Page 1

Alle Guds skabninger taler

Eventteam - hvad for noget? UDGIVET AF CITYKIRKEN ÅRHUS OKTOBER 2011 - BLAD nr. 11


Indhold Kære læser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

En teltplads fyldt af traditioner . . . . . . . . . . 12 - 14

TEMA: Eventteamet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

En anderledes bryllpsweekend på Samsø . . . . . 15

Events i Citykirken Århus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Poline græd af glæde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Eventteamet har flere ønsker . . . . . . . . . . . . . . 6 - 7

Vi præsenterer og Undrer du dig? . . . . . . . . . . . . 17

I “Smukt & Brugt“ forbereder de frivillige sig . 8 - 9

Den kreative side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Alle Guds skabninger taler . . . . . . . . . . . . . . 10 - 11

Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Forsidefotos: Billede af hund: Privatfoto Billede af Per Nielsen: www.kirkekoncertbooking.dk

Kontaktinformation Viborgvej 173 Postboks 1247 DK-8210 Aarhus V www.ckirken.dk

Administration Karin Kühl (Sekretær og administrator) Tirs. - fre. kl. 09.00 - 13.00 Tlf.: 86 15 24 88 kontor@ckirken.dk Bankkonto Sparekassen Hobro, Viby Afd. Reg.nr.: 8140, Kontonr.: 730092

Johnny Hansen Tlf.: 20 96 99 15 jh@ckirken.dk Jürgen Galonska Tlf.: 31 18 83 11 jg@ckirken.dk Ungdomspræst Christina Kristensen Tlf.: 28 77 01 66 ck@ckirken.dk Teenageleder Søren Senholt Tlf.: 22 56 56 75 ss@ckirken.dk

Pedel Klaus Jars Tlf.: 60 85 16 25 pedel@ckirken.dk

Ledergruppen SOFA-teamledere: Andreas Beck Larsen Tlf.: 86 11 80 15 abl@ckirken.dk

Præster Bergur Skovgaard Tlf.: 31 38 53 11 bs@ckirken.dk

Inge Korshøj Steffensen Tlf.: 60 74 10 48 iks@ckirken.dk

2

CITYKIRKEN ÅRHUS Eventteamleder:

Louise Høgholm Larsen Tlf.: 50 91 49 19 ll@ckirken.dk Rammeteamleder:

Niels Hald Larsen Tlf.: 22 92 46 37 nhl@ckirken.dk Udviklingsteamleder:

Tove Merrild Tlf.: 26 46 64 88 tm@ckirken.dk Gudstjenesteteamleder:

Bergur Skovgaard Tlf.: 31 38 53 11 bs@ckirken.dk Cypressens redaktion skrivnutilos@gmail.com Johnny Hansen (Ansvarshavende redaktør) Tlf.: 20 96 99 15

Lone Bak-Pedersen (Redaktør) Tlf.: 20 97 08 17 Cecilia Elise Helth Eva Balshøj Madsen Kasper C. Nielsen Nana Hansen Hans Peter Rousing (Fotograf ) Assyrerkirken Fountain of Life Ministries (Assyrerkirken) Pastor Romel Shaol Yokhena Tlf.: 60 47 18 31 romel@folm.dk www.folm.dk Gudstjenester i Frikirken ved Runddelens tidligere kirke på Skolevangs Allé 19 i Risskov. Der prædikes på aramæisk og arabisk.


Kære læser Som led i en fremadskridende forbedringsproces har vi i Cypressens redaktion taget en kvalitetsbeslutning om fremover kun at udkomme seks gange årligt. Dette skal ikke ses i lyset af, at vi på redaktionssiden lider af akut udbrændthed eller galopperende skriveblokader – snarere tværtimod. Vi har derimod truffet beslutningen om færre udgivelser for bedre at kunne give Citykirken Århus’ menighedsblad et kvalitetsløft på indholdssiden. I det blad du holder i hånden, vil du kunne læse en mangfoldig buket af artikler og budskaber om flere interessante emner og temaer.

Her nævnes kun et udpluk: Hvad er kirkens eventteam i grunden for noget? Hvordan foregår det, når ApiAid holder generalforsamling? Hvor får man svar, når man undrer sig? Og meget meget mere! Personligt har jeg mindst to ting, som mit hjerte banker for. Jesus og kommunikation. Nogle gange er kommunikationen let og ubesværet. Andre gange ikke – specielt ikke, hvis du eller jeg pludselig kastes ud i en situation, hvor vi ikke lige ved, hvad vi skal gøre. Hvad så? Ja, det ligger lige til højrebenet med en bøn. Nogle gange er bønnesvar blot så længe undervejs. Så er viden godt. Hvor-

dan kommunikerer du fx ligeværdigt med en talebesværet person? Ved du det ikke? Jeg forstår dig, og giver dig derfor gerne nogle bud på hjælp til forhåbentlig gavn for dig og den talehæmmede på din vej. Et talehandicap kan ramme pludseligt – og os alle. Alle vil vi imidlertid også høres og forstås. Jesus lytter og svarer med empati. Det kan du og jeg også, hvis vi vil, og giver os selv tiden til det. Alle Guds skabninger kan lære os noget herom – sågar hunde er gode læremestre. God læselyst! Lone Bak-Pedersen

Cypressen er kirkebladet for Citykirken i Århus, - men vi vil gerne skrive, så alle kan følge med! Cypressen har til formål, at - bidrage til at folk lærer hinanden at kende - informere om kirkens formål, retning og aktiviteter - sætte fokus på de spørgsmål, drømme og tanker, som folk i Citykirken har Bladet udkommer 6 gange om året. Deadline er altid den 1. i måneden før udgivelsen og materiale modtaget til deadline, vil som regel blive bragt i den efterfølgende udgave af Cypressen. Udgivelsesplan: Udgivelsesdato: Blad nr. 12 - december 2011 4. december 2011 Blad nr. 13 - februar 2012 29. januar 2012 Blad nr. 14 - april 2012 1. april 2012 Blad nr. 15 - juni 2012 27. maj 2012 Blad nr. 16 - august 2012 5. august 2012 Blad nr. 17 - oktober 2012 30. september 2012 Blad nr. 18 - december 2012 2. december 2012 Ønsker du eller nogen du kender at få bladet sendt med posten, så kontakt os gerne. Kontakt os også gerne med dine kommentarer, gode idéer osv. Artikler og andet materiale gengivet i Cypressen udtrykker ikke nødvendigvis hverken redaktionens eller Citykirkens officielle holdning. Skriv nu til os. Det er ikke en bøn - bare en opfordring: skrivnutilos@ckirken.dk

3


TEMA: Eventteamet

Eventteamet består af...

