Det Nationale Sorgcenter: Årsmagasin 2020

Page 1

Ã…RSMAGASIN | 2020


Vision

Vi arbejder for at sorg ikke ødelægger livet Vi behandler Børn, Unge & Sorg tilbyder landsdækkende psykologisk behandling til de børn og unge, der har brug for hjælp til at fungere i en ændret hverdag som pårørende til en alvorligt fysisk syg forælder eller søskende. Børn, Unge & Sorg tilbyder landsdækkende specialiseret psykologisk behandling og støtte til efterladte børn, teenagere og deres familier samt unge voksne, så de kan leve med sorgen som en naturlig del af deres liv. Ældre & Sorg tilbyder specialiseret psykologisk behandling til ældre efterladte, så de kan leve med sorgen som en naturlig del af deres liv. Vi støtter Vores frivillige, som selv har mistet, tilbyder støtte til pårørende og efterladte for at give genkendelse og håb. Vi indsamler og producerer viden Vores videnscenter indsamler, producerer og formidler viden om pårørende og efterladte. Det sker bl.a. for at fremme forebyggelse, identifikation og behandling af komplicerede sorgreaktioner i Danmark og internationalt. Vi uddanner Vores kompetencecenter og udviklingsteam arbejder for, at viden om sorg er en del af de fagprofessionelles kompetencer, og at viden om pårørende og efterladte implementeres i praksis – i Danmark og internationalt. Vi sætter sorg på dagsordenen Vi bidrager til den offentlige samtale omkring sygdom, død og sorg for at skabe opbakning til vores vision om at mindske tabuisering og sikre bedre behandling og støtte til pårørende og efterladte.

Brevskrivning er en central del af det terapeutiske arbejde i Det Nationale Sorgcenter

FRIVILLIGE

PSYKOLOGHJÆLP

UDDANNELSE

2.100

1.030

2.300

Sorgramte fik hjælp af frivillige på Sorglinjen, på Caféaftener og i samtalegrupper

Børn, teenagere og unge fik psykologhjælp i 2020

Fagprofessionelle fik ny viden hos Det Nationale Sorgcenter i 2020

2020 ÅRSMAGASIN 3


Leder

Jeg har en drøm 2020 blev året hvor vi fejrede Børn, Unge & Sorgs 20 års jubilæum. Siden år 2000 har 13 socialministre og en lang række fonde, kommuner, virksomheder og privatpersoner år efter år hjulet os med at styrke sikkerhedsnettet under sorgramte børn og unge. Et sikkerhedsnet, som vi altid har drømt om at gøre landsdækkende.

Vi ved, at børn og unge der lever med en langvarigt og alvorlig syg forældre er lige så belastede som dem, der mister. Men vi ser dem alt for sjældent. Mange forbinder ikke selv deres mistrivsel med forælderens sygdom. Og dem der gør, skjuler deres problemer af hensyn til den syge. Mange forældre ved ikke, hvor meget sygdommen påvirker deres børn.

Corona udfordrede os alle i 2020. Men nogen mere end andre. Børn og unge med alvorligt syge forældre eller søskende har været særligt bange for at deres forælder eller søskende fik corona og ikke ville overleve. Og bange for at være den, der kom til at bære smitten med hjem. Også efterladte børn og unge blev udfordret. Daglige tal over smittede og døde, illustreret af billeder fra hospitalsgange og massegrave, bragte minder om tidligere tab og frygten for at miste igen. Har man mistet én forælder, kan man også miste to.

Jeg glæder mig derfor til, at vi nu skal ud og efteruddanne sundhedspersonale flere steder i landet. Så sygeplejersken, sosu’en og lægen bliver bedre til at rådgive alvorligt syge patienter om deres børn og så de hurtigere kan spotte de børn, og unge, der har brug for hjælp. Præcist som Sundhedsstyrelsen gennem snart ti år har anbefalet, men som sjældent bliver gjort.

Men corona tvang os til at tænke nyt. I foråret omlagde vi til webbaseret gruppeterapi. Omlægningen gjorde det muligt at fortsætte vores eksisterende behandling. Men den fik os også til at drømme. Drømme om at vi fremover kan nå ud til alle teenagere og unge med behandlingskrævende sorg. Både dem, der i dag har for langt til vores fire afdelinger. Men også dem, der i dag ikke søger hjælp, fordi tanken om at sidde ansigt til ansigt i en rundkreds og tale om det sværeste i livet er for fremmed eller for voldsom. Klog af corona ved vi nu, at det kan lade sig gøre! 2020 lagde også kimen til andre drømme. Ikke på vegne af de børn og unge der kommer hos os. Men på vegne af dem, der ikke gør. Fx de 120.000 børn og unge, der lever et usynligt liv som pårørende til en alvorligt syg forælder eller søskende. Store medicinske fremskridt betyder, at flere og flere lever længere med alvorlig sygdom. Det er positivt. Men bagsiden af medaljen er, at flere og flere børn og unge lever et liv i skyggen af alvorlig sygdom i mange år. Nogle børn og unge, husker slet ikke deres forælder som rask eller en barndom uden sygdom.

