Page 1

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Publicity Report ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ PRE PUBLICITY POST PUBLICITY


Φιλοδοξία μας αποτελεί ο «Spetses Classic Yacht Race» να καταστεί παγκόσμιος θεσμός, μεταδίδοντας σε διεθνές επίπεδο τις αξίες της ναυτοσύνης και της ευγενούς άμιλλας. Αλέξανδρος Παπαδόγγονας Πρόεδρος Ν.Ο.Ε.


ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος Ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος, δημιουργήθηκε το 1933 και έχει ως στόχο την προβολή του αθλήματος της ιστιοπλοΐας στην Ελλάδα, την εκπαίδευση και ψυχαγωγία των μελών του με αθλητικές θαλάσσιες δραστηριότητες και την προώθηση του ναυτικού τουρισμού. Έχοντας συμβάλλει από το 1937, στη διοργάνωση πολλών εκδηλώσεων, όπως Παγκόσμιοι, Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς Αγώνες Regatta, το 2011 αποφάσισε να διοργανώσει τον “Spetses Classic Yacht Race”. Κεντρική ιδέα αυτού του μοναδικού αγώνα ήταν ο συγκερασμός θεσμών κοινής κληρονομιάς και κλασικής αισθητικής σε συνδυασμό με διεθνούς κύρους οργανισμούς με σκοπό τη δημιουργία ενός σημαντικού αγώνα. Η διοργάνωση του ξεχωριστού αυτού αγώνα στο νησί των Σπετσών αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να τιμηθεί η συμβολή του ιστορικού αυτού νησιού στον Αγώνα της Ελληνικής Επανάστασης καθώς επίσης και να θαυμάσουμε όλοι από κοντά τα εντυπωσιακά κλασσικά σκάφη και παραδοσιακά καΐκια της χώρας μας. Η μακρά παράδοση του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδoς στη διοργάνωση διεθνών αγώνων σε συνδυασμό με τη μοναδική φυσική ομορφιά του στενού του Αργολικού Κόλπου αλλά και η ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά των Σπετσών αποτελούν εχέγγυα για να καταστεί ο Spetses Classic Yacht Race θεσμός, παγκοσμίως. Ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδoς είναι ένας από τους παλαιότερους και μακράν ο ενδοξότερος Ναυτικός Όμιλος στην Ελλάδα. Για 70 και πλέον χρόνια στους χώρους του έχουν συνυπάρξει άνθρωποι της θάλασσας, ιδιοκτήτες σκαφών και θαλασσοπόροι, αναδεικνύοντας τον σε κέντρο των αγώνων σκαφών στην Ελλάδα.


Επικοινωνιακό Υλικό

Λογότυπο

06


Αφίσα

07


Επικοινωνιακό Υλικό

Banner

08


Poseidonion Grand Hotel

09


Επικοινωνιακό Υλικό

Προσκλήσεις

Invitation EðåéäÞ üëïé ÷ñåéáæüµáóôå íá áöõðíßóïõµå ôï áèëçôéêü µáò ðíåýµá êáé íá îáíáâñïýµå ôçí öüñµá µáò ðñéí áðü ôï ÷åéµþíá... åëÜôå óôéò ÓðÝôóåò ãéá ôéò öèéíïðùñéíÝò óõíáíôÞóåéò åõãåíïýò ܵéëëáò. Since we all need to recreate our athletic spirit and shape before the winter... come to Spetses for our autumn gatherings of gentle competition.

Èáëáóóéíïß êáé éóôéïðëüïé 30 Óåðôåµâñßïõ - 2 Ïêôùâñßïõ óôï 1ï ÄéåèíÞ Áãþíá Êëáóóéêþí Óêáöþí êáé Ðáñáäïóéáêþí Êáúêéþí Seafarers and Sailors 30 September - 2 October The 1st international Classic Sailing Yachts and Traditional Aegean boats Race

