Page 1

AANSL AG!

de

Een uitgave van de Rotterdamse Fiscalisten Vereniging Christiaanse – Taxateur Jaargang 23, nummer 3 | 2013/2014

Tijden veranderen

Docenten over het thema:

Interviews met:

Verder:

DR. D.A. ALBREGTSE MR. T.C. HOOGWOUT

EY BELASTINGDIENST

FISCALE BEDRIJVENDAG 2014 DIESFEEST


R.F.V. Christiaanse-Taxateur is op zoek naar JOU! Het einde van het collegejaar 2013/2014 nadert en daarmee ook het einde van het huidige bestuursjaar. Wil jij als aanstormend fiscalist de bloei van onze fantastische fiscale vereniging voortzetten? Solliciteer dan nu, en wie weet maak jij deel uit van het XXIIste bestuur!

Voorzitter De Voorzitter is het gezicht van de vereniging. Dit betekent dat je bij iedere activiteit aanwezig bent, en eindverantwoordelijke bent voor de activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd. Je leidt niet alleen het bestuur, maar ook de bijbehorende bestuursvergaderingen en diverse andere vergaderingen. Samen met de Commissaris Extern voer je aan het begin van het collegejaar de sponsorgesprekken met de verschillende partners. Door het jaar heen houdt je je bezig met het bewaren van het algehele overzicht en ben je o.a. bezig met het schrijven van diverse voorwoorden. Ook de algemene taken komen op jouw bordje terecht. Kun jij het overzicht goed bewaren, ben je goed in plannen en durf je verantwoordelijk te zijn voor de vereniging? Solliciteer dan nu! Secretaris Als Secretaris ben je de rechterhand van de Voorzitter. Je werkt veel samen met de Voorzitter en de andere bestuursleden om ervoor te zorgen dat alles zo soepel mogelijk verloopt. Je bent tevens de contactpersoon voor de leden en houdt het ledenbestand bij. Verder verzorg jij de notulen van de diverse vergaderingen. Daarnaast zul je als voorzitter van de Activiteitencommissie fungeren.

?

?

?

?

?

?

Penningmeester De Penningmeester is degene die de schatkist van de CT bewaakt. Het is aan de Penningmeester om ervoor te waken dat zorgvuldig met dit geld wordt omgesprongen. Je maakt in samenspraak met de rest van het bestuur de begroting, int de contributie, betaalt de facturen, doet per kwartaal aangifte voor de omzetbelasting, houdt de boekhouding bij en verwerkt de declaraties. Ten slotte zul je als voorzitter van de Congrescommissie fungeren en verantwoordelijk zijn voor de boekenverkoop. Commissaris Extern De Commissaris Extern is het aanspreekpunt voor de vele sponsoren die onze vereniging rijk is. Aan het begin van het jaar zul je samen met de Voorzitter de acquisitiegesprekken voeren en potentiële sponsoren benaderen. Door het jaar heen onderhoud je het contact met de sponsoren. Alles wat betreft sponsoring komt op jouw pad. Tevens zal de Commissaris Extern als voorzitter fungeren van de Fiscale Bedrijvendagcommissie. Het is aan jou om dit grootse evenement van de Christiaanse-Taxateur ook in februari 2015 tot een spektakelstuk te verheffen! Commissaris Intern De Commissaris Intern is de duizendpoot van het bestuur. Grote, maar erg diverse projecten als de studiereis, kantoorbezoeken en TJP zijn aan jou toevertrouwd. Ben jij avontuurlijk ingesteld, sterk in plannen en niet vies van lange dagen? Schroom dan niet en ga voor de functie van Commissaris Intern.

Heb jij interesse, nog vragen of ben je nog niet helemaal overtuigd? Kom vrijblijvend langs op H13-11 met al jouw vragen! Ga jij de uitdaging aan en wil jij solliciteren voor een onvergetelijk bestuursjaar? Stuur je motivatiebrief en je curriculum vitae dan vóór 17 mei naar bestuur@christiaanse-taxateur.nl o.v.v. ‘Sollicitatie Bestuur’.

Commissaris Media Als Commissaris Media houd je je bezig met alle media die de R.F.V. Christiaanse-Taxateur gebruikt; de website, de Aanslag, de almanak en natuurlijk social media behoren tot jouw werkterrein. Voel jij je thuis in de wereld van de multimedia en ben jij leider genoeg om de twee meest creatieve commissies die de CT rijk is voor te zitten ? Solliciteer dan voor de functie van Commissaris Media! Een voorliefde voor plannen is in deze functie een absolute must.


deAANSL AG!

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave Thema-artikel

Dr. D.A. Albregtse

Ook voor de vermogenden met geparkeerd geld elders in Europa

Gepensioneerd fiscalist, voorheen als docent en onderzoeker verbonden aan FEI-BV. Tijd voor de introductie van een negatieve inkomstenbelasting!

8

12 Diesfeest

Fiscale bedrijvendag

Double Irish with

a Dutch Sandwitch

You’ll never tax alone!

34

22

4 Redactioneel

25 Startersinterview Belastingdienst

5

26 Thuis bij

Van de Voorzitter

6 Commissies 2013/2014

27 Foto’s Tax Jurisprudence Program

8 Thema-artikel

28 Eerstejaars aan het woord

11 Prijsvraag

30 Docentenartikel

12 Docentenartikel

32 Speciaal Fiscaal

15 Fiscaal Flirten

34 Diesfeest

16 Fiscaliteit in perspectief!

36 Foto’s kantoorbezoeken

17 De Tien

39 De Stelling

18 Kantoorinterview EY

42 Column Martijn

20 Wettenbundelborrel

22 Fiscale Bedrijvendag

42 Agenda

3


De Aanslag is het verenigingsblad van de R.F.V. Christiaanse-Taxateur en verschijnt vier keer per jaar. Editie Jaargang 23 / Nummer 2 April 2014 Hoofd- en eindredactie Michèle Hendriks Redactie Mehdi el Manouzi Cindy Steentjes Valerie Visser Alain van Westen Met dank aan: De stellingdeelnemers Dr. D.A. Albregtse Laura Batenburg de Jong Emiel de Bok Floris Evenboer Nicoline Helder Mr. T.C. Hoogwout Jildou de Jong Nicky Kattenbroek Agnes Maassen Quincy Pescot Sebastiaan Renting Martijn Schippers Bregje Verdegaal Redactieadres Erasmus Universiteit Rotterdam De Aanslagredactie Kamer H13-11 Postbus 1738 3000 DR Rotterdam Telefoon: 010 – 408 14 69 Website: www.christiaanse-taxateur.nl E-mail: aanslag@christiaanse-taxateur.nl Adverteren Voor inlichtingen over adverteren kunt u contact opnemen met Agnes Maassen (commissarisextern@christiaanse-taxateur.nl). Ontwerp en vormgeving Orangebook Almanakken & Verenigingsbladen Drukkerij Orangebook Oplage 800 exemplaren XXIste bestuur der R.F.V. Christiaanse-Taxateur Floris Evenboer - Voorzitter Nicky Kattenbroek - Secretaris Emiel de Bok - Penningmeester Agnes Maassen - Commissaris Extern Daan Hoogwegt - Commissaris Intern Michèle Hendriks - Commissaris Media

Redactioneel

Redactioneel Colofon

deAANSL AG!

4

Waarde lezer,

Wanneer je de derde editie van de Aanslag in je handen hebt, zijn we ruim over de helft van het collegejaar 2013/2014. We kunnen terugblikken op tal van activiteiten, zoals de succesvolle Fiscale Bedrijvendag 201 die dit jaar plaatsvond op Valentijnsdag, en op een spetterend Diesfeest waar de kleur groen door het thema ‘Double Irish with a Dutch Sandwich’ niet kon ontbreken. Gelukkig is het jaar nog niet voorbij en kunnen we nog uitkijken naar een aantal hele mooie activiteiten. In deze editie zal het thema ‘Veranderende Tijden’ centraal staan. In de afgelopen jaren is er heel wat veranderd voor de studenten. Jarenlange studievertraging is passé, ‘nominaal is normaal’ luidt het nieuwe motto. De studenten van de EUR moeten in het eerste bachelorjaar gelijk hun propedeuse halen om hun studie te mogen voortzetten. In 2012 werden de Rotterdamse rechtenstudenten onderworpen aan het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) nadat psychologiestudenten het spits hadden afgebeten. Tijdens onderwijsgroepen wordt het probleem “voorbesproken”. Deze voorbespreking moet leiden tot een uitwisseling van interpretaties van het probleem en aanwezige voorkennis bij studenten. De ouderwetse hoorcolleges blijven bestaan, maar zijn niet langer primair voor de kennisoverdracht. Een actievere houding van de studenten wordt dus verwacht! De meningen over deze aanpak zijn verdeeld. In de rubriek ‘De Stelling’ hebben wij enkele studenten gevraagd naar hun mening over het nieuwe onderwijssysteem. Ook het uiterlijk van onze campus heeft wat veranderingen ondergaan. Voorheen was de campus niet bepaald een plek om je vrije tijd door te brengen. Tegenwoordig is dat gelukkig anders. Het Paviljoen vormt het sociale hart waar studenten elkaar kunnen ontmoeten en in de Food Plaza is er voor de hongerige student genoeg keuze. Met het mooie weer is de campus een plek vol gezelligheid. De jarenlange verbouwingen zijn niet voor niets geweest, want de campus is prachtig geworden; een campus om trots op te zijn! We kunnen het thema ook wat meer toespitsen op de CT, want tijdens de Halfjaarlijkse Algemene Leden-vergadering is besloten dat niet langer het oprichtingsjaar ‘1993’ wordt gehanteerd, maar zal met oog op de voorgeschiedenis van de CT het oprichtingsjaar van de FED Taxateur aangehouden worden; 1968. Een andere verandering is de introductie van een nieuw evenement: Prinsjesdag. Een aantal weken geleden is daarvoor de Prinsjesdagcommissie samengesteld. Tot slot komt de elk jaar terugkerende verandering steeds dichterbij: de bestuurswisseling! Er moet op zoek worden gegaan naar zes nieuwe bestuursleden voor het XXIIste bestuur. Zie jij wel een plek voor jezelf in het XXIIste bestuur der R.F.V. Christiaanse-Taxateur? Solliciteer dan uiterlijk 17 mei door je CV en motivatiebrief te sturen naar bestuur@christiaanse-taxateur.nl. Vermeld hierbij ook naar welke functie(s) je voorkeur uitgaat. Voor meer informatie kan je terugbladeren naar pagina 2 of neem een kijkje op onze website! Wij wensen u veel leesplezier! Met vriendelijke groet, De Aanslagcommissie 2013/2014 Michèle Hendriks, Mehdi el Manouzi, Cindy Steentjes, Valerie Visser, Alain van Westen


Van de voorzitter

deAANSL AG!

Van de voorzitter

Waarde Leden,

De wereld om ons heen verandert! Ik heb het dan niet alleen over de lente die de eieren doet uitkomen en insecten doet ontpoppen, die kabbelende beekjes omtovert in woeste rivieren, en onze leden weer voorziet van een gezonde kleur. Binnen de fiscale wereld verandert de wetgeving zo snel dat u gedurende de weekenden tijd moet vrij maken voor het bijhouden van de jurisprudentie, waarbij u zich van de open haard inmiddels naar het terras hebt kunnen verplaatsen. De veranderingen waaraan onze universiteit onderhevig is, zullen ook niet onopgemerkt aan u voorbij gegaan zijn. Het terrein verandert langzaamaan van bouwput naar een echte campus en voor onze studenten Fiscaal Recht treedt het ‘Probleem Gestuurd Onderwijs’ steeds verder in werking ten faveure van de ‘Oude Stijl’. Kortom, alles in ons leven verandert continu. Het is aan u en mij om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Op veel veranderingen in ons leven hebben wij geen enkele invloed, weerstand hiertegen bieden geeft dan ook niet altijd het gewenste effect. Het is de kunst om uit deze veranderingen kansen te creëren, die uzelf weer doen groeien als persoon. U kunt de situatie vergelijken met die waar Nederland zich nu in bevindt. De verschuiving van economische machten die gaande is, brengt ons niet per definitie tegenspoed, maar biedt ons, als handelsland, ook vooral kansen door meer samen te werken met opkomende economieën. Aan deze snel groeiende economieën brengen we met CT dan ook graag een bezoekje tijdens onze Studiereis. Afgelopen jaren waren steden als Kuala Lumpur en Dubai de bestemming en aankomende maand mei zullen wij Istanbul verblijden met onze komst. Hier zullen de deelnemers kennis maken met de Turkse belastingwetgeving en zullen we ervaren hoe de sterke economische groei van de afgelopen jaren van invloed is op de Turkse samenleving. Het belooft weer een prachtige reis te worden met een fijne afwisseling tussen culturele en studiegerelateerde activiteiten. Naast de Studiereis staan er de komende tijd nog tal van andere evenementen op het programma. Naast het halen van de benodigde studiepunten zijn er weer genoeg mogelijkheden om uw horizon te verbreden binnen de CT. Kantoorbezoeken, TJP-sessies, het Actievenweekend, het Congres en de Eindactiviteit; voor ieder wat wils. Tevens zullen natuurlijk nog de nodige borrels de revue passeren. Daarnaast kan ik met trots meedelen dat de nieuw opgerichte Prinsjesdagcommissie hard bezig om voor u een fris en uniek evenement omtrent Prinsjesdag in september neer te zetten. Het is voor de vereniging belangrijk zichzelf te blijven ontwikkelen en kansen aan te grijpen om nieuwe activiteiten neer te zetten, zoals het ook voor u en mij belangrijk is om te groeien en onszelf te ontwikkelen tot felbegeerde studenten; een mogelijkheid die ons veelvuldig door de CT wordt aangeboden. Het moment is dan ook aangebroken om u wederom een dergelijke kans te bieden! Het zal u niet ontgaan zijn dat wij op zoek zijn naar bestuursleden voor het collegejaar 2014/2015. Wij zijn opzoek naar leden die een jaar lang het gezicht willen zijn van R.F.V. Christiaanse-Taxateur. Het 21ste bestuur is het er in ieder geval over eens dat het één van de mooiste jaren uit uw studententijd zal zijn, één die

u zich voor altijd zult blijven herinneren en waardoor, ook in veranderende tijden, weer nieuwe kansen zullen ontstaan. Mocht u zo’n fantastisch jaar mee willen maken of meer informatie willen, laat het ons dan weten! Wij kunnen u hier alles over vertellen. Vergeet niet dat het leven uit meer dan alleen studeren bestaat. Met vriendelijke groet, namens het XXIste bestuur der R.F.V. Christiaanse-Taxateur

Floris Evenboer Voorzitter 2013/2014

5


6

deAANSL AG!

Commissies 2013/2014

Almanakcommissie Beste lezer, Traditiegetrouw zal er ook dit jaar een almanak verschijnen met daarin een bundeling van verslagen zoals een verlag van alle borrels en mooie activiteiten die de CT dit collegejaar heeft georganiseerd, maar ook de gebeurtenissen dat elders in de wereld plaatsvonden zullen in de vorm van een extern jaarverslag terug te vinden zijn in dit boekwerk. Dat is natuurlijk niet alles, want er zal ook een gedeelte besteed worden aan het thema. Wat het thema is, dat zullen we helaas geheim moeten houden tot de uitreiking van deze schitterende Almanak.

Om dit boekwerk te realiseren, is er ook dit jaar weer een Almanakcommissie samengesteld. Dit jaar zitten in de Almanakcommissie: Peter Adriaanse, Aukje Strik, Wouter van Varik en Rogier Vermeer. Samen zullen we een prachtig boekwerk realiseren die we tijdens de Almanakborrel begin volgend collegejaar zullen uitreiken.

Met vriendelijke groet, namens de Almanakcommissie, Michèle Hendriks (Commissaris Media)


Commissies 2013/2014

deAANSL AG!

