Issuu on Google+

c u r s o 25 - 29

noviembre

2013 ca rac as - v e n e z u e l a

ACTIVIDADES

Conferencias • Prácticas en simulador inanimado •Observación clínica


Cursos cimi 2013