Martin Lybecker Steffensen

Status: Gift med Inge Beskæftigelse: Kundekonsulent i KriF a Hvorfor eventteamet? Jeg er med i eventteamet, fordi jeg interesserer mig for kirkens image og gerne vil være med til at gøre kirken og Jesus kendt. Synes at det er en spændende platform at gøre det fra

Louise Høgholm Larsen

Alder: 27 år Status: Gift med Dennis Beskæftigelse: Socialrådgiver, for tiden på barsel Hvorfor eventteamet? Jeg er med i eventteamet fordi jeg tror på det som et effektivt redskab til at gøre kirken kendt i Aarhus og omegn, og jeg tror på at det kan være med til at hjælpe nye mennesker til at finde vej til vores kirke. Det er en anderledes måde at bygge kirke på, og det er spændende!

May Jao Hans

e

n Alder: 20 år Status: Gift m ed Morten Beskæftigelse : Jeg er i somm er blevet studen Katedralskole, t fra Aarhus og arbejder lig e nu i Lidl for at en jordomrejs tj en e e penge til Hvorfor even tteamet? Jeg er med i eventt synes at det er eamet fordi je en fantastisk m g ulighed for at Aarhus for hvad præsentere Citykirken også er, samtidig m en glimrende ed at det er måde at gøre tærsklen ind ti så vi forhåben l ki rken lavere, tlig på et tidsp unkt ser en mas som har været se mennesker til vores event på søndagsmø Det er sjovt at derne. være med i ev entteamet, da måde at være d et er en kreativ kirke på, og så er det fedt at væ forskellige men re en masse nesker på tvæ rs af generatio lære at supple ner, så vi kan re hinanden, o g sidst men ikke vi det da skide mindst så har sjovt

4

Pernille Bech Darbroudi

Alder: 26 år Status: Gift med Kevin Beskæftigelse: Bygningsingeniør, jobsøgende Hvorfor eventteamet? Det er en ens anderledes måde at bidrage til kirk arbejde, således at den fungerer som en integreret del af byen

Solveig Hansen

Alder: 55 år Status: Gift med Gunner, mor til 4 børn - og farmor til 1 dreng Bor på firelænget gård, kan godt lide at have nogle „mellem hændern e“, men læser også mange bøger Beskæftigelse: Arbejde r i ældresektoren som sosu-assistent samt me d coaching af sosueleverne Hvorfor eventteamet? Min drøm for eventteamet er at nå ud til me nnesker på en anderledes måde, så mennesk er kommer til Citykirken under mere afs lappede forhold som fx underholdning, konc erter eller foredrag. Det giver mig inspiration at være med til at gøre en forskel, for jeg ka n lide at være med, dér hvor der sker noget på den „fede“ gode måde

Anne-Grethe Skals Grønbæk

Alder: 42 år Status: Gift med Hans Beskæftigelse: Social-og sundhedshjælper i hjem meplejen til at Hvorfor eventteamet? Det der giver mig lyst aktiv en være en del af eventteamet er dels at være dels at del af det menighedsfællesskab jeg kommer i, esvære med til at gøre vores kirke spændende, inter vi at mig, for gt sant og udadvendt. Det er vigti , forsøger at nå så bred en skare som muligt, børn , unge, midaldrende og ældre. Kirken er for ALLE osv. r uanset alder, køn, kultu


Events i Citykirken Julekoncert med Per Nielsen

Per Nielsen - der til daglig er solotrompetist i Sønderjyllands Symfoniorkester - blæser igen i 2011 julen ind med sine populære julekoncerter, der i de senere år har fyldt salene i Danmarks kirker. Populariteten understreges af, at Per Nielsen har haft stor CD-succes. Hans 14 cd’er er solgt i mere end 300.000 solgte eksemplarer, og det gør ham til landets mest populære instrumentalmusiker. Ved julekoncerterne i 2011 medvirker organisten/pianisten Mads Granum samt violinisten Alexandro Radu.

DHL Stafet

Onsdag d. 17. august deltog Citykirken Åhus i DHL Stafetten. Vi deltog med 40 deltagere 15 løbere og 25 på gåhold. Der var i anledning af løbet bestilt t-shirts til alle kirkens deltagere med kirkens logo og adresse til kirkens hjemmeside. Dette for at promovere Citykirken Århus og markere os som en del af bybilledet i Aarhus. Håbet er, at deltagere fortsat vil benytte deres t-shirts på deres hjemlige løberuter, i fitnesscentre og lignende, så vi får lavet lidt reklame for Citykirken Århus.

På repertoiret har Per Nielsen en perlerække af de mest kendte julesange som: „Nu Tændes Tusind Julelys“, „En Stjerne Skinner I Nat“, „Når Jeg Ser Et Stjerneskud“ og den udødelige „ Amazing Grace“.

Per Nielsen. Foto: www.nkbooking.dk

Publikum i landets kirker er garanteret en hyggelig og stemningsfuld aften, når Per Nielsen på sit charmerende sønderjyske uformelt præsenterer julens melodier.

Starten gik til DHL Stafetten. Foto: www.dhlstafet.dk

5


Eventteamet i Citykirken Århus har flere ønsker Citykirken Århus har en mission. En vigtig én af slagsen. Vi vil række ud til Aarhus som by på en relevant og nutidig facon. Derfor har et eventteam en meget vigtig opgave. Spørgsmålet er blot hvilken? Jeg føler mig nu lidt som Sherlock Holmes dog heldigvis uden pibe og hat men med nysgerrigheden behørigt i behold. Af Lone Bak-Pedersen Eventteam – hvad for noget? Diktafonen befinder sig på bordet foran mig. Kuglepennen og papiret er for længst sendt på retræte. Diktafonen derimod er klar til at optage alle guldkorn i forbindelse med det forestående interview med Louise Høgholm Larsen i hendes egenskab af leder for Citykirkens eventteam. Louise Høgholm Larsen flytter sig lidt uroligt rundt på stolen, og jeg forstår hvorfor. Dagen for dette interview er en af de mere varme af slagsen, og det er ikke rart som vordende mor at sidde til et interview på en ikke alt for bekvem stol i næsten drivhusagtige temperaturer i Citykirkens ellers hyggelige hall. Desværre er der ikke så meget, jeg kan gøre ved det. Akkurat som eventteamet har jeg på denne varme sensommerdag også en mission. Jeg skal have min spørgelyst tilfredsstillet med hensyn til, hvad et eventteam mon er for noget? Uden denne viden intet interview, så jeg trykker på ”play”, og udbeder mig en forklaring.

