Page 1

Informatiebrochure en schoolreglement 2013 - 2014

Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 Giststraat 1 Annuntiatenstraat 54B 8000 Brugge

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut

1


Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

2


INHOUDSOPGAVE 1 Informatie.......................................................................................................7   1.1   Contact met de school.................................................................................7   1.2   Organisatie van de school ............................................................................9   1.3   Samenwerking ......................................................................................... 13   2   ONS PEDAGOGISCH PROJECT .......................................................................... 16   2.1   Onze christelijke identiteit ......................................................................... 16   2.2   Een zorgende school ................................................................................. 16   2.3   Kennis verwerven ..................................................................................... 16   2.4   Beweging en sport .................................................................................... 16   2.5   Sociale vaardigheden ................................................................................ 17   2.6   Een creatieve school ................................................................................. 17   2.7   Functioneren in een technische wereld. ....................................................... 17   2.8   Onze school als gemeenschap en als organisatie ........................................... 17   3   Het reglement ............................................................................................... 19   3.1   Engagementsverklaring ............................................................................. 19   3.2   Inschrijven van leerlingen (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 3)........ 22   3.2.1   Aanmelden en inschrijven .................................................................... 22   3.2.2   Weigeren ........................................................................................... 22   3.2.3   Doorlopen van inschrijving ................................................................... 23   3.2.4   Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar ................................................... 23   3.3   Ouderlijk gezag ........................................................................................ 24   3.3.1   Zorg en aandacht voor het kind ............................................................ 24   3.3.2   Neutrale houding tegenover de ouders ................................................... 24   3.3.3   Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders ............... 24   3.3.4   Co-schoolschap................................................................................... 24   3.4   Organisatie van de leerlingengroepen.......................................................... 25   3.5   Afwezigheden (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 4) ........................ 26   3.5.1   Wegens ziekte .................................................................................... 26  

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

3


3.5.2 Andere afwezigheden .......................................................................... 26   3.5.3   Problematische afwezigheden ............................................................... 26   3.6   Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-muros activiteiten)..................... 27   3.6.1   Eéndaagse uitstappen.......................................................................... 27   3.6.2   Meerdaagse uitstappen ........................................................................ 27   3.7   Getuigschrift basisonderwijs (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 7)..... 28   3.8   Onderwijs aan huis (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 5) ................. 29   3.9   Orde- en tuchtmaatregelen (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 6) ...... 29   3.10   Bijdrageregeling (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 8) ................... 31   3.10.1   Verplichte activiteiten ........................................................................ 31   3.10.2   Niet verplicht aanbod ......................................................................... 34   3.10.3   Wijze van betaling ............................................................................. 37   3.10.4   Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden?.............................. 37   3.11   Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 9)............................................................................. 38   3.12   Vrijwilligers ............................................................................................ 38   3.13   Welzijnsbeleid ........................................................................................ 39   3.13.1   Preventie ......................................................................................... 39   3.13.2   Verkeersveiligheid ............................................................................. 39   3.13.3   Medicatie ......................................................................................... 40   3.13.4   Stappenplan bij ongeval of ziekte ........................................................ 40   3.13.5   Roken is verboden op school!.............................................................. 41   3.14   Leefregels.............................................................................................. 41   3.14.1   Gedragsregels................................................................................... 41   3.14.2   Kleding ............................................................................................ 42   3.14.3   Persoonlijke bezittingen ..................................................................... 42   3.14.4   Milieu op school ................................................................................ 42   3.14.5   Eerbied voor materiaal ....................................................................... 43   3.14.6   Afspraken rond pesten ....................................................................... 43   3.15   Bewegingsopvoeding ............................................................................... 43  

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

4


3.16 Moet mijn kind zindelijk zijn in de kleuterklas?............................................ 44   3.17   Opvang ................................................................................................. 44   3.17.1   Morgenopvang .................................................................................. 44   3.17.2   Middagopvang .................................................................................. 44   3.17.3   Avondopvang.................................................................................... 45   3.18   Revalidatie / Logopedie ........................................................................... 46   3.19   Privacy .................................................................................................. 46   3.20   Infobrochure onderwijsregelgeving............................................................ 46   4   Index .......................................................... Fout!Bladwijzer niet gedefinieerd.  

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

5


Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar is er wel nauw mee verbonden, daarom worden ze hier toch opgenomen. In het tweede deel vind je het pedagogisch project. In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat bestaat uit de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, onderwijs aan huis, orde- en tuchtmaatregelen, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, leefregels, revalidatie en privacy. De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden aan de ouders voorgelegd, die moeten zich opnieuw akkoord verklaren met het gewijzigde schoolreglement. Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.

Wij hopen op een goede samenwerking! De directie en het schoolteam

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut

6


1

INFORMATIE

Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad. 1.1

Contact met de school

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens. Aarzel niet om ons te contacteren. Directeur

Naam: Mevr. Chris Claeys Telefoon:050/33 19 43 e-mail: info@basisschoolsintjozef.be

Secretariaat

Naam: Mevr. Veerle Loccufier & Mevr. Ann Devisscher Telefoon: 050/33 19 43 e-mail:veerle.loccufier@gmail.com ann.devisscher@sintjozefbrugge.be

Zorgcoördinator

Naam: Mevr. Annelies Isebaert Telefoon: 050/33 19 43 e-mail: info@basisschoolsintjozef.be

Schoolstructuur Lagere School: Aanbod: basisonderwijs Zilverstraat 26 – 8000 Brugge Niveaus: kleuterschool en lagere school

Telefoon: 050/ 33 19 43 Adres vestigingsplaats: Kleuterschool Giststraat 1 – 8000 Brugge Telefoon vestigingsplaats: 050/33 19 43 Adres vestigingsplaats: Kleuterschool Annuntiatenstraat 54b – 8000 Brugge Telefoon vestigingsplaats:

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

7


050/33 59 69 Scholengemeenschap Gruuthuse Dhr. Rosseel Marnix Kortrijksestraat 47 G 8020 Oostkamp Schoolbestuur Voorzitter: Dhr. AdhĂŠmar Devlieghere Adres: Boudewijnlaan 8 8020 Oostkamp Website van de school

www.basisschoolsintjozef.be

Interne / diocesane beroepscommissie in geval van tucht

Secretariaat Basisonderwijs E.H. Filip De Bruyne Baron Ruzettelaan 435 8310 Brugge

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

8


1.2

Organisatie van de school

Hier vind je praktische informatie over onze school. De school is open van 7.15 uur tot 18.00 uur. In de Annuntiatenstraat op woensdag van 7.15 uur– 12.00 uur

Schooluren In de kleuterschool begint de dag met een onthaal, waarnemingsoefeningen, gesprekken en dagafspraken. Het onthaalmoment moeten missen is niet leuk. Ook in de kleuterschool is het belangrijk dat de begin- en einduren worden gerespecteerd.

De lessen beginnen stipt om 8.30 uur en eindigen om 16.00 uur. Op vrijdag eindigen de lessen om 15.10 uur. De middagpauze begint om 11.35 uur en eindigt om 13.15 uur. Wie naar huis gaat om te eten, verwachten wij terug tegen 13 uur.