www.classicyachtrace.com

Äñïµåßò êáé âáäéóôÝò 16 Ïêôùâñßïõ óôïí 1ï Spetses mini Marathon µå äýï äéáäñïµÝò: 26 ÷ëµ/ Island Round / ÐëÞñçò öõóéïëáôñéêüò ãýñïò ôïõ íçóéïý 5 ÷ëµ/ Fun Run / Éóôïñéêüò ãýñïò ôïõ íçóéïý Runners and walkers 14 to 16 October 1st Spetses mini Marathon with alternative options: 26 Km in open nature around the island 5 Km historical fun run in the village

www.spetsesmarathon.com

Hospitality partner

www.poseidonion.com

10


Ðñüóêëçóç EðåéäÞ üëïé ÷ñåéáæüµáóôå íá áöõðíßóïõµå ôï áèëçôéêü µáò ðíåýµá êáé íá îáíáâñïýµå ôçí öüñµá µáò ðñéí áðü ôï ÷åéµþíá... åëÜôå óôéò ÓðÝôóåò ãéá ôéò öèéíïðùñéíÝò óõíáíôÞóåéò åõãåíïýò ܵéëëáò. Èáëáóóéíïß êáé éóôéïðëüïé 30 Óåðôåµâñßïõ - 2 Ïêôùâñßïõ óôï 1ï ÄéåèíÞ Áãþíá Êëáóóéêþí Óêáöþí êáé Ðáñáäïóéáêþí Êáúêéþí

Äñïµåßò êáé âáäéóôÝò 16 Ïêôùâñßïõ óôïí 1ï Spetses mini Marathon µå äýï äéáäñïµÝò: 26 ÷ëµ/ Island Round / ÐëÞñçò öõóéïëáôñéêüò ãýñïò ôïõ íçóéïý 5 ÷ëµ/ Fun Run / Éóôïñéêüò ãýñïò ôïõ íçóéïý

www.classicyachtrace.com

www.spetsesmarathon.com

×ïñçãüò Öéëïîåíßáò

www.poseidonion.com

ÍÁÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ ÅËËÁÄÏÓ

11


Επικοινωνιακό Υλικό

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙς

12


Σημαίες

13


Επικοινωνιακό Υλικό

Web Site

14


15


Pre-Publicity


Publicity Report • Pre-Publicity

Δελτίο Τύπου

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διεθνής Αγώνας Κλασσικών Σκαφών και Παραδοσιακών Καϊκιών Σπέτσες 2011 30 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2011 Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2011, ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος διοργανώνει για πρώτη φορά τον «Διεθνή Αγώνα Κλασσικών Σκαφών και Παραδοσιακών Καϊκιών – Σπέτσες 2011» (“Spetses Classic Yacht Race”), με τη συμμετοχή μερικών από τα πλέον όμορφα κλασσικά σκάφη και παραδοσιακά καΐκια στην Ελλάδα. Ο αγώνας τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Σπετσών. Μέχρι στιγμής περίπου 28 σκάφη, 17 κλασσικά ιστιοπλοϊκά, με το πιο παλιό να έχει ναυπηγηθεί τη δεκαετία του 1920 και 11 παραδοσιακά καΐκια, έχουν δηλώσει συμμετοχή, μεταξύ αυτών το FLAMINGO του 1928, κατηγορίας 8-Meters, το CANDIDA του 1929, κατηγορίας J-Class, το GLARAMARA του 1947, η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ του 1945, η ΑΦΡΟΕΣΣΑ και ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Ο αγώνας περιλαμβάνει παράκτιες ιστιοδρομίες με φόντο τις ακτές της Πελοποννήσου και των Σπετσών, όπως και περίπλου σημαντήρων. Οι κάτοικοι και επισκέπτες των Σπετσών θα έχουν την δυνατότητα να απολαύσουν το μοναδικό θέαμα, βγαλμένο από μια άλλη εποχή. Στόχος του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος είναι ο φετινός αγώνας να θέσει τις βάσεις για έναν διεθνούς βεληνεκούς αγώνα που από το 2012 και κάθε δύο χρόνια θα συγκεντρώνει μερικά από τα καλύτερα και πιο όμορφα κλασσικά σκάφη του κόσμου και παραδοσιακά καΐκια του Αιγαίου στις Σπέτσες. Η μακρά παράδοση του Ν.Ο.Ε. στη διοργάνωση διεθνών αγώνων σε συνδυασμό με την μοναδική φυσική ομορφιά του στενού του Αργολικού κόλπου αλλά και τις ιστορικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των Σπετσών, δίνουν τη δυνατότητα στο «Spetses Classic Yacht Racing Week» να γίνει θεσμός παγκοσμίως. Σημαντικός υποστηρικτής της διοργάνωσης είναι το «Poseidonion Grand Hotel»(www.poseidonion.com) που αποτελεί Ac-