6

Louise Høgholm Larsen tager en dyb indånding og siger: ”Eventteamet er et udadvendt team på den måde forstået, at jeg og de øvrige teammedlemmer har til opgave at være tovholdere på, at Citykirken arrangerer aktiviteter og kulturelle arrangementer, som primært henvender sig til ikke vante kirkegængere”. Formålet er det, uddyber hun, ”at vi skal tilbyde fx koncerter og lignende, som folk ikke nødvendigvis sætter i relation med det at komme i en kirke”. Hensigten er det altså at give århusianerne og andet godtfolk et indblik i, at der kan foregå mange forskellige ting i en kirkebygning end kun lige søndagsgudstjenester. Så langt er jeg med, men jeg drister mig alligevel til at spørge til, hvordan hun og de øvrige eventteammedlemmer mener, at det skal lade sig praktisere? Venskabsevangelisation er nøglen Begrebet ”venskabsevangelisation” bringes her i spil. Det kalder på en definition, og skal

Eventteamets leder Louise Høgholm Larsen. Privatfoto

forstås på den måde, at vi, der færdes hjemmevant i miljøet i og omkring Citykirken Århus i forbindelse med afholdelsen af diverse arrangementer fra tid til anden opfordres til at tage familiemedlemmer, venner, bekendte og kollegaer med i kirke til fx koncerter og foredrag, som ikke fokuserer på bibelske sandheder og prædikener. Derimod er der til disse arrangementer snarere fokus på, at man med en kristen livsindstilling også sagtens kan interessere sig for andet og mere end bøn og salmesang. Dette være sagt uden at give disse åndelige og udmærkede discipliner nogen form for odiøs klang. Venskabsevangelisation har således til hensigt at give ikke vante kirkegængere et mere nuanceret billede af, hvordan det kan være at komme i Citykirken Aarhus, og forhåbentligt får det flere til at ønske


at komme hertil også på andre tidspunkter. Flere mandlige teammedlemmer ønskes Louise Høgholm Larsen har til dette interview medbragt en ønskeseddel, og på denne står der, at hun og de øvrige teammedlemmer meget gerne vil have flere mandlige teammedlemmer. Her kigger jeg undrende op, og stiller det spørgsmål, som ønskesedlen umiddelbart afstedkommer. Hvorfor er der et udtrykt ønske om netop flere mænd i teamet? Forklaringen er dog ganske enkelt den, at mænd og kvinder som bekendt ikke tænker ens, og det er mange gange en styrke – også i eventteamet, når planlægningen af kommende arrangementer skal diskuteres. Her er det nemlig uhyre vigtigt at tænke bredt, så arrangementskalenderen indeholder arrangementer, som henvender sig til begge køn, forskellige livssituationer og interesser. Derfor er der brug for alle kreative tanker og ideer. Lige pt. er der et mandligt teammedlem i eventteamet, men han vil ifølge Louise Høgholm Larsen gerne have flere haner med i kurven, så han ikke skal være alene om at tænke i arrangementer, som også kan have interesse for det mandlige køn.

Et ad hoc team Om eventteamet fortæller teamlederen, at det er et uhyre spændende og dynamisk team, hvor der altid er plads til flere gode ideer. Det er naturligvis også muligt at være en fast bestanddel af teamet, som i øvrigt gerne mødes fast en gang i måneden. Her er det er mere reglen end undtagelsen at teamet spiser og hygger sig sammen alt i mens den nødvendige planlægning og strukturering af teamets arbejde også foregår. Der er dog også mulighed for, at man kan henvende sig til teamet med en specifik ide til et arrangement og så selv eventuelt være med i planlægningen af lige netop det arrangement for efterfølgende at forlade teamet igen. Lige netop en sådan udfordring tager jeg som Cypressens udsendte op. Derfor har jeg meddelt, at når en specifik foredragsholder ”kommer på tapetet”, så skal jeg nok være aktiv med at formidle kontakten til foredragsholderen og ellers deltage i arbejdet med arrangementet i den udstrækning det er mig fysisk muligt. At stable et arrangement på benene kræver meget. Derfor har eventteamet fra tid til anden også brug fra hjælp fra mange andre frivillige. Naturligvis kan eventteamet fx ikke stå for al klargøring og oprydning både før og efter et arrangement.

Hvorfor være en del af eventteamet? Om Louise Høgholm Larsens personlige drivkraft til at påtage sig opgaven som eventteamleder forlyder det, at hun trives med at se ting ske, og som hun selv udtrykker det, så ”drives jeg af et veludviklet organisator-gen, og et ønske om at se Citykirken Århus vokse”. Lige netop ønsket om ”vokseværk” og udvikling er måske også det, som ”trigger” dig mand som kvinde med de kreative og nye ideer til at bruge kræfter og energi på at fremme Guds værk på en måde som er relevant for Aarhus og omegn i dag.