Congrescommissie Beste Leden,

Prinsjesdagcommissie Beste leden,

In februari is een geheel nieuwe commissie gevormd: de Prinsjes­ dag­ commissie! Bruce van Schaik, Jasmina Akkouh en Tamara Stevens gaan de uitdaging aan om voor de eerste keer een evene­ ment te organiseren rond Prinsjesdag. Prinsjesdag is immers het fiscale hoogtepunt van het jaar. Op Prinsjesdag wordt het beleid van de regering bekendgemaakt en de begroting ingediend. Veel fiscale regelingen worden, als zij niet al eerder uitgelekt waren, die dag gepresenteerd. Voor ons de aanleiding om een evene­ment te organiseren rond Prinsjesdag. Los van de fiscaal inhoude­lijke relevantie van Prinsjesdag is het ook echt een spektakel. Politici proberen indruk te maken op de media en het publiek, de Koning draagt de troonrede voor en het is altijd weer een wedstrijd wie van de dames het meest uitbundige hoedje draagt. De Prinsjesdagcommissie is op dit moment druk aan de slag om het evenement invulling te geven. Wat het precies in zal houden, blijft nog even geheim. Je kunt erop vertrouwen dat het een waar fiscaal spektakel zal worden, waarbij zowel het inhoudelijke als het spektakel een plek heeft. We zullen deze dag niet alleen door de bril van een fiscalist kijken, maar ook onze fiscale horizon verbreden. Bereid je voor op een interactief en inspirerend evenement dat je niet wilt missen!

Met vriendelijke groet, Namens de Prinsjesdagcommissie Nicky Kattenbroek (Secretaris)

Ook dit jaar zal de R.F.V. Christiaanse-Taxateur weer een fiscaal congres organiseren in samenwerking met FEI BV. Dit jaar zal het congres plaatsvinden op 20 juni met als thema: “De BTW onder spanning: trends en ontwikkelingen”. De commissie dat dit prachtige evenement gaat organiseren bestaat dit jaar uit Daphne Marneth, Selina Chen en Li Hong Gosen. Het thema van dit jaar zal voor een zeer afwisselende en interessante dag gaan zorgen. Zo zullen zowel beleidsmatige aspec­ten over het huidige stelsel als ook aspecten over de toekomst van het omzetbelastingstelsel goed belicht en besproken worden. Tijdens deze dag zal er zowel oog voor de Nederlandse als de inter­ nationale problematiek zijn en zullen ook mogelijkheden in de huidige en toekomstige omzetbelasting aan bod komen. De dag zal aan­vangen om 12:00 uur en rond 17:30 afgesloten worden met een informele borrel. De dag zal bestaan uit verschillende onderdelen. Na de lunch zullen de vier hoofdsprekers een inleiding geven op hun vakgebied van de Omzetbelasting. Ver­volgens zullen zij zich met de aanwezigen tijdens hun workshops verder ver­diepen in hun onderwerpen. De dag zal wederom eindigen met een forum­ discussie. Surf naar onze website voor een totaaloverzicht van het programma. Op de website zal spoedig ook de inschrijfmogelijk­ heid verschijnen.

Met vriendelijke groet, Namens de Congrescommissie, Emiel de Bok (Penningmeester)

7


8

deAANSL AG!

Thema-artikel

Tijden veranderen, ook voor de vermogenden met geparkeerd geld elders in Europa Door:

Valérie Visser en Cindy Steentjes

Tijden veranderen: waar het sterke geloof in het Christendom ten tijde van de Middeleeuwen moest wijken voor de Verlichting van Descartes, waar de kinderarbeid ten tijde van het Industrialisme plaats moest maken voor het ‘Kinderwetje van Van Houten’, waar de tolpoortjes in Europa opgeheven worden, wordt er één Eurozone gecreëerd, zo zal naar alle waarschijnlijkheid ook het Zwitserse Bankgeheim uiteindelijk moeten sneuvelen en plaats moeten maken voor een geautomatiseerd systeem voor informatie-uitwisseling van banken. Waar je vroeger zomaar in het buitenland je geld kon stallen, zonder dat ook maar iemand er iets vanaf wist, zal dat nu door afschaffing van het bankgeheim in de EU niet langer mogelijk zijn. Zwartsparen, het niet kenbaar maken van spaargeld aan de Belastingdienst, zal daardoor steeds lastiger worden. Spaarders met een groot eigen vermogen stortten hun geld op rekeningen in landen waar het bankgeheim heerste, om zo belasting te ontduiken. Europese landen als Zwitserland, Oostenrijk en Luxemburg kenden het bankgeheim maar al te goed: de informatie met betrekking tot bankzaken van de buitenlands belastingplichtige spaarders werd niet gedeeld met andere landen, waardoor het lastig was voor de Belastingdienst om Nederlanders met buitenlands vermogen te traceren.

Aanleiding afschaffen bankgeheim

Door de financiële schade van de kredietcrisis zal er nu meer geld in het laatje van de overheden terecht moeten komen. Om die reden jaagt de EU meer en meer op landen die nog steeds een overmatig, gunstig belastingklimaat hebben, waardoor vermogensbelasting ontlopen kan worden. Zwitserland en Luxemburg hebben het Nederlandse zwarte spaargeld grotendeels in hun banken verscholen zitten, waardoor Nederland niet de mogelijkheid heeft om hierover te kunnen heffen. Slechts wanneer er een belastingverdrag met een dergelijk land is zal het land fiscale

informatie uitwisselen met de Nederlandse Belastingdienst en kan zij belasting innen over het in het buitenland geparkeerde vermogen. Er zullen pogingen worden gedaan om het bankgeheim af te schaffen en om de ‘klant’ tegemoet te komen. Zo zal voor sommigen tijdelijk de inkeerregeling van toepassing zijn, met als doel de Belastingdienst meer inzicht te geven in het Nederlandse vermogen dat elders in Europa geparkeerd is.

Tegemoetkoming voor de klant

Om die belastingontduikende vermogenden toch nog enigszins gerust te stellen en hen aan te sporen om toch bij de Belastingdienst aan te geven hoeveel hun vermogenspotje daadwerkelijk waard is, hoeven zij tot juli dit jaar geen boete te betalen als zij vrijwillig aan de fiscus bekend maken dat zij geld op bank­ rekeningen elders in Europa hadden staan, zonder dat ooit aangegeven te hebben. De voormalig Staatssecretaris van Financiën, de heer Weekers, heeft deze regeling (de versoepelde inkeerregeling) vanaf september 2013 ingevoerd met de intentie dat meer zwartspaarders schoon schip zullen maken. De goedwillenden zullen eerder duidelijkheid van de fiscus krijgen, terwijl de regels voor kwaadwillende belastingplichtigen strenger worden. Zij zullen nog twaalf jaar kunnen worden aangeslagen voor verzwegen inkomen of vermogen. “Zwartspaarders doen er goed aan zich te melden bij de fiscus, want na 1 juli zal de Belastingdienst tot twaalf jaar terug aanslagen en boetes opleggen bij zwartspaarders en fraudeurs. Na 1 juli is het klaar met de coulance”, aldus Weekers. Na 1 juli zal de boete 30% bedragen van de ontdoken belasting in box 3 en 10% voor box 1. Vanaf juli 2015 zullen de boetes zelfs 60% respectievelijk 20% zijn.

Bankgeheim voorbij

De Belastingdienst en de OESO eisen meer inzicht in de gegevens van buitenlands belastingplichtige spaarders. Tot nog toe kon er namelijk te makkelijk belasting ontdoken worden door het elders in Europa te parkeren. In de slotverklaring van de G-20 top in Londen in april 2009 werd daarom gesproken over het tijdperk van het bankgeheim, een tijdperk dat nu toch echt


Thema-artikel

deAANSL AG!

tingheffing, waardoor Zwitserland geen bronbelasting meer zal mogen heffen op rentebetalingen.

Oude Verdrag 1951

In tegenstelling tot het huidige verdrag gaf het oude belastingverdrag uit 1951 Nederland geen enkele mogelijkheid tot informatie-uitwisseling met Zwitserland. Het in Zwitserland ontstane bankgeheim is te danken aan de Zwitserse Bankwet, ingevoerd in 1934, met als doel anoniem te kunnen bankieren door middel van genummerde bankrekeningen. Al snel wisten vermogende Nederlanders Zwitserland te vinden, parkeerden zij hun geld bij de Zwitserse banken en verzwegen dit voor de Belastingdienst. Het bankgeheim werd eigenlijk ingevoerd met het doel om het vermogen te kunnen verbergen voor vrienden, familie, werkgevers, media en publiciteit. Dit resulteerde echter in het ontduiken van belastingen, het verduisteren van geld en het beschermen van criminelen.

Bankgeheim in Luxemburg wel afgelopen zou moeten zijn. De OESO heeft het voortouw genomen om het aantal belastingparadijzen terug te dringen door landen aan te sporen om fiscale informatie uit te wisselen. Ook de grotere belastingparadijzen als Luxemburg, Oostenrijk, Zwitserland en België zijn lid van de OESO. In eerste instantie hadden zij een uitzonderingspositie bedongen, maar dit wordt heden ten dage door de andere lidstaten niet langer geaccepteerd. Tijdens de G20-top heeft België toegezegd het bankgeheim per januari 2010 op te heffen en de overige landen hebben zich bereid verklaard om onderhandelingen te starten over het afschaffen van het bankgeheim. Nu voelen Zwitserland en Luxemburg steeds meer dat hun bankgeheim niet houdbaar is. Sinds 2009 accepteren de Zwitserse en Luxemburgse banken dan ook geen stortingen meer die met koffers vol contant geld worden aangeleverd. Zwitserse banken bieden zwartspaarders inmiddels de keuze hun geld elders te parkeren of het geld contant op te nemen, waarna hun bankrekening wordt opgeheven. Al met al zullen de zwartspaarders op straat worden gezet met hun spaarcentjes, aldus het FD.

Nieuw belastingverdrag met Zwitserland

Jan Kees de Jager, Minister van Financiën tussen 2010 en 2012, speelde destijds in op het streven van de OESO om fiscale informatie uit te wisselen en heeft op 26 februari 2010 een nieuw verdrag getekend met Zwitserland. Het belangrijkste onderdeel uit dit verdrag was de uitwisseling van fiscale informatie. De Jager was destijds zeer verheugd over de ondertekening, omdat dit verdrag opnieuw een sterk signaal was voor zwartspaarders, waardoor Zwitserland zich nu ook ten opzichte van Nederland aan de OESO-standaarden voor informatie-uitwisseling zal moeten houden. Waar de Belastingdienst eerst alleen fiscale informatie bij de Zwitserse banken kon opvragen als er sprake was van fraude, kan zij tegenwoordig alle informatie opvragen die zij relevant acht. Het nieuwe verdrag zal het oude verdrag uit 1951 vervangen en bevat ook aangepaste regels ter voorkoming van dubbele belas-

Waar Zwitserland en België inmiddels hebben toegegeven aan de wil van de OESO om fiscale informatie uit te wisselen, zijn Luxemburg en Oostenrijk daar minder happig op. Luxemburg heeft een lange tijd, samen met Oostenrijk, de aanpak tegen zwartspaarders geblokkeerd. Zij zijn van mening dat een aantal niet EU-landen eveneens een strengere regelgeving zouden moeten krijgen om het probleem volledig op te kunnen lossen. Toch is er in 2009 een bilateraal belastingverdrag met Luxemburg gesloten dat het opsporen van zwart geld moet vergemakkelijken. Wanneer er fraude vermoed wordt, zal Nederland de mogelijkheid hebben om gegevens op te kunnen vragen. Het echte bankgeheim bleef echter nog wel bestaan. Het bankgeheim in Luxemburg zorgt ervoor dat het geconsolideerde vermogen van de Luxemburgse banken 22 maal groter is dan het BBP van het land zelf. Toch wordt de belasting niet helemaal ontdoken. De spaarders hebben te maken met een bronbelasting van 35%, waarvan driekwart naar de lidstaat van de spaarder gaat en een kwart door Luxemburg zelf wordt geïnd. Na veel overleg met andere Europese lidstaten en de OESO heeft Luxemburg dan ook toegegeven en zal ook daar in 2015 het bankgeheim volledig verdwijnen.

9


10

deAANSL AG!

Thema-artikel

Oostenrijk

Een land waar het bankgeheim ook langer van toepassing is geweest, is Oostenrijk. Wie tussen de barokke gebouwen in Wenen wandelt zal horen dat heel wat vermogenden graag in Wenen langskomen. Niet alleen vanwege de prachtige stad, maar mede vanwege het sterke bankgeheim in Oostenrijk. Anders dan in Zwitserland is het bankgeheim in Oostenrijk verankerd in de grondwet. Oostenrijk stemde al in 2009 toe tot een akkoord en eind mei 2013 is een akkoord bereikt over de automatische uitwisseling van alle bankgegevens van alle Europeanen. De definitieve opheffing gaat in vanaf 2015 en dan heeft de belastingdienst dus ook vrijelijk toegang tot informatie over Nederlandse spaartegoeden in Oostenrijk.

Ook VS begint de jacht

Niet alleen de OESO is bezig met het bestrijden van belastingontduiking. Sinds december 2013 is de Zwitserse bank ‘Valiant Holding’ vrijwillig gaan samenwerken met de VS om rijke Amerikanen op te sporen die in Zwitserland belasting ontduiken. Komende tijd zullen naar alle waarschijnlijkheid steeds meer kleinere Zwitserse banken onder druk van de VS gegevens van Amerikaanse cliënten doorgeven aan Washington. Zwitserland heeft al eerder een akkoord gesloten met de VS waarbij banken op vrijwillige basis gegevens aan Washington kunnen doorgeven. De grootste bank van Zwitserland, UBS, kreeg vijf jaar geleden al een boete van 780 miljoen dollar opgelegd wegens de samenwerking met Amerikaanse klanten die belasting wilden ontduiken. Ook UBS heeft daardoor toegezegd om gegevens van Amerikaanse klanten door te spelen. Het bankgeheim zal dus over de gehele wereld steeds minder voorkomen. Tijden veranderen, want waar eerst vermogenden met hun koffertje vol geld naar Zwitserland, Luxemburg of Oostenrijk konden rijden en het geld daar op de bank konden storten, zonder dat iemand daar maar iets van afwist, zal dit in de toekomst waarschijnlijk niet meer mogelijk zijn. In Zwitserland is het bankgeheim al gesneuveld, en op korte termijn zullen Luxemburg en Oostenrijk volgen. Om belastingplichtigen toch nog enigszins tegemoet te komen is de versoepelde inkeerregeling van kracht. Als jij nog ergens vermogen geparkeerd hebt staan, zonder dat de fiscus daarvan af weet, doe je er verstandig aan dit voor juli dit jaar te melden om hoge boetes te voorkomen.


De prijsvraag

deAANSL AG!

In deze editie van de Aanslag staat een woordzoeker waarin 82 woorden zitten verstopt. Heb jij de woordzoeker als eerste opgezocht? Mail dan het antwoord voor 15 mei 2014 naar Aanslag@christiaanse-taxateur.nl en misschien win jij dan wel een luxe high tea voor twee personen bij kade 87! aandelen, aangiftes, aanslagcommissie, afdeling, aflossen, afschaffing, aftrek, arrest, bankgeheim, bedrijvendag, belast, belastingdienst, belastingverdrag, beps, beroep, bezwaar, bodemwaarde, borrels, box, bronbelasting, campus, casus, christiaansetaxateur, colleges, dies, douane, economie, eigen, erfbelasting, fairshare, flexbv, formeel, fuseren, gerechtshof, griekenland, hogeraad, holding, ierland, inbreng, informatieplicht, inkeerregeling, innovatie, inspecteur, intern, internationaal, kantoorbezoek, kapitaal, kralingen, lijfrente, nationaal, nevenactiviteiten, nieuw, onderwijssysteem, ontduiking, ontwikkelen, oud, overdracht, parkeergarage, partner, premie, propedeuse, rechten, regelgeving, richtlijn, samenwerken, stamkroeg, studentenleven, studiesucces, supermarkt, toekomst, universiteit, vennootschap, verankering, verhuurdersheffing, verlegd, vermogenden, verzekerd, vof, vreemd, werkstudentschap, woning, zwartspaarders

11


deAANSL AG!

12

Docentenartikel

TIJD VOOR DE INTRODUCTIE VAN EEN NEGATIEVE INKOMSTENBELASTING! Door: Dr. D.A. Albregtse Gepensioneerd fiscalist, voorheen als docent en onderzoeker verbonden aan FEI-BV.