Men med drømmen om endelig at få hul igennem til de mange pårørende børn og unge, følger en ny udfordring. Bedre opsporing vil medføre flere henvendelser til fx Børn, Unge & Sorg. De må ikke gå forgæves og skal gribes i det øjeblik, de træder ind over vores dørtærskel. Det er derfor en bunden opgave at øge antallet af terapigrupper til pårørende. For fire år siden fik vi opbakning til at etablere Det Nationale Sorgcenter, der tilbyder viden, rådgivning og efteruddannelse til de mange fagprofessionelle, som møder sorgramte på tværs af alder. Og som tilbyder specialiseret sorgterapi til efterladte over 65 år. Du kan møde en af dem her i årsmagasinet, der giver et lille indblik i, hvorfor sorgen ikke kun vælter mennesker, når den kommer tidligt eller uventet. Og hvorfor både yngre og ældre efterladte har brug for et sorgcenter, der hjælper samfundet og den enkelte til at sætte ord på døden og give plads til sorgen.

MED VENLIG HILSEN

PREBEN ENGELBREKT / DIREKTØR I DET NATIONALE SORGCENTER

2020 ÅRSMAGASIN 5


Tak til de frivillige

Er du okay?

Vi skulle tænke nyt 100 frivillige hos Det Nationale Sorgcenter støtter og hjælper hver dag efterladte i alle aldersgrupper. De frivillige har alle selv mistet en nærtstående. I 2020 blev den frivillige indsats udfordret af corona. Men epidemien gav også nye muligheder. De frivillige har for første gang afholdt online caféaftener for unge efterladte, og opkald til Sorglinjen blev besvaret hjemmefra.

Når fysisk eller psykisk sygdom rammer familien

Er du okay? Børn og unge med alvorligt syge forældre eller søskende er ofte lige så belastede som børn og unge, der oplever at miste. Men mange unge skjuler deres problemer for forældrene og tilpasser sig. Derfor bliver de tit overset i familier, der kæmper med alvorlig sygdom.

Caféaftener

ˮ

Corona blev startskuddet for os til at tænke i nye løsninger. Online caféaftener var én af dem! Selvom det foregår på distancen, så er der stadig nærvær, forståelse og plads til at dele sorgen. På trods af at vi ikke kan mødes og se hinanden i øjnene, så har jeg kastet min kærlighed på vores online caféaftener. De kan rumme en unge-målgruppe, der ellers har svært ved at tale om svære emner face-to-face, og de er en fordel for unge, der bor langt fra vores afdelinger.

Carolina Blum / Frivillig på Caféaftener

Antallet af tilmeldte til vores online caféaftener er kommet bag på os. Og det har fungeret overraskende godt! Flere unge, der ellers ikke ville have overskud til at mødes fysisk, har deltaget, og der har været en fantastisk taknemmelig stemning. Der er selvfølgelig negative sider ved ikke at kunne mødes i virkeligheden, men de vejes op af de positive. Flere unge tør at deltage online, fordi de føler sig trygge. Vi vil gerne lave endnu flere online caféaftener – også efter corona.

ˮ

Sorglinjen

ˮ

Meget ændrede sig, da vi i marts skulle sidde hjemme hver for sig. Jeg har manglet nærværet, som kommer ved at sidde sammen med de andre frivillige. Men ved at holde fast i formen med intro-runde før vagten, refleksioner undervejs og fælles afslutning til slut, så har vi kunnet opretholde et nærvær gennem skærmen. Jeg har oplevet fantastiske stunder sammen med andre frivillige, selv om jeg i længden håber på, at vi kan sidde sammen fysisk igen. Malene Elrond / Frivillig på Sorglinjen

ˮ

Det er positivt, at vi har kunnet sidde hjemme og tale med brugerne, da Danmark lukkede ned. Men der har også været udfordringer – fx med teknologien. Og vi frivillige har manglet at kunne se hinanden, høre hinandens henvendelser og reflektere højt ud i rummet. Det betyder meget. Vi har oplevet andre brugere end normalt. Fx flere, der har været meget påvirkede af corona; ensomhed og frustration over at være begrænset i at se sine nærmeste. Ditte Johansen / Frivillig på Sorglinjen

Børn, Unge & Sorg hjælper pårørende børn og unge gennem gruppeterapi i København, Aarhus, Odense og Helsingør. Gennem kampagnen ’Er du okay?´ tilbydes derudover webbaseret gruppeterapi til teenagere med en alvorligt syg mor eller far i hele landet. I 2020 skabte vi sammen med Psykiatrifonden én fælles indgang for alle unge med alvorligt syge forældre. Uanset om forælderen er syg med en fysisk eller psykisk sygdom. På erduokay.dk kan alle unge nu få viden om livet som pårørende og om de hjælpetiltag, der findes.

