Page 1

I denne måned sætter Cypressen fokus på Gudstjeneste-teamet, der står for gudstjenester, lovsang, forbøn og velkomstteamet. Læs mere inde i bladet!

UDGIVET AF CITYKIRKEN ÅRHUS

4 - MAJ - 2011


Indhold

Deadline

Kære læser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 TEMA: Gudstjeneste-teamet . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 5 En relevant kirke... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 7 Vi kan alle tjene med bøn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Vi præsenterer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Undreboxen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Månedens digt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Siden sidst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Bladet udkommer 10 gange om året (hver måned undtagen januar og juli). Vi bestræber os på at udkomme den sidste søndag i måneden. Deadline for modtagelse af stof er d. 5. i måneden. Ønsker du eller nogen du kender at få bladet sendt med posten, så kontakt os gerne. Kontakt os også gerne med dine kommentarer, gode idéer osv. Skriv nu til os! Det er ikke en bøn - bare en opfordring: skrivnutilos@ckirken.dk

Billeder fra Citykirkens fødselsdag . . . . . . . . . . . . 13 Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 -15

Kontaktinformation Viborgvej 173 Postboks 1247 DK-8210 Aarhus V www.ckirken.dk

Kirkens kontor Ved sekretær og administrator Karin Kühl Tirs. - fre. kl. 09.00 - 13.00 Tlf.: 86 15 24 88 kontor@ckirken.dk Bankkonto Sparekassen Hobro, Viby Afd. Reg.nr.: 8140, Kontonr.: 730092 Pedel Klaus Jars Tlf.: 60 85 16 25 pedel@ckirken.dk Kirkens præster Bergur Skovgaard Tlf.: 31 38 53 11 bs@ckirken.dk

Citykirken Århus

2

CITYKIRKEN ÅRHUS

Johnny Hansen Tlf.: 20 96 99 15 jh@ckirken.dk

Niels Hald Larsen Tlf.: 22 92 46 37 nhl@ckirken.dk

Jürgen Galonska Tlf.: 31 18 83 11 jg@ckirken.dk

Tove Merrild Tlf.: 26 46 64 88 tm@ckirken.dk

Christina Kristensen (Ungdomspræst) Tlf.: 28 77 01 66 ck@ckirken.dk

Teenageleder Søren Senholt Tlf.: 22 56 56 75 ss@ckirken.dk

Ledergruppen (ud over præsterne): Andreas Beck Larsen Tlf.: 86 11 80 15 abl@ckirken.dk

Fountain of Life Ministries

Inge Korshøj Steffensen Tlf.: 60 74 10 48 iks@ckirken.dk Louise Høgholm Larsen Tlf.: 50 91 49 19 ll@ckirken.dk

(Assyrerkirken)

Pastor Romel Shaol Yokhena Tlf.: 60 47 18 31 romel@folm.dk www.folm.dk Gudstjenester i Frikirken ved Runddelens tidligere kirke på Skolevangs Allé 19 i Risskov. Der prædikes på aramæisk og arabisk.

Kirkebladet Cypressen skrivnutilos@ckirken.dk Redaktion Johnny Hansen (Ansvarshavende redaktør) Tlf.: 20 96 99 15 Nana Hansen (Redaktør) Tlf.: 50 90 54 08 Cecilia Elise Helth Eva Balshøj Madsen Lone Bak-Pedersen Steffen Madsen


Kære læser Cypressen faste opsummering ”Siden sidst” vidner om masser aktivitet i kirken den seneste måneds tid. Husk at vi altid meget gerne viderebringer dine oplevelser fra menighedslivet og livet med Gud i det hele taget. Livet med Gud skulle også meget gerne være i fokus i dette blad, hvor kirkens gudstjenesteteam er temaet. Læs et interview med præsterne (i al fald de tre mandlige af slagsen), om kirkens åndelige spydspids: forbønnen - samt om andre nedpluk i teamets arbejde. Og glem ikke at vende bladet om til sidst og plant/pluk en lille drøm! Forårshilsner, redaktionen.

Citykirken Århus Citykirken er en 1 år gammel frikirke i Aarhus. Kirken er en fusion af Apostolsk Kirke i Århus, Pinsekirken Århus og Frikirken ved Runddelen. Vi drømmer om en kirke, der med budskabet fra det første århundrede, er relevant i det 21. århundrede. Vi søger - sammen med alle andre kirker i Aarhus - at dele de gode nyheder om Guds kærlighed til alle! Vores hovedbygning er på Viborgvej 173, 8210 Aarhus V, - og her er du altid velkommen. Vi mødes bl.a. hver søndag til gudstjeneste kl. 10.30, og vi håber, at du vil kigge ind og møde nogle af de mange spændende mennesker, der går i kirke her. Se også www.ckirken.dk, ring eller send os mail (kontaktinfo på side 2). Cypressen er kirkebladet for Citykirken i Aarhus, - men vi vil gerne skrive, så alle kan følge med. Vores formål er, at: bidrage til at folk lærer hinanden at kende informere om kirkens formål, retning og aktiviteter sætte fokus på de spørgsmål, drømme og tanker, som folk i kirken har

