Page 1

Årsrapport og temamagasin 2012 - 2013

TEMA: Digital rådgivning PRAKSIS: Tal & tanker


INTRO: VELKOMST & REFLEKSION TEMA: DIGITAL RÅDGIVNING PRAKSIS: TAL & TANKER s. 2-4

s. 5-22

s. 23-38

KOLOFON UDGIVET AF: LAYOUT OG GRAFIK: FOTO: REDAKTØR: KORREKTUR:

Center for Digital Pædagogik Detaljerytterne (www.detaljerytterne.dk) Gorm Olesen (www.gormolesen.dk) & Flemming Jeppesen (www.fokus-foto.dk) Bent Ulrikkeholm Merete Pilegaard Rasmussen


VELKOMMEN TIL VORES ÅRSRAPPORT 2012-2013 Årsrapporten er første udgave af en række af årsrapporter, som vi ønsker at udgive i de kommende år. Foruden at fortælle om de mange facetter i vores arbejde og i vores praksis, ønsker vi med udgivelsen at dele den viden, som vi løbende oparbejder. Den vidensdeling vil vi tematisere i de kommende år. I år er det gennemgående tema ’’Digital Rådgivning’’. Først og fremmest fordi hjertet i Center for Digital Pædagogik er den digitale rådgivning i Cyberhus.dk. Her har vi gennem snart 9 år rådgivet tusindvis af udsatte børn og unge, og dermed oparbejdet en praksis omkring digital rådgivning som nu kommer mange andre til gode, både i andre organisationer og rundt om i mange kommuner. Men også fordi 2012 har været et år, hvor der for alvor blev vist interesse for digital rådgivning. Vi har oplevet en meget stor interesse for vores arbejde, og har haft fornøjelsen af, at være involveret i mange partnerskaber, både nationalt og internationalt. Vi har været forbi nogle af vores partnere og bedt dem om at sætte ord på deres arbejde og tanker i forbindelse med at digitalisere det rådgivende arbejde. Og vi har taget et udpluk af spændende perspektiveringer fra de mange gode faglige blogposts, der hen over året er skrevet på www.cfdp.dk, og endelig er vi dykket ned i vores egen praksis for at sætte ord på den udvikling, som sker der. Jeg håber, at artiklerne vil inspirere jer i arbejdet med at møde og rådgive udsatte mennesker digitalt. Og jeg håber, artiklerne vil understøtte budskabet om, at når vi tænker socialøkonomisk og frivilligt, med fokus på vidensdeling, kan vi sammen løfte den samlede indsats til nye højder. Tak for et inspirerende og udviklende år til ansatte, frivillige medarbejdere, partnere og sponsorer – og ikke mindst de unge som viser os deres tillid. I et samspil der er åbent og udviklende, lykkes det os at gøre en forskel for udsatte unge i deres hverdag.

Ved Anni Marquard Initiativtager og centerleder

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38


DIGITALT MOMENTUM

Bestyrelsesformand Jørn Østergaard har mange års erfaring med udsatte unge gennem sit tidligere arbejde som leder af Aarhus Kommunes Ungdomscenter. Han ser Cyberhus og Center for Digital Pædagogik som et tilbud, der har alle muligheder for at sætte dagsordenen i den digitale virkelighed for børn og unge. En virkelighed kommunerne først nu for alvor er på vej ind i.

KOMMUNER PÅ SPRING Jørn Østergaard mener, at Center for Digital Pædagogik er kommet til verden på det helt rigtige tidspunkt. - Den ekspertise centret kan bidrage med til kommunerne er altafgørende, og det spiller rigtig godt sammen med kommunernes behov for digital opkvalificering netop nu, siger Jørn Østergaard.

Bestyrelsesmøde i Center for Digital Pædagogik.

Center for Digital Pædagogik er kommet til verden på det helt rigtige tidspunkt


PÆDAGOGIK I UDVIKLING På Cyberhus møder børn og unge både voksne frivillige og fagpersoner. Rådgivningen sker digitalt hjemme på værelset, og det nedbryder en masse barrierer i kontakten. Det stiller også store krav til faglighed og etik, og bestyrelsesformanden glæder sig over, at Cyberhus og Center for Digital Pædagogik løbende er i faglig udvikling både med pædagogik og tekniske løsninger. De mange erfaringer sikrer, at nye tilbud er udviklet meget praksisnært til gavn for børn og unge i det digitale rum.

SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED Bestyrelsesformanden fremhæver, at Center for Digital Pædagogik er en virksomhed, der drives på socialøkonomiske vilkår, og der skal ikke tages profithensyn til ejere eller aktionærer. - Det sikrer en vis idealisme, og fokus på løsningerne, ikke på overskud til ejerne. Det ser jeg som en stærk side ved vores virksomhed, siger han.

ET KRÆVENDE ÅR Jørn Østergaard ser tilbage på et år, der har været travlt også på de indre linjer, fordi den store organisatoriske ændring fra projekt til socialøkonomisk virksomhed er blevet gennemført. - Det har stillet store krav til alle, ikke mindst til vores ledelse, og jeg er fuld af anerkendelse for deres indsats, siger bestyrelsesformanden.

Bestyrelsesformand Jørn Østergaard er tidligere leder af Aarhus Kommunes Ungdomscenter. Nu pensionist og engageret i projekter for børn og unge, hvor hans erfaring kan gøre en forskel.

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38


TEMA: DIGITAL RÅDGIVNING


DET NYE NETSTOF.DK

I konsortium med Slagelse Misbrugscenter etablerede Center for Digital Pædagogik i 2012 et landsdækkende internetbaseret informations- og rådgivningstilbud for Socialstyrelsen, målrettet unge i risiko for at udvikle et behandlingskrævende stofmisbrug.

DIGITALE ERFARINGER MED RØDDER I DEN FYSISKE VERDEN

BRUGERE, MISBRUGERE OG PÅRØRENDE

Projektet med et landsdækkende digitalt rådgivningstilbud bygger videre på konsortiets internationale og nationale erfaringer med internetbaseret rådgivning og rusmiddelbehandling. Bl.a. fra netstof.dk, smash. dk, cyberhus.dk og det omsætter nogle af redskaberne fra den fysisk forankrede misbrugsbehandling, så de giver mening digitalt. Projektet er et tilbud, som henvender sig til unge i alderen ca. 15-24 år, der er i risiko for at udvikle et behandlingskrævende misbrug. Der vil blive taget hensyn til at unge, der allerede har udviklet et behandlingskrævende misbrug, ligeledes skal kunne rummes i tilbuddet og kunne henvises til yderligere relevant støtte.

Formålet med projektet er, at unge får hævet deres vidensniveau i forhold til brug af rusmidler og modtager relevant information samt målrettet rådgivning. Unge vil via projektet modtage relevant støtte til at søge yderligere hjælp i relation til deres problemstillinger. Desuden vil pårørende til unge få øget deres vidensniveau omkring unge og rusmidler på en måde, der gør dem i stand til at støtte den unge og de problemstillinger, de har.