ˮ

Børn med syge forældre er ofte superansvarlige og påtager sig enorme byrder på deres forældres vegne. Men det er vigtigt, at de har nogen at dele ansvaret med. Også fordi de selv kan komme i fare for siden hen at udvikle psykisk sygdom. Derfor vil vi meget gerne i kontakt med udsatte børn og unge så tidligt som muligt. Og nu har vi en fælles indgang til hjælp for alle. Torsten Bjørn Jakobsen / Formand for Psykiatrifonden

ˮ

Det var min mors idé, at jeg skulle have professionel hjælp. Hun vidste, at jeg gik med rigtig mange tanker. Først sagde jeg nej, fordi jeg syntes, det var pinligt at skulle bede om hjælp og snakke med en psykolog. Men det var godt, hun skubbede på. For i terapigruppen opdagede jeg, at mange andre havde det ligesom mig. Jeg opdagede at, det var normalt at tænke de tanker, jeg tænkte, og som jeg troede var forkerte. Fx kunne jeg ikke acceptere, at jeg tillod mig at tænke på et liv uden hende, og jeg fik dårlig samvittighed over at tænke, at livet måske også kunne blive lettere, når hun døde. Isa Veiergang var 14 år, da hendes mor fik kræft

Jeppe Wad Vester / Frivillig på Caféaftener

6 ÅRSMAGASIN 2020

2020 ÅRSMAGASIN 7


Ældre & Sorg

Ældre & Sorg

Foto / Lars Kruse

FLERE DØDSFALD

+20% Den demografiske udvikling betyder, at antallet af årlige dødsfald vil stige med mere end 20 pct. over de næste 20 år. Det stigende antal døde vil efterlade flere i sorg og dermed også flere med behandlingskrævende sorg

Kære Benny Det er tid til at tage afsked med det liv, vi havde sammen. Du skal vide, at det er meget, meget svært for mig. Det er tre år siden, du tog afsted før mig. Men det føles stadig som om, det var for lidt siden. Jeg er lykkelig og taknemmelig for vores dejlige liv sammen. En god rejse, som jeg aldrig glemmer. Du var et godt og ordentligt menneske, som man altid kunne regne med og stole på. Jeg elskede din humor, din kreativitet, din følsomhed, din stolthed og at du vedblev at være et legebarn. Jeg elsker, at du blev ved med at være så glad for mig. Det føles som om det hele bare har varet et kort sekund, selv om der er gået næsten 50 år. Du var så rørende, da du tog afsked med livet. Du sagde: ’Tænk at jeg altid har måttet gøre alt det, jeg gerne ville. Jeg har haft et dejligt liv og et vidunderligt ægteskab. Der er intet, som skulle have været anderledes. Der er intet, jeg fortryder’. Tak for dig. Tak for vores liv. Jeg elsker dig så højt, at din død har været ved at tage livet af mig. Jeg har haft lyst til at følge efter dig. Kærligst Annette

Kilde / Danmarks Statistik

54.331 Hjemløs kærlighed Annette på 68 år gik i sorgterapi efter tabet af sin mand gennem næsten 50 år.

ˮ

Jeg kunne ikke finde fred med Bennys død. Tankerne kørte rundt i mit hoved om natten. Jeg sov på sofaen de første år. Jeg kunne ikke gå ind i vores tomme seng. Terapien har givet mig en bedre kontakt med mine følelser. Nu er jeg begyndt at sove bedre. Og være lidt mere i mig selv. Forløbet har givet mig et skub. Jeg kan se hvor heldig, jeg har været. I dag kan jeg godt have dage, hvor jeg mærker lykkefølelse og taknemmelighed. Men der er også kulsorte huller, hvor jeg tænker, at jeg hellere ville have taget afsted med ham.

GRATIS SORGTERAPI

+65 Det Nationale Sorgcenter i København og Odense giver gratis sorgterapi til efterladte over 65 år med komplicerede sorgreaktioner

