civil_kapocs_2012_szemet_ugy_teljes

Page 1

Civil Kapocs

AZ AL S Ó N É M E D I S ZE M É T B ÁN YA T Ö RT É N E T E Tisztelt Alsónémediek!

Ha már érdemben nem nagyon lehet mit tenni, legalább okuljunk belőle! Az Alsónémedi szemétbányával foglalkozó kiadványunk célja, hogy minden Alsónémedi lakos számára világossá és érthetővé tegyük az egykori szemétbányánk pontos történetét. Be fogjuk mutatni, hogy ki, mikor, milyen szerepet vállalt ebben a gyalázatos történetben. A hiteles bemutatásához több ezer oldalnyi irat megismerésén kívül megszereztük az összes elérhető közhiteles térképészeti fotót és műholdas felvételt annak érdekében, hogy egyértelműen - és nem utolsósorban bizonyíthatóan - támasszuk alá az általunk leírtakat. Mindenképpen törekedni fogunk a tárgyilagosságra és lehetőleg tartózkodni fogunk a személyeskedéstől - ami érthető okokból teljesen nem lesz elkerülhető. Dr. György Balázs és Vincze József polgármester urak véleményére is kíváncsiak lettünk volna, de sajnos egyikük sem méltóztatott megszólalni, pedig szerintünk ennyivel minimum tartoztak volna a falunk lakóinak. Nem kevésbé az utókornak.

Alaptörvényünkben is biztosított jogunk a közvetlen környezetünk állapotának pontos ismerete. A lezárt lerakó tényleges állapotának megismerése azért lenne fontos, hogy tisztázzuk jelenthet-e valamilyen rövid- vagy hosszútávú veszélyt a korábban a több méterrel alámélyített, de szigetelés nélkül készült lerakó. Hosszútávon nem a szőnyeg alá söprés a megoldás, hanem tiszta víz öntése a pohárba. Sajnos sok tekintetben a tények kimondásán és az összefüggésekre rámutatáson kívül már több lehetőségünk nem maradt, de töretlenül hiszünk a nyilvánosság erejében és az olvasóink józan ítélőképességében. Mi 'csak' összegyűjtöttük és logikailag felépítve rendszereztük a tényeket. Ki-ki a saját végső következtetését úgyis maga fogja majd levonni. Itt szeretnénk köszönetet mondani a segítőknek, együttműködőknek és utoljára, de elsősorban az Ökotárs Alapítványnak, mert a támogatásuk nélkül nem tudtuk volna megvalósítani ezt a projektet. Civil Kapocs Egyesület

seg ítü n k ti sztá n l á tn i - www. ci vi l ka pocs. h u


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.