Friedman’s

idee

Als oud-docent, verbonden aan de opleiding fiscale economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam, veroorloof ik mij in deze bijdrage aandacht te vragen voor een onderwerp dat ver verwijderd lijkt van het actuele belastingrecht. Het gaat om een belastingideaal dat ik allang koester en waarvan ik vind dat nu de tijd rijp is, te weten de introductie van een negatieve inkomstenbelasting. Het idee is inmiddels al weer zo’n halve eeuw geleden gelanceerd door Milton Friedman in zijn boek Capitalism and freedom.1 Friedman’s voorstel voor de introductie van een negatieve inkomstenbelasting hield vooral verband met zijn nogal conservatieve kijk op armoede en op de manier waarop deze zou moeten worden bestreden.2 Door de voor mensen onder de armoedegrens bestaande sociale tegemoetkomingen te integreren in de (positieve) inkomstenbelasting kan een belangrijke vereenvoudigingswinst worden behaald. In het algemeen pleit Friedman voor een proportioneel tarief, van toepassing op zowel het positieve deel als het negatieve deel van de inkomstenbelasting, met afschaffing van allerlei aftrekposten; in feite pleit hij dus voor een vlaktaks. Ook in Nederland heeft het voorstel voor een negatieve inkomstenbelasting in de jaren zestig/ begin jaren zeventig van de vorige eeuw tot discussie geleid, zowel in de politiek als in de wetenschap.3 Daarna is het lange tijd vrij stil geweest rond het thema van de negatieve inkomstenbelasting. Met name de hervorming van de inkomstenbelasting, resulterend in de introductie van de Wet IB 2001 per 1 januari 2001, was de aanleiding dat de discussie licht opflikkerde. Door de belastingvrije voeten te vervangen door heffingkortingen leek voor sommigen het ideaal van een negatieve inkomstenbelasting dichterbij te zijn gekomen, te meer omdat op grond van die wet de algemene heffingskorting ook te gelde kon – en nog steeds gedeeltelijk kan – worden gemaakt door de niet of weinig verdiende partner.4 Ook rond de introductie van het toeslagensysteem en van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in 2006 laaide de discussie enigszins op, maar het vuur werd snel gesmeuld; het argument - het toeslagensysteem impliceert alleen maar het rondpompen van geld – sloeg destijds niet aan.

1

Milton Friedman, Capitalism and freedom, The University of Chicago Press, 1962, 202 pages.

2

Zie in dit verband J.H. Christiaanse, Eerherstel voor de inkomstenbelasting, Gorinchem, J. Noorduijn en Zoon N.V., 1969, blz. 76-78, en V. Halberstadt, Negatieve inkomstenbelasting, Geschrift van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 127, Kluwer, Deventer, 1971.

3

Zie in dit verband ook J.H. Christiaanse, Eerherstel voor de inkomstenbelasting, Gorinchem, J. Noorduijn en Zoon N.V., 1969, blz. 74-75 en blz. 82-85.

4

Art. 8.9 Wet IB 2001. De heffing, spottend ook wel de aanrechtsubsidie genoemd, wordt sinds 2009 afgebouwd met 6 2/3% per jaar, voor zover de minstverdienende partner die er recht op heeft geboren is na 1 januari 1963.

De toeslagenfraude

Maar tijden veranderen; het stelsel van toeslagen staat onder druk. Hoewel er al sinds 2010 signalen waren dat het stelsel fraudegevoelig was, is het vooral het aan het licht komen van de Bulgaarse toeslagenfraude in het voorjaar van 2013, die de dringende noodzaak aantoont dat er iets met het toeslagenstelsel moet gebeuren. De voor de toeslagen verantwoordelijke bewindsman, staatssecretaris Weekers, is onlangs afgetreden en inmiddels vervangen door staatssecretaris Wiebes, wiens voorlopig voornaamste taak het zal zijn orde op zaken te stellen in toeslagenland. De huidige regering heeft er tot nu toe voor gekozen om het bestaande systeem intact te laten en de bepalingen gericht op informatieverstrekking, terugvordering, aansprakelijkheid en sanctionering van fraudegedrag met betrekking tot toeslagen, met name ook in internationale situaties, aan te scherpen. Verdergaand – zoekend naar een meer structurele oplossing - is het voorstel van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen, naar haar voorzitter ook wel de Commissie-Van Dijkhuizen genoemd, in haar eindrapport ‘Naar een activerender belastingstelsel’ van 16 juni 2013, blz. 84 e.v. Voorgesteld wordt de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget samen te voegen in de zogenoemde nieuw in te voeren huishoudentoeslag. Genoemde toeslagen kennen op dit moment een verschillend afbouwtraject. Volgens het voorstel worden de afbouwtrajecten teruggebracht tot één afbouwtraject in de range van het minimumloon tot een huishoudinkomen van circa € 51.000 (€ 35.000 voor alleenstaanden). Daarnaast moet volgens het voorstel één vermogenstoets gelden van € 100.000. De Commissie stelt voorts voor de zorgtoeslag voortaan niet uit te betalen aan de gerechtigden zelf maar direct aan de zorgverzekeraar. Het aantal huishoudens dat na deze overheveling nog zelf rechtstreeks voor een huishoudentoeslag in aanmerking komt daalt daardoor tot circa 1,4 miljoen.5 Momenteel komen 6,3 miljoen huishoudens voor de drie toeslagen in aanmerking. Het voorstel van één huishoudentoeslag riekt wel heel erg naar een negatieve inkomstenbelasting, alleen blijft men in dat geval nog geld rondpompen. Om dat te voorkomen zou nu toch snel tot introductie van de negatieve inkomstenbelasting kunnen worden overgegaan. Aan de voorstellen om het idee van de negatieve inkomstenbelasting voor Nederland uit te werken, destijds gedaan door Christiaanse en Halberstadt in de hiervoor genoemde publicaties, is bij mijn weten nooit gehoor gegeven. Ook ik kan daar in het bestek van dit artikel geen gehoor aan geven en moet volstaan met het aanreiken van een aantal bouwstenen, hopelijk genoeg om de gedachten hierover van studenten en jong afgestudeerde fiscalisten op gang te brengen.

5

P. Kavelaars, De aanbevelingen van de Commissie Van Dijkhuizen, WFR 2013/7015, blz. 1034.


Docentenartikel

deAANSL AG!

Enkele bouwstenen van een negatieve inkomstenbelasting voor Nederland.

Hoewel zowel Christiaanse als Halberstadt destijds aanbevolen om het voorstel van de negatieve inkomstenbelasting voor de Nederlandse situatie nader uit te werken, is het daarvan – voor zover ik weet - nooit van gekomen. Enigszins in de buurt komt het voorstel voor een sociale vlaktaks van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA uit 2009.6 In relatie tot de discussie rond de vlaktaks is wel nagedacht over de negatieve inkomstenbelasting, onder meer door De Kam en Ros. In hun bijdrage ‘Een vlaktarief voor de polder?’ in de door hen geredigeerde bundel ‘De vlaktaks. Naar een inkomstenbelasting met een uniform tarief’7 schetsen ze de hoofdlijnen van een negatieve inkomstenbelasting, maar ze wijzen haar af vanwege de nadelige effecten op het aanbod van arbeid in de formele economie en de te verwachten groei van de informele economie. Echter ten tijde van de discussie over de vlaktaks en de publicatie van de CDArapport was nog alle hoop gevestigd op het welslagen van het in 2006 ingevoerde toeslagensysteem; in de fraudegevoeligheid ervan werd over het algemeen toen nog niet geloofd. We weten nu wel beter! Overigens ben ik niet de enige die de negatieve inkomstenbelasting weer op de politieke agenda wil zetten. In een column in het WFR van 3 januari 2013 pleit Spanjers er ook voor om juist nu de negatieve inkomstenbelasting uit de taboesfeer te halen.8 In het navolgende wil ik een aantal bouwstenen aanreiken die voor de vormgeving van een negatieve inkomstenbelasting van belang zijn. Ik kies er allereerst voor de negatieve inkomstenbelasting ruimer te omschrijven dan Friedman oorspronkelijk deed. De negatieve inkomsten definieer ik als de integratie van de naar inkomen geheven (positieve) inkomstenbelasting met andere inkomensafhankelijke regelingen op grond waarvan tegemoetkomingen worden verleend aan mensen met een laag inkomen dan wel mensen met bijzondere draagkrachtverlagende uitgaven. De loonbelasting, als zijnde de belangrijkste voorheffing op de inkomstenbelasting, maakt – evenals de andere voorheffingen overigens - in mijn opinie integraal deel uit van de bovenbedoelde positieve inkomstenbelasting. Hetzelfde geldt voor de premie volksverzekeringen die op dit moment zowel in de inkomensheffing als de loonheffing verwerkt zijn. Anders van Friedman en de ontwerpers van de vlaktaks kies ik er niet voor te snoeien in de aftrekposten. Met name persoonlijke aftrek-

6

Wetenschappelijk Instituut van het CDA, Een sociale vlaktaks. Naar werkbare en begrijpelijke inkomstenbelastingen, 2009, 72 blz.

7

Den Haag, Wim Drees Stichting, 2006, blz. 15-32.

8

M.P.A. Spanjers, Negatieve inkomstenbelasting op de politieke agenda, WFR 2013/6982, blz. 2-3.

posten acht ik van grote betekenis om de draagkrachtgedachte die vanouds ten grondslag ligt aan de inkomstenbelasting, tot uiting te brengen. Daarnaast vergroten ze in mijn opvatting de betrokkenheid van de burger bij het heffingsproces, hetgeen een positieve invloed heeft op de belastingmoraal.9 Voor zover de aftrekposten er toe leiden dat het belastbaar inkomen daalt onder het omslagpunt, waarbij de (positieve) inkomstenbelasting overgaat in de negatieve inkomstenbelasting – zie hierna – leidt dit tot een tegemoetkoming. In feite wordt deze techniek binnen onze inkomstenbelasting nu ook al toegepast. Sinds 1 april 2004 bestaat immers de aanvankelijk tijdelijke tegemoetkoming buitengewone uitgaven – vanaf 2009 tegemoetkoming uitgaven voor specifieke zorgkosten – die dezelfde systematiek kent. De eerste bouwsteen is het bepalen van het omslagpunt, te weten het inkomen waarbij de positieve inkomstenbelasting om moet slaan in een negatieve inkomstenbelasting. In beginsel is dat het inkomen dat nodig is om in het primaire levensonderhoud te kunnen voorzien. Hiervoor kan worden aangesloten bij het bedrag van de momenteel geldende algemene heffingskorting voor de lagere inkomensgroepen, getransformeerd in een daarbij passende belastingvrije inkomensvoet. De hoogte van de algemene heffingskorting - dan wel het equivalent daarvan in termen van een belastingvrije inkomensvoet - is immers afgestemd - in ieder geval in theorie - op het voor het primaire levensonderhoud benodigde inkomen. De voor 2014 geldende algemene heffingskorting bedraagt € 2.097, verzilverd in de eerste inkomensschijf bij een (belastbaar) inkomen van € 5.785, dat is in beginsel per persoon. De tweede bouwsteen is het te hanteren persoonlijke aanknopingspunt van heffing en teruggave. Is dat het individu, of is dat het huishouden, de gezinseenheid? Gezien de huidige inkomstenbelasting en het stelsel van toeslagen lijkt mij het huishouden het beste aanknopingspunt. Mijn voorstel is om het omslagpunt voor alleenstaandenhuishoudens te leggen bij € 5.785; ingeval van een partnerhuishouden bij € 11.570. Ingeval minderjarige niet verdiende kinderen tot het huishouden behoren zou dit bedrag met een factor per kind kunnen worden opgehoogd. Een stelsel, vergelijkbaar met het in Frankrijk gehanteerde quotient familial, zou hiervoor als voorbeeld kunnen dienen. In het Franse systeem tellen kinderen meestal voor 50% mee. Per min-

9

D.A. Albregtse, Persoonlijke aftrekposten exit: is dit wel verstandig?, WFR 2014/7031, blz. 55-59.

13


14

deAANSL AG!

Docentenartikel

derjarig kind zou het omslagpunt derhalve – afgerond - € 2.892 hoger gesteld kunnen worden zodat bijvoorbeeld bij een gezin met 3 kinderen het omslagpunt zou liggen bij € 20.246. In de ophoging van het bedrag per kind worden geacht de kindkosten te zijn verwerkt, zodat de bestaande kindregelingen kunnen worden geschrapt (zie voor een kanttekening hierbij ook hierna). Bij een inkomen boven het omslagpunt wordt men inkomstenbelasting verschuldigd; daar beneden ontvangt men een tegemoetkoming of zo men wil een teruggave.10 De overige bouwstenen hebben betrekking op de regelingen die kunnen worden geïntegreerd in de negatieve inkomstenbelasting. Zoals hierboven al gememoreerd kunnen de bestaande kindregelingen, waaronder de kinderbijslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget, in de negatieve inkomstenbelasting worden geïntegreerd. Hiervoor ben ik uitgegaan van een quotient familial, waarbij een ophoging van 0,5 per kind plaatsvindt. Nader onderzoek zou moeten uitwijzen of deze factor te hoog dan wel te laag is, mede in verband met de kindregelingen die men erin tot uiting wil brengen. Een tweede categorie regeling die voor integratie in aanmerking komen zijn de bestaande toeslagen en andere inkomensafhankelijke regelingen, waarop de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen van toepassing is. Gekozen kan worden voor het eerder besproken voorstel van de Commissie-Van Dijkhuizen om de huur- en zorgtoeslag samen te voegen tot één huishoudtoeslag. Daarin kunnen ook tegemoetkomingen op grond van andere inkomensafhankelijke regelingen worden opgenomen Op de derde plaats kunnen ook de AOW- en de Anw-uitkeringen worden geïntegreerd. In samenhang hiermee kies ik ervoor de AOW- en Anw-premies te fiscaliseren, als gevolg waarvan een eind komt aan de premievrijstelling voor mensen die de AOWleeftijd hebben bereikt en waarbij ook hogere inkomens aan de AOW en Awn naar verhouding bijdragen. Ook de premies voor de zorgverzekeringswet en de huidige AWBZ kunnen mijns inziens beter worden gefiscaliseerd, de discussie bij het aantreden van het VVD/PvdA-kabinet, Rutte II, in oktober 2012 ten spijt. De voorzieningen komen dan geheel ten laste van de algemene middelen. Voor zover zorgkosten ten laste komen van de individuele burgers zelf dienen die aftrekbaar te worden gesteld. Evenals voor andere aftrekposten komen deze dan in mindering op het belastbaar inkomen. Als de aftrekposten er toe leiden dat het belastbaar inkomen daalt tot beneden het geldende omslagpunt dan ontstaat recht op een tegemoetkoming. Een vraag is voorts of en in hoeverre de werknemersverzekeringen in de negatieve inkomstenbelastingen kunnen en moeten worden verwerkt. Het gaat daarbij echter om rechten die door – uitsluitend- werknemers worden opgebouwd en die mede

10 Verdiende minderjarige kinderen en thuiswonende meerderjarige kinderen worden in beginsel zelfstandig in het systeem van de negatieve inkomstenbelasting betrokken.

afhankelijk zijn van het door hen verdiende loon en hun arbeidsverleden. Niet-werknemers maken hier in beginsel geen aanspraak op. Ik ben van mening dat deze verzekeringen vooralsnog een eigen leven moeten blijven leven. Uiteraard zouden al deze voorstellen nader moeten worden om levensvatbaar te zijn. Belangrijk is dat ze ook in een verantwoord budgettair kader passen. Daarbij is van belang dat met name de Belastingdienst een zwaardere taak krijgt toebedeeld. Aan de andere kant kan een aantal organisaties, momenteel belast met de uitvoering van de sociale zekerheid verdwijnen dan wel worden afgeslankt. Denk aan onder meer de Sociale Verzekering Bank. De introductie van een negatieve inkomstenbelasting betekent dus een hele verandering.


Fiscaal Flirten

Fiscaal Flirten 28 februari 2014

deAANSL AG!

15


16

deAANSL AG!

Fiscaliteit in perspectief!

Fiscaliteit in Perspectief

Ook in deze editie hebben we geprobeerd leuke en interessante niet-fiscalisten ons de maat te laten nemen. Lees hieronder wat studenten van andere faculteiten of studies vinden van onze studie en ons toekomstige beroep.

