Page 1

AANSL AG!

de

Een uitgave van de Rotterdamse Fiscalisten Vereniging Christiaanse – Taxateur Jaargang 22, nummer 2| 2012/2013

(Taxy) Tweestr d

Docent over het thema:

Interviews met:

Verder:

Ruud de Smit MSc

Ernst & Young Hertoghs advocatenbelastingkundigen Mazars

Een bezoek aan de Hoge Raad Fiscale Feuten Prof. dr. M.W.C. Feteris over werken bij de Hoge Raad


Vind jij het een uitdaging om complexe fiscale vraagstukken op te lossen? Binnen de internationale en transactiegerichte adviespraktijk van Stibbe buig je je over complexe en uitdagende fiscale vraagstukken. Naast de advisering over Nederlands- en internationaal belastingrecht bij bijvoorbeeld een internationale fusie en overnames, herstructureringen, beursgangen en onroerend goedprojecten word je bij uiteenlopende adviestrajecten betrokken. Als advocaat-belasting-

kundige bij Stibbe werk je nauw samen met kantoorgenoten in Amsterdam, Brussel, Londen en New York. Ook is het mogelijk om zelf voor een bepaalde periode in Londen of New York te werken. Ben je een ambitieuze derde- of vierdejaars student fiscaal recht of recent afgestudeerd fiscaal-jurist? En wil je kennismaken met de praktijkgroep Tax Law van Stibbe? Ga dan naar werkenbijstibbe.nl of neem contact op met Margot Hospes (020-5460365).


deAANSL AG!

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave R.C. de Smit MSc

Julia Grooten

Docent bij het Fiscaal Economisch Instituut en verbonden aan het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad der Nederlanden

Studente Fiscaal Recht

Over...

Over...

.. het ontleden van Belastingarresten

... het bezoek aan de Hoge Raad

6

9

Prof. dr. M.W.C. Feteris

Speciaal Fiscaal

Raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden

Vertelt in een interview over het reilen en zeilen van de Hoge Raad.

Rogier Vermeer vertelt over het leven van een zeiler

32

20

4 Redactioneel

24 Foto’s ledenborrels

5

26 Startersinterview Ernst & Young

Van de Voorzitter

6 Docentartikel

29 Thuis bij

9 Bezoek aan de Hoge Raad

30 Foto’s CT-Zaalvoetbaltoernooi

12 Startersinterview Hertoghs

32 Speciaal Fiscaal

advocaten-belastingkundigen

34 Foto’s kantoorbezoeken

15 Startersinterview Mazars

36 Fiscale Feuten

16 Foto’s Tax Jurisprudence Program

38 De Tien

18 Fiscaliteit in perspectief!

40 De Stelling

20 Interview met prof. dr. M.W.C. Feteris

42 Column Martijn Schippers

22 Prijsvraag

42 Agenda

3


deAANSL AG!

De Aanslag is het verenigingsblad van de R.F.V. Christiaanse-Taxateur en verschijnt vier keer per jaar. Editie Jaargang 22 / Nummer 2 Februari 2013 Hoofd- en eindredactie Anouk Bakker

Redactioneel

Redactioneel Colofon

4

Redactie Peter Adriaanse Julia Grooten Michèle Hendriks Fu Zandy Met dank aan: De stellingdeelnemers Chiel Bakker Erica de Bree Mark Boender Hilbert Bout Prof. dr. M.W.C. Feteris Bas Griffioen Steffie Klein Niek Mereu Mathieu Neve Angelique Perdaems Martijn Schippers R.C. de Smit MSc Elvera Tieleman Rogier Vermeer Sebastiaan Willighagen Redactieadres Erasmus Universiteit Rotterdam De Aanslagredactie Kamer H13-11 Postbus 1738 3000 DR Rotterdam Telefoon: 010 – 408 14 69 Website: www.christiaanse-taxateur.nl E-mail: aanslag@christiaanse-taxateur.nl Adverteren Voor inlichtingen over adverteren kunt u contact opnemen met Sander Geelhoed (commissarisextern@christiaanse-taxateur.nl). Ontwerp en vormgeving Orangebook | Almanakken & Verenigingsbladen www.orangebook.nl Drukkerij OCC De Hoog Media Partners Oplage 750 exemplaren XXste bestuur der R.F.V. Christiaanse-Taxateur Steffie Klein - Voorzitter Joris van Wamelen - Secretaris Max Oosterbaan - Penningmeester Sander Geelhoed - Commissaris Extern Karishma Suttorp - Commissaris Intern Anouk Bakker - Commissaris Media

Waarde lezer, Het jaar 2012 hebben we achter ons gelaten en mogelijk heeft u met ons het glas geheven op een bruisend nieuw jaar tijdens de Nieuwjaarsborrel. Inmiddels is januari 2013 historie en van een grote verscheidenheid aan activiteiten uit het nieuwe jaar kan reeds verslag worden gemaakt voor in de 19e Almanak, waarvan de voorbereidingen onlangs van start zijn gegaan. Zoals ieder jaar wordt ook het afgelopen jaar gekenmerkt door een aantal in het oog springende gebeurtenissen. Zo kwam Prins Friso op 17 februari 2012 ten val tijdens zijn vakantie in Lech en heeft Mark Rutte op 23 april 2012 koningin Beatrix het ontslag van zijn minderheidskabinet aangeboden. In juli won Epke Zonderland een gouden plak tijdens de Olympische Spelen in Londen met zijn verbijsterende oefening op de rekstok. Niet geheel verrassend stonden op 13 september 2012 de verkiezingen op het programma. Ook in Amerika vonden in 2012 verkiezingen plaats en wel op 7 november. De Amerikaanse presidentsverkiezingen worden gekenmerkt door een tweestrijd: een strijd tussen de Democraten en de Republikeinen. Niet alleen heeft zich in 2012 een tweestrijd afgespeeld op Amerikaanse bodem, ook in Nederland heeft tweestrijd zich gedurende het afgelopen jaar herhaaldelijk voorgedaan. De voor de fiscalist (in spé) wellicht meest relevante tweestrijd, is die tweestrijd die leidt tot jurisprudentie. Voor de meeste ondernemers en hun fiscale adviseurs vormt procesvoering geen dagelijkse kost. Procesvoering blijft daarom vaak een onderbelicht onderdeel van de fiscale praktijk. Daarmee blijven ook de werkzaamheden van rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad uit de schijnwerpers. De redactie, echter, vindt het belangrijk dat studenten niet alleen zo goed mogelijk geïnformeerd worden over de werkzaamheden binnen de fiscale adviespraktijk, ook andere mogelijkheden moeten worden uiteengezet. In deze tweede editie van de Aanslag staat daarom procesvoering centraal. Het thema luidt: “(Taxy) Tweestrijd”. Niet alleen voorziet docent R.C. de Smit MSc je met zijn artikel van een beknopte handleiding voor het ontleden van belastingarresten, ook prof. dr. M.W.C. Feteris, raadsheer bij de Hoge Raad, levert met zijn interview een zeer interessante inhoudelijke bijdrage aan dit nummer. Heeft u altijd al willen weten hoe de overstap van de Hoge Raad naar een andere tak van de fiscale sport wordt ervaren? Lees dan zeker het interview met de starter van Hertoghs advocaten-belastingkundigen aandachtig door. Natuurlijk mogen ook de laatste activiteiten, onze Fiscale Feuten en de prijsvraag niet worden vergeten. Vergeet u niet uiterlijk 28 februari de oplossing in te zenden? Veel leesplezier! Met vriendelijke groet, De Aanslagcommissie 2012/2013 Anouk Bakker Peter Adriaanse Julia Grooten Michèle Hendriks Fu Zandy


Van de Voorzitter

deAANSL AG!

Van de Voorzitter Beste leden, Voor jullie ligt de tweede Aanslag van het studiejaar 2012/2013. Ook deze keer is de Aanslagcommissie erin geslaagd een goed blad neer te zetten, met onder andere fiscaal inhoudelijke artikelen en informatie over jullie medestudenten. Bij het neerzetten van ieder magazine, en zo ook bij de Aanslag, verkeert een redactie soms in tweestrijd. Immers, wat willen de lezers? Een extra inhoudelijk artikel geschreven door bijvoorbeeld een docent van één van de capaciteitsgroepen of een extra fotopagina? Een grotere prijsvraag of meer leuke weetjes? Ook als student zijnde sta je soms in tweestrijd. Ga je nog een uurtje de stad in of toch maar vroeg je bed in omdat de colleges morgenochtend weer vroeg beginnen? Verder zorgen ook de keuzes die je tegen het einde van je studie moet maken er soms voor dat je in een tweestrijd terecht komt. Wil je het liefst aan de slag bij een Big Four kantoor of is een middelgrote organisatie iets wat meer bij jou past? Wordt die wereldreis waar je altijd al van gedroomd hebt eindelijk werkelijkheid of is het verstandiger om al aan het werk te gaan? De adviseurs die zich al enige tijd in het werkzame leven bevinden, zullen zo nu en dan ook in een tweestrijd verzeild raken. Gaan zij voor een veiligere structuur om zo conflicten te vermijden of wagen ze de gok, waardoor ze wellicht bij de rechtbank, het gerechtshof of uiteindelijk zelfs de Hoge Raad terecht komen? Over het procederen vindt men in deze Aanslag veel informatie . Hoe is bijvoorbeeld de gang van zaken bij het procederen? Waar kom je eerst terecht en hoe staat de gang van zaken voorafgaand aan het procederen in de verschillende wetten opgenomen? In deze Aanslag vind je verschillende onderdelen terug die je deze gang van zaken hopelijk laten begrijpen. Dit jaar hadden wij een speciaal uitje op het programma staan, namelijk een bezoek aan de Hoge Raad op 28 november 2012. Dit bezoek zal verderop uitgebreid aan de orde komen, maar gezegd moet worden dat het een unieke kans was om een kijkje in de keuken te nemen bij de Hoge Raad en in het specifiek de derde kamer ofwel de belastingkamer van de Hoge Raad. Naast het feit dat er een interessante zaak aanhangig was, bood dit uitje ook de perfecte mogelijkheid om te kijken wat de werkwijze van de Hoge Raad ansich is. Wat zijn bijvoorbeeld de werkzaamheden van het parket of het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad? Hoe ziet een algemene dag van een raadsheer er eigenlijk uit? Allemaal vragen waarop wij inmiddels het antwoord hebben gekregen. Als studievereniging proberen wij jullie te helpen met de tweestrijden waarin jullie verkeren. Zo is de Fiscale Bedrijvendag 2013

inmiddels erg dichtbij, waar je als student zijnde kunt kijken welke kantoren bij je passen en bij welke kantoren je in de toekomst misschien wilt werken. Ook met de borrels die wij in samenwerking met diverse advieskantoren organiseren proberen we jullie voor een keuze minder te laten staan, immers netwerken en borrelen gaan tijdens deze avonden erg goed samen! Graag tot ziens bij één van onze vele tweestrijd-oplossende-activiteiten. Met vriendelijke groet, Namens het XXste bestuur der R.F.V. Christiaanse-Taxateur, Steffie Klein Voorzitter 2012/2013

5


6

deAANSL AG!

Docentartikel

Belastingarresten ontleden Door: R.C. de Smit MSc Werkzaam als docent bij het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam en verbonden aan het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad der Nederlanden.

Op 28 november jl. waren zo’n 150 studenten op bezoek bij de Hoge Raad om een mondeling pleidooi bij te wonen. Die zaak draaide - in het kort – om de waardering voor het recht van successie van een tot de Guan Yuan dynastie behorende Chinese vaas. Hoewel de vaas door het veilinghuis Christie’s aanvankelijk was getaxeerd voor € 100.000, werd de vaas zo’n anderhalf jaar na het overlijden van de erflater verkocht voor het aanzienlijke bedrag van € 23.000.000. Het bijwonen van het pleidooi was een unieke kans voor de studenten fiscaal recht en fiscale economie, aangezien er bij de Hoge Raad geen openbare zittingen zijn in de gebruikelijke zin van het woord. Gelukkig hebben vele ‘CT’ers’ hier gebruik van gemaakt. Hulde! De tweestrijd tussen de procespartijen zal (mogelijk) definitief1 in een arrest worden beslecht. Aangezien een arrest van de Hoge Raad ook gevolgen kan hebben voor discussies tussen andere belastingplichtigen en de belastingdienst, is het ook voor derden belangrijk om kennis te nemen van deze beslissingen. Door het (zelf) lezen van het arrest kan goed worden doorgrond wat de Hoge Raad nu wel of niet heeft beslist. In dit artikel geef ik na een korte inleiding enkele handvatten om belastingarresten beter te begrijpen 1. Het belang van het lezen van arresten van de Hoge Raad Vrijwel elke vrijdag worden arresten vrijgegeven door het hoogste rechtscollege voor belastingzaken in Nederland: de Hoge Raad der Nederlanden. De Hoge Raad heeft als taak te zorgen voor de rechtseenheid, wat wil zeggen dat hij er voor moet zorgen dat dezelfde rechtsvragen door alle gerechtshoven en rechtbanken in Nederland op gelijke wijze worden beantwoord. Daarmee vormen de arresten van de Hoge Raad, naast de wettekst en de parlementaire geschiedenis, een belangrijke (fiscale) (informatie)bron. Hoewel de arresten doorgaans binnen een of enkele weken in jurisprudentietijdschriften zoals Vakstudie Nieuws (V-N) en Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR) worden besproken, is het naar mijn mening belangrijk om ook zelfstandig de rechtsregels te kunnen opsporen in een arrest. U wordt een betere fiscalist indien u snel en goed conclusies kunt trekken over de vraag wat de Hoge Raad nu wel of niet heeft beslist. Dit geldt voor het geval u zich op een arrest baseert bij het schrijven van een scriptie, maar ook indien u over een aantal jaar een advies of bezwaarschrift schrijft, of een aanslag oplegt, dat gebaseerd is op arresten van

de Hoge Raad. Een niet onbelangrijk argument dat ik daaraan toevoeg, is dat het u simpelweg tijd bespaart aangezien u niet noodzakelijkerwijs alle opinies of artikelen hoeft te lezen om een goed oordeel te kunnen geven over een rechtsvraag. Voorts kan het zo zijn dat auteurs opvattingen hebben die met elkaar conflicteren, zodat u na het lezen van dergelijke annotaties of artikelen nog niet weet hoe een arrest moet worden geïnterpreteerd. 2. De procedure en de vermelding daarvan in het arrest De arresten die vrijdag worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl en in de verschillende nieuwsbrieven van de uitgevers, zijn thans2 volgens een standaardstramien opgebouwd. Dit vergroot de overzichtelijkheid en toegankelijkheid. In het zogenoemde kopje van het arrest staan, behoudens het rolnummer en de datum, de raadsheren die deel uitmaken van de zetel vermeld3. De zetel bestaat uit vijf of drie raadsheren. Gecompliceerde, vaak meer belangrijke arresten worden afgedaan door vijf raadsheren. Een eerste indicatie van het belang van de zaak is derhalve al af te leiden uit dit kopje. Nadat onderdeel 1 van het arrest het verloop van de procedure in feitelijke

instantie(s) weergeeft, volgt in onderdeel 2 een beschrijving van het (verloop van het) geding in cassatie. In dat onderdeel wordt er bijvoorbeeld gemeld of er een conclusie is genomen door een advocaat-generaal. In fiscale zaken is, anders als in civiele zaken of strafzaken van de Hoge Raad, de conclusie facultatief en daarmee niet een vanzelfsprekendheid. Het gegeven dát er een conclusie is genomen, is daarmee direct een tweede indicatie van het belang van de zaak. In onderdeel 2 van het arrest geldt het principe ‘als het niet heeft plaatsgevonden, wordt het niet gemeld’. Ik kan dat illustreren aan de hand van een voorbeeld. Partijen worden na toezending van een conclusie altijd in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren binnen twee weken (de zogenoemde Borgersbrief4). Als er niet op wordt gereageerd, betekent dit dat er geen melding wordt gemaakt in onderdeel 2 dat de partijen niet hebben gereageerd. Overigens staat er mij een voorbeeld bij waarin op deze hoofdregel een uitzondering is gemaakt. Het betreft de recente onzakelijke lening-jurisprudentie. In de zaak HR BNB 2012/37 staat in onderdeel 2: “(…) De Advocaat-Generaal P.J. Wattel heeft op 14 juli 2010 geconcludeerd tot ongegrondverklaring van het

