POHODA V EXOTICE, POZNÁVACÍ ZÁJEZDY V EXOTICE, POHODOVÉ TÝDNY VE SVĚTĚ 2023

Page 1

E C I T O X E V CE I A T D O O X E H O V P Y D Z E J Á Z Í C A V Á N Z PO

TĚ Ě V S E V Y N D Ý T P O H O D OV É

2023


Rok 2022 je již skoro za námi. A byl to úspěšný rok! Konečně se nám zase začal dávat cestovní ruch dohromady. V letošní sezóně bylo jedním z našich hlavních cílů odvézt co nejvíce klientů na jejich vysněnou dovolenou, na kterou někteří čekali skoro tři roky. Většinou se nám podařilo tento cíl uskutečnit, protože podmínky vstupů do celého světa se velmi rozvolnily, a tak cestám nic nebránilo. Doufám, že trend rozvolňování bude pokračovat a postupně se všichni budeme opět těšit z bezstarostného cestování.

VÁŽENÍ

P Ř ÁT E L É Od letošního podzimu pro vás máme připravený zjednodušený systém slev, který bude velice příjemný zejména pro věrné klienty. Ti mají v naší CK celoroční slevu. Významně podporujeme časové slevy First Moment (pro nové i věrné klienty), jelikož klíčem k úspěchu a spokojenosti obou stran je důkladně připravený zájezd. Toho dosáhneme, pokud se skupina vytvoří včas. Pak máme širokou možnost výběru nejlepších letenek, můžeme včas zajistit klíčové služby a vstupenky, které jsou velmi často podmíněny pouze včasnou rezervací spojenou s platbou. Zjednodušeně řečeno, čím dříve se klient přihlásí, tím vyšší má slevu a jistotu bezproblémové dovolené. Příští rok vstupuje cestovní kancelář Poznání do své 30. sezóny. A jak je tomu každý rok, opět na vás čeká několik zajímavých (mnohdy netradičních) novinek. V jubilejním roce 2023 se můžete procházet v pákistánském Karákóramu nebo po stopách Jamese Bonda ve Švýcarsku. V Egyptě a na Kypru s námi zažijete úplně něco jiného než jen lenošení na plážích a na kole dojedete ze slovinských hor až k moři do Chorvatska. ... a ostatní si prohlédněte v našem novém katalogu na rok 2023. Těšíme se opět na setkání s vámi! Za CK Poznání s.r.o. Jiří ERBEN, zakladatel CK

SLEVY / NEJEN PRO NAŠE VĚRNÉ KLIENTY MIMOŘÁDNÉ SLEVY VÁNOČNÍ SLEVA 15 %

platí od 1. 12. 2022 a max. do 31. 12. 2022 (max. 1 500 Kč):

pro prvních 400 zájemců, kteří se přihlásí na zájezd u CK Poznání (on-line, Pardubice, pobočky Praha a Brno) a uhradí zálohu ve výši 3 000 Kč/os. do 7 dní od vytvoření rezervace. Doplatek zálohy do výše 50 % zájezdu do 1. 3. 2023. POZOR, nevztahuje se na zájezdy s ** a na zakázku (vč. školních kolektivů).

Ostatní mimořádné slevy časově omezené a vypsané během roku: CK si vyhrazuje právo vypsat během roku další mimořádné slevy na zájezdy CK Poznání (mimo zájezdy označené ** nebo výslovně uvedené). Tyto slevy mohou být uznány v rámci kampaní a soutěží při splnění podmínek a platí VŽDY ode dne vyhlášení až do doby určené pravidly kampaně nebo soutěže a tyto slevy nelze sčítat s ostatními slevami (mimo slevy BONUS).

SLEVA ZA VČASNÉ PŘIHLÁŠENÍ FIRST MOMENT

• 4 % za přihlášení více než 6 měsíců před začátkem zájezdu • 2 % za přihlášení 6-4 měsíce před začátkem zájezdu First Moment se vztahuje na zákazníky, kteří se přihlásí na zájezd u CK Poznání (on-line, Pardubice, pobočky Praha a Brno) a uhradí zálohu do 7 dní od vytvoření rezervace. POZOR, nevztahuje se na zájezdy s ** a na zakázku (vč. školních kolektivů).

VĚRNOSTNÍ SLEVA PRO STÁLÉ ZÁKAZNÍKY Věrnostní sleva se vztahuje na zákazníky, kteří s CK Poznání již cestovali a uhra­dí zálohu do 7 dní od vytvoření rezervace. POZOR, nevztahuje se na zájezdy s ** a na zakázku (vč. školních kolektivů).

• 5 % za přihlášení více než 6 měsíců před začátkem zájezdu • 3 % za přihlášení 6-4 měsíce před začátkem zájezdu • 2 % bez ohledu na datum přihlášení

SLEVA BONUS Bonus 500 Kč náleží každému zákazníkovi, který si pro sebe v naší CK zakoupí dva a více zájezdů realizovaných v jednom a tom stejném roce. Bonus lze uplatnit až u druhého zájezdu a lze jej sčítat s ostatními slevami.

SKUPINOVÁ SLEVA Skupinám nabízíme individuální kalkulaci od: 10 a více osob přihlášených na jeden autobusový zájezd 6 a více osob přihlášených na jeden letecký zájezd

• •

NEPŘEHLÉDNĚTE Uvedené slevy se počítají ze základní ceny dospělé osoby. Slevy nelze navzájem kumulovat, zákazník může uplatnit pouze jednu z nabízených slev. Výjimkou je sleva BONUS. Žádný druh slevy, kromě BONUSU, nelze uplatňovat na zlevněné zájezdy, zájezdy s ** a na zájezdy na objednávku (včetně školních kolektivů). Při nákupu dovolené můžete uplatnit poukázky firem Sodexo, Edenred, Chéque Déjeuner, SphereCard. Při jejich uplatnění nelze nárokovat žádnou ze slev.

T E N T O S L E V O V Ý S Y S T É M J E P L AT N Ý O D 2 5 . 1 0 . 2 0 2 2 .

Pobočky PRAHA 3 Bořivojova 23, tel.: 222 211 756 BRNO Poštovská 8C (Alfa pasáž), tel.: 542 213 676 HRADEC KRÁLOVÉ Agentura Pohner, Tomkova 911, tel.: 495 512 322, 605 538 365 Centrála CK POZNÁNÍ s.r.o. | IČO 04382463, Palackého třída 2744, 530 02 Pardubice, poznani@poznani. cz, www.poznani.cz Otevřeno | pondělí - pátek 9.00 - 17.00 tel.: 466 535 400-401 | tel.:/fax: 466 535 777

Grafický design | Andrea DOBRKOVSKÁ Úprava fotografií | Jan KRČÁL Šéfredaktor vydání | Kamila KALČÍKOVÁ Datum uzávěrky | 10. 10. 2022 Náklad | 13 000 výtisků Foto na obálce | Vladimír LEMBERK / zájezd Pohoda na Kostarice, exotický ráj na břehu Karibiku s výlety CK POZNÁNÍ je pojištěna proti úpadku v souladu se zákonem u UNIQA pojišťovny. Lze ověřit na www.uniqa.cz.

Kde se s námi můžete setkat v roce 2023? Veletrhy BRATISLAVA - Slovakia Tour | 8. 2. - 11. 2. 2023 PRAHA - Holiday World | 17. 3. - 19. 3. 2023 CK Poznání může být vždy s vámi prostřednictvím Facebooku a Instagramu. Chtěli byste se dozvědět, jak probíhají naše zájezdy? Fotoreportáže ze zájezdů vám poslouží jako tip na dovolenou. Sledujte nás, hodnoťte, soutěžte, lajkujte. Chceme o vás slyšet! facebook.com/poznani.cz instagram.com/ckpoznani


Vstupné

Pojištění léčebných výloh (cestovní pojištění, dále jen CP) a připojištění storna

Vstupné do navštívených objektů, místní doprava, lanovky, trajekty apod. NEJSOU zpravidla zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není výslovně uvedeno jinak v „Cena zahrnuje“ nebo jiným způsobem.

Některé zájezdy mají CP a připojištění storna v základní ceně zájezdu. U ostatních zájezdů, kde CP není uvedeno v „Cena zahrnuje“, doporučujeme sjednat CP na našich prodejních místech nebo individuálně. Detailní info naleznete na www.poznani.cz.

DŮLEŽITÉ

Realizace a délka zájezdu

CK si vyhrazuje právo na úpravu programu s ohledem na povětrnostní podmínky a uskutečnění místní přepravy (vnitrostátní lety a trajekty). Délka zájezdu je dána termínem zájezdu a zpravidla první a poslední den je považován za den dopravy. Je-li předpokládán návrat v pozdních nočních hodinách, může dojít (s ohledem na dopravní situaci a jiné nepředvídatelné skutečnosti) k posunutí návratu do následujícího dne oproti uvedenému termínu.

Doprava, svozy do nástupních míst a zasedací pořádek

Dopravu na autokarové zájezdy zajišťujeme autokary osvědčených dopravních společností. Vaše místo v zasedacím pořádku souvisí s datem přihlášení. Vypsané svozy do jednotlivých nástupních míst jsou zajišťovány mikrobusy, osobními automobily, linkami Student Agency nebo formou proplacení vlakem 2. třídy do nejbližšího nástupního místa od bydliště účastníka zájezdu (u nižšího počtu zájemců o svoz). Letecká doprava je zajišťována pravidelnými, někdy charterovými spoji. Letenky jsou zakoupeny v okamžiku dosažení minimálního počtu účastníků pro letecké zájezdy (viz VSP).

A UŽITEČNÉ

Ubytování a stravování

Pro hladký průběh odbavení zájezdu je nutné dodržet nástupní místo, které jste uvedli v cestovní smlouvě, za což vám děkujeme. Lze zvolit jen ta nástupní místa, která jsou uvedena v katalogu u konkrétního zájezdu. Finální trasy autokarů po ČR a vypsaná nástupní místa u jednotlivých zájezdů jsou zvolena s ohledem na cílovou destinaci a počty přihlášených účastníků zájezdu.

Detailní informace naleznete u programu zájezdu a v podrobných pokynech k odjezdu. Doba ubytování a opuštění pokoje je vždy určena ubytovatelem. U některých zájezdů s ubytováním do chatek, mobilhomů, apartmánů, bungalovů je nutné vzít s sebou ložní prádlo. V oblíbených turistických centrech nelze zpravidla omezit noční život ostatních klientů a tedy nelze zajistit absolutní klid v nočních hodi­nách. Je-li v ceně stravování, zpravidla nejsou nápoje zahrnuty do ceny. Jestliže strava není uvedena v ceně, je většinou dostatek možností pro dokoupení potravin za přijatelné ceny.

Časy odjezdů a příjezdů

Cestujete rádi a sami?

Nástupní místa

Časy jsou plánovány s ohledem na program a trajekt v rámci dojezdu/ návratu do/z cílové destinace. Z tohoto důvodu může být čas stanoven na pozdní noční nebo brzké ranní hodiny. Některé trajektové spoje nejsou v čase uzávěrky katalogu známy, proto může dojít k úpravě programu první nebo poslední pobytový den. Časy odletů/příletů u leteckých zájezdů nemůže CK žádným způsobem ovlivnit. Případné reklamace při odložení, zpoždění či zrušení letů, popř. při zpoždění či ztrátě zavazadla se uplatňují u letecké společnosti.

INFORMACE

Využijte možnost doobsazení s dalšími „lichými“ účastníky zájezdu. Na www.poznani.cz naleznete přehled všech zájezdů, kde je aktuálně možnost doobsazení. U některých zájezdu je nutné v případě, že počet účastníku není lichý, doplatit neobsazené lůžko. Nezapomeňte svůj požadavek na doobsazení uvést v přihlášce na zájezd. CK Poznání příjímá tyto poukázky

Sodexo: Flexi Pass, Holiday Pass, Dárkový Pass, Fokus Pass Edenred: Ticket Holiday, Ticket MULTI Chéque Déjeuner: Unišek+, Šek Dovolená

Ceny zájezdů

Ceny zájezdů (včetně letenek) jsou kalkulovány k 10. 10. 2022. Zájezdy mimo katalog s kódem začínajícím číslem 23 jsou kalkulovány k pozdějšímu datu, které bude uvedeno na www.poznani.cz.

›› Nelze uplatnit na samostatné ubytování (vlastní doprava) a na zájezdy

označené **.

›› Poukázky lze uplatnit pouze do výše 50 % základní ceny zájezdu (max.

do výše 12 000 Kč/smlouva) a lze je uplatnit pouze při doplatku zájezdu, nikoliv při platbě zálohy. ›› Pokud uplatníte některou ze slev z katalogu, již není možné doplácet poukázkami.

Přeprava zavazadel

V autokarové dopravě je limitována max. 15 kg a v případě překročení limitu nemusí být zavazadla k přepravě přijata. U letecké přepravy se řídí ustanovením příslušné letecké společnosti.

NÁROČNOST ZÁJEZDŮ Náročnost zájezdu označuje CK počtem zabarvených symbolů ve škále pěti stupňů tak, že menší počet zabarvených symbolů značí nižší obtížnost. Zpravidla platí na všech našich zájezdech možnost volby varianty obtížnosti v rámci nabídnutého programu. Přesto jsou v jednotlivých programech určité rozdíly týkající se obtížnosti. Z tohoto důvodu uvádíme orientační klasifikaci obtížnosti, která však může být vnímána rozdílně. Vždy, a bez výjimky, platí, že účast na zájezdech s turistikou a cykloturistikou vyžaduje uspokojivý zdravotní stav.

1. Nenáročný program je snadné absolvovat i s ohledem na přepravu do a z místa pobytu, délku jednotlivých výletu - zpravidla zájezdy v kategorii pobyty s výlety, poznávací zájezdy, všechny zájezdy bez uvedení obtížnosti spadají do této kategorie. 2. Pohodový program je pro všechny, kteří bez problému zvládnou i delší přejezd nebo přelet do místa programu, procházky a lehké pěší túry do cca 5 hod. nebo cyklotúry do cca 50 km denně v nenáročném terénu, bez velkého převýšení či překonání velkého převýšení za pomoci lanové

1

2

3

4

5

6

dráhy či zubačky, nabízí se alternativa lehčí obtížnosti nebo relax - většina zájezdů v kategorii pohodové týdny nejen v Alpách pěšky i na kole, pobyty pod Alpami, poznávací zájezdu s turistikou, daleké poznávací cesty. 3. Pohodový až středně náročný program doporučujeme pro aktivní turisty a cykloturisty, jejichž cílem je poznávání země a pohyb v přírodě. Denní trasy pro pěší mohou přesáhnout i více než 5 hodiny a u cykloturistiky 50 a více km denně, převýšení může být výjimečně srovnatelné s výletem z Pece pod Sněžkou na Sněžku, některé dny lze využít lanovku, zpra­ vidla se nabízí alternativa lehčí varianty nebo relaxu, a obtíž­

7

8

9

10

11

12

nější varianty - některá cykla, některé poznávací zájezdy s turis­tikou, některé zájezdy v horské turistice. 4. Středně náročný program nabízí zdolávaní vrcholů nad 2 000 m n. m., může být značné převýšení, denní pěší trasy 7 a více hodin dlouhé, na kole i 70 a více km, mohou zde být i vícedenní přechody - částečně některé programy v kapitole horské a vysokohorské turistiky a některé cyklo. 5. Středně náročný až náročný program - v roce 2023 CK Poznání nezařazuje do této kategorie žádný program.

13

14

15

DOPRAVA 1 / letadlo, 2 / bus klima, 3 / bus bez klimy, 4 / auto, 5 / trajekt, 6 / vlak UBYTOVÁNÍ 7 / hotel, 8 / chatka, bungalov, apartmán, turistický hotel, ubytovna, 9 / stan STRAVA 10 / snídaně, 11 / polopenze, plná penze, večeře AKTIVITY 12 / turistika, 13 / cykloturistika, 14 / bazén, 15 / sauna CARD 16 / karta - tato karta umožňuje volné použití některých lanovek, místních autobusů zdarma, dále volné vstupy do některých koupališť či krytých bazénů, do muzeí apod. Podrobný seznam získáte na www.poznani.cz nebo na našich pobočkách.

16


O B S A H K ATA L O G U D L E Z E M Í ALJAŠKA

89

INDIE

AMERICKÉ PANENSKÉ OSTROVY

39

INDONÉSIE

ARMÉNIE

72-73

BAHAMY

93

JAPONSKO

BAHRAJN

49

JÁVA

BALI

17, 66-67

IZRAEL

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA

BOLÍVIE

77

JORDÁNSKO

BORA BORA

16

KANADA

61

KAMBODŽA

BORNEO BOTSWANA

102

BRAZÍLIE DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA EGYPT

103 27, 46 81-82, 95 21, 56 30, 101

79

PÁKISTÁN

108

PANAMA

36, 79

PERU

76-77, 114

PORTORIKO

39

RÉUNION

8

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

9

SAUDSKÁ ARÁBIE

48-49

SEYCHELY

14-15

SRÍ LANKA

34

KOSTARIKA

31-32, 78-79

SULAWESI

20, 68

KUBA

74

TANZÁNIE

28-29, 101

KUVAJT

49

TAHITI

44-45, 105 13, 69 16

LAOS

56-57

TIBET

52

42

115

MALAJSIE

60-63

UGANDA

71, 73, 106-107

MALEDIVY

9-10

MADAGASKAR

35

MAROKO

GUATEMALA

80

MAURICIUS

HAVAJ

40

MEXIKO

HONDURAS

80 33, 77

50 7 38, 80

NAMIBIE

USA

11-12, 57-60 43 39-40, 82-93, 96-100

VELIKONOČNÍ OSTROV VIETNAM ZAMBIE

33 21-22, 57, 65 102

70

ZANZIBAR

102

ZIMBABWE

MONGOLSKO

23-24, 54-55

16

THAJSKO

GUADELOUPE

CHILE

64 19, 68

NIKARAGUA

75

FILIPÍNY

GRUZIE

47, 104

51-53, 109-113

KOLUMBIE

115

GALAPÁGY

17-20, 66-68

NEPÁL

37

EKVÁDOR FRACOUZSKÁ POLYNÉSIE

KEŇA

25-26, 53

28-29 102

VA Ř Í M E V A S I I ! Kokosové mléko, citronová tráva, kari, zázvor, bambusové výhonky, sušené houby, tamarind… Toužíte je „poznat“, ochutnat to úžasné souznění chutí, které se díky jejich použití dá vykouzlit?

OCHUTNEJTE

S NÁMI

ASIJSKOU

KUCHYNI

Vydejte se s CK Poznání na kurz vaření na Srí Lanku, do Vietnamu nebo do Indie. Ne­ jen, že se naučíte nová, zdravá a „neokoukaná“ jídla, ale zá­ roveň budete mít možnost na­ kupovat na farmářském tr­hu či se seznámit se zpracováním čaje nebo s výrobou kávy. Více info na stranách 25, 55, 65.


C O VÁ S Č E K Á N A T É TO ST R A N Ě K ATA L O G U ? Do exotických destinací nabízíme mnoho zájezdů. Dle následujícího popisu jednotlivých kapitol se dozvíte, jak vybrat ten správný zájezd tak, aby vyhovoval právě vašim představám.

P O H O D A V E X OT I C E / 6 - 40 V této kategorii naleznete zájezdy do nejzajímavějších des­ tinací po celém světě, vždy s ubytováním v blízkosti moře nebo národního parku a s výlety již v ceně. Pokud nechcete na své dovolené přejíždět z místa na místo a neustále se stěhovat, ale přesto poznat to nejkrásnější z dané země, je tato kategorie zájezdů ušitá přímo vám na míru. Zájezdy z této kapitoly jsou vhodné i pro rodiny s dětmi, právě díky jejich nenáročnosti na přesuny i dlouhou turistiku.

Ubytování je zajištěno většinou na jednom místě. Samozřej­ mostí je kvalitní ubytování se skvělou atmosférou a přítom­ nost našeho zkušeného průvodce (nejedná se o delegáta) po celou dobu zájezdu. Některé nabízené destinace jsou téměř neznámé a jsme pyšní na to, že naše CK je zahrnula do své nabídky. Jedná se například o indonéský ostrov Sulawesi nebo karibské ostrov Guadeloupe.

P O Z N ÁVA C Í Z Á J E Z D Y V E X OT I C E / 41 - 93 Je-li vaše povaha dobrodružnějšího ražení a rádi poznáváte přírodní a kulturní krásy země, přívětivý lid a ochutnávání exo­tických kulinářských chutí je pro vás výzvou, tak katego­ rie Poznávacích zájezdů v exotice je to pravé pro vás. Ubytování je zajištěno na několika místech, vždy tak, aby se nacházelo v příhodném místě vzhledem k programu. Nej­ častěji bydlíme v hotelech nebo penzionech se snídaní, abyste mohli poznat i gurmánskou stránku dané destinace. Součástí některých zájezdů je i možnost zajištěné kurzu vaření.

Tyto zájezdy nabízí velmi aktivní seznámení s navštíve­ nou zemí a jejími obyvateli, a to vždy za doprovodu našich odborných průvodců. V rámci této kategorie se pyšníme opravdu širo­kou šká­ lou nabízených destinací. Velmi oblíbené jsou zájezdy, které kombinují několik destinací v rámci jedné dovolené. Například zájezd Středoamerická mozaika (Nikaragua, Kos­ tarika, Pana­ma) nebo Napříč arabským světem (Saudská Arábie, Kuvajt, Bahrajn).

P O H O D O V É T Ý D N Y V E S V Ě T Ě / 94 - 115 I v Severní a Jižní Americe, Africe či Asii jsme dokázali sestavit atraktivní program, který nabízí kvalitu a služby, na které jste zvyklí z Pohodových týdnů v Evropě. Základem zájezdů stále zůstává minimum přejezdů, kvalitní uby­tování, v mnoha případech chutná polopenze a vždy zejména propracovaný program kombinující detailní pozná­ní tradičních i neobjevených míst, lehkou turistiku nebo odpočinek.

Pokud vás zajímá hlavně příroda a rádi se na dovolené aktivně hýbete, tento druh zájezdu je právě pro vás. Naše nabídka v této kategorii je velmi široká zejména v Nepálu a v USA. V rámci Nepálu organizujeme turistiku v Langtangu, Mustangu či pod Mt. Everestem, v Pákistánu s námi můžete navštívit i Karákóram, v USA si můžete pochodit v Yellow­ stonu a Grand Tetonu, v Yosemitech nebo pod Mount Whitney.


Nepřehlédněte!

V této kategorii naleznete zájezdy do nejzajímavějších destinací po celém světě, vždy s ubytováním v blízkosti moře a s výlety již v ceně. Pokud nechcete na své dovolené přejíždět z místa na místo, stále se stěhovat, ale přesto poznat to nejkrásnější z dané země, je tato kategorie zájezdů ušitá přímo vám na míru. Samozřejmostí je kvalitní ubytování se skvělou atmosférou, přítomnost našeho zkušeného průvodce (nejedná se o delegáta) po celou dobu zájezdu. Většinou je v ceně zájezdu i polopenze. Některé nabízené destinace jsou téměř neznámé a jsme pyšní na to, že naše CK je zahrnula do své nabídky. Jedná se o karibský ostrov Guadeloupe nebo indonéské ostrovy Raja Ampat. O těchto zájezdech se dozvíte více na str. 35 a 18.

on-line přihlášení Kliknutím na kód v tabulce zájezdu zobrazíte detailní popis zájezdu na webové stránce www.poznani.cz s možností on-line přihlášení.

ZÁJEZDY DLE ZEMÍ > Americké Panenské ostrovy • 39 > Bali • 17 > Brazílie • 37 > Dominikánská republika • 34 > Filipíny • 13 > Francouzská Polynésie • 16 > Guadeloupe • 35 > Havajské ostrovy • 40

> > > > > > > > > > >

Chile • 33 Indie • 25-26 Indonésie • 17-20 Jordánsko • 27 Kambodža • 21 Keňa • 30 Kostarika • 31-32 Maledivy • 9-10 Mauricius • 7 Mexiko • 38 Panama • 36

> > > > > > > > > > >

Portoriko • 39 Réunion • 8 SAE • 9 Seychely • 14-15 Srí Lanka • 23-24 Tanzánie • 28-29 Thajsko • 11-12 Velikonoční ostrov • 33 Vietnam • 21-22 Zanzibar • 28-29 USA • 39-40

Nakupte Vaši dovolenou včas a získáte First Minute slevu.

FIRST MINUTE SLEVA!

• 4 % za přihlášení více než 6 měsíců před začátkem zájezdu • 2 % za přihlášení 6-4 měsíce před začátkem zájezdu Naši věrní klienti u nás nakupují dovolenou ještě výhodněji: • 5 % za přihlášení více než 6 měsíců před začátkem zájezdu • 3 % za přihlášení 6-4 měsíce před začátkem zájezdu • 2 % bez ohledu na datum přihlášení Podmínkou je úhrada zálohy 30 %, popř. ve výši ceny letenky (podle toho, co je vyšší), a to do 7 dní od vytvoření rezervace.

Vysvětlivky k mapám: pozemní doprava ------------- lodní doprava ................... letecká doprava --------

V E OT C E


MAURICIUS Božský ostrov s bělostnými plážemi a výlety • • • • •

ILE PLATE COIN DE MIRE

Unikátně zbarvená Země sedmi barev Port Louis Ochutnávka mauricijského rumu Čajové plantáže Bois Cheri Mohutné vodopády Chamarel Koloniální město Moka

Mark Twain napsal, že Bůh nejdříve stvořil Mauricius, a pak teprve jako kopii ráj na zemi. Můžete sami posoudit, zda tato slova jsou pravdivá či ne. Určitě ale budete souhlasit, že jsou zde nádherné pláže se safírovým mořem, nádherná koloniální architektura, ale i botanická zahrada atd. My navštívíme západní i jižní část tohoto báječného ostrova, který nabízí jedny z nejhezčích pláží ostrova Mauricius. Ubytování je zajištěno v ***resortu s nádhernou tropickou zahradou, který leží v blízkosti pláže, v pokojích s vlastním sociálním zařízením, klimatizací, sat. TV a bohatou polopenzí. Během pobytu objevíme pestrou paletu ostrovní kultury. Budeme se toulat uličkami městečka Port Louis, kde se budeme kochat velkým množstvím barev a vůní, nebo si uděláme procházku do stínů slavné botanické zahrady, která se tu nachází. Nesmíme ani opomenout unikátní část jižní části ostrova, kde budeme obdivovat nejvyšší vodopád či svaté jezero, nebo i Zemi sedmi barev. Po krásném dni ještě ochutnáme místní rum přímo v továrně s prohlídkou a výkladem. V severní části ostrova uvidíme nejsevernější maják a typickou koloniální stavbu. Dále zkusíme i výlet lodí na severní ostrovy, kde na nás čeká koupání či šnorchlování v nádherných pestrobarevných lagunách, nebo můžeme jen objevovat původní faunu a flóru. Ostrov Mauricius není jen ležení u moře, ale i krásné poznávací výlety po dechberoucí krajině. Po celou dobu pobytu i na výletech vás bude doprovázet náš zkušený průvodce. 1. den: odlet z ČR. 2. den: přílet na MAURICIUS, transfer na hotel. Ubytování dle možností hotelu, procházka po krásné bělostné pláže v blízkosti hotelu, koupání, lenošení, večeře. 3. den: snídaně, celodenní výlet do botanické zahrady PAMPLEMOUSSES, která patří mezi jednoznačně nejkrásnější botanické zahrady ostrova. Můžete zde obdivovat nespočetné množství různých druhů rostlin, např. i obrovské vodní lekníny Victoria regia pocházející z Amazonie. Obrovské bílé květy této rostliny se rozevírají odpoledne a druhý den ráno, když se zbarví dorůžova, umírají. Dále jsou zde stromy stovky let staré, dekorativní zlaté bambusy a mnoho druhů palem, fíkovníky, ebenové stromy, mahagonové stromy a další zajímavé dřeviny. Při zpáteční cestě se ještě zastavíme u nejhezčího zámku celého ostrova LABOURDONNAIS, který byl dokončen roku 1859 a je jednoznačně nejpůvabnější ukázkou koloniální architektury, který byl nedávno celý zrekonstruován. Příjezd na ubytování, večeře. 4. den: snídaně, celodenní fakultativní lodní výlet k ostrovu, kterému se přezdívá dělostřelcův klín - COIN DE MIRE, dále až do laguny ILE PLATE, kde budeme mít dost času na šnorchlování nebo lenošení na překrásných bělostných pláží. Můžeme i obdivovat zachovalou flóru i faunu na ostrově. Během plavby na velmi pohodlném katamaránu bude zajištěno zdarma občerstvení i výborný oběd. 5. den: snídaně, odjezd na celodenní turistiku v NP BLACK GORGES, kde se projdeme kolem jediného mohutného vodopádu CHAMAREL, který padá z výšky 95 m. Poté dojedeme ještě na prohlídku unikátní místní zajímavosti, kterou je ZEMĚ SEDMI BAREV, kde se země zbarví dle slunečního svitu do pestré palety barev. Dále navštívíme i palírnu rumu s možností ochutnávky velmi zajímavého mauricijského rumu. Všichni odjezd zpět na ubytování, večeře. 6. den: snídaně, celodenní volno u moře, večeře. Fakultativně možnost pronájmu kol a cyklistické poznávání severozápadní části ostrova. Dále vám může průvodce také fakultativně zajistit plavbu

Pereybere Pamplemousses

MAURICIUS

Bois NP BLACK GORGES

ponorkou - BLU SAFARI - což je pohodlná ponorka, díky které se můžete podívat do hlubin (až 35 metrů) Indického oceánu. 7. den: snídaně, odjezd na půldenní prohlídku PORT LOUIS, hlavního a největšího ostrova, kde se projdeme největším bulvárem města, navštívíme centrální trh se zachovalou atmosférou každodenního života místních s možností nákupu neuvěřitelného exotického ovoce či zeleniny, přejedeme do bývalého koloniálního města MOKA, kde si nenecháme ujít prozkoumání kreolského sídla EUREKA. Přesun na hotel, večeře. 8. den: snídaně, celodenní volno u moře, večeře. 9. den: snídaně, celodenní výlet do jižní části ostrova, kde se nejdříve stavíme u svatého jezera GRAND BASSIN nazývaného také Ganga Talao (nachází se v kráteru vyhaslé sopky). Jezero je považováno za nejposvátnější místo na Mauriciu. Hinduisté ho považují za posvátné jezero, ke kterému chodí uctívat boha Šivu. Poté se přesuneme ještě na prohlídku nejlepší čajové plantáže na ostrově BOIS CHERI TEA FACTORY, kde se nejen dozvíme historii čaje na Mauriciu, ale čaj i ochutnáme a případně můžeme nakoupit. Přejezd zpět na hotel, večeře. 10. den: snídaně, poslední den u moře, možnost fakultativní plavby lodí s proskleným dnem, kdy můžete pozorovat pestrobarevné živočichy nebo krásně zbarvené korály. Večeře. 11. den: snídaně, dle letového řádu odjezd na letiště a odlet domů. 12. den: přílet do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

26. 4. - 7. 5.

23mus01708

61 990

13. 9. - 24. 9.

23mus01709

61 990

12. 10. - 23. 10.

23mus01711

61 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka vč. let. tax a poplatků v max. výši 24 000 Kč, transfer z/na letiště, 9x nocleh, 9x polopenze, výlety dle programu včetně dopravy, ved. zájezdu, info materiály. Cena nezahrnuje: vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 7 500 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 200 Kč, do 85 000 Kč za 1 950 Kč. Nástupní místo: Praha.

Pohoda v exotice

07


RÉUNION Réunion - vulkanický ostrov v tropickém ráji Boucan

• Prohlídky sopečných kalder • Nejvyšší vyhlídka La Fenetre • Koupání na vyhlášených plážích Ostrov Réunion je bohatý na přírodní scenérie plné překvapujících kontrastů. Ve středu ostrova jsou dochované původní deštné pralesy a lesy a tři ohromné základní kaldery. Jedná se o propadlé sopky, které vznikly postupnou vulkanickou činností i dlouhodobou erozí. Jsou těžko dostupné díky až 1 500 m vysokým stěnám. Je zde vybudováno více než 1000 km vyznačených pěších stezek, od lehčích pro rodiny s dětmi po několikadenní pro náročného turistu. Vedou dechberoucí krajinou okolo sopečných kráterů v téměř měsíční krajině, bujnou tropickou vegetací i na vrcholky hor. V nižších polohách se setkáme s hlubokými kaňony s působivými jezírky i nádhernými vodopády, stezky vedou i okolo divokého rozeklaného východního pobřeží. Ve vnitrozemí se nacházejí půvabné kreolské vesničky, z nichž některé musí být pro svou nedostupnost zásobovány helikoptérou. Ve větších městech na pobřeží se setkáme nejen s mnoha ukázkami elegantních kreolských staveb, ale i s tamilskými a hinduistickými chrámy nebo mešitami. Na západním pobřeží lákají turisty k odpočinku modré laguny se zlatými plážemi s bílým pískem. Od roku 2010 je část ostrova Réunion zapsána pro své přírodní krásy v UNESCO. Díky rychlé aklimatizaci aromatizovaných rostlin a keřů se mu přezdívá i voňavý ostrov. Slavná je především vanilka, divoká orchidej nebo druh pelargonie, ze které se vyrábí vonné esence i oleje a vétiver, poměrně vysoká tráva se silnými kořeny s vůní podobnou pačuli s citrónovým tónem. Pro naše klienty, kteří budou po celou dobu pobytu ubytováni na jednom místě na západním pobřeží s nejhezčími plážemi ostrova, jsou připraveny jednodenní výlety střídavě se dny odpočinku. Uvidí nejen divokou krásu středu ostrova, budou se kochat fantastickými výhledy, ale navštíví i hlavní město, proslulé kreolskými stavbami i botanickou zahradou. Dostanou se i do blízkosti aktivní sopky Piton de la Fournaise. Budou mít možnost ochutnat i typickou kreolskou kuchyni, ve které se mísí vlivy i vůně koření francouzské, indické i čínské. Nesmíme zapomenout i na ochutnávku proslulého rumu, vyráběného z místní cukrové třtiny nebo tropických koktejlů, připravovaných na základě čerstvého ovoce. Nechybí ani nabídka místního piva Dodo. Ve chvílích odpočinku můžete relaxovat na proslulých plážích, potápět se u korálových útesů nebo navštívit další zajímavá místa v blízkosti místa ubytování. Široká je nabídka projížděk po moři (pozorování delfínů, objevování podmořského světa na lodi se skleněným dnem apod.). Zajímavý zážitek vás čeká i na farmě, kde se chovají mořské želvy. Pokud vás přitahuje svět z ptačí perspektivy, doporučujeme přelet helikoptérou nad nejkrásnějšími divokými částmi ostrova. 1. den: odlet z ČR na Réunion. 2. den: přílet na RÉUNION, transfer na ubytování, večeře. 3. den: snídaně, volný den, možnost návštěvy nedělního dopoledního trhu s neuvěřitelně širokou nabídkou tropického ovoce, zeleniny i kreolských jídel vč. ochutnávek, pohoda na pláži, ideální místo pro šnorchlování, večeře. 4. den: po dřívější snídani přejezd blízko plošiny LES MAKES, odtud pěšinou pestrobarevnou krajinou kolem bohatě kvetoucích keřů, pak lesem kryptomérií (původně japonský cedr) s úžasnými výhledy na plošinu s políčky a zahradami, později se otevřou pohledy do kaldery CILAOS. Obdivujeme pozoruhodnou krajinu s mnoha vesničkami na úbočích roklí i při úpatí skalních masivů. Vydáme se k nejvyšší vyhlídce LA FENETRE (okno) ve výšce 1 587 m na okraji kaldery CILAOS. Lesem sestup na parkoviště (hi530 m, 4,5 hod.). Návrat do hotelu, večeře. 5. den: po snídani odjezd zajímavou pobřežní silnicí na severní pobřeží, návštěva farmy, seznámení s pěstováním a zpracováním vanilky, možnost nákupu vanilky i dalších zajímavých výrobků. Krátký přejezd k řece ST. SUZANNE, lesní pěšinou pod vodopád, úžasný zážitek z koupání pod kaskádami uprostřed divoké vegetace. Po příjemném osvěžení přejezd do hlavního města SAINT DENIS, společná pro-

08

Pohoda v exotice

hlídka nejvýznamnějších památek, elegantních kreolských staveb, nábřeží s živým rybářským přístavem, zastřešenou tržnicí, exotickou zahradou, ale i návštěva katedrály, případně tamilského chrámu či velké mešity. Možnost ochutnat i místní cukrářské speciality nebo navštívit jedno z muzeí. V podvečer odjezd do hotelu, večeře. 6. den: po snídani přejezd na západní stranu ostrova do blízkosti aktivní sopky PITON DE LA FOURNAISE. Zastávky na vyhlídkách uprostřed PLAINE DE SABLE (písečná planina) pokryté vrstvou sopečného písku. Pokračujeme na konec cesty sopek, na parkoviště u malého občerstvení Pas de Bellecombe s vyhlídkou na neskutečnou měsíční krajinu. Odtud klesá kamenné schodiště do hlubin nejmladší kaldery, tvarované do podkovy ENCLOS FOUQUE. Okružní pěší výlet fantastickou sopečnou krajinou původního kráteru přes malou sopku FORMICA LEU, kterou lze obejít po okraji sopečného kužele, ke kapli v lávové jeskyni. Cesta vede sopečnou pustinou přerušovanou pitoreskními útvary ze zchladlé lávy s mnoha barevnými odstíny zpět na parkoviště (440 m, 4,5 hod.). Přejezd do hotelu, večeře. 7. den: po časné snídani přejezd na parkoviště ve výšce 1 000 m nad vesnicí DOS D‘ANE, kratší výlet okolo severního okraje kaldery MAFATE s mnoha vyhlídkami do kráteru, které patří k nejobdivovanějším na ostrově. Uvidíme zblízka nejdivočejší kalderu, jejíž panenská příroda uprostřed dramaticky členěné krajiny je přístupná pouze helikoptérou nebo několikahodinovým pochodem. Okolo zajímavé skalní formace VERRE BOUTEILLE, cestou zpět po kamenitém ostrohu, se otevírají nádherné vyhlídky na západní pobřeží ostrova (240 m, 2,5 hod.). Na zpáteční cestě k pobřeží zastávka na nejslavnějším trhu ostrova v ST. PAUL. Uvidíme pestrobarevnou směsici stánků s nabídkou místního ovoce, zeleniny, sýrů, koření i řemeslných výrobků. Určitě neodoláme ochutnávce vyhlášených koktejlů či místního piva Dodo. Odpoledne přejezd do hotelu, večeře. 8. den: po snídani přejezd panoramatickou silnicí vysekanou do skály se spoustou serpentin a neustálým prudkým klesáním i stoupáním do kouzelného městečka CILAOSU ve výšce 1 200 m uprostřed kaldery stejného jména. Výlet okolo původních termálních lázní nádhernou krajinou, kde se střídá les kryptomerií s vyhlídkami na ostře řezané okolní vrcholky i tajemné vodopády v srdci CILAOSU, zastávka u vodopádů BRAS ROUGE (300 m, 2,5 hod.). V případě dostatku času vyjedeme ke skalní vyhlídce ROCHE MERVEILLE, odkud budeme ještě jednou obdivovat dynamickou krajinu se zalesněnými vrcholky i skalami obklopenou hradbou vysokých štítů hor. Prohlídka

Can

Saint-Denis

Salazie

Mafate

Saint Gilles

RÉUNION Piton de la Fournaise

městečka CILAOS, obchůdků s rukodělnými výrobky, posezení v restauraci. Přejezd do hotelu, večeře. 9. den: snídaně, volný den, relax na pláži nebo místním busem k nedaleké farmě KÉLONIE, kde se seznámíme se zajímavou expozicí. Můžeme pozorovat i chov mořských želv nebo se přesunout (opět místním busem) na vyhlášenou pláž BOUCAN CANOT s palmovým hájem a pestrou nabídkou barů i restaurací. 10. den: dřívější vstávání (snídaně formou balíčku), výjezd k vyhlídce LE MAIDO, do výšky 2 171 m na jižním okraji MAFATE, rozloučení s impozantními srázy, zalesněnými roklemi a strmými masivními stěnami i nejvyšším vrcholem PITON DE LA NEIGE. Odměnou za brzké ranní vstávání nám budou dech beroucí pohledy do přírodního amfiteátru, který se obvykle brzy zahalí mraky. Okružní pěší výlet kosodřevinou podél kraje kráteru směrem na vrchol GRAND BÉNARE, odbočkou k původní ledové jeskyni a zpět na parkoviště (360 m, 4,5 hod.). Večeře. 11. den: odjezd na parkoviště na lesní cestě BÉLOUVE/BÉBOUR v blízkosti kaldery SALAZIE, okružní nenáročná cesta jedním z posledních původních lesů na Réunionu - většinou po dřevěných chodnících až k vyhlídce TROU DE FER, kde uprostřed zeleně se řítí do hloubky přes 500 m vysoká soustava vodopádů, kde se proud vody střídá s mlžným oparem. Zpět pralesem i lesem tamaryšků přes vyhlídku s barem BÉLOUVE na parkoviště (250 m, 4,5 hod.). Přejezd do hotelu, večeře. 12. den: snídaně, dle letového řádu odlet domů. 13. den: přílet do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

25. 4. - 7. 5.

23ren01881

75 990

7. 9. - 19. 9.

23ren01882

75 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-St. Denis vč. let. tax a poplatků v max. výši 24 000 Kč, transfer z/na letiště, 10x ubytování v hotelu s polopenzí, výlety dle programu, vedoucí zájezdu, infomateriál. Cena nezahrnuje: vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 10 000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 300 Kč, do 85 000 Kč za 2 050 Kč. Nástupní místo: Praha.


MALEDIVY SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY Pohoda na romantických Maledivách s návštěvou královny Orientu - Dubaje Mešita

DUBAJ

Burj Al Arab

• Nejkrásnější podmořský svět Zájezd Maledivy a Dubaj představuje pro mnoho turistů, kteří se do těchto končin chystají vydat, klasický symbol luxusu a romantiky. A tak tomu opravdu je! Jen těžko najdete na světě místo s krásnějšími plážemi, čistším mořem a úžasnějším barevným podmořským světem. Maledivy nabízí vše. A navíc můžete očekávat skvělou kuchyni a pohostinnost, kterou nabízí personál našeho hotelu. Na této dovolené se budete cítit opravdu jako v ráji. Prvních pár dní v Dubaji, královně Orientu, vás jen příjemně navnadí na to, co bude dále následovat. V Dubaji si užijete ruch, nákupy a bohatý noční život, Maledivy pro vás přichystají klidnou atmosféru s těmi nejkrásnějšími východy a západy slunce. 1. den: odlet z Prahy do DUBAJE, přesun na hotel nedaleko centra města. 2. den: první den prohlídky luxusní metropole DUBAJ věnujeme nejstarší a nejcharismatičtější čtvrti města - DEIRA. Pro DEIRU jsou typické její rozmanité súky (trhy). Projdeme a nakoupíme na trhu s kořením, zlatem, rybami a parfémy. Budeme se proplétat malebnými uličkami plnými zvuků a vůní, ochutnáme tradiční čaj a arabskou kuchyni, ale také se projedeme lodí abra po řece DUBAI CREEK ústící do PERSKÉHO ZÁLIVU. Po obědě se přesuneme do oblasti JUMEIRAH, abychom se pokochali sněhově bílou stejnojmennou mešitou. Večer se vydáme do centra nočního života u nákupního centra DUBAI MALL s jezerem BURJ LAKE a tančící fontánou. DUBAI MALL nenabízí turistům jen nekončící nákupy, ale můžete tu navštívit i fascinující obří akvárium. Třešničkou na dortu bude výjezd do 148. podlaží nejvyšší budovy světa BURJ KHALIFA (828 m). 3. den: DUBAJ, to není pouze symbol nákupů a života v luxusu, ale DUBAJ znamená i koupání a lenošení na pláži. A my si vybereme pláž SUNSET BEACH. Vybíráme ji proto, abyste mohli plavat v moři, a přitom obdivovat ladnou siluetu budovy BURJ AL ARAB, pětihvězdičkového hotelu ve tvaru plachetnice. Prohlédneme si i „arabské Benátky“ - MEDINAT JUMEIRAH, což jsou kanály protkané hotely, kavárnami a butiky. Jedná se o moderní interpretaci tradiční arabské vesnice, která je okouzlující zejména v noci. Pro nadšence lyžování je MALL OF THE EMIRATES jako stvořený, jelikož je to komplex, kde se nachází (mimo jiné) i nejpodivnější atrakce Dubaje - umělá zimní krajina se sjezdovkou. 4. den: ráno odlet do MALÉ (dle aktuálního letového řádu), přesun rychlou lodí na ostrov THULUSDHOO ležící v ATOLU NORTH MALÉ, který má svým turistům opravdu co nabídnout - skvělé lokality ke šnorchlování, bílé písečné pláže a přátelské pohostinné obyvatele. Po zbytek dne relaxace na naší pláži. 5. den: dnes nás čeká výlet po malém ostrůvku THULUSDHOO, který nás zavede na místa, kde si budeme připadat jako součást maledivského dění a blíže se tak seznámíme s tím, jaké je žít na malých izolovaných maledivských ostrůvcích. Navštívíme továrnu Coca-Coly, která se tu vyrábí z odsolené vody. Pokud budeme mít štěstí, podíváme se i do místní školy. 6. den: dnes na naši skupinu čeká neopakovatelný lodní výlet do oblasti ostrova HURAA za pozorováním želv (obzvláště kareta obrovská nebo kareta pravá) a žraloků dosahujících délky až 2 metrů, který patří k těm nejzajímavějším zážitkům na ostrovech. Když budeme mít štěstí, je možné tu zahlédnout i manty či delfíny. 7. den: volný den na pláži COKES BEACH, možnost zapůjčení kajaku či projížďky na vodních lyžích, šnorchlování přímo z pláže, společnost vám budou dělat pestrobarevné rybičky, ochutnávání místní lahodné kuchyně, doporučujeme například pokrm zvaný

Trhy Deira

Burj Khalifa

Thulusdhoo

Mall of Emirates

Huraa Himmafushi

MALEDIVY

Malé

M. Icem

mas huni, což je směs tuňáka, cibule, kokosu a chilli, která se jí za studena k čaji. 8. den: po snídani vyrazíme šnorchlovat do AQUARIA, což je korálový útes v hloubce asi 15 m, který je bohatý na velké množství útesových ryb, pohybují se tu i pyskouni, hejna chňapalů či rejnoci. 9. den: výlet menšími rychlými čluny se zastávkami na koupání a šnorchlování. Po dobu výletu si budete moci zarybařit na šňůru přímo z loďky. Váš úlovek vám pak místní kuchař připraví přímo před vašimi zraky. 10. den: přesun do MALÉ, hlavního města těchto pohádkových ostrovů, které má pro turisty připravené historické památky, výškové budovy, ale nabízí i spleť úzkých uliček vhodných pro nákup suvenýrů. Určitě musíme navštívit velice významnou MEŠITU HUKURU MINSKIY ze 17. st. nebo PALÁC MULEE-AAGE, bývalé sídlo sultána Mohameda Shamsuddeena III. Neopomeneme navštívit i vyhlášený rybí trh a trh s kořením, šátky a ovocem a zeleninou. Nocleh v hotelu. 11. den: odlet do Prahy. Datum

Kód

Cena v Kč

21. 1. - 31. 1.

23dma01555

67 490

10. 5. - 20. 5.

23dma02158

69 990

8. 10. - 18. 10.

23dma01557

67 490

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Dubaj a Dubaj-Maledivy vč. let. tax a poplatků v max. výši 23 000 Kč, lodní transfery mezi ostrovy, 10x ubytování v hotelu, 10x snídaně, 6x večeře, lodní výlety dle programu, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: vstupné, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 10 500 Kč, vstupenka na Burj Khalifu (orientační cena v r. 2022 je 2 950 Kč), pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 100 Kč, do 85 000 Kč za 1 850 Kč. Nástupní místo: Praha.

Pohoda v exotice

09


MALEDIVY Pohoda na prosluněných Maledivách - tropickém ráji v Indickém oceánu • • • •

Šnorchlování u korálového útesu MALEDIVY Relax na bělostných plážích Romantická vyjížďka tradiční loďkou dhoni Neuvěřitelné západy slunce

Zájezdy na Maledivy představují pro mnohé turisty, kteří se do těchto končin chystají vydat, klasický symMalé bol romantiky a nejkrásnějšího podmořského života. A tak tomu opravdu je! Jen těžko najdete na světě místo s krásnějšími plážemi, čistším mořem a úžasnějším barevným podmořským světem. Maledivy nabízí vše. A navíc můžete očekávat skvělou kuchyni a pohostinnost. Na této dovolené se budete cítit opravdu jako v ráji. Maledivy pro vás přichystají klidnou atmosféru s těmi nejkrásnějšími východy a západy slunce. 1. - 2. den: odlet z Prahy do MALÉ, poté přesun rychlou lodí na ostrov THULUSDHOO ležící v ATOLU NORTH MALÉ, který má svým turistům opravdu co nabídnout - skvělé lokality ke šnorchlování, bílé písečné pláže a přátelské pohostinné obyvatele. Po zbytek dne relaxace na naší pláži. 3. den: dnes nás čeká výlet po malém ostrůvku THULUSDHOO, který nás zavede na místa, kde si budeme připadat jako součást maledivského dění a blíže se tak seznámíme s tím, jaké je žít na malých izolovaných maledivských ostrůvcích. Navštívíme továrnu Coca-Coly, která se tu vyrábí z odsolené vody. Pokud budeme mít štěstí, podíváme se i do místní školy. 4. den: podnikneme neopakovatelný lodní výlet do oblasti ostrova HURAA za pozorováním želv (obzvláště kareta obrovská nebo kareta pravá) a žraloků dosahujících délky až 2 metrů, který patří k těm tána Mohameda Shamsuddeena III. Neopomeneme navštívit i rybí nejzajímavějším zážitkům na ostrovech. Když budeme mít štěstí, je trh a trh s kořením, šátky a ovocem a zeleninou. Nocleh v hotelu. možné tu zahlédnout i manty či delfíny. 9. den: odlet do Prahy. 5. den: volný den na pláži COKES BEACH, možnost zapůjčení kajaku Datum Kód Cena v Kč či projížďky na vodních lyžích, šnorchlování přímo z pláže, společnost vám budou dělat pestrobarevné rybičky, ochutnávání místní lahod23. 1. - 31. 1. 23mle01340 48 990 né kuchyně, doporučujeme například pokrm zvaný mas huni, což je 12. 5. - 20. 5. 23mle02142 50 490 směs tuňáka, cibule, kokosu a chilli, která se jí za studena k čaji. 10. 10. 18. 10. 23mle01341 48 990 6. den: po snídani vyrazíme šnorchlovat do AQUARIA, což je korálový útes v hloubce asi 15 m, který je bohatý na velké množství Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Male vč. let. tax a poútesových ryb, pohybují se tu i pyskouni, hejna chňapalů či rejnoci. platků v max. výši 20 500 Kč, lodní transfery mezi ostrovy, 7x 7. den: výlet menšími rychlými čluny se zastávkami na koupání ubytování v hotelu, 7x snídaně, 6x večeře, lodní výlety dle proa šnorchlování. Po dobu výletu si budete moci zarybařit na šňůru gramu, vedoucí zájezdu, informační materiály. přímo z loďky. Váš úlovek vám pak místní kuchař připraví přímo Cena nezahrnuje: vstupné, bakšišné a vše ostatní, co není před vašimi zraky. uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. 8. den: přesun do MALÉ, hlavního města těchto pohádkových osPříplatky: 1lůžkový pokoj 6 900 Kč, pojištění léčebných výtrovů, které má pro turisty připraveno historické památky, výškové loh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 900 Kč, do budovy, ale nabízí i spleť úzkých uliček vhodných pro nákup suve85 000 Kč za 1 650 Kč. nýrů. Určitě musíme navštívit velice významnou MEŠITU HUKURU Nástupní místo: Praha. MINSKIY ze 17. st. nebo PALÁC MULEE-AAGE, bývalé sídlo sul-

10

Thulusdhoo

Pohoda v exotice

T. Jordan


THAJSKO Pohoda na kouzelných třech ostrovech Thajského zálivu s polopenzí • • • •

Džunglí porostlý Ko Pha Ngan Nejlepší vyhlídka na ostrov Ko Tao Chrámová architektura na Ko Samui Šnorchlování ve Žraločí zátoce

Úžasné pobřeží Thajského zálivu nabízí svým turistům nejoblíbenější thajskou ostrovní trojici - Ko Pha Ngan, Ko Tao, Ko Samui. Tyto ostrovy vám nabídnout pláže s jemným pískem, smaragdovým mořem a vynikající thajskou kuchyni. Zdejší ostrovy jsou zvyklé na turisty, tudíž vám nabídnout adekvátní služby tak, abyste si svou pohodovou dovolenou dokonale užili. Každý ostrov je však odlišný od toho dalšího - Ko Pha Ngan vám nabídne hornatou krajinu obklopenou úžasnými plážemi, ve dne klid a v noci nekonečné možnosti zábavy, Ko Tao se snaží stále uchovat ráz ojedinělého ostrova, který je oblíben u turistů vyznávajících zdravý životní styl, milujících jógu, vynikající kuchyni a pestrobarevný podmořský život. A poslední ostrov, Ko Samui, nabízí dlouhé písčité pláže vhodné pro turisty všech věkových kategorií. Tento ostrov je největší z navštívené trojice a dokonale zakončí vaši vysněnou dovolenou. A nezapomněli jsme ani na kulturní asijskou metropoli, pulsující Bangkok. 1. - 2. den: odlet z Prahy, přílet do BANGKOKU, přejezd na ubytování v srdci Bangkoku. Večer zamíříme do centra všech baťůžkářů - KHAO SAN, kde se poprvé setkáme s bizarními kulinářskými lahůdkami v podobě různého hmyzu na grilu, kdo bude mít odvahu, může ochutnat. A ti méně odvážní se nemusí bát, narazíme tu i na spoustu restaurací či stánků s běžným jídlem. 3. den: po snídani se vydáme na celodenní prohlídku Bangkoku. Nejprve zamíříme k velkolepému, bohatě zdobenému paláci GRAND PALACE s nejposvátnějším chrámem Thajska WAT PHRA KAEO (Chrám smaragdového Buddhy), palác je zdoben nástěnnými malbami znázorňujícími Ramayanu. Co by kamenem dohodil od Grand Palace se nachází nejstarší chrám v Bangkoku, a sice WAT PHO s obřím ležícím Buddhou (délka 46 m, výška 15 m) zdobeným zlatem a perletí. Po řece Chao Phraya River přejedeme k romantickému chrámu WAT ARUN (Chrám úsvitu), z jehož vyšších teras se nám naskytne široký výhled na Bangkok (pokud bude již dokončena rekonstrukce). Dále po řece budeme pokračovat do CHINATOWNU, nejstarší čtvrti v Bangkoku protkané úzkými uličkami, kde se občerstvíme v některém z místních stánků, a pokud budeme mít odvahu, ochutnáme jídla, která nejsou běžně dostupná jinde v Bangkoku. Den zakončíme prohlídkou Chrámu zlatého Buddhy WAT TRAI MIT a ve čtvrti PATPONG, která je spíše známa jako red-light district s barevnými neony a nočními bary, a která ožívá pouze v noci. 4. den: ráno odletíme z Bangkoku do SURAT THANI, odkud pojedeme autobusem do přístavu a přeplujeme na první z trojice ostrovů v Thajském zálivu - KO PHA NGAN, který je ideální pro začátek plážového relaxu. Dnes si budeme vychutnávat klidnou atmosféru ostrova porostlého vlhkou džunglí, čeká nás první koupání v tyrkysovém moři, první zkouška vyhřátého písku. 5. den: dnešní den věnujeme poznávání kopcovitého vnitrozemí ostrova, které je plné vodopádů a vrcholků se senzačními výhledy. Uprostřed národního parku navštívíme vodopád PHAENG, ke kterému se dostaneme po krátkém, strmém výstupu. Koupání v tomto vodopádu pak bude příjemnou odměnou za náročnější výstup. Poté se vydáme na horu KHAO RA (625 m), ze které je úžasný výhled, za dobré viditelnosti až na ostrov Ko Tao. Cestou na jednu z nejkrásnějších pláží ostrova BOTTLE BEACH (HAAD KHUAT) se ještě zastavíme na prohlídku ČÍNSKÉHO CHRÁMU, který je proslulý tím, že přináší svým návštěvníkům štěstí. Následuje volné odpoledne na malebné pláži, které je stále ještě ukryta před většinou turistů. 6. den: po snídani se vydáme na návštěvu sloní farmy, kde budeme mít příležitosti slony nakrmit nebo se na nich svézt. Poté nás čeká návrat do hotelu, odpočinek na pláži nebo při thajské masáži. Večer odjedeme na večeři a nákupy do THONG SALA na noční trh

PHANTIP. Pro milovníky tance se nabízí možnost zúčastnit se celosvětově známé FULL MOON PARTY na proslulé pláži HAAD RIN. 7. den: dopoledne volno na pláži, odpoledne odplujeme lodí na ŽELVÍ OSTROV, oblíbený úkryt pirátů, kouzelný ostrov KO TAO, který se vám jistě zalíbí svou osobitou atmosférou, kterou si stále zachovává v důsledku své odlehlejší polohy od pobřeží. 8. den: dnes se vydáme na průzkum zdejších atraktivních mořských mělčin, které vám umožní nahlédnout do mnohobarevného království mořských rybek. Vystoupáme na vrcholek JOHN SUWAN VIEWPOINT, ze kterého se nám naskytne nejlepší vyhlídka na celém ostrově. Pod vámi uvidíte doslova tropickou zahradu, která obklopuje pláž FREEDOM BEACH a další zátoky zbarvené do několika odstínů tyrkysově modré. Sejdeme zpět dolů na již zmíněnou FREEDOM BEACH, kde se posadíme pod kokosovou palmu a s nápojem z tropického ovoce si budeme užívat klid a pohodu, kterou nám tento ostrov nabízí. 9. den: celodenní výlet se šnorchlováním či koupáním, při kterém navštívíte pláže, které jsou zařazeny na seznam top nejlepších pláží světa - AOW LUEK, ŽRALOČÍ ZÁTOKA, ZÁTOKA MANGO BAY, OSTROV KO NANG YUAN se třemi vrcholky spojenými pásem písečného nánosu. Součástí výletu je oběd a zapůjčení šnorchlovacího vybavení. 10. den: individuální volno, možnost návštěvy hodiny jógy, která je tak typické pro tento ostrov. 11. den: odplujeme na největší z navštívených ostrovů - KO SAMUI, který byl kdysi osídlen čínskými kupci. Vliv čínské kultury je tu patrný dodnes. Ubytujeme se nedaleko proslulých pláží CHAWENG a LAMAI. Večer si užijeme bohatý noční život, který tento ostrov nabízí. 12. den: jeden z posledních dnů naší cesty věnujeme prozkoumání severní části ostrova, kde na skalnatém ostrůvku spojeném s hlavním ostrovem stojí CHRÁM VELKÉHO BUDDHY z r. 1972 a chrám WAT PLAI LAEM, kde je k vidění obrovský Buddha s osmnácti rukami. Uprostřed ostrova se osvěžíme ve vodách nejvyššího vodopádu ostrova NA MUANG (30 m), který se valí přes purpurové skály a dole tvoří malebné jezírko. Na blízké kokosové farmě si nakoupíme produkty místní výroby z kokosu a blíže se seznámíme s jeho zpracováním. Nesmí vás také překvapit, že kolem vás mohou procházet buvoli, které tu místní pouští volně se pást. Večer zakončíme večeří v rybářské vesničce BOPHUT s množstvím čínských krámků. 13. den: volný den na pláži, poslední rozloučení s Thajskem, večer odlet domů. 14. den: přílet do Prahy.

THAJSKO

Bangkok

Thajský záliv

Ko Tao Ko Pha Ngan Ko Samui

Surat Thani

Datum

Kód

Cena v Kč

5. 3. - 18. 3.

23try02170

55 990

10. 7. - 23. 7.

23try01551

57 990

Cena zahrnuje: letenka Praha-Bangkok, Bangkok-Surat Thani a Ko Samui-Praha vč. let. tax a poplatků v max. výši 21 000 Kč, lodní lístek Surat Thani-Ko Pha Ngan, Ko Pha Ngan-Ko Tao, Ko Tao-Ko Samui, místní doprava v rámci programu (místní autobusy, metro, mikrobus, tuk-tuk), lodní výlet kolem ostrova Ko Tao a po řece Chao Praya, 2x ubytování v turistickém hotelu v Bangkoku, 9x ubytování v ***hotelech na ostrovech, 11x snídaně, 11x večeře, 1x oběd, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupné, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 8 500 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 400 Kč, do 85 000 Kč za 2 150 Kč. Nástupní místo: Praha.

Pohoda v exotice

11


THAJSKO Pohoda na proslulé Railay Beach na Krabi s výletem do džungle

NP Khao Sok

THAJSKO NP Khao Phanom Bencha James Bond Island

• Procházka v džungli NP Khao Sok • Lodní výlety po ostrovech • Ubytování v bungalovech přímo na jezeře Procházet se ráno bosí v bělostném jemném písku, koupat se v průzračném moři, šnorchlovat, obdivovat krápníkové jeskyně či pozorovat úchvatný západ slunce na pozadí majestátních vápencových útesů, to je pobyt na Railay. Rozeklané vápencové útesy vystupující z bujné zelené džungle tvoří i národní park Khao Sok, kde budeme ubytováni přímo na jezeře v romantických plovoucích bungalovech a zaposloucháme se do zvuků ranní džungle, přerušované šumem křídel zoborožců. Navštívíme i některé zajímavé thajské chrámy, budeme se plavit na lodích, procházet džunglí i relaxovat v horkých pramenech. 1. - 2. den: odlet z Prahy do Thajska, přílet do KRABI, přímořské oblasti jižního Thajska, které je obklopeno mongutovým krasem s malebnými bílými vápencovými skalisky pokrytými bujnou zelenou džunglí, ubytování u moře v oblasti Krabi (5 nocí na jednom místě). 3. den: relaxace na pláži, pozdě odpoledne prohlídka centra KRABI s bílomodrým chrámem WAT KAEW KO WARARAM na kopci, večer návštěva proslulých nočních trhů s obrovským výběrem nejrůznějších thajských specialit. 4. den: relaxace na pláži nebo fakultativně možnost lodního výletu na proslulý ostrov Jamese Bonda PHANG NGA s prohlídkou známého skaliska z filmu „Muž se zlatou zbraní“ a nádherných zátok a vápencových skal, oběd v plovoucí muslimské vesnici na kůlech, případně možnost jízdy na kajaku. 5. den: celodenní výlet do malebného chrámu Tygří jeskyně WAT THAM SEUA, který je situovaný v tropické džungli, po výstupu po 1272 schodech budete odměněni nádhernou vyhlídkou. Návštěva NÁRODNÍHO PARKU KHAO PHANOM BENCHA - pěší trek džunglí k vodopádu HUAI TO. Na závěr dne relaxace v horkých pramenech. 6. - 7. den: relaxace na pláži a individuální volno. Pro zájemce se nabízí fakultativně dvoudenní výlet do NÁRODNÍHO PARKU KHAO SOK - v tomto úžasném parku na vás čeká projížďka lodí po jezeře CHEOW LAN, které obklopují vysoké vápencové skály porostlé neprostupnou džunglí, v ceně výletu je i oběd, koupání, později odpoledne krátký trek džunglí, plavba na bambusovém voru a návštěva krápníkové jeskyně. Ubytujeme se v jednoduchých, ale kouzelných bungalovech na jezeře, večeře. Druhý den ráno pojedeme lodí na safari - pozorování místní fauny - zejména opic a zoborožců, kteří zde hnízdí. Návrat do Krabi. Všichni odpoledne transfer lodí na poloostrov RAILAY, kde strávíme 4 noci v hotelu na jednom místě. Kvůli vysokým vápencovým skalám,

12

Pohoda v exotice

které blokují přístup na pevninu, je poloostrov pro turisty dostupný pouze lodí. 8. den: dnes prozkoumáme poloostrov RAILAY obklopený neproniknutelnými vápencovými masivy porostlými bujnou džunglí, relaxace na pláži s bílým prachovým pískem, pěšky návštěva krápníkové DIAMANTOVÉ JESKYNĚ. Svůj název získala díky kamenům, které vrhají na stěny jeskyně třpytivé světlo a vypadají jako diamanty. 9. den: vydáme se dlouhoocasou lodí nebo na kajaku na proslulou pláž PHRA NANG s princezninou jeskyní. Tady podle legendy ztroskotala loď s indickou princeznou a její královský duch se usadil v místní jeskyni. 10. den: celodenní lodní výlet po čtyřech ostrovech: KUŘECÍ OSTROV a OSTROVY TUB, MAWR a PODA s překrásnými bílými písečnými plážemi, kde budeme mít i oběd, možnost koupání a šnorchlování mezi korálovými rybami. 11. den: odplutí na pevninu, transfer na letiště a odlet do ČR. 12. den: přílet do ČR.

Ao Nang

Krabi Railay

Ko Poda Ko Poda Nok

Datum

Kód

Cena v Kč

5. 2. - 16. 2.

23thj02160

48 990

6. 7. - 17. 7.

23thj02161

49 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Thajsko včetně let. tax a poplatků v max. výši 18 000 Kč, 9x ubytování v hotelu se snídaní (v případě využití fakult. výletu 6. - 7. den je 8x ubytování v hotelu se snídaní a 1x ubytování v jednoduchých bungalovech na jezeře v NP Khao Sok), lodní výlet „Po čtyřech ostrovech“ vč. oběda, vstup do NP Hat Noppharat Thara, transfery lodí a klimatizovaným minibusem, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupy, fakult. výlety, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 9 500 Kč, 2denní výlet do NP Khao Sok 4 000 Kč/os., pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 200 Kč, do 85 000 Kč za 1 950 Kč. Nástupní místo: Praha.


FILIPÍNY Pohoda na filipínském Palawanu a čokoládovém Boholu s výlety • • • •

BACUITSKÉ

OSTROVY El Nido Nejmenší opičky světa Plavání s želvami u Balicasagu Úchvatné pláže u El Nida Puerto Princesa Výhled z Čokoládových PALAWAN kopečků

Teplé tropické Filipíny tvoří neuvěřitelných 7 107 ostrovů, které vás přivítají svým pohodovým ostrovním tempem. Ať se vydáte kamkoliv, potkáte pohostinný a usměvavý lid v jehož očích budete středem pozornosti. Z pobřeží našeho ostrova Panglao, na kterém se táhnou bělostné pláže omývané křišťálově čirým mořem, uvolněni filipínskou masáží a koktejlem se vydáme prozkoumat okolní ostrůvky, šnorchlovat se želvami či hledat delfíny a navštívit pověstné “butandingy” - mírumilovné žraloky obrovské. Filipíny mají nesmírně rozmanitou faunu a flóru, a to nejen pod modravou hladinou. Je možné se o tom přesvědčit při pohodových výletech po blízkém okolí. Poznáme nejen Čokoládové kopečky kuželovitého tvaru na Boholu, ale i velmi známý a obdivovaný Palawan s úžasnou džunglí nebo i zajímavou netopýří jeskyni Hindangan. Ubytování v místním hotelu s polopenzí a kvalitním zázemím. 1. - 2. den: přelet z ČR na CEBU nebo do MANILY a následná přeprava na PANGLAO, kde se ubytujeme. Západ slunce, restaurace s mořskými plody a příjemný noční život u pláže, večeře. 3. den: snídaně, odpočinek na místní pláži ALONA či nedaleké DUMALUAN, fakultativně možnost celodenního lodního výletu za populárními žraloky obřími - mírumilovnými obry pojídající plankton. Jedná se o největší paryby na světě, ale není se čeho obávat, jejich elegantní pohyby působí spíše jako mořský tanec. Návrat na ubytování, večeře. 4. den: snídaně, celodenní výlet na sousední ostrov BOHOL, kde spatříme tarsiéry neboli nártouny - nejmenší primáty na světě s obrovskýma vypoulenýma očima. Vyjdeme na jeden z unikátních Čokoládových kopečků pro nezapomenutelný výhled. Také nás čeká plavba po řece LOBOK s obědem, zastávka u kostela BACLAYON, uvidíme anakondy i motýlí farmu. Zpět na ubytování, večeře. 5. den: snídaně, relax na pláži. Fakultativně možnost výletu na nedaleký korálový ostrůvek BALICASAG, kde je jedno z top šnorchlování u četných korálů překypujícími pestrými rybkami s pravidelným výskytem mořských želv. Večeře. 6. den: snídaně, dopoledne ještě koupání na pláži. Odpoledne podnikneme výlet do malé místní podzemní jeskyně HINAGDANAN se sladkoslaným jezírkem, kde je možno se i vykoupat. Večeře. 7. den: snídaně, přesun do Cebu a následný přelet do PUERTA PRINCESY, odkud se vydáme džunglí porostlou krajinou PALAWANU do severnějšího EL NIDA, jehož jméno se překládá jako hnízdo. A také jej svou podobou připomíná, je položené v zátoce obklopené vápencovými pitoreskními útvary. Na moři hned u něj nalezneme desítky ostrovů s bělostnými plážemi a lagunami nazvané Bacuitské, které jsou zde hlavním lákadlem a předmětem mnoha světově proslulých výletů. Procházka večerním městečkem El Nido s bohatou infrastrukturou, dobrými restauracemi

i hudbou. Dejte si koktejl při západu slunce a pak si nechte ugrilovat čerstvou rybu dle vlastního výběru přímo na pláži, sníst ji můžete s výhledem na siluetu nedalekých ostrůvků, které objevíte v následujících dnech. Večeře. 8. den: snídaně, odpočinek na pláži, fakultativně možnost vodních sportů, pronájmu kol, motorek. Večeře. 9. den: snídaně, přesuneme se do malého přístavu, odkud podnikneme šestihodinový výlet na typické filipínské lodi “BANKA”, se kterou propátráme pět lokalit s nádhernými lagunami. Pro pohodu nám místní připraví i bohatý oběd na pláži. Zpět na ubytování, večeře. 10. den: snídaně, výlet na proslulou pláž NACPAN s palmami a bílým pískem. Pro příznivce samoty je to správná volba, pláž je 4 km dlouhá, nebudete mít problém nalézt soukromí. Jedná se o den s romantikou a báječným koupáním. Zpět na ubytování, večeře. 11. den: snídaně, fakultativně lodní výlet za objevováním krás BACIUTSKÝCH OSTRŮVKŮ. Lze prozkoumat více lagun, pláží, šnorchlování. Bohatý oběd na pláži. Zpět na ubytování, večeře. 12. den: přelet do CEBU či MANILY a odlet zpět do ČR. 13. den: návrat do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

5. 3. - 17. 3.

23fii01688

63 990

18. 11. - 30. 11.

23fii01644

63 990

CEBU

Cebu BOHOL Hinagdanan

FILIPÍNY

Alona BA PANG L AO LIC AS AG

Cena zahrnuje: zpáteční letenka a vnitrostátní přelety vč. let. tax a poplatků v max. výši 25 000 Kč, transfery z/na letiště, 10x ubytování v hotelu s polopenzí, výlety dle programu, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: fakultativní výlety, vstupy a vše, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 10 000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 300 Kč, do 85 000 Kč za 2 050 Kč. Nástupní místa: Praha

Pohoda v exotice

13


SEYCHELY Pohoda na Seychelách Skutečný ráj na zemi s výlety • • • • •

VALLÉE DE MAI

SAINE ANNE

Lodní výlety po souostroví Baye NP Šnorchlování v NP Saine Anne Ternay MORNE Takamaka Ochutnávka místního rumu ILE TERESE MAHÉ Exotická kreolská kuchyně Nejfotografovanější pláž světa

Na tomto zájezdu poznáte nejkrásnější pláže světa, které leží na Seychelách. Celou dobu budete ubytováni na jednom místě v hotelu u jedné z nejhezčí pláže ostrova Mahé - Beua Vallon. Poloha ubytování poskytuje ideální zázemí na prozkoumání ostrova Mahé, ale i na výlety po okolních ostrovech Praslin či La Digue. Výhodou je i možnost večeří v restauracích, ale nejlépe ochutnáte místní kuchyni na promenádě, kde jsou pouliční stánky s grilovanými rybami, špízy, kuřecí či vepřové curry atd. V ceně zájezdu jsou již výlety do srdce národního parku Morne Seychellois National s vyhlídkou Mission Lodge či s kouzelnými vodopády. Dále poznáte i nejmenší hlavní město na světě Victoria, palírnu místního rumu Takamaka a pochutnáte si na barbercue na ostrově Ile Terese. Nenechte ujít lodní výlet (fakultativně) na ostrovy La Digue a Praslin, kde poznáte nejenom divoce rostoucí palmy Coco de Mer, které rostou právě jenom zde na ostrovech, ale i nejlepší pláže světa, například Anse Lazio či Anse Source d‘Argent. Po celou dobu s vámi bude český průvodce, který s vámi absolvuje i všechny nabízené výlety. 1. den: odlet z Prahy na SEYCHELY. 2. den: přílet na ostrov MAHÉ, transfer na ubytování, dle letového řádu ještě koupání na jedné z nejkrásnějších pláží ostrova. 3. den: snídaně, celodenní volno, prozkoumávání pobřeží, lenošení na pláži a společná večere formou místního kreolského bufetu. 4. den: snídaně, odjezd na výlet do hlavního města VICTORIA. Jedná se o nejmenší hlavní město, které ale vyniká svou úžasnou atmosférou. Nejdříve navštívíme trh SIR SELWYN CLARE, který byl otevřen již v roce 1840. Prohlédneme si i nedávno zrenovovanou katedrálu CATHEDRAL OF THE IMMACULATE či hinduistický chrám ARU MIHU NAVASAKTHI VINAYAGAR anebo stříbrnou věž CLOCK TOWER. Nakonec ještě navštívíme místní botanickou zahradu, kde uvidíte různé endemické rostliny rostoucí na Seychelských ostrovech. Cestou zpět se stavíme ještě v továrně na výrobu místního rumu - TAKAMAKA BAY RUM, zpět na ubytování. 5. den: snídaně, odjezd na fakultativní celodenní výlet na sousední ostrov PRASLIN a LA DIGUE. Během výletu navštívíme dva Seychelské ostrovy - kouzelný PRASLIN a romantický LA DIGUE. Na ostrově PRASLIN se vydáme do jeho srdce a budeme ohromeni krásnou přírodou. Nachází se tady totiž přírodní rezervace VALLÉE DE MAI neboli májové údolí s endemickou palmou COCO DE MER (mořský kokos). Dále navštívíme nejkrásnější pláž světa - BAY LAZIO. Poté se vydáme na LA DIGUE, který je pro mnohé tím nejkrásnějším Seychelským ostrovem. Navštívíme jednu z nejfotografovanějších pláží na světě ANSE SOURCE D‘ARGENT, užijeme si kreolský oběd a budeme mít i čas relaxovat na pláži. Odtud pojedeme zpět na Mahé. Přejezd na ubytování. 6. den: snídaně, odjezd na celodenní výlet do srdce ostrova MAHÉ - NÁRODNÍ PARK MORNE SEYCHELLOIS NATIONAL. Poprvé zastavíme u čajové plantáže, další zastávkou bude vyhlídka MISSION LODGE, odkud se otevírá nádherný panoramatický výhled na západní pobřeží a na nejvyšší horu Seychel - MORNE SEYCHELLOIS (905 m). Na západním pobřeží se projdeme k nádhernému vodopádu SAUZIER WATERFALL. Odpoledne zakončíme koupáním na nejhezčí pláži ostrova Mahe - BAYE TERNAY. Příjezd na ubytování. 7. den: snídaně, celodenní volno. 8. den: snídaně, mikrobusem do PORT GLAU, lodí přejedeme na ostrov ILE TERESE, kde se na pláži bude podávat oběd - barbecue, koupání. Odpoledne zpět na pevninu a vrátíme se na ubytování. 9. den: snídaně, fakultativně odjezd lodí do národního parku SAINE ANNE MARINE NATIONAL PARK, kde budeme proplouvat

14

PRASLIN

Pohoda v exotice

LA DIGUE Anse Source

Victoria

mezi šesti ostrůvky, šnorchlovat, pozorovat podmořský svět a kde bude připraven i oběd formou barbecue. 10. den: snídaně, podnikneme zajímavou pěší túru na 497 metrů vysokou horu MONT COPOLIA (převýšení 180 m), kde najdeme např. masožravé rostliny láčkovky (nepenthes pervillei) - endemit Seychel, který roste pouze na Mahé a na ostrově Silhouette, i řadu exotických stromů netradičního vzhledu jako je třeba skořicovník. Z jejího vrcholu se můžete kochat nádherným výhledem na město Victoria, mořský národní park Saine Anne a národní park Morne Seychellois. 11. den: snídaně, celodenní volno - poslední možnosti koupání či lenošení před odletem domů. 12. den: snídaně, dle letového řádu transfer na letiště a odlet. 13. den: přílet do Prahy. Datum

Kód

Cena v Kč

22. 3. - 3. 4.

23sch01544

71 990

21. 4. - 3. 5.

23sch01545

71 990

14. 7. - 26. 7.

23sch02233

71 990

25. 10. - 6. 11.

23sch02214

71 990

4. 11. - 16. 11.

23sch01547

71 990

16. 11. - 28. 11.

23sch02213

71 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka vč. let. tax a poplatků v max. výši 25 000 Kč, transfer na/z letiště, 10x nocleh v hotelu se snídaní, 1x společná večeře - kreolský bufet, všechny výlety po ostrově Mahé, lodní výlet na ostrov Ile Terese s barbercue, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 15 000 Kč, pojištění léčeb. výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 300 Kč, do 85 000 Kč za 2 050 Kč. Nástupní místo: Praha.

SEYCHELY


SEYCHELY Pohoda na Seychelských ostrovech s lehkou turistikou

Anse Lazio PRASLIN

LA DIGUE

Grand Anse

Anse Source d‘Argent

SEYCHELY

MAHÉ

• Procházka mezi největšími NP MORNE SEYCHELLES kokosy světa Ile Therese • Celodenní túra Salazie Track • Procházka k romantické pláži

Beau Vallon

Tento zájezd vás zavede na nejproslulejší pláže světa, na ostrovy Mahe, Praslin a La Digue, které jsou hlavním lákadlem pro všechny návštěvníky Seychel. První polovinu zájezdu budeme ubytováni v blízkosti pláže na ostrově Praslin, odkud budeme podnikat lehké túry do nitra ostrova, poznávat nejhezčí pláže tohoto kouzelného ostrova a vyjedeme si i na jednodenní výlet na sousední ostrov La Digue, který je určitě jeden z nejromantických ostrovů světa. Druhou polovinu strávíme na hlavním ostrově Seychel - Mahé, kde budeme ubytováni v těsné blízkosti nejhezčí pláže ostrova Beue Vallon. Seznámíme se s trochou historie v nejmenších hlavním městě světa - Victorii, projdeme se na úžasnou vyhlídku v národním parku Morne Seychellois či vyjedeme lodí na jedinečný ostrov Ile Therese. 1. den: odlet z Prahy na Seychely. 2. den: přílet na ostrov MAHÉ, jen přestup a odlet na ostrov PRASLIN, transfer na ubytování, dle letového řádu ještě koupání 3. den: snídaně, výlet do srdce ostrova PRASLIN do přírodní rezervace VALLÉE DE MAI, kde roste endemická palma COCO DE MER se svými sexy kokosy. V palmovém háji strávíme 2 hod, pak odjedeme na sever ostrova na nejkrásnější pláž na ostrově Praslin - ANSE LAZIO. Pláž je olemovaná palmami a ohraničena černými žulovými kameny. Koupání na této kouzelné pláži vás určitě nadchne. Po koupání odjezd zpět na ubytování. 4. den: snídaně, odjezd do přístavu, přejezd lodí na romantický ostrov LA DIGUE, kde se nachází nejkrásnější a nejfotografovanější pláž světa ANSE SOURCE D´ARGENT. Pěší turistika podél jihozápadního pobřeží až k plážím ANSE MARRON a GRAND ANSE, kolem žulových kamenů, bílých pláží a tyrkysově zbarvených lagun. Zpět opět lodí na ubytování na ostrově PRASLIN. 5. den: snídaně, celodenní trek SALAZIE TRACK ze západního pobřeží GRAND ANSE na východní pobřeží ANSE VOLBERT, při kterém poznáme jak faunu, tak i flóru úžasného ostrova Praslin. Po koupání odjezd na ubytování. 6. den: snídaně, fakultativní výlet na nejkouzelnější ostrov Seychel LA DIGUE, kde si půjčíme kola a pojedeme se podívat na koloniální dům, poznáme výrobu kokosového oleje a dojedeme až na nejúžasnější pláž celého souostroví a podle některých i nejhezčí pláž na světě ANSE SOURCE D´ARGENT, kde strávíme dostatek času na báječné koupání mezi úžasnými barevnými rybkami. Krásný den zakončíme na východním pobřeží, kam dojedeme za pár desítek minut na kole. Zpět na ostrov Praslin lodí a transfer na ubytování. 7. den: snídaně, odjezd lodí na MAHÉ, přejezd na ubytování. Odpoledne koupání na „naší“ pláži BEAU VALLON, západ slunce atd. 8. den: snídaně, odjezd místní dopravou na výlet do hlavního města VICTORIA. Jedná se o nejmenší hlavní město na světě, ale má úžasnou atmosféru. Navštívíme trh SIR SELWYN CLARE, který byl otevřen v roce 1840. Prohlédneme si zrenovovanou katedrálu CATHEDRAL OF THE IMMACULATE, hinduistický chrám ARU MIHU NAVASAKTHI VINAYAGAR, a symbol města CLOCK TOWER. Večer společná večeře formou místního kreolského bufetu. 9. den: snídaně, dopoledne pěší turistika k romantické pláži ANSE MAJOR, jedná se o nádhernou trasu vedoucí podél pobřeží s fantastickými výhledy, na pláži koupání či jen tak lenošení, zpět stejnou trasou až na ubytování. 10. den: snídaně, pěší turistika v NP MORNE SEYCHELLOIS na horu MONT COPOLIA (497 m) s převýšením 170 m, odkud je nádherný výhled na východní pobřeží, na město Victoria, mořský národní park ST. ANNE a již nám známe ostrovy PRASLIN a LA

NP VALÉE DE MAI

Victoria

DIGUE. Cestou uvidíte zajímavé endemické rostliny jako masožravé láčkovky i řadu exotických stromů netradičního vzhledu jako je třeba skořicovník, chlebovník či jellyfistree - medúzové stromy. Zpět na ubytování. 11. den: snídaně, lodí na opuštěný ostrov ILE THERESE na západ od Mahé, kde se na pláži bude podávat oběd formou barbecue, koupání. Cestou zpět šnorchlování v mořském národním parku BAYE TERNAY. 12. den: snídaně, transfer na letiště a odlet do ČR. 13. den: snídaně, přílet do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

9. 2. - 21. 2.

23set01566

79 990

24. 5. - 5. 6.

23set01568

79 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Mahé, vnitrostátní letenka Mahé-Praslin vč. leteckých tax a poplatků, 1x lodní přejezd Praslin-Mahé, 5x ubytování se snídaní na Praslinu, 5x ubytování se snídaní na Mahé, výlety v programu (kromě fakultativních), transfery, vedoucí zájezdu, informační materiály.

Cena nezahrnuje: vstupy a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 15 000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 300 Kč, do 85 000 Kč za 2 050 Kč. Nástupní místo: Praha.

Pohoda v exotice

15


FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE Tahiti, Bora Bora, Ra’iatea, Taha’a Rajské ostrovy v Tichém Oceánu

Faanui

BORA BORA TAHA‘A

FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE

RA‘IATEA

• Šnorchlování na korálovém útesu u Bora Bora Pape‘ete TAHITI • Kaskádový vodopád Les Trois Cascades Plage de Taharuu • Pozorování velryb na Tahiti Francouzská Polynésie není obyčejné souostroví, je to magické území s vrcholky porostlými mechem, které se vypínají naproti tyrkysově modré obloze. Toto místo vám vezme dech svými smaragdovými lagunami, neotřelou polynéskou kulturou a svěžím vánkem. Věřte, že něco tak úchvatného jste ve svém životě ještě neviděli. Jakmile přistanete na Tahiti, budete mít ihned chuť se převléknout do sukének z trávy a ibiškových květů a začít tančit s místními tak, abyste mezi ně dokonale zapadli. Francouzská Polynésie je sen, který je velice vzdálený představám. Odleťte s námi svůj sen přeměnit v realitu. 1. den: odlet z Prahy na Tahiti. 2. den: přílet na TAHITI, ostrov s černými písečnými plážemi, plný vodopádů ve stínů hor, chráněný lagunami, s živou polynéskou kulturou a atmosférou. Dle času příletu první koupání z průzračných lagunách Tichého oceánu. 3. den: rajskou dovolenou zahájíme seznámením s ostrovem, na kterém se právě nacházíme. Navštívíme MUZEUM TAHITI A OKOLNÍCH OSTROVŮ, které je přímo excelentní, nahlédnete totiž do historie ostrovů, od dob předevropské kultury po přírodní historii. Pokud věříte na posvátné síly, bude se vám jistě moc líbit tradiční chrám MARAE v oblasti Pa’ea, ze kterého vyzařuje úžasná energie. Svěží zahrady, čistá jezírka a jeskyně zarostlé kapradinami, pohádkový park typický pro Tahiti, to vše nalezete v jeskyních MARA’A GROTTO, kam se pojedeme na chviličku ukrýt před slunečními paprsky. Odpoledne věnujeme procházkám v BOTANICKÉ ZAHRADĚ plné obrovských banánovníků, palem a kaštanového lesa. Zbytek dnes strávíme lenošením na proslulé pláži s černým pískem PLAGE DE TAHARUU, která je dlouhá a poměrně dobře chráněna před velkými vlnami. 4. den: poznávání metropole PAPE’ETE, která vlastně zase takovou metropolí není, ale na Tahiti je hlavním obchodním střediskem. Město vás potěší svou typickou architekturou, pouličním ruchem a usměvavými lidmi, kteří ne zřídka sedí na okrajích chodníků a hrají na ukulele. Nejdůležitějším místem v Pape’ete je místní trh o velikosti celého městského bloku. Nakoupíte tu nejen pestrobarevné šátky, náhrdelníky z mušlí a úchvatné tkané klobouky, ale také čerstvé ryby, a ovocné džusy. Za zkoušku jistě stojí typický tahitský pokrm Ma’a Tahiti. Posilněni pokračujeme dále na prohlídku růžového chrámu TEMPLE DE PAOFAI a KATEDRÁLY NOTRE-DAME. Jelikož se na ostrovech mísí mnoho kultur, nesmí chybět ani masivní čínský chrám KANTI DE MAMAO. Náš den zakončíme na VRCHU JEDNOHO STROMU, ze kterého je přímo božský výhled na zátoku MATAVAI, ostrov MO‘OREA a město PAPE‘ETE. Návrat na ubytování, relax na pláži. 5. den: Tahiti je opravdový ráj pro pozorování velryb, proto i my se vydáme na výlet za pozorováním nejen obřích keporkaků, ale i jejich roztomilejších přátel, delfínů. Odpolední relax na pláži, procházky, ochutnávání tahitské kuchyně. 6. den: přelet na místo snů - BORA BORA. Už při samotném pohledu z letadla vám musí být jasné, že přilétáte do naprostého ráje, který obklopuje moře se safírovými odstíny vody. Volný den na pláži. 7. den: dnes nás čeká výlet po malebné laguně kolem ostrova Bora Bora, který se navždy vryje do vaší paměti. Budete mít příležitost šnorchlovat a koupat se na nejlepších místech svého života s hojným podmořským životem (můžete spatřit i žraloky citronové nebo manty). 8. den: na Bora Bora se ne vše točí jen kolem moře a plážového povalování. Dnes se vydáme na procházku ÚDOLÍM KRÁLŮ a STEZKOU PŘEDKŮ, které se zaměřují na místní květenu, legendu

16

Pohoda v exotice

a archeologii. Putování zakončíme výstupem do průsmyku FAANUI s nádhernými výhledy. 9. den: přelet do duchovního centra Polynéského trojúhelníku, na divoký ostrov RA’IATEA lemovaný palmami a azurovou vodou, ale i posetý vznosnými horami a porostlý jednou z nejvzácnějších rostlin světa tiare apetahi, která roste pouze na ostrově RA’IATEA. Volný den na pláži. 10. den: čeká nás prohlídka osady UTUROA s živým krytým trhem a vrcholem TAPIOI (294 m) nad městem, poté přejezd podél úzké zátoky FAAROA a okolních hor až k jižnímu pobřeží ke starobylému posvátnému komplexu MARAE TAPUTAPUATEA, jednoho z největších duchovních center Polynésie. Následuje vycházka ke třem vodopádům LES TROIS CASCADES, přičemž první vodopád je opravdu snadno dosažitelný. K dalšímu vede strmější stezka, ale příchod až ke třetímu vodopádu je opravdovou třešničkou na dortu, jelikož trasu lemuje bambusový les a na konci na vás čeká 40 metrů vysoký vodopád s nádhernou tůňkou vybízející ke koupání. Návrat na ubytování, koupání na pláži. 11. den: jednodenní výlet na sousední ostrov TAHA’A se šnorchlováním, návštěvou vanilkové a perlové farmy, kde nakoupíte u místních pravé perly a vanilku za velmi příznivé ceny. Zároveň budete mít možnost lenošit na utajené, opuštěné pláži JOE DASSIN. Návrat zpět na ostrov RA’IATEA. 12. - 14. den: přelet zpět na Tahiti a dle letového řádu odlet domů. Datum

Kód

Cena v Kč

10. 4. - 23. 4.

23oly01575

146 490

Cena zahrnuje: zpáteční letenka na Tahiti a veškeré přelety v Polynésie vč. let. tax a poplatků v max. výši 60 000 Kč, místní doprava dle programu (mikrobus, lodě, autobus), 10x nocleh v penzionu nebo apartmánu, 10x snídaně, 1x společná večeře, lodní výlety dle programu, vedoucí zájezdu, informační materiály.

Cena nezahrnuje: vstupy, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 26 000 Kč, pojištění léčeb. výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 400 Kč, do 85 000 Kč za 2 150 Kč. Nástupní místo: Praha.