Det er vildt vigtigt, at I ikke er nedladende, ligesom man ser på andre offentlige sites til unge Deltager på workshop

INNOVATION GENNEM BRUGERINDDRAGELSE Der er under udviklingen af netstof brugt en høj grad af inddragelsesprocesser for at sikre den brugerdrevne


innovation – processer som vil fortsætte gennem hele projektet: En digital inddragelsesproces og en fysisk inddragelsesproces. Den digitale proces er blevet indledt med en succesfuld kampagne på facebook med det primære formål at skaffe informationer via spørgeskema om målgruppens medie- og rusmiddelvaner, samt kendskab og holdning til internettets eksisterende udbud af webbaseret rådgivning og information om rusmidler. Den fysiske proces indledtes med kreative designworkshops blandt elever på Viborg Højskole og fulgt op med workshops på bl.a. Aarhus Katedralskole.

Godt at se at I har hovedet med og tager sagen op fra begge sider. Held og lykke med det nye site Rubberlizard, medlem på Psychedelia.dk

30 UNGE I BRUGERPANEL

50 KOMMUNER ER MED

Gennem de fire år projektet i første omgang forløber, vil der være fokus på at inddrage et fast brugerpanel. Der er allerede rekrutteret 30 unge frivillige til panelet. Der er flere grunde til at satse meget på denne brugerinddragelse. Det er vigtigt for den stadige optimering af rådgivningen at kende brugernes holdninger, og det er vigtigt at skabe en følelse af medejerskab for projektet hos de tilknyttede unge. De 30 unge som nu sidder i panelet, kommer fra hele landet, og dialogen vil derfor primært fungere online.

50 kommuner er nu tilmeldt netstof.dk og flere kommuner er repræsenteret med mere end én medarbejder. Derudover er der en række andre medlemmer, som blandt andet tæller seks ungdomsuddannelser. Netstof.dk er desuden blevet kontaktet af et medlem fra Odense Kommune, som ønsker at markedsføre netstof.dk i forbindelse med markedsføring af eget rusmiddelfagligt projekt. Et fint eksempel på de mulige samarbejdsflader med medlemmerne omkring udbredelse af kendskabet til netstof.dk og inddragelsen af netstof.dk i kommunernes egne tiltag.

Det var virkelig fedt at være med, men næste gang I kommer, kan I så ikke komme oven i en oldkundskabstime? Deltager på workshop

Netstof.dk er et landsdækkende projekt, som får midler fra Socialstyrelsen frem til 2015. Siden udvikles og drives af Center for Digital Pædagogik og Slagelse Misbrugscenter. Hjemmesiden opdateres løbende og trækker på viden og erfaringer fra behandlere og rusmiddelkonsulenter fra hele landet.

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

www.netstof.dk – hvor du også kan tilmelde dig. Det er gratis at blive medlem.

26

28

30

32

34

36

38


DIGITALE HJERTERYTMER

Center for Digital Pædagogiks hjerte er den digitale rådgivning Cyberhus.dk, der siden 2004 har tilbudt online rådgivning. Siden har 500-600 unikke besøgende om dagen og bemandes af 3 lønnede koordinatorer og knap 100 frivillige. Her udvikles og forfines løbende erfaringerne med digital pædagogik og arbejdet med de unge online. Her kan du få et kig ind i vores praksiserfaringer.

ERFARINGER MED CHATTEN UDVIKLING AF GRUPPECHAT FOR UNGE Siden 17. april 2012 har børn og unge haft en ny mulighed for at sætte ord på deres tanker og dele dem med andre gennem vores nyeste rådgivningstilbud, ung-til-ung gruppechatten. I gruppechatten kan de unge mødes og chatte om hvad som helst mellem himmel og jord. Alle unge skal være anonyme, og alle chatrum bliver fulgt af en voksen rådgiver fra Cyberhus, for at sikre trygheden for dem der er med.

HVORFOR GRUPPECHAT? Fordi idéen om en gruppechat hvor unge kan mødes og dele tanker og råd om alt det, der fylder indeni, matcher hele tanken bag Cyberhus rigtig godt. For Cyberhus skal være meget mere end en voksen til barn/ung – rådgivning. Vi ønsker at være et redskab, som den unge kan bruge til at blive klogere på sig selv, da vi mener, at det er gennem selverkendelsen, at den unge finder motivationen og mulighederne for at skabe ændringer i sit liv.

Center for Digital Pædagogik tilbyder chat- og brevkassemoduller klar til brug i din organisation. Kontakt os på 86 370 400 og få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe din organisation i gang med digital rådgivning.


UNG-TIL-UNG Det betyder nogle gange, at den unge har brug for en snak eller et godt råd fra en voksen. Men vi mener, det er lige så vigtigt, at den unge finder andre unge at spejle sig i. At den unge erfarer, at der findes andre unge med lignende oplevelser, tanker og følelser som den unge selv. Vi oplever, at når de unge taler med hinanden, så opstår der en fælles forståelse. Den kan for en kort stund overskygge den følelse af isolation, og ofte også skam, som mange af de unge der kommer i Cyberhus føler i hverdagen, i forbindelse med de problematikker de bærer rundt på. Et lille frirum hvor det er okay at vise, hvem der gemmer sig “bag masken”. Det er et frirum, vi længe har oplevet, de unge har fundet i ung-til-ung debatter på Cyberhus, og det er fantastisk at opleve, at de nu også kan finde det i gruppechatten.

EN CHAT DER KAN GØRE GAVN PÅ MERE END ÉN MÅDE Det system som vi bruger i gruppechatten og de andre rådgivningstilbud har Center for Digital Pædagogik udviklet på baggrund af erfaringer fra vores pædagogiske praksis i rådgivningen, og med løbende input fra de unge i Cyberhus. Systemet er udviklet i open source og ud fra en socialøkonomisk tankegang, så andre også kan få glæde af systemet. Vi vil gerne sikre, at rådgivning til sårbare mennesker kan ske på et ikke-kommercielt grundlag. Både danske og udenlandske organisationer har allerede vist interesse for at bruge det nye system, samt de erfaringer der ligger bag.

Ovennævnte tekst er udpluk fra digital faglige artikler som kan læses i den fulde version på www.cfdp.dk.

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38


Det kan hjælpe at lette ens hjerte til en voksen. Nogle gange kan en myg jo blive til en elefant inde i ens hoved, og så kan man ikke overskue det længere. Men så er det godt at få nogle til at sætte det i rette perspektiv

Pige 18 år.

ERFARINGER MED BREVKASSEN 5-TRINS MODEL FOR BREVKASSERÅDGIVNING Brevkasserådgivningen på Cyberhus udvikler sig hele tiden. Primært som et konstruktivt og brugbart redskab for den unge, som ikke føler sig klar eller tryg ved chatrådgivningen, eller har behov for at kunne sidde i ro og mag derhjemme og formulere sit spørgsmål eller beskrive sin historie. Også i 2012 oplevede vi en stigning på knap 20% i antallet af spørgsmål, hvilket vil betyde, at vi runder tæt ved 2500 spørgsmål i 2013. Brevkasserådgivningen har udviklet sig som metode og faglighed fra vores side. Vores håndbog, som er rygraden i oplæringen af nye rådgivere i brevkasserne, er ved at blive finpudset, og i den nye version vil man bl.a. finde en ny visualisering af, hvordan vi generelt opbygger vores svar.

OPBYGNING ER RYGRADEN I ET GODT SVAR Vores 5-trins model er en dynamisk model, hvor enkeltdelene kan prioriteres og vægtes forskelligt, afhængig af den unges behov. Men en tydelig struktur og opbygning i rådgiverens svar har to meget vigtige funktioner. Først og fremmest giver det den unge en oplevelse af en tydelig voksen, der ved, hvor han/hun vil hen. Det er noget den unge kan forholde sig til, og måske har savnet. Det sikrer også, at rådgiveren ikke gentager sig selv, væver lidt for meget rundt eller kommer til at placere et afsnit forkert og derved skaber uklarhed i svaret. Med udviklingen af de 5 trin, har vi fået et godt arbejdsredskab, der sikrer et konstruktivt møde med den unge. Modellen og forklaringer til de enkelte trin findes på www.cfdp.dk.