1) Er kan (uiteraard) nog verwijzing volgen. 2) Dat is wel anders geweest. Oudere arresten zijn door het ontbreken van tussenkopjes en de indirecte rede (‘Overwegende dat’) veelal lastig(er) leesbaar. 3) Ik ga hier gemakshalve uit van de indeling in de bekende fiscale jurisprudentietijdschriften. Op www.rechtspraak.nl en in het originele arrest treft u de zetel onderaan het arrest aan. 4) De naam van deze brief verwijst naar het arrest Borgers (EHRM 30 oktober 1991, BNB 1993/1).


Docentartikel

beroep in cassatie. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op de conclusies van de Advocaat-Generaal Wattel van 14 juli 2011 in de zaken met nummers 10/05161 en 10/05394. Zij hebben van die gelegenheid geen gebruik gemaakt.”

Hieruit kunnen we afleiden dat de Hoge Raad de procespartijen uit HR BNB 2012/37 de gelegenheid heeft gegeven om te reageren op conclusies in die andere genoemde procedures5. Aangezien deze gang van zaken ongebruikelijk is, heeft de Hoge Raad van het niet gebruik maken van deze gelegenheid toch melding willen maken in onderhavig arrest. 3. Feiten en feitelijke oordelen De vermelde feiten In onderdeel 3.1 van een standaardarrest treffen we de voor cassatie relevante feiten aan. In sommige jurisprudentietijdschriften worden bij het opgenomen arrest van de Hoge Raad weleens de (uitgebreidere) vaststaande feiten van het Hof opgenomen en de door de Hoge Raad relevant geachte feiten in cassatie juist weggelaten. Vermoedelijk is dat gestoeld op de gedachte dat door de uitgebreidere feitenvermelding van het hof een beter begrip van de casus wordt verkregen. Ik ben hier geen voorstander van. De in het arrest opgenomen feiten hebben namelijk een belangrijke functie. Door de in onderdeel 3.1 opgenomen feiten kan de geïnteresseerde lezer achterhalen welke specifieke feiten de Hoge Raad van belang acht voor zijn arrest. Door de bestudering van die genoemde feiten kan de lezer een veel beter beeld krijgen van de reikwijdte van het arrest. Een voorbeeld van een arrest waarin de feiten de lezer een indicatie geven van wat er al dan niet is beslist, betreft HR BNB 2011/163. In dat arrest geeft de Hoge Raad duidelijkheid over het verlagen van het eigen vermogen van een moedervennootschap als gevolg van het aangaan van een fiscale eenheid (het zogenoemde goodwillgat) voor de inmiddels alweer afgeschafte thincapregeling. Zonder

dat het in cassatie (meer) in geschil is, kan uit het arrest worden afgeleid dat het goodwillgat een onvermijdelijk gevolg is als van het aangaan van een fiscale eenheid6. Dat blijkt zowel uit de vastgestelde feiten in onderdeel 3.1 (de betaalde goodwill is niet relevant voor de voorgestelde middelen) als r.o 3.3 (het woordje ‘terecht’): “3.1.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (…) 3.1.3. Belanghebbende hield tot 2003 de helft van de aandelen in E BV en verkreeg in 2003 ook de andere helft van die aandelen. In de verkrijgings prijs was een bedrag van ruim € 400 000 aan goodwill begrepen. (Cursivering, RdS) Vanaf de overname vormden belanghebbende en E BV een fiscale eenheid voor de vennoot schapsbelasting met belanghebbende als moedermaatschappij. (…) 3.3. De middelen bestrijden - terecht (Cursivering, RdS) niet het oordeel van de Rechtbank dat het in verband met een teveel aan vreemd vermogen van belanghebbende, in de zin van artikel 10d, lid 4, van de Wet, strookt met artikel 10d, lid 1, van de Wet om een deel van de rente die belanghebbende over 2004 was verschuldigd, uit te zonderen van de aftrekbare rente.” Feitelijkheden en rechtsoordelen De Hoge Raad is geen feitenrechter, maar een cassatierechter. Kenmerkend voor cassatierechtspraak is dat niet opnieuw onderzoek wordt gedaan naar de voor het geschil relevant zijnde feiten. Dat betekent dat in cassatie geen nieuwe feiten kunnen worden aangevoerd. Klachten over feitelijke vaststellingen worden bovendien normaliter afgewezen, aangezien die vaststelling is voorbehouden aan het hof7. Denk daarbij ook aan de waardering van getuigenverklaringen of hoe een overeenkomst moet worden uitgelegd. Bewijzen kunnen ook niet opnieuw worden afgewogen in cassatie. Dit wil echter niet zeggen dat deze feitelijke oordelen helemaal niet aan

deAANSL AG!

cassatie bloot staan. De Hoge Raad kan die hofoordelen wél, zij het beperkt, toetsen. Het gaat dan om de zogenoemde vormverzuimen. Dat betekent dat de Hoge Raad wél kan oordelen of een oordeel van het hof bijvoorbeeld - voldoende is gemotiveerd is en of het begrijpelijk is. Bij deze arresten van de Hoge Raad moet wel bedacht worden dat het heel goed zou kunnen zijn dat de Hoge Raad – ware hij wel feitenrechter geweest – een andere beslissing had genomen. De Hoge Raad oordeelt derhalve nooit “Dit oordeel is juist”, over een feitelijk oordeel, maar eerder in de trant van ‘dit oordeel is feitelijk en niet onbegrijpelijk’. De Hoge Raad onderschrijft derhalve een feitelijke hofuitspraak nooit volledig. Als een feitelijk oordeel door de Hoge Raad in stand wordt gehouden, heeft dat met andere woorden nauwelijks waarde voor een andere zaak. Een ander hof kan namelijk heel goed op grond van dezelfde feiten tot een ander oordeel komen, waarna de Hoge Raad die uitspraak (eveneens) in stand kan laten. Het wegen van de feiten en de omstandigheden is immers voorbehouden aan het hof en beide (tegenstrijdige) feitelijke oordelen kunnen begrijpelijk en voldoende zijn gemotiveerd. De lat voor het onbegrijpelijk achten van een hofoordeel wordt door de Hoge Raad behoorlijk hoog gelegd. Arresten waarin een feitelijk oordeel van een hof in stand wordt gelaten, zijn derhalve minder interessant om te lezen voor de gemiddelde fiscalist. Rechtsoordelen van de Hoge Raad daarentegen kunnen een veel breder toepassingsbereik hebben en daarmee voor veel meer belastingplichtigen interessant zijn. Bij een rechtsoordeel gaat het zuiver om de uitleg van het recht door het hof. Kenmerkend van rechtsoordelen is dat de omstandigheden of de feiten niet of minder belangrijk zijn. Het belang van het onderscheid tussen een feitelijk oordeel en een rechtsoordeel is dus het uitstralingseffect van het arrest voor andere zaken. De zaakoverstijgende waarde van een arrest is zeker aanwezig als er door de Hoge Raad een zogenoemd ‘breed arrest’ wordt gewezen.

5) Na het lezen van dit arrest vroeg een student aan mij of de Hoge Raad soms een (schoonheids)foutje had gemaakt in de vermelding van het jaartal. Dat is dus niet het geval. Op 14 juli 2010 heeft de A-G conclusie genomen in deze zaak. Op 14 juli 2011 - dus exact een jaar later - heeft dezelfde A-G aangaande dezelfde problematiek wederom twee conclusies genomen. 6) Hetgeen door Mark Nieuweboer in het WFR - op een overigens zeer doorwrochte manier - ter discussie was gesteld. 7) Bij sprongcassatie gaat het uiteraard om de feitelijke vaststelling door de rechtbank in plaats van het hof.

7


8

deAANSL AG!

Docentartikel

4. Een breed of een smal arrest? In een smal arrest geeft de Hoge Raad geen algemene regels, maar ziet het arrest alleen op het onderhavige geval. De feiten en de omstandigheden van het geval zijn dan doorslaggevend voor de beslissing. Signaalwoorden in het arrest waaruit dit valt af te leiden zijn ‘in het geval als de onderhavige’, ‘zoals hier’ of ‘onder voormelde omstandigheden’. In een breed arrest daarentegen geeft de Hoge Raad wel algemene regels. Een recent voorbeeld van een breed arrest is HR BNB 2012/37 over de onzakelijke leningen dat hiervoor ook al even aan de orde is gekomen. De Hoge Raad geeft door de door hem gekozen bewoordingen (“stelt het volgende voorop”) de brede reikwijdte aan: “3.3. De Hoge Raad stelt het volgende voorop. (Cursivering, RdS) 3.3.1. Voor de beantwoording van de vraag of een geldverstrekking door een moedervennootschap aan haar dochtervennootschap voor wat betreft de fiscale gevolgen als een geldlening dan wel als een kapitaalverstrekking heeft te gelden, is in beginsel de civiel rechtelijke vorm beslissend. Deze regel lijdt in drie gevallen uitzondering, te weten: (…) (onder meer HR 24 mei 2002, nr. 37071, LJN AE3171, BNB 2002/231 (Cursivering, RdS))” Door de verwijzing naar een eerdere arrest geeft de Hoge Raad hier bovendien expliciet aan dat hier in deze rechtsoverweging sprake is van een bestendiging van een lijn die in eerdere jurisprudentie al is uitgezet. Naast deze zeer expliciete uitingen kan ook uit meer subtiele signaalwoorden worden geleid dat het rechtsoordeel een brede(re) werking heeft. Als de Hoge Raad een algemene regel formuleert, dan gebruikt hij bijvoorbeeld formuleringen als ‘een belastingplichtige’ in plaats van ‘(de) belanghebbende’ of ‘inspecteur’ (met een kleine letter) en niet “Inspecteur’ (met een hoofdletter). De ‘Inspecteur’ is degene die

bij de procedure betrokken is in de zin dat hij bijvoorbeeld de aanslag heeft opgelegd, terwijl ‘inspecteur’ duidt op de inspecteur in het algemeen. Het is dus heel erg belangrijk om op deze signaalwoorden te letten. Op deze manier voorkomt u dat u uit een arrest algemene conclusies trekt, terwijl uit (de signaalwoorden in) het arrest volgt dat de Hoge Raad juist een smal arrest heeft willen wijzen.

ik gaarne naar twee zeer lezenswaardige boeken die zijn geschreven over deze thematiek8. Ik ga er vanuit dat u nu (voortaan) vrijdagavond ‘bij het haardvuur en onder het genot van een glaasje wijn’ de arresten zelf gaat bestuderen en niet de publicatie en bespreking van de arresten in de bekende jurisprudentietijdschriften afwacht!

5. Tot slot Er is nog veel meer te zeggen over de formuleringen van de Hoge Raad. Denk aan de situaties waarin de Hoge Raad ‘omgaat’, een hofuitspraak ‘bijbuigt’ of een arrest afdoet met ‘art. 81 lid 1 RO’. Daarvoor verwijs

8) A.O. Lubbers, Belastingarresten lezen en analyseren, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, Amersfoort: 2007 en R.E.C.M. Niessen en C.M. Bergman, Cassatie in belastingarresten, Kluwer, Deventer: 2006.


Bezoek aan de Hoge Raad

deAANSL AG!

Bezoek aan de Hoge Raad Door:

Julia Grooten

Afgelopen 28 november was een bijzondere dag. De Hoge Raad der Nederlanden, de hoogst rechtsprekende instantie, had honderd studenten uitgenodigd om te komen ervaren hoe het er aan toe gaat op een openbare zitting. Van de honderd genodigde studenten vertegenwoordigden wij, een groep van negenentwintig studenten van de ChristiaanseTaxateur, de Rotterdamse fiscale student.