Navnestof Nye medlemmer Mogens Petersen Rafi Ebrahim Barnevelsignelse William Ahlmann Vielser D. 20. august blev Lina og Hans Juhani Vedsted Pedersen viet Runde fødselsdage 2. september: Ester Hattesen 75 år 21. september: Mogens Ladefoged 60 år 22. oktober: Flemming Sortberg Jensen 70 år 25. november: Vera Faurholdt Sortberg Jensen 70 år 27. november: Eydfinn Samuelsen70 år Dødsfald 14. august: Elly Høher Pedersen

7


I “Smukt & Brugt“ forbereder de frivillige sig på vandgang Det er den afslørende og overraskende melding fremført på ApiAids generalforsamling mandag den 29. august 2011. Inspireret af den store tv-indsamling til fordel for Afrikas Horn, hvor studieværterne hoppede i havnebassinet, lover flere af de frivillige i ”Smukt & Brugt” en lidt mindre spektakulær vandgang, såfremt genbrugsforretningens årsomsætning når op på kr. 600.000 i år. De foreløbige regnskabstal tyder på, at de frivillige skal regne med at blive våde til regnskabsafslutningen. Af Lone Bak-Pedersen Hjerte for mission og socialt samvær ApiAids generelforsamling er ikke mange minutter gammel, før det går op for mig som Cypressens udsendte, at i denne forsamling af gudsfrygtige mænd og kvinder banker der et stort, varmt hjerte for missionsarbejde i fattige verdensdele. Det sociale samvær omkring en særdeles lækker middag med

efterfølgende kage og kaffe tillige med omsorgen, som de mange frivillige i ApiAid nærer for hinanden er alt i alt med til at binde det hele sammen. Nødhjælpsorganisationen er i denne ånd og atmosfære i stand til at rejse midler til stor gavn og glæde for de mange ude omkring i verden, som bestemt ikke lever i økonomisk sus og dus.

Genbrugsbutikken “Smukt & Brugt“ Alle medarbejderne i ApiAid er ulønnede og yder en frivillig indsats i blandt andet én af krumtapperne i al ApiAids nødhjælp gennem genbrugsbutikken ”Smukt & Brugt”. ”Smukt & Brugt” er populær og har åbent på alle hverdage fra kl. 10.00-17.30 og om lørdagen fra kl. 10.00-13.00. En årsomsætning på kr. 600.000 i 2011 er derfor ikke uopnåelig. I skrivende stund ligger butikkens omsætning endda pænt over det budgetterede, hvilket er godt. Behovet for hjælp til diverse projekter er også stort og helt bestemt en vandgang værd. Medarbejderne fokuserer derfor på at opnå den rekordstore årsomsætning på kr. 600.000. Nås målet vil Cypressen igen være på pletten, så den lovede spektakulære vandgang bliver foreviget. En stor missionsmark Generalforsamlingen giver liv til mange medrivende beretninger om, hvordan ApiAid som nødhjælpsorganisation med ni år på bagen hjælper og har sat har positive fodspor i både: Haiti, Ukraine, Tanzania, Sri Lanka og Peru via flere forskellige projekter og tiltag. En indsats som folkene i og bag ApiAid med rette er og kan være meget stolte af. Andet steds heri Cypressens spalter vil du fx kunne læse om, hvordan 87-årige Polina fra Ukraine har fået tiltrængt hjælp via ApiAids såkaldte ”sult og kulde” projekt.

Stemningsbillede fra ApiAids generelforsamling. Foto: Lone Bak-Pedersen

8


Generalforsamlingens formalia Efter bestyrelsens beretning og regnskabets vedtagelse byder aftenen også på genvalg til ApiAids selvsupplerende bestyrelse bestående af: Formand Hans Peter Jensen, Gunhild Kåsastul, Tine Engberg Damsgaard, Thomas Rygaard, Frede Rasmussen og Niels Hald Larsen. En stor tak for indsatsen Som inviteret skribent til ApiAids generalforsamling møder jeg en nærhed og varme, som gør stort indtryk. Blandt disse gæve kvinder og mænd sidder jeg og lytter til missionsofre og smalltalk ved bordene. Stemningen er glad og munter. Her hersker afgjort både omsorg og Jesu kærlighed i rigt mål. Det er livsbekræftende og trosstyrkende. Også Ester Hansen mærker dette på en ganske særlig måde. Hun belønnes nemlig med et gavekort, da hun efter mange år i ApiAid har besluttet at trække sig tilbage. Ingen tror dog på, at Esther Hansen helt forlader ApiAid. Gemalen Erling Hansen er nemlig fortsat aktiv, og såvel Esther Hansen som organisationens øvrige frivillige virker glade og godt tilfredse med, at ingen har sagt endegyldigt farvel og tak til hinanden. Akkurat som heller ingen er i tvivl om, at et gavekort for en tro og utræt-

telig missionsindsats til Ester Hansen er velfortjent. Ordet er ”limen” i ApiAids arbejde Inden generalforsamlingen lakker mod enden, den lækre kage er spist, og den sidste kaffekop er tømt, taler Frede Rasmussen over Jak. 2:14 – tro uden handling. På flot vis sætter denne

tale et punktum for en dejlig aften med en understregning af, at det er ApiAids fornemmeste opgave at yde hjælp til selvhjælp. Dette formål eller arbejde går i virkeligheden på to ben. Det ene ben sættes i bevægelse i kraft af tro, mens det andet ben flytter sig som respons på handling.

Stemningsbillede fra ApiAids generelforsamling. Foto: Lone Bak-Pedersen

9


Alle Guds skabninger taler Mine forældre hævder, at jeg ikke var gammel, før jeg kunne tale rent. Hvorfor? Jo, mine forældre mener, at jeg var hurtig til at tale for at kompensere for mit fysiske handicap. Det var en simpel nødvendighed for mig hurtigt at kunne kommunikere forståeligt, hvis jeg ville have hjælp til det, jeg ikke kunne eller ikke kan den dag i dag. Af Lone Bak-Pedersen Kommunikation er en livsnerve Jeg skal ikke her udtale mig om, hvorvidt mine forældre har ret i deres antagelse eller ej. Det er faktisk heller ikke helt så vigtigt. I dag kan jeg blot konstatere, at min interesse for det kommunikative spændingsfelt bestemt ikke er blevet mindre. Faktisk er jeg derimod så kommunikationsinteresseret, at jeg i dag læser netop kommunikation på 5. semester på Aalborg Universitet. Grundene hertil er flere,

og disse skal jeg ikke trætte dig med, men én af de tungtvejende grunde er, at jeg også på tæt hold fra tid til anden iagttager de ofte smertelige konsekvenser af miskommunikation i min vennekreds blandt mere eller mindre verbalt talebesværede personer som følge af sygdom eller et handicap. Betydningen af nonverbal kommunikation Jeg er en passioneret hundeejer, og ofte tænker jeg med taknemmelighed på, hvor meget min hund har lært mig om specielt nonverbal kommunikation også før mit studium forvandlede mig til en positiv kommunikationsnørd. Det vil være forkert, at hævde, at en hund ikke kommunikerer. Det gør den – meget endda – både med og uden lyd. Akkurat som vi mennesker kommunikerer hunden med hele kroppen, og er du en empatisk iagttager med et godt kendskab til hundesprog, så er du ikke et sekund i tvivl om, hvad din hund ”siger” til dig. Nuvel sommetider overhører jeg bevidst denne kommunikation, men her er både min og mange andre hunde

