__MAIN_TEXT__

Page 1

1964 - 2014

Koło Łowieckie obwód nr 322

Knieja Lubawka Nr 2014/1

wydarzenia i obszary leśne obwodu nr 322 „niech cię bór obdarza, niech przynosi ci dary“


Historia koła Koło łowieckie Knieja Lubawka zostało założone w dniu 07.03.1964 roku przez dziesięciu myśliwych z powiatu Kamienna Góra. Byli to: Jan Michalczuk, Hipolit Olszewski, Marian Różański, Tadeusz Dołęga, Tadeusz Gała, Antoni Kurzeja, Stanisław Kurzeja, Stanisław Zaucha, Henryk Ziółkowski i Józef Leszczyński. Pierwszym łowczym koła został wybrany kolega Jan Michalczuk. Funkcję tą pełnił nieprzerwanie przez 27 lat, do 1991 roku. Dzierżawiony obwód był ubogi w urządzenia łowieckie, myśliwi włożyli wiele pracy aby w miarę możliwości zagospodarować go. Zbudowano 6 paśników i 3 brogi na siano, założono 6 poletek łowieckich. Obwód łowiecki jest obwodem polno-leśnym o powierzchni 4.471 ha, w tym 1.629 ha lasów. Zaliczany jest do obwodów słabych. Na całej swej długości przylega do granicy czeskiej, od miejscowości Golińsk w powiecie wałbrzyskim do miejscowości Chełmsko Śląskie w powiecie kamiennogórskim. Jest w znacznej mierze górzysty z lasami świerkowymi z niewielką domieszką buków. Przez obwód przebiegają szlaki turystyczne oraz występują w jego obszarze osobliwości natury, takie jak: Skały Krasnoludków w Parku Krajobrazowym na terenie wsi Gorzeszów oraz Skały Ostańcowe we wsi Różana. Przy drodze łączącej wsie Kochanów i Dobromyśl, w lesie stoi kamień upamiętniający 40 rocznicę założenia koła. Fundatorem obeliska był nasz kolega myśliwy Robert Mikołajczyk. W obwodzie bytują jelenie, muflony, dziki, sarny oraz inna zwierzyna drobna. W 1991 roku na terenie obwodu pozyskany został srebrno medalowy byk jeleń przez myśliwego Władysława Kurzeję. W tym samym roku inny myśliwy Władysław Durak pozyskał srebrno medalowego muflona. W chwili obecnej posiadamy 20 paśników, w tym 6 paśników dużych służących jako magazyny paszy. Uprawiamy 5,06 ha poletek łowieckich, które obsiewane są rzepakiem, rzepą,

mieszankami zbóż oraz obsadzane topinamburem. Wybudowaliśmy ponad 90 wolnostojących ambon. W styczniu 2007 roku huragan zniszczył połowę postawionych ambon. Część ambon odbudowano, obecnie posiadamy ich 40. Koło prowadzi stałą współpracę ze szkołami: PSP w Mieroszowie, SP w Krzeszowie, SP w Chełmsku Śląskim, SP nr 2 w Kamiennej Górze, ZSZiO w Kamiennej Górze oraz Przedszkolami nr 2 w Kamiennej Górze i Przedszkolem Stokrotka w Kamiennej Górze. Młodzież uczestniczy w praktyczny sposób w zimowym dokarmianiu zwierzyny, poznaje stosunek myśliwego do zwierzyny oraz uczy się zasad gospodarki łowieckiej i jej wpływu na środowisko. Wspieramy kultywowanie muzyki myśliwskiej. Nasi członkowie koła są członkami zespołu sygnalistów myśliwskich „Durlakowe Rogi”, z funduszy koła dokonujemy zakupu Instrumentów muzycznych. W 2007 roku została przeprowadzona próbna introdukcja bażantów w łowisku DobromyślGorzeszów. Środki na ten cel pochodziły z prywatnych funduszy myśliwych. Zaangażowanie myśliwych w rozwój naszego koła, współpraca z młodzieżą szkolną oraz propagowanie idei łowiectwa, zostały docenione i nagrodzone w postaci odznaczeń łowieckich. Listę odznaczonych prezentujemy oddzielnie na str. 5 i 6. Koło nasze liczy obecnie 31 myśliwych macierzystych i 1 nie macierzystego. 15 kolegów posiada uprawnienia selekcjonera zwierzyny płowej, 2 kolegów jest sędziami instruktorami strzelectwa myśliwego.


Koło Łowieckie KNIEJA Lubawka - stan kwiecień 2014 roku ZARZĄD KOŁA 1. HENRYK KUBIENIEC – PREZES 2. ANDRZEJ KUNCEWICZ – ŁOWCZY 3. ZBIGNIEW RADOLIŃSKI – SEKRETARZ 4. JACEK MARKIEWICZ – SKARBNIK KOMISJA REWIZYJNA 1. ROBERT MIKOŁAJCZYK – PRZEWODNICZĄCY 2. PIOTR KUŹBIT – CZŁONEK 3. KAZIMIERZ JOCHYMEK – CZŁONEK POCZET SZTANDAROWY 1. PIOTR KUŹBIT – chorąży 2. MARIAN MATUSIK – asysta 3. BERNARD ORPEL / MARCIN KORKUĆ – asysta

3


Koło Łowieckie KNIEJA Lubawka - stan kwiecień 2014 roku CZŁONKOWIE KOŁA 1. Broda Karol 05.02.2013 r. odszedł do Krainy Wiecznych Łowów 2. Brzozowy Roman 3. Cieślar Tadeusz 4. Dudycz Władysław 5. Gołdyn Antoni 6. Górski Stanisław 7. Grudziecki Mirosław 8. Harasym Dariusz 9. Jochymek Kazimierz 10. Kruczek Ireneusz 11. Kubieniec Henryk 12. Kuncewicz Andrzej 13. Kurzeja Władysław 14. Kuźbit Piotr 15. Kuźbit Władysław 16. Kuźniar Adam niemacierzysty 17. Lach Stanisław 12.02.2013 r. odszedł do Krainy Wiecznych Łowów 18. Majka Tadeusz 19. Markiewicz Jacek 20. Matusik Marian 21. Michalczuk Jan 08.03.2011 r. odszedł do Krainy Wiecznych Łowów 22. Mikołajczyk Robert 23. Nowaczyk Aleksander 24. Oleksy Antoni 25. Orpel Bernard 26. Pastuszak Robert 27. Pazdan Bogdan 28. Radoliński Zbigniew 29. Syrek Andrzej 30. Kuncewicz Konrad 31. Bochenek Mateusz 32. Jakobschy Daniel 33. Korkuć Marcin 34. Włodarczyk Rajmund 35. Grudziecka Maja

4


Lista odznaczonych członków Koła Łowieckiego KNIEJA Lubawka - stan kwiecień 2014 roku ZŁOTY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ KAROL BRODA WŁADYSŁAW DUDYCZ ANDRZEJ KUNCEWICZ WŁADYSŁAW KURZEJA JAN MICHALCZUK ROBERT PASTUSZAK SREBRNY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ KOŁO ŁOWIECKIE „KNIEJA” LUBAWKA WŁADYSŁAW KUŹBIT STANISŁAW LACH TADEUSZ MAJKA MARIAN MATUSIK ZBIGNIEW RADOLIŃSKI BRĄZOWY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ ROMAN BRZOZOWY STANISŁAW GÓRSKI DARIUSZ HARASYM IRENEUSZ KRUCZEK HENRYK KUBIENIEC PIOTR KUŹBIT JACEK MARKIEWICZ ROBERT MIKOŁAJCZYK ANTONI OLEKSY BERNARD ORPEL BOGDAN PAZGAN

5


Lista odznaczonych członków Koła Łowieckiego KNIEJA Lubawka - stan kwiecień 2014 roku ZASŁUŻONY DLA ŁOWIECTWA JELENIOGÓRSKIEGO HENRYK KUBIENIEC ANDRZEJ KUNCEWICZ WŁADYSŁAW KURZEJA ROBERT PASTUSZAK BOGDAN PAZGAN ZBIGNIEW RADOLIŃSKI TERESA KUNCEWICZ IRENA KURZEJA BEATA KUŹBIT RENATA MARKIEWICZ ODZNACZENI ODZNAKĄ ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA Dębski Radosław CONTACT DIRECT Sp. z o.o. Dorobek Jan Powiatowy Lekarz Weterynarii Laszkiewicz Andrzej Burmistrz Mieroszowa Woźniakowski Roman FAŁ Sp. z o.o. STANISŁAWA KĘDZIA nauczyciel w Publicznej Szkole Podstawowej w Mieroszowie ADAM KOŁPAK prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego Przyszłość w Mieroszowie


Dzierżawiony przez nasze koło górski obwód nr 322 rozciąga się pomiędzy Krzeszowem a Golińskiem. Południową granicę obwodu tworzy częściowo granica z Czechami. Na północy obwodu granicą jest Masyw Dzikowca i Lesistej Wielkiej. W naszym obwodzie znajdują się bardzo ciekawe miejsca turystyczne jak: rezerwat „Głazy Krasnoludków” , chętnie odwiedzane przez turystów. Sąsiadujemy bezpośrednio z Bazyliką Mniejszą w Krzeszowie, miejscem kultu maryjnego. Z wyższych partii naszego łowiska można podziwiać panoramę Karkonoszy i jej najwyższy szczyt Śnieżkę oraz opactwo Cystersów z Bazyliką Mniejszą w Krzeszowie. Na terenie obwodu władze powiatowe wytyczyły i oznakowały wiele szlaków turystycznych i rowerowych. To zobowiązuje członków koła do szczególnej dbałości o łowisko, zwierzynę i urządzenia łowieckie. Są one pod baczną obserwacją gości.