INDONÉSIE • BALI Pohoda na Bali s lehkou turistikou

Besakih Tirta Gangga

• Ubytování na neturistickém východním pobřeží • Výstup na nejvyšší sopku Bali Gunung Agung • Procházka s opičkami v Ubudu Chcete-li zažít nedotčenou nádheru ostrova bohů, připojte se k nám a poznejte přírodní krásy ostrova v nejlepší kvalitě. Bali nabízí turistům nepřeberné množství historických, kulturních a uměleckých památek, ale také velké množství nádherných vodopádů skrytých v džungli, vulkány, termální laguny v blízkosti aktivních sopek, které vybízí k odpočinku, jeskyně a na pobřeží velkolepé scenérie skal. Pojeďte s námi do pralesa, na rýžové terasy, kochejte se divokou a drsnou přírodou, poznávejte život obyčejných Balijců, zažijte ohromující atmosféru fauny a flóry. Ubytování máme přímo u pláže, v ***hotelovém ubytovacím zařízení s bazénem, které ctí balijskou kulturu a přírodu. 1. - 2. den: odlet z Prahy na Bali, transfer na ubytování nedaleko CANDIDASY, ubytování, večeře. 3. den: snídaně, pobyt u bazénu, koupání v moři, procházka po pobřeží, odpoledne pěšky (cca 4 km) do města CANDIDASA, návštěva místního chrámu u lotosového jezera uprostřed města atd. 4. den: po snídani se vydáme do vnitrozemí, kde budeme objevovat krásy džungle, projdeme se pěšky divokým skalním údolím až dorazíme do posvátného a tajemného kaňonu THE SECRET CANYON OF SUKAWATI. Ten je tak neuvěřitelný, že inspiruje každého, kdo chce být ohromen v reálném životě výhledem na přírodní mistrovské dílo. Procházka opičím lesem UBUD MONKEY FOREST, který je zajímavý nejen spoustou opic, ale i nádhernou bujnou vegetací. Odpoledne do centra města UBUDU, hlavního uměleckého a kulturního centra na Bali. Město je umístěno na strmé rokli mezi rýžovými poli. Zde si prohlédneme královský palác PURI SAREN AGUNG, vychutnáme si atmosférou městečka a místní kuchyni. Večer návrat do hotelu. 5. den: po snídani odjedeme do přístavu PADANG BAI a procházkou si dojdeme na pláž BLUE LAGOON, kde strávíme část dne na nejkrásnější pláži ostrova s bělostným pískem, bez davu turistů. Možnost šnorchlování v průzračné vodě. Při návratu zastávka u moře s černými písky a s chrámem GOA LAWAH (netopýří jeskyně). Navečer přejezd na ubytování, večeře. 6. den: po snídani výlet na PURA BESAKIH - největší a nejstarší matka balijských chrámů. Všichni králové, kteří panovali na Bali, se chodili klanět BESAKIH CHRÁMU. Poté odjezd do TIRTA GANGGA, vodního paláce, který je obklopen bludištěm bazénů a fontán, bujnou zahradou a kamennými sochami. Při dostatku času přejezd k moři a koupání na bílé pláži VIRGIN BEACH, odjezd na ubytování, večeře. 7. den: odpočinkový den, pobyt u bazénu či moře nebo fakultativně časně ráno odjezd k výstupu na nejvyšší sopku GUNUNG AGUNG (turistika cca 9 hod.). 8. den: snídaně, relax u bazénu, koupání v moři nebo výlet do pralesa, do nedaleké vesnice TENGANAN, kde žije komunita lidí, která zachovává starověkou MAJAPAHIT balijskou kulturu. Lehká túra pralesem s výstupem na vyhlídku, sestup rýžovými terasami k řece (cca 4 hod.). Na zpáteční cestě koupání na bílé pláži VIRGIN BEACH. 9. den: ráno odjezd k posvátným pramenům TIRTA EMPUL, které jsou nejposvátnějšími prameny na ostrově a přisuzují se jim magické účinky. Místní obyvatelé sem chodí dělat rituální očistu. Přejezd ke skalním hrobkám GUNUNG KAWI z 11. století - jeden z největších a nejstarších monumentů na Bali. Do areálu vstoupíme po 371 kamenných schodech. Procházka cca 1,5 hod. Cestou zpět zastavíme u sloní jeskyně GOA GAJAN z 10. století, památka UNESCO. Pod jeskyní jsou dva bazény a cestou podél řeky můžeme dojít ke kamenným reliéfům YEH PULU vytesaných do skály. Procházka cca 2 hod. Večer návrat na ubytování. 10. den: po snídani, odjezd na VIRGINIA BEACH, relax u moře nebo fakultativně časně ráno odjezd k nádherným SECRET GARDEN OF SAMBANGAN. Po absolvování rýžových teras budeme objevovat tři

BALI

Goa Gajah

Candidasa Padang Bai

Ubud

Goa Lawah Sukawati Denpasar

Cengana

tajné vodopády. Poté půjdeme z kopce přes vesnici CENGANA. V této oblasti si můžeme prohlédnout život místních lidí, uvidíme, jak místní lidé zpracovávají kávu a vyrábí tradiční medicínu, na plantážích pěstují hřebíček, kakao, exotické ovoce atd. Dále budeme pokračovat vesnicí BANTENAN k dalším čtyřem vodopádům. Všechny vodopády vyzývají ke koupeli a osvěžení. Večer návrat na ubytování. 11.den: transfer na letiště, odlet z Denpasaru. 12. den: přílet do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

13. 4. - 24. 4.

23bap01001

56 990

27. 7. - 7. 8.

23bap01028

64 990

21. 9. - 2. 10.

23bap01039

56 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Denpasar vč. let. tax a poplatků v max. výši 23 000 Kč, transfer na/z hotelu, 9x nocleh v ***hotelu, 9x polopenze, všechny výlety dle programu místním mikrobusem, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: fakultativní výlety, vstupy a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.

Příplatky: 1lůžkový pokoj 8 600 Kč, pojištění léčeb. výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 200 Kč, do 85 000 Kč za 1 950 Kč. Nástupní místo: Praha.

Pohoda v exotice

17


INDONÉSIE Souostroví Raja Ampat Zapomenutý ráj s výlety

RAJA AMPAT Teluk Bintang

Yenbuba • Opravdu fantastické moře s nejbarevnějším podmořským životem Jakarta • Nejhezčí vyhlídka Piaynemo • Absolutní relax s plnou penzí • Projížďka lodí po azurově modré řece Kali Biru

Tento zájezd nabízíme všem, kteří si chtějí užít opravdový odpočinek v unikátním světovém ostrovním ekosystému souostroví Raja Ampat. Skládá se celkem z 1 500 ostrůvků, kam ještě mnoho turistů nejezdí, a kde najdete čarokrásné ostrovy s fantastickou a pořád ještě neporušenou přírodou, která za pár let bude již minulostí. Budeme ubytováni v místních jednoduchých bungalovech, ale s vlastním sociálním zařízením, kde strávíme opravdu ničím nerušenou dovolenou s nádhernými výhledy na fantastické moře s úžasným podmořským životem. Večer budeme moci sledovat velké množství hvězd na obloze, protože zde je ještě pořád „nádherná“ tma. Majitelé se budou starat i o náš žaludek 3x denně, ochutnáme zde místní indonéskou stravu skládající se převážně z ryb. Poznáme i nádherné okolí tohoto ostrova na výletech, které jsou, jak je v této kategorii zvykem, již v ceně. Ať už je to asi nejhezčí vyhlídka na dechberoucí malé ostrůvky v zátoce Piaynemo, další kouzelné ostrovy pro šnorchlování mezi korály či jen tak lenošení nebo plavání. Jelikož se jedná o jednu z nejvyhlášenějších potápěčských lokalit světa, je po celou dobu pobytu možné zprostředkovat ponory s přístroji. 1. - 2. den: odlet z ČR do JAKARTY, dle letového řádu ubytování. 3. den: snídaně, odlet do SORONGU, nejzápadnějšího města ostrova NOVÁ GUINEA. Transfer na hotel a odpoledne volný program s možností návštěvy města na nákupy či návštěvy nedalekého ptačího parku. 4. den: po snídani trajektem do města WASAI na ostrově WAIGEO, přesun na ubytování, kde budeme po dobu 8 dnů (7 nocí) ubytováni v resortu s plnou penzí, volné odpoledne na odpočinek. 5. den: plná penze, dopoledne výlet lodí do oblasti KALIRAJA, projížďka zátokou KABUI mezi malými neobydlenými ostrovy, na lodi se podává malé občerstvení, uvidíme i unikátní BATU PENCIL - ostrůvek skládající se pouze z úzké a vysoké skály tvarem připomínající tužku, poté šnorchlování u našeho ostrova s možností vidět spoustu druhů ryb. 6. den: plná penze, projížďka lodí po azurově modré řece KALI BIRU tropickou džunglí, později odpočinek, možnost koupání a šnorchlování. 7. den: plná penze, přesun lodí k snad nejčastěji navštěvovanému místu celého RAJA AMPAT - vyhlídce PIAYNEMO s nádherným výhledem na malé okolní ostrůvky a nádherně zbarvené moře, poté navštívíme lagunu TELEGA BINTANG, kde se okolní ostrovy stáčejí v lagunu ve tvaru hvězdy, přejezd k ostrovu YENBUBA, po obědě nejpůsobivější šnorchlování v našem programu, uvidíme neuvěřitelné množství ryb a korálů, při zpáteční cestě zastávka na ostrůvku tvořeného pouze pískem. 8. den: plná penze, šnorchlování a další mořské radovánky v blízkosti okolních ostrovů, užijeme si bohatý podmořský svět na místech s největší biodiverzitou na světě. 9. den: plná penze, brzy ráno odjezd na fakultativní výlet na pozorování ptactva. Papua je obzvlášť známá rozmanitými druhy rajek, jinak také známými jako „ptáci z ráje“. Výlet je spojen s několikahodinovou procházkou pravou papuánskou divočinou, při které uvidíte kromě ptáků také různé druhy plazů, opic a jiných obyvatel džungle. 10. den: plná penze, možnost relaxace v resortu před rozloučením s tímto magickým místem, poslední šance užít si rozmanitosti místního moře. 11. den: odjezd loďkou zpět do WAISAI, přestup na trajekt dále do SORONGU, ubytování, možnost posledních nákupů, večeře. 12. den: snídaně, přelet do JAKARTY, hlavního města Indonésie, v případě dostatku volného času možnost prohlídky města s průvodcem (národní monument MONAS, největší mešita mimo arab-

18

Pohoda v exotice

ský svět - ISTIGLAL, staré město s holandskými koloniálními domy, katedrála, národní muzeum), večeře. 13. den: odlet do ČR dle letového řádu. 14. den: přílet do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

5. 10. - 18. 10.

23amp01282

76 990

17. 10. - 30. 10.

23amp01283

76 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Jakarta a vnitrostátní letenka Jakarta-Sorong v max. výši 30 000 Kč, 11x ubytování v bungalovech, 7x plná penze, 3x polopenze, výlety v programu (kromě fakultativních), doprava po ostrově dle programu (mikrobusy, lodě apod.), vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: vstupy, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 10 000 Kč, pojištění léč. výloh vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 400 Kč nebo do 85 000 Kč za 2 150 Kč. Nástupní místo: Praha.

Waigeo

Wasai Sorong


INDONÉSIE Pohoda na Jávě - vulkán Bromo, proslulé chrámy UNESCO a moře

Jakarta

• Chrámy UNESCO JÁVA Borobudur Solo - Prambanan, Borobudur, Sukuh Yogyakarta Kalisuci • Kráter Bromo za východu slunce • Příjemná turistika, relax, polopenze Zájezd nás zavede na indonéský ostrov Jáva, kde poznáme obrovské přírodní bohatství ostrova od Yogyakarty na východ po masív sopky Bromo. Nejdříve vyjedeme a sestoupíme k úžasné sopce Bromo, která je nejfotografovanější místo na světě. Opravdu úžasný zážitek nás čeká už na začátku zájezdu. Ale ani ostatní dny nebudeme ochuzeni o nádherné scenérie střední a východní Jávy. Ať už se jedná o hinduistický chrámový komplex Sukuh pod sopkou Lawu, či dechberoucí výhledy na pobřeží, kde budeme ubytováni v blízkosti pláže po dobu 4 dnů. Nesmíme si nechat uniknout ani možnost prohlídky 2 skvostů UNESCO - a to jeden z největších budhistických komplexů Prambananu a budhistický chrámový komplex Borobudur. Jak už bývá zvykem u těchto zájezdů, po celou dobu budeme mít polopenzi, ubytování budeme v pěkných hotelech či pensionech a také po celou dobu bude přítomen náš český průvodce. 1. - 2. den: odlet z ČR do JAKARTY, ubytování a večeře. 3. den: snídaně, přelet do SURABAYA a následný přesun do PROBOLINGGO pod Národní park Bromo - Tengger - Semeru, nocleh s večeří. 4. den: snídaně, po aklimatizaci se později dopoledne vydáme k vodopádu MADAKAPURA. K samotnému vodopádu nás pak čeká necelé 2 km dlouhá cesta. Jedná se o vcelku lehkou túru podél řeky, do které stéká voda z okolních skal. Na konci vás čeká dechberoucí pohled na tento skvost. Návrat zpět na ubytování, večeře a nocleh. 5. den: velmi brzo ráno vstaneme a vydáme se na zlatý hřeb zájezdu. Dojedeme džípy až téměř na vrchol sopky BROMO a budeme žasnout nad východem slunce. Až se pokocháme atmosférou východu slunce, budeme pokračovat ke kráteru sopky. Přecházet budeme přes LOATIN PASIR (moře písku). Do kráteru je možné sejít buď pěšky, nebo si můžeme pronajmout koně. Po zdolání více jak 250 schodů se ocitneme tváří přímo útrobám sopky Bromo. Po tomto opravdu neopakovatelném zážitku se vrátíme na ubytování, kde bude ještě čas na odpolední procházku pod kráterem či jen tak lenošení a dospání velmi včasného vstávání. Večeře a nocleh. 6. den: snídaně, následuje denní přejezd do SOLO, kde se ubytujeme v blízkosti nádherných vodopádů pod sopkou LAWU, kde ještě před večeří navštívíme úžasné vodopády GROJOGAN SEWU, večeře, nocleh. 7. den: snídaně, mikrobusem či džípem odjedeme na prohlídku čajových zahrad KEBUN TEH KEMUNING, kde můžete ochutnat místní čaj. Poté se přesuneme do chrámu SUKUH. Jedná se o hinduistický chrámový komplex, který je považován za kontroverzní kvůli jeho neobvyklému tvaru připomínající pyramidu jihoamerických indiánů, a hlavně kvůli zjevnému zobrazení lidských genitálií na některých jeho obrázcích. Stavba ve tvaru pyramid jihoamerických indiánů od roku 1995 patří do světového dědictví UNESCO. Přejezd na hotel, večeře a nocleh. 8. den: snídaně a dopoledne se nabízí ještě možnost procházky k vodopádům AIR TERJUN JUMOG. Následuje přejezd na ubytování u moře. 9. den: volno u moře, lenošení a relax na pláži, večeře a nocleh. 10. den: snídaně, celodenní výlet mikrobusem či džípem na prohlídku jeskyně KALISUCI CAVE, kde můžete také vyzkoušet trochu adrenalinu na CAVE TUBING, zpět na ubytování, večeře a nocleh. 11. den: volno u moře, odjezd na KARANG BOLONG CORAL BEACH, která je jednou ze skrytých pláží okolí PACITAN a její útesy nabízejí nespočet možností fotografování, večeře a nocleh.

Surabaya NP Bromo

12. den: snídaně a přejezd do BOROBUDUR. Jedná se o největší buddhistický chrámový komplex. Skládá se z šesti čtvercových teras završených třemi kruhovými terasami, celá stavba je poseta 2672 reliéfními panely a 504 sochami Buddhy. Celý komplex je také pod záštitou UNESCO. Po prohlídce se přesuneme na ubytování do YOGYAKARTY, večeře a nocleh. 13. den: snídaně, prohlídka TAMAN SARI - sultánský vodní palác z 18. století. Sultán ho dal postavit jako kulturní doplněk ke svému vládnímu paláci. Odpoledne návštěva PRAMBANANU. Tentokrát se jedná o jeden z největších hinduistických komplexů v Indonésii. Komplex je tvořen šesticí velkých chrámů, kolem nichž je rozeseto dalších 224 menších. Opět památka pod záštitou UNESCO. Navečer odlet do JAKARTY, večeře a nocleh. 14. den: snídaně, dle letového řádu odlet do ČR (možný přílet již 14. den večer). 15. den: přílet do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

6. 6. - 20. 6.

23jav01257

64 990

7. 9. - 21. 9.

23jav01258

64 990

Cena zahrnuje: letenka Praha-Surabaya a Yogyakarta-Praha v max. výši 30 000 Kč, 12x ubytování, 12x polopenze, všechny výlety v programu (kromě fakultativních), doprava po ostrově dle programu (mikrobusy,džípy, apod.), vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: vstupy, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 8 000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 500 Kč, do 85 000 Kč za 2 250 Kč. Nástupní místo: Praha.

Pohoda v exotice

19


INDONÉSIE Magická příroda Sulawes a pohoda v opuštěném ráji ostrova Siladen • Korálové útesy ostrova Bunaken • Exotické speciality tržnice v Tomohonu Jakarta

JÁVA

Tento zájezd je určen především milovníkům exotiky, kteří nemají v lásce přelidněná nejnavštěvovanější místa, ale přitom hledají tropickou přírodu, pohodu na písčitých plážích, koupání a k tomu poznávání zajímavostí. Vše, co si představíte pod pojmem „tropický ráj“ najdeme totiž i na severu indonéského ostrova Sulawesi (Celebes) - bílé i černé písčité pláže, bohatý život korálových útesů v křišťálově čistém moři, sopky s kráterovým jezerem na vrcholu, bizarní pralesy s jedinečnou faunou a flórou i pozoruhodnou kulturu místních obyvatel. Ubytování je zajištěno na malém kouzelném ostrově Siladen, kde budeme ubytováni přímo na krásné pláži s úžasnými západy slunce v bungalovech se vším komfortem, a dokonce zde budete 3x rozmazleni plnou penzí. Samozřejmostí je po celou dobu pobytu i náš český průvodce. Pro zájemce je možné zajistit i potápěčský kurz. 1. - 2. den: odlet z ČR do JAKARTY, ubytování a večeře. 3. den: snídaně, ráno odlet na ostrov SULAWESI do města Manado, transfer na ubytování, večeře. 4. den: volno na pláži s plnou penzí na ostrově SILADEN, kde si odpočineme po cestě. Můžete ochutnat i ořechy PILI, které jsou velmi bohaté na minerály a z kterých místní ženy dělají jedinečné koláčky. 5. den: po snídani krátký transfer na pevninu odkud se vydáme do centra etnika Minahasa v TOMOHONU, kterému místní říkají město květin, kde je možnost ochutnávky místních specialit (krysa, kaloň, krajta atd. jezero TONDANO s rybářskými vesničkami a plovoucími domky, pozoruhodné pohřebiště se zdobenými sarkofágy waruga z 9. stol. u SAWANGANU, pěší túra (1,5 km) pralesem k vodopádu TUNAN s možností koupele ve studené vodě. Zpět na ubytování, večeře. 6. den: snídaně, přejezd na pevninu a mikrobusem k nádherným vodopádům KALI, po prohlídce a koupání se ještě zastavíme v městě MANADO. Město má velmi bohatou portugalskou, španělskou i holandskou historii. Největší zajímavostí je buddhistický chrám BAN HIN KIONG z počátku 19. století. Naleznete zde i čtvrtou největší sochu Ježíše Krista na světě (50 m). Odpoledne zpátky na ubytování, večeře. 7. den: snídaně, odpočinkový den s plnou penzí, fakultativně možnost lodního výletu s pozorováním delfínů. Naše úspěšnost je téměř 100 %, nalezení trvá obvykle 15 až 45 minut. 8. den: snídaně, transfer na pevninu, celodenní výlet do sopečné oblasti, unikátní tržnice (lokální „bushmeat“), pohodový pěší okruh pralesem kolem vulkanického jezera Linow s různobarevnou vodou a s horkými sopečnými jezírky, výstup na sopku MAHAWU (1 331 m) s kráterovým jezerem. Zpět na ubytování, večeře. 9. den: snídaně, celodenní výlet lodí na ostrov BUNAKEN (unikátní mořský park, zdejší korálové útesy patří k nejbohatším na světě), koupání v moři teplém až 29 °C, pohodová plážová idylka, možnost šnorchlování, procházka vesnicí rozdělenou na muslimskou a křesťanskou část. Lodí zpět na ubytování, večeře. 10. den: snídaně, transfer na pevninu, odjezd do rezervace TANGKOKO, odpoledne koupání na černých sopečných plážích, ubytování v blízkosti rezervace. Navečer menší trek do pralesa s pozorováním nejmenších primátů - nártounů - s velkýma očima, nocleh a večeře. 11. den: snídaně, ranní safari v deštném pralese, kde se dostaneme až do těsné blízkosti skupin opic makaků černých. Pozorování zoborožců a dalších ptáků. Odjezd zpět na ostrov SILADEN. 12. den: poslední odpočinek, pohoda na ostrově s plnou penzí, po obědě fakultativně poslední přejezd lodí na ostrov BUNAKEN,

20

Pohoda v exotice

BALI

kde strávíme pár hodin koupáním na úžasných bělostných plážích. Přejezd na Siladen, večeře. 13. den: po snídani přejezd na letiště Manado (podle času jednotlivých letů), odlet do ČR přes JAKARTU. 14. den: přílet do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

21. 4. - 4. 5.

23sws01365

76 990

21. 9. - 4. 10.

23sws01366

76 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Jakarta a vnitrostátní zpáteční letenka Jakarta-Manado v max. výši 30 000 Kč, 11x ubytování, 8x polopenze, 3x plná penze, všechny výlety v programu (kromě fakultativních), transfery z letiště, lodní transfery na Siladen, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: vstupy a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 10 000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 400 Kč, do 85 000 Kč za 2 150 Kč. Nástupní místo: Praha.

Bunaken Manado

SULAWESI

Siladen TANGKOKO Tomohon


VIETNAM • KAMBODŽA Pohoda na nefritovém ostrově Phu Quoc s kambodžským skvostem Angkor Wat

Siem Reap

KAMBODŽA

VIETNAM Saigon

Rach Vem

• Vietnamský ostrov jen na Phu Quoc Duong Duong Sao dohled od Kambodži Beach • Největší náboženská stavba světa Angkor Wat Tento zájezd vás seznámí s kouzelným ostrovem Phu Quoc u břehů jižního Vietnamu a s chrámovým Angkor v Kambodži. Phu Quoc je největším ostrovem země s rozlohou 574 km2 a může se pochlubit řadou krásných pláží. Phu Quoc National Park, je domovem stovek druhů rostlin, z nichž desítky jsou uvedeny ve vietnamských a světových červených knihách ohrožených druhů. Park je součástí biosférické rezervace Kien Giang, která byla v roce 2006 uznána za světovou biosférickou rezervaci UNESCO. Na ostrově kromě lenošení na bílých pláží poznáme výrobu světoznámé rybí omáčky, zastavíme se na pepřových plantážích (údajně se jedná o nejlepší pepř na světě), či na jednoduché farmě perel, a mnoho dalšího. Budeme ubytováni v místním typickém hotelu v blízkosti pláže v útulných pokojích s vlastním sociálním zařízením, klimatizací, ledničkou, konvicí atd. V hotelové zahradě je i pěkný bazén. Na konci zájezdu nás čeká přelet do jednoho ze skvostů celé Asie do Angkoru, kde poznáte nenapodobitelné a nejúžasnější zážitky z největší náboženské stavby světa Angkor Watu či přírodou pohlcený chrám Ta Phorm. Vše zakončíme plavbou lodí u plovoucích vesnic na jezeře Tonlé Sap. Ubytováni jsme v blízkosti Angkoru v hotelu s bazénem a pokoji se vším potřebným zázemím (soc. zařízení, klimatizace…). Během pobytu jsou všechny základní výlety již v ceně, a jak je u této kategorie zájezdů již samozřejmostí, i polopenze. 1. den: odlet z Prahy. 2. den: přílet do HO CHI MINH nebo BANGKOKU (dle výhodnějšího letového řádu), transfer na ubytování, večeře. 3. den: přelet na ostrov PHU QUOC, transfer na ubytování, odpočinek u moře, koupání, večeře. 4. den: snídaně, volno u moře, koupání, lenošení na pláži, výlet na kolech či pronájem skútru, se kterým se nejlépe pozná okolí, večeře. 5. den: snídaně, prohlídka jižní části ostrova. Nejdříve ochutnáme originální víno SIM v místní „továrně“ na víno, potom se stavíme na perlové farmě a zbyde ještě chvilka i na prohlídku pepřové plantáže. Během tohoto výletu ještě navštívíme „KOKOSOVÉ VĚZENÍ“, které bylo nechvalně proslulé během vietnamské války. Při zpáteční cestě se zastavíme na překrásné pláži SAO BEACH, kde strávíme odpolední chvilky na jedné z nejkrásnějších pláží Vietnamu. Večeře. 6. den: snídaně, přesun na prohlídku buddhistického chrámu HU QUOC PAGODA - patří mezi nejúžasnější chrámy „smaragdového“ ostrova. Cestou zpět zastávka v rybářské vesnici, kde můžeme zakoupit suvenýry a odpoledne odjezd do DUONG DONG, kde se podíváme na noční trh a zároveň zde i povečeříme. Přejezd na ubytování, večeře. 7. den: snídaně, celodenní výlet na sever ostrova, kde se nejdříve zastavíme na prohlídce továrny na světoznámou rybí omáčku, dále navštívíme i chrám NGUYEN TRUNG TRUC, který je oázou klidu a meditace. Přes národní park přejedeme až do zálivu GANH DAU, odkud je to jen kousek přes moře do Kambodži. Den zakončíme na vyhlídce RACH VEM. Přejezd naším busem zpět na hotel. Večeře. 8. den: snídaně, odjezd na celodenní výlet na ostrov HON THOM. Pronajatým busem do přístavního města An Thoi, odkud vede nejdelší pozemní lanovka na světě spojující ostrovy. Půlhodinová cesta lanovkou nám nabídne panoramatický výhled na přístav, pláže a menší ostrůvky. Pláž ostrova Hon Thom patří k těm nejkrásnějším a je zde také možnost zapůjčení vodních skútrů, šnorchlování a jiných vodních sportů. Odpoledne návrat lanovkou na „náš“ ostrov a zpět na hotel, večeře. 9. den: snídaně, volno u moře, fakultativně možnost celodenního výletu se šnorchlováním a rybolovem. Pronajatým busem do přístavu THAI, poté lodí na malý ostrov, kde zažijeme i trochu rybolovu. Uvidíme krásné druhy korálů i ryb. Navštívíme 3 ostrovy, kde si

budete moci užít šnorchlování či koupání. Oběd bude podáván na palubě lodi. Po návratu na „náš“ ostrov zpět na hotel, večeře. 10. den: snídaně, přelet do Ho Chi Minh nebo Bangkoku, přelet do KAMBODŽI - SIEM REAPU, ubytování, večeře. 11. den: snídaně, odjezd k nejvýznamnější kulturní památce jihovýchodní Asie ANGKOR, která je pod záštitou UNESCA. Jedná se o velmi rozsáhlý komplex čítající více jak 1 000 památek. Postupně navštívíme chrámy - např. „lesní chrám“ PREAH KHAN z doby vládce Džajavarmana VII., zastavíme se u umělé obrovské nádrže SRA SRANG, u kterého stojí i jedinečný buddhistický mnišský komplex BANTEAY KDEJ. Poté přejezd na hotel, večeře. 12. den: snídaně, opět odjezd do chrámového komplexu a hned na začátku poznáme jednu z ikon Angkoru, buddhistický klášter TA PROHM, který sloužil 12 000 mnichům. Snad povinností každého návštěvníka je chrám ANGKOR WAT, který je absolutně fantastický, tady strávíme skoro celý den a budeme obdivovat nádheru rozsáhlého komplexu. Přejezd na hotel, večeře. 13. den: snídaně, odjezd k jezeru TONLE SAP, které je velmi bohaté na ryby. Přestoupíme na místní loďky, proplujeme plovoucími vesnicemi, zastavíme u typického plovoucího domu, kde se chovají krokodýli, a za chvilku už poznáme i proč - nabízejí vše možné z krokodýlí kůže. Opět zpět na hotel, večeře. 14. den: snídaně, odjezd na letiště SIEM REAP, přelet do Ho Chi Minh nebo Bangkoku a zpět do ČR. 15. den: přílet do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

3. 2. - 17. 2.

23kam01577

58 990

7. 11. - 21. 11.

23kam01578

59 990

21. 11. - 5. 12.

23kam01579

59 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Ho Chi Minh City (nebo Bangkok), vnitrostátní letenka Ho Chi Minh City (nebo Bangkok)-Phu Quoc, zpáteční letenka Ho Chi Minh City (nebo Bangkok)-Siem Reap vč. let. tax a poplatků v max. výši 30 000 Kč, 1x ubytování v hotelu v Ho Chi Minh nebo Bangkoku, 7 x v ***hotelu na Phu Quoc, 4x v *** hotelu v Kambodži, 12x polopenze, loď po jezeře Tonle Sap, výlety v programu (kromě fakultativních), transfery, vedoucí zájezdu, informační materiály.

M. Mitáš

M. Mitáš

Cena nezahrnuje: vstupy, víza a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 7 000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 500 Kč, do 85 000 Kč za 2 250 Kč, schvalovací dopis do Vietnamu (orientační cena v r. 2022 je 200 Kč), kambodžské vízum (orientační cena v r. 2022 je 1 100 Kč). Nástupní místo: Praha.

Pohoda v exotice

21


VIETNAM Pohoda v severním Vietnamu Dračí zátoka s výlety • Ubytování přímo v zátoce VIETNAM Ha Long Bay • Posvátná Voňavá pagoda • Projížďka po řece Ngo Dong • Krasové scenérie oblasti Ninh Binh Tento zájezd vás zavede mezi jednoznačně nejzajímavější partie severního Vietnamu. Nejdříve po příletu do Vietnamu začneme prohlídkou hlavního města Hanoje, kde strávíme 3 dny a budeme zde obdivovat katedrálu, pagody či kouzelné jezero Hoan Kiem v samém centru města. Báječný den vždy zakončíme večeří v hotelu či v místní restauraci. Po přejezdu do zátoky Ha Long, která v překladu znamená „zátoka, kde drak vstoupil do vody“, budeme mít možnost seznámit se s krajem, který je pod záštitou UNESCA. Poznáme tento překrásný kousek země na severu Vietnamu velmi podrobně, a to z paluby lodě i z procházek po ostrově Cat Ba, kde budeme ubytováni po dobu 5 dnů v hotelu. Poslední část zájezdu strávíme v bývalém hlavním městě, v jedinečném místě Ninh Binh blízko Červené řeky. Fantastická krasová scenérie zakončí naše putování po severním Vietnamu. Celkem budeme ubytováni 11 nocí - 3 noci v ***hotelu v centru Hanoje, jeden nocleh na lodi, 4 noci v hotelu na ostrově Cat Ba a poslední 3 noci v pěkném penzionu v Ninh Binh. Samozřejmostí je po celou dobu pobytu polopenze a 2x během výletu budeme mít i oběd. 1. den: odlet z ČR. 2. den: přílet do HANOJE, transfer na ubytování, dle letového řádu případně ještě krátká prohlídka Hanoje, večeře, nocleh. 3. den: snídaně, celodenní prohlídka HANOJE - nejdříve se přesuneme pěšky k jezeru HOAN KIEM, kde se nalézá většina zajímavých hanojských památek. Začneme prohlídkou královské citadely THANG LONG, která byla zařazena v roce 2010 do dědictví UNESCO a strávíme zde celé dopoledne, protože objekt je rozsáhlý. Odpoledne navštívíme další pamětihodnosti jako je např. Leninův park, pagoda TRAN QUOC, palác QUAN SU atd. Všechna místa nejsou od sebe daleko vzdálena, takže není problém je navštívit pěšky. Den zakončíme návštěvou chrámu Nefritové hory NGOC SON na jezeře Hoan Kiem anebo shlédneme velmi zajímavé loutkové vodní představení, která patří mezi kulturní skvosty celého Vietnamu. Večeře a nocleh. 4. den: po snídani odjedeme na jednu z nejznámějších buddhistických památek severního Vietnamu - THIEN TRU, která leží jen 60 km jižně od Hanoje v pohoří HUONG SON. Dopoledne přijedeme na místo, přesedneme do loďky a poplujeme kolem rýžových polí, asi po hodinové pěší procházce (lze zkrátit lanovkou) dojdeme k buddhistickému poutnímu místu plnému paláců a jeskyní. Nejposvátnější místo je velká jeskyně HUONG TICH a Voňavá pagoda (Perfume pagoda). Po nasátí atmosféry nádherného buddhistického místa, které patří mezi perly severního Vietnamu, ještě navštívíme místní restauraci na oběd a poté si prohlédneme pagodu THIEN TRU. Pak nasedneme na loďku a čeká nás cesta do Hanoje. Večeře a nocleh. 5. den: snídaně, odjezd mikrobusem v ranních hodinách na 2denní výlet do „dračí“ zátoky HA LONG. Po příjezdu do zátoky a po uvítacím drinku, kdy nám bude vysvětlen plán cesty, se již vydáme na tuto skvělou plavbu. Nejdříve se posilníme obědem na palubě (podávají se především mořské plody) a poté nás již čeká projížďka kolem největších a nejzajímavějších ostrovů. Poté v případě vašeho zájmu přestoupíme na kajaky, kterými se dostaneme do “britské“ jeskyně (program na lodi dle aktuálního jízdního řádu). Zpět na loď, kde bude podávána večeře - grilování (ryby), nocleh na lodi (plně vybavené kajuty se soc. zařízením, klimatizací, fénem atd.). 6. den: snídaně, oběd (nebo obědový balíček) a přejezd do přístavu, kde na nás bude čekat loď, která nás doveze do přístavu na ostrov Cat Ba. Přesuneme se do hotelu, kde budeme ubytováni (4denní pobyt). Večeře, nocleh. 7. den: snídaně, volný den. Můžete se koupat v moři nebo se podívat do malého přístavu, popřípadě se věnovat vodním sportům,

22

Pohoda v exotice

které se nabízejí přímo v hotelu. Kdo nechce zahálet, může si fakultativně půjčit skútr a poznat ostrov CAT BA. Večeře, nocleh. 8. den: snídaně, pobyt u moře. Tentokrát se vydáme do národního parku na vyhlídku NUI BAI THO, odkud je nejhezčí výhled na zátoku Ha Long s jeho stovky krasových ostrůvků. Celkem jich je 1 969, malých či větších, obydlených či neobydlených. Můžeme obdivovat i domky místních rybářů na vorech. Půjdeme se projít do ostrovní džungle, nahlédneme do jeskyně HANG TRUNG TRANG. Odpoledne ještě možnost koupání v moři, večeře, nocleh. 9. den: snídaně, celý den opět strávíme na ostrově, kde si tentokrát prohlédneme jeskynní nemocnici HAN QUAN Y, která byla postavena v letech 1963-1965 a sehrála svoji roli i ve válce s Amerikou. Prohlédneme si pokoje, operační sál a místní kino. Odpoledne projížďky na kajaku a koupání v moři, večeře, nocleh. 10. den: po snídani se přesuneme do přístavu – mikrobusem do NINH BINH, které je hlavním městem stejnojmenné provincie. Leží 100 km jižně od Hanoje v deltě Červené řeky, nedaleko slavné krasové scenérie a zátoky Tam Coc. Ubytujeme se v typickém penzionu, večeře a nocleh. 11. den: po snídani navštívíme jedno z nejzajímavějších míst v oblasti - HOA LU, které bylo v letech 968-1009 hlavním městem Vietnamu. Postupně si prohlédneme pagodu BICH DONG, která je významným poutním místem Vietnamu. Dále palác HANG MUA, odkud je krásný pohled do okolí. Odpoledne odjedeme jen pár kilometrů do velkolepého ekosystému TRANG AN SCENIC LANDSCAPE COMPLEX, který je místem světového kulturního dědictví UNESCO a je zapsán jako přírodní a kulturní majetek země. Odjezd na ubytování, večeře, nocleh. 12. den: snídaně, odjezd na projížďku po řece NGO DONG - projedeme tři jeskyně, z nichž největší HANG CA měří 127 m, druhá HANG GIUA 70 m a třetí HANG CUOI 40 m. Během plavby lodí narazíme na plovoucí obchody na lodích, kde vám budou nabízeny různé nápoje a potraviny. Řeka je zaříznuta do rýžových polí a plavba patří určitě mezi nejsilnější zážitky z oblasti severního Vietnamu. Můžeme si fakultativně zapůjčit kola a projet se v nížině mezi kopci a rýžovými poli této nádherné krasové krajiny. Celá oblast je místem světového kulturního dědictví UNESCO a je zapsána jako přírodní a kulturní majetek země. Večeře, poslední nocleh. 13. den: snídaně, mikrobusem do HANOJE, odlet zpět do ČR. 14. den: přílet do Prahy.

Hanoj

Ha Long

Thien Tru Ninh Binh

Datum

Kód

Cena v Kč

21. 4. - 4. 5.

23via01899

55 990

5. 5. - 18. 5.

23via01901

55 990

27. 9. - 10. 10.

23via01900

55 990

11. 10. - 24. 10.

23via01898

55 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Hanoj vč. let. tax a poplatků v max. výši 20 000 Kč, 3x nocleh s polopenzí v Hanoji, 3x nocleh s polopenzí v Ninh Binh, 4x nocleh s polopenzí na ostrově Cat Ba, 2denní lodní výlet včetně noclehu a plné penze, všechny transfery a výlety dle programu, 2x oběd při výletu, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, vízum a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 8 000 Kč, vietnamské vízum 700 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 400 Kč, do 85 000 Kč za 2 150 Kč. Nástupní místo: Praha.


SRÍ LANKA Pohoda na nejhezčí pláži Srí Lanky - Trincomalee se skvosty UNESCO • Turisticky neobjevený kout Srí Lanky • Nejkrásnější pláže Srí Lanky • Zlatý trojúhelník UNESCO Zájezd nás zavede na východní pobřeží Srí Lanky do města Trincomalee, které si do dnešní doby zachovalo svůj původní ráz a nádherné pobřeží s nejhezčími plážemi Srí Lanky. Postupně navštívíme největší a nejzajímavější místa tohoto kraje, jak přímo v Trincomalee - např. nejposvátnější hinduistickou svatyni Kovil, či koloniální pevnost Fort Frederic. Pojedeme lodí na „holubí“ ostrov s možností šnorchlování, projedeme se džípy národním parkem s možností pozorování slonů a samozřejmě navštívíme i Anuradhapuru. Budeme ubytováni v hotelu u nejhezčích pláží celé Srí Lanky v oblasti Trincomalee se snídaněmi a večeřemi v ceně. 1. den: odlet z ČR. 2. den: přílet do Colomba, mikrobusem do SIGIRYE, večeře, nocleh. 3. den: snídaně, brzo dopoledne se vydáme ke skalnímu masívu „Lví skála“, která se zvedá do výšky 200 m, na jehož vrcholu jsou ruiny starobylého paláce krále Kassapy a je na seznamu světového dědictví UNESCO. Potom odjezd na hotel v TRINCOMALEE, večeře, nocleh. 4. den: snídaně, odpočinkový den s možností koupání přímo u ubytování na jedné z nejkrásnějších pláží celé Srí Lanky, večeře, nocleh. 5. den: snídaně, odjezd mikrobusem do POLONNARUWY, kde se nachází jedinečný komplex GAL VIHÁRA, což je skupina čtyř magických soch, které ztvárňují vrchol sinhálského sochařského umění a jsou vytesány do dlouhého kamenného masívu. Odjezd na ubytování, večeře, nocleh. 6. den: snídaně, výlet lodí na panenský neobydlený ostrov PIGEON ISLAND (holubí ostrov) nedaleko Trincomalee, kde si můžete zašnorchlovat (potřeby pro šnorchlování již v ceně) či jen lenošit na krásné bělostné pláži. NÁRODNÍ PARK PIGEON ISLAND je jedním ze dvou mořských národních parků na Srí Lance, zaujímající rozlohu 471 429 ha a nejzajímavějším obyvatelem je žralok černoploutvý. Okolní podmořský život patří mezi nejúžasnější vůbec na celé Srí Lance. Zpět na ubytování, večeře, nocleh. 7. den: snídaně, odjezd mikrobusem do přírodního parku MINNERIYA či KAUDULLA, kde přesedneme na džípy a projedeme se tímto parkem s možností pozorování slonů, přejezd na téměř zapomenutou památku RITIGALA, kterou navštěvují převážně místní. Odjezd zpět na ubytování, večeře, nocleh. 8. den: snídaně, busem do královského města ANURADHAPURA, světového dědictví UNESCO. Město je domovem zachovaných zřícenin a renovovaných buddhistických památek. Jeho zrekonstruované starodávné dešťové nádrže stále dodávají vodu pro zavlažování zemědělské oblasti, jak tomu bylo během jeho slavné éry. Je považováno za nejobdivovanější živé dědictví sinhalských buddhistů na Srí Lance. Dále se přesuneme k hoře MIHINTALE, pro Buddhisty jeden z nejposvátnějších vrcholů, protože právě tady začala tradice Buddhismu na Srí Lance. Na vrchol Mihintale vede 1 840 žulových schodů. Zpět na ubytování, večeře, nocleh. 9. den: snídaně, dopoledne pohoda na pláži a odpoledne odjezd k horkým pramenům KANNIYAI, přesun do TRINCOMALEE, kde si prohlédneme nejposvátnější hinduistickou svatyni KOVIL v pevnosti FORT FREDERIC, kterou již roku 1623 postavili Portugalci. Ještě se projdeme na SWAMI ROCK (skok milenců). Zpět na ubytování, večeře, nocleh. 10. den: snídaně, fakultativně dopoledne odjezd do přístavu TRINCOMALEE, lodí na pozorování delfínů či velryb. Platba trvá cca 2-3 hodiny. Nebo poslední možnost na nákup dárků v Trincomalee, kam se lze dostat bez problémů místním tuk-tukem, večeře, nocleh. 11. den: snídaně, poslední den u moře s možností koupání na pláži, fakultativně možnost provozování vodních sportů, speciální rozlučková večeře, nocleh.

Pigeon Island Mihintale Anuradhapura Sigiriya Dambulla

Trincomalee NP Minneriya Polonnaruwa

SRÍ LANKA Colombo

12. den: snídaně, odjezd na letiště do COLOMBA a dle letového řádu ještě se zastávkou u jeskynních chrámů v DAMBULLE. 13. den: odlet do ČR s příletem ještě tento den. V případě změny letového řádu přílet až 14. den. Datum

Kód

Cena v Kč

18. 5. - 30. 5.

23stl01596

53 990

14. 9. - 26. 9.

23stl01598

53 990

Cena zahrnuje: letenka Praha-Colombo vč. let. tax a poplatků v max. výši 18 000 Kč, 10x ubytování se snídaní, 10 x večeře, lodní výlet „Pigeon Island“, všechny výlety klim. minibusem, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupy, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 8 000 Kč, vízum (orientační cena z r. 2022 je 1 300 Kč), pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 300 Kč, do 85 000 Kč za 2 050 Kč. Nástupní místo: Praha.

Pohoda v exotice

23


SRÍ LANKA Pohoda na Srí Lance s výlety

SRÍ LANKA

Dambulla

• Pláž s křišťálově čistým mořem Kandy • Ubytování na jednom místě Colombo s polopenzí • 2denní výlet do středu ostrova Ambalangoda Hikkaduwa • Výlet za slony do NP Udawalawe • Posvátný chrám Buddhova zubu v Kandy Galle Srí Lanka je krásný zelený ostrov s jedinečnými plážemi, historickými chrámy, srdečnými lidmi a stálým počasím. Právě bohatá flóra i fauna vás zaujme hned při příletu na ostrov. Každý druhý den se budete moci zúčastnit nějakého zajímavého výletu s naším průvodcem nebo se můžete oddávat lenošení na úžasné dlouhé pláži jen pár metrů od ubytování. Celou dobu budeme ubytováni v hotelu ve městě Hikkaduwa (kromě posledního noclehu) na jihozápadní straně ostrova. Pokoje jsou na místní poměry velmi komfortně vybaveny vč. sociálního zařízení, klimatizace, teplé vody. Vykoupat se můžete i v našem bazénu. Snídaně je podávána v hotelu a večeře v přilehlé restauraci. Během výletů poznáte historii této části ostrova, poslechnete si koncert stromových žab v pralese, projede se na lodi mezi mangrovníky po řece Madu Ganga, podniknete výpravu džípy mezi slony do národního parku atd. 1. - 2. den: odlet z Prahy na SRÍ LANKU, transfer na ubytování a první seznámení s nádherným Indickým oceánem, večeře. 3. den: snídaně, celodenní koupání s možností pozorování želv přímo v moři či se můžete kochat pohledem na pestrobarevné rybičky v malém korálovém útesu, večeře. 4. den: snídaně, přejezd mikrobusem na návštěvu želví farmy jen pár kilometrů od hotelu, kde se seznámíme se záchranou těchto nádherných živočichů. Poté přejedeme do oblasti BALAPITIYA, odkud podnikneme zajímavou plavbu mezi mangrovníky po řece Madu Ganga, uvidíme vodní varany a nespočetné množství vodního ptactva. Během cesty zastavíme u některého z 66 ostrůvků s plantážemi hřebíčku či skořice. Na zpáteční cestě se zastavíme v městečku AMBALANGODA, centru výroby dřevěných démonických masek, a pokud budeme mít štěstí, můžeme vidět tradiční tanec s maskami v místní taneční škole. Večeře. 5. den: snídaně, celodenní koupání, možnost vyjížďky s průvodcem místním vlakem (už sama jízda je nezapomenutelným zážitkem) na jih od města do DODANDUWY, kde se nachází zajímavý chrám Kumarakanda Vihra, k němuž vede schodiště. Večeře. 6. den: velmi brzy ráno odjezd na prohlídku NP UDAWALAWE (nebo dle příznivějších podmínek NP YALA), který projedeme místním džípem. Park leží asi 200 km jihovýchodně od Colomba, na jižním konci hor, a zabírá rozlohu více než 30 000 ha. Rozkládá se v suché části ostrova s ročním úhrnem srážek 1524 mm a průměrnou teplotou 29 °C. Park se těší velkému množství slonů (kolem 500 jedinců), které je možné spatřit v početných stádech. Není neobvyklé spatřit volně se pasoucí slony a malá slůňata, které si spolu hrají během koupání v místním rezervoáru. Kromě toho se tu vyskytují vodní buvoli, vysoká zvěř, opice a příležitostně i leopardi. Tato oblast je bohatá i na výskyt ptactva. NP Udawalawe leží v okolí rezervoáru Udawalawe a zasahuje do dvou provincíí (Sabaragamuwa Province a Uva Province). Park protíná řeka Walawe, která také odděluje jednotlivé provincie. Pozdě odpoledne ještě možnost koupání na „naší“ pláži, večeře. 7. den: snídaně, celodenní koupání s možností nákupu suvenýrů nebo fakultativně vyjížďka tuk-tukem k Muzeu tsunami, večeře. 8. den: snídaně, půldenní výlet do malého deštného pralesa, kam chodí pouze místní. Projdeme se korytem říčky až k vodopádu, kde okusíme vodní masáž, vykoupeme se v malé zátoce pod vodopádem, a přitom budeme poslouchat neutuchající řev stromových žab, který vás určitě překvapí svojí hlasitostí, večeře. 9. den: snídaně, odpoledne odjezd vlakem do GALLE, které patří mezi skvosty pod záštitou UNESCO. Staré město Galle se navíc nepodobá jiným městům na ostrově. Nenajdete tu žádné buddhistické či hinduistické chrámy, nýbrž pravidelné ulice, masivní hradby, protestantské kostely a honosné koloniální domy. Vypadá to tu spíše jako v Holandsku než jako v jižní Asii. Město totiž založili evropští kolonizátoři - konkrétně Portugalci. Hradby pevnosti ob-

24

Pohoda v exotice

SRÍ LANKA

NP UDAWALAWE

klopují staré město, které je ale stále živým městem. Z hradeb je krásný výhled na město, ale především na Indický oceán. Prohlídku lze absolvovat i jako dopolední výlet. Večeře. 10. den: snídaně, celodenní koupání s možností nákupu zajímavých suvenýrů nebo fakultativně vyjížďka tuk-tukem k muzeu tsunami, večeře. 11. - 12. den: po snídani odjedeme na 2denní výlet. Nejdříve cestou do báječného města KANDY, které se řadí mezi skvosty celé Srí Lanky, navštívíme botanickou zahradu PERADENIYA - sloužila jako královská okrasná zahrada. Najdete zde sbírku orchidejí, zahradu koření, fíkus benjamín, který pokrývá 1600 m2, různé druhy palem a další stromy i kvetoucí keře a rostliny. Pak se již přesuneme do hotelu v KANDY, kde ještě před večeří shlédneme fakultativně tance místních umělců, které určitě stojí za to. Večeře. Druhý den, po snídani, se brzy ráno půjdeme podívat do Chrámu Buddhova zubu, kde se údajně ukrývá nejdůležitější budhistická relikvie Srí Lanky - Budhův zub. Traduje se, že Buddhův zub byl vytažen z jeho pohřební hranice a ve 4. století n. l. ho na Srí Lanku propašovala ve vlasech princezna Kalinga. Zub je ukrytý ve zlaté schránce, která je v dalších šesti schránkách typu matrljoška, a nejspíš ho nikdy nikdo neviděl, protože je možné spatřit pouze relikviář, a to ještě ze vzdálenosti asi 3 metrů. Po prohlídce přejedeme do oblasti DAMBULLY, která je známá skalním chrámem, jež je tvořený pěti samostatnými jeskyněmi obsahujícími kolem 150 zobrazení Buddhy. Po návštěvě tohoto skalního skvostu již pojedeme přímo na letiště se zastávkou na večeři. Odlet do ČR. 13. den: přílet do ČR dle letového řádu. Datum

Kód

Cena v Kč

28. 2. - 12. 3.

23srx01439

49 990

21. 3. - 2. 4.

23srx02439

49 990

18. 7. - 30. 7.

23srx01446

53 990

26. 10. - 7. 11.

23srx01470

49 990

8. 11. - 20. 11.

23srx01471

49 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka na Srí Lanku vč. let. tax a poplatků v max. výši 18 000 Kč, transfer na hotel, 10x nocleh v hotelu (9x Hikkaduwa, 1x Kandy), 10x polopenze, všechny výlety místním mikrobusem, zpáteční vlak do Galle, lodní výlet po řece Madu Ganga, džíp do NP včetně vstupu, ved. zájezdu, informační materiály.

Cena nezahrnuje: ostatní vstupy (Dambula, chrám v Kandy, botanická zahrada a tradiční tanec) a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 5 000 Kč, vízum (orientační cena z r. 2022 je 1 300 Kč), pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 300 Kč, do 85 000 Kč za 2 050 Kč. Nástupní místo: Praha.


INDIE Jižní Indie - Kérala plná chutí, krás a slunce • • • • •

Pálivá jihoindická kuchyně Exkurze na čajové plantáži Koupání v Indickém oceánu Koloniální město Kochi NP Periyar s divokými zvířaty

Jižní Indie, stát Kérala, je známý především úchvatnou krajinou, výjimečnou kuchyní a příjemným klimatem. To vše láká cestovatele k objevování tajů koření, čaje, krásné přírody a významných kulturních hodnot současnosti i dávné historie. Kérala je také domovinou ajurvédy a jógy, což je další silný impuls tuto perlu Indie navštívit. 1. - 2. den: odlet do TRIVANDRA, přesun na pláž VARKALA, ubytování, relax na pláži, prohlídka hinduistických chrámů. 3. den: po indické snídani se autobusem přesuneme do města KOLLAM, kde se nalodíme na hausbót, na kterém nás čeká fantastický výlet s noclehem po tzv. „back water“. Uvidíme autentickou přírodu, život v rybářských vesnicích a v rámci putování na velmi komfortním hausbótu podnikneme i fakultativní výlety na menších loďkách hlouběji do menších kanálů, kde budeme moci vidět způsob života v ostrovních vesničkách, zpracování kokosů, koření či pěstování krevet. Noc strávíme přímo na hausbótu v klimatizovaných pokojích a s plnou penzí včetně čerstvého ovoce a nealko nápojů. 4. den: ráno, po snídani na hausbótu, přistaneme v přístavu a pak se krátce seznámíme s městem ALLAPUZHA. Prohlídka nebude dlouhá, protože nás čeká přesun do slavného města KOCHI. 5. den: ráno si prohlédneme staré koloniální město KOCHI, které nám i v dnešní moderní době připomene bohatou a slavnou historii města. Večer ve starém Kochi má neuvěřitelné kouzlo. Zároveň se připravíme na náročnější přesun do klimaticky chladnějších hor. 6. den: vyrazíme hodně brzy ráno, protože cesta do MUNNARU je náročná, ale zároveň nesmírně barvitá. V MUNNARU zahájíme interaktivní prohlídkou oficiálního muzea čaje, kde se seznámíme nejen s historií pěstování čaje v Jižní Indii, ale projdeme si celý výrobní proces. Milovníci čaje (a především zeleného) si tady rozhodně přijdou na své. Koupit si v přilehlé prodejně výběr těch nejlepších čajů je povinnost! Tento den však musíme jít hodně brzo spát, protože následný den začíná ve velmi brzkých ranních hodinách. 7. den: tento den nás čeká výlet na KULUKKUMALAI (2 170 m), což jsou nejvýše položené čajové plantáže na světě. Vyrazíme v off-roadových autech, a bude to cesta sice méně pohodlná, avšak mimořádně originální. Východ slunce pod vrcholy hor s úbočími posetými čajovými plantážemi je dechberoucí. Ne nadarmo se říká, že v MUNNARU uvidíte všechny odstíny zelené! Cestou zpět se zastavíme u osvěžujících vodopádů a navštívíme nedalekou přehradu. Šálek čaje s, nebo i bez mléka, s výhledem do okolní krásné přírody bude elegantní tečkou za tímto náročným dnem. 8. den: cesta z MUNNARU do THEKKADY, městečka koření, ajurvédy a bohatých tradic, je členitá, plná zatáček a horských přejezdů. Máme se však i tady na co těšit! Pobyt v THEKKADY zahájíme klidnou projížďkou na slonech a odpoledne si zajdeme na představení umění kathakali - co všechno, a hlavně jak, lze vyjádřit beze slov, pouze mimikou a gesty, je neuvěřitelné. Poté se seznámíme s původním bojovým uměním kalari. Podvečer doporučujeme využít k masáži ajurvédy, které jsou právě v Thekkady vyhlášené v celé Indii. 9. den: brzy ráno vyrazíme do NP PERIYAR. Čeká nás nevšední fotovýlet po chráněném NP, a budeme-li mít štěstí, uvidíme i divoce žijící zvěř. Den zakončíme návštěvou jedné ze zahrad koření Spice Route, kde nás odborníci uvedou do historie pěstování a zpracování koření. 10. den: prohlídka zahrady koření Abraham’s Spice Garden patřící k nejznámějším na světě. Majitel Abraham je výborný průvodce a nesmírně charizmatický muž. Tady pochopíte, proč je indická-keralská kuchyně tak návyková! Plní vůní a zážitků se přesuneme VARKALY na pláže Arabského moře, kde budeme moci relaxovat po výletu.

Munnar

Kulukkumalai Thekkady

Kochi

NP PERIYAR Kollam Varkala

INDIE Trivandrum Kovalam

11. den: po snídani zahájíme relaxační kurz vaření (fakultativně), kdy nás místní specialisté seznámí se základy kéralské kuchyně a některá jídla si i sami uvaříme. Máte se opravdu na co těšit! Ostatní klienti volný den na pláži. 12. den: jelikož je Jižní Indie domovinou jógy, nemůžeme jógu vynechat. Máme pro vás připravené lekce pro začátečníky i pro pokročilé (fakultativně). Navštívit Jižní Indii a neabsolvovat lekci jógy je jako nedát si v Čechách pivo! Ostatní klienti mají volný den na pláži. 13. den: z VARKALA BEACH se přesuneme více na jih, ubytujeme se na známé pláži KOVALAM pod hl. městem Kéraly TRIVANDRUM. 14. den: tento den bude velmi pohodový, navštívíme nejjižnější bod Indie. Poté se vrátíme na pláže KOVALAMU a využijeme příjemného klimatu, budeme si užívat západ slunce na písčité pláži. 15. den: po snídani vyrazíme na celodenní výlet do centra města TRIVANDRUM. Navštívíme starobylé centrum města, královský palác a muzeum. Pro nákup dárků je město jako stvořené, nachází se tady řada nákupních center se zbožím z celé Indie. Večer odlet domů. 16. den: přílet do Prahy. Datum

Kód

Cena v Kč

12. 4. - 27. 4.

23kea02132

54 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Trivandrum vč. let. tax a poplatků v max. výši 22 000 Kč, 12x ubytování v ***hotelu se snídaní a 1x na hausbótu ve 2lůžkových kajutách s plnou penzí, místní doprava v rámci program, projížďka na slonech, kulturní vystoupení, vedoucí zájezdu, infomateriály. Cena nezahrnuje: vstupné, bakšišné, ostatní strava, masáže a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 9 000 Kč, vízum (orientační cena z r. 2022 je 1 050 Kč), kurz vaření 2 500 Kč/2 lekce, kurz jógy 1 300 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 600 Kč, do 85 000 Kč za 2 350 Kč. Nástupní místo: Praha.

Pohoda v exotice

25


INDIE Indická Goa - kráska Orientu

Arambol

Vagator

• Relax na plážích pod kokosovými palmami Vasco da Gama • Nejvyšší vodopád Indie Dúdhsagar • Indické barbecue na pláži • Křesťanské památky Staré Goy • Ubytování na jednom místě po celou dobu

Panjim Goa

INDIE Bondla Ponda

Ancestral Goa

Dúdhsagar

GRAND ISLAND

Už jste slyšeli o Goe, maličkém kusu země v obří Indii s úchvatnými západy slunce a stejně magickými úplňky nad Arabským mořem? O malém státečku s nespornou portugalskou minulostí lemovaném dlouhými plážemi s bělostným pískem, kde si odpočinete tak daleko od civilizace starého kontinentu a zároveň se necháte unášet vůní i chutí koření všudypřítomného v unikátní regionální kuchyni? Ještě ne? Tak neváhejte, pojeďte s námi poznat tento kout Indie, pojeďte se seznámit s „kráskou Orientu“! 1. den: odlet z ČR do Indie. 2. den: přílet do GOY, transfer na ubytování do ****hotelu na břehu Arabského moře, které leží nedaleko pohádkové pláže s bělostným pískem a malebnými chýšemi z palmového listí, kam si můžete v rámci odpoledního nebo podvečerního poznávání okolí hotelu dojít na vynikající šťávu z čerstvého kokosu, anebo rovnou na tradiční kořalku „feni“ destilovanou z plodů kešu a kokosové šťávy. 3. den: výlet do severní Goy, při kterém zastavíme u několika pláží, abychom okusili teplý písek a průzračnou vodu. Dorazíme k vesničce VAGATOR s červenými valy čaporské pevnosti a širokou pláží BIG VAGATOR BEACH - koupání, navštívíme i sousední, schovanou pláž OZRAN, na jejímž jižním konci stojí jakési kavárničky nabízející něco malého, ne však nic nudného, k zakousnutí. Výtečné jsou hlavně čerstvé mořské ryby na grilu připravené. A pak už se přesuneme kousek dále, na samé úpatí mysu vybíhajícího od Vagatoru, do vesnice ČAPORA, jejímž hlavním zdrojem financí je prodej ryb a stavby lodí, díky čemuž si zachovala svůj příjemný a nezávislý způsob života. My vyšplháme pěšky po cestě na kopec, jemuž vévodí ruina pevnosti s hradbami z červeného kamene, kterou zde postavili Portugalci v r. 1617 a ze které je úžasná vyhlídka. Dále pokračujeme do vesnice ARAMBOL, za kterou leží rajská pláž PARADISE obehnaná strmými útesy. Pokud už budete mít v dnešní den slané vody dost, můžete vyzkoušet vedlejší jezírko se sladkou vodou, která pochází z horkého vřídla, a bahno na břehu jezírka obsahuje velké množství síry s léčivými účinky. K večeru se vrátíme zpět na ubytování do našeho hotelu. 4. den: volný den, relaxace na pláži. 5. den: lodí odplujeme na celodenní výlet na tropický ostrov GRAND ISLAND (při plavbě můžeme zahlédnout i delfíny), abychom si zašnorchlovali nebo si jen tak lehli na pláž a opalovali se, následuje indické barbecue, večer návrat zpět do hotelu. 6. den: dnes nás čeká putování za kulturou do vnitrozemí Goy. Dnes odjedeme k nejvyšším vodopádům v Indii, k vodopádům DÚDHSAGAR ležícím v horách Západního Ghátu a zároveň v přírodní rezervaci BHAGVÁN MAHÁVÍR, která je útočištěm levhartů, jelenů, gaurů a slonů. Vodopády se řítí z výšky 600 m obrovskou rychlostí v mohutných kaskádách do zelené tůně. Budete doslova okouzleni půvabem okolní krajiny s tropickými lesy. Tím však dnešní nabitý den nekončí! Při cestě zpět prozkoumáme okolí města PONDA, kde se v rozsáhlých údolích rozprostírá asi tucet hinduistických chrámů ze 17. - 18. st., které čekají na nás, abychom se nechali unést pradávnou atmosférou hinduistických božstev, která jsou pravidelně uctívána tisícem poutníků, jež přicházejí i z okolních indických států. Abychom poznali všechny, museli bychom tu zůstat spoustu dnů, proto navštívíme ty nejzajímavější - nejbohatší chrám ŠRÍ MANGUEŠ s rozsáhlou posvátnou vodní nádrží zasvěcený Šivovi a ŠRÍ MAHALSA zasvěcený Višnuovi. Večerní prohlídku věnujeme městu STARÁ GOA (VELHA GOA), které bývalo hlavním městem portugalské Indie. Prohlédneme si například baziliku Bom Jesus s hrobkou Františka Xaverského nebo kostel sv. Františka z Assisi. Návrat na hotel ve večerních hodinách. 7. den: volný den, individuálně možnost výletu motorkovým taxíkem do exotického letoviska ANDŽUNA, kde si můžete užít nákup tradičních suvenýrů v podobě stříbrných šperků, výrobků z papíroviny, pestrobarevných tkaných výrobků apod.

26

Pohoda v exotice

8. den: dopoledne dorazíme do PŘÍRODNÍ REZERVACE BONDLA výjimečné pro bohatou flóru (smíšené opadavé lesy), ale také pro zajímavé druhy divokých zvířat - divoká prasata, opice, indičtí bizony gauři, hyeny, levharti či gazely. Do zeleného městečka LUTOLIM s koloniálními paláci z dob největší slávy portugalského impéria zavítáme v pozdním odpoledni. Jak se zde žilo před sto lety nám povypraví pracovníci skanzenu ANCESTRAL GÓA. Pak se po klikaté cestě přesuneme na krásnou pláž, kterou si místní zarputě brání před výstavbou komerčních objektů. 9. den: snídaně, poslední nákupy, odlet domů. 10. den: přílet do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

3. 4. - 12. 4.

23goa01507

52 490

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Goa včetně let. tax a poplatků v max. výši 22 500 Kč, doprava v rámci programu, lodní výlet na ostrov Grand Island vč. barbecue a nápojů, 7x ubytování v hotelu**** s polopenzí, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupné, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.

Příplatky: 1lůžkový pokoj 8 000 Kč, vízum (orientační cena z r. 2022 je 1 050 Kč), pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 000 Kč, do 85 000 Kč za 1 750 Kč. Nástupní místo: Praha.


JORDÁNSKO Pohoda u moře v Jordánsku s památkami UNESCO

procházce s průvodcem. Pozorování hvězd patří mezi nezapomenutelný zážitek. Za poplatek vyjížďka na velbloudech. 7. den: brzo ráno je téměř povinností pozorovat východ slunce, který nadchne svojí autentičností. Odpoledne se již přesuneme do letoviska AQABA, kde si budete moci užít odpočinek a koupání v Rudém moři. Ubytováni budeme v pěkném 4* hotelu v blízkosti pláže v lokalitě TALA BAY (4 noci). Večeře. 8. den: volno ke koupání v Rudém moři, které se pyšní zachovalými korálovými útesy a jedinečným podmořským životem či můžete vyrazit do nedalekého města AQABA, které bývalo ve středověku nejdůležitějším jordánským přístavem. Dnes se jedná o živé město plné kaváren, obchůdků a přímo vybízí k nákupu v místních bazarech. Večeře. 9. - 10. den: volno k relaxaci na hotelové pláži. Fakultativně možnost safari v poušti na dunách či plavba lodí s proskleným dnem po Rudém moři. Večeře. 11. den: po snídani transfer na letiště do Ammanu (4 hodiny), odlet do Vídně/Prahy. Datum

Kód

Cena v Kč

8. 6. - 18. 6.

23jor02248

49 990

21. 9. - 1. 10.

23jor02114

49 990

Cena zahrnuje: letenka Praha nebo Vídeň-Ammán-Vídeň/ Praha vč. let. tax a poplatků v max. výši 6 500 Kč, transfery

Madaba

Mrtvé moře

• Starodávné město Petra • Koupání v Mrtvé moři • Luxus ****hotelu u moře v Aqabě Akaba Jordánské hášimovské království vás ohromí pohostinností místních obyvatel a skrývá mnoho historických i přírodních klenotů. Během naší cesty poznáme ty nejkrásnější památky - starodávné skalní město Petra, mozaiky ve městě Madaba, vystoupáme na horu Nebo, ze které Mojžíš spatřil „Zemi zaslíbenou“, necháme se nadnášet vodou v Mrtvém moři, pojedeme po stopách Lawrence z Arábie do okouzlujícího údolí Wadi Rum a na závěr strávíme příjemné 4 dny na jihu Jordánska u Rudého moře v blízkosti zdejšího letoviska Aqaba, které je vyhlášené díky svému bohatému podmořskému životu. Během poznávací části zájezdu budeme ubytování v 3* hotelech, při pobytu u moře strávíme příjemné dny v 4* hotelu v blízkosti pláže. Samozřejmostí je po celou dobu zájezdu ubytování s polopenzí. Zájezd si naplno užijeme ve skupině do 14 osob. 1. den: odlet z Prahy nebo Vídně do AMMÁNU, z letiště přejezd na ubytování v oblasti Madaba (3 noci). 2. den: ráno po snídani odjezd na prohlídku MADABY. Městu se přezdívá „město mozaiek“ hlavně díky MADABSKÉ MAPĚ, která zobrazuje Jeruzalém a Svatou zemi a skládá se z 2 milionů mozaikových kamínků. Pokračovat budeme na 840 m vysoký vrchol HORU NEBO, ze které podle bible Mojžíš spatřil „Zemi zaslíbenou“. Z vrcholu hory je panoramatický výhled po okolní jordánské krajině, kde při dobrém počasí spatříte údolí řeky Jordán či Mrtvé moře až do Izraele. Návrat na ubytování, večeře. 3. den: po snídani odjezd do JERASH. Toto řecko-římské město, které založil Alexander Makedonský je zachované a plné velkolepých pozůstatků z antického období. Jerash je po Petře druhou nejnavštěvovanější památkou Jordánska. V klidu si projedete tuto památku UNESCO a přejezd na ubytování, večeře. 4. den: po snídani se vydáme ke břehům MRTVÉHO MOŘE, které se nachází zhruba 420 metrů pod hladinou světového oceánu, což z něj činí nejníže položené odkryté místo na povrchu zemském. Nejedná se o pravé moře, ale o bezodtoké slané jezero, které tvoří přirozenou hranici mezi Jordánskem a Izraelem a napájí ho známá řeka Jordán. My se u moře zastavíme na jedné z veřejných pláží a vyzkoušíme si zdejší vodu, která vás díky vyšší hustotě bude sama nadnášet. Za tento jev je zodpovědná vysoká koncentrace soli a dalších minerálů. Minibusem budeme pokračovat stále jižně podél břehu jezera až k WADI MUSA (PETRA), kde se ubytujeme na 2 noci, večeře. 5. den: dnes nás čeká celodenní prohlídka starodávného města PETRA. Pískovcové město perfektně skryté mezi skalami a údolími bylo původně založeno jako pohřebiště asi v 2 stol. př. n. l. a v době největší slávy ve městě žilo asi 30 000 osob. Krásu tohoto místa v novější době objevili i filmové štáby, natáčel se zde např. Indiana Jones. My se nejdříve přiblížíme na koňském hřbetě a poté pěšky soutěskou SÍK k ukrytému skvostu celého komplexu, který se před vámi objeví zcela nečekaně - Al-Khaznek neboli Pokladnici. Odtud se poté vydáme na průzkum dalších částí celého naleziště, kde navštívíme například římské divadlo, královské hrobky či obtiskové hroby. Celý areál je zapsán na seznamu UNESCO. Večeře a nocleh. 6. den: po snídani se rozloučíme s Petrou a přejedeme jižněji do krásného údolí WADI RUM, které je též známé pod názvem „Měsíční údolí“ a do povědomí západního světa se dostalo díky Lawrencovi z Arábie. Po poušti a skalnatých horách nás provedou místní beduíni a čeká nás jízda jeepem labyrintem skal. Obdivovat budeme hru barev písku a okolních skal, tajemné petroglyfy - odkazy v jazyce, kterému dnes již nikdo nerozumí či ruiny nabatejského chrámu. Pískovcové skály zde díky erozi mají fantaskní tvary, které probudí vaši představivost. Odpoledne se ubytujeme v pohodlných pouštních stanech (klimatizace, vlastní soc. zařízení) a budeme si moci užívat neopakovatelnou atmosféru noclehu v poušti s výhledem na hvězdy nejen při večeři, ale i při večerní

Ammán

Hora Nebo

Petra

JORDÁNSKO

Wadi Rum

z a na letiště a dle programu, 5x ubytování v 3* hotelu, 1x klimatizované stany , 4x ubytování v 4* hotelu, 10x snídaně, 10x večeře, vstupy dle programu, turistické vízum do Jordánska, pobytovou taxu, místní průvodce a česky hovořící vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupy mimo program, fakultativní programy, bakšišné a vše, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 8 000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 100 Kč, do 85 000 Kč za 1 850 Kč. Nástupní místa: Praha nebo Vídeň dle letového řádu.

Pohoda v exotice

27


TANZÁNIE • ZANZIBAR Pohodový Zanzibar s výlety • Ubytování na jednom místě u bělostné pláže PRISON ISLAND • Prales Jozani Forest s pozoruhodnými opicemi Zanzibar Town • Prohlídka Stone Townu • Výlet lodí na ostrůvek Mnemba Island Houpejte se v sítí natažené mezi dvěma palmami s výhledem na krásu tyrkysové vody Indického oceánu. Teplé tropické slunce na vás bude pokukovat z mezer listů, zatímco měkký vánek vonící jedinečnou vůní koření ostrova se mísí s vůní ořechů kokosových palem, ovoce a další flóry, která vás obklopuje. Lákavá svěžest vzduchu, jemné zvuky vln, které se točí na neuvěřitelně sypkém, bílém písku, šumění palem, a melodie ptáků tvoří klidnou harmonii. To je Zanzibar, šperk Indického oceánu, charakteristický krásnými písečnými plážemi, korálovými útesy a kouzlem historického města Stone Town. Ale je to i podvodní mořská říše, která je podmanivě krásná, ideální pro koupání, šnorchlování a potápění. Jakmile vklouznete do vlažné, křišťálově čisté vody, sluneční svit rozsvítí mnoho odstínů živých korálů a obyvatel podmořského světa. Navštivte plantáže koření a tropického ovoce, a vychutnejte si pohled na zrající ovoce a poznejte jejich úžasné vlastnosti a léčivé účinky, nejen v kuchyni a kosmetice. Ponořte se do podivuhodného světa pralesa, kde uvidíte chameleony, červené kočkodany, ještěrky, různé ptáky a mnoho dalšího. Projděte se úzkými uličkami labyrintu hlavního města ostrova, starobylé metropole, spatříte mešity, starou pevnost. Můžete si koupit dokonale vyřezané artefakty, krásné šperky, svůdné ovoce z nedaleké farmy, tradiční oblečení a mnohem více. Plujte na okolní malebné ostrovy. Vypravte se s námi na romantickou a exotickou dovolenou. Ubytováni budete v hotelu s all-inclusive. Po celou dobu bude přítomen náš český průvodce. 1. - 2. den: odlet z Vídně (na vyžádání za příplatek z Prahy), přílet na ZANZIBAR, transfer z letiště, ubytování u pláže, dle letového řádu ještě první procházka po bělostných plážích. 3. den: odpočinek u moře, šnorchlování, krátká procházka po okolí, pěšky k Baraka Natural Aquarium, možnost plavání se želvami. 4. den: celodenní výlet do pralesa JOZANI FOREST, který je domovem pozoruhodné opice KIRKA GUERÉZA. Opice, oděná do červeného kožíšku s bílými licousy žije jen na Zanzibaru. Jozani má naučnou stezku a průvodci jsou dobře vyškolení a informovaní. V lese uvidíte mimo jiné MANGROVY. Na cestě zpět navštívíme jednu ze zahrad s kořením SPICE GARDEN, kde se přesvědčíme, že Zanzibar je právem nazýván „Ostrov koření“. Návrat na ubytování. 5. den: fakultativní výlet lodí přes severní cíp ostrova až na západně položený malebný ostrůvek MNEMBA ISLAND. Zájemci si mohou cestou zaplavat s DELFÍNY, všichni pak jistě ocení šnorchlování u nádherného korálového útesu. Možnost koupání nedaleko ostrůvků vybíhajících nad hladinu pouze při odlivu. Návrat na východní pobřeží a po zbytek dne odpočinek na pláži. 6. den: celodenní volno s koupáním v Indickém oceánu. Fakultativně výlet lodí na PRISON ISLAND, který byl kdysi používán arabskými obchodníky pro obchod s otroky, které si přivezli z africké pevniny, aby zabránili jejich útěku před prodejem. Prison Island je domovem obřích suchozemských želv. 7. den: celodenní výlet do STONE TOWN, metropole Zanzibaru, kde se zastavila historie. Navštívíme DŮM ZÁZRAKŮ (Home of wonder), někdejší trh s otroky, arabské pevnosti a mešity. Jistě nezapomeneme shlédnout dům LIVINGSTONE HOME, dům cestovatele Davida Livingstona, který se zasloužil o zrušení obchodu s otroky na Zanzibaru. Bez povšimnutí nemineme dům, kde se narodil a žil FREDDIE MERCURY, zpěvák a skladatel skupiny Queen, který je považován za jednoho z nejvýznamnějších zpěváku v historii. Stone Town má skvělé obchody s velkým množstvím rukodělných výrobků. Můžete strávit hodiny putováním fascinujícím labyrintem úzkých uliček. Návrat na ubytování.

28

Pohoda v exotice

8. den: celodenní odpočinek na plážích, nákupy suvenýrů či procházka po odlivové pláži, kde uvidíme mimo jiné i několik hvězdic apod. 9. den: snídaně, dle letového řádu transfer na letiště, odlet do Vídně (Prahy). 10. den: přílet do Vídně (Prahy). Datum

Kód

Cena v Kč

18. 1. - 27. 1.

23zaz02043

58 990

14. 6. - 23. 6.

23zaz01704

58 990

23. 10. - 1. 11.

23zaz01703

58 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Vídeň-Zanzibar vč. let. tax a poplatků v max. výši 16 000 Kč (za příplatek možnost odletu z Prahy), transfer z/na letiště, 7x nocleh, 7x all inclusive, výlety dle programu včet. dopravy, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: vízum cca 50 USD (platí se na letišti), vstupné, další případné vstupní požadavky do destinace, fakultativní výlety cca 130 USD a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 12 000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 000 Kč, do 85 000 Kč za 1 750 Kč, příplatek za odlet z Prahy 6 000 Kč. Nástupní místo: Vídeň (za příplatek Praha).

PEMBA

JOZANI FOREST

ZANZIBAR


TANZÁNIE • ZANZIBAR Pohoda v Tanzánii - safari v NP Serengeti a Ngorongoro s koupáním na Zanzibaru

KILIMANJARO (5 895 m) Arusha

ON

GO

RO

NP SERENGETI

NG

OR

Kendwa

• • • •

Kombinace safari a odpočinku Nejslavnější národní parky Tanzánie Pláže bez velkých odlivů Sjezd na dno kráteru Ngorongoro

Zkombinujte odpočinek na exotickém ostrově s jedním z nejlepších afrických safari! Pozorování nekonečných stád zvířat ve slavné oblasti NP Serengeti včetně kompletní „Velké pětky“. Těšit se můžete na slony, hrochy, nosorožce, lvy, žirafy, zebry, gepardy a mnoho dalších exotických zvířat. V ceně zájezdu je zahrnuto povolení (cca 300 USD) pro sjezd do kráteru Ngorongoro, které je další unikátní lokalitou pro pozorování všech zmíněných zvířat z bezprostřední blízkosti. Autenticitu zážitku podpoří i tradiční ubytování přímo na safari (klasické či stanové lodge s vl. soc. zařízením). Po těchto životních zážitcích nás čeká přelet na ostrov Zanzibar, kde si na bílých plážích a v průzračném moři náležitě odpočineme a navštívíme i nejznámější místa ostrova. O zázemí se postará kvalitní ***hotel i strava, která je formou polopenze. S trochou štěstí si při přeletu vychutnáme i neopakovatelné výhledy na nejvyšší horu Afriky Kilimanjaro! 1. den: odlet z Prahy do Tanzanie. 2. den: přílet na letiště u nejvyšší hory Afriky KILIMANJARO (5 895 m). Soukromý transfer divokou krajinou Tanzánie kolem tradičních MASAJSKÝCH VESNIC a přes rezervaci Ngorongoro až do NP SERENGETI - jednoho z nejlepších míst světa na proslulé africké safari. Park je populární díky obrovskému množství zvířat (až 6 mil.) žijících zde ve volné přírodě! Nocleh v tradičních stanových lodgích. Večeře. 3. den: snídaně, celodenní safari v proslulém NP SERENGETI. S velkou pravděpodobností zahlédneme většinu zástupců tzv. VELKÉ PĚTKY. Těšit se můžete na nekonečná stáda SLONŮ AFRICKÝCH, ŽIRAF, ZEBER, ANTILOP či GAZEL. Uvidíme také LVY, HROCHY, GEPARDY, HYENY a další. Součástí programu je i chutný oběd. Ke konci dne se po tomto mimořádném zážitku přesuneme zpět na ubytování, večeře. 4. den: snídaně, dopoledne a část odpoledne pokračujeme na safari v tomto úžasném parku. Zbývající čas využijeme k dobrodružnému hledání vzácnějších druhů zvířat jako je například NOSOROŽEC či LEOPARD. Pozdě odpoledne se přesuneme na hranu fascinujícího kráteru NGORONGORO. Ubytování v tradiční kvalitní lodgi. Večeře. 5. den: v brzkých hodinách snídaně, se svítáním sjezd na dno světoznámého kráteru NGORONGORO. Dno kráteru o rozloze 300 km2 zaručuje jistotu pozorování nespočtu druhů exotických zvířat z bezprostřední blízkosti. S trochou štěstí zahlédneme LVY přímo při lovu! Uvidíme také BUFALA, NOSOROŽCE ČERNÉ, GEPARDY, samozřejmostí jsou HROŠI, SLONI, ZEBRY a ANTI-

LOPY. Oběd formou balíčku. Pozdě odpoledne následuje přejezd do města ARUSHA pod nádhernou horou MT. MERU (4 656 m). Ubytování, večeře. 6. den: snídaně (dle letového řádu bude případně zajištěna formou balíčku), následuje transfer na letiště a krátký přelet na exotický ostrov ZANZIBAR. Během letu budou za dobré viditelnosti nádherné výhledy na KILIMANJARO (5 895 m). Transfer na sever ostrova do oblasti KENDWA, které jako jedno z mála netrpí extrémními odlivy. Odpoledne volno s koupáním v INDICKÉM OCEÁNU. Večeře. 7. den: snídaně, celodenní odpočinek na nádherné pláži s bílým pískem s koupáním v azurové vodě oceánu. Možnost fakultativního využití vodních sportů. Večeře. 8. den: snídaně, krátký přejezd do NUNGWI, kde navštívíme zdejší atrakci - PLAVÁNÍ SE ŽELVAMI. Odpoledne odpočinek na pláži v NUNGWI nebo u hotelu. Večeře. 9. den: snídaně, celodenní odpočinek na pláži, fakultativní výlet lodí na jeden z okolních ostrovů s exotickými plážemi a vynikajícími podmínkami pro šnorchlování. Večeře. 10. den: snídaně, celodenní výlet po ostrově. Nejprve navštívíme některou ze SPICE GARDEN - zahradu s exotickými druhy koření, pro které je Zanzibar známý. Druhou zastávkou bude město STONE TOWN - procházka centrem, navštívíme typickou tržnici a podíváme se i k rodnému domu Freddie Mercuryho. Na večer návrat na sever do hotelu, večeře.

Zanzibar

Stone Town

TANZÁNIE

11. den: snídaně, celodenní odpočinek na pláži. Večeře. 12. den: snídaně (možné formou balíčku), dle letového řádu transfer na letiště, odlet do ČR. 13. den: přílet do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

15. 8. - 27. 8.

23tan01888

98 990

2. 9. - 14. 9.

23tan01868

94 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Kilimanjaro/Zanzibar a vnitrostátní přelet Kilimanjaro-Zanzibar v max. výši 22 000 Kč, 4x ubytování ve 2lůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením na safari (2x tradiční stanové lodge, 2x klasické lodge), 6x ubytování v ***hotelu s vlastním soc. zařízením, 3x plná penze, 7x polopenze, veškeré vstupy do národních parků včetně povolení pro vjezd do kráteru Ngorongoro, safari dle programu, místní řidiči/průvodci na safari, veškerou dopravu dle programu, informační materiály, vedoucí zájezdu. Cena nezahrnuje: vízum (orientační cena z r. 2022 je cca 50 USD) a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 11 000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 300 Kč nebo do 85 000 Kč za 2 050 Kč. Nástupní místo: Praha.

A. Dobrkovská

Pohoda v exotice

29


KEŇA Safari v Keni a bělostné pláže s all inclusive

KEŇA

• Pohodlí ***+hotelu na nejhezčí pláži Keni • 2denní safari v NP Tsavo East • Kopcovitá rezervace Shimba Hills Tento zájezd je kombinací safari a pobytu u moře. Po příletu do Mombasy a následného noclehu se vydáme na 2denní Safari do jednoho z nejhezčích a nejrozsáhlejších národních parků Keni NP Tsavo. Nocleh v tomto Safari strávíme uvnitř NP, kde budeme mít možnost pozorovat divoká zvířata (lvi, sloni, žirafy atd.) v jejich přirozeném prostředí. Pak se přesuneme k moři, kde máme ubytování v ***+hotelu s all inclusive přímo na nejhezčí pláži Keni - Diani Beach, která je jižně od Mombasy. Z hotelu ještě budeme mít v ceně lodní výlet na mangrové ostrovy Funzi a návštěvu typické vesnice Ukunda s ochutnávkou kokosového vína. V ceně je i výlet do dalšího národního parku Shimba Hills s úžasným vodopádem Sheldrick anebo další lodní výlet na korálové útesy ostrova Wasini. Po celou dobu bude přítomen náš český průvodce. 1. den: odlet z Vídně (za příplatek z Prahy). 2. den: přílet do MOMBASY, přesun na hotel, dle letového řádu ještě možná krátká prohlídka města s návštěvou muzea FORT JESUS, které postavili Portugalci v roce 1593, nebo i prohlídka přístavu DHOW, kde uvidíte velmi staré arabské plachetnice, které dodnes fungují na východoafrických pobřežních ostrovech, nocleh. 3.den: snídaně, odjezd na 2denní SAFARI do NP TSAVO EAST. Brzo ráno odjedeme z našeho hotelu přímo do NP, kam dojedeme v cca 10:00 hod. Po vstupu do NP budeme mít možnost pozorovat divoká zvířata v jejich prostředí - např. stáda lvů, buvolů, slonů, žiraf, impal, zeber, gazel, vodních buvolů a různých druhů ptáků. Kolem 12:00 hod se stavíme na obědě. Po obědě bude krátký čas na relax a potom ještě dokončíme jízdu parkem. Přejezd na ubytování přímo v centru NP, večeře a nocleh. 4. den: po noclehu uprostřed parku ještě brzy ráno vyrazíme na pozorování zvířat, kolem 8:30 hod snídaně a potom už přímo transfer na ***+hotel na pláži Diani Beach, kde začne náš pobyt all inclusive (končí 10.den). 5. den: celodenní volno na jedné z nejkrásnějších pláží Keni, možnost fakultativně využití vodních sportů. 6. den: celodenní volno nebo fakultativně výlet na ostrov WASINI. Plachetnicí se budeme plavit cca jednu hodinu (s možností pozorování delfínů) do mořského parku KISITE, kde budeme šnorchlovat a plavat. Budeme mít oběd v restauraci na ostrově Wasini, který je převážně z mořských plodů a svahilských pokrmů. Na tomto ostrově také můžete spatřit jeden z nejzajímavějších stromů Afriky – baobab. Po obědě zpět plachetnicí a mikrobusem na hotel. 7. den: celodenní výlet na ostrov FUNZI ISLAND. Funzi se skládá ze čtyř mangrovových krytých ostrovů, kde je ostrov Funzi hlavním ostrovem a jediným ostrovem se stálými obyvateli. Na ostrově je jedna vesnice s přibližně 1500 členy kmene Shirazi. Naprostou většinu tvoří muslimové a živí se rybolovem a zemědělstvím. Po odjezdu z hotelu projedeme kolem kokosových palem, stromů s kešu ořechů na ostrov Funzi. Přesedneme na loď a budeme proplouvat úžasnými mangrovníky. Prozkoumáme meandrující ústí řeky RAMISI, která je domovem krokodýlů a vzácných krásných ptáků. Zastavíme se na břehu písku přes zátoku na procházku či koupání. Po obědě v pravém svahilské restauraci se vrátíme odpoledne na hotel. 8. den: výlet do Národní rezervace SHIMBA HILLS - což je kopcovité a zalesněné území v nadmořské výšce od 100 m do 330 m.n.m. Při troše štěstí uvidíme jednu z nejkrásnějších antilop, sobolí antilopu. Je to jediná sobolí populace v Keni. Můžete také vidět slony, žirafy, buvoly a další antilopy, stejně jako pštrosy a orly. I motýlů je zde spousta. Velké africké kočky jsou zastoupeny leopardem, ale je to zřídka vidět, protože bohatá vegetace je ideální pro skrytou kočku. Navštívíme také vodopády SHELDRICK,

30

Pohoda v exotice

což je krátká procházka parkem pod vodopády 25 m. vysokými si můžeme dát studenou sprchu či bezpečně si zaplavat v bazénu se studenou vodou. Úroveň bazénu závisí na ročním období: v období dešťů můžete snadno plavat v bazénu; v období sucha je bazén malý a jsou tam dva prameny pramenité vody. Poté pokračujeme zpět na hotel s příjezdem po obědě. 9.den: celodenní výlet do místní vesnice UKUNDA, kde navštívíme místní trh a místní školu. Určitě bude zážitkem i návštěva místní „čarodějnice“, která se zabývá léčením a bylinnými procedurami. Budeme mít možnost si připravit jídlo s místními kuchařkami a ochutnat kokosové víno. Odpoledne odjezd na hotel. 10. den: snídaně, poté odjezd na letiště a přelet do Vídně. 11. den: přílet do Vídně (případně do Prahy). Datum

Kód

Cena v Kč

24. 2. - 6. 3.

23pke02163

69 990

20. 10. - 30. 10.

23pke02691

69 990

Cena zahrnuje: letenka Vídeň-Mombasa a zpět vč. let. tax a poplatků v max. výši 18 000 Kč, všechny výlety dle programu a transfery dle programu klimatizovaným minibusem či džípem, vstup do NP Tsavo East, vstup do NP Shimba Hills, 6x ubytování v hotelu s all inclusive, 1x ubytování se snídaní v Mombase, 2denní Safari s jedním noclehem a plnou penzí, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: vízum cca 50 USD, fakultativní výlety, vstupy, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 8 000 Kč, odlet z Prahy 4 000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 000 Kč, do 85 000 Kč za 1 750 Kč, vízum do Keni 1 680 Kč. Nástupní místo: Vídeň (za příplatek Praha).