Med hovedet på skrå og strittende ører sidder jeg og tager mig godt ud. Privatfoto

10

Nøj, hvor er den lille artsfælle fin. Privatfoto

blot så vedholdende, at kommunikationen som regel ikke stopper af den grund. På den måde får i hvert fald min hund mig i ”tale” før eller siden. Jeg så gerne, at vi mennesker generelt var ligeså kommunikationsinsisterende, men det er vi kun sjældent. Ofte tillægger vi endda først nonverbal kommunikation en betydning, hvis og når den nonverbale kommunikation gennem blandt andet mimik og gestik er i direkte modstrid med den verbale kommunikation. Men hvad så hvis, din samtalepartner for en stor del ”kun” udtrykker sig nonverbalt af den simple grund, at vedkommende ganske enkelt ikke er i stand til at tale forståeligt? Så er det naturligvis let at føle sig som ”Bambi på glatis”, men det behøver ikke at være sådan. Det er de syge, der har brug for en læge I Mark. 2:17 i Biblen på hverdagsdansk læser vi, at raske mennesker ikke har brug for en læge, men det har de syge. Der er brug for den læge, som vi alle kender og bekender os til. Der er brug for Jesus. I Citykirken Århus prædiker vi og tror på lægedom. Kirkebygningen har en handicapvenlig indgang, og her kommer også gerne mennesker, for hvem verbal kommunikation uden overdrivelse bedst kan betegnes som en udfordring, og endnu flere vil komme


- men lytter vi? til. Et talehandicap kan nemlig ramme os alle som et lyn fra en klar himmel. Her er det så, at angsten for at begå fejl i kommunikationen med en talehandicappet person helt naturligt godt kan melde sig selv hos nogle med Jesus i hjertet, for hvad er det lige ”man” gør?

Hundesprog når det er bedst. Privatfoto

Iagttag, lyt, spørg og lær Akkurat som der er mange forskellige måde at møde mennesker uden et synligt eller usynligt handicap på, er der også mange måder at møde handicappede på. Sådan må og skal det være, ellers går respekten for individet fløjten, og det er ikke hensigten. Alligevel er der gyldne regler, som det er godt at kende for ikke at rende ind i kedelige kommunikationsproblemer, som ofte resulterer i frustrationer samtaleparterne imellem. Jeg har iagttaget sådanne frustrationer flere gange i forskellige situationer, og det er synd, når de med lidt viden nemt kan takles. Mine iagttagelser og min interesse

for kommunikation driver mig til at skrive dette. Ikke med løftede pegefingre men snarere i erkendelse af, at jeg er mit medmenneskelige ansvar bevidst. Der hvor jeg har muligheder og måske evner for at lette en kommunikation, som i sig selv kan være kompleks nok, skal jeg tilbyde hjælp. Det ser jeg som mit ansvar. Om du tager imod hjælpen eller ej er til gengæld helt din beslutning. Kommunikative hovedregler Når du befinder dig i en samtale med en talehæmmet person, er det som hovedregel vigtigt at have god tid til samtalen. Iagttag vedkommende og dan dig et indtryk af din samtalepartner. Undlad at tale som til et barn til en voksen samtalepartner, blot fordi vedkommende måske ikke verbalt kan udtrykke sig. Spørg til eller kig i stedet efter kommunikationshjælpemidler, som kan lette din og din samtalepartners konversation, også selvom det tager tid at anvende hjælpemidlet.

Taler personen uforståeligt, så vær ikke bange for at bede om, at vedkommende gentager talen, indtil du forstår den. Det er langt mere værdigt at blive forstået end misforstået. De fleste med et talehandicap ved godt, at de kan være svære at forstå. Derfor er det ikke pinligt at skulle have talen gentaget. Er verbal kommunikation en umulighed så kan kropssproget fortælle en masse, og spørgsmål bygget op om korte svarmuligheder som ”ja” eller ”nej” er hjælpsomme her. De fleste med et talebesvær kan enten nikke eller ryste på hovedet. Endelig er der også den mulighed, at den talebesværede person har følgeskab af en anden person, som kan agere tolk i kommunikationssituationen. Hvis ikke du er 100% sikker på, at din samtalepartner kender dig, så fortæl dit navn. Det giver tryghed i samtalen, at din samtalepartner ved, hvad du hedder. I en forbønssituation Hvis og når du og jeg beder for et andet menneske, gør vi det bedste for det menneske, som vi kan. Vi er på sikker grund i og med, at en sådan handling også er helt i overensstemmelse med Jesu befaling. Uanset hvilket menneske du eller jeg skal i gang med at bede for, bør vi altid huske at spørge vedkommende til, hvad vi skal forenes i bøn om. Noget af det værste vi kan gøre ved et medmenneske, er at tage for givet, at vi blot ved at kigge op og ned af en person godt ved, hvad vi skal bede om. Kun Jesus kan vide, hvad vi hver især trænger til at forenes i bøn om. Derfor udviser du og jeg den største respekt ved at spørge til, hvilket bønneemne den enkelte bærer til forbøn også selvom den person, som ønsker vor forbøn kun vanskeligt eller slet ikke magter at give udtryk for det verbalt. At bede hen over hovedet på en anden person selv i den bedste mening er ikke forbundet med den respekt og omtanke, som det bør være. I bund og grund ønsker alle Guds skabninger at blive set, hørt, lyttet til og ikke mindst forstået. Så forunderligt er nemlig alle Guds skabninger skabt.

11


En teltplads fyldt af traditioner

Campinglivet når det er bedst. Privatfoto

Det er utroligt hvor mange indgroede vaner, der kan klemmes sammen på en uge. Men såvel i den enkelte familie som i den århusianske menighed og hos arrangørerne af det samlede (apostolske) sommerstævne i Kolding lægges der i den grad vægt på at følge de faste traditioner, når campingvognene rulles ud til en uge med møder på tværs, musik og aftenkaffe i forteltene.