SELEKCJONERZY 1. Harasym Dariusz 2. Jakobschy Daniel 3. Kruczek Ireneusz 4. Kuncewicz Andrzej 5. Kuncewicz Konrad 6. Kurzeja Władysław 7. Kuźbit Piotr 8. Kuźbit Władysław 9. Kuźniar Adam 10. Majka Tadeusz 11. Markiewicz Jacek 12. Mikołajczyk Robert 13. Pazgan Bogdan 14. Radoliński Zbigniew 15. Syrek Andrzej SĘDZIOWIE INSTRUKTORZY 1. Kuncewicz Andrzej 2. Radoliński Zbigniew STRAŻNIK ŁOWIECKI 1. Radoliński Zbigniew


Bzaylika NMP w Krzeszowie


Przysiółek Betlejem

Stół sędziowski w Kochanowie

Jaskinie w Kochanowie


Domy Tkaczy Śląskich

Krzyż pokutny

Pręgierz

Czarcia Maczuga


W naszym obwodzie zwierzyna jest aktywnie dokarmiana od jesieni do wiosny. Jednak staramy się tak prowadzić dokarmianie, aby przy tej okazji zwierzyna nie zatraciła instynktu do poszukiwania i zdobywania pożywienia.


Zimowe dokarmianie w roku gospodarczym 2013/2014 Karma i sól a) objętościowa sucha - tona 1,0 b) objętościowa soczysta - tona 0,5 c) treściwa - tona 1,3 d) sól - tona 0,4


11 lutego Dzień. Dokarmiania Zwierzyny Leśnej Myśliwi koła łowieckiego KNIEJA Lubawka zachęcają społeczność lokalną poprzez informacje medialne do wzięcia udziału w zorganizowanym dokarmianiu z okazji Dnia Dokarmiania Zwierząt Leśnych. Chodzi nam o zasygnalizowanie potrzeby pomocy zwierzynie leśnej w trudnym zimowym czasie. Działamy w Sudetach, rejonie górzystym i trudnym do poruszania się, gdzie każdej zimy zalega duża warstwa śniegu. Zima w tym terenie to wyjątkowo trudny okres dla zwierzyny leśnej i również myśliwych, którzy mają ogromne problemy z dotarciem z karmą do paśników. Aby dowóz karmy do odległych miejsc był skuteczny, wykorzystujemy do tego celu zaprzęgi konne i skutery śnieżne. Czasami myśliwi brną pieszo po śniegu ciągnąc za sobą sanki ze zbożem. Wracając do naszego apelu, jesteśmy mocno podbudowani społecznym oddźwiękiem tej akcji. Każdego roku zgłasza się do nas wielu młodych i dorosłych ludzi z prośbą o zorganizowanie wspólnego dokarmiania. Aby zrobić to ze wszystkimi chętnymi dzielimy dokarmianie na kilka dni. Dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej z Mieroszowa zapraszamy na zbudowaną wspólnie ścieżkę przyrodniczodydaktyczną, gdzie warunki dokarmiania są wręcz komfortowe. Uczestniczy w nim od 7o do 100 dzieci z PSP w Mieroszowie wraz z nauczycielami, przedstawicielami Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Związku Pszczelarzy w Mieroszowie, przedstawicielami prasy regionalnej i portali internetowych oraz myśliwymi z naszego koła. Każde z dzieci przynosi ze sobą: marchewki, buraki, zboża, siano i chleb. Ilość przyniesionych spontanicznie produktów wystarcza na zorganizowanie kolejnych kilku dokarmień. Dzieciom i uczestnikom dokarmiania przekazujemy istotne informacje o potrzebie pomocy zwierzętom leśnym, jak to robić i jak chronić je przed psami bez opieki. Przedstawicieli prasy prosimy o nagłośnienie tej inicjatywy. Uważamy, ze świadomość pomocy zwierzynie leśnej oraz ochrona jej przed psami powinna mieć szerszy wydźwięk społeczny. Na zakończenie dzieci organizują wspaniałą zabawę na śniegu. Są ambitne próby gry na rogu myśliwskim. Dzieci PSP wykonują prace plastyczne z tego tematu. Oceniamy je i najlepsze nagradzamy. Motywem przewodnim prac jest zimowe dokarmianie zwierzyny leśnej.


Edukacja ekologiczna. Praca na rzecz społeczności lokalnej W latach 2010 – 2014 członkowie koła łowieckiego przeprowadzili trzy masowe projekty dla młodzieży szkolnej i społeczności lokalnej, poprawiające wizerunek myśliwego. W wyniku tych wspólnych działań dofinansowanych przez Nadleśnictwo Kamienna Góra, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, PolskoAmerykańską Fundację Wolności, THIES-DOFAMA Kamienna Góra, SOPP Polska w Kamiennej Górze oraz wspartych osobowo przez Urząd Gminy Kamienna Góra, Urząd Miasta Mieroszów, dyrekcje szkół powiatu kamiennogórskiego i Mieroszowa, Sokołowska powstały: - ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne Mieroszów i Dobromyśl o łącznej długości 3,8 km, - place edukacyjno-rekreacyjne (trzy) dla myśliwych i turystów (wartość robót i wyposażenia to130 tys. zł), - wykonano edukację ekologiczną dla co najmniej 800 uczniów i 230 przedszkolaków, - współorganizowano dwie duże imprezy masowe dla mieszkańców powiatu kamiennogórskiego – Zlot Krasnali i Święto Mleka – w których uczestniczyło co najmniej 2,3 tys. uczestników, - wykonano spotkania z młodzieżą z okazji Dnia Dziecka, Dnia Witania Wiosny, zimowego dokarmiania zwierząt leśnych, w których uczestniczyło co najmniej 700 uczniów, - pozyskano do współpracy i wspólnych przedsięwzięć członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyszłość” w Mieroszowie, członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie, władze samorządowe Mieroszowa, pszczelarzy. Działania podjęło koło, aby poprawić wizerunek myśliwego w społeczności lokalnej i uczcić 90 lecie powstania PZŁ. Są bogato ilustrowane na naszej stronie internetowej www.kniejalubawka.wordpress.com w kategorii „dla dzieci i młodzieży”.


Obwód leśny


Dzień dziecka w Mieroszowie W dniu 3 czerwca 2011 roku odbyło się spotkanie myśliwych, pszczelarzy i strażaków z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie. Uczestników spotkania gościli na swoim terenie członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Przyszłość w Mieroszowie. Było to wspaniałe święto przygotowane dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Hasło przewodnie uroczystości to „Wszystkie dzieci są nasze”. Uczestnicy spotkania zgromadzili się w domu działkowca, gdzie prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego Przyszłość pan Adam Kołpak przywitał zaproszone dzieci i delegacje myśliwych, strażaków i pszczelarzy. Rozpoczęcie obchodów poprzedził efektowny wjazd na sygnałach wozów strażackich OSP z Mieroszowa. Zastępowi strażaków przewodził ich dowódca pan Tomasz Mordoń. Po oficjalnej ceremonii otwarcia wszyscy udali się w okolice ogrodów działkowych, gdzie na ich obrzeżach członkowie Koła łowieckiego KNIEJA Lubawka ustawili paśnik dla zwierzyny leśnej. Był to końcowy efekt wspólnych spotkań myśliwych z dziećmi i działkowiczami. To na tych spotkaniach zrodziła się idea budowy na terenie Mieroszowa ścieżki edukacyjnej dla młodzieży a dla dorosłych stworzenie możliwości dokarmiania zwierzyny leśnej w okresie zimy. Tą wspaniałą oddolną inicjatywę wykorzystali członkowie naszego koła myśliwskiego, budując dla tej społeczności stosowne urządzenie myśliwskie. Miejsce na postawienie paśnika użyczył działkowicz a jednocześnie pszczelarz pan Bolesław Krysko, oddając we władanie uczniów i myśliwych część swojej parceli. Otwarcie pierwszego elementu ścieżki edukacyjnej stało się bardzo doniosłym wydarzeniem, dzięki determinacji uczniów kółka biologicznego i wychowawcy młodzieży pani Stanisławie Kędzi. Były przemówienia, podziękowania i uroczyste przecięcie wstęgi. Myśliwi, uczniowie i działkowicze uroczyście przyrzekli dbać o stan techniczny paśnika,