Om gruppechat: http://cfdp.dk/forsiden/ny-gruppechat-skal-vaere-med-til-at-gore-en-forskel/


Start dit svar med at møde den unge og skab en tryg ramme. Anerkend at den unge gør noget aktivt og spejl eventuelle følelser. Hvis relevant, så ret fokus på hvordan dit svar er bygget op og hvad du vil vægte.

INDLEDNING

Prioriter at svare på den unges spørgsmål efter indledningen. Det er respektfuldt og medvirkende til at skabe en konstruktiv og motiverende ramme for evt. senere refleksioner og handlingsforslag.

SVAR PÅ PRIMÆRE SPØRGSMÅL

OPBYGNING ER DYNAMISK Prioritering, vægtning og placering i svar, kan variere, afhængig af den unges behov.

Egne refleksioner og perspektiver. Hensigten er, at du inviterer den unge til at reflektere over det han/hun har skrevet. Hvis der er behov, kan du her skrive ting som ligger lidt udenfor det spørgsmål der stilles.

REFLEKSIONER & PERSPEKTIVER

Ex. hvis man som rådgiver vurderer det gavnligt at tydeliggøre en lovovertrædelse, før man besvare den unges primære spørgsmål.

Du skal altid præsentere dine forslag klart og præcist og ikke mindst, som muligheder den unge kan gøre brug af, hvis den unge har lyst.

HANDLING/ HENVISNING

Den unge er ekspert i eget liv.

Afslut dit svar med fokus på noget positivt og motiverende, måske et tilløb til at den unge handler – så vidt det er muligt.

AFRUNDING

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38


DIGITAL RÅDGIVNING MED FOKUS PÅ SELVSKADE I starten af 2013 afsluttede vi to års arbejde med projektet Daphne om unge med selvskadende adfærd, som vi har været en del af siden januar 2011, i samarbejde med 5 andre organisationer fra Slovenien, Italien og England.

DEBAT OG STØRRE FORSTÅELSE OMKRING SELVSKADE MELLEM UNGE Formålet har været at bygge videre på de respektive parters solide fundament i rådgivningsmødet med børn og unge og at opbygge nye digitale platforme. På tværs af Europa kan disse online-platforme forbedre arbejdet for at hjælpe børn og unge, der gør skade på sig selv og være med til at skabe debat og større forståelse af selvskade mellem unge.

UNGE UDFORDRER HINANDEN Projektet har haft flere delelementer, som bl.a. tæller en temaside, gruppechatfunktion og fire kort-film som er brugt til at skabe fokus på problemet primært via vores online rådgivning Cyberhus.dk, men også generelt på nettet. Unge med selvskadende adfærd benytter de digitale medier til at inspirere, lære og måske endda udfordre hinanden til hvordan man kan skade sig selv.

BEST-PRACTICE-GUIDE Projektet har resulteret i en Best-practice-guide omkring arbejdet med de unge der selvskader, med en række anbefalinger til hvad vi kan og bør gøre for at tilbyde disse unge den bedst mulige hjælp. Anbefalingen kan downloades gratis på: http://issuu. com/cfdp/docs/good_practice_guide/1

DE UNGES STEMME Det er mere end 50.000 rådgivningssessioner og 1000 interviews med unge på tværs af de 6 organisationer, over de sidste 2 år, der ligger til grund for de udarbejdede anbefalinger. Det betyder, at de unges stemme er blevet hørt gennem projektet, og deres meninger og feedback har haft stor indflydelse på de endelige anbefalinger. Citatet på næste side er fra en ung pige på 21 år. Hun skriver, at smerten er hendes ven. Lad os finde alternativer til disse unge, der lever med en stor smerte i livet.

EN NØDVENDIG MODPOL Projekt Daphne har via film, debat og chat forsøgt at skabe modpoler til de unges egne sider og samtidig fået pointeret, at de digitale medier også kan bruges positivt i forhold til udsatte unge. Vi finder ikke selve selvskaden interessant, men forsøger i stedet at skildre de tanker og følelser, der kan få nogle unge til at føle sig tvunget til at skade sig selv.

Projektet har været støttet af EU i årene 2011-2012 i samarbejde med organisationer i Slovenien, Italien og England, og er nu blevet forankret i vores online rådgivning Cyberhus.dk. Læs mere om projektet på www.cfdp.dk – søg på ’’Daphne’’.


Tomheden er vidunderlig Et øjeblik hvor alt omkring mig er fantastisk ligegyldigt Det øjeblik hvor jeg ikke føler mig besat Forsvinder hurtigt og tankerne kvæler mig, og fortæller at jeg igen er ensom og forladt Derfor bliver jeg ved igen og igen Fordi smerten er min ven 2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38


DIGITALE ALTERNATIVER TIL MISINFORMATION Digitaliseret indsats mod radikalisering blandt unge er et nyt projekt, som startede januar 2012. Formålet er at begrænse radikaliseringen af unge, understøtte eksisterende rådgivende tilbud og samtidig give de unge reelle digitale alternativer og modbilleder gennem information, brugerinddragelse og debat. Det sker via udbygning af vores digitale rådgivning for unge på cyberhus.dk , hvor en gruppe ungeredaktører, under vejledning af pædagogisk ansatte, igangsætter diskussioner via blogs. Endvidere tilknyttes en faglig brevkasse, hvor de unge kan stille spørgsmål og finde svar på emner omkring samfund, kultur og integration.

HOVEDVÆGT PÅ UNGE I AARHUS KOMMUNE Den primære målgruppe er unge, der er i risiko for at blive hvervet og radikaliseret. Der er tale om nichegrupper fordelt over hele landet, dog med hovedvægt på unge i Aarhus Kommune. Projektet understøtter Aarhus Kommunes fysiske rådgivnings- og informationstilbud i lokale miljøer og implementering i forhold til andre integrationsprojekter. Tæt samarbejde med Aarhus Kommune og en sammenhængende indsats med forebyggelse af diskrimination og radikalisering er projektets styrke.

Projektet sker i tæt samarbejde med Aarhus Kommune, Videncenter for Sundhed & Trivsel, Det Tværgående Områdesamarbejde /SSP Lokalråd Aarhus, og er støttet af Social- og indenrigsministeriet.

REDSKABER:

Ung-til-ung blogs, online rådgivning, online debat og temasider. Bevidst SEO.


PROJEKTETS FORMÅL

VIDEN PÅ NATIONALT ÅRSMØDE

Via en tidlig indsats og inddragelse af unge fra målgruppen, skal der skabes modbilleder og alternativer, der kan begrænse radikaliseringen af unge og samtidig give dem reelle digitale alternativer til misinformation og ekstremistiske budskaber.

Social- og Integrationsministeriet afholdt i november det nationale årsmøde for SSP-medarbejdere, gadeplansfolk og hotspotmedarbejdere om radikaliseringsforebyggelse. Her havde vi fornøjelsen af at tale om unges risikoadfærd på internettet, og de spæde erfaringer vi har i forbindelse med projektet.