NP Tsavo East

Shimba Hills

Mombasa Diani Beach Ukunda Funzi Island

Wasin Island


KOSTARIKA Pohoda na západním pobřeží Kostariky s výlety za zvířaty a all inclusive

• Pacifické pobřeží plné zvířat • Krásné pláže s bílým pískem • Resort přímo u moře Zájezd vás zavede na západní pobřeží Kostariky, kde budeme poznávat bohatou faunu v místních národních parcích. Ubytování máme 2 noci v ***hotelu s polopenzí a poté 7 nocí v *****resortu s přímým vstupem do moře a s all inclusive, 2 bazény, posilovnou. Odtud budeme podnikat výpravy za množstvím neuvěřitelných druhů ptactva, dále poplujeme po řece Tarcoles s velkým množstvím krokodýlů. To vše v blízkém národním parku Manuel Antonio. Velmi zajímavý je i výlet k vulkánu Arenal s úžasnými vodopády či plavba katamaránem na ostrov Tortuga s nádherně býlím pískem. Takže záleží jen na Vás, které výlety budete absolvovat, nebo můžete jen využívat all inclusive programu našeho hotelu. Po celou dobu je přítomen i náš zkušený český průvodce. 1. den: odlet z ČR, přílet do SAN JOSE, ubytování u letiště nebo přesun na hotel na západním pobřeží (v závislosti na letovém řádu). 2. den: snídaně, celodenní výlet do NP MANUEL ANTONIO, který je jedním z nejmenších, ale nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších národních parků Kostariky. Rozkládá se na břehu Tichého oceánu nedaleko města Quepos a byl vyhlášen NP v roce 1972 za účelem záchrany zdejších bělostných pláží a pestré přírody před výstavbou dalšího z mnoha turistických plážových resortů. Kromě malebných pláží jsou tu chráněny zejména mangrovové porosty a druhově nesmírně bohatý vlhký tropický prales. Parkem vedou trasy částečně podél pláží a částečně pralesem s možností zahlédnout mnoho zdejších druhů zvířat včetně vzácných LENOCHODŮ a TUKANŮ. Nejčastěji se dají vidět roztomilé opičky kotul veverovitý, dále malpy, leguáni... Na zdejší pláže připlouvají každoročně klást vejce želvy kožatky. Zpět na ubytování. 3.den: půldenní výlet za krokodýli. Navštívíme jedinečnou turistickou destinaci na Kostarice, která je od hotelu Jacó vzdálena pouhých 30 minut. Jungle Crocodile Safari nabízí prohlídku, která je speciálně navržena pro dobrodruhy a pozorovatele ptáků, ale bezpečná pro celou rodinu. Dobrodružství se odehrává na řece TARCOLES, jedné ze čtyř řek vylévajících na poloostrov Nicoya, která je domovem jedné z největších volně žijících populací KROKODÝLŮ s krokodýly dlouhými až 4 metry. Kromě krokodýlů lze na místě vidět přes padesát různých druhů ptáků, včetně velmi vzácného ara šarlatového a velkého množství domácích a migrujících vodních ptáků. Iguany a ještěrky Ježíše Krista jsou také velmi časté. (Ještěrky Ježíše Krista dostávají svou přezdívku kvůli své schopnosti běžet přes vrchol vody, když prchají před dravci.) Poplujeme po proudu lodí podél ústí řeky Guacalillo, nejneuvěřitelnějšího mangrovového ekosystému, který zahrnuje čtyři různé druhy mangrovových stromů. Přejezd na ubytování v TAMBOR, kde strávíme zbytek zájezdu v *****hotelu s programem all inclusive. 4. den: celodenní volno s odpočinkem u moře, koupáním a první seznámení s okolím hotelu. 5. den: výlet do nedaleké přírodní rezervace CARÚ REFUGE s pozorováním zvířat (papušci ARA, opice atd…). Po procházce tímto soukromým parkem zpět do hotelu. 6. den: celodenní volno či fakultativně výlet katamaránem na krásnou pláž s bílým pískem na ostrově TORTUGA. Jedná se o jízdu na jachtařském katamaránu světové třídy Manta Raya včetně menšího občerstvení. Odpoledne bude kapitán projíždět kolem mnoha ostrovů v Nicoyaském zálivu jinou cestou zpět do přístavu, krásné a chráněné neobydlené ostrovy a ptačí rezervace v zálivu NICOVA přístupné pouze vodou. Po absolvování nyní uzavřeného slavného vězení ostrova San Lucas budete svědky nádherného západu slunce. Díky tomu je Calypso jedinečná, kombinuje plavbu na ostrově Tortuga s krásnou prohlídkou západu slunce pro kompletní jednodenní dovolenou.

KOSTARIKA Vulcán Arenal

San José Tambor Tortuga

řeka Tarcoles Jacó NP Manuel Antonio

7. den: ráno odjezd do městečka MONTEZUMA, pěšky krátká túra k vodopádům LOWER a UPPER WATERFALL, zpět do města, možnost koupání na pláži MONTEZUMA, zpět na hotel. 8. den: celodenní volno s možností využití fakultativně vodních sportů. 9. den: fakultativně do oblasti LA FORTUNA. Zde nás čekají vyhlídky na některé z vyhlášených vodopádů na řece Río Fortuna, která protéká biologickou rezervací tropického deštného pralesa. Vodopád je 70 m vysoký a dopadá do akvamarínové tůňky obklopené skalní stěnou s mechovým porostem. V průzračné vodě se můžeme vykoupat a pozorovat ryby. K vodopádu vede turistická trasa z města La Fortuna přes úrodné údolí San Carlos, pastviny i stálezelené lesy. Přímo k jezírku se pak schází po 530 schodech s několika odpočívadly a vyhlídkami. Stezka je obklopená bujnou vegetací, v níž lze při troše štěstí zahlédnout tukany, ještěrky, opice a další exotickou faunu. V areálu se nachází také lesní orchidejová zahrada, kde roste na 200 druhů orchidejí v ekosystému společně se svými opylovači a predátory. Z bezprostřední blízkosti si vychutnáme i výhledy na ikonický vulkán ARENAL. Zpět na hotel s pozdějším příjezdem. 10. den: další odpočinkový den u moře, poslední možnosti nákupu suvenýrů a relaxaci v moři či v hotelovém bazénu. 11. den: snídaně, přejezd na letiště a odlet do ČR. 12. den: přílet do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

8. 3. - 19. 3.

23kst02057

72 990

29. 11. - 10. 12.

23kst02056

72 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-San Jose vč. let. tax a poplatků v max. výši 25 000 Kč, všechny výlety a transfery dle programu klimatizovaným minibusem, 1x ubytování u letiště se snídaní, 7x ubytování v *****hotelu s all inclusive, 2x v ***hotelu s polopenzí, vstup do NP Carú Refuge a NP Manuel Antonio, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: fakultativní výlety, vstupy, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 12 000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 200 Kč, do 85 000 Kč za 1 950 Kč. Nástupní místo: Praha.

Pohoda v exotice

31


KOSTARIKA Pohoda na Kostarice Exotický ráj na břehu Karibiku s výlety • • • •

Plavba v okolí NP Tortuguero Koupání na plážích Karibiku Fascinující vulkán Poás Modrý vodopád Rio Celeste

Karibské pobřeží Kostariky zůstává i přes své přírodní krásy stále ještě ušetřeno hlavnímu náporu turistů. Zde Vás čeká klid, pohodářský karibský život a přátelská atmosféra. Kromě odpočinku na plážích se můžete těšit i na nenáročné výlety do tamních džunglí, deštných pralesů či národních parků. Na plantáži ochutnáme nejkvalitnější kakao, poplujeme kolem krokodýlů, ale uvidíme i roztomilé opice, tukany či lenochoda. Nahlédneme také do centrální části země, kterou lemují sopky, a uvidíme zemský ráj v podobě nebesky modré řeky Rio Celeste. Po většinu zájezdu budeme ubytováni nedaleko tradiční karibské vesničky Puerto Viejo, v rustikálních bungalovech v karibském stylu s polopenzí. Na závěr se ubytujeme v San Jose, díky čemuž budeme mít možnost poznat i hlavní město, jakož i stratovulkán Irazu. Poleťte s námi na dovolenou do opravdového exotického ráje plného zvířat a poznejte ta nejkrásnější místa Kostariky! Garance malé skupiny (8-15 osob). 1. den: odlet z ČR do hl. města Kostariky - SAN JOSE. Tranzitní nocleh (zpravidla v San Jose). 2. den: snídaně, dopoledne prohlídka metropole například po trase: CATEDRAL METROPOLITANA, následně uvidíme údajně nejkrásnější stavbu města - divadlo TEATRO NACIONAL, kolem náměstí PLAZZA DE LA CULTURA a PLAZZA DE LA DEMOCRACIA až k pohádkové budově MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA. Přejezd na východ do provincie LIMÓN na pobřeží Karibiku, ubytování. Večeře. 3. den: snídaně, půldenní exkurze na KAKAOVÉ PLANTÁŽI. V průběhu 3h se podrobně seznámíme s procesem výroby této suroviny, jejíž nejcennější odrůda zvaná CRIOLLO se pěstuje právě v této oblasti. Kromě procházky po provoněné plantáži nás čeká i návštěva továrny na zpracování kakaových bobů a na výrobu místní čokolády. Samozřejmostí je i bohatá ochutnávka mnoha druhů této pochutiny doplněná o různé druhy typického karibského ovoce. Po celou dobu se navíc budeme nacházet ve vyšších patrech tropického lesa, kde je velká šance spatřit vzácné TUKANY. Pozdní odpoledne bude patřit relaxaci na karibské pláži PLAYA COCLES vzdálené jen pár kroků od hotelu. Večeře. 4. den: snídaně, přejezd do LIMÓNU. Z přístavu MOIN, kde kdysi údajně kotvila i Kolumbova loď, vyplujeme na cca 4,5 hod. plavbu po řece RIO PACUARE ohraničující NP TORTUGUERO. O impozantní zážitek se postará tropická flóra i fauna v čele s krokodýly, kajmany, leguány či bazilišky. Jistě uvidíme i exotické ptáky, lenochody a několik druhů opic. Návrat na ubytování s krátkou návštěvou městského parku v LIMÓNU, večeře. 5. den: snídaně, dopoledne relaxace na pláži s možností pronájmu kol a krátkého výletu k dalším plážím PUNTA UVA či na VULKANICKOU PLÁŽ v PUERTO VIEJO. Alternativně procházka z Puerto Viejo na hotel v místní džungli s pozorováním exotických zvířat. Večeře. 6. den: snídaně, autobusem do NP CAHUITA. Na 8 km trase vedené po jednoduše přístupných stezkách zahlédneme kromě typických porostů i kraby, papoušky, lenochody, nosála či mývala. S trochou štěstí zahlédneme i exotického tukana. Z této džungle na několika místech vybíhají malé bílé písečné pláže lemované kokosovými palmami. Toto až kýčovité prostředí vybízí ke koupání a relaxaci. Pro zájemce (fakultativně) šnorchlování u korálového útesu. Zpět na ubytování. Večeře. 7. den: snídaně, dopoledne prozkoumáme vyhlídky na útesech a prales v NP MANZANILLO s řadou krásných pláží. Následně přejedeme skrze malebnou hornatou krajinu do BRIBRI /SIXAOLA, kde u hranice s PANAMOU absolvujeme dobrodružnou procházku k TAJNÉMU VODOPÁDU, pod kterým se vykoupeme. Dále pokračujeme k hraniční řece RIO SIXAOLA, která je obklopena nekonečnými plantážemi BANÁNŮ. Návrat na ubytování, večeře.

32

RIO CELESTE

Pohoda v exotice

8. den: snídaně, fakultativně návštěva záchranné stanice s lenochody, papoušky, opicemi apod. Odpočinek na některé z okolních pláží, nákup suvenýrů. Večeře. 9. den: snídaně, přejezd do centrální části Kostariky do oblasti sopek. Ubytujeme se v oblasti LA FORTUNA přímo pod fotogenickou sopkou ARENAL. Po delším přejezdu si odpočineme v horkých pramenech stejnojmenné řeky. Před večeří okusíme atmosféru turistického městečka La Fortuna. Večeře. 10. den: snídaně, výlet do NP TENORIO, který je kvůli své obtížné dostupnosti ušetřen davům turistů, což ve spojení se zcela unikátními přírodními úkazy uvnitř parku garantuje mimořádný zážitek. O fascinující podívanou se zde postará sytě modrá voda vulkanické řeky RIO CELESTE. Rajským zážitkem je pohled na 30 m vysoký vodopád dopadající do modré laguny stejně jako na zelené porosty prosvítající pod modrou hladinou. Procházka nabídne i malebné pohledy z dřevěných mostků přímo nad touto kouzelnou řekou. Celá podívaná graduje soutokem dvou bezbarvých řek pramenících na svazích trojice vulkánů skupiny TENORIO, jehož výsledkem je vznik oné „modré řeky“. Z jedné z tamních vyhlídek se nám naskytne i panoramatický výhled na soustavu sopek v čele s nejvyšší TENORIO a i na okolní tropický prales, ve kterém se národní park rozkládá. Občerstvit se budeme moci v restauraci u vstupu do parku. Poté návrat na ubytování. Večeře. 11. den: snídaně, dopoledne výjezd na sopku POÁS. Za dobrého počasí pozorování fotogenického barevného jezírka uvnitř kráteru (vstupné fakultativně). Cestou uvidíme i horské pastviny a několik kávových plantáží, které dokreslí pravou kostarickou atmosféru. Přejezd na tranzitní ubytování. Večeře. 12. den: po snídani transfer na letiště, odlet do ČR. V závislosti na letovém řádu případně průvodci nabídnou nenáročný program po část tohoto dne (stezka korunami stromů, vodopád La Fortuna aj.). 13. den: návrat do ČR. POZNÁMKA: v závislosti na letovém řádu může být let s přestupem v USA. V takovém případě hradí CK poplatek za vyřízení registrace ESTA. Přihlášení klienti musí splňovat podmínky pro vstup na Kostariku i pro vstup/tranzit v USA.

NP TORTUGUERO  Volcán Arenal Limón

San José

Cahuita

KOSTARIKA Bribrí

Manzanillo

Guabito

PANAMA

Datum

Kód

Cena v Kč

15. 1. - 27. 1.

23koz01411

75 990

3. 2. - 15. 2.

23koz02419

75 990

10. 3. - 22. 3.

23koz02039

76 990

14. 4. - 26. 4.

23koz01402

76 990

2. 8. - 14. 8.

23koz02231

79 990

28. 10. - 9. 11.

23koz02224

76 990

9. 11. - 21. 11.

23koz01401

76 990

Cena zahrnuje: letenka vč. let. tax a poplatků v max. výši 25 000 Kč, transfer z/na letiště, 10x nocleh, 10x snídaně, 9x večeře, výlety včetně dopravy a vstupů dle programu, lodní výlet dle programu, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: případný vstup na vrcholový kráter Poás a do záchranné stanice (viz program), vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 8 500 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 300 Kč nebo do 85 000 Kč za 2 050 Kč. Nástupní místo: Praha.


VELIKONOČNÍ OSTROV CHILE Za přírodou, kulturou a vínem centrálního Chile a záhadnými sochami moai uprostřed Pacifiku VELIKONOČNÍ OSTROV

CHILE

Hanga Roa

• Rozmanité pacifické pobřeží • Vyhlášená vinařská oblast Casablanca Poleťte s námi objevovat krásy centrálního Chile a jednoho z nejizolovanějších míst na planetě – Velikonočního ostrova alias Rapa Nui. Navštívíme chilské hlavní město Santiago pulzující životem a nasajeme bezstarostnou idylku od místních obyvatel. Za přírodou se vydáme do vyhlášeného Národního parku La Campana s majestátními pobřežními horami, které kdysi zdolal i Charles Darwin. Prozkoumáme překrásně členité pacifické pobřeží, podél něhož budeme obdivovat malebná přímořská městečka a opuštěné pláže s pelikány a lachtany. Poznáme jedno z nejzajímavějších měst Latinské Ameriky, osobité a půvabné Valparaiso (UNESCO). Chile je známé svým kvalitním vínem. Navštívíme údolí Casablanca, jednu z vyhlášených vinařských oblastí, a ochutnáme zdejší „nápoj bohů“. Poté již přeletíme 3 700 km na západ do Pacifiku, kde se nachází legendami opředený ostrov Rapa Nui. Nejodlehlejší obývaný ostrov světa se proslavil záhadnými obřími sochami moai, kouzelnou krajinou a působivou kulturou. Během pobytu na ostrově budeme žasnout nad divokou sopečnou krajinu Národního parku Rapa Nui, navštívíme hlavní archeologická naleziště ahu se sochami moai, starodávnou vesnici kultu ptačího muže i písečné pláže s palmami a fantastickým koupáním. Rapa Nui se tu objevil jakoby z jiné planety a nabízí naprosto jedinečný cestovatelský zážitek. Nezapomenutelné dobrodružství si vychutnáte i díky garanci malé skupiny a přítomnosti zkušeného českého průvodce po celou dobu zájezdu. 1. - 2. den: odlet z Prahy do SANTIAGA, ubytování na hotelu, dle letového řádu prohlídka kosmopolitního hlavního města, jízda lanovkou na vrchol CERRO SAN CRISTÓBAL s úchvatnými výhledy na město a okolní Andy, historické náměstí PLAZA DE ARMAS s katedrálou, umělecká čtvrť BARRIO BELLA VISTA, rybí trh MERCADO CENTRAL s ochutnávkou paila marina – dušené směsi z mořských plodů, návštěva domu básníka Pablo Nerudy LA CHASCONA, možnost návštěvy místního muzea historie. 3. den: snídaně, odjezd do Národního parku LA CAMPANA s nejvyššími horami pobřežní kordiléry CERRO EL ROBLE a CERRO LA CAMPANA, procházky rozeklanou krajinou s háji chilských palem, skalisky a vodopády, přejezd na hotel do ZAPALLARU. 4. den: snídaně, prohlídka přímořského letoviska ZAPALLARU s plážemi se zlatým pískem a hornatou krajinou v bezprostředním okolí, možnost prvního koupání v Pacifiku, odsud pojedeme podél členitého pobřeží na jih přes malebná pobřežní městečka a jejich pláže, možnost pozorování pelikánů a kolonií lachtanů, surfařské MAITENCILLO, HORCÓN, kde vznikalo chilské hnutí hippies, CONCÓN s vyhlášenými restauracemi a město zahrad VINA DEL MAR s překrásnými parky, ubytování ve VALPARAISO. 5. den: snídaně, prohlídka jedinečného města VALPARAISO (UNESCO) rozkládajícího se mezi několika kopci, na které vedou prastaré pozemní lanovky, klikaté zapadlé uličky s krásnými domy, barevná schodiště, pouliční malby a všudypřítomní umělci, podle mnohých nejfotogeničtější město Jižní Ameriky. 6. den: snídaně, zastávka v parku LAGO PENUELAS s procházkou kolem jezera, možnost pozorování místního ptactva a alpak, přejezd do vinařského údolí CASABLANCA, návštěva místního vinařství a ochutnávka zdejších kvalitních vín, přejezd do Santiaga, volný čas pro nákupy, fakultativně možnost návštěvy show tradičních chilských tanců s večeří. 7. den: snídaně, dle letového řádu přelet na jedno z nejizolovanějších míst na světě RAPA NUI (Velikonoční ostrov), ubytování v hotelu, procházka a seznámení s jedinou osadou na ostrově

Zapallar

NP LA CAMPANA

Viña del Mar Valparaiso

Santiago de Chile

A. Line

HANGA ROA, návštěva malebného rybářského přístavu a archeologických nalezišť. 8. – 9. den: snídaně, celodenní výlety pronajatým autem do Národního parku RAPA NUI nabízejícího jedinečnou přírodní scenérii – útesy, lávové jeskyně a krátery. Sopka RANO RARAKU uvnitř níž se nachází původní lom na tvrdý tuf, ze kterého jsou vytesány typické sochy moai, archeologické naleziště AHU TONGARIKI s 15 impozantními sochami je největší ahu (kamenné podstavce pro sochy moai), AHU VINAPU a AHU AKIVI s pozůstatky prastaré vesnice, koupání a možnost šnorchlování pod moai na nejkrásnější pláži ostrova ANAKENA s bílým pískem a palmami. 10. den: snídaně, výlet jednou z nejdramatičtějších krajin v jižním Pacifiku k překrásnému jezerem vyplněnému sopečnému kráteru RANO KAU, na jehož okraji leží ORONGO – obřadní vesnice kultu ptačího muže, možnost návštěvy show tradičních tanců (fakultativně). 11. den: snídaně, návštěva mercado - trh s tradičními výrobky, obřadní komplex TAHAI, muzeum MUSEÉ ANTROPOLÓGICO nám představí historii ostrova a Rapanujců, možnost pronájmu kol, motorek či koní. 12. - 14. den: snídaně, volný čas na poslední nákupy v HANGA ROA - odlet dle letového řádu zpět do Prahy přes Santiago. Datum

Kód

Cena v Kč

6. 3. - 19. 3.

23veo01049

84 990

1. 11. - 14. 11.

23veo01567

84 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Santiago-Rapa Nui vč. let. tax a poplatků cca 60 000 Kč, transfery z/na letiště, 12x nocleh v hotelu se snídaní, vstup do NP Rapa Nui (80 USD), ochutnávka vín, doprava pronajatým mikrobusem, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupy do objektů, fakultativní akce a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 20 000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 400 Kč, do 85 000 Kč za 2 150 Kč. Nástupní místa: Praha.

Pohoda v exotice

33


DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA Dominikánská republika Perla Karibiku s výlety HAITI

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA Samana NP LOS HAITISES

• Krásný hotel Santo Domingo s all inclusive • Exkurze ve výrobně doutníků • Laguna s barevnými mořskými hvězdicemi Dominikánská republika je zemí, která vás překvapí těmi nejrůznějšími a nejhezčími barvami. Pokud vyrazíte na jakékoliv místo v této zemi, vždy vás něčím okouzlí. Mohou to být dlouhé bílé pláže a křišťálově modré moře nebo i fauna a flóra. Dominikánská republika je také jedna z minima turistických destinací, která nabízí devět odlišných přírodních zón. Právě nádherná scenérie, neopakovatelná malebnost horských štítů a jedinečných bílých pláží řadí tento ostrov mezi ty nejhezčí z celého Karibiku. Postupně vyzkoušíte relaxaci na nedotčených plážích, objevíme laguny nebo ještě nedotčené části horského masivu, kde nejvyšší horou karibských „Alp” je Pico Duarte (3 175 m). Máte-li rádi lenošení u moře s kombinací poznávacích výletů, tak právě pro vás je ideální tento zájezd. Ubytováni jsme v ****hotelu v blízkosti pláže s all inclusive, programem a výlety již v ceně. Na místě česky mluvící průvodce na výlety. 1. den: odlet z Prahy (na vyžádání možnost odletu z Vídně) do DOMINIKÁNSKÉ REPUBLIKY, přílet večer, transfer na hotel, ubytování. 2. den: celodenní koupání na hotelové pláži či v bazénu, odpočinek po letu, volný den s možností nákupů v blízkosti hotelu. 3. den: snídaně, dopoledne odjezd otevřeným truckem za poznáním života místních domorodců na dominikánském venkově. Navštívíme plantáž cukrové třtiny a dozvíme se, jak se zpracovává. Uvidíme, jak roste mnoho dalších zdejších plodin a tropické ovoce - mango, banány, ananas, kakao a káva. Nahlédneme také do typického domku vesničanů a budeme si zde moci zakoupit čerstvě zpracovanou čokoládu, kávu, lesní med a další. Též uvidíme, jak se vyrábí doutníky. Po projížďce městem na nás na ranči ve vnitrozemí bude čekat dominikánský oběd. Nezapomeňte plavky, cestou je zastávka na koupání ve vodopádu nebo na pláži Macao. 4. den: volný den, koupání, nákupy v blízkém městečku. 5. den: dopoledne odjezd na prohlídku hlavního města s první zastávkou v jeskyni TRES OJOS se třemi kouzelnými jezírky s bohatou flórou i faunou. Pak už na nás čekají nejstarší historické památky v Novém světě nacházející se ve staré části města, v Zoně Colonial. Zde pocítíme atmosféru dávných dobyvatelů a uvidíme, co všechno zde po sobě zanechali. Projdeme nejstarší ulici Ameriky - Kolumbův dům, první katedrálu Ameriky a další pamětihodnosti. Po obědě v bufetové restauraci nás čeká okružní jízda novou částí města, při které uvidíme pobřežní promenádu, prezidentský palác atd. 6. den: volný den, koupání, možnost zapůjčení čtyřkolek nebo jen tak lenošení na pláži. 7. den: volný den nebo fakultativně výlet na ostrov CATALINA. Po transferu do přístavu LA ROMANA se nalodíte a vydáte k největšímu korálovému útesu Dominikánské republiky. Po zakotvení si vychutnáte šnorchlování spolu s mnoha druhy barevných rybek a jiných živočichů. Výbava na šnorchlování vám bude zapůjčena na lodi. Poté pokračujete na ostrov CATALINA, kde vás čeká bufetový oběd a odpočinek ve stínu palem, nebo opět šnorchlování podél korálů. Odpoledne se vrátíte do přístavu, kde na vás bude čekat transfer do hotelu. 8. den: odjezd na povinný výlet všech turistů, kteří navštíví Dominikánskou republiku, a to do „perly Karibiku“ na ostrov SAONA. Po nalodění v BAYAHIBE, se vydáme na katamaránu podél pobřeží národního parku Del Este až k ostrovu SAONA. Cestou je zastávka na koupání v překrásné azurové zátoce, kde si můžeme užít vodní hrátky ve velké mělké laguně a při tom pozorovat barevné mořské hvězdice. Na ostrově nás čekají jedny z nejkrásnějších pláží Karibiku a také typický dominikánský oběd

34

Pohoda v exotice

Playa Esmeralda

Punta Cana

SAONA

J. Erben

formou bufetu. Po obědě máme asi 2 hodiny na lenošení, zpět na pevninu stejnou cestou. 9. den: volný den, koupání, fakult. odjezd na celodenní výlet vč. oběda do nádherné přírody NP LOS HAITISES. Po transferu do městečka Sabana de la Mar přesedneme na člun, který se proplete mangrovovými lagunami až do zátoky SAMANA. Budeme proplouvat kolem ostrůvků s obležením ptactva (pelikáni, volavky atd.). Navštívíme jeskyně, které skrývají malby původních obyvatel ostrova Hispaniola - Tainů. Poobědváme na ranči v podhůří Cordillera Oriental. Na zpáteční cestě navštívíme dominikánský domek se zahradou, kde uvidíme, jak se pěstuje cukrová třtina, grepy a další dominikánské plodiny např. kakao a káva, které budeme mít možnost i ochutnat. 10. - 11. den: dopoledne ještě krátká relaxace u moře, potom transfer na letiště, přelet do Prahy (na vyžádání do Vídně). Datum

Kód

Cena v Kč

28. 4. - 8. 5.

23dmr02105

57 990

4. 11. - 14. 11.

23dmr01117

57 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka do Dominikánské republiky vč. let. tax a poplatků v max. výši 26 000 Kč, transfer na/z hotelu, 9x nocleh v ****hotelu s all-inclusive, výlet do hlavního města s prohlídkou a obědem, místní výlety s českým průvodcem, informační materiály. Cena nezahrnuje: vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“, výlet na ostrov Catalina cca 90 USD (platba na místě), výlet do národního parku Les Haitises cca 150 USD (platba na místě). Příplatky: 1lůžkový pokoj 9 500 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 100 Kč nebo do 85 000 Kč za 1 850 Kč. Nástupní místo: Praha.

J. Erben

J. Erben


GUADELOUPE Pohoda na karibském ostrově Guadeloupe

Port Louis

Pointe Allegre

Le Moule Grande Terre

Plage de Grande Anse

Pointe • Bohatý podmořský život à Pitre Sainte Anne v Réserve Cousteau GUADELOUPE Plage • Nejvyšší vrchol Malých de Malendure Vodopády Carbet La Soufriere Antil La Soufriére Basse Terre 1 467 m n. m. • Dva 100 m vysoké vodopády Chute Du Carbet

„Ostrov krásných vod“ Guadeloupe je součástí souostroví Malé Antily a zároveň zámořský region Francie a je součástí Evropské unie (má statut nejvzdálenějšího regionu EU), což pro turistiku přináší mnoho výhod, například jako místní měna je využíváno euro. Ostrov Guadeloupe tvoří dva ostrovy spojené úzkou šíjí - Basse-Terre a Grande-Terre. Právě díky této skutečnosti připomíná tvar ostrova z výšky motýla. Každý z ostrovů je naprosto odlišný, zatímco východní Grande-Terre nabízí bílé pláže, modré laguny, cukrovou třtinu, banánové plantáže a hustší osídlení, druhý z ostrovů Basse-Terre je naopak hornatý a najdete zde stále aktivní sopku La Soufriére - 1 467 m n. m., která je zároveň nejvyšším vrcholem Malých Antil. Basse-Terre je z větší části národním parkem, ve kterém najdete divokou tropickou přírodu a zurčící potůčky s vodopády. Jistě vás osloví i místní speciality kreolské kuchyně společně s výborným rumem, který se vyrábí z lokální cukrové třtiny. Z původních několika desítek cukrovarů zůstali do dnešní doby v provozu na ostrově pouze dva, ale již od dávných dob byla výroba cukru důležitým zdrojem příjmů. Na ostrově se mísí evropské zvyky se vstřícností místních obyvatel, která dokresluje koloniální architekturu měst. Nejvíce charakteristickým zvířetem ostrova je překvapivě mýval, který byl na ostrov importován z Ameriky, z ptactva je na ostrově často k vidění jeden z nejmenších druhů - kolibřík. 1. den: odlet z Prahy do POINTE-À-PITRE. Transfer do hotelu v jižní části GRANDE-TERRE, kde zůstaneme ubytováni po celou dobu pobytu. 2. den: během dnešního dne prozkoumáme jižní pobřeží ostrova, po snídani vyrazíme na nejvýchodnější cíp ostrova Grande-Terre na rozeklaný výběžek POINTE DES CHÂTEAUX. Nenáročná procházka na vyhlídku s dechberoucími výhledy na divoké moře. Poté přejedeme na jedny z nejkrásnějších pláží ostrova u městečka SAINTE-ANNE. Pokud budeme mít štěstí, bude možné si na místním trhu nakoupit exotické ovoce. Kousek od města je vyhlášená PLÁŽ CARAVELLE, která je volně přístupná. Pláž je známá svým bílým pískem a úžasně modrou vodou. 3. den: dnešní den bude ve znamení turistiky na nejvyšší vrchol ostrova LA SOUFRIÈRE. Z hotelu přejedeme brzy ráno do města BASSE-TERRE, odkud je to jen kousek na parkoviště pod tímto stále činným vulkánem. Pěšky se vydáme až na vrchol do výše 1 467 m n. m. (kráter je přístupný dle aktuální aktivity vulkánu). V případě dobré viditelnosti máme pod sebou celý ostrov jako na dlani. Po turistice se odměníme koupáním ve venkovních lázních BAINS JAUNES, které se nachází nedaleko parkoviště. Poté sjedeme do města BASSE-TERRE, kde navštívíme pozůstatky pevnosti DELGRÈS. 4. den: dopoledne se budeme věnovat odpočinku na pláži u hotelu a odpoledne se vydáme na půldenní výlet do města POINTE-A-PITRE. Ve městě vzniklo nové muzeum LE MÉMORIAL ACTe, které vás provede historií otroctví od dávných dob až do doby moderní. Poté si projdeme PLACE DE LA VICTORIE, místní tržiště a malé koloniální centrum. 5. den: po snídani budeme objevovat severní část ostrova Basse-Terre. Jako první navštívíme botanickou zahradu JARDIN BOTANIQUE DE DESHAIES, park byl vyprojektován známým zahradním architektem Michelem Gaillardem a původně ho vlastnil francouzský herec Coluche. Kromě bugenvilií, ibišků a orchidejí zde můžete obdivovat i kolibříky a další druhy ptactva. Po prohlídce zahrady přejedeme na jednu z nejhezčích pláží Basse-Terre - PLAGE DE GRANDE ANSE, kde nás čeká odpočinek a koupání. Při návštěvě Guadeloupu nemůžeme minout prohlídku místní rumerie - LE

DOMAINE DE SÉVERIN, kde nám osvětlí výrobu tohoto typického nápoje, samozřejmostí je i možnost nákupu rumu domů. Než se vrátíme na hotel, zastavíme se ještě na nejsevernějším bodě ostrova POINTE ALLÈGRE, kde si uděláme krátkou procházku na tomto větrem ošlehaném výběžku. 6. den: celodenní odpočinek na pláži nebo fakultativně možnost lodního výletu na ostrůvky PETITE TERRE, které jsou přezdívány ostrovy leguánů, na tyto tvory budete narážet po celou dobu pobytu na ostrově. Neobydlené souostroví je chráněno korálovým útesem a je osídleno pouze živočišnými druhy jako je krab poustevníček, mořské želvy, různé druhy ptáků a ryb. My během výletu navštívíme větší z ostrovů TERRE-DE-BAS, kde můžeme strávit příjemný den koupáním na místní pláži či pěšími výlety po ostrově. Jedinou stavbou, kterou na ostrově najdete, je maják. 7. den: ráno při přejezdu do města LE MOULE se krátce zastavíme na vyfotografování typického koloniálního kreolského domu ZÉVALLOS, který býval obklopen cukrovou plantáží. Ve městě LE MOULLE navštívíme kostel ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE DU MOULE. Následně nás cesta vede podél skalnatého pobřeží severně až k BRÁNĚ PEKEL (PORTE D‘ENFER) – přírodní zátoce. Okruh po severní části ostrova Grande-Terre zakončíme ve městě PORT-LOUIS, které bývalo v 19.století nejdůležitějším zpracovatelem cukrové třtiny Francouzských Antil. Nedaleko města se nachází pěkná PLÁŽ DU SOUFFLEUR. 8. den: mezi nejznámější místa na ostrově patří VODOPÁDY CHUTE DU CARBET. Jedná se o dva 110 m vysoké vodopády, posazené v tropické zeleni Basse-Terre, ke kterým se dostanete středně těžkou turistickou stezkou. Od parkoviště trvá cesta k vrchnímu vodopádu zhruba 3,5 h, nicméně je jen na vás, zda budete chtít zůstat pouze u spodního vodopádu, nebo zda vás cesta zavede výše. Schůdnost pěších tras je ovlivněna aktuálním počasím a činností sopky La Soufrière. 9. den: po snídani přejedeme opět na hornatý ostrov BASSE-TERRE až na západní stranu k pláži PLAGE DE MALENDURE, ze které lze na kajaku dojet na nejkrásnější místa šnorchlování na Guadeloupu. Bohatý podmořský život v chráněném parku RÉSERVE COUSTEAU, pojmenovaném po významném oceánografovi, ochránci přírody a popularizátorovi moří a oceánů – Jacques Cousteau, vás naprosto ohromí. Pro ty, kteří netouží objevovat místní korály a barevné druhy ryb, bude možnost vykoupat se v horkých pramenech

Pointe des Château

u města BOUILLANTE, které u pobřeží vyvěrají přímo do moře a vodu ohřívají na 37 °C. Společně se budeme pomalu vracet skrz ostrov se zastávkou v ZOO DE GUADELOUPE AU PARC DES MAMELLES. Setkáme se zde s početnými druhy zvířat (tukani, mývalové, želvy atd.), ale projdeme se i pralesem po visuté lávce. Na závěr dne se ještě musíme osvěžit u vodopádu CASCADE AUX ECREVISSES, kde bude možné se i vykoupat. Pak už nezbývá než se vrátit na hotel. 10. - 11. den: transfer na letiště v POINTE-À-PITRE a odlet zpět dle letového řádu do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

18. 4. - 28. 4.

23gua02054

74 990

Cena zahrnuje: letenka Praha-Pointe-à-Pitre a zpět vč. let. tax a poplatků v max. výši 22 000 Kč, půjčovné mikrobusu, 9x ubytování v hotelu se snídaní v oblasti Le Gosier, výlety dle programu, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: vstupy, ostatní strava, fakultativní programy a vše, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 13 500 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 100 Kč, do 85 000 Kč za 1 850 Kč. Nástupní místa: Praha.

Pohoda v exotice

35


PANAMA Z pulsujícího velkoměsta až na karibské ostrovy Bocas del Toro Bocas del Toro

Portobelo

• Panamský průplav Miraflores s vyhlídkovými zdymadly Veracruz PANAMA • Ostrovy Bocas de Toro • Vesnice Indiánů kmene Ngöbe-Buglé • Koloniální i ultramoderní Panama City Pojeďte poznat ráj na Zemi v místech, kde se v Panamské šíji setkává Severní a Jižní Amerika a současně Tichý a Atlantský oceán. V okolí Panamského průplavu, který ještě nedávno patřil Spojeným státům Americkým a má tudíž severoamerického ducha, a hlavního města Panamy je velké množství historických pamětihodností a přírodních skvostů, které lemuje divoký deštný prales i nekonečné písečné pláže. A třešničkou na dortu tohoto pohodového putování bude nefalšovaný tropický ráj v souostroví Bocas del Toro, kde mezi rozeklanými skalami a písečnými plážemi v romantických scenériích stále žijí tradičním způsobem života domorodí Indiáni kmene Ngöbe-Buglé. Budeme ubytováni v hotelu či pensionu středoamerického standartu s vlastním sociálním zařízením, po celou dobu se snídaní. Večeře (fakultativně) budeme mít na našem hotelu či na našich výletech. 1. den: odlet z Prahy do PANAMY. Přesuneme se na 6 nocí do hotelu v letovisku VERACRUZ na tichomořském pobřeží. 2. den: po snídani zahájíme prohlídku hlavního města CIUDAD DE PANAMÁ (Panama City) symbolicky v nejstarší části města mezi ruinami města PANAMÁ VIEJO (UNESCO). Do zlatých časů koloniální éry se dostaneme také při prohlídce města CASCO VIEJO (UNESCO) zvaného též SAN FELIPE. Za městem nás v NÁRODNÍM PARKU METROPOLITANO čeká první seznámení s panenským tropickým pralesem, který je domovem více než dvou set druhů ptáků a savců jako je lenochod, aguti či opička s roztomilým názvem titi rezavý. 3.den: snídaně a pak pojedeme Panamského průplavu po Boyd-Rooseveltově dálnici zvané TRANSISTMICA protínající PANAMSKOU ŠÍJI se vydáme ke staré španělské pevnosti FUERTE SAN LORENZO (UNESCO) na březích Atlantiku. Cestou se zastavíme na vyhlídce na ZDYMADLA GATÚN LOCKS. Pak se přesuneme do malebného opevněného přístavního města PORTOBELO (UNESCO) založeného samotným Kryštofem Kolumbem a pyšnícího se hned několika památkami pevnostní architektury. Jednu cestu (tam nebo zpět) po Panamské šíji absolvujeme po vyhlášené TRANSPANAMSKÉ ŽELEZNICI. 4.den: ráno po snídani vyrazíme do návštěvnického střediska u ZDYMADLA MIRAFLORES LOCKS, odkud můžeme pozorovat vplouvání lodí do plavební komory Panamského průplavu. Posléze vyrazíme kolem pevnosti AMADOR po hrází na mys PUNTA CULEBRA na ostrově NAOS, kde se nachází MUZEUM MOŘSKÉHO SVĚTA s akváriem, a vyplujeme na „Květinový ostrov“ ISLA TABOGA, kde se můžeme projít po rybářské vesničce, užít si písečnou pláž anebo vyšlápnout na 300 metrů vysoký vrchol CERRO VIGIA s úžasným výhledem do okolní krajiny. 5.den: snídaně, tento den se budeme věnovat přírodním krásám Panamy v okolí města GAMBOA. Nejprve navštívíme vyhlášené BOTANICKÉ A ZOOLOGICKÉ ZAHRADY SUMMIT, které založili Američané v dobách, kdy vlastnili Panamský průplav. Následně se v PRALESNÍM STŘEDISKU GAMBOA svezeme lanovkou v korunách stromů deštného pralesa až na vyhlídkovou věž, přičemž se cestou můžeme setkat tváří v tvář s opicemi i nejrozmanitějšími opeřenci. Kromě samotné procházky pralesem můžeme ještě navštívit motýlí farmu, zahradu orchidejí a terárium s nejjedovatějšími panamskými živočichy. 6. den: snídaně, koupací den s možností fakultativního výletu do vesnice NUEVO VIGIA, odkud vyplujeme na člunu po jezeře LAGO ALAJUELA do NÁRODNÍHO PARKU CHAGRES a při plavbě navštívíme vesničky indiánského kmene EMBERÁ, u nichž si můžeme zakoupit etnické řemeslné výrobky jako třeba vyřezávané sošky, masky či misky. Odpoledne se ještě vrátíme na koupání na pláži nedaleko hotelu.

36

Pohoda v exotice

Gatún

Nuevo Vigía Gamboa Panama City Punta Culebra Isla Taboga

7.den: po snídani přeletíme na ostrovy BOCAS DEL TORO na severozápadě země v Karibském moři nedaleko hranic se sousední Kostarikou, kde se ubytujeme na tři noci v hotelu v letovisku BOCAS na ostrově ISLA COLÓN s vyhlášenými plážemi nedaleko města. Tři příjemné dny a noci strávíme ve světě, kde nám lodivody budou ostřílení Indiáni z kmene NGÖBE-BUGLÉ. 8. den: po snídani vyrazíme na celodenní lodní výlet na korálové ostrovy CAYOS ZAPATILLAS. Nejprve se po dopolední projížďce MOŘSKÝM NÁRODNÍM PARKEM ISLA BASTIMENTOS seznámíme mezi mangrovníky a mořskou flórou s mořským ptactvem, a především zde žijícími delfíny, následně obeplujeme ostrov ISLA BASTIMENTOS do korálové zátoky CORAL CAY, kde se budou moci zájemci věnovat potápění, a nakonec zamíříme na příjemnou karibskou koupačku na pláži PLAYA LARGA. 9. den: snídaně a koupací den s možností fakultativního lodního výletu, tentokrát kolem největšího ostrova ISLA COLÓN k romantické mořské bráně na atolu ISLA DE LOS PÁJAROS šlehané divokými mořskými vlnami a obývané exotickým melodicky švitořícím ptactvem. Dalším zastavením bude pobřežní vesnička BOCAS DEL DRAGO a opět skončím na pláži, tentokrát na PLAYA DE ESTRELLA, které vévodí písečná pláž s průzračnou vodou a hospůdkami s mořskými specialitami. 10. den: po snídani přeletíme do CIUDAD DE PANAMÁ, odkud budeme pokračovat letadlem zpátky do Evropy. 11. den: návrat do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

12. 4. - 22. 4.

23ama01285

73 490

22. 11. - 2. 12.

23ama01286

73 490

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Panama City a vnitrostátní zpáteční přelet Panama City-Bocas del Toro vč. let. tax a poplatků v max. výši 29 000 Kč, transfer z/na letiště, 9x nocleh v hotelu (středoamerického standartu s vlastním sociálním zařízením), 1x jízdenka Transpanamská železnice, 9x snídaně, výlety dle programu včetně dopravy (mimo fakultativní), vedoucí zájezdu, informační materiály.

Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupní taxa, vstupy do objektů, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 7 000 Kč, 8x večeře (mimo 1. první den) 4 000 Kč, pojištěné léčebných výloh vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 100 Kč nebo do 85 000 Kč za 1 850 Kč. Nástupní místo: Praha.


BRAZÍLIE

PA RA GU

• Copacabana a další světoznámé písečné pláže • Brazilské město samby • Výhledy na město od sochy Krista Poleťte s námi objevit toto jedinečné město zábavy, samby a nekonečných bílých pláží s jeho pestrým okolím. Rio je obklopeno horami s tropickým deštným pralesem. V bezprostřední blízkosti města budeme mít možnost spatřit různé druhy opic, vzácné ptactvo či jinou pro nás neobvyklou faunu a floru. Překrásnou polohu města budeme obdivovat během jízdy zubačkou na horu Corcovado se světoznámou sochou Krista Spasitele. Další dech beroucí výhledy na město nás čekají při návštěvě Cukrové homole. Rio nabízí pestré historické centrum, které pulsuje životem nejen během slavného karnevalu. Navštívíme rozličné městské čtvrti, zhlédneme autentickou show samby a budeme relaxovat na vyhlášených brazilských plážích Copacabana, Ipanema a dalších. Zavítáme i do čarokrásné krajiny Varhanovitých hor v brazilském vnitrozemí jejichž centrem je císařské město Petrópolis. Historické centrum plné koloniální architektury, tropických květin a obchodníků s banány přímo vyzývá k pěším procházkám. Pro zájemce bude možnost prozkoumat jedinečné smaragdové pobřeží Costa Verde táhnoucí se na západ od Ria de Janeira. Perlou této oblasti jsou panenské tropické ostrovy v čele s Ilha Grande, které nabízí pravý tropický ráj v podobě divoké vegetace a nádherných pláží. Dále možnost návštěvy lekcí samby nebo prohlídka vyhlášených chudinských čtvrtí - favel. Vypravte se s námi zakusit pravou brazilskou pohostinnost, odpočinout si na báječných plážích a poznat Rio - „úžasné město“, jak ho nejen místní nazývají. Po celou dobu zájezdu vás bude doprovázet zkušený český průvodce. 1. - 2. den: odlet z Prahy do RIO DE JANEIRA, ubytování v hotelu, procházka čtvrtí COPACABANA a relaxování na světově proslulé stejnojmenné pláži. 3. den: snídaně, poté se vydáme na prohlídku malebných čtvrtí SANTA TERESA a CENTRO (UNESCO) s okolní koloniální architekturou, dlážděnými ulicemi a slavnými tramvajemi BONDE, tyto čtvrti jsou vyhlášené pouličními festivaly místních hudebníků a umělců, uvidíme akvadukt LAPA ARCHES, moderní katedrálu CATEDRAL METROPOLITANA, pestrobarevné schodiště ESCADARIA SELARÓN, náměstí PRACA XV DE NOVEMBRO nebo klášterní kostelík SAO BENTO s jedním z nejbohatších sakrálních interiérů křesťanského světa. 4. den: snídaně, půldenní výlet na místní dominantu horu CORCOVADO se slavnou sochou CRISTO REDENTOR (Krista Spasitele), během cesty lanovkou budeme obdivovat bujnou džungli s nádhernou květenou, která je součástí Národního parku TIJUCA, nahoře si užijeme jedinečné výhledy na město a navštívíme kapličku umístěnou přímo v nitru 30 metrů vysoké sochy, odpoledne relaxace na plážích v centru Ria, večer návštěva jedné z nejautentičtějších show samby v PEDRO DO SAL. 5. den: snídaně, procházka čtvrtí BOTAFOGO a ochutnávka brazilských churros ve zdejších pouličních stáncích, výstup/výjezd lanovkou na CUKROVOU HOMOLI, působivá 396 metrů vysoká skála poskytuje bezkonkurenčně nejlepší výhled na město a okolní tropický deštný prales, cestu na vrchol často zpříjemňují roztomilé opičky Kosmani, následné koupání s místními obyvateli na skryté pláži VERMELHA. 6. den: snídaně, vydáme na celodenní výlet do hornatého vnitrozemí, autobusem vystoupáme podél četných vodopádů skrz tropický prales až do půvabného horského letoviska PETRÓPOLIS ležícího ve výšce 900 m n.m., bývalá letní rezidence brazilských císařů nabízí chladnou oázu plnou koloniální architektury, která je obklopena tropickou vegetací a všudypřítomnými prodavači banánů, navštívíme vyhlášené Císařské muzeum MUSEU IMPERIAL,

Petrópolis

AY

BRAZÍLIE Rio de Janerio s výletem do císařského města a vodopády Iguazú

Rio de Janeiro

Itaipu Iguazu

M. Castro

katedrálu SAO PEDRO DE ALCANTARA s hrobkami posledních brazilských panovníků, skleněný palác PALÁCIO CRISTAL, možnost návštěvy místního pivovaru s muzeem a ochutnávkou různých druhů zdejšího zlatavého moku. 7. den: snídaně, transfer na letiště, přelet do brazilského IGUAZÚ. Z letiště se přesuneme přímo na ubytování a odpoledne buď relax u hotelového bazénu či procházka městečkem FOX DO IGUAZÚ, které se nachází v těsné blízkosti argentinských hranic. 8. den: snídaně, celodenní výlet k největší atrakci snad celé jižní Ameriky - vodopád IGUAZÚ. Národní park Iguazu se skládá ze dvou národních parků, jeden ve Foz de Iguazu (Brazílie) a druhý v Puerto Iguazu (Argentina). Park má rozlohu 252 982 hektarů (67 720 na argentinské straně a 185 262 na brazilské straně). Tyto vodopády v Argentině a Brazílii dokázaly přilákat tolik pozornosti, že téměř současně byly vyhlášeny národními parky (1934 v Argentině a 1939 v Brazílii). A po několika letech a milionech návštěvníků fascinovaných krajinou a zvukem této přírodní atrakce je UNESCO v roce 1984 prohlásilo za místo světového dědictví a znovu potvrdilo výjimečnou této přírodní krásky. Dokonce v roce 2012 byly zařazeny mezi 7 divů světa. Podíváme se na neuvěřitelné kaskády těchto vodopádů, kterým se přezdívá ĎÁBLŮV CHŘTÁN. 9. den: snídaně, výlet k největšímu technickému divu světa, kterou je bezesporu gigantická hydroelektrárna ITAIPU, která leží Brazílie a Paraguaye. Elektrárna se stavěla plných 9 let a jen např. délka přehradní hráze 7 700 m snad ohromí každého z vás. Při zpáteční cestě se stavíme i u budhistického chrámu, od kterého je to jen kousek k našemu hotelu. Možnost posledních nákupů suvenýrů. Večer ještě přesun na typickou latinsko-americkou večeři s hudbou a tancem. 10. den: snídaně, transfer na letiště, přelet do Sao Paulo (nebo Rio de Janeiro), nocleh buď v Sao Paulo nebo v Rio de Janeiro. 11. - 12. den: snídaně, odlet a návrat do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

6. 3. - 17. 3.

23bra02103

59 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Rio de Janeiro vč. let. tax a poplatků v max. výši 25 000 Kč, transfer z/na letiště, 5x nocleh v ***hotelu se snídaní v Riu de Janeiro, 3x nocleh se

G. Lombardi P. Barros

snídaní v Iguazu, 1x nocleh při odletu v Riu či Sao Paulo, výlety dle programu včetně dopravy (mimo fakultativní), vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupy do objektů, městská hromadná doprava po Rio de Janeiro, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 8 000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 200 Kč, do 85 000 Kč za 1 950 Kč. Nástupní místo: Praha.

Pohoda v exotice

37


MEXIKO Yucatán, Riviera Maya a přírodní parky • • • •

Poznání Yucatánu zblízka REZERVACE CELESTÚN Dobrodružný park Xel-Há Lodní výlet na Cozumel Nejslavnější mayské naleziště Chichén Itzá MEXIKO • Koupání v cenotech Poloostrov Yucatán a jeho Riviéra Maya je jednou z nejatraktivnějších turistických destinací na světě. Jsou tu nádherné pláže s bílým pískem a oslnivě modrým Karibikem, divoká příroda a kulturní centra mayské civilizace. Riviéra Maya je pobřežní pás o délce asi 100 km, z jedné strany lemovaný Karibikem a z druhé pralesem. Město Playa del Carmen není sice tak notoricky známé jako velké letovisko Cancún, ale o to je příjemnější. Nachází se asi 50 km od Cancúnu a není tak hektické jako Cancún, ale je tu uvolněná atmosféra, krásné pláže, menší rodinné hotely a spousta vyžití. Je tím nejlepším výchozím místem pro různé výlety, ale nabízí i pestrý noční život. Velice známá je ulice 5. Avenida ležící kousek od pláže, která je plná restaurací, barů a obchodů. V blízkosti jsou mayské ruiny Tulum ležící přímo u nádherné pláže, nejvyšší pyramida v Cobá, přírodní rezervace Xel-Ha, město je také obklopeno „cenotes“ - sladkovodními závrty krasového původu, které jsou unikátem poloostrovu Yucatán. Zhruba 2 hodiny cesty od Playa del Carmen nalezneme nejznámější mayské centrum Chichén-Itzá. 1. den: odlet z Prahy do CANCÚNU, přejezd do hotelu u pláže v PLAYA DEL CARMEN. 2. den: relaxace u moře, možnost vodních sportů, noční život na místní hlavní třídě Avenida 5, které se neřekne jinak než La Quinta. 3. den: výlet do místa s nejkrásnější panenskou pláží s tyrkysovou vodou na březích mexického Karibiku - TULUM. Prohlídka archeologické lokality z období úpadku mayské civilizace, která je umístěna na útesu. Koupání na místní pláži. Návrat do Playa del Carmen. 4. den: výlet k nejvyšší pyramidě NONOCH MUL (42 m) na poloostrově Yucatán, která leží v mayské vesničce COBÁ. Prohlídka impozantní skupiny pyramid v pralese, na které si budeme moci nejen sáhnout, ale dokonce na ně můžeme i vylézt. Na zpáteční cestě nás čeká návštěva opičí rezervace PUNTA LAGUNA. Návrat na hotel. 5. den: hned ráno nás čeká nejslavnější mayské naleziště CHICHÉN ITZÁ s dominantou Kukulkánovy pyramidy a s Velkým míčovým hřištěm atd. Po prohlídce vyrážíme na bílé pláže Mayské riviéry, ale po cestě se ještě schladíme v jezírkách s podzemní vodou v hlubokých jeskyních, které jsou v mayském jazyce nazývány cenoty. Našimi oblíbenými jsou CENOTY X´KEKEN a SAMULA, které jsou hluboko v podzemí a přístupné skrz obří tunel. Ubytování v hotelu v plážovém letovisku na břehu Karibiku - PLAYA DEL CARMEN. 6. den: volný den na pláži, fakultativně výlet za zábavou na magické místo, které potěší i pobaví milovníky přírody, ale i rodiny s dětmi - PARK XEL-HA - unikátní ekologický svět s tyrkysově modrou lagunou, delfináriem, akváriem. Mísí se tu sladká voda z řeky a slaná z moře, budete mít unikátní možnost šnorchlovat a pozorovat pestrobarevný podvodní svět, čekají na vás cesty skrz džungli a špičkový servis v podobě all inclusive pití a stravy (mezinárodní i tradiční mexická kuchyně). Zpět na ubytování. 7. den: individuální program, v případě zájmu fakultativně krátký přejezd trajektem na protější korálový ostrov COZUMEL, možnost zapůjčení skútru a okružní projížďka kolem ostrova se zastávkami na koupání a opalování. 8. den: výlet do „místa, kde se rodí nebe“ SIAN KA´AN, biosférické rezervace na seznamu UNESCO. Nejprve se půjdeme podívat na ruiny bývalého obchodního města MUYIL, které je schované před turisty v džungli. Poté se vydáme na lodní výlet po kanálech tropického pralesa, budeme moci pozorovat bujnou vegetaci a zvěř a zároveň se budeme pohybovat na kraji Mezoamerického korálového útesu, který je s délkou 1 200 km2. největší na světě. 9. den: volný den, poslední nákupy dárků a suvenýrů. 10. - 11. den: snídaně, dle letového řádu odlet do ČR.

38

Pohoda v exotice

Datum

Kód

Cena v Kč

1. 3. - 11. 3.

23yuc02221

57 550

29. 3. - 8. 4.

23yuc02222

57 550

24. 11. - 4. 12.

23yuc02146

59 550

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Cancún vč. let. tax a poplatků v max. výši 23 500 Kč, 9x ubytování v hotelu se snídaní, transfery klimatizovaným minibusem a místní dopravou, výlety dle programu (mimo fakultativních), vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: vstupy, další strava, trajekt na Cozumel (cca 40 USD), bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 7 900 Kč, výlet do parku Xel-Ha vč. all inclusive 3 100 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 100 Kč, do 85 000 Kč za 1 850 Kč. Nástupní místo: Praha.

Mérida

Cancún Cenoty Playa del Carmen Chichen Itzá Cozumel Cobá Xel-Há Tulum


USA • PORTORIKO AMERICKÉ PANENSKÉ OSTROVY Pohoda v Karibiku - nejkrásnější pláže

Portorika a Amerických Panenských ostrovů • Ostrov divokých koní Vieques San Juan Luquillo • Nedotčená příroda Arecibo Las Cavernas EL YUNQUE NP Virgin Islands del Río Camuy PORTORIKO • Koloniální město San Juan Karibik - to je nekonečná soustava asi 7 000 ostrovů, kdy na každém zažijete jiné ostrovní dobrodružství. Karibik je barevný, rozvlněný hudbou, plný bělostných pláží s tyrkysově modrou vodou. Je živočišný, rušný, ale zároveň klidný. Zdejší tropické smaragdově zelené lesy jsou svěží, porostlé orchidejemi a obydlené pestrobarevnými papoušky. Život pod hladinou moře hýří barvami korálů a hbitých rybek. Neexistuje typický Karibik - Karibik je plný kontrastů. Portoriko „Ostrov očarování“ symbolizují dokonalé pláže, koloniální historie a kultura. Ráno si můžete zaplavat v moři, odpoledne se procházet deštným pralesem a večer si užívat v kosmopolitním San Juanu plném zábavy a se sklenkou místního rumu. A Americké Panenské ostrovy? Stačí napsat jen to, že vzít si s sebou na toto místo hamaku, zavěsit ji mezi dvě nakloněné palmy nad třpytící se pláží, lehnout si a poslouchat šumění moře, to je právě ta aktivita, která má zde své místo. 1. den: odlet z Prahy, přílet do hlavního města Portorika - SAN JUANU, odjezd na ubytování v okolí San Juanu, nocleh. 2. den: volný den na pláži, koupání, relaxace po dlouhém letu na plážích s hedvábným pískem. První ochutnávka karibské kuchyně. 3. den: celodenní prohlídka koloniálního města SAN JUAN, které bylo založené v r. 1521 a je zapsané na seznamu UNESCO. Ponoříme se do atmosféry STARÉHO MĚSTA se skvělými památníky a pevnostmi. Budeme procházet barevnými uličkami plnými historických budov, soch, laviček a pouličních bavičů. Skutečnou perlou San Juanu je pevnost EL MORRO, která je nejstarší španělskou pevností v Novém světě. Prohlédneme si také rezidenci prvního guvernéra Portorika CASA BLANCU, která je nejstarším nepřetržitě obydleným domem na západní polokouli, a KATEDRÁLU SAN JUAN z 16. st. Večer nás čeká nejživější čtvrť města SANTURCE s množstvím kaváren a restaurací, kde můžete ochutnat místní lahůdku mofongo - banánovník smíchaný s kořením, masovým vývarem a kousky vepřového. 4. den: dnes nás čeká výlet k tzv. El Radaru - největšímu radioteleskopu na světě, který připomíná mimozemské sídlo. Mluvíme o místě ARECIBO OBSERVATORY, které bylo využito při natáčení filmu Zlaté oko s Jamesem Bondem v r. 1995. Poté budeme projíždět krajinou s kávovými a kakaovými plantážemi až dorazíme k obrovskému vápencovému komplexu více než 200 jeskyní s mohutnými propadlinami a podzemními říčkami Parques de Las Cavernas del Rio Camuy. Jeskyněmi protéká největší podzemní řeka světa Río Camuy. Zde nasedneme do vláčku a sjedeme příkrou cestou až do hlavní jeskyně CUEVA CLARA DE EMPALME, která je úctyhodných 60 m vysoká a ze stropu zde visí obří stalaktity různých tvarů. Při prohlídce nás jistě zaujme i mnohopočetná kolonie netopýru, kteří jsou však pro návštěvníky zcela neškodní. Na zpáteční cestě se zastavíme na prohlídce BACARDÍ RUM FACTORY, továrny na výrobu úžasného rumového moku, která stojí na překrásném místě u zátoky BAHÍA DE SAN JUAN. Vy budete mít možnost se při prohlídce seznámit s historií lihovaru a zároveň rum i ochutnáte. 5. den: dobrodružný den strávíme v džungli EL YUNQUE NATIONAL FOREST ležící v pohoří SIERRA DE LUQUILLO. Tropický prales je protkán výborným systémem pěších stezek a my jich dnes několik projdeme a prozkoumáme. Odměnou nám budou krásné výhledy a také osvěžení v několika vodopádech. Odpoledne strávíme koupáním na plážích městečka LUQUILLO s proslulými kiosky s jídlem, které jsou velmi šikovné pro ty cestovatele, kteří touží po ochutnávkách místních jídel za velmi lidové ceny. 6. den: volný den na pláži, relaxace, vodní sporty.

7. den: dopoledne odplujeme na nedotčený tropický ostrov VIEQUES proslulý překrásnými plážemi, polodivokými koňmi a klidnou atmosférou. Polovinu ostrova tvoří přírodní rezervace, která je nejrozsáhlejší rezervací zvěře v celé oblasti Karibiku. Na tomto 34 km dlouhém a 8 km širokém ostrově strávíme 2 noci, abychom měli dostatek času si vychutnat toto božské místo. Po připlutí na ostrov se ubytujeme a odpoledne budeme věnovat šnorchlování nebo opalování na pláži. 8. den: dnes se vydáme do zálivu MOSQUITO BAY, který je jinými slovy nazýván SVĚTÉLKUJÍCÍ ZÁLIV. Žije zde nejvyšší koncentrace fosforeskujících obrněnek na celém světě, které snadno spatříme při plavbě lodí po laguně mezi mangrovy, jelikož nás budou zeleně osvětlovat. Zbytek dne individuální volno na ostrově, možnost projížďky místními públicos (taxíky) po ostrově a návštěvy několika vyhlášených pláží, např. PLAYA CARACAS nebo PLAYA LA PLATA. 9. den: relaxace na pláži, pořídíme si poslední fotografie tohoto tropického ráje a odpoledne odplujeme zpět na Portoriko. Nocleh. 10. den: přelet na ostrov SVATÝ TOMÁŠ, který je hlavním a největším ostrovem AMERICKÝCH PANENSKÝCH OSTROVŮ. Pokud jste si mysleli, že už v životě nemůže vidět krásnější pláže než v Portoriku, poněkud jste se mýlili. Zlatý hřeb tohoto zájezdu nadešel právě zde. Jak už sám název ostrovů napovídá, zdejší pláže a příroda jsou nadpozemsky panenské. Přiletíme do města CHARLOTTE AMALIE, které vás ihned uchvátí. Kolem vás se budou do výšky vypínat vysoké zarostlé útesy a při pohledu dolů uvidíte všude kolem jen tyrkysové moře s jachtami a bílými plážemi. Zde opravdu stojí za to se na chvíli posadit, dát si svěží rybí tacos, mangové pivo a zaposlouchat se do rytmů všudypřítomného reggae. 11. den: tento den si budeme užívat klidu a pohody v srdcovité zátoce MAGENS BAY na severu ostrova SVATÝ TOMÁŠ. Máte možnost si tu zapůjčit kajak nebo paddleboard, popřípadě si vyrazit na návštěvu akvária Coral World Ocean Park s želvami a lvouny. 12. den: krátkým trajektem (cesta cca 20 min) svižně přeskočíme na vedlejší ostrůvek ST JOHN, abychom tu prozkoumali NÁRODNÍ PARK VIRGIN ISLANDS s bodlinatými kaktusy, leguány nebo divokými osly, který se rozkládá na 2/3 ostrova, ale jeho mnohem větší část leží pod vodou. Prozkoumáme pěší stezky, které se klikatí kolem petroglyfů a ruin mlýnů na cukr. Mnohé ze stezek nás dovedou

SV. JOHN

SV. TOMÁŠ

Charlotte Amalie NP VIRGIN ISLANDS

VIEQUES

na pláže, kde si při troše štěstí zaplaveme s katerami pravými. Než se vydáme na zpáteční cestu, užijeme si atmosféru hippies v přístavním městečku CRUZ BAY, které je častěji nazýváno Love City. Návrat na ostrov SVATÝ TOMÁŠ. 13. - 14. den: poslední den v Karibiku, nákup suvenýrů, relaxace, dle letového řádu odlet do Prahy. Datum

Kód

Cena v Kč

14. 1. - 27. 1.

23paa01497

80 990

24. 4. - 7. 5.

23paa01498

80 990

Cena zahrnuje: letenka Praha-San Juan a Sv. Tomáš-Praha, vnitrostátní letenka San Juan-Sv. Tomáš vč. let. tax a poplatků v max. výši 25 000 Kč, 12x ubytování v apartmánu nebo hotelu, 12x snídaně, doprava dle programu, zpáteční trajekt Portoriko-Vieques a Svatý Tomáš-St John, vedoucí zájezdu, infomateriály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupné, registrace ESTA a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: příplatek za neobsazené lůžko 9 900 Kč, registrace ESTA ke vstupu do USA 650 Kč, ochutnávka rumu v Bacardi Factory 990 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 400 Kč, do 85 000 Kč za 2 150 Kč. Nástupní místo: Praha.

Pohoda v exotice

39


USA HAVAJSKÉ OSTROVY Pohoda na Havaji OAHU s návštěvou západního pobřeží USA

Kailua

Honolulu Pearl Harbor

Los Angeles

Hanauma Bay

• Odpočinek na pacifických Kailua plážích a šnorchlování s rejnoky Kona • Úchvatná sopečná krajina ostrova Hawai´i • Hollywood Boulevard v Los Angeles Poleťte s námi objevit perlu Pacifiku, Havajské ostrovy. Navštívíme to nejlepší z ostrovů Oahu a Hawai´i. Budeme relaxovat na bílých plážích, koupat se v azurovém moři, nasávat přátelskou atmosféru a polynéskou pohostinnost místních Havajanů. Objevíme podmořské krásy během šnorchlování se želvami, delfíny a dokonce i s rejnoky manta. Pojedeme podél scénických pobřeží, skrz deštný prales, ale také do jedné z nejaktivnějších vulkanických oblastí na světě - Národního parku Volcanos. Vyjedeme i na nejvyšší horu Pacifiku, uctívanou a posvátnou Mauna Kea. Prozkoumáme hl. město Honolulu i nechvalně proslulý přístav Pearl Harbor. Na závěr zájezdu se ještě podíváme do jednoho ze slavných měst na západním pobřeží USA. 1. - 2. den: letecký přesun na ostrov OAHU (Ostrov setkání). Naše první kroky zamíří na slavnou havajskou pláž WAIKIKI. Ochutnáme tradiční koktejly a ve stínu palem si vychutnáme pravou havajskou atmosféru. Samozřejmostí je azurová barva vody, jemná písečná pláž i moderní výstavba za hranicí pláže, která je neoddělitelným prvkem tohoto proslulého místa. Případně ještě prohlídka centra HONOLULU. 3. den: snídaně, dopoledne si vychutnáme celé západní pobřeží včetně metropole HONOLULU, proslulých městských pláží i ikonického majáku prohlédneme z majestátního vrcholu DIMOND HEAD s panoramatickými 360° výhledy. Na vrchol vede uměle vytvořený chodník, tudíž tuto procházku i díky dostatku času zvládne každý a výsledkem jsou nezapomenutelné výhledy na hlavní havajský ostrov. Odpoledne se vydáme do místní džungle. Čeká nás například nenáročná procházka okouzlující uprostřed zvrásněných ostrých hřebenů či kártký výstup k vodopádům MANOA FALLS. Pozdní odpoledne bude patřit prohlídce hlavního města HONOLULU včetně ikonické věže ALOHA TOWER. Uvidíme také královský palác nebo čínskou čtvrť. 4. den: snídaně, celodenní koupání na jedněch z nekrásnějších pláží světa KAILUA BEACH či sousední LANIKAI BEACH. Fascinující „bílé“ pláže v ostrém kontrastu s tyrkysově zbarveným oceánem okouzlí každého z Vás! Cestou se zastavíme na vyhlídce PALI LOOKOUT, která nabízí spektakulární výhledy na strmé a zvrásněné pohoří, které je s Havají neodmyslitelně spjato. Pro zájemce asi hodinová turistika na vyhlídkový vrchol PILLBOX. Po zbytek dne odpočinek na plážích. 5. den: po snídani navštívíme přístav PEARL HARBOR s památníkem legendární USS ARIZONA. Faktultativně možnost návštěvy ponorky USS Bowfin či lodi Misouri. V rámci památníku uvidíme nejrůznější připomínky napadení USA Japonskem v roce 1941. Odpoledne se vydáme na opuštěnou severní část ostrova k posvátné jeskyni Havajanů KANEANA CAVE. Relaxovat dnes budeme na plážích MAKUA BEACH. Alternativně Vám průvodce nabídne procházku po pobřežních útesech nedaleko nejzápadnějšího bodu ostrova. 6. den: snídaně, nejprve nás čeká vyhlídka MAKAPUU LOOKOUT s neopakovatelnými pohledy na pobřeží a vyhlídka HAPONA BLOW HOLE, odkud lze pozorovat záhadně tryskající vodu oceánu ze skal na pobřeží. V poledne již budeme odpočívat v přírodní rezervaci HANAUMA BAY – překrásná pláž přímo vyzývá ke koupání a především šnorchlování, zdejší nádherné korály s množstvím tropických ryb a s želvami patří k nejpopulárnějším zastávkám na ostrově Oahu. Zájemci mohou část odpoledne strávit i procházkou ke hraně kráteru KOKO, který se nachází jen pár minut chůze od zálivu. 7. den: snídaně, na závěr putování po OAHU nás čeká okružní výlet kolem severní části ostrova s mnoha zajímavými zastávkami. Ráno navštívíme původní ANANASOVÉ PLANTÁŽE firmy Dole a násled-

40

Pohoda v exotice

ně se přesuneme k rozbouřeným vodám severního pobřeží zvaného NORTHSHORE. Až 15metrové vlny (v závislosti na ročním období) lákají mnoho surfařů, jejichž umění budeme cestou pozorovat. V klidnějších vodách bočních zálivů pak s trochou štěstí uvidíme i želvy. Na oběd se zastavíme v POLYNÉSKÉM CENTRU a následně nás již čeká prohlídka unikátního JAPONSKÉHO CHRÁMU. Odpoledne si můžeme znovu vychutnat nejkrásnější pláže ostrova, například WAIMANALO, LANIKAI či KAILUA BEACH. 8. den: snídaně, ráno poslední možnost vykoupat se na legendární WAIKIKI. Transfer na letiště, přelet na největší ostrov BIG ISLAND (HAWAI’I) do města KAILUA-KONA. Transfer na ubytování ve městě HILO. V závislosti na aktuálních podmínkách a letovém řádu případně odpočinek v městském parku v Hilu na pobřeží nebo koupání na místní pláži. 9. den: snídaně, celodenní výlet do NP HAWAI´I VOLCANOES, pozorování nejmladší a stále aktivní sopky MAUNA LOA/KILAUEA, lávové jezero kráteru HALEMAUMAU - aktuálně došlo k obnovení činnosti vulkánu, kterou je možné pozorovat. Dle aktuálních bezpečnostních opatření návštěva lávová jeskyně THURSTON LAVA TUBE, průjezd lávovou silnicí CHAIN OF CRATERS ROAD. Aktuálně není možné pohybovat se mezi tekoucí lávou. Erupce však probíhá uvnitř kráteru! Z tohoto důvodu bude večer do programu zařazeno večerní/noční pozorování tryskající lávy a erupcí nad kráterem HALEMAUMAU. Pozdější návrat na ubytování. 10. den: snídaně, výlet po východním pobřeží ostrova s havajskými vodopády. Krátkou vycházkou se dostaneme před vodopád AKAKA FALLS. Následně se podíváme i k duhovým vodopádům RAINBOW FALLS a vychutnáme si výhledy na kaskádové UMAUMA FALLS. Po průjezdu WILD SCENIC WAY nás čeká přesun na jednu z nejkrásnějších vyhlídek ostrovů – WAIPIO VALEY LOOKOUT. Návrat na ubytování. Večer možnost procházky městem. 11. den: snídaně, dopoledne výjezd na posvátnou horu Havajanů, nejvyšší horu Havaje MAUNA KEA (4 207 m), jenž je zároveň (z hlediska absolutní výšky přes 10 000 m) považována za největší horu planety. Klikatou silnicí se dostaneme do výšky 2 800 m, odkud je možné pokračovat pohádkově zbarvenou krajinou pěšky po

Mauna Kea

BIG ISLAND

Hilo

NP Hawai Volcanoes

Kalae

několika krátkých stezkách s výhledy na celý ostrov. Fakultativně lze (dle aktuální sněhové pokrývky, která dosahuje i několika metrů) zajistit jeepy, které nás dopraví až na samotný vrchol posetý observatořemi. Odpoledne se pak vrátíme do tropického oblasti na pobřeží, kde si na stejnojmenné pláži MAUNA KEA BEACH či v HAPUNA BEACH STATE PARK zaplaveme a odpočineme. 12. den: snídaně, vystěhování z pokojů. Vydáme se na poslední objevování ostrova. Zastavíme na nejjižnějším bodě USA KA LAE na jihozápadním cípu ostrova. Dále nás čeká návštěva zátoky JAMESE COOKA a pozorování želv na místní černé pláži. Čekájí nás už jen velmi jednoduché procházky. Krátká návštěva městečka KAILUA KONA s možností pořízení suvenýrů a posledního koupání v Pacifiku. Odlet z Havaje na pevninskou část USA. 13. den: prohlídka města v tranzitní oblasti (dle letového řádu např. LOS ANGELES či SAN FRANCISCO). Tranzitní ubytování. 14. den: snídaně, transfer na letiště, odlet do ČR. 15. den: návrat do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

1. 9. - 15. 9.

23haw01885

99 990

Cena zahrnuje: letenka Praha-Honolulu a Kona-Praha a přelet Honolulu-Kona vč. let. tax a poplatků v max. výši 30 000 Kč, doprava pronajatými minivany na obou ostrovech, přejezdy místní dopravou, poplatky za vjezd minivanů do NP, 11-12x nocleh ve 2lůžkových pokojích v hotelu (v závislosti na letovém řádu), 12x kontinentální (jednoduchá) americká snídaně, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupy do objektů, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj v apartmánu 10 000 Kč, registrace ESTA ke vstupu do USA za 650 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 500 Kč, do 85 000 Kč za 2 250 Kč. Nástupní místo: Praha.


Je-li vaše povaha dobrodružnějšího ražení a rádi poznáte přírodní a kulturní krásy země, přívětivý lid a ochutnávání exotických kulinářských chutí je pro vás výzvou, tak kategorie Poznávacích zájezdů v exotice je to pravé pro vás. Tyto zájezdy patří mezi nejoblíbenější zájezdy naší CK.

Nepřehlédněte!

on-line přihlášení

Ubytování je zajištěno nejčastěji v hotelech nebo penzionech se snídaní, abyste mohli poznat i gurmánskou stránku dané destinace.

P O Z N ÁVA C Í

ZÁJEZDY DLE ZEMÍ > > > > > > > > > > > > >

Aljaška • 89 Arménie • 72-73 Bahrajn • 49 Bali • 66-67 Bolívie • 77 Borneo • 61 Egypt • 44-45 Filipíny • 69 Gruzie • 71, 73 Guatemala • 80 Honduras • 80 Chile • 77 Indie • 53

> > > > > > > > > > > > > >

Indonésie • 66-68 Izrael • 47 Japonsko • 64 Jordánsko • 46 Kanada • 81-82 Kambodža • 56, 66 Kolumbie • 75 Kostarika • 78-79 Kuba • 74 Kuvajt • 49 Laos • 56-57 Madagaskar • 42 Malajsie • 60-63 Maroko • 50

Kliknutím na kód v tabulce zájezdu zobrazíte detailní popis zájezdu na webové stránce www.poznani.cz s možností on-line přihlášení.

> > > > > > > > > > > > > >

Mexiko • 80 Mongolsko • 70 Nepál • 51-53 Nikaragua • 79 Panama • 79 Peru • 76-77 Saudská Arábie • 48-49 Srí Lanka • 54-55 Sulawesi • 68 Tibet • 52 Thajsko • 57-60 Uganda • 43 USA • 82-93 Vietnam • 57, 65

Nakupte Vaši dovolenou včas a získáte First Minute slevu.

FIRST MINUTE SLEVA!

• 4 % za přihlášení více než 6 měsíců před začátkem zájezdu • 2 % za přihlášení 6-4 měsíce před začátkem zájezdu Naši věrní klienti u nás nakupují dovolenou ještě výhodněji: • 5 % za přihlášení více než 6 měsíců před začátkem zájezdu • 3 % za přihlášení 6-4 měsíce před začátkem zájezdu • 2 % bez ohledu na datum přihlášení Podmínkou je úhrada zálohy 30 %, popř. ve výši ceny letenky (podle toho, co je vyšší), a to do 7 dní od vytvoření rezervace.

Vysvětlivky k mapám: pozemní doprava ------------- lodní doprava ................... letecká doprava --------

Tyto zájezdy nabízí velmi aktivní seznámení s navštívenou zemí a jejími obyvateli, a to za doprovodu odborných průvodců.


MADAGASKAR Severní Madagaskar Osmý světadíl a ostrov vůní Nosy Bé • Světoznámé Tsingy Rouges • Šnorchlování na neobydlených ostrůvcích • Království lemurů • Odpočinek ve stínu baobabů Tento zájezd je určen především milovníkům exotiky, kteří chtějí poznat jedinečný svět čtvrtého největšího ostrova světa. Vše, čím je Madagaskar výjimečný, poznáme na relativně malém kousku ostrova. Budeme pozorovat několik druhů lemurů a fosu. Odpočineme si ve stínu pod baobaby. Navštívíme krasové podzemí s hroby domorodých náčelníků, kde žijí i jeskynní krokodýlové. Vylezeme si na velice ostré špičky skalních věží - tsingů. Budeme se prodírat deštným pralesem na úbočích vyhaslých sopek ke kráterovým jezerům a vodopádům. A samozřejmě se i do sytosti vykoupeme v křišťálově čistém moři. 1. den: odlet z Prahy či Vídně. 2. den: přílet na ANTANANARIVA, dle letového řádu nocleh v hlavním městě a ranní přelet do ANTSIRANANA nebo přímo přelet a nocleh již v ANTSIRANANA. 3. den: odpočinkový den, odpočinek na pláži a první seznámení se severní částí ostrova Madagaskar, večeře. 4. den: snídaně, brzy ráno odjezd na unikátní oranžové skalní útvary TSINGY ROUGES vzniklé vodní erozí. Návštěva NP MONTAGNE D’AMBRE porostlého horským deštným pralesem. S místním průvodcem se vydáme k vodopádu ANTANKARANA a cestou budeme pozorovat lemury, gekony a také brokésie - nejmenší chameleony na světě. Zpátky na ubytování, večeře. 5. den: snídaně, fakultativně možnost individuálního pěšího výletu k opuštěným plážím s bílým pískem v romantických zátokách. Odpočinek ve stínu baobabů. Prohlídka města DIEGO SUAREZ, což je původní název města Antsiranana (tržnice, přístav atd.), večeře. 6. den: snídaně, poté pronajatou lodí pojedeme na celodenní výlet na neobydlené ostrůvky uprostřed mělkého tyrkysového moře LA MER D’EMERAUDE s koupáním, piknikem na pláži a individuálně možností šnorchlování. Zpátky se opět vrátíme na naše ubytování v blízkosti pláže, večeře. 7. den: snídaně, přejezd do NP ANKARANA, pěší výlet k vápencovým skalním útvarům tsingy, ostrým jako nůž. NP nabízí pozorování unikátní fauny a flóry, zejména lemurů. Navštívíme i skalní soutěsku a první baobaby, a pokud zbyde čas, tak pojedeme fakultativně na večerní safari. Nocleh v blízkosti NP v místním jednoduchém ubytování. Večeře. 8. den: snídaně, celodenní výlet za krásami rezervace ANKARANA. S místním průvodcem navštívíme podzemí krasových jeskyní s posvátnými hroby náčelníků místního kmene, a možná dojdeme až k zelenému jezeru LAC VERT. Dojde i na suchý opadavý prales s baobaby, pozorování lemurů a možná i fos. Zpět na ubytování a večeře. 9. den: snídaně, přejezd do přístavu a trajektem na krásný plážový ostrov NOSY BE, kde se ubytujeme, večeře. 10. den: snídaně, odpočinkový den, koupání v moři, návštěva výrobny třtinového rumu nebo místního parfému ylang ylang - poznáme, proč se ostrůvku Nosy Be říká Île Parfumée (Ostrov vůní). Fakultativně možnost výletu do blízkého okolí - rybářská vesnice AMBATOLOAKA s kráterovým jezerem na pobřeží nebo vyhlídkový sopečný vrcholek (120 m n. m.). Večeře. 11. den: snídaně, celodenní výlet lodí na ostrůvky NOSY KOMBA a NOSY TANIKELY (unikátní rezervace s pozorováním lemurů černých a chameleonů), piknik na pobřeží, pohodová plážová idyla, koupání v průzračně čisté vodě, šnorchlování mezi korály na opuštěném vulkanickém ostrůvku, večeře. 12. den: odlet zpět nebo dle letového řádu ještě nocleh v ANTANANARIVU. 13. den: přílet domů.

42

Poznávací zájezdy v exotice

Datum

Kód

Cena v Kč

12. 10. - 24. 10.

23mar01972

85 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka a vnitrostátní přelety včetně let. tax a poplatků v max. výši 27 000 Kč, transfery z/na letiště a do přístavu, 10x - 11x ubytování s polopenzí (dle letového řádu), výlety dle programu, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, fakultativní programy, bakšišné, vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ Příplatky: 1lůžkový pokoj 15 000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 300 Kč, do 85 000 Kč za 2 050 Kč. Nástupní místa: Praha nebo Vídeň.

La Mer D‘Emeraude Antsiranana Nosy Be

Tsingy Rouge NP MONTAGE D‘AMBRE

NP ANKARANA

MADAGASKAR Antananarivo


UGANDA Dobrodružná výprava nejen k horským gorilám • Výjimečná šance setkat se s horskými gorilami bez davů • V ceně dva treky ke gorilám a šimpanzům, safari v jeepech i na lodích NP QUEEN • Komfortní autentické ubytování ELIZABETH NP BWINDI s plnou penzí Spatřili jste na svých cestách již mnoho zvířat a přírodních krás a jen tak něco Vás již neohromí? Pak pro vás máme skutečnou lahůdku. Strávíte několik chvil v bezprostřední blízkosti horských goril, ke kterým podnikneme dobrodružnou výpravu v jejímž cíli se Vás s trochou štěstí gorily i dotknou! To vše navíc nyní s mimořádnou šancí být ve stále více exponovaných místech s minimem ostatních turistů. Pro unikátnost tohoto zájezdu jej navíc organizujeme pouze pro 6-7 klientů! Celé putování Ugandou však nabízí i mnohem víc. Další pěší výpravu k šimpanzům, safari v jeepech i na lodích s pozorováním hrochů, lvů či slonů. Projdeme se i v ugandské metropoli, a to vše s komfortním autentickým zázemím a plnou penzí. Všechny poplatky včetně finančně velmi vysokých povolení na trek ke gorilám jsou již v ceně! Buďte mezi šesti klienty, kteří se budou moci zúčastnit tohoto životního zážitku! Provází J. Ježek a V. Lemberk. 1. - 2. den: odlet z ČR do hl. města Ugandy - KAMPALA. Transfer na hotel, odpoledne nenáročná prohlídka metropole Ugandy, s návštěvou nejznámějších pamětihodností města. V případě příletu v brzkých hodinách bude zajištěno ranní nastěhování na ubytování. Nocleh. 3. den: snídaně, přejezd do oblasti NÁRODNÍHO PARKU KIBALE FOREST. Seznámení se s itinerářem safari a zásadami na trecích k šimpanzům a gorilám. Pozdě odpoledne si vychutnáme atmosféru uprostřed opuštěné přírody. Večeře. Po následujících 6 dní je zajištěna strava formou bohaté plné penze a ubytování v komfortních dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. 4. den: snídaně, o první nezapomenutelný zážitek se postará první ze dvou treků, jehož cílem bude spatřit zblízka vzácné ŠIMPANZE. Těchto primátů, jejichž DNA se z 98 % shoduje s člověkem, je zde na 1 500. Jedná se tedy o jednu z největších populací šimpanzů na světě, a tedy snad nejvhodnější místo k jejich pozorování v divoké přírodě. Po obědě se přesuneme do NÁRODNÍHO PARKU KRÁLOVNY ALŽBĚTY. Objevování tohoto parku zahájíme příjemnou plavbou po kanálech řeky KAZINGA. Těšit se můžete na SLONY, BŮVOLY a další exotická zvířata. Čas jistě zbude i na krátkou relaxaci v bazénu, který je součástí autentického safari resortu. Večeře. 5. den: snídaně, několik hodin strávíme na pravém africkém SAFARI. Kromě již zmíněných SLONŮ se zde nachází i velké množství HROCHŮ a jinde vzácných LVŮ. S trochou štěstí zahlédneme i LEVHARTA. Po pozdním obědě následuje přejezd do horské oblasti NÁRODNÍHO PARKU BWINDI, nedaleko hranice s Kongem a Rwandou. Ubytujeme se opět v autentickém komfortním resortu, večeře. 6. den: snídaně, připravte se na životní zážitek! Pěšky vyrážíme na dobrodružnou výpravu k HORSKÝM GORILÁM! K těmto respekt budícím primátům budeme putovat 3-9 hodin v závislosti na místě, kde se tyto divoce žijící gorily budou nacházet. Setkání s gorilami na pár metrů je často umocněno nejen celkovou atmosférou, ale i tím, že přítulné gorily se sami přiblíží a zvídavě se lidí dotýkají. Se zkušenými místními rangery se jedná o zcela bezpečnou a naprosto mimořádnou chvíli! Setkání s gorilami nelze garantovat, ale díky zkušenosti místních je téměř zaručené. Po návratu budeme vstřebávat zážitky při odpočinku na ubytování u jezera BUNYONYI LAKE. Večeře (oběd formou balíčku). Poznámka: trek je v závislosti na poloze goril veden náročnějším horským terénem. Základní fyzická zdatnost a kvalitní obuv je nezbytná. Náročnost této pěší výpravy nelze předem garantovat. 7. den: snídaně, odpočinkový den, ve kterém nás čeká pouze přesun k dalšímu jezeru do národního parku MBURO LAKE. Oběd.

UGANDA NP KIBALE Kampala NP MBURO LAKE

Pro zájemce nenáročná procházka s dalšími nádhernými výhledy, relaxace, individuální volno. Tento den je rovněž plánován jako rezervní a může být využit pro případný druhý pokus na trek s cílem spatřit horské gorily (v takovém případě je i povolení k náhradnímu treku včetně „pobytu“ u goril v ceně zájezdu). Večeře. 8. den: snídaně, dopoledne strávíme na druhém SAFARI v jeepech a dle aktuálních podmínek (!) i na unikátním PĚŠÍM SAFARI. Tentokrát se můžete těšit na ŽIRAFY, ZEBRY, HYENY či BŮVOLY. Po obědě si krátce odpočineme a později nás čeká závěrečná PLAVBA, na které budeme moci pozorovat krom jiného zejména HROCHY. Návrat na ubytování, večeře. 9. den: snídaně, návrat do metropole KAMPALA. Transfer na letiště, odlet do ČR. 10. den: přílet do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

11. 2. - 20. 2.

23uga02239

97 990

10. 6. - 19. 6.

23uga02121

97 990

20. 6. - 29. 6.

23uga02222

97 990

Cena zahrnuje: letenka vč. let. tax a poplatků v max. výši 18 000 Kč, transfer z/na letiště, 7-8x nocleh (v závislosti na letovém řádu), 6x plná penze, 1x snídaně, výlety včetně vstupů a povolení na safari a lodní výlety dle programu, povolení k treku k horským gorilám a k šimpanzům, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: vízum cca 50 USD, spropitné (dobrovolné) a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj na vyžádání, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 000 Kč nebo do 85 000 Kč za 1 750 Kč. Nástupní místo: Praha.

Poznávací zájezdy v exotice

43


EGYPT Od pyramid až k Abú Simbel

Káhira Gíza Sakkára Nil

• Pohodlný přelet z Káhiry do Asuánu v ceně EGYPT Luxor • Poznávání památek i koupání Abu Simbel Asuán v křišťálovém moři • Plavba na feluce na ostrov Elefantina

44

Poznávací zájezdy v exotice

zrekonstruované a krásně nasvětlené aleje sfing mezi LUXOREM a KARNAKEM, ubytování na hotelu a večeře. 7. den: dnešní den věnujeme prohlídce CHRÁMU V KARNAKU. Chrám byl centrem Amonova kultu a jedná se o nejrozsáhlejší chrámový komplex v Egyptě. Při vstupu do chrámu budete obdivovat alej sfing, která již od starověkých dob doprovází všechny návštěvníky přicházející do chrámu. Zároveň vás ohromí rozlehlost a monumentalita celého chrámu, ve Sloupové síni se budete procházet kolem 134 kolosálních sloupů dosahujících výšky 23 m. Po prohlídce budeme pokračovat autobusem po východním břehu řeky NIL až k LUXORSKÉMU CHRÁMU. V dávných dobách byly oba chrámy, jak Luxorský, tak chrám v Karnaku, propojeny 3 km dlouhou alejí sfing - nyní nově zrestaurovanou. Z pozdějších dob se přímo v Luxorském chrámu dochovala stavba mešity ABÚ EL-HAGGAG. 8. den: dnes nás čeká poznávání ZÁPADNÍHO BŘEHU NILU, kde se nachází pás nekropolí s hrobkami panovníků a s jejich zádušními chrámy. Nejdříve navštívíme ÚDOLÍ KRÁLŮ, které sloužilo jako pohřebiště faraonů a dalších mocných mužů Egypta. Vybrané hrobky si projdeme a budeme obdivovat ještě stále zachovalé živé barvy vnitřní výzdoby hrobek. Do dnešních dnů zde bylo archeology objeveno 62 skalních hrobů. Na západním břehu nemůžeme vynechat ani ZÁDUŠNÍ CHRÁM KRÁLOVNY HATŠEPSUT, která se jako jedna z mále žen stala panovnicí Egypta. Chrám je uzavřen mezi okolní skály, do kterých je i částečně zapuštěn. Poté se zastavíme u MEMNONOVÝCH KOLOSŮ, dvou sedících soch, které zpodobňují panovníka Amenhotepa III. Nocleh v Luxoru. 9. den: po snídani se již vydáme na cestu naším minibusem směrem do známého turistického letoviska MARSA ALAM. Zdejší moře je jedno z nejkrásnějších a nejčistších v Egyptě a u velké části pobřeží se dá šnorchlovat. Ubytujeme se v 5* hotelu s all inclusive, kde zůstaneme až do odletu domů. 10. den: volný den, fakultativně výlet za delfíny a šnorchlováním (např. zátoka SATAYA atd.). 11. den: odpočinek na hotelové pláži, šnorchlování u hotelu a relaxace v luxusním zázemí našeho hotelu s bohatým all inclusive. 12. den: odlet dle letového řádu z Egypta do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

21. 4. - 2. 5.

23eka02110

52 990

7. 10. - 18. 10.

