Årsrapport 2017 - Det Nationale Sorgcenter og Børn, Unge & Sorg

Page 1

Ã…RSRAPPORT | 2017


“Udadtil ser jeg ud til at fungere fint. Men indeni er alt kaos. Jeg kan ikke holde ud, at jeg ikke skal se ham igen. Det er som om, jeg ikke har forstået det endnu? Selv om der er gået over 2 år.”


VISION | BØRN, UNGE & SORG || DET NATIONALE SORGCENTER

Vi arbejder for, at sygdom og sorg ikke ødelægger livet / Vi er Danmarks førende i professionel sorgbehand ling. Og har været det i næsten 20 år. / Vi giver gratis hjælp og terapi til pårørende og efter ladte børn og unge, der får brug for hjælp til at fungere i en ændret hverdag og til at leve med sorgen som en naturlig del af livet. / Vi klæder fagprofessionelle på med nyeste viden om sorg hos børn, unge, voksne og ældre. / Vi uddanner hele Danmark til at møde mennesker i sorg med større åbenhed og mindre berøringsangst.

Forsidebillede / Gabriella Holmen Bruun er 23 år. Hun mistede sin mor, da hun var 18 år. Gabriella fik hjælp i Børn, Unge & Sorg og er nu frivillig i organisationen. 2017 ÅRSRAPPORT 3LEDER | BØRN, UNGE & SORG || DET NATIONALE SORGCENTER

Når jeg dør

Sorgen indeholder meget stærke følelser. Det gør diskussionerne blandt fagfolk om sorgarbejdet i Danmark også. De fleste er enige om, at der skal være hjælp at hente for efterladte, der får det meget svært efter et tab. Men mange frygter at sorg er ved at blive sygeliggjort. Fx når vi i Børn, Unge & Sorg etablerer et nationalt sorgcenter, og når vi hilser en diagnose for kompliceret sorg i det nye år velkommen. Langt de fleste sørgende har en naturlig sorgproces, hvor de voldsomme reaktioner på at miste ens kære for altid, gradvist begynder at aftage efter en rum tid. Den naturlige sorg vil ikke på den lange bane forhindre den efterladte i at få et godt liv, selv om sorgen er langvarig, og den efterladte ofte er på livslang rejse med sin sorg. Forskningen fortæller os dog, at med nogle mennesker går det anderledes. De udvikler kompliceret sorg; en sorg, der overtager livet, hvis den sørgende ikke får en professionel behandling. Desværre har vi udviklet et samfund, hvor også den naturlige sorg alt for ofte henvises til et terapilokale. En undersøgelse viser, at 2 ud af 3 efterladte har søgt psykolog for at håndtere de svære tanker og følelser efter tabet. Dét på trods af at kun 10–15 pct. af efterladte udvikler en kompliceret sorg, som kræver terapi. Noget tyder derfor på, at vi i dag bruger offentlige midler på at behandle mennesker med en naturlig sorg. Set i dét lys er jeg enig med skeptikerne i, at sorg er blevet sygeliggjort, og at vi overbehandler. Men jeg er ikke enig i deres svar! Jeg frygter nemlig, at vi til gengæld fejl- og underbehandler netop dem, der har brug for professionel hjælp, og som har meget svært ved at finde og få veldokumenteret psykologisk behandling. Det har høje menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger, når vi under- og fejlbehandler de årligt 20.000 mennesker, der udvikler kompliceret sorg. Mit svar er derfor mere professionalisering og specialisering – ikke mindre! 2017 har været et travlt år. I Børn, Unge & Sorg har vi hjulpet knap 2.000 børn og unge. Gennem terapi og gennem mødet med ligesindede. Efterspørgslen er stigende, og vores ventetider for efterladte unge er