systematycznie zapełniać go karmą w okresie zimy oraz dbać o wszystkie zwierzęta gromadzące się w tym miejscu i w pobliżu. Na zakończenie złożono podpisy na stosownym liście intencyjnym wydrukowanym na tą okoliczność. Jest on przechowywany w Publicznej Szkole Podstawowej w Mieroszowie i stanowi świadectwo wspólnych działań różnych organizacji dla dobra przyrody i zwierząt dziko żyjących. Następnie wszyscy udali się na teren ogrodu działkowego, gdzie działkowicze i pszczelarze przygotowali ekspozycje edukacyjne. Uczniowie usłyszeli bardzo interesujący wykład pana Bolesława Kryśko o życiu pszczół, produkcji miodu i jego walorach zdrowotnych. Następnie prezes działkowiczów pan Adam Kołpak opowiedział o działalności stowarzyszenia działkowców, zwyczajach i satysfakcji, jaką daje praca na rzecz przyrody. Po tym wszystkim rozpoczęła się dla uczniów wymarzona chwila – spotkanie ze strażakami. Każdy z uczniów miał możliwość wzięcia do ręki węże strażackie i do woli polewać wodą otoczenie. Najwięcej emocji i radości przyniosło wspólne polewanie wodą samochodu prezesa koła łowieckiego KNIEJA Lubawka. Jeszcze nigdy w przeszłości nie był on tak czysty. Na młodzież i pozostałych gości czekała kolejna atrakcja – wyjazd podnośnikiem strażackim wysoko do góry, nad ogrody działkowe - skąd widać było przepiękną panoramę Mieroszowa. Każdy z uczestników musiał obowiązkowo założyć hełm strażacki – bezpieczeństwo to priorytet tej służby publicznej. Po tych emocjonujących wydarzeniach, uczniowie klas I, II i III Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie, dali przepiękny koncert artystyczny. Były śpiewy, tańce i recytowanie wierszy. Myślą przewodnią występów było szczęście i pomyślność wszystkich dzieci, pokój na świecie, miłość do przyrody i zwierząt. Dzieci zaprezentowały również prace plastyczne wykonane specjalnie na tą okoliczność. Występ został nagrodzony gromkimi brawami i nagrodami rzeczowymi.


Każde z dzieci otrzymało nagrodę i pamiątkę ze spotkania, dodatkowo na ręce nauczycieli i dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie przekazano od myśliwych, materiały edukacyjne Zachodniego Poradnika Łowieckiego oraz wydania książkowe o ziemi kamiennogórskiej ufundowane przez wójta Gminy Kamienna Góra. Dzieci zrewanżowały się dorosłym wręczając im własnoręcznie wykonane podziękowania a prezes ROG wręczył uczestnikom i sponsorom stosowne dyplomy. Część oficjalną zakończyło odegranie fanfary i odśpiewanie hymnu myśliwych przez naszego łowczego Andrzeja Kuncewicza, członka zespołu Durlakowe Rogi. On też głosił fanfary wszem wyniesiony wysoko w koszu podnośnika strażackiego. Te fanfary niósł wiatr daleko poza Mieroszów mówiąc wszystkim, że myślistwo to tradycja, honor, integracja, poszanowanie innych i praca na rzecz środowiska i zwierząt. Po części oficjalnej rozpoczęto wspólne biesiadowanie przy ognisku i muzyce. Było pieczenie kiełbasek, napoje, ciasta i słodycze dla dzieci a dla dorosłych kawa. Wymieniano doświadczenia i opinie. Rodziły się kolejne więzi. Na zakończenie wszyscy zobowiązali się do kontynuowania tych spotkań i pracy na rzecz młodych ludzi.


Dojazd do poletek Ĺ‚owieckich od strony Kochanowa


Współpraca edukacyjna Poniżej prezentujemy fragmenty podziękowań, jakie otrzymaliśmy na uroczystym apelu w Publicznej Szkole Podstawowej w Mieroszowie. Ten przepiękny spektakl odbył się z okazji podsumowania projektów „Czasy na lasy”. Rymowanki do spektaklu ułożyła nauczycielka PSP Mieroszów, pani Iwona Grzeszczak. „My uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie chcielibyśmy wyrazić swą wdzięczność pomysłodawcom i organizatorom projektów „Czasy na lasy”, w których mogliśmy tak aktywnie uczestniczyć. To dzięki intensywnej pracy i skoordynowanym działaniom wielu tu obecnych przedstawicieli lokalnych organizacji, mogliśmy w jak najbardziej ciekawy i efektywny sposób poszerzyć swoją wiedzę i wzbogacić się o nowe i cenne doświadczenia. Nasza wspólna przygoda trwa już trzeci rok i stopniowo obejmuje swym zasięgiem coraz większą społeczność naszej szkoły. Dziś już dzięki wdrożonym przez was praktycznym działaniom – prawie każdy uczeń wie, jak mądrze korzystać, dbać i ochraniać zasoby otaczającej nas przyrody.

Dla naszych przyjaciół z koła łowieckiego Knieja Lubawka i Nadleśnictwa Kamienna Góra. Pan leśniczy całą zimę dba o leśną swą rodzinę. Chroni ptaki i zwierzęta, o ich losie wciąż pamięta. Gdy zwierzęta chore w lesie, zaraz swoją pomoc niesie. Często składa karmę dla nich, chroni przed kłusownikami. A gdy zwierze zmarznie czasem, albo chore gdzieś pod lasem, zaraz znajdzie je, pomoże, z nim do wiosny przetrwać możesz. Aby znaleźć takich ludzi bardzo nie trzeba się trudzić, spotkać można ich już w lesie, gdzie głos rogu echo niesie, gdzie donośnym pięknym głosem pan Andrzej – śpiewem – z nami wita się. Wielu ciekawych informacji udziela nam pan Heniu – główny organizator akcji, który swoimi pomysłami chętnie dzieli się ze swoimi kolegami panem Robertem, panem Zbyszkiem i panem Marianem. I potem wspólnie uczą nas, jak dobrze troszczyć się o las.


Dla naszych przyjaciół z Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Przyszłość” w Mieroszowie. Aby to wszystko tak się udało i wciąż, i wciąż nam się podobało, to jeszcze inni są przyjaciele, dzięki którym i jest radość i wesele. To nasi wspaniali działkowcy, którzy nie są nam wcale obcy. Mimo licznych prac na działkach, i to nie jest czcza przechwałka, zawsze chętnie goszczą nas i znajdują dla nas czas. My uwielbiamy nasze spotkania i oczywiście pana Adama, który nad wszystkim trzyma pieczę i razem z nami kiełbaski piecze, przy wspaniałym ognisku przygotowanym przez pana Jana, pana Edzia i pana Mariana. A pani Marysia, pani Basia, pani Teresa wraz z panią Jadzią, zawsze coś dobrego do zjedzenia dadzą. Słodko, słodko, coraz słodziej, a tu jeszcze pan Bolek – czarodziej, który w swym magicznym stroju opowiada o pszczół roju. Tych atrakcji jest co niemiara, wszak także straż sikawki odpala, i byliśmy jak strażacy bardzo z tego dumni tacy. Każdy z nas od dawna marzył aby móc pracować w Straży. Już wzorami dla nas są: pan Tomek, pan Bogdan, pan Krzysiu i pan Piotr. Wszystko pięknie się udaje i jeszcze na koniec piękną oprawę w postaci zdjęć dostaje! Pan fotograf – Artur, wielkie brawa, w swych wysiłkach nie ustaje, i piękno tych wspaniałych spotkań niezwykle ciekawie oddaje. A nad wszystkim czuwa nasza pani Stasia – i to strasznie cieszy każdego uczniaka. Bo to nie tylko jest nauczycielka, ale także przyrodniczka Czarodziejka. Zna się na ochronie przyrody i wie, jak nam drzwi do niej, poprzez takie działania otworzyć. Dzięki Wam nasza wiedza stale się poprawia, jednak nie można zaniechać naszej pracy, bo wciąż tak wiele jest do zrobienia i nauczenia się.”


Koło gospodaruje na jednym obwodzie łowieckim nr 322 o powierzchni 4471 ha, położonym w dwóch Nadleśnictwach: Kamienna Góra i Wałbrzych. W obwodzie znajduje się 1629 ha powierzchni leśnej w Leśnictwach Dobromyśl i Mieroszów.


Prace gospodarcze


Koło uprawia 5 poletek myśliwskich o powierzchni 5,06 ha. Tworzymy poletka zaporowo-zgryzowe oraz do zbioru karmy na czas dokarmiania zwierzyny. Prowadzimy intensywną uprawę topinamburu, nadwyżki przekazujemy zaprzyjaźnionym kołom. W obwodzie mamy wydzieloną ostoję o powierzchni 17.0 ha, gdzie zwierzyna ma naturalne, niczym nie zakłócone warunki do bytowania i rozrodu.

1. Urządzenia związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej a) paśniki szt. b) lizawki szt. c) ambony szt.