Citykirken Århus

3


TEMA: Gudstjeneste-teamet Cypressen har i denne måned taget fat Christina Kristensen, i nogle af de folk, der er med i u n g d o m sp ræst i Citykirken kirkens Gudstjeneste-team. Det er dem, der deler karameller ud ved ”Hvem er døren, når du kommer i kirke søndag nok sørg vi at dømme hinanden? Han skal formiddag - og arrangerer fængende holde hae for det! ”Herren har magt til at m oppe”; Det er ikke lovsang og fristende forbøn. vores job. hvis vi prøver – uden nåden – så står vi i Og Læs mere her - så er det måske dig, der vejen fo r, at Gud ka står med karamellerne næste gang! ver at gå ind og rettne komme til. Hvis vi prøat gå ind og være ”lovpå folk; hvis vi prøver , stiller vi os i vejen fo ens lange arm”, så Bergur Skovgaard neskers liv. Lad os ik r Guds nåde ind i mene st e n je st d u G f leder a Lad os ikke blive skylke blive skyldige i det. teamet fra kirken. Lad os ikkedige i at holde folk væk   holde folk væk fra G gøre os skyldige i, at , at er ve ga op s et m uds nåde, fordi vi ha ea ”Gudstjenestet er for gudstjenetravlt med at pege på r m skabe gode ram get at stå op til sønvære galt i andre men de ting, som måtte sten. At der er no ønsker at arbejde er det for et omdøm neskers liv (…) Hvad Vi g. da dag formid et lovens omdømme!me, vi har fået? Det er lik, eb øj t de a fr er sk med, at menne rkeringspladsen, have nådens omdøm Vi skal altså over og de kører ind på pa igen - har haft (Udpluk af Christinas me, venner!” em hj r re kø og til de februar – hør det he prædiken den 27. komme i at d ve e ls le på ckirken.dk/ ve le op en positiv gudstjenester). Citykirken.   ere med: At skabe Vi arbejder yderliggu dstjenesterne. en god balance i ik ke normalt går At mennesker som af det. At vi taler i kirke, får noget uder indforstået, men et sprog som ikke de de vante kirkeinkluderer alle, bå, som ikke er vant til gængere og dem r om alt, hvad der det. Dette handle en”.  sker i gudstjenest Gudtjeneste-teamet  

Citykirken Århus

4

i Citykirken. Fra venstre: Bergur Skovgaard, Dennis Larsen, Rasmus Røgeskov. Christina Kristensen, Martin Danyar og Bebiane Bøje Foto: Hans Peter Rousing


David Helth, i en af Citykirkens trommeslager er lovsangsgrupp

ed i lovsang er helt m re væ at d ve e st de fe ”Det usikken. Det er fedt at klart fællesskabet og mog være tætte sammen blive smeltet sammen e fed musik be’ samill sp v, sjo ve ha e nn ku og men. en. e for lovsangen i kirkeg Mine drømme er stored til at skrive vores ne m re væ e rn ge l vi g Je erter og lovsangsaflovsange og lave konc skal lave Danmarks tener i hele Danmark. Vi fedeste lovsang!”

EFTERLYSNING

Er du god til at si ge hej og smile til folk? Ta g snak med noge e en lille har mødt før? Hn, du ikke at være et af kir ar du lyst til kens ansigter udadtil? Der er brug fo del af kirkens vredig, som en lkomstteam! Send en sms, sk ring til Tine Mia riv eller tlf.: 42 20 20 82 Nielsen på t_m_l_n@hotmog e-mail: for at komme mail.com ed i teamet!!  

Bebiane Bøje, leder af Citykirkens lo vsan

gsgruppe Embrace „I Citykirken har vi en st ærk musikkultur. Blandt masse musik til gudstje andet er der hver søndag ne en om Gud eller livet med sterne. For det meste er det en variatio n Gu af sa d, ng de e r bl iv er br ugt til fællessang i guds Det er faktisk ofte en nesten. Sangene har udspringblianding af både stille sange og mere up-tetje m ki po rk sange. en s eg en kultur for sangskrivni skrevet i andre kirker el ng , sa ng le e r de sa r er lm er, som altid er arranger   et lidt nutidigt. Vi har en række lovs gs ledere i kirken, som skift med hver sin egen stan es til at lede fællessange il og n kere og sangere der bakk tilgang til emnet. Der er også en hel mas se er m op us iom fællessangen.   Jeg elsker at være m i lovsangen. Det er dejli hengiver sig til Gud, ed gt at se hvordan lk i ki og rken vokser og vokser. Vi har det er dejligt at se, hvordan kulturen for fo at til og be så de no get, vi kalder «Embrace tener om året. Sidste ga Ev en t» cir ka ng fir va e af r søndag den 10. april, hv en aften med en masse or vi havde et brag afgl ad e m en ne sk er, der var helt oppe over Gud!“ at lovsynge Citykirken Århus