Vi har tiltusket os en bil endnu en gang At være på sommerlejr (SommerCamp, hedder det vist helt officielt) er noget som vores familie har vænnet sig til i en grad, så ingen vover at stille spørgsmålstegn ved, om det er dét, vi skal denne sommer eller ej. På samme vis har vi hvert år tiltusket os til at låne bil af den samme, gavmilde familie i menigheden, og hvert år bedyret at nej, nu var det altså sidste gang – næste år lejer vi en bil, tager toget eller har meldt os ind i en delebilsklub! Hvert år kæmper familiens overhoved bravt med at få opstillet det kæmpestore grønne tunneltelt, der næsten rummer flere værelser end lejligheden derhjemme, og hvert år er der mindst ét kraftigt blæsevejr, der truer med at føre os til fjernere egne end lidt syd for Kolding.

ker nok tilbage til at holde os nogenlunde jordbundne. Der er endnu ikke indlagt centralvarme, så en anden tilbagevende begivenhed er det at vågne op en times tid før solopgang og fryse, så man kun kan ærgre sig over, at det var de ekstra tæpper, man lod blive hjemme for at få mere plads i bilen. At der bliver mørkt i et telt om aftenen har overrasket os hvert år, men i år skulle det være anderledes! Der blev bestilt en plads med el, og frem tryllede vi forlængerledningerne til radioen derhjemme samt ungernes natlampe. Godt vi har en god ven, der er elektriker, og som tilfældigvis(?) besøgte os den første dag på stævnet. Der er åbenbart forskel på ledninger, og under de følgende dages skybrud kunne vi godt fornemme, at en plasticpose bundet om sammenkoblingerne nok ikke ville have været så smart.

Der er forskel på ledninger Indtil nu har vores telt holdt til den årlige uges strabadser under åben himmel. Vandet bliver holdt ude, og der er stadig pløk-

Altid kaffe på kanden i Kolding Men var der igen mørkt og koldt i vores talt om aftenen, var der jo altid de kære andre

Af Nana Hansen

12

mennesker fra menigheden, der hver aften (sent, så sent at den kedelige halvdel af os som oftest insisterer mere på at få sin nattesøvn end på at feste) inviterer til smovs og hygge og endeløse udvekslinger af erfaringer fra dagens program og måske tilmed diskussioner af den mere principielle slags. Det er aldrig gået op for mig (den kedelige del af forholdet), hvordan man finder ud af, hvor der er kaffe den pågældende aften, mens min mand suser raskt af sted ,og utvivlsomt får sig placeret vel i et af de opvarmede fortelte med både lys og kaffemaskine. Hjem kommer han, når timerne er små, lyner teltdugen op og mosler sig i soveposen. At sidde i de andres fortelte om aftenen er stensikkert den vigtigste del af Koldingstævnet for ham.


Morgenfriske fruer til bibelundervisning Tidligt næste morgen går den morgenfriske frue af sted til den tidlige bibelundervisning, der er placeret inden dagens egentlige program. Der er så mange gode undervisere i Kolding. De forstår virkelig at dele ud af deres store viden om Bibelen og dens tolkning på en måde, så der er plads til refleksion og fordybelse. Selv om det meste måske er glemt igen, når man går tilbage gennem vådt græs og skal hjælpe med at gøre ungerne klar til deres program for dagen. I Kolding kan man være Ministormer eller Himmelstormer, og er man blevet for stor til det, hedder det Landslejr for teenagerne eller Young Street for alle andre, der bare stadig føler sig unge og energiske, uanset hvad fødselsdatoen end fortæller. På grund af vore børns alder, har vi aldrig deltaget i andet end Ministormerne, men det kan også være ret skægt. Her må hoppes og danses, der vises teater, og man kan være kreativ. I år deltog alle børn i et kursus i at blive hemmelige agenter, og så vidt vides bestod de faktisk alle sammen! Fra hoppeborg til Thomas-gudstjeneste Resten af programmet i Kolding tilbyder noget for enhver smag. Der er ikke bare en slags gudstjeneste at gå til, man kan fx vælge mellem sam-

Hyggesnak i spiseteltet. Privatfoto

talegudstjeneste, seniorcafé, forbønsgudstjeneste og Thomas-gudstjeneste (meditative gudstjenester). Men der er også store fællesmøder i hallen måske med udenlandske talere, og hvor lydniveauet svinger fra gungrende lovsang og kæmpestore ord til insisterende bøn til sidst, som afsluttes med klaverspil og forbøn foran scenen. Der er underholdning til familierne i form af legeland ved søen med hoppeborg, vandrutsjebane ned ad skråningen, slikvogn og en koncerteftermiddag. Også de voksne kan glæde sig over koncerter – men mest om aftenen og efter de fælles møder.

Århusianernes eget spisetelt - i deres helt egen gade Som det vist også er tilfældet i Mariager har vi århusianere forskanset os i vores egen lille ”gade” på campingområdet. Oven i købet med eget spisetelt. Nogle praktisk tænkende og socialt anlagte mennesker fik idéen til det, som er blevet båret videre af andre. Her er der fælles frokost og aftensmad. Nogle står for indkøb, mens alle deltager i planlægning, madlavning og opvask fordelt i små grupper. Alle står for et frokostmåltid og et aftenmåltid, og på den måde er det gået op indtil nu. Mange traditioner forbinder sig med mad, og således er der i hvert fald tre urokkelige begivenheder i spiseteltet: 1) Kaffe og kage søndag eftermiddag. 2) En eftermiddag hvor et menighedsmedlem giver is – masser af is - til alle, som en form for kompensation for, at han ikke har mulighed for at invitere den halve menighed på aftenkaffe i sit enmandstelt, og endelig... (fortsættes på næste side)

13


emne hin nat i Kolding, har vi smidt spørgsmålet i Undrer du dig?, som du kan læse et andet sted i bladet. Måske er det tid til at danne nye stævnetraditioner - sammen?