20 59 40

2. Poletka łowieckie (obszary obsiane lub obsadzone roślinami stanowiącymi żer dla zwierzyny na pniu) - ha 5,06 3. Zagospodarowanie łąk śródleśnych i przyleśnych - ha 0,5


Otwarcie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej Dobromyśl


„Czasy na lasy” - podsumowanie Koło łowieckie KNIEJA Lubawka zakończyło realizację dwóch projektów ekologicznych „Czasy na lasy”, skierowanych do uczniów szkół powiatu kamiennogórskiego i Mieroszowa. W warsztatach edukacyjnych połączonych z sadzeniem drzew uczestniczyły: Szkoła Podstawowa nr 1 z Kamiennej Góry (46 uczniów + 3 wychowawców/opiekunów), Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących z Kamiennej Góry (56 uczniów i 4 wychowawców/ opiekunów), Szkoła Podstawowa z Krzeszowa ( 28 + 43 uczniów i 3 + 3 wychowawców/ opiekunów), Publiczna Szkoła Podstawowa z Mieroszowa ( 51 + 35 uczniów i 3 + 3 wychowawców/opiekunów), Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie (3 członków) oraz członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Przyszłość w Mieroszowie ( 10 + 7 członków). W trakcie projektu dołączyli do nas przedszkolaki z Przedszkola nr 2 z Kamiennej Góry oraz uczniowie Szkoły Podstawowej z Chełmska Śląskiego (17 uczniów). W warsztatach i sadzeniu drzew uczestniczyło 263 uczniów (na planowanych 180). Łącznie w projekcie uczestniczyło prawie pół tysiąca uczestników – uczniowie, opiekunowie, pedagodzy, pracownicy Nadleśnictwa Kamienna Góra, myśliwi koła łowieckiego Knieja Lubawka, członkowie organizacji społecznych. Posadzono drzewka – świerk, modrzew, jodła – na powierzchni prawie 0,9 ha w Leśnictwie Dobromyśl i w Mieroszowie na terenie ROD „Przyszłość”. Partner projektu Nadleśnictwo Kamienna Góra mocno wsparł działania projektowe. Dziękujemy Stowarzyszeniu Pegaz z Jeleniej Góry za pomoc w składaniu i rozliczaniu wniosków, a pani Alicji Kozak – członkowi tego stowarzyszenia oddzielnie za wymyślenie trafnego tytułu projektu „Czasy na lasy”. Urząd Gminy Kamienna Góra wzbogacił warsztaty o informacje o segregacji odpadów. Członkowie ROD „Przyszłość” z Mieroszowa przekazali tereny na cele projektowe oraz masowo włączyli się do wsparcia działań. Dziękujemy zarządowi PKS Kamienna Góra za sprawny transport uczestników. Dziękujemy dyrekcji DPS w Szarocinie oraz cukierni Łodzianka za pyszną grochówkę i smaczne bułeczki drożdżowe. Cieszy nas udział w projektach osób prywatnych, które przyjeżdżały z rodzinami na tereny sadzenia w Mieroszowie.


Ta inicjatywa była impulsem dla kadry pedagogicznej i dzieci do zaprezentowania trzech ciekawych spektakli o ekologii i przyrodzie. Były prezentowane na uroczystych apelach w szkołach w Mieroszowie, Krzeszowie i SP nr 1 w Kamiennej Górze, gdzie rozdawaliśmy uczestnikom projektów Certyfikaty, odznaki „Przyjaciel Przyrody”, słodycze i podziękowania wszystkim tym, którzy czynnie włączyli się do propagowania i wspierania tej idei. Członkowie koła łowieckiego Knieja Lubawka serdecznie dziękują tym wymienionym i tym niewymienionym za aktywne wsparcie tej inicjatywy. Koordynator projektu szczególnie dziękuje członkom koła łowieckiego Knieja Lubawka za cierpliwość i zaangażowanie w działania projektowe. Wasz wysiłek został sowicie nagrodzony uśmiechem dzieci. Zrobiliście kawał dobrej roboty. Zachodni Poradnik Łowiecki nr 1(49)2014


Tablica informacyjna projektu „Czasy na Lasy”


Tablica informacyjna projektu „Czasy na Lasy”


Obszary leśne w okolicach poletek łowieckich


Rozdanie certyfikat贸w sadzenia drzew


Drzewostan po huraganie „Cyryl”


Edukacja przyrodniczo-łowiecka młodzieży Ważnym elementem działalności łowieckiej jest stała współpraca ze szkołami i placówkami przedszkolnymi, w szczególności ze szkolnymi kołami ekologicznymi i kołami ochrony przyrody. Spotkania w łowiskach są doskonałą lekcją pozwalającą dzieciom i młodzieży na bezpośredni kontakt z przyrodą, z lasem, z myśliwymi, z pracami, jakie wykonują myśliwi w łowisku. Pozwalają uczestnikom zrozumieć sens łowiectwa, zapoznać się z osobliwym językiem łowieckim i obyczajami myśliwskimi. Praca z młodzieżą, przekazywanie prawidłowego wizerunku łowiectwa, to znaczący kapitał jaki powinien być zaszczepiany w młodym pokoleniu. >> Takie będzie łowiectwo, jakie myśliwskie młodzieży edukowanie << Jan Rokosz Organizujemy spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą Szkół Podstawowych z Krzeszowa, Chełmska Śląskiego, Mieroszowa i Kamiennej Góry. Na każdym spotkaniu dzieci otrzymują prezenty – słodycze, nagrody książkowe. Spotkania każdorazowo kończymy wspólnym ogniskiem. Koszty spotkań pokrywamy z dotacji celowych i wsparcia sponsorskiego. Nasz wkład to praca myśliwychwolontariuszy przy obsłudze grup i przygotowaniu terenu. Zarząd Okręgowy PZŁ w Jeleniej Górze i Komisja Promocji, Kultury, Edukacji i Etyki Łowieckiej przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Jeleniej Górze przeprowadzili sondaż z prowadzenia przez koła łowieckie okręgu jeleniogórskiego zajęć edukacyjnych w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży oraz popularyzacji łowiectwa w społeczeństwie w latach 2011 i 2012. Wyniki sondażu: - wyróżnienia za prowadzenie działalności edukacyjnej uzyskały 3 KŁ tj. 8% ogółu (37 kół w okręgu jeleniogórskim) 1. KŁ Jeleń Jelenia Góra, 2. KŁ Głuszec Tomisław, 3. KŁ Knieja Lubawka.


W ostatnim okresie dużą część dzierżawionego przez nas obwodu leśnego na terenie leśnictwa Dobromyśl dwukrotnie zniszczyły huragany. Szkody pohuraganowe: grupowe, powierzchniowe i pojedyncze, powstałe w drzewostanie w wyniku huraganu :Cyryl” – w dniach 18-19 stycznia 2007 roku oraz kolejnych wichur, w tym „Pauli” i „Emmy” w 2008 roku, Nadleśnictwo Kamienna Góra oszacowało na łączną masę 268,3 tys. m3 na powierzchni około 7 000 ha. Również zniszczeniu uległy nasze urządzenia łowieckie, z trudem zbudowane i zmontowane w łowisku przez naszych myśliwych. Wspólnie z leśnikami od kilku lat usuwamy zniszczenia, to dodatkowe nakłady finansowe i czasowe dla członków koła.


„Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Koło łowieckie Knieja Lubawka uczestniczyło w dwóch edycjach programu Działaj Lokalnie – VII i VIII edycji. Na zdjęciach obok przedstawiamy myśliwych naszego koła i pracowników Nadleśnictwa Kamienna Góra przygotowujących realizację ósmej edycji programu „Działaj Lokalnie” W czwartek, 27 lutego 2014 r. w Lubawce odbyła się gala podsumowująca program Działaj Lokalnie VIII. W ramach programu dofinansowane są działania zaproponowane przez stowarzyszenia i grupy nieformalne. Głównym celem jest stworzenie i dbanie o dobro wspólne, potrzebne lokalnej społeczności. W roku 2013, na ósmą edycję programu, zgłoszonych zostało 20 projektów. Wszystkie oceniła komisja powołana przez Stowarzyszenie Granica, przyznające granty na terenie gmin Marciszów, Mieroszów, Kamienna Góra i Lubawka. Z dotacji skorzystało 15 organizacji. Dzisiaj wszyscy mieli okazję do krótkiego zaprezentowania zrealizowanych działań. Programowi Działaj Lokalnie towarzyszy konkurs Opowiedz, w ramach którego beneficjanci przygotowują filmy lub prezentacje pokazujące swoje projekty. Konkurs wygrało Stowarzyszenie Przymierze z Lubawki, drugi miejsce zajęła produkcja Koła Łowieckiego Knieja z Lubawki. Oba filmy zgłoszone zostaną do konkursu ogólnopolskiego. Dziękujemy członkom Koła Łowieckiego Knieja za podjęty trud edukowania młodych ludzi w ciekawy sposób w ramach tego programu. Dziękujemy Nadleśnictwu Kamienna Góra za wsparcie. Dziękujemy zarządowi i członkom ROD “Przyszłość” z Mieroszowa za zaangażowanie, dziękujemy młodzieży za cudowne spektakle, tematycznie związane z treściami warsztatów. Dziękujemy pani Marzenie Dziedzińskiej pedagog z PSP w Mieroszowie za wykonaną prezentację do konkursu “Opowiedz”. To dla takich chwil “społecznicy” działają. Filmy na konkurs Opowiedz można zobaczyć na naszej stronie www.kniejalubawka.wordpress.com. Zachodni Poradnik Łowiecki nr 1(49)2014.


Drzewostan w okoloicach ścieżki dydaktycznej Dobromyśl


Realizatorzy projektu „Czasy na Lasy“


Okolice leśniczówki Dobromyśl


Obwód łowiecki w szacie zimowej


Obelisk z okazji 40 lecia KoĹ&#x201A;a


Obiekty edukacyjne i Ĺ&#x201A;owieckie


Kierdel muflon贸w


Leśnictwo Dobromyśl


Największą atrakcją naszego obwodu łowieckiego w tym leśnictwie są niewątpliwie Głazy Krasnoludków. Jest to rezerwat częściowy przyrody nieożywionej. Tworzą go bogato urzeźbione piaskowce – liczne ambony, które są poprzecinane szczelinami. Tam zbudowaliśmy ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną Dobromyśl.