Wanneer de lagere schoolkinderen te laat komen, dan missen ze belangrijke momenten, ze riskeren niet in orde te zijn met veel zaken. Dit is zeer vervelend voor de leerlingen, voor de klas en voor de leerkracht. Daarom dringen we dus aan de kinderen tijdig naar school te laten vertrekken of naar school te brengen. Wij organiseren voor- en naschoolse en middagopvang. - Voor- en naschoolse opvang

Uren: van 7.15 uur tot 8.15 uur en van 16.15 uur tot 18.00 uur. Op vrijdag van 15.25 uur tot 18.00 uur. Plaats: in de kleuterscholen van de Giststraat (ook voor de kinderen van de lagere school) en de Annuntiatenstraat Vergoeding: per kwartier Per kind: € 0,31 Voor 2 kinderen: € 0,50 Voor 3 kinderen: €0,63 Voor de woensdagnamiddag: Zilverstraat en Giststraat: € 0,31/kwartier

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

9


- Middagopvang

Uren: van 11.35 uur tot 13.00 uur Plaats:In de lagere school van de Zilverstraat (ook voor de kleuters van de Giststraat) en in de kleuterschool van de Annuntiatenstraat. Op woensdag is er geen middagopvang in de Annuntiatenstraat. Vergoeding: € 0,72/ dag

Vakanties:

Herfstvakantie: van 26 oktober tot en met 3 november 2013 Kerstvakantie: van 21 december tot en met 5 januari 2014 Krokusvakantie:van 1 maart tot en met 9 maart 2014 Paasvakantie: van 5 april tot en met 21 april 2014 Zomervakantie: van 30 juni tot en met 31 augustus 2014

Vrije dagen:

- Maandag 7 oktober 2013 - Maandag 11 november 2013: Wapenstilstand - Donderdag 1 mei 2014: Feest van de Arbeid - Vrijdag 2 mei 2014: extra vrije dag - Donderdag 29 mei 2014: Hemelvaartdag - Vrijdag 30 mei 2014 - Maandag 9 juni 2014

Pedagogische studiedagen:

- Woensdag 2 oktober 2013 - Vrijdag 7 februari 2014

Huiswerk De leerkracht geeft oefeningen mee zodat de kinderen de leerstof verder kunnen verwerken. Zo kan u als ouder ook volgen waarmee uw kind in klas bezig is. Probeer de kinderen het huiswerk zelfstandig te laten maken. Wanneer u toch een handje toegestoken hebt, is het zinvol om dat via een kleine nota aan de juf of meester te laten weten. Extra oefeningen zijn voorzien op de website op de pagina “digitaal”. Agenda van uw kind De kleuterjuffen gebruiken een heen-en-weermapje. In de lagere school wordt de schoolagenda meestal dagelijks

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

10


meegegeven met de kinderen. Niet alleen het huiswerk en de lessen maar ook de activiteiten, vrije dagen en opmerkingen worden erin genoteerd. Als ouder is het interessant om dan ook elke dag een blik in hun agenda te werpen en voor gezien te tekenen. Rapporteren over uw kind

Net voor de kerstvakantie, net voor de paasvakantie en op het einde van het schooljaar worden er toetsen georganiseerd. Net voor Pasen komen enkel wiskunde en taal aan bod. Het rapport wordt net voor de vakantie meegegeven en kan tijdens het oudercontact besproken worden. Omdat we het zinvol vinden dat u de evolutie van uw kind kan volgen, geven we wekelijks ook een weekkaart mee waar attitudes en toetsen in opgenomen zijn.

Oudercontacten

Kleuterschool Annuntiatenstraat: Dinsdag 3 december 2013 van 16.00 tot 18.00 Donderdag 5 juni 2014 van 16.00 tot 18.00 Kleuterschool Giststraat Donderdag 19 december 2013 van 16.00 tot 18.00 Donderdag 26 juni 2014 van 16.00 tot 18.00 Lagere school Zilverstraat Donderdag 19 december 2013 van 16.00 tot 18.00 Donderdag 3 april 2014 van 16.00 tot 18.00 Donderdag 26 juni 2014 van 16.00 tot 18.00

Kindvolgsysteem De school volgt de kinderen van de start in de peuterklas tot het einde van het zesde leerjaar. In dit systeem worden fiches opgemaakt die het kind op een objectieve en globale manier volgen door de schoolcarrière heen. Bewegingsopvoeding We hebben al jaren al het mogelijke gedaan om de leerlingen van de lagere school wekelijks zwemmen te laten volgen. (De derde graad gaat om de 14 dagen zwemmen.) De kinderen appreciëren dit initiatief ten zeerste. De zwemlessen kaderen in de bewegingsopvoeding die op zijn beurt behoort tot het domein van de muzische activiteiten. Het wettelijk bepaald lessenrooster, waartoe de lessen lichamelijke opvoeding behoren, moet door alle lagere schoolkinderen gevolgd worden. Wie de gymles of de zwemles om de één of andere medische reden (vb. astmapatiënten ooraandoening) nooit kan volgen, moet bij het begin van het schooljaar een doktersattest voorleggen aan de titularis van zijn klas. Wie eenmalig de gym- of zwemles niet kan volgen kan dit via

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

11


een nota in hun agenda noteren. De gymles en de zwemles kaderen in het wettelijk lessenrooster en het wettelijk aanwezig zijn op school. Dit betekent dat alle leerplichtige leerlingen ook bij niet– zwemmen tijdens deze lessen op school aanwezig moeten zijn. Gymlessen

Kleding: gymschoenen of sportschoenen (geen zwarte zool) Korte broek T-shirt met schoollogo, op school te verkrijgen. Liefst aan te schaffen in de eerste week van september. Prijs : € 7,50

Zwemmen

Op dinsdagmorgen gaan het 1L en het 2L zwemmen in het Provinciaal Olympisch Zwembad (€ 3,25 per zwembeurt busrit inbegrepen). Op maandagmorgen gaat het 3L en het 4L zwemmen in het Guilinizwembad (€ 1 per zwembeurt) Op donderdagmorgen gaat het 5L en het 6L om de 14 dagen zwemmen in het Guilinizwembad. Voor de leerlingen van het 6de leerjaar is de zwembeurt gratis. De leerlingen van het 5L betalen € 1 per zwembeurt. In het zwembad dragen de jongens een zwembroek (aansluitend en geen zwemshort of bermuda) en de meisjes een badpak. Dit om problemen tijdens het duiken te vermijden. Om de 14 dagen gaan de kleuters van het 2de en 3de kleuter op dinsdagmorgen zwemmen in het Provinciaal Olympisch Zwembad. (€ 3,25 per zwembeurt, busrit inbegrepen)

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

12


1.3

Samenwerking

Met de ouders

Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleerkracht. We organiseren ook oudercontact. (Zie ook engagementverklaring.) Ook bij de leden van onze schoolraad of het oudercomité kan je steeds terecht. Contact

Contactpersoon voor een afspraak: De directie: Mevr. Chris Claeys Wijze waarop de school contact opneemt: persoonlijk gesprek (occasioneel aan de schoolpoort of via een afspraak), telefonisch, via een brief of via mail. 050/33 19 43 info@basisschoolsintjozef.be