18


commodation Partner του αγώνα και στο οποίο θα λάβει χώρα η τελετή απονομής επάθλων στους νικητές. Επίσης θα γίνει και απονομή επάθλου στο σκάφος με την καλύτερη εμφάνιση πληρώματος. Παράλληλα το Ποσειδώνιο θα λειτουργήσει ως «κέντρο» της διοργάνωσης, όπου θα στεγαστεί η Γραμματεία των αγώνων καθώς και το Κέντρο Τύπου, φιλοξενώντας τόσο τους διοργανωτές όσο και τους δημοσιογράφους που θα καλύψουν τη διοργάνωση. Για την προώθηση του αγώνα στο εξωτερικό η Dolphin Capital & Partners και τα Αman Resorts θα διαθέσουν ελικόπτερο για την φωτογραφική κάλυψη του αγώνα. Για περισσότερες πληροφορίες: Γραμματεία Αγώνων Ν.Ο.Ε Τηλέφωνο: 210 – 42 20 506 Κινητό Τηλέφωνο: 690 90 46 525 Fax: 210 – 41 27 757 Email: sailing@ycg.gr Ιστοσελίδα Αγώνα: www.classicyachtrace.com Ιστοσελίδα Ν.Ο.Ε: www.ycg.gr Για media inquiries: Communication Lab (www.clab.gr) κ. Θοδωρής Φίλιππας 210-8015989 tfilipas@clab.gr

19


PUBLICITY REPORT • PRE-PUBLICITY

ΔήμοσίευμΑτΑ

l ³·¯¶¦ l +RPH(QWHUWDLQPHQW l 6SRUW l —¹¿½³´¨ l ³¬µ©¹ l 2UJDQL]HU l

2

4

1

3

Óåðôݵâñéïò 2011  LIVE: Οι πρώτες µέρες του φθινοπώρου µάς προσκαλούν στο open air «Ark festival» στην Τεχνόπολη, µε την αφρόκρεµα των νέων Ελλήνων µουσικών: Burger Project, Μαρα-βέγιας, Monika κ.ά. (arkfestival.gr, 12-13/9).  ΤΕΧΝΗ: Στην έκθεσή του «Ωρό-Σηµα», ο Θανάσης Μπίρλης χρησιµοποιεί µε επινοητικότητα ένα ευρύ φάσµα µέσων και υλικών, µε τα εξαρ εξαρτήµατα παλαιών ρολογιών να πρωτοστατούν. (15-24/9, Gallery Genesis, Χάρητος 35, Αθήνα). ΣΙΝΕΜΑ: Οι 17ες Νύχτες Πρεµιέρας προτάσσουν τον κινηµατογράφο ως αντίδοτο στην κατήφεια της κρίσης. (14-25/9, aiff.gr).  ΡΕΓΚATA: Το πρώτο Spetses Classic Yacht Race φιλοξενεί διάσηµα σκάφη, όπως το περίφηµο, ξύλινο καΐκι «Αφρόεσσα» ή το πανέµορφο «Tincano» (φωτό) του Αντώνη Βορδώνη. (30/9-2/10, classicyachtrace.com).  ΚΡΑΣΙ: Για την τριήµερη γιορτή των Οινοπαραγωγών Νεµέας, το οινοποιείο Domaine Helios της «Σεµέλης» γιορτάζει τη νέα σοδειά µε ξεναγήσεις και γευστική δοκιµή κρασιών. (2-4/9, Κούτσι Νεµέας).  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Μετά το καλοκαιρινό του sold out, το µουσικό θεατρικό «Αριστοφάνους 11» των Σπείρα Σπείρα παρατείνεται για πέντε παραστάσεις. (6-10/9, Ελλη Ελληνικός Κόσµος).  ΚΟΚΤΕΪΛ: O διάσηµος σεφ Daniel Boulud και ο mixologist Xavier Herit αποκαλύπτουν τα µυστικά τους στον