Bij aankomst viel het gebouw aan de Kazernestraat 52, waar de Hoge Raad zitting houdt, ons iets tegen. Het was geen imposant, charmant, oud gebouw zoals sommigen van ons misschien verwacht hadden; het gebouw had veel weg van een gewoon kantoor. Bij binnenkomst werden wij vriendelijk verwelkomd met een kopje koffie of thee. Na een tijdje wachten was het zover en werden wij naar de Grote Zittingszaal begeleid. Het bijzondere van deze dag was dat zowel de advocaat van belanghebbende als de advocaat van de eiser aanwezig waren om een pleidooi te houden. Normaal gesproken worden de meeste cassaties namelijk schriftelijk behandeld. Beide partijen leveren een schriftelijk pleidooi in bij de Hoge Raad en de Hoge Raad behoort daar vervolgens schriftelijk op te reageren. De raadsheren zelf zijn dus ook niet altijd in de Zittingszaal aanwezig: vaker zitten zij achter de computer in hun werkkamer of overleggen zij met elkaar tijdens een raadsvergadering. De Hoge Raad heeft de belastingkamer verdeeld in een A-kamer en een B-kamer. De raadsheren aanwezig bij de zitting waren van Belastingkamer B. Zij zijn onder andere gespecialiseerd in het successierecht, waar de casus van die dag ook over ging. De raadsheren die in de zetel zaten: De voorzitter Mr. C. Schaap, Mr. M.W.C Feteris, Mw. mr. De Groot, Mr. Th. Groeneveld, Mr. R.J. Koopman De korte inleiding van de casus werd gegeven door R.C. de Smit, medewerker van het wetenschappelijk bureau. In de zaak waren de belanghebbenden de vier erfgenamen van een Chinese pot. Deze pot is naar Nederland gehaald door de Nederlandse militair Haro van Hemert tot Dingshof (1879-1972) en hebben de erfgenamen in 2003 geërfd van hun overleden vader die een groot kunstverzamelaar was. De belanghebbenden besloten, net als een aantal andere potten die zij geërfd hadden, de pot in casu te veilen. De verweerder in de zaak was het hoofd van de belastingdienst, de

staatssecretaris van Financiën, die werd vertegenwoordigd door een advocaat. In eerste instantie ging men er van uit dat het ging om een pot uit de Ming-dynastie (1368-1644). De erfgenamen kenden op het aangiftebiljet successierecht van 2004 aan de pot dan ook een bedrag van 12 500 euro toe. Een deskundige van veilinghuis Christie’s in Londen oordeelde enige tijd later echter dat het om een pot ging uit de Guan Yuan-dynastie (1271-1368) en dat de waarde hoger lag. Hij ging uit van een waarde tussen de 100 000 en 300 000 euro. De erfgenamen verhoogden de waarde van de pot op hun aangifte vervolgens naar 100 000 euro in 2005. In 2005 werd de Chinese pot daadwerkelijk geveild door Christie’s. Tot ieders verbazing bracht de pot maar liefst een bedrag van ongeveer 23 miljoen euro op, mede doordat de pot nog in uitstekende staat verkeerde en doordat de beschilderingen na al die eeuwen hun diepblauwe kleur nog hadden behouden. Ook het feit dat zich onder de bieders rijke chinezen bevonden die hun erfgoed willen terugkopen heeft meegespeeld bij de hoogte van de prijs. De vraag die nu opkomt is welk bedrag er moet worden aangegeven op de aangifte successierecht van de erfgenamen. Oftewel: wat is de waarde van de Chinese pot op het moment van verkrijging in 2003? Artikel 21 lid 1 van de Successiewet bepaalt dat als waarde van de pot in aanmerking moet worden genomen: de waarde welke daaraan op het tijdstip van de verkrijging in het economische verkeer kan worden toegekend. De pot was in 2003 verkregen en pas in 2005 verkocht voor de prijs van 23 miljoen euro. De belastingdienst heeft natuurlijk het liefst dat er over de 23 miljoen euro belasting wordt betaald en heeft een navorderingsaanslag opgelegd. De belanghebbenden zien dit anders en hebben bezwaar aangetekend. De rechtbank in Den Haag verklaarde vervolgens het beroep gegrond en vernietigde de uitspraak op bezwaar.De rechtbank stelt de waarde van de Chinese pot op de overlijdensdatum van de erflater schattenderwijs vast op 10 miljoen euro. De rechtbank houdt hierbij rekening met de daadwerkelijk betaalde 23 miljoen in 2005 en met het rapport van de deskundige ingehuurd door de erfgenamen. Belanghebbenden zijn het er niet mee eens en gaan in hoger beroep tegen deze uitspraak bij het gerechtshof te Den Haag (belastingkamer). Het gerechtshof is het echter eens met de rechtbank en bevestigt de uitspraak van de rechtbank. De toegekende waarde van de pot op het moment van verkrijging van 10 miljoen euro blijft overeind. Wederom zijn belanghebbenden het er niet mee eens, en gaan ze in cassatie bij de Hoge Raad der Nederlanden. Bij de behandeling van dit hoger beroep waren wij aanwezig.

9


10

deAANSL AG!

Bezoek aan de Hoge Raad

Nadat zowel de advocaat van belanghebbende en de advocaat van verweerder hun pleidooi hadden gehouden, vroeg de advocaatgeneraal zich af wat nou precies de rechtsvraag is van de advocaat van belanghebbende. De Hoge Raad gaat namelijk niet in op feitelijke omstandigheden maar bekijkt of de rechtbank en het Hof tot een juist rechtsoordeel zijn gekomen. De vraag die nu bij de Hoge Raad ligt, is welke waarde meegenomen moet worden bij de bepaling van de hoogte van het successierecht. Wat is nu precies het moment van verkrijging, want de pot is verkregen in 2003 en pas geveild in 2005. Is de rekenmethode die de rechtbank heeft gebruikt om tot een waarde van 10 miljoen euro te komen legitiem? Benieuwd naar het oordeel van de Hoge Raad? Dit laat helaas nog 6 maanden op zich wachten‌ Na de zitting werd er door de advocaat-generaal, Mr. R.L.H. IJzerman die ook aanwezig was bij de zitting, een korte uitleg gegeven over de werkwijze van het parket. Een raadsheer vertelde vervolgens over de werkwijze van de raadsheren en over het verschil tussen de rechtbank en het Hof enerzijds en de Hoge Raad anderzijds. Tenslotte werd het woord nog gegeven aan drs. Woeltjes, een medewerker van het wetenschappelijk bureau die ons nog iets vertelde over de werkwijze van dat bureau. De dag werd afgesloten met een borrel aan de Lange Voorhout 7, het gebouw waar de raadsheren van beide belastingkamers hun werkkamers hebben en raadsvergaderingen houden. Van de buitenkant is dit toch een charmanter gebouw om te zien. Het was leerzaam en leuk om mee te maken hoe de Hoge Raad in de praktijk te werk gaat.


Kom jij met ons in de ring staan?

For the worst case the best scenario!

www.hertoghsadvocaten.nl/nl/studenten


12

deAANSL AG!

Startersinterview Hertoghs advocaten-belastingkundigen

Startersinterview Hertoghs advocaten-belastingkundigen Angelique Perdaems Paspoort Naam: Angelique Perdaems Opleiding: Fiscaal Recht Leeftijd: 30 jaar Fiscale tip: Kijk verder dan alleen de grote advieskantoren!

Angelique Perdaems is in september begonnen bij Hertoghs advocaten-belastingkundigen. Angelique is weliswaar starter bij Hertoghs, maar al tijdens haar studie werkte ze voor de Belastingdienst en na haar afstuderen ging zij voor de Hoge Raad werken. In deze Aanslag staat procesvoering centraal. Angelique vertelt in dit interview daarom eerst over haar werkzaamheden bij de Hoge Raad en daarna over haar ervaringen bij Hertoghs. Hoe ben je bij de Hoge Raad terechtgekomen? Tijdens mijn studie Fiscaal recht volgde ik als keuzevak Formeel belastingrecht. Kees van Ballegooijen, toen nog advocaat-generaal bij de Hoge Raad, gaf als onderdeel van dit vak een gastcollege. Hij vertelde dat er vacatures openstonden bij de Hoge Raad. Ik had zelf nooit gedacht aan de Hoge Raad, daar denk je meestal pas aan wanneer je het einde van je carrière nadert. Bij de Hoge Raad heb je een wetenschappelijk bureau waar over het algemeen mensen werken met al een paar jaar werkervaring. Werken bij de Hoge Raad leek me heel interessant en daarom heb ik daar gesolliciteerd. Meestal zie je dat de starters beginnen bij de grotere advieskantoren. Wat dat betreft heb ik geen standaard loopbaanpatroon. Wat doe je voor werk bij de Hoge Raad. De eerste paar jaar werk je voor een Advocaat-Generaal. Dan schrijf je conceptconclusies; dit is vergelijkbaar met het schrijven van een scriptie. Je gaat in een zaak de wetsgeschiedenis, jurisprudentie en literatuur

helemaal uitpluizen. Het werk dat je doet is heel breed; je houdt je bijvoorbeeld bezig met internationale zaken, maar ook met formele zaken. Ik heb ook bijna twee jaar gewerkt voor Maarten Feteris. Hij is raadsheer bij de Hoge Raad. Als je werkt voor een raadsheer maak je notities bij een zaak en vervolgens een conceptarrest. Hoe ben je terechtgekomen bij Hertoghs? Ik heb met veel plezier gewerkt bij de Hoge Raad. Ik heb daar ook veel geleerd. Je ziet alleen nooit de personen achter de rechtsvraag. Je hebt een papieren dossier en achter de computer zoek je vervolgens alles uit. Op een gegeven moment wilde ik wat meer. Ik wilde graag ook de mensen achter de zaken zien. In de advocatuur is dat veel meer het geval. Toen ik voor Maarten Feteris werkte deed ik veel formeel belastingrecht. Dat vond ik ook tijdens mijn studie al heel interessant. Bij Hertoghs kwam alles mooi bij elkaar. Hertoghs is een wat kleiner kantoor, hoeveel mensen werken hier? Ik denk dat hier zo’n 26 mensen werken. Hiervoor werkte ik voor de Belastingdienst en de Hoge Raad, beide behoorlijk grote instanties. Ik merkte dat ik me door de beperkte omvang bij Hertoghs vrij snel thuis voelde. Wat kenmerkt Hertoghs? Het is me heel erg opgevallen dat de sfeer hier heel goed is. Misschien is dat juist vanwege het relatief kleine aantal werknemers. Je kan makkelijk bij iedereen binnenlopen.

Ik zit hier vanaf september en ik heb het gevoel dat ik hier al veel langer werk. Aan welke eigenschappen moet iemand voldoen om bij Hertoghs te kunnen werken? Je moet zo in elkaar zitten dat je alles uit een zaak wilt halen. Je moet verder denken, ervan houden om dingen uit te pluizen en om vernieuwende dingen te bedenken. Kortom, je moet creatief zijn. Hoe ziet je gemiddelde werkdag er uit bij Hertoghs? Je mag op dag één al beginnen met uitzoekklusjes, al heb je dan nog geen eigen dossiers. Aanvankelijk zoek je voor een collega uit hoe iets juridisch in elkaar zit. Hierover schrijf je vervolgens een notitie. Al snel ga je ook zelf processtukken schrijven. Verder werk je bij Hertoghs altijd met z’n tweeën. Een zaak wordt door een verantwoordelijk advocaat en een uitvoerend advocaat gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat het beter is om met z’n tweeën aan een zaak te werken. Samenwerking komt de kwaliteit ten goede. Je vult elkaar aan. Kan je ook iets noemen wat je minder vindt aan Hertoghs? Vaak hoor je bijvoorbeeld dat binnen kleine kantoren de kennis wat beperkter is? Dat is hier niet het geval, het werk is best specialistisch. Iedereen die hier werkt is op hetzelfde gebied bezig. Ook hebben we elke maandag een vaklunch, dan wordt er een syllabus besproken met daarin de relevante actualiteiten op ons vakgebied. Het enige


Startersinterview Hertoghs advocaten-belastingkundigen

deAANSL AG!

Tekst

mogelijk negatieve dat ik kan bedenken, is dat je soms een intakegesprek hebt met een nieuwe klant en dat je het een leuke zaak vindt, maar dat deze zaak uiteindelijk om wat voor reden dan ook niet doorgaat. Gelukkig komt dit zelden voor. Hebben jullie binnen Hertoghs bepaalde opleidingsmogelijkheden? Je hebt de advocatenopleiding. Het is de bedoeling dat je eerst een jaar werkt om te kijken of het werkt bij je past en vanuit de kant van de organisatie om te kijken of je goed functioneert. Na een jaar ga je dan aan de advocatenopleiding beginnen. In je eerste jaar heb je ĂŠĂŠn keer per week een opleidingsdag. Daarna vervolg je je opleiding als advocaat stagiair. Iedere advocaat is vervolgens verplicht jaarlijks opleidingspunten te halen, wat uiteraard door Hertoghs gefaciliteerd wordt. Hebben jullie ook stagiaires bij Hertoghs? Sinds ik hier werkzaam ben, hebben we continu stagiaires gehad. Stagiaires zitten

er ongeveer zes weken en draaien gewoon mee. Ze krijgen vooral veel uitzoekklusjes, maar ze mogen ook mee naar zittingen. Het ligt er een beetje aan welke zaken er spelen binnen de betreffende periode. Stagiaires krijgen door actief mee te draaien gelijk een goed beeld van de sfeer binnen Hertoghs. Tevens wordt duidelijk hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Hoe ben je in de fiscaliteit terechtgekomen? Ik ben na het VWO begonnen met de studie Economie, Management en Recht. Een hele brede studie. Eigenlijk wist ik op dat moment nog niet wat ik uiteindelijk wilde gaan doen. Ik kwam er al snel achter dat het eigenlijk te breed was, maar het ging me makkelijk af en ik wilde de studie graag afmaken. Onderdeel van mijn studie was het vak Inleiding belastingrecht. Ik vond het heel interessant om te zien hoe de cijfertjes en het recht samenkwamen. Dat heeft me vervolgens aan het denken gezet over de studie Fiscaal recht.

Welke tip heb je voor fiscale studenten? Kijk verder dan alleen de grote belastingadvieskantoren. Het viel mij tijdens mijn studie heel erg op dat onder mijn medestudenten een sterke focus heerste op de grote belastingadvieskantoren. Er werd niet gekeken naar wat er nog meer te doen was. Wat is het belangrijkste om te onthouden over Hertoghs? Het unieke aan Hertoghs is dat je hier functioneert op het kruispunt van fiscaal recht en strafrecht. Bij de grote belastingadvieskantoren ligt de focus vooral op het materiele belastingrecht, terwijl aan een zaak natuurlijk ook heel veel formele aspecten zitten, waarmee je een zaak mee kunt winnen. Het is doodzonde als je deze formele aspecten links laat liggen. Dat is het speciale aan dit vakgebied.

13


Mazars is ontstaan uit een fusie tussen Mazars en Paardekooper&Hoffman

⎥ ⎦W. ⎣e∼ kΨn bijm Εza rs.⇔ ←

Ga verder met Mazars.


Startersinterview Mazars

deAANSL AG!

Startersinterview Mazars Mathieu Neve Paspoort Naam: Mathieu Neve Opleiding: Fiscaal Recht, Notarieel Leeftijd: 27 jaar Favoriete plek in Rotterdam: Het centrum Fiscale tip: Geniet van het studentenleven. Voor je het weet is het voorbij en verlang je regelmatig terug naar die tijd.