Schoolraad

Contactpersoon: Dhr. Stefaan Lecomte stefaan.lecomte@telenet.be

Oudercomité

Contactpersoon: Dhr. Koen Demeyere 0475/75 17 97 k.demeyere@skynet.be

Ouderbetrokkenheid vinden wij zeer belangrijk. Soms vragen we hulp om een bezoek veiliger te maken (wandelen naar de bib met de kleuters, begeleiding naar het museum, ...). Het niveaulezen is enkel zinvol als er voldoende begeleiders zijn. Daarom schakelen we steeds (groot)ouders in. Uitzonderlijk vragen we ouders om kinderen te vervoeren met de eigen wagen omdat het bezoek moeilijk te organiseren is met bussen. Ouders die op regelmatige basis organisatorisch willen helpen kunnen lid worden van het oudercomité. Jaarlijks zijn er enkele avondvergaderingen (19.30 uur - 21.30 uur) waar we de activiteiten die het oudercomité ondersteunt voorbereiden. Activiteiten: Eerste schooldag, braderie, schoolfeest, grootoudersfeest, koekjesverkoop, ... Het oudercomité ondersteunt op deze activiteiten door mee in te staan voor bar, verkopen van kaartjes, helpen opruimen, soep maken en uitdelen aan grootouders, ... De school is ook altijd heel blij als ouders praktische klussen op zich nemen. Het verwijderen van kapstokken in de kleuterklassen, het vernieuwen van het speeltuintje, boodschappen in voorbereiding van een activiteit, ... Met de opbrengst van de activiteiten ondersteunt het oudercomité

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

13


de schoolwerking: Als de bosklassen georganiseerd worden, betaalt het oudercomité voor alle leerlingen het vervoer. De vernieuwing van de zandbakken (zowel het werk als het materiaal) in het speeltuintje van de Giststraat werd uitgevoerd door ouders tijdens 2 opendeurdagen. Met de opbrengst van de koekjesverkoop koopt het oudercomité didactisch materiaal voor de klassen. ... Voelt u zich geroepen om ook lid te worden van het oudercomité, aarzel dan niet en geef uw naam op. Met externen

Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB)

CLB Brugge(n) Vestiging Legeweg 83A 8200 Brugge telefoon : 050 440 220 fax : 050 450 791 e-mail brugge2@clbbrugge.be website www.clbbrugge.be Contactgegevens begeleider CLB: Mevr. Ilse Vermeersch Contactgegevens arts CLB: Mevr. Liesbet Smedts Contactgegevens verpleegster: Mevr. Karen Michielssens Contactgegevens psycholoog CLB: Dhr. Bart Marrannes

Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2. Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind (Zie ook engagementsverklaring). Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet. Nuttige adressen -Lokaal Overlegplatform

LOP Brugge - Dhr Jacky Deblaere 0479/98.97.36 jacky.deblaere@ond.vlaanderen.be

-Commissie inzake Leerlingenrechten

-Commissie Zorgvuldig Bestuur

Adres: Commissie inzake Leerlingenrechten t.a.v. Daphne Rombauts (Basisonderwijs) H. Consciencegebouw 2A25 Koning Albert-II laan 15, 1210 Brussel Adres: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming AGODI t.a.v Marleen Broucke

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

14


Adviseur Kamer 1C 24 Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

15


2

ONS PEDAGOGISCH PROJECT

Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en deze meedragen. Hieronder vindt u een korte beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project. U kunt steeds terecht bij de directie voor verdere informatie. 2.1

Onze christelijke identiteit

Wij zijn een katholieke school en willen pedagogisch verantwoord en kwaliteitsvol onderwijs aanbieden. Onze inspiratie vinden wij in het evangelie, het leven van Jezus. Wij willen ons ten volle inzetten om aan verbondenheid te werken: de verbondenheid met zichzelf, de anderen, de wereld en het mysterie. Wij zijn ervan overtuigd dat je dat niet enkel met speciale activiteiten of momenten kan realiseren maar dat het dag in dag uit aan bod moet komen. Toch gaan wij die speciale momenten niet uit de weg. De kinderen worden regelmatig uitgenodigd op een viering of een eucharistieviering. Ook speciale acties zoals de vredesweek, de Damiaanactie, Broederlijk Delen, Missio, ... krijgen een plaats in onze schoolwerking. 2.2

Een zorgende school

We streven ernaar om alle kinderen een brede zorg aan te bieden. Vanzelfsprekend besteden we aandacht aan de gewone zorgvragen: nog even wat extra uitleg, een taak voor als je klaar bent met een werk, een troostend woord bij verdriet, een pluim of applaus bij succes, ... Maar ook de kinderen van wie het leerproces anders verloopt, zowel trager als sneller, verdienen zeker onze aandacht. Samen met de klasleerkracht, de zorgleerkracht, de zorgcoördinator, de directie en CLB proberen we een oplossing te zoeken. Eventueel nemen we ook contact op met andere experten. U als ouder wordt vanzelfsprekend op de hoogte gebracht en uitgenodigd om mee te denken. 2.3

Kennis verwerven

Als school willen wij naar de beste aanpak zoeken om het leren van kinderen te begeleiden. Dat betekent onder andere dat kinderen zelf actief betrokken zijn in hun leren, dat de leerstof zoveel mogelijk contextgebonden aangeboden wordt en dat er een logische samenhang te vinden is in het aanbod. Wij proberen steeds aan te sluiten bij wat kinderen reeds kennen en kunnen, om hen van daaruit nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden te laten uitbouwen. Vanzelfsprekend besteden we ook aandacht aan het “leren leren” zodat kinderen zelfstandig inhouden en vaardigheden kunnen verwerven met het oog op de overgang naar de secundaire school en hun verdere leven.

2.4

Beweging en sport

Onze school wil meer dan kennis overdragen. Sport, beweging en expressie worden zeker niet uit het oog verloren. In de lagere school gaan de kinderen wekelijks zwemmen, de kleuters om de twee weken. Elke klas krijgt ook wekelijks een les bewegingsopvoeding. We organiseren sportdagen en nemen deel aan naschools sporten

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

16


op woensdagnamiddag. Zo streven we een harmonische ontwikkeling van de kinderen na. 2.5

Sociale vaardigheden

Naast kennis worden sociale vaardigheden meer en meer belangrijk. Net zomin dat je van de kinderen kunt verwachten dat ze zomaar kunnen cijferen of een atlas kunnen hanteren, mogen wij als volwassenen niet verwachten dat kinderen zomaar sociaal vaardig worden en zijn. Ze moeten hun plaatsje in de wereld verkennen en dat ook steeds ruimer proberen te maken. Af en toe worden kinderen met problemen geconfronteerd. Die leren aanpakken en er niet voor vluchten, voor jezelf opkomen zonder de ander van zijn of haar stekje te beroven ... deze vaardigheden komen in onze schoolwerking ruim aan bod. Zowel binnen als buiten de school worden leerlingen met pesten geconfronteerd. Wij willen onze ogen daar niet voor sluiten en op zijn minst een luisterend oor en een helpende hand bieden. Samen met de kinderen op zoek gaan naar een oplossing behoort zeker tot onze verantwoordelijkheid van opvoeders. 2.6

Een creatieve school

Creativiteit komt niet enkel in de lessen knutselen, tekenen of drama aan bod. Ook oefeningen van taal en rekenen kan je door het hanteren van je creativiteit sneller oplossen. We proberen kinderen zoveel mogelijk succeservaringen te laten opdoen. In heel wat lessen waar creativiteit aan bod komt, slagen kinderen daar ook vaak in. 2.7

Functioneren in een technische wereld.