Naam Leeftijd: Studie: Universiteit:

Jildou de Jong 19 jaar Technische Natuurkunde TU Delft

Als er over het algemeen een student ter compensatie extra veel biertjes mag drinken en leuke dansjes mag doen om na het noemen van diens studie een niet al te stoffige indruk achter te laten, dan is het wel de student Fiscaal Recht/Fiscale Economie. Toch wist de eerste fiscaal jurist waar ik mee heb gesproken me wel degelijk te boeien toen hij honderduit vertelde over de mogelijkheden na een fiscale studie en zijn boek over goud als valuta. Door een informatiemiddag over de fiscale studies aan de EUR en ook dankzij mijn jaartje Economie en Rechten aan de EUR vorig jaar, Heb ik een klein kijkje gehad in de fiscale studies. Ondanks mijn interesse in Economie en Rechten, kan ook ik niet ontkennen dat de fiscale kant van deze studierichting mij het meest stoffig aandoet. Uiteindelijk zal een fiscalist zich namelijk altijd moeten voegen naar de fiscale regels die op dat moment gelden en kan daar in mijn ogen weinig eigen invulling aan geven, behalve wanneer er creatief omgegaan kan worden met de mazen in het belastingstelsel. Wat betreft advies geven over dit laatste zou ik zelf dan weer moeite hebben, omdat dit moreel vaak niet helemaal zou aansluiten bij mijn opvattingen. Leuk lijkt het me wel om aan de politieke kant van dit verhaal te opereren; om deze mazen in de wet op te sporen en na te denken over de rol van de overheid. Evenals beslissingen nemen over vraagstukken als: Wat is een ‘eerlijk’ belastingstelsel (Double Irish Dutch Sandwich acceptabel?) en wat moet de fiscale rol van maatschappelijke ‘opvoeding’ (welke accijnzen?) zijn? Ik vind het gedurfd van studenten van fiscale studies dat ze gelijk al hebben gekozen voor één tak van de economie/het recht; zelf wist ik maar vaag welke kant ik op wilde. Ook zou ik moeite hebben met het doorwerken van de grote hoeveelheid leesstof van de fiscale studies. Na mijn studie in Rotterdam vorig jaar, is mijn studie Technische Natuurkunde een verademing wat dit aantal pagina’s betreft!

Naam Leeftijd: Studie: Plaats:

Bregje Verdegaal 22 HBO Bedrijfseconomie Rotterdam

Als student Bedrijfseconomie moet ik rekening kunnen houden met allerlei belastingen. Alleen heb ik op dit moment nog weinig verstand van de wetten en regels hieromtrent. Later dit studiejaar krijg ik een vak ‘Belastingrecht’, dus dan zal ik hier al wat meer over te weten komen. Op het moment weet ik alleen maar dat er over iedere geldtransactie belasting wordt geheven en dat het verschilt per ‘product’ hoe hoog dit belastingtarief is. Voor mijn opleiding hoef ik er ook niet het fijnste van te weten, maar toch lijkt het mij meer dan interessant hoe de fiscaliteit in elkaar steekt. Ik zal immers altijd rekening moeten houden met allerlei financiële verslaggevingen. Binnen mijn studie is veel ruimte voor keuzevakken en dergelijke. Voor mij is dit de mogelijkheid om mijn kennis op fiscaal gebied te vergroten. Dat lijkt me namelijk best wel interessant. Voorlopig zal ik het moeten doen met de kennis die ik heb en de nodige hulp krijgen van mijn clubgenootje die Fiscale Economie studeert. Wie weet ga ik ooit nog een master in die richting doen. Een goed salaris lijkt me namelijk wel wat.

Naam Leeftijd: Studie: Plaats:

Quincy Pescot 22 Geneeskunde Rotterdam

Fiscalisten zijn om te beginnen doorzetters. Om ze vervelend te noemen gaat wellicht iets te ver, maar ze zorgen in ieder geval dat dingen gedaan worden. In mijn optiek zijn fiscalisten mensen die in een gat zijn gesprongen, dat gevormd wordt door het systeem van herverdeling van gelden. Dit is mooi voor de mensen die het kunnen betalen, maar de mensen waarvoor het hele systeem van de herverdeling van geld is opgezet trekken hier wel aan het kortste eind. Wanneer ik denk aan een fiscalist, zie ik een vroeg kalende man die met zijn net niet kloppende gladde praatjes elk bedrijf in loopt om met hard werken veel geld te verdienen. Dit geld wordt vervolgens decadent gespendeerd aan een dure Audi, een niet al te mooi maatpak en een hippe das die iets te veel glimt. In de avond gaat hij niet naar zijn vrouw, want die heeft hij nog niet. Hij gaat stappen met zijn collega’s in allerlei hippe tenten met rare lampen en veel glimmende dingen. Kortom: ik heb een idee over fiscalisten dat waarschijnlijk niet helemaal klopt. Het is in mijn optiek een beetje een saai vak, maar ik ben wel blij dat er mensen zijn die er wél voor gekozen hebben dit beroep te beoefenen. Binnen de grotere multinationals op deze aardkloot, is het van belang dat zij hun eigen belangen beschermen tegen de ambtelijkheid van de overheden. Daar valt veel geld te verdienenen dat is eigenlijk altijd wel mogelijk.


De Tien…

De Tien...

Door:

2.

3.

5.

Elke nieuwe student aan de Erasmus Universiteit wordt eraan onderworpen: je Propedeuse in één keer halen! Waar studenten vroeger het eerste jaar alleen het BSA hoefde te halen van 40 punten, is het nu 60 punten of hoog tijd om een andere studie zoeken. Dit is voor menig student toch zeker een reden om vooral het eerste jaar zich vooral op de studie te focussen. Zodra het eerste jaar voorbij is en de 60 punten binnen zijn, dán is er tijd voor nevenactiviteiten.

Het Paviljoen

Midden op de campus staat het Paviljoen te schitteren. ’s Ochtends kan je er terecht voor een kopje koffie en in ’s middags kan je er, met wat relaxte muziek op de achtergrond, van een heerlijke lunch genieten. Maar naast dit is er nog veel meer te beleven! Met een theater, grand café en studie/ werkplekken is het, zoals de EUR het noemt, het culturele hart van de campus geworden. Als je even niks te doen hebt of in een relaxte omgeving wilt studeren, ga dan snel naar het Paviljoen.

Hatta Building

De gloednieuwe flat, die bijna midden op de campus staat, is eindelijk klaar. Met ruimte voor maar liefst 374 studenten is het toch een aardig grote flat geworden. Met een entree grenzend aan de Erasmus Plaza en de nieuwe fitnessruimte is in ieder geval één ding zeker: de buitenlandse studenten zullen een stuk gespierder naar huis terugkeren. Het enige minpunt is dat het op het moment toch wel midden naast de bouwput ligt van de oude parkeergarage. Maar op de geluidsoverlast van het heien na is het een fraai stukje architectuur geworden waar de buitenlandse studenten zich vast thuis zullen voelen.

Zoals vele kroegen en cafés in Rotterdam is dan uiteindelijk het doek gevallen voor Villa Kakelbont. Na de zoveelste uit de hand gelopen donderdag avond waren de bewoners er toch echt klaar mee. Alhoewel je je kan voorstellen dat wanneer je boven de oude haven in Rotterdam gaat wonen het niet elke avond een rustige avond zal zijn. Daarnaast is het waarschijnlijk een kwestie van tijd tot de volgende kroeg zich meldt.

Leonidas TD

Toch wel een fenomeen geworden onder de hockeyers van Rotterdam, Leonidas TD. Elke maand op één van de zondagen is het groot feest in de nog vrij nieuwe kantine van de hockeyclub Leonidas. Ondanks dat het officieel alleen toegang geeft aan hockeyers is de kantine standaard stampend vol. Ondertussen is het meer een samenkomst van allerlei clubs geworden op een groot feest dat elke keer een ander thema kent. Het is in ieder geval een goede manier om je weekend af te sluiten.

6. Kralingse zoom

Van een standaard tekort aan parkeerplaatsten bij Kralingse Zoom Metro Station naar een overvloed aan parkeerplaatsen. Sinds het betaald parkeren is geworden, is er altijd wel een plekje vrij om je auto te parkeren. Echter heeft dit natuurlijk niet alleen hiermee te maken maar natuurlijk ook door het feit dat er een enomre parkeergarage is gebouwd.

In één keer je P

4. Villa Kakelbont

Alain van Westen & Mehdi el Manouzi

veranderingen voor studenten van de EUR

Zoals menig student de afgelopen jaren heeft ervaren, is er het een en ander veranderd in Rotterdam. Van studiegerelateerde zaken TOT stamkroegen EN bouwprojecten op de uni. Alles in onze huidige maatschappij is aan verandering onderheven. Met de vele hervormingen van het onderwijs de laatste jaren heeft dit ook zijn invloed gehad op de beginnende student. Of deze hervormingen allemaal in het voordeel zijn geweest, laten we in het midden. De komende jaren zullen er vast nog vele veranderingen volgen, maar voor nu: hieronder een top tien veranderingen van de afgelopen jaren! 1.

deAANSL AG!

7.

Supermarkt met foodcourt

Toch wel ideaal als je vlakbij de universiteit woont of pas in het Hatta gebouw bent gaan wonen, de nieuwe Spar pal naast het T-gebouw. Met de zelfscankassa’s en aardig wat voorraad is een snelle tussenstop voordat je naar huis gaat altijd makkelijk. Direct naast de supermarkt, waar vroeger de Albron zat, zit de nieuwe Foodcourt met onder andere een saté bar, HAS, Starbucks en Noedels bar. Ideaal als je honger hebt of geen zin hebt om voor dat ene uurtje naar huis te gaan.

8. Rotterdam Centraal station

Na een bouwput van een paar jaar is hij eindelijk helemaal af! Een hoognodige vernieuwing. Het oude station zag er redelijk ouderwets uit en viel een beetje uit de toon bij de rest van Rotterdam. Met allerlei winkels en eetzaken onder het spoor is er voor iedereen wat wils die moet overstappen. Het station ziet er nu veel moderner uit en geeft een betere uitstraling aan de stad.

9. Wiskunde toets voor beginnend fiscalisten

Vooral gerelateerd aan de ESE zal er vanaf dit jaar voor elke nieuwe student Economie een deficiëntietoets Wiskunde A afgenomen. Dit is alleen voor beginnende studenten met een diploma zonder de vereiste wiskunde of met een HBO-diploma.

10. SlimStuderen gaat verhuizen

De meeste studenten zijn niet vies van samenvattingen. En waar koop je die samenvattingen? O.a. bij SlimStuderen. Houd er wel even rekening mee dat SlimStuderen tegenwoordig niet meer verkocht wordt bij de Erasmusshop maar bij de Study Store. Geen paniek, los van de vestigingsplaats verandert er niks en já online bestellen behoort nog steeds tot de mogelijkheden.

17


18

deAANSL AG!

Kantoorinterview

Kantoorinterview bij EY Sebastiaan Renting

Paspoort Naam: Sebastiaan Renting Opleiding: Fiscale Economie Leeftijd: 22 Fiscale tip: Doe veel dingen naast je studie, zoals commissies, werkstudentschappen en dergelijke.

In de derde editie van de Aanslag gaan we op kantoor­bezoek bij EY en hebben we een interview met Sebastiaan Renting. Sebastiaan is lid van de ChristiaanseTaxateur en heeft vorig jaar de Bedrijven­ dag­commissie ge­daan. Momen­teel is hij werk­zaam als werk­student bij EY en deelt hij tijdens dit inter­view zijn er­varing als werk­student en vertelt hij wat het een werk­student­schap bij EY inhoudt.

is redelijk flexibel: minstens twee dagen per week werken is wel een maat­ staf, maar langer of korter dan drie maanden werken is bespreek­ baar en als het voor beide partijen goed bevalt, is verlenging ook mogelijk. Daar­naast staat het niet vast dat je op één afdeling werkt, op meerdere afdelingen een kijkje nemen is ook een optie, maar mee­stal loop je wel twee tot drie maanden op één afdeling mee.

Kan je jezelf kort voorstellen?

Hoe ziet een dag als werkstudent eruit?

Mijn naam is Sebastiaan Renting, derde­ jaars student Fiscale Economie, Economie en Bedrijfseconomie en tweede­ jaars Rechtenstudent. Momenteel ben ik werkstu­ dent bij EY op de afdeling ‘Transaction Tax’, dat een onderdeel is van ‘International Tax Services’. Mijn werkzaam­heden hebben betrekking op de internationale vennootschapsbelasting.

Wat houdt een werkstudent­schap in?

Eigenlijk voer ik de feitelijke werkzaam­ heden van mijn collega’s uit, maar natuur­ lijk wel in een beginnersfase. Het werk moet tot in zijn detail nog eigen worden gemaakt. Wat ik erg leuk vind, is dat ik in principe dezelfde werkzaamheden als mijn collega’s doe. Je hoort vaak: “fiscaliteit leer je in de praktijk”, daar ben ik het volledig mee eens. Dit is een hele leuke manier om het daadwerkelijk te leren.

Hoe lang duurt een werkstudentschap?

Ik heb nu een contract voor drie maanden werk­ student­ schap. Het neemt ongeveer 24 uur per week in beslag. Het aantal dagen dat je als werk­ student meeloopt en de periode van het werk­studentschap

Om kwart voor negen stap ik op de fiets en een­ maal op kantoor aan­ gekomen, ga ik naar de 11e etage en zeg ik mijn collega’s even gedag. Ver­ volgens zet ik mijn computer aan en werk ik aan de hand van een lijst, die eigen­ lijk elke dag wel weer vol staat met dingen die ik nog moet doen. Mijn dage­lijkse werk­zaam­heden bestaan onder andere uit interne memo’s schrijven, structuren uittekenen of mijzelf verdiepen in bepaalde artikelen. Vaak krijg ik daar­ naast nog werkzaa http:// www.summertan.nl/zonnestudio-tilburgapparatuur/megaSun%203500%20super mheden van collega’s toe­gewezen. Om 12 uur zit ik samen met mijn collega’s van de afdeling in de kantine voor de lunch­pauze. Daarna weer aan de slag en voor­dat je het weet is het al 5 uur geweest en word ik naar huis gestuurd.

opgenomen met de recruiter van EY. Toen ik terugkwam (eind december) kon ik eigenlijk meteen aan de slag.

Waarom heb je gekozen voor EY?

De sfeer en de expertise trekken mij heel erg. Er heerst een informele, laag­ drempelige sfeer. Daar­ naast had ik van een aantal mensen die al eerder bij EY een werkstudent­ schap hebben gedaan, positieve verhalen gehoord. Ook de inter­ nationale uit­ straling spreekt mij aan: het bedrijf heeft sterke banden met buitenlandse collega’s. Hier op de afdeling is bijna iedere collega wel een periode naar New York of Chicago geweest. Bij EY is de wereld het speelveld, in plaats van Nederland en iets erbuiten.

Is de werkstudentschap goed te combineren met je studie?

Drie dagen per week werken is veel, voor­ al met de verplichte werkgroepen die je ernaast hebt. Maar het is goed te combineren doordat een werk­ student­ schap bij EY flexibel kan worden in­gedeeld. Per week wordt er besproken welke dagen ik zou kunnen komen werken en als het een keer niet uitkomt, haal ik het de week erop weer in. Binnenkort heb ik tentamens, maar de stof die ik hier tijdens mijn werk­ zaamheden leer, zijn toe­ pas­ baar op de vakken die ik momenteel volg.

Hoe ben je aan de werkstudentschap gekomen?

Waar leer je het meest? In de collegebanken of tijdens Vorig jaar heb ik meegedaan aan de business een werkstudentschap? course van EY: ‘International Tax Challenge’. Voor vijf dagen verbleef ik in New York, heb ik intensief aan een casus gewerkt en heb ik de collega’s leren kennen. Daarna ben ik voor mijn studie naar het buitenland gegaan en heb ik terwijl ik daar was, contact

Tot nu toe heb ik meer inzicht gekregen op de af­deling dan bij het hele blok aan colleges Vennootschaps­ belasting bij elkaar. Als je de tijd die je effectief in de college­banken zou zitten, op kantoor zou door­ brengen, leer je een stuk meer. Het


Kantoorinterview

verschil is dat een studie alle belasting­ wetten omvat en een werk­student­schap omvat vaak maar één afdeling.