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38


DIGITAL DIALOG

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune vil gå en ny vej for at møde de unge i digital dialog og med rådgivning for at forebygge problemer med alkohol og tobak. Center for Digital Pædagogik og Cyberhus, den digitale ungdomsrådgivning er valgt som samarbejdspartner i udviklingen af et digitalt supplement til øvrige indsatsområder. Cyberhus.dk bliver rammen om det nye forum. Projektleder Anne Sophie Gottlieb fortæller her om samarbejdet.

Sundhedsrådgivning og dialog i det digitale rum er nyt land for os

DET ER NYT LAND

GENNEMPRØVET FAGLIGHED

- Sundhedsrådgivning og dialog i det digitale rum er nyt land for os. Vi ser det som den rette vej at træde ind på nu, siger Anne Sophie Gottlieb. En sundhedsdialog med unge skal finde sin form, som det nye redskab det er for kommunen, og Anne Sophie forventer, at der i det digitale rum opstår nye muligheder, som for eksempel at de unge kan dele hinandens erfaringer. De gode historier om at leve sundt, eller at lykkes med sit rygestop, selvom det er svært, er en vigtig del. Tilgængeligheden er en af de meget stærke sider ved digitaliseringen, mener Anne Sophie.

Folkesundhed København lægger vægt på, at den enkelte unge er sikret anonymitet på Cyberhus.dk, og samtidig får man gavn af medarbejdernes store erfaring med pædagogik på nettet. - Vi er helt trygge ved, at vores unge vil møde erfarne rådgivere, der har taget stilling til, hvordan de tungere problemstillinger skal håndteres, og både ansatte og frivillige arbejder i en gennemprøvet faglig ramme, siger Anne Sophie Gottlieb.

DIGITALT MØDE Da Anne Sophie Gottlieb fik den nye opgave at udvikle forebyggelse på de sociale medier, googlede hun sig frem til Cyberhus.dk og en dag dukkede Anni Marquard op i et chat-vindue, og så var kontakten etableret. - Center for Digital Pædagogik har været en meget inspirerende partner at møde, og både Anni og hele holdet omkring opgaven er gået ind i samarbejdet med en åben og dialogbaseret tilgang, fortæller Anne Sophie.

ANNE SOPHIE GOTTLIEB

Afholdelse af to brugerdrevne workshops, for unge og medarbejdere, i forbindelse med udvikling og kortlægningen af en digital sundhedsindsats. Målrettet indsats og rådgivning om sundhed for unge via chat, brevkasser og blogs på Cyberhus.dk

2

4

6

8

10

12

14

16

Er projektleder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune. I partnerskab med Center for Digital Pædagogik udvikles nu en helt ny digital strategi for unges sundhedsfremme.

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38


APPS I ARBEJDET MED UDSATTE BØRN & UNGE

En app til smartphones kan være et godt værktøj i hverdagen for udsatte børn og unge. Det behøver nemlig ikke være en pædagog, der minder den unge om, hvornår bussen kører, eller hvem der laver mad i dag.

UDVIKLING AF APP I 2012 begyndte vi at udvikle en app-løsning til udsatte børn og unge. Børne- og familiehjemmet Bakkevej der er tilknyttet Ungdommens Vel, huser unge mellem 15 og 25 år med diagnosen ADHD. Personalet havde længe ønsket en visuelt orienteret kalender-platform, som kan hjælpe de unge beboere med en række daglige to-do’s. Eksempelvis basal planlægning af dag, uge og måned i forhold til medicin-planer, madplaner og kommunikation med pædagogerne. Herudover en platform der kan være med til at skabe større anonymitet blandt brugerne i kontakten med bostedets pædagoger.


På Bakkevej oplever vi, at der bruges unødvendigt mange ressourcer på konflikter, der drejer sig om de unges gøremål og tidspunkter i løbet af dagen. Alle de ting kan ligeså godt løses af en applikation til deres smartphones – på Bakkevej vil vi hellere bruge tiden på det nære. Bjarne Jensen, leder, Bakkevej

FRIGØRE RESSOURCER TIL RELATIONER På Bakkevej har man den meget sympatiske filosofi, at en digital applikation vil kunne frigive tid til de nære og mere betydningsfulde relationer i hverdagen. Tilgangen til projektet har været brugercentreret. Center for Digital Pædagogik har gennemført workshops med Bakkevejs beboere og personale for at se nærmere på adfærd og ønsker til web-app’en. Det er vigtigt at udvikle en platform på baggrund af de unges ønsker og reelle behov. Lige nu er app´en under udvikling og forventes frigivet først på året 2013. I projektet samarbejdes tæt med webbureauet Create Inside, der står for den tekniske platform.

VIDENSDELING I ÅBENT NETVÆRK Ligesom andre produkter fra Center for Digital Pædagogik er denne app også udviklet i open source software. Det er altid vigtigt for os at dele vores viden og erfaringer med andre. Vi forventer, at web-applikationen i fremtiden kan anvendes på flere bosteder, der huser unge med ADHD eller andre indlæringsvanskeligheder. Kontakt os hvis din organisation også overvejer at digitalisere arbejdsprocesserne.

Web-app med kalender, hvor der er mulighed for medicinplaner, madplaner, video og kommunikation med bostedets pædagoger. Responsive webdesign. Optimeret til Iphone og Ipad.

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38


SUCCESFULD DIGITALISERING

TUBA er et projekt, der tilbyder terapi og rådgivning til unge, som er børn af alkoholikere. Tilbuddet er gratis, der er 12 afdelinger i hele landet, og 15. marts 2012 blev værktøjskassen udvidet med digital rådgivning. Den ændring gav umiddelbart 35 % flere brugere på hjemmesiden. Kim Juhl Kjærgaard glæder sig på projektets vegne over de nye muligheder. Samarbejdspartneren i digitaliseringen blev efter grundige overvejelser Center for Digital Pædagogik.

STÆRKE KOMPETENCER Efter Kim Juhl Kjærgaards opfattelse brænder Center for Digital Pædagogik igennem med digitale løsninger, fordi de har kompetencerne både på det tekniske og det pædagogiske felt. Mange års erfaring med digital rådgivning af børn og unge i Cyberhus er et godt udgangspunkt, og den digitale løsning for TUBA blev tilvejebragt i et tæt samarbejde i en fælles projektgruppe. - Vi søgte efter en samarbejdspartner, der havde de rette kompetencer, og gerne nogle der selv havde erfaringer med digital rådgivning af unge, fortæller Kim. TUBA havde kontakt med konsulentfirmaer, reklamebureauer og til sidst Center for Digital Pædagogik, og det match var helt rigtigt.

Kim Juhl Kjærgaard er drifts- og administrationschef i TUBA, Blå Kors Danmarks tilbud om terapi og rådgivning for unge som er børn af alkoholmisbrugere. Der er 12 afdelinger i hele landet. Læs mere på www.tuba.dk


”DET VAR VIGTIGT FOR OS, AT DEN DIGITALE LØSNING SKULLE MØDE DE UNGE I ØJENHØJDE”

STYR PÅ TINGENE Kim Juhl Kjærgaard fortæller, at projektet var ret omfattende, men effektivt styret. Det var en stor fordel, at der hos Center for Digital Pædagogik og Cyberhus var samling på kompetencerne. Projektgruppen kunne arbejde meget effektivt med inddragelse af medarbejdere til både det tekniske og det pædagogiske felt, fordi de sad i samme hus. Men der er også en anden afgørende faktor, som spillede en rolle for TUBAS valg af samarbejdspartner.

SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED TUBA er en del af Blå Kors Danmark, og arbejdet retter sig mod unge voksne. Der skal ikke tjenes penge til ejere eller aktionærer, TUBA er, ganske som Cyberhus og Center for Digital Pædagogik, en socialøkonomisk virksomhed. - Det betød noget for os, at investeringen på den måde kom til at indgå i et socialøkonomisk kredsløb hos vores samarbejdspartner, og i den sidste ende komme deres brugere til gode. Vi er selv en NGO, og man kan sige, at vi fandt et fællesskab om både ydelsen og det idémæssige grundlag, siger Kim Juhl Kjærgaard.

DET NYE VÆRKTØJ Ventetiden hos TUBA kan i perioder være lang til en plads i en samtalegruppe. Nogle unge kan hjælpes i ventetiden, eller i det hele taget, af den digitale rådgivning. Det gør indtryk på en ung, at der måske er 2.000 unge i hele Danmark, som har debatteret et problem i et forum. - Det hjælper på følelsen af at være den eneste i hele verden med det problem, siger Kim. Generelt har unge mænd lidt sværere ved at komme over det fysiske dørtrin til en TUBA-afdelings rådgivning, og der er indikationer på allerede nu, at mændene i højere grad bruger den digitale rådgivningsmulighed.

MÅLGRUPPE:

PROJEKTETS FORMÅL:

Unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i en familie med alkoholproblemer.

2

4

6

8

10

REDSKABER:

Let tilgængelig hjælp til de 75.000 unge, der ønsker hjælp, fordi de har problemer på grund af forældrenes druk.

12

14

16

18

20

22

24

26

Brevkasse, ung til ung, online chatrådgivning og video-cases.

28

30

32

34

36

38


PRAKSIS: TAL & TANKER


NY BOG OM DIGITAL TRIVSEL

Den 9. oktober 2012 udkom vi med bogen: ”Digital Trivsel – i arbejdet med børn og unge”. Med udgivelsen ønskede vi at løfte vores viden op i et lidt højere perspektiv og dele ud af den. Udgivelsen fejrede vi i Odense sammen med University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen, ved at invitere til et spændende seminar. Her tog vi fat på bogens tema om, hvordan man kan arbejde digitalpædagogisk med udsatte børn og unges trivsel på nettet, og hvorfor dette arbejde er vigtigt.

TRIVSEL ER OGSÅ VIGTIGT I DEN DIGITALE VERDEN

ANBRAGTE BØRN SÆRLIGT UDSATTE

Det er vores ønske at skabe mere fokus på børn og unges digitale trivsel og ikke udelukkende deres digitale færdigheder. Det er ikke nok at afsætte penge til it-udstyr og videreuddannelse af fagpersoners it-færdigheder. Vi skal også have fokus på dannelsesperspektivet. Hvordan sikrer vi, at børn og unge trives godt på nettet? Unges netkultur og onlinerisici som grooming, sexting, påskønnelse af selvskadende adfærd og generel negativ netadfærd bliver vendt og drejet i denne nye bog, og digitalpædagogisk viden og redskaber bliver præsenteret på en sådan måde, at de kan anvendes i praksis af læseren.

Rigtig mange forældre er i dag opmærksomme på de digitale risici, som deres børn og unge er udsatte for på nettet. Men ikke alle børn er så heldige at have forældre, der kan hjælpe og støtte dem på det digitale område. Det gælder i særdeleshed udsatte børn og unge, der kommer fra svære kår, eller som er anbragt udenfor eget hjem. Derfor er denne gruppe af børn og unge særligt udsatte digitalt.

GRÆNSEOVERSKRIDENDE ADFÆRD En pige fra bogen fortæller; ‘’Da jeg var omkring 15 år, oprettede jeg en profil inde på en datingside. Pludselig var der en masse mænd, der begyndte at skrive og spurgte, om jeg ville sende nogle nøgenbilleder eller smide tøjet på webcam. I starten sagde jeg nej. Det ville jeg overhovedet ikke. Men så begyndte de at love penge for det, og det var ikke små beløb. Jeg har aldrig været med til noget, som var så grænseoverskridende. Jeg følte mig virkelig krænket bagefter, for de tænkte kun med pikken. Og jeg var ikke så gammel.’’

Bogen henvender sig primært til fagpersoner, der arbejder med udsatte børn og unge, og hvordan institutioner og den enkelte fagperson kan arbejde digitalpædagogisk med børnenes og de unges trivsel. Men forældre og andre med interesse for børn og unge kan også med fordel læse bogen.


Bogen rummer en masse interessant specialviden særligt om de udsatte unge, og den er guld værd at få ud blandt fagfolk – for på den måde at få indsigt i, hvordan man arbejder digitalt med denne målgruppe Helle Haugaard Jørgensen adjunkt ved UCL

SOCIALT ARBEJDE I DIGITALE MEDIER

MEST TIL FAGPERSONER OG FORÆLDRE

I bogen “Digital Trivsel - i arbejdet med udsatte børn og unge” deler Center for Digital Pædagogik ud af sine mangeårige erfaringer med socialt arbejde i digitale medier. Bogen tager fat på spørgsmålet om, hvordan vi som samfund, forældre og ikke mindst fagpersoner kan blive bedre til at sikre udsatte børn og unge et godt liv i en tid, hvor nettet fylder rigtig meget - både i barnets individuelle udvikling og i forhold til sociale fællesskaber? Og hvordan vi gennem udvikling af digitale færdigheder og kompetencer kan favne det hele barn og give barnet eller den unge en tidssvarende dannelse?

Bogen anlægger således et nyt perspektiv på diskussionen om børn og unges relation til digitale medier. Center for Digital Pædagogiks erfaringer er, at rigtig mange børn og unge og i særdeleshed udsatte børn og unge føler sig udsatte på nettet, og at de voksne fagpersoner ikke føler, de har den fornødne viden og redskaber til at støtte barnet eller den unge. Det kan være socialt, seksuelt, fastholdelse i selvskadende adfærd eller lignende online risici, der påvirker barnet eller den unges trivsel.

Bogen koster 195,- incl. moms og kan enten afhentes på vores kontor i Aarhus, bestilles online på CfDP.dk eller ved henvendelse på 86 370 400. Bogen er udarbejdet med støtte fra Det Kriminalpræventive Råd og Ministeriet for Børn og Undervisnings tips- og lottomidler. Understøttende hjemmeside til bogen: www.digitaltrivsel.dk

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38


DIGITAL FORMIDLING MED FOKUS PÅ UNGE, FORÆLDRE & FAGFOLK BRED FORMIDLINGSINDSATS

I Center for Digital Pædagogik har det altid været væsentligt, at vores kompetencer bygger på et solidt fundament af praksis. Det er en af grundene til, at vi de sidste 6 år stædigt har fastholdt en bred formidlingsindsats for unge, forældre og fagfolk. Vores fremmøde på skoler, forældremøder, SSPsammenslutninger, lærermøder og andre faglige møder, hvor digitale medier er i fokus – sammenholdt med erfaringer fra vores digitale rådgivning - giver os et meget brugbart og aktuelt billede af de unges udfordringer med digitale, sociale medier. Som altid dikteres vores indsats ofte af de større projekter vi deltager i. I 2012 var det blandt andet tilfældet med projekterne Det Digitale Spejl samt Mobiler Mod Mobning.

undervise børn og unge. Denne indsats har været en meget værdifuld erfaring for os, da det jo trods alt er lærerne, der skal inkorporere det i dagligdagen. Med den verserende debat om Ipads i den danske folkeskole og de mange nye digitale muligheder, er det rart at få en faktuel status på situationen i folkeskolen. Man kan hurtigt blive forblændet af teknologien og tro, at det tekniske niveau er langt højere, end det er tilfældet. Det er rart at få lærerne med i den mellemregning. Generelt er vores oplæg hos lærerne blevet modtaget med meget positiv respons. I lærerevalueringerne angiver mere end 90% af lærerne, at det er sandsynligt, at de vil bruge materialet hos eleverne.