8 ÅRSMAGASIN 2020

ÅRLIGE DØDSFALD

2020

66.260 2040

Når vi bliver ældre Når vi bliver ældre, kommer vi tættere på livets afslutning. Og risikoen for at vi mister bliver større. Sådan er livets gang, og det er helt naturligt. Men det gør ikke nødvendigvis sorgen lettere. De fleste ældre mennesker beskriver tabet af deres ægtefælle eller partner som det sværeste nogensinde. 15 pct. af dem mister fodfæstet i livet, trives meget dårligt og kan ikke fungere i hverdagen. De længes voldsomt efter den, de har mistet, og de oplever vedvarende angst, depression, posttraumatisk stress eller ’forlænget sorglidelse’, som er en ny diagnose. Nogle kredser om døden og ønsker måske selv at dø. Men der er hjælp at hente! Forskning viser nemlig, at psykologisk behandling har god effekt. Desværre mangler der

specialiserede behandlingstilbud til voksne og ældre med komplicerede sorgreaktioner. Det Nationale Sorgcenter tilbyder behandling til efterladte over 65 år. I den forbindelse forsker vi i, hvor godt behandlingen virker og om gruppe- eller individuel terapi virker bedst. På den måde kan vi fremover tilbyde den bedst mulige hjælp til sorgramte ældre og den bedst mulige uddannelse til psykologer og andre behandlere. Maja O’Connor / Seniorforsker, Det Nationale Sorgcenter / Aarhus Universitet

ÆLDRE & SELVMORD

Risikoen for selvmord blandt ældre er 5-6 gange højere efter partnetens død i det første år efter tabet - sammenlignet med gifte

2020 ÅRSMAGASIN 9


Et stærkt kompetencecenter

Et stærkt kompetencecenter Flere fagpersoner skal uddannes til at støtte pårørende børn og unge og til at forebygge, identificere og behandle komplicerede sorgreaktioner. Vi formidler forskningsbaseret viden fra ind- og udland og udbreder viden om egne metoder. Det gør vi på uddannelser, kurser, foredrag og faglige fyraftensmøder eller i samarbejde med kommuner og hospitaler, som vi hjælper til nye arbejdsgange i mødet med sorgramte. I 2020 har vi haft særligt fokus på udvikling af online undervisning og e-learning. OPKVALIFICERING

2.300 Fagprofessionelle fik ny viden hos Det Nationale Sorgcenter i 2020

Vejleder for børn som pårørende I 2020 etablerede vi sammen med VIA University College en ny uddannelse for alle fagprofessionelle, der møder børn og unge med alvorligt syge forældre. Fx sygeplejersker, sundhedsplejersker, socialrådgivere, lærere og pædagoger. Uddannelsen giver bl.a. viden om lovgivning på området, om udviklingspsykologi, om sorg- og krisereaktioner og om hvordan alvorlig sygdom i familien påvirker børnene. Og man trænes i at gennemføre samtaler med både børn, unge og forældre. Opkvalificering i ældreplejen I 2020 blev et omfattende samarbejde med Københavns Kommune afsluttet. 400 medarbejdere har over to år været på efteruddannelse hos Det Nationale Sorgcenter. Det gælder hjemmesygeplejersker, sosuassistenter og forebyggelseskonsulenter, der hver dag møder kommunens ældre efterladte borgere. Og det gælder ledere, der skal sikre at ny viden og nye arbejdsgange implementeres i praksis.

ØKONOMI

Komplicerede sorgreaktioner koster årligt

3,4 milliarder kr.

i sygefravær, sygedagpenge og nedsat produktivitet i Denmark

10 ÅRSMAGASIN 2020

EFTERUDDANNELSE

Selv de professionelle kan have svært ved at rumme et menneske i krise

ˮ

Mange af os har svært ved at tale om sorg. Men for efterladte er det hårdt at opleve, at selv de professionelle kan have svært ved at rumme et menneske i krise. Sådan må det ikke være, og derfor er det også vigtigt, at vi lærer – både som fagprofessionelle og som medmennesker – at håndtere sorg. Vi har valgt at efteruddanne vores medarbejdere, så de er bedre klædt på til at hjælpe ældre, der har brug for det, og ikke mindst til at spotte dem, der risikerer at udvikle en kompliceret sorgreaktion.”

400 Medarbejdere i Københavns Kommune har været på efteruddannelse hos Det Nationale Sorgcenter

Webinar om brevskrivning Børn, Unge & Sorg har i 20 år arbejdet med brevskrivning som en central del af det terapeutiske arbejde i alle sorggrupper for unge. Brevskrivningen giver mulighed for at fremkalde og bearbejde sorgens følelser, men anvendes også til at bearbejde de efterladtes fysiske, adfærdsmæssige, kognitive og eksistentielle reaktioner. ’Brevskrivning som metode’ var én af overskrifterne i vores webinar-række i 2020.

ˮ

Preben Engelbrekt / Direktør og psykoterapeut

Sisse Marie Welling (SF) / Sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune

Mellem hver terapi-session skriver de unge et brev til deres afdøde mor eller far. I brevene fortæller de bl.a. om det forløb, de har været igennem siden tabet. De fortæller også, hvor de er nu, og hvor de gerne vil hen. Når de har læst deres brev højt for gruppen, bliver de spurgt, hvad deres mor eller far ville have sagt til brevet? Hvordan de ville have reageret? Hvilke råd, de ville give? Brevene hjælper både til erkendelse af tabet og til at skabe en ny symbolsk relation til afdøde.”