Mijn naam is Mathieu Neve en ben sinds oktober 2008 werkzaam bij Mazars. Eerst twee dagen in de week als werkstudent en vanaf april 2011 fulltime. Ik ben begonnen met Fiscaal Recht aan de Tilburg University. Nog voor het behalen van de mastertitel ben ik ook aan de master Notarieel Recht na Fiscaal Recht aan de RU in Nijmegen begonnen. In 2011 heb ik mijn masterdiploma’s in Tilburg en Nijmegen gehaald. Tijdens mijn studie ben ik lid geweest van de Tilburgse studentenvoetbalvereniging (TSVV Merlijn) en was daar onder meer lid van de Barcommissie. Ook op de Tilburg University heb ik in verschillende commissies gezeten, waaronder de kascontrolecommissie van de juridische faculteitsvereniging (Magister JFT) en de opleidingscommissie van de juridische faculteit. Bij deze laatste commissie vergaderden we met de docenten over de kwaliteit van het onderwijs. Hoe heb jij de overgang van het studentenleven naar het bedrijfsleven ervaren? Omdat ik al twee dagen in de week werkte, was de overgang naar een fulltime aanstelling goed te doen. Gelukkig ben ik altijd al een ochtendmens geweest, dus ik kon goed omgaan met het vroege opstaan (in vergelijking met mijn studententijd). Voordeel van de studententijd is dat je zelf baas bent over je eigen agenda. Je gaat naar college wanneer je wil, hoeft over het algemeen je wekker niet te zetten na een avondje doorhalen, gaat gezellig met vrienden lunchen of wat drinken in de stad. Dat is nu uiteraard niet meer mogelijk en de meeste afspraken moeten dan ook in het weekend worden gepland.

Hoe ben je bij Mazars terechtgekomen? Tijdens de seizoensafsluiting van de voetbalvereniging werd ik aangesproken door een studiegenoot of ik interesse had bij Mazars te gaan werken. Tot dat moment kende ik Mazars eigenlijk alleen van naam. Ik kende niemand die daar werkte laat staan dat ik wist wat voor soort kantoor het was. Tijdens een lunch werd me verteld wat Mazars is en wat voor soort collega’s er werken. Een week later had ik een sollicitatiegesprek en de volgende dag hoorde ik dat ik was aangenomen. Op welke afdeling werk je en waarom? Ik ben in oktober 2008 begonnen op de algemene praktijk in Breda. Na afronding van mijn studies Fiscaal Recht en Notarieel Recht heb ik aangegeven interesse te hebben in de Estate Planning praktijk. Na een jaar “parttime” algemene praktijk in Breda en “parttime” Estate Planning in Rotterdam, heb ik in september 2012 definitief de keuze gemaakt voor Estate Planning (in Rotterdam). In dit vakgebied komen het fiscale en het civiele recht bij elkaar. Dat sluit aan bij mijn interesses en bij mijn gevolgde opleidingen. Wat kenmerkt en onderscheidt Mazars ten opzichte van andere werkgevers? Deze vraag kan ik niet beantwoorden, omdat ik niet bij andere bedrijven in de keuken heb gekeken. Positief bij Mazars is dat je je niet alleen bezighoudt met de advisering, maar dat je ook wordt opgeleid het advies in de aangifte te verwerken. Daar profiteer je later alleen maar van.

Waarom past Mazars zo goed bij jou? Bij Mazars krijg je de tijd je te ontwikkelen voordat je met een hoog uurtarief wordt geconfronteerd. Zo kun je nog eens een uurtje langer naar een vraagstuk kijken en oplossingen bedenken zonder dat je het gevoel krijgt dat je hiermee alleen maar de klant op extra kosten jaagt. Daarnaast is er ook aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling doordat je een coach hebt die jou begeleidt en op weg helpt in nieuwe vraagstukken. Tot slot, maar zeker niet de minste: de collega’s zijn aardig, leuk, vrolijk en hebben altijd wel tijd voor een niet werk gerelateerd praatje of bieden hun hulp aan als je ze een vraag stelt. Hoe ziet jouw gemiddelde werkdag eruit? Ik zet mijn computer aan en zeg de collega’s van de afdeling gedag. Inmiddels is mijn computer opgestart en lees ik de mails met vakliteratuur die iedere nacht binnenkomen. Vervolgens bekijk ik een advies dat ik gisteren heb voorbereid en vandaag naar de cliënt gaat. Ik pas het advies nog een beetje aan en geef het aan de verantwoordelijke fiscalist ter afstemming. Vervolgens bekijk ik een nieuwe zaak waarin cliënten hebben aangegeven iets met vermogensoverheveling naar hun kinderen te willen doen. Eerst breng ik de vermogenspositie in kaart en analyseer de huidige testamenten. Daarna stem ik mijn bevindingen af met de verantwoordelijk fiscalist. Na de lunch werk ik aan een zaak waarin een cliënt een tweede woning in het buitenland wil kopen en zorg ik dat de buitenlandse makelaar en notaris op tijd de benodigde gegevens krijgen. Tot slot is gevraagd met een fiscale bril mee te kijken in een echtscheidingsprocedure. Mits we hier tijdig worden ingeschakeld kan de echtscheiding fiscaal vriendelijk verlopen.

15


16

deAANSL AG!

Startersinterview Mazars / Foto’s Tax Jurisprudence Program

Aan de afwikkeling van de nalatenschap van een overleden cliĂŤnt kom ik vandaag niet meer toe en dat schuif ik dus door naar morgen. Tijd om naar huis te gaan en hopen dat er geen file staat. Wat zijn de interne opleidingsmogelijkheden voor zowel jou als starter als voor een student? Bij Mazars is het mogelijk stage te lopen al dan niet gecombineerd met het schrijven van je scriptie. Ook een werkstudentschap behoort tot de mogelijkheden.

Tax Jurisprudence Program sessie Formeel belastingrecht i.s.m. De Bont Advocaten 21 november


Foto’s Tax Jurisprudence Program

Tax Jurisprudence Program sessie DGA-Problematiek i.s.m. Belastingdiens 12 december

Tax Jurisprudence Program sessie Omzetbelasting i.s.m. BDO 16 januari

deAANSL AG!

17


deAANSL AG!

18

Fiscaliteit in perspectief!

Fiscaliteit in perspectief! Ook in deze editie hebben geprobeerd leuke en interessante niet-fiscalisten ons de maat te laten nemen. Lees hieronder wat studenten van andere faculteiten of studies vinden van onze studie en ons toekomstige beroep. Naam

Sebastiaan Willighagen

Leeftijd

24 jaar

Universiteit Rotterdam Business School,

上智大学/Sophia University

Opleiding

Trade Management for Asia

Naam

Chiel Bakker

Leeftijd

19 jaar

Universiteit Universiteit Leiden Opleiding

Economie, Bestuurkunde en

Management

Naam

Niek Mereu

Leeftijd

20 jaar

Universiteit Universiteit Leiden Opleiding

Psychologie

Ik heb mij lange tijd afgevraagd hoe en waaraan belastingen worden besteed. Gedurende mijn opleiding, Trade Management gericht op Azië, heb ik al een aantal keer te maken gehad met belastingen. In de projecten die ik voorafgaand aan mijn stage heb moeten doen, hadden wij regelmatig te maken met diverse vormen van invoerbelastingen e.d. Dit deed mij steeds meer afvragen hoe deze verwerkt werden en waarvoor deze gebruikt worden Ik heb gedurende mijn uitwisseling in Japan stage gelopen op de Nederlandse ambassade in Tokio en kwam dus direct in aanraking met de bestedingen van de geïnde belastingen. Ik werkte voor de Netherlands Foreign Investment Agency, een afdeling die buitenlandse investeringen aantrekt. De gevolgen van de successen binnen dit agentschap hebben een zeer positieve impact op de Nederlandse economie en werkgelegenheid. Het werk van fiscalisten maakt de transacties van belastingen naar agentschappen zoals deze mogelijk en is daarom cruciaal. Mijn kijk op de fiscaliteit is gedurende mijn opleiding in vele opzichten veranderd. Mijn ervaringen in het buitenland hebben mij ervan overtuigd dat de belastingen in Nederland goed geregeld zijn en zeer efficiënt worden verdeeld en besteed. De belastingen zijn hoog, maar wat we ervoor terug krijgen, is zeker de moeite waard. Ik spreek hier dan voornamelijk over de bestedingen die gedaan worden om internationale samenwerking te bevorderen.

Ik ben zelf een eerstejaars student Economie, Bestuurskunde en Management; een studie waarin economie en bestuurskunde theoretisch worden benaderd. Bij de term fiscaliteit komt het beeld van belastingadviseurs bij mij naar voren: mensen die bedrijven leren op legale wijze zo min mogelijk belasting te betalen. De fiscalist speelt mijns inziens een spel tegen de wetgever: een fiscalist test de wettelijke structuren binnen Nederland en vormt de stimulerende prikkel die betere wetgeving noodzakelijk maakt. Tegelijkertijd schijnen fiscalisten de best betaalde poëten te zijn: ze spelen een woordspelletje waardoor extra belastinggeld moet worden besteed aan wetgeving. Verder ben ik relatief bekend met de studie omdat mijn zus deze volgt. De fiscaliteit vind ik zeer belangrijk, mede omdat het helpt belastingfraude juist te voorkomen. Door op legale wijze belastingheffing te omzeilen stimuleert het aanscherping van de regels. Dit kan echter leiden tot hogere administratieve kosten, maar gezien mijn gebrekkige fiscale kennis zal ik hier geen uitspraken over doen. Tot slot kom ik fiscale vraagstukken persoonlijk niet met grote regelmaat tegen. Ik heb enkele malen cases over gefaald fiscaal beleid behandeld, maar als student zijnde zijn mijn inkomsten zo laag dat belastingheffing de overheid meer zou kosten dan op zou leveren.

Ik zie mezelf als een ruimdenkend persoon en in mijn beleving was of is een rechtenstudie iets voor kortzichtige personen met bovengemiddelde interesses in regels en cijfers. Fiscaliteit is naar mijn mening een mooi woord voor het geheel aan regels en wetten rondom de belastingheffing en ik kan moeilijk zeggen dat een dergelijke opleiding mijn interesse wekt. Ik nam ook aan dat de baankeuze bij deze studie wat aan de beperkte kant is, waar de studie die ik nu volg me wat vrijer laat in wat ik doe. Er is meer ruimte voor creativiteit, persoonlijke ontwikkeling en ideeën die afwijken van de norm. Dat bij elkaar zorgt ervoor dat ik een ‘persoonlijke’ band met mijn studie kan ontwikkelen en dat zie ik bij een studie als Fiscaal recht niet gebeuren. Onlangs heb ik meer informatie omtrent deze fiscale studie gekregen waardoor mijn mening wat genuanceerder geworden is. Als ik alles goed begrijp is voor veel studenten het startsalaris de belangrijkste drijfveer om voor deze studie te kiezen. Dat is een begrijpelijke reden, maar geen reden die ik zou aanwenden bij het kiezen van een studie.


20

deAANSL AG!

Interview met prof. dr. M.W.C. Feteris

Interview met prof. dr. M.W.C. Feteris Maarten Feteris is sinds 2008 werkzaam bij de Hoge Raad. Hij is raadsheer bij de Belastingkamer.

Kunt u wat meer over uw achtergrond vertellen? Ik heb eerst Nederlands recht gestudeerd in Leiden, gecombineerd met conservatorium compositie/piano. Daarna ben ik eerst medewerker internationaal privaatrecht geweest aan de Universiteit Leiden en vervolgens heb ik bij de juridische afdeling van de Sociale Verzekeringsbank gewerkt. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar een belastingadvieskantoor en heb ik in de avonduren Fiscaal recht gestudeerd in Rotterdam. Uiteindelijk ben ik 22 jaar belastingadviseur geweest. In eerste instantie werkte ik in de algemene praktijk, vervolgens heb ik mijzelf meer gespecialiseerd in de procespraktijk en in het formeel recht. Ik werd eerst raadsheer-plaatsvervanger bij de belastingkamer van het gerechtshof in Den Bosch en ik ben ook nog hoogleraar formeel belastingrecht aan de Erasmus Universiteit, maar dat is nadat ik in 2008 begon bij de Hoge Raad wat beperkt. Hoe bent u bij de Hoge Raad terecht gekomen? Je moet hiervoor worden gevraagd. Dit gebeurt ruim voordat er een vacature ontstaat waarvoor men je op het oog heeft. De Hoge Raad stelt voor iedere vacature een aanbevelingslijst op van 6 personen. De nummer 1 is de gewenste persoon, de overige 5 personen zijn volgens de Hoge Raad geschikte mensen voor een toekomstige benoeming. Op een gegeven moment werd ik gebeld door de president van de Hoge Raad. Ik heb een gesprek gehad met de president en ook met een raadsheer en een advocaat-generaal om een beeld te krijgen van de functie als raadsheer. Op die manier kwam ik op de lijst van aanbeveling. Op het moment dat er een vacature ontstaat, draagt de Tweede Kamer een persoon voor uit de lijst van aanbeveling van de Hoge Raad. Vervolgens vindt benoeming plaats bij koninklijk besluit en je wordt als raadsheer bovendien beëdigd door de koningin.

Wat is de rol van de Hoge Raad? In Nederland is de Hoge Raad op veel gebieden de hoogste rechter. Een zaak kan eerst door lagere rechters worden beoordeeld, daarna kunnen partijen de zaak aan de Hoge Raad voorleggen. Die beoordeelt de zaak op basis van de door lagere rechters vastgestelde feiten. Zo onderzoekt de Hoge Raad of de lagere rechter het recht juist heeft toegepast. Op die manier beschermt de Hoge Raad individuele partijen tegen juridisch onjuiste beslissingen van lagere rechters. Naast deze rechtsbescherming heeft de Raad tot taak de rechtseenheid te bevorderen. Om ervoor te zorgen dat een zelfde regel in bijvoorbeeld Middelburg niet anders wordt uitgelegd dan in Leeuwarden. Ook geeft de Hoge Raad met de inhoud van zijn beslissingen richting aan de inhoud van het recht. Vaak zijn uitspraken van de Raad niet allen nuttig voor die ene zaak, maar zijn ze ook een leidraad voor andere relevante zaken. Wat houdt uw functie als raadsheer in? Als raadsheer beslis je mee in zaken die aan de Hoge Raad worden voorgelegd. Dat doe je altijd met anderen, andere raadsheren. De belangrijkere zaken worden beslist in een samenstelling van 5 raadsheren; de zaken waarover minder discussie mogelijk is worden door 3 raadsheren beslist. Men spreekt wel van een zetel van 5 of 3 raadsheren. Een van die raadsheren wordt aangewezen als rapporteur, die moet dan zorgen voor een conceptbeslissing met een toelichtende notitie. In de meeste gevallen wordt de tekst in eerste instantie geschreven door een medewerker van het wetenschappelijk bureau. Iedere raadsheer van de belastingkamer heeft een eigen medewerker. De raadsheer beoordeelt de concepten van de medewerker, en past ze waar nodig aan. In ingewikkeldere zaken schrijven raadsheren ook zelf volledige conceptarresten. Hier krijgt de Hoge Raad ook steun van de advocaat-generaal die adviseert door middel van een conclusie. De problematiek wordt daarin aan de hand

van wetgeving, rechtspraak en literatuur uitgediept. De advocaat-generaal geeft vervolgens een voorstel voor de afdoening van de zaak. De advocaat-generaal heeft ook medewerkers van het wetenschappelijk bureau in dienst, gewoonlijk zijn dit er drie. Wanneer de rapporteur klaar is met de zaak, gaat het dossier naar de volgende raadsheer die vervolgens kan reageren op het werk van de rapporteur. Deze kan instemmen, kanttekeningen plaatsen of met alternatieve tekstvoorstellen naar voren komen. Wanneer het dossier bij alle raadsheren uit de zetel is langgewenst, wordt de zaak mondeling bediscussieerd in het raadkameroverleg. Het doel van dit overleg is om gezamenlijk een zo goed mogelijke beslissing te nemen. De belastingkamer is verdeeld in twee afdelingen, die allebei een aantal soorten belasting voor hun rekening nemen. We streven naar eenheid van rechtspraak tussen beide afdelingen. We bespreken bijvoorbeeld bij het raadkameroverleg ook de vastgestelde arresten van de andere afdeling. Als laatste ben ik ook betrokken bij het rechtseenheidsoverleg van de hoogste bestuursrechters. Er bestaan vier hoogste bestuursrechters voor de verschillende onderdelen van het bestuursrecht. Naast de belastingkamer van de Hoge Raad zijn dit de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep van het bedrijfsleven. Om te voorkomen dat deze colleges algemene regels van het bestuursrecht ieder op een afwijkende wijze uitleggen, vindt iedere zes weken een overleg plaats van een aantal rechters om te kijken hoe bestaande verschillen in rechtspraak kunnen worden weggewerkt. Hoe ziet uw gemiddelde werkweek eruit? Ik vul mijn week met bovengenoemde werkzaamheden. Een vast punt is de woensdag met het raadkameroverleg, waarin per afdeling meestal zo’n 12 à 15 zaken worden behandeld. De dag hiervoor ben ik bezig met het bestuderen van con-