Przedszkolaki i myśliwi W dniu 15 czerwca 2010 roku zorganizowano spotkanie z dziećmi z Przedszkola Publicznego Nr 2 w Kamiennej Górze. W spotkaniu uczestniczyło 21 dzieci w wieku 5 do 6 lat, wychowawczyni grupy Helafumpy pani Maria HYPŚ, opiekunka pani Mirosława MÓL oraz prezes Koła Łowieckiego KNIEJA Lubawka kol. Henryk Kubieniec. Inspiracją do spotkania stało się dość typowe dla naszych czasów zdarzenie, zaobserwowane nad stawem wodnym o wielkości 2 ha. Staw leży prawie w centrum Kamiennej Góry. Z północno-wschodniej strony otoczony jest domkami jednorodzinnymi. Pozostała część linii wodnej jest dostępna dla mieszkańców miasta i wędkarzy. Z uwagi na bardzo przyjazne środowisko, akwen ten stał się ostoją dla wielu gatunków ptactwa wodnego. Gnieżdżą się tu masowo kaczki krzyżówki, łabędzie, bociany, perkozy, czaple i kurki wodne. Nie brakuje również drapieżników wodnych. Już kolejny rok obserwujemy młode pisklęta pod baczną opieką dorosłych ptaków. Miejsce to ostatnio stało się ulubionym kąpieliskiem dla młodzieży. Wcześniej czy później musiało dojść do niezamierzonego starcia przyrody z człowiekiem. Siedząc nad brzegiem akwenu, karmiłem i podziwiałem młode łabędzi i kurek wodnych, które za ostoję wybrały sobie wolny brzeg po przeciwnej stronie. Po pewnym czasie w tym miejscu pojawiła się grupa młodych ludzi w wieku 8 do 12 lat, pragnąca się ochłodzić w wodzie. Był upalny dzień. Okazało się że nie jest to takie proste. Dorosły łabędź samiec strosząc pióra, nie pozwolił zbliżyć się młodzieży do linii wody. Zaczął ich wściekle atakować. Dla nas myśliwych to zrozumiałe zjawisko, on bronił piskląt. Jednak młodzieńcy postanowili się wykąpać za wszelką cenę. W ruch poszły kamienie. Był to dla mnie niesamowicie przykry widok. Oto grupa dorastających ludzi zachowuje się w sposób niegodny, szuka najprymitywniejszego sposobu do osiągnięcia celu. Moja reakcja była natychmiastowa. I tu zostałem zaskoczony po raz drugi. Młodzieńcy zwróconą uwagę o niestosownym zachowaniu przyjęli ze zrozumieniem, przerwali nierówną walkę. Na ich twarzach można było zauważyć wstyd. Najwyraźniej nie zdawali sobie do końca sprawy z tego, jak niestosowne było ich zachowanie.

Stado łabędzi odprowadziłem przy pomocy karmy na przeciwny brzeg, umożliwiając młodym ludziom kąpiel. Na koniec przyrzekli mi, że tą metodę będą stosować w przyszłości i nigdy nikt z nich nie rzuci do ptaka kamieniem. Pozostaje mi w to wierzyć. To my poprzez przekaz kształtujemy postawy, mówimy co dobre, co złe. Aby do takich zdarzeń dochodziło w przyszłości jak najrzadziej, postanowiłem zorganizować spotkanie z młodymi ludźmi dokładnie w tym samym miejscu. Mam nadzieję, że tych 21 przedszkolaków zrozumiało przekaz i w rozmowach w grupach, doznane wrażenia przekażą kolejnym.Do edukacji wykorzystałem trofea myśliwskie i preparowane zwierzęta zgromadzone przez członków koła KNIEJA Lubawka, eksponowane w domku myśliwskim, właśnie nad tym stawem.


W przekazie bardzo pomocne okazały się materiały edukacyjne – Myśliwi dzieciom, wydawane przez Zachodni Poradnik Łowiecki. Spotkanie z młodzieżą miało charakter edukacyjno-rozrywkowy. Były ciastka, napoje i lody. Były gry zręcznościowe. Młodzież okazała się być bardzo dobrze przygotowana przez opiekunów z zachowań wymaganych przy kontakcie ze zwierzętami, z zaciekawieniem chłonęła wiedzę. Wymusili na mnie kolejne spotkanie, tym razem zimowe, połączone z dokarmianiem. Osobiście przyrzekli, że jesienią zbiorą kasztany, żołędzie na to dokarmianie.


Rozpoczęcie sezonu łowieckiego w powiecie kamiennogórskim Myśliwi zrzeszeni w kołach łowieckich ziemi kamiennogórskiej: „Darz Bór” z Marciszowa, „Knieja” z Lubawki, „Leśnik” z Jarkowic oraz „Przepiórka” i „Szarak” z Kamiennej Góry inspirowani zapałem prezesa KŁ „Leśnik” Jarkowice, który pełni również funkcje v-ce prezesa ORŁ w Jeleniej Górze kol. Władysława Durlaka, poprzedzają rozpoczęcie sezonu łowieckiego mszą świętą w intencji myśliwych i ich rodzin. Tradycja sięga 5 lat. Miejsca mszy to kolejne parafie leżące w obwodach łowieckich tych kół. Pierwsza msza odbyła się w Krzeszowie, następne w Kamiennej Górze, Chełmsku Śląskim, Ciechanowicach i ponownie w Krzeszowie. To wspaniała okazja do integracji myśliwych ze wspólnotami lokalnymi. W uroczystościach biorą udział przedstawiciele władz samorządowych, starosta, burmistrzowie miast i wójtowie gmin. Myśliwi kolejny już raz zdali egzamin z bycia wspólnotą.


Obszary Natura 2000


Obszar Nadleśnictwa Kamienna Góra położony jest w zasięgu 3 specjalnych obszarów ochrony (SOO) 1. Rudawy Janowickie 2. Karkonosze 3. Góry Kamienne 4. Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie Strefy ochrony ptaków Na terenie nadleśnictwa wyznaczone są strefy ochronne wokół miejsc rozrodu i regularnego przebywania chronionych gatunków ptaków. Obecnie występuje 5 stref dla bociana czarnego, 1 strefa dla puchacza, 1 strefa dla cietrzewia. Nasze koło łowieckie prowadziło program wzbogacenia łowiska poprzez introdukcję bażantów. Wykonaliśmy wypuszczenia do łowiska w rejonie wsi Dobromyśl około 120 ptaków. Do dzisiaj można usłyszeć ..............

95


Prace gospodarcze


Szkody łowieckie w roku gospodarczym 2013/2014 Powierzchnia zredukowana upraw rolnych uszkodzonych przez zwierzęta łowne - ha 3,8 Wypłacone odszkodowania - 7 090 zł


Polowania zbiorowe i dewizowe

Myśliwi z Danii

Myśliwi z Niemiec

Ślubowanie myśliwskie


Dzień Drzewa W Przedszkolu Publicznym nr 2 w Kamiennej Górze odbyło się w dniu 22.10.2013 roku kolejne spotkanie dzieci z organizacjami działającymi na rzecz lasów i ich ochrony. Po leśnikach przyszedł czas na myśliwych. Pięknie udekorowaną salę zapełniły dzieci z wszystkich grup wiekowych. To spotkanie przygotowano z rozmachem. Każde z dzieci (również wychowawcy) miało coś zielonego na sobie - to cudowna integracja z tematyką zajęć. Była informacja o pracy myśliwych na rzecz środowiska naturalnego, były konkursy tematyczne, było też sadzenie drzewek na placu zabaw. Dzieci rozwiązały bez błędów zadania z przyporządkowania owoców do konkretnych gatunków drzew. Oczywiście otrzymały słodkie nagrody od wychowawczyń i ładne listy gratulacyjne. Dzieci złożyły uroczystą przysięgę, że będą chronić przyrodę, lasy, będą segregować odpady i namawiać do tego innych. Myśliwy z koła łowieckiego Knieja Lubawka opowiedział między innymi o trwających projektach „Czasy na lasy”, tematycznie związanych z dzisiejszym przedsięwzięciem. Przybliżono dzieciom uczestników warsztatów i sadzenia drzew oraz przekazano przesłanie, jakiemu działanie służy. Dyrekcja i wychowawcy Przedszkola nr 1 przekazali podziękowanie dla członków koła łowieckiego Knieja Lubawka, za udział w edukacji przyrodniczej. Myśmy również przekazali na ręce pani dyrektor podziękowanie dla całej kadry dydaktycznej, za krzewienie wśród dzieci wiedzy o przyrodzie i środowisku oraz pracy myśliwych na rzecz jej ochrony. Po tych dynamicznych zdarzeniach wszyscy przeszli na plac zabaw, gdzie dzieci zasadziły drzewka. Zrobił się mocny ścisk, każdy chciał choć garstką ziemi przykryć układ korzenny. To była wzruszająca chwila. Po tym akcie przekazaliśmy na ręce pani dyrektor „Certyfikat nr 104” zaświadczający, że Przedszkole nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyło w projektach „Czasy na lasy” i czynnie włączyło się do wzbogacenia przyrody Pogórza Sudeckiego. Tym samym dzieci i pracownicy z tego przedszkola ,zostali włączeni do „grona ludzi szlachetnych i twórczych społecznie” . Mogą z dumą nosić odznakę „Przyjaciel przyrody”. Na zakończenie myśliwi otrzymali prezent - kasztany i żołędzie - zebrane przez dzieci w czasie wypadów w plener. Prosili nas o złożenie ich w paśnikach dla – jak to ujęli –dziczków i sarenek. Zrobimy to w Waszym imieniu.