2020 ÅRSMAGASIN 11


Børn, Unge & Sorg

Børn, Unge & Sorg

27%

UDDANNELSE

Unge som mister en forælder har større fravær på ungdomsuddannelser

ˮ

Har mistet forælder

16% Har ikke mistet

Jeg kunne ikke lide at være alene. For så mærkede jeg alle følelserne. Det var både sorgen over min mors død og følelsen af, at jeg nu var helt alene. Jeg var forældreløs. Det gjorde fysisk ondt at tænke på.

Maya mistede sin far som 17-årig og sin mor som 19-årig. Maya fik hjælp i Børn, Unge & Sorg, og hun støtter nu andre unge som frivillig på Sorglinjen og på Børn, Unge & Sorgs Caféaftener.

Har været fraværende indenfor den seneste måned

Unge der fik hjælp ˮ

Jeg havde det elendigt og var ved at spise mig halvt ihjel. Det kan sammenlignes med, at man undlader at springe til siden, hvis der kommer en lastbil kørende mod en. Derfor var det en åbenbaring for mig at komme til min første Caféaften i Børn, Unge & Sorg. Pludselig havde jeg ikke længere lyst til at dø – hverken af hjertekar-sygdomme eller noget som helst andet.

I takt med sygdommen blev min mor mere og mere svær at komme ind til. Jeg havde brug for at være steder, hvor der var ro, og hvor der ikke var krav om, at jeg skulle ordne ting eller være klar på at stå i rigtig svære situationer. Jeg har sagt farvel til min mor hver dag i så mange år. I Børn, Unge & Sorg fik jeg følelsen af ikke at stå alene. Der var et fællesskab, som lagde en ring rundt om de megasvære følelser.

Sanger og sangskriver Kamma fik hjælp i en terapigruppe for unge med syge forældre hos Børn, Unge & Sorg, da hendes mor fik Alzheimers sygdom.

ˮ Da Mikkel som 18-årig mistede sin mor til sclerose, blev han i praksis forældreløs. I en blanding af sorg og ensomhed røg hans vægt helt ud af kontrol. I dag er Mikkel frivillig i Børn, Unge & Sorg, hvor han afholder caféaftener for andre unge efterladte.

Jeg har arbejdet med min sorg hos Børn, Unge & Sorg i over et år nu. I gruppen taler vi blandt andet om, at det er okay ikke altid at sørge. Og det er okay ikke altid at være glad. Jeg skal lære den balance. Jeg er ikke færdig med at sørge, og det bliver jeg heller ikke i den nærmeste fremtid. Men det er blevet tid til at jeg hænger mindre ved fortiden og fokuserer på min nutid og fremtid. Den er hverken min mors eller min fars. Den er min egen.

Jakob er 22 år og har mistede begge sine forældre og har gået i en terapigruppe for unge efterladte med komplicerede sorgreaktioner.

ˮ

ˮ

Det var helt forfærdeligt at miste min mor, men jeg var ikke alene om det dengang. Det var årene efter min fars død, der var de værste. Jeg var mere alene der og skulle efter hans død selv sørge for at få hjælp, fordi jeg var 20 år og myndig. Ved en trafikulykke mistede 14-årige Emile sin mor. Seks år senere døde Emilies far, og Emilie fik hjælp hos Børn, Unge & Sorg, hvor hun gik i terapi og nu har fået en ’fortrolig voksen’.

12 ÅRSMAGASIN 2020

ˮ

Jeg savnede at kunne spejle mig i andres sorg. Men der var ikke nogen, der havde den samme forhistorie som mig. Nogen der følte den samme vrede eller var pinlige over, at deres forælder var misbruger. Min sorg ændrer sig fra dag til dag. Den ene dag fylder det meget, at han drak, og dagen efter savner jeg ham bare.

21-årige Rosa mistede sin far for fire år siden og fik hjælp i Børn, Unge & Sorg, der har sorggrupper for unge, som har mistet en forælder med et misbrug.

2020 ÅRSMAGASIN 13


Sorg i Grønland

100-års jubilæum

SELVMORD

DØDSFALD

2/3

1/5

2 ud af 3 grønlændere over 18 år har mistet familie eller venner til selvmord

I Grønland skyldes 1 ud af 5 dødsfald selvmord, ulykke eller drab

Foto / Tomas Bertelsen

ˮ

Børn, Unge & Sorg yder støtte af høj kvalitet til børn og unge, som er ramt af sygdom og sorg i deres familie. Vi er derfor glade for at kunne give en pris på 1 mio. kr. til Børn, Unge & Sorg, der repræsenterer Egmont Fondens arv ved at lytte til børnene og de unge og tage hånd om dem, der er allermest sårbare. Det har de i den grad gjort både før og under coronakrisen. Henriette Christiansen / Direktør i Egmont Fondens Støtte-og bevillingsadministration

Sorg i Grønland

Egmont Fondens jubilæum

I Grønland skyldes 1 ud af 5 dødsfald selvmord, ulykke eller drab. 2 ud af 3 grønlændere over 18 år har mistet familie eller venner til selvmord. I Grønland har man i fire årtier levet med en af verdens højeste selvmordsrater.