23eka02111

52 990

é Rudoře m

Země ležící na životadárné řece Nil, země faraonů a pyramid či místo, kde vznikla nejstarší starověká civilizace ve Středomoří, to vše je Egypt. Místní historie a architektura je opředena tajemstvím a mystikou, dodnes pyramidy fascinují a podněcují k různým teoriím o jejich stavbě a významu. Během našeho okruhu navštívíme nejvýznamnější archeologické lokality nilského údolí, které bylo svědkem tisíciletého vývoje egyptské civilizace a jejího úpadku. Projdeme se pulzujícím hlavním městem Káhirou a díky leteckému přesunu do Asuánu ušetříme čas, který bychom jinak strávili dlouhou cestou autobusem. Okruh zakončíme v oblíbeném letovisku Marsa Alam, kde se budete moci osvěžit v průzračně čistém moři a objevit místní bohatý podmořský život. Na místě vás bude během okruhu doprovázet česky mluvící průvodce a ubytováni budeme během okruhu v kvalitních 4* hotelech s polopenzí, u moře v 5* hotelu s all inclusive. 1.den: Odlet z ČR s přestupem do hlavního města Egypta - KÁHIRY. Transfer na ubytování, večeře. 2. den: po snídani se vypravíme za poznáním nejznámějších památek starověkého Egypta, na GÍZSKOU NEKROPOLI. Obdivovat budeme nejen pověstmi opředenou SFINGU, ale také pyramidové komplexy tří velkých faraonů Egypta - CHUFUOVA, RÁCHEFOVA A MENKAUEROVA PYRAMIDA. Tato lokalita byla zařazena mezi Sedm divů světa a již od dávných dob udivuje a ohromuje turisty z celého světa. Po prohlídce se přesuneme jižně po PYRAMIDOVÝCH POLÍCH do archeologické lokality SAKKÁRA, která je na dohled od české egyptologické koncese v Abúsíru. Klenotem Sakkáry je STUPŇOVITÁ DŽOSEROVA PYRAMIDA, která byla první hrobkou tohoto pyramidového typu v Egyptě a jejím architektem byl slavný Imhotep. Transfer zpět na hotel v Káhiře, večeře. 3. den: dopoledne se ještě projedeme naším autobusem po hlavním městě a vynechat nemůžeme návštěvu krásného EGYPTSKÉHO MUZEA V KÁHIŘE, které ukrývá tisíce artefaktů z doby starověkého Egypta, obdivovat budeme kolosální sochy, keramické výrobky i šperky. V odpoledních hodinách přejedeme na letiště a odletíme z Káhiry do ASUÁNU. 4. den: po snídani se vydáme za poznáním města ASUÁN a jeho okolí. Vynechat nemůžeme ASUÁNSKOU PŘEHRADU nebo CHRÁM PHILAE zasvěcený bohyni Eset. Neopakovatelným zážitkem je i PLAVBA NA FELUCE, tedy místní plachetnici, kterou se vydáme z Asuánu na ostrov ELEFANTINA. Nocleh v Asuánu. 5. den: brzy ráno vyrazíme za poznáním dalšího z klenotů starověkého Egypta na území historické NÚBIE - ABÚ SIMBEL. V místní archeologické lokalitě se nachází dva skalní chrámy zapsané na seznam UNESCO - větší z chrámů byl vystavěn pro významného panovníka RAMESSE II. a při vstupu do chrámu vás budou pozorně sledovat pohledy čtyř sedících soch právě tohoto faraona. Vedle hlavního chrámu si prohlédneme menší skalní chrám věnovaný manželce panovníka, královně NEFERTARI. Oba chrámy museli být při stavbě Asuánské přehrady přesunuty ze svého původního místa o 65 m výše, pokud by se tak nestalo, chrámy by byly zatopeny a navždy ztraceny. Po prohlídce této lokality přejedeme zpět do Asuánu. Večeře, nocleh. 6. den: po snídani nás čeká přejezd minibusem do LUXORU. Abychom den nestrávili pouze přesunem, zastavíme se i na dvou významných archeologických lokalitách. Jako první zastavíme u chrámu KOM OMBO, který byl zasvěcen bohům Sobekovi a Horovi. Chrám je postaven u břehů Nilu v místech, kde se v dávných dobách shromažďovali krokodýli. Další zastávka bude u krásného chrámu v EDFU, který je jeden z nejzachovalejších v Egyptě. V odpoledních hodinách příjezd do Luxoru. V podvečer prohlídka nově

Marsa Alam Wadi el Gemal

Cena zahrnuje: letenka Praha-Káhira a Marsa Alam/Hurghada-Praha vč. let. tax a poplatků v max. výši 12 000 Kč, místní přelet Káhira-Asuán, 8x ubytování v 4* hotelu s polopenzí během okruhu, 3x ubytování v oblasti Marsa Alam v 5* s all inclusive, doprava a výlety pronajatým minivanem/autobusem dle programu, vstupy dle programu (cca 200 USD), informační materiály, česky mluvící vedoucí zájezdu (na klienty může čekat v Egyptě). Cena nezahrnuje: vízum cca 25 USD, ostatní stravu, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: jednolůžkový pokoj 8 000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 840 Kč, do 85 000 Kč za 1 590 Kč. Nástupní místo: Praha.


EGYPT Od oázy Síwa až na Mojžíšovu horu

Alexandria

Oáza Siwa

• Města Alexandria a Káhira • Výstup na Mojžíšovu horu a návštěva kláštera Sv. Kateřiny • Koupání a šnorchlování v oblasti Sharm el Sheikh Egypt nejsou jen staroegyptské památky, ale také pouštní oázy, berberská kultura a horské masivy. Během našeho okruhu vám zprostředkujeme právě tyto nepoznané krásy země, které vás okouzlí svou malebností a zároveň historickou i biblickou významností. Lidmi zapomenutá oáza Síwa je ukryta hluboko v Libyjské poušti a díky tomu zde okusíte klid od divokého shonu egyptských měst. Zároveň má místní horký písek a sirné prameny blahodárný léčebný účinek na kožní a revmatické obtíže a oáza se tak využívá i pro lázeňské účely. Kromě koupání v jezírkách a prohlídce pamětihodností oázy si vyjedeme do pouště na duny, kde zažijeme romantický západ slunce. Celý zájezd zakončíme koupáním na Sinajském poloostrově v oblasti Sharm el Sheikh, který je proslulý svou průzračně čistou vodou a bohatým podmořským životem. V této lokalitě by byla zároveň škoda nevystoupat na biblickou Mojžíšovu horu, kde údajně Mojžíš obdržel od Boha desatero přikázání. 1. den: Odlet z ČR s přestupem do hlavního města Egypta - KÁHIRY. Transfer na ubytování. 2. den: jsou památky, které lze navštívit i několikrát za život, a tak nemůžeme v KÁHIŘE minout ty nejkrásnější pamětihodnosti starověkého Egypta - GÍZSKOU NEKROPOLI. Projdeme se nejen kolem pověstmi opředené SFINGY, ale také po pyramidových komplexech tří velkých faraonů Egypta - CHUFUOVA, RÁCHEFOV A MENKAUEROVA PYRAMIDA. Tato lokalita byla zařazena mezi Sedm divů světa a již od dávných dob udivuje a ohromuje turisty z celého světa. Po prohlídce se přesuneme do EGYPTSKÉHO MUZEA V KÁHIŘE, které ukrývá tisíce artefaktů z doby starověkého Egypta, obdivovat můžeme kolosální sochy, keramické výrobky i šperky. Večeřet budeme při 2hodinové projížďce lodí po řece Nil, kde nás během plavby zabaví tanečnice břišních tanců a mystičtí dervišové. Následně nás čeká přesun na hotel v Káhiře. 3. den: po snídani odjezd k břehům Středozemního moře do ALEXANDRIE, která bývala jedním z nejdůležitějších přístavů a své jméno získala po slavném vládci Alexandru Velikém. Navštívíme pevnost z 15.století QAITBAY či největší a nejslavnější knihovnu starověku ALEXANDRIJSKOU KNIHOVNU. Nevynecháme ani krásnou mešitu ABÚ EL-ABBÁSE MURSÍHO. Zvláštní kouzlo má město během večerních hodin a tento zážitek si nenecháme uniknout ani my. Po setmění vyrazíme na místní market a pobřežní promenádu. Nocleh a večeře v Alexandrii. 4. den: dnes se přesuneme do hloubi pouště směrem OÁZA SÍWA. Nejprve se vydáme autobusem 2h podél Středozemního moře do oblasti ALAMEIN, kde navštívíme muzeum a památník 2.světové války. Po prohlídce nás čeká ještě 300 km naším autobusem do OÁZY SÍWA, kterou obývají převážně berbeři a tak zde máte unikátní možnost poznat „jiný“ Egypt. Ubytování, večeře a nocleh na hotelu. 5. den: Od rána si plnými doušky užijeme pohodu v této méně navštěvované oblasti Egypta uprostřed Libyjské pouště. OÁZA SÍWA nabízí mnoho památek a my rozhodně nevynecháme HORU MRTVÝCH - GEBEL AL MAWTA, jedná se o pahorek, do kterého byly vytesány hrobky již za dob starověkého Egypta. Poté se přesuneme do CHRÁMU BOHA AMONA a do největší zajímavosti oblasti PEVNOST SHALI. Tato pevnost byla lidmi téměř opuštěna a vy si můžete užít procházku mezi organicky tvarovanými obvodovými zdmi budov, jejichž střechy se časem propadly, ale o to starobylejší atmosféra na vás z pevnosti dýchne. Odpoledne se ještě musíme zastavit u HORY DAKROUR, kde se osoby trpící revmatickým onemocněním mohou naložit do lázně z horkého písku, která jejich problémům uleví.

6. den: OÁZA SÍWA leží 12 metrů pod hladinou moře a tedy i zde naleznete solná jezera podobná Mrtvému moři. My budeme mít možnost se v nich vykoupat, stejně tak jako v KLEOPATŘINĚ LÁZNI, ve které se údajně tato panovnice skutečně koupala. Odpoledne fakultativně vyrazíme na projížďku auty 4x4 do pouště, kde je možné se vykoupat v jezírkách BIR WAHED či horkých pramenech. Vyrazíme za dobrodružstvím na písečné duny, vyzkoušet můžete jízdu po písečných dunách na sandboardu a zůstaneme zde až na romantický západ slunce. Nezapomeňte si něco teplejšího na sebe, poté co se slunce schová za obzor, může vás v poušti překvapit nižší teplota vzduchu. 7. den: poslední nákupy na marketu v Síwě, po které se již vydáme na cestu zpět do KÁHIRY. Po příjezdu se přesuneme místní leteckou linkou na Sinaj do oblasti SHARM EL SHEIKH, která je vyhlášená svým průzračně čistým mořem a korálovým podložím. Transfer na hotel, strava all inclusive a nocleh. 8. den: odpočinek na hotelové pláži, šnorchlování u hotelu a relaxace v luxusním zázemí našeho hotelu s bohatým all inclusive. 9. den: v brzkých ranních hodinách se vydáme do vnitrozemí Sinajského poloostrova, kde leží důležité biblické místo MOJŽÍŠOVA HORA (2 285 m n. m.). Na její vrchol vystoupáme ještě za tmy tak, abychom nepřišli o neopakovatelný východ slunce. Pokud se na výstup necítíte, můžeme si ho částečně usnadnit na hřbetu velblouda. Po turistické vsuvce si od chození odpočineme při návštěvě místa, odkud dle Bible promluvil Bůh z hořícího keře na Mojžíše – ano, řeč je o KLÁŠTERU SV. KATEŘINY, původem již ze čtvrtého století. Návrat na hotel. 10. den: po náročnějším dni si zasloužíme volno na pláži hotelu. V podvečer by však byla chyba nenavštívit centrum SHARM EL SHEIKHU, kde prozkoumáme oslňující MEŠITU AL-SAHÁBA, v níž se prolíná celá směsice architektonických stylů, proslulé náměstí SOHO s jeho Tančící fontánou, Starý trh i úžasnou koptskou katedrálu. Po prohlídce je tu pro zájemce možnost posezení u vodní dýmky v populární místní kavárně. Návrat na hotel a nocleh. 11. den: odlet dle letového řádu z Egypta do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

4. 5. - 14. 5.

23smh02888

51 490

Káhira Mojžíšova hora

EGYPT

Sharm El Sheikh

Cena zahrnuje: letenka Praha-Káhira a Sharm el Sheikh-Praha vč. let. tax a poplatků v max. výši 12 000 Kč, přelet Káhira-Sharm el Sheikh vč. let. tax a poplatků, 3x ubytování v 4* hotelu se snídaní během okruhu, 3x ubytování typu lodge v oáze Síwa, 5x večeře, 4x ubytování v oblasti Sharm el Sheikh v 5* s all inclusive, vstupy, doprava a výlety pronajatým minivanem/autobusem dle programu, informační materiály, česky mluvící vedoucí zájezdu. Cena nezahrnuje: vízum cca 25 USD, ostatní strava, bakšišné cca 40 USD a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 7 000 Kč, pojištění léčeb. výloh vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 770 Kč, do 85 000 Kč za 1 520 Kč. Nástupní místo: Praha.

Poznávací zájezdy v exotice

45


JORDÁNSKO Jordánským královstvím s polopenzí a vstupy v ceně • Římské město tisíců sloupů Jerash • Nocleh v luxusních stanech v poušti Wadi Rum • Koupání v Mrtvém moři • Starodávné město Petra Jordánsko je jednou ze zemí Orientu, kterou navštěvují zatím spíše malé skupiny cestovatelů. Toto pouštní království přitom skrývá velké množství památek, které postupně navštívíme včetně světoznámé Petry, antického skvostu zvaného Jerash, bájného území Wadi Rum. Kromě těchto velmi známých památek poznáte i naše tajné tipy v podobě termálních skalních lázní či návštěvu restaurace v jeskyni staré již 60 milionů let. Samozřejmostí bude i koupání v Mrtvém moři, které je nejnižší odkrytým místem na zemském povrchu. Vybrali jsme pro vás ty nejlepší hotely s bohatou polopenzí a po celou dobu bude přítomen náš zkušený průvodce. 1.den: odlet z Vídně nebo Prahy do AMMÁNU, z letiště přejezd na ubytování v oblasti Madaba (2 noci). 2. den: ráno po snídani odjedeme do starobylého města JERASH, kterému se přezdívá „Město 1000 sloupů“ asi 40 kilometrů severně od Ammánu. Jedná se o největší archeologické naleziště v Jordánsku (pod záštitou UNESCA) a nejlépe zachovaný příklad římské civilizace. Město je známé starými řecko-římskými ruinami a ohlíží se za historií lidského osídlení více než 6500 let. Fontány s věžemi a branami, dlážděné kolonádové ulice, velká veřejná náměstí a lázně tvoří panoráma města a přenesou vás zpět v čase! Poté budete pokračovat do GILEADSKÝCH HOR, známých z Bible do pevnosti AJLOUN, hradu postaveného za Saladina a používaného k obraně a přenosu zpráv. Později odpoledne návrat zpět na ubytování do Madaby, večeře. 3. den: po snídani odjezd na horu NEBO. Z tohoto 840 m vysokého vrcholu prý Mojžíš viděl zaslíbenou zemi, na kterou by sám nikdy neměl vkročit. Poté budeme pokračovat do MADABY. Při stavbě kostela sv. Jiří v roce 1884 zde byla nalezena mapa, která byla vyrobena ze 2 milionů mozaikových kamenů s vyobrazením Svaté země s okolím z roku 560 n. l. Mapa se původně skládala z cca dvou miliónů kamínků a měla rozměr 25×6 metrů, dodnes se však dochovala pouze jedna třetina. Mapa zobrazuje Sinaj, řeku Jordán a Nil, Jeruzalém, Mrtvé moře i Středozemní moře. Na oběd se můžete stavit v restauraci Mrah Salameh, která byla vybudována v 60 mil. let staré jeskyni. Poté přejezd do termálů jen 30 minut od Mrtvého moře. Termály nabízí venkovní bazén a lázně umístěné přímo pod vřídelním vodopádem. Jsou obklopené horami a vodopády (včetně vodopádu Family & Ladies s teplotou 65°C) a nabízí přímý vstup do bazénu (30 - 37°C), ve kterém si můžete zaplavat. Říká se, že i Herodes Veliký se koupal v jejich léčivých vodách. Přejezd na ubytování k Mrtvému moři, večeře. 4. den: po snídani ještě chvilka relaxace v bazénu s jedinečnými a dech beroucími výhledy na velkolepou horskou krajinu. Minibusem budeme pokračovat do soutěsky WADI MUJIB, kde na vyhlídkách budeme obdivovat co vše dokáže vytvořit voda. Než dorazíme na ubytování, zastavíme se v SÍK AL-BÁRIDU (Malá Petra). Je to 400 metrů dlouhý kaňon, ústící do skalního náměstí s hrobkou, která ještě nebyla kompletně archeology prozkoumána. Po prohlídce této krásy téměř bez turistů pojedeme až k WADI MUSA (PETRA), kde se ubytujeme na 2 noci, večeře. 5. den: dnes nás čeká celodenní prohlídka starodávného města PETRA. Pískovcové město perfektně skryté mezi skalami a údolími bylo původně založeno jako pohřebiště asi v 2 stol. př. n. l. a v době největší slávy ve městě žilo asi 30 000 osob. Krásu tohoto místa v novější době objevili i filmové štáby, natáčel se zde např. Indiana Jones. Nejdříve pěšky soutěskou SÍK k ukrytému skvostu celého komplexu, který se před vámi objeví zcela nečekaně - AL-KHAZNEK neboli Pokladnici. Odtud se poté vydáme na průzkum dalších částí celého naleziště, kde navštívíme například římské divadlo, královské hrobky či obtiskové hroby. Celý areál je zapsán na seznamu UNESCO. Zpět částečně na koňském hřbetu. Večeře a nocleh. Po večeři (za poplatek) procházka při svíčkách tímto báječným skalním městem.

46

Poznávací zájezdy v exotice

Jerash Ammán Madaba

Mrtvé moře

JORDÁNSKO Wadi Musa Wadi Rum

6. den: po snídani se rozloučíme s Petrou a přejedeme jižněji do krásného údolí WADI RUM, které je též známé pod názvem „Měsíční údolí“ a do povědomí západního světa se dostalo díky Lawrencovi z Arábie. Po poušti a skalnatých horách nás provedou místní beduíni a čeká nás 2 hodinová jízda jeepem labyrintem skal. Obdivovat budeme hru barev písku a okolních skal, tajemné petroglyfy - odkazy v jazyce, kterému dnes již nikdo nerozumí či ruiny nabatejského chrámu. Pískovcové skály zde díky erozi mají fantaskní tvary, které probudí vaši představivost. Odpoledne se ubytujeme v pohodlných pouštních stanech (klimatizace, vlastní soc. zařízení) a budeme si moci užívat neopakovatelnou atmosféru noclehu v poušti s výhledem na hvězdy nejen při večeři, ale i při večerní procházce. Pozorování hvězd patří mezi nezapomenutelný zážitek. Za poplatek vyjížďka na velbloudech. 7. den: brzo ráno je téměř povinností pozorovat východ slunce, který nadchne svojí autentičností. Po snídani odjezd k MRTVÉMU MOŘI, kde bude dostatek času na relaxaci před odletem domů. Budeme ubytováni přímo u břehu tohoto „moře“ s vlastní pláží. Jedná se o bezodtokové jezero, které se nachází 422 m pod hladinou moře. Je známý svým vysokým obsahem soli, a proto má léčivé vlastnosti při respiračních a kožních onemocněních. Unikátní je také zážitek z koupání v silně slané a na minerály bohaté vodě, ve které se nemůžete utopit. Nocleh, večeře. 8. den: snídaně, transfer na letiště a odlet zpět na letiště do Vídně/ Prahy. Datum

Kód

Cena v Kč

19. 3. - 26. 3.

23jok02323

47 490

30. 4. - 7. 5.

23jok02304

47 490

9. 7. - 16. 7.

23jok02303

48 490

1. 10. - 8. 10.

23jok02324

47 490

Cena zahrnuje: letenka Vídeň nebo Praha-Ammán-Vídeň/ Praha vč. let. tax a poplatků v max. výši 6 500 Kč, transfery z a na letiště a dle programu, 6x ubytování v 3-4* hotelu, 1x v pouštních stanech s klimatizací a soc. zařízením, 7x polopenze, všechny vstupy dle programu, turistické vízum do Jordánska, pobytová taxa, místní průvodce a česky hovořící vedoucí zájezdu, informační materiály.

Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupy mimo program, fakultativní programy, bakšišné a vše, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 8 000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 800 Kč, do 85 000 Kč za 1 550 Kč. Nástupní místo: Praha nebo Vídeň dle letového řádu.


IZRAEL Křížem krážem staletími • Jeruzalém - posvátné místo křesťanů, židů i muslimů • Náboženské i přírodní památky Galilejské jezero, Mrtvé moře • Moderní Tel Aviv se zlatými plážemi Fascinující Jeruzalém, kde se na každém rohu potkávají tradice tří velkých náboženství s moderní dobou jak v uzounkých uličkách orientálního starého města, tak na pulsujících bulvárech. Vyprahlá judejská poušť začínající hned za branami Betléma a dotýkající se hladiny Mrtvého moře, na které se budete vznášet. Památky židovské, starořecké, římské, křesťanské, muslimské i křižácké, mnohdy jedna vedle druhé. Nádherná příroda kolem Galilejského jezera a na Golanských výšinách, posetých vinicemi. Koupání v moři, jezeře i teplých pramenech. Skvělé jídlo a vůně vodních dýmek v bezpočtu restaurací a kaváren. Supermoderní Tel Aviv a jeho dlouhé, zlaté pláže. To vše a mnohem více zažijete na naší cestě nenapodobitelným Izraelem, který se Vám dostane pod kůži. Provází Pavel Pšeja, se kterým zažijete i místa, kam jiné cestovní kanceláře nejezdí. 1.den: odlet z ČR. Podvečerní přílet do TEL AVIVU, krátký přesun do JERUZALÉMA, ubytování. Večer pro zájemce nahlédnutí do Starého města, návštěva večerně nasvícené ZDI NÁŘKŮ. 2. den: přejezd na OLIVETSKOU HORU, návštěva věže CHRÁMU NANEBEVZETÍ (nejlepší vyhlídka v Jeruzalémě), dále chrámu Pater Noster (kdo první najde Otčenáš v češtině?), GETSEMANSKÉ ZAHRADY a hrobu Panny Marie. Přechod do Starého města Svatoštěpánskou bránou, Via Dolorosa včetně všech zastavení Páně, Chrám Božího hrobu. V podvečer návštěva MEA ŠEARIM, čtvrti ortodoxních židů. 3. den: brzy ráno vstoupíme do Starého města, návštěva ZDI NÁŘKŮ, CHRÁMOVÉ HORY s mešitami AL-AKSÁ a SKALNÍ DÓM, dále HORA SION se sálem Poslední večeře a Chrámem věčného spánku Panny Marie. Procházka uličkami Starého města s řadou krámků, kus cesty půjdeme po hradbách, a nakonec i vyšplháme až na střechy domů a podíváme se (někdy doslova) místním až do kuchyně. Pro vytrvalé večer možnost návštěvy některého z barů v novém centru Jeruzaléma. 4. den: brzy ráno návštěva největšího jeruzalémského trhu MAHANE JEHUDA, nákupy koření a dalších orientálních specialit, poté odjezd přes ochrannou bariéru na Západní břeh do Betléma, kde navštívíme náměstí Jesliček, chrám Zrození Páně a Mléčnou jeskyni. Po poledni návštěva unikátního kláštera MAR SABA na kraji Judejské pouště, poté krátká zastávka v HERODIONU, pevnosti Heroda Velikého. Přenocování v Betlémě. 5. den: po snídani odjezd k Mrtvému moři, cestou se ale nejdříve zastavíme u impozantní starožidovské pevnosti MASADA, která je jedním ze zdrojů židovské identity. Následuje koupání v největším letovisku EIN BOKEK - opravdu si v Mrtvém moři můžete číst noviny? Cestou zpět zastávka v oáze a národním parku EIN GEDI, klenotu Mrtvého moře. Večer návrat do Betléma. 6. den: ráno odjezd směr GALILEA, cestou zastávka u řeky Jordánu na místě křtu Ježíše Krista. Cestou údolím Jordánu se při slušném počasí stavíme v reservaci GAN HAŠLOŠA s teplými prameny (celoročně 28 stupňů), kde se můžeme vykoupat. Poté vystoupáme křivolakou silničkou na polozřícený křižácký hrad BELVOIR s krásnými výhledy na Jordánské údolí, a program dne zakončíme prohlídkou římského města SCYTHOPOLIS s velkým amfiteátrem. Večer příjezd do TIBERIADY, kde přenocujeme. 7. den: po snídani odjezd na HORU BLAHOSLAVENSTVÍ a návštěva chrámu Blahoslavenství, místo slavného Kázání na hoře. Poté sjezd k jezeru do TABGHY, návštěva chrámu Heptapagon, kde Ježíš učinil zázrak s chleby a rybami, a kostela Primátu svatého Petra přímo na břehu GALILEJSKÉHO JEZERA. Poté zhlédneme trosky vesnice KAPERNAUM, kde pobýval Ježíš. Pak opustíme tradiční cesty a nahlédneme do národního parku na Arbelských útesech, odkud je nejhezčí rozhled na Galilejské jezero a na Golany. Cestou do Nazaretu ještě vyjedeme vlásenkami na horu TABOR a prohléd-

Haifa Galilejské Nazareth jezero Tel Aviv

Jeruzalém

Betlém

Mrtvé moře

IZRAEL

neme si nepřekonatelný františkánský chrám Přepodstatnění Páně. Ubytování a večeře v Nazaretu. 8. den: po snídani si prohlédneme BAZILIKU ZVĚSTOVÁNÍ, nejvýznamnější chrám v Nazaretu, a stejnojmennou jeskyni, navštívíme mešitu a podíváme se do Mariiny studně. Na trhu ve starém městě budeme zkoumat, co vše se tam dá koupit. Cestou z Nazaretu navštívíme MEGIDO - ano, právě tady se má odehrát Armageddon. Budeme se zde bát? Na závěr dne si ponecháme návštěvu odlehlého karmelitského kláštera svatého Eliáše, kde Eliáš údajně pobil proroky Baalovy, z něj pak nádhernou horskou silnicí s neopakovatelnými výhledy na Středozemní moře dojedeme do HAIFY, kde přenocujeme. 9. den: dopoledne prohlídka HAIFY - promenáda Bat Galim, návštěva Eliášovy jeskyně, pak výjezd lanovkou na HORU KARMEL a KLÁŠTER STELLA MARIS. Poté přechod k famózním zahradám BAHÁÍ, prohlídka s průvodcem. Odpoledne odjezd do KAISAREJE, nejvýznamnějšího přístavu antického období, založeného Herodem Velikým, s krásně zachovanými památkami římskými i křižáckými. Možnost koupání. Večer příjezd do Tel Avivu. 10. den: prohlídka TEL AVIVU, architektura Bauhausu, radnice, Rothschildův bulvár, hlavní telavivský trh a uličky jemenské čtvrti, procházka po dlouhé pobřežní promenádě, koupání ve Středozemním moři. Dále pěší výlet do starého arabského přístavu JAFFA, který dnes již je součástí Tel Avivu, a prohlídka jeho kouzelných uliček i chrámu svatého Petra. Den zakončíme potulkou po večerním Tel Avivu a jeho kypících bulvárech. 11. den: časně ráno odjezd na letiště a návrat do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

22. 3. - 1. 4.

23ikk02501

58 990

15. 11. - 25. 11.

23ikk02502

58 990

Cena zahrnuje: letenka Praha-Tel Aviv-Praha vč. let. tax a poplatků v max. výši 8 500 Kč, doprava mikrobusem dle programu, 10x ubytování v hotelu, 10x snídaně, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupy, fakultativní programy, bakšišné a vše, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 9 500 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 770 Kč, do 85 000 Kč za 1 520 Kč. Nástupní místo: Praha.

Poznávací zájezdy v exotice

47


SAUDSKÁ ARÁBIE Saudská Arábie - životní cesta zakázaným královstvím • • • • • •

Buďte prvními turisty v zemi Madain Saleh Hail Jibbah Ohromující památky UNESCO Rijád Unikátní zachovalá kultura Nejposvátnější muslimská Mekka Al Waba Opuštěné pláže Rudého moře Džidda Mekka Crater SAUDSKÁ ARÁBIE Prohlídka hlavního města Rijádu

Buďte prvními, kteří nahlédnou pod pokličku izolované saudskoarabské monarchie, ve které se s turisty nepotkáte! Doposud zcela uzavřená země nabízí unikátní zážitek spatřit okázalé památky arabského světa mezi prvními, bez přítomnosti ostatních. Garantujeme, že největší „atrakcí“ budete právě vy, kteří budete jedni z prvních nearabských obyvatel, kteří místní spatří! Uvolněná pravidla nám s výjimkou dvou posvátných měst umožní navštívit vše, co země nabízí. A je toho opravdu mnoho! Fascinující starověké skalní město, jenž hravě předčí turisty obklopenou Petru, okouzlující město Džidda - vstupní brána do Mekky, pláže Rudého moře, ohromující pouštní i horská krajina nebo supermoderní metropole Riyad. Pod dohledem českého průvodce nás čeká ochutnávka nejen výše uvedeného v kombinaci s kvalitním zázemím převážně 3* hotelů se snídaní. Přesouvat se budeme pronajatým minivanem. Samozřejmostí je i možnost vyřízení víz přes naší CK, stejně jako podrobné informace o pravidlech v zemi. Vízum mohou nyní získat i ženy bez doprovodu! Zažijte opravdovou cestovatelskou lahůdku a navštivte budoucí světově vyhledávaná místa ještě bez přítomnosti dalších turistů! 1. den: odlet z ČR do SAUDSKÉ ARÁBIE s přestupem. Přílet případně ráno následující den. 2. den: snídaně, dopoledne (v případě otevření památky do termínu zájezdu; předpoklad otevření v roce 2023 - bez záruky) návštěva staré části RIJÁDU - OLD DIRIYAH, kde uvidíme historický palác SAAD IBN (UNESCO), původní sídlo saudské královské rodiny. Odpoledne přesun na severozápad do města HAIL. Jestliže v Rijádu jsme se cítili jako v jiném světě, není to nic oproti tomu, co nás čeká nyní. Za hranicemi hlavního města začíná absolutně jiný život. Jsme na návštěvě uprostřed jiné kultury, která je zde cítit na každém kroku. Turisty tu neznají, a tak jako pro nás bude zážitkem tamní atmosféra, postaráme se o nevšední zpestření pro místní i my. Oproti neuvěřitelně bohaté metropoli plné luxusu se nám zde představí sice vyspělá, ale zcela tradiční arabská kultura. Na večer se ubytujeme. 3. den: snídaně, vyrážíme jen asi 1,5 hod. jízdy k vesničce JIBBAH. Část dne strávíme dobrodružným objevováním vyhlídek a krátkých procházek v opuštěné POUŠTI. Načervenalý písek je v ostrém kontrastu nedalekých hor. Krajinu dokreslují malebné pískovcové útvary, které zde vytvořily doslova pastvu pro oči. Po návratu na ubytování nás čeká procházka HAILEM, kde se seznámíme s běžným arabským životem v ropném státě. Na typickém tržišti ochutnáme datle a další arabské pochutiny. 4. den: snídaně, brzy ráno vyrážíme dále na západ, kde nás čeká jeden ze zlatých hřebů zájezdu - historické skalní město MADAIN SALEH (UNESCO). Jedná se o rozsáhlý, unikátně zachovalý komplex budov a hrobek vytesaných v „oranžových“ skalních útvarech. Fascinující podívanou povýší na životní zážitek absolutně opuštěná krajina. Nestojí se tu fronty, nejsou tu davy turistů, nejsou tu zatím téměř žádní turisté! Vždyť země se jim otevřela až na konci roku 2019. Na místo, které se v krátké době stane zřejmě jednou ze světových atrakcí, jsme dorazili jako jedni z prvních! Skalní město budeme moci nerušeně objevovat, jak dlouho jen budeme chtít. Večer se ubytujeme v jednoduchém hotelu poblíž nedaleké AL ULA - dost možná jako první cestovatelé ze zemí nacházejících se mimo Arabský poloostrov. 5. den: snídaně, pokračujeme až na západní pobřeží, kde Saudskou Arábii omílá RUDÉ MOŘE. V jednom z přímořských měst se ubytujeme a celé odpoledne strávíme odpočinkem na, samozřejmě

48

Poznávací zájezdy v exotice

P. Fell

opuštěných, plážích. Při respektování místních pravidel neplatí pro turisty (ani pro turistky) žádná omezení. K odpočinku lze využít i hotelový bazén. Tak jako všude při našem putování, nebude ani zde problém okusit místní kvalitní kuchyni skládající se převážně z kuřecího či skopového masa, ryb, rýže, ovoce a zeleniny. 6. den: s prvními slunečními paprsky se můžeme znovu osvěžit v moři. Po snídani již dále putujeme na jih do samotné BRÁNY DO MEKKY - DŽIDDA. Přístavním městem každoročně putují miliony muslimů směřujících do nedaleké Mekky. Ubytujeme se a zahájíme prohlídku města. Pozornost upoutá FONTÁNA KRÁLE FAHDA, která je nejvyšší na světě (312 m). Ve městě se pyšní budováním nejvyššího mrakodrapu světa, který má po dokončení přesáhnout výškovou hranici 1 km. Projdeme se také historickým centrem, kde se opět setkáme s tradiční, ničím nepoznamenanou, arabskou atmosférou, jež nepotkáte nikde jinde na světě. Navštívíme také místo, kde je podle legendy pohřbena pramatka lidstva EVA. Po celou dobu našeho putování uvidíme rovněž nespočet okázalých mešit. Dle aktuální situace budou moci zájemci některé z nich navštívit. 7. den: snídaně, dokončení prohlídky DŽIDDY, návštěva typického arabského trhu s kořením, přesun do vnitrozemí. Průjezd kolem MEKKY - nejposvátnějšího místa muslimského světa, do kterého je pro nemuslimy vstup přísně zakázán. V případě příznivé situace bude možné ze silnice zahlédnout slavnou Velkou mešitu. Dále pokračujeme malebným horským průsmykem v pohoří ASIR MOUNTAINS, skrz který vede i stará pěší stezka, po které se projdeme, a vychutnáme si tak nádherné výhledy do hornaté krajiny. Noc strávíme v nedalekém TAIF, pátém největším městě království. 8. den: snídaně, v brzkých hodinách vyrážíme dále na východ. Celodenní přejezd do RIJÁDU skrze krajinu s pro nás netradičními scenériemi si zpříjemníme krátkou zastávkou na vyhlídce nad VULKANICKÝM KRÁTEREM AL-WABA. Ve večerních hodinách příjezd do metropole. 9. den: snídaně, prohlídka centra hlavního města. Mimo jiné navštívíme pevnost MASMARK, projdeme se historickou částí, ale i mezi obřími moderními mrakodrapy. Nahlédneme do jednoho z luxusních nákupních center a zájemci vyjedou vysokorychlostním výtahem do 99. patra ikonické budovy SKY BRIDGE, odkud jsou

nejkrásnější výhledy na metropoli. Transfer na letiště (odlet zpravidla v pozdních nočních, resp. ve velmi brzkých ranních hodinách následující den). 10. den: přílet do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

11. 3. - 20. 3.

23sau01887

69 990

20. 10. - 29. 10.

23sau01890

69 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Prahy-Rijád vč. let. tax a poplatků v max. výši 16 000 Kč, doprava pronajatým minivanem dle programu, 6x nocleh v ***hotelu, 1x nocleh v hotelu, 7x snídaně, český vedoucí zájezdu po celou dobu včetně cesty, informační materiály. Cena nezahrnuje: vízum, ostatní strava, fakultativní programy, bakšišné, vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ Příplatky: vízum 4 000 Kč, 1lůžkový pokoj 9 500 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 35 000 Kč za1 000 Kč, do 85 000 Kč za 1 750 Kč. Nástupní místo: Praha.


BAHRAJN • KUVAJT SAUDSKÁ ARÁBIE Napříč arabským světem

KUVAJT

Kuvajt • Objevte tři arabské monarchie Al Ula Dammam BAHRAJN komfortně! Manama • Buďte mezi prvními, kdo Rijád Yanbu Medina navštíví Saudskou Arábii SAUDSKÁ ARÁBIE • Vlak Dammam - Riyadh a místní přelety v ceně

Zbývá už jen málo míst na světě, která zůstávají turisticky neobjevená. Jedním z nich je Saudská Arábie. Země se světu otevřela teprve nedávno, a vy můžete stále patřit mezi historicky první turisty, kteří tuto zemi navštíví! Po našich zkušenostech s touto zemí ze zájezdů v roce 2020 a 2021 jsme vybrali to nejzajímavější a obohatili tuto cestu do pravého arabského světa o návštěvu dalších dvou monarchií, Bahrajnu a Kuvajtu. Projedeme nekonečnou pouští, skrze fotogenické pískovcové útvary či horskou krajinou. Setkáme se s místními, pro které budeme doslova atrakcí, jako jedni z prvních Evropanů spatříme starověké nabatejské sídliště MADEIN SALEH a navštívíme tři metropole! Svezeme se po moderní saudské železnici a místní přelety nám umožní podívat se komfortně jak na pobřeží Perského zálivu, tak k Rudému moři. Ubytováni budeme po celou dobu v hotelech, cestovat budeme v malé skupině a s trochou štěstí spatříme i Prorokovu mešitu ve svatém městě Medině. 1. den: odlet z Prahy. 2. den: přílet do BAHRAJNU. Zájezd zahájíme prohlídkou ostrovního království a nejmenšího státu PERSKÉHO ZÁLIVU. V hlavním městě MANAMA uvidíme bývalou portugalskou pevnost QAL’AT AL-BAHRAIN, mešita AL-FAITH, moderní čtvrť plnou mrakodrapů, kde nás zaujme mimo jiné trojúhelníková stavba BAHRAIN TRADE CENTER. 3. den: snídaně, přes CESTU KRÁLE FADHA (unikátní soustavu mostů a viaduktů o délce 25 km) na pevninu do SAUDSKÉ ARÁBIE. Pobřežním městě DAMMAM nasedneme na moderní „rychlovlak“, kterým přejedeme do RIYADHU vzdáleného 450 km. Skrze nekonečnou poušť se do hlavního města dostaneme za necelé 3,5h. Odpoledne prohlídka centra včetně ikonického mrakodrapu SKYBRIDGE, starého města AD-DIRIYAH a pevnosti MASMARK. 4. den: snídaně, přelet do MEDINY. Dle aktuálně platných opatření pro osoby nemuslimského vyznání návštěva svatého města (s výjimkou bezprostředního centra). Dle aktuálních opatření (říjen 2022) je možné přiblížit se na dohled MEŠITY PROROKA MOHAMEDA. 5. den: snídaně, vyrážíme směrem na sever přes fotogenickou krajinu. Po průjezdu horami se se octneme ve světe plném úchvatných pískovcových útvarů, které nás budou doprovázet až do první turistické oblasti Saudské Arábie - AL ULA. Se západem slunce si vychutnáme pohled na celou oblast z vyhlídky vysoko nad historickým městem. Projdeme se také k nádhernému skalnímu útvaru ELEPHANT ROCK. 6. den: snídaně, návštěva atrakce budoucího světového významu - HEGRA/MADEIN SALEH. Jedná se o unikátní starověké sídliště a pohřebiště NABATEJSKÉHO království. Návštěvy památky významem srovnatelné například s jordánskou Petrou je o to unikátnější, že budete patřit mezi první Evropany v historii, kteří tuto oblast navštíví. Na večer nás čeká ještě prohlídka historické části města AL ULA, kde se ponoříme do pravé arabské atmosféry. 7. den: Dopoledne přejezd k RUDÉMU MOŘI do YANBU. Odpoledne relaxace na plážích. Nocleh v budoucím přímořském letovisku se zachovalou starou čtvrtí. 8. den: po snídani návrat do MEDINY, přelet do KUVAJTU. Transfer na hotel. 9. den: snídaně, celodenní prohlídka moderní metropole KUVAJTU včetně známých věží KUWAIT TOWERS symbolizující moderní ráz města, VELKÉ MEŠITY apod. Transfer na letiště. 10. den: odlet do ČR v brzkých ranních hodinách. Přílet do ČR. V případě pozdějšího odletu je v ceně zahrnut nocleh v hotelu z 9. na 10. den.

Datum

Kód

Cena v Kč

1. 3. - 10. 3.

23kbs02361

77 990

10. 10. - 19. 10.

23kbs02362

77 990

Cena zahrnuje: letenka Praha-Bahrajn/Kuvajt-Praha a místní letenky Riyadh-Medina/Medina-Kuvajt vč. let. tax a poplatků v max. výši 25 000 Kč, 7-8x ubytování (dle letového řádu) v 3* hotelu ve 2lůžkových pokojích s vl. soc. zařízením, 7x snídaně, vlak Dammam-Riyadh, doprava minivanem 5. - 8. den dle programu, místní doprava ve městech dle programu, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: vstupy, víza, ostatní stravu, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj za 8 000 Kč, vízum do Saudské Arábie 4 000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 000 Kč, do 85 000 Kč za 1 750 Kč. Nástupní místo: Praha.

Poznávací zájezdy v exotice

49


MAROKO Maroko - velký okruh zemí plnou kontrastů • • • •

Orientální chutě Marrakéše Noc v beduínských stanech na dunách Essaouira Romantika v Casablance Města s tisíci uličkami

Na naší dvoutýdenní cestě navštívíme nejen čtyři královská města, ale všech devět marockých destinací zapsaných na listině UNESCO a mnohá další místa. Spatříme zasněžené velehory, poušť, vodopády, soutěsky, oceán. Projdeme si pamětihodnosti od antiky, mnohé, které zanechaly berberské dynastie, ale i ty, které vystavěl a stále buduje arabský islám. Navštívíme bývalé vysoké školy - medresy. Překvapí nás pestrá skladba místního obyvatelstva. Téměř polovina jsou ještě původní berberské kmeny, na okraji pouště žijí beduíni a potomci bojovných Tuaregů. Z centra Afriky byli přiváděni černí otroci. Dnes je Maroko plné cestovatelů a výletníků, kteří přišli najít a zažít to pravé kouzlo Orientu. 1. den: přílet, přejezd do RABATU, nocleh. 2. den: prohlídka RABATU (UNESCO) - vládní čtvrť hlavního města, průčelí královského paláce, tajuplná pevnost Chelláh, imperiální plato s věží HASSAN, pole sloupů zbylých po nedostavěné mešitě a mauzoleum posledních králů, pevnost Oudajů. Cestou do Tangeru se zastavíme vysoko na mořském břehu v bájných Herkulových jeskyních. Dále na mysu Spartel a nad místem, kde se potkávají vody Atlantiku se Středozemním mořem. Přejezd do města TANGER, jež byl díky své strategické poloze považován za symbolickou bránu Maroka a Afriky. Prohlédneme si opevněné staré město, které je známé i díky americkým beatnikům (J. Kerouac, A. Ginsberg, W. Borroughs), kteří zde pobývali. 3. den: přejezd nejúrodnější marockou krajinou do TETOUANU (UNESCO) - kypící moderní velkoměsto, v jehož středu je zachovalá stará čtvrť - medina vystavěná maurskými a židovskými přesídlenci z Andalusie po jejich vyhnání křesťanskými králi. Dále návštěva CHEFCHAOUENU. Město ukryté pod pohořím RÍF s podobnou historií jako Tetouan. První cizinec sem směl až po roce 1920. Obě města byla součástí tzv. španělského Maroka. RÍF velmi prudce lemuje středomořské pobřeží a má dostatek srážek. Nejsou zde přístavy ani velká dostupnost z vnitrozemí. Místní kmeny žily z produkce kífu - konopí. Vláda sultánů ani Španělů sem nedosahovala. 4. den: z hor se navracíme mírnou krajinou k antickému VOLUBILIS (UNESCO). Kdysi nejvzdálenější výspa římské říše, dodavatel oleje, obilnin a divoké zvěře. Prohlídka areálu. Krátké zastavení v městě, které nese jméno svého zakladatele a zároveň zakladatele první arabské dynastie a arabského státu na území Maroka - MOULAY IDRISS. Odpoledne prohlídka dalšího z „královských měst“ MEKNÉSU (UNESCO). Pro svou 55 let trvající vládu město vybudoval na přelomu 17. a 18. století sultán Moulay Izmail. Navštívíme náměstí Place El Hedim s největší a nejkrásnější branou v Maroku BAB MANSOUR, královské stáje. Objedeme hliněné hradby města. Nocleh ve FÉZU (UNESCO). 5. den: dopoledne prohlídka nejstarší části královského města z 8. století - FÉZU EL BALI s místním průvodcem. Tato medina je jednou z největších v arabském světě a tvoří ji 9000 uliček. Navštívíme medresu Bou Inania, pouze otevřenou branou nahlédneme na nádvoří nejdůležitější Kairouánské mešity, podobně nahlédneme do zaouie Moulaye Idrisse II. Je to hrobka zakladatele města. Projdeme trhy (souky) mnoha řemesel, také BARVÍRNY KŮŽE. Odpoledne navštívíme další část města - Féz el Djid s průčelím královského paláce, židovským hřbitovem. Auty objedeme obě části okolo městských hradeb. Večerní návštěva středověké části města. 6. den: velká cesta přes pohoří STŘEDNÍHO a VYSOKÉHO ATLASU do pouště. Zastávka v IFRANE - marocké Chamonix, zastavení v cedrových lesích Středního Atlasu a setkání s volně žijícími opičkami makaky, přejezd průsmyku COL DU ZAD (2 178 m n. m). Občerstvení v trhové obci ZEIDA s výhledy na masiv AYACHI (3 737 m n. m) již ve Vysokém Atlasu. Průjezd ovocnářským MIDÉLTEM v sedle TAGALM (1 907 m n. m.), překonáme výběžek hřebene Vysokého Atlasu. Přes tunel legionářů pokračujeme kaňonem řeky ZÍZ do

50

Poznávací zájezdy v exotice

pouštní krajiny TAFILTAT. Z města ERFOUD budeme převezeni do oázy na okraj písečné duny ERG CHEBBI. Večeře. 7. den: brzy ráno vycházka na dunu na východ slunce, fakultativně možnost vyjížďky na velbloudech. Odjezd z pouště, v městě ERFOUD návštěva dílny na opracování onyxů, které se zde nalézají. Cestou do Tinerhiru spatříme sopouchy khétar - jámy, kterými byl přístup k podzemním kanálům, přivaděčům vody. V této oblasti jsou již vyschlé. Jeden takový sopouch navštívíme. Město TINERHIR, správní centrum oblasti a návštěva soutěsky TODRA. Říčka Todra zde prorazila skalní masiv o výšce stěn 300 metrů. 8. den: projíždíme táhlým údolím mezi pohořím Vysoký Atlas na severu a na jižní straně JEBEL SARHRO a ANTIATLASEM. Tato cesta se nazývá cesta tisíce kaseb - domorodých hliněných hradů. V městě BOUMALNE-DADÉS odbočíme proti proudu řeky DADÉS velkolepou soutěskou této řeky. Erodované skalní útvary nad řečištěm připomínají obrovskou hromadu kostí, jiné mají zakulacený tvar a říkají jim mozek Atlasu. Smělou silnicí vyjedeme až nad okraj soutěsky. Návrat do BOUMALNE a pokračujeme po proudu řeky. V údolí uvidíme rozlehlé palmárie, kterým řeka dala život a v blízkosti města EL KELÁA jsou i růžová pole. Je zde továrna na výrobu růžového oleje. Cestu lemují obydlené a také již dávno rozpadlé kasby. Nejkrásnější jsou v oáze SKOURA. Řeka Dades je zachycena v přehradě EL MANSOUR EL DHABI a to se již blížíme k městu OUARZAZATWE. Na jeho okraji je veliký ksar - opevněná vesnice TAURÍRT, návštěva. 9. den: míjíme filmové ateliéry ATLAS, kde bylo natočeno cca 50 filmů - Kleopatra, Lawrenc z Arábie, Troja, Honba za pokladem Nilu a další. Pro film Gladiátor byl vystavěn amfiteátr v obci AIT BENHADDOU, naší další zastávce. Je to nejkrásnější ksar - hrad. Čeká nás průsmyk TIZI-N-TICHKA (2 260 m n. m.) a dech beroucí sjezd do MARRAKÉŠE, posledního královského města. Město postavené z rudě zabarvené hlíny a kamene, obehnané rudě zbarvenou hradbou. Večeře lze velmi dobře pořídit na náměstí Jamáa el Fna. Je to úžasné prostranství. Celé dny zde nabízejí zábavu zaříkávači hadů, vykladači karet, tanečníci, hudebníci, zpěváci a majitelé opiček. Se setměním se večer co večer náměstí zaplní pojízdnými restauracemi, kam se sjíždí celé město povečeřet. 10. den: Celodenní výlet k nejkrásnějším vodopádům OUZOUD. Cestou zastávka v berberské trhové vesnici DEMNATE.

Tetouan

Ríf

Meknés Chefchaouen Rabat

Fés Casablanca

Marakéš

Todra

Tizi-n-tichka

Erfoud

Erg Chebbi

MAROKO

11. den: Pamětihodnosti MARRAKECHE - Saádovské hrobky, rozvaliny paláce Badi, palác Bahia. Polední volno, súky, odpoledne zahrady Majorelli. Po odpočinku v hotelu zajedeme před západem slunce na náměstí Jamáa el Fna. Je to úžasné prostranství. Celé dny zde nabízejí zábavu zaříkávači hadů, vykladači karet, tanečníci, hudebníci, zpěváci a majitelé opiček. Se setměním se večer co večer náměstí zaplní pojízdnými restauracemi, kam se sjíždí celé město povečeřet. 12. den: Zahrady Menara a výlet do Imlílu. Zde začínají turisté výstup na nejvyšší horu Maroka JEBEL TOUBKAL - 4167 m n. m. Jeepem vyjedeme do ještě výše položené osady Aroumd a podle svých sil se můžeme vydat na procházku do poslední osady s posvátnou bílou skálou - Chamcharouch. Po návratu do Aroumdu zde dostaneme pozdní oběd - v ceně zájezdu. 13. den: ranní přejezd k Atlantiku - město ESSAOUIRA (UNESCO). Přístavní město, dříve známé jako Mogador. Zde byl natočen film Orsona Wellse - Othelo. Pobřežím Atlantiku do bílého přístavního města EL-JADIDA (UNESCO). Prohlídka mediny. Podle časových možností prohlídka cisterny, kde byl dokončen film Othelo. 14. den: CASABLANCA - možnost prohlídky největší marocké MEŠITY HASSANA II., francouzská část Habbous, koloniální architektura prefektury, opuštěná katedrála Sacre Couer, poslední nákupy. 15. den: odlet do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

7. 3. - 21. 3.

23mst01763

51 990

2. 10. - 16. 10.

23mst01025

51 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Maroko vč. let. tax a poplatků v max. výši 12 000 Kč, místní doprava v rámci programu (mikrobus, džípy, taxi), 13x ubytování v ***hotelu se snídaní, 1x ubytování v poušti se snídaní a večeří, 1 x pozdní oběd, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupné, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 6 900 Kč, pojištění léčeb. výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 050 Kč, do 85 000 Kč za 1 800 Kč. Nástupní místo: Praha.


NEPÁL Nepál - v srdci Himálaje s lehkou turistikou, památkami a safari v NP Chitwan NEPÁL • NP Chitwan s nosorožci, Annapurna Australian Pokhara Bandipur slony, tygry a gaviály Camp Káthmándú NP CHITWAN Nagarkot • Osmitisícovky z nejhezčích vyhlídek Bhaktapur Dhulikhel • Výborná polopenze a ubytování v hotelu Že v Nepálu najdete „jen“ hory? Mýlíte se, srdce Himálaje ukrývá snad všechny atrakce, které se postarají o ty pravé exotické zážitky! Oblíbený zájezd kombinující lehkou turistiku, výhledy na nejvyšší hory světa a návštěvu nespočtu historických památek královských měst jsme pro letošek obohatili o unikátní dvoudenní výlet na safari. V turisticky stále ještě málo objevené lokalitě se tak během našeho putování můžete těšit na nerušené pozorování nosorožců a exotického vodního ptactva či na projížďku na slonech (v ceně). Turistická část zájezdu nám umožní nahlédnout do místních horských vesniček a samozřejmostí jsou i neopakovatelné výhledy na střechu světa! Z blízka si vychutnáte osmitisícovky Annapurnu, Manáslu či Dhaulagiri, a za dobré viditelnosti zahlédneme i Mt. Everest! Základem je kvalitní a ověřené zázemí 3* hotelu s polopenzí. Zájezd si můžete obohatit i o fakultativní let nad nejvyšší horou světa s garancí místa u okna! Garance malé skupiny. 1. den: odlet z Prahy do KÁTHMÁNDÚ s přestupem. 2. den: přílet do KÁTHMÁNDÚ, přejezd do horské vesničky NAGARKOT (2 195 m) s neopakovatelnými panoramatickými výhledy na skupinu slavných světových velehor. Kromě nejnižší osmitisícovky SHISHA PANGMA (8 027 m) je možné vidět majestátní štít hory LANGTANG (7 246 m) a zpovzdálí a za dobré viditelnosti i nejvyšší vrchol světa MT. EVEREST (8 848 m). Ubytování v hotelu, večeře. 3. den: za východu slunce budeme pozorovat nádherné himalájské panorama, snídaně a po ní již první nenáročná túra. Základní varianta (2 z 5; 4,5 hod., 100 m, 400 m) vede po jednom z hřebenů, které umožní nahlédnout mezi obydlí v tradičních vesničkách. Většinu času se však budeme soustředit na malebné údolí pod námi s kulisou horských velikánů vpovzdálí. Sklesáme až k chrámu CHANGU NARAYAN. Dále naším mikrobusem na DURBAR SQUARE v BHAKTAPURU. Jedná se o unikátní stavby pod ochranou UNESCO. Poté přesun do DHULIKHELU (1 500 m). Večeře, nocleh. 4. den: ráno nás čeká další nádherný výhled na „střechu světa“. DHUNIKHEL je považován za jedno z nejvhodnějších míst pro pozorování hor s centrální oblasti Himálaje. Výhled na nejvyšší hory světa a celé řady bližších masivů tyčících se do výšky přes 7 000 m. Při východu slunce za dobrého počasí bude šance spatřit samotnou nejvyšší horu planety. Přesun do POKHARY (fakultativně letecky). Ubytování, večeře. 5. den: základní varianta (2,5 z 5; 5,5 hod., 400 m, 150 m): za východu slunce mikrobusem a pěšky až na nejvyšší vyhlídku nad Pokharou - SARANGKOT (1 610 m), odkud budeme mít možnost pozorovat fascinující vrchol 7. nejvyšší hory světa DHAULAGIRÍ (8 167 m), ANNAPURNY (8 091 m) či MACHAPUCHARE (6 993 m). Následně sejdeme zpět k autobusu. Přesun k hotelu, pozdní snídaně a krátký odpočinek. Návštěva jeskyně s vodopádem DEVIL’S FALL, plavba po jezeře PHEWA LAKE a závěrečný výstup k PEACE STUPA, odkud budeme mít celé město i s jezerem jako na dlani. Zejména však budeme pozorovat himalájský masiv ANNAPURNSKÉ SKUPINY. Návrat na ubytování, večeře. 6. den: snídaně, výjezd na KHADE - jedno z mála míst, kde je možné spatřit královnu hor MACHAPUCHARE (6 993 m) se svým jinak skrytým dvojím vrcholem připomínající ocasní ploutev. Dnešní procházka (2 z 5; 4 hod. 300 400 m) začíná stoupáním do AUSTRALIAN CAMPU, dalšímu unikátnímu vyhlídkovému místu. Po odpočinku již překřížíme trasu vedoucí do základního tábora Annapurny a pauzu na oběd strávíme na konci širokého hřebene ve vesnici DHAMPUS. Poté, co si vychutnáme poslední výhledy již sklesáme do PHEDI, kde na nás bude čekat náš mikrobus. Dále se přesuneme do centra POKHARY, kde si v rámci odpočinkovějšího dne vychutnáme procházku podél jezera po promenádě Lakeside, navštívíme některou z náboženských památek či muzeum Annapurny. Individuální volno. Možnost pozorování vrcholků Himalájí

J. Ježek

při západu slunce přímo z města, večeře. Z důvodu aktuálního omezení přístupu do Australian Capmu si CK vyhrazuje právo na změnu turistické trasy se srovnatelnou kvalitou výhledů na uvedené vrcholy včetně Machapuchare a soustavu Annapuren. 7. den: snídaně, přejezd do BANDIPURU. Výstup na vyhlídkový vrchol (1 z 5; 2 hod., 150 m, 150 m), který patří mezi nejkrásnější v Nepálu. Odměnou za výstup je panoramatický výhled na doposud vzdálenou skupinu velehor kolem MANÁSLU (8 163 m). Z jiné perspektivy uvidíme i skupinu všech čtyř ANNPUREN a DHAULAGIRÍ. Až se dostatečně pokocháme, budeme pokračovat sestupem k busu. Pokračujeme v cestě do národního parku CHITWAN. Ve večerních hodinách ubytování, večeře. 8. den: po snídani následuje první část dvoudenního programu vyplněného pozorováním exotických zvířat. Dnes navštívíme záchranné centrum s několika SLONY. Dále je pro zájemce připravena projížďka na kánoích a nenáročná procházka místní přírodou. Oběd (v ceně zájezdu). Odpoledne se můžete těšit na PROJÍŽĎKU NA SLONECH opuštěnou přírodou, dále (v závislosti na aktuálních podmínkách) KOUPÁNÍ SE SLONY. Projížďka na slonech i případné koupání již zahrnuto v ceně. Návrat na ubytování, večeře a kulturní program prezentující stovky let staré nepálské tradice. 9. den: další atrakcí NP CHITWAN je pozorování vodního ptactva za úsvitu, které vyplní náš ranní program. Pozdní snídaně, dopoledne odpočinek. Po obědě (v ceně zájezdu) nás již čeká hlavní hřeb této části programu - SAFARI - na celé odpoledne za pomoci jeepů dostaneme do útrob národního parku, kde se můžete těšit na pozorování vzácných NOSOROŽCŮ! V park se nachází i několik volně žijících SLONŮ a i kriticky ohrožených GAVIÁLŮ, připomínající druh krokodýla. Budeme-li mít opravdu štěstí, zahlédneme i krále místní džungle - TYGRA BENGÁLSKÉHO, jehož populace v Chitwanu výjimečně stoupá. Návrat do hotelu, večeře. 10. den: snídaně, přesun do KÁTHMÁNDÚ. Na cestě centrálním údolím se krátce zastavíme u jednoho z řady dlouhých visutých mostů klenoucích se na řekou TRISHULI a odvážnější se po mostu projdou. Těsně před příjezdem do centra metropole si vychutnáme výhledy na celé město z vyhlídky u „opičího chrámu“ SWAYAMBHUNATH TEMPLE, kde se kromě chrámu samotného setkáme i s nespočtem volně pobíhajících opic (v případě nepříznivé dopravní situace se návštěva chrámu uskuteční následující den). Ubytování, večeře. 11. den: snídaně, prohlídka nepálské metropole včetně okouzlujícího hinduistického chrámu PASHUPATI NATH a mnoha dalších náboženských staveb a stúp, návštěva královského centra DURBAR

SQUARE, chrám BUDHANATH TEMPLE, individuální volno ve čtvrti THAMEL, večeře. 12. den: snídaně, transfer na letiště, odlet do ČR. V závislosti na letovém řádu případně přílet až následující den. Datum

Kód

Cena v Kč

14. 3. - 25. 3.

23chi01587

68 990

15. 10. - 26. 10.

23chi01588

68 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Káthmándú vč. let. tax a poplatků v max. výši 21 000 Kč, 10x ubytování v ***hotelu (v Nagarkot a Dhulikhel odpovídá úroveň asijskému standardu, ostatní ubytování odpovídá evropskému standardu) 2x plná penze, 8x polopenze, doprava pronajatým mikrobusem dle programu, povolení a vstupy pro turistiku dle programu, projížďka lodí po jezeře v Pokhaře, vstup a výlet na safari a pronájem jeepů dle programu, projížďka na kánoích, projížďka na slonech, koupání se slony, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: vízum cca 30 USD (orientační cena z r. 2022, platí se po příletu do Nepálu), ostatní strava, fakultativní programy, bakšišné, vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ Příplatky: 1lůžkový pokoj 5 000 Kč, jednosměrný let Káthmándú-Pokhara 3 300 Kč, vyhlídkový let k Mt. Everestu s garancí místa u okna 5 900 Kč, pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 200 Kč, do 85 000 Kč za 1 950 Kč. Nástupní místo: Praha.

Poznávací zájezdy v exotice

51


NEPÁL Z Nepálu do Tibetu s noclehem v Everest Base Camp

Lhasa

TIBET Shigatse

NEPÁL

Rongbuk

• Přejezd nejvýše položenou cestou světa • Mt. Everest z bezprostřední blízkosti

Káthmándú

Jste milovníci hor, a zároveň i kulturních památek? Pak se s námi vydejte do nejvyšších hor světa, které ukrývají ty nejhezčí kláštery, paláce a pagody. Po krátkém pobytu v okolí Káthmándú se vydáme na dobrodružnou cestu do Tibetu. Projedeme snad nejslavnější vysokohorskou cestou v bezprostřední blízkosti osmitisícovek s průsmykem ve výšce 5 220 m. Opravdovým unikátem je přespání v turistickém základním táboře Mt. Everest. Ze základního tábora pak budou zájemci jednoduchou cestou pokračovat pěšky až pod hranu ledovce Rongbuk. Neopakovatelnou atmosféru na střeše světa posléze vystřídá fascinující tibetská architektura Lhasy se světově proslulou dominantou paláce Potala. Na závěr nás pak čeká přelet nad Himálají zpět do Nepálu. Cestovat budeme soukromým mikrobusem, s výjimkou noci v základním táboře je zajištěno ubytování v hotelu se snídaní, v Nepálu pak navíc 3 večeře. Po celou dobu je zajištěn doprovod českého i místního průvodce a v ceně jsou i vstupy v Tibetu dle programu. Cestujeme v malé skupině 10-15 osob! 1. den: odlet z Prahy do KÁTHMÁNDÚ s přestupem. 2. den: přílet do KÁTHMÁNDÚ, v závislosti na letovém řádu ubytování dle možností hotelu, nenáročná procházka po centru metropole, proslulá čtvrť THAMEL plná obchůdků a restaurací, náměstí DURBAR SQUARE s několika pagodami a chrámy. Zajištění nutných formalit pro cestu do Tibetu. Tradiční nepálská večeře. 3. den: snídaně, pěšky na okázalou vyhlídku u chrámu SWAYAMBHUNATH TEMPLE umístěného nad městem. Dále pokračujeme k nejvýznamnějšímu hinduistickému komplexu PASHUPATINATH TEMPLE a velké budhistické pagodě BUDHANATH. Poté se přesuneme do královského města BAKTHAPUR, kde si prohlédneme unikátní několikapatrovou pagodu i palác s 55 okny. Přejezd do DHULIKHEL. Ubytování, večeře. 4. den: s východem slunce pozorování nekonečného pohoří centrální Himálaje (při dobré viditelnosti výhled až k MT. EVERESTU) včetně sedmi a osmitisícových vrcholů. Snídaně, nenáročná turistika s cílem u nádherně položeného kláštera NAMOBUDDHA MONASTERY se zlatou střechou. Při dobré viditelnosti navíc panorama dokreslí langtangský Himálaj. Návrat do KÁTHMÁNDÚ, večeře, nocleh. 5. den: snídaně, zahájení cesty do Tibetu. Zážitkem na celodenním přesunu nepálskou venkovskou krajinou je již samotné překročení hranice do Číny v oblasti KERUNG. Vyřízení nezbytných formalit, překročení hraničního mostu, pokračování na ubytování. 6. den: snídaně, zahajujeme stoupání do nejvýše položené plošiny na světě s mnoha průsmyky přes 4 i 5 tisíc metrů. První v řadě je sedlo TENGRI (4 300 m) s fascinujícími výhledy na střechu světa. Cestou nám svou krásu předvedou osmitisícovky CHO OYU (8 201 m) a SISHA PANGMA (8 012 m). Ze samotného sedla si pak vychutnáme nezapomenutelné výhledy na MT. EVEREST (8 848 m) v podstatě z bezprostřední blízkosti! Nocleh v oblasti LHATSE/TENGRI (4 330 m). 7. den: po snídani postupný přesun do BASE CAMPU MT. EVERESTU. Nejprve přejezd do RONGBUK - TURISTICKÝ ZÁKLADNÍ TÁBOR EVERESTU. Zde se nachází i jeden z nejvýše položených chrámů na světě. Dále nás čeká jeden z hlavních hřebů zájezdu v podobě unikátní turistiky (cca 4h chůze) s cílem na kótě 5 200 m přímo pod hranou ledovce RONGBUK GLACIER, kde se nachází základní tábor pro horolezce (výstup mezi turistickým a horolezeckým base campem mohou úřady bez udání důvodu zakázat - v tomto případě si CK vyhrazuje právo na změnu programu) - samotné přespání ale i dechberoucí výhledy na nejvyšší horu planety z bezprostřední blízkosti patří k opravdu životním zážitkům. Díky dostatku času si i ve vyšší nadm. výšce procházku může dovolit každý. Ubytujeme se přímo v turistickém základním táboře v RONGBUK na hranici 5 000 m.

52

Poznávací zájezdy v exotice

8. den: přes nejvýše položené místo tibetsko-nepálské vysokohorské silnice GYAMTSO (5 220 m) již následuje přesun na nocleh zpět do nižší nadmořské výšky, do SHIGATSE (3 900 m), kromě výhledů na střechu světa se můžete těšit i na návštěvu unikátní knihovny ve zdejším klášteře, která patří k vůbec největším. 9. den: snídaně, pokračování v cestě. Navštívíme údajně nejkrásnější chrám v TIBETU - PANCHEN LAMA’S TASHILHUMPU MONASTERY. Vychutnáme si i vyhlídky na jezero YAMDROK, a překročíme také slavnou řeku BRAHMA PUTRA. Zastavíme se u nádherně položené několikapatrové pagody KUMBUM STUPA a klášter PHALKHOR až dojedeme do hlavního města Tibetu - LHASA (3 600 m). 10. - 11. den: snídaně, dvoudenní prohlídka LHASY včetně nejvýznamnějších památek jako chrám JOKHANG TEMPLE, kláštery Drepung a Sera, světoznámý palác POTALA - centrum duchovního i politického života Tibetu umístěného na červeném pahorku. Navštívíme také BARKHOR BAZAR a další. Nákup suvenýrů, individuální volno. Nocleh. 12. den: snídaně, odlet do KÁTHMÁNDÚ, odlet do ČR. V závislosti na letovém řádu případně přílet následující den. Datum

Kód

Cena v Kč

15. 4. - 26. 4.

23tmb01152

94 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Káthmándú vč. let. tax a poplatků v max. výši 20 000 Kč, 9x ubytování v hotelu, 1x ubytování v guesthousech (společné soc. zařízení, jednoduché vícelůžkové pokoje) v oblasti Rongbuk (turistický zákl. tábor Everestu), 3x polopenze, 9x snídaně, doprava pronajatým mikrobusem dle programu, veškerá povolení a vstupy pro turistiku, vstupy do památek v Tibetu dle programu, vedoucí zájezdu, místní průvodce v Tibetu, povolení pro vstup do Tibetu, povolení pro vstup do oblasti základního tábora Everestu, informační materiály. Cena nezahrnuje: vízum do Nepálu cca 30 USD (orientační cena z r. 2022, platí se po příletu do Nepálu) a Tibetu 90 USD (platí se při přechodu hranice po předložení povolení o cestě do Tibetu, jehož zajištění je v ceně a zprostředkuje jej CK), ostatní vstupy (Káthmándú, max. 30 USD) a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 200 Kč, do 85 000 Kč za 1 950 Kč. Nástupní místo: Praha.

Dhulikhel


INDIE • NEPÁL Mystická Indie - posvátná cesta z Jaipuru do Váránasí + prodloužení o Nepál • Východ slunce u Taj Mahalu • Plavba lodí po posvátné Ganze • Panoramatické výhledy na Himálaje Zájezd Mystická Indie vás zavede na nejtypičtější a nejznámější místa v Indii, které chce každý navštívit při své první cestě do Indie. Nabízíme vám poznání tzv. Kulturního trojúhelníku, ale zároveň prozkoumáte i místa, která nejsou běžně známá a nejsou součástí klasických okruhů po Indii. Mluvíme o národních parcích Keoladeo a Ranthambore, které vás okouzlí svou bohatou faunou a flórou. Tady máte opravdu velkou šanci zahlédnout tygra. Mystičnost Indie nás bude doprovázet po celé naší cestě. Projedeme se nejtypičtějším indickým dopravním prostředkem - vlakem a nebo také rikšou. Plavba po řece Ganze ve Váránásí ve vás vzbudí hluboké dojmy a pocity, možná vás místní atmosféra tak zasáhne, že vám i slza ukápne, stejně jako nám. A právě v té chvílí se do Indie zamilujete! Možnost prodloužení o 3 dny v Nepálu. 1. - 3. den: odlet z Prahy do DILLÍ, hlavního města Indie s pevnostmi, koloniálními paláci, ale i mrakodrapy. Navštívíme STARÉ i NOVÉ DILLÍ, ČERVENOU PEVNOST, mešitu JAMI MASJID (PÁTEČNÍ MEŠITA), CONNAUGHT PLACE. V Novém Dillí vás okouzlí největší stavba koloniálního období, kterou je lososově zbarvený PREZIDENTSKÝ PALÁC a kruhová BUDOVA PARLAMENTU. Odsud přejdeme po Královské cestě RAJPATH lemované fontánami přímo k BRÁNĚ INDIE, jež byla postavena na počest 90 000 vojáků, kteří padli ve jménu britského impéria během 1. sv. války. Milovníci indické kultury a dějin mohou navštívit NÁRODNÍ MUZEUM s bohatou sbírkou předmětů mughalských panovníků, kamenných a bronzových soch Buddhy, nebo MUZEUM INDIRY GÁNDHÍOVÉ, kde došlo k atentátu na tuto významnou indickou političku. Odjezd vlakem do „růžového města“ JAIPURU s lososově zbarvenými paláci z 18. a 19. st., které je hlavním městem státu RAJASTHAN. Příjezd v noci a přejezd do hotelu. 4. den: kolem JEZERA MAN SAGAR, kterému vévodí palác JAL MAHAL, se přesuneme do vesnice AMBER, na slonech vyjedeme na ÁMBERSKOU PEVNOST. Zpět do Jaipuru, kde si prohlédneme nejvýznamnější palác HAWA MAHAL s observatoří JANTAR MANTAR, které leží v samém srdci Růžového města. Budeme mít možnost si palác HAWA MAHAL vyfotit i při západu slunce, kdy září růžovými a oranžovými odstíny. Nebude žádnou zvláštností, že ve městě uvidíte nejen krávy, ale také krásně pomalované slony, které se procházejí ulicemi a se kterými se budete moci vyfotit. V centru města si prohlédneme i CITY PALACE s krásnými zahradami, nádvořími a zaklínači hadů. 5. den: brzy ráno odjezd vlakem do NÁRODNÍHO PARKU RANTHAMBORE, který je domovem velkých kočkovitých šelem v čele s tygrem. Nastoupíme do jeepu a budeme projíždět krajinou jezer s krokodýly a rádžpútskými paláci. Dnešní noc strávíme přímo u národního parku. 6. den: vlakem přejedeme do opevněného města BHARATPUR, v jehož těsné blízkosti leží ptačí rezervace NÁRODNÍHO PARKU KEOLADEO. V národním parku budeme mít šanci dostat se co nejblíže např. k antilopám, šakalům či exotickému ptactvu. Při cestě zpět do Ágry nelze zapomenout na návštěvu města FATÉHPUR SÍKRÍ s Královským palácovým komplexem, v němž se prolínají hinduistické a muslimské tradice. Večer příjezd do Ágry. 7. den: nacházíme se v ÁGŘE, ve městě lásky a v hlavním městě Indie v době vlády Velkých Mughalů. Skutečnou perlou tohoto dne bude prozkoumání nejkrásnější stavby světa, chrámu lásky TAJ MAHALU v časných ranních hodinách, abychom si ho vychutnali s co nejmenším počtem návštěvníků. Obrovský komplex stojí na břehu řeky Jamuny a je obklopen parky a zahradami. S životem Velkých Mughalů se nejlépe seznámíme v PEVNOSTI s monumentální citadelou a hradbami z červeného pískovce. V pevnosti si prohlédneme řadu královských pavilonů, Síň veřejného slyšení Diwan-i-Am nebo Jahangirův palác.

8. den: ranním vlakem do JHANSI a krátký přejezd do tajemného městečka ORCHHA, sídla dynastie Bundélů, které je středověkým městem v indickém státě MADHYA PRADESH. Na první pohled opuštěné město zde však ukrývá skutečný poklad, palác JAHANGIR MAHAL s visutými balkóny, nesčetnými okýnky a vikýři. Odpoledne přejezd autobusem do starověkého města KHAJURAHO na nocleh. 9. den: celodenní prohlídka hinduistického komplexu chrámů z 10. a 12. st. s erotickými prvky v KHAJURAHU. Pěšky prozkoumáme chrámy, které mění během dne barvu podle pohybů slunce. Večer nás čeká představení indických klasických i lidových tanců, poznáte několik tanců typických pro jednotlivé indické státy. 10. den: ráno krátký přejezd k VODOPÁDŮM PÁNDUOVCŮ s výhledem na jezero. Odtud na letiště a odlet do posvátného města VÁRÁNASÍ se stupňovitými schodišti, tzv. gháty na břehu svaté řeky Gangy. Projížďka rikšou k jednomu z ghátů, kde si přestoupíme do lodičky. Následuje plavba po řece Ganze s šálkem čaje masala, při které doplujeme až k místu, kam přichází věřící dožít své poslední dny. 11. - 12. den: v časných ranních hodinách odchod k řece. Opět poplujeme po Ganze, avšak tentokrát bude zážitek a pohled na Váránásí úplně odlišný. Při východu slunce budete pozorovat místní, kteří se přichází do řeky omýt nebo si na ghátech zacvičit ranní jógu či se pomodlit. Poté se budeme procházet spletí křivolakých uliček Starého města. Téměř na každém kroku zde potkáme svatyně, poutníky a stánky s obětinami užívaných při rituálech. Odpoledne se podíváme do SÁRNÁTHU, které je významným buddhistickým poutním místem. Archeologickému nalezišti vévodí obří stúpa DHAMÉKH (33,5 m), která stojí na místě, kde údajně prvně kázal Buddha. Jen malý kousek od stúpy stojí tibetský chrám s krásnou sbírkou buddhistické malby na hedvábí, a můžeme si rovněž prohlédnout čínský, barmský nebo japonský chrám. Poté návrat zpět do Váránasí a odlet do ČR. * PRODLOUŽENÍ O NEPÁL 11. den: program shodný s programem samostatné Indie, z Váránásí se přeletí do KÁTHMÁNDÚ. 12. den: prohlídka KÁTHMÁNDÚ (1 400 m n. m.) - královský palác Hanuman Dhoka, palác Maju Devalu s krásným výhledem na náměstí a pouliční ruch, Bodhath - jedna z největších buddhistických stúp na světě, Pashupatinath - nejsvatější hinduistický chrámový komplex u řeky Bagmati, kde dochází ke kremačním procesům podobně jako ve Váránasí. Odjezd do PATANU, které je jedním ze tří bývalých královských měst. Prohlídka hlavního

NEPÁL

Káthmándú Nagarkot Bhaktapur

Dillí Ágra Jaipur

NP KEOLADEO Fatéhpur Sikrí NP RANTHAMBORE

Váranasí Khajuraho Orchha

INDIE

náměstí Durbar a buddhistického Zlatého chrámu z 12. st. Na nocleh přejedeme do nepálské vesničky NAGARKOT obklopené terasovými políčky. Nocleh ve vesnici. 13. den: brzy ráno se pokocháte překrásným výhledem na panorama Himálaje při východu slunce, uvidíte sedmitisícovky v Langtangu, ale při dobré viditelnosti i Mt. Everest. Poté budete projíždět nepálským venkovem a dojedete do BHAKTAPURU, bývalého královského města s překrásnými náměstími a dřevěnými chrámy. Prohlédneme si Hrnčířské náměstí, náměstí Durbar s královským palácem a Zlatou bránou, chrám Pashupati Mandir s dřevořezbami a nejvyšší pagodu v Nepálu Nyatapolu s pětistupňovou střechou. Nocleh v Káthmándú. 14. den: dokončení prohlídky Káthmándú, večer odlet domů. 15. den: přílet do ČR Datum

Kód

Cena v Kč

16. 3. - 27. 3.

23myi02148

58 990

16. 3. - 30. 3. *

23inp02149

70 400

18. 10. - 29. 10.

23myi01426

58 990

18. 10. - 1. 11. *

23inp01057

70 400

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Dillí, vnitrostátní přelet Khajuraho-Váránásí a Váránásí-Dillí vč. let. tax a poplatků v max. výši 22 000 Kč, * letenka Praha-Dillí, Káthmándú-Praha, Váránásí-Káthmándú a vnitrostátní přelet Khajuraho-Váránásí vč. let. tax a poplatků v max. výši 33 000 Kč, doprava dle programu (vlaky, autobusy, lodě, jeep, rikša), taneční představení, projížďka na slonech, 10x (* 13x) ubytování v hotelu***, 9x (* 12x) snídaně, 9x (* 12x) večeře, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupné, bakšišné, * vízum do Nepálu (orientační cena z r. 2022 cca 30 USD - platí se po příletu do Nepálu) a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 7 500 Kč (* 9 500 Kč), indické vízum (orientační cena z r. 2022 je 1 050 Kč), vyhlídkový let k Mt. Everestu s garancí místa u okna 5 900 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 200 Kč (* 1 500 Kč), do 80 000 Kč za 1 950 Kč (* 2 250 Kč). Nástupní místo: Praha.

Poznávací zájezdy v exotice

53


SRÍ LANKA Tajuplná Srí Lanka s koupáním na východním pobřeží • Mezi čajovníky a památkami kulturního trojúhelníku • Noční pouť na horu Adam's Peak • Sloní přehlídka v NP Minneriya Již dříve jste s námi mohli navštívit jih Srí Lanky zahalený sluncem a palmami. Nejen vás, ale i nás Srí Lanka nadchnula. Nyní vám chceme nabídnout pouť plnou kontrastů, při které poznáte čarovné vnitrozemí i klidné cejlonské pobřeží. Tato cesta nabízí vše - překrásné pláže a oceán plný korálů, divokou přírodu, klikaté vodní cesty, drsné hory, zvířata, čajové plantáže, vůni koření. To vše je zahaleno v tajuplném hávu zvědavosti a neznáma. Pojeďte to s námi objevit! 1. den: odlet z Prahy. 2. den: přílet do COLOMBA, transfer do nedalekého plážového letoviska NEGOMBO s dlouhými plážemi, kde si ještě budeme částečně připadat jako v Evropě. Negombo je totiž domovinou místních křesťanů, naleznete zde proto mnoho kostelíků a kapliček. Jakmile se ubytujeme, budete mít osobní volno k poznávání tohoto významného rybářského městečka. Zdejší laguna je zdrojem těch nejlepších garnátů, krabů a humrů, které vám připraví v místní restauraci tak, že na ně již nikdy nezapomenete. Alternativou ke gastronomickým ochutnávkám je relax na pláži nebo nákup rukodělných výrobků. 3. den: po snídani již vyrazíme směrem do tajuplného nitra Srí Lanky. Naši první zastávkou bude SLONÍ SIROTČINEC PINNAWALA založený v r. 1975. Od té doby se tu starají o slůňata i dospělé slony, jejichž počet se neustále rozrůstá. Mnoho zábavy si užijeme, pokud se strefíme zrovna do doby krmení. Poté se vydáme trochu jižněji, budeme projíždět fascinující krajinou divokých hor s nekonečnými čajovými plantážemi, které se střídají s malinkatými městečky zařezanými v kopcích. K večeru dorazíme pod Adam’s Peak. Pro zájemce noční pouť na jedno z nejuctívanějších míst Srí Lanky - ADAM‘S PEAK (2 243 m). Výstup na vrchol začíná ve 2 hod. ráno, abychom stihli východ slunce. Návrat zpět na ubytování až 4. den ráno. 4. den: snídaně, jízda vlakem do NANU OYI, která vede mezi čajovníky, se vám navždy vryje do paměti. Míjíme buddhistické kláštery, tamilským sběračkám čaje budete tak blízko, že si s nimi budete téměř moci podat ruku. Přejezd do nejvýše položeného města na Srí Lance - NUWARA ELIYA. Večer toulky městem, navštívíme Central Market. 5. den: snídaně, procházka po okolních kopcích, výjimečná je trasa z NUWARA ELIYI kolem tamilské plantáže do vesnice SHANTIPURA. Kdo nemá tolik sil, může si chytnout tuk-tuk, který ho přemístí k chrámu SEETHA AMMAN s výjevy z Rámajány. 6. den: po snídani ochutnávka a exkurze v čajové továrně LABOOKELIE TEA ESTATE - nejvýše položená plantáž na Srí Lance. Cesta poté povede přes hory na sever, zastavíme se u stupňovitých vodopádů RAMBODA (109 m) a pak dorazíme do města KANDY s nejvýznamnější buddhistickou svatyní Srí Lanky - CHRÁM BUDDHOVA ZUBU, kde je uložen legendární Buddhův zub z 16. st., symbol srílanské suverenity. Navštívíme zbytky Královského paláce, který chrám obklopuje. Jednou ze zbylých částí paláce je MUZEUM SLONA RÁDŽI věnované nejslavnějšímu slonovi Srí Lanky jménem Rádža, který nosil ve 20. st. schránku s Buddhovým zubem. Třešničkou na dortu bude představení kandyjského tance a bubnování, kterého se zúčastníme, a pak jen zbývá ochutnat tradiční rýži s kari a ulehnout ke spánku. 7. den: snídaně, navštívíme klášter ALUVIHARA s jeskynními chrámy, v nichž leží sochy spícího Buddhy, a ve kterých je vyobrazeno buddhistické peklo, ve svatyni NALANDA GEDIGE se blíže seznámíme s jihoindickou architekturou. Cílem cesty je srdce KULTURNÍHO TROJÚHELNÍKU, městečko DAMBULLA s proslulými sinhálskými jeskynními chrámy vytesanými do žulové skály a zdobenými množstvím fresek z období kandyjských králů. Navštívíme jednotlivé svatyně i bizarní Zlatý chrám se sedícím Buddhou o výšce 30 m. 8. den: snídaně, vyšplháme na načervenalou „Lví skálu“ SIGIRIYA obklopenou vodními zahradami. Zde bude výhled na širý kraj ko-

54

Poznávací zájezdy v exotice

lem. Se středověkou Srí Lankou se seznámíme procházkou mezi zříceninami města POLONNARUWA, kde se mísí mnoho kulturních slohů. 9. den: snídaně, vydáme se do NÁRODNÍHO PARKU KAUDULLA nebo MINNERIYA, jehož nejslavnějšími obyvateli jsou sloni. Mezi další zvířata obývající tento park patří opice, krokodýli, sambaři, levharti i nepřeberné množství ptáků. Jakmile si nafotíme dostatek fotografií, přesuneme se na východní pobřeží, kde budeme relaxovat. 10. den: snídaně, odpočinek na slavných plážích v oblasti NILAVELI. 11. den: po snídani odplujeme na maličký ostrov PIGEON ISLAND obklopený zachovalými korály, které jsou útočištěm tropických pestrobarevných ryb. Zde si šnorchlování opravdu užijete, nacházíte se totiž v nejlepší šnorchlařské lokalitě Srí Lanky. Po návratu na pevninu strávíme zbytek dne na pláži nedaleko našeho ubytování. 12. den: snídaně, vydáváme se vstříc dalším zážitkům, tentokrát do místa zavedení buddhismu na Srí Lance - MIHINTALE. kde vystoupáme k dágobě MAHASEYA, ve které je údajně uložen Buddhův vlas a popel. Do magického města ANURADHAPURA, které dříve bývalo jedním z největších klášterních měst na světě, přijedeme cestou obklopenou rýžovými políčky. V dnešní době má Anuradhapura i svou nijak zajímavou novější tvář, my se však budeme pohybovat v posvátném okrsku s vodními nádržemi, kláštery a citadelou. A k večeři se nabízí místní specialita - jezerní ryba vylovená ze zdejší nádrže. 13. den: po snídani zpět k hlavnímu městu, po cestě zastávka u citadely YAPAHUWA na žluté žulové skále. Její kamenné schodiště se nápadně podobá mayským pyramidám, ale odlišuje se sochami slonů, gnomů, bohyní a kamenných lvů. Příjezd do Negomba, nocleh. 14. - 15. den: snídaně, poslední nákupy, odlet do ČR. POZNÁMKA: zájezd označený ** je za super cenu. Datum 5. 2. - 19. 2. 11. 6. - 25. 6. 15. 10. - 29. 10.

Kód

Cena v Kč

hotel / 23tsk01502

55 990

guesthouse ** / 23tss01502

52 500

hotel / 23tsk01065

55 990

guesthouse ** / 23tss01065

52 500

hotel / 23tsk01503

55 990

guesthouse ** / 23tss01503

52 500

PIGEON ISLAND Anuradhapura

Trincomalee

NP KAUDULLA Dambulla

Polonnaruwa

Negombo Kandy Pinnawala Colombo

Nuwara Eliya Adam‘s Peak (2 243 m)

SRÍ LANKA

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Colombo vč. let. tax a poplatků v max. výši 20 000 Kč, místní doprava v rámci programu (minibus, džíp, vlak), 12x ubytování v ***hotelech (** 12x v jednoduchých, stylových hotelech/penzionech), 12x snídaně, exkurze v čajové továrně, lodní výlet na Pigeon Island, představení kandyjského tance, vedoucí zájezdu, infomateriály. Cena nezahrnuje: další strava, vstupné, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 7 500 Kč (** 5 500 Kč), vízum (orientační cena z r. 2022 je 1 300 Kč), pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 500 Kč, do 85 000 Kč za 2 250 Kč. Nástupní místo: Praha.


SRÍ LANKA Krásy jižní Srí Lanky s nakouknutím do území hor • Poznávací pobyt s výlety v přírodě obývané slony • Ubytování u pláže v Unawatuně • Projížďka jeepem v NP Jih Srí Lanky nabízí turistům to nejtradičnější, co v sobě pojí. Od západu až na východ je pobřeží zahaleno sluncem a palmami. Zdejší území si stále ještě zachovává svůj venkovský ráz doprovázený tradičním stylem lovení ryb, při kterém rybáři balancují na kůlech nad hladinou. I z kulturního hlediska je jih konzervativní a zůstává jádrem sinhálských tradic s typickými chrámy a velkými sochami Buddhy, kterými je pobřeží poseto. Při prohlídkách městeček a vesnic nám bude zvukovou kulisu vytvářet ťukání dřevěných kamenů - tradiční stolní hra „carrom“, kterou se místní baví zejména na jihu Srí Lanky. Naši jižní pouť zpestříme výjezdem do zelených výšin hor, které jsou naprostým kontrastem k rozpáleným plážím. Zelené vršky, pokryté čajovými políčky, se zde zvedají a zase klesají, tvoří rozeklané štíty chvílemi zakryté do bělavého závoje mlhy a oblaků. Můžete se těšit na úchvatnou krásu mořských i horských scenérií, korálové útesy s pestrobarevnými rybkami, modravou vodou a čarovnými západy slunce. Máte jedinečnou možnost se na zájezdu přiučit i kuchařskému umění v rámci účasti na kurzu vaření srílanské kuchyně! 1. den: odlet z ČR na SRÍ LANKU. 2. den: přílet do COLOMBA. Přejezd do jižního letoviska UNAWATUNA v romantické zátoce chráněné korálovým útesem. Po zbytek dne relaxace po dlouhém letu na místních plážích, kde je možné za úplňku zahlédnout želvy, které zde hnízdí. Ostatní mohou navštívit místní trh s velkým výběrem kvalitních rukodělných výrobků. 3. den: po snídani přesun do oblasti BALAPITIYA na plavbu mezi mangrovníky po řece Madu Ganga, uvidíme vodní varany a vodní ptactvo, zastavíme na ostrůvku s plantážemi hřebíčku či skořice. Následuje návštěva želví farmy v KOSGODĚ - největší a nejdéle existující na západním pobřeží. Na zpáteční cestě se zastavíme v městečku AMBALANGODA, centru výroby dřevěných démonických masek. Když budeme mít štěstí, můžeme vidět tradiční tanec s maskami v místní taneční škole. Podvečer je ideální k návštěvě velmi působivého fotomuzea tsunami TELWATTA se sochou stojícího Buddhy, nebo k prohlídce dolů na měsíční kameny ve vesnici MEETIYAGODA. Jedná se o polodrahokamy, které se těží pouze na Srí Lance. 4. den: ve velmi brzkých ranních hodinách odjezd do NP YALA, který je snem každého milovníka zvěře a zaujímá plochu 1260 km2. Průjezd do NP s východem slunce, abychom mohli pozorovat zvířata v době, kdy jsou nejaktivnější. Žijí zde sloni, krokodýli, leopardi, vodní buvoli, antilopy a mnoho ptáků (v případě většího pohybu zvířat v NP UDAWALAWE bude YALA nahrazena tímto parkem). Poté návštěva městečka DONDRA s nejstarší kamennou stavbou na Srí Lance - Galge. Jedná se o malou stavbičku ze 7. stol., která je součástí městského chrámu. Jen kousíček od města stojí 50 m vysoký maják z r. 1889, který označuje nejjižnější bod Srí Lanky. Návrat na ubytování. 5. den: snídaně, relax na pláži, vodní sporty nebo ájurvédská masáž (cca 2000 rupií). V podvečer lehký výstup na „dágobu“ (stúpu) na skále nad zátokou a pozorování západu slunce. 6. den: brzy ráno odjezd kolem plantáží s nížinnými čajovníky do deštného pralesu SINHARAJA (UNESCO), který nabízí podívanou na 830 endemických druhů rostlin a zvířat (snídaně v restauraci před vstupem do pralesa). K vzácným obyvatelům rezervace patří kočka cejlonská nebo levhart. Navíc nejméně 60 % zdejších stromů jsou endemity. Prales leží ve vlhkém pásmu s údolími a kopci dosahujícími výšek až 1170 m. Pro zájemce možnost koupání v pralesní řece u vodopádu. Návrat do místa ubytování večer. 7. den: po snídani odjezd do továrny na zpracování čaje v oblasti KOGGALA a do zahrady koření SPICE GARDEN, kde budeme mít možnost vidět muškát, kari, skořici, pepř, zázvor, hřebíček atd. Po návratu do Unawatuny možnost návštěvy některé z místních restaurací, kde můžete ochutnat „lamprais“, což je rýže zapečená v banánovém listu s různými ingrediencemi, a napít se Toddy - šťáva z kokosové palmy.