6

8

7

[SVKERM^IV]

5 1. Árk Festival. 2. ÈáíÜóçò Ìðßñëçò. 3. Íý÷ôåò ÐñåµéÝñáò. 4. Spetses Classic Yacht Race. 5. Chateau Semeli. 6. ÁñéóôïöÜíïõò 11. 7. Tá êïêôÝéë ôïõ Daniel Boulud. 8. ¸ñíåóô ×ݵéíãïõåú. 9. Ádidas Originals by David Beckham. 10. ¢ããåëïò Ôá÷ôóÞò.

$›šžš˜—”¡Œ–’•ŒœŒ—ŒŽ•Œ

9

02 Status_Organizer.indd 28

StAtuS, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

20

οδηγό «Cocktails & Amuse-Bouches For Her & For Him» (εκδ. Assouline). Â ΡΕΤΡΟΣΠΕΚΤΙΒΑ: «Ernest Hemingway: From Life to Fiction». Έκθεση-αφιέρωµα µε χειρόγραφα, εξώφυλλα βιβλίων και σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό, στην Ελληνοαµερικανική Ένωση. (19/9-18/10). Â TREND: Βρετανικό στυλ και καθαρές γραµµές: Τα πρώτα ρούχα και αξεσουάρ της συλλογής «Αdidas Originals by David Beckham/Design J. Bond» κυκλοφορούν ήδη. (adidas.com/originals/gr). Â ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ: Ο Άγγελος Ταχτσής εκθέτει στη Σκιάθο για τα 100 χρόνια του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη (1-11/9, Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήµου, Μπούρτζι).

10

5/9/2011 12:46:42 µµ


ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

21


Publicity Report • Pre-Publicity

Δημοσιεύματα

ΤΟ ΒΗΜΑ, 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

22


ΒΡΑΔΥΝΗ, 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

23


Publicity Report • Pre-Publicity

Δημοσιεύματα

ΒΗΜΑGAZINO, 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

24


ΒΗΜΑGAZINO, 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

25


Publicity Report • Pre-Publicity

Δημοσιεύματα

ΒΗΜΑGAZINO, 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

26


ΕΣΤΙΑ, 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

27


Publicity Report • Pre-Publicity

Δημοσιεύματα

REAL NEWS, 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

28


ΕΘΝΟΣ, 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

29


Publicity Report • Pre-Publicity

Δημοσιεύματα

ΕΘΝΟΣ, 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

30


ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ - “ΤΑΞΙΔΙΑ”, 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