I 2020 valgte 1.200 medarbejdere i mediekoncernen Egmont at tildele Egmont Fondens 100-års jubilæumspris til Børn, Unge & Sorg. Med prisen fulgte 1 mio. kr., som er gået til to særlige indsatser; en corona-hotline med gratis pyskologrådgivning til sårbare børn, unge og familier og til vores nye afdeling i Helsingør.

Øget risiko for behandlingskrævende sorg Efterladte til selvmord er i dobbelt så høj risiko for senere selvmordstanker og selvmordsforsøg. Selvmord og sorg står i farlig alliance med hinanden. Dertil kommer at, mange efterladte er ramt af flere belastninger end sorg: misbrug, omsorgssvigt eller seksuelle overgreb i barndommen. Belastninger der øger risikoen for behandlingskrævende sorgreaktioner yderligere. Sorg er overset i Grønland Der mangler både viden om sorg og ressourcer til sorgarbejdet i Grønland. Problemet forstærkes af, at mange af de fagprofessionelle, som skal spotte og hjælpe efterladte, selv er ramt af en sorg, som de aldrig har bearbejdet. De tør ikke tale med borgere og patienter om sorg af frygt for, hvordan de selv vil reagere. Hjælpen til efterladte i Grønland starter og slutter med få ildsjæles indsats. Brug for partnerskaber Med rapporten ’Sorg i Grønland’ har vi i 2020 taget det første skridt til at gøre sorg i Grønland mere synligt. Næste skridt er at skabe de faglige, politiske og økonomiske partnerskaber, der er brug for, hvis vi sammen skal bremse en ond spiral. Det skal ske i tæt samarbejde med fagfolk og myndigheder i Grønland. 14 ÅRSMAGASIN 2020

Vi arbejder for At udvide Sorglinjen til Grønland Vi vil uddanne efterladte grønlændere til at bruge egne erfaringer med sorg og tab til at støtte andre efterladte i Grønland. At uddanne sorgrådgivere i Grønland Vi vil uddanne lokale, kommunale sorgrådgivere, der ansættes som faglige fyrtårne i Grønlands fem kommuner.

At sikre helhedsorienteret forebyggelse og behandling til børn og unge Vi vil styrke indsatsen overfor børn og unge med én eller flere belastninger ud over sorgen; fx seksuelle overgreb eller misbrug i opvæksten.

Corona-hotline Børn, Unge & Sorg etablerede den 13. marts en corona-hotline for alle med brug for psykologisk rådgivning. Særligt børn og unge og familier, der allerede havde sygdom og død inde på livet, oplevede at corona fik angst, sorg og traumatiske minder til at blusse op.

ˮ

Jeg mistede min far for nogle år siden. Corona gør mig meget bekymret for, hvad der kan ske. Kan min mor blive syg? Jeg bliver lammet af negative tanker og kan ikke koncentrere mig om studiet.

ˮ

Sidst år døde min kæreste i en ulykke. Nu skaber corona en masse kaos og uro i mig. Men jeg har ingen at tale med. Mine venner har travlt, og de spørger ikke ind til min sorg længere.

Afdeling i Helsingør I 2020 åbnede Børn, Unge & Sorg en ny afdeling i Helsingør, hvor børn og unge - både individuelt og i grupper eller særlige familieforløb - kan få professionel hjælp til sorgen. Egmont Fondens million-pris og en stærk politisk og økonomisk opbakning fra Helsingør Kommune, har gjort udvidelsen mulig. Når børn og unge rammes af sorg, kan det have enorme konsekvenser for deres trivsel, deres sociale liv og deres skolegang. Uden hjælp til at tackle sorgen, kan det sætte varige spor. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi i Helsingør Kommune har støttet en ny afdeling af Børn, Unge & Sorg. Nu er der nem adgang for børn og unge i kommunen, der har behov for støtte og hjælp til deres sorg."