Er zijn verschillende afdelingen binnen tax en het verschilt per afdeling hoeveel studenten er kunnen worden aan­ genomen. De internationale afdeling is één van de grootste afdelingen, daar lopen vaak wel meerdere studenten tegelijk mee. Bij kleinere afdelingen loopt er meestal maar één student per periode mee, zodat diegene vol­ doende begeleiding krijgt en genoeg klussen kan aanpakken. Er is geen vaste instroom­periode; als er bij­voor­beeld nieuwe klanten zijn, komt er ook ruimte vrij voor nieuwe werk­studenten.

uit­voerig be­sproken en er worden praktijk­ toe­passing­en aan gekoppeld. Je leert uit­ eenzettingen te schrijven en het bespreken van artikelen. Voor werk­studenten is het soms ook mogelijk, af­ hankelijk van de klant, om met de klant mee te gaan. Daar­ naast kun je zelf altijd met het hoofd van de afdeling over­leggen, in het geval dat je een uitdaging mist, om bepaalde dingen nog te kunnen doen. Als je als consultant start, begin je met een NOB-opleiding via de Nederlandse Orde van Belasting­ adviseurs. De kennis die je tijdens je studie hebt opgedaan, wordt verder ontwikkeld. Binnen EY is er ook de ‘Tax Academy’: een intern opleidings­ programma waarbij je samen met collega’s je nog meer gaat verdiepen in de kennis opgedaan van de NOB-opleiding.

Aan welke criteria moet een werkstudent voldoen?

Wat is het verschil tussen een werkstudentschap en een stage?

Voor hoeveel werkstudenten is er plek?

Ten eerste moet je minimaal een derde­ jaars bachelor- of masterstudent Fiscaal Recht of Fiscale Economie zijn. Als je solliciteert, is het ook belang­ rijk dat je al het vak hebt gehad voor de afdeling waarvoor je solliciteert. Daarnaast is het van belang dat je mini­maal twee dagen in de week kunt meelopen. De procedure die je verder doorloopt, begint met een online assessment, ver­volgens een gesprek met de recruiter en nog een ge­sprek met iemand uit de praktijk (een partner/senior manager).

Wat zijn de opleidings­mogelijk­ heden voor zowel werk­nemers als studenten Fiscaal Recht en Fiscale Economie?

Op woensdag en vrijdag is er vak­ tech­ nisch ove­ rleg (vto): iedere keer worden be­ paalde artikelen of memo’s uit­ gelicht,

Een stage bij EY betekent eigenlijk dat je een scriptiestage komt lopen. Je hebt bij een stage een hele andere rol in het team, er is wat minder interactie. Bij een scriptie­ stage wordt de scriptie op kantoor geschreven en krijgt de student daar feedback over. De voor­ keur wordt gegeven aan een combinatie van stage en werkstudentschap. Bij een werkstudentschap kunnen je collega’s jou klussen aanbieden en leer je je collega’s, en zij jou, veel beter kennen.

Waarom moeten studenten voor een werkstudentschap kiezen?

Het is de beste manier om te kijken of een kantoor bij je past en of een bepaalde af­ deling bij je past.

deAANSL AG!

19


20

deAANSL AG!

Wettenbundelborrel

Wettenbundelborrel i.s.m. SBR en


Wettenbundelborrel

deAANSL AG!

Loyens & Loeff 12 februari 2014

21


22

deAANSL AG!

Fiscale Bedrijvendag 2014

De Fiscale Bedrijvendag

You’ll never tax alone Door:

Op vrijdag 14 februari heeft het gemaakt door BDO, stond centraal hoe grootste evene­ment van de R.F.V. men zich succesvol in de arbeidsmarkt kan plaatsen. Met een vier­ stappen­ plan werd Christiaanse-Taxateur plaats­ door Alexander Vromans gedetailleerd uit­ ge­ vonden: De Fiscale Bedrijven­ een­gezet wat men kan doen om succesvol dag. De Fiscale Be­ drijven­ dag te worden. Een voor­beeld van een advies vond ook dit jaar weer plaats in dat hij gaf was hoe men met ver­schillende stadion De Kuip en door de toe­ mensen op ver­schillende manieren kan communiceren. passelijke datum én locatie heeft de commissie, met uiter­ aard de fiscali­teit in het achter­hoofd, ge­ Fiscale Bedrijvendag kozen voor het thema: You’ll never Schrijf je in voor 1 februari 2014 tax alone. Dat de Christiaanse-­ Taxateur niet alleen is, bleek uit Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag het aantal in­schrijving­en voor de Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag Fiscale Be­drijven­dag. Als­mede uit Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag het aan­tal deel­nemen­de kan­ toren Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag dat wij dit jaar hebben mogenFiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag ver­ welkomen. Meer dan 150 Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag studenten zijn zo wijs geweest om Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag zich in te schrijven en zij hebben Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag deze dag mogen mee­ maken. Zij hebben de mogelijkheid gekregen om met 17 verschillende kantoren 14 februari 2014 kennis te maken. Fiscale Bedrijvendag

Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag

Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag Fiscale Bedrijvendag

Locatie: de Kuip www.christiaansetaxateur.nl

De dag begon om half elf en ondergetekende had de eer om de dag te openen met een korte speech. Vervolgens werd men geleid naar de algemene work­ shop of richting de business units voor een individueel gesprek. Voor de individuele gesprekken moest men geselecteerd worden en helaas kon niet elke student terecht bij een kantoor van zijn/haar voorkeur. De geluks­ vogels die wel geselecteerd waren voor een gesprek, hebben in een tijds­ spanne van 25 minuten de tijd gekregen om zich van hun beste kant te laten zien. De andere studenten kregen een nuttige workshop over gespreksvaardigheden. Tijdens deze workshop, verzorgd door de Belastingdienst, werd uitgelegd wat men kan doen om zich zo goed mogelijk te profileren tijdens een sollicitatie- of selectie­ gesprek. Welke kleding moet je dragen, welke houding moet je aannemen en hoe moet je je voorbereiden? Slechts een greep uit de vragen die tijdens deze training werden beantwoord. Tijdens de tweede training, ‘Van poes tot carrièretijger’, die mede moge­ lijk werd

Op het moment dat de individuele gesprek­ ken en de algemene work­shops waren af­ gelopen, stonden er broodjes klaar voor de hongerige studenten en de aanwezige mede­werkers van kantoren. Dat zij hongerig waren, bleek wel uit de snelheid waarop de schalen leeg raakten. Men kon bijkomen van het ochtend­programma en zich­­zelf klaar­­ maken voor de middag­work­shops. Daarnaast hebben sommigen dit moment van rust aan­ gegrepen om te genieten van het fenomenale uitzicht dat het stadion bood. Nadat iedereen een rustmomentje heeft kunnen pakken, begaven alle studenten zich naar verschillende workshopzalen. Hier vonden work­ shops plaats die werden verzorgd door verschillende van onze partners in verschillende settings. Sommigen legden de focus op de kwaliteiten van studenten en anderen be­spraken een casus met een échte klant. Allerlei verschillende onder­werpen en ver­ schillende thema’s kwamen aan bod bij de drie work­shop­rondes. Na het inhoudelijke

Agnes Maassen

deel van de dag, waren student en mede­ werker toe aan een borreltje. Deze mogelijkheid was er natuur­ lijk en er kwam een gezellige en iet­wat rommelige borrel op gang. Kan­ toren hadden ieder een tafel waardoor studenten op een in­ formele manier kennis konden maken met de mede­werkers en recruiters van de kantoren die aan­wezig waren. Studenten hebben deze mogelijk­ heid gebruikt om hun ervaringen uit te wisselen met andere studenten of om de kantoren beter te leren kennen en meer informatie op te doen over een werkstudentschap of stage. Het bar­ personeel werd op de proef gesteld door de dorst van alle aan­wezigen en daar­naast kon iedereen genieten van een lekkere bitter­ bal of kaas­snack. Al borrelend vloog de tijd voor een­ieder voorbij en moest iedereen die bij het diner aan­wezig zou zijn worden weg­getrokken van de borrelruimte. Tijdens het diner wisselden studenten per gang van tafel, zodat zij telkens bij een ander kantoor aan tafel konden genieten van het diner. Net als bij de borrel, was ook bij het diner de mogelijk­ heid voor studenten om een kantoor op een andere, informele manier te leren kennen. Onder het genot van een biertje, wijntje of wel­ licht water of cola smulde men van het driegangendiner. Na de laatste gang liep de dag tot zijn einde en was er voor de echte die­hards nog een korte borrel om de dag goed af te sluiten. Via deze weg willen wij graag alle deelnemende studenten en kantoren be­danken voor hun participatie en inzet. Zonder jullie was de dag niet tot zo’n groot succes geworden. Uit bronnen hebben wij ver­nomen dat door de Fiscale Bedrijvendag reeds serieuze bruggen zijn geslagen tussen student en kantoor. Wat uiteraard uiteinde­lijk het doel is van de R.F.V. Christiaanse-Taxateur en wij zijn der­halve zeer blij (en trots) als wij dergelijke berichten vernemen. Tot slot willen wij iedereen uitnodigen om volgend jaar wederom de Fiscale Bedrijvendag te bezoeken!

De Bedrijvendagcommissie 2013/2014, Nikie van Duurling Joris Jiskoot Agnes Maassen (Commissaris Extern) Floris Verweijmeren Ella Rijnsaardt


Fiscale Bedrijvendag 2014

deAANSL AG!

23


24

deAANSL AG!

Fiscale Bedrijvendag 2014


Startersinterview

deAANSL AG!

Startersinterview Belastingdienst Nicoline Helder Paspoort Naam: Nicoline Helder Opleiding: Fiscaal Recht Leeftijd: 27 Favoriete plek in Rotterdam: Erasmusbrug Fiscale tip: Houd je altijd aan gemaakte afspraken. Doe dit niet alleen tijdens je studie, maar ook als werkende.

Waarom heb je voor de studie Fiscaal Recht gekozen? In 2006 heb ik bij de Belastingdienst een duaal traject gelopen. Bij dit traject werd ik opgeleid tot registeraccountant en volgde ik twee studies: Accountancy en Fiscaal Recht. De fiscaliteit sprak mij meer aan dan accountancy. Als gevolg hiervan ben ik gestopt ben met het traject van de Belastingdienst en ben ik overgestapt naar Fiscaal Recht. Ondertussen had ik al wel ervaring met de werkomgeving en hoe de Belastingdienst als werkgever is. Het was voor mij duidelijk geworden dat ik na mijn studie bij de Belastingdienst wilde gaan werken. Wat heb je naast je studie voor activiteiten ondernomen? Ook ik ben lid geweest van de ChristiaanseTaxateur, maar helaas ben ik nooit actief ge­ weest. De laatste vijf maanden van mijn studie, tijdens mijn master, heb ik in Washington DC gestudeerd. De uit­wisseling was iets wat ik altijd al had willen doen en het is een geweldige ervaring geweest! Waarom heb je voor de Belastingdienst gekozen en hoe ben je hier terecht gekomen? De eerste keer was dus via het duaal traject. Echter tijdens mijn studie Fiscaal Recht was er nog een Jong Fiscalisten traject bij de Belasting­dienst. Daar kom je als student binnen en dan begin je met het klanten­ contact, de Belasting­ telefoon. Je bent dan het eerste aan­spreek­punt van de Belasting­ dienst voor ieder­een die fiscale vragen heeft. Ik zat zelf bij de omzet­belasting­afdeling en dan heb je voor­al kleine onder­nemers aan de telefoon die problemen hebben met een aan­ gifte of andere fiscale vragen hebben. Zodra je dan bent af­gestudeerd, word je over­ge­ plaatst naar een regio­kantoor. Zo­doende ben ik bij de Belasting­dienst terecht ge­komen. Tegen­woordig bestaat dit traject niet meer. Op welke afdeling ben je op dit moment werkzaam? Sinds 1 september werk ik in het APA/ATRteam dat bestaat uit ‘Advanced Tax Rulings’ en ‘Advanced Pricing Agreements’. De ‘Tax Rulings’ geven vooraf zeker­ heid over de fiscale gevolgen van een voor­genomen transactie of samenstel van transacties (reorganisaties of over­ names). De ‘Pricing

Agreements’ geven voor­af goed­keuring over de vast­stelling van een zakelijke beloning (‘At Arms Length’) voor grens­overschrijdende trans­ acties tussen gelieerde lichamen. Voordat bedrijven iets gaan ondernemen, kan de Belasting­ dienst al aangeven wat de fiscale gevolgen zullen zijn. De afdeling is erg inter­ nationaal gericht. Het kan dus voorkomen dat een adviseur samen met een internationale klant langs­komt. Hoe ervoer jij de overgang van het studentenleven naar een fulltimebaan? Na mijn studie was ik wel aan werken toe. Tijdens mijn studie had ik zo veel theorie ge­ had, terwijl het juist zo leuk is om dat in de prak­tijk toe te kunnen passen. De praktijk laat soms hele andere en bredere beelden zien dan dat er kunnen worden uitgelegd in een college. Een fulltime­baan neemt wel wat meer uren in beslag dan een studie. Je maakt een stap van twee dagen per week college naar vijf dagen per week werken. Echter, als je plezier hebt in je werk, is het geen probleem om deze overstap te maken. Hoe ziet jouw gemiddelde werkdag er uit? Het is lastig om te zeggen hoe een werkdag er uitziet, omdat het ontzettend afwisselend werk is. Mijn taak is voornamelijk het be­ handelen van APA-verzoeken, maar de af­ handeling van deze ver­ zoeken kan erg uit­ een­ lopen. De af­ handeling kan bestaan uit enkel telefonisch contact met de advi­ seur (om meer duidelijk­heid te krijgen) of het kan bij­voor­beeld be­staan uit meetings. De klanten en ver­zoeken zijn ook zeer ver­ schillend, waar­door er altijd andere zaken te be­spreken zijn. Ieder ver­zoek dat binnen­ komt, is eigenlijk weer iets nieuws waar je alleen maar van kan leren. Daar­naast heb je veel contact met collega’s en vindt er veel samenwerking plaats. Wat is kenmerkend voor de Belastingdienst? Als organisatie is de Belastingdienst een dienst­verlener. Het grootste verschil tussen de Belasting­ dienst en ‘de Big Four’ is het feit dat wij niet commercieel zijn ingesteld. Collegialiteit is zeer belangrijk binnen de Belastingdienst. Dit vertaalt zich voor mij bij­ voor­beeld in de samen­werkingen die ik heb met inspecteurs van ver­schillende kantoren. Daar­naast is het brengen van je stand­punt namens de Belasting­dienst en niet namens

je­ zelf is ken­ merkend voor werken bij de Belasting­dienst. Wat zijn de opleidingsmogelijkheden binnen de Belastingdienst? Momenteel zit ik in het segment GO (Grote Onder­nemingen), maar je hebt bij­voor­beeld ook het segment MKB. Toen ik bij de Be­las­ ting­dienst begon, heb ik de start­op­lei­ding GO vier weken lang full­ time ge­ volgd. Je leert in deze op­leiding echt kennis­maken met de Be­ las­ ting­ dienst. Je leert bij­ voor­ beeld waar de Be­lasting­dienst voor staat en de basis­waar­den van de Belasting­dienst. Deze basis­waarden zijn zorg­vuldig­heid, ver­ ant­woor­d­elijk­­heid en geloof­waardig­heid. Verder wor­den er in de opleiding onder­wer­ pen be­han­deld als formeel recht, indi­vi­du­ele klant­behandeling, horizon­taal toe­zicht en pro­fessioneel communiceren. Daar­na volgt een ver­diepende cursus die af­hankelijk is van je werk­zaam­heden. Ik ben bezig met een ver­die­pen­de cursus ‘verreken­prijzen’. Tevens hou­den wij wekelijks ver­gaderingen waar­in wij be­lang­rijke onder­werpen be­ spre­ken, zo­dat wij mee­gaan met de con­ stante be­weging in de fiscale wereld. Aan welke eigenschappen moet iemand voldoen om bij de Belastingdienst te kunnen komen werken? Hier­bij kun je terugvallen op de drie basis­ waarden: zorg­vuldig­heid, verantwoorde­lijk­ heid en geloof­ waardig­ heid. De basis­ waar­ den zijn er niet voor niets. Er wordt naar je gekeken door de bevolking, je bent immers een dienst­verlener van de maat­schappij. Wat zijn de mogelijkheden voor een student bij de Belastingdienst? Stages en afstudeer­ projecten. De beschik­ baar­heid hiervan is terug te vinden op onze site. Je kunt als student dus al kennis maken met de Belastingdienst, wat ik ook zeker zou aanraden. Je kunt uiteraard ook solliciteren als je bent afgestudeerd. Alle informaties voor starters en studenten staat op onze website: http://werken.belastingdienst.nl/. Tips voor studenten? Houd je altijd aan gemaakte afspraken. Doe dit niet alleen tijdens je studie, maar ook als werkende. Ga solliciteren voordat je bent af­ gestudeerd, bij­voorbeeld in de vorm van een afstudeerstage­. Des te eerder je je laat zien, des te beter!