We leren kinderen op een verantwoorde, gezonde manier omgaan met techniek en besteden vooral aandacht aan het leefmilieu en de meerwaarde die de techniek aan het leven van de mens kunnen geven. We willen de kleuters en de leerlingen een houding aanleren van respect voor de natuur, de leefwereld en het milieubehoud in een steeds sterker ontwikkelde technische wereld. 2.8

Onze school als gemeenschap en als organisatie

We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. We respecteren ieders verantwoordelijkheid. Onze school wordt gedragen door het hele team onder de leiding van de directie. We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en verbetering. We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met: •

de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van uw kinderen. Daarom streven we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school;

•

het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijk draagt voor het beleid van de school;

•

externe begeleiders die ons ondersteunen , vormen en ons helpen bij onze professionalisering.

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

17


•

de kerkgemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de school gewerkt wordt.

•

de lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht.

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

18


3

HET REGLEMENT

3.1

Engagementsverklaring

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van jullie. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven. Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan. Een intense samenwerking tussen onze school en ouders: afspraken oudercontact. Jullie ouders en onze school zijn partners in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we een openklasdag op donderdag 29 augustus 2013 van 16.00 tot 18.00 in alle afdelingen. We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we schriftelijk via de heen- en weerschriftjes, de agenda en de weekrapporten. We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we je weten op welke data die doorgaan. Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien je niet op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn. Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind. Dat doe je via de directie of je kan de leerkracht aanspreken buiten de klasuren. Wij verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. je kind. Wij verwachten dat je zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. Wij engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van je kind. Aanwezig zijn op school en op tijd komen. Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid. De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Daartoe moeten wij de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB. Te laat komen kan niet! De school begint om 8.30 uur en eindigt om 16.00 uur (op vrijdag om 15.10 uur) .Wij verwachten dat je kind dagelijks en op tijd op school is. Kinderen die te laat toekomen melden zich aan bij de klasleerkracht. Wij verwachten dat je ons voor 9 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind.

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

19


Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. Je kan je niet onttrekken aan deze begeleiding. Wij zullen op de volgende wijze samenwerken met je en met het CLB : vanaf 10 halve dagen problematische afwezigheid, maakt de directie een dossier op en stuurt dat door naar het CLB. U wordt daarvan op de hoogte gebracht. Het is mogelijk dat het CLB u achteraf contacteert via mail of telefonisch. Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.

Individuele leerlingenbegeleiding. Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg. We zullen in overleg met je als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij van je als ouder verwachten. Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal. Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. We verwachten dat ouders positief staan tegenover de activiteiten, de extra initiatieven of de maatregelen die de school organiseert om de taalachterstand weg te werken. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan ondermeer door: -

Zelf Nederlandse lessen te volgen. Je kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen. Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van je kind bij het maken van zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen, … (bv. kind in de studie laten blijven, een Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, …) Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is. (volgens de gemeentelijke regels). Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging. Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub. Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep. Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, plastische kunsten, …) Je kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem over te praten. Je kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren. Je kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen. Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

20


-

Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze je kind zelf te laten lezen. Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met je kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders Je kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes. Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten. Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen.

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

21


3.2

Inschrijven van leerlingen (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 3)

Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze website, schoolbrochure, folders, … Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer het kind wordt uitgesloten van de school. Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar. Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het nietakkoord van een van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan. Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind.

3.2.1

Aanmelden en inschrijven

Onze school werkt met voorrangsperiodes. We hebben een voorrangsperiode voor leerlingen van dezelfde leefeenheid, kinderen van personeel en voor het systeem van dubbele contingentering. Tot slot voorzien we ook een periode voor leerlingen die geen gebruik maken van de voorrangsgroepen. De juiste data vindt u in onze schoolbrochure, op onze website, … 3.2.2

Weigeren

Onze school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling en het aantal beschikbare plaatsen kan je opvragen bij de directie. Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd. Elke geweigerde leerling krijgt een weigeringdocument en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de eerste schooldag van september volgend op het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Heeft je kind een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs (type 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7) dan zullen wij je kind inschrijven onder de ontbindende voorwaarde van onvoldoende draagkracht. De school onderzoekt, samen met de ouders en het CLB, of ze de nodige ondersteuning kan bieden aan dit kind op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Na het onderzoek wordt de beslissing schriftelijk of via elektronische drager binnen 4 kalenderdagen aan de ouders bezorgd. De ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur door de directeur. Onze school werkt in een gemeente met een LOP en moet haar gemotiveerde beslissing ook binnen dezelfde termijn overmaken aan de voorzitter van het LOP. Het LOP zal automatisch bemiddelen om een nieuwe school te vinden voor de betrokken leerling.

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

22


3.2.3

Doorlopen van inschrijving

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in Basisschool Sint-Jozefsinstituut. 3.2.4

Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar

Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. (Kijk in de infobrochure onderwijsregelgeving punt 3.1 om meer te weten te komen over deze voorwaarden.)

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

23


3.3

Ouderlijk gezag

3.3.1

Zorg en aandacht voor het kind

Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden. 3.3.2

Neutrale houding tegenover de ouders

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. 3.3.3

Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. - Afspraken i.v.m. de agenda, brieven, …: Brieven worden, indien gewenst, dubbel meegegeven - Afspraken in verband met oudercontact: Beide ouders zijn welkom op het oudercontact. Indien gewenst kan er een dubbele afspraak gemaakt worden. - Het opstellen van documenten op vraag van een advocaat of door één van de ouders tijdens een echtscheidingsprocedure: “Indien het verzoek uitgaat van een advocaat van een van de ouders kan de verantwoordelijke voor de verwerking ervan uitgaan dat er sprake is van een procedure tot echtscheiding, minstens van een verstoorde huwelijksrelatie. In een precaire context zoals deze is het veelal zo dat de in onmin levende echtgenoten hun recht op informatie over en inzage in de gegevens van hun kinderen gaan opeisen bij de voor de verwerking verantwoordelijke (in casu de onderwijsinstantie) voor minder serene doeleinden dan waarvoor die rechten zijn geconcipieerd geworden, met name om (de gegevens van) de minderjarige kinderen uit te spelen tegen de andere echtgenoot in plaats van ze aan te wenden in hun belang. Indien de onderwijsinstantie het verzoek kennelijk strijdig acht met het belang van de leerling, of indien de leerling zich verzet tegen het verzoek en de onderwijsinstantie in het belang van de leerling oordeelt dat dit verzet verantwoord is, moet het verzoek afgewezen worden.” 3.3.4

Co-schoolschap

Dit is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke ouder het verblijft. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap.

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

24


3.4

Organisatie van de leerlingengroepen

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind. Het is de school die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum).

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

25


3.5

Afwezigheden (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 4)

3.5.1

Wegens ziekte

-

Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.

-

Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.

-

Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.

-

Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk. En bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. 3.5.2

Andere afwezigheden

Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier afwezigheid wegens: -

het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloeden aanverwant tot en met de tweede graad;

-

het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties;

-

de deelname aan time-out-projecten;

-

in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. De directeur beslist zelf over het aantal gewettigde afwezigheden om persoonlijke redenen zonder rekening te moeten houden met een van overheidswege opgelegd plafond.

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni. Om luxe-verzuim tegen te gaan is een medisch attest vereist voor de afwezigheid onmiddellijk voor of onmiddellijk na een vakantieperiode. 3.5.3

Problematische afwezigheden

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar. (Zie ook de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.) De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na meer dan 10 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Na 30 halve dagen problematische afwezigheden wordt het Agentschap voor Onderwijsdiensten verwittigd.

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

26


3.6

Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-muros activiteiten)

3.6.1

Eéndaagse uitstappen

-

Doel: Bereiken van de eindtermen door de realiteit te beschouwen.