ˮ

Citat af Benedikte Kiær (K) / Borgmester i Helsingør Kommune

2020 ÅRSMAGASIN 15


Børn, Unge & Sorgs 20-års jubilæum

ˮ

Vi skal turde tale om døden

Alle efterladte børn og unges historier er forskellige Men fælles for mange er følelsen af at stå helt alene med sorg og savn. Fælles er også oplevelsen af at blive ’dobbelt ramt’. For når man mister en forælder eller søskende, så mister man ikke alene en person, som man elsker; som man er tæt knyttet til; som man deler hverdagen med; som man har brug for og som man har fremtidsplaner og -drømme med. Man risikerer også at miste den tid, de oplevelser og det liv, man har haft sammen. Mange efterladte oplever at miste den tilværelse, de kender, og den person, de var før dødsfaldet. I sorgen kan man miste sig selv. Men vi kan heldigvis gøre noget for at komme igennem vores sorg med troen på – at livet igen kan blive helt, på en ny måde. Vi kender alle én, der har mistet Jeg har selv mistet. Når vi sidder over for et menneske – barn eller voksen – der har mistet, så er det let at føle sig magtesløs…. tom for ord. Vi kan ikke fjerne problemet. Vi kan ikke skrue tiden tilbage. Vi kan ikke erstatte den mistede med en ny. Men jeg ved af egen erfaring, at alle mennesker kan gøre en forskel for en partner, en ven eller et familiemedlem i sorg: Vi kan hjælpe ham eller hende til at mærke, at den, de har mistet, stadig er med dem gennem livet.

H.K.H. Kronprinsesse Mary holdt tale, da Børn, Unge & Sorg fejrede 20-års jubilæum den 12. november Kronprinsessen har været protektor siden 2013 Foto / BrixGD

Den største frygt hos mange efterladte er, at man glemmer den døde Det kan jeg i hvert fald huske fra mig selv, da jeg mistede min mor. I en periode havde jeg svært ved at genkalde mig hendes billede. Vi kan derfor alle give en værdifuld hjælp til dem, der har mistet. Vi skal turde tale om døden. Vi kan fx. foreslå at lytte til den musik, lave den livret, se den film, gå den tur eller genfortælle den vittighed eller de historier, som vækker gode eller sjove minder hos vores kære. Det vil blive vel modtaget! Og har du selv mistet, så kan du hjælpe andre efterladte ved at fortælle om din vej igennem sorgen, og hvordan du selv bærer på minderne.

Foto / Lasse Mehrfeld Brøndal

ˮ

Team Giv Håb

Meget mere end et cykelhold Som intensivsygeplejerske står jeg i første linje. Jeg ser hvordan sygdom og død forandrer familier og tit slår dem i stykker. Børn og unge med syge forældre eller søskende har været oversete i sundheds-væsenet, og er først de seneste år kommet i fokus. Nu giver jeg altid familierne en brochure om Børn, Unge & Sorg med hjem. Det påvirker én voldsomt at vide, at lige om lidt er der, en familie der skal ud og klare sig selv efter et dødsfald. Og så er det en gave at kunne fortælle dem, at der er hjælp at hente. Jeg har meldt mig til Team Giv Håb for at støtte de børn og unge, som jeg møder og brænder for i mit arbejde. Men også fordi jeg har en drøm om at blive cykelrytter. Jeg har en cykel, som jeg sjældent cyklede på, før jeg fandt ud af, at jeg kunne gøre en forskel ved at cykle. På Team Giv Håb er der plads til alle. Vi følges ud og vi følges hjem. Og vi har sagen til fælles!

Ann-Sophie Jappe, holdkaptajn på Team Giv Håb, i samtale med Kronprinsessen ved Børn, Unge & Sorgs jubilæum.

ˮ

Fortrolige voksne Når der mangler en voksen Jeg var 2 år, da jeg mistede min far og 6 år, da min mor døde. Dengang var der ingen hjælp at hente. Så på en måde følte jeg mig selvskrevet til at melde mig som ’fortrolig voksen’, da jeg hørte om projektet. Det jeg allermest kunne genkende, da jeg mødte Rosa, var hendes ensomhedsfølelse. Følelsen af ikke at blive forstået. Den følelse har jeg selv haft, da jeg var yngre, og jeg har den til dels stadigvæk. Jeg tror aldrig den forsvinder helt. Jeg har ikke selv børn, så det at være ’fortrolig voksen’ for Rosa er for mig, det der kommer tættest på. For selv om vi er ligeværdige, så er det min opgave at være Rosas ’voksen’.

Niels Norre er 67 år og ’fortrolig voksen’ for 24-årige Rosa Viola Tranum. Ved jubilæet fortalte de Kronprinsessen om projektet, der matcher unge efterladte, som mangler voksenstøtte, med en ældre efterladt, der også har mistet tidligt i livet.

