Page 33

LIFE Focus

I

LIFE – ekosystemy leśne

I

s. 31

W tym dziale przedstawiono, w jaki sposób projekty LIFE-Przyroda i LIFE-Środowisko przyczyniły się do rozwoju zrównoważonej gospodarki leśnej w Europie. Jest on podzielony na dwie części. Pierwsza koncentruje się na projektach LIFEPrzyroda i ważnej roli, jaką odegrały w nich plany zarządzania. W drugiej omawiane są projekty LIFE-Środowisko, w tym niektóre niekonwencjonalne działania sektora leśnego dotyczące niezwiązanych z drewnem produktów i usług, aspekty zrównoważonego rozwoju gospodarczego lasów oraz kwestie związane ze zdrowotnością lasów. 

G gospodarka LIFE a gospodarka leśna

Do większości projektów LIFE-Przyroda zostały opracowane plany zarządzania. Łączą one w sobie działania na rzecz ochrony siedlisk i gatunków z działaniami na gruncie rolno-środowiskowym czy ochrony wód i gleby, mającymi na celu poprawę jakości środowiska leśnego. Informacje zawarte w planach zarządzania mogą być przydatne dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem zrównoważonego zarządzania i administrowania obszarami leśnymi – zarówno w krajach Unii, jak i poza nią. Osoby realizujące projekty LIFE są więc aktywnie zachęcane do publikowania i promowania tych dokumentów na gruncie krajowym i międzynarodowym.

Forests_PL_Version_Final  

LIFE III European Commission Większość dodatkowych informacji dotyczących Unii Europejskiej dostępna jest na stronie internetowej dostępnej...

Forests_PL_Version_Final  

LIFE III European Commission Większość dodatkowych informacji dotyczących Unii Europejskiej dostępna jest na stronie internetowej dostępnej...

Advertisement