5


En relevant kirke kræver relevante budskaber Hvad er det, som søndag efter søndag får os til at lette på dynen, når vækkeuret insisterende kræver, at vi står op tids nok til at kunne nå i Citykirken til gudstjeneste kl. 10.30? Der findes ikke entydige svar på så bredt et spørgsmål, men et kvalificeret bud på en svarmulighed inddrager fornuftigt nok et element som Ordets forkyndelse. Af Lone Bak-Pedersen Med dette fundament sammenpakket i kufferten har Cypressens udsendte sat kursen mod Citykirken for at få nogle bud på en tiltagende nysgerrighed om, hvordan mon Citykirkens præsteteam bestående af: Jürgen Galonska, Bergur Skovgaard og Johnny Hansen søger inspiration til temaprædikener og andre budskaber både personligt og i fællesskab.

Autenticitet, håndgribeligt, relevant og velforberedt Det er nøgleordene for de tre præster, når de planlægger gudstjenester og temaprædikener. Præsterne har i skøn forening et ønske om at være en del af et menighedsfællesskab, der med aktuelle budskaber rækker ud og ruster os - nye såvel som garvede troende - til at se Gud i hverdagslivet - også udenfor kirkedøren - på en måde, som er både autentisk Citykirkens tre præster. Fra venstre: Johnny Hansen, Jürgen Galonska og Bergur Skovgaard. Foto: Arkiv

Citykirken Århus

6

og nutidig. Derfor er det påkrævet, at den åndelige føde, som serveres fra platformen søndag efter søndag, er både håndgribelig og meget velforberedt. At føden også skal have en høj grad af autenticitet bør være indlysende. I modsat fald lever den nemlig næppe heller op til kravet om at være håndgribelig og relevant. Med andre ord er det målet, som Bergur Skovgaard udtrykker det, ”at folk også udenfor Citykirkens rammer skal kunne relatere til de ting, vi siger og gør på en måde, så de får lyst til at komme i kirke. Vi har derfor i højere grad end tidligere fokus på, at vore gudstjenester og andre aktiviteter har en målgruppe på ca. 95 % af borgerne i Århus og omegn. Som kirke tror vi på, at Gud har et budskab til alle mennesker. Derfor skal vi også prædike, så budskabet er forståeligt for hver en sjæl”. Det sætter krav til både formidlingsmåden og til moderne kommunikative hjælpemidler såsom diasshows, lys og lyd, men også disse krav håndteres på bedste vis. Præsteteamets åndelige og sociale fællesskab At arbejde som præst i Citykirken er en udfordrende, spændende men også en krævende opgave. Derfor er det også vigtigt, at både Jürgen Galonska, Bergur Skovgaard og Johnny Hansen med afsæt i Guds Ord tager udgangspunkt i, hvad der rører i sig i tiden, og hvad de ser og hører i relation til kravet om at gribe både det relevante og


gøre det håndgribeligt. Omtrent én gang i kvartalet forlader præsteteamet Citykirkens domicil med det specifikke formål i fællesskab gennem bøn at tune ind på, i hvilken retning Gud leder Citykirken. Når teltpælene kortvarigt rykkes op, tager præsterne sammen et døgn i sommerhus. Det er her, der er ekstra god tid og ro til både at bede og få inspiration til temaer for fremtidige prædikener godt funderet i Ordet til fælles gavn og glæde for os alle, der færdes i og omkring Citykirken. Udgangspunktet er igen, at forkyndelsen skal være både nutidig og af høj kvalitet. Det er vigtigt, at vi får solid åndelig føde i et moderne og relevant perspektiv, så vi ikke blot ignorerer vækkeuret søndag morgen. Når vi så har forladt dynen, skal vi også føle os mødt af Gud på en måde, så vi har noget at gøre godt med i vor personlige vandring med Gud uanset, om denne vandring er af helt dugfrisk dato eller har lidt flere år under skosålerne. I bestræbelserne på at være tro mod de budskaber, som Gud placerer i hjertekamrene hos alle tre præster, bruger de også en del tid på løbende at evaluere og sparre med hinanden, så den rette, forståelige kommunikation fortsat flyder fra platformen.