desværre over et år. I Det Nationale Sorgcenter har vi lagt sidste hånd på en landsdækkende kortlægning af sundhedspersonalets faglige viden om sorg, og vi skal i 2018 ud til kommuner og regioner i hele landet og udbrede nye kliniske retningslinjer for kompliceret sorg. I årets løb har vi desuden startet en sorgrådgiveruddannelse for fagprofessionelle, vi har startet efteruddannelse af kommunale forebyggelseskonsulenter, og vi har lanceret en sorgvejviser til efterladte i hele landet, der ønsker overblik over gratis sorggrupper i netop deres nærområde. Det er vigtigt, at vi ikke sygeliggør sorg for flere end de 20.000 mennesker, der hvert år rammes af kompliceret sorg. Men det er lige så vigtigt, at nogen går forrest i den kulturrevolution, som alle efterladte har brug for, så de ikke går alene med deres sorg, savn og smerte ved, at omgivelserne med deres tavshed tier også mindet om de døde ihjel. Vi går gerne forrest – men vi vil have hele Danmark med! Mange efterladte ønsker et samfund, hvor de døde får en større og mere synlig plads. At få døden tilbage i livet kræver dog, at vi alle tør se i øjnene, at vi er dødelige. Det er svært i en tid, hvor vi lever længere og længere, og døden derfor bliver fjernere. Men tør vi komme i kontakt med vores egen dødelighed, tør vi minde os selv om, at også vi skal miste vores kære, og tør vi sige ’Når jeg dør’ og ikke ’Hvis jeg dør? Så tror jeg på, det bliver muligt for os at møde mennesker i sorg åbent og se dem tålmodigt i øjnene, fremfor straks at opfordre dem til at søge psykolog. Endnu før vi har en mistanke om, at de faktisk har brug for det!

VENLIG HILSEN

PREBEN ENGELBREKT /

DIREKTØR I BØRN, UNGE & SORG, DET NATIONALE SORGCENTER

2017 ÅRSRAPPORT 5


BØRN, UNGE & SORG || DET NATIONALE SORGCENTER | FAKTA

Om vores arbejde

1.000

Mere end 1.000 børn og unge

har fået gratis rådgivning eller terapi af en psykolog i Børn, Unge & Sorg i 2017.

1.100

Mere end 1.100 unge

har fået støtte og hjælp fra Børn, Unge & Sorgs frivillige i 2017.

20%

Antallet af henvendelser til Børn, Unge & Sorg steg 20 pct. i 2017.

10.000

10.000 efterladte i alle aldersgrupper

har siden juni 2017 brugt den nye Sorgvejviser.dk til at søge viden om sorggrupper i deres nærområde. 6 ÅRSRAPPORT 2017


FAKTA | BØRN, UNGE & SORG || DET NATIONALE SORGCENTER

Om sorg

25%

Antallet af årlige dødsfald vil stige med 25 pct. over de næste 20 år.

55.000

55.000 personer dør hvert år i Danmark og efterlader i snit 4 mennesker i sorg.

3,4 mia.

Ubehandlet kompliceret sorg

10-15%

koster samfundet 3,4 mia. kr. om året i sygemeldinger mv.

af alle efterladte

10-15% rammes af behandlingskrævende kompliceret sorg.

8 ud af 10

8 ud af 10 efterladte savner

at tale om den person, de har mistet. 2017 ÅRSRAPPORT 7


H.K.H. Kronprinsesse Mary holder tale ved indvielsen den 29. august 2017, ligesom sundhedsminister Ellen Trane Nørby, direktør Preben Engelbrekt, bestyrelsesformand Jens Kristian Gøtrik, enke Zene Turan og seniorforsker Maja O’Connor også holdt taler.


INDVIELSE | DET NATIONALE SORGCENTER

Indvielse af Det Nationale Sorgcenter

Det er som om sorg ikke passer ind i vores tid, hvor alting skal gå så stærkt. Sorg er en langsommelig affære. Den bliver ofte en livslang følgesvend - men må ikke blive en blind passager, der ødelægger livet. Tak fordi I sætter sorg på dagsordenen! / Ellen Trane Nørby Sundhedsminister

“Sorg kan have store menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger. Derfor er det mig en glæde i dag at kunne fortælle, at jeg har takket ja til at være protektor for Det Nationale Sorgcenter.” / H.K.H. Kronprinsesse Mary