Interview met prof. dr. M.W.C. Feteris

cepten en notities voor die zaken. Meestal wordt er op dinsdag ook nog druk gemaild met de overige raadsheren, om een oplossing te vinden voor de verschillen in inzicht. Op de andere dagen werk ik aan concepten waar ik rapporteur van ben, en reageer ik op concepten van zaken waar ik in de zetel zit. Daarnaast moet je natuurlijk de fiscale vakliteratuur goed bijhouden, en heb ik vaak overleg met mijn medewerker van het wetenschappelijk bureau. Ook heb ik iedere week wel een bijeenkomst buiten de Hoge Raad. Ik geef bijvoorbeeld college op de universiteit en begeleid promovendi. Daarnaast is over het algemeen bij relevante congressen, promoties e.d. altijd wel een raadsheer of advocaat-generaal van de Hoge Raad aanwezig. Welke zaak is u het meest bijgebleven? Dat is denk ik wel BNB 2009/271, de zaak over de cacaobonen. Het ging daarin over het stelsel van winstberekening bij internationale handel in cacao. De oogst aan cacaobonen wordt vaak al ruim in het voren gekocht door de handelaren, om daarvan zeker te zijn. Ter vermijding van de risico’s die daarmee gepaard gaan worden dekkingsinstrumenten toegepast met het oog op het prijsrisico en het valutarisico. In dit geval was zowel sprake van voorinkopen als van voorverkopen. Hoe de fiscale winstberekening dan moet lopen is buitengewoon gecompliceerd. De wet, die alleen spreekt van goed koopmansgebruik, geeft voor zo’n geval praktisch geen houvast. We hebben gekeken hoe dit in een aantal andere landen wordt opgelost, want het is natuurlijk een problematiek die zich niet alleen in Nederland voordoet. Ook hebben we gekeken naar de internationale regels voor het opstellen van de commerciële jaarrekening. Om hier het recht te vinden was moeilijk maar daardoor ook uitdagend. Waarvan komt het beeld dat de Hoge Raad stoffig en saai zou zijn? Ik denk dat hier geldt dat onbekend, onbemind maakt. Vrijwel alles verloopt schriftelijk, dus voor buitenstaanders is niet goed te zien hoe het leven bij de Hoge Raad verloopt. Je hebt geen contact met partijen en ook geen cliënten. Zelf ervaar ik het totaal niet als stoffig of saai. Ik heb veel plezier met de andere raadsheren. Daarnaast vind

ik het leuk dat het steeds gaat om concrete zaken die zich in de praktijk voordoen. Zaken waar je een oplossing voor probeert te bieden die in de praktijk ook echt werkt. Is er een beschrijving van de gemiddelde werknemer bij de Hoge Raad? Dit is lastig, omdat we streven naar diversiteit. Een deel van de raadsheren heeft bijvoorbeeld veel rechterlijke ervaring, anderen werkten bij het Ministerie van Financiën of waren belastingadviseur. Ook de leeftijd van raadsheren loopt ver uiteen, van begin 40 tot maximaal 70 jaar. Ik vind het ook opvallend dat veel mensen hier een brede belangstelling hebben, ook buiten hun vakgebied. Dit geldt ook voor de medewerkers bij het wetenschappelijk bureau. Ook zij hebben hele verschillende achtergronden. Om als medewerker te kunnen worden aangenomen, moet je ten eerste goed vakinhoudelijk zijn. Daarnaast moet je een goed analytisch vermogen hebben en je moet je in een behoorlijk tempo in een zaak kunnen inlezen en vervolgens knopen kunnen doorhakken. Als je bij het wetenschappe-

deAANSL AG!

lijk bureau wilt komen werken, moet je een test afleggen waarbij je onvoorbereid binnen een paar uur aan de hand van een uitspraak, een beroepschrift en een verweerschrift tot een concept voor een beslissing van de Hoge Raad moet proberen te komen. Waarom zou een afgestudeerde student aan de slag moeten gaan bij het wetenschappelijk bureau? Wanneer je een vakinhoudelijke belangstelling hebt, is het een uitgelezen mogelijkheid om ervaring op een hoog niveau op te doen. In het begin word je begeleid door een advocaat-generaal, na een aantal jaar ga je voor een raadsheer werken. Je krijgt dus begeleiding van een topjurist! Je woont dan ook het raadkamerdebat bij in de zaken die je hebt voorbereid. Het biedt dus een boeiend kijkje in de keuken. Vaak kiezen studenten na het afstuderen voor een van de grote kantoren, ook dat heeft zijn voordelen. Je krijgt dan direct te maken met het zakenleven, ondervindt de problemen waar bedrijven mee te maken krijgen en leert onderhandelen. Maar bij een groot kantoor krijg je meestal te ma-

21


22

deAANSL AG!

Interview met prof. dr. M.W.C. Feteris / Prijsvraag

Zijn er mogelijkheden voor studenten binnen de Hoge Raad? De mogelijkheid bestaat dat een student – bij voorkeur in de masterfase - enige tijd stage loopt bij de Hoge Raad. Meestal wordt die stage ingevuld bij het parket. De student ondersteunt dan een advocaat-generaal bij de selectie van zaken waarin een conclusie wordt genomen. Ook is het de bedoeling dat de student één conclusie voorbereidt. De stage duurt 3 maanden (5 dagen per week), 4 maanden (4 dagen per week) of 5 maanden (3 dagen per week). De HR zoekt hiervoor bovengemiddeld goede studenten. In beginsel is er plaats voor 4 tot 6 studenten per jaar. Als studenten nadere informatie wensen, kunnen ze inlichtingen inwinnen door telefonisch contact op te nemen met de HR en te vragen naar de coördinatoren van het wetenschappelijk bureau fiscaal. Studenten die zouden willen solliciteren dienen bij hun sollicitatiebrief en cv een aanbevelingsbrief van een hoogleraar van hun faculteit te voegen.

ken met slechts een beperkt deel van alle fiscale problematiek. Bij de Hoge Raad kennen we, afgezien van de omzetbelasting, geen specialismen. Je krijgt met allerlei soorten belastingen te maken. Iemand die eerst enkele jaren bij het WB gewerkt heeft en daarna overstapt naar een advieskantoor heeft denk ik toegevoegde waarde. Je hebt dan een hoog vakinhoudelijk niveau, en hebt ook oog voor andere aspecten dan alleen het directe belang van de cliënt. Voor een waardevol advies aan die cliënt is dat denk ik alleen maar goed. Voor het werk bij het WB is het ook nuttig als je eerst al enkele jaren praktijkervaring hebt. Je ziet dan vaak sneller waar de echte problemen in een zaak zitten, en hoe je die zou kunnen oplossen. Maar het neemt niet weg dat er ook mogelijkheden voor talentvolle afgestudeerden zijn om meteen bij het WB te komen werken.

Prijsvraag In onderstaande rebus zit een spreuk verstopt die te maken heeft met het thema van deze Aanslag. Weet jij hem te vinden? Mail je antwoord uiterlijk 28 februari 2013 naar aanslag@christiaanse-taxateur.nl onder vermelding van ‘Prijsvraag Aanslag 2’ en maak kans op vier uur skiën of snowboarden in De Uithof in Den Haag voor twee personen, ter waarde van 65 euro!

-n+k n+

-o+r+

S+ -p

-eeft+

-s -b

w+

-e+ -v

-v


Master the class Op 18, 19 en 20 april 2013 krijgen 24 toptalenten de kans zich uit te leven tijdens onze Masterclass. Ben je 3e of 4e jaars rechtenstudent? Wil je advocaat, fiscalist of notaris worden? En kun je een case meesterlijk oplossen? Meld je dan v贸贸r 11 maart 2013 aan via werkenbijnautadutilh.nl.


24

deAANSL AG!

Foto’s ledenborrels

Sinterklaasborrel i.s.m. Ernst & Young 6 december


Foto’s ledenborrels

Nieuwjaarsborrel i.s.m. Pereira B.V. 10 januari

deAANSL AG!

25


26

deAANSL AG!

Startersinterview Ernst & Young

Startersinterview Ernst & Young Mark Boender Paspoort Naam: Mark Boender Opleiding: Fiscale economie Leeftijd: 25 jaar Favoriete plek in Rotterdam: Oude Haven Fiscale tip: Focus je op je studie, maar besteed ook aandacht aan de sociale aspecten van je studietijd.

Mijn naam is Mark Boender, ik ben 25 jaar oud en woon in Rotterdam. Ik heb fiscale economie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit en ben afgelopen augustus afgestudeerd. Tijdens mijn studie ben ik voornamelijk actief geweest bij de Christiaanse-Taxateur. Ik heb deel uitgemaakt van de Bedrijvendagcommissie en heb daarnaast in het bestuur van de vereniging gezeten als voorzitter. Verder was ik tijdens mijn studententijd lid bij een golfvereniging. Daar ben ik overigens nog steeds lid van.

nemen aan het Global Internship Program (GIP) van Ernst & Young, met als hoofdprijs een maand stage in Nederland en in het buitenland. Samen met twee andere CT-ers heb ik me daarvoor ingeschreven om voor het hoogste te gaan. Na een aantal leuke dagen op kantoor waren wij de gelukkigen om er met de hoofdprijs ervandoor te gaan. Na mijn stagemaand in New York (!) en een bevestiging van het positieve gevoel voor beide partijen, heb ik uiteindelijk de keuze gemaakt om bij Ernst & Young te werken.

beeld met een (Senior) Manager, voor een klant of aan een project. De samenwerking kan ook breder zijn dan alleen de afdeling Indirect Tax binnen Ernst & Young. Vaak doe je als consultant dan het fiscale uitzoekwerk en overig hand- en spanwerk, terwijl het management gedeelte logischerwijs wordt opgepakt door de (Senior) Manager. Mijn bevindingen over het uitzoekwerk en dergelijke rapporteer ik dan aan de verantwoordelijke persoon boven mij, waarna we gezamenlijk bekijken wat de mogelijke vervolgstappen zijn voor of richting de klant.

Hoe heb jij de overgang van het studentenleven naar het bedrijfsleven ervaren? Fulltime werken is voor mij anders dan studeren. Mijn ritme moest sowieso even worden aangepast, omdat ik het liefst ‘s middags en ’s avonds/’s nachts studeerde. Dat gaat met werken natuurlijk vrij lastig! Verder komen er bij werken veel praktische zaken om de hoek kijken waar je feeling mee moet krijgen. Ook al heb je een Master achter de rug, er zijn nog genoeg dingen die je niet weet. Dat is soms lastig, maar gelukkig krijg ik goede begeleiding van collega’s .

Op welke afdeling werk je en waarom? Ik werk op de afdeling Indirect Tax (voornamelijk btw) op kantoor Rotterdam. Ik heb lang getwijfeld tussen de Indirect Tax en de International Tax Services afdeling ( internationale vpb). Ik heb uiteindelijk voor Indirect Tax gekozen, omdat je als adviseur in deze groep naar mijn idee iets meer wordt betrokken bij de daadwerkelijke business van de klant. Dat spreekt mij erg aan. Maar ik denk dat ik het ook goed naar mijn zin zou hebben gehad op de ITS-afdeling hoor, dat heb ik wel gemerkt tijdens mijn stagemaanden daar naar aanleiding van het GIP.

Hoe ziet jouw gemiddelde werkdag eruit en waaruit bestaan de werkzaamheden? Meestal kom ik rond 09:00 aan op kantoor. Dan neem ik even mijn mail door, maak een lijstje met dingen die ik dag moet/wil doen en daar ga ik mee aan de slag. Het klinkt vrij afgezaagd, maar vervolgens is bijna geen enkele dag hetzelfde. Dat komt voornamelijk doordat het klantenpakket van onze groep erg divers is, waardoor de business van de klanten dus ook (behoorlijk) met elkaar verschilt. De werkzaamheden kunnen verschillen van het indienen van een verzoek tot btw-registratie of een ruling bij de fiscus, tot hele praktische vragen van klanten over btw waar je tijdens je studie niet direct over nadenkt! In ieder geval: ik werk sinds begin september van dit jaar fulltime en doe dagelijks weer hele andere dingen op Indirect Tax-gebied. Zoals ook al aan de orde gekomen tijdens de vorige vraag, werk ik dus vaak in teams, waarbij ik het fiscale uitzoekwerk voor mijn rekening neem. Meestal ga ik rond een uur of 18:30 weer naar huis.