31


Publicity Report • Pre-Publicity

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Δημοσιεύματα

www.protothema.gr

www.downtown.gr

32


www.tovima.gr

www.zougla.gr

33


Post-Publicity


Publicity Report • Post-Publicity

Δελτίο Τύπου

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διεθνής Αγώνας Κλασσικών Σκαφών και Παραδοσιακών Καϊκιών Σπέτσες 2011 30 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2011 Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2011, ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος, υπό την αιγίδα του Δήμου Σπετσών, διοργάνωσε για πρώτη φορά τον «Διεθνή Αγώνα Κλασσικών Σκαφών και Παραδοσιακών Καϊκιών – Σπέτσες 2011» (“Spetses Classic Yacht Race”), με τη συμμετοχή μερικών από τα πλέον όμορφα κλασσικά σκάφη και παραδοσιακά καΐκια στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της ανάδειξης των ελληνικών αξιών και της μακραίωνης ναυτικής παράδοσης της Ελλάδας, και με ιδανικό φόντο τις δαντελωτές ακτές της Πελοποννήσου και των Σπετσών, κατά τη διάρκεια του τριημέρου οι κάτοικοι των Σπετσών αλλά και επισκέπτες, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το εντυπωσιακό θέαμα ιστιοδρομιών κλασσικών σκαφών αλλά και παραδοσιακών καϊκιών, στο πνεύμα του ευ αγωνίζεσθαι. Μάλιστα η συμμετοχή παραδοσιακών καϊκιών αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία του συγκεκριμένου αγώνα καθώς τα εν λόγω καΐκια είναι διεθνώς γνωστά ως «Aegean Classic Schooners». Ο τίτλος τους κρύβει ένδοξη ιστορία καθώς κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, το Βρετανικό Ναυτικό, τα είχε επιτάξει, αποκαλώντας τα «Schooners of the Levant». Στόχος των διοργανωτών, μάλιστα, είναι η καθιέρωση των ιστορικών αυτών καϊκιών και η συμμετοχή τους και σε άλλους αγώνες, όπως ο, διεθνούς βεληνεκούς, αγώνας που από το 2012 και κάθε δύο χρόνια θα συγκεντρώνει μερικά από τα καλύτερα και πιο όμορφα κλασσικά σκάφη του κόσμου και παραδοσιακά καΐκια του Αιγαίου στις Σπέτσες. Ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδας, κύριος Αλέξανδρος Παπαδόγγονας δήλωσε για τη σημαντική αυτή διοργάνωση: «Σε μια περίοδο κρίσης είναι πολύ σημαντικό να οργανώνονται τέτοιοι αγώνες που φέρουν την Ελλάδα στο προσκήνιο με ένα θετικό μήνυμα και που σε βάθος χρόνου μπορούν να τονώσουν την ελληνική οικονομία» Στις δύο κατηγορίες ιστιοδρομιών, συμμετείχαν 23 σκάφη, 12 κλασσικά ιστιοπλοϊκά, με το πιο παλιό να έχει ναυπηγηθεί τη δεκαετία του 1920 και 11 παραδοσιακά καΐκια, μεταξύ αυτών το FLAMINGO του 1928, κατηγορίας 8-Meters, το CANDIDA του 1929, κατηγορίας J-Class, το GLARAMARA του 1947, η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ του 1945, η ΑΦΡΟΕΣΣΑ και ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

36


Οι νικητές του αγώνα κατά τη κατηγορία είναι οι εξής: Παραδοσιακά Καΐκια: 1. Careta Careta, Andrick Delaroche 2. Αίολος Σπετσών, Νικόλαος Μοσχονάς 3. Νότιος Άνεμος, Αλέξης Στράτος Κλασικά Σκάφη: 1. Glaramara, Γεώργιος Ανδρεάδης 2. Flamingo, Αντώνης Νικολάρας 3. Escapade, Σωτήρης Παυλόπουλος Βραβείο καλύτερης εμφάνισης πληρώματος: Πλήρωμα Παραδοσιακού Καικιού «Τρίτων» (καπετάνιος Μάκης Δαρζέντας) για την παραδοσιακή υδραίικη φορεσιά. Η τελετή απονομής έλαβε χώρα με κάθε επισημότητας στη θρυλική βεράντα του εμβληματικού «Poseidonion Grand Hotel»(www.poseidonion.com), σημαντικού υποστηρικτή και Accommodation Partner του αγώνα. Επίσης, το ιστορικό ξενοδοχείο αποτέλεσε το «κέντρο» της διοργάνωσης, καθώς εκεί στεγάστηκε η Γραμματεία των αγώνων και το Κέντρο Τύπου, φιλοξενώντας τόσο τους διοργανωτές όσο και τους δημοσιογράφους. Ο διευθύνων σύμβουλος της «Πρωτοβουλίας Σπετσών ΑΕ» που διαχειρίζεται το ξενοδοχείο, κύριος Αντώνης Βορδώνης δήλωσε: «Πρόκειται για μια γιορτή του ναυταθλητισμού σε ένα τοπίο απαράμιλλης ομορφιάς όπως είναι οι Σπέτσες. Τιμούμε την παράδοση του τόπου κάτι που άλλωστε έχουμε κάνει και με την αναβίωση του ιστορικού Ποσειδωνίου. Ταυτόχρονα φωτίζουμε το πρόβλημα της ερήμωσης και των ταρσανάδων και των οικονομικών προβλημάτων τους φέρνοντας τα καλύτερα παραδείγματα τις ομορφιάς που δημιούργησαν στον τόπο καταγωγής τους, τα καΐκια, που αιώνες τώρα χτίζονται εδώ.» Η επιτυχία που σημείωσε ο φετινός «Spetses Classic Yacht Race» καθώς και η μακρά παράδοση του Ν.Ο.Ε. στη διοργάνωση διεθνών αγώνων σε συνδυασμό με την μοναδική φυσική ομορφιά του στενού του Αργολικού κόλπου αλλά και τις ιστορικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των Σπετσών, δίνουν τη δυνατότητα στο «Spetses Classic Yacht Racing Week» να γίνει θεσμός παγκοσμίως.