Gudstjenesteteamet sørger for kreativiteten Det er i forbindelse med en gudstjeneste dog ikke helt tilstrækkeligt, at de rette budskaber lyder over præsternes læber. Hele den visuelle del og lydsiden spiller også en ikke uvæsentlig rolle, hvorfor præsterne samarbejder med gudstjenesteteamet om at få den rette lyd eller det helt rigtige visuelle budskab til at pointere en given pointe. Som Jürgen Galonska påpeger, så må hverken billede eller lyd fjerne fokus fra det egentlige budskab. ”Derimod er det godt, hvis tekniske hjælpemidler kan bidrage med at understege en pointe, eller måske give associationer til at se sagen i et helt nyt lys,” udtaler han. Fællessamling med temaopdelte budskaber At prædike så budskabet er relevant for både unge, seniorer, singler børnefamilier og andet godtfolk kan være uhyre vanskeligt. På tegnebrættet ligger der ifølge Jürgen Galonska derfor også planer om lejlighedsvise temaopdelte gudstjenester, så vi efter en fællessamling kan dele os op i mindre forsamlinger forskellige steder i kirkebygningen og lytte til et budskab af personlig interesse. Uanset om vi nu gerne vil høre noget om fx sund økonomi, livet med Gud i den gule førertrøje eller noget

helt tredje eller fjerde. Gud er heldigvis stor nok til at møde alles behov. Der er bestemt også et bibelsk svar på alt, hvad vi trænger til. Det er muligt, at vi skal lede lidt efter det, men hvis vi vil, er det også at finde. Når himlen lukker sig Både for præsterne såvel som for os andre sker det, at vi kan opleve, at Gud ikke svarer os på trods af flere bønner om svar. Her påpeger samtlige de interviewede vigtigheden af at holde fast i, at Gud altid har noget at sige os. Upåagtet hvor tung, mørk og lukket himlen end kan forekomme os, så er det, som Johnny Hansen udtrykker det, ”bare om at ”klø på” i sikker forvisning om, at Gud har en tilstrækkelig stor interesse i os alle til, at Han ikke for alvor vil indstille dialogen med os. Vi skal blot være lydhøre, opmærksomme og villige til handling”. Dagens nyheder, bøger, avislæsning og hverdagslivets mangfoldighed er i øvrigt en stor inspirationskilde til søndagenes prædikener i et guddommeligt perspektiv. Måske det kan tjene som inspirationskilde for flere, når himlen lukker sig.

Citykirken Århus

7


Vi kan alle tjene med bøn - Skriver 85-årige Anna Marie Just i denne artikel. Og hun fremhæver, at netop bønnen og forbønnen er de allervigtigste af kirkens mange opgaver og aktiviteter og glæder sig derfor over to nye tiltag: Et bederum og muligheden for at sende sine forbønsønsker på e-mail. Af Anna Marie Just Den ydre forvandling må følges af en indre Vores kirke, Citykirken, har gennemgået en stor forvandling, hvad angår de fysiske rammer. Nu handler det om menighedens kvantitative og kvalitative udvikling. Der sker meget på alle områder; der dannes teams og grupper, som skal arbejde med denne udvikling, både angående praktiske ting og åndelige emner. Der er brug for mange forskellige ressourcer, og de er ganske sikkert til stede i medlemsskaren; det er jeg overbevist om på grund af Guds mangeartede nåde. Blandt de teams og grupper, der opbygges, findes der den særligt nødvendige og vigtige gruppe: forbønsgrupperne. Fra den første menigheds tid, og op til vore dagens menigheder, har der været en grundfæstet og urokkelig erkendelse af, at al arbejdet i Jesu kirke må bygges op på og med bøn for at vokse og bevares. Nye tiltag indenfor “bønneområdet” Vi har en forbønsleder (Ruth

Citykirken Århus

8

Nielsen, red.), der har mange opgaver med at opbygge en solid forbønstjeneste. Blandt andet koordineres forbønnen før og efter gudstjenesterne, og der arbejdes med at danne et forbedernet om alle lederne, så hver leder får en personlig forbeder. Der er brug for at nogen melder sig til tjeneste inden for alle disse områder. Andre bønnegrupper beder for de aktuelle begivenheder i kirken (mødes hver onsdag og torsdag i kirken, red.). Der er to glædelige og spændende ”nyskabelser” indenfor ”bønneområdet”: Vi har fået et bedelokale i det tidligere konferencerum overfor køkkenet, som vil være tilgængeligt hver dag, for alle, der - sammen med andre eller alene - får på hjerte at deltage i menighedens bøn. Jeg synes, at det er en opmuntring, opfordring og motivation til at være med i bønnetjenesten. Vi har fået en særlig e-mailadresse, nemlig bedfor@ckirken.dk, som er beregnet til at sende forbønsanmodninger, når der akut behov for forbøn; anmodningen går direkte til forbønslederne.

Som nordmændene siger: Du kan gøre meget i tjeneste for Herren, men når du først besørger dit bønnearbejde, kan du meget, meget mere. - At tjene med bøn det kan vi alle!

