.be

Frans de Laetstraat 19

www.facebook.com/

2880 Wintam

groenbornem

0478 56 16 81


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.