Studiu ScaleOut: Covid-19 Impact Survey - Romanian Tech Startups&Scaleups

Page 1

We build bridges. You grow globally.

The Romanian Startup and Scaleup Tech Ecosystem

and COVID-19 Impact Report


Acest studiu realizat de ScaleOut, program creat în urmă cu doi ani cu numele Start-Up Bridge, în cadrul Fundaţiei Romanian Business Leaders, identifică impactul efectelor generate de răspândirea virusului COVID-19 asupra ecosistemului de startup și scaleup tech din România. Cu 120 respondenţi, exclusiv fondatori de firme tech, suntem convinși că acest studiu este bazat pe o populaţie relevantă statistic pentru mediul antreprenorial din România. Influenţa COVID-19 asupra activităţii firmelor tech de tip startup și scaleup este evidentă: 36,7% dintre fondatorii intervievaţi au văzut deja evoluţii negative și schimbări în business, iar 40,4% estimează că vor fi efecte asupra dezvoltării pe termen scurt și mediu. Pe un ton optimist, am remarcat că doar 38,5% dintre fondatorii români de firme tech de tip startup și scaleup vor reduce costurile cu forţa de muncă din cauza Covid-19.

Rezultatele și viziunea studiului ScaleOut

Ca soluţii pentru viitor, credem că guvernul are pârghiile necesare pentru a fi alături de firmele tech, dar suntem convinși că fondatorii acestor companii vor reuși să își revină și să crească accelerat mai degrabă pe cont propriu și, bineînţeles, cu susţinerea investitorilor (fonduri de venture capital, business angels, platforme de crowdfunding), plus cu sprijinul comunităţilor de afaceri. Comunităţile de business, acceleratoarele de afaceri și educaţia vor deveni și mai importante pentru manageri și antreprenori

în perioada următoare, post-Covid-19. De asemenea, suntem convinși că în contextul unei iminente crize economice, situaţia firmelor românești se va înrăutăţi, dar internaţionalizarea, mentalitatea “Born Global” și exporturile for deveni mai relevante ca niciodată. Ce se va întâmpla când situaţia de acum se va sfârși? Vom avea în continuare moneda naţională mai slabă ca niciodată, cu un decalaj imens în economia noastră și multe oportunităţi de business! Cei care vor planta seminţele internaţionalizării în următorul an își vor proteja companiile pentru viitoarele perioade incerte! Fundaţia Romanian Business Leaders este o comunitate de antreprenori, manageri și profesioniști români din diverse domenii. Ceea ce ne unește este dorinţa de a contribui la un bine public dincolo de interesele de companie, industrie sau domeniu. Credem că România va fi o ţară mai bună pentru business atunci când va deveni o ţară mai bună pentru oamenii ei. Mulţumim partenerilor, colegilor din echipă și celor peste 100 de fondatori români care au făcut posibil acest studiu!

Claudiu Vrînceanu, unul dintre iniţiatorii ScaleOut, autor al studiului “The Romanian Startup and Scaleup Tech Ecosystem and COVID-19”


Pentru multe companii, COVID-19 este momentul primului test real

În mediul eterogen al startup-urilor românești, studiul realizat de Romanian Business Leaders reprezintă o primă și foarte importantă măsurare a pulsului. Importanţa este confirmată de numărul mare de respondenţi și de răspunsurile foarte specifice și concrete privind planurile imediate. Vedem în aceste răspunsuri percepţia unui impact concret, însoţit de o direcţie clară de a reduce cheltuielile, prin amânarea proiectelor și prin scăderea costurilor operaţionale și cu forţa de muncă. Dacă sondajul ar fi repetat, probabil că tendinţele indicate ar fi și mai accentuate odată cu trecerea timpului și adâncirea perioadei de criză. Suntem zilnic implicaţi la nivel personal și profesional în discuţii legate de situaţia în desfășurare. În aceste momente în care mediul de business respectă diligent hotărârile guvernului, există un interes crescut pentru conturarea principalelor scenarii care s-ar putea materializa. În momentele imediat următoare, situaţia de criză va acţiona ca un puternic amplificator al diverselor riscuri financiare și operaţionale.