Navnestof Her informeres om den seneste tids døbte og andre nye medlemmer (inkl. dem, der er blevet meldt ind via Assyrerkirken), barne- og ungdomsvelsignelser, bryllupper, udmeldte, afdøde samt om kommende runde fødselsdage (fra 60 år). Vi er dog ikke alvidende, så hjælp os gerne med at holde styr på det hele! Skriv til: skrivnutilos@ckirken.dk Nye medlemmer Platon Baseme Sifa Hamuli Barnevelsignede Viktor Julius Bækmand Johansen Joshua Amundala Viede Lørdag den 16/4: Maria Kühl og Thomas Sloth Kronborg Hansen Udmeldte Mogens Petersen Kommende runde fødselsdage 1. maj: Anna Marie Just, 85 år 23. maj: Hans Peter Jensen, 60 år


Vi præsenterer... JENS KVEINE

Han ville ikke konfirmeres – til stor ærgrelse for præsten, der så en kommende præst i den unge Jens. Efter mange års søgen er han alligevel blevet forkynder – på det helt jordnære plan. Ved Nana Hansen og Cecilia Elise Helth Jesus fik et minus Rart endelig at have fundet mit hjem her i Citykirken. Vitterlig en fri kirke for alle! Navnet er Jens Kveine, 48, og single. Min søgen efter meningen med livet har varet længe – så lang tid tilbage, jeg kan huske. Jeg sagde nej tak til konfirmation, hvortil min præst, Johannes Nøhr i Ålborg, sagde: ”Og så netop dig, Jens; dig har jeg set som en kommende præst”. Jeg troede vitterlig, at kæden var hoppet af for manden; jeg fornemmede, at kirken havde ”noget”, men verden var mere glansfuld og spændende – dengang! Jesus fik i min uvidenhed et minus, og min søgen fortsatte i stort set alt, hvad denne verden kan byde på af alternativer. Det gav en masse flotte og farverige kortvarige oplevelser, men samtidig legede jeg med en kraft, jeg ikke kendte til. Jeg var ved at opgive håbet om at finde den højeste og eneste eviggyldige sandhed, om hvem

vi mennesker virkelig er, og hvad vi kommer fra, og hvor vi egentlig kommer hen, - hvis der da er noget bagefter. Og netop det har jeg altid haft et håb og en fast overbevisning om indeni; har aldrig troet på, at noget så stort og smukt som selve livet, blot var blevet til for så kort en stund som et jordeliv er, for derefter at skulle slukkes for bestandigt uden mulighed for mere af samme. Men så heldigvis - efter en kroget vandring - kom jeg i 1991 tilbage til udgangspunktet og tog imod Jesus i Kristent Centrum i Ålborg. I 1995 tog jeg på højskolen i Mariager. Derefter var jeg fyldt op af Ordet, men det var endnu ikke blevet helt levende for mig, og jeg var i de efterfølgende år ”on/off”. Jeg er blevet helt glad i låget Pludselig sidste år - den 9. oktober 2010 kl. 22 - blev jeg mødt af Gud alene derhjemme med en for mig hidtil ukendt og ubeskrivelig kraft og kærlighed og var ”til fest” med ham i små tre døgn – og sikken en fest – intet andet i denne verden kommer i nærheden. Samtidig var det en overvældende beruselse af total ubekymret glæde - halleluja! Derigennem åbenbarede han blandt meget andet den fulde sandhed om, hvem vi er i Jesus og hvilken kærlighed, han elsker os alle med. Jeg blev accepteret lige nøjagtig som den, jeg er helt uden forbehold og

Jens Kveine Foto: Privat

blev elsket som aldrig før til op over begge ører, som kun han formår at elske os alle. Jeg er blevet helt ”glad i låget” over at høre vejen, sandheden og selve livet til. Jeg kan uden overdrivelse sige, at det til dato er de største og stærkeste døgn i mit liv. Ordene fra min konfirmationspræst stod pludselig meget klart for mig igen; i dag taler jeg det glade budskab, hvor jeg står og går, – om det så er i køen i Netto eller på genbrugspladsen eller hvor som helst, når jeg ser mit snit til at tale til menneskers åndsliv kan jeg ikke tie. Med Guds Hellige Ånd på gennemrejse Igennem Citykirken, som jeg nu er kommet i siden oktober 2010, er jeg også blevet en del af Hammel Frikirke, hvor vi er en lille, stærk, kærlig gruppe på 7 med visioner for området og dets mennesker. Spændende hvad - og ikke mindst hvordan - Gud udfolder sine planer for os i tiden frem. Min tro er i dag klippefast og udvidet med en urokkelig overbevisning og vished om hvem, der har skruet altet sammen og hvordan og hvorfor. Jesus er selve livets mål og Citykirken er et fantastisk levende samlingspunkt og udgangspunkt for alle. Med troen på Jesus og sammen er vi med Guds Hellige Ånd på gennemrejse her på jorden i denne fantastiske tid!