Fra forskning ved vi, at 10-15% af efterladte får kompliceret sorg og har brug for terapi. I Danmark overbehandler vi dem, der ikke har brug for det, til gengæld under- og fejlbehandler vi mennesker med kompliceret sorg, der har meget, meget svært ved at få evidensbaseret psykologisk behandling. / Preben Engelbrekt Direktør i Det Nationale Sorgcenter Jeg forsvandt ind i en boble. Det var som om, at alt foregik i en virkelighed, der ikke var min. Vores liv blev revet midt over, da han pludselig var væk. Efter et stykke tid, da jeg havde taget mig sammen til at komme ud af sengen, henviser min læge mig til en angstgruppe på hospitalet. Og jeg blev nødt til at sige ja tak til medicin. Jeg fik det ikke bedre. Jeg fik det faktisk værre. / Zene Turan Enke og mor til to, mistede sin mand som 38-årig I Det Nationale Sorgcenter skal vi arbejde med forskning og viden. Vores viden skal bringes i spil og omsættes i praksis. Vi skal uddanne professionelle i evidensbaseret sorgarbejde og sikre behandlingstilbud i hele landet. Efterladte i alle aldre skal have den hjælp, de har brug for, så sorg ikke får lov til at ødelægge livet. / Maja O’Connor Seniorforsker i Det Nationale Sorgcenter

2017 ÅRSRAPPORT 9


DET NATIONALE SORGCENTER | UDDANNELSEN

Danmarks nye sorgrådgiveruddannelse / Bettina, 40 år, sygeplejerske Koordinator på palliativ afdeling

Jeg har valgt uddannelsen, da min interesse for plejen og omsorgen for efterladte er stor! Jeg vil meget gerne sætte fokus på opstart af eftersamtaler på min arbejdsplads. Det er et stort ønske for mig at blive klædt på fagligt og få redskaber til at møde efterladte i sorg. Jeg vil gerne kunne varetage så stor en opgave, med den største respekt for de efterladte. Så jeg er glad for den nye sorgrådgiveruddannelse. Der er mange spændende undervisere med høj faglighed - det smitter af at kunne mærke, de er passionerede! 10 ÅRSRAPPORT 2017


Preben Engelbrekt, direktør underviser studerende på sorgrådgiveruddannelsen.

/ Ulla, 51 år, ergoterapeut Sundhedsrådgiver ved de forebyggende hjemmebesøg

/ Majbrit, 40 år, sygeplejerske Kirurgisk afdeling

Jeg bliver bedre til at gå ind i samtalen Jeg møder i min hverdag på de forebyggende hjemmebesøg mange efterladte borgere, som har mistet en nærtstående. Derfor er sorgrådgiveruddannelsen oplagt for mig.

Jeg bliver bedre til at opspore sorgreaktioner Uddannelsen virker gennemtænkt, og vi bliver præsenteret for relevant materiale. Der lægges op til aktivitet og initiativ fra vores side, og det synes jeg er rigtig godt, fordi det giver gode forudsætninger for at arbejde videre med ideerne i klinikken.

Jeg bliver bedre til at skelne mellem normal og kompliceret sorg. Jeg bliver bedre til at ”gå ind i samtalen” med den sørgende og til at håndtere mine egne reaktioner i samspillet med den sørgende. Underviserne på uddannelsen er yderst kompetente. Der gives mulighed for sparring kursisterne imellem. Egen sorghistorik er en meget vigtig og brugbar del af undervisningen.

Jeg kommer muligvis ikke til at beskæftige mig ret meget med mennesker, der udvikler vedvarende sorglidelse i forbindelse med tab. Men jeg håber, at jeg kan blive bedre til at opspore patienter og pårørende, der har forskellige sorgreaktioner og behov for hjælp. Og jeg håber at kunne medvirke til, at der blandt personalet på afdelingen bliver en større forståelse for og viden om - normal og kompliceret sorgreaktion, og behov i disse situationer.

2017 ÅRSRAPPORT 11


DET NATIONALE SORGCENTER | AKTIVITETER I 2017

Året der gik i Det Nationale Sorgcenter Sorgvejviser.dk Mange efterladte farer vild i livet og får brug for støtte og hjælp, når de mister en nærtstående og bliver ramt af sorg. Derfor lancerede Det Nationale Sorgcenter i 2017 en ny online sorgvejviser, som samler og giver et overblik over alle gratis støtte- og hjælpetilbud til sorgramte i Danmark. Sorgvejviseren er udviklet i samarbejde med Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Kræftens Bekæmpelse og Folkekirken.

Det Nationale Sorgcenter officielt indviet

Sorgrådgiveruddannelse

Det Nationale Sorgcenter blev etableret i starten af 2017, og den 29. august blev centret officielt indviet under stor festivitas. Blandt gæsterne var, udover eksisterende og fremtidige samarbejdspartnere, både H.K.H. Kronprinsesse Mary og sundhedsminister Ellen Trane Nørby, der begge holdt tale ved det officielle program. Kronprinsessen afslørede i sin tale, at hun også ønsker at være protektor for Det Nationale Sorgcenter, ligesom hun allerede er det for Børn, Unge & Sorg.