Zlot Krasnali Od roku 2013 Koło Łowieckie KNIEJA Lubawka jest współorganizatorem imprezy Zlot Krasnali, która odbywa się na terenie Rezerwatu Przyrody Głazy Krasnoludków, znajdującego się na naszym terenie edukacyjnym ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej Dobromyśl. W roku 2013 Koło Łowieckie KNIEJA Lubawka było fundatorem głwnej nagrody w postaci rowerka.


Hubertus regionalny w Bolesławcu Po raz pierwszy w 63 letniej historii Polskiego Związku Łowieckiego na. Dolnym Śląsku Okręgowy Hubertus odbył się w Bolesławcu. Bolesławiec Śląski, miejsce uroczystości i siedziby 7-dmiu kół łowieckich z Okręgowej Rady Łowieckiej w Jeleniej Górze to gmina miejska, którą zamieszkuje ponad 40 tys. mieszkańców. Miasto położone jest na prawym brzegu rzeki Bóbr, w województwie dolnośląskim na południowym krańcu Borów Dolnośląskich. W latach 1975-1998 Bolesławiec administracyjnie należał do województwa jeleniogórskiego. Miasto posiada bardzo dobrze zachowaną średniowieczną siatkę ulic. W czasach przeszłych okolone było ciągiem murów obronnych poprzecinanych bramami miejskimi. W środku głównego placu miasta - rynku, stoi barokowy ratusz. Rynek ma kształt czworoboku - prostokąta. Z jego krótszych boków odchodzą po dwie ulice, a z dłuższych po jednej. Wzdłuż pierzei rynkowych i ulic staromiejskich ciągnie się zabudowa kamieniczna. Miasto chlubi się znakomitymi wyrobami ceramicznymi tzw. „ceramiką bolesławiecką.”W centrum Bolesławca zebrali się przedstawiciele organizacji łowieckiej z okręgu jeleniogórskiego. Myśliwi i ich rodziny, poczty sztandarowe Okręgowej Rady Łowieckiej i Kół łowieckich, sympatycy łowiectwa, mieszkańcy Bolesławca - przypadkowi przechodnie i mnóstwo ciekawskich co i zacz będzie się działo. Galowe mundury myśliwych i leśników oraz sygnały myśliwskich rogów wprowadziły podniosły i odświętny nastrój wśród bardzo licznie zgromadzonych uczestników uroczystości. Uroczyste Obchody tradycyjnego Huberta rozpoczął przemarsz korowodu myśliwskiego ulicami miasta na okolicznościową Mszę Świętą, która odbyła się w kościele p.w. Chrystusa Króla w Bolesławcu. Pochód na czele z kilkunastoosobowym zespołem sygnalistów myśliwskich

„Durlakowe Rogi” z Kamiennej Góry kierowany przez kol. Bogusława Rupę prezentował się niezwykle okazale. Przedstawiciele duszpasterstwa myśliwskiego, władz samorządowych i Polskiego Związku Łowieckiego którzy otwierali ten niezwykły przemarsz oraz poczty sztandarowe., seniorzy łowiectwa, przedstawiciele Lasów Państwowych i pozostali uczestnicy uroczystości tworzyli wspólnie imponujący i uroczysty korowód. Głosy myśliwskich rogów niosły się w dal ulicami Bolesławca odbijając się echem od budynków, bloków, kamienic i zabytkowych budowli. Najstarsi mieszkańcy Bolesławca nie pamiętają takiego koncertu i takiego korowodu.17 sztandarów jeleniogórskiej organizacji łowieckiej zgromadzonych przed kościołem w wyniosłym szpalerze zostało uroczyście wprowadzonych do świątyni przez koncelebrantów odprawiających mszę świętą. Uroczystą mszą św. koncelebrowali: Diecezjalny Duszpasterz Myśliwych Diecezji Legnickiej ks. Czesław Misiewicz, ks. Sławomir Dębowiak z Nowogrodźca, ks. Jerzy Jerka z Tomisławia, ks. Andrzej Kryłowski z Legnicy i ks.. Tadeusz Stelmach z Osiecznicy. Ustrojony ołtarz w elementy myśliwskie i leśne, myśliwska muzyka prezentowana podczas Mszy św. przez sygnalistów z Zespołu „Durlakowe Rogi” nadały uroczystości osobliwy charakter, przeniosły nas w krainę pełną tajemnic i osobliwości związanych z urokiem przyrody jej odgłosów i zapachów w świat wspomnień w świat narodowych myśliwskich tradycji. Koncelebrant ks. Czesław Misiewicz w imieniu organizatorów powitał przybyłych gości, myśliwych i sympatyków łowiectwa. Wyraził podziw dla tak licznego uczestnictwa oraz wspaniałej oprawy którą przygotowali członkowie Okręgowej Rady Łowieckiej w Jeleniej Górze: kol. Jan Siepielski z KŁ „Cietrzew” w Bolesławcu i kol. Władysław Tomaszewski z KŁ „Głuszec”


z Tomisławia przy wsparciu członków 8-miu kół łowieckich ziemi bolesławieckiej. Głosząc kazanie ks. Czesław nawiązał do życia patrona myśliwych św. Huberta, który z poganina i hulaki stał się duchownym a następnie biskupem a za swoje doczesne dokonania został wyniesiony do grona świętych„ Chciejmy szukać natchnienia z tej mądrości serca naszego patrona aby móc godniej czynić rzeczy, którymi się zajmujemy. Szanujmy 86 letni dorobek PZŁ, szacunek do tradycji, bezinteresowność w działaniu i miłość do ojczystej przyrody.” Pamiętajmy o słowach naszego papieża Jana Pawła II, który na pielgrzymce w naszym kraju na spotkaniu z leśnikami i myśliwymi przekazał nam jakże cenne słowa „….szanujcie tradycje, dbajcie o naszą ojczystą przyrodę.”W dobie gwałtownych przemian, zdarzających się krytycznych ocen naszej działalności – poglądu, że myśliwy to ten co tylko strzela, musimy swoją postawą i czynami obalać uproszczone poglądy. „Dzisiejszy przemarsz ulicami Bolesławca, ten pobyt w tej świątyni, prezentacja naszego dorobku i tradycji społeczeństwu, to właśnie droga, która powinna zmieniać poglądy tych co nie rozumieją, co krytykują, co widzą tylko zły obraz, tych co mają zły ogląd naszych poczynań.”Życzmy sobie wytrwałości i cierpliwości w naszych poczynaniach. Szczęść Boże! i Darz Bór! Kolejną częścią uroczystości kościelnych było poświęcenia nowych sztandarów. Poświęcono sztandary: Okręgowej Rady Łowieckiej w Jeleniej Górze, KŁ „Szarak” z Bolesławca i sztandar KŁ „Sport” z Bolesławca Tradycyjne dary z pól i kniei, które wręczyli koncelebrantom uroczystości: kol. Krzysztof Praczyk Prezes KŁ „Szarak” z Bolesławca, kol. Eugeniusz Hyjek Łowczy KŁ „Głuszec” z Tomisławia, kol. Feliks Janiec Łowczy KŁ „Cyranka” z Bolesławca i kol. Feliks Szpila z KŁ „Cyranka“ z Bolesławca zakończyły uroczystości związane z tradycjami myśliwskimi, które głęboko są związane z chrześcijaństwem. Wyprowadzenie

sztandarów uczestniczących w uroczystości kościelnej w szpalerze zebranych myśliwych i zaproszonych gości zakończyło uroczystą mszę świętą. Sztandary ustawiono ponownie w kolumnie, która przeszła w korowodzie do miejsca gdzie odbyła się oficjalna część „Hubertusa”. Powitano uroczyście zaproszonych gości, przedstawicieli władz samorządowych, Lasów Państwowych i Polskiego Związku Łowieckiego przedstawicieli zaprzyjaźnionych kół łowieckich oraz myśliwych ich rodziny i znajomych. Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski, Starosta Złotoryjski Ryszard Raszkiewicz, v-ce Starosta Bolesławiecki Stanisław Chwojnicki, Prezydent Bolesławca Piotr Roman, Burmistrz Nowogrodźca Robert Marek Relich. Przedstawiciele Lasów Państwowych: Nadleśniczy Nadleśnictwa Chocianów Stanisław Mazan, Nadleśniczy Nadleśnictwa Świętoszów Wojciech Moskaluk.Organizację łowiecką w Jeleniej Górze reprezentowali: Prezes ORŁ w Jeleniej Górze kol. Ludwik Hryciew, v-ce prezes ORŁ kol. Władysław Durlak, Członkowie ORŁ: kol. Henryk Bandura, kol. Jan Siepielski i kol. Władysław Tomaszewski, Łowczy Okręgowy PZŁ w Jeleniej Górze kol. Kazimierz Koncewicz, v-ce łowczy w zarządzie okręgowym kol. Henryk Szczybura oraz przedstawiciele Komisji Statutowych ORŁ w Jeleniej Górze. W asyście sztandarów i zgromadzonych myśliwych odbyły się uroczystości wręczenia aktów nadania i przekazania sztandarów oraz wręczenia myśliwskich odznaczeń. Prowadzący uroczystość kol Władysław Tomaszewski i kol. Jan Siepielski czuwali nad prawidłowym przebiegiem imprezy i przestrzeganiem myśliwskiego ceremoniału. Jako pierwszy został wręczony sztandar Okręgowej Rady Łowieckiej, który Prezesowi ORŁ w Jeleniej Górze kol. Ludwikowi Hryciew przekazał Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski. Prezesowi KŁ „Sport” z Bolesławca sztandar przekazał Prezes ORŁ kol. Ludwik Hryciew a Prezesowi KŁ „Szarak” z Bolesławca sztandar przekazał senior myśliwych z Bolesławca członek ORŁ kol. Jan Siepielski.