H.K.H. Kronprinsessen Mary 2020 ÅRSMAGASIN 17


Tusind tak til alle

I støttede os i 2020 Tusind tak til alle støtter og samarbejdspartnere Fonde Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond / Borger-

Region Hovedstaden / Rudersdal Kommune / Socialstyrelsen

vennen / Børge Nielsen og Max Wonsylds Fond / Carl

/ Sundhedsstyrelsen / Aarhus Kommune

Schelper og Hustrus Legat / Curt Stenders mindefond / Edel og Wilhelm Daubenmerkls Almenvelgørende Fond

Virksomheder og foreninger

/ Emmeriks Meyers Legat / Egmont Fonden / Elin og

Arbejdernes Landsbank / BA Technologies ApS / BBJ

Erik Jensens Fond / Enid Ingemanns Fond / Entreprenør

Weld Service / BELFOR Danmark / Benny Johansen &

Marius Pedersens Fond / Familien Hede Nielsens Fond /

Sønner A/S / Bike For Charity / Birkely / Blåvand Minigolf

Fonden af 17-12-1981 / Fonden Frikkes Legat / Frederik

& Grill / BMS / BRAVIDA / Bøgh & Helstrup A/S / Café

den Syvendes Stiftelse paa Jægerspris / Furi Appel og

Sweet Surrender / CareMatch / Ce-Tec / Christoffersen &

Gunnar Niskers Fond / Generalkonsul Jens Olsens Fond

Knudsen A/S / COMWELL Hvide Hus / DanRoad / Danske

/ Georg og Emma Warburgs Mindefond / Grete og Johan

Stenhuggerier / DK-Konfekture / DK-Låseservice

Herholdts Fond / Greta og Poul Kragh-Heidemanns Fond /

/ Eksponent ApS / EMS - Esbjerg Maritime Service /

Grosserer, Konsul N. C. Nielsens Fond / Hanne og

Fiberline / Fredericia Krone Apotek / Garant Herlev / GH

Shmuels Anden Fond / Harboefonden / Helsefonden /

Ejendomsservice / Gorrissen Federspiel / Gospelkorene

Henrik Henriksens Fond / J.P. Lund og Hustru Vilhelmine

Emmaus og Nardus / Kallesøe El / Lauridsen Group A/S /

Født Bugge’s Legat / Kaptajn Jensen og hustru Magdelene

Louis Poulsen / L-R Software / Låsesmeden Schrøder ApS

f. Schous Fond / K. Juby Smith’s Legat / Kirsten og Hans

/ Martinsen / Mico Totalentreprise / Middelfart Sparekasse

Rasmussens Legat / Konsul, grosserer Osvald Christensens

/ MIN CYKEL / New Creations / Anders Morgenthaler /

Mindefond / Liljeborgfonden / Lind og Risør / NOJ Fonden

Bestyrelse Jens Kristian Gøtrik,

Nordic Overfladebehandling / Park Skov Have Holbæk /

Kontakt 70 266 766 info@sorgcenter.dk www.sorgcenter.dk

/ Odense Børnehospitals Fond / Ole Kirk´s Fond / Poul og

Process Engineering / Q8 / Risager’s / Roskilde Dyrskue

CVR-nr.: 25 30 08 23

Ellen Hertz’ Fond / Rørkærfonden / Sct. Georgs Fonden

/ Scandiloc A/S / Scantruck A/S / Sectra Danmark / SJEC

/ Sozzipark Fonden / Spartaner Fonden / Sportsgoods-

Danmark / Skaarup Nielsen A/S / SmartPractice Denmark

Leo Larsen Charlotte Højholt Anders Lynge Madsen Pia Laub

fonden / Stiftelsen Løvstrupgaard / Toyota Fonden /

ApS / Spar Nord, Herning / Sportmaster / Swipbox Inter-

TrygFonden / Vemmetofte Kloster / William & Hugo Evers

national / TD-K / Tommerup Heilskov / TOOL Denmark /

Fond / Østifterne / Aase og Henry Adelgaards Fond

Vejen Rotary Klub / Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen / ZEDERKOP A/S / Aabenraa Låseteknik

Offentlige institutioner Albertslund Kommune / Frederiksberg Kommune / Gladsaxe Kommune / Gribskov Kommune / Helsingør Kommune / Københavns Kommune / Odense Kommune /

18 ÅRSMAGASIN 2020

Vores afdelinger Kejsergade 2, 1. og 2. sal 1155 København K Lundegade 17a 3000 Helsingør Banegårdspladsen 10, 2. th. 8000 Aarhus C Dronningensgade 23 5000 Odense C

Bestyrelsesformand

Følg / Det Nationale Sorgcenter Facebook: com/sorgcenter Linkedin: com/company/det-nationale-sorgcenter Twitter: com/sorgcenter Følg / Børn, Unge & Sorg Facebook: com/bornungesorg Linkedin: com/company/bornungesorg Instagram: com/bornungesorg

2020 ÅRSMAGASIN 19


Protektor H.K.H. Kronprinsesse Mary

Grafisk Design / annesophiehelger.com & brixgd.dk

Behandlings-, Videns- og Kompetencecenter


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.