FAKTABOKS ”SommerCamp” er navnet for såvel Apostolsk Kirkes sommerstævne i Kolding og Pinsekirkernes sommerstævne i Mariager. Her mødes folk fra menigheder over hele landet en uge i juli til undervisning, musik, gudstjenester, campingliv og socialt liv med såvel den lokale menighed som venner og familie fra de andre byers menigheder.

Alle hjælper til med maden. Privatfoto

3) Festaftenen! En af de sidste aftener slæbes alle varmeblæsere fra forteltene over i spiseteltet, men ikke lamperne, for der bliver kun lyst op med fyrfadslys. Bordene stilles op til fællesskab, og er pyntede med tallerkner med chokolade, frugt, kiks, ost og rødvin. Herefter snakkes der – og bedes måske for hinanden. Rødvin og nye traditioner? Snakken er bl.a. gået om, at det med rødvin aldrig ville gå på ”den store” sommerlejr i Mariager. Der er simpelthen for mange folk til, at man lige kender alle og ved, om der er no-

14

gen, der ikke ville have godt af, at der blev tilbudt alkohol. Den diskussion er aldrig blevet taget i Kolding, måske fordi den århusiansk-apostolske størrelse har gjort, at eventuelle problemer godt kunne overskues. Et andet aktuelt emne var det med, hvordan fremtiden mon tegner sig for de to sommerstævner: Pinsevennernes i Mariager og apostolernes i Kolding, nu da vi i Aarhus begge er brudt ud af ”moderfællesskaberne” og har skabt den nye kirke, Citykirken, uden helt fast tilknytning til nogle af stederne. I stedet for at forsøge at gengive hvad der blev talt om vedrørende dette

Fra småbørn til seniorer er der særlige programpunkter, og i det hele taget er der så mange tilbud, at der er noget for de fleste. De folk, der har været med i en af de tre kirker før Citykirkens tilblivelse (altså i Pinsekirken, Apostolsk Kirke og Frikirken ved Runddelen, der også var apostolsk), har primært meldt sig til de stævner, de plejede at deltage i før sammenlægningen.


En anderledes bryllupsweekend på Samsø Af Eva Balshøj Madsen Et stort tillykke med brylluppet lørdag d. 20. august 2011 til Lina og Hans Juhani Vedsted Pedersen. Slægtninge og venner fra nær og fjern fandt i løbet af fredagen eller lørdagen vej til haven på Købmandsgården i Ballen på Samsø. Selv Citykirkens præst Bergur Skov-

gaard lykkedes det at nå frem i blæsevejret fredag aften, men så var det også slut med det hårde vejr. Lørdag brød solen frem, og det blev en festlig, smuk dag med vielse i haven, bryllupskage og bryllupsfest om aftenen. På alle måder en weekend hvor der blev dan-

net nye venskaber, og hvor det nygifte par kunne tage mange kærlige ord med sig på den forestående bryllupsrejse. Cypressen ønsker Guds velsignelse og velkommen til Lina, Hans, William og Albert som par og familie i Citykirken.

De nygifte Lina og Hans Juhani Vedsted Pedersen. Foto: Kim Dam

15


Polina græd af taknemmelighed Ukrainsk kvinde på 87 år fik hjælp til brænde fra ApiAids ”sult og kulde” projekt Af Gunhild Kåsastul I maj måned 2010 var vi en lille flok, som gik ad de lerede veje i landsbyen Dunaiskoe i Ukraine. Folk kom ud fra deres små fattige huse, så vi kunne bede for dem. Galina, pastor i ”House of Prayer” fortalte os, at de skammede sig over, hvordan de boede, så de ville ikke invitere os ind. På et tidspunkt kom en lille 87årig kvinde ud. Hun havde det uundværlige tørklæde om hovedet, og hendes øjne strålede af Jesus. Hun fortalte blandt andet, at hun altid havde været en kristen, og hun var pinseven. Med det samme tænkte jeg på, at hun havde oplevet tiden under Stalin med forfølgelse af de kristne, og jeg følte, at jeg stod ved siden af en heltinde. At Polina er en heltinde for Jesus, bekræftede Galina senere for mig. Preben Westh, pastor i Pinsekirken i Korsør, som er ApiAids samarbejdspartner, bad for Polina, og bagefter fik vi at vide, at hun havde fået sin hørelse tilbage. Til jul sendte vi fra ApiAids ”sult og kulde” projekt kr. 1.000,00 til Polina. Beløbet var til køb af brænde, så hun og hendes

16

mand ikke skulle fryse i vinter. Der var ned til minus 22 grader i Dunaiskoe denne vinter. Da hun fik beløbet græd hun og sagde, at der aldrig var nogen før, der havde haft sådan en omsorg for hende. Pensionen i Ukraine var for et par år siden på ca. 40 – 60 Hryvnia, og den er sikkert ikke steget. Kursen er i dag 69. I juni måned i år var vi tilbage i Dunaiskoe for at holde møde. Da Polina hørte, at vi var der, kom hun ved mødets slutning. Hun var meget svag, og hun fortalte, at Jesus havde sagt til hende, at hun snart skulle hjem til ham. Jeg satte mig bagerst i salen sammen med hende, og hun fortalte igen løs fra sit

liv med Herren. Inden vi skiltes, gav jeg hende endnu en kuvert med et tilskud til køb af mad og medicin fra ApiAids ”sult og kulde” projekt. Næste dag fik jeg gennem Galina en kuvert fra gamle Polina. I kuverten lå der to gamle Jesusbilleder og tre gulnede billeder af Polina fra hendes ungdom. Jeg kunne se hende for mig, hvordan hun var gået rundt i sin lille fattige stue for at finde et eller andet, hun kunne give os som tak, og hun havde så disse billeder. Jeg blev dybt rørt, og billederne er meget værdifulde for mig. Om Polina lever, næste gang vi kommer til Dunaskioe, ved jeg jo ikke, men jeg ved, at vi gennem vores gave fra ”sult og kulde” projektet har været med til at gøre det sidste stykke af hendes livsvej lidt lettere. Har du lyst til at hjælpe et menneske som Polina, så er vi taknemmelige for ethvert bidrag. Det kan sættes ind på ApiAids konto: reg.nr.7110, konto.nr. 0137224, mrk. ”sult og kulde”.