Hoe ben je bij Ernst & Young terechtgekomen? Via de Christiaanse-Taxateur! Vanuit de bedrijvendagcommissie en met name het bestuur had ik regelmatig contact met verschillende bedrijven, waaronder Ernst & Young. Ik vond het contact met Ernst & Young erg prettig en had daarom al een goed gevoel bij Ernst & Young. Vervolgens kwam in 2011 de kans voorbij om deel te

Wat houd je huidige functie precies in? Als Consultant Tax Specialties op de afdeling Indirect Tax houd ik me voornamelijk bezig, zoals de naam al doet vermoeden, met indirecte belastingen, met name de btw. Maar ook andere (gerelateerde) belastingen dan btw komen aan bod, zoals overdrachtsbelasting en energiebelasting. Als Consultant werk ik dan vaak in teamverband, bijvoor-


Startersinterview Ernst & Young

Ben je veel aan het reizen voor het werk? Ik woon in Rotterdam en woon nu op een kwartiertje fietsen van kantoor. Dat vind ik wel erg prettig. Soms ga ik bij een klant op bezoek, dat kan uiteraard wel een stuk verder van huis liggen. Maar daar mag je niet over klagen! Je kunt er ook voor kiezen om een leaseauto te nemen. Ik heb de auto niet echt nodig voor mijn werk, dus heb gekozen voor een maandelijkse uitbetaling van het leasebedrag bovenop mijn salaris. Wat kenmerkt en onderscheidt Ernst & Young ten opzichte van andere werkgevers, met name de Big Four? Naar mijn idee ligt bij Ernst & Young de nadruk op collegialiteit en teamwork. De teamspirit is daarbij erg belangrijk. Verder kenmerkt Ernst & Young zich als een organisatie die altijd de hoogste kwaliteit nastreeft. Hoe dat zich verhoudt tot andere kantoren is moeilijk te zeggen, omdat ik daar niet op dagelijkse basis op de werkvloer ben geweest. Daarom vind ik het niet fair om een oordeel te vellen over andere kantoren, buiten pure gevoelskwesties. Stel je moet één negatieve eigenschap van Ernst & Young noemen, welke zou dat zijn? Omdat het een hele grote organisatie is, is het soms moeilijk om voor iedereen binnen de groep rekening te houden met de individuele situaties en belangen. Wat zijn de eigenschappen die een geschikte EY’er kenmerken? Ook dat is moeilijk te zeggen! Ik denk zelf dat een gevoel van verantwoordelijkheid op zowel persoonlijk als professioneel vlak erg belangrijk is. Verder wordt bij Ernst & Young veel in teamverband gewerkt, waardoor de geschikte EY’er zich zal opstellen als een teamspeler en respect zal hebben voor de opvatting van anderen, ook al ben je het er niet altijd mee eens. Verder is het motto van Ernst & Young ‘’Quality in Everything we do’’. Dat moet je ook zelf uit willen stralen vind ik, door je elke dag voor 100% in te zetten en zelf de hoogste kwaliteit na te stre-

ven, zowel voor jezelf als voor je collega’s. Ten slotte is een flinke dosis enthousiasme en humor ook zeker mooi meegenomen! Hoe gaat Ernst & Young met starters om? Hoe ziet de loopbaan eruit? Ik ben zelf als starter goed ontvangen. Je collega’s zijn ook op enig moment gestart met werken en weten tegen welke dingen je aan kunt lopen in de eerste maanden in de praktijk. Je wordt dus in het begin goed op weg geholpen. Voor wat betreft de loopbaan is het de bedoeling dat je de eerste drie jaar actief bent als Consultant en je tijdens die jaren de NOB-opleiding afrondt. Daarbij is het uiteraard van belang dat je je werk gewoon goed blijft doen. Vervolgens kun je je als Senior Consultant verder ontwikkelen en komt er ook een stukje begeleiding richting anderen bij in je takenpakket. Vervolgens kun je bij goede prestaties doorontwikkelen tot Manager, Senior Manager en vervolgens tot Director of Partner. Per stap zal er weer meer begeleiding en management in je takenpakket bijkomen. Maar in elke stap zal het fiscale werk zelf een belangrijke rol blijven spelen, dus je moet ook altijd op de hoogte blijven van de ins en outs op fiscaal, economisch en commercieel gebied! Het in deze Aanslag centraal staande thema is “(Taxy) Tweestrijd”. Raak jij als EY’er weleens verzeild in een tweestrijd? Zeker. Als belastingadviseur bevind je je soms in zo’n situatie. Dat speelt in de media vooral op Vpb-gebied, maar kan ook op het gebied van andere belastingen voorkomen. Je moet dan een afweging maken tussen het directe voordeel voor de klant en het maatschappelijke belang, dan wel de mogelijke imagoschade voor zowel de klant als Ernst & Young. Zo’n tweestrijd leggen we uiteraard wel voor aan onze klant, indien dat speelt. Wat zijn de interne opleidingsmogelijkheden voor zowel werknemers als voor studenten Fiscaal Recht of Fiscale Economie? Ernst & Young kent een breed aanbod aan opleidingsmogelijkheden, zowel intern als extern. Voor werknemers bestaan er, afhan-

deAANSL AG!

kelijk van de functie die je hebt, een aantal verplichte trainingen en daarnaast kun je je aanmelden voor diverse niet-verplichte trainingen als die aansluiten bij jouw ontwikkelingsbehoeften. Als startend fiscalist zul je bijvoorbeeld vrij snel nadat je gestart bent beginnen aan de verplichte NOB-opleiding. Verplichte trainingen kunnen betrekking hebben op zowel vakinhoud als persoonlijke ontwikkeling. Business English, Presenteren of Klantgericht schrijven zijn voorbeelden van vrijwillige trainingen. Als student kun je een stage of werkstudentschap lopen. Hier hangen geen verplichte trainingen aan vast, maar door mee te werken in de praktijk en aan te sluiten bij vaktechnische overleggen zul je in korte tijd erg veel leren. Welke tips of welk advies zou je studenten willen meegeven? Omdat studeren steeds duurder wordt en je bijna wordt gedwongen om geld te lenen, willen steeds meer studenten zo snel mogelijk afstuderen. Op zich een goed streven, maar houd er rekening mee dat het deelnemen aan en organiseren van activiteiten via een commissie of bestuur naast je studie zelf ontzettend belangrijk is voor je ontwikkeling als persoon, zowel op privé- als werkgebied. Zeker in deze economische tijden waarin het niet altijd voor de wind gaat, is het goed om wat extra bagage te hebben als net afgestudeerde. Daarnaast is het organiseren van activiteiten voornamelijk ontzettend leuk, dus laat je niet op de kast jagen door alleen naar de (extra) kosten van studeren te kijken. De opbrengsten zijn voor je gevoel misschien niet direct in geld uit te drukken, maar ze zijn goud waard!

27


© 2012: Ernst & Young Nederland LLP. All Rights Reserved.

Vallen. Opstaan. Vallen. Opstaan. Vallen. Opstaan. Het ideale carrièrepad.

Vergeet het. Een kaarsrecht, steil omhooglopend carrièrepad bestaat niet. Je krijgt te maken met ups én downs. En het mooie is: je wordt er alleen maar sterker van. Zeker als je werkt bij een organisatie die je helpt en stimuleert; ook in moeilijke tijden. Want die blijken achteraf vaak het belangrijkst te zijn. Zo’n organisatie is Ernst & Young. Kijk voor jouw mogelijkheden op ey.nl/carriere


Thuis bij

deAANSL AG!

Thuis bij... Hilbert Bout Hilbert Bout is 28 jaar en behoort tot de oude garde studenten. Hilbert, momenteel negendejaars student, is begonnen op het HBO met de opleiding Bedrijfseconomie, werkte al die jaren naast zijn studie bij een planbureau en is na een schakeljaar nu druk bezig met zijn master Fiscale Economie. Een hele prestatie! Is het na al het studeren tijd om even te onthaasten? Dan is Hilbert voor een diner bij Sumo te vinden of drinkt hij enkele cocktails bij Elite. Waar in Rotterdam woon je en hoe ben je aan deze kamer gekomen? Ik kom zelf uit Rotterdam, dus studeren in deze stad was voor mij erg aantrekkelijk. Als je gaat studeren moet je ook op kamers, al ben ik niet direct terechtgekomen op deze locatie in Kralingen-Oost. In eerste instantie trok ik samen met een vriend in een pand boven de Goudsesingel. Twee huizen later had ik behoefte aan een eigen plekje. Toen heb ik via de makelaar deze studio gevonden waar ik nu met veel plezier woon, al betaal ik voor deze ruime 45 vierkante meters veel teveel geld. Wat voor leuke dingen doe je naast je studie? Naast mijn studie houd ik ervan lekker te koken met wat vrienden, liefst met een heerlijk glaasje wijn. Zo heb ik mijn eigen wijnkast met allerlei lekkere wijnen. Helaas moeten de meesten nog een paar jaar rijpen voor ze ontkurkt kunnen worden, maar dat is tenminste een goed vooruitzicht. Mijn favoriete wijnen zijn absoluut bordeauxwijnen. Ook ben ik een groot liefhebber van sport. Als passieve liefhebber volg ik graag sport, vooral op een regenachtige dag is het heerlijk om thuis op de bank met de tv aan de sportzender te volgen. Zelf een sport beoefenen schiet er vaak bij in. Als lid van de CT ben ik vooral veel te vinden op de borrels en ga ik geregeld mee met activiteiten. Binnen de Christiaanse-Taxateur heb ik tot dusver geen commissiewerk gedaan, veelal doordat het niet goed te combineren was met werk en studie. Tot afgelopen jaar heb ik eigenlijk altijd erg veel naast mijn studie gewerkt. Door de fiscale wandelgangen werd al enige tijd gefluisterd dat een kopje thee drinken bij jou thuis zeker een aanrader is. Kun je dat bevestigen? Dat kan ik zeker niet ontkennen, zegt Hilbert met een lach. Naast mijn voorliefde voor wijn heb ik sinds oktober 2012 ook een vergrote voorliefde voor thee. Ik vind thee sowieso lekkerder dan koffie – het is maar net waar je van houdt – maar na de Brusseltrip van CT was ik helemaal om. Een vriendinnetje binnen de CT had me verteld over een biologische lunchroom waar ik écht even een kopje thee moesten drinken en het was heus dichtbij. Uiteindelijk hebben we een halve marathon door het Brusselse centrum gelopen tot we onze bestemming gevonden hadden, maar het was het zeker waard! Daar heb ik een flinke voorraad biologische theeën ingeslagen en ook hier in de randstad heb ik inmiddels mijn biologische theeadresjes gevonden. Het oog wil uiteraard ook wat, daarom heb ik deze mooie theeset cadeau gekregen. Je kunt nooit genoeg mokken hebben, zo schijnt.

Wat vind je belangrijk aan je studie? Belangrijk om te onthouden: als je denkt dat je er al bent, ben je er dus nog lang niet. Je moet verder kijken dan het standaard plaatje. Je moet leren verbanden leggen en de uitdaging aan durven te gaan. Het leukste aan de fiscale Master vind ik de uitdaging die het je biedt. Je moet er hard voor werken, wil je er het beste uit halen. Hoe zie je jezelf over tien jaar? Voorlopig focus ik me nog op mijn studie, maar over tien jaar zou ik graag bij het Ministerie van Financiën willen werken of bij een kleiner advieskantoor. Na afgelopen juni te hebben deelgenomen aan een masterclass bij het Ministerie werd mijn interesse voor deze werkgever echt gewekt. Het werkt wat je doet is relevant, doch ben je niet aan het werk als politicus. Dat trekt me totaal niet. Werken bij het Ministerie is dan de gulden middenweg. Werken bij een kleiner kantoor zoals bijvoorbeeld BDO vind ik ook erg aantrekkelijk. De sfeer spreekt bij een kantoor van dergelijke omvang spreekt me aan; alles heel intiem en is er veel aandacht. Dit schept mogelijkheden om te groeien, niet alleen voor jou als persoon maar zeker ook voor je carrière. Heb je nog enige tips voor leden om zich zo succesvol mogelijk te ontwikkelen? Ga kennis brainstormen met andere studenten, bijvoorbeeld door voor een tentamen samen even te sparren met studiegenoten. Probeer zoveel mogelijk te overleggen, zeker als je verder in je studie bent. Hierdoor neem je de opgedane kennis nogmaals op, je vult elkaar aan en helpt elkaar verder. Oriënteer je daarnaast ook op mogelijke werkgevers. Gebruik de kennis die je al hebt om de kennis die je wilt vergaren op te doen.

29


30

deAANSL AG!

Foto’s CT-Zaalvoetbaltoernooi

CT-Zaalvoetbaltoernooi 11 januari


Foto’s CT-Zaalvoetbaltoernooi

deAANSL AG!

31


32

deAANSL AG!

Speciaal Fiscaal

Speciaal Fiscaal

Rogier Vermeer is derdejaarsstudent Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij combineert zijn studie met een bestuursjaar bij R.S.Z.V. De Zeil. Daarnaast heeft hij een aantal jaar gezeild op topniveau. Lees zijn verhaal hieronder! Paspoort Naam: Rogier Vermeer Leeftijd: 20 jaar Studie: Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Topsport: Zeilen

Waarom heb je gekozen voor deze studie? De keuze voor mijn studie was snel gemaakt, ik wilde Fiscale Economie gaan studeren. De stadskeuze was iets lastiger. Ik moest kiezen tussen Groningen of Rotterdam. Groningen is een leuke stad, maar ligt ook erg afgezonderd. Rotterdam ligt daarentegen in de Randstad, er is veel te doen en de studie staat hier goed aangeschreven. Daardoor heb ik voor Rotterdam gekozen. Vertel eens iets over je studententijd tot dusver. Aan het eind van mijn eerste jaar ben ik gestopt met wedstrijdzeilen. Ik ging studeren, op kamers wonen, ben lid geworden bij het Rotterdamsch Studenten Corps (RSC) en naast al die activiteiten zeilde ik gedurende het eerste jaar van mijn studententijd nog steeds. Als je studiepunten wil halen moet je eens kiezen of delen. Het was onhaalbaar om alle voorgenoemde activiteiten voort te zetten en tevens mijn studie te halen. Ik heb er toen voor gekozen om het wedstrijdzeilen te laten varen. Momenteel zit ik in het derde jaar van mijn studie en is de nadruk toch weer van het studeren verschoven naar zeilgerelateerde activiteiten; voor het collegejaar 2012/2013 ben ik President van de Rotterdamse Studenten Zeil Vereniging ‘De Zeil’. Mijn werkzaamheden zijn vooral inhoudelijk en kosten veel tijd. Ik ben dan ook voornemens mijn bachelor pas volgend colllegejaar af te ronden. Een bestuursjaar is ontzettend leerzaam en zeker een aanrader om te doen! Hoe oud was je toen je begon met zeilen? Op mijn negende of tiende begon ik met zeilen, toen nog vooral erg recreatief. Pas vanaf mijn dertiende begon ik met wedstrijdzeilen. Dat beviel goed. Tot gedurende het eerste jaar van mijn studententijd heb ik gezeild op wedstrijdniveau. Vertel ons alles over je zeilcarrière. Tot mijn dertiende heb ik gevaren in het boottype Optimist, daarna kwamen de Splash en Flash. Sinds de zesde klas van het VWO zeil ik in de Laser. Ook ben ik een stuurman geweest van een team, Maxfun25. In mijn eerste jaar, zo vertelde ik al, ben ik gestopt met wedstrijdzeilen, maar ik miste het toch wel. Vandaar dat ik het (wedstrijd)zeilen sinds dit jaar weer steeds meer aan het oppakken ben.