Για περισσότερες πληροφορίες και media inquiries: Communication Lab (www.clab.gr) κ. Θοδωρής Φίλιππας 210-8015989 tfilipas@clab.gr

37


Publicity Report • Post-Publicity

Δημοσιεύματα

STATUS, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

38


HELLO, 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

39


Publicity Report • Post-Publicity

Δημοσιεύματα

HELLO, 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

40


ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

41


Publicity Report • Post-Publicity

Δημοσιεύματα

ΕΣΤΙΑ, 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

42


ΕΣΤΙΑ, 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

43


Publicity Report • Post-Publicity

Δημοσιεύματα

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

44


ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

45


Publicity Report • Post-Publicity

Δημοσιεύματα

REAL NEWS, 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

46


“K” ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

47


Publicity Report • Post-Publicity

Δημοσιεύματα

“K” ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

48


“K” ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

49


Publicity Report • Post-Publicity

Δημοσιεύματα

“K” ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

50


“K” ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

51


Publicity Report • Post-Publicity

Δημοσιεύματα

“K” ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

52


LIFE.ΔΡΑΣΗ στις βεράντες του Ποσειδωνίου, µε απρόσκοπτη θέα στο µοναδικό θέαµα και ατµόσφαιρα που παρέπεµπε σε αρχές καλοκαιριού στην Aγγλία, στη διάρκεια µιας Royal Regatta ή σε κάποιο µυθιστόρηµα του Σκοτ Φιτζέραλντ. Tο µπελ επόκ ξενοδοχείο του προηγούµενου αιώνα, πλήρως ανακαινισµένο, σε συνδυασµό µε τα ιστορικά σκάφη (το παλαιότερο ήταν το Flamingo, του ����, ιδιοκτησίας Aντώνη Nικολάρα), δηµιουργούσε µια ροµαντική διάθεση «στην αναζήτηση του χαµένου καιρού», που τόνιζε ο γκριζογάλανος φθινοπωρινός αργολικός ουρανός. Η πανδαισία της φύσης φάνταζε ακόµη πιο υπέροχη µέσα από τις φουσκάλες του Prosecco του καφέµπαρ Brasserie, του Ποσειδωνίου.