Gunhild sammen med Polina. Privatfoto

Polina med konvolutten. Privatfoto


Vi præsenterer MATTHEW & GRACE Vi hedder Matthew og Grace og er begge 26 år gamle. Vi blev gift i oktober 2008 i Indien. Vi flyttede til Danmark i april 2011 grundet Matthews arbejde. Matthew arbejdede for Logica i Chennei, men er nu blevet sendt til Danmark for at arbejde for Logica her. Vi håber at kunne blive her i omkring 2 år. Grace er stadig under uddannelse og læser filosofi – nu i Danmark. Vi har begge altid været kristne, da vi har været så heldige

at blive opdraget af kristne forældre og derfor har oplevet Guds kærlighed fra en meget ung alder. I Chennei i Indien hvor vi kommer fra, kom vi i en kirke ved navn Apostolic Christian Assembly. En kirke vi begge har været meget glade for at komme i. Matthews store passion er musik – især trommer. Grace elsker at synge. Vi har derfor en fælles interesse i musik, som vi sammen bruger meget tid på.

Undrer du dig? Har du læst artiklen om sommerstævnet i Kolding? Hvis ikke, så tag liiige og gør det først og vend så tilbage… Spørgsmål: Er det meningen, at Citykirken skal have sit eget sommerstævne og altså ikke længere deltage på Pinsekirkens camp i Mariager og Apostolsk Kirkes lejr i Kolding?

Jürgen Galonska svarer: De tre kirker, som har dannet Citykirken Aarhus har været meget glade for deres bagland og derfor har vi heller ikke ”brudt med” eller ”forladt” baglandet. Vi føler, at vi er blevet et ”bagland” rigere! Det er rent juridisk ikke muligt at danne en kirke, som er medlem af begge kirkesamfund. Derfor var vi nødt til at danne en ny kirke, som har fået en selvstændig godkendelse. Rent relationelt er vi fast forankret i begge kirkesam-

Matthew og Grace. Privatfoto

rbi og stille n du droppe fo ka en ks o -b re d I Un tænkt over, oget, du har n m o ål sm rg r har fået et spø bare aldrig fø r le el er ov ig svar til undret d n. Vi finder et ke ir yk it C i – spurgt om e! alle lidt kloger dig, og vi bliver k .d n tilos@ckirke Skriv til skrivnu

fund, og derfor opmuntrer vi fortsat folk fra kirken til at besøge de stævner, de har lyst til. Citykirken har ingen planer om, at arrangere sit eget sommerstævne.

17


Den kreative side Her kan du bringe dit yndlingsdigt, udstille dine malerier eller noget andet, du selv har lavet. Fortæl om dig selv og din kreative idé på skrivnutilos@ckirken.dk! Denne gang bringer vi en herlig sangtekst. Det er efterår, og bladene er snart nede fra træerne. Men i livstræet er der altid plads til leg og ballade og der er fuld af liv. Så bliv ikke efterårstrist – syng!

Livstræet

Tekst: Erik Lindbjerg

Der er så meget, der kan trykke gøre dagen trist og grå Se de folk der uden lykke bare går og går i stå

folk som ingen andre kender hvor mon de skal finde lys?

Lad dem lege i livstræets krone Lad dem føle, at livet er stort lad dem skue de blå horisonter og himmelhvælvingens port

Der er så hård en kamp om magten alle kæmper for sig selv Er der ingen der har sagt dem at de slår sig selv ihjel?

Der er så meget uden varme uden ånd og uden liv folk bliver fattige or arme tænker kun på tidsfordriv Lad dem lege... Der er så mange uden venner uden kærlighed og kys

Lad dem lege...

Lad dem lege... Der er så mange, der er slaver af sit job og af sin tid. Hvorfor bruges vores gaver uden tanke, uden vid? Lad dem lege...

Husk nu at klatre op i livstræet! Privatfoto

18

BOGHANDLEN Boghandlen i Citykirken har åbent hver søndag før og efter gudstjenesten 10.00-10.30 og 12.00-12.45 og forsøgsvis også tirsdage fra 15.00-17.00. Har du lyst til at være frivillig bogsælger her, så kontakt Johnny Hansen (jh@ckirken.dk) Derudover er der altid mulighed for, 24 timer i døgnet, at handle kristne bøger og musik på www.artos.dk, som både kan sende varer og lægge fra til afhentning i butikken i Citykirken.


Kalender Oktober 2011 Lørdag d. 1. Onsdag d. 5. Onsdag d. 19. Onsdag d. 26.

Kl.9.00 Kl.19.00 Kl.19.00 Kl.17.00

Kvinde-brunch PULS-aften for kirkens medlemmer Pakning af nødhjælp PastaCentralen (for 25-40+)

November 2011 Lørdag d. 5. Onsdag d. 9. Onsdag d. 16. Torsdag d. 24. Tirsdag d. 29. Onsdag d. 30.

Kl.9.00 Kl.19.00 Kl.19.00 Kl.19.00 Kl.19.00 Kl.17.00

Lørdag d. 3. Søndag d. 11.

Kl.9.00 Kl. 10.30

Kvinde-brunch Pakning af nødhjælp DNA-aften med spisning Julekoncert med Per Nielsen PULS-aften for kirkens medlemmer PastaCentralen (for 25-40+)

December 2011 Kvinde-brunch Julefest for hele familien

Du kan i Citykirkens infoskrank finde et mere detaljeret program.

19


Citykirken er en ny frikirke i Aarhus. Kirken er en fusion af Apostolsk Kirke i Århus, Pinsekirken Århus og Frikirken ved Runddelen. Vi drømmer om en kirke, der med budskabet fra det første århundrede, er relevant i det 21. århundrede. Vi søger - sammen med alle andre kirker i Aarhus - at dele de gode nyheder om Guds kærlighed til alle. Citykirken er beliggende på Viborgvej 173, 8210 Aarhus V, - og her er du altid velkommen. Vi mødes bl.a. hver søndag til gudstjeneste kl. 10.30, og vi håber, at du vil kigge ind og møde nogle af de mange spændende mennesker, som kommer i kirke her. Se også ckirken.dk, ring eller send os mail!

Cypressen_2011_11_okt  

Menighedsbladet Cypressen udgives af Citykirken Århus.

Cypressen_2011_11_okt  

Menighedsbladet Cypressen udgives af Citykirken Århus.

Advertisement