25


26

deAANSL AG!

Thuis bij...

Thuis bij...

Laura Batenburg de Jong

Voor de derde editie van de Aanslag zijn we thuis bij Laura Batenburg de Jong. Laura is derdejaars studente Fiscaal Recht en onderneemt ontzettend veel naast haar studie.

Zou je wat over jezelf kunnen vertellen?

Mijn naam is Laura en ik ben 22 jaar. Eigenlijk ben ik met een flinke omweg bij de studie Fiscaal Recht terecht gekomen. Na mijn VWO wilde ik graag naar de ‘European Law School’ in Maastricht. Helaas werd ik uitgeloot en ben ik begonnen met Economie en Bedrijfseconomie in Rotterdam. Een jaar later ben ik overgestapt naar Rechten en ook dat bleek het niet helemaal te zijn. Uiteindelijk ben ik overgestapt naar Fiscaal Recht.

Hoe ben je aan deze kamer gekomen?

Via Kamernet ben ik aan deze kamer gekomen. Eerst woonde ik ergens anders met drie meiden, maar dat huis beviel mij niet helemaal. Na wat hospiteeravonden heb ik gekozen voor dit huis, samen met een jongen en een clubgenootje woon ik nu aan de Honingerdijk in Kralingen.

Hoeveel bedraagt de huur per maand?

De huur is 375 euro per maand, maar meestal krijgen we daar nog een gedeelte van terug. Eigenlijk heb ik twee kamers. Naast deze huis-/studeerkamer heb ik nog een aparte slaapkamer.

Wat voor activiteiten doe je naast je studie?

Ik ben lid bij RVSV, dus op de maandag spendeer ik mijn avond met de club. Daarnaast heb ik in het bestuur gezeten van mijn dispuut. Bij de JFR heb ik een aantal commissies gedaan, namelijk de Introductiecommissie, vorig jaar de Lustrumcommissie en momenteel doe ik de Activiteitencommissie. Sinds dit jaar ben ik ook groepsleider bij de Stichting Belastingwinkel Rotterdam, waarbij het mijn taak is om nieuwe mensen te begeleiden en aangiftes na te kijken. Bij de CT ben ik dit jaar voor het eerst actief geworden; ik zit in de Reiscommissie en ik doe mee aan het Tax Jurisprudence Program (TJP). Verder werk ik als junior belastingadviseur bij Ruitenburg in Maassluis.

Hoe combineer je deze activiteiten met je studie?

Door al deze nevenactiviteiten komt mijn studie vaak wel op de laatste plaats. Mijn week bestaat uit twee dagen werken en de rest van de week vul ik in met commissie gerelateerde bezigheden. In het weekend probeer ik zoveel mogelijk te studeren. Ik heb geleerd om efficiënt met mijn tijd om te gaan.

Wat vind je belangrijk aan je opleiding?

Ik vind het belangrijk dat ik mijn studie leuk vind, maar ook dat ik met mijn studie echt wat kan bereiken. Ooit heb ik nog getwijfeld om naar de Willem de Kooning Academie of het Grafisch Lyceum te gaan, maar bij dit soort opleidingen moet je echt uitblinken als je carrière wilt maken.

Wat vind je de mooiste plek in Rotterdam?

De Oude Haven vind ik de mooiste plek in Rotterdam, met al die oude gebouwen en boten. Vooral als het zomer is geven alle terrasjes en drukte de haven een leuke sfeer. In de winter, als het vriest, vind ik het heel leuk om op de Kralingse Plas te schaatsen. Je kunt de plas dan helemaal rond schaatsen en de omgeving is super mooi om te zien.

Wat zijn je hobby’s?

Ik hou erg van schaatsen, koken en foto’s maken. Helaas heb ik niet zoveel tijd voor mijn hobby’s, maar mijn passie voor schoenen houd ik wel goed bij! Inmiddels is er een aardige schoenenverzameling ontstaan.

Hoe zie jij jezelf over tien jaar? Ik mag wel hopen dat ik dan afgestudeerd ben en een leuk huisje

heb. Misschien dat ik dan in het buitenland zit. Ik ben gek op Azië, dus als ik zou mogen kiezen zou ik in de toekomst wel in Shanghai willen werken. Kantoren hebben het ook vaak over een vestiging in New York, wat mij ook heel vet lijkt.


Foto’s Tax Jurisprudence Program

deAANSL AG!

Tax Jurisprudence Program sessie Transfer Pricing i.s.m. PwC 5 februari 2014

Tax Jurisprudence Program sessie DGA-­ problematiek i.s.m. Grant Thornton 12 maart 2014

27


28

deAANSL AG!

Eerstejaars aan het woord

Eerstejaars aan het woord Chantal Sacre Paspoort Naam: Chantal Sacre Opleiding: Fiscale Economie Leeftijd: 22 Woonplaats: Rotterdam CT-lid: Nee Hobby’s: Zwemmen, zingen en tv-kijken

Hoe bevalt je studie tot nu toe? Wat Weet je al iets over de fiscaliteit? vind je van de vakken? Ik weet eigenlijk nog niet echt iets over fisTot nu toe is de studie zoals ik had verwacht, dus het gaat goed. De vakken zijn niet te moeilijk, maar ook niet te makkelijk. Als je een goed cijfer wilt halen, is het essentieel om te stof goed te beheersen.

caliteit. Alleen weet ik dat ‘fiscaliteit’ staat voor verschillende wetten die te maken hebben met belasting etc.

ik heb drie daarvan gehaald. Prima dus!

De recente verandering binnen de Wet op de omzetbelasting bijvoorbeeld. Het btwtarief is van 19% naar 21% gegaan en dit tarief geldt voor duurzame producten, evenals de dienstverlening.

Het thema van deze Aanslag is ‘Tijden Veranderen’. Kun je een voorbeeld Hoe gaat het met je studievoortgang? noemen hoe dit thema van invloed is We hebben nu vier vakken achter de rug en geweest op de fiscaliteit? Is er iets dat je mist binnen de studie of is er iets waarvan je denkt dat het verbeterd zou kunnen worden? Nee, eigenlijk ben ik wel tevreden zo.

Wat vind je van de introductiecolleWat is jouw motief geweest om juist ges Fiscale Economie? te kiezen voor Fiscale Economie in Ik vind ze leuk en interessant, want op deze plaats van Bedrijfseconomie? manier krijgen we te weten wat we in de In het begin wilde ik Bedrijfseconomie doen, maar toch verdiepte ik mij ook in verschillende andere opleidingen. Veel mensen kiezen voor Bedrijfseconomie, maar ik wilde graag iets anders gaan doen. Toen viel mijn oog op Fiscale Economie.

volgende jaren kunnen verwachten van de studie.

Heb je al een idee over wat je in de toekomst wilt gaan doen?

Nee, ik heb echt nog geen idee. Ik moet eerst maar eens m’n studie af zien te maken.

Ben je bekend met de CT en ben je al naar activiteiten geweest? Woon je al in Rotterdam? Ja, ik heb veel van CT gehoord, maar ik ben nog niet naar hun activiteiten geweest.

Ja, ik woon al wel in Rotterdam.


Eerstejaars aan het woord

deAANSL AG!

Kevin Yuen Paspoort Naam: Kevin Yuen Opleiding: Fiscaal Recht Leeftijd: 18 jaar Woonplaats: Rotterdam CT-lid: Ja Hobby’s: Films en series kijken, (zaal)voetbal, tennis en squashen

Hoe bevalt je studie tot nu toe? Wat duidelijker krijgen van de universiteit. Voor Het thema van komende Aanslag is mij zou het fijn zijn als de voltijdstudenten ‘Tijden Veranderen’. Kun je een voorvind je van de vakken? Rechten is in het eerste jaar vooral héél veel die informatie ook op die manier zouden beeld noemen waarbij veranderende lezen en gelukkig vind ik dat niet vervelend krijgen. tijden invloed hebben (gehad) op de om te doen, dus mijn studie bevalt mij tot fiscaliteit? nu toe zeer goed. Wat mij opvalt is dat, sinds Wat is jouw motief geweest om juist Laatst heb ik een zeer interessante docuik Rechten studeer, ik steeds vaker termen te kiezen Fiscaal Recht in plaats van mentaire op televisie gezien waarin werd in de krant of op de televisie herken die ik Rechtsgeleerdheid? uitgelegd dat de grote bedrijven in de wemoest leren voor de tentamens. Programma’s als ‘de Rijdende Rechter’ zijn voor mij het bewijs dat Rechten goed aansluit op de praktijk en vooral erg actueel is. In het eerste jaar krijg je acht blokken met elk een ander onderwerp en uiteraard zijn niet alle vakken even interessant. Gelukkig duurt elk blok maar vijf weken, waardoor je niet lang bezig hoeft te zijn met onderwerpen die je niet leuk vind. Helaas is het blok Fiscaal Recht pas ergens in april, dus kan ik daar nog geen oordeel over vellen.

Hoe gaat het met je studievoortgang?

Tot nu toe heb ik alles gehaald gelukkig, zelfs de Taaltoets. Echter vind ik de druk van 60 punten wel zwaar af en toe, omdat je weet dat wanneer je eenmaal een slecht cijfer haalt, dat al redelijk fataal kan zijn. Daardoor is het zeer belangrijk dat je probeert om alle vakken met een voldoende af te sluiten, zelfs de vakken die jou totaal niet liggen.

Is er iets dat je mist binnen de studie of is er iets waarvan je denkt dat het verbeterd zou kunnen worden?

Af en toe komt het voor dat het onduidelijk is wat de precieze stof is voor de leerdoelen die je per week moet maken of het tentamen, terwijl de deeltijdstudenten de desbetreffende informatie veel beknopter en

Ik wilde liever een kleinschalige studie met één specifiek onderwerp volgen. Bovendien is er veel werkgelegenheid op fiscaal gebied, wat ook een belangrijke reden voor mijn keuze is geweest.

Ben je bekend met de CT en ben je al naar activiteiten geweest?

Ja, ik ben naar de Eerstejaarsactiviteit bij ‘Atoll’ geweest en naar een aantal borrels. Ook ben ik naar de Fiscale Bedrijvendag geweest. Ik vind het erg fijn dat de activiteiten van CT gratis of erg goedkoop zijn, toch wel knap dat jullie dat kunnen regelen voor de leden! Ik ben namelijk actief lid bij de Chinese studentenvereniging CSA-EUR en daar is het niet altijd mogelijk om evenementen voor onze leden gratis toegankelijk te maken.

Weet je al iets over de fiscaliteit?

Zoals eerder gezegd, krijg ik het vak Fiscaal Recht pas in april, dus echte kennis heb ik nog niet. Echter werk ik wel bij een bedrijf dat gespecialiseerd is op het gebied van Transfer Pricing. Simpel gezegd houdt dit bedrijf zich bezig met het bepalen van verrekenprijzen van goederen voor bedrijven in heel de wereld. Hierdoor begin ik langzamerhand ook steeds meer te leren over de fiscaliteit die daarbij komt kijken, maar ik ben geen expert op het gebied van fiscaliteit hoor.

reld als Google, Starbucks en Amazon proberen om via zogenaamde belastingparadijzen zo minmogelijk belasting te betalen over hun winst. Dat gebeurt onder andere in Nederland. Ik denk dat vooral dít een voorbeeld is van ‘veranderende tijden’ op fiscaal gebied, vroeger waren de winsten en belastingtarieven minder hoog dan tegenwoordig.

Heb je al een idee over wat je in de toekomst wilt gaan doen?

Hopelijk rond ik mijn studie in één keer af met mooie cijfers, dat is voor mij het belangrijkste. In de toekomst hoop ik aan de slag te kunnen gaan bij een (groot) bedrijf of belastingadvieskantoor als fiscalist. Het maakt mij niet uit dat ik elke week op een kantoor zit, in tegenstelling tot veel andere studenten.

Woon je al in Rotterdam?

Ik heb heel mijn leven in Rotterdam gewoond en misschien ga ik in de toekomst wel op kamers wonen.

29


deAANSL AG!

30

Docentenartikel

Phanta Rhei

Mr. T.C. Hoogwout, verbonden aan het Fiscaal Economische Instituut van de Erasmus Universiteit en werkzaam bij GREENILLE te Rotterdam.

Door:

Phanta Rhei

Veranderingen en belastingheffing zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Belastingen worden geheven voor de financiering van collectieve voorzieningen. De maatschappelijke visie op wat tot de collectieve voorzieningen hoort verandert in de tijd en heeft daarmee invloed op de belastingontvangsten die de Staat nodig heeft om deze te bekostigen. Hiernaast wordt aan belastingheffing mede een instrumentele functie toegekend. Zo wordt in Nederland onder ander de verdelingsfunctie als nevendoel gezien van de heffing. Ook de mate waarin deze verdeling moet plaatsvinden, verandert in de tijd. Zo is het huidige toptarief voor de inkomstenbelasting 52%, maar was het 72% tot 1990 en 60% tussen 1990 en 2001. Het verlagen van belastingtarieven past in een trend, die ook in het buitenland is waar te nemen. Fundamentele wijzigingen zijn er natuurlijk ook. Zoals in 2001 het loslaten van het reële stelsel met betrekking tot sommige inkomsten uit vermogen en het invoeren van een forfaitair stelsel in combinatie met de afschaffing van de Vermogensbelasting. Bij ieder tijdperk verschijnt de daarbij passende wetgeving. In de huidige economische crisis komt dit onder andere naar voren door de aanpak van ‘zwartspaarders’. Denk bijvoorbeeld aan de onbeperkte navorderingstermijn voor de erfbelasting (Edelweissroute). Ook formele belastingwetten, zoals de Algemene Wet Rijksbelasting, zijn aan verandering onderhevig. Op 30 augustus 2013 is het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst bij de Tweede Kamer ingediend.1 In dit artikel wordt hierop ingegaan.

Het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst

Het wetsvoorstel beoogt een wettelijke grondslag te creëren voor het volledig digitaliseren van het berichtenverkeer tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst. In 2011 heeft de Belastingdienst meer dan 11 miljoen aangiften inkomstenbelasting ontvangen, dus met een dergelijk omvangrijk proces is efficiëntie noodzaak! Dit is een trend die ook geldt voor de communicatie tussen bedrijven onderling alsmede tussen bedrijven en consumenten, met als gevolg een afnemend postverkeer en de daarbij behorende omzetdaling voor PostNL. Daarnaast is in het wetsvoorstel een nieuw heffingssysteem voorgesteld voor sommige typen aanslagbelastingen. De uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de wijzigingen zijn: het eenvoudig doorgeven van wijzigingen (herzieningen), een verkorting van de aanslagtermijn en wijziging van de bevoegdheid en termijnen voor navordering. Het beoogde moment van inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 2016. Op grond van het wetsvoorstel gaat een nieuw heffingssysteem gelden voor de inkomsten-, schenk, en erfbelasting. Dit gaat dus niet gelden voor de vennootschapsbelasting.

Verkorting aanslagtermijn

Voor de inkomsten-, schenk, en erfbelasting gaat een aanslagtermijn van vijftien maanden, na de dag van ontvangst van de aangifte gelden. Volgens de Mvt2 is het zelfs de bedoeling een definitieve aanslag binnen drie maanden na ontvangst van de aangifte vast te stellen. Slechts als de aangifte nader beoordeeld moet worden of de belastingschuld om een andere reden niet definitief kan worden vastgesteld, ontvangt de belastingplichtige een (nadere) voorlopige aanslag. Voor de aangifte inkomstenbelasting vangt de aanslagtermijn aan op 1 april, als deze vóór 1 april na afloop van het kalender-

1

Kamerstukken II 2013/13, 33 714, nr. 2, V-N 2013/41.2.