Speciaal Fiscaal

deAANSL AG!

Hoe ziet jouw gemiddelde week eruit? Mijn week bestaat vooral uit veel colleges en vergaderingen. Aan mijn bestuurfunctie ben ik wekelijks een groot aantal uren kwijt, maar het is het meer dan waard. Je beleeft altijd wat! Mijn maandagavond spendeer ik altijd op het RSC met mijn club en op donderdagavond ben ik op de borrel van R.S.Z.V. te vinden. In de weekenden zeil ik af en toe, als daar tijd voor overblijft.

Welke prijs of welke prijzen die je in de afgelopen paar jaar verdiend hebt, was of waren het meest memorabel? Ik heb een eerste plek gevaren op het wereldkampioenschap. Dat was zeker een van de mooiste momenten uit mijn zeilcarrière! Kan je later je geld al zeilend verdienen? Hoe leuk zeilen ook is, ik ben niet van plan met zeilen mijn geld te verdienen. Mijn geld wil ik verdienen in de fiscale praktijk. Hoe zie je jezelf over tien jaar? Over tien jaar? Dat is nog een eind weg! Ik verwacht dan werkzaam te zijn in de fiscale wereld, het liefst bij een groot fiscaal kantoor. De zeilsport is dan slechts een hobby geworden die ik uitoefen in het weekend of tijdens vakanties. Wat voor tips zou je studenten mee willen geven om zichzelf ook zo succesvol mogelijk te kunnen ontwikkelen? Als je iets wilt, moet je er echt voor gaan. Niemand anders gaat het werk voor je doen, alleen door gemotiveerd en gedisciplineerd te werk gaan zul je bergen verzetten. Dat geldt zowel voor studie als sport! Ben je na het lezen van Rogier’s verhaal ook benieuwd naar de mogelijkheden om als student te zeilen? Neem dan een kijkje op de website van R.S.Z.V ‘De Zeil’: www.rszv.nl.

33


34

deAANSL AG!

Inhoudsopgave Foto’s kantoorbezoeken

Kantoorbezoek Loyens & Loeff Masterstudenten & Docentenborrel 16 november


Foto’s kantoorbezoeken Inhoudsopgave

Kantoorbezoek Grant Thornton Kantoorbezoeken 14 januari

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

deAANSL AG!

35


36

deAANSL AG!

Fiscale Feuten

Fiscale Feuten Nieuw in de Aanslag is de rubriek ‘Fiscale Feuten’. Fiscale studenten komen pas laat in de bachelorfase daadwerkelijk in aanraking met de fiscaliteit. Zowel het XXste bestuur alsook de redactie, echter, vindt het van groot belang dat fiscale studenten tijdig in aanraking komen met de Christiaanse-Taxateur. Zo ook is het voor de vereniging van groot belang dat al in een vroeg stadium kennis wordt gemaakt. In deze nieuwe rubriek, genaamd Fiscale Feuten, zullen eerstejaarsstudenten Fiscale Economie en Fiscaal Recht daarom gevraagd worden zich kort voor te stellen. 1. Wie ben je? Ik ben Erica de Bree, 20 jaar. Ik woon in Linschoten en studeer Fiscale economie in Rotterdam. Verder ben ik geen lid van een studentenvereniging, maar wel van Stichting Belastingwinkel Rotterdam. Tot nu toe bevalt de studie Fiscale economie me erg goed! 2. Waarom heb je voor de studie Fiscaal recht/Fiscale economie gekozen en wat zijn je verwachtingen? De studie Fiscale economie leek me interessant en ik vond de studie op de Open Dag leuker dan de studie Economie en Bedrijfseconomie. Vandaar dan ook mijn keuze. 3. Waarom heb je voor de stad Rotterdam gekozen? Het antwoord op deze vraag is eigenlijk heel simpel: Erasmus Universiteit Rotterdam was de dichtstbijzijnde universiteit waar de studie Fiscale economie aangeboden werd.

Paspoort Naam Erica de Bree Studie Fiscaal Recht Leeftijd 20 jaar

4. Ben je al lid bij de CT? Zo nee, zou je dat willen worden? Nee, ik ben nog geen lid van de Christiaanse-Taxateur. Misschien dat ik volgend jaar wel lid wil worden, dan krijg je immers ook fiscale vakken. 5. Doe je nog aan andere activiteiten buiten je studie? Naast mijn studie werk ik op zaterdag bij een bakker en ga ik meestal twee keer per week met een vriendin naar zumba. Verder vind ik het erg leuk om met vrienden af te spreken om naar de stad te gaan.

1. Wie ben je? Ik ben Elvera, 19 jaar, kom uit Ridderkerk en studeer Fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Naast mijn studentenleven ben ik in het weekend graag bij mijn vriend en werk ik nog eens 17 uur per week. 2. Waarom heb je voor de studie Fiscaal recht/Fiscale economie gekozen en wat zijn je verwachtingen? Ik heb voor Fiscale economie gekozen, omdat ik het interessant vind om te leren hoe de belastingen in elkaar zitten. Bovendien is het een opleiding waar weinig studenten zich voor aanmelden, wat je een betere kans geeft op de arbeidsmarkt. 3. Waarom heb je voor de stad Rotterdam gekozen? Ik heb voor de stad Rotterdam gekozen, omdat ik in Ridderkerk woon en het voor mij dus maar 10 minuten reizen is naar Rotterdam. Kortom, lekker dichtbij!

Paspoort Naam Elvera Tieleman Studie Fiscale economie Leeftijd 19 jaar

4. Ben je al lid bij de CT? Zo nee, zou je dat willen worden? Ik ben nog geen lid van de CT en ben ook niet van plan om dit op korte termijn te worden. Ik wil eerst de studie afwachten en in combinatie met mijn werk heb ik het al erg druk! 5. Doe je nog aan andere activiteiten buiten je studie? Naast mijn studie werk ik als telefoniste bij een pizzeria en doe ik graag leuke dingen met mijn vriend. Ook shoppen vormt één van mijn favoriete activiteiten.


Fiscale Feuten

deAANSL AG!

37

1. Wie ben je? Ik ben Bas. Momenteel ben ik eerstejaarsstudent Fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voordat ik ging studeren, heb ik het VWO gedaan. Hier volgde ik het profiel Economie & Maatschappij. 2. Waarom heb je voor de studie Fiscaal recht/Fiscale economie gekozen en wat zijn je verwachtingen? Ik wilde graag iets met economie studeren. Bij het bekijken van verschillende economische studies, leek Fiscale economie mij het meest interessant. 3. Waarom heb je voor de stad Rotterdam gekozen? Bij het volgen van meeloopdagen van meerdere universiteiten beviel de EUR mij het best. De stad leek me ook nog eens erg leuk, dus de keus was snel gemaakt! 4. Ben je al lid bij de CT? Zo nee, zou je dat willen worden? Nee, ik ben nog geen lid van de Christiaanse-Taxateur. Het lijkt me pas handig als ik fiscale vakken krijg, dus vanaf mijn tweede jaar. 5. Doe je nog aan andere activiteiten buiten je studie? Ik ben lid van de Vereniging van Gereformeerde Studenten te Rotterdam (VGSR) en heb nog een bijbaantje.

Paspoort Naam Bas Griffioen Studie Fiscale economie Leeftijd 18 jaar


deAANSL AG!

38

De Tien

De Tien... Door:

Verschillende partijen kunnen van één en dezelfde wettekst een verschillende interpretatie hebben. Wanneer dit zich voordoet, is de stap naar de rechterlijke macht een logische. Deze probeert in zijn arresten uitleg te geven van bepaalde wetteksten of bepaalde onderdelen hiervan. De rechterlijke macht geeft aan hoe de wet geïnterpreteerd moet worden. Hieronder staan 10 leuke, leerzame en interessante arresten, waaronder een arrest dat een verandering in de wet VPB teweeg heeft gebracht. 1.

2. Het Tolsma-arrest (HvJ EG 3 maart 1994, nr. C-16/93 In deze zaak gaat het over de vraag of een man, die in de stad staat met zijn orgel en muziek afspeelt voor het winkelend publiek, een prestatie verricht onder bezwarende titel en daarmee een belastbare handeling voor de omzetbelasting verricht. Het HvJ oordeelt dat de vergoeding die in rechtstreeks verband tot de prestatie staat, moet zijn overeengekomen. Bij het vrijwillig geven van geld door het winkelend publiek aan de orgelman is hiervan geen sprake.

3.

Het Bosal-arrest (HvJ EG 18 september 2002, nr. C-168/01)

Het Hof oordeelde in dit arrest dat het Nederlandse art. 13 lid 1 Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (hierna: wet VPB) een ongerechtvaardigde beperking geeft van de vrijheid van vestiging. Art. 13 lid 1 wet VPB hield in dat een onderneming

Peter Adriaanse & Julia Grooten

de kosten van een binnenlandse deelneming wel van de belastbare winst kon aftrekken en die van een buitenlandse niet. Het gevolg van deze uitspraak is dat de kosten van een EU-deelneming ook aftrekbaar van de belastbare winst zijn. Vanaf 2013 roept de wetgever art. 13l wet VPB tot leven. Dit beperkt de deelnemingsrenteaftrek.

4. Gerechtshof Amsterdam, 19 juli 2012, LJN: BX1893 en Gerechtshof Amsterdam,19 juli 2012, LJN: BX1902. Dit betreft twee proefprocedures, die in overleg tussen de Belastingdienst en de speelautomatenbranche worden gevoerd. De heffing van Kansspelbelasting over de opbrengst van kansspelautomaten is ingevoerd op 1 juli 2008. Naar nationaal recht zou er dus Kansspelbelasting moeten betaald worden over de opbrengst behaald met speelautomaten. Het Hof oordeelt echter dat de heffing van Kansspelbelasting over de opbrengst van kansspelautomaten strijdig is met het grondrecht op ongestoord genot van eigendom dat is opgenomen in het Eerste Protocol bij het EVRM. Dit komt door de wijze waarop de desbetreffende wetgeving tot stand is gekomen

Het KNOR-arrest (HR 23 februari 1955, nr. 12 143, BNB 1955/158)

In deze casus gaat het om een veehouder, ondernemer voor de IB. Met toestemming van de Belastingdienst maakte hij gebruik van een bepaald stelsel voor het waarderen van zijn voorraden op de balans en bij het bepalen van de jaarwinst. Achteraf werd dit stelstel door de inspecteur niet geaccepteerd. De inspecteur vond het strijdig met het goed koopmansgebruik (art. 7 Besluit IB 1941) . De veehouder moest een nieuw waarderingsstelsel gaan toepassen. De HR heeft geoordeeld dat de veehouder het eenmalige waardeverschil tussen het oude stelstel en nieuwe stelsel buiten zijn jaarwinst mocht houden. Het waardeverschil mocht worden opgenomen in een: Kunstmatige Nieuwe Onbelaste Reserve (KNOR), waarover pas bij staking van zijn onderneming afgerekend hoefde te worden. Deze regeling is echter nooit in de wet opgenomen. Met de nieuwe wet IB 2001 is de mogelijkheid tot het vormen van een KNOR komen te vervallen.

leukste arresten!

5. Het “Mierenneuker”-arrest (HR 8 mei 2012, LJN: BV9188) Op 8 mei 2012 deed de Hoge Raad uitspraak in een rechtszaak tegen de zwerver Sietze J. In 2010 had J. Een politieagent uit Enschede uitgemaakt voor ‘mierenneuker’, nadat deze zijn bierblikje afpakte en in de prullenbak gooide. Zowel door de politierechter als in het hoger beroep werd hij schuldig bevonden aan belediging. De Hoge Raad stelde de zwerver echter in het gelijk. De Raad oordeelde dat het woord ‘mierenneuker’ over het algemeen geen scheldwoord is, behalve als het kwetsend is gebruikt.

6. HR 19 oktober 1993, NJ 1994/179.

In dit arrest is uitgemaakt dat, indien men samen met anderen cocaïne uitvoert, men vervolgd kan worden voor zowel het lidmaatschap van een criminele organisatie die gericht is op de uitvoer van cocaïne, als op het uitvoeren van de cocaïne zelf.

7.

HR 13 juni 1995, NJ 1994/635.

In dit arrest is uitgemaakt dat, wanneer iemand onvrijwillig zijn/haar pincode noemt, dat dat noemen niets is waarvan gezegd kan worden dat diegene daarvan afgeperst wordt. Bij een afpersing verliest men datgene wat men afgeperst wordt, terwijl bij het noemen van de pincode, de code zelf niet wordt ‘verloren’.


Rectificatie 8. HR 24 november 1998, NJ 200/54.

In dit arrest oordeelde de Hoge Raad over de uitspraak van het Hof over de invoer van cocaïne in een sporttas. Het Hof sprak iemand vrij van opzettelijke invoer van cocaïne, omdat hij een tas meenam naar Nederland terwijl hij ziek was en niet kon weten wat er in die tas zat. Toch veroordeelde het Hof hem voor schuld, omdat men vond dat hij wel schuld had aan het feit dat hij niet wist wat er in de tas zat.

In de vorige editie van de Aanslag reageerden Sigrid Hemels en Margot Oenema op de stelling: De werkzaamheden van een fiscalist zien er over 10 jaar heel anders uit dan nu! De functieomschrijving van beide docenten rectificeren wij als volgt:

9. HR 17 februari 2004, LJN AN9358.

In dit arrest oordeelde de Hoge Raad over een verdachte die een brief bij zich had met informatie over het plegen van een gewapende overval op een geldtransportwagen. De Raad oordeelde dat hem niet direct verweten kan worden dat het bij zich hebbe nvan de brief, een voorbereidingshandeling is.

10. HR 28 maart 2006, LJN AV4191.

In dit arrest oordeelde de Hoge Raad over een arrestant die, op het moment dat hij in een cel op het politiebureau werd ingesloten, tegen een politie “Fuck you, ik gooi een granaat” riep. Hij werd hiervoor veroordeel voor bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht. De Hoge Raad oordeelt dat niet valt af te leiden dat de onder die omstandigheden gedane opmerking de redelijke vrees kan opwekken dat de politieambtenaar het leven zou kunnen verliezen.

Sigrid Hemels, hoogleraar belastingrecht en tevens werkzaam bij Allen & Overy LLP, Amsterdam.

Margot Oenema, docente Fiscaal Recht en tevens werkzaam bij Hertoghs advocatenbelastingkundigen.


40

deAANSL AG!

De Stelling

Stelling:

Belastingwijzigingen zouden geen onderdeel moeten uitmaken van verkiezingsprogramma’s.