Colombo

SRÍ LANKA SINHARAJA

NP YALA

Balapitiya Galle

Koggala

Unawatuna

Dondra Mirissa

8. den: po snídaní odjezd do starobylého přístavního města GALLE, které je před modernizací chráněno mohutnými hradbami s baštami. Navštívíme holandskou čtvrť Fort (UNESCO) s uličkami proplétajícími se kolem starých kostelíků, Dutch Reformed Church, jednu z nejkrásnějších koloniálních staveb v Galle, Velké skladiště, kde sídlí námořní muzeum. Při procházce po hradbách narazíte na zaklínače hadů a tradiční kramáře. Následuje výlet k největší přírodní zvláštnosti v UNAWATUNĚ, ke skalisku RUMASSALA, které se tyčí nad zátokou. Z hory RUMASSALA je okouzlující pohled na vrchol ADAM’S PEAKU ve vnitrozemí. Návrat do místa ubytování, relaxace na pláži. 9. den: snídaně, volný den na pláži, možnost lodního výletu s pozorováním delfínů a velryb v oblasti MIRISSA. 10. den: snídaně, volný den na pláži nebo se můžete zúčastnit kurzu vaření srílanských specialit (zájem je nutné hlásit předem). 11. - 12. den: snídaně, poslední nákupy, koupání, odpoledne odjezd na letiště se zastávkou v buddhistickém chrámu v KALUTAŘE, kam můžete vstoupit a zúčastnit se tradičního obřadu (účast na obřadu je závislá na času obřadu a odletu do ČR), přílet do ČR. POZNÁMKA: termín s ** je za super cenu. Datum 13. 1. - 24. 1. 5. 4. - 16. 4. 15. 11. - 26. 11.

Kód

Cena v Kč

hotel / 23kjs01506

45 990

guesthouse ** / 23snp01506

40 990

hotel / 23kjs01550

50 990

guesthouse ** / 23snp01550

45 990

hotel / 23kjs01560

45 990

guesthouse ** / 23snp01560

40 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Colombo vč. let. tax a poplatků v max. výši 20 000 Kč (v dubnu 22 000 Kč), místní doprava v rámci programu (minibusy, džípy, autobusy, tuk-tuky), lodní výlet po Madu Ganze, 9x ubytování v ***hotelu se snídaní (** 9x ubytování v jednoduchém guesthousu se snídaní), vedoucí zájezdu, informační materiály.

Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupné, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 6 800 Kč (** 3 900 Kč), vízum (orientační cena z r. 2022 je 1 300 Kč), kurz vaření 990 Kč, lodní výlet s pozorováním delfínů a velryb (vč. snídaně) 1 500 Kč, pojištění léčeb. výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 200 Kč, do 85 000 Kč za 1 950 Kč. Nástupní místo: Praha.

Poznávací zájezdy v exotice

55


LAOS • KAMBODŽA Ve stínu Buddhů a Mekongu s polopenzí

Laos a Kambodža, dvě země, kterou jsou si velmi podobné náboženstvím, přátelským obyvatelstvem, kulturou. Země, které mají společnou královnu, řeku Mekong. Vnitrozemský Laos, často opomíjený turisty, a proto tak krásný a stále ještě nedotčený. Kambodža, království s nezapomenutelnou perlou Angkor Watem, kam musíte zamířit, pokud jste přijeli navštívit tuto zemi. My vám navíc do programu přidáváme i ostrov Koh Rong se skvělým mořem téměř bez turistů. Pojeďte objevovat fascinující Indočínu podél Mekongu. 1. den: odlet z Prahy do Laosu. 2. - 3. den: přílet do LUANG PRABANGU, vznešeného mystického města v údolí lemovaném horami, na břehu magické řeky Mekong. Navštívíme staré město ležící na kopci PHOUSI, jemuž dominuje buddhistická stúpa, kterou je vidět na kilometry daleko. V centru starého města si prohlédneme někdejší KRÁLOVSKÝ PALÁC, který dnes slouží jako Královské palácové muzeum s exponáty z dob zaniklé monarchie. Na západ od paláce stojí klášter VAT MAI, jeden z nejfotografovanějších v Luang Prabangu, který znázorňuje Buddhovu předposlední reinkarnaci. Přestože jsou na Luang Prabangu nejúchvatnější všudypřítomné chrámy, velikým zážitkem je i večerní procházka po SISAVANGVONG ROAD s všudypřítomnými francouzskými kavárničkami, restauracemi, obchody s tradičním zbožím a s obrovským nočním marketem, kde můžete poprvé ochutnat pravé laoské polévky či skvělý papájový salát. 4. den: dnes se vydáme pomalou lodí proti proudu Mekongu k Buddhovým jeskyním PAK OU, kterou leží ve velice působivé scenérii na soutoku řek Mekong a Nam Ou. V protější vesničce BAN XANG HAI se již delší dobu vyrábí místní „whisky“, což je spíše destilát z rýže lao lao, ale této vesnici se neřekne jinak než „whisky village“. Navíc tu můžete nakoupit i výrobky z pravého hedvábí za velice příznivé ceny. Skvělým zážitkem bude také zastávka ve sloní farmě, kde můžete slony sami nakrmit a nebo se na nich projet. Nebude náhodou, když se po chvíli ocitneme na sloním hřbetu přímo v Mekongu. Večer zakončíme v nejstarším a nekouzelnějším z buddhistických klášterů v Laosu - VAT XIENG THONG, který přežil i řádění čínských drancovníků v 19. st. Zdejší socha ležícího Buddhy je jednou z nejvýznamnějších v Laosu. 5. den: ráno odjezd do VANG VIENGU, pohádkového tropického ráje obklopeného krasovými kuželovými horami, tzv. mogoty. Samotné město Vang Vieng je obrovským kontrastem k jeho přímému okolí. Uvnitř ve městě naleznete jakékoliv druhy zábavy, mimo město se pokocháte přírodními krásami, akčnější povahy si mohou užívat různorodé adrenalinové sporty. Projdeme se společně městem a budeme si užívat všudypřítomnou volnomyšlenkářskou atmosféru v doprovodu buvolů procházejících se podél krásné řeky Nam Song, ve které se vykoupeme. Navštívíme některý z místních chrámů, popřípadě si užijeme plavbu na tuších, co je přední atrakce Vang Viengu. 6. den: dopoledne se vydáme na projížďku na kole mezi mogoty a třtinová pole. Po chvíli dorazíme k vodopádu KAENG YUI, který se ukrývá v lese mezi kopci a bambusovým porostem chránícím Vang Vieng. Nejenže se můžete pokochat dvojitým vodopádem, ale zároveň si odpočinout v oáze tropů, pozorovat pestrobarevné květiny a motýli. Vrátíme kola a vydáme se na skútrech či minivan na cestu stoupání na vyhlídku NAM XAY, která je opravdovým skrytým klenotem Vang Viengu. Z jejího vrcholu budete mít rýžová pole a kokosové palmy jako na dlani. Na zpáteční cestě se schladíme v jedné z množství modrých lagun, které se v okolí nachází. 7. den: ráno odjezd do pozoruhodně hezkého hlavního laoského města VIENTIANE, kde si prohlédneme koloniální PREZIDENTSKÝ PALÁC, vítězný oblouk PATOUXAI s reliéfy hinduistických božstev

56

Poznávací zájezdy v exotice

OS

Zlaté chrámy v Laosu Opuštěný ostrov Koh Rong Starobylý Angkor Wat Vesnice na jezeře Tonle Sap

Vang Vieng Vientiane

LA

• • • •

Luang Prabang

Siem Reap

KAMBODŽA

Sambor Prei Kuk

Phnom Penh

Koh Rong

a chrám VAT SISAKET s kouzelnými nástěnnými malbami. Večer si užijeme malebný západ slunce nad Mekongem s výhledem do Thajska. 8. den: dopoledne odlet do Kambodži do PHNOM PENH. Odsud přejezd do SAMBOR PREI KUK, nocleh. 9. den: prohlídka předangkorského chrámového komplexu SAMBOR PREI KUK, podle kterého je nazvané jedno z období khmerského království. Přejezd k jezeru TONLE SAP, ve kterém žije více než 200 druhů ryb. Vydáme se na pozoruhodnou plavbu do plovoucí vesničky, kde se běžně chovají pod plovoucími domky krokodýli. Odjezd do SIEM REAP. 10. - 11. den: jen pár kilometrů od Siem Reapu leží rozlehlý soubor starobylých památek, chrámy ANGKORU. Prohlédneme si chrám ANGKOR WAT, nejproslulejší ukázku khmérské architektury, který každý pozná již z velké dálky, ale i starobylé město ANGKOR THOM s mohutnými kamennými tvářemi. Dobrodružnou cestou džunglí se dostaneme až k chrámu TA PROHM schovaném mezi obřími tropickými stromy. V případě dostatku času si můžeme prohlédnout i další chrámy komplexu. Návrat do Siem Reapu, kde si projdeme centrum, kterému dominuje Královská zahrada a množství pěkných svatyní, večer ochutnáme kambodžskou kuchyni. 12. den: dopoledne odlet do SIHANOUKVILLE na pobřeží Thajského zálivu, kam míří většina turistů, pokud si chtějí v Kambodže na chvilku odpočinout a užít si nedotčenou přírodu. My tu ale nekončíme. Pokračujeme krátkou plavbou na ostrov KOH RONG, kterému se přezdívá kambodžské „Koh Samui“. Ostrov je pokrytý hustou džunglí a nabízí krásné pláže a příjemné šnorchlování. Po zbytek dne relax na pláži. 13. den: dnes nás čeká jednodenní lodní výlet po nejlepších plážích v okolí ostrova KOH RONG se zastávkou v malé rybářské vesničce, kde se setkáte s milými khmerskými obyvateli. Navštívíme opuštěnou LONELY BEACH lemovanou kokosovými palmami, kde si na chviličku užijeme klid na bílé písčité pláži. 14. - 16. den: volno na pláži, procházky po okolí, možnost zapůjčení kajaku či účasti na masáži. Odpoledne odlet zpět domů. 17. den: přílet do Prahy. Datum

Kód

Cena v Kč

20. 3. - 5. 4.

23lao02139

72 990

20. 11. - 6. 12.

23lao01565

74 990

Sihanoukville

Cena zahrnuje: letenka Praha-Luang Prabang, Vientiane-Phnom Penh, Siem Reap-Sihanoukville, Sihanoukville-Praha vč. let. tax a poplatků v max. výši 35 000 Kč, místní doprava v rámci programu (místní autobusy, mikrobus, loď), 14x ubytování v hotelu s polopenzí, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupné, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 8 500 Kč, kambodžské vízum (orientační cena z r. 2022 je 1 300 Kč), laoské vízum (orientační cena z r. 2022 je 1 500 Kč), pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 700 Kč, do 85 000 Kč za 2 250 Kč. Nástupní místo: Praha.


THAJSKO • LAOS VIETNAM Hory a vesnice staronové Indočíny

Klasickou Indočínu si každý představí v zemích Vietnam, Laos, Kambodža, v bývalých francouzských koloniích. My vám ale přinášíme cestu, při které poznáte duši Mekongu. Výpravu do staré i nové Indočíny, která se dnes už spojila i s Thajskem. Na cestě poznáte ikonická místa jako Bangkok, Luang Prabang či Hanoj, ale také odlehlé vesničky u thajsko-barmských hranic nebo v zemi, na kterou čas zapomněl, v rozvíjejícím se Laosu. Svezeme se lodí po Mekongu, jehož tok prochází jednou z nejrozmanitějších oblastí Asie. Ve vietnamské Sa Pa splyneme s poklidným rytmem života na rýžových políčkách, v Chiang Mai budeme meditovat s mnichy. Vydejte se s námi po snadných i náročnějších cestách, abyste se seznámili s tváří staronové Indočíny, ponořte se do mozaiky hor a etnik s fantastických životním stylem. 1. den: odlet z Prahy. 2. den: přílet do BANGKOKU. Projížďka loďkou po řece CHAO PRAYA, večer zamíříme do centra všech baťůžkářů - KHAO SAN. Tady se poprvé setkáme s bizarními kulinářskými lahůdkami v podobě různého hmyzu na grilu, a ti méně odvážní se nemusí bát, narazíme tu i na spoustu restaurací či stánků s běžným jídlem. 3. den: prohlídka paláce GRAND PALACE s nejposvátnějším chrámem Thajska WAT PHRA KAEO (Chrám smaragdového Buddhy), WAT PHO s obřím ležícím Buddhou, WAT ARUN (Chrám úsvitu). Po setmění se odebereme do RED-LIGHT DISTRICTU s barevnými neony a hlavní ulicí SOI COWBOY a oblast NANA PLAZA. 4. den: odlet do CHIANG MAI, prohlédneme si historickou čtvrť s chrámy, např. WAT PHRA SINGH. Připomeneme si uzavření thajsko-laoského přátelství u pomníku THREE KINGS MONUMENT. Večer návštěva místního nočního bazaru s typickými jídelnami. 5. den: dnes se vydáme k lesnímu chrámu WAT U MONG a společně s mnichy budeme chvíli vnímat všudypřítomný klid. V NP DOI SUTHEP-PUI objevíme kouzlo hor Doi Suthep (1 676 m) a Doi Pui (1 685 m) a posvátné chrámy, např. WAT PHRA THAT DOI SUTHEP. K odpolednímu odpočinku přímo vybízí vodopád NAM TOK MAE SA. 6. den: následuje odjezd do městečka PAI zasazeného v pohádkové hornaté krajině s tajemnými uličkami. V blízkosti PAI sídlí sloní kemp, kde budeme mít šanci pozorovat slony při koupeli. Skutečnou perlou jsou vápencové jeskyně THAM LOT proslulé nejen díky svým nádherným stalagmitům a široké protékající říčce, ale hlavně kvůli jeskyni teakových rakví COFFIN CAVE dosahujících délky až 9 m. 7. den: pokud se vám zdálo, že už nyní jste na konci světa a v jiné než naší uspěchané době, tak věřte, že v nejodlehlejší thajské provincii MAE HONG SON dostupné jen po klikatících horských cestách vaše představy dojdou opravdového naplnění. Zde už na vás dýchne všudypřítomný vliv sousední Barmy. Tady navštívíme VESNICI DLOUHOKRKÝCH KAYANŮ, kde se blíže seznámíme s jejich tradičním až kontroverzním způsobem života. Návrat zpět do Pai. 8. den: odjezd ještě více na sever Thajska, přes několik národních parků dorazíme do oblasti působivých hor a zároveň nížin zaplavených Mekongem - nacházíme se v provincii CHIANG RAI, která se chlubí nejrozmanitějším etnickým osídlením. Nesmíme opomenout zastávku v netypickém „bílém watu“ WAT RONG KHUN připomínajícím třpytivý porcelán. Poslední večer na siamském území strávíme při šálku kvalitní místní kávy nebo čínského čaje, kterému se tu velmi dobře daří díky nedaleké hranici s Čínou. 9. den: brzy ráno odjezd na thajsko-laoskou hranici, následuje pozemní přechod hranice a nalodění na loďku, na které si vychutnáme dvoudenní plavbu po MEKONGU oblastí horské laoské divočiny. Toto je vskutku nezapomenutelný zážitek z putování Indočínou. Budeme míjet jen břehy Mekongu obrostlé banánovníky, nahlédneme do života místních kmenů žijících na březích v tradičních vesničkách zasazených mezi rozeklanými skalisky. Večer zakotvíme ve vesnici PAKBENG, abychom okusili prostý život horských kmenů.

Mae Hong Son

10. den: pokračování v plavbě, cílem je bývalé horské království, centrum francouzské Indočíny na seznamu UNESCO - koloniální město LUANG PRABANG. Prozkoumáme staré město, chrámové komplexy, domy obchodníků a bohatá sídla. Tradiční laoskou kulturu objevíme pouhým touláním se klikatícími se uličkami. Ze svatého kopce PHOUSI budeme mít město, třpytivé řeky a džungli jako na dlani. Neunikne nám KRÁLOVSKÝ PALÁC ani noční luangprabangský trh. 11. den: dokončení prohlídky LUANG PRABANGU, návštěva vesničky BAN XANG HAI, které se už neřekne jinak než „whisky village“. V té ochutnáme místní lao-lao, tedy whisky ze zkvašené lepkavé rýže. 12. - 13. den: kdysi ospalá vesnice VANG VIENG nás překvapí svým „baťůžkářským“ způsobem bytí. Život tu plyne pohodově, jak by také ne, když je obklopeno přírodními krásami vybízejícími k relaxu i sportovním aktivitám. Na kolech se projedeme podél řeky Nam Song s výhledy na vápencové homole a nebo se vykoupeme v tůních 30metrového vodopádu TAD KAENG YUI a okouzlí nás jeskyně PHOU KHAM, ke které vede cesta přes rýžová pole a bambusový most. 14. den: na cestě do hl. laoského města VIENTIANE se zastavíme u jezera ANG NAM NGUM, které je poseto ostrůvky a lemováno plážemi vyzývajícími ke koupání. Ochutnáme tu i vynikající čerstvé jezerní úlovky na grilu. Po příjezdu do VIENTIANE, jedné z nejklidnějších metropolí jihovýchodní Asie, se příjemnou procházkou projdeme kolem chrámů VAT SISAKET, VAT SIMUANG, navštívíme náměstí NAM PHOU (v případě dostatku času další zajímavá místa) a z nábřeží budeme pozorovat západ slunce nad Mekongem. 15. den: ranní dokončení prohlídky VIENTIANE, návštěva některého z chrámů. Krátký přelet do vietnamské metropole na Rudé řece - HANOJE. Projdeme se mezi koloniálními domky ve Francouzské čtvrti, které dominuje budova OPERY, jež je skvělou ukázkou pařížské architektury. Večer budeme pozorovat okolní ruch kolem úchvatného mostu Huc na jezeře HOAN KIEM, který je postaven z červeně lakovaného dřeva, a den zakončíme představením vodních loutek. 16. den: prozkoumávání hanojské čtvrti BA DINH, které dominuje HO ČI MINHOVO MAUZOLEUM A MUZEUM. Strýčka Ho opustíme a vydáme se k PREZIDENTSKÉMU PALÁCI, který si prohlédneme při procházce palácovými zahradami. Významným symbolem města je rovněž PAGODA JEDNOHO SLOUPU s obřím stromem bo, pod nímž se Buddhovi dostalo osvícení, nebo nejuctívanější hanojský chrámový komplex CHRÁM LITERATURY, do kterého se vstupuje dvoustupňovou branou Van Mieu. Večer odjedeme nočním lehátkovým vlakem podél toku Rudé řeky do hornatého severu, kterému vévodí krásné místo na úpatí nejvyšší vietnamské hory Fan Si Pan - SA PA.

Doi Suthep Chiang Mai

Mek ong

Pai

Hanoj

Luang Prabang

Tham Lot Chiang Rai

Vang Vieng

Perfume Pagoda

Vientiane

THAJSKO

LAOS

Bangkok

M TN A VIE

• Plavba Laosem po Mekongu • Návštěva vesnice Kayanů • Rýžové terasy v Sa Pa

Sa Pa

Pak Beng

17. den: ráno příjezd do SA PA, kde si trochu odpočinete od chaosu a dopravy, která je typická pro Hanoj. Odsud vyrazíme silnicí vedoucí do nejřidčeji osídlené části severního Vietnamu k PRŮSMYKU NEBESKÉ BRÁNY ležícímu ve výšce 2 100 m, odkud se naskytnou nádherné výhledy na menšinové vesničky a zajímavé vodopády. Následuje oběd formou pikniku. Nacházíme se v území izolovaných vesnic, kde žije asi 6 milionů příslušníků etnických menšin.Vydáme se na průzkum vesnice TA VAN, jež je osadou kmene Dao a Giay, a večer tu strávíme nocleh přímo ve vesnici, mezi rýžovými políčky a zvlněnými horami. Místní nás rádi naučí pár základních slovíček z jejich dialektu, ukáží nám, jak se vyrábí košíky nebo výšivky a uvaří nám večeři. 18. den: po probuzení do klidného rána se vydáme ještě na návštěvu hmongských vesnic CAT CAT a LAO CHAI. Večer odjedeme nočním lehátkovým vlakem zpět do HANOJE. 19. den: čeká nás výlet k nejposvátnějšími místu Vietnamu - PAGODĚ VŮNÍ, která je ukrytá v 50 m vysoké jeskyni. Než se k pagodě dostaneme, musíme lodí proplout mezi vápencovými kopci a políčky zdejších farmářů, a nakonec vyjet lanovkou. 20. den: poslední nákupy, odlet domů. 21. den: přílet do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

10. 4. - 30. 4.

23tlv01490

65 990

Cena zahrnuje: letenka Praha-Bangkok, Bangkok-Chiang Mai, Vientiane-Hanoj, Hanoj-Praha vč. let. tax a poplatků v max. výši 25 000 Kč, místní doprava v rámci programu (loď, autobus, mototaxi, vlak), 2denní plavba po Mekongu, 15x ubytování v turistickém hotelu, 1x v tradičním domě v menšinové vesnici (jedna společná místnost), 2x noční lehátkový vlak, 18x snídaně, 3x oběd, 2x večeře, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupné, laoské vízum cca 30 USD (platí se na místě), bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 8 500 Kč (nelze v nočním vlaku a v tradičním domě), vietnamské vízum (orientační cena z r. 2022 je 700 Kč), laoské vízum (orientační cena z r. 2022 je 1 500 Kč), pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 2 100 Kč, do 85 000 Kč za 2 850 Kč. Nástupní místo: Praha.

Poznávací zájezdy v exotice

57


THAJSKO Východní Thajsko - Isán aneb Co jste ještě neviděli z Thajska • • • • •

Jedinečný sloní festival Nejstarší národní park Khao Yai Isán - provincie bez turistů Buddhistické památky Bangkoku Staré khmérské chrámy

Na tomto zájezdu se po návštěvě hl. města vydáme do tropické přírody. Čeká nás turistika v tropické džungli nejstaršího thajského národního parku Khao Yai, s četnými vodopády, večer se zaposloucháme do zvuků džungle při nočním safari. A pokračujeme dále na východ. Isán je jedna z nejméně turisticky navštěvovaných oblastí v Thajsku. Oblast byla kdysi součástí mocné khmérské říše a z té doby se tu zachovaly mnohé památky včetně nádherné svatyně představující centrum vesmíru s pískovcovou věží z 12. století - Phanom Rung. Pojedeme zemědělskou krajinou plnou zelených rýžových polí, mezi nimi poletují bílé volavky a v bahně se válí líně přežvykující buvoli. Provincie Surin je známá chovem a výcvikem slonů, proto se právě zde každoročně v listopadu koná velký sloní festival. V okolí se nachází řada vesniček, jejichž obyvatelé vyrábí ručně tkané hedvábí z vlastních chovů bource morušového, ale i jiné typické řemeslné výrobky a šperky. Ve městech najdeme autentické noční trhy s lahůdkami vynikající místní kuchyně, jejíž místní speciality jsou daleko pálivější než kuchyně ostatního Thajska. Nakonec si plní dojmů odpočineme u moře na březích Thajského zálivu. 1. - 2. den: odlet z ČR, přílet do BANGKOKU, ubytování (2 noci). 3. den: prohlídka města - Královský palác s chrámem WAT PHRA KAEW, chrám ležícího Buddhy WAT PHO, projížďka lodí po řece CHAO PHRAYA k chrámu WAT ARUN, v podvečer návštěva chrámu WAT SAKET na Zlaté hoře. 4. den: ráno odjezd do NÁRODNÍHO PARKU KHAO YAI, pěšky k největšímu ze 44 vodopádů HAEW NAROK, ubytování (2 noci), noční safari. 5. den: pěší trek džunglí (cca 8 km) k vodopádu HAEW SUWAT, který je populární z filmu Pláž, alternativně možno zvolit jinou, kratší variantu - na rozhlednu či k jiným vodopádům. 6. den: PHIMAI, prohlídka historického parku s řadou ruin starých khmerských chrámů z 11. stol., přejezd do „města radosti“ BURIRAM (3 noci), autentický noční trh s možností ochutnávky typických isánských specialit. 7. den: SURIN - sloní kemp s možností vyjížďky na slonech nebo koupání se slony, surinská přehlídka slonů (pouze v listopadu), ukázka výroby přírodního hedvábí. 8. den: PHANOM RUNG - prohlídka jednoho z nejkrásnějších chrámů khmérské architektury v Thajsku, kterému se přezdívá „Malý Angkor Wat“. Poblíž leží malý chrámový komplex PRASAT HIN MUEANG TUM obklopený čtyřmi malými vodními nádržemi. Pokud zbude čas možnost navštívit chrám WAT KHAO ANGKHAN na vrcholu vyhaslé sopky s obrovskou sochou ležícího Buddhy.

58

Poznávací zájezdy v exotice

9. den: brzy ráno delší přejezd autobusem k moři, po cestě zastávka u přehradního jezera LAM NANG RONG, poté NÁRODNÍ PARK TA PHRAYA, prohlídka přírodního KAŇONU LALU, který se pyšní terakotovými věžemi roztodivných tvarů, příjezd k moři do oblasti CHANTANABURI večer, ubytování (3 noci na jednom místě). 10. - 11. den: relaxace u moře, koupání. 12. - 13. den: odjezd do Bangkoku a odlet do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

29. 11. - 11. 12.

23isf02038

61 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Bangkok vč. let. tax a poplatků v max. výši 22 000 Kč, doprava v rámci programu (místní autobusy, metro, mikrobus), 10-11x ubytování (dle letového řádu) v ***hotelech ve 2lůžkových pokojích s polopenzí, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupné, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 6 500 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 300 Kč, do 85 000 Kč za 2 050 Kč. Nástupní místo: Praha.

THAJSKO NP KHAO YAI

Buri NP TA Ram Surin PHRAYA

Phimai

Phanom Rung

Bagkok

Chantha Buri


THAJSKO ** Thajsko - příroda, památky a ostrovy pro nenáročné

Turisty milované Thajsko nyní pro nenáročné! To je heslo našeho zájezdu, kterou jsme si pro vás připravili. Program, který si přečtete na následujících řádcích, je připraven pro ty z vás, kteří dáváte přednost komplexnímu poznání země a života místních obyvatel před luxusními hotely, restauracemi, nebo před poznávání ze sedadel zahraničních autobusů. Hodláte poznat Thajsko na vlastní kůži? Pojeďte s námi na tuto výpravu, při které se budeme přesouvat místními autobusy, vlaky či na motorkách společně s přátelskými Thajci. Vykoupeme se ve vodách Andamanského moře, zdoláme vrchol vápencových kopců, přeneseme se do dob největšího rozkvětu království siamského, ale také do těžkých časů v období 2. světové války, které byly popsány v knize Pierra Boullea Most přes řeku Kwai. Thajské království si zamilujete a na zpáteční cestě domů si řeknete „tam se zase vrátím”...stejně jako jsme si to řekli i my! 1. - 2. den: odlet z Prahy, přílet do BANGKOKU. V podvečer nasedneme do jedné z loděk brázdících řeku CHAO PRAYA RIVER a užijeme si plavbu podél chrámů, zamíříme do centra baťůžkářů - KHAO SAN, kde se poprvé setkáme s bizarními kulinářskými lahůdkami v podobě různého hmyzu na grilu. 3. den: po snídani prohlídka GRAND PALACE s nejposvátnějším chrámem Thajska WAT PHRA KAEO (Chrám smaragdového Buddhy), nejstarší chrám v Bangkoku WAT PHO s obřím ležícím Buddhou (délka 46 m, výška 15 m). Přeplujeme řeku přívozem a vystoupíme u chrámu WAT ARUN (Chrám úsvitu). Po setmění návštěva RED-LIGHT DISTRICTU s barevnými neony a překypujícím nočními bary, jehož hlavní ulicí je SOI COWBOY a oblast okolo NANA PLAZA. 4. den: snídaně, návštěva DUSITSKÉHO PARKU, kde navštívíme Trůnní sál Abhisek, který ukrývá poklady královské rodiny ve formě přepychového umění vytvořeného thajským lidem pod záštitou nadace královny Sirikit - kde jinde spatřit královská sloní nosítka ze zlata a krovek vzácných brouků. Přesun do centra thajského nezávislého umění, na VÍKENDOVÝ TRH CHATUCHAK, kde může koupit zvířata, tenisky nebo úžasné oděvy od neznámých místních návrhářů. Venku v místní obří jídelně ochutnáme thajské jídlo. Ze zkušeností víme, že ve venkovních restauracích ochutnáte vždy to nejčerstvější a nejchutnější co Thajsko nabízí (pokud bude trh uzavřen, do programu bude zařazena návštěva chrámové ZLATÉ HORY s panoramatickým výhledem na Bangkok). Přemístíme se do ČÍNSKÉ ČTVRTI, nejstarší čtvrti v Bangkoku protkané úzkými uličkami a pestrými čínskými chrámy. Tato čtvrť je v podvečerní náladě chaotická, přeplněná lidmi, ale okouzlí vás, tím jsme si jisti. A kdo má chuť, ale i dostatek peněz, může ochutnat místní specialitu - polévku ze žraločí ploutve, nebo si zakoupit nějaký šperk ze zlata, klenotnictví je tu snad tisíc. 5. den: snídaně, ráno odjezd vlakem do bývalého hlavního královského města s impozantními chrámy a paláci, které zatím zůstalo, zřejmě také z důvodu své rozsáhlosti, nezkaženým městem. Jedná se o vysoce uctívanou AYUTHAYU, jejíž ruiny jsou symbolem královské moci a náboženství. Pěšky projdeme hlavní dominanty na ostrově. Navštívíme největší chrám v Ayuthayi WAT PHRA SI SANPHET či nejslavnější chrám WAT PHRA MAHATHAT s Buddhovou hlavou obrostlou spletí kořenů. Kdo bude mít zájem, může si zapůjčit kolo (cca 100 THB/den). Odpoledne zpět do Bangkoku, odpočinek v LUMPHINI PARKU či procházka další částí red-light districtu - PATPONG. Večer návštěva místních barů či restaurace. 6. den: snídaně, ráno autobusem do maniokem a cukrovou třtinou obehnaného KANCHANABURI se slavným MOSTEM PŘES ŘEKU KWAI. Zamíříme na válečný hřbitov, kde je pohřbeno více než 6000 válečných zajatců, kteří zemřeli při stavbě mostu, navštívíme Mu-

zeum Železnice smrti, které je nejlepší studnicí informací o stavbě proslulé železnice s mostem. Po zbytek dne individuální procházky po městě či návštěva dalších muzeí. 7. den: snídaně, nezapomenutelná projížďka vlakem po nejhistoričtější části „železnice smrti“, vlak pojede přes Most přes řeku Kwai, naskytnou se nám výhledy do údolí na raftové domečky na řece, budeme projíždět zvlněnou krajinou hor až do konečné stanice NAM TOK. Pokud pojede vlak na čas, stihneme se ještě vykoupat v nedalekém vodopádu SAI YOK NOI, který je součástí NÁRODNÍHO PARKU SAI YOK. Odpoledne se vydáme zpět do Kanchanaburi, kde si vychutnáme společnou večeři na řece při pohledu na místní vyhlášené západy slunce. 8. den: snídaně, autobusem na letiště, krátký přelet do provincie KRABI na břehu ANDAMANSKÉHO MOŘE, která je slavná díky všudypřítomným krasovým formacím na pevnině i v moři. Ubytujeme se přímo v městečku KRABI TOWN a budeme mít možnost navštívit lákavý noční trh, kde za doprovodu všudypřítomné thajské hudby ochutnáme krevetovou polévku, papájový salát či thajské sladkosti. 9. den: po snídani nalodění na loď, se kterou poplujeme na hornatý ostrov PHI PHI. Přesun do místa ubytování, osobní volno. 10. den: snídaně, odpočinek na bělostné pláži, možnost thajských masáží, šnorchlování (jen pár metrů od břehu objevíte bohatý podmořský svět). Pro zájemce lodní výlet po okolních ostrovech se šnorchlováním. 11. den: snídaně, pro zájemce pěší túra do vnitrozemí ostrova, klikatou cestičkou se dostaneme džunglí až na vrchol ostrova, odměnou nám bude neopakovatelný výhled na neobydlený ostrov PHI PHI LEH, který se zvedá z křišťálově čisté vody, i na dvojici protilehlých modravých zálivů. Sestup do vesnice TONSAI. Zpět na ubytování. 12. den: snídaně, zpět do Krabi a autobusem půvabnou silnicí do městečka PHANG-NGA ležícího uprostřed vápencových skalisek. Ubytujeme se a pokračujeme pěší procházkou k chrámu s jeskyní WAT THAM TA PAN, kde budeme procházet mezi sochami znázorňujícími buddhistické peklo a ráj. 13. den: snídaně, prozkoumáme pohádkové prostředí nenavštěvovaného deštného lesoparku SA NANG MANORA, projdeme se po stezkách vedoucích kolem vodopádů, které vytvářejí kaskádová

Ayutthaya Bangkok

BARMA

• Po stopách siamského království • Filmové lokality - Phi Phi a ostrov Jamese Bonda • Slavný most přes řeku Kwai • Lodní výlet v zátoce Phang-Nga

Sai Yok Kanchanaburi

Phang Nga Ao Phang Nga

PHI PHI

jezírka, kde se podle legendy koupe mytická princezna Manora. Nafotíme si skaliska porostlá lišejníky a stromy tropického ovoce. Dnes je možné zapůjčení motocyklu k dalšímu prozkoumávání okolí Phang-Nga. 14. den: po snídani, odjezd do MOŘSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU AO PHANG-NGA s více než 40 ostrovy s obřími útesy. Největším lákadlem je OSTROV JAMESE BONDA, který se pravým jménem nazývá KO PHING KAN. Natáčely se tu scény z filmu Muž se zlatou zbraní. A nebojte, nebudeme tu jen proplouvat, my se i vykoupeme, a to na jedné maličké pláži, kde si zároveň vychutnáme i oběd. Dále budeme proplouvat nejrozlehlejšími mangrovovými lesy, možná v nich uvidíme i varana skvrnitého nebo zoborožce štítnatého, a objevíme také život v muslimské plovoucí vesničce KO PANYI, která je postavena na dřevěných kůlech a má i vlastní mešitu. Zpět na pevninu. 15. - 16. den: snídaně, zpět do Krabi, přelet do Bangkoku, let domů. POZNÁMKA: zájezd označený ** je za super cenu. Datum

Kód

Cena v Kč

8. 2. - 23. 2.

23tpo01648

55 990

8. 11. - 23. 11.

23tpo01418

55 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Bangkok a Bangkok-Krabi vč. let. tax a poplatků v max. výši 22 000 Kč, zpáteční lodní doprava Krabi-Phi Phi, místní doprava (místní autobusy, metro, vlak, tuk-tuk) v rámci programu, lodní výlet po řece Chao Praya a do NP Ao Phang-Nga, projížďka vlakem po „železnici smrti“, 13-14x ubytování (dle aktuálního letového řádu) v turistických hotelech či v jednoduchých guesthousech ve 2lůžkových pokojích se snídaní, 1x oběd, 1x večeře, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupné, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci “Cena zahrnuje”. Příplatky: 1lůžkový pokoj 6 900 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 600 Kč, do 85 000 Kč za 2 350 Kč. Nástupní místo: Praha.

Poznávací zájezdy v exotice

59


THAJSKO MALAJSIE Thajské a malajské dobrodružství s plavbou po ostrovech Andamanského moře

BARMA

Sai Yok Kanchanaburi Bangkok

NP KHAO SOK

• Dobrodružný pobyt v srdci NP Khao Sok Phuket • Koupání na thajském i malajském Ko Lipe ostrůvku

AJ SI E

Poznávací zájezdy v exotice

Batu Caves

AL

60

M

Jihovýchodní Asie nabízí tolik významných míst, že není jednoduché rozhodnout se, kde s návštěvou začít. Jste-li cestovatelé prahnoucí po dobrodružství v hlubokých džunglích, starodávných chrámech, rušných městech a na plážích lemovaných palmami, naše báječné thajsko-malajské duo vás uchvátí. Bangkok, město vábivé, živé, hlučné s překrásnými západy slunce hrdě nosí svoje přízvisko „Město andělů“, na druhé straně Kuala Lumpur, dynamická metropole „Nové Asie“, tak tolerantní ke své malajské, čínské a indické komunitě se pyšně hlásí k odkazu minulosti, avšak rychlými kroky směřuje k budoucnosti. Thajský venkov oplývá přírodní krásou hor i řek a je povinnou zastávkou naší výpravy. Plavba kolem tropických rajských ostrůvků Andamanského moře vám umožní poznat nejdelší pláže, nejmodřejší vodu a nejjemnější písek. Obdivovatelé fauny a flóry si zde přijdou také na své - Thajsko a Malajsie jsou domovem nejvzácnějších a největších květin na světě, malajských medvědů, krokodýlů, obdivovaných slonů, tygrů, létajících veverek a orlů. 1. - 2. den: odlet do BANGKOKU, večer zamíříme do centra všech baťůžkářů - KHAO SAN, kde se setkáme s kulinářskými lahůdkami v podobě různého hmyzu na grilu. 3. den: po snídani zamíříme k paláci GRAND PALACE s nejposvátnějším chrámem Thajska WAT PHRA KAEO (Chrám smaragdového Buddhy), navštívíme nejstarší chrám WAT PHO s obřím ležícím Buddhou (délka 46 m, výška 15 m) a po řece Chao Phraya River přejedeme k romantickému chrámu WAT ARUN (Chrám úsvitu). Dále po řece budeme pokračovat do CHINATOWNU, nejstarší čtvrti v Bangkoku, den zakončíme prohlídkou Chrámu zlatého Buddhy WAT TRAI MIT a ve čtvrti PATPONG, která je spíše známa jako red-light district s barevnými neony a nočními bary, a která ožívá pouze v noci. 4. den: snídaně, odjezd na návštěvu nejznámějšího plovoucího trhu Thajska - DAMNOEN SADUAK FLOATING MARKET, který připomíná „malé Benátky“. Místní obchodníci prodávají na svých lodičkách tropické ovoce a zeleninu, nalezneme tu však i plovoucí stánky s občerstvením. Abychom si maximálně užili atmosféru, projedeme se lodičkou mezi místními a budeme mít možnost i nakoupit. Odpoledne se vrátíme do Bangkoku a navštívíme jednu z nejuctívanějších svatyní Bangkoku s pozlacenou sochou Brahmy - ERAWAN SHRINE, která je obléhána modlícími místními ve dne v noci, a další místa, která jsme nestihli v předešlém dnu, například některé z nákupních center na SIAM SQUARE nebo zarelaxujeme v LUMPHINI PARKU. 5. den: po snídani se vydáme na cestu do jednoho z nejkrásnějších horských regionů v Thajsku, do KANCHANABURI se slavným MOSTEM PŘES ŘEKU KWAI. Zamíříme na válečný hřbitov, kde je pohřbeno více než 6000 válečných zajatců, kteří zemřeli při stavbě mostu, navštívíme MUZEUM ŽELEZNICE SMRTI, které je nejlepší studnicí informací o stavbě proslulé železnice s mostem. Naše cesta pokračuje na válečný hřbitov, kde je pohřbeno více než 6000 válečných zajatců, kteří zemřeli při stavbě mostu přes řeku Kwai. Projedeme se vláčkem po Death Railway do stanice TAM KASAR, která je téměř poslední existující stanicí před hranicí s Barmou. Zamíříme do sloního kempu, možnost projížďky na slonech nebo koupání se slony. 6. den: snídaně, transfer na letiště, odlet do SURAT THANI nebo KRABI, odkud odjedeme do NÁRODNÍHO PARKU KHAO SOK, ve kterém zažijeme dvoudenní dobrodružství. Cestou budeme míjet malinké thajské vesničky a plantáže kaučukovníku. NP Khao Sok se

LANGKAWI

rozprostírá na ploše 647 km2 a jeho návštěvníci zde mohou zahlédnout slony, opice, zoborožce, vzácné motýly, nespočetné druhy ptáků a rostlin. Park je obehnán vápencovými horami, které dosahují výšky až 900 metrů a které spolu s jezery vytvářejí neopakovatelnou atmosféru, skutečný ráj. Dnes nás čeká srdce národního parku, dechberoucí jezero RATCHAPRAPHA, které je lemováno vysokými vápencovými stěnami, jež nás v této etapě cesty zcela pohltí. Čeká nás projížďka po jezeře a oběd. Odpoledne následuje krátký pěší trek džunglí s pozorováním zvířat a poznáváním exotických rostlin. A nebylo by to ono, kdybychom nepřenocovali v chatičkách přímo na vodě, odkud si užijeme projížďky po zajímavostech v okolí a také koupání. 7. den: v časných ranních hodinách lodní safari - pozorování ptáků a opic, které žijí na březích jezera. Snídaně a přesun do jiné části NP, kde se vydáme na jeden z nejlepších způsobů, jak prozkoumat džungli - plavbu po starodávné řece Sok na speciálně upravených kánoích (řízeny místním průvodcem) anebo na klasických kánoích, při které budeme pozorovat tropickou vegetaci na březích řeky. Pak následuje návštěva jeskyně. K večeru se ubytujeme v jednoduchých, ale útulných bungalovech. 8. den: po snídani přejedeme na největší thajský ostrov PHUKET. Nejdříve se vydáme do stejnojmenného hlavního města ostrova za poznáním krás, které tento ostrov nabízí. Užijeme si dechberoucí výhled na celý ostrov z nejfotografovanějšího místa ostrova, z kopce RANG HILL, navštívíme továrnu na zpracování kešu ořechů, staré město Phuket s prvky čínské a portugalské architektury a posvátný chrám WAT CHALONG, na vrchu kopců NAKKERD budeme obdivovat velkého sedícího Buddhu, kterého je, s jeho 45 metry, možné vidět z širého okolí. Odpoledne si užijeme odpočinek na místní pláži. 9. den: po snídani přesun do přístavu, nalodění na loď, se kterou poplujeme úžasnou scenérií ostrovů Andamanského moře, až doplujeme na zelený ostrůvek KO LIPE s nádherným tyrkysovým mořem a bílým třpytivým pískem, kde si užijeme odpočinek v příjemném hotýlku kousek od pláže. 10. den: snídaně, relaxace na bělostných plážích, možnost thajských masáží, šnorchlování nebo prozkoumávání ostrova či výlet dlouhoocasou lodí na okolní ostrovy Ko Adang či Ko Rawia. 11. den: snídaně, pokračování v plavbě mezi vápencovými skalisky až na hranici Thajska a Malajsie, ocitneme se v souostroví LANGKAWI, které je zároveň bezcelní zónou. Ubytujeme se v hotelu nedaleko jedné z nedotčených pláží.

Kuala Lumpur

12. den: snídaně, lanovkou na horu GUNUNG MECHINCHANG (708 m) s krásnými výhledy na celé souostroví a jižní Thajsko, poté k vysokému vodopádu TEMURUN s možností koupání a ke krokodýlí farmě. Tradiční výrobky zakoupíme v řemeslnickém centru KOMPLEKS KRAF LANGKAWI a odpočineme si ve vesničce AIR HANGAT s horkými prameny. Návrat na ubytování, relax u moře, společná typická malajská večeře. 13. den: snídaně, relax na pláži, nákupy v bezcelním ráji, odlet do KUALA LUMPUR (KL), kde se mísí čínská, indická a malajská kultura. Prohlídka centra s možností ochutnávky gurmánských specialit. Noční život v KL, možnost návštěvy proslulého Skybaru s bazénem. 14. den: po snídani odjedeme do BATU CAVES, komplexu tří jeskynních hinduistických svatyní, kde si budeme připadat jako v Indii. Kolem nás se budou hemžit ženy v barevných sárí, z každé svatyně uslyšíme zpěv manter a ucítíme vůni santalového dřeva. K největší jeskyni se dostaneme po 272 schodech a u jejího vchodu budeme obdivovat obrovskou zlatou sochu Murgy. Po návratu do KL navštívíme nejstarší mešitu ve městě MASJID JAMEK, tržiště, budovu Nejvyššího soudu a věže MENARA KL (421 m) nebo PETRONAS TOWERS (452 m). 15. - 16. den: odlet z Kuala Lumpur do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

13. 2. - 28. 2.

23tma01634

64 900

20. 11. - 5. 12.

23tma01511

68 900

Cena zahrnuje: letenka Praha-Bangkok, Kuala Lumpur-Praha, Bangkok-Surat Thani, Langkawi-Kuala Lumpur vč. let. tax a poplatků v max. výši 20 000 Kč (v listopadu 24 000 Kč), loď Phuket-Ko Lipe, Ko Lipe-Langkawi, lodní výlet na Plovoucím trhu a v NP Khao Sok, transfery klim. minibusem, vlak po Death Railway, 11x ubytování v hotelu, 2x v jednoduchých bungalovech v NP Khao Sok, 13x snídaně, 2x oběd, 1x večeře (součástí obědů a večeří nejsou nápoje), vstup do NP Khao Sok, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, ostatní vstupy, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 8 900 Kč, vstupné na Petronas Towers 650 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 600 Kč, do 85 000 Kč za 2 350 Kč. Nástupní místo: Praha.


Miri

Kuala Lumpur

• Za mořskými nomády • Setkání s nosatými opicemi Borneo, to je opravdový tropický ráj pokrytý neproniknutelnou džunglí a sluncem zalitými plážemi, domov roztomilých orangutanů, kteří se pohupují na liánách, ale i exotické květiny raflézie s největším květem na světě. Vyrazte s námi na cestu mezi svěží zeleň do největšího zábavního parku světa, budete okouzleni atmosférou tolik odlišnou od naší evropské. 1. - 2. den: odlet z Prahy do Kuala Lumpur, přesun na ubytování v centru metropole, kde se mísí čínská, indická a malajská kultura. Prohlídka centra s ochutnávkou gurmánských specialit výběrem z lahodného spektra kuchyní této země. Noční život v KL, procházka pod proslulé věže PETRONAS TOWERS (452 m). 3. den: po snídani odjedeme kousek od centra města do BATU CAVES, komplexu tří jeskynních hinduistických svatyní, kde si budeme připadat jako v jiném světě, v Indii. Kolem nás se budou hemžit ženy v barevných sárí ověnčené náhrdelníky z pestrobarevných květin, z každé svatyně uslyšíme zpěv manter a ucítíme vůni santalového dřeva. K největší jeskyni nás po 272 schodech doprovodí opice a netopýři, a u jejího vchodu budeme obdivovat obrovskou zlatou sochu Murgy (nejvyšší socha Murgy na světě). Po návratu do KL ještě navštívíme nejstarší mešitu ve městě MASJID JAMEK, hlavní tržiště a budovu Nejvyššího soudu. Odpoledne odjezd na letiště a odlet do hlavního města malajského státu SARAWAK - KUCHING, které si dodnes zachovalo svůj koloniální vzhled. 4. den: prohlídka „kočičího“ města s všudypřítomnými sochami koček. Procházka po nábřeží řeky SUNGAI SARAWAK, prohlídka nejstaršího taoistického chrámu TUA PEK KONG, ochutnávka mořských plodů na tržišti BUKIT MASA SEAFOOD (doporučujeme místní specialitu, laksu s krevetami), seznámení se Sarawakem v MUZEU SARAWAKU. 5. den: odjezd do nejstaršího národního parku v Sarawaku, do NP BAKO na břehu Jihočínského moře. Procházky v NP, vodopády, lodí mezi mangrovníky, pískovcové skály na plážích, v tomto parku je největší výskyt opic kahau nosatých v Sarawaku, dále můžeme vidět prasata, varany, žáby, makaky atd. Návrat do KUCHINGU. 6. den: ráno odjezd do rehabilitačního centra pro orangutany SEMENGGOH založeného v r. 1920, kde se projdeme pralesem, ale hlavní atrakcí je pozorování orangutanů v době krmení. Návrat do Kuchingu, kde si prohlédneme druhý břeh řeky Sarawak, kterému dominuje PEVNOST MARGHERITA s krásnou orchidejovou zahradou. Pro milovníky muzeí se nabízí ještě další prohlídky, např. MUZEUM TEXTILU nebo MUZEUM ČÍNSKÉ HISTORIE. 7. den: ráno se vydáme na prohlídku domova obří raflésie, květiny s největším květem na světě - NP GUNUNG GADING. V parku si projdeme několik stezek, na kterých se setkáme s rozmanitými druhy nám neznámých, endemických rostlin. Abychom si odpočinuli, odjedeme kousek dál na tropickou pláž PANDAN u Jihočínského moře. Pokud budeme mít štěstí (a často ho máme), budeme mít pláž jen sami pro sebe. Osvěžíme se ve zdejších vodách, ochutnáme čerstvý kokos a přesuneme se zase dál, na prohlídku jeskyní BAU s jezírkem Blue Lake. Návrat do Kuchingu. 8. - 9. den: přelet z Kuchingu do MIRI, odjezd do NP NIAH slavného díky obřím vápencovým jeskyním s tunely. Toto místo připomíná krajinu z filmu Pán prstenů. Typickými obyvateli jsou netopýři, různé druhy hmyzu, ale nalezneme tu i prehistorické malby a zbytky původních osad. V NP projdeme jednotlivé okruhy skrz obří jeskyně, budeme procházet po dřevěných mostcích zarostlých pod mechem. Večer odlet do KOTY KINABALU, hlavního města SABAH. 10. den: prohlídka KOTY KINABALU - Atkinsonova hodinová věž, Muzeum Sabahu, observatoř Signal Hill. Možnost večeře na úžas-

TUNKU ABDUL RAHMAN

Mt. Kinabalu 

Kota Kinabalu Ranau

BRUNE J

MALAJSIE BORNEO ** Borneo - dobrodružná cesta za přírodou a zvířaty Sarawaku a Sabahu pro nenáročné

SABAH Tawau

Sandakan Sukau Semporna

MABUL

NP NIAH NP GUNUNG GADING

SARAWAK Kuching NP BAKO

BORNEO

J. Lio

ném nočním trhu, ochutnávka ryb, mořských plodů, které jsou připravovány před vašimi zraky, ovoce a zeleniny či místních sladkostí. 11. den: relax na plážích mořského parku TUNKU ABDUL RAHMAN. Rychlou lodí odplujeme na jeden z ostrovů SAPI, MAMUTIK nebo MANUKAN, kde si budeme užívat sluníčka na písečných plážích, možnost šnorchlování a pozorování pestrobarevných ryb. 12. den: ráno odjezd kolem nejvyšší hory Malajsie GUNUNG KINABALU (4 095 m) na čajovou plantáž nedaleko města RANAU, procházka s pozorováním ptáků přímo mezi čajovníky, seznámení s procesem zpracování čaje, v podvečer dojezd do SANDAKANU na východě Sabahu. 13. den: prohlídka dalšího rehabilitačního centra orangutanů v SEPILOKU, které je rovněž proslulé kvůli svým lanovým mostkům, tzv. canopy walkway přímo v džungli, ze kterých je možné zahlédnout orangutany volně v přírodě. Večerní prohlídka města SANDAKAN - buddhistické a čínské chrámy. 14. - 15. den: odjezd ze Sandakanu do vesničky SUKAU na břehu perly Bornea - řeky KINABATANGAN. Říká se, že kdo se vydá proti proudu této řeky, zamiluje se do Bornea a jeho lidských i zvířecích obyvatel! My absolvujeme po našem příjezdu večerní plavbu po řece a místní obyvatelé nás pozvou na lekci výroby místních řemeslných výrobků. Ubytováni budeme v penzionu na břehu řeky, přímo u místní rodiny. Další den se probudíme do mlhavého rána uprostřed bornejské džungle, nasedneme na loďku a poplujeme proti proudu řeky, ze stromů na nás budou koukat opice, pestrobarevní ptáci, a od břehu nás budou pozorovat krokodýli nebo sloni bornejští (trpasličí sloni, dorůstají výšky cca jen 2,5 m). Poté nás čeká nenáročný trekking v džungli. Odpoledne přejezd do SEMPORNY na břehu Celebéského moře. 16. - 18. den: během 2 dnů se vydáme na celodenní šnorchlovací výlety po Celebéském moři. Navštívíme ostrovy MABUL, KAPALAI a další, v moři máme možnost vidět (mimo jiné) langusty, korály, hvězdice murény a množství plžů a budeme relaxovat na plážích. Navštívíme např. národní park TUN SAKARAN MARINE PARK, který je obýván mořskými cikány, užijeme si piknik na pláži a prohlédneme si korály a ryby v místních vodách.

19. den: přejezd na letiště v Tawau a odlet zpět do Prahy. 20. den: přílet do Prahy. POZNÁMKA: výskyt zvířat není garantovaný, jedná se o volnou přírodu. Datum

Kód

Cena v Kč

8. 3. - 27. 3.

23zob01726

74 490

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Kuala Lumpur vč. let. tax a poplatků a vnitrostátní přelet Kuala Lumpur-Kuching, Kuching-Miri, Miri-Kota Kinabalu, Tawau-Kuala Lumpur vč. let. tax a poplatků v max. výši 25 000 Kč, místní doprava (autobus, mikrobus, lodě, metro), 17x ubytování v hotelech, chatkách a penzionech ve 2lůžkových pokojích, 17x snídaně, 2x oběd, 1x večeře, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupné, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 8 500 Kč, vstupenka na Petronas Towers 650 Kč, pojištění léčebných výloh včetně storna do 35 000 Kč za 2 000 Kč, do 85 000 Kč za 2 750 Kč. Nástupní místo: Praha.

Poznávací zájezdy v exotice

61


MALAJSIE • PENANG LANGKAWI Ostrovy a pláže Malajsie s návštěvou metropole Kuala Lumpur a s polopenzí

LANGKAWI

 Gunung Mechinchang (708 m)

D Bu ayan nti g ng

Kuah

• Tropický prales Taman Negara • Hinduistické jeskyně Batu Caves Hledáte nádherné pláže, toužíte po kulinářských zážitcích a po dobrodružství ve stylu Kiplingovi Knihy džunglí? Nebo vás láká poznání různých etnických kultur a stylů, ale nemáte čas na dlouhé cestování po světě? Pojeďte s námi do Malajsie! Tady se mísí vše. Zdejší ostrovy Penang a Langkawi vás ohromí svou pohodou, přívětivostí, všudypřítomnou zelení i vůní pocházející z četných plantáží koření a exotických ovocných stromů. Živou stránku Malajsie objevíme v multikulturní, architekturou nabitém Kuala Lumpur, který je ale i tak jedním z nejzelenějších měst v jihovýchodní Asii, což ho dělá tak půvabným. 1. den: odlet z Prahy do Malajsie. 2. den: přílet do KUALA LUMPUR, přesun na ubytování nedaleko centra metropole, kde se mísí čínská, indická a malajská kultura. Prohlídka centra s ochutnávkou gurmánských specialit výběrem z lahodného spektra kuchyní této země. Noční život v KL, možnost návštěvy proslulého Skybaru s bazénem a úžasným výhledem na celé město. 3. den: odjedeme jen kousek od centra města do BATU CAVES, komplexu tří jeskynních hinduistických svatyní, kde si budeme připadat jako v jiném světě, konkrétně v Indii. Kolem nás se budou hemžit ženy v barevných sárí ověnčené náhrdelníky z pestrobarevných květin, z každé svatyně uslyšíme zpěv manter a ucítíme vůni santalového dřeva. K největší jeskyni nás po 272 schodech doprovodí opice a netopýři, a u jejího vchodu budeme obdivovat obrovskou zlatou sochu Murgy (nejvyšší socha Murgy na světě). Po návratu do KL ještě navštívíme nejstarší mešitu ve městě MASJID JAMEK, hlavní tržiště, budovu Nejvyššího soudu a s městem se rozloučíme z vrchu, z věže MENARA KL (421 m) nebo z proslulých věží PETRONAS TOWERS (452 m). 4. den: dokončení prohlídky KL. V odpoledních hodinách transport na letiště a odlet na ostrovní „perlu Orientu“ - PENANG. Ubytování u pláže v oblasti BATU FERRINGHI. Možnost večerních procházek po pobřeží nebo návštěvy nočního trhu, kde se prodávají šperky, batiky a další umělecké výrobky. 5. den: relaxace na pláži nebo procházka malebnými zátokami a po útulných plážičkách nedaleko Batu Ferringhi, možnost odpočinku při jedné z relaxačních masáží, které tu místní nabízejí. 6. den: odjezd do penangského národního parku TAMAN NEGARA s několika variantami tras. První možností je trasa podél pobřeží kudy lze dojít ke skalnatému mysu Muka Head, který je nejzazším severozápadním cípem Penangu. Projdeme se po visutém chodníčku v korunách stromů a cestou narazíme na Opičí pláž TELUK DUYONG BEACH, kde nás přivítají poskakující opičáci, kteří tu mají svůj domov. Náročnější, ale zajímavější trasa, vede vnitrozemím na nádhernou pláž s bílým pískem PANTAI KERACUT, kde vás jistě zaujme meromiktické jezero, které je tvořeno sladkou vodou na povrchu a slanou u dna, což dalo vznik unikátnímu ekosystému. Na druhém konci pláže se můžete, s kapkou štěstí, přesunout k pozorování hnízdících želv. Při zpáteční cestě zavítáme do nejvoňavějšího místa Penangu, do zahrady tropického koření se skořicovníky, pepřovníky, badyáníky apod., nebo do zahrady orchidejí. 7. den: následuje odjezd do GEORGETOWNU, kde se budeme proplétat georgetownskými uličkami plnými pouličních věštců a stánků s nejlepším jídlem v Malajsii, pěšky nebo rikšou se dopravíme do koloniální čtvrti, které vévodí pevnost CORNWALLIS s majákem a kaplí. Cestou podél přístavu narazíme na bílou věž s maurskou kopulí - VIKTORIINY PAMĚTNÍ VĚŽNÍ HODINY (upomínka na diamantové jubileum královny Viktorie). Kousek dál se vydáme na návštěvu Penangského muzea, které nabízí pohled na ucelenou historii ostrova. Kolem klanových domů a společenských síní mnoha emigrantských čínských komunit, se dostaneme k dolní stanici zubačky na PENANG HILL (BUKIT BENDERA), který se tyčí do výšky 821 m nad Georgetownem a na jeho vrchu vás možná překvapí

62

Poznávací zájezdy v exotice

příjemné chladno než dole u moře. Navíc se nám z vrcholku naskytne úžasný výhled na Georgetown i celý ostrov, a dokonce odsud můžete poslat domů i pohled z místní pošty. Vrcholem dnešního výletu je návštěva jedné z nejvýraznějších budov a národní ikony země, buddhistického Chrámu nejvyšší blaženosti KEK LOK SI se sochou velikého thajského Buddhy a Pagodou deseti tisíců Buddhů BAN PO THAR, což je sedmipatrová, 30 m vysoká věž charakterizující celý chrám, kde je opět patrný vliv několika kultur, jelikož se zde mísí design barmský, čínský a thajský. Lanovkou se dostaneme až na nejvyšší úroveň komplexu s 36,5 m vysokou bronzovou sochou Kuan-Jin, bohyně Milosrdenství. 8. den: výlet do džungle TELUK BAHANG s jezírky a Muzeem lesnictví. Poté také navštívíme motýlí farmu se 150 druhy motýlů a na farmě ochutnáme některé ze 140 druhů exotického ovoce. 9. den: odplujeme trajektem do tropického ráje s nádhernými západy slunce, do souostroví LANGKAWI, které je bezcelní zónou a klenotem malajského státu Kedah. Ubytujeme se v hotelu nedaleko pláže. Odpoledne volný program, možnost zapůjčení motocyklu či kola k prozkoumání blízkého okolí a pláží lemovaných vápencovými skalami, večer společná večeře v typické restauraci. 10. den: lanovkou na horu GUNUNG MECHINCHANG (708 m) s krásnými výhledy na celé souostroví a jižní Thajsko, poté ke krokodýlí farmě a k vysokému vodopádu Temurun s možností koupání. Pravé malajsijské výrobky zakoupíme v řemeslnickém centrum Kompleks Kraf Langkawi a v podvečer si odpočineme ve vesničce AIR HANGAT s horkými prameny. 11. den: po snídani vyrazíme na lodní výlet kolem ostrovů DAYANG BUNTING se sladkovodním JEZEREM TĚHOTNÉ DÍVKY ideálním pro koupání, loď dále popluje na ostrov BERAS BASAH. Cestou zpět se zastavíme na obědě u Rýžové zahrady Laman Padi s muzeem, které je věnováno pěstování rýže. 12. den: snídaně, relaxace na pláži, nákupy v bezcelním ráji ve středisku Zon atd., odlet odlet do Kuala Lumpur a pak do Prahy. 13. den: přílet do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

22. 1. - 3. 2.

23kua01509

66 690

2. 12. - 14. 12.

23kua01612

69 990

Batu Ferringhi Taman Negara

PENANG

Georgetown

MALAJSIE

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Kuala Lumpur, jednosměrná letenka Kuala Lumpur-Penang a Langkawi-Kuala Lumpur vč. let. tax a poplatků v max. výši 23 000 Kč, místní doprava v rámci programu (trajekt, loď, autobusy, džípy), 10x ubytování v hotelu se snídaní, 10x večeře, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupné, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 8 900 Kč, vstupenka na Petronas Towers 650 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 300 Kč, do 85 000 Kč za 2 050 Kč. Nástupní místo: Praha.


MALAJSIE Tajemný Malajský poloostrov a souostroví Perhentian

Kota Bharu

• Koupání na „malajských Seychelách“ • Čajové plantáže Cameronské vysočiny • Visuté lávky v NP Taman Negara Přejete si poznat koloniální městečka s kavárnami a restauracemi, zajímáte se o přírodní bohatství země, toužíte se podívat na okolní krajinu z výšky mrakodrapů, ochutnat nejlepší čaj světa nebo si odpočinout na nejkrásnějších plážích? Vydejte se do Malajsie. A ani nemusíte daleko od samotného Malajského poloostrova, téměř vše najdete právě tam. A rajské ostrůvky Perhentian leží jen 45 minut lodí od pobřeží. Chladné horské prostředí Cameronské vysočiny, unikátní pohled do života Původních obyvatel (Orang Asli) a procházky po koloniální Melace spolu tvoří dokonalou mozaiku poznání. 1. den: odlet z Prahy do Malajsie. 2. den: přílet do KUALA LUMPUR, přesun na ubytování. Večerní prohlídka městského jádra s ochutnávkou gurmánských specialit. Noční život v KL, možnost návštěvy proslulého Skybaru s bazénem a úžasným výhledem na celé město. 3. den: z Kuala Lumpur přejedeme směrem na sever, do oblasti oblíbené díky čerstvému vzduchu, horské krajině a vynikajícímu čaji. Přijíždíme do CAMERONSKÉ VYSOČINY. Cesta povede klikatícími se silničkami přes všudypřítomné čajové plantáže, jahodové a včelí farmy, zahrady růží a mezi zeleninovými trhy. 4. den: dnes nás čeká celodenní výlet za objevováním krás CAMERONSKÉ VYSOČINY. Vydáme se po snadných pěších stezkách s unikátními výhledy na čajovníky, prozkoumáme chrám SAM POH TEMPLE a vykoupeme se pod vodopádem ROBINSON WATERFALL. S procesem zpracování čaje se seznámíme v některé z místních čajových továren, které se zabývají produkcí bílého, černého i zeleného čaje. Večer strávíme u šálku tak typického čaje a dobré večeře v některé z restaurací ve středisku TANAH RATA. 5. - 7. den: z CAMERONSKÉ VYSOČINY se vydáváme ještě hlouběji do srdce přírody, a to do jednoho z nejstarších deštných pralesů světa, do NÁRODNÍHO PARKU TAMAN NEGARA, kde rostou svítící houby, turisté se procházejí po visutých lávkách v korunách stromů až 50 m nad zemí a okolí je zahaleno v husté změti lián. Prales je rovněž domovem „velkých“ zvířat, například divokých slonů, tapírů, gibonů, obřích ještěrek. My se ubytujeme přímo v nitru pralesa, v osadě KUALA TAHAN, kam se dostaneme po řece loďkou. Během našeho pobytu absolvujeme večerní i denní procházku džunglí i po visutých chodnících, tzn. canopy walkways. Unikátním zážitkem jistě bude návštěva vesničky kmene původních obyvatel ORANG ASLI, kteří se živí jako lovci a sběrači, a v pralese si staví chýše, ve kterých žijí jednoduše a bezprostředně, bez všech výdobytků moderní doby. Můžeme se tu naučit, jak používat bambusovou foukačku, kterou místní používají k lovu zvěře. Sedmý den po snídani odjedeme zpět směr Kuala Lumpur, abychom se dostali do BATU CAVES, komplexu tří jeskynních hinduistických svatyní, kde si budeme připadat jako v jiném světě, konkrétně v Indii. Kolem nás se budou hemžit ženy v barevných sárí ověnčené náhrdelníky z pestrobarevných květin, z každé svatyně uslyšíme zpěv manter a ucítíme vůni santalového dřeva. K největší jeskyni nás po 272 schodech doprovodí opice a netopýři, a u jejího vchodu budeme obdivovat obrovskou zlatou sochu Murgy (nejvyšší socha Murgy na světě). Večer se vrátíme do KUALA LUMPUR. 8. den: ráno se vydáme na prohlídku KUALA LUMPUR - nejstarší mešita ve městě MASJID JAMEK, hlavní tržiště, budova Nejvyššího soudu, z ptačího pohledu si město vyfotíme z věže MENARA KL (421 m) nebo z proslulých věží PETRONAS TOWERS (452 m). 9. den: nejhezčím městem Malajsie je MELAKA, kam se vydáme na celodenní výlet. O toto místo usilovali malajští sultáni, ale také portugalští, holandští a britští kolonizátoři. Při procházce uličkami MELAKY si budeme každou chvilkou připadat jako v jiné zemi. Holandská historie je patrná v nejstarším katolickém kostele v Malajsii, v KOSTELE SV. PETRA z r. 1710, čínská historie je zastou-

pena v BABA NYONYA, což jsou potomky čínských přistěhovalců. Nejstarší čínský chrám v Malajsii CHENG HOON TENG nebo sídlo holandského guvernéra STADTHUYS v našem programu nemůže chybět. Nakonec se projdeme po NÁBŘEŽÍ ŘEKY MELAKA, ochutnáme u některého ze stánků tradiční kuchyni využívající tamarind a kokosové mléko, a odjedeme zpět do KUALA LUMPUR. 10. den: odlet na východní pobřeží MALAJSKÉHO POLOOSTROVA, do města KOTA BHARU, odkud se hned přemístíme do přístavu a odplujeme zažít pravou malajskou romantiku na SOUOSTROVÍ PERHENTIAN, které je tvořeno několika korálovými ostrůvky v Jihočínském moři a právem jsou označovány za „malajské Seychely“. Ubytujeme se nedaleko nádherné pláže s bílým pískem a následující dny se budeme oddávat relaxaci v tropickém ráji. 11. - 13. den: následující dny jsou určeny ke koupání, šnorchlování s pestrobarevnými rybkami a slunění na několika plážích, které můžete během svého pobytu prozkoumat. Tato místa se nachází k těm nejhezčím v celé Jihovýchodní Asii, naleznete tu zatím jen pár bambusových a dřevěných chatek se základním vybavením, minimum hotelů. Ostrovy jsou zatím jen velmi řídce osídleny, proto si tu budete moci stále ještě užít “ráj bez turistů”. Poslední den se vrátíme do malajského města KOTA BHARU, kde si prohlédneme a vyfotíme nejznámější, ze dřeva postavenou mešitu MASJID KAPUNG LAUT, která byla před více než 300 lety postavena javánskými muslimy jako poděkování za únik před piráty (vstup do mešity je umožněn pouze muslimům). Náš poslední večer strávíme na břehu řeky poblíž náměstí PADANG MERDEKA, kde se v r. 1957 četlo vyhlášení nezávislosti Malajsie na Británii, a navštívíme centrální tržiště PASAR BESAR, které je asi nejpestřejším trhem v Malajsii. My se tu s Malajsii rozloučíme společnou večeří, kdy ochutnáme zdejší speciality za doprovodu magické atmosféry. 14. den: odlet do Kuala Lumpur a následně zpět do ČR. 15. den: přílet do ČR ráno. Datum

Kód

Cena v Kč

14. 7. - 28. 7.

23tmp01687

65 990

Besut

CAMERONSKÁ VYSOČINA

Batu Caves Kuala Kumpur

OSTROVY PERHENTIAN

NP TAMAN NEGARA

MALAJSIE Melaka

Cena zahrnuje: letenka Praha-Kuala Lumpur a Kota Bharu-Praha vč. let. tax a poplatků v max. výši 25 000 Kč, místní doprava v rámci programu (autobus, metro, minivany, loď), 12x turistických hotelech a penzionech, 12x snídaně, 3x oběd, 3x večeře, návštěva čajové továrny, vedoucí zájezdu, místní průvodce dle potřeby, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupné, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 6 400 Kč, vstupenka na Petronas Towers 650 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 500 Kč, do 85 000 Kč za 2 250 Kč. Nástupní místo: Praha.

Poznávací zájezdy v exotice

63


JAPONSKO Kouzelné Japonsko v jarních a podzimních barvách • Jarní termín v období květu sakur • Na podzim úžasné barvy přírody nejen pod Mt. Fuji • Přesuny superrychlými vlaky šinkanzeny Pojeďte Japonsko prozkoumat a nejen o něm snít a představovat si, že je to země, která je nám nedostupná. Japonsko začíná být pro cestovatele zemí naopak velmi přístupnou. Objevte ji tedy ještě předtím než bude zničena masivním turismem. Existují ohromné rozdíly mezi moderním Tokiem a Ósakou, kde si můžete užívat extravagantní atmosféru, a kulturním Kjótem či klasickou Narou, kde prastará japonská kultura ukrývá opravdové poklady. Hiroshima nám připomene období 2. sv. války a dokáže nám, že země jako je Japonsko dokáže v tehdy zničeném městě vybudovat opět zelené město plné optimismu. Na to vše dohlíží hora Fuji, která se odráží na hladině jezer. Projížď ky inkanseny jsou opravdovou perlou tohoto zájezdu, na kterém budete cestovat v pohodlí. 1. - 2. den: odlet z Prahy do TOKIA. Prohlídku začneme uprostřed města, kterému dominuje CÍSAŘSKÝ PALÁC. Přes tokijskou GINZU, oblast s obchodními domy, doputujeme do zahrad HAMARIKJÚ pod mrakodrapy s výhledem na TOKIJSKOU VĚŽ (333 m). Následuje návštěva největší tokijské svatyně MEIJI-JINGU - 12 m vysoká dřevěná toria (brány) vyrobené z 1500 let starého tchajwanského cypřiše. Typický obrázek města se nám vybaví na křižovatce SHIBUYA, nejrušnější na světě. Den zakončíme u sochy HAČIKÓ, psího hrdiny. 3. den: brzké vstávání, návštěva největšího rybího trhu na světě TOYOSU. Z vyhlídky DENTSU si užijeme netradiční výhled na samotný trh, císařské zahrady HAMARIKJÚ nebo na TOKIJSKOU ZÁTOKU. Ve čtvrti UENO musíme navštívit TOKIJSKÉ NÁRODNÍ MUZEUM se sbírkou samurajských mečů, kimon, dřevotisků atd. Dalším místem, které je v Tokiu nutné vidět, je chrám SENSO-JI s pětipatrovou pagodou. Abyste se dostali dovnitř, musíte projít přes KAMINARI-MON, krásnou BRÁNU HROMU. V případě dostatku času méně navštěvovaná oblast YANAKA s budovami z doby před 2. sv. válkou. Večer si můžeme užít výhled z tokijské SKY TREE, 634 m vysoké věže, a poté ochutnáme první sushi, ramen (vaječné nudle) anebo třeba jakitori (špízy) v nejživější tokijské čtvrti SHINJUKU. 4. den: autobusem do oblasti PĚTI JEZER FUJI kolem úpatí symbolu Japonska, hory FUJI. Obzvláště na podzim je barevný pohled nesmírně krásný. Město KAWAGUCHI-KO vybízí k toulkám kolem jezer a po okolí. To vše ve stínu neokoukané hory FUJI. Večer návrat zpět. 5. den: volný den v TOKIU - nákup suvenýrů, keramiky, návštěva muzeí, např. Muzeum japonských mečů, Muzeum sumo či ZOO. 6. den: superrychlým vlakem shinkansenem se přesuneme z Tokia do KYÓTA. KYÓTO, to je perla Japonska, zde najdete vše, co činí Japonsko Japonskem - starobylé chrámy, svatyně, nádherné zahrady (17 míst zapsaných na seznamu UNESCO). S japonskými komiksy manga se seznámíte v MANGA MUZEU. Chrám NISHI HONGAN-JI tvoří pět budov a uvnitř je možné vidět malby, kovové ornamenty či plastiky. Odpoledne nahlédneme do kjótské kuchyně na tržišti NISHIKI a večer budeme pozorovat gejši spěchající za prací ve čtvrti PONTO-CHO, úzké uličce se svítícími lampiony, které vytváří nádhernou atmosféru starého Japonska. Dnešní den završíme v jedné z nejkrásnějších ulic v celé Asii, v ulici SHIMBASHI ve čtvrti GION. 7. den: dopoledne se projdeme po Cestě filozofie TETSUGAKU-NO-MICHI podél kanálu nedaleko pohoří HIGAŠIJAMA, můžeme navštívit i Stříbrný pavilion se zahradou a dorazíme k chrámu NANZEN-JI s nádherným výhledem. Nalezneme tu i hojo, obytné budovy představeného, a zenovou ZAHRADU SKÁKAJÍCÍHO TYGRA. Vychutnáme si šálek japonského matcha čaje a pokocháme se pohledem na malý vodopád. Odpoledne se přesuneme do západního Kjóta se slavným bambusovým hájem ARASHIYAMA, což je opravdový skvost a atmosféra tu je nadpozemská. V případě dostatku sil

64

Poznávací zájezdy v exotice

Tokyo

J

O AP

N

O SK

Kyóto

Fuji (3 776 m)

Nara Ósaka

Hiroshima

MIYAJIMA

P. Rodphan

na nás na druhém břehu řeky čeká opičí park IWATAYAMA. Park je ideálně zasazen na zeleném kopečku nad městem. 8. den: odjezd do prvního japonského hl. města NARA, na jehož území stojí jedna z nejcennějších památek Japonska - DAIBUCU (Velký Buddha) v chrámu TODAI-JI nad panenským lesem NARA-KÓEN, kde budeme pozorovat jeleny sika. Síň DAIBUCU-DEN je největší dřevěnou budovou světa a ukrývá jednu z největších bronzových soch Buddhy z r. 746. Projdeme se k šintoistické svatyni KASUGA TAISHA. Přístup ke svatyni je lemován stovkami lampionů. 9. den: odjezd do metropole gurmánů ÓSAKY. Impozantní hrad ÓSAKA-JO stavělo sto tisíc dělníků tak, aby vybudovali nedobytný žulový hrad, prohlédneme si moderní skvost architektury, mrakodrap UMEDA SKY BUILDING. Na oběd se zastavíme v TAKIMI-KOJI, tržní uličce plné pivnic a jídelen, a noční život i chuťové buňky večer uspokojíme v pasáži DÓTOMBORI, kde ochutnáme nejoblíbenější pokrm Ósačanů - okonomiyaki (smažené plněné omelety s omáčkou), který je připravován přímo před vámi. 10. den: shinkansenem se přemístíme do HIROSHIMY. Po příjezdu budeme směřovat k PARKU PAMÁTNÍKU MÍRU připomínajícímu dopad atomové bomby. V parku hoří PLAMEN MÍRU, prohlédneme si PAMĚTNÍ MOHYLU OBĚTÍ VÝBUCHU ATOMOVÉ BOMBY, PAMÁTNÍ SÍŇ OBĚTÍ VÝBUCHU ATOMOVÉ BOMBY a ATOMOVÝ DÓM, kde 6. srpna 1945 explodovala bomba. Po zbytek dne si užijeme druhou tvář Hirošimy - zelené parky s širokými bulváry a uvolněnou přátelskou atmosférou. 11. den: odjedeme na malý ostrov MIYAJIMA s červenou bránou ITSUKUSHIMA-JINJA. Vystoupáme na posvátnou horu MISEN (530 m) a na vrcholu si prohlédneme chrám s ohněm. Po sestupu dolů navštívíme ještě některé z dalších chrámů - DAIGAN-JI z r. 1201 nebo šingonský chrám DAISHO-IN s modlitebními mlýnky a jeskyní. Návrat zpět do HIROSHIMY. Odlet z Hiroshimy večer přes Tokio do Prahy, popřípadě večer přelet do Tokia, nocleh u letiště v Tokiu a ráno odlet z Tokia do Prahy (v závislosti na aktuálním letovém řádu). 12. den: návrat do Prahy. Datum

Kód

Cena v Kč

27. 3. - 7. 4.

23jap01160

79 990

10. 10. - 21. 10.

23jap01158

79 990

Cena zahrnuje: letenka Praha-Tokio a Hiroshima-Praha vč. let. tax a poplatků v max. výši 28 000 Kč, místní doprava v rámci programu (ve městech se jezdí metrem, dále vlaky, autobus, loď), 9-10x ubytování v hotelu, 9x snídaně, 1x společná večeře, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 15 000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 200 Kč, do 85 000 Kč za 1 950 Kč. Nástupní místo: Praha.


VIETNAM Barevný Vietnam s plavbou v zátoce Ha Long Bay

Sa Pa

Fan Si Pan (3 143 m) Son La

• • • • •

Nejkrásnější rýžové terasy v Sa Pa Mai Chau 2denní plavba lodí v zátoce Ha Long Kulturní centra Hué a Hoi An Nocování v menšinových rodinách Koupání v přímořském letovisku Da Nang

Rádi bychom vás pozvali na cestu severním a centrálním Vietnamem, jehož barvy se prolínají a dohromady tvoří kompaktní mozaiku plnou kulturních, gastronomických a etnických zážitků. Tato cesta vás přenese do dějin dávno minulých, kdy byla města Hué a Hoi An osídlena prastarými dynastiemi, představí vám překrásné paláce i zdobené pagody. V severních horách budete procházet mezi dřevěnými domečky na kůlech, mezi rýžovými políčky a na cestě vás budou provázet úsměvy místních dětí. Vše, co jste doma viděli jen na obrázcích, se pro vás stane skutečností. V závěru této cesty budete své prožité zážitky vstřebávat při relaxaci na plážích Jihočínské moře. 1. - 2. den: odlet z Prahy do HANOJE, dle aktuálního letového řádu večerní prohlídka tohoto rušného hlavního města Vietnamu. 3. den: celodenní prohlídka metropole na Rudé řece. Většina památek je kompaktně poskládána ve čtvrti Ba Dinh, které dominuje HO ČI MINHOVO MAUZOLEUM A MUZEUM včetně domu, ve kterém žil. Strýčka Ho opustíme a vydáme se k PREZIDENTSKÉMU PALÁCI a městskému botanickému parku. Významným symbolem města je rovněž PAGODA JEDNOHO SLOUPU s obřím stromem bo, pod nímž se Buddhovi dostalo osvícení, nebo nejuctívanější hanojských chrámový komplex CHRÁM LITERATURY, do kterého se vstupuje dvoustupňovou branou Van Mieu. 4. den: opustíme Hanoj a podél Rudé řeky pojedeme kolem rýžových políček až k HA LONG BAY, kde se vydáme za neopakovatelným zážitkem v podobě plavby mezi smaragdovými vápencovými stěnami v zátoce HA LONG BAY. Prohlédneme si úchvatné jeskyně, užijeme si oběd na lodi a budeme proplouvat mezi několika z asi 3 000 ostrovů. Večer na nás čekájí romantické výhledy na zátoku u večeře a dobrého drinku přímo na lodi. Nocleh ve velmi pohodlných kajutách. 5. den: probudíme na lodi, vyfotíme si východ slunce nebo si zacvičíme taichi. Dnes budete mít možnost stát se vietnamským kuchařem, jelikož se zúčastníme hodiny vaření. Připlujeme zpět na pevninu, vrátíme se do Hanoje. Nesmíme zapomenout na prohlídku koloniálních domků ve Francouzské čtvrti, které dominuje budova OPERY, jež je skvělou ukázkou pařížské architektury. Večer se projdeme po úchvatném mostě Huc na jezeře HOAN KIEM, který je postaven z červeně lakovaného dřeva, a krásný den zakončíme představením vodních loutek. Večer odjedeme nočním lehátkovým vlakem podél toku Rudé řeky do hornatého severu, kterému vévodí mimořádné krásné místo na úpatí nejvyšší vietnamské hory Fan Si Pan - SA PA. 6. den: ráno příjezd do SA PA. Odsud do PRŮSMYKU NEBESKÉ BRÁNY (2 100 m) - nádherné výhledy do okolí. Nacházíme se v území izolovaných vesnic, kde žije asi 6 milionů příslušníků etnických menšin. A my se na chvilku staneme jejich přáteli, jelikož se vydáme, chvilku pěšky a pak zase mototaxíkem, na průzkum vesnice TA VAN, jež je osadou kmene Dao a Giay, a večer tu strávíme nocleh. Místní nás rádi naučí pár základních slovíček z jejich dialektu, ukáží nám, jak se vyrábí košíky nebo výšivky a uvaří nám večeři. 7. den: po probuzení do klidného rána se vydáme ještě na návštěvu hmongské vesnice LAO CHAI a pak již působivou krajinou kolem pohoří HOANG LIEN na jih do města SON LA, jemuž dominuje bývalé francouzské vězení s muzeem, které navštívíme. Večer nás čeká ochutnávka rýžového vína. 8. den: přejezd panoramatickou silnicí mezi kávovými, čajovými a ovocnými plantážemi, v blízkosti hranice s Laosem, s možností nákupu zeleného čaje, domácích jogurtů a dalších mléčných výrobků místní produkce. Před naším dnešním cílem, kterým je vesnice MAI CHAU, budete mít možnost vidět dlouhé domy na kůlech, které jsou tradičním obydlím Hmongů. Jakmile uvidíte podél silnice rozvěšené pestrobarevné látky schnoucí na slunci, budete vědět, že

VIETNAM Hanoj

Ninh Binh

Ha Long Bay

NP CUC PHUONG

DMZ Hué CHAMSKÉ Da Nang OSTROVY My Son Hoi An

přijíždíme do jedné z nejúchvatnějších scenérií severního Vietnamu s nachovými horami, do vesnice BAN LAC obydlené kmenem bílých Thai, u kterých dnes, po představení tradičních tanců a po večeři, přenocujeme. 9. den: návštěva ranního trhu, odjezd do hornaté oblasti NINH BINH, která je známá jako VNITROZEMSKÝ HALONG. Na lodičkách budeme proplouvat pohádkovou krajinou pod majestátnými vápencovými masivy a jeskyněmi. Po obědě se přesuneme do oblasti MUA, abychom po 466 schodech vystoupali na vyhlídku s dechberoucími výhledy na krajinu, kterou jsme takřka celý den prozkoumávali. Přejezd do NINH BINH a nočním vlakem do města DONG HOI, které bylo během vietnamsko-americké války srovnáno se zemí. 10. den: z DONG HOI odjedeme do oblasti největších jeskyní světa PHONG NHA na řece Son, kde z lodičky poznáme jeden z největších pralesů ve Vietnamu. Odjezd do DEMILITARIZOVANÉ ZÓNY, kde si projdeme část tunelů VINH MOC. Přijedeme k MOSTU HIEN LUONG - hranice oddělující dvě části Vietnamu. Prohlédneme si základnu DOC MIEU, kde se scházelo velení „McNamarovy linie“ a na hřbitově TRUONG SON si připomeneme zhruba 25 000 obětí amerických útoků na Ho Či Minovu stezku. Večer odjedeme do císařského města HUÉ. Večerní toulky městem si můžete zpříjemnit romantickou plavbou po Řece vůní za zvuku tradičních písní. 11. den: HUÉ, to je ráj pro milovníky historie, skvělého jídla. My při naší procházce městem vyrazíme do samotného centra Hué, do pevnosti, za jejímiž hradbami se nacházelo CÍSAŘSKÉ MĚSTO s hlavní dominantou ZAKÁZANÝM PURPUROVÝM MĚSTEM a překrásnými zahradami, které jsou pro Hué typické. Na oběd vyrazíme přes Řeku vůní na tržnici DONG BA, kde budete moci ochutnat skutečné kulinářské speciality, např. banh khoai - nejslavnější místní jídlo - křupavé placky z vajec a rýžové mouky se sezamovou omáčkou, vepřovým masem a mátou. Odpoledne přejezd do města luceren HOI AN. Procházka při západu slunce po nábřeží BACH DANG a lucernami osvětlenými úzkými uličkami s řadou starobylých staveb až ze 16. st., které reflektují čínské, japonské, vietnamské i evropské architektonické styly. K večeři doporučujeme místní lahůdku banh it, což je těsto ze zelených fazolek a kokosu podávané v banánových listech. Opět můžete ochutnat v jednom z nesčetných levných stánků.

12. den: ranní prohlídku HOI ANU zahájíme u JAPONSKÉHO KRYTÉHO MOSTU z červeného malovaného dřeva, přesuneme se do KANTONSKÉHO OBECNÍHO DOMU a ke kupeckému domu TAN KY, tradiční keramiku si můžete zakoupit v MUZEU KERAMIKY z 15. - 16. st. Před polednem vyrazíme do MY SON, kde se zachovaly nejpůsobivější pozůstatky chámské kultury. Návrat do Hoi An. 13. den: odjezd do nedalekého přímořského letoviska DA NANG. Cestou na naše ubytovaní se zastavíme u MRAMOROVÝCH HOR s četnými chrámy a jeskyněmi. Neopomineme ani vystoupat na nejvyšší bod, odkud se nám naskytne výhled na Jihočínské moře a město Da Nang. Odpolední relax u bazénu nebo na pláži u moře. 14. den: volný den, relaxace na pláži, fakultativně lodní výlet na CHAMSKÉ OSTROVY vč. oběda. Ostrovy jsou oblíbené díky podmořskému životu a setkáte se tu s milovníky ptáků, jelikož se tu již od 16. st. sbírají vlaštovčí hnízda. 15. den: výlet na POLOOSTROV SON TRA se 700 m vysokou OPIČÍ HOROU. V ZÁTOCE BAI BUT si prohlédneme 67 m vysokou sochu LADY BUDDHA - nejvyšší ve Vietnamu. Na oběd se zastavíme na pláži Bai Da. Odjezd zpět na hotel a odpolední volno. 16. - 17. den: odlet do Hanoje a pak do Prahy. Datum

Kód

Cena v Kč

1. 5. - 17. 5.

23vha01655

55 490

10. 10. - 26. 10.

23vha01657

55 490

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Hanoj a vnitrostátní letenka Da Nang-Hanoj vč. let. tax a poplatků v max. výši 19 500 Kč, místní doprava v rámci programu (loď, autobus, mototaxi, vlak), výlety dle programu, 9x ubytování v hotelu, 1x v kajutě, 2x v tradičním domě v menšinové vesnici (jedna společná místnost), 1x noční lehátkový autobus, 1x noční lehátkový vlak, 14x snídaně, 3x oběd, 3x večeře, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupné, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: vízum (orientační cena z r. 2022 je 800 Kč), 1lůžkový pokoj 6 300 Kč (nelze ve vlaku, v autobusu a v menšinových vesnicích), pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 700 Kč, do 85 000 Kč za 2 450 Kč. Nástupní místo: Praha.

Poznávací zájezdy v exotice

65


INDONÉSIE • BALI FLORES • KOMODO • RINCA BALI Z Bali až na ostrovy „draků“ a exotický Flores Ubud

KOMODO

Kuta

Labuan Bajo Ruteng

Kelimuntu Aimere

Maumere

• Výstup na sopku Kelimuntu • Procházky s varany na ostrově Komodo Vydejte se s námi na exotickou cestu do souostroví Malé Sundy. Výpravu začneme nejznámějším ostrovem Bali s typickými hinduistickými chrámy na posvátných pramenech, jezerech či v hluboké džungli obklopené rýžovými terasami. Na „dračí ostrovy“ Komodo a Rinca (UNESCO) vyplujeme na soukromé lodi a kromě komodských draků - varanů, dosahujících délky až 3,5 m, navštívíme četné korálové ostrůvky, kde si zarelaxujeme na bělostných plážích, zašnorchlujeme v průzračně čistém moři, které vám díky nádherným korálovým útesům a podvodnímu životu pestrých ryb rovněž poodhalí svoji krásu. Návštěvou exotického Floresu se leckde dostaneme do jiného století - navštívíme kmeny, jejichž svatyně a obřadní trofeje jsou až 500 let staré. Poznáme tajemná rýžová pole vybudovaná do pavoučích sítí, ochutnáme čerstvě vypálený arak. Na vrcholu činné sopky Kelimutu se nám po východu slunce rozzáří trojice kráterních jezer. Vstoupíme do oblasti kmene Ende, kteří doposud přinášejí této sopce oběti. Krajina plná hřebíčku a makadamového oříšku. Tento svět na turisty teprve čeká, vyražte s námi dříve než už bude pozdě. 1. - 2. den: odlet z ČR do INDONÉSIE. Přílet v podvečerních hodinách na BALI, ubytování poblíž světoznámé surfařské pláže KUTA (3 noci na stejném místě). 3. den: snídaně, celodenní relax a časová aklimatizace v oblasti KUTA - LEGIAN. Možnost koupání, nakupovaní, velké množství restaurací, barů a hudebních klubů. 4. den: snídaně, celodenní výlet po ostrově BALI. Brzo ráno navštívíme královský palác TAMAN AYUN (UNESCO), kousek od uměleckého městečka UBUD navštívíme nádherná terasová rýžová políčka. Neopomeneme ani na posvátné a očistné prameny TIRTA EMPUL (UNESCO) nebo královské skalní GUNUNG KAWI v tropické balijské krajině. Cestou zpět na ubytování na nás ještě bude čekat tajemná sloní jeskyně GOA GAJAH. 5. den: snídaně, dopolední relaxace a odlet z BALI na západní cíp ostrova FLORES, ubytování v přístavním městečku LABUAN BAJO, které je tzv. branou do NP KOMODO. 6. den: ráno vyplujeme lodí na „ostrovy draků“ NP KOMODA a RINCA. Nejprve si zašnorchlujeme či zaplaveme u nádherného ostrůvku s písečnou pláží, po obědě pak přistaneme u prvního dračího ostrova RINCA. Nenáročný trek po ostrově, na kterém je kromě varanů možné spatřit divoké jeleny, buvoly či makaky. Odpolední šnorchlovačka a podvečerní zastávka u ostrova KALOŇŮ, kteří po západu slunce vzlétají za potravou na FLORES. Večeře, nocleh na lodi. 7. den: snídaně, nenáročný trek s místním rangerem po ostrově KOMODO, kde narazíme na skutečné velikány dosahující 3 m délek - VARANY KOMODSKÉ. Kromě těchto žijících dinosaurů při troše štěstí narazíme na inkubátory ptáka TABONA. Pozdní odpoledne strávíme na RŮŽOVÉ PLÁŽI, kde se nejen vykoupeme, ale podnikneme i procházku po místních vrcholcích s výhledy na komodské souostroví. Odpolední plavba zpět na FLORES se zastávkou na ostrově KAWA (koupačka, šnorchlování). Nocleh na pevnině v LABUAN BAJO. 8. den: snídaně a odjezd do nitra ostrova, kde na nás čekají mystická pavoučí rýžová pole kmene MANGGARA. Pod nejvyšším vrcholem ostrova GUNUNG RANAKA (2 382 m n. m.) poté navštívíme jejich tradiční vesničku s kruhovými domy a centrálním kamenným oltářem. V podvečer pak navštívíme tradiční trh v RUTENGU, kde kromě velkého množství nasolených ryb můžeme nakoupit tradiční asijskou rostlinnou drogu - betel. Nocleh v hotelu. 9. den: snídaně, pokračujeme dále na východ - fotozastávky v oblasti GOLO CURU, odkud jsou nádherné výhledy na rýžová políčka nebo na tajemné jezero RANAMESE, které místní nazývají „malý

66

Poznávací zájezdy v exotice

M. Bejr

Kelimuntu“. V AIMERE pak navštívíme výrobnu palmového nápoje - ARAK. Odjezd na ubytování (2 noci na stejném místě) a podvečerní návštěva místních horkých pramenů (koupání). 10. den: snídaně, návštěva tradičních vesnic kmene NGADA, ve kterých narazíme na jedny z nejneobvyklejších slavnostních staveb v Indonésii - totemy NGADHU a svatyně BHAGA, které jsou dle odhadů až 500 let staré. Třešničkou na dortu dnešního dne budou mysteriózní megalitické stavby zaniklých vesnic a horké prameny v srdci floreské přírody. 11. den: přesun do KELIMUNTUNSKÉ OBLASTI se zastávkou s možností koupání na sopečné pláži NANGA PANDA, které se přezdívá „modrá pláž“ díky oblázkům, na které zde narazíme. Než dojedeme na ubytování, tak neopomeneme zastavit v údolí s četnými provazovými mosty přes řeku či na rýžových polí DETUSOKO. 12. den: brzy ráno nenáročný výstup na sopku KELIMUNTU (1 620 m n. m.), v jejímž kráteru se nachází jedno z největších floreských lákadel - trojice jezer, která mění barvu. Sjezd na naše ubytování, snídaně a odjezd do vesničky WOLOWARU, kde navštívíme jejich tradiční dům s četnými trofejemi buvolů. Dojezd k moři do MAUMERE, ubytování u moře. 13. den: dopolední relaxace u moře a odlet na BALI, ubytování v oblasti KUTA - LEGIAN. 14. - 15. den: snídaně, poslední nákupy a relaxace. Odjezd na letiště a odlet z Indonésie do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

20. 4. - 4. 5.