Citykirken Århus

9


Undrer du dig? I sidste blad skrev vi om SOFA-teamet. Der lægges der i høj grad op til, at folk selv skal være opsøgende i forhold til at finde fællesskab og tage ansvar i kirken. Og det er jo meget godt, - i al fald når man har ressourcerne i orden og føler sig rimeligt hjemme i kirken. Men hvad når man ikke orker det? Når man er syg? Eller bare er genert? Vi har derfor stillet præsterne nogle spørgsmål om dette, og Jürgen Galonska har svaret. Ved Nana Hansen og Jürgen Galonska Hvem har ansvaret for at tage hånd om „de syge, enkerne og de faderløse“? Først og fremmest har vi alle sammen et ansvar for at tage os af hinanden. Gud lægger dog ikke hele verden som byrde på os - men kun vores ”næste”… Som udgangspunkt har Gud givet hvert menneske ansvar for sit eget liv; derfor må det altid være vores mål at hjælpe andre til selvstændighed og til selv at bygge sunde, ligeværdige relationer. Der findes desuden altid mennesker i en menighed, som har fået en særlig gave fra Gud til at vise andre omsorg; til at give en hjælpende hånd og et ”lyttende øre”. Disse mennesker nyder at leve i deres kald, når de tager sig af ”svage og hjælpeløse”. Og hvem har så ansvaret for at lede folk til en cellegruppe/hjemmegruppe (nu Citygruppe)? Vi er alle interesserede i at hjælpe andre ind i et meningsfyldt

Citykirken Århus

10

netværk i kirken. De søde mennesker ved infoskranken har overblikket over eksisterende grupper og kan hjælpe med at finde den rette gruppe.

må komme fra den enkelte, der ønsker at være en del af fællesskabet.

Og for at involvere folk i kirkens arbejde? Alle er velkomne til at engagere sig i kirken i den grad, de kan være med.. Det er dog vigtigt, at den enkelte respekterer de allerede eksisterende ledere og medarbejdere, som har ansvar for en bestemt arbejdsgren.

Hver måned i Cypressen er der reserveret en særlig plads til undren over stort og småt i Citykirken! Så send os dit spørgsmål eller din beskrivelse af, hvad du undrer dig over, så skal vi nok finde frem til en eller flere, der kan svare/forklare/opklare/forsvare. Både kritiske, praktiske, teologiske og forvirrede spørgsmål er velkomne! Skriv til: skrivnutilos@ckirken.dk

Og for at folk bliver registrerede som medlemmer? Alle, som har lyst til at blive medlem af kirken, kan registrere sig via vores hjemmeside, ved infoskranken i kirkens forhal eller på kontoret. Derefter bliver vedkommende kontaktet af en af kirkens præster og inviteres til en optagelsessamtale. Og for dem, der har svært ved selv at tage initiativet? Det er ikke kirkens opgave at tage initiativet fra andre mennesker. Det kan ikke lade sig gøre. Et minimum af initiativet

Rettelser I sidste måned glemte vi på Cypressen at skrive at det var Lone Bak-Pedersen, der havde stået for interview med Andreas og Inge omkring SOFAteamet. Vi glemte ligeledes at skrive, at det var Eva Balshøj Madsen, der havde skrevet månedens digt.


Månedens digt Nej, et digt er det da ikke; det indrømmer vi! Den nærmeste poetiske beskrivelse af det, vi kan komme er en ”opsang”. Men den er kærligt ment, og kommer fra den ene af Citykirkens to supervisere, Tonny Jakobsen, her i et udklip fra domino. Ved Nana Hansen ”Hvis vi fortsætter med at leve som alle andre danskere bag ligusterhække, og hvis børn fortsat skal have hver deres værelse med hvert deres tv, så tror jeg, at det bliver rigtig svært at bygge fællesskaber, som ligner dem, vi ser i Bibelen, erklærer han. Som åndeligheden hænger sammen med fællesskabet, hænger fællesskabet sammen med at gøre mennesker til efterfølgere af Jesus. - Tiden til proces er vigtig. Og så er det noget dybt relationelt. Rundt om Jesus var der relationer. Relationer og det at skabe disciple hænger sammen. Hvis man bare er i en proces og på en rejse, så kan man udskyde nødvendige valg – men hvis man er tæt sammen med andre, som giver plads til, at ting tager tid, og at man ikke går fra et new age-verdensbillede til et kristent verdensbillede en anden dag, så er der langt større chance for, at man kommer videre i livet som discipel og også får taget nogle af de svære valg, siger Jacobsen. - Det kobler jeg til den tidlige kirkes discipeloplæring, hvor man som ny troende fik tilknyttet en såkaldt

sponsor; en person, som fulgte vedkommende og mødtes med vedkommende, inden det daglige arbejde begyndte. Det var ikke nødvendigvis et langt møde, men man mødtes hver dag og bad sammen og bakkede hinanden op. - Discipelskab handler først og fremmest om relationer og langt mindre om noget kognitivt – altså nogle læresætninger og principper, som læres udenad. Det kognitive virker ikke, når det handler om at mestre livet. - Da kristentroen i de første århundreder voksede fænomenalt, havde man en meget intens discipeloplæring, som ofte kunne tage to-tre år. Og det handlede ikke om at lære et pensum, men om hjerte og livsstil. - Jeg tror, vi er nødt til at erkende, at man ikke kan skabe disciple på kurser – vi skal have nogen, der vedvarende følges med nogen. Det har vi sagt i mange år, det er jeg med på, men vi skal have det til at fungere på en anden måde. Hvis vi alle lever hver vores isolerede liv og ikke bor tæt på hinanden, så er det svært at få til at fungere i praksis – også selv om man kan bruge Skype og andre teknologiske muligheder.”