25 nye studerende satte i 2017 for første gang deres ben på Danmarks nye sorgrådgiveruddannelse. På uddannelsen får de kompetencer, viden og færdigheder til bl.a. at kunne skelne mellem normal og kompliceret sorg, og de bliver forberedt på at tage diagnosen ”vedvarende sorglidelse” til sig som fagligt redskab, når den bliver præsenteret af WHO i 2018. Uddannelsen er for sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre fagprofessionelle, der møder mennesker i sorg, og er blevet til i et samarbejde mellem Professionshøjskolen Metropol og Det Nationale Sorgcenter.

Debat i Politikens Hus

”Schyyy – ikke et ord om døden” Hvorfor er død og sorg så tabuiseret i vores tid og kultur? Det Nationale Sorgcenter efterlyser en kulturændring i Danmark, og med direktør Preben Engelbrekt i spidsen, inviterede vi i starten af 2017 til debat om døden i Politikens Hus. Med sig havde Preben Engelbrekt journalist og forfatter Esben Kjær, hospitalspræst og forfatter Lotte Blicher Mørk samt psykolog og forsker Ester Holte Kofod.

12 ÅRSRAPPORT 2017


Samarbejde med Det Etiske Råd Under overskriften: ”En livsnødvendig samtale om døden! - Når vi tør erkende, vi skal dø, kan vi tale med hinanden om at leve” har Det Etiske Råd og Det Nationale Sorgcenter etableret et samarbejde om at igangsætte en landsdækkende kulturdebat om døden. I samarbejdet afholder vi 10 debat- og oplysningsaftener i hele landet i vinteren/foråret 2018. Samtidig er der udviklet et online-materiale til alle, der ønsker inspiration til den nødvendige samtale om døden.

Folkemødet 2017 Kan man blive syg af sorg? Det spurgte vi eksperter og borgere om på Folkemødet i et stuvende fuldt telt. Enkelte delte meninger og forbehold skyggede ikke over den udbredte enighed i, at man kán blive syg af sorg, og at en diagnose for kompliceret sorg er vejen frem. I ekspertpanelet sad psykolog og professor Svend Brinkmann, direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm og repræsentanter fra Dansk Sygeplejeråd, Praktiserende Lægers Organisation og Dansk Psykolog Forening.

Kliniske retningslinjer Det Nationale Sorgcenter har i 2017 påbegyndt arbejdet med udvikling af kliniske retningslinjer for sorgområdet til brug for sygeplejersker, læger og psykologer. Retningslinjerne kommer til at vedrøre forebyggelse, identificering/diagnosticering og behandling, og omfatter både børn, unge, voksne og ældre efterladte. Når de kliniske retningslinjer er færdige, skal de implementeres hos praktikere og behandlere i sundhedssektoren. Udviklingen sker i samarbejde med Center for Kliniske Retningslinjer.

Kursus for forebyggelseskonsulenter i kommuner I 2017 præsenterede Det Nationale Sorgcenter kursusforløbet ”Kompetenceudvikling indenfor kompliceret sorg”, for forebyggelseskonsulenter i kommunen. Kurset bidrager til et kompetenceløft, der ruster forebyggelseskonsulenterne til mødet med efterladte i sorg. I første omgang er det Københavns Kommune, der er indgået samarbejde med. Og det sker som led i en plan om et styrket fokus på sorgområdet i kommunen efter indførelse af nye forebyggende hjemmebesøg i alle landets kommuner til borgere, som har mistet en ægtefælle.

Kortlægning af viden om sorg i Danmark Det Nationale Sorgcenter er sat i verden for at indsamle og formidle viden om sorg, og sikre at alle relevante fagprofessionelle i Danmark får tilstrækkelig fagkundskab, kompetence og viden til at kunne forebygge, identificere og behandle mennesker i sorg. Sorgområdet er aldrig før blevet afgrænset og kortlagt. Derfor har vi i 2017: / / /

Foretaget en kortlægning som afgrænser sorgområdet i sundhedsvæsenet og identificerer sorgområdets aktører i kommuner og regioner. Kortlagt aktørernes viden og praksis på sorgområdet og udarbejdet anbefalinger til videre udvikling. Som et særligt fokusområde har vi: Indsamling af viden om ældre og sorg, og udarbejdelse af anbefalinger til kompetenceudvikling i ældresektoren.