DET DIGITALE SPEJL - DANNELSE OG IDENTITET I ”Det Digitale Spejl” har Center for Digital Pædagogik arbejdet sammen med Red Barnet, Børns Vilkår, Digitale Dannelse og Medierådet for Børn og Unge om et undervisningskoncept om digital dannelse og identitet i udskolingsklasserne (7. - 9. klassetrin). Projektet har været delt mellem udvikling af et digitalt undervisningsmateriale samt workshops hos landets lærere i udskolingen. Workshopsene blandt lærerne har været en ny vej at gå for os, da vi traditionelt har brugt vores krudt på at

FORMIDLINGSAKTIVITETER AFHOLDT 2012:

Almindelige elevoplæg: 45 klasser - 850 elever + lærere Mobiler Mod Mobning: 25 klasser – 500 + elever Fagfolk/undervisere: 13 oplæg – 700 fagpersoner Det Digitale Spejl: 25 workshops for i alt 600 lærere på 25 skoler

Det er den bedste skoledag, jeg har haft!

elevkommentar


MOBILER MOD MOBNING - 1500 DELTAGERE Mobiler Mod Mobning blev afsluttet i december 2012. Projektet er et samarbejde mellem Lommefilm og Center for Digital Pædagogik, der har som mål at fremme en bevidsthed om mobning hos folkeskoleelever ved at bruge elevernes egne mobiltelefoner til at optage og producere små film med fokus på mobning. Projektet var præget af elevinddragelse og høj lærertilfredshed.

Godt og relevant tilbud. Og så synes jeg, at det er rart for en gang skyld at blive ‘undervist’ af nogen, der IKKE er i skoleverdenen, men som ved noget om fx psykologien bag, kendskab til medier på et noget højere niveau end (de fleste) folkeskolelærere mm.

I løbet af projektets to leveår har 75 skoler deltaget i workshops – samlet set har mere end 1500 elever deltaget i filmproduktionerne. Vi er rigtig stolte af, at i de besøgte klasser, hvor læreren har sendt en evaluering, svarer over halvdelen ”I høj grad” til om eleverne har lært det, der var målsætningen.

Lærerevaluering

DIGITAL PEJLING VISER OVERRASKENDE RESULTATER Sidst men ikke mindst startede vi i slutningen af 2012 projektet Digital Pejling, som er et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Center for Digital Pædagogik. Digital Pejling tager udgangspunkt i erfaringerne fra Social Pejling – et redskab, der har dokumenteret effekt i det forebyggende arbejde blandt unge. Det nye projekt sætter 100% fokus på den digitale adfærd og trivsel på sociale netværk. Hvordan opfatter de unge sprogbrugen? Har de erfaringer med mobning? Er det vanskeligt at præsentere og promovere sig selv via sociale netværk?

”FACEBOOK-AFHÆNGIGHED” - 2012 BUZZWORD Året 2012 har naturligvis også budt på en masse oplæg og foredrag, som Center for Digital Pædagogik selv har udbudt. Gennem en årrække har vi tilbudt elevoplæg om netetik til interesserede klasser. I løbet af året har vi besøgt 45 skoleklasser. I mange tilfælde har skoleklasserne oplevet et element af digital mobning eller sproglige misforståelser, og derfor har netop det været incitament for at få os ud. Hos de ældste elever har vi brugt meget krudt på at diskutere digital identitet og digitale fodspor, Facebook fylder i ekstrem grad, når vi underviser.

Et super relevant projekt som vi har store forventninger til i 2013 og gerne længere frem. En kæmpe bonus for dette projekt er, at vi udover at undervise i et meget relevant tema også indsamler frisk viden om projektets to primære målgrupper, som er 4. og 8. årgang. Det er naturligvis alt for tidligt at tolke resultaterne, man kan dog undres over, at det tidligt i 4. klasse kun er ca. halvdelen, der deler deres interneterfaringer og digitale dagligdag med deres forældre. Vi kan også se, at halvdelen af 4. klasseeleverne allerede er på Facebook, men at det kun er hos en forsvindende lille del af dem, at forældrene har stillet krav om venskab eller indsigt i profilen. På den måde indsamler vi løbende viden og praksiserfaringer, der går igen i vores oplæg og foredrag for forældre, fagpersoner, børn og unge.

Tak til TrygFonden, Tips og Lotto-puljen, Teleinddustrien, IAK og VTU for støtte og godt samarbejde med ovenstående formidlingskoncepter. Gratis lærer-vejledninger findes på www.detdigitalespejl.dk og for mobiler-mod-mobning på http://cfdp.dk/forsiden/laerervejledningen-mobiler-mod-mobning/

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38


FLERE UNGE OG MERE AKTIVITET PÅ CYBERHUS.DK

Cyberhus kan igen gøre status over et år med stigende aktivitet for vores online rådgivning. Det er ottende gang, vi gør status over de forskellige aktiviteter, og som det fremgår af statistikkerne, så er der igen hold i overskriften: ”flere unge - mere aktivitet.”

Antal interaktioner

2700 2160 1620 1080 540 0

2008

2009

2010

2011

2012

Chatrådgivning

1323

1565

1987

1975

2297

Brevkasser

427

1270

1673

1905

2085

Debatter

589

1056

1352

1621

2404

Tegn Selv

0

0

0

233

804

Livsfortællinger

76

167

122

177

284

Gruppechat

0

0

0

0

299

Ungeblogs

0

0

0

63

125


Hej Cyberhus. Tusinde tak! I har hjulpet mig så meget. I har reddet mig! Hvis det ikke havde været for jer, så havde jeg aldrig fået drømmelivet. Nu er jeg blevet lovet jobs, får høje karakterer og det hele. Jeg er kommet ud af ”næsten” anoreksien, og min mor stoler på mig igen. Kh I Svar fra pige 15 år der lider af anoreksi på Cyberhus.dk

AKTIVE UNGE

Som det fremgår af diagram og tabel på forrige side, har samtlige rådgivningstyper oplevet vækst i 2012 i forhold til foregående år.

I Chatrådgivningen og brevkasserne som tilsammen udgør vores Ung-til-voksen rådgivning har vi haft en 12 procents stigning i antallet af rådgivningssessioner i forhold til 2011. Helt konkret er der tale om yderligere 180 spørgsmål i brevkasserne og 322 samtaler i chatrådgivningen. At vi fortsat oplever en stigning i antallet af henvendelser, indikerer ikke nødvendigvis at flere unge end tidligere har brug for rådgivning. Men at flere af de unge, der har brug for hjælp, finder hjælpen hos os. Det opfatter vi som en anerkendelse af, at vores tilbud kan gøre en positiv forskel for dem. Det er dog intet i forhold til stigningen i Debatter, Livsfortællinger og Ungeblogs som til sammen udgør vores Ung-til-ung rådgivning, hvor stigningen er hele 44 procent i forhold til 2011. Når gruppechatten, som ellers også er en del af vores Ung-til-ung rådgivning, ikke indgår i stigningsprocenten, er det fordi, det ikke ville give et reelt billede af stigningen, da gruppechatten først er startet i 2012.

hej. jeg vil først og fremmest sige tusinde, tusinde, tusinde tak fordi i har lavet denne her hjemmeside, den har været til rigtig stor hjælp for mig. mange af mine veninder elsker denne her hjemmeside Hilsen fra pige 14 år på Cyberhus.dk

Jeg har brugt denne hjemmeside en del, og elsker muligheden for at skrive anonymt og få et svar, som rent faktisk hjælper. Det går også hurtigt - virkelig en effektiv hjemmeside. :-) Thumbs up!