23bad01481

84 990

20. 10. - 3. 11.

23bad01639

84 990

Cena zahrnuje: letenka vč. let. tax a poplatků v max. výši 28 000 Kč (1x mezinárodní a 1x vnitrostátní), místní doprava v rámci programu (minibusy, taxi, bema, loď), 11x ubytování v turistických hotelech se snídaní, 1x v lodní kajutě s plnou penzí, místní průvodce, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: další strava, fakult. výlety, bakšišné, vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 9 900 Kč, pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 500 Kč, do 85 000 Kč za 2 250 Kč. Nástupní místo: Praha.

M. Bejr

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Havana vč. let. tax a poplatků cca 23 000 Kč, místní doprava, 6x ubytování v hotelu, 10x casas particulares, 16x snídaně, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 7 500 Kč, vízum 1 690 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 30 000 Kč za 990 Kč, do 80 000 Kč za 1 590 Kč, pojištění storna letenky (zdravotní důvody) 950 Kč. Nástupní místo: Praha.


INDONÉSIE • BALI Bali - ostrov bohů • • • • • •

Romantické pláže Lembockých ostrovů Hinduistické chrámy a rýžová políčka Zelený Ubud s Opičím lesem Chrám Tanah Lot na skále Výlet k sopce Mt. Batur Pláž Lovina s černým sopečným pískem

Malebná rýžová políčka, městečka s uměleckými dílnami, krásné tanečnice, chrámové slavnosti, desetitisíce hinduistických chrámů, azurové moře, světlé pláže, sopky, a milí lidé - to je Bali, nejznámější ostrov Indonésie plný legend, starobylých zvyků, které se uchovaly až do současnosti. Bali, nazývané „ostrov bohů“, je součástí indonéského souostroví s jeho pět tisíc kilometrů dlouhým řetězcem více než sedmdesáti tisíc ostrovů, které leží mezi Malajsií na západě a Austrálií na východě. Leží východně od ostrova Jávy v souostroví Malé Sundy, jen několik stupňů pod rovníkem. Patří mezi nejpopulárnější a nejnavštěvovanější destinace v Indonésii. Svojí rozlohou je ostrov malý, nedosahuje ani 150 km z jednoho konce na druhý, je sopečného původu a obdařen úrodnou půdou, z níž převážnou část tvoří terasovitá políčka. Vnitrozemí ostrova je hornaté, tvořené dvěma sopečnými krátery - posvátným Gunung Agung a Batur se stejnojmenným jezerem. Bali nabízí 400 km překrásných pláží, které jsou místy přerušované divoce rozeklanými pobřežními skalami, pobřeží je místy vystaveno obrovským příbojovým vlnám Indického oceánu. Jedním z nejvýznamnějších mořských chrámů na Bali je Tanah Lot. Jeho svatyně stojí na skále, která je kolem dokola obklopena vodou a hlídána před špatnými silami a vetřelci jedovatými mořskými hady. Také obdivovatelé netopýřích jeskyní si přijdou na své v Goa Lawah, asi 9 km od Klungkungu. Stropy jeskyní jsou posety tisíci netopýrů. Co se týče kultury, Bali zůstalo jedinou hinduistickou společností v jihovýchodní Asii a bohatý náboženský život zasahuje do všech oblastí současného života. V závěru našeho programu navštívíme nedaleké Lembongské souostroví, asi 12 km od ostrova Bali. Díky relativně malé návštěvnosti je přímo ideální pro relaxaci. Na krásné, opuštěné pláže s pískem a průzračným mořem budete jistě dlouho vzpomínat. 1. - 2. den: odlet z ČR do INDONÉSIE. Přílet na BALI večer, ubytování poblíž světoznámé surfařské pláže a místního „městečka“ KUTA. 3. den: celodenní relax v oblasti KUTA - LEGIAN, koupání, četné restaurace a hudební kluby - vyrovnávání se s časovým posunem. 4. den: průzkum severní oblasti Bali. Návštěva jezerního chrámu ULUNDANU ze 17. stol. zasvěceného jezerním bohům na BRATANSKÉM JEZEŘE, které zavlažuje svou vodou četná rýžová pole. BUAYNSKÉ JEZERO nás přivítá všudypřítomnými opičkami, od jezera TAMBLINGAN budeme mít nádherný výhled na místní hory porostlé nepropustnou džunglí. Z vesničky MUNDUK zažijeme takřka ptačí pohled na rýžová pole, plantáže kávy a hřebíčku. Další zastávka v severní části Bali bude patřit termálním pramenům BANJAR s možností koupání a krátké relaxace v blízkosti buddhistického kláštera, takřka věrné kopie chrámového komplexu BOROBUDUR na Jávě - Brahma Arama Vihara, který rovněž navštívíme. Odpolední relaxace a oběd proběhne na pláži LOVINA s černým sopečným pískem. Cestou zpět na ubytování neopomineme ani 35 m vysoký vodopád GIGIT. Podvečerní příjezd do podhorské umělecké vesničky UBUD - ubytování. 5. den: dopoledne k místní činné sopce MT. BATUR (1 717 m n. m.) se zastávkou na rýžových terasových políčkách. Odpoledne návštěva pralesních chrámů GUNUNG KAWI s královskými hrobkami z 11. stol., ke kterému sejdeme po vice než 200 schodech okolo rýžových polí a vodních chrámů TIRTA EMPUL (UNESCO) s chrámovými bazénky a prameny. Odpolední příjezd do UBUDU. Pěší výlet do OPIČÍHO LESA, večer možnost návštěvy představení balijských tanců s krásnými tanečnicemi. Fakultativně lze tento den absolvovat brzký ranní výstup na sopku Batur s pozorováním východu slunce (cca 40 USD), dopolední spojení s hlavní skupinou a pokračování v programu dne.

6. den: celodenní výlet po nejznámějších balijských chrámech. Královský TAMAN AYUN z pol. 17. stol. (UNESCO), směrový BATUKARU (UNESCO) zasvěcený bohu Madaweda, nacházející se uprostřed lesů na úpatí hory Batukaru. Zemědělskou krajinou JATILUWIH (UNESCO) s četnými rýžovými poli a plantážemi kakaa, durianu, avokáda apod. dorazíme k moři, abychom navštívili jedinečný chrám z 16. stol. TANAH LOT (UNESCO) postavený na skalnatém ostrohu v moři. Večerní příjezd na ubytování do oblasti SANUR. 7. den: relaxace a pobyt u moře. Pro zájemce odpolední nenáročná procházka k místnímu chrámu BELANGJONG, kde budeme moci spatřit nejstarší artefakt na Bali - kamennou stélu oslavující vítěznou bitvu v 9. století. 8. den: výlet po východní oblasti Bali - návštěva sídla boha lásky SEPARAPURA s plovoucími pavilóny, netopýří jeskynní chrám GOA LAWAH a další přírodní zajímavost, např. kaňon SUKAWATI (v případě příznivého počasí). 9. den: relaxace a pobyt u moře. Varianta za super cenu ** 9. - 12. den: relaxace a pobyt u moře. V tyto dny jsou možné fakultativní výlety např. na Lembocké souostroví se šnorchlováním, 3denní trekking na sopku Rinjani (3 770 m) na ostrově Lombok nebo zaletět na Jávu do Yogyakarty, odkud je to kousek na památky zapsané na seznamu UNESCO - Borobudur a Prambanan. 10. - 11. den: dopoledne přeplutí na LEMBONGSKÉ OSTROVY, které jsou malým rájem mezi ostrovem BALI a LOMBOK. S četnými romantickými plážemi, úchvatným západem slunce, mangrovníkovými lesy i bohatým mořským životem, budete marně hledat obdobné místo na světě. Relaxace a pobyt u moře, možnost pěších výletů (nebo na zapůjčeném motocyklu) po ostrovech. 12. den: odpolední přesun z ostrova zpět na BALI do SANURU, ubytování v hotelu, po zbytek dne relaxace. 13. den: po poledni odjezd do jižní části Bali. Odpolední koupání na jedné z pláží jižního poloostrova s nádherným pískem a útesy. Podvečerní návštěva chrámu ULUWATU z 11. století (UNESCO), který je postavený na stometrových útesech nad Indickým oceánem. Odjezd na ubytování. 14. den: relaxace, pobyt u moře, poslední nákupy. Společná večeře v balijsko-indonéském stylu. Odjezd na letiště. 15. den: odlet z Indonésie zpět do ČR. POZNÁMKA: zájezd označený ** je za super cenu.

Datum 5. 4. - 19. 4. 5. 11. - 19. 11.

Lovina

BALI

Agung (3 031 m)

Batur (1 717 m)

Tanah Lot

Ubud

Goa Lawah

Sanur Kuta

LEMBOCKÉ OSTROVY

Kód

Cena v Kč

hotel / 23baa01608

55 990

guesthouse ** / 23bac01608

49 490

hotel / 23baa01609

53 990

guesthouse ** / 23bac01609

47 490

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Denpasar vč. let. tax a poplatků v max. výši 23 000 Kč, místní doprava v rámci programu (minibusy, taxi, bema), lodní transfer, 12x ubytování v hotelech střední třídy se snídaní (** v turistických guesthousech se snídaní), 1x společná večeře (neplatí pro variantu **), místní průvodce, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: další strava, fakultativní výlety, bakšišné, vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 7 800 Kč (** 1lůžkový pokoj 5 800 Kč), pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 500 Kč, do 85 000 Kč za 2 250 Kč. Nástupní místo: Praha.

Poznávací zájezdy v exotice

67


INDONÉSIE • SULAWESI Starodávnou Jávou až na ostrovy SULAWESI duchů - Sulawesi (CELEBES)

Samalona

• Poznávání tradic kmene „lovců lebek“ Jakarta • Největší buddhistický chrám JÁVA Borobudur Borobudur Prambanan • Obětní slavnosti v Tanah Toraja Yogyakarta • Korálový ostrov Liukang Vydejte se s námi na kulturní a přírodní exotickou cestu po dvou ostrovech Indonésie. Jáva nás uvítá hlasy muezínů svolávajících muslimy k modlitbám, aby nám hluboko v džungli odhalila kulturní skvosty v podobě buddhistických a hinduistických center zapsaných ne seznamu UNESCO na úpatí činné sopky Merapi. Znovu objevený Borobudur symbolizující posvátnou horu Meru, která je pokryta více než třemi tisíci reliéfy buddhistického života, nad kterými medituje okolo čtyř set soch Buddhů. Hinduistický Prambanan je zasvěcen třem hlavním bohům a jejím dopravním prostředkům, neznámější je Garuda, na půl člověk, na půl pták, jehož název nese i hlavní indonéská letecká společnost. Neopomineme ani město Yogyakarta s nádherným sultánským palácem, muzei a místy, kde se sultán se svými manželkami oddával „odpočinku a radostem života“. Na ostrově kávy a kakaa započneme naši trasu u obávaných pirátů a stavitelů lodí. Zašnorchlujeme si na korálových ostrovech s průzračně čistou vodou a vyrazíme do vnitrozemí za národy, které stále lpí na svých kulturních a náboženských zvycích. Hluboko v Sulaweských horách žijí kmeny „lovců lebek“. Jejich kulty a tradice jsou natolik bizarní, že se leckdy vrátíme do středověku, ne-li do doby kamenné. Torajové jsou proslulí bojovníci, mistrně ovládající flusačky. Přijmeme jejich pozvání a zažijeme některou z jejich pestrých slavností spojených s cyklem života a tradičním proléváním krve, v dnešní době ne už lidské, ale zvířecí, která má za cíl usmířit živé s duchy zemřelých. Ne nadarmo se proto Sulawesi, nebo-li Celebesu, nazývá ostrovem duchů. Přespáním v tradičním dřevěném domě na kůlech uprostřed džungle završíme naši návštěvu u Torajů. Je spousta věcí a zážitků, které se dají popsat, tohle se však musí vidět na vlastní oči. 1. - 2. den: odlet z ČR do Indonésie, do hlavního města JAKARTA. Letecký přesun do YOGYAKARTY, ubytování v centru města. 3. den: snídaně, prohlídka centra javánské kultury YOGYAKARTY ležící mezi činnou sopkou Merapi a zrádnými „Jižními moři“. Navštívíme staré město KRATON s komplexem zdobených pavilonů a paláců - Sultánský palác. V těsné blízkosti se dále nachází odpočinkové místo sultánské rodiny s bazénky a odpočinkovými pavilony TAMAN SARI známé též jako „vodní hrad“. Zajdeme i na vyhlášený rušný PTAČÍ TRH. 4. den: snídaně, výlet za kulturním dědictvím Střední Jávy nás zavede k největšímu buddhistickému chrámu na světě BOROBUDUR (UNESCO), jehož počátky sahají do 8. století. Takřka tisíc let zůstal chrám v zapomnění, až teprve v roce 1815 ho „objevili“ Angličané. Stupňovitá pyramida, na jejímž vrcholku se nachází 73 stúp se sochami buddhů. Na Prambananské planině se nachází hinduistický chrámový komplex PRAMBANAN (UNESCO) z 9. století. sestávající celkem ze šesti hlavních chrámů zasvěcených hlavním božstvům, a z 224 menších chrámků. Pokud nám počasí a rozhled dovolí, zastavíme se na krátko na vyhlídkovém místě, odkud spatříme majestátnou sopku MERAPI (2 910 m). Odjezd zpět na ubytování do Jogji. 5. den: snídaně, odlet z Yogyakarty na ostrov SULAWESI do hlavního města MAKASSAR. Po příletu odjedeme pronajatým busem na nejjižnější cíp ostrova do oblasti BIRA na ubytování, kde po staletí žili obávaní piráti Jižních moří a nejlepší stavitelé lodí „phinisli“. 6. den: snídaně, loďkou odplujeme na korálový ostrov LIUKANG s barevným podmořským životem a plný ryb a korálů. Zašnorchlujeme si v průzračném moři či zarelaxujeme na místní pláži. Odpolední odplutí zpět na ubytování, možnost podvečerní návštěvy trhu. 7. den: snídaně, odjezd přes četné plantáže palmového cukru do sídelního města království Wajo do SENKANGU ležícího na břehu mělkého jezera TEMPE, kterým proplujeme na loďce a poznáme

68

Poznávací zájezdy v exotice

Ranteepa Senkang

Bira

Liukang

plovoucí rybářské vesničky postavené na tomto jezeře, které zároA. Dobrkovská veň funguje jako ptačí rezervace. Ubytování v oblasti. 8. den: snídaně, návštěva výrobny senkangského hedvábí s kostkovanými nebo klikatými motivy, které jsou oblíbené u kmene BUGIJŮ. Odpoledne přesun do centrálního horského Sulawesi, k tajemným kmenům TORAJŮ v oblasti města RANTEPAA, kde se ubytujeme. 9. den: snídaně, celodenní výlet po oblasti kmene Torajů - typická vesnička LEMO s domky se střechami v podobě buvolích rohů. Kousek od osady se nachází skalní hrobky s množstvím fotogenických figur TAU-TAU zpodobňujících zemřelého. V SUYANĚ navštívíme tzv. STROMOVÝ HROB - do kmenu starého, posvátného stromu jsou pohřbívány děti. Nezapomeneme ani na jeskynní hroby TAMPANG s množstvím lebek a obřadních rakví. Zpět do města na ubytování. 10. den: snídaně, vyrážíme opět do krajiny obávaných „LOVCŮ LEBEK“, ale tentokrát s nenáročným trekingem v krajině Torajů. Celou krajinu budeme mít jako na dlani, navštívíme četné vesničky, rýžová 14. den: snídaně, v případě dostatku času poslední nákupy a odlet políčka, hřbitovy a jiné zajímavosti. Aby nebylo dobrodružství málo, ze SULAWESI na JÁVU, odkud odletíme do Evropy. přespíme u domorodců v některé z torajských vesniček - na vlastní 15. den: přílet do ČR. kůži tak poznáte typický život dnešních Torajů vyznávajících animistickou víru ALUK TODOLO, neboli cestu předků. Ulehat budete v poDatum Kód Cena v Kč divuhodném domě TONGKONAN místního náčelníka, o čemž budou 13. 7. - 27. 7. 23jto01649 74 990 vypovídat četné lebky obětních buvolů a jiných zvířat. 11. den: dokončení programu v krajině RANTEPAA - tajemné megality o výšce až 4 m. Třešničkou na dortu v oblasti TANAH TORAJA Cena zahrnuje: letenka Praha-Jakarta a Makassar-Praha vč. bude návštěva slavnosti, při které jsou obětována prasata a buvoli. let. tax a poplatků v max. výši 27 000 Kč, vnitrostátní letenka Na slavnosti budeme čestnými hosty. Nocleh v „civilizaci“ ve městě. Jakarta-Yogyakarta, Yogyakarta-Makassar vč. let. tax a poplat12. den: snídaně, odjezd ke hlavnímu městu ostrova SULAWESI ků v max. výši 6 000 Kč, 11x ubytování ve 2lůžkových pokojích MAKASSAR. Cestou zastávka na oběd u zálivu města PAREPARE, s vlastním soc. zařízením se snídaní, 1x ubytování v tradičním ochutnáme místní specialitu - pečenou kačenu. Příjezd na hotel, domě u místních domorodců (vícelůžkové pokoje) bez socikrátká procházka po městské promenádě na břehu Floreského moře. álního zařízení se snídaní, doprava (taxi, mikrobus, loď), 1x 13. den: snídaně, odjezd do starého přístavu a odplutí na některý společný oběd na Sulawesi (pečená kachna), místní průvodce, z korálových ostrovů souostroví SPEERMONDE. Pro nás je nejobvedoucí zájezdu, informační materiály. líbenější klidný ostrůvek SAMALONA, který je asi 200 m dlouhý Cena nezahrnuje: strava, bakšišné, vstupné a vše ostatní, co a 80 m široký. V mělkých vodách je velké množství ryb vč. obávaných není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. perutýnů, barevných klaunů schovávající se v žahavých sasankách či Příplatky: 1lůžkový pokoj 8 500 Kč (nelze 10. den u domorodobrovských zév, které možná mají ve svém nitru perlu. Koupání a relaců), pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do xace na ostrově, odpolední odplutí zpět a dokončení prohlídky města. 35 000 Kč za 1 500 Kč, do 85 000 Kč za 2 250 Kč. Návštěva staré holandské pevnosti FORT ROTTERDAM. Nástupní místo: Praha.


• • • •

Manila

FILIP ÍNY

FILIPÍNY Filipíny - za velrybími žraloky a plážemi Cebu, Panglaa, Boholu a Palawanu

Čokoládové kopečky a nejmenší opičky Port CEBU Šnorchlování s barevnými rybkami Puerto Barton BOHOL Princesa Hoalboal CHOCOLATE Relax na filipínských plážích HILLS PALAWAN PANGLAO Výprava za žraloky obrovskými

Tento zájezd vás zavede do samého srdce Filipín, na Visayské ostrovy, kde si zaplavete s přátelskými velrybími žraloky - největšími žraloky na světě. Jejich protiváhou budou tarsiéři - nejmenší primáti této planety. Dále uvidíte pověstné Čokoládové kopečky, navštívíte známé šnorchlovací destinace s pestrou nabídkou aktivit. Filipíny pro milovníky ostrovní idylky zakusíte na zeleném ostrově Palawan, který byl zvolen nejlepším ostrovem planety hned několik let po sobě. Navštívíte nejdelší podzemní řeku patřící mezi 7 přírodních divů světa, uvidíte rostodivné skalní útvary a ostrůvky v El Nidu, váš zrak i osuška spočinou na bělostných plážích u křišťálových vod Jihočínského moře. 1. - 2. den: přelet z ČR, ubytování v centru MANILY. Prohlídka skvostu španělské koloniální architektury „vesnice za zdmi“ INTRAMUROS s pevností St. Pedro a katedrálou Sv. Augustýna (UNESCO). Procházka čínskou čtvrtí s četnými restauracemi, obchody s čínskou tradiční medicínou a zlatnictvími. Prohlídka Rizal parku s večerním představením zpívající fontány. 3. den: přelet z MANILY na ostrov CEBU a následný přesun do oblasti MOALBOAL. Relax na pláži, šnorchlování a západ slunce. 4. den: procházka proti proudu řeky džunglí k vodopádům KAWASAN. Pro dobrodružnější povahy je tu možnost populární činnosti zvané canyoning (splavání kaňonu, sjíždění po kamenných klouzačkách, skoky do přírodních bazénků). Dále šnorchlování z pláže či fakultativně potápění v této oblasti, která je známá svým korálovým bohatstvím a pestrobarevným podmořským životem. 5. den: brzy ráno se vydáme na druhou stranu ostrova za žraloky obrovskými tzv. velrybími. Tito desetimetroví jemní obři (jak se jim právem přezdívá) jsou největší parybou na světě. Jistě si je zamilujete, živí se stejně jako velryby filtrováním vody a plavou pouze rychlostí 5 km v hodině. Poté se lodí přesuneme na ostrov PANGLAO, kde se ubytujeme. Odpočinek na pláži, restaurace a noční život. 6. den: celodenní výlet na sousední ostrov BOHOL, kde spatříme tarsiéry neboli nártouny - nejmenší primáty na světě s obrovskýma očima. Vyjdeme na jeden z unikátních ČOKOLÁDOVÝCH KOPEČKŮ za nezapomenutelnými výhledy. Také nás čeká plavba po řece LOBOK s obědem, zastávka u kostela BACLAYON, uvidíme anakondy i motýlí farmu. 7. den: volný program, lenošení na pláži, možnost šnorchlovacího výletu lodí na nedaleký korálový ostrůvek BALICASAG nebo výlet za delfíny či koupání v netopýří jeskyni HINAGDANAN. 8. den: přesun do PUERTA PRINCESY, odkud se vydáme džunglí porostlou krajinou PALAWANU do skromné vesničky SABANG. Ubytování na pláži pod horami, relax a koupání. 9. den: plavba po nejdelší podzemní řece na světě (UNESCO) patřící mezi 7 přírodních divů světa, ústí jeskyně se nalézá u moře v džungli s bohatou faunou, vysoká šance vidět makaky či varany. Po návratu odpočinek na pláži, možnost jízdy na zipline vedoucí nad mořem či průzkumné plavby mangrovovými porosty. 10. den: přejezd do PORT BARTONU s ubytováním na pláži. V této rybářská vesnici se ponoříme do božského klidu, jelikož zde má vše svůj čas dokonce i hodiny, kdy funguje elektrický proud. 11. den: relax na nedalekých rajských ostrůvcích s bělostnými plážemi, šnorchlování v korálových zahradách, výprava za želvami. 12. den: přejezd do EL NIDA - vstupní brány k věhlasným BACUITSKÝM OSTROVŮM. Pestrý noční život a škála restaurací, nechte si ugrilovat čerstvou rybu na kterou si ukážete přímo na pláži. 13. den: plavba k blízkým BACUITSKÝM OSTRŮVKŮM s pitoreskními vápencovými útvary připomínajícími slavnou vietnamskou zátoku Ha Long. Modré laguny, korálové zahrady a bělostné pláže, na jedné z nich i poobědváme po filipínsku.

P. Calapre

14. den: volný den, fakultativně další plavba po ostrovech. Pokud zatoužíte být nerušeni, téměř prázdná 4 km dlouhá idilická pláž NACPAN je tu pro vás. 15. den: návrat do PUERTO PRINCESA. Prohlídka muzea či místních trhů. Pobyt na Palawanu zakončíme společnou večeří ve filipínském stylu. 16. den: přelet do MANILY. Dokončení prohlídky památek s možností nákupu tradičních předmětů z celých Filipín na jednom místě v několikapatrovém uměleckém obchodě Silahis. Na závěr pověstný noční život s karaoke. 17. den: návrat do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

12. 1. - 28. 1.

23fll01488

67 990

8. 2. - 24. 2.

23fll01495

67 990

12. 11. - 28. 11.

23fll01491

67 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Manila vč. let. tax a poplatků, vnitrostátní letenka Manila-Cebu, Cebu-Puerto Princessa, Puerto Princessa-Manila vč. leteckých tax a poplatků v max. výši 25 000 Kč, transfery místní dopravou (vany, autobusy, jeepney, tricykl, lodě), plavba po nejdelší podzemní řece a vstup do jeskyně, celodenní lodní výlet na ostrovy u Port Bartonu a k Bacuitským ostrovům, 14x ubytování v turistických hotelech se snídaní, 2x oběd, 1x večeře, místní průvodce, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupy (mimo uvedené v Cena zahrnuje), bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci “Cena zahrnuje”. Příplatky: 1lůžkový pokoj 8 500 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 700 Kč, do 85 000 Kč za 2 450 Kč. Nástupní místo: Praha.

Poznávací zájezdy v exotice

69


MONGOLSKO Po stopách Čingischána až do pouště Gobi

Darchan Erdenet

Bulgan • Terénními auty do pouště Gobi OGIJNUR JEZERO ORCHONSKÉ • Prohlídka fotogenického ÚDOLÍ Karakorum Ulánbátaru Mongol Els Dalandzadgad • Nocování v typických jurtách • Turistika v NP Gorchi Tereldž

Pojeďte si s námi vychutnat mongolskou historii ve štědrých buddhistických klášterech a na památných místech spjatých s postavou velkého Čingischána i jeho nástupců. Činghischán sjednotil mongolské kmeny a svými výboji založil jednu z největších říší světa. Mongolsko-tatarští bojovníci se stali obávanými nájezdníky i u nás v Evropě. Pojeďte si vychutnat mongolskou krajinu, ve které se budete cítit neskutečně svobodně. Navštivte s námi nejslavnější mongolské buddhistické kláštery, které se opět staly duchovními centry svobodného národa zbaveného okov komunistického režimu. Vrcholem zájezdu bude pak třídenní návštěva pouště Gobi, jedné z nejstarších a největších pouští světa. S olgojem chorchojem, mýtickým písečným červem z pouště Gobi, se sice nesetkáme, ale rozhodně se vrátíme obohaceni nezapomenutelnými zážitky a vzpomínkami na mongolskou pohostinnost a jedinečné tradice. Zájezd provází Kamil Hanák. 1. den: odlet z Prahy do Ulánbátaru. 2. den: prohlídku mongolské metropole ULÁNBÁTARU zahájíme na ČINGISCHÁNOVĚ NÁMĚSTÍ s budovou PARLAMENTU, opery a několika muzey. Pak navštívíme chrám ČOIDŽIN LAMA, Zelený palác BOGD CHÁNA s přilehlým klášterem a klášterní komplex GANDANTEGČINLEN. Dvě noci budeme spát v metropoli v hotelu. 3. den: v dopoledních hodinách vyrazíme na výlet do rozsáhlého areálu buddhistického kláštera MANDŽIR na úpatí pohoří BOGDCHÁN ÚL. Při návratu do metropole se ještě zastavíme u památníku DZAISAN s panoramatickým výhledem na ULÁNBÁTAR a také u nedaleké Buddhovy sochy. 4. den: opustíme mongolskou metropoli a zamíříme na sever směrem k ruským hranicím. Ve městě DULÁNCHÁN navštívíme slavnou továrnu na výrobu luků a šípů, přesuneme se do DARCHANU, kde si prohlédneme klášter CHARÁGÍN, případně i místní muzeum. Ubytujeme se ve zdejším hotelu. 5. den: prohlídka kláštera AMARBAJSGALANT, jednoho z nejkrásnějších a největších buddhisticých klášterů v Mongolsku. Na nocleh přejedeme do hornického města ERDENET. Toto třetí největší mongolské město si prohlédneme včetně noční atrakce zpívající barevné fontány. 6. den: dopoledne se přesuneme k vyhaslým sopkám URAN TOGÚ ÚL nedaleko města BULGAN, dále k jednomu z JELENÍCH KAMENŮ a přímo ve městě BULGAN navštívíme nedávno obnovený buddhistický klášter DAŠČOINCHORLON. V Bulganu budeme také nocovat. 7. den: ráno vyrazíme z Bulganu na jih. Projedeme úchvatnou krajinou ÚDOLÍM ŘEKY ORCHON (UNESCO) a oblastí pohoří BÜRGET ÚL. Nocovat budeme v jurtách u jezera ÖGIJNÚR. 8. den: ve městě CHARCHORIN navštívíme klášter ERDENE ZÚ, nejstarší mongolský buddhistický klášter s mnoha chrámy, muzeem a zlatou stúpou. Přesuneme se k nedalekým vykopávkám města KARAKORUM, kdysi hlavního města Čingischánovy velké říše. Cestou do CHUDŽERTU si prohlédneme ještě klášter ŠANCH. 9. den: budeme projíždět magickou scenérií řeky ORCHON, zastavíme se u ORCHONSKÝCH VODOPÁDŮ vytvořených vulkanickou činností (zemětřesením) a podnikneme turistickou procházku v ORCHONSKÉM ÚDOLÍ. Nocleh v hotelu ve městě AJVARCHÉR. 10. den: dopoledne si prohlédneme ARVAJCHÉR. Po návštěvě kláštera GANDAN MUNCAGLAN a MUZEA DZANABAZARA, prvního buddhistického duchovního vůdce v Mongolsku, přejedeme k pásmu písečných dun MONGOL ELS. 11. den: budeme pokračovat v přejezdu nádhernou krajinou s mnoha fotografickými zastávkami až do ULÁNBÁTÁRU. 12. den: v ranních hodinách vyrazíme směrem na východ od hlavního města do národního parku GORCHI TERELDŽ, jedné z nejnavštěvovanějších přírodních rezervací v Mongolsku, kde si

70

Poznávací zájezdy v exotice

prohlédneme působivou ŽELVÍ SKÁLU, skalní útvar MUŽE ČTOUCÍHO KNIHU a horský klášter ARJAPALA s meditačním střediskem. Nocovat budeme v jurtách. 13. den: dopoledne turistická procházka mezi skalními útvary v národním parku GORCHI TERELDŽ, případně pro zájemce zajistíme projížďky na koních. Odpoledne se ještě zastavíme u monumentální sochy ČINGISCHÁNA na trase do městečka ERDENE a večer se vrátíme do Ulánbátáru. 14. den: přelet do střediska DALANDZADGAD v poušti GOBI, kde budeme spát tři noci v hotelu. První výlet v oblasti bude do SOUTĚSKY JOLÍN AM (Orlosupí soutěska) se strmými skalisky bránícím pronikání slunečních paprsků. Nedaleko navštívíme i muzeum Orlosupí soutěsky. 15. den: další atrakcí v poušti GOBI bude celodenní výlet terénními auty do lokality CHONGORYN ELS (Zpívající písečné duny). Zde se pokocháme dunami, které při větru mění svůj tvar, vydávají zvuk podobný zpěvu a během dne také mění i různé odstíny žlutobílé barvy. 16. den: třetí výlet v poušti GOBI podnikneme k magickým PLANOUCÍM ÚTESŮM, v paleontologické lokalitě BAJANDZAG, kde byly v roce 1922 objeveny dinosauří vejce a dinosauří kosti. Po příjemném celodenním výletu se vrátíme zpět na hotel. 17. den: z DALANDZADGADU přeletíme zpět do ULÁNBÁTÁRU. Ve večerních anebo ranních hodinách následujícího dne odlet do Prahy. 18. den: návrat do Prahy. Datum

Kód

Cena v Kč

19. 8. - 5. 9.

23mon01680

69 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Ulánbátar vč. let. tax a poplatků v max. výši 20 000 Kč, zpáteční letenka Ulánbátar-Dalandzadgad vč. let. tax a poplatků v max. výši cca 4 000 Kč, doprava pronajatým minibusem a džípy, 15x nebo 16x ubytování v hotelu v 2lůžkových pokojích s příslušenstvím anebo v mongolských jurtách (gerech) se snídaní, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, fakultativní programy, bakšišné, vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ Příplatky: vízum (orientační cena z r. 2022 je 2 000 Kč), pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 800 Kč, do 85 000 Kč za 2 550 Kč. Nástupní místo: Praha.

NP GORCHI TERELDŽ Ulanbátar Mandžic

POUŠŤ GOBI


GRUZIE Za zlatým rounem do bájné Kolchidy

Mestia

GRUZIE

• Projížďka vojenskou silnicí Kutaisi Poti Bordžomi • Prohlídka klášterů David Garedža Mccheta Batumi u ázerbájdžánských hranic Vardzia • Ochutnávka vína v Kachetii • Návštěva skalního města Vardzia Tak jako Iáson se svými Argonauty buďte i vy zváni do země hrdého národa, starobylých zvyků, bohaté kuchyně a divoké horské přírody. Vydejme se po stopách svaté Nino, patronky Gruzie, syrských poustevníků, jež zde žili ve skalních stěnách a zakládali půvabné kláštery, prožijme zlatý věk krále Davida Stavitele i proslulé královny Tamar. Poznáme všechny gruzínské kraje. Nejprve Kartli, srdce země a kolébku gruzínské státnosti s metropolemi Tbilisi a Mcchetou. Dále Svanetii - nejkrásnější a nejdrsnější kraj pod štíty Velkého Kavkazu. Pak úrodnou Imeretii a přímořské kraje, abychom záhy vyrazili divokou gruzínskou vojenskou silnicí až ke štítům Kazbegu. Nakonec budeme okouzleni krásou Kachetie, pravlasti pěstování vína i kraje pouštních scenérií. Sami pak zjistíte, že ono zlaté rouno je vlastně půvabná Gruzie sama. Provází K. Hanák. 1. den: odlet z Prahy. Přílet do TBILISI a přesun na ubytování. 2. den: prohlídka TBILISI. Návštěvu začneme na levém břehu řeky KURY: katedrálou SAMEBA (sv. Trojice) a chrámem METECHI. Přesuneme se na pevnost NARIKALA s panoramatickou vyhlídkou na město, projdeme si hlavní památky STARÉHO MĚSTA (mešitu, hamám, arménský kostel sv. Jiří, katedrálu Sioni) a RUSTAVELIHO TŘÍDU. 3. den: po snídani si prohlédneme hlavní památky ve městě MCCHETA (UNESCO): kostelík DŽVARI s magickými výhledy na město a soutok řek, katedrálu SVETICCHOVELI a chrám SAMTAVRO a v blízké soutěsce navštívíme skalní klášter ŠVIO-MGHVIME. Pak přejedeme do GORI na prohlídku rodného domku diktátora STALINA a pevnosti GORIS-CICHE. Za městem se zastavíme u starověkého jeskynního města UPLISCICHE a kláštera ATENI SIONI. Cestou na nocleh se ještě pokocháme unikátním freskovým cyklem v UBISI. Nocleh v Kutaisi. 4. den: dopoledne se vydáme údolím řeky INGURI vzhůru do SVANETIE (UNESCO) do lůna VYSOKÉHO KAVKAZU. Po příjezdu do vysokohorského střediska MESTIE se projdeme po městě a navštívíme místní muzeum či některou z obranných věží. Bude-li možnost, vyjedeme lanovkou na panoramatickou vyhlídku nad městem. Dvě noci budeme spát v centru MESTIE. 5. den: výlet terénními auty do UŠGULI, jednoho z nejkrásnějších městeček ve Svanetii. UŠGULI je nejvýše permanentně osídlené místo na světě dosahující nadmořské výšky 2 100 m a je vyzdobené asi 20 svanskými obrannými věžemi. Projdeme se po jednotlivých částech této slavné horské lokality. Na nocleh se vrátíme zpátky do Mestie. 6. den: v ranních hodinách opustíme Horní Svanetii a vrátíme se zpět do oblasti MINGRELIE. Nejprve se zastavíme u neogotického zámku ve městě ZUGDIDI a pak se přemístíme do subtropického kraje GURIE s rozsáhlými čajovými plantážemi. Odpoledne strávíme koupáním v moři v lázeňském letovisku UREKI proslaveném léčivým železitým pískem. Nocleh v BATUMI. 7. den: ráno navštívíme GONIO s hradbami antického města APSAROS s údajným hrobem Apoštola Matěje. Poté si prohlédneme nejvýznamnější památky BATUMI, hlavního města ADŽÁRIE. Pak přejedeme do KUTAISI, kde si prohlédneme slavnou katedrálu BAGRATI (UNESCO) a nedaleké královské kláštery MOCAMETA a GELATI (UNESCO). Dva noclehy strávíme v Bakuriani. 8. den: ráno si v městečku BORDŽOMI prohlédneme rozsáhlý park s fontánami a lázeňskými domy. V historickém městě ACHALCICHE navštívíme hradní komplex, mešitu, synagogu a osmanské lázně. Potom za městem shlédneme klášter SAPARA s byzantskými freskami a přesuneme se do skalního města VARDZIA na břehu řeky KURY s jeskyněmi propojenými tunely, schodišti a galeriemi. 9. den: v první části dne přejezd do oblasti KAZBEGI. Cestou zastávka v SAMTAVISI u středověkého chrámu s překrásnými reliéfy

Kazbegi

Tbilisi Kachetie

G. Nikolava

a na hradě v ANANURI. Pokračujeme GRUZÍNSKOU VOJENSKOU SILNICÍ s panoramatickými zastávkami. Posléze si vyšlápneme nebo vyjedeme k magickému kostelíku SV. TROJICE. Nocleh v STEPANCMINDĚ. 10. den: v dopoledních hodinách přejedeme z Kazbegi do vinorodého kraje KACHETIE. Odpoledne uprostřed vinic v ALAVERDI navštívíme katedrálu sv. Jiří. Pak se přesuneme do areálu královské citadely v GREMI vypínající se mohutně nad krajinu. Ve správním městě TELAVI se projdeme starými uličkami, prohlédneme si opevnění a v nedalekém CINANDALI nás v zámečku spisovatele ČAVČAVADZEHO čekají ochutnávky gruzínského vína. Nocleh v Telavi. 11. den: ráno všichni navštívíme romantické městečko SIGHNAGHI obehnané hradbami a nedaleký poutní klášter BODBE, kde je pohřbena svatá NINO, patronka Gruzie. Posléze se vydáme pouštní krajinou na ázerbájdžánskou hranici ke klášterním komplexům DAVID GAREDŽA. Odpoledne se vrátíme do Tbilisi na krátký nocleh. 12. den: brzy ráno odlet z Gruzie a během dne přílet do Prahy. Datum

Kód

Cena v Kč

5. 6. - 16. 6.

23gra01616

43 490

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Tbilisi vč. let. tax a poplatků v max. výši 7 500 Kč, veškerá doprava pronajatým autokarem a hromadná doprava dle programu, 11x ubytování

v hotelu ve 2lůžkových pokojích se sociálním zařízením, 10x večeře, 10x snídaně, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: vše ostatní, co není uvedeno v odstavci “Cena zahrnuje”. Příplatky: 1lůžkový pokoj 5 400 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 200 Kč, do 85 000 Kč za 1 950 Kč. Nástupní místo: Praha.

Poznávací zájezdy v exotice

71


ARMÉNIE Rajská země Noemova

Sanahin Aragac

Goshavank

(4090 m) • Výhledy na posvátnou Noratus ARMÉNIE horu Ararat Jerevan • Jízda nejdelší lanovkou světa Gaghard v Halidzoru Noravank • Výlet k íránským hranicím k řece Arax

Pojeďte s námi do země, jež se podobá rajské zahradě. Země, kde se bujará zeleň, zahrady překypující nejexotičtějšími plody, životem kypící řeky a jezera kloubí s vyprahlými skalisky a nekonečnými pastvinami. Všudypřítomný pohled na posvátnou horu Ararat vás přitom bude uklidňovat a vzrušovat zároveň. Budete kráčet místy, kde v nejstarších dobách kvetla bohatá civilizace, a kde si nejstarší křesťanští poustevníci zvolili ta nejúžasnější místa pro své cely a svatyně. V Jeskyních, soutěskách i nepřístupných skalách hledali samotu a zanechali nám překrásné skvosty klášterní architektury a bezpočet malebných kamenných chačkarů - zdobených stél se znamením kříže. Poznejte s námi příběh národa starobylého, moudrého a vzdělaného. Národa, který si mnohé vytrpěl, ale který nám stále má co sdělit a předávat. Věřte, nebude se vám odsud chtít odjet. Provází K. Hanák. 1. den: odlet z Prahy. Přílet do JEREVANU a přesun na ubytování. 2. den: dopoledne se přesuneme malebným kaňonem ke klášteru GEGHARD (UNESCO) s jeskynními chrámy z doby gruzínské nadvlády a na protější straně navštívíme antický chrám GARNI z 1. století n. l. Pak přejedeme do provincie Ararat ke klášteru CHOR VIRAP s vězením ŘEHOŘE OSVÍCENCE, kde nás čeká úchvatný pohled na horu Ararat. Odpoledne zamíříme do malebné soutěsky k turisty oblíbenému klášteru NORAVANK. V nedalekém ARENI, kde bylo v jeskynních v roce 2011 objeveno NEJSTARŠÍ VINAŘSTVÍ NA SVĚTĚ (6100 let), navštívíme vinařské závody a ochutnáme místní víno. Dva noclehy ve městě SISIAN. 3. den: po snídani se vydáme údolím řeky Vorotan ke klášteru VOROTNAVANK s nádhernými reliéfy a nedalekým pohřebním monumentem ve vesnici AGHITU. Za Sisianem navštívíme megalitické pole KARAHUNDŽ připomínající díky kruhovým útvarům anglickou Stonehenge a budeme pokračovat do HALIDZORU, odkud se nejdelší lanovkou na světě (5,7 km) dostaneme ke klášteru TATEV obehnaného mohutnými hradbami. Odpoledne se ještě zastavíme v legendární osadě CHNDZORESK s kdysi obývanými skalními jeskyněmi a u malebných skalních útvarů za městem GORIS. 4. den: ráno vyrazíme na sever do Selimova průsmyku (2 410 m) se zbytky SELIMOVY KARAVANSERAJE, nejlépe zachované v Arménii. Z průsmyku pokračujeme k Sevanskému jezeru, kde si v lokalitě NORATUS prohlédneme rozsáhlé pole CHAČKARŮ. Na břehu se pak zastavíme u kláštera SEVANAVANK s nádhernými výhledy na jezero. Odpoledne navštívíme komplex kláštera HAGHARCIN a klášter GOŠAVANK, vedle něhož budeme spát v hotelu. 5. den: dopoledne navštívíme klášter MAKARAVANK s překrásnými reliéfy a výhledem na údolí řeky AGHCEV. Pak přejedeme přes hory podél gruzínské hranice ke klášteru HAGHPAT (UNESCO) s chrámem svatého Kříže a jedním z nejslavnějších chačkarů v Arménii. V sousedním areálu SANAHIN (UNESCO) shlédneme několik mauzoleí, významnou akademii a knihovnu. Poslední zastávkou bude malebná katedrála v ODZUNU s unikátním pohřebním

72

Poznávací zájezdy v exotice

Halidzor Sisian

pomníkem. Na nocleh se přesuneme soutěskou řeky DEBED do města VANADZOR. 6. den: po zastávce u památníku obětem zemětřesení v SPITAKU zamíříme k nejvyšší arménské hoře ARAGAC (4 090 m). Vyšplháme se k JEZERU KARI (3 190 m), kde se nachází STANICE VÝZKUMU KOSMICKÝCH PAPRSKŮ, a sjedeme k pevnosti AMBERD. Odpoledne navštívíme trosky kláštera ZVARNOC (UNESCO) a EČMIADZIN (UNESCO), duchovní centrum Arménie, kde si prohlédneme sídlo katholikose, chrámy sv. Ripsimy a sv. Gajané. Nocleh v Jerevanu. 7. den: brzy ráno se v JEREVANU vydáme na prohlídku PAMÁTNÍKU a MUZEA GENOCIDY. Po návštěvě muzea starých manuskriptů MATENADARAN si ještě prohlédneme hlavní památky JEREVANU: katedrálu sv. Řehoře, Modrou mešitu, chrám sv. Sarkise, Náměstí republiky, Operu, Kaskády a některá z muzeí. Následuje krátký nocleh v Jerevanu. 8. den: brzy ráno odlet z Arménie a během dne přílet do Prahy. Datum

Kód

Cena v Kč

30. 5. - 6. 6.

23arz01611

41 490

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Jerevan vč. let. tax a poplatků v max. výši 8 800 Kč, veškerá doprava pronajatým autokarem a hromadná doprava dle programu, 7x ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích se sociálním zařízením, 6x večeře, 6x snídaně, vedoucí zájezdu, informační materiály.

Cena nezahrnuje: vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 4 500 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 35 000 Kč za 800 Kč, do 85 000 Kč za 1 550 Kč. Nástupní místo: Praha.


ARMÉNIE • GRUZIE Divokým Kavkazem až ke kolébkám civilizace Mestia

Kutaisi

Kazbegi

Poti

Bordžomi Mccheta • Za poznáním kulturních Batumi Tbilisi Vardzia památek a tradic Kavkazu • Unikátní horské středisko Mestie Aragac (4090 m) • Ochutnávka arménských vín

Kavkaz je považován za kolébku zpracování kovů, je i místem, odkud přišli předci evropských národů. Na malé rozloze žije obrovská paleta nejrůznějších národů, etnik a kultur, jejichž historie sahá až k úsvitu dějin. Pojeďte s námi za poznáním Arménie a Gruzie, dvou zemí, které je možno díky obrovské koncentraci památek a přírodních skvostů považovat za nejkouzelnější místo na naší planetě. Obě země již v raných dobách přijali křesťanství a dodnes se mohou pochlubit starodávnou kulturou, hudbou, zvyky a tradicemi, které doposud nezasáhla tolik obávaná globalizace, a s čímž vás také v plné míře seznámí právě toto naše putování. Provází K. Hanák. 1. den: odlet z Prahy. Přílet do JEREVANU a přesun na ubytování. 2. den: dopoledne se přesuneme malebným kaňonem ke klášteru GEGHARD (UNESCO) s jeskynními chrámy z doby gruzínské nadvlády a navštívíme antický chrám GARNI z 1. st. n. l. Pak přejedeme do provincie Ararat ke klášteru CHOR VIRAP s vězením ŘEHOŘE OSVÍCENCE, kde nás čeká úchvatný pohled na horu Ararat. Odpoledne zamíříme do malebné soutěsky k turisty oblíbenému klášteru NORAVANK. V nedalekém ARENI, kde bylo v jeskynních v roce 2011 objeveno NEJSTARŠÍ VINAŘSTVÍ NA SVĚTĚ (6100 let), navštívíme vinařské závody a ochutnáme místní víno. Dva noclehy ve městě SISIAN. 3. den: po snídani se vydáme údolím řeky Vorotan ke klášteru VOROTNAVANK s nádhernými reliéfy a nedalekým pohřebním monumentem ve vesnici AGHITU. Za Sisianem navštívíme megalitické pole KARAHUNDŽ připomínající díky kruhovým útvarům anglickou Stonehenge a budeme pokračovat do HALIDZORU, odkud se nejdelší lanovkou na světě (5,7 km) dostaneme ke klášteru TATEV obehnaného mohutnými hradbami. Odpoledne se ještě zastavíme v legendární osadě CHNDZORESK s kdysi obývanými skalními jeskyněmi a u malebných skalních útvarů za městem GORIS. 4. den: ráno vyrazíme na sever do Selimova průsmyku (2 410 m) se zbytky SELIMOVY KARAVANSERAJE, nejlépe zachované v Arménii. Z průsmyku pokračujeme k Sevanskému jezeru, kde si v lokalitě NORATUS prohlédneme rozsáhlé pole CHAČKARŮ. Na břehu se pak zastavíme u kláštera SEVANAVANK s nádhernými výhledy na jezero. Odpoledne navštívíme komplex kláštera HAGHARCIN a klášter GOŠAVANK, vedle něhož budeme spát v hotelu. 5. den: dopoledne navštívíme klášter MAKARAVANK s překrásnými reliéfy a výhledem na údolí řeky AGHCEV. Pak přejedeme přes hory podél gruzínské hranice ke klášteru HAGHPAT (UNESCO) s chrámem svatého Kříže a jedním z nejslavnějších chačkarů v Arménii. V sousedním areálu SANAHIN (UNESCO) shlédneme několik mauzoleí, významnou akademii a knihovnu. Poslední zastávkou bude malebná katedrála v ODZUNU s unikátním pohřebním pomníkem. Na nocleh se přesuneme soutěskou řeky DEBED do města VANADZOR. 6. den: po zastávce u památníku obětem zemětřesení v SPITAKU zamíříme k nejvyšší arménské hoře ARAGAC (4 090 m). Vyšplháme se k JEZERU KARI (3 190 m), kde se nachází STANICE VÝZKUMU KOSMICKÝCH PAPRSKŮ, a sjedeme k pevnosti AMBERD. Navštívíme trosky kláštera ZVARNOC (UNESCO) a EČMIADZIN (UNESCO), duchovní centrum Arménie, prohlédneme si sídlo katholikose, chrámy sv. Ripsimy a sv. Gajané. Nocleh v Jerevanu. 7. den: ráno se v JEREVANU vydáme na prohlídku PAMÁTNÍKU A MUZEA GENOCIDY a hl. památek JEREVANU: katedrála sv. Řehoře, Modrá mešita, chrám sv. Sarkise a Náměstí republiky. Odpoledne přejedeme do TBILISI, kde budeme nocovat. 8. den: prohlídka TBILISI. Návštěvu města začneme na levém břehu řeky KURY: katedrálou SAMEBA (sv. Trojice) a chrámem METECHI. Přesuneme se na pevnost NARIKALA s panoramatickou vyhlídkou na město, projdeme si památky STARÉHO MĚSTA (mešitu, hamám, arménský kostel sv. Jiří, katedrálu Sioni) a RUSTAVELIHO TŘÍDU. 9. den: po snídani si prohlédneme hlavní památky ve městě MCCHETA (UNESCO): kostelík DŽVARI s magickými výhledy na město

Kachetie Sanahin Goshavank Noratus

ARMÉNIE Jerevan Gaghard

Noravank Halidzor Sisian

a soutok řek, katedrálu SVETICCHOVELI a chrám SAMTAVRO a v blízké soutěsce navštívíme skalní klášter ŠVIO-MGHVIME. Pak přejedeme do GORI na prohlídku rodného domku diktátora STALINA a pevnosti GORIS-CICHE. Za městem se zastavíme u starověkého jeskynního města UPLISCICHE a kláštera ATENI SIONI. Cestou na nocleh se ještě pokocháme unikátním freskovým cyklem v UBISI. Nocleh v Kutaisi. 10. den: dopoledne se vydáme údolím řeky INGURI vzhůru do SVANETIE (UNESCO) do lůna VYSOKÉHO KAVKAZU. Po příjezdu do vysokohorského střediska MESTIE se projdeme po městě a navštívíme místní muzeum či některou z obranných věží. Budeli možnost, vyjedeme lanovkou na panoramatickou vyhlídku nad městem. Dvě noci budeme spát v centru MESTIE. 11. den: výlet terénními auty do UŠGULI, jednoho z nejkrásnějších městeček ve Svanetii. UŠGULI je nejvýše permanentně osídlené místo na světě dosahující nadmořské výšky 2 100 m a je vyzdobené asi 20 svanskými obrannými věžemi. Projdeme se po jednotlivých částech této slavné horské lokality. Na nocleh se vrátíme zpátky do Mestie. 12. den: v ranních hodinách opustíme Horní Svanetii a vrátíme se zpět do oblasti MINGRELIE. Nejprve se zastavíme u neogotického zámku ve městě ZUGDIDI a pak se přemístíme do subtropického kraje GURIE s rozsáhlými čajovými plantážemi. Odpoledne strávíme koupáním v moři v lázeňském letovisku UREKI proslaveném léčivým železitým pískem. Nocleh v BATUMI. 13. den: ráno navštívíme GONIO s hradbami antického města APSAROS s údajným hrobem Apoštola Matěje. Poté si prohlédneme nejvýznamnější památky BATUMI, hlavního města ADŽÁRIE. Pak přejedeme do KUTAISI, kde si prohlédneme slavnou katedrálu BAGRATI (UNESCO) a nedaleké královské kláštery MOCAMETA a GELATI (UNESCO). Dva noclehy strávíme v Bakuriani. 14. den: ráno si v městečku BORDŽOMI prohlédneme rozsáhlý park s fontánami a lázeňskými domy. V historickém městě ACHALCICHE navštívíme hradní komplex, mešitu, synagogu a osmanské lázně. Potom za městem shlédneme klášter SAPARA s byzantskými freskami a přesuneme se do skalního města VARDZIA na břehu řeky KURY s jeskyněmi propojenými tunely, schodišti a galeriemi. 15. den: přejezd do oblasti KAZBEGI. Cestou se zastavíme v SAMTAVISI u středověkého chrámu s překrásnými reliéfy a také na hradě v ANANURI. Pokračujeme GRUZÍNSKOU VOJENSKOU SILNICÍ s panoramatickými zastávkami. Posléze si vyšlápneme nebo vyjedeme k magickému kostelíku SV. TROJICE. Nocleh v STEPANCMINDĚ.

16. den: v dopoledních hodinách přejedeme z Kazbegi do vinorodého kraje KACHETIE. Odpoledne uprostřed vinic v ALAVERDI navštívíme katedrálu sv. Jiří. Pak se přesuneme do areálu královské citadely v GREMI vypínající se mohutně nad krajinu. Ve správním městě TELAVI se projdeme po starých uličkách, prohlédneme si opevnění a v nedalekém CINANDALI nás v zámečku spisovatele ČAVČAVADZEHO čekají ochutnávky gruzínského vína. Nocleh v Telavi. 17. den: ráno navštívíme romantické městečko SIGHNAGHI obehnané hradbami a nedaleký poutní klášter BODBE, kde je pohřbená svatá NINO, patronka Gruzie. Posléze se vydáme pouštní krajinou na ázerbájdžánskou hranici ke klášterním komplexům DAVID GAREDŽA. Odpoledne se vrátíme do Tbilisi na krátký nocleh. 18. den: brzy ráno odlet z Gruzie a během dne přílet do Prahy. Datum

Kód

Cena v Kč

30. 5. - 16. 6.

23grk01613

58 490

Cena zahrnuje: letenka Praha-Jerevan a Tbilisi-Praha vč. let. tax a poplatků v max. výši 7 700 Kč, veškerá doprava pronajatým autokarem a hromadná doprava dle programu, 17x ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích se sociálním zařízením, 15x večeře, 16x snídaně, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžk. pokoj 6 400 Kč, pojištění léčeb. výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 800 Kč, do 85 000 Kč za 2 550 Kč. Nástupní místo: Praha.

Poznávací zájezdy v exotice

73


KUBA Kuba - legendární ostrov svobody

Havana

˜

Soroa iní v as tok Zá

Varadero

KUBA Trinidad

Cayo Coco

• Neopakovatelné setkání s Havanou Camagüey • Slavná Zátoka sviní Manzanillo • Koupání na plážích Varadera, Daiquirí i Costa Sur • Nejzachovalejší historické město Trinidad Návštěvu Perly Karibiku rozhodně neodkládejte. V poslední době se sice cestovní kanceláře předhánějí v nabídkách pobytů na kubánských plážích, avšak s touto úžasnou zemí se můžete důkladně a příjemnou formou seznámit pouze na poctivém poznávacím zájezdu. Poznávat tuto kulturně bohatou zemi znamená objevovat svět původních indiánských obyvatel, prvních evropských mořeplavců, slavnou éru pěstitelů tabáku, kávy či cukrové třtiny, přepychovou koloniální architekturu, svět afrických otroků s rytmickou hudbou a pohanskými kulty, a konečně i osudové změny druhé poloviny dvacátého století. Ostrovem, který obdivoval Kryštof Kolumbus, národní bard José Martí i velký literát a dobrodruh Ernest Hemingway, se dodnes line živá hudba prosycená vůní nejjemnějšího tabáku a příchutí opojného rumu. Tento zájezd je určen nejen všem milovníkům kubánské historie, hudby, architektury a přírody, ale rovněž požitkářům všech mastí. Zájezd připravil a krajinou, historií i slovutnými požitky provází Kamil Hanák. 1. den: odletíme z Prahy. Po příletu do HAVANY se ubytujeme na dvě noci v hotelu a nasajeme atmosféru večerního města. 2. den: naše první setkání s Havanou bude ve čtvrti HABANA VIEJA (UNESCO). Prohlídku zahájíme v srdci města na PLAZA DE LA CATEDRAL, odkud se přes památky v okolí PLAZA DE ARMAS přesuneme k havanským pevnostem REAL FUERZA a PUNTA. Odpoledne vyrazíme na lodní výlet k poutnímu kostelu NUESTRA SEÑORA DE LA VÍRGEN DE REGLA s posvátnou černou Madonou. Cestou se z lodi pokocháme úžasnými pohledy na Starou Havanu. Ve zbylé části dne se projdeme po výstavní třídě PRADO až k budově KAPITOLU. 3. den: pokračujeme v prohlídce Havany. Ve čtvrti VEDADO se projdeme po nábřeží MALECÓN, shlédneme náměstí PLAZA DE LA REVOLUCIÓN, MEMORIAL JOSÉ MARTÍ, a monumentální hřbitov NECRÓPOLIS DE COLÓN. Ve zbylé části dne se budeme věnovat vilové čtvrti MIRAMAR, případně vyhlášenému nočnímu klubu TROPICANA. Přejedeme na západ Kuby do pohoří SIERRA DEL ROSARIO (2 noci). 4. den: po ranní prohlídce města PINAR DEL RÍO a návštěvě továrny na doutníky se vydáme do nejslavnějšího a nejkrásnějšího kubánského údolí VALLE DE VIÑALES. Čekají nás malebné krasové útvary zvané MOGOTY s významnými lokalitami jako MURAL DE LA PREHISTORIA, jeskyněmi PALENQUE DE LOS CIMARRONES a CUEVA DEL INDIO či městečko VIÑALES. 5. den: po snídani se u města SOROA pokocháme největší orchidejovou zahradou na světě a přejedeme do poutní svatyně SANTUÁRIO DE SAN LÁZARO nedaleko Havany. Navštívíme i Hemingwayovu vilu FINCA LA VIGÍA a v HAVANSKÉ ZÁTOCE si prohlédneme pevnost CASTILLO DEL MORRO. Cestou na hotel se zastavíme u mostu BACUNAYAGUA nad malebným údolím VALLE DE YUMURÍ. 6. den: ráno zasvětíme městu MATANZAS zvanému „Kreolské Benátky“ či „Kubánské Athény“ a za městem si prohlédneme ohromující jeskyni BELLAMAR. Další část dne strávíme buď na plážích VARADERA nebo si projdeme stejnojmenné městečko a rezervaci PUNTA HICANOS. Odpoledne se ještě krátce zastavíme v zapomenutém přímořském městečku CÁRDENAS a na nocleh odjezd do města SANTA CLARA. 7. den: dopoledne si prohlédneme město SANTA CLARA, které nejen dalo název celému ostrovu (indiánský název CUBANACÁN znamená Střed světa), ale proslavila ho též rozhodující bitva poslední revoluce. Po návštěvě mauzolea CHE GUEVARY se přesuneme do malebného koloniálního městečka REMEDIOS. Na nocleh dojedeme do MORÓNU. 8. den: ráno si poslechneme zpěv KOHOUTKA Z MORÓNU, projdeme se po pestrobarevných ulicích města a v CIEGO DE ÁVILA si

74

Poznávací zájezdy v exotice

Holguín Baracoa

Santiago de Cuba

Guantánamo

R. Agajev

kromě skvělého muzea vyrazíme i na jednu z pevnůstek LA TROCHA. Odpoledne budeme věnovat „legendárnímu“ městu CAMAGÜEY (UNESCO) s půvabnou koloniální architekturou. Spát budeme ve městě BAYAMO. 9. den: po snídani si prohlédneme město BAYAMO, druhé nejstarší na Kubě a současně kolébku boje za svobodu Kuby. Odsud přejedeme do poutního místa BASÍLICA DEL COBRE se zázračnou sochou VÍRGEN DEL COBRE, ochránkyně a patronky Kuby. Odpoledne se budeme věnovat druhé kubánské metropoli SANTIAGO DE CUBA. Projdeme si památky v okolí PARQUE CÉSPEDES, navštívíme slavná kasárna MONCADA a mauzoleum JOSÉ MARTÍHO na hřbitově SANTA IFIGENIA. Dvě noci strávíme v SANTIAGU DE CUBA. 10. den: podél pobřeží se vydáme na památný statek GRANJITA SIBONEY, odkud Abel Santamaría vedl útok na kasárna Moncada. Projedeme VALLE DE LA PREHISTORIA k areálu MUSEOS Y EXPOSICIONES DE LA PUNTA. Po poledni nás čeká koupání na pláži PLAYA DAIQUIRÍ. Na pobřeží si také prohlédneme impozantní pevnost CASTILLO DEL MORRO (UNESCO). 11. den: brzy ráno vyrazíme na východ a cestou do GUANTÁNAMA se zastavíme na vyhlídce MIRADOR LOS MALONES s výhledem na americkou vojenskou základnu. Budeme pokračovat po malebném pobřeží COSTA SUR, kde se odpoledne zastavíme na koupání, a budeme pokračovat po vyhlídkové silnici s pohádkovými scenériemi v kraji LA FAROLA, kde si rovněž vyšlápneme na vyhlídku. Spíme ve městě BARACOA. 12. den: ráno si v BARACOA, nejstarším městě na Kubě, prohlédneme kakaovou a kávovníkovou plantáž, zbytky pevností a dřevěný kříž CRUZ DE LA PARRA přivezený Kolumbem. Kolem posvátné stolové hory EL YUNQUE přejedeme do města MAYARÍ a odpoledne si v BANES prohlédneme největší archeologické muzeum MUSEO INDOCUBANO BANI a následně i rekonstrukci indiánské vesnice v CHORRO DE MAITA. Nocovat budeme poblíž míst, kde se Kolumbus poprvé vylodil na Kubě. 13. den: po snídani vyrazíme do zátoky BAHÍA DE BARIAY k památníku Kolumbova přistání na Kubě a projdeme se po malebném koloniálním městě GIBARA. Po poledni se přesuneme do na vyhlídku MIRADOR DE MAYABE nedaleko HOLGUÍNU, v němž si prohlédneme krásná zelená náměstí včetně katedrály a paláce LA PERIQUERA, případně si ještě po schodech si vyšlápneme na pahorek LOMA DE LA CRUZ s nádherným pohledem na toto „zelené

město“. Na nocleh přejedeme přes město LAS TUNAS do legendárního CAMAGÜEY. 14. den: dopoledne nás čeká SANCTI SPÍRITUS, město zdobené desítkami zrestaurovaných pestrobarevných koloniálních domů i kamenným mostem YAYABO středověkého vzhledu. V údolí VALLE DE LOS INGENIOS (UNESCO) navštívíme historickou cukrovou farmu MANACA IZNAGA včetně monumentální sedmipodlažní věže s jedinečnou vyhlídkou. Zbytek dne i následující dvě noci strávíme v nejzachovalejším historickém městě na Kubě, v TRINIDADU. 15. den: ráno se v TRINIDADU (UNESCO) vydáme na hl. náměstí PLAZA MAYOR a navštívíme nejvýznamnější paláce a muzea. Při toulkách uličkami nasajeme místní atmosféru včetně hudebních zážitků. Odpoledne vyrazíme za město do pohoří SIERRA DEL ESCAMBRAY, kde z letoviska TOPES DE COLLANTES vyrazíme na procházku k vodopádu SALTO DEL CARBUNÍ. Po večeři ještě zamíříme do uliček TRINIDADU. 16. den: ráno si prohlédneme v SOLEDAD jednu z největších a nejkrásnějších botanických zahrad a přesuneme se do „perly jihu“, podmanivého aristokratického města CIENFUEGOS (UNESCO). Odpoledne nás ještě čeká ZÁTOKA SVINÍ (Bahía de Cochinos), dějiště slavných bojů v roce 1961, muzeum na PLAYA GIRÓN, a pak nedaleká LAGUNA DEL TESORO s krokodýlí farmou. Nocleh v Havaně. 17. - 18. den: v dopoledních hodinách se ještě procházkou rozloučíme s HAVANOU a odpoledne nás čeká odlet do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

24. 3. - 10. 4.

23kub01643

76 990

2. 11. - 19. 11.

23kub01659

76 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Havana vč. let. tax a poplatků v max. výši 23 000 Kč, místní doprava, 6x ubytování v hotelu, 10x casas particulares, 16x snídaně, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, fakultativní programy, bakšišné, vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ Příplatky: 1lůžkový pokoj 8 500 Kč, vízum cca 1 690 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 800 Kč, do 85 000 Kč za 2 550 Kč. Nástupní místo: Praha.


KOLUMBIE Kolumbie Znovuobjevené El Dorado • • • •

Nejslavnější město Medellín Perla Karibiku - Cartagena Svérázné chrámy Barranquilla Uličky koloniální Bogoty

Vydejte se s námi do magické Kolumbie, která se právem vrací mezi hlavní turistické destinace. Pojeďte do země aktivních sopek, velkých řek a tropických pralesů, do světa zapomenuté koloniální krásy, k lidem, kteří jsou proslulí svou pohostinností a radostí ze života. Tato nádherná země, pojmenovaná po slavném janovském mořeplavci a objeviteli Ameriky, je stále pro mnohé cestovatele velkým tajemstvím. Navzdory nepěkné reputaci z druhé poloviny dvacátého století zůstává Kolumbie synonymem půvabné země mýtů, krajiny spjaté s těžbou zlata a drahokamů, rodištěm Gabriela Garcíi Márqueze, velikána magického realismu a autora románu Sto roků samoty, ale především oním mýtickým El Doradem, které po staletí toužily najít stovky dobyvatelů, cestovatelů, bláznů i romantiků. Ne nadarmo sluje tato úžasná země ještě druhým názvem: Locombia. Přijměte i vy možnost hledat a najít své vlastní El Dorado. Kolumbie je totiž zemí, kde největší nebezpečí spočívá v tom, že zde budete chtít zůstat. Provází K. Hanák. 1. den: odlet z Prahy do BOGOTY. Ubytování v hotelu a procházka po večerním městě. 2. den: ponoříme se do koloniální nádhery historického centra BOGOTY. Prohlídku zahájíme v srdci města na Plaza de Bolívar (Catedral, Palacio Presidencial, Palacio de Justicia). Po poledni se přesuneme do starobylých uliček čtvrti La Candelaria s mnoha kostely, muzei a stavbami v pestré paletě koloniálních stylů. 3. den: v ranních hodinách zamíříme do kaňonu řeky RÍO BOGOTÁ k vodopádu SALTO DE TEQUENDAMA. Přes scenérie kolumbijského ZABRISKIE POINTU přejedeme do poutního města BOJACÁ a následně do archeologického parku ve FACATATIVÁ. Odpoledne se přesuneme do příjemného koloniálního městečka GUADUAS, kde budeme nocovat. 4.den: ráno se pokocháme spletí pestrobarevných uliček přístavního města HONDA na březích největší kolumbijské řeky RÍO MAGDALENA. Pak se zastavíme u kamenného kostelíku v MARIQUITĚ a obrovskou lidskou tragédii si připomeneme v památných ruinách městečka ARMERO zaniklého sesuvem bahna při výbuchu sopky NEVADO DEL RUIZ. Podvečerní AMBALEMA nám připomene zašlou slávu koloniálních dob. Nocleh v IBAGUÉ. 5. den: po snídani nás čeká panoramatický přejezd úchvatnou tropickou krajinou pohoří CORDILLERA CENTRAL do oblasti KÁVOVÉHO TROJÚHELNÍKU (UNESCO). Na okraji metropole ARMENIA navštívíme vyhlášené MUSEO QUIMBAYA věnované stejnojmennému indiánskému kmeni a přesuneme se do SALENTA, nejmalebnějšího města oblasti. Zbytek dne strávíme v údolí VALLE DEL COCORA s lesem jedinečných voskových palem a, bude-li čas, v městečku FINLANDIA, další klenotnici svérázné architektury kávového regionu. 6. den: po krátké ranní prohlídce PEREIRY se přesuneme nejprve do termálních lázní TERMALES DE SANTA ROSA s jedinečnými vodopády a pak horským krajem s kávovými plantážemi do dalšího malebného střediska MARSELLA. Odpoledne navštívíme poslední metropoli regionu kávy, město MANIZALES, a na nocleh přejedeme do pohádkové SALAMINY. 7. den: dopoledne přejedeme do MEDELLÍNU, metropole nejbohatší kolumbijské provincie ANTIOQUIA proslulé těžbou zlata. Navštívíme pseudogotický hrad EL CASTILLO s muzeem, největší cihlovou katedrálu v Jižní Americe, náměstí Plaza Botero (Museo de Antioquia, Ermita de Veracruz a Boterovy sochy), repliku antiošského městečka PUEBLITO PAISA a projedeme se vyhlídkovou lanovkou nad městem. V Medellínu spíme 2 noci. 8. den: dopoledne strávíme v SANTA FÉ DE ANTIOQUIA, architektonickém skvostu této bohaté provincie. Za městem se pokocháme jed-

ním z prvních vysutých mostů v Americe - PUENTE DE OCCIDENTE. Odpoledne přejedeme k přehradě EMBALSE DE PEÑOL, kde vystoupáme na 200 metrů vysoký žulový monolit EL PEÑÓN připomínající Cukrovou homoli v Riu. V případě časové rezervy bude ještě krátká fotozastávka v antiošských obcích LA CEJA či RETIRO. 9. den: celodenní přejezd pestrou krajinou s řadou zastávek na fotografování a občerstvení do CARTÁGENY DE INDIAS. První část dne budeme projíždět horskou krajinou CORDILLERY CENTRAL, další část podél břehů řeky RÍO CAUCA a posléze krajinou rovinatých savan na severu země. Na 2 noci se ubytujeme v Cartageně. 10. den: celý den strávíme prohlídkou města CARTAGENA DE INDIAS (UNESCO), perly Karibiku a jednoho z nejkrásnějších měst Nového světa. Projdeme si chrámy, muzea i uličky jednotlivých čtvrtí starého města (El Centro, San Diego, La Matuna a Getsemaní) a odpoledne vyrazíme lodí na ostrov ISLA DE TIERRABOMBA s pevností FUERTE SAN FERNANDO. 11. den: na okraji CARTAGENY si ještě prohlédneme pevnosti CASTILLO DE SAN FELIPE i FUERTE DE SAN SEBASTIÁN a vyjedeme na vyhlídku ke klášteru CONVENTO DE LA POPA. Na pobřeží se zastavíme v autentické černošské rybářské vesničce LA BOQUILLA a cestou do největšího kolumbijského přístavu BARRANQUILLA zastavíme u populární bahenní sopky EL TOTUMO. 12. den: po ranní prohlídce dvou svérázných chrámů v BARRANQUILLE přejedeme nejdelším kolumbijským mostem řeku RÍO MAGDALENA a napříč bažinatou lagunou CIÉNAGA GRANDE se vydáme do SANTA MARTY, nejstaršího koloniálního města v Kolumbii. Odpoledne nás čeká PARQUE NACIONAL TAYRONA, skalnaté pobřezí na okraji džungle s pohádovými karibskými plážemi. 13. den: ráno se zastavíme v rodném domku Gabriela Garcíi Márqueze v městečku ARACATACA, jež bylo předobrazem fiktivního Maconda v románu Sto roků samoty, a vyrazíme k jednomu z ramen řeky RÍO MAGDALENA do městečka MOMPÓS (UNESCO), plným názvem SANTA CRUZ DE MOMPOX. V tomto městě, kde se zastavil čas a které proslulo symbiózou stavebních stylů španělské a indiánské provenience, budeme nocovat. 14. den: dlouhý přejezd do provincie SANTANDER, kde se krátce zastavíme v Bolívarově muzeu v metropoli BUCARAMANGA a na nocleh zamíříme do vkusně zrestaurovaného městečka GIRÓN s bezpočtem mostů a bílých domů obývaných především umělci. 15. den: v ranních hodinách vyrazíme do úchvatného KAŇONU ŘEKY CHICAMOCHA a půvabného starosvětského městečka BARICHARA situovaného na vrcholu hory nad říčním meandrem. Odpoledne se přesuneme v čase o třista let zpět ve výletním leto-

Barranquilla NP Cartagena TAYRONA Aracataca

Medellín Honda

Girón LAGUNA DE GUATAVITA

Bogota Salento

KOLUMBIE

visku VILLA DE LEYVA, které díky svým památkám a muzeím patří k nejoblíbenějším destinacím v Kolumbii. 16. den: po snídani se necháme augustiniánskými mnichy provést po klášteře LA CANDELARIA a po duchovní meditaci se přesuneme k posvátnému jezeru LAGUNA DE GUATAVITA, právě do míst, kde se zrodila bájná legenda o mýtickém EL DORADU. Posledním zastavením na poznávacím okruhu bude jedinečná podzemní katedrála v solných dolech v ZIPAQUIRÁ. Na nocleh se přemístíme do Bogoty. 17. den: dopoledne zasvětíme opět BOGOTĚ. Nejprve vyrazíme k Bolívarově vile QUINTA DE BOLÍVAR a od univerzity se vydáme na vrcholek CERRO DE MONTSERRATE s úžasnými výhledy na město. Zbytek dne bude volný program v moderní čtvrti CENTRO INTERNACIONAL s mrakodrapy, koloniálními chrámy a bohatým Národním muzeem. Ve večerních hodinách odlet do ČR. 18. den: přílet do Prahy. Datum

Kód

Cena v Kč

6. 2. - 23. 2.

23kmb01078

74 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Bogotá vč. let. tax a poplatků cca 25 500 Kč, transfery klimatizovaným minibusem, 16x ubytování v hotelu*** se snídaní, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupné, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 6 900 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 800 Kč, do 85 000 Kč za 2 550 Kč. Nástupní místo: Praha.

Poznávací zájezdy v exotice

75


PERU Národní parky Peru s Amazonií a lehkou turistikou

NP HUASCARÁN

PERU

• Jihoperuánská Amazonie Puerto Amazonie Lima Machu Picchu Puerto Maldonado Maldonado Duhové Cuzco hory • Putování kaňonem Colca a Duhovými Kaňon Jezero Colca Titicaca horami (Rainbow Mountains) Arequipa • Legendární Machu Picchu a jezero Titicaca Putování po nejznámějších i méně navštěvovaných místech Latinské Ameriky, tajemným světem předkolumbovských civilizací i fascinujícím světem velehor, začíná přímo v srdci říše Inků v Cuzcu a pokračuje přes Altiplano k bájnému jezeru Titicaca s rákosovými ostrovy, oko potěší zářící město Arequipa a na závěr Huascarán se stejnojmenným národním parkem v Bílé Kordilleře. Během zájezdu poznáte celkem šest památek zařazených na seznamu UNESCO. 1. den: denní let do PERU (dle aktuálních podmínek), případně tranzitní ubytování v LIMĚ. 2. - 4. den: ráno přelet do PUERTO MALDONADO. Po příletu do srdce jihoperuánské Amazonie Puerto Maldonado se motorovým člunem přesuneme do Národní rezervace Tambopata, kde si vytvoříme na dvě noci základnu v pohodlných bungalowech. Projdeme se po pralesních stezkách, zavítáme na Ostrov opic a podnikneme noční výpravu za kajmany. Zavítáme k magickému jezeru Sandoval, které je domovem nepřeberného množství živočišných druhů typických pro Amazonský prales. Během plavby na kánoi budeme pozorovat lenochody, kapibary, amazonské vydry, říční želvy, motýly, vřešťany a celou řadu dalších druhů opic. Jedinečným zážitkem bude ranní ptačí výprava k místu s koncentrací ary velké a dalších druhů papoušků. Ochutnáme typickou amazonskou kuchyni, porelaxujeme v hamakách, zaplaveme si v (bezpečných) tropických vodách a necháme se okouzlit podmanivou harmonií největšího deštného pralesa světa. 4. den dopoledne přelet do CUZCA, srdce bývalé Incké říše ležící 3399 metrů nad mořem. Odpoledne aklimatizace, prohlídka města s křivolakými uličkami, koloniálními paláci a chrámy na inckých základech, Plaza de Armas, katedrála, konvent Sto Domingo, Chrám slunce a Zlatá zahrada Coricancha. 5.- 7. den: 3denní výlet za inckými památkami v okolí CUZCA: pevnost - svatyně SACSAYHUAMAN, lázně TAMBO MACHAY a údolí řeky Vilcanoty neboli POSVÁTNÉ ÚDOLÍ INKŮ, terasy a chrámy v PISACU a poslední útočiště Inků OLLANTAYTAMBO s tajemnými obřími kvádry. Přejezd do nižších poloh s tropickou vegetací (banánovníky, kávovníky, koka), pěšky cca 10 km „botanickou stezkou“ do Aguas Calientes a podvečerní koupání v místních termálních bazénech. Návštěva legendárních ruin paláců a chrámů MACHU PICCHU s panoramatickým výhledem na celý komplex s dominantou WAYNA PICCHU tyčící se nad ruinami a návrat turistickým vlakem do Olantaytamba. 8. den: nenáročná turistika na náhorní plošině ve výšce 3 300 metrů s výhledy na zasněžené andské vrcholky, kterým dominuje Nevado Verónica (5 682 m. n. m.), návštěva záhadných kruhových inckých teras MORAY a fascinující solné pánve SALINERAS DE MARAS, kde stejně jako v minulosti těží místní rodiny pověstnou růžovou sůl v terasovitých solných jezírcích, v jejichž hladině se odráží ostré vysokohorské slunce - voda je důmyslným systémem rozváděna do jednotlivých jezírek úzkými kanálky. 9. den: Časně ráno odjezd do Duhových hor VINICUNCA (RAINBOW MOUNTAINS) v masivu posvátné hory Ausangate (6384 m) - tentokrát nás čeká výstup náročnější na aklimatizaci - budeme se pohybovat v nadmořské výšce okolo 5000 m n. m. Putování kouzelnou krajinou velehor nás odmění nezapomenutelnými pohledy na neskutečně barevné horské svahy Duhové hory. Odpočinkovou alternativou může být procházka mezi nesčetnými poklady historického srdce Cuzca a dostatek času na posezení v kavárničce na Plaza de Armas a pozorování působivého místního koloritu. 10. - 11. den: přejezd pohodlným busem přes náhorní planinu ALTIPLANO a průsmyk ABRA LA RAYA (4 318 m) do města PUNO na březích jezera TITICACA, odpoledne plavba po jezeře TITICACA na plovoucí rákosové ostrovy LOS UROS a setkání s jejich pestře oble-

76

Poznávací zájezdy v exotice

čenými obyvateli. Přejezd do Arequipy. AREQUIPA -„bílé město“ s nejkrásnějšími skvosty koloniální architektury na úpatí vulkánu Nevado Misti (5 600 m), prohlídka „města ve městě“ - mystického kláštera SANTA CATALINA, ochutnávky vyhlášených místních tradičních pokrmů v typické místní restauraci. 12. - 13. den: dvoudenní výlet do kaňonu COLCA, dosahuje hloubky asi 3400 metrů, to znamená dvakrát více než severoamerický Grand Canyon. Cestou konečně uvidíme stáda vikuní, navštívíme pověstnou vyhlídku do kaňonu Cruz del Condor, kde hnízdí desítky andských kondorů a lze je tu v dopoledních hodinách pozorovat. Uvidíme i zdejší typické vesničky s bílými kostelíky a vykoupeme se v místních termálních vodách. 14. den: dopoledne přelet do hlavního města LIMY, jehož historické centrum je již od roku 1985 dědictvím UNESCO. Prohlídka centra peruánské metropole (Pizzarova hrobka v katedrále, prezidentský palác, klášter a katakomby San Francisco, pěší zóna aj.). Noční přesun luxusním busem do Huarazu. 15. - 17. den: HUARÁZ - horské středisko v NP HUASCARÁN (CORDILLERA BLANCA) s výhledem na 15 pětitisícovek: jednodenní výlet ke smaragdově zbarveným jezerům LLANGANUCO s výhledy na nejvyšší horu Peru HUASCARAN (6 768 m) a s návštěvou pomníčku výpravy čsl. horolezců z roku 1970 a města YUNGAY pohřbeného pod lavinou. Návštěva arch. lokality s pozůstatky nejstarší kultury v Peru CHAVÍN DE HUANTAR s podzemními chrámy. Návštěva místního tržiště s možností nákupu místních produktů (andský sýr, koka, byliny aj). Návrat do Limy - denní přejezd pohodlným busem. 18. - 19. den: LIMA, ZOO, botanická zahrada i archeologické památky v PARQUE DE LAS LEYENDAS, Mercado Indio - nákup suvenýrů atd., návrat do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

10. 8. - 28. 8.

23pba02151

102 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Lima a vnitrostátní letenky Lima-Puerto Maldonado-Cuzco a Arequipa-Lima vč. let. tax a poplatků, veškerá místní doprava v rámci programu (vlak na Machu Picchu, plavba po jezeru Titicaca, autobusy,

minibusy, taxi), 16x ubytování se snídaní v turistických hotelech latinskoamerického standardu se snídaní, 1x noční přejezd dálkovým busem, v Amazonii a v kaňonu Colca plná penze, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu a vše co není v Cena zahrnuje. Příplatky: 1lůžkový pokoj 9 800 Kč, pojištění léčeb. výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 2 755 Kč, do 85 000 Kč za 3 505 Kč. Nástupní místo: Praha.


PERU • BOLÍVIE CHILE Národní parky Peru, Bolívie a Chile s lehkou turistikou • • • •

Pohodlné vnitrostátní přelety Horské středisko Huascarán Legendární hora Machu Picchu Plavba po jezeře Titicaca

Putování po nejznámějších i méně navštěvovaných místech Latinské Ameriky, tajemným světem předkolumbovských civilizací i fascinujícím světem velehor, začíná přímo v srdci říše Inků v Cuzcu a pokračuje přes Altiplano k bájnému jezeru Titicaca s rákosovými ostrovy a do Bolívie - „jihoamerického Tibetu“. Naším nejvyšším dosaženým vrcholem může být „pětitisícovka“ Chacaltaya v Královské Kordilleře, oko potěší fotogenické vulkány Sajama i chilská Parinacota, zářící město Arequipa a na závěr Huascarán se stejnojmenným národním parkem v Bílé Kordilleře. Během zájezdu poznáte sedm památek zařazených na seznamu UNESCO. 1. - 2. den: let do LIMY, přelet do CUZCA - aklimatizace, prohlídka města s křivolakými uličkami, koloniálními paláci a chrámy na inckých základech, Pza de Armas, katedrála, konvent Sto Domingo, Chrám slunce a Zlatá zahrada Coricancha. 3. - 5. den: 3denní výlet za inckými památkami v okolí CUZCA: pevnost - svatyně SACSAYHUAMAN, lázně TAMBO MACHAY a údolí řeky Vilcanoty neboli POSVÁTNÉ ÚDOLÍ INKŮ, terasy a chrámy v PISACU, přejezd do OLLANTAYTAMBA (1 noc). Další den časně ráno přejezd přes průsmyk Malaga (4 330 m) do nižších poloh s tropickou vegetací (banánovníky, kávovníky, koka), pěšky cca 10 km „botanickou stezkou“ do Aguas Calientes (1 noc) a podvečerní koupání v místních termálních bazénech. Nasledující den nás čeká návštěva a prohlídka legendárních ruin paláců a chrámů MACHU PICCHU a návrat turistickým vlakem zpět do Ollantaytamba (1 noc). 6. den: po snídani si prohlédneme poslední útočiště Inků OLLANTAYTAMBO s tajemnými obřími kvádry, poté přejezd pronajatým minibusem do CUZCA a dokončení prohlídky města. 7. den: přejezd pohodlným busem přes náhorní planinu ALTIPLANO a průsmyk ABRA LA RAYA (4 318 m) do města PUNO (1 noc) na březích jezera TITICACA, odpoledne plavba po jezeře TITICACA na plovoucí rákosové ostrovy LOS UROS a setkání s jejich pestře oblečenými obyvateli. 8. den: přesun do BOLÍVIE - slavné poutní místo COPACABANA na jezeře Titicaca s katedrálou zázračné madony VIRGEN DE COPACABANA, krátký výstup ke skalní observatoři HORCA DEL INCA a pro zájemce západ slunce na křížovém vrchu CERRO CALVARIA. 9. den: průjezd pod bílou CORDILLEROU REAL, překonání úžiny Tiquina (600 m) na malé loďce s místními obyvateli, návštěva nejvýznamnějšího obřadního střediska předinckého období TIWANACU. Nejvýše položená metropole na světě LA PAZ (4 200 m): stříbrná ulička Sagarnaga a tržiště čarodějnic, mestická architektura kláštera S. Francisco, muzeum koky, muzeum zlata. 10. den: možnost krátkého výstupu na horu CHACALTAYA (5 400 m) - za příznivých klimatických podmínek výjezd až na horní parkoviště v nadmořské výšce více než pět tisíc metrů a výhled na okolní fotogenické vrcholy HUAYNA POTOSI a ILLIMANI, a za obzvlášť dobré viditelnosti až na jezero TITICACA. 11. den: přesun pronajatým busem do CHILE: na bolívijské straně průjezd NP SAJAMA se stejnojmenným nejvyšším vrcholem Bolívie vulkánem SAJAMOU (6 542 m), poté návštěva jednoho z nejkrásnějších chilských národních parků - NP LAUCA s andskou přírodou, vikuňami, viscachami, guanacy, překrásnými výhledy, nádhernými sopkami PARINACOTA a POMERAPE s bílou čepicí, které se zrcadlí v lagunách Chungara a Cotacotani, koupání v přírodních termálních pramenech, ubytování typu „hospedaje“ (jednoduché pokoje s vlastním soc. zařízením) v horské osadě PUTRE. 12. den: přejezd pronajatým minibusem severní částí pouště ATACAMA s typickými kaktusy „candelabros“ a se skalními obrazci -

Huaráz

PERU Lima

Machu Picchu Cuzco Puno Arequipa Putre Arica

CHILE

TITICACA La Paz NP SAJAMA NP LAUCA

BOLÍVIE

M. Lewis

geoglyfy a oázou v údolí Lluta až k pobřeží Tichého oceánu, správní centrum a plážové letovisko ARICA (1 noc) - údajně nejsušší místo na světě, vrchol EL MORO - dějiště nejvýznamnější bitvy pacifické války, přístav s „pózujícími“ lachtany a pelikány, možnost ochutnávky mořských plodů. 13. - 14. den: zpět do Peru, AREQUIPA -„bílé město“ s nejkrásnějšími skvosty koloniální architektury na úpatí vulkánu Nevado Misti (5 600 m), prohlídka „města ve městě“ - mystického kláštera SANTA CATALINA, ochutnávky vyhlášených místních tradičních pokrmů v typické místní restauraci. 15. den: dopoledne přelet do hl. města LIMY (UNESCO). Prohlídka centra peruánské metropole (Pizzarova hrobka v katedrále, prezidentský palác, klášter a katakomby San Francisco, pěší zóna aj.). Noční přesun luxusním busem do Huarazu. 16. - 18. den: HUARÁZ (2 noci) - horské středisko v NP HUASCARÁN (CORDILLERA BLANCA) s výhledem na 15 pětitisícovek: jednodenní výlet ke smaragdově zbarveným jezerům LLANGANUCO s výhledy na nejvyšší horu Peru HUASCARAN (6 768 m) a s návštěvou pomníčku výpravy čsl. horolezců z roku 1970 a města YUNGAY pohřbeného pod lavinou. Návštěva arch. lokality s pozůstatky nejstarší kultury v Peru CHAVÍN DE HUANTAR s podzemními chrámy. Návštěva místního tržiště s možností nákupu místních produktů (andský sýr, koka, byliny aj.). Návrat do Limy - denní přejezd pohodlným busem. 19. - 20. den: LIMA, ZOO, botanická zahrada i archeologické památky v PARQUE DE LAS LEYENDAS, Mercado Indio - nákup suvenýrů atd.), návrat do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

21. 4. - 10. 5.