2017 ÅRSRAPPORT 13


BØRN, UNGE & SORG | MELANIE

Efter jeg er startet i Børn, Unge & Sorg, synes jeg for første gang, at der er håb forude “Jeg har gemt det tøj, han brugte mest, i vacuum-poser, så hans duft aldrig forsvinder. Det kan jo ikke erstatte ham, men det giver mig en følelse af, at jeg har en lille bitte smule tilbage af ham.” 14 ÅRSRAPPORT 2017


Melanie Weilguny er 26 år. Hendes far døde af kræft i 2016. Melanie fik en svær sorgreaktion og startede i oktober 2017 i en terapigruppe i Børn, Unge & Sorg.

Min krop gik på automatpilot Det har været gråt og ulykkeligt og ensomt. At miste min far er det mest skelsættende, jeg har været ude for. Jeg havde så svært ved at forstå en verden, hvor min far kunne dø. Alt, jeg havde kendt til, forsvandt. Min krop gik på automatpilot, det øjeblik han døde. Fordi det var den letteste måde at håndtere sorgen over at miste ham. Lige pludselig blev jeg mødt af stilhed. Der var ingen, der skrev og spurgte, hvordan jeg havde det. Og jeg havde ikke overskud til at skrive til mine veninder og bede om hjælp eller selskab. Det kan måske lyde vildt, at en sms skulle kræve så meget energi. Men det gør det. Sorg er den mest intense form for multitasking. Jeg bearbejdede min sorg hele tiden. Hver dag. Dag og nat. Det gør jeg stadig. Jeg havde intet at give af.

Når jeg var sammen med mine venner, blev det så tydeligt for mig, at min fars død rakte langt ud over selve tabet. Hans død havde også placeret mig i en ny livsbane. Tanker om uddannelse, børn og lejlighed og job blev så fjernt for mig. Det syntes så ligegyldigt. Det værste, man kan gøre mod en person i sorg, er at møde personen med stilhed. Man tror, man gør den efterladte ked af det ved at spørge ind til tabet. Men jeg bliver ikke mere ked af, at nogen spørger til min far. Jeg er allerede så ked af det, som jeg kan være. Ved at tale om ham, bliver mindet om ham holdt i live. Og det er det bedste, man kan hjælpe en efterladt med. Efter jeg er startet i Børn, Unge & Sorg kan jeg mærke, at det er så meget nemmere at komme igennem min hverdag. For første gang synes jeg, at der er håb forude.

2017 ÅRSRAPPORT 15


Josefine har mistet sin mor. Hun er en af de 50 frivillige unge hos Børn, Unge & Sorg, der hver dag bruger deres egne dyrtkøbte erfaringer med at miste for at hjælpe andre unge. Det gør de på Linjen, Chatten, Brevkassen og på de næsten 40 landsdækkende caféaftener, der har været i 2017.

16 ÅRSRAPPORT 2017


DE FRIVILLIGES ARBEJDE | BØRN, UNGE & SORG

Det giver mig en god energi at hjælpe andre “Den fornemmeste rolle som frivillig, der taler med andre sorgramte, er at lytte.”

Nogle gange er der helt stille i den anden ende af røret Jeg elsker at komme her, hvor jeg kan tale om sorgen med andre, der har oplevet det samme. Det giver mig en god energi at hjælpe andre, der befinder sig et sted, hvor jeg selv har været. Det hjælper mig til at tænke over mit eget sorgforløb. / Gry er frivillig i Børn, Unge & sorg. Hun har mistet sin mor. Nogle fortæller hele deres livshistorie, andre skriver blot én gang. Nogle gange er der helt stille i den anden ende af røret. Men selv det kan være en stor hjælp for den sørgende et sted i landet. / Jon er frivillig i Børn, Unge & Sorg. Han har mistet sin mor. Den fornemmeste rolle som frivillig, der taler med andre sorgramte, er at lytte, ikke at komme med gode råd. Det handler ikke om at psykoanalysere andres situation, men at nikke genkendende til deres oplevelser. Samtalen er et meget intimt rum, hvor der også er plads til at dvæle ved stilheden. Folk, der ringer ind, hungrer efter genkendelse og spejler sig i én. / Peter er frivillig i Børn, Unge & Sorg. Han har mistet sin far. Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening. / Josefine er frivillig i Børn, Unge & sorg. Hun har mistet sin mor.