GRUPPECHATTEN OG TEGNSELV GruppeChatten havde premiere i april og har siden haft besøg af 299 unge fordelt på 37 chats af to timer. 
 Tegn Selv, som for første gang så dagens lys i 2011, er Cyberhus´ kreative hjørne, hvor børn og unge kan give udtryk for tanker, holdninger og følelser gennem billeder, de enten kan tegne online på Cyberhus eller uploader. De 804 uploadede billeder i 2012 er mere end en tredobling af antallet fra 2011. Det sender et utvetydigt signal om, at muligheden for at udtrykke sig på andre måder end ved det skrevne ord er vigtig for de unge, og at billedsproget er yderst brugbart i den forbindelse.

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Hilsen fra pige på Cyberhus.dk

Muligheden for at udtrykke sig på andre måder end ved det skrevne ord er vigtig for de unge, og billedsproget er yderst brugbart i den forbindelse

Niels Christian Bilenberg rådgivningskoordinator

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38


MollyPigen er en ung, som bruger tid i vores klubhus. Under fanen Kunstværksted kan man give sine tanker og følelser et billedligt udtryk, en mulighed mange gør brug af.

KLUBHUSET ER MEGET MERE END RÅDGIVNING

MANGE LÆSER MED

2012 blev året hvor Ung-til-ung for alvor slog igennem på Cyberhus og sammen med Tegn Selv med al tydelighed viser at vores vision med et klubhus, frem for blot en rådgivning er korrekt. Udover at kunne få anonym rådgivning af voksne rådgivere, mener vi, at muligheden for at udtrykke sig på forskellige måder(Tegn Selv) og muligheden for at spejle sig i andre unge(Ung-til-Ung) ligeledes er essentielle. Det ser ud til at de unge er enige. 


Mere end 830.000 sidevisninger er fordelt på mere end 350.000 unikke brugere i 2012. Det svarer til ca. 2.200 sidevisninger fordelt på ca. 900 unikke besøgende hver dag gennem 2012. Der er altså en stor gruppe, der hver dag læser med på cyberhus. dk uden selv at være aktive i nogle af de rådgivende tilbud.

Vores vision med et klubhus, frem for blot en rådgivning, viser sig med al tydelighed at være korrekt Niels Christian Bilenberg Pædagogisk koordinator, Cyberhus


1000000

Antal interaktioner

800000 600000 400000 200000 0

Unikke besøgende Unikke sidevisninger

2009

2010

2011

2012

79675

130189

233582

353196

282606

390351

521309

832524

Mere end 80 procent af vores besøgende kommer direkte fra søgemaskiner. Det er altså besøgende, som eksempelvis søger på rådgivning, chat, spiseforstyrrelser, selvskade osv. på google, og derved finder frem til os. Når så stort et antal af vores besøgende finder os via søgemaskiner, vil der naturligvis også være en stor del, der ikke finder det, de søgte og derfor hurtigt forsvinder igen.

Hej super fantastiske damer. Ville først og fremmest lige rose jer for jeres dejlige brevkasse. Jeg har et rigtig stort problem og er rigtig, rigtig bange for hvad det kan være Pige 17 år skriver ind på Cyberhus.dk om at være bange

BREVKASSERNE ER CENTRALE Derfor er det nødvendigt at kigge lidt nærmere på de enkelte sider, og den gennemsnitlige tid som brugerne bliver på de enkelte sider, for at få et reelt billede af hvor mange der kigger med.
Til det formål er brevkasserne ideelle, fordi vi i forhold til tidsforbruget kan adskille de brugere, der kun læser med, med de brugere der skriver et spørgsmål til brevkasserne, da dem der skriver gør det fra en separat side.

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38


Når det gør ondt inderst inde

Sex, lyst og erotik

Teenageliv

Gennemsnitstid

Antal besøgende

2.59min

4251

Gennemsnitstid

Antal besøgende

3.34min

15983

Gennemsnitstid

Antal besøgende

2.34min

4002

Jeg hedder rasmus og har skrevet ind 2 gange før hvor jeg havde nogle problemer med, at jeg spillede for meget computer per dag. (ca 15-17 timer). Men efter jeg fik fundet mig selv og fik fulgt jeres råd er jeg kommet helt ned på 5-6 TIMER PER DAG!:))))Er stolt af mig selv og kunne ikke blive mere taknemlig;)


20000

Unikke besøgende 15775

Spørgsmål/Svar

15000

10000

5000

4259

4002 737

365

0

Teenageliv

402

Sex, lyst & erotik

Ondt inderst inde

TIDLIGERE SVAR HJÆLPER STADIG Det betyder altså, at der for hvert enkelt spørgsmål/ svar der ligger på Cyberhus, er 10-20 unikke besøgende, der ser det. Taget i betragtning at de viste minuttal er gennemsnitlige fordelt på så mange besøgende, må det betyde, at en stor del bliver hængende et pænt stykke tid. Hvad de bruger tiden på, ved vi ikke præcist, men vi må antage, at en væsentlig del af dem faktisk læser de mange svar, der allerede ligger i brevkasserne.
Det stemmer i hvert fald godt overens med mange unges udsagn, når de skriver i brevkassen. ”Jeg faldt lige over den her side,

og synes det er nogle gode svar, så jeg håber også i kan hjælpe mig” - er en indledning, vi ofte støder på, når de unge skriver.
Vi antager, at en stor del af dem der bliver på siden over længere tid faktisk også ”får” rådgivning, selvom de ikke selv er aktive. Tallene fra Ung-til-ung indikerer en lignende tendens med gns mere end 25 unikke besøgende for hvert indlæg/ kommentar, og at det derfor giver rigtig god mening at alle vores aktiviteter, bortset fra vores 1-1 chatrådgivning, er offentligt tilgængelige og kan følges...også af dem der måske ikke lige har mod til selv at deltage.

Cyberhus.dk har siden 2004 fungeret som online rådgivning og siden 2009 været udnævnt til national helpline under EU-Kommissionens Safer Internet Programme. Rådgivningen bemandes af 3 lønnede pædagogfaglige personer og knap

100 frivillige medarbejdere. Alt overskud i Center for Digital Pædagogik går til arbejdet med de unge på Cyberhus.dk.

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38


MERE END 100 FRIVILLIGE ILDSJÆLE

Vi er stolte over at være i et hus, hvor de frivillige kræfter tages seriøst. Online rådgivningen på Cyberhus vokser, der kommer flere unge, og der er mange frivillige, der viser interesse for at hjælpe, støtte og rådgive de unge. Både vores chatrådgivning og brevkasserådgivning har vokseværk. De frivillige udgør her hjørnestenene i rådgivning, og de gør det muligt at hjælpe så mange unge for så forholdsvis små midler.