2

Kamerstukken II 2013/13, 33 714, nr. 3, onderdeel 3.1, V-N 2013/41.3.

jaar waarop die aangifte betrekking heeft wordt ontvangen. In feite is dan sprake van een termijn van 18 maanden na afloop van het kalenderjaar. Deze termijn is momenteel bij de inkomstenbelasting drie jaar na afloop van het kalenderjaar, zodat de termijn waarbinnen een belastingplichtige rechtszekerheid kan krijgen wordt gehalveerd. Momenteel is bij de schenk- en erfbelasting deze termijn in beginsel drie jaar. Onder omstandigheden kan de termijn van 15 maanden worden opgeschort met 6 maanden. De reden van de voorgestelde verandering is dat momenteel naar aanleiding van de aangifte een voorlopige aanslag wordt opgelegd en vervolgens een definitieve aanslag. Veelal betreft deze laatste een nihilaanslag, dat wil zeggen dat deze niet afwijkt van de voorlopige aanslag. Met het wetsvoorstel beoogt de wetgever deze nihilaanslagen te beperken.

Herziening

Na de oplegging van de definitieve aanslag kan de belastingplichtige om herziening van de definitieve aanslag vragen. Herziening ziet op het aanvullen van een (voorlopige) aanslag inkomsten,- schenk of erfbelasting. Een aanvulling kan zowel zien op het verhogen als verminderen van de (voorlopige) aanslag. In beginsel moet de inspecteur binnen acht weken na ontvangst van het herzieningsverzoek hierop een beslissing nemen. Als de inspecteur het herzieningsverzoek afwijst, neemt hij deze beslissing bij voor bezwaar vatbare beschikking. De termijn voor de herziening is achttien maanden en vangt aan op de dag van ontvangst van de aangifte door de Belastingdienst.

Navorderen

De hiervoor besproken herzieningsmogelijkheid geldt alleen voor de belastingplichtige. Als de inspecteur een aanslag wil corrigeren moet hij een navorderingsaanslag opleggen. Dit is momenteel ook het geval. De huidige navorderingstermijn van vijf jaar na afloop van het belastingtijdvak zal worden verkort tot drie jaar na de ontvangst van de aangifte, mits de aangifte te goeder trouw is gedaan. Een navorderingsaanslag is mogelijk als sprake is van een nieuw feit. Net zo als nu, is dat niet mogelijk bij een ambtelijk verzuim. Hiervan is sprake bij een onjuist inzicht van de inspecteur in de feiten of in het recht. De belastingplichtige kan zich echter niet beroepen op een nieuw feit als hij ‘wist of behoorde te weten’ dat ten onrechte te weinig belasting is geheven. Dit criterium is ruimer dan in het huidige ‘subjectieve’ criterium, waarbij vereist is dat ‘het de belastingplichtige redelijkerwijs kenbaar is’. Ook wordt de termijn waarbinnen kan worden nagevorderd in die situaties, verruimd tot drie jaar na de ontvangst van de aangifte. Daarnaast wordt een nieuwe mogelijkheid geïntroduceerd als geen of te weinig belasting wordt geheven als gevolg van een fout of verstoring in systemen van de belastingdienst, of in informatie die afkomstig is van derden. Het gaat hier dus bijvoorbeeld om foutief aangeleverde renseignementen of automatiseringsproblemen en betreft volgens de wetgever een moderne variant van de schrijf- en tikfoutenjurisprudentie. Volgens de Hoge Raad moet echter fouten die het gevolg zijn van een onjuiste gegevensverwerking, welke voortvloeien uit een werkwijze binnen de Belastingdienst, voor rekening van de inspecteur blijven.3 Daardoor is in feite sprake van een verruiming van de navorderingsmogelijkheid. In deze gevallen is de navorderingstermijn zes maanden na ontvangst van de aanslag. Als de belastingplichtige te kwader trouw is kan zondermeer worden nagevorderd binnen twaalf jaar na de ontvangst van de aan-

3

HR 14 april 2006, nr 40 958, BNB 2006/315.


Docentenartikel

gifte. De inspecteur zal echter wel voortvarend te werk moet gaan, aangezien hij de navorderingsaanslag binnen twee jaar nadat hij over voldoende aanwijzingen beschikt dat ten onrechte te weinig belasting is geheven. Deze voortvarendheideis is gebaseerd op de jurisprudentie van de Hoge Raad met betrekking tot de navorderingstermijn van twaalf jaar ter zake van in het buitenland aangehouden of verkregen bestanddelen.4 Op grond van deze jurisprudentie is de inspecteur na afloop van de reguliere navorderingstermijn van vijf jaar, niet meer tijd gegund dan noodzakelijkerwijs gemoeid is bij het voorbereiden en opleggen van de aanslag. Met het wetsvoorstel vervalt dus het huidige onderscheid in de navorderingstermijn tussen binnenlandse en buitenlandse inkomens- en vermogensbestanddelen. Dit geldt echter niet voor de erfbelasting. Merkwaardig genoeg blijft de huidige onbeperkte navorderingstermijn voor in het buitenland aangehouden vermogensbestanddelen in stand (art. 66, derde lid SW 1956).

Bezwaar en beroep

Na invoering van het wetsvoorstel kan een belastingplichtige niet meer direct een bezwaar indienen tegen de (voorlopige) aanslag inkomsten,- schenk of erfbelasting. Hij moet namelijk eerst een verzoek tot herziening indienen. Als de inspecteur dit afwijst, in een voor bezwaar vatbare beschikking, kan de belastingplichtige hiertegen in bezwaar en beroep. Deze procedure lijkt tot extra administratieve rompslomp te leiden. Momenteel kan immers direct bezwaar worden ingediend tegen de (voorlopige) aanslag en hoeft niet eerst een herzieningsverzoek te worden ingediend. De wetgever wil echter de bezwaar-, en beroepsprocedure reserveren voor situaties waarin sprake is van een geschil tussen de belastingplichtige en de inspecteur. Momenteel ontvangt de belastingdienst namelijk veel bezwaarschriften, waarbij in 90% van de gevallen het niet om een geschil gaat, maar om een wijziging waarover de belastingplichtige en de Belastingdienst het eens zijn.

Tot slot

Met de beoogde wetwijziging beoogt de wetgever het opleggen van belastingaanslagen te versnellen en de inspecteur meer bevoegdheden te geven om kwaadwillende een navorderingsaanslag op te leggen. Momenteel wijkt de aanslag bij de inkomstenbelasting slechts in 2% af van de aangifte. Van de belastingplichtige doet ongeveer 95% aangifte voor 1 april en van deze groep kreeg 99,3% in 2011 voor 1 juli een voorlopige aanslag opgelegd. Vervolgens wordt dus in 98% een aanslag opgelegd, conform deze voorlopige aanslag. Dit is een nihilaanslag waarvan de wetgever af wil. In plaats van de voorlopige aanslag komt vanaf 2016 direct de aanslag en deze zal in beginsel binnen drie maanden na het indienen van de aangifte worden opgelegd. Voor goedwillende belastingplichtige levert de kortere termijnen waarbinnen de belastingschuld definitief wordt sneller rechtszekerheid op. Als het wetsvoorstel wordt ingevoerd, levert de aanslag echter geen rechtsingang meer op. De belastingplichtige zal hiervoor eerst een herzieningsverzoek moeten indienen. Als de inspecteur hierop afwijkend beslist, neemt hij een voor bezwaar vatbare beschikking. Het is echter de vraag of hierdoor sprake is van een efficiĂŤnte rechtsbescherming. Ook zal hiermee een langere periode gemoeid gaan voordat men naar de onafhankelijke rechter kan gaan, doordat het bezwaarschrift pas kan worden ingediend na afwijzing van het herzieningsverzoek.

4

HR 26 februari 20106, nr 43 050bis, BNB 2010/199.

deAANSL AG!

31


32

deAANSL AG!

Speciaal Fiscaal

Speciaal Fiscaal

Door:

Valérie Visser

Jelle Boonstra Paspoort Naam: Jelle Boonstra Leeftijd: 22 Studie: Eerstejaars Fiscale Economie Daarnaast: Piloot

Als kleine jonge was Jelle Boonstra al gefascineerd door vlieg­tuigen en hij wist al heel vroeg dat hij piloot wilde worden. Helaas ziet de banen­markt er voor piloten niet al te roos­kleurig uit. Daarom besloot Jelle na zijn piloten­opleiding Fiscale Economie te gaan studeren. Als je een­maal piloot bent, moet je examens af­leggen en be­paalde vlie­ guren maken om je vlieg­ brevet te mogen be­ houden. In dit inter­view lees je alles over hoe Jelle dit combineert mijn zijn studie Fiscale Economie. Waar kwam de ambitie vandaan om piloot te worden?

Mijn grootouders woonden dichtbij een vlieg­veld en zodoende kwam ik in aan­ raking met de kleine lucht­ vaart. Verder heb ik de aan­komst van de Douglas DC2 ‘Uiver’ (het toestel dat de London-Melbourne race gewonnen heeft) op Teuge gezien en ik was ver­kocht! Dat geluid, de schoon­heid van het toestel, de snel­ heid... ge­wel­dig! Ver­der keek ik vroeger altijd naar de serie ‘The Thunder­birds’. De hoofd­personen waren allen vlieger en redden in iedere af­levering de wereld van de na­derende apo­calyps. Dat leek mij toen ook wel wat!

Waarom heb je nu toch gekozen om Fiscale economie te studeren?

Door het werk van mijn vader kwam ik al op jonge leeftijd in aan­ raking met de fiscaliteit; het heeft me altijd ge­boeid. De kans dat ik niet door de vlieger­selectie zou komen was vrij groot. Ik heb me dan ook grondig ge­oriën­teerd op een alter­natief. In de loop van 5VWO was ik eruit: eerst de selectie proberen en wanneer dit niet zou lukken, zou ik Fiscale Economie in Maastricht of Rotterdam willen studeren. De banen­markt ziet er voor vliegers niet al te roos­kleurig uit. Van­daar dat ik dus mijn ‘oude’ plan nieuw leven heb in­ge­blazen. Ik heb toen nog­maals een open­dag van de boven­ staande universiteiten bezocht (en een Mee­loop­dag bij de EUR) en ik heb toen gekozen voor de EUR.

Vertel, hoe was het om de eerste keer zelf te vliegen?

Heel erg spannend! De instructeur zei in­eens: “Succes, ik stap uit!” Na de landing werd ik -volgens traditie- ‘ge­doopt’ met ijs­ koud water.

Hoe reageren mensen als je vertelt dat je opgeleid bent voor piloot?

De meeste mensen vinden het apart, maar wel leuk. Best wel cool toch, als je een vlieg­tuig kunt besturen?!

Als er een baan vrijkomt als piloot, zou je dan stoppen met Fiscale economie om je te focussen op het vliegen?

Niet perse, dat ligt aan factoren zoals arbeids­voor­waarden, veilig­ heids­cul­tuur (zwarte lijst air­lines) etc. Momen­teel dient er zich nog weinig aan­trekke­lijks aan, dus ik blijf voor­lopig nog wel in Rotterdam. Mocht er een kans zijn dan ga ik wel kijken naar mogelijk­heden om het modulair te gaan doen.

Hoe combineer je het bijhouden van je vlieguren met je studie nu?

Meestal splits ik de dag in tweeën. Dan zit ik één dag­deel op de EUR en ben ik één dag­deel op het vlieg­veld. Zo mis ik niet of nauwelijks practica en/of colleges. Des­alniet­te­min is het af en toe wel hectisch. Iedere vlucht wordt name­lijk be­oor­deeld door de instructeur. Alle be­ oordelingen worden bij­ ge­ hou­ den in mijn dossier. De­ ze kan worden op­ge­vraagd door een lucht­vaart­maat­schap­pij, dus het is belangrijk dat hier geen smetjes aan­wezig zijn.

Wat komt allemaal kijken bij het zijn van piloot en het bijhouden van je vlieguren?

Ik krijg te maken met herhaling­strainingen, ‘proficiency checks’ en medische keuringen. De herhalingstrainingen zijn maande­ lijks. Hierbij oefen je allerlei naderings­metho­den (via allerlei soorten bakens), nood­ situaties (motor­storingen, brandjes, lost communications, pilot incapacitation etc. etc.). De ‘proficiency check’ betreft de ver­


Speciaal Fiscaal

lenging van het vlieg­brevet. Je doet hier het ‘eind­examen’ van de opleiding op­nieuw. Dan oefen je de boven­staande situaties, maar dan ‘Single Pilot’. Dat wil zeggen dat ik het vlieg­tuig moet be­sturen, maar daar­naast ook de radio-­communicatie en der­ge­ lijke moet doen. Verder is er de me­dische keur­ing waarbij m’n al­ gehele conditie, ogen, oren, bloed, hard etc. wordt ge­checkt. Deze keuringen zijn toch altijd wel weer spannend.

Kun je vertellen over een leuke, grappige, interessante of lastige situatie die je hebt meegemaakt tijdens het vliegen?

Tijdens een vlucht heb ik een keer pro­blemen gehad met het landings­gestel. Bij dit specifieke toestel was dit intrek­baar en dit is gunstig voor het ver­bruik en de snel­heid van het toestel, er is dan na­melijk minder weer­stand. Het is echter wel prettig als het ook uitklapt als je wilt landen, maar dat deed het slechts ge­deelte­lijk. Na een paar keer re-cyclen (op-en-­neer laten van het landingsgestel) en een paar bochten met veel G’s klapte het -god­ dank- naar buiten.

Hoe zie jij jezelf in de toekomst? Wil je alsnog piloot worden of ga je de fiscaliteit in?

Tsja, ik ben geen parag­nost. Wel acht ik de kans groter dat ik als fiscalist aan het werk ga, ten­zij ik ooit een goede baan aan­ge­ boden krijg in het piloten­wereldje.

deAANSL AG!

33


34

deAANSL AG!

Diesfeest 2014

Diesfeest 6 maart 2014 Double Irish with a Dutch Sandwich


Diesfeest 2014

deAANSL AG!

35


36

deAANSL AG!

Kantoorbezoek

Kantoorbezoek Baker & McKenzie 30 januari 2014


Kantoorbezoek

Kantoorbezoek Grant Thornton 18 februari 2014

deAANSL AG!

37


38

deAANSL AG!

Kantoorbezoek

Kantoorbezoek Mazars 10 maart 2014

De Stelling


De Stelling

Stelling:

deAANSL AG!

Het nieuwe onderwijssysteem past niet bij de universiteitscultuur.

De drastische veranderingen in het onderwijssysteem zijn niet onopgemerkt gebleven. Met een fundamenteel herontwerp van het bacheloronderwijs is er een einde gekomen aan de vrijblijvendheid van het studeren en staat studiesucces hoog op de agenda van universiteiten. Veranderingen als ‘nominaal is normaal’ en een beperking van het totaal aantal herkansingen zijn de norm geworden. Colleges voor een massaal publiek maken ruimte voor kleinschalig onderwijs. Universiteiten richten zich voornamelijk op studiesucces. Maar is het hard werken aan het verbeteren van het studierendement niet ten koste gegaan van de universiteitscultuur?

Ella Borst, masterstudent Fiscale Economie

Allereerst begrijp ik niet precies wat er wordt bedoeld met ‘de universiteitscultuur’. Als ik de inleiding zo lees is het binnen deze universiteitscultuur juist niet de bedoeling om hard te werken en een zo goed mogelijk studierendement te behalen. Je zou ook kunnen stellen dat dit juist wel de cultuur is die op een universiteit aanwezig zou moeten zijn. Ik denk dat het in principe een goede ontwikkeling is dat er strengere regels gelden, zoals ‘nominaal is normaal’. Op die manier worden studenten veel meer gemotiveerd om te studeren. En studenten waarbij het echt niet lukt, worden veel eerder met de werkelijkheid geconfronteerd. Situaties waarbij studenten twee jaar aanmodderen worden hiermee voorkomen. De ontwikkeling dat colleges voor een massaal publiek worden vervangen voor kleinschalig onderwijs is, naar mijn mening, alleen maar positief. Er is meer contact tussen de student en docent. Bovendien is de ‘sociale controle’ in een kleine groep groter. Daardoor kunnen studenten die het tempo en/of de stof niet aankunnen eerder worden opgemerkt. Al met al denk ik dat kleinschaliger onderwijs het studierendement zal bevorderen. Binnen deze strengere regelgeving is het wel belangrijk om uitzonderingen op te nemen. Ik denk bijvoorbeeld aan studenten die een topsport beoefenen. Ook ben ik voorstander van de compensatieregeling, waarbij studenten mindere resultaten kunnen compenseren met goede resultaten. Tot slot ben ik van mening dat er niets mis is met hard werken. Dit kan in de toekomst in je voordeel werken!