Tijdens de verkiezingen van afgelopen september werd opnieuw bewezen dat belastingwijzigingen een groot onderdeel uitmaken van verkiezingsprogramma’s. Zou dit wel zo moeten zijn? We vroegen enkele docenten en studenten om een reactie.

Maarten de Wilde, docent Fiscaal Recht

Met deze stelling ben ik het fundamenteel oneens. Belastingen worden van ons geheven om collectieve goederen te financieren (openbare orde en veiligheid, gezondheidszorg, onderwijs, rechtsstelsel, etc.). Thans vloeit rond 40% van het nationale inkomen via heffingen en premies voor dit doel de Nederlandse schatkist in. Grofweg 40 cent van iedere verdiende euro, geeft de overheid namens ons hieraan uit. We moeten niet vergeten dat overheden van zichzelf geen geld hebben, uiteindelijk financieren wij de publieke goederen zelf. “There is no such thing as public money. There is only taxpayer money” (Margaret Thatcher, 1983). Daarmee is het van groot belang dat de wijze waarop de staat via heffingen en premies opbrengsten genereert niet onttrokken wordt aan het publieke debat en het democratische proces. De fiscaliteit hoort juist wel onderdeel uit te maken van de verkiezingsprogramma’s!

Falco Roovers, tweedejaars student Fiscaal Recht

Belastingwijzigingen zijn juist de belangrijkste punten in de meeste verkiezingsprogramma’s. Het geeft meestal al een duidelijk beeld waar de partij voor staat. Zeker in een tijd waarin een sluitende begroting zou moeten worden behaald, zijn juist belastingwijzigingen nodig. Natuurlijk zullen belastingen die geld opleveren voor de burger positiever belicht worden dan belastingen die geld afnemen zoals de btw-verhoging. Zolang er een reëel beeld geschetst wordt en het niet alleen maar populistisch geblèr is, heb ik er geen problemen mee. Of de partijen de beloofde wijzigingen ook gaan waarmaken is natuurlijk een tweede.

Floris Verweijmeren, tweedejaars student Fiscaal Recht

Dit zou het meest wenselijk zijn, maar het is in de praktijk onhaalbaar. Het gebruiken van het belastingstelsel is een wezenlijk onderdeel van de partijpolitiek. Dit instrument wegnemen zou betekenen dat partijen geen maatregelen meer kunnen treffen welke de voorkeuren van hun kiezer voldoende weerspiegelen. Deze maatregelen worden echter vaak ten tijde van verkiezingen verpakt in hoopgevende en rooskleurige beloftes. Of deze beloftes ook waargemaakt kunnen worden, is een tweede. Zo werd onlangs het voorstel van de VVD om de arbeidskorting op te schroeven met 1000 euro, van tafel geveegd en ook de inkomensafhankelijke zorgpremie moest het onderspit delven omdat de VVD-achterban zich stevig verzette. Is hier dan geen sprake van volksverlakkerij in verkiezingstijd? Daarnaast moet worden opgemerkt dat een goed werkende democratie niet garandeert dat de gehanteerde belastingdruk ook een juiste afspiegeling is van de voorkeuren van de kiezer. Door de zogeheten belastingillusie is de burger zich onvoldoende bewust van hogere belastingen die het gevolg zijn van een verhoging van de uitgaven in het collectieve stelsel. Een verhoging van deze uitgaven zal leiden tot meer stemmen, daar waar de belastingverhoging als gevolg van deze uitgaven zal leiden tot een verlies van stemmen. Politici zijn er zodoende bij gebaat om deze belastingillusie te versterken.


De Stelling

deAANSL AG!

Marlon van der Slot, tweedejaars studente Fiscaal Recht en derdejaars studente Economie

Deze stelling kan van twee kanten bekeken worden. Enerzijds leven we in een democratie en hebben alle kiezers het recht om mee te denken over politieke zaken, waaronder de belastingwijzigingen. Echter aan de andere kant staat dat de belastingen de belangrijkste inkomstenbron van de overheid is. Door belastingwijzigingen in de verkiezingsprogramma’s te betrekken, gaat de voorkeur van de kiezers vaak uit naar politieke partijen waarbij de belastingwijzigingen neerkomen op minder belastingheffing. Dit is echter niet het effect wat bereikt moet worden. Belasting is de basis van de inkomsten van de overheid en wanneer de verkeerde keuze door de kiezers gemaakt wordt, kan de overheid haar inkomsten zien dalen met alle gevolgen van dien. De overheid kan hierdoor bijvoorbeeld minder geld in de economie pompen wat juist in deze tijd hard nodig is. Om deze reden ben ik van mening dat belastingwijzigingen geen onderdeel zouden moeten uitmaken van verkiezingsprogramma’s.

Rina Adem, derdejaars studente Fiscaal Recht

Het eens of oneens zijn met deze stelling is afhankelijk vanuit welke optiek ik naar deze stelling kijk. Als ik het vanuit mijn optiek als Nederlandse kiezer bekijk dan ben ik oneens met deze stelling. Zoals we allemaal weten zijn belastingen gedwongen betalingen aan de overheid waar geen rechtstreekse individuele contraprestatie tegenover staat. Hierdoor wordt belastingheffing ervaren als iets bezwarend of zoals ooit een docent zei: als een legale diefstal. Door belastingwijzigingen een deel te laten uitmaken van verkiezingsprogramma’s geef je de kiezer de gelegenheid om enigszins invloed te kunnen uitoefenen op belastingwijzigingen. Echter, als ik deze stelling benader vanuit mijn optiek als Fiscaal Recht studente, dan ben ik eens met deze stelling. Door het een onderdeel te laten uitmaken van verkiezingsprogramma’s, laten politici zich door emoties en eigenbelang van de kiezers leiden. Hierdoor wordt het toepassen of doorvoeren van belastingwijzigingen belemmerd. Dit terwijl belastingwijzigingen juist noodzakelijk zijn in bepaalde gevallen. Dit is vooral het geval wanneer een fiscale faciliteit niet meer voldoet aan de doelstelling. Een bekend voorbeeld is de hypotheekrenteaftrek. Het heeft groot nadelige effecten gehad op de huizenmarkt in Nederland. Met het oog hierop vind ik dat belastingwijzigingen geen onderdeel mogen uitmaken van verkiezingsprogramma’s.

Rolph van Ovost, docent Fiscale Economie

Dit is op zich een stelling die op het eerste gezicht sympathiek oogt maar niet haalbaar is. In een verkiezingsprogramma stellen partijen hun prioriteiten. Ze moeten iets zeggen over hoe en hoeveel ze willen uitgeven zo moeten ze ook kunnen zeggen hoe ze die uitgaven financieren. Iedereen weet dat de inkomsten voor ongeveer 140 mld. voortkomen uit belastinginkomsten (74 mld. aan indirecte belastingen en bijna 66 mld. aan directe belastingen). Het zou raar zijn als daar in een verkiezingsprogramma niets over gezegd zou mogen worden, zeker als daar veranderingen in worden gepland. Plannen om uit principiële overwegingen bepaalde groepen mensen zwaarder te belasten, of juist belastingverlaging voor natuurlijke personen of bedrijven moeten in een verkiezingsprogramma worden opgeschreven. Als partijen dat niet mogen worden ze ongeloofwaardig. We moeten bij verkiezingsprogramma’s wel waken dat er niet voor ieder probleem een fiscale oplossing wordt gezocht. Maar het is ook nog altijd zo dat een verkiezingsprogramma nog geen wetsontwerp is, en er meestal geen enkele partij alleen zal kunnen regeren. De wetgeving die volgt is doorgaans een compromis. Tenslotte zitten er op het ministerie van Financiën hele deskundige mensen die doorgaans ook invloed hebben op de uiteindelijke wetsbepaling. Ik ben het dus oneens met de stelling.

Thom van Driel, tweedejaars student Fiscale Economie

Ik ben het niet eens met de stelling, omdat ik denk dat politieke partijen zo open als mogelijk moeten zijn omtrent hun partijpunten. Het ontbreken van belastingwijzigingen zal het voor het Centraal Planbureau onmogelijk maken de gevolgen voor de economie goed door te rekenen. Daarnaast wordt het voor kiezers een stuk lastiger om te bekijken wat een stem op een bepaalde partij voor hen persoonlijk zal betekenen op financieel gebied. Je krijgt een rare situatie waarin een partij een verkiezingsprogramma samenstelt vol met uitgaven, maar er niet bij vermeldt dat dit gepaard gaat met een verhoging van de belastingen. Door het “positieve” verkiezingsprogramma is wellicht een groot aantal kiezers geneigd op deze partij te stemmen, om er vervolgens achter te komen dat hen erg veel vervelende belastingwijzigingen te wachten staan. Het ontbreken van belastingwijzigingen in het verkiezingsprogramma zou een nieuwe dimensie geven aan kiezersbedrog.

41


42

deAANSL AG!

Colum / Winnaar prijsvraag / Agenda

Column

Allegorie op de tweestrijd

Winnaar Prijsvraag

(Reinier van Persijn - 1648)

Een korte reconstructie van het verloop van de oplossing van de Fiscal Cliff? Even fantaseren. Normaal belt Uncle Sam op naar Europa met de mededeling dat wij onze zaakjes op orde moeten brengen. Zou nu de leider van Europa – Oh, Van Rompuy! Wie? Nooit van gehoord – in de persoon van ijzeren Angela hebben gebeld? Merkel tegen Obama: ‘Verdammt noch mal. Was sagen Sie? Haben Sie es nicht gewusst? Ich will Ordnung aus dem Chaos’. En dat je vervolgens Obama hoort zeggen op een fluistertoon, dat de VS al twee keer een strijd heeft moeten oplossen, dus dat ze niet zo moet snauwen. De 400 rijkste Amerikanen pronkten de week erna nog steeds in het lijstje van Forbes met een gezamenlijke nettowaarde van zo’n 1,7 biljard dollar, als ware de daarbij geplaatste foto’s een vignet met de personificatie van gierigheid. Ze keken wel een beetje verdrietig, want mister president koos onder druk van Angela voor een belastingverhoging voor de rijken van de VS en daarmee voor een afwenteling van de Fiscal Cliff. Muilkorf voor de rijken en het toedragen van een warm hart aan de armen klonk het adagium. Vorig jaar had ik een prijsvraag ingesteld in mijn column voor degene die de ware oplossing had voor de crisis, maar helaas: ik kan niemand bekronen. Ook wel logisch, want wat zijn de keuzes die je moet maken. Mocht je Geert heten dan is het makkelijk. Red je je niet, dan kan je altijd weer terugvallen op je anti-islamretoriek. Echter, voor de serieuze leiders blijkt het vaak een tweestrijd. Een voorbeeld van een schijnbaar zeer belangrijke zaak: beëdiging wel of niet openbaar? Gevolg: de nummer één oneliner van 2012 van onze eigen Trix: ‘Dan wordt het een toneelstukje’. Zou ze daar bewust of onbewust (mede) gewezen hebben op het grootste toneelstuk van het jaar 2012? Het Catshuisoverleg was natuurlijk één groot melodramatisch toneelstuk. Aan het dramatische einde kan menig opera een puntje zuigen. Het Lenteakkoord was wat dat betreft een sketch vergeleken met het ellenlange overleg. Ik zie al voor me dat Geert thuiskomt en tegen zijn Oostblokse vrouw moppert dat hij zijn zin niet heeft gekregen van Mark en Maxime. Waarna zijn vrouw zegt dat ze even geen tijd voor hem heeft, omdat ze een klacht op het Polenmeldpunt aan het zetten is, omdat ze zich als Oostblokker slecht behandeld voelt nu ze in een kazerne moet slapen. Dat Geert vervolgens moet uitleggen dat het meldpunt is opgericht voor andere doeleinden. Er zijn huwelijken in 2012 om minder op de klippen gelopen, vraag maar aan Ruud Gullit, alhoewel Badr Hari…. En over stukgelopen huwelijken gesproken: Van de Vaart schijnt vroeger les te hebben gehad van Badr. Goed 2013! Martijn Schippers Masterstudent Fiscaal Recht

Het goede antwoord was: “Verandering”. De winnaar van de prijsvraag van Aanslag 1 is Thom van Driel. Hij mag met een vriend(in) en avond all-you-can-eat steengrillen bij Café Pirates. Gefeliciteerd een veel plezier!

Agenda Februari 2013

7 februari: Kantoorbezoek Pereira 7 februari: Wettenbundelborrel i.s.m. Loyens & Loeff 13 februari: Tax Jurisprudence Program sessie Vennootschapsbelasting 15 febuari: Fiscale Bedrijvendag 2013

Maart 2013

6 maart: Tax Jurisprudence Program sessie Loonbelasting 7 maart: Diesfeest 11 maart: Kantoorbezoek PwC 12 maart: Master-Docentenborrel 15 maart: Tax Battle KPMG Meijburg & Co

April 2013

10 april: Tax Jurisprudence Program sessie Resultaat uit Overige Werkzaamheden 11 april: Kantoorbezoek Accon AVM 18 april: Kantoorbezoek Mazars

Naast bovenstaande activiteiten zullen er nog diverse andere activiteiten en borrels worden georganiseerd. Houd daarom onze website, www.christiaanse-taxateur.nl, goed in de gaten voor updates en eventuele wijzigingen!


Spelen binnen de lijnen fiscale bedrijvendag 2013

15 februAri 2013 Accon AVM Allen & oVery bAker & Mckenzie e tb bAker tilly berk bdo belAStingdienSt tnr deloitte drV ernSt & young grAnt thornton . hertoghS AdVocAten-belAStingkundigen kpMg Meijburg & co loyenS & loeff MAzArS pwc SAjet telting & pArtnerS schrijf je in voor 31 januari! | via www.christiaanse-taxateur.nl


www.werkenbijpwc.nl

Soms werk je alleen aan je scriptie

Soms wil je sparren met professionals

Je bent bijna klaar met je studie. Nu je scriptie nog. Geen inspirerender omgeving om die te schrijven dan bij ons. Eén van onze vaste professionals staat je met raad en daad bij. Je krijgt een goede stagevergoeding. En je kunt onbeperkt gebruikmaken van onze informatiebronnen en van de kennis van onze collega’s. Die overigens waarschijnlijk snel na de uitreiking van je bul ook jouw collega’s zullen zijn. Kijk voor meer informatie op www.werkenbijpwc.nl/afstudeerstage

Kom verder met een afstudeerstage bij PwC

Neem voor meer informatie contact op met een recruiter: 088 792 87 77 werkenbijpwc@nl.pwc.com www.werkenbijpwc.nl/afstudeerstage Volg werkenbijpwc op Facebook en Twitter

© 2012 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 3412089) Alle rechten voorbehouden.

De Aanslag - jaargang 22 - Editie 2  

Het officiele orgaan van Christiaanse-Taxateur

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you