Page 1

I alt vores arbejde synes jeg netværkstankegangen er central. Vi udvikler alle vores tilbud sammen med børn og unge, og derfor er det effektivt, siger Anni Marquard.

Det grænseløse net Ungdomsrådgivninger i kommunerne bør digitaliseres, og hvorfor skal hver kommune egentlig udforme sin egen løsning, for internettet har ingen kommunegrænser? Det spørgsmål stiller Anni Marquard, leder og initiativtager til Cyberhus.dk og nu også Center for Digital Pædagogik (CfDP). En socialøkonomisk virksomhed der rådgiver og sælger løsninger til blandt andet kommuner, i forhold til deres behov for at møde børn og unge på digitale platforme.

14

ÅRSSKRIFT 2011


TEMA: Personlig udvikling – sociale relationer og netværk

Sociale relationer? Giver det overhovedet mening at tale om at indgå i sociale relationer på nettet? – Det gør det i høj grad. Jeg er sikker på, at nettet har nogle helt enestående muligheder ikke mindst i den tidlige forebyggelse, siger Anni. Hun oplever, at den anonyme tilgang på nettet giver udsatte børn mod til at søge rådgivning. – Nogle af dem er udsatte for seksuelle overgreb, og nogle af de yngste er ikke engang helt klar over, at det er forkert. De søger efter nogen at tale med, om det der sker, som de ikke forstår. Det er svært for dem at finde en voksen i det fysiske liv at tale med, konsekvensen er alt for overvældende, fortæller hun. Bro mellem digital og fysisk verden Anni Marquard ser i sit arbejde mange eksempler på, at fællesskaber som opstår på digitale platforme føres over i den fysiske verden. Man mødes og konstaterer et interessefællesskab på nettet, og det fører til et ønske om at mødes rigtigt. – Nettet giver muligheden for at tage sig den nødvendige tid til at blive klar og samle mod til at mødes, siger hun. Den frygt der af og til kommer til udtryk for, hvad børn og unge kan udsættes for på internettet, deler Anni ikke. – Det er ikke vores retorik, at man skal være bange. Men skoler og forældre skal selvfølgelig være opmærksomme og opdrage til adfærd på nettet også, fortæller hun. Netværk og udvikling – I alt vores arbejde synes jeg netværkstankegangen er central. Vi udvikler alle vores tilbud sammen med børn og unge, og derfor er det effektivt, siger Anni Marquard. Hun oplever, at alt for mange eksisterende tilbud ikke når de udsatte børn, fordi de er udviklet af

kommunikationsfirmaer, der ikke kender udsatte børn og unges virkelighed. Center for Digital Pædagogik (CfDP) skiller sig netop ud ved at anvende sin kernekompetence i al udvikling af digitale løsninger til kunderne: det tætte kendskab til brugernes virkelighed og behov på nettet. Udsatte unge digitalt De digitale medier er et mødested for alle unge, men CfDP holder fast i Ungdommens Vels ståsted. – For os handler det altid om de udsatte børn, og der sidder en eller to i alle skoleklasser, siger Anni. Samtidig er fagligheden helt på plads, for der er samlet så stor viden og erfaring om at arbejde med digitale medier i forhold til udsatte børn og unge, at Anni ikke tøver med at sige: – Vi er én af de organisationer i Danmark, der ved mest om digital pædagogik, og ingen andre er så forankrede i målgruppen, som vi. Socialøkonomisk virksomhed At Cyberhus med digital rådgivning har dannet grobund for virksomheden Center for Digital Pædagogik, oplever Anni som en fordel. En socialøkonomisk virksomhed er i fri konkurrence på markedsvilkår hvad angår pris og kvalitet, og for nogle kunder spiller det en rolle at et overskud i det socialøkonomiske kredsløb, kommer udsatte børn og unge til gavn. Men også forankringen i en pædagogisk praksis er vigtig for kunderne. CfDP samarbejder nu med en lang række kommuner og organisationer i hele landet om forskellige løsninger i forhold til deres behov for at møde børn og unge på digitale platforme. Rådgivningshjemmeside til TUBA Centeret er involveret i en lang række nuværende og kommende projekter. Et

FAKTA Center for Digital Pædagogik Formål: Formidling af viden om digital pædagogik og børn/unge i nye medier Målgruppe: Kommuner, skoler, uddannelsesinstitutioner og organisationer Antal ansatte: 4

projekt der netop er aftalt, er udarbejdelsen af en rådgivningshjemmeside til TUBA Danmark. Et tilbud tilknyttet Blå Kors, som tilbyder støttende samtaler til unge, der er vokset op i alkoholramte familier. Den nye digitale platform for mødet med de unge skal udarbejdes af CfDP. Der startes med en workshop, hvor også brugere inddrages i en indledende behovsafdækning. Så også her tages der afsæt i udsatte børn og unges virkelighed. Opgaven indebærer design af hjemmeside, pædagogisk undervisning og projektledelse. Praksisbaseret Anni Marquard lægger meget vægt på, at de medarbejdere som skal hjælpe med at finde de gode løsninger til kommunerne, altid baserer deres idéer på praksiserfaringer. – Vi har hele vejen igennem arbejdet med dybe rødder i praksis, og det er fortsat tilfældet. Det vil være vores kendemærke hele vejen igennem, at vi kender de unge og deres digitale virkelighed, siger Anni.

ÅRSSKRIFT 2011

15

Det grænseløs net - bidrag til UVs årsskrift 2011  

Ungdomsrådgivninger i kommunerne bør digitaliseres, og hvorfor skal hver kommune egentlig udforme sin egen løsning, for internettet har inge...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you