2017 ÅRSRAPPORT 17


BØRN, UNGE & SORG | AKTIVITETER I 2017

Året der gik i Børn, Unge & Sorg

Psykologhjælp

A-grupper

I Børn, Unge & Sorg kan børn og unge op til 27 år få gratis psykologhjælp, hvis de oplever, at en forælder eller søskende bliver alvorligt syg eller dør. I 2017 fik 1042 børn og unge behandling eller rådgivning fra en psykolog i Børn, Unge & Sorg. Hjælpen gives primært i terapigrupper, der styres af en psykolog, men hvor deltagerne tillige får en uvurderlig hjælp og støtte i mødet med andre børn og unge i samme situation. Den terapeutiske behandling i Børn, Unge & Sorg er højt specialiseret og effekten er dokumenteret.

A-grupper er et hjertebarn i Børn, Unge & Sorg, der er specialiseret i at hjælpe børn og unge med de sværeste sorgreaktioner. I A- grupperne hjælper og behandler vi unge, der har mistet en forælder til alkohol- eller stofmisbrug. De unge er dobbeltramte af sorg og tab på den ene side og på den anden side af en opvækst i familie, der har været belastet af misbruget. Disse unge er i stor risiko for at udvikle kompliceret sorg og har hårdt brug for Børn, Unge & Sorgs meget succesfulde A-grupper, som vi er taknemmelige for at have kunnet gennemføre også i 2017.

Vores frivillige Børn, Unge & Sorg har et korps af 50 frivillige medarbejdere. De har alle selv oplevet at miste en mor, far, søster eller bror. De frivillige bruger hver dag deres egne dyrt købte erfaringer med at miste til at hjælpe andre unge. Det gør de, når de møder unge på Linjen, Chatten og Brevkassen, når de driver samtalegrupper for efterladte, og når de næsten 40 gange i 2017 har holdt oplæg på Børn, Unge & Sorgs caféaftener for unge efterladte, i hele landet.

Forældreinddragelse Hvis forældre selv er i stor sorg, kan det være svært for dem at støtte et sørgende barn. Forskningen viser, at børn, der har stærke og støttende forældre, er mere robuste i forhold til at håndtere egen sorg. I 2017 har vi derfor involveret forældrene langt mere systematisk i vores forløb for børn og unge. Udover at de deltager i afklarende samtaler, og i samtaler før og efter et gruppeforløb for barnet, så får forældrene som noget nyt også individuelle samtaler med en psykolog, forældrene kommer til en fælles undervisningsaften med andre forældre, og vi understøtter, at forældrene mødes og udveksler erfaringer.

18 ÅRSRAPPORT 2017


Manual i sorgterapi Børn, Unge & Sorg har siden 2015 arbejdet på et banebrydende evidensprojekt, hvor Børn, Unge & Sorgs omfattende viden og erfaringer med sorgterapeutisk arbejde er blevet detaljeret beskrevet, testet og evalueret. 2017 var året, hvor det store arbejde resulterede i en spritny manual i sorgterapi, der skal ud og omsættes til praksis i alle landets kommuner. I første omgang er der etableret samarbejde med Kalundborg Kommune, Guldborgsund Kommune og Aarhus Kommune.

Håbets Aktie Håbets Aktie er Børn, Unge & Sorgs årlige indsamlingsog oplysningskampagne. Med hjælp fra en række engagerede virksomheder og tusindvis af danskere blev der i 2017 købt Håbets Aktier for over 660.000 kr. Et nyt element i kampagnen i 2017 var en stor velgørenhedsmiddag på Docken i København, hvor vi i en festlig ramme inviterede dansk erhvervsliv til at engagere sig i arbejdet for børn og unge i sorg. Udover vigtige støttekroner til vores arbejde, så gav kampagnen hele Danmark et indblik i livet for efterladte børn og unge gennem vores facebook-film med børn og unges egne fortællinger om tab og sorg. Kampagnen resulterede i en stigning på 40 pct. i antallet af følgere på Facebook, hvor flere kampagnefilm blev set af op mod 200.000 seere.

