Page 1


architecturale  uitwerking

ciel  Grommen


PLAN PARKING  niv  -­1

schaal 1:300


PLAN TWEEDE  MAAIVELD  niv  1

schaal 1:300


niv 2

schaal 1:300


niv 3

schaal 1:300


niv 4

schaal 1:300


niv 5

schaal 1:300


niv 6

schaal 1:300


PLAN MARKT  niv  0

schaal 1:300


DWARSSNEDE schaal 1:300

snede ee’


LANGSSNEDEN schaal 1:300

snede bb’

snede aa’


DWARSSNEDEN OOSTWAARTS schaal  &:300

snede cc’

snede ff’


DWARSSNEDEN WESTWAARTS schaal  1:300

snede dd’

snede gg’

Molenbeek 2: Architectuur Ontwerp  

Bachelor 3 ingenieur architectuur KULeuven

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you