23pbc01663

96 790

2. 7. - 21. 7.

23pbc02608

102 990

1. 9. - 20. 9.

23pbc01754

96 790

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Lima a vnitrostátní letenky Lima-Cuzco a Arequipa-Lima vč. let. tax a poplatků, veškerá místní doprava v rámci programu (vlak na Macchu Picchu, plavba po jezeru Titicaca, autobusy, minibusy, taxi), 16-17x ubytování v turistických hotelech latinskoamerického standardu se snídaní (2lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením), 1x noční přejezd dálkovým busem, piknik při výletě v Chile 11. den, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: strava, fakultativní programy, vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 8 500 Kč (v červenci 9 900 Kč), pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 2 900 Kč, do 85 000 Kč za 3 650 Kč. Nástupní místo: Praha.

Poznávací zájezdy v exotice

77


KOSTARIKA Národní parky a pacificko-karibské pobřeží Kostariky

KOSTARIKA Vulcán Arenal Monteverde

• Sopky, přírodní rezervace a národní parky plné živočichů • Ubytování v rodinných penzionech Když španělský reconquista, dobyvatel a cestovatel Gil González de Avila zakotvil roku 1522 na zdejším západním pobřeží, zajímal se, stejně jako jeho předchůdce Kryštof Kolumbus na pobřeží východním, pouze o místní zlato a perly. To také ve velkém množství od zdejších obyvatel získal a tuto hojností oplývající krajinu následně nazval „bohatým pobřežím“ - Costa Rica. Pravý poklad však po staletí zůstává na původním území - ukrytý v místní přírodě - a čeká na své objevitele. V zemi rozlohou srovnatelné s ČR se lze setkat s více živočišnými i rostlinnými druhy, než kdekoli jinde na světě. Ano. Právě na Kostarice se nachází přes 10 000 druhů rostlin, 870 druhů ptactva, 205 druhů savců, 215 druhů plazů, 160 druhů obojživelníků a okolo 360 000 druhů hmyzu, což představuje domovinu 5% všech suchozemských živočichů naší planety. Využijte proto příležitost nahlédnout s námi do pokladnice zdejší jedinečné, úchvatné přírody v celé její rozmanitosti. Na naší cestě prozkoumáme pestrou krajinu v oblasti 15 národních parků a 14 přírodních rezervací centrální, tichomořské i karibské části země, budeme relaxovat na písečných plážích Pacifiku a Karibiku, ochutnávat místní kávu, obdivovat majestátné vulkány i rozlehlé jezerní krajiny a mnoho dalšího - zkrátka objevovat a poznávat Kostariku! 1. den: odlet z ČR do hlavního města Kostariky - SAN JOSE, noční příjezd na ubytovaní, nocleh. 2. den: brzy ráno vyrazíme vstříc přírodě: naší první zastávkou bude aktivní sopka POÁS (2 708 m) ve stejnojmenném národním parku. Krom vyhlídek do samotného kráteru sopky sestoupíme do bočního kráteru s jezerem BOTOS (okružní trasa 3,5 km). Zastávka na relax/snídani v krajině jahodníkových plantáží v oblasti LAGUNA FRAIJANES - sopečné jezírko s ledovou vodou vzniklo v roce 1889 díky erupci sopky Poás. Při troše štěstí se nám naskytne výhled na protější vulkán BARVA (2 906 m). Pokračujeme dále mezi hranicemi NP VOLCÁN POÁS a NP BRAULIO CARRILLO do oblasti kávových plantáží San Miguel. Ochutnáme místní kávu a pokračujeme podél hranice NP JUAN CARLO BLANCO dále do NP ARENAL se stejnojmennou sopkou, která jako dokonalý kužel ční do výšky 1 657 m n. m. Krajinou farmářů a kostarických kovbojů doputujeme k největšímu jezeru Kostariky - LAGUNA ARENAL, která je domovem nejenom ryb, ale i dalších živočichů, neboť místní lesy nabízejí přes 120 druhů savců a 300 druhů ptactva včetně posvátného a chráněného kvesala chocholatého. Nocleh v oblasti jezera. 3. den: pokračujeme jezerní krajinou s koupací zastávkou do oblasti přírodní rezervace MONTEVERDE, kde se ubytujeme a navštívíme místní turistickou vesničku SANTA ELENA, zde krom doplnění zásob můžete fakultativně navštívit četné turisticko-přírodní atrakce (motýlí a žabí zahrady, herpetárium, ekologické stanice místních zvířat, adrenalinové parky apod.). 4. den: dopolední turistika v deštném pralese MONTEVERDE - řada nenáročných okružních tras 5-12 km. Okolo poledne odjezd z hor k řece TARCOLES s cílem pozorování krokodýlů. Nocleh v oblasti. 5. den: NP CARARA - domoviště krokodýlů, lenochodů tříprstých, šípových a stromových žab, sklípkanů, hadů i jiných roztomilých živočichů, jako jsou např. papoušci Ara. Pacifickou silnicí pokračujeme více na jih - četné foto zastávky, neb je stále co vidět a objevovat - vlny Pacifiku bičující o pobřežní útesy, mnohasetmetrové pláže, skřeky papoušků, možná proto se režisér Ridley Scott rozhodl, že film 1492: Dobytí ráje, natočí právě zde. Dojezd do přímořského městečka QUEPOS, které je vstupní branou do NP MANUEL ANTONIO (2 noci na stejném místě). 6. den: celodenní relax a odpočinek na pláži, nebo možnost návštěvy NP MANUEL ANTONIO, jehož stezky v džungli Vás dovedou na ro-

78

Poznávací zájezdy v exotice

mantické pláže s bělostným pískem a průzračnou mořskou vodou. Při troše štěstí narazíte na vřešťana či opičku malpu, která byla oblíbena jako mezi piráty jako mazlíček a společník. Děti ji budou znát v podobě pana Nilssona z Pipi Dlouhé punčochy. Nosál, mýval, lenochod, paka, mravenečník, ocelot - ti všichni jsou obyvateli tohoto malého parku, včetně různých druhů plazů a pavouků. O 350 druzích ptactva se rozepisovat ani nebudeme - uvidíte a uslyšíte na místě. 7. den: stále více na jih, okolo surfařských pláží, které patří do kostarické top 10, dojedeme do NP MARINO BALLENA. Jak již název sám napovídá, jedná se hlavně o mořský národní park. My však prozkoumáme jeho pobřežní část, neboť z jeho pláží, na kterých se můžete i vykoupat, je možno spatřit velryby. V pozdním odpoledni dojedeme k řece SIERPE, odkud vyplujeme na naši expedici k hranicím NP CORCOVADO skrze největší mangrovníkový les Centrální Ameriky (3 noci na stejném místě). 8. - 9. den: poloostrov OSA, do zátoky, jíž v roce 1579 objevil a pojmenoval Sir Francis Drake - BAHIA DRAKE. Relax a odpočinek u moře, možnost nenáročných procházek podél pobřeží, džunglí od pláže k pláži, nebo do nedaleké rezervace GOLFO DULCE. Pro zájemce fakultativní lodní výlet na nedaleký ostrov, který je přírodní rezervací - ISLA DEL CAÑO za účelem šnorchlování, nebo výlet za mořskými savci, jako jsou delfíni, velryby a kosatky. 10. den: návrat zpět „do civilizace“ a odjezd pod majestátnou zelenou horskou hradbu národního parku LA AMISTAD, jehož větší část leží v sousední Panamě. Zemědělskou oblastí v podhůří třítisícovek, najedeme na jižní větev legendární dálnice PAN AMERICAN HIGHWAY, která v počátku svého plánu spojovala mexické město Monterrey s argentickým hlavním městem BUENOS AIRES. Nyní při troše štěstí a vhodném vozidle, se po této silnici můžete vydat na takřka 23 000 km dlouhou cestu z Ohňové země až na sever Aljašky. Na nás čeká jedna z nejúchvatnějších částí této dálkové trasy a to horská silniční etapa spojující pobřeží Pacifiku s koloniálními městy CARTAGO a SAN JOSÉ ve vnitrozemí. Budeme míjet nejvyšší horu pohoří CORDILLERA DE TALAMANCA a Kostariky - CERRO CHIRRIPÓ (3 820 m) v NP CHIRRIPÓ, vyjedeme až do nadmořské výšky 3 350 m n. m. na trojmezí národních parků CHIRRIPÓ, TAPANTÍ-MACIZO CERRO DE LA MUERTE a LOS QUETZALES. Nocleh v podhorské oblasti.

Poás San Jose

NP CAHUITA

Irazú

NP CARARA

NP LOS QUETZALES

NP Manuel Antonio

Sixaola

NP MARINO BALLENA Isla del Caño Bahía Drake NP CORCOVADO

11. den: po snídani zastavení ve městečku OROSÍ, kde se nachází bývalý františkánský klášter a jeden z nejstarších kostelíků v zemi, přesun na karibskou část Kostariky do oblasti NP CAHUITA, bělostné pláže, fotogenické palmy a azurové moře spolu s lenochody a vřešťany, dotváří idylickou pohodu KARIBIKU (3 noci na stejném místě). 12. den: snídaně, výlet k hranicím s Panamou: Přes banánovníkové plantáže dojedeme do pohraniční městečka SIXAOLA s fotogenickým železničním mostem s „výhledem do Panamy“. Odpoledne Přímořská přírodní rezervace SILVESTRE GANDOCA - MANZANILLO. Návrat na ubytování. 13. den: odpočinek a relax u Karibiku, možnost návštěvy NP CAHUITA. 14. den: návrat zpět do centrální části Kostariky, prohlídka města SAN JOSE: centrální tržnice, budova centrální pošty s muzeem filatelie a telegrafie, četné městské parky, národní divadlo a muzeum, budova bývalého vlakového nádraží spojující hlavní město s Atlantikem, resp. KARIBIKEM. Za pozornost jistě stojí i slavné muzeum zlata dokumentující období předkolumbovské i reconquisty. 15. den: dokončení prohlídky města, alt. výjezd na nejvyšší sopku Kostariky - VOLCÁN IRAZÚ 3 432 m n. m. ve stejnojmenném NP, poslední nákupy a odjezd na letiště. 16. den: přílet do ČR v podvečerních hodinách. Datum

Kód

Cena v Kč

6. 2. - 21. 2.

23ika02666

73 990

Cena zahrnuje: letenka vč. let. tax a poplatků v max. výši 23 000 Kč, transfery a místní doprava na Kostarice, 14x nocleh v rodinných penzionech a bungalovech se snídaní, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, fakultativní programy, bakšišné, vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 9 000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 600 Kč nebo do 85 000 Kč za 2 350 Kč. Nástupní místo: Praha.


NIKARAGUA • KOSTARIKA PANAMA Středoamerická mozaika NIKARAGUA

Managua • Výprava NP TORTUGUERO Granada JEZERO ARENAL za poznáním Poás Volcán San Juan NP RINCÓN Monte panenských Irazú del Sur DE LA VIEJA Verde pralesů a sopek KOSTARIKA • Ráj lenochodů a tukanů

Střední Amerika, to jsou země uzavřené mezi Atlantickým a Tichým oceánem, nejrozmanitější oblasti naší planety. V nejužším místě amerického mostu leží skutečný poklad Střední Ameriky - Kostarika, Panama, Nikaragua - tropický ráj zvířat a rostlin. Země s nekončícím množstvím biotopů, království pozemského i podmořského života, domov vulkánů dosahujících závratných výšek, které na vše dohlíží. Vůně kostarické kávy vytváří dokonalou symbiózu s chutí panamských banánů a karibských koktejlů na plážích panamských korálových ostrovů Bocas. To vše završuje koloniální atmosféra svébytné Granady v Nikaragui a nezapomenutelný Panamský průplav. Provází Pavla Teichmanová. 1. den: odlet z Prahy do MANAGUY, nocleh. 2. den: přejezd do GRANADY - navštívíme koloniální perlu střední Ameriky, město, které je nejstarší v celé Střední Americe. Projdeme se po Calle de Calzada zdobené fasádami starých granadských domů, objevíme kouzlo starobylého kláštera Convento de San Francisco, vystoupáme na vyhlídkovou věž kostela La Merced a dojdeme až na nábřeží obřího Nikaragujského jezera. Nabízí se i projížďka kočárem nebo výlet lodičkou do souostroví Las Isletas s pozorováním ptáků a opic. V podvečer, dle aktuálních podmínek, vyjedeme až ke kráteru činné sopky MASAYA. 3. den: přejezd do kdysi ospalého rybářského městečka SAN JUAN DEL SUR na břehu Pacifiku, které je dnes oblíbeným prázdninovým letoviskem. Leží v bujném údolí řeky, která protéká městem až na pláž tvořenou tmavým pískem, uzavřenou mezi dvěma útesy, s úchvatnými západy slunce. Cestou se zastavíme v půvabném městečku RIVAS se starým koloniálním kostelem. 4. - 5. den: dopoledne přejedeme hranici do Kostariky, vstříc zdejším proslulým přírodním parkům. První NP RINCÓN DE LA VIEJA nás překvapí suchou krajinou savan s vřícími bahenními jezírky a mini vulkány. Jelikož se nacházíme v oblasti činné sopky, není náhodou, že tu můžeme vidět časté lávové proudy. Při našich procházkách se možná setkáme i s národní kostarickou květinou - purpurovou orchidejí. Odpoledne nás čeká přejezd do NP MONTEVERDE. 6. den: ráno navštívíme oblast prastarého mlžného lesa v NP MONTEVERDE - ráj ornitologů (vzácný výskyt ptáků kvesalů). Zažijeme neopakovatelnou lehkou túru po stezce Sendero el Puente, jejíž část tvoří 100 m visutý most v korunách stromů, dojdeme k vodopádu San Luis. Odpoledne lze navštívit Zahradu orchidejí se 450 druhy vč. těch nejmenších na světě, chráněnou stanici s množstvím hadů a žab nebo Motýlí zahradu s mravenčí kolonií. Pro zájemce tajuplná noční exkurze, při které můžete pozorovat sklípkany, netopýry či tukany. 7. den: přejezd kolem jezera ARENAL přes městečko TILARÁN do LA FORTUNY přímo pod majestátním vulkánem ARENAL (1 633 m), cestou zastávka na vyhlídce MIRADOR 1968 s vyhlídkovým okruhem na úpatí činné sopky, kde můžeme vidět lávové proudy, ale mezi nimi už kvetou barevné orchideje. 8. den: tento den přejíždíme po úbočí vulkánu POAS do kostarické centrální oblasti obklopené činnými sopkami. Při cestě navštívíme neuvěřitelně barevný sopečný kráter Bajos del Toro s dechberoucím vodopádem v tropické zahradě. Poté budeme míjet proslulé kávové plantáže oblasti HEREDIA a je tedy nutností absolvovat jednu z tzv. coffee tours, jejíž součástí je i ochutnávka vynikající čokolády. Večer příjezd do SAN JOSÉ uprostřed Centrálního údolí, které je obklopeno ze všech stran horami s aktivními vulkány (3 noci). 9. den: dopoledne vyrazíme k nejvyšší kostarické sopce, do NP VOLCAN IRAZÚ (3 432 m), na vrcholu se projdeme kolem hlubokého kráteru, za jasných dní můžete vidět až na pobřeží Karibiku i Pacifiku, odpoledne věnujeme prohlídce hl. města SAN JOSÉ, kde navštívíme pěší zónu, tržiště Mercado Central a v centru města uvidíme nejelegantnější budovu ve městě Teatro Nacional. Můžeme

Puerto Viejo Bocas del Toro

PANAMA

PANAMSKÝ PRŮPLAV

David

Panama City

R. Madrigal

navštívit i moderně upravené muzeum předkolumbovského zlata nebo největší sbírku jadeitů na americkém kontinentě. 10. den: ze San José pojedeme kolem stále činné sopky TURRIALBA (3 340 m) k nejvýznamnějšímu archeologickému monumentu v Kostarice GUAYABO, které bylo obydleno již 1000 let před naším letopočtem. Uprostřed bujné tropické přírody se nacházejí základy prastarých staveb i dodnes funkční podzemní akvadukty. Cestou zpět si prohlédneme původní hlavní město CARTAGO s významným poutním místem - bazilikou Nuestra Seňora de los Angeles, kde byla objevena slavná soška Panny Marie zvaná La Negrita, která se stala svatou patronkou Kostariky. 11. den: cestou ke karibskému pobřeží budeme projíždět panenským tropickým pralesem v NP BRAULIO CARRILLO až do maličkého říčního přístavu LA PAVONY, kde nás čeká plavba motorovým člunem po řece Suerte mezi mangrovovými porosty NP TORTUGUERO až do stejnojmenné vesničky izolovaného přírodního parku proslulého jako hnízdiště karety obrovské. Park je domovem krokodýlů, ary zelené, 160 druhů savců nebo také kapustňáka. Prozkoumáme místní pláž a vesnici, která připomíná bujnou tropickou zahradu, budeme obdivovat vysoké palmy sklánějící se nad dřevěnými domky a ochutnáme tradiční karibskou kuchyni s čerstvými rybami. 12. - 13. den: dopoledne plavba po hlavním vodním kanálu s pozorováním vodní fauny a vegetace divokého mokřadu do MOINU a poté přejezd autobusem po pobřeží Karibiku do oblasti PUERTO VIEJO zahalené tajemnem afro-karibských osadníků se zastávkou a odpočinkem na úžasných místních plážích. Následující den nás čeká procházka přímořskou rezervací NP CAHUITA po stezce lemující pobřeží, kde se můžeme setkat s lenochody, nosály či jasně modrými obřími motýly morfo, a zároveň se vykoupeme na některé z bílých pláží. V podvečer pozorování západu slunce za zvuku reggae, ochutnávka banánového chleba nebo papajového džusu. 14. - 16. den: přejezd do Panamy, náš kostarický bus končí v přístavu ALMIRANTE, potom přesedneme na vodní taxi, které nás dopraví na nejkrásnější ostrovy Panamy BOCAS DEL TORO. Ubytujeme se přímo v centru všech možností ve stejnojmenném přístavu na hlavním ostrově COLON (3 noci). Následujících pár dnů je určeno k lenošení na plážích, šnorchlování mezi barevnými rybkami a užívání si Karibiku s piňa coladou podávanou v ananasu. Kdo bude chtít, může se vydat na prozkoumání vesniček původního kmene Ngobe-Buglé, na sousedních ostrovech.

17. - 19. den: dopoledne přejdeme na místní maličké letiště, odkud přeletíme do PANAMA CITY a ubytujeme se v centru města. Prohlídku hlavního města PANAMA CITY - kosmopolitní křižovatky národů na březích Pacifiku zahájíme fotoprocházkou po nábřežní promenádě s velkolepým panoramatem města. Druhý den ráno nás čeká projížďka městem a návštěva proslulého zázraku techniky PANAMSKÉHO PRŮPLAVU, který spojuje Atlantický a Tichý oceán. Tichomořskou plavební komoru uvidíme z vyhlídky MIRAFLORES. Na závěr transfer na letiště a návrat zpět do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

11. 3. - 29. 3.

23kpn01217

82 990

17. 11. - 5. 12.

23kpn01216

82 990

Cena zahrnuje: letenka Praha-Managua a Panama City-Praha vč. let. tax a poplatků v max. výši 25 000 Kč, přelet Bocas del Toro-Panama City vč. let. tax a poplatků cca 3 000 Kč, transfery minibusem, místním autobusem, lodí, 17x ubytování v turistických hotelech a penzionech latinskoamerického standardu se snídaní, ochutnávka kávy a čokolády, vedoucí zájezdu, info materiály. Cena nezahrnuje: vstupné, ostatní strava, vstupní a výstupní poplatky (cca 50 USD) a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 8 700 Kč, pojištění léčeb. výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 900 Kč, do 85 000 Kč za 2 650 Kč. Nástupní místo: Praha.

Poznávací zájezdy v exotice

79


MEXIKO • GUATEMALA HONDURAS Mexiko, Guatemala a Honduras Kolébky Mayů Teotihuacán

Mexico City

• Koupání na plážích Karibiku i Pacifiku • Pestrobarevný San Cristobal • Mayské pyramidy v Copánu Domov Mayů i Aztéků, chrámové pyramidy v džungli, reliéfy Opeřeného hada, delfíni a manty v Pacifiku, bílé pláže a korálové útesy Karibiku, a navíc nezapomenutelná kuchyně a temperament Latinské Ameriky. Provází Pavla Teichmanová. 1. - 3. den: přílet do MEXICO CITY - prohlídka hlavního města, prezidentský palác, katedrála, ruiny aztéckého TENOCHTITLANU, nejlepší muzeum mezoamerických kultur, starověké město bohů TEOTIHUACÁN se Sluneční a Měsíční pyramidou, chrám Svaté Panny Guadalupské, která byla v roce 1945 prohlášena Svatým stolcem patronkou a ochránkyní celé Ameriky, západ slunce na vrcholu Latinskoamerické věže, přejezd minibusem mexickými horami do Oaxaky. 4. den: navštívíme nejkrásnější koloniální město OAXACA DE JUAREZ, muzeum s poklady zapotéckých hrobek v klášteře Santo Domingo, zlatá Růžencová kaple, tajemné město Zapotéků a Mixtéku na stolové hoře MONTE ALBÁN, fakultativně jeden z nejstarších stromů zvaný Tisovec Montezumův v EL TULE - údajně dva až čtyři tisíce let starý. 5. - 6. den: přejezd na pobřeží PACIFIKU - rybářský přístav PUERTO ANGEL, koupání a relaxace s ochutnávkou koktejlů a mořských plodů, fakultativně výlet na moře a do okolních rajských zátok s možností pozorování delfínů, mant a karet. Noční přejezd komfortním autobusem do CHIAPASU. 7. - 8. den: malebné indiánské i koloniální město SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS ve státě Chiapas se zářivě barevnou katedrálou a živým indiánským tržištěm, nejlepší nákupy indiánských suvenýrů, přejezd pronajatým minibusem do GUATEMALY. 9. den: PANAJACHEL - pestré městečko na březích kráterového jezera ATITLAN s výhledy na tři sopečné kužely, osady a barevné kroje potomků Mayů, za příznivého počasí lodí po jezeře s návštěvou tradičních indiánských trhů v SANTIAGU DE ATITLÁN a nezapomenutelným setkáním s místním prapodivným božstvem Maximonem. 10. - 11. den: přejezd minibusem do HONDURASU, návštěva věhlasných ruin mayského města COPÁN s pozůstatky pyramid, teras, schodišť, náměstí, stél a soch mayských panovníků. Přejezd do centra nejvýznamnější mayské oblasti PETÉNU - živé turistické městečko FLORES na ostrůvku v jezeře Petén Itzá. 12. den: návštěva největší mayské lokality pod UNESCEM TIKAL město ukryté v deštném pralese s největšími předkolumbovskými stavbami, pyramidové chrámy vysoké až 64 m jsou jedním z divů západní polokoule. 13. den: návrat pronajatým minibusem do MEXIKA, odpoledne podle aktuální situace výlet k pověstným modrým kaskádám AQUA AZUL nebo ROBERTO BARRIOS s možností koupání či

80

Poznávací zájezdy v exotice

Cancún Merida Tulum Campeche

MEXIKO Oaxaca Puerto Angel

Tikal

Palenque San Cristóbal

Flores

GUATEMALA Panajachel

Copán

HONDURAS

Santiago Atitlán

M. Bejr

ochutnávkou výtečných místních ryb. Cestou ještě krátká zastávka u 35 m vysokého vodopádu MISOL HA s tajemnou jeskyní. Večer živé městečko PALENQUE, ubytování v hotelu. 14. den: prohlídka mayských ruin PALENQUE - krajková architektura mayských chrámů, palác s observatoří, podzemní hrobka mayského vládce Pakala. Odpoledne přejezd minibusem do opevněného pirátského města CAMPECHE na břehu Mexického zálivu (UNESCO). 15. den: přijíždíme na poloostrov YUCATÁN, návštěva mayských měst v džungli - Palác masek v KABAHU s bohatou ornamentální výzdobou, Čarodějova pyramida a Guvernérův palác v UXMALU, na závěr metropole Yucatánu - velkolepé koloniální „město sisálu“ MERIDA. 16. - 17. den: nejznámější mayská lokalita CHICHEN ITZÁ s Kukulkánovou pyramidou, pradávné mayské studny CENOTY, západní pobřeží yucatanského poloostrova - ve státě Quintana Roo - koupání i šnorchlování ve smaragdovém Karibiku, relaxace na bílých plážích. Pro zájemce možnost návštěvy TULUMU - jediného mayského města ležícího na mořském pobřeží nebo koupání v CENOTECH - pradávných mayských studnách často ukrytých v krasové jeskyni. 18. - 19. den: odpoledne přesun na letiště CANCÚN, návrat do ČR.

Datum

Kód

Cena v Kč

7. 2. - 25. 2.

23xik01500

78 990

20. 10. - 7. 11.

23xik01531

78 990

Cena zahrnuje: letenka Praha-Mexico City a Cancún-Praha vč. let. tax a poplatků v max. výši 25 000 Kč, 16x ubytování v **/***hotelích (2lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením), 15x snídaně, 1x noční přejezd luxusním busem, veškerá doprava dle programu, lodní výlet po jezeře Atitlán, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: vstupy do národních parků, historických objektů a muzeí, fakult. výlety, strava a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 9 000 Kč, pojištění léčeb. výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 900 Kč, do 85 000 Kč za 2 650 Kč. Nástupní místo: Praha.


KANADA Metropole východní Kanady KANADA vlakem + Niagarské vodopády

Québec

Montreal

• Nejkrásnější výhled na Niagáry Toronto z kanadské strany • Pohodlné cestování vlakem Niagara Falls • Dostatek času na prohlídky měst s průvodcem Mnozí z vás s námi již navštívili významná města na východě i na západě Spojených států amerických. Nyní je čas podívat se do Kanady. Kanada je zemí obrovských rozměrů a většina jejich nejzajímavějších a nejdůležitějších měst leží na východě, zejména na břehu řeky Sv. Vavřince či velkého Ontarijského jezera. Kanadská města vám nabídnou nejen vysoké mrakodrapy, které jsou symbolem západního světa, ale také bohatou kulturu a stavby velmi podobné těm evropským, a to zejména díky zásadnímu francouzskému vlivu. Mezi městy se budeme přesouvat pohodlnými kanadskými vlaky. Obrovské Niagarské vodopády, přírodní zázrak na hranici se Spojenými státy, ve vás zanechají ty nejkrásnější vzpomínky na východní Kanadu. 1. den: odlet z Prahy do MONTREALU v provincii QUÉBEC, přílet večer, přesun na ubytování. 2. den: MONTREAL jako město, kde je viditelný evropský vliv, nabízí množství památek a historických budov, které si během návštěvy budete moci prohlédnout. Zejména je tu cítit obrovský francouzský vliv, podobně jako v celém Québecu. Prohlídku začneme ve starém OLD MONTREALU, který je ohraničen romantickým nábřežím ŘEKY SVATÉHO VAVŘINCE. Navštívíme BAZILIKU NOTRE-DAME z r. 1829 s největším zvonem v Severní Americe GROS BOURDON. Na náměstí PLACE D’ARMES si prohlédneme nejstarší banku a zároveň i první mrakodrap. Odsud se přesuneme na nejživější místo starého Montrealu plné hudebníků a pouličních umělců PLACE JACQUES-CARTIER se sochou admirála Nelsona. Překrásná montrealská radnice HOTEL DE VILLE je přístupná pro návštěvníky zdarma a byla by velká škoda si neprohlédnout budovu, ze které měl svůj projev k lidu Charles de Gaulle v r. 1967. Zlatým hřebem dnešního dne je starý přístav VIEUX-PORT DE MONTREAL na břehu řeky Sv. Vavřince, kam si chodí místní odpočinout. I v Montrealu mají svou ČÍNSKOU ČTVRŤ, která je skvělým místem k obědu na náměstí PLACE SUN-YAT-SEN. Odpoledne se zajedeme podívat do OLYMPIJSKÉHO PARKU, kde byla ústředí letní olympiády v r. 1976. Budete mít čas si projít místní park s BOTANICKOU ZAHRADOU, která je 3. největší na světě, populární je zejména Japonská a Čínská zahrada, nebo se nechat vyvést na vrchol MONTREAL TOWER (175 m), která je nejvyšší šikmou věží světa. 3. den: dnes nás čeká návštěva místními velmi opěvované hory MONT ROYAL, která nabízí panoramatický výhled na město a je plná pěších stezek vhodných k lehké turistice. Navštívíme taktéž největší kostel v Kanadě s 3. největší kupolí na světě - SAINT JOSEPH ORATORY. Odpoledne bude věnováno vašemu volnému času, můžete si vybrat z několika skvělých muzeí, která vás seznámí s historií Montreálu, kanadskou historií a nebo s moderním kanadským uměním, popřípadě se můžete procházet po nábřeží a zavítat do čtvrti LITTLE ITALY plné barů, bister a kaváren, s nádechem nejen Itálie, ale i zbytku Evropy (množství řeckých či polských restaurací). 4. den: ráno odjezd vlakem do jediného severoamerického města, které je dodnes obehnané hradbami, do QUÉBECU, které je díky hradbám na seznamu UNESCO. QUÉBEC je poměrně malé, kde se budete cítit velmi příjemně. Většina důležitých památek je soustředěna právě uvnitř zmiňovaných hradeb. Odpoledne strávíme ve čtvrti OLD QUÉBEC, kde si prohlédneme nejfotografovanějších hotel světa LA CHATEAU FRONTENAC stojící na útesu nad řekou Sv. Vavřince, budeme korzovat po promenádě TERRASSE DUFFERIN a zavítáme do katedrály BASILIQUE DE NOTRE DAME DE QUÉBEC. 5. den: tento den věnujeme bližšímu prozkoumání hradeb a CITADELY, na jejíž stavbě se podílela Francie i Británie. Součástí prohlídky je muzeum a několik historických míst. Zbytek dne věnujeme atrakcím mimo hradby. Na město z ptačí perspektivy se podíváme

z vyhlídkové věže OBSÉRVATOIRE DE LA CAPITOLE (221 m), podíváme se rovněž do sídla místního parlamentu HOTEL DU PARLEMENT, která je vyzdobena bronzovými sochami významných osobností, zeleně si užijeme ve zvlněné krajině BATTLEFIELDS PARKU, kde během 15minutové bitvy skončil v r. 1759 francouzský režim v Severní Americe. S QUÉBECEM je fajn se rozloučit v uličce RUE ST JEAN s bohatým nočním životem. 6. den: ráno odjezd vlakem do OTTAWY, hlavního města celé Kanady. OTTAWA je synonymem téměř ke všemu, je to město, které milují děti, je dynamické, strhující k dlouhým procházkám podél řek, město, na které jsou Kanaďané náležitě pyšní. Centrem města protéká RIDEAU CANAL, nejstarší v Severní Americe (UNESCO). Celkový obrázek města si uděláme při 1,5hodinové scénické plavbě lodí po řece Ottawa, která je již v ceně zájezdu. 7. den: prohlídku tohoto neobyčejného města začneme u PARLIAMENT HILL, nejrozsáhlejšího komplexu novogotických a viktoriánských budov s dominantou PEACE TOWER, 92 m vysokou věží, která je součástí budovy CENTRE BLOCK, kde sídlí obě komory parlamentu. V oblasti parlamentu stojí mnoho významných soch, například SOCHA KRÁLOVNY VIKTORIE, která je venku i uvnitř knihovny. V blízkosti rovněž stojí BUDOVA NEJVYŠŠÍHO SOUDU. Další zastávkou bude THE ROYAL CANADIAN MINT, kde se razí kanadské mince, ale i mince dalších zemí. Hned za budovou stojí nádherná bazilika NOTRE DAME. Za ochutnávkou pravé kanadské kuchyně, či za nákupem suvenýrů, se vydáme na nejstarší a nejdéle fungující tržnici v Kanadě - BYWARD MARKET s úžasnou živou atmosférou. Můžete zde ochutnat tradiční poutine, tj. hranolky s hnědou omáčkou a roztékajícím se sýrem, popřípadě lívance s javorovým sirupem. 8. den: ráno odjezd vlakem do TORONTA, nejlidnatějšího a nejkosmopolitnějšího města Kanady, kde se více než polovina obyvatel narodila mimo Kanadu. Jako první navštívíme dominant města CN TOWER (553 m), která byla až do r. 2007 největší volně stojící stavbou světa. Vedle věží stojí stadion ROGERS CENTRE, sídlo baseballového týmu Blue Jays. Celá tato oblast je označována jako BANKING DISTRICT, který reprezentují vysokánské mrakodrapy. Ve stínu budov stojí presbyteriánský kostel ST. ANDREW’S CHURCH. Procházkou podél nábřeží ONTARIJSKÉHO JEZERA se dostaneme k tržnici ST. LAWRENCE z červených cihel, jejíž okolí zdobí nejzajímavější viktoriánské budovy, např.

Ottawa

JEZERO ONTARIO

USA

ST. LAWRENCE HALL, a také budova ve tvaru žehličky GOODERHAM BUILDING z r. 1892. 9. den: nejzajímavějším torontským náměstím je NATHAN PHILLIPS SQUARE s vodní nádrží, radnicí a svítícím nápisem “Toronto”, kde začneme dnešní prohlídku. Poté se přeneseme do časů pohádek, pojedeme totiž na návštěvu nádherné budovy CASA LOMA, rozsáhlého sídla s krásnou zahradou, ke které se dostaneme po 27 BALDWINOVÝCH SCHODECH a naskytne se nám tak dechberoucí výhled na mesto. Jako správní patrioté nesmíme vynechat BAŤOVO MUZEUM OBUVI. Odpoledne následuje volný program, zájemci mohou navštívit HOKEJOVOU SÍŇ SLÁVY, popř. se můžete vydat lodí na některý z ostrůvků ONTARIJSKÉHO JEZERA s krásnými plážemi vybízejícími k pikniku. Den lze zakončit v jednom z minipivovarů v DISTILLERY DISTRICTU. 10. den: s Kanadou se rozloučíme tím nejlepším - výletem na hranici s USA, k NIAGARSKÝM VODOPÁDŮM, které nabízí nespočet atrakcí - vyhlídkové plošiny, plavby lodí k vodopádům, tunely atd. Strávíme tu celý den, abychom si mohli toto magické místo dostatečně vychutnat. Večer návrat do Toronta. 11. den: poslední nákupy, v případě večerního odletu možnost návštěvy TORONTO ZOO nebo některého muzea, večer odlet domů. 12. den: přílet do Prahy. Datum

Kód

Cena v Kč

10. 8. - 21. 8.

23nig02134

61 990

Cena zahrnuje: letenka Praha-Montreal a Toronto-Praha vč. let. tax a poplatků v max. výši 19 000 Kč, veškerá místní doprava v rámci programu (autobus, metro, vlak), 10x ubytování v hotelu ve 4lůžkovém pokoji, 6x snídaně, plavba lodí v Ottawě, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 2lůžkový pokoj 7 500 Kč/os., pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 200 Kč, do 85 000 Kč za 1 950 Kč, registrace ETA ke vstupu na území Kanady 450 Kč. N. Mejia Nástupní místo: Praha.

Poznávací zájezdy v exotice

81


KANADA • USA Do srdce národních parků s lehkou turistikou • Ledovce v NP Jasper • Výhled na stratovulkán Mt. Rainier • Panoramatické silnice Kanada i USA, země s přátelským obyvatelstvem, obzvláště na americkém a kanadském západě, pro něhož jsou typické malebné vesničky a městečka. Zároveň mohou být obě tyto země drsné, v čemž spočívá jejich neutuchající krása. Objevíte pohoří Kordillery (Skalnaté hory), které se táhnou celou Severní Amerikou, a jejich národní parky s rozlehlými jezery a úchvatnými ledovci. Budete projíždět úchvatnou krajinou a shlížet dolů na zemi ze závratných výšek, budete si připadat jako na vrcholu světa. Vezmeme vás až do srdce národních parků, do kterých se nelze nezamilovat. Projdete si nejkrásnější pěší stezky, které nabízí kanadské provincie Britská Kolumbie, Alberta a americký stát Washington. Nezapomeneme ani na kulturu a památky v Seattlu, Vancouveru nebo Calgary. Pojeďte s námi objevit top místa kanadských a amerických národních parků. 1. den: odlet z Prahy do SEATTLU, hl. města stále zeleného státu WASHINGTONU v severozápadním cípu USA. Dle času příletu večerní prohlídka centra Seattlu, města doslova obklopeného vodou. 2. den: dopolední návštěva vyhlídkové věže SPACE NEEDLE (184 m), procházka po náměstí PIONEER SQUARE, místě, kde se usadili první osadníci v r. 1852, návštěva první kavárny STARBUCKS z r. 1971, která stojí před neméně zajímavým tržištěm PIKE PLACE MARKET, procházky po náměstí s obřím ruským kolem GREAT WHEEL, možnost návštěvy mořského akvária SEATTLE AQUARIUM se žraloky. Odpoledne překročení hranice do Kanady a příjezd do hlavního města provincie BRITSKÁ KOLUMBIE - VANCOUVERU. 3. den: prohlídka VANCOUVERU. Městský STANLEY PARK a přilehlá laguna LOST LAGOON ve vás vyvolají pocit, jako kdybyste ve městě ani nebyli. Projdeme se po lese s obřími stromy a budeme pozorovat všudypřítomný okolní život a poletující volavky. Prohlédneme si místní ČÍNSKOU ČTVRŤ, která je povinnou zastávkou v každé americké a kanadské metropoli. Zdejší ČÍNSKÁ ČTVRŤ má opravdu pěknou vstupní bránu MILLENIUM GATE. Nejen pro sportovce bude jistě velmi zajímavá zastávka v OLYMPIJSKÉ VESNICI. Nenecháme si ujít ani velice zajímavý trh GRANVILLE ISLAND PUBLIC MARKET, který je doslova přehlídkou ryb a mořských živočichů, farmářských produktů, a je tedy ideálním místem k nákupu a následnému pikniku s výhledem na centrum města a kotvící lodě. Odpoledne odjedeme k LYNN KAŇONU, abychom se prošli po unikátním zavěšeném mostě ve výšce 50 m nad řekou Lynn. 4. den: vydáme se do KAŇONU ŘEKY FRASER, kde si ve státním parku ALEXANDRA BRIDGE prohlédneme historický most přes řeku z r. 1920. Pokračujeme dál na sever do městečka KAMLOOPS, kde navštívíme budovu nádraží, odkud vyjíždí stále ještě parní lokomotivy. Večer strávíme v lokálním minipivovaru u dobré večeře. 5. den: po cestě do ALBERTY máme ještě státní park WELLS GRAY. V parku se projdeme podél řeky CLEARWATER, dojdeme až k vodopádům HELMCKEN FALLS, které padají z výšky 141 m do propasti (4. nejvyšší vodopád v Kanadě). Odpoledne nás čeká dechberoucí příjezd do státního parku MT. ROBSON se stejnojmennou horou na hranicích s provincií ALBERTA. Pojedeme po YELLOWHEAD HIGHWAY, jedné z nejscéničtějších silnic v BRITSKÉ KOLUMBII s výhledy na JEZERA MOOSE, YELLOWHEAD a okolní hradbu SKALNATÝCH HOR. 6. - 7. den: navštívíme NP JASPER, největší NP v kanadských SKALNATÝCH HORÁCH. Poznáme ledovcovou oblast COLUMBIA ICEFIELD. Taktéž je domovem divokých zvířat jako např. medvěda grizzly, baribala, losů či sobů. Lanovkou vyjedeme na horu WHISTLERS s výhledem na město JASPER a velkou část parku, vydáme se pěšky až k LEDOVCI ATHABASCA, vykoupeme se v horkých pramenech MIETTE HOT SPRINGS. 8. den: po SILNICI LEDOVCŮ přejíždíme k JEZERU LOUISE v NP BANFF. Vydáme se na túru k jezeru MORAINE. Pak zamíříme do

82

Poznávací zájezdy v exotice

BRITSKÁ KOLUMBIE

WELLS GRAY PARK

ALBERTA NP JASPER

Golden Kamloops KAŇON ŘEKY FRASER

NP BANFF

NP GLACIER

Kelowna ÚDOLÍ OKANAGAN

Vancouver

NP YOHO

Calgary

NP KOOTENAY Radium Hot Springs

WASHINGTON Seattle

Chelan Wenatchee

NP OLYMPIC NP MT. RAINIER

NP YOHO přes KICKING HORSE PASS - nejvyšší místo železnice CANADIAN PACIFIC RAILWAY (1 627 m). Vydáme se na túru k VODOPÁDŮM TAKAKKAW (384 m), k 2. nejvyšším vodopádům v Kanadě, a k tyrkysovému JEZERU EMERALD s PŘÍRODNÍM MOSTEM a výhledem na horu MT. BURGESS, kde si řeka našla cestu skrz stěnu. 9. den: přijíždíme do srdce NP BANFF, nejstaršího NP v Kanadě. Věřte, že se dnes budete cítit jako na vrcholu světa. V BANFFU si projdeme stezku podél JEZERA MINNEWANKA až dojdeme do STEWARTOVA CANYONU. Příjemný večer strávíme v městečku BANFF v alpském stylu, v typické kanadské hospůdce u dobrého steaku nebo lososa. 10. den: vyrážíme do CALGARY, významného centra zimních sportů zasazeného v oblasti kanadských prérií. Prohlédneme si ikonickou věž CALGARY TOWER (191 m) s výhledem na město, náměstí OLYMPIC PLAZA, kde probíhalo slavnostní rozdělování medailí v r. 1988, OLYMPIJSKÝ PARK a zajímavý HERITAGE PARK HISTORICAL VILLAGE, kde můžete poznat, jak vypadalo Calgary do r. 1915. 11. den: NP KOOTENAY, který dnes navštívíme, spojuje vysokohorské velikány s mírnějším prostředím příkopu ROCKY MOUNTAIN TRENCH a byl pojmenován po původních obyvatelích, indiánech kmene Kutenai. Budeme projíždět údolím řek Vermilion a Kootenay až dojedeme k MARBLE CANYONU, který vypadá jako z mramoru. Projdeme se skrz něj po naučené stezce, která přechází přes přírodní most. Při troše štěstí můžeme spatřit losy, jeleny nebo horské kozy, které jsou symbolem parku. Na stezce PAINT POTS prozkoumáme tůně, které vznikly usazováním minerálů po jejich okrajích a které jsou napájeny prameny bohatými na železo, probublávají na povrch a barví zemi doruda. Na konci parku se nachází malá vesnice RADIUM HOT SPRINGS s termálními prameny o teplotě cca 44 °C, které obsahují stopová množství radia a jsou tak prospěšné pro lidské tělo. 12. den: pokračujeme do drsného NP GLACIER, v překladu Ledovcový národní park. Na jeho území leží více než 400 ledovců. Přejedeme skrz slavný průsmyk ROGERS PASS (1 330 m). Vyjdeme si na procházku směrem k vrcholkům ledovců. Hned vedle NP GLACIER objevíme krajinu 600 let starých lesů s virginskými cedry v NP MOUNT REVELSTOKE. Samotné cedry si prohlédnete na stezce GIANT CEDARS TRAIL. Hlavním lákadlem je pestrobarevná květena, kterou uvidíme na stezce MEADOWS IN THE SKY. Večer dojedeme do KELOWNY, hl. střediska ve vinařském údolí OKANAGAN VALLEY.

13. den: prohlídka vinařského muzea BC WINE MUSEUM, pro zájemce se nabízí ochutnávka vynikajících vín. Vydáme se vinařským krajem přes městečka PENTICTION, OLIVER nebo OSOYOOS, kde se na plážích stejnojmenného jezera naposledy rozloučíme s vinicemi i s celou Kanadou. Ocitneme se zpět ve státě WASHINGTON v USA. Pojedeme dále podél hranice NP SEVERNÍ KASKÁDY do jezerní kotliny vyhloubené ledovcem CHELAN na hranici lesa WENATCHEE. 14. den: přejedeme do NP MOUNT RAINIER se 4 392 m vysokým stratovulkánem MT. RAINIER, nejvyšší hora KASKÁDOVÉHO POHOŘÍ. Vyšlápneme si na stezku SOURDOUGH RIDGE TRAIL, která nám poskytne nádherný výhled na subalpínskou květenu, majestátný Mt. Rainier a okolní hory. Také se projdeme po slavné dálkové trase PACIFIC CREST TRAIL, která vede napříč východní částí parku. 15. - 16. den: v rámci 2denního poznávání NP OLYMPIC objevíme obrovské skály, balvany, projdeme se po chodníčcích porostlých mechem, spatříme mývala, losy, bobry, jeleny wapiti. Užijeme si odpočinek na pláži LA PUSH v indiánské rezervaci Quileutů, kde můžeme pozorovat v dálce hrající si delfíny, lachtany nebo i velryby. Prozkoumáme rybářskou vesnici FORKS a vrátíme se do SEATTLU. 17. - 18. den: odlet zpět do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

22. 6. - 9. 7.

23can01026

77 990

9. 8. - 26. 8.

23can02135

79 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Seattle vč. let. tax a poplatků v max. výši 22 000 Kč, místní doprava v rámci programu (minivan, autobus, taxi), 16x ubytování v turistických hotelech a motelech ve 4lůžkových pokojích (v některých se snídaní), vstupné do NP, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: strava, ostatní vstupné, ochutnávka vína, registrace ESTA a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 2lůžkový pokoj 9 900 Kč/os., registrace ESTA ke vstupu na území USA 650 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 800 Kč, do 85 000 Kč za 2 550 Kč. Nástupní místo: Praha.


USA Metropole a národní parky Kalifornie, Nevady a Arizony s lehkou turistikou • • • •

Reno JEZERO TAHOE

Sacramento

Nejznámější města západu USA Jeden z nejkrásnějších NP - Yosemite Procházka po hraně Grand Canyonu Největší stromy světa v NP Sequoia

Rozmanitost Kalifornie nezná mezí! Ať už se budete procházet po mostě Golden Gate, popíjet kalifornské víno nebo se necháte unášet výhledy v Yosemitech, Kalifornie vás chytne za srdce a otevře vám bránu k prozkoumávání dalších národních parků divokého Západu, které s námi můžete navštívit na dalších zájezdech. My si v rámci tohoto putování vyzkoušíme i vlastní štěstí ve hře v nejvýznamnějších městech zábavy, která však už leží na území jinak téměř opuštěného pouštního státu Nevada - Las Vegas a Reno. Národní park Grand Canyon v Arizoně je naprostou perlou tohoto programu. Pojeďte s námi na cestu opravdovým turistickým rájem, který během tohoto zájezdu detailně prozkoumáte, budete mít možnost si nejkrásnější pěší stezky projít a nebudete se vracet domů s pocitem, že jste některá místa jen míjeli. 1. den: odlet z Prahy do LOS ANGELES, transfer na ubytování, dle času příletu možnost večerní procházky či projížďky městem. 2. den: dnes prozkoumáme město uzavřené mezi horami, oceánem a pouští - LOS ANGELES. Není člověka, který by neznal BEVERLY HILLS a HOLLYWOOD. O kousek dále stojí divadlo EGYPTIAN THEATER, kde se konala první hollywoodská premiéra v r. 1922 (Robin Hood). Pro zájemce je připravena možnost návštěvy některého z filmových studií, např. UNIVERSAL či WARNER BROS STUDIOS. 3. den: přes oblast Dolní pouště s oázou PALM SPRINGS se dostaneme do oblasti překrásných západů, i východů, slunce, do NP JOSHUA TREE bohatě porostlého jukovníky dosahujícími výšek až 15 m. Po turistické stezce v hlavní oblasti parku se dostaneme k přehradě BARKER DAM a dále do HIDDEN VALLEY nechvalně proslulého díky zlodějům dobytka. V případě dostatku sil budeme pokračovat až k LOST HORSE MINE, kde se dosud nacházejí neporušená stavení. 4. den: ještě než se vydáme na průjezd scenérií MOHAVSKÉ POUŠTĚ, vydáme se na výlet do městečka PIONEERTOWN, odpoledne překročíme hranici nejopuštěnějšího státu USA a přijedeme do LAS VEGAS. Kdo bude chtít, může si hazard vyzkoušet na vlastní kůži v některém z kasín, nebo se jen tak procházet po Las Vegas Boulevardu, kterému spíše říkají všichni Strip, a vychutnávat si atmosféru římských paláců, pirátských ostrovů, egyptských pyramid či Paříže. 5. den: ráno odjezd do Arizony na západní stranu GRAND CANYONU, kterou střeží indiánský kmen Hualapajů. Následuje úchvatná krátká pěší cesta po hraně Grand Canyonu a prohlídka původních domků Hualapajů. Pro zájemce možnost vzrušující procházky po prosklené vyhlídce SKYWALK zavěšené 1220 m nad dnem kaňonu, kterým protéká řeka Colorado, nebo vyhlídkového letu (cenová nabídka bude rozesílána cca 1 měsíc před odletem). Na zpáteční cestě zastavíme na hranici Arizony a Nevady, abychom si prohlédli nejslavnější přehradu světa - HOOVER DAM. Večer návrat do Las Vegas. 6. - 7. den: z Las Vegas přejedeme na nejteplejší místo na západní polokouli, do ÚDOLÍ SMRTI, kde zamíříme na vyhlídku ZABRISKIE POINT, která nabízí výhledy na zlatavě zbarvené údolí v podobě vln. Přejedeme do oblasti ARTIST‘S PALETTE, která se vyznačuje barevnou mozaikou erodovaných úbočí připomínající krajinu na Islandu. Navštívíme nejníže položené místo na západní polokouli - jezero Badwater překypující sírany a chloridy (-86 m). Autem budeme pokračovat stále více na sever, dostaneme se k pásu písečných dun MESQUITE FLAT SANDS DUNES připomínajících Saharu. 8. den: projedeme impozantním údolím OWENS VALLEY, budeme míjet nejvyšší horu kontinentálních Spojených států - Mount Whitney (4 349 m) až dojedeme do oblasti MAMMOTH LAKES s památníkem Devil’s Postpile (modrošedé čedičové sloupy s výškou až 18 m), odtud se pěšky vydáme podél řeky San Joaquin až k vodopádům Rainbow Falls. Odpoledne přejezd k jezeru MONO LAKE na sopečné náhorní plošině, ze kterého vyčnívají zajímavé vápencové útvary.

San Francisco

NP YOSEMITE

Napa

UTAH

NEVADA

JEZERO MONO

HOOVER DAM

Las Vegas ÚDOLÍ SMRTI

NP KINGS CANYON

NP SEQUOIA

KALIFORNIE

Santa Barbara

Los Angeles

NP GRAND CANYON

ARIZONA MOHAVSKÁ POUŠŤ

NP JOSHUA TREE

M. Bejr

9. - 10. den: lehká turistika v jednom z nejkrásnějších NP osídleném kojoty či medvědy - NP YOSEMITE. Uvidíme 1000 m vysoký žulový útes EL CAPITAN, z vyhlídky Glacier Point se nám dostane úžasného výhledu na celé Yosemitské údolí včetně nejkolmějšího útesu v Severní Americe - HALF DOME. Po oblíbené pěší stezce Mist Trail dojdeme k divokému vodopádu VERNAL FALL. 11. den: přes „zlatokopecké“ městečko SONORA s viktoriánskými domky projedeme až k jednomu z nejčistších, ale I nejstudenějších jezer v Americe - LAKE TAHOE vysoko nad údolím, obklopené lesy a vrcholky hor. Večer dojedeme do největšího maloměsta na světě, do RENA (Nevada), které je oblíbeným městem hazardu (stejně jako Las Vegas), ale zároveň má úžasnou polohu na úpatí Sierry Nevady. 12. den: zpět do Kalifornie, do oblasti GOLD COUNTY (Zlatonosné země), jejíž centrem je hl. město SACRAMENTO. Prohlídka Starého Sacramenta, procházkou po nábřežní promenádě k železničnímu muzeu California State Railroad Museum. Návštěva Státního kapitolu, která je jakousi menší kopií Kapitolu ve Washingtonu DC. Odtud pojedeme dál do vinařského kraje NAPA VALLEY. Ochutnávka vína. 13. den: výjezd k Pacifiku, do oblasti NÁRODNÍHO POBŘEŽÍ POINT REYES bičovaného vlnami, kterému dominuje maják a pláž Drake‘s Beach. Poté odjezd do San Francisca. 14. den: prohlídka města začne na UNION SQUARE s obchodními domy a butiky, návštěva „malé Broadwaye“ - divadelní čtvrti na GEARY STREET. Přes FINANČNÍ ČTVRŤ s mrakodrapy se dostaneme na trh FERRY PLAZA FARMERS MARKET, kde ochutnáme místní produkty. Trochu odpočinku si užijeme v TRANSAMERICA REDWOOD PARKU s vodotrysky, který leží přímo před památnou budovou TRANSAMERICA PYRAMIDE (symbol San Francisca podobně jako most Golden Gate). Kolem budovy COLUMBUS TOWER projdeme do ČÍNSKÉ ČTVRTI, kde žije 2. největší čínská komunita mimo Asii a které dominují sochy Buddhů, bylinkářské lékárny, pestrobarevné chrámy, trhy s tropickým ovocem a rybami. Individuální poznávání okolí, pro zájemce návštěva muzea lanovek CABLE CAR MUSEUM. 15. den: nezapomenutelná plavba na skalnatý ostrůvek ALCATRAZ, kdysi nejobávanější věznicí (viz. příplatky), kde byl vězněn např. Al Capone. Během tohoto výletu navštívíme samotnou věznici. Poté se přemístíme k NÁRODNÍMU HISTORICKÉMU PAMÁTNÍKU FORT POINT, který stojí na pobřeží bičovaném mořskými vlnami. Zde budeme obdivovat oranžové věže milovaného GOLDEN GATE MOSTU. Později odpoledne navštívíme ITALSKOU ČTVRŤ s úzkými uličkami

a kavárničkami a po Filbertových schodech vystoupáme na vrch TELEGRAPH HILL s budovou COIT TOWER, ze které se naskýtají výhledy na město. Nesmíme minout ani klikatou ulici LOMBARD STREET. 16. - 17. den: přes poloostrov PENINSULA přejedeme podél zátoky a Křemíkového údolí SILICON VALLEY do města SAN JOSE, abychom se dostali až do širokého Centrálního údolí, odkud odbočíme do divokého NP KINGS CANYON s bludištěm kaňonů. Vydáme se na příjemnou procházku stezkou Big Stump Trail plnou bujné vegetace (lilie, fialky atd.), které dominuje obří strom General Grant. Projedeme Královským kaňonem a přejedeme do NP SEQUOIA plného obřích sekvojí, borovic a jedlí. Zastávka u největší sekvoje General Sherman, průjezd Tunelovým kmenem. V případě dostatku času krátký výstup na žulový monolit Mono Rock s výhledem. 18. - 19. den: z Centrálního údolí se přesuneme do zátoky SANTA MONICA BAY s dlouhými písčitými plážemi. Navštívíme proslulou surfařskou oblast v MALIBU, vykoupeme se na Zuma Beach a prozkoumáme i přilehlé útesy na pláži Pirate‘s Cove. 20. - 21. den: dokončení prohlídky LA a okolí, odjezd na letiště a odlet do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

13. 7. - 2. 8.

23klt01458

84 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Los Angeles vč. let. tax a poplatků v max. výši 23 000 Kč, pronájem minivanu vč. paliva, místních poplatků a parkovného, městská doprava v San Franciscu, vstupné do národních parků, 19x ubytování v turistických hotelech a motelech ve 4lůžkových pokojích (v některých snídaně a využití bazénu v ceně), vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, ochutnávka vína, vstupné mimo národní parky, shuttle bus v rámci Mammoth Lakes, registrace ESTA ke vstupu na území USA, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 2lůžkový pokoj 11 000 Kč/os., výlet na Alcatraz 1 500 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 2 100 Kč, do 85 000 Kč za 2 850 Kč, registrace ESTA ke vstupu na území USA 650 Kč. Nástupní místo: Praha.

Poznávací zájezdy v exotice

83


USA Colorado, Utah, Arizona - cesta zemí kovbojů a indiánů s lehkou turistikou

NP SKALISTÉ HORY

UTAH

Golden

NP CAPITOL REEF

Denver

NP ARCHES NÁRODNÍ PAMÁTNÍK COLORADO

NP CANYONLANDS NP BRYCE CANYON NP ZION

Aspen

COLORADO

Durango

JEZERO POWELL

NP MESA VERDE

NP GREAT SAND DUNES

Monument Valley NP GRAND CANYON

• Legendární Route 66 ARIZONA Williams • Monumentální Grand Canyon

ANTELOPE CANYON

CANYON DE CHELLY NP PETRIFIED

Vždy jste toužili zažít atmosféru Divokého Západu nebo se stát přímo jedním z aktérů některého westernu? Zatím se vám to nepovedlo? Nevadí. Věřte tomu, že pokud se s námi vydáte na cestu, kterou vám popíšeme v následujících řádcích, budete si jako skutečná hvězda připadat. Je možné, že vás občas přepadne pocit, že se procházíte mezi kulisami, to kvůli tomu, že vás v naprosto opuštěné, ploché prérii najednou překvapí do obrovské výšky vyrůstající monument. Navštívíme oblast, kde se nachází ty nejlepší národní parky v Americe, budeme putovat místy, kde budeme žasnout nad tím, co všechno příroda stvořila. A i když žijeme v 21. století, na některých místech, tam, kde stále zůstali indiánské kmeny, platí jiná pravidla, jiné zákony, kterými se musíme řídit. Láká vás myšlenka se projet po Route 66, tzv. Matce všech silnic? Tak vyrazte s námi do zemí kovbojů a indiánů, pojďte si vyslechnout příběh místních, jejichž předci, stateční pionýři, neváhali nasadit život při cestě za lepšími zítřky, když procházeli kaňony a drsnými pláněmi, aby založili své osady. 1. den: odlet do DENVERU, hl. města Colorada, které je vstupní branou do Skalistých hor. Přejezd na ubytování. 2. den: nad městečkem GOLDEN, na Lookout Mountain, navštívíme památník a místo posledního odpočinku Buffalo Billa, známého propagátora Západu. Poté se přesuneme do NP ROCKY MOUNTAIN (SKALISTÉ HORY), kterému dominují vysoké stromy, ale také krásná květena horských luk. Není výjimkou, že se zde setkáte s losy, jeleny, ale třeba i s medvědy. Projdeme se kolem vodopádů a celý park poznáme ze silnice Trail Ridge Road, nejvýše položené silnice v USA s nezapomenutelnými výhledy. 3. den: přes nejvýše položené městečko v USA, LEADVILLE, s pozoruhodnou železniční stanicí a výhledem na horu Mt. Elbert (4 402 m) se dostaneme do známého lyžařského letoviska ASPENU. Cestou dál budeme pozorovat, jak se nám krajina mění před očima, začnou se nám zjevovat červené skály NÁRODNÍHO PAMÁTNÍKU COLORADO se skalními jehlami, oblouky a stolovými horami. My si tuto polopouštní krajinu projdeme a vyfotíme. 4. den: ve státě Utah začneme prohlídku parkem, který je zároveň utažským symbolem. NP ARCHES projedeme až na úplný konec, kde se vydáme stezkou k oblouku Landscape Arch, který je se svou délkou 91 m nejdelším přírodním mostem na světě. Nejvíce vás však asi nadchne 15,8 m vysoký, nejslavnější, samostatně stojící oblouk Delicate Arch, i samotná cesta k němu. Na cestě zpět si prohlédneme petroglyfy a pak se již vydáme na území pozoruhodných kaňonů zvané NP CANYONLANDS. Rozměrnost tohoto území si nejlépe uvědomíme z vyhlídky Grand View Point Overlook. Sousedící státní park DEAD HORSE POINT se nenechá nijak zahanbit, Vyhlídku u Mrtvého koně na meandrující řeku Colorado si prostě zamilujete. 5. den: odjezd do NP CAPITOL REEF s pestrobarevnými skalními věžemi v divoké pouštní krajině. Téměř opuštěnou cestou Cathedral Way dojedeme k opravdovým skvostům přírody, věžím Temple of the Sun, Temple of the Moon a ke Skleněné hoře. Srdcem parku je bývalá mormonská osada FRUITA, která je jakousi zelenou oázou ve vyprahlé poušti. Vyhlídková trasa se táhne podél obor se zvěří, ovocných stromů a bývalých dřevěných domků a odsud se vychází na jednotlivé stezky, my vyrazíme na krátkou cestu soutěskou. 6. den: do NP BRYCE CANYON vede cesta příjemným lesem, takže ani nečekáte to, co se náhle zjeví, před vašimi zraky. První pohled na Bryce Canyon je nepochopitelný. Bryce Canyon je skutečná perla mezi parky. Obrovské rudé skalní útvary, přírodní amfiteátry a geniální pěší stezky. Vybíráme stezku Navajo Loop Trail, která vede přes soutěsku Wall Street, pak kolem elegantních útvarů hoodo po stezce Queen’s Garden až na Sunrise Point. K večeru odjezd do NP ZION, světa kaňonů a říčky Virgin, která protéká celým parkem. 7. den: celodenní prohlídka NP Zion: pro zájemce dopolední výstup

84

Poznávací zájezdy v exotice

(tam i zpět 3-4 hod. pěšky) pod vyhlídku Angel’s Landing, která vám umožní zasloužený 360° výhled na celý kaňon. Ostatní jen nenáročná trasa ke skupině jezírek Emerald Pools. Odpoledne společná procházka vodní soutěskou The Narrows s vodopády Mystery Falls. 8. den: odjezd do Arizony, na severní stranu GRAND CANYONU, kde můžeme zahlédnout i stáda bizonů. Pěší procházka k Bright Angel Pointu, kde se můžete podívat do kaňonu a na stolové hory. Vyhlídková silnice Cape Royal Road nám umožní projít se k jezeru Greenland. Vyhlídka Vista Encantada nám poskytne jiný pohled, uvidíme až k útesům Vermilion Cliffs a rezervaci kmene Hopiů a Navahů. 9. den: přes most Navajo Bridge dorazíme na území indiánského kmene Navajo. Ohromí nás světoznámá vyhlídka na oblouk řeky Colorado - HORSESHOE BEND a souhra červených skal a slunečního svitu v ANTELOPE CANYONU. Poté si prohlédneme jezero LAKE POWELL s megalomanskou přehradou GLEN CANYON DAM. Na cestě ke slavné silnici „Mother Road“ - ROUTE 66 se zastavíme na prohlídku lávového království v NÁRODNÍM PAMÁTNÍKU SUNSET CRATER VOLCANO. Večer strávíme ve stylové hospůdce na Route 66 ve WILLIAMSU, jehož největší atrakcí je železnice do Grand Canyonu. 10. den: vyrážíme do NP PETRIFIED FOREST (ZKAMENĚLÝ LES). Nenechte se zmást, i když čtete v názvu les, nerostou tu žádné stromy! Původní dřevo nahradily barevné krystaly křemene, které se výrazně lesknou, a kolem vás jsou rozházené kusy zkamenělých stromů nebo zkamenělé písečné duny, což vyvolává v člověku pocit, že je mimo planetu Zemi. Potom odjedeme do indiánské země v severovýchodní části Arizony, do oblasti NÁRODNÍHO PAMÁTNÍKU CANYON DE CHELLY. 11. den: prohlídka CANYONU DE CHELLY, který je tvořen pískovcovými stěnami o výšce 300 m. Podél hrany kaňonu se vydáme k místu White House Overlook, odkud si můžete vyfotit zříceniny Bílého domu. Přejezd do symbolu filmů o Divokém Západu - MONUMENT VALLEY (ÚDOLÍ MONUMENTŮ). Na okružní cestě uvidíme mnoho ze zmíněných monumentů, ale zřejmě nejfotografovanější je tzv. Rukavice zvedající se do výšky 300 m. Pokud se chcete cítit jako třeba Clint Eastwood, můžete se tu nechat vyfotit na koni nebo se na něm i projet. 12. den: návrat zpět do Colorada, do tzv. Čtyřmezí (Four Corners), kde spolu sousedí čtyři státy USA - Colorado, Utah, Arizona a Nové Mexiko. Prohlídka unikátního NP MESA VERDE, kde uvidíme nejzachovalejší zbytky staveb Pueblánských předků z období kolem

r. 1200. Mezi ty největší a nejzajímavější patří stavby skryté pod útesem, např. Cliff Palace nebo Balcony House (vstupné se platí zvlášť, cca 9 USD/os.). Jedno z těchto unikátních míst navštívíme spolu s místním rangerem. Z Mesa Verde se přesuneme do DURANGA, kde si prohlédneme nádraží s vlastím muzeem a, když budete mít štěstí, uvidíme přijíždět i parní lokomotivu po úzkokolejné železnici. Následuje procházka malebným městečkem s řadou zajímavých historických budov. 13. den: dnešní den se ocitneme v krajině písečných dun NP GREAT SAND DUNES. Projdeme se potokem Medano Creek, vylezeme na některou z dun a budeme mít neopakovatelný výhled do krajiny. Dojedeme zpět do Denveru. Projdeme si 16. ulici, které je pěší zónou města a na jejím konci stojí nejdůležitější coloradská budova - Státní kapitol, ze kterého se naskýtá úžasný výhled na hory. Krátce si odpočineme v Civic Center Parku, který leží hned před kapitolem. Večer je možný strávit v příjemném minipivovaru u pravé americké večeře. 14. - 15. den: dle letového řádu odlet domů, případně poslední nákupy, dokončení prohlídky Denveru. Datum

Kód

Cena v Kč

4. 6. - 18. 6.

23cur01474

68 990

3. 9. - 17. 9.

23cur01473

68 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Denver vč. let. tax a poplatků v max. výši 22 000 Kč, pronájem minivanu vč. paliva, místních poplatků a parkovného, vstupné do národních parků, vstupenka do Antelope Canyonu, 13x ubytování v turistických hotelech a motelech ve 4lůžkových pokojích (v některých snídaně a využití bazénu v ceně), vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupné mimo národní parky a indiánská území, registrace ESTA ke vstupu na území USA a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 2lůžkový pokoj 8 500 Kč/os., pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 500 Kč, do 85 000 Kč za 2 250 Kč, registrace ESTA ke vstupu na území USA 650 Kč. Nástupní místo: Praha.


USA Toulky „španělskou“ Amerikou Kalifornie a Texas KAL

IFOR

NIE

Los Angeles

San Diego

NP JOSHUA TREE

Fort Worth

• Rozsáhlé kovbojské ranče • Vesmírné středisko v Houstonu • Romantické San Antonio a San Diego Kalifornie a Texas, to jsou americké státy, o kterých každý z vás již jistě slyšel. Do Kalifornie se často létá za sluníčkem, návštěvou filmových ateliérů či slavných měst. Za čím se ale létá do Texasu? Určitě si vybavíte obří ranče s dobytkem a koňmi, a máte pravdu. V Texasu je vše tak nějak větší, i kovbojské klobouky :) Navíc jsou tyto dva státy historicky propojeny. Kalifornie i Texas patřily pod španělské impérium a španělštinu tu uslyšíte téměř na každém kroku. Pojeďte s námi poznat velká jižanská města s mrakodrapy, seznamte se blíže s NASA, poznejte neopakovatelnou přírodu, ochutnejte pravou tex-mex kuchyni, užijte si míst, která jsou na seznamu tzv. „must see“ v USA, ale také kouzelných texaských zákoutí, která ne každý viděl a mohou vám nabídnout unikátní zážitky. 1. den: odlet z Prahy do LOS ANGELES, transfer na ubytování, dle času příletu možnost večerní procházky či projížďky městem. 2. den: dnes prozkoumáme město uzavřené mezi horami, oceánem a pouští - LOS ANGELES. Není člověka, který by neznal BEVERLY HILLS a HOLLYWOOD. O kousek dále stojí divadlo EGYPTIAN THEATER, kde se konala první hollywoodská premiéra v r. 1922 (Robin Hood). Odpoledne přejedeme do SANTA MONIKY s proslulým pierem, na kterém končí Route 66. Večer se s LA rozloučíme procházkou po VENICE s kanály. 3. den: přes oblast Dolní pouště s oázou PALM SPRINGS se dostaneme do oblasti překrásných západů, i východů, slunce, do NP JOSHUA TREE bohatě porostlého jukovníky dosahujícími výšek až 15 m. Po turistické stezce v hlavní oblasti parku se dostaneme k přehradě BARKER DAM a dále do HIDDEN VALLEY nechvalně proslulého díky zlodějům dobytka. V případě dostatku sil budeme pokračovat až k LOST HORSE MINE, kde se dosud nacházejí neporušená stavení. 4. den: ráno se vydáme na výlet do westernového městečka PIONEERTOWN a odtud už do SAN DIEGA, města s přátelskou atmosférou bez přílišného množství turistů, které vzniklo v r. 1769 jako první španělská (kalifornská) misie. Přesun na ubytování. 5. den: naše kroky povedou do zdejší nejznámější atrakce, kterou je SAN DIEGO ZOO, nejlepší v USA. Největším zážitkem je dobrodružná jízda lanovkou Skyfari a setkání s pandami ve stanici GIANT PANDA RESEARCH. Pozdní odpoledne věnujeme historické části města, kde je živý skanzen nabízející představu, jak vypadalo San Diego v mexickém a raně americkém období. Večer strávíme v blízkosti pláže PACIFIC BEACH u dobré večeře a drinku, kde můžete pozorovat život na promenádě OCEAN FRONT WALK. 6. den: dnešní den strávíme v BALBOA PARKU s promenádou a budovami ve španělském koloniálním stylu. V areálu parku můžete navštívit některá nejlepších muzea v USA a překrásnou JAPONSKOU ZAHRADU. Uprostřed parku stojí největší varhany světa SPRECKELS ORGAN PAVILION. Večer návrat do Los Angeles. 7. den: brzy ráno odlet do Houstonu, 4. největšího města USA s úhledným panoramatem mrakodrapů, které tu vzrostli zejména díky blízkosti k Mexickému zálivu, a tedy díky bohatství z ropy. Z vrchu budovy JP MORGAN CHASE TOWER (305 m) si prohlédneme centrum města, abychom pak už přejeli do hlavního bodu naší návštěvy, kterým je JOHNSONOVO VESMÍRNÉ STŘEDISKO, kde se vyvíjí technologie a cvičí astronauti NASA. 8. den: dnes se přesuneme do jednoho z nejromantičtějších měst USA, do SAN ANTONIA, kde se mísí hispánské, texaské a evropské vlivy. Podél řeky San Antonio leží několik misií z 18. st., kde je největší koncentrace katolických památek v San Antoniu. Obzvláště krásná je MISIE CONCEPCIÓN s kostelem s původními malbami, kterou si prohlédneme. Místní jsou náležitě pyšní na svou pevnost ALAMO, která byla dějištěm bitvy o udržení Texasu v r. 1836. Tuto pevnost navštívíme při procházce

Dallas

TEXAS Austin San Antonio

Houston Galveston

M. Bejr

po tzn. RIVER WALKU (PASEO DEL RIO), který je texaskou atrakcí číslo 1. Jedná se o park podél řeky s historickými budovami, obchůdky a restauracemi. Dojdeme až k nejkrásnější budově ve městě GOVERNOR’S PALACE (MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC). Pro zájemce se nabízí večerní vyhlídka z TOWER OF THE AMERICAS (176 m) s možností večeře v oblacích. 9. den: mnoho z vás si představí Texas jako typickou venkovskou krajinu s kovboji a obřími ranči. To vše nás čeká, dnes již budeme míjet krajinu rančů a zavítáme také do jeskyních NATURAL BRIDGE CAVERNS, které jsou domovem velké populace netopýrů. Zúčastníme se jedné z prohlídek podzemí s průvodcem. Odpoledne dorazíme do AUSTINU, hlavního města Texasu a nejbezpečnějšího města USA, kde zamíříme do STÁTNÍHO KAPITOLU, který patří mezi 150 nejoblíbenějších architektonických skvostů USA. O slavných Texanech, rančích a přírodě Texasu se dozvíte mnoho informací ve vynikajícím BULLOCK MUZEU. 10. den: odjedeme z ruchu velkoměsta na venkov, abychom si protáhli tělo a odpočinuli si od městského shonu. Nacházíme se v PŘÍRODNÍ REZERVACI PEDERNALES FALLS s vodopády. Pěší túra povede „vlčími horami“ WOLF MOUNTAIN, které jsou stále domovem kojotů nebo prérijních vlků. Budeme mít šanci pozorovat také různorodé ptactvo. Kdo bude chtít, bude se moci v místních potůčcích zchladit či vykoupat. K dalším zajímavostem, které může příroda Texasu nabídnout, patří mystická skála ENCHANTED ROCK. Po výstupu na tento růžový žulový útvar zjistíte, co tím místní indiáni kmene Tonkawa mysleli, když tvrdili, že nahoře září magické ohně. Okolní krajina totiž v odpoledním slunci úchvatně září. 11. den: pokračujeme směr DALLAS, města, které je nechvalně proslulé a spojené s atentátem na prezidenta J. F. Kennedyho. Právě z 6. patra Texaského knižního velkoskladu (MUZEUM 6. PATRA) střílel v r. 1963 atentátník na zmíněného prezidenta. Dnes si zde můžete prohlédnout expozici věnující se tragickému okamžiku, ale i celému životu prezidenta Kennedyho. Hned vedle stojí ukázka moderní architektury - RÉUNION TOWER (171 m), na kterou můžete dle zájmu vyjet. Návštěva Dallasu by nebyla kompletní bez výletu do DALLASKÉHO ARBORETA, které je výborné k relaxaci.

12. den: chcete-li si přivést domů opravdu nějaký pravý texaský zážitek, musíte s námi vyrazit na SOUTHFORK RANCH slavný ze seriálu Dallas, který byl TV hitem v 90. letech minulého století. V rámci organizované prohlídky uvidíte kostýmy ze seriálu nebo třeba Jockovo auto atd. S texaskými kovboji a érou starého západu se rozloučíme ve FORTH WORTH. Městu se přezdívá Cowtown (Město krav) a to z toho důvodu, že tu krávy tvořily podstatnou část ekonomiky. Historická čtvrť STOCKYARDS je plná budov v duchu Divokého západu. Můžete si tu užít rodeo, živou hudbu, můžete se projet na koni, v STOCKYARD MUZEU se dozvíte vše o chovu krav a večer ochutnáte pravé tex-mex jídlo, což je vlastně pohraniční spojení mexické a texaské kuchyně. 13. den: přesun zpět do HOUSTONU, odpolední návštěva historického mola s mnoha atrakcemi a restauracemi v GALVESTONU na břehu Mexického zálivu. Pro zájemce místo toho možnost nákupů v outletech. 14. den: dle letového řádu možnost návštěvy ZOO nebo akvária, odlet do Prahy. 15. den: přílet domů. Datum

Kód

Cena v Kč

25. 9. - 9. 10.

23tjk02168

65 990

Cena zahrnuje: letenka Praha-Los Angeles, Los Angeles-Houston a Houston-Praha vč. let. tax a poplatků v max. výši 28 000 Kč, pronájem minivanu vč. paliva, místních poplatků a parkovného, případná městská doprava ve městech, 13x ubytování v turistických hotelech a motelech ve 4lůžkových pokojích (v některých snídaně), vstupné do NP a přírodních rezervací, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, ostatní vstupné, registrace ESTA ke vstupu na území USA a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 2lůžkový pokoj 7 900 Kč/os., pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 500 Kč, do 85 000 Kč za 2 250 Kč, registrace ESTA ke vstupu na území USA 650 Kč. Nástupní místo: Praha.

Poznávací zájezdy v exotice

85


USA Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Oregon NP severozápadu USA s lehkou turistikou

Seattle Spokane MT. RAINIER

NP OLYMPIC

WASHINGTON

Portland

CRATER LAKE

MT. HOOD

Christmas Valley

OREGON

NP GLACIER FLATHEAD LAKE Helena

Bozeman

IDAHO

Boise

CRATERS OF THE MOON

• Stáda bizonů na dosah ruky Shoshone Falls • Turistika po dálkové trase Pacific Crest Trail Kouzlo severozápadu USA spočívá v kráse obrovských národních parků, kde člověk musí žasnout nad velikostí nádherné neporušené krajiny. Zdejší místa nejsou tak turistická jako národní parky divokého západu v Kalifornii, o to víc si můžete užít klidnou atmosféru po celou dobu zájezdu a take větší pravděpodobnost spatření zvířat žijících volně v divočině. Čekají vás husté lesy, ledovce, strmé vyhlídkové silnice, divoké Pacifické pobřeží, lávová pole a krátery... to vše doplněné o příjemná města a městečka s indiánskou historií. 1. den: odlet z Prahy do SEATTLU, hl. města stále zeleného státu WASHINGTONU v severozápadním cípu USA. Dle času příletu večerní prohlídka centra Seattlu, města doslova obklopeného vodou. 2. den: dopolední návštěva vyhlídkové věže SPACE NEEDLE (184 m), procházka po náměstí PIONEER SQUARE, místě, kde se usadili první osadníci v r. 1852, návštěva první kavárny STARBUCKS z r. 1971, která stojí před neméně zajímavým tržištěm PIKE PLACE MARKET, procházky po náměstí s obřím ruským kolem GREAT WHEEL, možnost návštěvy mořského akvária SEATTLE AQUARIUM se žraloky. Odpoledne odlet do Enumclaw na cestě do NP MT. RAINIER. 3. den: přejedeme do NP MOUNT RAINIER se 4 392 m vysokým stratovulkánem MT. RAINIER, nejvyšší hora KASKÁDOVÉHO POHOŘÍ. Vyšlápneme si na stezku SOURDOUGH RIDGE TRAIL, která nám poskytne výhled na subalpínskou květenu, Mt. Rainier a okolní hory. Také se projdeme po dálkové trase PACIFIC CREST TRAIL vedoucí napříč východní částí parku. Přejezd do VANTAGE na nocleh. 4. den: dnešní den věnujeme přejezdu do státu MONTANA, kde nás opět čeká divoká horská příroda. Budeme projíždět vyprahlou krajinou východního Washingtonu a dlouhou cestu si zpestříme zastávkou ve SPOKANE, kde se podíváme na vodopád SPOKANE FALLS a projdeme si historické centrum města s novoklasicistními domy. Odpoledne přijedeme do státu nekonečné oblohy - MONTANY k jezeru FLATHEAD LAKE pod pohořím MISSION MOUNTAINS, kde se protáhneme krátkou procházkou u jezera. 5. den: celý den věnujeme NP GLACIER, který se pyšní až dvěma tisíci jezery, množstvím řek, půvabných lesů a ledovců. Nejdříve si prohlédneme jezero LAKE MCDONALD a poté si projedeme jednu z nejúchvatnějších silnici v zemi GOING TO THE SUN ROAD, pěšky se vydáme na pěší trasu v průsmyku LOGAN PASS a kolem jezera ST. MARY LAKE k vodopádům VIRGINIA FALLS. Opustíme nejturističtější část parku, abychom se dostali na jižní okruh, který též nabízí množství krásných výhledů, v popředí s jezerem MEDICINE LAKE. 6. den: v cestě do dalšího dechberoucího NP YELLOWSTONE nám stojí maličké hlavní město Montany - HELENA, která kdysi bývala centrem zlatokopů. Prohlédneme si STÁTNÍ KAPITOL a hlavní ulici LAST CHANGE GULCH lemovanou honosnými viktoriánskými domy s obchody se suvenýry a výbornými bistry. Příjezd do BOZEMANU a ochutnávka tradiční venkovské kuchyně. 7. den: odpočinkové dopoledne v BOZEMANU, dle času odletu prohlídka MUZEA SKALISTÝCH HOR s planetáriem, přejezd do NP YELLOWSTONE, začneme procházkou po dřevěných chodníčcích pokrývajících impozantní geotermální terasy MAMMOTH HOT SPRINGS, které se každoročně svou termální aktivitou mění. Zůstává jim však překrásná kanárkově žlutá až oranžová barva. Závěr dne strávíme parádním výhledem na soutok řeky Yellowstone a potoku Tower v místě zvaném TOWER FALL se stejnojmenným vodopádem padajícím do hloubky 40 m. 8. den: dnes zjistíme, proč je YELLOWSTONE jedním z nejoblíbenějších parků Ameriky. Projedeme silnicí, kde se musíte připravit na případnou „dopravní zácpu“ bizonů či jelenů wapiti, dorazíme k nejvelkolepějším gejzírům světa (více než 200 gejzírů na 3,9 km2). Právě zdejší oblastí si park získal titul „nejstarší NP světa“. Budeme

86

Poznávací zájezdy v exotice

MONTANA

NP YELLOWSTONE NP GRAND TETON

WYOMING

P. Kuntz

obdivovat žbluňkající bahenní tůně FOUNTAIN PAINT POT, impozantní ryolitové útesy FIREHOLE CANYONU až dorazíme k pramenu GRAND PRISMATIC, který je nejkrásnějším, největším a nejhlubším horkým pramenem v NP (113 m a 37 m). Dřevěné chodníky nás zavedou do mlhy pestrobarevného jezírka, které z výšky vypadá jako obří modré plačící oko (2,5 km, +-100 m, 1,5 hod.). V odpoledních hodinách na nás čeká náš „starý věrný“ OLD FAITHFUL, který jako jediný tryská s pravidelnou frekvencí každých 90 minut do výšky až 55 m. Nesmíte vynechat VELKÝ KAŇON ŘEKY YELLOWSTONE s několika burácejícími vodopády. Odpoledne přejedeme kolem jezera YELLOWSTONE LAKE na ubytování do oblasti NP GRAND TETON. 9. den: dnešní procházka povede v srdci NP GRAND TETON, vyrazíme od jezera STRING LAKE k břehům jezera JENNY LAKE a poté začneme stoupat jednou ze stezek k vodopádům HIDDEN FALLS a dále až na vyhlídku INSPIRATION POINT s výhledy na jezero a na druhou stranu do kaňonu CASCADE CANYON, kam se vydáme okouzleni výhledy na jednotlivé „zuby“ Skalnatých hor, a při troše štěstí zahlédneme i losy. Energii odpoledne dobijete v místní rodinné restauraci s velkolepými výhledy na Tetonský hřeben a podvečerní západ slunce si užijeme v historickém distriktu MORMON ROW s typickými rančerskými staveními z konce 19. st., které vás blíže seznámí s místním hospodařením v oné době a pomohou vám vykouzlit fotografie s kouzelnou scenérií národního parku. 10. den: přejedeme do IDAHA, státu, který by si možná sám o sobě zasloužil status národního parku, jelikož nabízí mnoho zajímavostí a řadu vyhlídkových silnic. Oblast CRATERS OF THE MOON láká turisty na lávové kužely, krátery a další útvary, které tu můžete obdivovat. Neopomeneme cestu jeskyní CAVES TRAIL a vystoupáme na sopečnou homoli INFERNO CONE. 11. den: Niagarské vodopády jsou sice na východě USA, ale dnes budete mít šanci poznat „Niagáru západu“ na řece Snake ŠOŠONSKÉ VODOPÁDY vysoké 65 m a široké 282 m. O kousek dále stojí památeční most PERRINE MEMORIAL BRIDGE. Odpoledne dojedeme do hlavního města IDAHA, který je příjemné zelené město BOISE, kde si prohlédneme elegantní historický distrikt, projdeme se po břehu řeky Boise, v případě dostatku času pro zájemce návštěva ZOO. Přejezd do OREGONU. 12. den: stát OREGON je často opomíjeném turisty, ale velmi bohatém na přírodní zajímavosti. Východ OREGONU, kde se nyní nacházíme, tvoří drsné pouště a lávová pole, krajina je protkána kovbojskými tradicemi. A ačkoliv bychom to do tohoto kusu země neřekli, najdeme tu vesničku, která se jmenuje CHRISTMAS VALLEY. Kousek odtud se nachází zajímavá prasklina země s příznačným názvem CRACK IN

THE GROUND, jejíž soutěsku navštívíme a projdeme. Neskutečně nádherný kus země objevíme v místě, které vzniklo po obrovsky silné erupci - NP CRATER LAKE. Pohled do kráteru, který je zalitý 610 m hlubokým jezerem, je nezapomenutelný, a pokud se budete chtít dostat až do kráteru, sejdete po příkré stezce CLEETWOOD COVE TRAIL, abyste si tu nádheru vychutnali přímo od vody. 13. den: pokračujeme směrem na sever k oblasti známé jako LAVA LANDS, která zaujímá většinu středního Oregonu. Prohlédneme si 1,5 km dlouhou jeskyni LAVA RIVER CAVE a jedeme dál do města BEND oblíbeného pro své minipivovary. Míříme vstříc velkolepé siluetě dřímající sopky MOUNT HOOD (3 428 m) s 11 aktivními ledovci. Horské svahy jsou protkány množstvím pěších stezek, jednu z nich, s výhledem na sopku, si projdeme i my. 14. den: přesuneme se do ÚDOLÍ ŘEKY COLUMBIA, které je významné množstvím mostků, překrásných vodopádů a strmými skalisky. V pozdním odpoledni dorazíme do PORTLANDU, kde navštívíme centrum města na náměstí PIONEER COURTHOUSE SQUARE a prohlédneme si ČÍNSKOU ČTVRŤ. 15. - 16. den: v rámci 2denního poznávání NP OLYMPIC objevíme obrovské skály, balvany, projdeme se po chodníčcích porostlých mechem, spatříme mývala, losy, bobry, jeleny wapiti. Užijeme si odpočinek na pláži LA PUSH v indiánské rezervaci Quileutů, kde můžeme pozorovat v dálce hrající si delfíny, lachtany nebo i velryby. Prozkoumáme rybářskou vesnici FORKS a 16. den se navrátíme zpět do SEATTLU. 17. - 18. den: odlet zpět do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

2. 8. - 19. 8.

23npu01359

81 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Seattle vč. let. tax a poplatků v max. výši 21 000 Kč, místní doprava v rámci programu (minivan, autobus), 16x ubytování v turistických hotelech a motelech ve 4lůžkových pokojích (v některých se snídaní), vstupné do NP, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: strava, ostatní vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 2lůžkový pokoj 9 500 Kč/os., registrace ESTA ke vstupu na území USA 650 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 800 Kč, do 85 000 Kč za 2 550 Kč. Nástupní místo: Praha.


USA Nejkrásnější metropole západu USA

NEVADA

San Francisco

• Kopcovité San Francisco s jeho tramvajemi • Slavná ZOO v San Diegu • Procházky filmovým Hollywoodem • Hlavní město hazardu Las Vegas

Las Vegas

KALIFORNIE

Los Angeles

San Diego

Nejvíce turistů přitahují ve Spojených státech velká města. S CK Poznání již delší dobu můžete poznávat města na východním pobřeží - New York, Washington či Philadelphii. Nyní jsou na řadě města západu USA - San Francisco, Los Angeles, San Diego a Las Vegas, zájezd, který jste si vyžádali přímo vy, naši klienti. Jestliže máte zájem se procházet v kopcovitému terénu San Francisca, chcete vidět tramvaje brázdící ulice, hvězdy Hollywoodu, vykoupat se v San Diegu v Pacifiku a nebo si zahrát hazard ve Vegas, tento program může být tím, co vám všechny tyto zážitky zprostředkuje. 1. den: odlet z Prahy do SAN FRANCISCA. 2. den: prohlídka centra města začne na UNION SQUARE s obchodními domy a butiky, návštěva „malé Broadwaye“ - divadelní čtvrti na GEARY STREET. Přes FINANČNÍ ČTVRŤ s mrakodrapy se dostaneme na trh FERRY PLAZA FARMERS MARKET, kde ochutnáme místní produkty. Trochu odpočinku si užijeme v TRANSAMERICA REDWOOD PARKU s vodotrysky, který leží přímo před památnou budovou TRANSAMERICA PYRAMIDE (symbol San Francisca podobně jako most Golden Gate). Kolem budovy sanfranciského rodáka Francise F. Coppoly COLUMBUS TOWER projdeme do jiného světa, do ČÍNSKÉ ČTVRTI, kde žije 2. největší čínská komunita mimo Asii a které dominují sochy Buddhů, bylinkářské lékárny, pestrobarevné chrámy, trhy s tropickým ovocem a rybami. Individuální poznávání okolí, pro zájemce návštěva muzea lanovek CABLE CAR MUSEUM. 3. den: nezapomenutelná plavba na skalnatý ostrůvek ALCATRAZ, kdysi nejobávanější věznicí (viz. příplatky), kde byl vězněn např. Al Capone. Během tohoto výletu navštívíme samotnou věznici. Poté se přemístíme k NÁRODNÍMU HISTORICKÉMU PAMÁTNÍKU FORT POINT, který stojí na pobřeží bičovaném mořskými vlnami. Zde budeme obdivovat oranžové věže milovaného GOLDEN GATE MOSTU. Později odpoledne navštívíme ITALSKOU ČTVRŤ s úzkými uličkami a kavárničkami a po Filbertových schodech vystoupáme na vrch TELEGRAPH HILL s budovou COIT TOWER, ze které se naskýtají úžasné výhledy na město. Nesmíme minout ani slavnou klikatou ulici LOMBARD STREET. 4. den: přelet do LOS ANGELES, prohlídka DOWNTOWNU, kde se odehrávaly počátky města v historické čtvrti EL PUEBLO DE LOS ANGELES, kde v r. 1781 vznikla první osada s nejstarším kostelíkem ve městě - LA PLACITA a nejstarší budovou AVILA ADOBE. Odsud naše kroky směřují do CIVIC CENTRA, kde se necháme vyvézt na vyhlídkovou plošinu v radnici a naskytne se nám dokonalý panoramatický výhled na město. Jen kousek odtud stojí unikátní budova WALT DISNEY CONCERT HALL, která je skvělou ukázkou moderní architektury. Později odpoledne náš čeká zelený GRIFFITH PARK s úžasnou vyhlídkou na slavným nápis Hollywood. To ale není vše, budeme mít šanci si prohlédnout observatoř GRIFFITH OBSERVATORY, která vlastní speciální teleskopy ke sledování slunečních skvrn a erupcí. 5. den: dnes prozkoumáme BEVERLY HILLS a HOLLYWOOD, které turisty přitahují jako magnet. V Beverly Hills uvidíme rezidenční sídla filmových hvězd, golfová hřiště a přepychové butiky na Rodeo Drive, na křižovatce Hollywood Boulevardu a Vine Street si pořídíme fotografii proslulého chodníku slávy s otisky rukou a nohou slavných herců. O kousek dále stojí divadlo EGYPTIAN THEATER, kde se konala první hollywoodská premiéra v r. 1922 (Robin Hood). 6. den: odjezd do SAN DIEGA, města s přátelskou atmosférou bez přílišného množství turistů, které vzniklo v r. 1769 jako první španělská (kalifornská) misie. Naše kroky povedou do zdejší nejznámější atrakce, kterou je SAN DIEGO ZOO, nejlepší v USA. Největším zážitkem je dobrodružná jízda lanovkou Skyfari a setkání s pandami ve stanici GIANT PANDA RESEARCH. Pozdní odpoledne věnujeme historické části města, kde je živý skanzen nabízející představu, jak vypadalo San Diego v mexickém a raně americkém období. Večer

strávíme v blízkosti pláže PACIFIC BEACH u dobré večeře a drinku, kde můžete pozorovat život na promenádě OCEAN FRONT WALK. 7. den: dnešní den strávíme v BALBOA PARKU s promenádou a budovami ve španělském koloniálním stylu. V areálu parku můžete navštívit některá nejlepších muzea v USA a překrásnou JAPONSKOU ZAHRADU. Uprostřed parku stojí největší varhany světa SPRECKELS ORGAN PAVILION. 8. den: příjezd do LOS ANGELES, pro zájemce možnost návštěvy některého z filmových studií, např. UNIVERSAL či WARNER BROS STUDIOS. Ostatní stráví poslední den procházkami mezi kanály a po nábřeží ve VENICE, kalifornských Benátkách, nebo si užijí rušný život na konci Route 66, na slavném molu SANTA MONICA PIER. 9. den: přejezd do LAS VEGAS, města hazardu zasazeného v nekonečné poušti nejopuštěnějšího státu USA. Kdo bude chtít, může si hazard vyzkoušet na vlastní kůži v některém z kasín, nebo se jen tak procházet po Las Vegas Boulevardu, kterému spíše říkají všichni Strip, a vychutnávat si atmosféru římských paláců, pirátských ostrovů, egyptských pyramid či Paříže. 10. den: prohlídku LAS VEGAS dokončíme v místě, kde se v r. 1905 začínalo Vegas rodit a kde vznikala první kasína, na FREMONT STREET. Nahlédneme do svatební kaple, které pro svou svatbu využila nejedna filmová či pěvecká hvězda. Později odlet do Prahy. 11. den: přílet domů. Datum

Kód

Cena v Kč

21. 7. - 31. 7.