LEGO-World 2017 I vinterferien fik vi besøg af 8000 gæster på vores stand i LEGO-World, hvor Børn, Unge & Sorg var udvalgt som årets velgørende organisation af Ole Kirk’s Fond. / 3 dage i træk byggede 700 børn og voksne en stor LEGO-mosaik af kunstværket ’Happy Birds’, der blev skænket til Børn, Unge & Sorg af kunstner Suzanne Benzon som tak for hjælpen til hendes børn i forbindelse med hendes sygdom, - og senere død. I alt blev der brugt 240.000 små legoklodser til de 3 mosaikker af fugle, hvoraf to nu pryder væggene i Børn, Unge & Sorgs lokaler i København og Aarhus. / 2.600 LEGO-takketræer blev bygget. / 1.000 takkebreve blev hængt på vores takketræ.

Sorgkonference 2017 400 lærere, sygeplejersker, psykologer og andre fagpersoner fra kommuner og sundhedsvæsen deltog, da vi sammen med Egmont Fonden i september inviterede til konference om sorg hos børn og unge. Førende international forsker i sorg og traumer hos børn – professor Atle Dyregrov – talte på konferencen på lige fod med eksperter fra Børn, Unge & Sorg, Kræftens Bekæmpelse og ikke mindst Marcus, Marie og Alberte, der selv har mistet en forælder, og som gav indblik og gode råd. Konferencen markerede afslutningen på et mangeårigt samarbejde mellem Børn, Unge & Sorg og Egmont Fonden.

Team Giv Håb For femte år i træk kørte Børn, Unge & Sorgs velgørenhedscykelhold Team Giv Håb Danmark rundt i august. I 2017 kørte vi for første gang også Norden rundt med Team Giv Håb. De 80 ryttere og hjælpere på Team Giv Håb har i 2017 indsamlet 1,2 mio. kr. til Børn, Unge & Sorgs arbejde og skabt synlighed om efterladte børn og unges problemer i hele landet. At Børn, Unge & Sorgs hjælp til børn og unge, der står i deres livs vanskeligste situation, fortsat er gratis, er i høj grad Team Giv Håbs fortjeneste.

2017 ÅRSRAPPORT 19RESULTAT | BØRN, UNGE & SORG || DET NATIONALE SORGCENTER

Vi løser en samfundsopgave!

Behandling giver pengene 11 gange igen Effekten af tidlig og rigtig behandling af efterladte med kompliceret sorg, kan aflæses direkte på samfundets bundlinje. Et behandlingsforløb for et barn eller en ung med kompliceret sorg giver pengene 11 gange igen for samfundet i form af færre udgifter til specialundervisning, sociale foranstaltninger, afbrudte uddannelsesforløb og på grund af mindre risiko for senere kriminalitet. Dertil kommer den unges personlige gevinster i form af højere livskvalitet, højere uddannelsesniveau, større tilknytning til arbejdsmarkedet og højere lønindkomst. Det koster penge at se passivt til, når kompliceret sorg under- eller fejlbehandles. Beregninger viser, at den samlede samfundsøkonomiske omkostning ved ikke at behandle kompliceret sorg er 3,4 mia. kr. årligt.

Børn, Unge & Sorg og Det Nationale Sorgcenter arbejder gennem politiske kontakter og medierne for at skabe adgang til behandling for alle børn, unge, voksne og ældre efter ladte med kompliceret sorg. Fordi sorg også er en samfunds opgave!

Børn, Unge & Sorg og Det Nationale Sorgcenter arbejder gennem egne kampagner og medierne for at skabe en kulturrevolution. Fordi sorg også er en samfundsopgave!

Efterladte mister 2 gange Mange efterladte oplever at miste to gange! Første gang ved dødsfaldet og igen, når tavsheden fra omgivelsernes side truer med også at tie minderne ihjel. 8 ud af 10 efterladte savner at flere taler med dem om den, de har mistet, og mange efterladte ønsker et samfund, hvor de døde får en større og mere synlig plads. At få døden tilbage i livet kræver dog, at vi alle tør se i øjnene, at vi er dødelige. Det er svært i en tid, hvor vi lever længere og længere, og døden derfor bliver fjernere. Men tør vi hver især minde os selv om, at også vi skal miste vores kære, og tør vi sige: ’Når jeg dør’, og ikke ’Hvis jeg dør? Så tror vi på, at det bliver muligt for os at møde mennesker i sorg med den åbenhed og tålmodighed, der er brug for. Sorg er noget, vi kan hjælpe hinanden til at leve med, hvis vi er sammen om det.