-

Aanbod: sportdag, schoolreis, stadsverkenning, …

De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor deelname aan de ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

3.6.2

Meerdaagse uitstappen

-

Doel: Bereiken van de eindtermen door de realiteit te beschouwen.

-

Aanbod: Tweejaarlijkse bosklassen voor het 5L en het 6L (04-05-2015 tot 08-052015)

Bij een meerdaagse extra-muros-activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extramuros-activiteiten. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

27


Getuigschrift basisonderwijs (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 7)

3.7

De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs zullen voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift behalen en welke niet. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die in voldoende mate de leerplandoelen hebben bereikt. De leerlingen die geen getuigschrift behalen, krijgen een attest met de vermelding dat ze het laatste jaar de lessen regelmatig hebben gevolgd. In dit attest geeft de klassenraad de motivatie waarom geen getuigschrift wordt toegekend. De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria: -

De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar;

-

De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar;

-

De gegevens uit het LVS;

-

Het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal lestijden heeft gegeven aan de leerling.

De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag. Beroepsprocedure: -

De ouders kunnen binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van de beslissing een beroep indienen bij de directie.

-

De directie roept binnen drie werkdagen de klassenraad opnieuw bijeen.

-

De genomen beslissing wordt opnieuw bekeken.

-

De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de nieuwe beslissing.

-

Als de betwisting blijft bestaan, kunnen de ouders binnen zeven kalenderdagen een aangetekend beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. (Zie punt 1 Contact met de school)

-

Het schoolbestuur beslist of de klassenraad opnieuw wordt samengeroepen.

-

De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht.

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

28


Onderwijs aan huis (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 5)

3.8

Als een kind meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte kunnen de ouders een schriftelijke aanvraag indienen voor onderwijs aan huis. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om dit kind 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. Eventueel neemt de school in overleg met de ouders contact op met de vzw Bednet. De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie. Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen dergelijke aanvraag indienen, maar voor deze kinderen gelden er andere voorwaarden.

Orde- en tuchtmaatregelen (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 6)

3.9

Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op. Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Mogelijke ordemaatregelen zijn: -

een verwittiging in de agenda;

-

een strafwerk;

-

een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie.

Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van de leerling, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: -

een schorsing van één dag;

-

een schorsing van meerdere dagen;

-

een uitsluiting.

Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van meer dan één dag of tot uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd: 1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. 2. De leerling, zijn ouders en eventueel een raadsman worden uitgenodigd voor een gesprek met het schoolbestuur/de directeur. De uitnodiging moet minstens vijf dagen vooraf bezorgd worden aan de ouders. 3. Intussen hebben de ouders en hun raadsman inzage in het tuchtdossier. 4. Na het gesprek neemt het schoolbestuur/de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf werkdagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. Beroepsprocedure: 1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie (zie punt 3 samenwerking).

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

29


2. De beroepscommissie komt samen vijf werkdagen na ontvangst van het beroep. De leerling en de ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze beroepscommissie. 3. Intussen hebben de ouders inzage in het dossier. 4. De beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf werkdagen per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen. Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing. Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven.

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

30


3.10

Bijdrageregeling (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 8)

Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven. Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Nietverplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maken ouders er gebruik van, dan moeten ze er wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder. De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. 3.10.1

Verplichte activiteiten

VERPLICHTE ACTIVITEITEN KLEUTERS Dit is een lijst van mogelijke uitstappen. Elk jaar komt er een groot aanbod op ons af en soms kiezen wij uiteindelijk voor andere activiteiten dan diegene die hieronder opgesomd zijn. In elk geval zullen wij de maximumfactuur respecteren en zal een kleuter meerdere uitstappen of activiteiten meemaken. zwemmen

17 X

€ 3,25

€ 55,25

toneel

1X

€5

€5

film

1X

€5

€5

bosuitstap

1X

€5

€5

kinderboerderij

1X

€5

€5

sportdag/schoolreis

1X

€18

€18

TOTAAL

€93,25

VAN DEZE UITGAVEN ZAL SLECHTS EEN BEPERKT DEEL BETAALD MOETEN WORDEN DOOR DE OUDERS (MAXIMUMFACTUUR) KLEUTERS TWEE- EN DRIEJARIGEN: 25 EURO KLEUTERS VIERJARIGEN: 35 EURO KLEUTERS VIJFJARIGEN: 40 EURO We werken in onze kleuterschool met gemengde leeftijdsgroepen. De kinderen zullen, naar gelang hun leeftijd, meer of minder betalen voor dezelfde activiteiten, ook al zitten ze in dezelfde klas. Voor het berekenen van de leeftijd wordt gekeken naar de leeftijd die de kleuter zal bereiken tijdens het jaar waarin het schooljaar aanvangt. De bedragen worden berekend op basis van de werkelijke kostprijs.

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

31


1e & 2e LEERJAAR Dit is een lijst van mogelijke uitstappen. Elk jaar komt er een groot aanbod op ons af en soms kiezen wij uiteindelijk voor andere activiteiten dan diegene die hieronder opgesomd zijn. In elk geval zullen wij de maximumfactuur (€70) respecteren en zal uw zoon of dochter meerdere uitstappen of activiteiten meemaken. zwemmen

34 X

€ 3,25

€ 110,50

toneel

1X

€5

€5

film

1X

€5

€5

bosuitstap

1X

€5

€5

kinderboerderij

1X

€5

€5

sportdag

1X

€18

€18

sportdag

1X

€0

€0

schoolreis )

1X

€18

€18

gym-T-shirt

1X

€7,50

€7,50

TOTAAL

€174,00

3e & 4e LEERJAAR Dit is een lijst van mogelijke uitstappen. Elk jaar komt er een groot aanbod op ons af en soms kiezen wij uiteindelijk voor andere activiteiten dan diegene die hieronder opgesomd zijn. In elk geval zullen wij de maximumfactuur (€ 70) respecteren en zal uw zoon of dochter meerdere uitstappen of activiteiten meemaken.

zwemmen

34 X

€1

€ 34

toneel

1X

€5

€5

film

1X

€5

€5

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

32


bosuitstap

1X

€5

€5

kinderboerderij

1X

€5

€5

sportdag

1X

€18

€18

sportdag

1X

€0

€0

schoolreis

1X

€18

€18

gym-T-shirt

1X

€7,50

€7,50

TOTAAL

€97,50

5e LEERJAAR Dit is een lijst van mogelijke uitstappen. Elk jaar komt er een groot aanbod op ons af en soms kiezen wij uiteindelijk voor andere activiteiten dan diegene die hieronder opgesomd zijn. In elk geval zullen wij de maximumfactuur (€ 70) respecteren en zal uw zoon of dochter meerdere uitstappen of activiteiten meemaken.

zwemmen

17 X

€1

€ 17

toneel

1X

€5

€5

film

1X

€5

€5

TOBO

1X

€3

€3

sportdag

1X

€18

€18

sportdag

1X

€0

€0

schoolreis

1X

€18

€18

gym-T-shirt

1X

€7,50

€7,50

TOTAAL

€73,50

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

33


6e LEERJAAR Dit is een lijst van mogelijke uitstappen. Elk jaar komt er een groot aanbod op ons af en soms kiezen wij uiteindelijk voor andere activiteiten dan diegene die hieronder opgesomd zijn. In elk geval zullen wij de maximumfactuur (€ 70) respecteren en zal uw zoon of dochter meerdere uitstappen of activiteiten meemaken. Zwemmen is gratis voor de leerlingen van het 6e leerjaar.

zwemmen

17 X

€0

€0

toneel

1X

€5

€5

film

1X

€5

€5

TOBO

1X

€3

€3

sportdag

1X

€18

€18

sportdag

1X

€0

€0

schoolreis

1x

€ 18

€ 18

gym-T-shirt

1X

€7,50

€7,50

TOTAAL

3.10.2

€56,50

Niet verplicht aanbod

NIET VERPLICHT AANBOD MAALTIJDEN

Warme maaltijd met toezicht

Kleuters

€ 3,72

1e, 2e en 3e leerjaar

€ 4,32

In de kleuterschool van de Annuntiatenstraat is er geen mogelijkheid om een warme maaltijd te bekomen.