Opinie *Deloitte este partener al programului ScaleOut.

Cele mai multe companii sunt la primul test real de continuitate a afacerii, pe viu. Puţine businessuri românești au avut chiar și doar planuri de management al situaţiilor de criză documentate, iar răspunsul acestora este în general ad-hoc. Este normal ca în România, o ţară tradiţional ferită de dezastre naturale, să nu fi fost dezvoltate aceste planuri în întreprinderi mici și mijlocii. Este de asemenea normal ca, după această bruscă

și importantă experienţă, majoritatea să înţeleagă că șocurile vin neanunţate sau cel mult cu un foarte scurt avertisment anterior (dacă ne gândim că riscul unei pandemii părea probabil de la începutul lunii ianuarie), și să se pregătească să reacţioneze în mod planificat în faţa evenimentelor. Dacă, în primele săptămâni de la declanșarea crizei, atenţia se concentrează în mod firesc pe acţiunile imediate, pe termen mediu, discuţiile migrează spre oportunităţi ulterioare acestei situaţii. Sigur, durata pandemiei este o primă necunoscută, dar dincolo de aceasta se văd deja tendinţe clare în business. În această perioadă, în diverse domenii de activitate se evidenţiază tot mai mult două categorii de jucători: câștigători detașaţi și pierzători clari, în primul rând din cauza scăderii consumului pe majoritatea segmentelor. Aceasta va duce la o reașezare a businessurilor în viitor, în armonie cu noile tendinţe sociale și cu viitorul profil al consumatorului. Câștigătorii pe termen lung vor fi aceia care vor avea viziunea și puterea de a muta perspectiva dincolo de 2020 și se vor repoziţiona mai puternici și cu mai multă siguranţă.

Claudiu Constantinescu, Senior Manager, Managementul Riscului, Deloitte România.


1.

Este dezvoltarea startup-ului tău influenţată de către evoluţia Covid-19?

Da, am văzut deja evoluţii negative și schimbări; Da, estimăm că vom vedea efecte asupra dezvoltării noastre pe termen scurt și mediu; Nu; Încă nu suntem siguri.

Un procent considerabil dintre antreprenori, puţin peste 40% dintre startup-urile tech, estimează că vor vedea efecte asupra dezvoltării afacerilor pe termen scurt și mediu în contextul COVID-19. Mai mult de o treime (36,7%) dintre fondatorii chestionaţi de echipa ScaleOut afirmă că au văzut deja evoluţii și schimbări considerabile. Dacă ne uităm la cifre și la impactul generat, tendinţa este clară: evoluţia unui număr semnificativ dintre firmele de tech, majoritatea early stage, este nesigură în contextul răspândirii COVID-19 și ca urmare a efectelor negative asupra mediului de business.

Da, estimăm că vom vedea efecte asupra dezvoltării noastre pe termen scurt și mediu 40.4%

36.7% Da, am văzut deja evoluţii negative și schimbări

Încă nu suntem siguri 19.3%

3.7% Nu


2.

Ce te preocupă cel mai mult, ca fondator, din cauza situaţiei curente? Dificultatea în atragerea unei finanţări; Pierderea unor clienţi existenţi/de business; Întârzierea/amânarea atragerii și înrolării unor clienţi noi; Modificările pe supply chain; Probleme de HR sau safety issues cu angajatii; Plăţi întârziate; Amânarea sau întârzierea atragerii/înrolării unor clienţi noi.