2017 ÅRSRAPPORT 21


BØRN, UNGE & SORG || DET NATIONALE SORGCENTER | TAK

De støttede os i 2017

En stor, stor tak til vores støtter og samarbejdspartnere. I 2017 blev vi støttet af bl.a.:

Fonde

Offentlige Institutioner

A/S DS Orients Fond / Aase og Henry Adelgaards Fond

Aarhus kommune / Assens Kommune / Billund

Danmark Fonden / Danske Bank Fond / Den Midtjyske

Københavns Kommune / Nordregio / Odense Kommune

/ Asta og Jul. P. Justesens Fond / Carlsberg Sportsfond / Bladfond / Direktør Henry Jørgensen og hustru Rigmor Jørgensens Fond / Direktør Kurt Bønnelycke og Hustru fru Grethe Bønnelyckes Fond / Edel og Wilhelm

Daubenmerkls Almenvelgørende Fond / Egmont

Fonden / Else og Erik Jørgensens Familiefond / Erik og Susanna Olesens Fond / Fonden af 17-12-1981 /

Frantz Hoffmanns Mindelegat / Færchfonden / Grete og Sigurd Pedersens Fond / Grosserer Emil Hjort og

Hustrus Legat / Heinrich og Laurine Jessens Fond /

Helsefonden / Hempel Fonden / Henry Donruds Fond / I.F. Lemvig-Müllers Fond / Ingeniør, kaptajn Aage

Nielsens Familiefond / Johan Schrøders Erhvervs- og

Familiefond / Kai Lange og Gunhild Kai Langes Fond /

Kildehøj Almene Fond v. Kildehøj Privathospital / Kong

Frederik d. 7’s Stiftelse / Knud og Dagny Gads Andresens Fond / Kraks Fond / Max Fodgaard Fonden / Nielsen

Kommune / Frederiksberg kommune / Kulturstyrelsen/ / Rådet for Offerfonden / Socialstyrelsen / Sundhedsstyrelsen.

Virksomheder og foreninger AFN Consultant / Alt For Damerne / Arbejdernes

Landsbank / ARROW / Call me / Clemenstrykkeriet

/ Dayz / Docken / Edrington / Norden / Electrolux /

Emballageshoppen.dk / Experian A/S / Forlaget Carlsen / Freezone / Giersing Realskole / Gorrissen Federspiel / Grundtvigs Kirke og menighed / Holger Danske Flytteforretning A/S / Impact TV / Inner Wheel / Kirkholm / Kurhotel Skodsborg / Odd Fellow Ordenens søster-

loger i distrikt 1 / Santa Maria / Select / Seligemig / SG Finans Danmark / Stige Friskole / VW Erhvervsbiler / WISH Seimei / Økologihaven.

& Nielsens Fond / NOJ Fonden /Odense Børnehospitals Fond / Ole Kirk’s Fond / Paula og Axel Nissens Legat /

Politiken Fonden / Remmen Fonden / Rosalie Petersens Fond / Sct. Georg Fonden / Schurs Støttefond / Toubro Fonden / Toyota Fonden / VELUX FONDEN / Vemmetofte Kloster.

22 ÅRSRAPPORT 2017

Tak for tilliden Se hele listen over alle Børn, Unge & Sorg og Det Nationale Sorgcenters støtter på www.sorgcenter.dk


Børn, Unge & Sorg og Det Nationale Sorgcenter 70 266 766 info@sorgcenter.dk Følg vores arbejde www.sorgcenter.dk www.facebook.com/bornungesorg/ www.facebook.com/sorgcenter/

Bestyrelse Jens Kristian Gøtrik, formand Leo Larsen Kirsten Bohl Anders Lynge Madsen

Afdeling Midtjylland Banegårdspladsen 10, 2. th. 8000 Aarhus C Afdeling Hovedstaden Kejsergade 2, 1. og 2. sal 1155 København K

CVR 25300 823

Afdeling Syddanmark Dronningegården, Dronningensgade 23 5000 Odense C


Behandlingsvidens-, forsknings- og kompetencecenter

Protektor H. K. H. Kronprinsesse Mary


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.