Valérie Visser, eerstejaars studente Fiscale Economie

Inderdaad, het huidige onderwijssysteem past niet bij de universiteitscultuur. Eerstejaars krijgen te maken met een aanwezigheidsplicht van 70% en een hoge studiedruk. Er moeten namen 60 punten gehaald worden in het eerste jaar: bekend als de ‘nominaal-is-normaal-kreet’. Verder mogen er maar drie vakken herkanst worden. De reden hiervoor zou zijn dat studenten harder voor hun gewone tentamens zouden studeren, maar de échte reden hierachter weet ik wel degelijk; extra herkansingen kosten gewoon extra geld. De universiteit begint steeds meer een HBO te worden, een school. Om me heen hoor ik studenten zeggen dat ze naar ‘school’ gaan en ‘leren’, waarna een stemmetje in m’n hoofd zegt ‘Je gaat naar de EUR en je studeert’. Eigenlijk hebben deze studenten gelijk. De universiteit lijkt steeds meer op een school: mentoruren, verplichte werkgroepen, verplichte colleges. Wanneer ik voor een tentamen studeer denk ik alleen maar ‘BSA, BSA, BSA’, wat leidt tot meer stress en minder productiviteit. Na een werkgroep denk je ‘Jee, nog een aanwezigheidsvinkje’. Door het nieuwe systeem leren studenten steeds minder eigen verantwoordelijkheid te nemen. Als 18-jarige kun je toch prima zelf beslissen of je naar werkgroepen gaat of niet? En haal je een keer een vak niet, omdat je niet naar college bent geweest, dan weet je dat het volgende keer misschien verstandig is om wel naar college te gaan. Student zijn is vallen en opstaan, jezelf leren ontdekken, zelf de motivatie hebben om zoveel mogelijk studiepunten te halen, maar ook feesten en bier drinken. De universiteit maakt van studenten leerfabrieken, meer en meer studenten krijgen te maken met een burn-out. Neem een voorbeeld aan Walter Lewin (google maar eens); hij maakt studeren leuk. Hij zorgt ervoor dat studenten uit zichzelf naar werkgroepen en colleges gaan én hun tentamens halen. Zonder dwang, uit vrije wil. Dat werkt!

39


40

deAANSL AG!

De Stelling

Maud van der Linden, eerstejaars studente Fiscale Recht

Met deze stelling ben ik het volledig eens. Waar de universiteit meestal stond voor het ontwikkelen van jezelf, vooral veel zelfstudie en zeker anders dan de middelbare school, is dit nu totaal niet meer het geval met het nieuwe onderwijssysteem. Je wordt nog net niet aan je handje door de studie heen meegenomen. Naast de colleges twee keer per week een verplichte onderwijsgroep volgen en ‘’huiswerk’’ (lees: leerdoelen) mee naar huis krijgen: week in, week uit. Erg eentonig en wordt saai. De sancties die volgen nadat je een onderwijsgroep hebt gemist, vind ik ook erg overdreven. Ziek zijn zit er niet meer in, anders op je tanden bijten en gaan. Dat je na elk blok van onderwijsgroep wisselt en elke vijf weken dus met andere medestudenten zit, vind ik een pluspunt. Communicatievaardigheden worden hiermee getraind en je leert veel nieuwe mensen kennen! De vaardigheden die je leert als notulist, dan wel gespreksleider zijnde vind ik goed. Echter wordt er, tot nu toe, nog geen enkele aandacht besteed aan teamwork (groepsopdrachten), dan wel het geven van presentaties, wat mij toch tamelijk belangrijk lijkt. Daarnaast dreig je van de studie gegooid te worden als je je 60 punten het eerste jaar niet haalt, wat veel studenten tegenhoud activiteiten naast hun studie te gaan doen. Jammer, want dat is juist zo leuk en goed voor je. Al met al vind ik het nieuwe onderwijssysteem niet bij de universiteitscultuur passen, maar eerder bij de middelbare school, helaas…

Linda Wisse, eerstejaars studente Fiscale Economie

Het studeren aan een universiteit is zeker gericht op eigen discipline en verantwoordelijkheid. Het nieuwe onderwijssysteem kan ons daar alleen maar bij helpen, maar is inderdaad wel een belemmering voor de zogenoemde universiteitscultuur en dit legt ons vaak genoeg beperkingen op. Echter wanneer men gaat kijken naar de resultaten van dit onderwijssysteem op de lange termijn zullen de studenten die aan de Erasmus Universiteit hebben gestudeerd een grote voorsprong hebben op studenten van andere universiteiten. Als bedrijven op de hoogte zijn van dit onderwijssysteem en weten dat ‘N=N’ geldt met een beperkt aantal herkansingen zullen wij als Erasmusstudenten zeker aantrekkelijker zijn voor de arbeidsmarkt. Bedrijven weten dat de studenten inzet hebben getoond tijdens de studie en daarbij toch de nodige kennis hebben opgedaan. In dit geval gaat het studierendement boven de universiteitscultuur; er wordt in alle vrijheid nog zat gefeest of geborreld tussen de tentamens door en in de toekomst hebben wij alleen maar baat bij de verbetering van het onderwijssysteem. Ik kan alleen maar spreken over een win-winsituatie.

Anouk Verhof, derdejaars studente Fiscaal Recht

Het nieuwe onderwijssysteem past denk ik niet goed bij de huidige universiteitscultuur. Toch denk ik, hoe vervelend ook, dat de stelling moet worden omgedraaid. De universiteitscultuur pas niet bij het nieuwe onderwijssysteem. Of dat dan ook betekent dat de cultuur zoals deze er nu is snel zal veranderen weet ik niet, immers, veel jonge mensen zijn veel te eigenwijs om zich te laten beperken door disciplinerende regels. Ondanks dat het nieuwe onderwijssysteem zich met name richt op kwaliteitsverbetering en kostenefficiëntie vind ik dat het geheel van maatregelen de studenten op persoonlijk vlak niet ten goede komt. De ruimte die aan studenten wordt gegeven om zich ook persoonlijk te ontwikkelen wordt steeds kleiner en wij zullen steeds meer worden behandeld als toekomstige productiemiddelen. Zelfs een verkeerde studiekeuze komt binnenkort voor eigen rekening en risico. Alle maatregelen zijn er direct of indirect op gericht om alles wat ‘erbij hoort’ zo min mogelijk ruimte te geven om zo de vertragende factoren tot het minimum te beperken. Alle vertraging zal de student in de toekomst geld kosten. Veel studenten zullen zich dus in de schulden moeten steken om de huidige universiteitscultuur ten volle te kunnen meemaken. Zelf denk ik niet dat veel studenten dat zullen doen en daardoor zal de universiteitscultuur op den duur veranderen. De universiteitscultuur zal zich denk ik vormen naar het onderwijs.


De Stelling

deAANSL AG!

Ella Rijnsaardt, derdejaars studente Fiscaal Recht

Toen ik in Rotterdam ging studeren ben ik lid geworden bij een studentenvereniging en heb ik in mijn eerste jaar mijn BSA niet gehaald. Dat het eerste verband heeft gehouden met het tweede kan ik met vrij veel zekerheid zeggen. Ik was waarschijnlijk niet de enige en ik snap dan ook heel goed dat (met name) de Erasmus Universiteit hier iets aan heeft willen doen, met als gevolg een zestig-puntenregeling. Ik denk dat veel studenten hierdoor net dat stapje extra zetten om zo tóch hun propedeuse te halen. De vraag is echter of dit ten goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs. Een hoog slagingspercentage is natuurlijk een stuk makkelijker te behalen op het moment dat er (bijna) vrijuit gecompenseerd mag worden. Of je hiermee een student met meer kennis aflevert dan met herkansingen (waarbij studenten de stof daadwerkelijk nog eens tot zich nemen), is dan een tweede. Een ander heikel punt is uiteraard het halen van zestig punten in combinatie met nevenactiviteiten. Het doen van een kleine(re) commissie bij een studenten- of studievereniging valt makkelijk te combineren, maar een grotere commissie of zelfs een bestuursjaar kost vaak heel wat meer tijd. Zeker als de zestig-puntenregeling wordt doorgevoerd over de gehele bachelor, zullen er vrij weinig studenten zijn die dit voor elkaar krijgen. Dit, terwijl ook bedrijven en kantoren steeds meer eisen van net afgestudeerden: goede cijfers, genoeg nevenactiviteiten en als het kan ook nog een paar maanden in het buitenland. Conclusie: of dit ten goede komt aan de universiteitscultuur blijft de vraag, maar zestig punten in één jaar moet te doen zijn.

Li Hong Gosen, derdejaars studente Fiscaal Recht

Motivatie en discipline zijn onmisbaar voor het succesvol voltooien van een universitaire opleiding. Toch zijn dit twee elementen die vaak ontbreken bij studenten. Door, onder andere, de tegenvallende afstudeerrendementen is er een nieuw onderwijssysteem geïntroduceerd, het zogenaamde Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). In dit onderwijssysteem zijn er een aantal dingen ingrijpend veranderd. De belangrijkste wijziging is denk ik de manier waarop onderwijs wordt gegeven. In plaats van werkgroepen krijgen de studenten zogenaamde onderwijsgroepen, waarbij studenten in groepjes aan de slag gaan met de stof. Maar door de veranderingen in de toekenning van ECTS aan vakken, krijgen de studenten minder literatuur en meer contacturen. Studenten hoeven minder zelfstandig te plannen en worden meer begeleid in het proces van studeren. Ook de wijze van tentaminering is op de schop genomen. In het PGO bestaan tentamens voor het grootste gedeelte uit meerkeuzevragen. Nu is dit geen slechte wijze van tentaminering, maar bij een studie als rechten brengt een goede motivering je veel verder dan alleen een kortstondig antwoord. Universitair onderwijs moet verschillen van ander onderwijs. Zelfstandig kunnen werken en jezelf ontwikkelen is erg belangrijk voor een universitair afgestudeerde. Ik ben van mening dat in het nieuwe PGO het makkelijker is mee te liften met de kennis van anderen en dat je met minder inspanning je tentamen kunt halen. Dit vind ik ingaan tegen de universiteitscultuur. Tot slot zou ik nog de aandacht willen vestigen op de behaalde resultaten. Er worden veel goede cijfers gehaald in het PGO en de slagingspercentages zijn erg hoog. Maar betekent dit dat de nieuwe generatie juristen slimmer geworden is of zijn de tentamens makkelijker geworden?

41


deAANSL AG!

42

Column / Winnaar Prijsvraag / Agenda

Column

Van pret naar bèta

Pretstudies is zo’n term die de laatste paar jaar in zwang is geraakt. Sociologie en journalistiek zijn bekende voorbeelden. Maar er zijn natuurlijk meer voorbeelden! Wat te denken van Diermanagement? Daar leer je - en ja de betreffende instelling zet het zonder schroom op haar website - alles over mens-dierrelaties. Wat moet je je daar in vredesnaam bij voorstellen? Leer je daar dat wanneer de poes mauwend voor zijn bakje staat zij waarschijnlijk honger heeft en dat wanneer de hond de riem pakt en naar de voordeur loopt hij met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wil worden uitgelaten? Het mooiste vind ik de uitleg die staat bij de major Dier en Samenleving: ‘Je ontwerpt folders en websites, [...], verzint oplossingen [...]’. Ik vrees dat de communicatiemevrouw geen communicatiewetenschap heeft gestudeerd, want anders had ze deze zinsnede gesignaleerd, geanalyseerd en daarop actie ondernomen. Communicatie is namelijk een heuse wetenschap! Het kan uiteraard ook zo zijn dat Diederik Stapel een nieuwe werkgever heeft gevonden. Een andere opleiding die bij mij de wenkbrauwen doet fronsen is Assyriologie. Bij deze studie doe je onder andere archeologisch veldonderzoek in Syrië. Dat je denkt in Syrië de resten van een oude stad gevonden te hebben, daarna met zo’n lullig stoffertje op zoek gaat naar waardevolle historische elementen en er vervolgens achterkomt dat je in het centrum van Damascus staat. Zou dan wel de eerste keer zijn dat de geschatte ouderdom eindelijk een keer in de buurt van de waarheid komt. In dat kader vraag ik me ook af of er zoiets bestaat als Krimstudies? Dat zou toch fantastisch zijn. Heb je je hele werkzame bestaan - beter: werkloze bestaan - thuisgezeten, wellicht voor de fun de master Engelse metaforen gevolgd (ja, dat bestaat!) en moet je sinds een maand in allerlei actualiteitenprogramma’s aanschuiven om te vertellen wie of wat de Krim is. Maar wees gerust, het kan allemaal veel gekker. In de VS kennen ze bijvoorbeeld Harry Potter-studies, Zombiestudies en de cursus Beyoncé. Aan een mbo’tje zou je denken. Nee, gewoon aan gerenommeerde universiteiten....

Bottom line is hoe graag mensen dan ook vrijetijdsmanagementmanager, Zimbabwe-expert of Lifestyle informaticsdeskundige willen worden, er gewoon geen arbeidsmarkt voor is. Gelukkig wordt in het wetsvoorstel ‘’Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs’’ aan dit aspect veel aandacht besteed. Veel meer mensen moeten technische studies volgen is het credo. Lekker met je bèta-vrienden elke avond Lord of the Rings kijken, zodat je fantasy verlangens - want wat had je graag fantasy en surrealistische kunstvormen willen studeren - toch nog worden ingewilligd. Ik sprak laatst ook iemand die vindt dat fiscale opleidingen kunnen worden opgeheven. Hij wilde naar een stelsel gebaseerd op vrijwillige afdracht en zoiets als ‘een overheid’ kon tevens worden afgeschaft. Ik ben het natuurlijk hartgrondig met hem oneens. En ondanks dat ik de verandering van pret- naar bètastudies van harte toejuich, blijkt deze persoon een hopeloos geval. Wellicht is filosofische politicologie wat voor hem!? Martijn Schippers Masterstudent Fiscaal Recht & Bedrijfsrecht

Winnaar Prijsvraag Het goede antwoord was: ‘Vroegtijdig met pensioen is passe!’. De winnaar van de prijsvraag van Aanslag 2 is Esther Moh. Zij heeft een Werelds 3-gangen keuzediner voor 2 personen bij Eetcafé Panorama gewonnen. Gefeliciteerd en veel plezier!

Agenda April 2014

08 april: Master-docentenborrel 10 april: Lenteborrel

mei 2014

01 mei: Ledenborrel 06 mei: Studiereis Istanbul 20 mei: Kantoorbezoek Belastingdienst 21 mei: Tax Jurisprudence Program sessie Internationaal Belastingrecht i.s.m. EY 23 t/m 25 mei: Actievenweekend Brussel

Juni 2014

04 juni: Tax Jurisprudence Program diner 20 juni: Congres i.s.m. FEI B.V. 20 juni: Bestuursbekendmakingsborrel

Naast bovenstaande activiteiten zullen er nog diverse andere activiteiten en borrels worden georganiseerd. Houd daarom onze website, www.christiaanse-taxateur.nl, goed in de gaten voor updates en eventuele wijzigingen!


THE BAKER SESSIONS

DISCOVER OUR TWO DAY TAX COURSE 15 & 16 MEI 2014

WERKENBIJBAKER.NL/THEBAKERSESSIONS


We want to build a better working world — for you and with you. Because we employ some of the world’s best talent, your career will be enriched by the EY experience — no matter when you join us or how long you stay. Why not start now? Visit ey.nl/carriere.

© 2013 EYGM Limited. All Rights Reserved.

A better working world stArts with you.

De Aanslag - Jaargang  23 -  Editie 3  

Het officiële orgaan van R.F.V. Christiaanse-Taxateur

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you