Pe cale de consecinţă, există trei zone în care startup-urile tech românești se așteaptă la efecte negative din cauza situaţiei economice actuale: întârzierea sau amânarea atragerii și înrolării unor clienţi noi (42,2%), dificultatea atragerii unei finanţări (24,8)% și pierderea unor clienţi existenţi (16,5%). În opinia noastră, investitorii sunt, în general, precauţi în actualul context și o parte dintre aceștia, fonduri de venture capital și business angels, și-au blocat procesele de investiţii. Finanţarea este întotdeauna o provocare pentru majoritatea startup-urilor, iar atragerea de bani în vremuri de stagnare economică sau caracterizate prin incertitudini devine o provocare și mai critică. Totuși, potrivit observaţiilor noastre, în prezent sunt aproximativ 20 de startup-uri tech care se află într-un proces avansat de a ridica o nouă investiţie.

Pierderea unor clienţi existenţi/de business 16.5%

24.8% Dificultatea în atragerea unei finanţări

Modificările pe supply chain 9.2%

42.2% Întârzierea/amânarea atragerii și înrolării unor clienţi noi

Plăţi întârziate 3.7%

2.8% Probleme de HR sau safety issues cu angajaţii

0.9% Amânarea sau întârzierea atragerii/ înrolării unor clienţi noi


3.

Care dintre efectele de mai jos va avea cel mai mare impact financiar asupra startup-ului tău?

Scăderea veniturilor; Finanţare anulată sau amânată; Amânarea implementării unor proiecte stabilite; Presiunea costului cu forţa de muncă.

Scăderea veniturilor (33,9%) și amânarea implementării unor proiecte stabilite (33,9%) reprezintă efectele cu cel mai mare impact financiar asupra startup-urilor, potrivit studiului realizat de ScaleOut. De asemenea, 22% dintre antreprenori spun că procesul de atragere a unei finanţări a fost anulat sau amânat, iar presiunea costului cu forţa de muncă reprezintă o problemă doar pentru 10% dintre startup-uri tech.

Presiunea costului cu forţa de muncă 10.1%

Finanţarea anulată sau amânată 22.0%

33.9% Scăderea veniturilor

33.9% Amânarea implementării unor proiecte stabilite


4.

Vei reduce costurile cu forţa de muncă din cauza Covid-19?

COVID-19 are un impact parţial asupra joburilor din firmele tech antreprenoriale. În timp ce 61,5% dintre startup-urile tech nu vor reduce costurile cu forţa de muncă și nici nu vor redimensiona echipele, 38,5% iau sau vor lua măsuri pentru a diminua cheltuielile alocate cu resursa umană

Nu 38.5%

Da; Nu.

61.5% Da


5.

Ce acţiune prioritară ai luat sau vei lua cu prioritate în actualul context?

Reduc costurile operaţionale; Opresc procesul de dezvoltare; Reduc orele alocate de echipa mea; Amân anumite plaţi și investiţii; Reduc cheltuielile de marketing.

Pe cale de consecinţă, reducerea costurilor operaţionale este acţiunea luată cu prioritate în actualul context pentru 44,7% dintre antreprenori. Amânarea plăţilor și a investiţiilor este decizia principală asumată de 26,2% dintre fondatorii tech din România, în timp ce 15,5 dintre antreprenori își reduc cheltuielile de marketing.

Opresc procesul de dezvoltare 4.9%

44.7% Reduc costurile operaţionale

Amân anumite plăţi și investiţii 26.2%

8.7% Reduc orele alocate de echipa mea

15.5% Reduc cheltuielile de marketing


Cele 120 firme care au participat la studiul ScaleOut se află în diferite perioade de creștere: seed stage, early growth stage și late growth stage. Verticalele în care sunt active firmele participante la studiu sunt și cele mai dinamice la nivel mondial:

, h c e t n i F , , h a c t , e a T h D h c t l e g t i a d e , A e, B H , l i y h t i b c , r o e g u T c n m i d e , r E ers rce ha ng, s i b e e n y C omm , Rid Lear c h e c n e pte . i S h c a o a a r P i M ts, S ș en I A ym Pa


x

Thank you We build bridges. You grow globally.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.