Det handlede ikke om at lære et pensum, men om hjerte og livsstil

Teksten er fra domino, marts 2011,og kan læses i sin helhed på: www.domino-online.dk Du er velkommen til at dele dine ord, digte og inspirationer med os andre her i Cypressen! Uanset om det er digt eller prosa; vi bringer det gerne videre! Skriv til: skrivnutilos@ckirken.dk

Citykirken Århus

11


Siden sidst Her på siden prøver vi at opsummere på, hvad der ligger ud over de ”faste” ting (fx gudstjenester, pakning af nødhjælp, gadecafé, Passion og seniorklub) i Citykirken. Ved Johnny Hansen Søndag den 13. marts startede Citykirkens nye børne-arbejde officielt op igen. Kazoo er blevet til Mango Kids, men meningen er den samme: At tilbyde undervisning, sjov og ballade for de 3-12-årige, mens mor og far er til gudstjeneste. Det er Noomi Christine Matthiesen og Carrie Bak, der leder Mango Kids, men der er brug for flere medarbejdere, så kontakt dem endelig, hvis du vil være med, fx på tlf.: 29 25 28 04. Du kan også

Citykirken Århus

12

finde Mango Kids på facebook. Tirsdag den 15. marts var der aftenforedrag med iranske Massoud Fouroozandeh, der fortalte om sin flugt fra Iran, sin omvendelse til kristendommen og arbejdet med den menighed, han har stiftet i Danmark: Church of Love! Søndag den 27. marts blev det sommertid – også i Citykirken, selvom man så nogle troppe undrende op til en halvfærdig gudstjeneste kl. 10.30, øh nej: 11.30! Onsdag den 30. marts var der

mad og hygge i PastaCentralen, som der er ved at være en tradition for den sidste onsdag i måneden. Lørdag den 2. april var der stort ungdomsarrangement i kirken arrangeret af PASSION sammen med en række andre frikirkeunge. Der var lovsang, seminarer om bl.a. discipelskab, identitet og drømme, masser af minglen og et brag af et møde som afslutning! Søndag den 3. april blev der også minglet, for det var nemlig dagen for ”kaffe-miks” efter gudstjenesten. Konceptet er: skriv dig på en liste til enten at få besøg denne eftermiddag eller selv tage ud på besøg! Cypressen hører gerne fra folk, der var med! Forinden var der mulighed for at spise flæskesteg og rødkål i caféen, som igen fulgte efter en gudstjeneste med opstart af det nye tema i gudstjenesterne frem til efteråret: Et sundt liv. Onsdag den 13. april var det tid til kreativitet i Citykirken. Hannah Mikkelsen instruerede kyndigt i kunsten at lave en påskedekoration og målet om god forårsstemning blev til fulde nået. Torsdag den 14. april var der DNA-kursus. Alle, der ønsker at lære kirken bedre at kende, kunne møde kirkens præster og høre mere om ”meningen med Citykirken”. Masser af mening og mere til var der også, da Maria Kühl og Thomas Sloth Kronborg Hansen sagde JA til hinanden lørdag den 16. april i Citykirken. Cypressen ønsker stort TILLYKKE!


Billeder fra Citykirkens fødselsdag i marts Der var lagkage nok til alle da Citykirken søndag d. 6. marts 2011 slog dørene op til en storslået 1-års fødselsdagsfest. Det kunne endda være lidt svært at vælge imellem alle de lækre kager. Fotos: Jan Stubbe

Citykirken Århus

13


Kalender Uge 18

Tirsdag 3/5 Onsdag 4/5 Torsdag 5/5 Fredag 6/5 Søndag 8/5

Uge 19

Tirsdag 10/5 Onsdag 11/5 Torsdag12/5 Fredag 13/5 Søndag 15/5

Kl. 14.00: Seniorklub. Taler: Jakob Engberg Kl. 10.00: Bøn i Citykirken Kl. 18.30: Aglow møde Kl. 19.00: Bøn i Citykirken Kl. 19.00: Loud for de 12-17 årige Kl. 10.30: Gudstjeneste. Talere: John & Christine Larkin UK Kl. 19.30: PASSION for de unge Kl. 14.00: Seniorklub. Talere: Poul & Karen Magrethe Kirk Kl. 10.00: Bøn i Citykirken Kl. 18.30: Pakning af nødhjælp til Ukraine (i Citykirkens kælder) Kl. 19.00: Bøn i Citykirken Kl. 19.00: LOUD for de 12-17 årige Kl. 10.30: Gudstjeneste. Taler: Johnny Hansen Kl. 19.30: PASSION for de unge