Zespół sygnalistów towarzyszący uroczystości wręczenia sztandarów odtrąbił każde przekazanie sztandaru, „młode” poczty zajęły swoje miejsca w asystującym szyku wzbogacając myśliwską wspólnotę o nowe jednostki i rozpoczęła się kolejna istotna część ceremoniału – wręczenie odznaczeń zasłużonym myśliwymi osobom z poza łowiectwa. Odznaczenie wręczali Prezes ORŁ kol. Ludwik Hryciew, Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Jeleniej Górze kol. Kazimierz Koncewicz i członek ORŁ w Jeleniej Górze kol. Jan Siepielski. Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Jeleniej Górze Kol. Ludwik Hryciew wznosząc toast za pomyślność podziękował za organizację uroczystości komitetowi organizacyjnemu uroczystego hubertusa na czele z kol. Janem Siepielskim z KŁ „Cietrzew” w Bolesławcu, kol. Władysławem Tomaszewskim z KŁ „Głuszec” w Tomisławiu i kol. Janem Olszackim z KŁ „Cietrzew” w Bolesławcu. Szczególne podziękowania złożono zarządom i myśliwym z kół łowieckich regionu bolesławieckiego za pomoc organizacyjną i logistyczną: KŁ „Głuszec” w Tomisławiu, KŁ ”Cietrzew” w Bolesławcu. KŁ „Cyranka” w Bolesławcu, KŁ „Słonka” w Bolesławcu, KŁ „Szarak” w Bolesławcu, KŁ „Krzyżówka” w Bolesławcu, KŁ „Nad Kwisą” w Bolesławcu i KŁ „Sport” w Bolesławcu. Były dyplomy, okolicznościowe upominki, gratulacje i życzenia, było uroczyście, z powagą ale i radośnie. Po oficjalnych uroczystościach odbyła się biesiada myśliwska z tradycyjnym żurem po polsku, potrawami z dziczyzny oraz sygnałami i utworami myśliwskimi wykonywanymi przez zespół sygnalistów myśliwskich „Durlakowe Rogi”. Serwowano dania z bogatej polskiej kuchni myśliwskiej gdzie główną atrakcją był upieczony płonący dzik wwieziony z niezwykłą pompą w świetle sztucznych ogni. Do następnego Hubertusa. Darz Bór ! tekst kol. Jan Rokosz

W trakcie uroczystości odznaczeni zostali dwaj nasi członkowie koła. Złoty medal zasługi łowieckiej otrzymał Władysław Kurzeja a brązowy medal zasługi łowieckiej Bogdan Pazdan. W uroczystościach nasze koło reprezentowali myśliwi: Henryk Kubieniec, Andrzej Kuncewicz, Bogdan Pazgan, Władysław Kurzeja i Poczet Sztandarowy, który tworzyli myśliwi Piotr Kuźbit, Stanisław Lach i Marian Matusik.


Piknik rodzinny 2011 W dniu 09.07.2011 roku członkowie koła łowieckiego KNIEJA Lubawka zaprosili do wspólnej zabawy swoje rodziny – żony, dzieci, wnuczki i wnuczęta. Impreza odbyła się we wsi Łączna w Gospodarstwie Agroturystycznym Rajska Dolina państwa Nowaczyków. Jest to przepiękne miejsce, w którym można ciekawie spędzić wolny czas. Państwo Nowaczykowie zgromadzili tam wiele egzotycznych zwierząt, są tam też place zabaw dla dzieci i zadaszone miejsca na grillowanie i spożycie posiłków. Więcej o tym miejscu na stronie: www.rajskadolina.prv.pl . Spotkanie rodzinne poprzedziła uroczystość wręczenia naszemu myśliwemu seniorowi Władysławowi Dudyczowi Złotego Medalu Zasługi Łowieckiej. Była to wzruszająca uroczystość. Nagrodzony nasz 90- latek otrzymał od zebranych gromkie brawa i życzenia. Motto spotkania to: wspólna zabawa, edukacja najmłodszych, relaks i odpoczynek. Najważniejszymi postaciami spotkania były dzieci i rodziny myśliwych. Dla najmłodszych przygotowaliśmy wiele konkursów sprawnościowych i rysunkowych. Były: rysowanie tematów związanych z przyrodą, ekologią i myślistwem, strzelanie do celów z wiatrówki, przeciąganie liny, biegi sprawnościowe oraz edukacja o zwierzętach. Nagrodzono najlepszych i dodatkowo każdego z uczestników zabawy i konkursu. Starsi uczestnicy pikniku mogli sprawdzić swoje strzeleckie umiejętności w konkurencji strzelania do baloników i tarczy. Również w tej konkurencji nagrodzono najlepszych. Dodatkowo każdy nagrodzony otrzymał pamiątkowy dyplom. Podziękowaliśmy oddzielnie tym żonom myśliwych, które społecznie pracują na rzecz naszego koła łowieckiego. Osoby te otrzymały od myśliwych w dowód wdzięczności wspaniałe praktyczne nagrody. Dla uczestników pikniku przygotowaliśmy wyjątkowo

smaczne jadło – dziczyznę, potrawy z grilla, prawie wojskową grochówkę, owoce, napoje i słodycze. W przerwie na odpoczynek, został zaprezentowany przez panów Krzysztofa Nowaczyka i Jarosława Krajewskiego pokaz paintballu. Jest to wspaniała zabawa dla młodzieży i okazało się w czasie zabawy, że również dla dorosłych. Więcej o tym sporcie i centrum zabawy w Łącznej można przeczytać na stronie www.paintball-osada.pl . Kulminacją naszej sobotniej zabawy było przeciąganie liny przez dzieci, myśliwych i ich małżonki. To wyjątkowo wspaniała zabawa dostarczająca uczestnikom wiele emocji. Takiej determinacji i poświęcenia w przyjacielskiej rywalizacji dawno nie widzieliśmy. Były obawy, czy lina wytrzyma. Tu też wyłoniliśmy zwycięzców, którzy mieli pierwszeństwo do posiłków i napojów. Pokonani natomiast musieli posprzątać po imprezie place zabaw i stoły. Najcenniejszą nagrodą dla organizatorów pikniku na zakończenie zabawy, był wspaniały i szczery uśmiech najmłodszych, który można zobaczyć na załączonych zdjęciach. Wiele z dzieci miało łzy w oczach, kiedy musieli opuścić piknik z uwagi na późną porę dnia. Do zobaczenia na następnym pikniku.


Piknik rodzinny 2012 INTEGRACJA – skuteczne narzędzie do osiągnięcia celu Członkowie koła łowieckiego KNIEJA Lubawka zorganizowali w dniu 25.08.2012 roku kolejne spotkanie integracyjne. Odbył się on w przepięknej scenerii Gospodarstwa Agroturystycznego państwa Nowaczyków w Łącznej k/Mieroszowa. Jest tam Mini Zoo z wieloma gatunkami zwierząt leśnych i ptactwa. Taka impreza to duży wysiłek organizacyjny i finansowy. Staramy się, aby nasi goście przede wszystkim bawili się wspaniale. To dla nich, a zwłaszcza tych najmłodszych przygotowujemy wiele zabaw i konkursów. Każde dziecko obowiązkowo otrzymuje prezent, może w grach edukacyjnych i sprawnościowych zdobyć kolejne. Takie spotkania wykorzystujemy również do zaprezentowania zgromadzonym naszej pracy na rzecz ochrony przyrody. Prezentujemy nasze osiągnięcia, edukujemy młodzież, szukamy zrozumienia i porozumienia, staramy się przekonać innych do wsparcia tej działalności. Ograniczone środki finansowe jakie możemy przekazać na taką imprezę powodują, że są one dostępne jedynie dla osób zaproszonych. Ubolewamy nad tym, ale jak na razie finansowanie spotkań integracyjnych w przeważającej większości obciąża budżet koła. Wiele prac, zakupów i nagród robią członkowie i sympatycy koła z własnych środków finansowych. Za to wsparcie serdecznie im dziękujemy. Marzy nam się zorganizowanie otwartego spotkania integracyjnego ogólnie dostępnego dla mieszkańców regionu. Może zrobimy to w niedalekiej przyszłości wspólnie z innymi stowarzyszeniami. Na razie współorganizujemy coroczne święto ZLOT KRASNALI oraz uczestniczymy w powiatowym ŚWIĘCIE MLEKA. W roku 2013 na ZLOCIE KRASNALI ufundowaliśmy nagrodę w postaci rowerka dla dziecka 4-6 lat, a na ŚWIĘCIE MLEKA rozdaliśmy ponad 3 tys. książeczek o lasach, ekologii i myślistwie. Oczywiście ważne jest to, co mówimy zgromadzonym przy prezentowaniu naszych osiągnięć.