DE PROFESSIONELLE FRIVILLIGE

DE UNGE TIL UNGE FRIVILLIGE

Vi har professionelle frivillige, fordi vi tager professionelt imod dem. Vi bruger mange ressourcer, kræfter og timer på at oplære dem, og give dem de rigtige og nødvendige redskaber, så de kan møde hinanden og ikke mindst de unge med respekt, omsorg og nysgerrighed. Der er altid en koordinator på arbejde, og ingen skal gå ud af døren med en dårlig oplevelse i kroppen.

Erfaringer viser, at det også er ekstremt vigtigt, at unge kan finde støtte og råd hos jævnaldrene unge – det vi kalder ung-til-ung støtte. Heldigvis findes der mange unge mennesker rundt omkring, der gerne vil hjælpe og er klar til at gøre en indsats. Mange børn og unge finder støtte hos andre på deres egen alder på Cyberhus. For eksempel kan man blive ungeblogger.

Vores frivillige er meget forskellige. Vi har de unge, og vi har de meget erfarne. Der er studerende fra psykologi og forskellige seminarier. Der er uddannede pædagoger, lærere, og socialrådgivere. Flere er også frivillige andre steder, og de har fuldtidsarbejde eller et studiejob. Nogle har børn, kærester og fritidsinteresser. Det er frivillige, der er besluttede på at gøre en forskel for de unge og for sig selv.

Mikkel er en af de mange unge frivillige på Cyberhus. dk, som er med til at hjælpe andre. Han er en del af ungeblogteamet på sitet, hvor han deler sine egne oplevelser og erfaringer med alle, der har lyst til at læse med. ”Det er godt at blogge ud til folket, så de ved, at der faktisk er en person, der står med de samme problemer, så de ikke går og tror, at de er de eneste på denne jord”, fortæller han.

Jeg synes, jeg får oplevelsen af at have hjulpet ikke ét, men flere børn, hver gang jeg tager hjem fra en vagt, og det gør mig rigtig glad Frivillig rådgiver, Cyberhus


SOCIALØKONOMISK VIRKELIGHED “ DEN SOCIAL ØKONOMISKE VIRKELIGHED OG UDBYTTE

I Center for Digital Pædagogik er vi stolte af at være en socialøkonomisk virksomhed. I 2012 har der netop været stor fokus på socialøkonomiske virksomheder. Anne Sandbeck der er chefkonsulent i Center for Socialøkonomi, udtrykker det på følgende vis: ”Socialøkonomiske virksomheder er kendetegnet ved at være en hybrid, der tager det bedste fra de klassiske sektorer: civilsamfund, marked og stat og omdanner det til nye måder at tilrettelægge en indsats på. Det væsentlige er dobbeltheden i indsatsen, hvor de arbejder for at skabe en profit og for at gøre en større forskel inden for deres formål.”

Det giver en særlig glæde at vide, at vi i fællesskab arbejder for at gøre en forskel for udsatte børn og unge Anni Marquard stifter og centerleder

DAGLIG GLÆDE VED AT GØRE EN FORSKEL Der er i Center for Digital Pædagogik dagligt en glæde ved at gå på arbejde og vide, at vi i fællesskab arbejder for at gøre en forskel for udsatte børn og unge – i tæt samarbejde med de unge selv – og med et solidt element af brugerinddragelse samt transparens, modighed og konsistens i arbejdet.

PLETSKUD – DET STARTER MED MENNESKER Hun rammer plet. Center for Digital Pædagogik startede som et lille projekt for en lille gruppe engagerede mennesker, der brændte for at hjælpe udsatte børn og unge gennem nye medier – de fleste af os som frivillige. I dag arbejder vi som en socialøkonomisk virksomhed, der hjælper fagfolk og organisationer med at tænke digitale aspekter ind i deres arbejde og kommunikation med/om sårbare børn og unge. Vi er knap 10 lønnede og 100 frivillige medarbejdere. Alt overskud tilfalder det digitale socialpædagogiske arbejde for udsatte børn og unge i et kredsløb.

FRA STATSSTØTTE TIL SELVKØRENDE SOCIALØKONOMI At gå fra at være en frivillig forening på statsstøtte i 2010 til at være en selvkørende socialøkonomisk virksomhed med succes i 2012 har været som at betræde uopdyrket land, og vi har selv skullet opfinde og skabe rammen. Derfor er det en glæde at opleve, at socialøkonomi endelig er kommet højt på den politiske dagsorden, og både regeringen og bl.a. Aarhus Kommune vil bidrage aktivt og målrettet til at forbedre rammerne for etablering og udvikling af flere succesfulde, socialøkonomiske virksomheder.

Nobelpristager og professor Muhammad Yunus har spillet en central rolle indenfor social økonomi. 150 deltagere fra Danmark, herunder Center for Digital Pædagogik, var inviteret til at reflektere på nye forretningsmodeller indenfor social økonomi.

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38


INTERNATIONALE PARTNERE SKABER UDVIKLING & FOKUS SAFER INTERNET PROGRAMME – DANSK HELPLINE
 Siden 2009 har Center for Digital Pædagogik været udnævnt til national helpline under EU-Kommissionens Safer Internet Programme. Rådgivningen på Cyberhus.dk svarer på spørgsmål og bekymringer fra unge i forhold til deres oplevelser online eller det skadelige eller ulovlige indhold, de støder på. Fagpersoner og forældre har siden efteråret 2010 kunnet få råd og vejledning om børn og unges digitale liv på hjemmesiden www.cfdp.dk. I Danmark samarbejder vi med Medierådet for Børn og Unge og Red Barnet i ”Safer Internet” EU-programmet.


FRA WORKSHOP I BEIRUT – TIL SAMARBEJDE MED CHILDFOCUS I BELGIEN I løbet af året har vi foruden Safer Internet Programmet, også deltaget i flere projekter og netværksgrupper. Vi afholdt f.eks. en 2 dages workshop i Beirut med titlen “The Digital Counselling Workshop”. En ny e-helpline så dagens lys i Libanon (den første af sin art i Mellemøsten). Den skal primært rådgive børn og unge i online relaterede problematikker via mailrådgivning, og havde brug for at vide mere om vores erfaringer. Vi har indgået tæt samarbejde med den belgiske organisation Childfocus. Udover medlemskab af deres advisory board, er vi i fuld gang med oprettelsen af en europæisk platform for organisationer, der tilbyder online hjælp til børn. En platform og et netværk for udveksling af god praksis, kapacitetsopbygning, diskussion af resultater for online rådgivning, håndbøger og analyse af casestudie etc. Vi er meget glade for at spille en rolle i flere og flere internationale projekter, som gør os i stand til at dele og få erfaring om unge og digitale løsninger fra hele verden. Sammen står vi stærkt – og netop ønsket om at dele vores viden med andre ligger - som altid højt på prioritetslisten.

Vi er meget glade for at spille en rolle i flere og flere internationale projekter

Anni Marquard stifter og centerleder

Pædagogisk koordinator Erroll Marshall afholdt workshop i Beirut med titlen “The Digital Counselling Workshop” og hjalp en ny e-helpline på vej i Libanon.

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38


Aarsrapport og temamagasin 2012/13  
Aarsrapport og temamagasin 2012/13  

CfDPs aarsrapport og temamagasin for 2012/13 med tema om digital raadgivning. Spændende artikler om digital pædagogik, interviews og inspira...

Advertisement