Uge 20

Tirsdag 17/5 Kl. 14.00: Seniorklub. Taler: Ruben Højer Onsdag 18/5 Kl. 10.00: Bøn i Citykirken Torsdag19/5 søndag 22/5 CITY CAMP

Uge 21

Tirsdag 24/5 Onsdag 25/5 Torsdag26/5 Fredag 27/5 Søndag 29/5

Uge 22

Tirsdag 31/5 Onsdag 1/6 Onsdag 1/6 Torsdag 2/6 Fredag 3/6 Søndag 5/6

Kl. 14.00: Senioklub. Talere: Lisbeth & Finn Larsen Kl. 19.00: LOUD for de 12-17 årige Kl. 10.00: Bøn i Citykirken Kl. 17.00: PastaCentralen Kl. 19.00: Bøn i Citykirken Kl. 20.00: Café PASSION i Citykirkens café Kl. 10.30: Gudstjeneste. Taler: Jürgen Galonska Kl. 19.30: PASSION for de unge Kl. 14.00: Seniorklub. Taler: Hans Peter Pedersen Kl. 19.00: PULS aften Kl. 10.00: Bøn i Citykirken Kl. 18.30: Aglow møde Kl. 19.00: Bøn i Citykirken Kl. 19.00: LOUD for de 12-17 årige Kl. 10.30: Radiogudstjeneste. Taler: Johnny Hansen Kl. 19.30: PASSION for de unge

Citykirken Århus

14


Aglow møder

Onsdag den 4. maj: Hennie og Jacob Keegstra om Ruth, Boaz og løvhyttefesten. Onsdag den 1. juni: Bente Juel Danyar om Bruce Wilkinsons bog ”Drømmegiveren”. Begge aftener indledes kl. 18.30 med fællesspisning. Tilmelding og mere info: Karen Balling Radmer, tlf.: 53 34 99 35 eller mail: karenballingradmer@hotmail.com

CITY CAMP

City Camp i V irksund-centr et (ved Hjarbæk Fj o rd , 20 km. fra Sk Tilmelding se ive). nest 1. maj p å ckirken.dk e ller på en fold som du kan få er, i kirkens info -skranke.

alen PastaCentr tilbud om mad

PastaCentralen er et lt samvær gvis pasta!) og socia (men ikke nødvendi for de 25-40+-årige ) i Citykirkens café. (og eventuelle børn en er PastaCentralen åb I første omgang hold hed til at kl. 17 - ?, og der er fri en aften om måneden . t passer bedst for en komme og gå, som de , ed m nd give en hå Alle, der har lyst til at 11 36 m m er-Kiel på: 61 26 kan kontakte Maria So 22 35 31 07. eller Sarah Hansen på ntralen på facebook. Besøg også PastaCe

PASSION

Hver søndag kl. 19 .30 mødes de unge i Citykirken til PASS IO N. Til PASSION vil de r ofte være en præ diken og noget lovsang, hv orefter der er hygg e og samvær i Cityki rkens café. Her er alle velkom ne! Vil du vide mere om PASSION, så kontak t ungdomspræst, Ch ristina Kristensen, på tlf.: 28 77 01 66 eller mail: ck@ckirk en.dk

LOUD

17 årige). s teenageklub (12en rk ki ty Ci er UD LO r fredag), ugen (tirsdag elle om ng ga én es ød LOUD m nogle , hygger og holder hvor de er sammen r. uset arrangemente forskellige ud-af-h ki t City rkens de mere, så kontal vi at til st ly du r Ha n Senholt, på teenageleder, Søre .dk r mail: ss@ckirken tlf.: 22 56 56 75 elle

PULS aften

PULS aften kl. 19 – 21.30: Planer, Udsyn og Liv Samme n. Her vil vi tage menighedens ”puls” og fokusere på en god kommunikation, styrke fællesskabet og venskaberne, udruste, coache og skabe ejerskab. Alle menighedens medlemm er er meget velkomne denne aften. Aftenens indho ld retter sig primært mod at informere og inspirere - så kom og bliv udfordret og tag del i at gøre vores menig hed endnu bedre - og byg videre på det, vi alle rede er gode til!

Citykirken Århus

15


DRØMMETAVLEN - en have af liv

  Drømmetavlen er stedet hvor drømme kan blomstre op og plukkes, plantes om og spredes, deles og mangfoldiggøres - og blive til virkelighed først og fremmest! Pluk løs og plant selv nye drømme! Drømmetavlen er blevet hængt op i forhallen foran bogbutikken. Prøv at gå derover en dag og se, hvad, der allerede står på den.   Drømmen Alle har en drøm Måske kan du ikke beskrive den Måske har du glemt den Måske tror du ikke længere på den Giv den en chance mere!

Cypressen_2011_4_maj  

Menighedsbladet Cypressen udgives af Citykirken i Århus.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you