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

34


4e, 5e en 6e leerjaar

€ 4,52

Lunch: catering (ongezoet fruitsap of soep, gekoeld water, energiekosten, schoonmaak en bediening) en 90 minuten opvang (in de eetzaal en op de speelplaats)

Kleuters

€ 1,02

1e, 2e en 3e leerjaar

€ 1,02

Dit wordt als één pakket aangeboden.

4e, 5e en 6e leerjaar

€ 1,02

Om u een fiscaal attest voor de opvang te kunnen geven, splitsen wij het bedrag. Vandaar dat op de maandelijkse rekening de opvang en de catering afzonderlijk aangerekend worden. Wij rekenen € 0,72 voor opvang tijdens de lunch. Dagelijkse melk

€ 0,29

Ongezoet fruitsapje

€ 0,30

TIJDSCHRIFTEN Dopido

Peuters + 1e kleuter

€ 30

Dokadi

2e kleuter

€ 30

Doremi

3e kleuter

€ 30

Zonnekind

1e en 2e leerjaar

€ 35

Zonnestraal

3e en 4e leerjaar

€ 35

Leeskriebel

3e en 4e leerjaar

€ 25

Zonneland

5e en 6e leerjaar

€ 35

Vlaamse Filmpjes

5e en 6e leerjaar

€ 30

STUDIE (per aanwezigheid)

enig kind van het gezin

€ 1,25

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

35


2 kinderen van hetzelfde gezin

€ 2,00

3 kinderen van hetzelfde gezin

€ 2,50

enig kind van het gezin

€ 1,25/uur

OPVANG Voor- en naschoolse opvang

Wordt per kwartier (€ 0,31) verrekend.

2 kinderen van hetzelfde gezin

€ 2,00/uur Wordt per kwartier (€ 0,50) verrekend.

3 of meer kinderen van hetzelfde gezin

€ 2,50/uur Wordt per kwartier (€ 0,63) verrekend.

Woensdagnamiddag

met drankje

€4

Lidgeld oudercomité

steunend lid

€ 10

Meerdaagse uitstappen

Prijs

Max. € 405 per kind voor volledige duur lager onderwijs ...

1ste leerjaar

2de leerjaar

3de leerjaar

4de leerjaar

5de leerjaar: bosklassen

€ 190

6de leerjaar: bosklassen

€ 190

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

36


3.10.3

Wijze van betaling

Ouders krijgen maandelijks een rekening. We verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 14 dagen na verzending. Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. 3.10.4

Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden?

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag. Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiĂŤle problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. Bij afwezigheden en afzeggingen kunnen de gemaakte kosten aangerekend worden.

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

37


3.11

Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 9)

Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld in de nieuwsbrief en tijdens het jaarlijkse schoolfeest. 3.12

Vrijwilligers

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen. Organisatie De VZW Vrije Basisscholen Gruuthuse, Kortrijksestraat 47 G, 8020 Oostkamp Maatschappelijk doel: Onderwijs De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij AXA Belgium met het polisnummer 24000977 Een bijkomende verzekering tot dekking van de lichamelijke schade tijdens de uitvoering van een vrijwilligersactiviteit of op weg van en naar de activiteit werd afgesloten AXA Belgium met het polisnummer 24000977 Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd.

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

38


3.13

Welzijnsbeleid

3.13.1

Preventie

-

-

3.13.2

-

Verwachtingen naar de ouders: o

Zieke kinderen blijven best thuis om verzorgd te worden. Als kinderen op school ziek worden, telefoneren we naar de ouders. We waarderen het dat u als ouder een oplossing zoekt om de kinderen zo snel mogelijk op te halen.

o

Indien uw kind een besmettelijke ziekte heeft, mag het niet naar school komen. Daarbij denken we bv. aan waterpokken. Gelieve de school zo snel mogelijk daarvan te verwittigen.

o

We zouden het waarderen dat u de school op de hoogte brengt als uw kind luizen heeft. Dan kunnen we de andere kinderen uit de klas en hun ouders verwittigen.

o

Op school hebben we een gezondheidsbeleid uitgeschreven. Ook de lunch die u meegeeft houden we graag gezond.

o

Een traktaat voor de klas bij een verjaardag hoeft echt niet. Indien u dat echter wel wenst te doen dan waarderen we een gezonde versie.

o

De school biedt op dinsdag gedurende 30 schoolweken gratis een stuk fruit (Tutti Frutti) aan. Zo’n abonnement kost normaal gezien € 6. Door de subsidie van de Europese Commissie kost het abonnement slechts € 2. Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken zal de school dit abonnement betalen voor alle kinderen die in september ingeschreven zijn.

Verwachtingen naar de kinderen: o

We proberen koeken met chocolade en snoep op school te vermijden.

o

De school biedt op dinsdag gedurende 30 schoolweken gratis een stuk fruit (Tutti Frutti) aan. Geniet van elk stuk fruit.

o

Het internet is voor kinderen en jongeren gewoonweg onmisbaar. Ze zoeken er informatie over alles wat hen bezighoudt, spelen coole games, maken een eigen profiel aan, sturen leuke foto’s door en chatten met oude en nieuwe vrienden. Wij proberen tijdens de lessen uit te wisselen over de vele mogelijkheden op internet. Onze doelstellingen daarbij zijn: het zich eigen maken van netetiquette, het inzien van de risico’s van bepaald gedrag op het internet, het weerbaar maken tegen mogelijk negatieve ervaringen en het reflecteren over het eigen gedrag op het internet.

o

Op de grote speelplaats van de Zilverstraat staat een drankautomaat ten dienste van de leerlingen van de middelbare school. Kinderen van de basisschool mogen daar geen gebruik van maken. Wel is er een drankfonteintje waar de kinderen hun dorst kunnen lessen.

Verkeersveiligheid Verwachtingen naar de ouders: o

-

Tijdens de donkere dagen voorziet de school fluo-jasjes. We verwachten dat de kinderen die dagelijks dragen. De fluojasjes zijn het bezit van de school.

Verwachtingen naar de kinderen:

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

39


3.13.3

o

Er is een fietsenrek voorzien voor de kinderen van de basisschool. Kom dus gerust met de fiets naar school. Sluit je fiets voor je de school binnenkomt.

o

We verwachten dat je in de donkere dagen dagelijks de fluojasjes draagt.

Medicatie

Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken. In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis. 3.13.4

Stappenplan bij ongeval of ziekte

Eerste hulp -

In de Zilverstraat en de Giststraat: Jan Devriendt.