Ale bardzo ważne są rozmowy z zaproszonymi poza mikrofonem. To „poza mikrofonem” pozyskujemy kolejnych sponsorów na konkretne działania, próbujemy porozumieć się z rolnikami w sprawie trudnych negocjacji w zakresie likwidacji szkód spowodowanych zwierzyną, to „poza mikrofonem” nakłaniamy leśników do finansowego wsparcia naszych wspólnych działań na rzecz środowiska naturalnego. Cieszymy się z ostatniego spotkania integracyjnego. Pogoda dopisała, jadło było wspaniałe, po części oficjalnej uczestnicy spotkania włączyli się do wspólnego biesiadowania przy akompaniamencie akordeonu. Były chóralne śpiewy i wokalne popisy. Nagrodą dla organizatorów był wspaniały uśmiech wszystkich dzieci i owacyjne podziękowanie. My również dziękujemy uczestnikom spotkania integracyjnego za dobry humor jaki prezentowali w czasie konkursów i biesiady. Gratulujemy wspaniałej wiedzy o przyrodzie, zwierzętach i zwyczajach myśliwskich.


Ogród Zoologiczny Łączna Ogród Zoologiczny jest prowadzony przez naszego myśliwego Aleksandra Nowaczyka. Znajduje się w miejscowości Łączna koło Mieroszowa. Jest to niestrudzony propagator hodowli dzikich, unikatowych zwierząt. Jego pasja ostatnio ukierunkowana została na edukację młodzieży szkolnej. Jest naszym wzorowym myśliwym, uczynnym i koleżeńskim. Jego działalność została zauważona i uhonorowana wieloma wyróżnieniami. Informacje o tej działalności zamieściło wiele czasopism regionalnych i ogólnopolskich.


Bal myĹ&#x203A;liwski


Msza myĹ&#x203A;liwska


45 lat Koła Łowieckiego KNIEJA Lubawka 1964 – 2009 Uroczystości jubileuszowe odbyły się w Mieroszowie. Zbiórka myśliwych i gości zaproszonych miała miejsce na Rynku miasta. Tam powitano gości i uformowano kolumnę uczestników, która przeszła do kościoła. Na czele kolumny poczet sztandarowy i sygnaliści myśliwi „DURLAKOWE ROGI” grając okolicznościowe sygnały. Przed świątynią wykonano pierwsze zdjęcia grupowe. Uczestników uroczystości powitał przed kościołem proboszcz parafii Św. Michała Archanioła w Mieroszowie ksiądz Krzysztof Cebula, zagorzały myśliwy i sympatyk łowiectwa. W czasie uroczystej mszy poświęcono sztandar koła, były życzenia i podziękowania za trud myśliwski. Ceremonię uświetniła muzyka grana na rogach myśliwskich. Wspaniałą dekorację kościoła wykonał nasz myśliwy Bogdan Orpel wraz z małżonką. Eksponaty (warchlak i lis ze sroką) użyczył również nasz myśliwy Aleksander Nowaczyk. Po mszy uczestnicy przejechali do domu gościnnego pana Frankowskiego, gdzie rozpoczęły się kolejne uroczystości przewidziane programem. Celebrantem uroczystości był nasz Łowczy Koła Andrzej Kuncewicz. Na wstępie powitał zaproszonych gości, myśliwych, ich małżonki i przyjaciół. Akt nadania sztandaru odczytał i wręczył Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Jeleniej Górze kol. Kazimierz Koncewicz a sztandar przekazał v-ce Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej kol. Władysław Durak. Dekoracji sztandaru srebrnym medalem Zasługi Łowieckiej dokonał z-ca Przewodniczącego ZO PZŁ w Jeleniej Górze kol. Henryk Szczybura.

Wędliny na biesiadę przygotował nasz myśliwy kol. Władysław Kurzeja, Salę kwiatami udekorował Bernard Orpel wraz z małżonką. Wystrój wnętrza wzbogaciły eksponaty myśliwskie: Władysława Duraka – srebrno medalowy medalion muflona tryka, Władysława Kurzeji – srebrno medalowe poroże jelenia byka, Zbigniewa Radolińskiego – medalion muflona tryka, Aleksandra Nowaczyka – medalion jelenia byka. Dodatkowo ściany zdobiły zdjęcia z życia koła, okolicznościowe emblematy i ciekawe fotografie pasma Karkonoszy i klasztoru w Krzeszowie, wykonane w naszym łowisku.


Koło Łowieckie KNIEJA Lubawka Gwoździe na drzewcu sztandaru Rząd Nazwisko i Imię 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Treść na gwoździu

Pazgan Bogdan PAGAZ Sp. z o.o. Kruczek Ireneusz DOFAMA-THIES Sp. z o.o. Dębski Radosław CONTACT DIRECT Sp. z o.o. Woźniakowski Roman FAŁ Sp. z o.o. Laszkiewicz Andrzej Burmistrz Mieroszowa Dorobek Jan Powiatowy Lekarz Weterynarii Zarząd Okręgowy PZŁ w Jeleniej Górze Zarząd Okręgowy PZŁ w Wałbrzychu Kulon Tomasz Burmistrz Gminy Lubawka Szmajdziński Stanisław Burmistrz Gminy Kamienna Góra Koczan Paweł Sponsor Surosz Leszek Sponsor Kuncewicz Andrzej Myśliwy Kubieniec Henryk Myśliwy Kuźniar Adam Myśliwy Brzozowy Roman Myśliwy Górski Stanisław Myśliwy Jochymek Kazimierz Myśliwy Markiewicz Jacek Myśliwy Mikołajczyk Robert Myśliwy Orpel Bernard Myśliwy Radoliński Zbigniew Myśliwy Broda Karol Myśliwy Dudycz Władysław Myśliwy Grudziecki Mirosław Myśliwy Harasym Dariusz Myśliwy Kurzeja Mirosław Myśliwy Kurzeja Władysław Myśliwy Kuźbit Piotr Myśliwy Kuźbit Władysław Myśliwy Lach Stanisław Myśliwy Majka Tadeusz Myśliwy Matusik Marian Myśliwy Michalczuk Jan Myśliwy Nowaczyk Aleksander Myśliwy Pastuszak Robert Myśliwy Cieślar Tadeusz Myśliwy Gołdyn Antoni Myśliwy Oleksy Antoni Myśliwy Syrek Andrzej Myśliwy Maja Grudziecka Sponsor Andrzej Sajdak Sponsor


Drzewa zgryzowe i owocowe Ochrona upraw, młodników i drzewostanów przed zwierzyną – wspólnym celem współpracy myśliwych i leśników. Wspólna narada leśników i myśliwych odbyła się w Kamiennej Górze w dniu 17.08.2010 roku. W wyniku dyskusji nad materiałami przedstawionymi przez Nadleśnictwo Kamienna Góra, wypracowano wnioski, do wdrożenia których zobowiązały się strony uczestniczące w naradzie. Przyjęte wspólnie zobowiązania, powinny przyczynić się po poprawy ochrony upraw, młodników i drzewostanu przed zwierzyną. Zgodnie z tymi ustaleniami, członkowie koła łowieckiego KNIEJA Lubawka, rozpoczęli początkiem października zasadzenia wydzielonych terenów leśnych w obwodzie 322. Ten zakres prac wynika z podjętych wspólnie z leśnikami działań, które mają ograniczyć szkody w uprawach leśnych, prowadzonych przez Nadleśnictwo Kamienna Góra. Tereny zasadzeń wyznaczają leśniczy z danego rejonu. W pierwszym etapie rozpoczęto sadzenie: 300 sztuk lip (teren zgryzowy), 30 sztuk jabłoni i 30 sztuk śliw. Materiał do zasadzeń zakupiono ze środków koła łowieckiego. Jest to znaczący finansowy wydatek na zagospodarowanie obwodu łowieckiego. Drzewka owocowe zostały również zasadzone przy jednym z poletek myśliwskich. Owoce tych drzewek będą w przyszłości znakomitym uzupełnieniem pożywienia zwierzyny łownej. Kolejne zasadzenia będziemy kontynuować w przyszłości. Do dzisiaj (kwiecień 2014 r.) posadzono dodatkowo kilkaset drzew owocowych, większość w okolicy poletek myśliwskich. Mamy kolejne tereny do sadzenia przekazane przez rolników (nieużytki). Tą akcję będziemy kontynuować.


Zawody strzeleckie


Widok na Dobromyśl

Widok na pola Gorzeszowskie

Widok na Bazylikę z Głazów Krasnoludków


Widok na Bazylikę z Góry św. Anny

Brama Lubawska


Widok na Bramę Lubawską z Góry Kruczej


G贸ra Krucza w Lubawce


Karkonosze - Śląski Grzbiet

Kocioł Małego i Dużego Stawu

Panorama na Karkonosze z Góry Skalnik


Śnieżka


Odeszli do Krainy Wiecznych Łowów

Lach Stanisaw

Broda Karol

Michalczuk Jan

Berger Jan


Knieja Lubawka Koło Łowieckie Knieja Lubawka Krzeszów ul. Benedyktańska 39a 58-400 Kamienna Góra www.kniejalubawka.wordpress.com

Opracowanie graficzne: Artur Kubieniec (www.czadrow.pl) Fotografie: Artur Kubieniec, Henryk Kubieniec Teksty: Henryk Kubieniec Kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystanie w jakikolwiek sposób dozwolone jest wyłącznie za zgodą autorów publikacji. Wydanie I, kwiecień 2014 r.

Profile for cherub gallery

Knieja Lubawka  

Wydarzenia i obszary leśne obwodu łowieckiego nr 322.

Knieja Lubawka  

Wydarzenia i obszary leśne obwodu łowieckiego nr 322.

Advertisement