Η

������� όλων αυτών των σκαφών στο πέρασµα ΣπέτσεςΠόρτο-Xέλι µέσα στον OκτώREGATTA βριο ήταν απλώς η πρεµιέρα ενός αγώνα που θέλει να γίνει θεσµός και να ξεχωρίσει ανάµεσα στους αντίστοιχους διεθνείς, όπως προσδιόρισε ο Mανώλης Bορδώνης, ο πρόεδρος της Mε κινητήρια δύναμη τον φθινοπωρινό αέρα, παλαιά Σπετσών που ανέλαβε ιστιοφόρα και καΐκια σύστησαν φέτος τον 1ο Διεθνή Aγώνα Πρωτοβουλίας την ανάπλαση και εκµετάλλευση του Kλασικών Σκαφών Σπέτσες 2011, ο οποίος προσδίδει ιστορικού ξενοδοχείου. «Eδώ το πέρασµα επιτρέπει κάτι το πολύ σπάνιο: Εχεις αίγλη και ατμόσφαιρα εποχής στην περιοχή. συνεχή οπτική επαφή µε όλα τα σκάφη Από τον TΑΚΗ KΑΡΗ και παρακολουθείς την εξέλιξη του αγώνα. Σε άλλους αγώνες τα πλοία φεύγουν � ������ ξύλινες σιλουέτες ας δύναµης της εκδήλωσης- όσο και έξω στη θάλασσα και απλά περιµένεις των ιστορικών σκαφών έσκι- από την απέναντι πλευρά, την Kόστα, την άφιξη. Γι’ αυτό ο Aγώνας ξεχωρίζει ζαν τα κύµατα του Aργοσα- επαληθεύοντας τη ρήση ότι το κλασι- διεθνώς», επισηµαίνει ο κ. Bορδώνης. Aκόµη κι αν στη βεράντα του ρωνικού, µε µόνη κινητήρια κό σκάφος όπως και οι ωραίες Ποσειδωνίου συναντούσε κάδύναµη τον ελληνικό αέρα του Oκτωβρί- γυναίκες δεν έχουν ηλικία. ποιος σηµαντικά ονόµατα ου, ανάµεσα στις Σπέτσες και τις ακτές Eτσι η νικήτρια της καΜεγαλώνοντας της ναυτιλίας και απογότης Aργολίδας. O �ος ∆ιεθνής Aγώνας τηγορίας ιστιοφόρων, η ανάμεσα σε παραδοσιακά νους ιστορικών οικογεKλασικών Σκαφών Σπέτσες ����, ήτοι Glamarama του Γιώργου καρνάγια, ο Μαν. Βορδώνης αγάπησε την ιστορία του νησιού νειών, κυριαρχούσε η αRegatta, που διοργάνωσε ο Nαυτικός Aνδρεάδη, ναυπηγήθηκε της Mπουμπουλίνας και των πλότητα και η ακεραιόOµιλος Eλλάδος, έλαβε χώρα από τις το ���� ενώ στην κατηκαπεταναίων, τα ξύλινα σκάφη τητα που χαρακτηρίζουν �� Σεπτεµβρίου ώς τις � Oκτωβρίου µε γορία κλασικών καϊκιών, μιας (άλλης) εποχής και τον τον ναυταθλητισµό, απαιαφετηρία και τερµατισµό τις Σπέτσες. νικήτρια προκηρύχθηκε ναυταθλητισμό εν γένει. τητικό σπορ, µε απόλυτη ∆ώδεκα παλαιά ιστιοφόρα και έντεκα η Caretta-Caretta, του κ. ιεραρχία µέσα στο σκάφος. καΐκια διαγωνίστηκαν για το τρόπαιο, Aντρίκ Nτελαρός, παραδοΕτσι, η όλη αίσθηση της εκδήλωπροσφέροντας ένα µοναδικό θέαµα τό- σιακό καΐκι από ντόπιο ταρσανά σης διαφοροποιούνταν από τις καταστάσο από τις Σπέτσες και τη βεράντα του (αγνώστου ηλικίας). ξενοδοχείου εποχής, Ποσειδώνιο Grand Kιάλια, καπέλα, µαρινιέρες, εσάρπες, σεις υπερβολής ή εξαθλίωσης, που µας Hotel -µεγάλου χορηγού και κινητήρι- νιτσεράδες και Docksides παρέλασαν περιβάλλουν τον τελευταίο καιρό.

Ο

«Η Pεγκάττα με καΐκια αποτελεί ελληνική πρωτοτυπία. Θέλουμε να αναδείξουμε τα λιγοστά καΐκια που υπάρχουν, γιατί είναι σημαντικό κεφάλαιο της ελληνικής ναυτικής παράδοσης».

NIKOS ALEVROMYTIS

Aνεμος αισιοδοξίας

032 | Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ | νοεµβριοσ 2011

ΕΙΚΟΝΕΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

53


Publicity Report • Post-Publicity

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Δημοσιεύματα

www.noam.gr

www.neaepohi.gr

54


www.saronicmagazine.com

www. enet.gr

55


www.classicyachtrace.com

Communication & PR: C LAB | www.clab.gr

Classic Yacht Race 2011 Publicity Report  

Περιγραφή του Classic Yacht Race

Classic Yacht Race 2011 Publicity Report  

Περιγραφή του Classic Yacht Race

Advertisement