-

In de Annuntiatenstraat: Hilde Lefevre

Beide leerkrachten hebben een basiscursus EHBO van het Rode Kruis gevolgd. Ziekenhuis: Ziekenhuis AZ Sint-Jan Dokter: De Moerloose (050/33 57 28) Verzekeringspapieren Contactpersoon: De directie voor de lagere school en de kleuterschool in de Giststraat. Een kleuterleidster voor de kleuterschool in de Annuntiatenstraat. Procedure: •

Bij bijna elk ongeval worden de ouders opgebeld. Dit doen we ook als het niet ernstig lijkt. Als u uw kind komt ophalen, zullen de verzekeringspapieren klaarliggen. o

De school heeft daarvan de eerste bladzijde reeds gedeeltelijk ingevuld. Gelieve zelf nog uw rekeninginfo in te vullen.

o

Op de tweede bladzijde kan de behandelende arts het geneeskundig getuigschrift invullen.

o

Op de derde bladzijde staat de uitgavenstaat waarop u de kosten die uw mutualiteit niet vergoed heeft, kan noteren.

o

U betaalt dus zelf de kostennota’s van de geneesheer, het ziekenhuis en de apotheker.

o

U legt deze nota’s voor aan de mutualiteit die dan deel 1 van de uitgavenstaat zal invullen.

o

Stuur steeds de originele bewijsstukken mee.

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

40


o

U stuurt alle papieren op naar: Interdiocesaan Centrum, Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Roken is verboden op school!

3.13.5

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen op school. 3.14

Leefregels

3.14.1

Gedragsregels -

Speelplaats: o

o

o

o o o o

-

-

Gangen: o

De gang is geen speelplaats. Rennen in de gangen is dan ook niet toegelaten.

o

Zonder toezicht in de gangen stappen is niet toegelaten.

o

Voor de brandveiligheid plaatsen we zo weinig mogelijk in de gangen.

Klas: o

-

-

-

De schoolplaats is een kleine samenleving. Meestal verloopt alles vlot maar af en toe loopt het wat mis. Probeer het zelf, zonder geweld, noch lichamelijk noch met woorden, uit te praten. Lukt je dat niet, vraag dan de hulp van de leerkracht die op de speelplaats staat. Speelgoed of spelletjes die een gevaar kunnen opleveren voor de andere kinderen, laten we niet toe. Als je twijfelt kan je altijd aan je juf of meester vooraf toestemming vragen. Tijdens de klasuren naar het toilet gaan, kan slechts in uitzonderlijke gevallen. Ga daarom meteen als je op de speelplaats komt, naar het toilet. De toiletten dienen niet als speelruimte of als schuilruimte tijdens koude of regenachtige dagen. Doe moeite om de speelplaats net te houden. Verlaat nooit de school zonder toestemming van een leerkracht of de directie. Wij proberen als school ook aandacht te hebben voor gezonde voeding. Daarom laten we niet toe dat er op school gesnoept wordt. Een stuk fruit of een droge koek tijdens de speeltijd mag vanzelfsprekend wel.

Respecteer elkaar en de volwassene(n) in de klas.

Turnzaal: o

Luister goed naar de leerkracht. Die zal telkens tips geven om de gymles zo veilig mogelijk te laten verlopen.

o

Respecteer elkaar en moedig elkaar aan.

Bij uitstappen: o

Luister goed naar de leerkracht.

o

Sluit goed aan.

o

Respecteer de volwassene die jullie informatie wil doorgeven.

Bij vieringen:

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

41


3.14.2

o

Vieringen hoeven echt niet saai te zijn. We zullen jullie zoveel mogelijk uitnodigen om mee te zingen, mee te bidden of actief betrokken te worden bij een viering.

o

Respecteer de stiltemomenten tijdens de vieringen.

Kleding

Van de leerlingen wordt verwacht dat zij nette en eenvoudige kledij dragen. Naar school komen in sportkledij is niet toegelaten behalve op de sportdagen. Ook bij zomers weer verwachten we dat de kinderen verzorgd naar school komen. Sandalen kunnen vanzelfsprekend. Slippers dragen we niet wegens veiligheid. Om verloren spullen makkelijk te kunnen thuisbrengen is het aangeraden om alle kledingsstukken te tekenen. Het uiterlijk van de leerlingen moet verzorgd zijn. Bij discussie beslist de directeur. Tatoeages, piercings en make-up beschouwen we niet passend in onze schoolomgeving. 3.14.3

Persoonlijke bezittingen

Waardevolle voorwerpen worden best thuis gelaten. Hierbij denken we aan sieraden, MP3-spelers, I- pod, gsm’s e.d. Wanneer kinderen toch dergelijke voorwerpen naar school meebrengen, al of niet met uitdrukkelijke toestemming van de ouders, kan in geval van schade noch de school noch de betrokken leerling die de schade berokkend heeft, verantwoordelijk gesteld worden om een vergoeding te betalen. De school zal ook op geen enkele manier tussenkomen om de partijen te verzoenen. Ook gevaarlijke voorwerpen zoals aanstekers, lucifers, messen, ... zijn uiteraard verboden. Bij dringende gevallen -maar anders ook natuurlijk- bent u als ouder altijd welkom op de school. Ook telefonisch is het mogelijk om een boodschap door te geven. Wij begrijpen dat het GSM-gebruik niet meer uit onze maatschappij weg te denken is. Beslist u als ouder dat de kinderen een GSM mogen meebrengen, dan hebben wij daar geen bezwaar tegen op voorwaarde dat de GSM tijdens de schooluren afgelegd wordt. De kinderen blijven verantwoordelijk voor hun eigen toestel. Daarom wordt uitdrukkelijk gevraagd om tijdens de schooluren de GSM in de schooltas (in de klas) te laten of in het onthaal af te geven gedurende de schooluren. 3.14.4

-

-

Milieu op school Schoolacties: o

We kiezen bewust voor glazen flesjes melk en fruitsap in plaats van brik. We schakelden over op ongefilterd appelsap. Heel wat fruitsappen zijn op basis van concentraat. Het ongefilterde appelsap is zuiver. Ook de ecologische voetafdruk is kleiner dan bij het vorige merk van fruitsap.

o

Het afval wordt in de klas en op de speelplaats (papier, PMD en restafval) gesorteerd.

Verwachtingen naar de ouders: o

Als school zijn wij begaan met de gezondheid van de kinderen. Een overvolle schooltas belast de rug van groeiende kinderen. Wilt ook u als

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

42


o -

Verwachtingen naar de kinderen: o

3.14.5

ouder, net zoals de leerkrachten, een oogje in het zeil houden dat er geen overbodig materiaal in de schooltas meegesleurd wordt? Gebruik bij voorkeur een boterhamdoos

Papiertjes graag in de vuilnisbak.

Eerbied voor materiaal

De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders. 3.14.6

Afspraken rond pesten

Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld gaat de school als volgt te werk: We waarderen het enorm als pesten gemeld wordt aan de leerkrachten of de directie. Kinderen of ouders zijn soms geneigd om het te verzwijgen en hopen dat het vanzelf over zal gaan. De ervaring leert ons dat wanneer het aangepakt wordt, het probleem meestal verdwijnt.

3.15

o

Er wordt nagegaan of het over plagen of pesten gaat.

o

Een klasgesprek met als doel de volledige klas bewust te maken van het probleem en ze te mobiliseren voor een oplossing. Dit gebeurt aan de hand van voorbeelden die gebaseerd zijn op wetenschappelijke studies. Met de klas wordt afgesproken om op een geweldloze manier anderen te hulp te snellen bij problemen. Wie zich in het nauw gedreven voelt, kan via een krachtwoord hulp vragen.

o

Afspraken maken in verband met spelen: Je hoeft niet met iedereen de beste vriend zijn. Bij problemen probeer je het op te lossen via de stopmethode, door met anderen te spelen of hulp te vragen bij leerlingen of volwassenen.

o

Duidelijke confrontatie met de “pester(s)� met als doel empathie op te wekken en hen te wijzen op de mogelijke gevolgen voor zichzelf en anderen. Er worden ook duidelijke afspraken gemaakt en die worden ook met de ouders gecommuniceerd.

o

We spelen erg kort op de bal en houden nog regelmatig gesprekken met alle kinderen.

Bewegingsopvoeding

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest. Afspraken i.v.m. kleding: o

Gymschoenen of sportschoenen (geen zwarte zool)

o

Korte broek

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

43


o

T-shirt met schoollogo, op school te verkrijgen. Liefst aan te schaffen in de eerste week van september. Prijs : € 7,50

Afspraken i.v.m. zwemmen: o

3.16

In het zwembad dragen de jongens een zwembroek (aansluitend en geen zwemshort of bermuda) en de meisjes een badpak. Dit om problemen tijdens het duiken te vermijden.

Moet mijn kind zindelijk zijn in de kleuterklas?

Voor iedereen op school is het goed dat uw kind zindelijk is als het naar school komt. Zindelijkheid is een deel van schoolrijpheid. Met af en toe een ongelukje kunnen wij prima om. We moedigen het sterk aan om, als kleuters nog niet zindelijk zijn, gebruik te maken van de slaapklas. Dit gebeurt in samenwerking met De Blauwe Lelie. Indien er geen slaapklas ingericht is (de kleuterschool van de Annuntiatenstraat), adviseren we om de peuters over de middag te komen halen en in het begin zelfs maar halve dagen te laten komen. Neem gerust contact op met de directie of de juf om samen te zoeken naar een oplossing. 3.17

Opvang

3.17.1

Morgenopvang

De opvang in de 3 vestigingen start om 7.15 uur en duurt tot 8.15 uur. De kinderen van de Giststraat en van de lagere school kunnen daarvoor terecht in de opvangklas van de Giststraat. In de Annuntiatenstraat gebeurt de opvang in de onthaalruimte. Voor de lagere school verplaatsen we het einduur van de opvang van 8.00 u naar 8.15 uur. Zo zijn de opvanguren voor alle kinderen gelijk. Op die manier zullen de leerlingen minder in contact komen met de leerlingen van de middelbare school en verloopt de opvang ’s morgens ook rustiger en overzichtelijker. 3.17.2

Middagopvang

Over de middag vangen we de kinderen op die niet naar huis gaan of die op een later ogenblik naar huis gaan. •

Giststraat o

Voor de kleuters van de Giststraat gebeurt dit in het restaurant van de school. De kleuters kunnen daar hun boterhammen opeten of een warme maaltijd nemen.

o

De kinderen van de slaapklas worden iets vroeger uit de klas gehaald zodat zij als eersten in de eetzaal, het meest van de rust kunnen genieten. Na de warme maaltijd keren ze terug naar de kleuterschool in de slaapklas. Na het slapen keren ze terug naar hun klas.

o

Wie zijn of haar kleuter later ophaalt dan 11.35 uur, kan hem of haar ophalen in het restaurant (kelderverdieping)

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

44


o

•

•

Kinderen die naar huis gaan om te eten verwachten wij terug vanaf 13.00 uur.

Annuntiatenstraat o

Er is geen mogelijkheid om een warme maaltijd te nemen. Alle kleuters die op school blijven brengen hun eigen lunch mee.

o

In deze vestiging hebben we helaas geen ruimte om een slaapklas te organiseren.

o

Kinderen die naar huis gaan om te eten verwachten wij terug vanaf 13.00 uur.

Zilverstraat

3.17.3

o

De leerlingen van de lagere school eten in het restaurant. De leerlingen kunnen daar hun boterhammen opeten of een warme maaltijd nemen.

o

Als u uw kind later ophaalt dan 11.35 uur, zit uw zoon of dochter op u te wachten in het restaurant.

o

Na het eten spelen ze op de speelplaats. Vooral bij koud weer splitsen we soms de groepen.

o

Kinderen die naar huis gaan om te eten verwachten wij terug vanaf 13.00 uur.

Avondopvang o

De opvang start om 16.15 uur (op vrijdag om 15.25 uur) en eindigt om 18.00 uur.

o

De kleuters van de Giststraat spelen op de speelplaats van de Giststraat of verblijven in de opvangklas.

o

De kleuters van de Annuntiatenstraat worden opgevangen in de onthaalruimte.

o

De leerlingen van de lagere school gaan eerst naar de studie en dan pas naar de opvangklas van de Giststraat.

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

45


3.18

Revalidatie / Logopedie

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind therapie te laten volgen tijdens de lesuren. Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: -

Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lesuren moet plaatsvinden;

-

Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt;

-

Een advies van het CLB dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lesuren vereist is.

Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd verslag is. De toestemming van de directie is verplicht.

3.19

Privacy

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn. De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op de website, in de schoolkrant, folders, ... De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat. We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen die te maken hebben met de activiteiten van onze school. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat op elk moment van het schooljaar melden aan de directie. We zullen het bezwaar respecteren en geen beelden van je kind meer publiceren.

3.20

Infobrochure onderwijsregelgeving

De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement. Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school www.basisschoolsintjozef.be De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder de instemming van de ouders. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school de ouders via de website en via de agenda/heen-en weerschriftje. Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het document.

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

46


Goedkeuring opvoedingsproject en schoolreglement 30-08-2013 Op datum van 02-09-2013 wordt de inschrijving van uw zoon of dochter bevestigd door de school en de ouders. De inschrijving geldt onder de opschortende voorwaarde van het voldoen aan de toelatingsvoorwaarden op de instapdag. De school leeft de wetgeving inzake de privacy van de leerling en zijn/haar familie na. De school gaat discreet om met de informatie in de leerlingenadministratie en het zorgdossier. Ouders kunnen ten alle tijden hun eigen persoonsgegevens raadplegen, laten verbeteren en zich verzetten tegen het gebruik van de gegevens. Naam directie Chris Claeys

De ouders van …………………………………………………………………………………….. verklaren hierbij dat ze het opvoedingsproject en het schoolreglement hebben ontvangen en verklaren dat zij instemmen met het opvoedingsproject, de engagementsverklaring en het schoolreglement van Basisschool Sint-Jozefsinstituut. De ouders bevestigen op eer dat alle gegevens op onderstaande aangevinkte formulieren naar waarheid zijn ingevuld.

     

Administratieve schoolfiche Zorgdossier Melding schoolverandering Verklaring op eer ‘onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers’ Fiche voor leerlingen in het basisonderwijs die behoren woonwagenbewoners. Vragenlijst over de achtergrond van het kind

tot

de

Naam en handtekening van de ouder(s)1

1

Indien slechts één ouder tekent, verklaart de ondergetekende ouder t.o.v. de school in toepassing van de artikels 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek te handelen met instemming van de andere ouder.

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut 2013-2014

47

Schoolreglement 2013 2014  

Schoolreglement Basisschool Sint-Jozefsinstituut Brugge 2013-2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you