23zsa01554

69 990

Cena zahrnuje: letenka Praha-San Francisco, San Francisco-Los Angeles, Las Vegas-Praha vč. let. tax a poplatků v max. výši 28 000 Kč, veškerá místní doprava v rámci programu (autobus, metro, minivan), 9x ubytování v turistických hotelech a motelech ve 4lůžkových pokojích, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupné, registrace ESTA ke vstupu na území USA a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.

Příplatky: 2lůžkový pokoj 8 500 Kč/os., výlet na Alcatraz 1 500 Kč, registrace ESTA ke vstupu na území USA 650 Kč, pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 100 Kč, do 85 000 Kč za 1 850 Kč. Nástupní místo: Praha.

Poznávací zájezdy v exotice

87


KA NA DA

USA New York, Niagarské vodopády a pobřeží Nové Anglie • • • •

Albany

Buffalo

Poznávací zájezdy v exotice

městskou radnici s tmavomodrým stropem s hvězdami, dále bývalé nádraží Union Station z r. 1898 nebo koloniální domy ve čtvrti College Hill, na kopci Rhode Island Statehouse z bílého mramoru s obrovskou kupolí (4. největší na světě), večer můžeme věnovat nákupům v nejstarším uzavřeném nákupním centru v USA z r. 1828 - WESTMINSTER ARCADE. 9. den: brzy ráno odjezd na poloostrov CAPE COD ve státě MASSACHUSETTS, kde se nachází chráněná oblast CAPE COD NATIONAL SEASHORE. Na zdejším poloostrově leží první domy Poutníků, kteří připluli do Nové Anglie. Trajektem na kouzelný ostrůvek MARTHA’S VINEYARD, kde se vydáme se na projížďku mezi dunami a jezerem do EDGARTOWNU. V podvečer prohlídka rybářského městečka PROVINCETOWN, možnost vyhlídky ze 75 m vysoké věže Pilgrim Monument, ze které je úchvatný výhled na celý Cape Cod. 10. den: odjezd do maličkého města PLYMOUTH, zdejší neřecký chrám u moře připomíná místo přistání 102 Otců poutníků v prosinci 1620. Ve městě nalezneme repliku slavné lodi MAYFLOWER a na PLIMOTH PLANTATION si prohlédneme žijící muzeum s ukázkou tradiční vesnice, indiánské osady Wampanoag atd. Dojedeme do metropole BOSTONU, projdeme se po stezce Freedom Trail spojující historická místa z období války na nezávislost. Návštěvníky přitahuje QUINCY MARKET a COLUMBŮM PARK na nábřeží. Večer můžeme společně povečeřet v příjemné hospůdce. 11. den: dokončení prohlídky Bostonu, při které zamíříme do čtvrti CAMBRIDGE, kde se nachází HARVARDSKÁ UNIVERZITA s obří knihovnou, která vlastní Gutenbergovu bibli nebo Shakespearovy prvotisky. Dalším cílem bude město známé čarodějnickými procesy - SALEM. Podrobněji se dozvíme o čarodějnictví v místním Salem Witch Museu nebo ve Witch Dungeon Museu, které je umístěno v kostele z 19. st. na místě bývalého vězení, kde byly čarodějnice drženy. V podvečer možnost procházek po historickém přístavu Derby Wharf. 12. den: přejezd z Massachusetts zpět do státu New York, putování vnitrozemím státu přes hlavní město ALBANY, kde si prohlédneme STÁTNÍ KAPITOL a MUZEUM STÁTU NEW YORK, které nás seznámí např. se stavbou mrakodrapů, a jistě nás zaujme vedlejší budova THE EGG ve tvaru vejce. Odpoledne doputujeme do vinařské oblasti, regionu FINGER LAKES, kde se, ač se o tom příliš neví, produkují vynikající vína. U města SENECA FALLS navštívíme jedno z místních vinařství a vína zároveň i ochutnáme. Toto místo hrálo

Salem

Seneca Falls

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

Venkovská příroda na pobřeží Atlantiku New York Lodí přímo pod slavné Niagáry Metropole New York a Boston Slavné univerzity Yale, Harvard a Brown

Neopakovatelná prohlídka New Yorku spojená s toulkami po stopách historie Spojených států amerických! Pohodlné cestování v pronajatém minivanu. Po příletu do New Yorku na nás ihned dýchne energie tohoto pulzujícího města, budeme se procházet mezi budovami, které jsou ikonami moderní doby, a odpočívat v Central Parku. Jakmile se začneme přesouvat směrem na sever, ráz okolní krajiny se začne dramaticky měnit. Opustíme megapoli a ocitneme se na venkově, v Nové Anglii. Nová Anglie, to jsou malebná rybářská městečka na východním pobřeží USA zahalená sluncem a jemným vánkem. Historie na vás dýchne na každém kroku, zdejší území je vnímáno jako počátek všeho, co je opravdu americké. Pojedeme podél drsného, rozeklaného a kamenitého pobřeží s malými přírodními rezervacemi, budeme míjet honosná přímořská sídla, prohlídneme si slavné univerzity, a na samém konci naší cesty nás čeká jedna z nejslavnějších atrakcí světa - Niagarské vodopády. 1. den: odlet z ČR, přílet do NEW YORKU, ubytování v hotelu. 2. - 5. den: 4denní prohlídka NEW YORK, navštívíme všechny atraktivity Manhattanu - TIMES SQUARE, RADIO CITY MUSIC HALL, WORLD TRADE CENTER, čekají nás nádherné vyhlídky z EMPIRE STATE BUILDING, ROCKEFFELEROVA CENTRA i z BROOKLYNSKÉHO MOSTU. Nenecháme si ujít ani plavbu lodí na OSTROV SVOBODY s dominantou LADY LIBERTY, ochutnáme pravý americký burger a užijeme si večeři i v ČÍNSKÉ ČTVRTI. Pro chvíle odpočinku je jako stvořený CENTRAL PARK. Milovníci muzeí si přijdou na své např. v GUGGENHEIMOVĚ MUZEU a nebo v dalších světově proslulých muzeích. 6. den: po snídani odjezd do oblasti Nové Anglie, jejíž poznávání započneme ve státu CONNECTICUT, konkrétně v univerzitním městě NEW HAVEN, které je sídlem slavné univerzity YALE s 3. nejstarší kolejí v USA z r. 1716. Prohlédneme si její nejdůležitější budovy - knihovnu se starými rukopisy a ručně tištěnými knihami, univerzitní sbírku umění, a poté si odpočineme na břečťanem porostlém nádvoří staré koleje. V rámci našeho přejezdu více na sever se zastavíme u městečka BRANFORD, které nám poskytne výhled na souostroví THIMBLE ISLANDS, které čítá na 365 malinkých skalnatých ostrůvků s viktoriánskými domky. Vrcholem dnešního dne je prohlídka útrob první americké atomové ponorky USS Nautilus v GROTONU. Součástí je i návštěva Muzea ponorek. 7. den: po snídani dokončení prohlídky GROTONU, krátký přejezd do velrybářského přístavu a loděnice MYSTIC s novoanglickými domky, obchůdky a starým otvírajícím se mostem přes řeku Mystic. V maličké vesničce MYSTIC SEAPORT si prohlédneme Stillman Building s výstavou vyřezávaných mušlí a výrobků z velrybího tuků, dále velrybářskou loď z r. 1841 a na 6000 nádherných mořských tvorů (například běluhy) spatříme v místním MYSTIC AQUARIU. Kdo se zajímá o podmořský výzkum, ten bude jistě potěšen výstavou o pomořském výzkumu, která uvádí tým, jenže objevil Titanic. 8. den: přejezd do nejmenšího státu Nové Anglie, do RHODE ISLANDU, jehož hlavním turistickým cílem je zámožný NEWPORT, hlavní město světa jachtařů s panskými sídly slavných rodin, např. Astorů, Belmontů či Vanderbiltů, jejichž slavné sídlo The Breakers navštívíme. Projdeme se po pobřežní stezce Cliff Walk a budeme obdivovat letní dům Johna a Jackie Kennedyových, kteří měli svatbu v nejstarším katolickém kostele na Rhode Islandu - ST MARY’S CHURCH a budeme míjet také Rosecliff, kde se natáčel slavný film Velký Gatsby. Při procházce po jedné ze 7 mil pěších stezek v NORMAND BIRD SANCTUARY budeme moci zahlédnout pestrobarevné ptáky. Odpoledne dorazíme do PROVIDENCE, první osady Rhode Islandu a sídla další slavné univerzity Brown ležící ve 300 let staré čtvrti, na náměstí Kennedy Plaza si prohlédneme

88

NIAGARSKÉ VODOPÁDY

Boston Plymouth Providence

New Haven

Cape Cod Martha‘s Vineyard

velkou roli v oblasti ženských práv, protože právě zde uspořádaly ženy první Kongres o ženských právech v r. 1848 a my tu prozkoumáme NÁRODNÍ SÍŇ SLÁVY ŽEN. Večer příjezd ke slavným NIAGARSKÝM VODOPÁDŮM. 13. den: perlu zájezdu na americko-kanadské hranici, NIAGARSKÉ VODOPÁDY, si dnes užijeme v rámci celodenní prohlídky. Nejdříve si prohlédneme nejvyšší vodopády BRIDAL VEIL a AMERICAN VEIL (až 54 m) z vyhlídky OBSERVATION TOWER, poté se odsud vydáme na plavbu lodí přímo k vodopádům MAID OF THE MIST, při které vám zaručujeme, že na vlastní kůži sami pocítíte mohutnost vodopádů (pláštěnky jsou součástí výbavy lodi). Odpoledne věnujeme ostrůvku GOAT ISLAND, kde si projdeme trasu CAVE OF THE WINDS, která nás zavede přímo pod vodopády. Navečer přejedeme jen kousek do miniaturního Manhattanu na břehu JEZERA ERIE - BUFFALA, kde si užijeme poslední americký večer. Na večerní osvětlené BUFFALO je nejkrásnější výhled z nejvyšší radnice v zemi z roku 1928. 14. - 15. den: dokončení prohlídka BUFFALA - procházka bohémskou čtvrtí ALLENTOWN s mnoha viktoriánskými domy a kavárnami, nákupy suvenýrů, odlet domů. 16. den: návrat do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

9. 9. - 24. 9.

23nwc02167

71 990

Cena zahrnuje: mezinárodní letenka Praha-New York a Buffalo-Praha vč. let. tax a poplatků v max. výši 20 000 Kč, doprava pronajatým minivanem (ve městě místní doprava), trajekt na ostrov Martha’s Vineyard a zpět, ochutnávka vína ve vinařství, 14x ubytování v hotelu ve 4lůžkových pokojích se snídaní, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, registrace ESTA ke vstupu do USA, vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 2lůžkový pokoj 9 500 Kč/os., pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 600 Kč, do 85 000 Kč za 2 350 Kč, registrace ESTA ke vstupu na území USA 650 Kč, karta New York City Pass 3 590 Kč (3 050 Kč děti 6-17 let). Nástupní místo: Praha.


USA • ALJAŠKA Na cestě divokou Aljaškou a indiánským Washingtonem s lehkou turistikou ALJAŠKA

Fairbanks North Pole

Delta

NP DENALI

Denali

• Nejvyšší hora Severní Ameriky Denali • Lodní výlet mezi ledovci

WRANGELL – ST. ELIAS NP Palmer

Anchorage Portage Glacier Seward

Port Angeles La Push

Seattle

NP PIC OLYM

Obrovská Aljaška ohromí všechny svou krásou, nespoutanou přírodou, horami, lesy a jezery. Zelený Washington plně vystihuje přezdívku Stále zelený stát (Evergreen State) a pořád je obýván potomky indiánských kmenů s unikátní kulturou. Tuto krásu si vychutnáte na vlastní kůži, prošlapete si stezky, o kterých jste četli v cestovatelských magazínech, budete mít „Velikán“ Denali, nejvyšší horu USA, na dosah ruky. Aljaška i Washington nabízí nekonečné dobrodružství a navždy změní způsob vašeho vnímání života na planetě. Víme, že je to daleko, a také že se bude jednat pravděpodobně o jednu z vašich nejdražších cest, ale po návratu domů nebudete litovat jediného utraceného dolaru. 1. den: odlet do SEATTLU, hl. města stále zeleného státu WASHINGTONU. Dle času příletu prohlídka centra Seattlu. 2. den: návštěva vyhlídkové věže SPACE NEEDLE (184 m), procházka po náměstí PIONEER SQUARE a návštěva první kavárny STARBUCKS z r. 1971, tržiště PIKE PLACE MARKET, procházky po náměstí s ruským kolem GREAT WHEEL, možnost návštěvy akvária SEATTLE AQUARIUM. Odjezd do městečka PORT ANGELES. 3. - 4. den: v rámci poznávání NP OLYMPIC objevíme obrovské skály, balvany, projdeme se po chodníčcích porostlých mechem, možná spatříme i mývala, losy, bobry, jeleny wapiti. Užijeme si odpočinek na pláži LA PUSH v INDIÁNSKÉ REZERVACI QUILEUTŮ, kde můžeme pozorovat delfíny, lachtany nebo i velryby. Prozkoumáme rybářskou vesnici FORKS a vrátíme se do SEATTLU. V případě dostatku času NP MOUNT RAINIER (4 392 m), turistika v NP. 5. den: odlet do ANCHORAGE v obležení státních parků a fjordů Aljašského zálivu. Projdeme si centrum města a odjedeme do ALASKA HERITAGE MUZEA se sbírkou tradičního oblečení, košíků a loveckých zbraní. Dostaneme se na vyhlídkovou plošinu SHIP CREEK, kde při troše štěstí můžeme pozorovat tření různorodých lososů. Projdeme se některým z parků v ANCHORAGE, vydáme se na procházku zvlněným terénem lesnatých pahorků, odkud můžeme při dobré viditelnosti spatřit i horu Denali. Večer poznáme, jak se baví místní na Aljašce v typickém pubu a ochutnatnáme místní speciality. 6. den: po SEWARD HIGHWAY se vydáme do zátoky TURNAGAIN ARM. Na cestě zastavíme u INDIAN VALLEY MINE, zlaté žíly, seznámíme se s historií těžby zlata na Aljašce. Po cestě zastavíme na několika vyhlídkách na okolní vrcholy, ale hlavní trasa nás dovede až k ledovci PORTAGE GLACIER. Při cestě na ubytování se ještě zastavíme v ALASKA WILDLIFE CONSERVATION CENTER, které se věnuje záchraně zvířat. 7. den: přijíždíme na POLOOSTROV KENAI, do pohoří KENAI MOUNTAINS. Malebnou silnicí SEWARD HIGHWAY, která se příjemně proplétá horami, doputujeme do vesnice MOOSE PASS, která je příznačně pojmenována po pošťákovi, který nedokázal projít kolem losa. Vydáme se odsud na pěší túru nad JEZERO CARTER s vodou plnou pstruh, ve které se odráží okolní hory. Později odpoledne přijedeme do kouzelného města SEWARD na břehu oceánu. 8. den: po snídani objevíme tzv. čelo LEDOVÉHO POLE HARDING - EXIT GLACIER. Nabízí se několik túr, budeme moci pozorovat obrovské změny vegetace. Vydáme se na procházku k ledovcovým naplaveninám, pro opravdu zdatné je možnost dojít až k vyhlídce na úbočí ledovce nebo ke kaskádám FALLS OVERLOOK, alternativně až na vrchol HARDING ICEFIELD OWERLOOK. Odpoledne si prohlédneme přístav, který je v létě doslova přeplněn rybářskými čluny, výletními loděmi a plachetnicemi, a také PAMÁTNÍK BENNY BENSONA. 9. den: lodní výlet do zátoky RESURRECTION BAY rozprostírající se v NP KENAI FJORDS. Při plavbě bychom měli zahlédnout velryby, lachtany, orli nebo mořské vydry. V kombinaci s výhledy na mnoho přílivových ledovců vytvářejících úžasné fjordy činí tato

HATCHER PASS

L. Farraro

plavba životní zážitek. Odpoledne odjezd směr Anchorage, podél zátoky KNIK ARM až k vesnici EKLUTNA, odkud vede příjemná procházka k vodopádu THUNDERBIRD FALLS. Navštívíme i samotnou 350 let starou vesničku EKLUTNA, kde žili aljašští domorodci a kde si prohlédneme i ruský kostel sv. Mikuláše postavený podle Noemovy archy, a přístavek sv. Heřmana, patrona Aljašky. 10. den: přes starou farmářskou osadu PALMER s původními farmami starých kolonistů, dojedeme do fotogenického průsmyku HATCHER PASS, který vede podél luk, hřebenů, dolů na zlato a ledovců, a nabízí pěší toulky. Seznámíme se se zbytky dolu INDEPENDENCE MINES, kde se dolovalo zlato přes 50 let, prozkoumáme údolí říček LITTLE SUSITNA, FISHHOOK CREEK a WILLOW CREEK - jedny ze „zlatých žil“ ALJAŠKY s ledovcovým jezírkem BOMBER GLACIER. Návrat zpět na hlavní silnici a odjezd na ubytování. 11. - 12. den: po jedné z nejhezčích silnic GEORGE PARKS HIGHWAY do NP DENALI se stejnojmennou nejvyšší horou Severní Ameriky. Tady máte asi největší šanci spatřit ve volné přírodě medvěda grizzlyho, losa nebo třeba vlka. Nenáročná okružní trasa ROCK CREEK TRAIL přes potok ROCK CREEK na hřeben s výhledy na MT. HEALY (1 737 m). V dalším dnu si projedeme autobusem srdce parku DENALI - 147 km dlouhou trasu, která končí až u hornického sídla KANTISHNA. Pokud budeme mít štěstí, hora DENALI (Mt. McKinley, 6 190 m) se nám ukáže v celé své krásy. My máme v plánu EIELSON VISITOR CENTER, odkud se vydáme na nenáročnou túru k řece GORGE RIVER v podhůří Měděných hor s vrcholem MT. EIELSON. Pro zdatné výstup na hřeben THOROFARE, odkud budete mít celý národní park, včetně hory DENALI, jako na dlani. 13. den: přejezd do osady NENANA s historickou budovou nádraží. Odsud jen kousek do FAIRBANKS s PIONEER PARKEM se skupinou historických domů, obchodů a muzeem věnujícím se letecké historii z období „zlaté horečky“. Po parku se můžete svést i miniaturním vláčkem. Pro zájemce je připravena plavba lodí po řece CHENA. 14. den: dnes se zastavíme na SEVERNÍM PÓLU, kde si prohlédneme i DŮM SANTA CLAUSE, a poté pojedeme po první aljašské dálnici RICHARDSON HIGHWAY, která je téměř bez provozu a nabízí výhledy jako z malovaného obrázku. Po cestě se vám otevře panorama ALASKA RANGE s vrcholy Mt. Deborah, Hess Mountain

a Mt. Hayes a u DELTY snad uvidíme i stádo bizonů, které sem bylo v r. 1928 přemístěno z Montany. Přejedeme přes nejvyšší bod dálnice PRŮSMYK ISABEL PASS (1 000 m) a pokračujeme dále okouzleni zasněženými vrcholky a úžasnými roklemi až k NP WRANGELL-ST ELIAS, který je největším národním parkem v USA. 15. den: navštívíme ne příliš turistickou část NP WRANGELL-ST ELIAS, sídliště aljašských domorodců, kraj, který byl otevřen pro osidlování až v r. 1980 - NABESNA ROAD. Vystoupáme erodovaným vulkanickým systémem do hor v průsmyku s typickými obyvateli, ovcemi aljašskými, a pokocháme se dech beroucím výhledem do okolí. 16. den: scénickou silnicí GLENN HIGHWAY se vracíme do Anchorage s výhledem na ledovec MATANUSKA GLACIER, který se téměř dotýká silnice. Prohlédneme si známý útvar LION’S HEAD připomínající Sfingu a pokud nám to místní dovolí, vystoupáme na vrchol, odkud se vám naskytne výhled na celý ledovec. Odpoledne vystoupáme po 500 schodech na BODENBURG BUTTE v oblasti PALMER s výhledem na deltu řek MATANUSKA a KNIK se stejnojmenným ledovcem. Večer příjezd do Anchorage. Rozloučení s Aljaškou. 17. - 18. den: poslední nákupy suvenýrů, přejezd na letiště, odlet zpět domů. Datum

Kód

Cena v Kč

13. 6. - 30. 6.

23alj01027

109 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Seattle a Seattle-Anchorage vč. let. tax a poplatků v max. výši 30 000 Kč, místní doprava v rámci programu (minivan, autobus, taxi), 14-15x ubytování v turistických hotelech a chatách ve 4lůžkových pokojích (v některých se snídaní), lodní výlet v NP Kenai Fjords, vstupné do NP, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: strava, další vstupné mimo NP a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 2lůžkový pokoj 11 500 Kč/os., registrace ESTA ke vstupu na území USA 650 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 800 Kč, do 85 000 Kč za 2 550 Kč. Nástupní místo: Praha.

Poznávací zájezdy v exotice

89


USA Z Chicaga do New Orleans Hudební a kulturní kolébky USA

Chicago

ILLINOIS INDIANA St. Louis

• Prohlídka Elvisova sídla Graceland

Louisville

MISSOURI

90

Poznávací zájezdy v exotice

Datum

Kód

Cena v Kč

4. 8. - 19. 8.

23jzz01586

69 990

Nashville

TENESSEE

Memphis

IAN

A

M

IS

SI

I SS

PP

NP GREAT SMOKY MOUNTAINS

I ALABAMA Montgomery

Vicksburg

US

dne odjedeme do NP GREAT SMOKY MOUNTAINS, který je snad jediným místem, kde si budete přát, aby další den byla mlha ke krájení. 8. den: NP GREAT SMOKY MOUNTAINS tvoří především lesy a část parku protíná slavná APPALAČSKÁ STEZKA. My si dnes užijeme dobrodružství v přírodě, vydáme se na jednoduchou túru na vyhlídku CLINGMANS DOME, nejvýše položené místo v NP (2 025 m), kde se nám otevře 360stupňový výhled na celý národní park, a také k vodopádům LAUREL FALLS. Následuje významné místo ve válce Sever proti Jihu, město CHATTANOOGA s Point Parkem, kde se nachází památník na občanskou válku a užijete si odsud výhled na řeku Tennessee a město pod sebou. Večer příjezd do městečka LYNCHBURG, domova Jacka Danielse. 9. den: ochutnávka whisky v destilerii JACK DANIEL’S, odjezd do MEMPHISU, města blues a hudebních legend. Prohlídka nejstarší části města, návštěva legendárního STUDIA SUN, kde nahráli své první skladby takové hvězdy jako jsou Elvis Presley nebo i Johnny Cash. Večerní procházka po BEALE STREET s pouličními hudebníky a neopakovatelnou atmosférou jako z dob začátků blues. 10. den: v rámci návštěvy Memphisu zařazujeme do programu i Elvisovu vilu GRACELAND. V rámci prohlídky navštívíte nejen vilu, ale i muzeum se sbírkou Elvisových šatů a automobilů, a dostaneme se i do jeho soukromých letounů. Následuje přejezd do státu MISSISSIPPI, kde jako první zastavíme v ospalém městečku CLARKSDALE, které je však z hudebního hlediska velmi významné, zrodilo se tu totiž mississippské blues a bluesový bar tu vlastnil i známý herec Morgan Freeman. Krajinou dlouhých plochých plantáží projíždíme až do VICKSBURGU, místa, kde se nachází národní vojenský hřbitov založený v roce 1899 na počest vojáků padlých v občanské válce. 11. den: při příjezdu do následujícího státu se vám po překročení hranice vybaví melodie známé písně Sweet Home Alabama. Vítejte v MONTGOMERY, hlavním městě jižanského státu ALABAMA, který nás překvapí svou velice přátelskou atmosférou. Prohlédneme si krásné centrum s několika památníky připomínajícími občanskou válku a baptistický kostel KING MEMORIAL, kde kázal i bojovník za práva afroameričanů M. L. King. Ochutnávka legendárních hot dogů v místní restauraci, kam rádi zavítali američtí prezidenti, známí herci a pěvecké hvězdy, např. Elvis Presley. 12. den: dnes vyrážíme k moři na FLORIDU, ale nebudeme se tlačit v turistickém Miami, ale vykoupeme se v mnohem klidnějším letovisku v západní Floridě u PENSACOLY a ochutnáme vynikající talíře plné mořských plodů. Poté se vrátíme zpět do Alabamy a na 2. sv. válku zavzpomínáme na palubě bitevní lodi USS ALABAMA, která kotví v zátoce MOBILE BAY. 13. den: blížíme se ke konci našeho putování, který si opravdu užijete. Přijíždíme do NEW ORLEANS, města, ve kterém se mísí francouzské, americké i kreolské koloniální prvky, města, ze kterého neodjedete, pokud neuslyšíte alespoň jednou zvuk saxofonu. V kolébce jazzu vaše kroky ihned povedou do FRANCOUZSKÉ ČTVRTI plné historických koloniálních budov s typickými zdobenými balkony. Na náměstí JACKSON SQUARE se pokocháme bílou KATEDRÁLOU ST. LOUIS z 18. st. a s historií karnevalu Mardi Gras, ale i se smutným hurikánem Katrina, který zasáhl New Orleans v r. 2005, se blíže seznámíme v LOUISIANSKÉM STÁTNÍM MUZEU. Večer si užijeme v jazzovém baru či na kreolské večeři v centru hudebního dění. 14. den: v době otrokářství v Louisianě pracovala početná skupina otroků na bavlníkových či cukrových plantážích, tu nejznámější plantáž EVERGREEN, která hrála hlavní roli ve filmu Nespoutaný Django od Q. Tarantina si projdeme i uvnitř. Na břehu Mississippi pak budeme projíždět a zastavovat na fotografie i u dalších plantáži, např. LAURA či OAK ALLEY. Návrat do New Orleans. 15. den: odlet z New Orleans domů. 16. den: přílet do Prahy.

LO

Spojené státy americké, to je jeden obrovský národ lidí, kteří miluji svou zemi a jako správní patrioti se o ni náležitě starají. Amerika, to nejsou jen národní parky a města s mrakodrapy, ale také úžasné dlouhé pastviny s pobíhajícími koňmi, zvlněná krajina mlžných hor, kukuřičná a bavlníková pole, malebné vesničky, které se díky proběhlým historickým okamžikům vryly do paměti každému správnému rodákovi. Slavná Route 66 a další americké silnice vás dovedou na místa, kde se formovaly zásadní prvky fungování demokracie, místa, kde se zrodily ty největší legendy všemožných hudebních žánrů. Stanete na území narození a posledního odpočinku milovaného prezidenta Lincolna, bojovníka za lidská práva. Ochutnáte skvělý americký bourbon a whisky, ale i rozmanitou americkou kuchyni napříč několika státy, přičemž zjistíte, že ne vše je tu jen o burgerech. Následující cesta vás zavede do míst, které se navždy zapíšou do vaší paměti, aniž byste to zpočátku čekali. 1. den: odlet z Prahy do CHICAGA, jednoho z nejkrásnějších měst v USA na břehu MICHIGANSKÉHO JEZERA, města gangsterů a Al Caponeho. Dle času příletu první seznámení s městem, návštěva ČÍNSKÉ ČTVRTI s krásnou vstupní bránou a proslulou ústřední třídou CERMAK ROAD pojmenovanou po českém rodákovi, který působil ve 30. letech minulého století ve funkci místního starosty. 2. den: pokračujeme v prohlídce „větrného města“, dnes zamíříme do úplného centra. Začneme v MILLENIUM PARKU, abychom se vyfotili s obrovskou ocelovou „fazolí“ CLOUD GATE, ikonou města. Procházkou se po chvíli dostaneme k BUCKINGHAMSKÉ FONTÁNĚ a k jedné z historicky nejdůležitějších budov v Chicagu ROOKERY, jejíž lobby je dílem známého architekta F. L. Wrighta. Odsud nás už jen pár kroků dělí od top atrakce dnešního dne, kterým je 2. nejvyšší mrakodrap v USA - WILLIS TOWER (442 m). Ještě než překročíme DUSABLE BRIDGE přes řeku Chicago, vyfotíme se u místa, kde začíná legendární silnice ROUTE 66. Poté se kolem věže TRIBUNE TOWER, která je sídlem slavného deníku Chicago Tribune vydáme na nejlepší burger ve městě, kam už od r. 1934 chodí novináři a slavné osobnosti z okolí - BILLY GOAT TAVERN. 3. den: volný den na nákupy, návštěvu místní krásné ZOO, některého z vyhlášených muzeí nebo na plavbu po řece Chicago centrem města. 4. den: už víme, kde slavná „Mother Road“ Route 66 začíná, tak proč se po ní i neprojet? Dnes se po Route 66 vydáme do hlavního města státu ILLINOIS, ale nejdříve se zastavíme ve městečku PONTIAC se stejnojmenným muzeem legendárních automobilů. Ve SPRINGFIELDU si prohlédneme místa spjatá s životem 16. prezidenta USA Abrahama Lincolna. Navštívíme jeho dům, ale i hřbitov, kde je pohřben. Poté se přesuneme dál směrem do MISSOURI, ale večeři si dopřejeme v jedné z nejdéle fungujících restaurací na Route 66. 5. den: ráno navštívíme monumentální oblouk GATEWAY ARCH (192 m) s vyhlídkovou plošinou ve městě ST. LOUIS, který je nejvyšším obloukem světa. Přesouváme se do státu KENTUCKY s metropolí LOUISVILLE, která je rodištěm baseballu, ale i slavného boxera Muhammada Aliho, jemuž tu místní zasvětili i muzeum, které si prohlédneme. Kentucky je rodištěm pravého amerického bourbonu, proto na naší cestě neopomineme zastávku v nejslavnější bourbon destilerii JIM BEAM ve vesničce CLERMONT, kterou spojíme i s ochutnávkou a nákupem. 6. den: Lincoln si zdejší oblasti velmi zamiloval, proto je i mnoho míst s touto významnou osobností spojováno. My se dnes vydáme na poznávání jeho rodného místa ve vesničce HODGENVILLE a poté si užijeme přírodu v NP MAMMOTH CAVE, který je nejdelší jeskyní světa (délka až 630 km). Zúčastníme se některého z nabízených prohlídkových okruhů. Ještě než překročíme hranice státu TENNESSEE, pro milovníky (i nemilovníky) krásných aut je připraveno MUZEUM CORVETTY. Večer příjezd do rodiště country hudby, města NASHVILLE, kde si užijeme noční život v jednom z četných hudebních klubů a honky-tonk barů. 7. den: dopoledne pro milovníky country hudby začíná v Síni slávy country hudby s muzeem či návštěvou MUZEA JOHNNYHO CASHE. V tomto hlavním městě si prohlédneme i STÁTNÍ KAPITOL a odpole-

KENTUCKY

New Orleans

Pensacola

FLORIDA

Mexický záliv

Cena zahrnuje: letenka Praha-Chicago, New Orleans-Praha vč. let. tax a poplatků v max. výši 24 000 Kč, pronájem minivanu vč. paliva, místních poplatků a parkovného, městská doprava (MHD), vstupné do NP a národních památníků, 14x ubytování v turistických hotelech a motelech ve 4lůžkových pokojích (v některých snídaně a využití bazénu v ceně), vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, ochutnávky v destileriích, vstupné mimo NP a národní památníky, registrace ESTA ke vstupu na území USA a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 2lůžkový pokoj 8 900 Kč/os., registrace ESTA ke vstupu na území USA 650 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 600 Kč, do 85 000 Kč za 2 350 Kč. Nástupní místo: Praha.


USA New York - Washington D. C. - Philadelphia - americký sen podrobně • • • •

Výhled na Manhattan od Sochy svobody Projížďka americkým vlakem z NY do Washingtonu D.C. Symbol demokracie USA - Kapitol Historické centrum Philadelphie

Spojené státy jsou zemí nekonečných možností s nezapomenutelnými městy, parky a zajímavou historií. Abyste je důkladně poznali, musíte je navštívit několikrát za život. Nikdy vás neomrzí a vždy budete mít důvod, proč se sem vracet. My vám nabízíme možnost započít svůj americký sen na východním pobřeží. A ani ti, kteří tyto končiny již navštívili, se jistě nebudou nudit. Většina zájezdu je věnována nejlákavějšímu městu světa - New York City, které si podrobně prohlédneme. Do Philadelphie, původního hlavního města Spojených států na břehu řeky Delaware, si zajedeme odpočinout od rušného města, které nikdy nespí, a přesvědčíme se, že toto město je opravdu „městem bratrské lásky“, jelikož je jedno z nejvíce etnicky smíšených měst v USA. A dva dny se budeme seznamovat s městem, kde se formovala historie celých Spojených států, s Washingtonem. 1. den: odlet z ČR do NEW YORKU, transfer do hotelu, nocleh. 2. den: snídaně, prohlídku začneme v srdci Manhattanu, v Midtownu. Spatříme záři neonů na TIMES SQUARE, naše kroky povedou k BRYANT PARKU, kde stojí New York Public Library, největší knihovna v NY. Budeme procházet mezi mrakodrapy, zastavíme se u RADIO CITY MUSIC HALL a u ROCKEFFELEROVA CENTRA. Prohlídka pokračuje na na 5. Avenue, naskytne se nám možnost nahlédnout do katedrály ST PATRICK’S CATHEDRAL i do Trump Toweru. Individuální volno, procházka v CENTRAL PARKU, možnost prohlídky MUZEA MODERNÍHO UMĚNÍ (MoMa). Poté se vydáme na Park Avenue s byzantským kostelem ST BARTHOLOMEW’S CHURCH. Den zakončíme na nádraží GRAND CENTRAL STATION a neopomineme ani CHRYSLER BUILDING, jednu z nejkrásnějších staveb na Manhattanu, která se nachází hned vedle nádraží. Návrat do hotelu. 3. den: po snídani vyrazíme do Downtownu, trajektem na Ostrov svobody se SOCHOU LADY LIBERTY. Kousek odtud leží ELLIS ISLAND s Muzeem emigrace. Přesuneme se do FINANCIAL DISTRICTU s původními uličkami a kostely. Na WALL STREET navštívíme Federal Hall National Memorial, kde byl George Washington vyhlášen prezidentem, kolem nás se budou míhat finančníci z Newyorské burzy a také se podíváme do parku Bowling Green, kde Peter Minuit odkoupil od Indiánů celý ostrov za 25 dolarů. S indiánskou historií se můžete seznámit v NÁRODNÍM MUZEU AMERICKÝCH INDIÁNŮ. Dostáváme se k místu k WORLD TRADE CENTRU, kterému vévodí nová věž Freedom Tower a další mrakodrapy. Na památku teroristického útoku z 11. září 2001 zde byl postaven památník 9/11 Memorial. Zamíříme na na BROOKLYNSKÝ MOST, ze kterého se naskýtá krásný výhled na historickou čtvrť South Street na východní straně Downtownu, kde kotví několik renovovaných lodí a plachetnic. Přejdeme most a ocitneme se ve čtvrti DUMBO v Brooklynu, kde si odpočineme v parku mezi Brooklynským a Manhattanským mostem. Pak se vrátíme zpět na Manhattan, k CIVIC CENTRU, kde se nachází radnice a nejstarší mrakodrap Spojených států z r. 1913 - Woolworth Building. Zamíříme do trochu jiného světa, kterým prochází ústřední ulice Mott Street, a to do ČÍNSKÉ ČTVRTI, kde se můžeme zastavit v čajovně v obležení místních přátelských obyvatel. 4. den: snídaně, lanovkou ROOSEVELT ISLAND TRAM se dostaneme na ostrov Roosevelt Island na řece East River. Následuje výhled z vyhlídky TOP OF THE ROCK na střeše Rockeffelerova centra. Zamíříme na náměstí UNION SQUARE s množstvím obchodů a butiků. Na 20. ulici se zastavíme před rodným domem prezidenta Theodora Roosevelta, o pár bloků dál nás ohromí elegantní stavba FLATIRON BUILDING ( „žehlička“). Přesuneme se do GARMENT DISTRICTU se slavnou budovou EMPIRE STATE BUILDING a zamíříme na HERALD SQUARE s největším obchodním domem na světě Macy’s - volno na nákupy či vyfocení slavné MADISON SQUARE GARDEN, kde sídlí hokejový tým Rangers nebo basket-

balové týmy Knicks a Liberty. V případě zájmu možnost obědu ve vynikající japonské restauraci, kde podávají nejlepší sushi a mořské plody či ostatní pochoutky asijské kuchyně. Kdo bude chtít, vrátí se na hotel, kde si odpočine, aby načerpal síly na večerní neopakovatelný výhled z 86. patra EMPIRE STATE BUILDING. 5. den: snídaně, přejezd do Downtownu, kde si nově Big Apple prohlédneme z nejvyšší budovy na západní polokouli ONE WORLD OBSERVATORY, individuální program v New Yorku dle vlastního zájmu - návštěva GUGGENHEIMOVA MUZA, METROPOLITNÍHO MUZEA UMĚNÍ (MET), nebo přírodopisného AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY, které stojí na protější straně Central Parku. Ostatní si mohou užít okružní plavbu lodí kolem Manhattanu či plavbu na ostrov STATEN ISLAND, při které budou míjet Sochu Svobody, nebo je možné zajet na prohlídku zoo v BRONXU či přímořského letoviska CONEY ISLAND. V případě zájmu návštěva LINCOLNOVA CENTRA, kde sídlí Metropolitní opera, Newyorská filharmonie a Julliard - jedna z nejvýznamnějších konzervatoří na světě. 6. den: snídaně, dopoledne odjezd vlakem do hl. města USA - WASHINGTONU, kde naleznete stovky historických atrakcí, a my navštívíme ty nejvýznamnější, zejména v oblasti travnatého náměstí MALL. Vydáme se na ARLINGTONSKÝ NÁRODNÍ HŘBITOV a zároveň se ocitneme v jiném státě, ve Virginii. Na tomto místě posledního odpočinku hoří věčný plamen u hrobu prezidenta Johna F. Kennedyho. Metrem se přesuneme do oblasti MALLU a vydáme se na procházku k BÍLÉMU DOMU, k PAMÁTNÍKU VOJÁKŮM VIETNAMSKÉ VÁLKY připomínajícímu 60 000 amerických vojáků, kteří zemřeli ve válce ve Vietnamu. Dojdeme až k řece Potomac, na jejímž břehu stojí LINCOLNŮV PAMÁTNÍK postavený na počest muže, který ukončil otrokářství v USA. Hned vedle stojí PAMÁTNÍK VOJÁKŮM KOREJSKÉ VÁLKY. V případě dostatku času se nabízí ještě procházka kolem jezírka TIDAL BASIN s JEFFERSONOVÝM PAMÁTNÍKEM. 7. den: dnešní ráno strávíme jedinečnou prohlídkou KAPITOLU, který je sídlem Kongresu a Nejvyššího soudu. Prohlídka nás zavede do několika historických místností včetně krypty. V protější Knihovně Kongresu je uschováno na 130 milionů knih a je tak největší knihovnou na světě. Po tomto zážitku se budeme věnovat prohlídce jednoho z nejlepších muzeí Smithsonianského institutu a pro mnohé možná i největší atrakci celého Washingtonu - NÁRODNÍ MUZEUM LETECTVÍ A KOSMONAUTIKY. Prohlédneme si zde nezaměnitelná díla, např. ručně vyrobené letadlo bratří Wrightových

z r. 1903, letadlo Charlese Lindbergha, které jako první přeletělo Atlantický oceán v r. 1927 apod. Po prohlídce muzea se přesuneme k WASHINGTONOVĚ PAMÁTNÍKU. Autobusem do původního hlavního města USA - PHILADELPHIE a nocleh nedaleko od místa, kde byla podepsána Deklarace nezávislosti. 8. den: prohlídka INDEPENDENCE HALL a Zvonu nezávislosti LIBERTY BELL se slavnou prasklinou. Poté individuálního volno prohlídka dalších budov v oblasti národního parku Independence Hall, např. National Constitution Center - muzeum věnované nejznámějším dokumentů národa, nebo se můžete vydat na slavné Rockyho schody. Prohlídka Philadelphie by nebyla kompletní, pokud bychom neochutnali Philly cheesesteak, v centru si prohlédneme barokní radnicí a 11 metrů vysokou Pennovou sochou, autobusem zpět do New Yorku, nocleh. 9. - 10. den: snídaně, dle času odletu poslední nákupy, transfer na letiště a odlet do Prahy. Datum

Kód

Cena v Kč

24. 4. - 3. 5.

23nwa01661

56 490

22. 8. - 31. 8.

23nwa01662

59 490

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-New York vč. let. tax a poplatků v max. výši 16 500 Kč (v srpnu v max. výši 19 500 Kč), veškerá místní doprava v rámci programu (autobus, metro, vlak), 8x ubytování v hotelu*** ve 4lůžkovém pokoji, 6x americká snídaně, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupné, registrace ESTA ke vstupu na území USA, pojištění léčebných výloh v zahraničí a připojištění stornopoplatků a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 2lůžkový pokoj 8 900 Kč/os., pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 000 Kč, do 85 000 Kč za 1 750 Kč, registrace ESTA ke vstupu na území USA 650 Kč, karta New York City Pass 3 590 Kč (3 050 Kč děti 6-17 let), možnost zajištění následujících služeb (více info v CK): vyhlídkový let vrtulníkem nad Manhattanem od 5 600 Kč, vstupenka do divadla na Broadway od 1 800 Kč, do Metropolitní opery od 2 000 Kč, lístek na zápas New York Rangers, Knicks, Yankees od 1 000 Kč. Nástupní místo: Praha.

Poznávací zájezdy v exotice

91


USA New York City - Big Apple • Noční výhled z Empire State Building • Procházka po slavném Brooklynském mostu • Piknik uprostřed Central Parku Spojené státy jsou zemí nekonečných možností s nezapomenutelnými městy, úchvatnými parky a zajímavou historií. Abyste je důkladně poznali, musíte je navštívit několikrát za život. My vám nabízíme možnost započít svůj americký sen na východním pobřeží, v nejlákavějším městě světa - New York City, kde s námi zažijete nezapomenutelné chvíle svého života. 1. den: odlet z ČR do NEW YORKU, transfer do hotelu, nocleh. 2. den: snídaně, první den prohlídky začneme v srdci Manhattanu, v Midtownu. Poprvé spatříme TIMES SQUARE, které je srdcem divadelní čtvrti. Dále povedou naše kroky k BRYANT PARKU, k jednomu z nejúžasnějších parků ve městě, kde stojí New York Public Library, největší knihovna v NY. Po 6. Avenue budeme procházet mezi mrakodrapy velkých korporací, zastavíme se u RADIO CITY MUSIC HALL, vrcholu luxusu 30. let, a u ROCKEFFELEROVA CENTRA. Prohlídka pokračuje na honosnou ulici 5. Avenue, která oplývá místními butiky a obchodními domy s cenami za hranicí možností většiny lidí, nicméně vás to nemusí odrazovat, protože vám ulice poskytne možnost nahlédnout do gotické katedrály ST. PATRICK’ CATHEDRAL z roku 1888, dojdeme ke slavnému hotelu Plaza a k přepychovému domovu Ivanky Trump v Trump Tower, kde bude mít každý individuální volno na oběd, procházku v největším parku ve městě - CENTRAL PARKU s elegantním litinovým mostem Bow Bridge známém z mnoha filmů, např. ze Sám doma či je možné zajít na prohlídku MUZEA MODERNÍHO UMĚNÍ (MoMa), které nabízí nejucelenější přehled umění 19. a 20. st. V MoMa naleznete slavná díla Van Gogha, Cézanna či Muncha, ale také přehlídku architektury, moderního designu a fotografie. Po prohlídce budete jistě plní dojmů a my se vydáme jen pár metrů na Park Avenue, která je jakousi „sestrou“ slavnější Páté Avenue. Zde nás ohromí mezi mrakodrapy se krčící byzantský kostel ST BARTHOLOMEW’S CHURCH a hned vedle masivní budova hotelu Waldorf Astoria. Dnešní nabitý den zakončíme na nádraží GRAND CENTRAL STATION, kde budeme chvíli pozorovat nekonečný proud cestujících z ochozů, ze kterých je perfektní výhled na celou halu. Nesmíme ještě opomenout CHRYSLER BUILDING, jednu z nejkrásnějších staveb na Manhattanu, která se nachází hned vedle nádraží. Poté se již odebereme do hotelu, kde budeme odpočívat nebo se ještě toulat po okolí. 3. den: po snídani vyrazíme na místo s nejúžasnějším panoramatem na světě, do Downtownu, jehož hlavním lákadlem je trajekt, který nás zaveze na Ostrov svobody. Již z dálky nás ohromí symbol amerického snu, SOCHA LADY LIBERTY s pochodní v jedné ruce a s kamennou deskou v ruce druhé. Kousek odtud leží ELLIS ISLAND s Muzeem emigrace, kde byla dříve imigrační stanice, první zastávka přistěhovalců do Ameriky. Přesuneme se do FINANCIAL DISTRICTU s původními křivolakými uličkami a starými kostely. Na WALL STREET navštívíme Federal Hall National Memorial, kde byl George Washington vyhlášen prezidentem, kolem nás se budou míhat finančníci z Newyorské burzy a také se podíváme do parku Bowling Green, kde Peter Minuit odkoupil od Indiánů celý ostrov za 25 dolarů a který střeží bronzová socha býka zvaná Charging Bull. S indiánskou historií se můžete ve svém individuálním volnu 5. dne podrobněji seznámit ve vedlejším NÁRODNÍM MUZEU AMERICKÝCH INDIÁNŮ. A nyní se dostáváme k místu, které všechny jistě zajímá nejvíce, k WORLD TRADE CENTRU, kterému vévodí nová věž Freedom Tower a další čtyři mrakodrapy. Na památku teroristického útoku z 11. září 2001 zde byl postaven památník 9/11 Memorial. Zde si dáme krátkou přestávku, protože poté zamíříme na nejfotografovanější most přes East River - BROOKLYNSKÝ MOST, ze kterého se naskýtá krásný výhled na historickou čtvrť South Street na východní straně Downtownu, kde nyní kotví několik renovovaných lodí a plachetnic. V případě dostatku sil přejdeme most a ocitneme se ve čtvrti DUMBO v Brooklynu, kde si odpočineme v parku mezi Brooklynským a Manhattanským mostem. Až si užijeme trochu klidu a nabereme síly, vrátíme se zpět k CIVIC CENTRU, kde se nachází radnice a nejstarší mrakodrap Spojených států z r. 1913

92

Poznávací zájezdy v exotice

D. Balačev

- Woolworth Building. Po celodenním putování Downtownem zamíříme do trochu jiného světa, kterým prochází ústřední ulice Mott Street, a to do ČÍNSKÉ ČTVRTI, kde se můžeme zastavit v čajovně v obležení místních přátelských obyvatel. 4. den: snídaně, dnes nás čeká přejezd lanovkou ROOSEVELT ISLAND TRAM, kterou se dostaneme na ostrov Roosevelt Island na řece East River. Při jízdě lanovkou si vyfotíme krásné pohledy. Následuje dopolední výhled z vyhlídky TOP OF THE ROCK na střeše Rockeffelerova centra, která je pro mnohé ještě úchvatnější než výhled z Empire State Building. Pokračujeme v prohlídce Manhattanu, zamíříme na náměstí UNION SQUARE, ze kterého směrem na sever vede tzv. Ladies‘ Mile s množstvím obchodů a butiků. Na 20. ulici se zastavíme před budovou č. 28, která je rodným domem prezidenta Theodora Roosevelta, o pár bloků dál nás ohromí elegantní stavba FLATIRON BUILDING stojící na trojúhelníkové parcele a pro svůj špičatý tvar je často nazývána „žehlička“. Metrem se přesuneme o pár ulic na sever do GARMENT DISTRICTU, kterému vévodí slavná budova EMPIRE STATE BUILDING. My si ji však necháme na večer a zamíříme na HERALD SQUARE s největším obchodním domem na světě Macy’s, kde se dají najít levné designérské kousky za předpokladu, že budete chvilku hledat. Zde si dáme volno na nákupy či vyfocení slavné MADISON SQUARE GARDEN, kudy projde denně několik milionů cestujících a kde sídlí hokejový tým Rangers nebo basketbalové týmy Knicks a Liberty. V případě zájmu možnost obědu v místní vynikající japonské restauraci, kde ochutnáte nejlepší sushi a mořské plody či ostatní pochoutky asijské kuchyně za příznivou cenu. Kdo bude chtít, vrátí se na hotel, kde si odpočine, aby načerpal síly na večerní návrat na Manhattan, kde nás bude čekat neopakovatelný výhled z 86. patra EMPIRE STATE BUILDING. 5. den: snídaně, přejezd do Downtownu, kde si nově Big Apple prohlédneme z nejvyšší budovy na západní polokouli ONE WORLD OBSERVATORY, individuální program v New Yorku dle vlastního zájmu. Obdivovatelé umění se mohou vydat na prohlídku některých muzeí v oblasti Museum Mile na Upper East Side, z nichž nejvýznamnější je GUGGENHEIMOVO MUZEUM umístěné v neméně působivé budově, METROPOLITNÍ MUZEUM UMĚNÍ (MET), nebo přírodopisné AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY, které stojí na protější straně Central Parku v Upper West Side, a kde si, mimo jiné, můžeme prohlédnout i několik exponátů z ČR. Ostatní si mohou užít okružní plavbu lodí kolem Manhattanu či plavbu na ostrov STATEN ISLAND, při které budou míjet Sochu Svobody,

nebo je možné zabrouzdat i do okolních čtvrtí, za návštěvu jistě stojí zoo v BRONXU nebo přímořské letovisko CONEY ISLAND. Dle letového řádu odjezd na letiště a odlet do ČR. 6. den: přílet do Prahy. Datum

Kód

Cena v Kč

24. 4. - 29. 4.

23nwb01636

45 990

22. 8. - 27. 8.

23nwb01637

47 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-New York vč. let. tax a poplatků v max. výši 16 500 Kč (v srpnu v max. výši 19 500 Kč), místní doprava v rámci programu (autobus, metro), 4x ubytování v hotelu*** ve 4lůžkovém pokoji, 4x americká snídaně, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupné, registrace ESTA ke vstupu na území USA, pojištění a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 2lůžkový pokoj 4 900 Kč/os., pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 600 Kč, do 85 000 Kč za 1 350 Kč, registrace ESTA ke vstupu na území USA 650 Kč, karta New York City Pass 3 590 Kč (děti 6-17 let 3 050 Kč), možnost zajištění následujících služeb (více info v CK): vyhlídkový let vrtulníkem nad Manhattanem od 5 600 Kč, vstupenka do divadla na Broadway od 1 800 Kč, do Metropolitní opery od 2 000 Kč, lístek na zápas NY Rangers, NY Knicks či NY Yankees od 1 000 Kč. Nástupní místo: Praha.


New York

USA Slunečnou Floridou za poznáním i koupáním + zastávka v New Yorku

FLORIDA Orlando Cape Canaveral

• Kennedyho centrum, Universal... Florida, Sunshine state (Sluneční stát), každým rokem přiláká mnoho návštěvníků, kteří se jedou uvelebit na zdejší dlouhé písečné pláže. My vám však nabízíme ještě něco navíc. Relaxaci na pláži poseté palmami vystřídáme návštěvou národního parku a přírodních rezervací plných mokřadů zatajených v mlžném oparu. Prozkoumáme nenáročné turistické stezky, kde se skrývají i krokodýli či aligátoři, dojedeme až na samý jižní konec USA, Key West, který leží jen 90 mil od Kuby. Florida je jednou z nejméně prozkoumaných oblastí USA, ale svým charakterem je tak rozmanitá. Náš zájezd jsme obohatili o zastávku ve městě, které nikdy nespí - v New Yorku. V prosinci navíc s vánoční atmosférou! 1. den: odlet z ČR, přílet do MIAMI, tropického ráje na okraji Karibiku, ubytování. 2. den: snídaně, prohlídka města - z centra protkaného obchodními centry a galeriemi se vydáme do čtvrti LITTLE HAVANA opředené latinskoamerickou historií a poseté domky pastelových barev, projdeme si slavnou CALLE OCHO zahalenou do vůně doutníků, kávy a čerstvě upečeného chleba. Zaskočíme na ostrov KEY BISCAYNE a při troše štěstí uvidíme i delfíny či kapustňáky, a prohlédli si velkolepá sídla slavných. 3. den: snídaně, volný den na pláži nebo individuální prozkoumávání SOUTH BEACH. Pro zájemce návštěva mořského parku MIAMI SEAQUARIUM. Večer můžeme zavítat do některého z místních klubů, zatančit si salsu či merengue, nebo si můžeme k večeři objednat pokrm z řady New Floridian (nový floridský styl), která propojuje ryby a tropické ovoce se zdravou kuchyní. 4. den: po snídani nás čeká napínavá cesta do NÁRODNÍHO PARKU EVERGLADES. Navštívíme EVERGLADES CITY, kde zavítáme do MUSEUM OF THE EVERGLADES. Následuje lodní výprava kolem DESETI TISÍCŮ OSTROVŮ, při které se budeme proplétat jako v labyrintu mezi mangrovníky a budeme se snažit narazit na místní obyvatele - aligátory. Dále se vydáme na procházku po cestě ANHINGA TRAIL a GUMBO LIMBO TRAIL, kde se seznámíme zejména s exotickými rostlinami jako jsou fíkovníky, palmy královské, kávovníky. Přejezd na ubytování. 5. den: brzy ráno odjezd nezapomenutelnou silnicí na tzv. Floridské ostrovy, které tvoří více než 10 000 ostrůvků obklopených korálovým útesem FLORIDA REEF. Po cestě navštívíme rybářský „purpurový ostrov“ ISLAMORADU, botanickou zahradu mezi ostrovy - LONG KEY STATE PARK, jejíž perlou je dřevěný chodník nad lagunou lemovanou mangrovy. Poté se budeme ubírat dále směrem na jih přes most SEVEN MILE BRIDGE mezi ostrovy KEY VACCA a BAHIA HONDA KEYS a dorazíme na nejjižnější místo pevninských USA, na KEY WEST, kde se budeme spíše cítit jako na Kubě než na Floridě. Při procházkách místními uličkami narazíme na turistické centrum DUVAL STREET, domov mnoha barů a bizarních galerií. Projedeme se trolejbusem Starého města nedaleko MALLORY SQUARE. 6. den: po snídani navštívíme MUZEUM ERNESTA HEMINGWAYE. Jen pár kroků odtud stojí maják o výšce 26 metru, který je jedním z prvních na Floridě (postavený v r. 1847). Projdeme se úzkými uličkami bahamské vesničky a budeme se cítit jako za starých časů kdesi v Karibiku. Pak se již vydáme zpět na sever, abychom pod sebou cítili opět pevnou floridskou půdu města Miami. 7. den: snídaně, cílem dnešní cesty je Vesmírné pobřeží SPACE COAST, sídlo největší atrakce oblasti - KENNEDYHO VESMÍRNÉHO STŘEDISKA. V rámci vesmírného střediska uvidíte repliku raketoplánu Explorer ve skutečné velikosti, vesmírné divadlo, památník astronautů, raketovou zahradu, síň slávy astronautů atd. Autobusem budeme projíždět místem, odkud startují raketoplány, prohlédneme si raketu Saturn V, která vynesla do vesmíru první Apollo. Nocleh. 8. den: po snídani přejezd do UNIVERSAL STUDIOS, filmové továrny s rozlohou přes 160 hektarů. Součástí studií je komplex UNIVERSAL STUDIOS a ISLANDS OF ADVENTURE s obrovskými horskými drahami. Probíhají tu interaktivní živá představení, zdejší prostředí vás doslova vtáhne do děje filmů jako např. Shrek, Termi-

NP Everglades

Miami

Key West

nátor, E.T. Mimozemšťan, Harry Potter nebo vás přímo zavede do Springfieldu, domova Simpsonů. 9. den: vydáváme se na cestu zpět do Miami. Naše cesta povede kolem jezera OKEECHOBEE, které je 2. největší sladkovodní nádrží v USA a také domovem 120 druhů ptáků, rysů, vyder nebo ohroženého luňáka bažinného. Příjezd na ubytování v Miami, volný program. 10. - 13. den: ráno přelet do New Yorku. Čeká vás 3denní podrobná prohlídka NEW YORKU, navštívíme všechny atraktivity Manhattanu - TIMES SQUARE, RADIO CITY MUSIC HALL, WORLD TRADE CENTER, čekají nás nádherné vyhlídky z EMPIRE STATE BUILDING, ROCKEFFELEROVA CENTRA i z BROOKLYNSKÉHO MOSTU. Nenecháme si ujít ani plavbu lodí na OSTROV SVOBODY s dominantou LADY LIBERTY, ochutnáme pravý americký burger... Pro chvíle odpočinku je jako stvořený CENTRAL PARK. Milovníci muzeí si přijdou na své např. v GUGGENHEIMOVĚ MUZEU nebo v dalších světově proslulých muzeích. Domů odletíme 13. den odpoledne nebo večer. 14. den: přílet do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

16. 6. - 29. 6.

23kkb01629

86 990

1. 12. - 14. 12.

23kkb01600

89 990

Cena zahrnuje: letenka Praha-Miami, Miami-New York, New York-Praha vč. let. tax a poplatků v max. výši 25 000 Kč, místní

doprava v rámci programu (minivan, taxi, bus, loď), 12x nocleh v hotelu se snídaní ve 4lůžkovém pokoji, lodní výlet kolem Deseti tisíce ostrovů, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, fakultativní výlety, vstupy a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 2lůžkový pokoj po celou dobu zájezdu 9 900 Kč/ os., registrace ESTA ke vstupu na území USA 650 Kč, pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 400 Kč, do 85 000 Kč za 2 150 Kč. Nástupní místo: Praha.

Poznávací zájezdy v exotice

93


Pohodové týdny v Americe se vyznačují důrazem na skutečné prozkoumání jednotlivých destinací. Namísto typických zájezdů postavených na letmém průjezdu mnoha států si tak můžete vychutnat například majestátní Yellowstone s Grand Tetonem, okázalé kaňony Bryce a Zion, jezera, vulkány a ledovce kanadských Skalistých hor a Kaskádového pohoří atd.

on-line přihlášení

>>

V Africe si bez zbytečných přejezdů můžete vychutnat poušť Namib s Viktoriinými vodopády, detailně objevit atrakce u Mysu Dobré naděje a Kapského Města a nebo spatřit fotogenické Kilimanjaro z bazénu autentického hotelu uprostřed savany mezi Masaji a exotickou zvěří.

Nepřehlédněte!

Kliknutím na kód v tabulce zájezdu zobrazíte detailní popis zájezdu na webové stránce www.poznani.cz s možností on-line přihlášení.

VE SVĚTĚ V Asii je připravena turistika v pákistánském Karákóramu a několik programů v Nepálu. Trek můžete zvolit podle své zdatnosti. Jednotlivé dny jsou vymyšleny tak, že je zvládne každý aktivní turista. Těšit se můžete na neopakovatelné výhledy na Himálaj. Kromě hor na vás čekají i památky a neuvěřitelné zážitky v této zemi plné kontrastů.

Nakupte Vaši dovolenou včas a získáte First Minute slevu. • 4 % za přihlášení více než 6 měsíců před začátkem zájezdu • 2 % za přihlášení 6-4 měsíce před začátkem zájezdu

FIRST MINUTE SLEVA!

94

Naši věrní klienti u nás nakupují dovolenou ještě výhodněji: • 5 % za přihlášení více než 6 měsíců před začátkem zájezdu • 3 % za přihlášení 6-4 měsíce před začátkem zájezdu • 2 % bez ohledu na datum přihlášení Podmínkou je úhrada zálohy 30 %, popř. ve výši ceny letenky (podle toho, co je vyšší), a to do 7 dní od vytvoření rezervace.

Pohodové týdny ve světě

ZÁJEZDY DLE ZEMÍ > Botswana • 102 > Egypt • 105 > Ekvádor • 115 > Galapágy • 115 > Gruzie • 106 > Izrael • 104 > Kanada • 95 > Keňa • 101 > Namibie • 102 > Nepál • 108-113 > Pákistán • 107 > Tanzánie • 101 > JAR • 103 > Peru • 114 > USA • 96-100 > Zambie • 102 > Zimbabwe • 102

Vysvětlivky k mapám: pozemní doprava ------------- lodní doprava ................... letecká doprava --------

I v Severní a Jižní Americe, Africe či Asii jsme dokázali sestavit atraktivní program, na které jste zvyklí z Pohodových týdnů v Evropě. Základem zájezdů zůstává minimum přejezdů, kvalitní ubytování, v mnoha případech chutná polopenze a vždy propracovaný program kombinující detailní poznání tradičních i neobjevených míst, lehkou turistiku nebo odpočinek. To vše dodává těmto zájezdům jejich unikátní náplň!


KANADA Pohodové týdny v Americe Jasper

fiel Ice

Edmonton

ALBERTA

y wa

ark dP

Turistika v Canadian Rockies - NP Banff a Jasper

Sulphur Hill Maligne Canyon

• Nejkrásnější parky Kanady Moraine Calgary Lake s minimem přejezdů Canmore • Turistika u nejmodřejších ledovcových jezer • Medvědí přehlídka na slavné silnici Icefields Parkway Lake Louise Banff

Pro nadšence horské turistiky a přírody jsme připravili 12denní zájezd do mekky kanadského alpinismu, zimních sportů, horské turistiky a cyklistiky, do NP Banff a Jasper, které jsou součástí Skalnatých hor a nabízí vše, po čem touží srdce horalovo. Provází Marek Bejr. 1. den: odlet z ČR na do CALGARY, odjezd do městečka CANMORE. 2. den: vydáme se do NP BANFF. Z údolí říčky HEALY se lanovkou nebo autobusem dostaneme na hřeben pod BREWSTER (2 700 m). Kromě výstupů na místní vrcholy WAWA (2 450 m), TWIN CAIRNS (2 500 m) a STADISH (2 380 m) budete moci pokračovat v trase k jezerům GRIZZLY LAKE, ROCK ISLE LAKE a LARIX LAKE (8-16 km, 450 m). V pozdním odpoledni návrat na ubytování, nocleh. 3. den: údolí KOZÍ ŘEKY, několik možností tras - nejjednodušší je turistika v údolí pod KOZÍM HŘEBENEM a THE THREE SISTERS k jezírku GOAT POND (12 km, 250 m - možnost zkrátit na polovinu). Pro horské nadšence výstup na vrcholy MINERS PEAK (2 682 m) a HA LING PEAK (2 408 m) s výhledy do okolí (7 km, 900 m). V rámci času odjezd k jezeru GOAT nebo až k přehradě SPRAY LAKE, odkud si nafotíme vrcholky TŘECH SESTER. 4. den: možnost návštěvy CALGARY. Procházka centrem města, volný program. Poté přesun do olympijské vesničky - dějiště zimních olympijských her v r. 1988. Návrat zpět na ubytování do CANMORE. 5. den: turistika u ledovcového jezera MORAINE LAKE v srdci NP BANFF. Při výstupu na DVACETIDOLAROVOU VYHLÍDKU si jezero s okolními štíty získá naše srdce. Nenáročná procházka podél jezera nebo pronájem kajaku. Turistika po PANORAMA RIDGE ROUTE k jezerům CONSOLATION pod majestátními třítisícovkami (10 km, 200 m). Pro zdatnější výstup na TOWER OF BABEL (2 300 m) nad jezerem (3 km, 550 m). Při zpáteční cestě se zastavíme na průzkum JOHNSTONOVA KAŇONU (5 km, 150 m). 6. den: odjezd do lázeňského městečka BANFF, procházka, možnost nákupu suvenýrů. Možnost okružní trasy na STONEY SQUAW (1 868 m) nebo výjezd lanovkou na hřeben NORQUAY a zdolání samotného vrcholu v nadmořské výšce 2 522 m (5 km, 600 m). 7. den: dnes nás čeká jezero LAKE LOUISE se slavným hotelem FAIRMONT CHATEAU. Procházka podél jezera nebo výstup na DEVIL‘S THUMB (2 453 m) či na THE BIG BEEHIVE (2 270 m). V oblasti je i řada tzv. čajových domů pro první turisty na konci 19. století. Také i vy budete moci tento dům navštívit pod ledovcem VICTORIA GLACIER. Dnešní turistika 6-15 km s převýšením od 160 do 900 m. 8. den: přesun do NP JASPER. Průjezd po silnici ledovců ICEFIELDS PARKWAY, cestou budeme pozorovat ledovcová pole WAPTA, WILSON a COLUMBIA, černá jezera a vodopády. V případě dostatku času turistika na hřeben vrcholu ATHABASCA (3 491 m) s výhledem na ledovec SASKATCHEWAN a okolní třítisícovky (5 km, 270 m). 9. den: perla NP JASPER - jezero MALIGNE s modravou vodou a výhledem na okolní vrcholky a tři ledovce (jedno z nejfotografovanějších jezer světa). Nenáročná turistika k losímu jezeru MOOSE, MONA nebo LORRAINE LAKE. Při troše štěstí budete moci pozorovat losí stáda, které k jezerům chodí často pít (6 km, 200 m). Náročnější varianta OPAL PEAK TRAIL s výhledem do údolí a na jezero MALIGNE (11 km, 700 m). Možnost lodního výletu po jezeře. Odpoledne zastávka v MALIGNE CANYONU (3,5 km, 150 m). 10. den: poslední turistický den prožijeme v pohoří MIETTE, naše kroky povedou na „sirný“ SULPHUR HILL (2 080 m) kousek od horkých léčivých pramenů MIETTE HOT SPRING, které po naší túře navštívíme (8 km, 700 m). Možnost prodloužit si procházku podél

říčky SULPHUR HILL, při které možná narazíte na horké vývěry přímo v přírodě. Návrat na ubytování. 11. den: odjezd do hlavního města Assiniboini ALBERTA - EDMONTON. Dle letového řádu prohlídka centra města, odjezd na letiště a odlet domů. 12. den: přílet do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

17. 8. - 28. 8.

23bff01180

79 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Calgary, Edmonton-Praha včetně let. tax a poplatků v max. výši 23 000 Kč, doprava v rámci programu (minivan, autobus), 10x ubytování v turistických hotelech a motelech ve 4lůžk. pokojích (v některých se snídaní), vstupné do NP, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: strava, ostatní vstupné, registrace ETA do Kanady a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci„Cena zahrnuje“.

Příplatky: 2lůžkový pokoj 9 500 Kč/os., registrace ETA ke vstupu na území Kanady 450 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 740 Kč, do 85 000 Kč za 2 490 Kč. Nástupní místo: Praha.

Pohodové týdny ve světě

95


USA Pohodové týdny v Americe

Bozeman

Yellowstone a Grand Teton Turistika nejkrásnějšími scenériemi USA

• • • •

Přehlídka bizonů s pozadím Skalistých hor Turistika v nejstarším národním parku Dechberoucí geotermální bohatství IDAHO Nejfotografovanější chalupa v USA

V USA existuje 60 národních parků, ale ve Wyomingu leží v těsném sousedství ty nejunikátnější ze všech - Yellowstone a Grand Teton. Připravili jsme pro vás čistě turistický zájezd, s minimem přejezdů. Díky umístění našeho ubytování v bezprostřední blízkosti národních parků si budete moci vychutnat skutečnou každodenní turistiku ve Skalistých horách a v krajině bohaté na geotermální aktivita. Bezprostřední setkání s divokou přírodou, zejména s místní početnou komunitou bizonů, bude navždy patřit k nejsilnějším zážitkům vašeho života. 1. den: odlet z Prahy do BOZEMANU. V případě příznivého letového řádu první ochutnávka tradiční venkovské kuchyně. 2. den: poznávání YELLOWSTONU začneme procházkou po dřevěných chodníčcích geotermálních teras MAMMOTH HOT SPRINGS s překrásnou kanárkově žlutou až oranžovou barvou (2 km, 100 m, 1 hod.). Odpoledne zdoláme vrchol BUNSEN PEAK (2 610 m), odkud se nám otevřou široké výhledy (7 km, 400 m, 3 hod.). Závěr dne strávíme u soutoku řeky Yellowstone a potoku Tower v místě TOWER FALL se stejnojmenným vodopádem padajícím do hloubky 40 m. 3. den: dnes zjistíme, proč je YELLOWSTONE jedním z nejoblíbenějších parků Ameriky. Projedeme silnicí, kde se musíte připravit na případnou „dopravní zácpu“ bizonů či jelenů wapiti, dorazíme k nejvelkolepějším gejzírům světa (více než 200 gejzírů na 3,9 km2). Právě zdejší oblastí si park získal titul „nejstarší NP světa“. Budeme obdivovat žbluňkající bahenní tůně FOUNTAIN PAINT POT, impozantní ryolitové útesy FIREHOLE CANYONU až dorazíme k pramenu GRAND PRISMATIC, který je nejkrásnějším, největším a nejhlubším horkým pramenem v NP (113 m a 37 m). Dřevěné chodníky nás zavedou do mlhy pestrobarevného jezírka, které z výšky vypadá jako obří modré plačící oko (2,5 km, 100 m, 1,5 hod.). V odpoledních hodinách na nás čeká náš „starý věrný“ OLD FAITHFUL, který jako jediný tryská s pravidelnou frekvencí každých 90 minut do výšky až 55 m. Túra k vodopádům MYSTIC FALLS nabízí snadnou i náročnějších variantu - snadná trasa vede po rovině, po dřevěných chodníčcích a rovinatých pěšinách lemujících další jezírka a gejzíry (cca 2 km), náročnější varianta vás dovede až ke kaskádovým vodopádům MYSTIC FALLS (5,5 km, 150 m, 2,5 hod.). 4. den: pokud jste v YELLOWSTONU, nesmíte vynechat VELKÝ KAŇON ŘEKY YELLOWSTONE s několika burácejícími vodopády. Půldenní túra po severní hraně kaňonu vám zprostředkuje malebné vyhlídky na kaňon, jeho mosty, vodopády a krásné lesy (12 km, 100 m, 5,5 hod.) a konec dne nás zavede k JEZERU YELLOWSTONE s bahenní sopkou MUD VOLCANO, kde je možné, obzvláště odpoledne a k večeru, potkat kojoty, jeleny, bizony nebo pelikány, kteří tu mají i svou naučnou stezku PELICAN CREEK NATURE TRAIL. 5. den: s YELLOWSTONEM se rozloučíme nejlepší pěší túrou na 3 122 m vysokou horu MT. WASHBURN, která nabízí 360° výhled na park (11 km, 450 m, 4,5 hod.). Po túře se přesuneme na jih do NP GRAND TETON, který nabízí nejkrásnější výhledy na Skalisté hory na území USA. Dojedeme k jezeru JACKSON LAKE, kde si užijeme piknik na některé z pláží COLTERBAY LAKESHORE. Dechberoucí výhledy nás neopustí ani při snadné okružní procházce po loukách jezera CHRISTIAN POND (5 km, po rovině, 3 hod.). 6. den: dnešní túra povede v srdci NP, vyrazíme od jezera STRING LAKE k břehům jezera JENNY LAKE a poté začneme stoupat jednou ze stezek k vodopádům HIDDEN FALLS a dále až na vyhlídku INSPIRATION POINT s výhledy na jezero a na druhou stranu do kaňonu CASCADE CANYON, kam se vydáme okouzleni výhledy na jednotlivé „zuby“ Skalnatých hor, a při troše štěstí zahlédneme i losy (15 km, 350 m, 6,5 hod.). Energii odpoledne dobijete v místní rodinné restau-

96

MONTANA Gardiner

Pohodové týdny ve světě

NP YELLOWSTONE JEZERO YELLOWSTONE

WYOMING NP Grand Teton Jackson Hole

raci s velkolepými výhledy na Tetonský hřeben a podvečerní západ slunce si užijeme v historickém distriktu MORMON ROW s typickými rančerskými staveními z konce 19. st., které vás blíže seznámí s místním hospodařením v oné době a pomohou vám vykouzlit fotografie s kouzelnou scenérií národního parku. 7. den: zlatým hřebem v NP GRAND TETON je stezka vedoucí borovým lesem vstříc jezerům SURPRISE a AMPHITHEATER LAKE, která jsou usazena v dolíku pod rozeklanými bílými skalami a útesy. Odměnou vám bude výhled na krále národního parku, horu GRAND TETON (4 197 m) (15 km, 850 m, 7 hod.). Jednodušší túra začíná stejně, ale vede k jezeru BRADLEY LAKE, odkud také uvidíte Grand Teton, i když z větší vzdálenosti (10 km, 240 m, 4 hod.). Večer pro zájemce návštěva westernového centra národního parku, domova kovbojů, městečka JACKSON HOLE, kde můžete ochutnat pivo z místního pivovaru a bizoní burger. 8. den: na rozloučenou s NP GRAND TETON podnikneme turistiku okolo jezera TWO OCEAN LAKE s prodloužením až na vyhlídku GRAND VIEW POINT (2 312 m). Tato cesta je velmi oblíbená pro častou možnost pozorování divoké zvěře (12 km, 290 m, 6,5 hod.). Poté zamíříme přes NP YELLOWSTONE zpět do Montany. 9. den: odpočinkové dopoledne v BOZEMANU, poslední nákupy dárků, dle času odletu prohlídka MUZEA SKALISTÝCH HOR s planetáriem, odlet domů. 10. den: přílet do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

18. 9. - 27. 9.

23yel01353

74 490

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Bozeman vč. let. tax a poplatků v max. výši 25 000 Kč, doprava minivanem v rámci programu, 8x ubytování v turistických hotelech a motelech ve 4lůžkových pokojích se snídaní, vstupné do NP, vedoucí zájezdu, informační materiály.

Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupné mimo NP a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 2lůžkový pokoj 9 500 Kč/os., registrace ESTA ke vstupu do USA 650 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 000 Kč, do 85 000 Kč za 1 750 Kč. Nástupní místo: Praha.


USA Pohodové týdny v Americe

Yosemite, Sequoia a Kings Canyon - proslulé národní parky Kalifornie

KALIFORNIE San Francisco

YOSEMITE NP Half Dome

• Turistika v nejkrásnějších parcích USA • Maximum přírody, minimum přejezdů • Světoznámý El Capitan a Half Dome

Představujeme vám další zájezd z řady našich čistě turistických zájezdů po USA, které jste si u nás velmi oblíbili. Tentokrát jedeme prochodit nejkrásnější trasy pohoří Sierra Nevada v NP Yosemite, Sequoia a Kings Canyon. Každý z těchto parků vám ukáže to nejlepší, co může turistům nabídnout. Malebnou přírodu Yosemit reprezentují vysoké žulové stěny, zejména El Capitanu a Half Domu, a kaskády vodopádů, v Kings Canyonu vás začnou udivovat obrovské rozměry sekvojí v Grantově háji a celý zážitek bude umocněn v Obřím lese národního parku Sequoia po shlédnutí Generála Shermana. Už slavný přírodovědec John Muir přisuzoval těmto částem Sierry Nevady vysokou hodnotu. Pokud jste vášnivými turisty, věříme, že tyto části Kalifornie si jako turisté zamilujete. Nepoznáte totiž jen to „nejprofláknutější“ ze sedadla auta, vy si tu nádheru opravdu prožijete. 1. den: odlet do San Francisca nebo San Jose, přejezd na nocleh na cestě do YOSEMITE. 2. den: YOSEMITY začneme poznávat v nejstarší části parku - oblast WAWONA (v indiánském jazyce oblast„velkých stromů“), která je známá díky rozsáhlým hájům sekvojovců obrovských. Na začátek zájezdu podnikneme jednoduchou túru k 2 700 let starému sekvojovci GRIZZLY GIANT, která vede skrz oblíbené fotografické spoty - obrovské stromy s tunely, např. FALLEN WAWONA TUNNEL nebo CALIFORNIA TUNNEL TREE. Túra vede takřka po rovině, dnešním cílem není zdolávání vrcholů, ale obdivování masivních, mnohatisíciletých stromů (3,2 km, 91 m, 2 hod.). Ti z vás, kteří mají plno energie, si mohou trasu prodloužit o výstup na WAWONA POINT (2 076 m n. m.), úžasnou vyhlídku (celkem 9 km,  350 m, 4 hod.). Odpoledne se společně přeneseme do dob původních Yosemit v PIONEER YOSEMITE HISTORY CENTRU - dobová vesnice s historickými budovami a dřevěným krytým mostem přes řeku South Fork Merced River. 3. den: dnes nás čeká turistika v opravdovém klenotu národního parku, v YOSEMITSKÉM ÚDOLÍ. Vše, po čem toužíte při návštěvě Yosemit, najdete právě zde. Projedeme celé YOSEMITSKÉ ÚDOLÍ a naskytnou se nám pohledy na skalní skvosty EL CAPITAN a HALF DOME. Vydáme se na túru proti proudu řeky Merced k jedněm z nejkrásnějším vodopádům parku VERNAL a NEVADA FALLS. Žulová cesta po rovině se střídá se stoupáním po schodech a vede podél řeky k vodopádům VERNAL FALLS (97 m), dále k smaragdovému jezírku EMERALD POOL a až k vodopádu NEVADA FALLS (181 m). Při cestě zpět se nabízí nádherné výhledy na okolní hory LIBERTY CAP či MT. BRODERICK (14,2 km, 600 m, 6 hod.). Trasu lze kdykoliv zkrátit, například lze dojít jen k vodopádům Vernal Falls (5,6 km,  150 m, 2 hod.). Jelikož nikam nespěcháme, budeme mít rovněž čas na prohlídku a nákupy ve vesničce YOSEMITE VILLAGE, kde můžete nakouknout do zrekonstruovaných staveb indiánů kmene Mivoků. Po této celodenní túře nás čekají dvě kratší zastávky na lehké procházky. Nejdříve procházka s vyhlídkou na nejdramatičtější podívanou na světě - YOSEMITSKÉ VODOPÁDY a poté procházka k vodopádu BRIDALVEIL FALL, které se na řítí do údolí z výšky 189 m. Obě procházky jsou dlouhé cca 1 km. 4. den: oblast TUOLOMNE MEADOWS nám nabídne pohled na několik úchvatných jezer, ve kterých se i vykoupeme. Trasa k jezeru LOWER CATHEDRAL LAKE nás povede skrz ledovcový kar, louky a borovicový les. Při cestě budete mít neustále před sebou výhled na vrchol CATHEDRAL PEAK (3 326 m n. m.). Cestu si ještě o maličko prodloužíme, když dojdeme k jezeru UPPER CATHEDRAL LAKE (13 km, 330 m, 5 hod.). Alternativní výlet vede přímo přes květinové louky TUOLOMNE MEADOWS, které jsou protkány minerálním pramenem SODA SPRINGS, až k horské chatě PARSONS

MEMORIAL LODGE z r. 1915, pojmenované po dobrodruhovi E. T. Parsonovi a dále se napojuje na slavnou dálkovou trasu PACIFIC CREST TRAIL směrem k vrcholu LEMBERT DOME a skrz kemp zpět k výchozímu místu trasy (5 km, 50 m, 2 hod.). Odpoledne nás po teplém dni čeká koupání v jezeře TENAYA LAKE s modře lesknoucí se hladinou, lemovaném skupinou žulových útesů a skalních dómů a v podvečer vyhlídka OLMSTED POINT, která nabízí ohromující výhled na TENAYA CANYON a HALF DOME. 5. den: dnes nás čeká lehká turistika v oblasti GLACIER POINT, kde se vám rozevře celá východní strana Yosemitského údolí a HALF DOME se tyčí v úrovni očí, aniž byste se nějak namáhali. Poté vystoupáme na horu SENTINEL DOME (2 476 m n. m.), která nabízí fantastický 360° výhled na yosemitské perly, uvidíte HALF DOME i EL CAPITAN prakticky z jednoho bodu. Procházku si prodloužíme přes ROOSEVELT POINT o výstup na vyhlídku TAFT POINT (2 286 m n. m.) a zpět na výchozí místo (8,2 km,  250 m, 3 hod.). Odpoledne možnost pikniku a užívání posledních chvil v Yosemitech na loukách MCGURK MEADOW. 6. den: přejezd do NP KINGS CANYON, k jednomu z nejhlubších kaňonů Severní Ameriky. Projedeme serpentinami až k zelené louce ZUMWALT MEADOW, která je ohraničena žulovými stěnami. Za zvuků stejnojmenné řeky Kings River se vydáme až k mostu BAILEY BRIDGE a zpět (7 km, 50 m, 2,5 hod.). Dále se vdáme na prozkoumávání dalších míst v NP KINGS CANYON, po cestě se zastavíme u vodopádů ROARING RIVER FALLS a GRIZZLY FALLS. Úchvatný výhled na zasněžené vrcholky pohoří SIERRA NEVADA se nám naskytne z vyhlídky PANORAMIC POINT. Dnes se seznámíme i s jedněmi z majestátních sekvojových obrů, kterým velí strom GENERAL GRANT (výška 82 m, obvod kmene 33 m, stáří 1 700 let). V okolí tohoto stromu vede naučná stezka s historickou chatou GAMLIN a několika popadanými sekvojemi, kterými se dá skrz procházet. 7. den: odjíždíme do centra NP SEQUOIA, po silnici Crescent Meadow klikatící se mezi obřími sekvojovci, kde jedním z nich projedeme i autem (TUNNEL LOG), se dostaneme k žulovému monolitu MORO ROCK, na který vystoupáme sice po 400 schodech, ale odměnou nám bude skvělý 360 °C výhled na rozvodí GREAT WESTERN DIVIDE. Stezka CRESCENT MEADOW pro nás bude

NP KINGS CANYON NP SEQUOIA

výchozím bodem k procházce dnešního dne. Kratší varianta vede kolem stejnojmenné mýtiny se sekvojovci k dřevěnému domku THARP’S LOG vytvořenému z padlého sekvojovce (3 km, 70 m, 1,5 hod.). Za odměnu si pak na mýtině můžete užít piknik. Pro zdatnější se nabízí prodloužení trasy o stezku SUGAR PINE TRAIL (+2,5 km,  150 m, 1,5 hod.) s výhledy do údolí i na vysoké sekvoje. Odpoledne nás čeká trocha geologie v jeskyni CRYSTAL CAVE s éterickými dómy, sloupy a dýkami stalaktitů. Den v podvečer zakončíme u největšího stromu na světě GENERAL SHERMAN (výška 84 m, obvod kmene 31 m, stáří cca 2 700 let). 8. den: s turistikou se rozloučíme na panoramatické pěší trase BIG BALDY RIDGE TRAIL vedoucí skrz rozsáhlé borovicové lesy, po cestě nás čeká několik kratších stoupání a klesání s výhledy do údolí a na Sierru Nevadu. Cílem je vrchol BIG BALDY (2 502 m) (7,1 km, 183 m, 2 hod.). Písečné zátoky a pláže nám na závěr nabídne pitoreskní jezero HUME LAKE, které využijeme ke koupání, ale můžeme ho i pěšky obejít (4,5 km, bez převýšení, 1,5 hod.). 9. den: přejezd na letiště, odlet domů ze San Francisca nebo San Jose. V případě večerního letu domů ještě krátká prohlídka San Francisca či okolí. 10. den: přílet domů. Datum

Kód

Cena v Kč

30. 6. - 9. 7.

23yos01243

62 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-San Francisco (San Jose) vč. let. tax a poplatků v max. výši 23 000 Kč, doprava minivanem v rámci programu, 8x ubytování v turistických hotelech a motelech ve 4lůžkových pokojích se snídaní, vstupné do NP a do jeskyně, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupné mimo NP a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 2lůžkový pokoj 7 500 Kč/os. registrace ESTA ke vstupu do USA za 650 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 00 Kč, do 85 000 Kč za 1 750 Kč. Nástupní místo: Praha.

Pohodové týdny ve světě

97


USA Pohodové týdny v Americe

Kaňony i pískovcovými skalami NP Zion a Bryce Canyon s návštěvou Las Vegas

UTAH NP ZION Cedar Breaks NP BRYCE

NEVADA

Americký stát Utah je doslova přeplněný přírodními skvosty. Asi žádný turista si nejede do Utahu prohlížet města. Právě přírodní bohatství vyzývá k tomu, abychom si ho jeli užít. Turistika zdejšími kaňony s neskutečnými výhledy, pěšiny vinící se mezi pískovcovými skalami, které se formují do neuvěřitelných tvarů a hrají všemi barvami, obzvláště při západu slunce, to vše nabízí Utah. Nezůstaneme ale jen zde. Na první pohled nehostinný stát Nevada, jehož většinu pokrývá nekonečná poušť, má ale také na svém území „město hříchu“ Las Vegas a slavnou přehradu Hoover Dam, které nemůžeme, samozřejmě, minout. A při té příležitosti zjistíme, že v Nevadě to není jen o kasínech a tunách písku, ale také o řece Colorado protékající skrz překrásné pouštní skály nebo o majestátných horách. A díky našemu pečlivě připravenému netradičnímu programu tato místa poznáme v rámci naplánovaných pěších túr. 1. den: odlet z ČR do USA. Ve večerních hodinách přistaneme ve městě hříchu a světel LAS VEGAS ve státě Nevada. Ubytování, v rámci času možnost procházky po THE STRIP - návštěva jednotlivých kasín a zábavných představení. 2. den: odjezd do nedalekého RED ROCK CANYON. Nejprve nás čeká známá CALICO HILLS TRAIL (5 km, 250 m, 120 m, 2,5 hod.). Okružní cestou po SCENIC DRIVE se zastávkami na fotografování se dostaneme pod nejvyšší horu Red Rock Canyonu - MOUNT WILSON (2 121 m). Možnost výstupu na vrchol (13 km, 1000 m, 6 hod.) nebo nenáročná turistika pod majestátným hřebenem DUHOVÝCH HOR (13 km, 300 m, 4 hod.). Zpět na ubytování do Las Vegas. 3. den: dnes nás čeká výlet k řece Colorado. Nejprve navštívíme slavnou přehradu HOOVER DAM, která se nachází na hranici států Nevada a Arizona. Následuje cesta po proudu řeky. V případě získání povolení podnikneme cestu k řece Colorado. Vydáme se ke skalnímu úkazu LIBERTY BELL (Zvon svobody), odkud je pěkný pohled do kaňonu řeky Colorado (9 km, 150 m, 3 hod.). nebo pokračování v trase dál k přírodním horkým pramenům (15 km, 300 m, 6,5 hod.). V případě uzavření trasy podnikneme cestu do kaňonu EL DORADO, kde se v minulosti těžilo a rýžovalo zlato. Den zakončíme u řeky, kde si, kromě lehké turistiky po útesech řeky Colorado, budeme moci zaplavat (různě náročné trasy). Zpět do Las Vegas na ubytování. 4. den: odjezd do horského střediska MOUNT CHARLESTON (2 350 m) v pohoří SPRING MOUNTAINS. Celodenní turistika - výstup na CATHEDRAL ROCK (2 622 m) (5 km, 260 m, 3 hod.) a poté procházka k vodopádům MARY JANE FALLS (5 km, 560 m, 3,5 hod.). V podvečer odjezd do Las Vegas. 5. den: z Las Vegas budeme pokračovat více na sever k trojmezí Arizony, Utahu a Nevady. Čeká nás nenáročná turistika v údolí VALLEY OF FIRE s bizarními načervenalými skalami. V podvečer dojezd na ubytování ve státě Utah, poblíž NP ZION. 6. den: seznamovací den s NP ZION. Místní autobus operovaný národním parkem nás zaveze na různá místa - projdeme se v kaňonu řeky VIRGIN, vyfotíme se u PLAČÍCÍ SKALY a vystoupáme ke SMARAGDOVÝM JEZÍRKŮM (4 km, 250 m, 3,5 hod.). Neopomineme ani relaxaci a koupání v řece a vyjedeme na náhorní planinu PINE CREEK CANYONU, odkud se budeme kochat pozdně odpoledním slunkem ozařujícím hluboký kaňon NP ZION. 7. den: celodenní turistika v NP ZION. Možnost výstupu na ANGELS LANDING (1 764 m) - velmi navštěvovaný bod, ale rozhodně stojí za námahu (7,5 km, 350 m, 5 hod.) nebo na protější, avšak náročnější vrchol OBSERVATION POINT (1 978 m) (12 km, 680 m, 7 hod.).

98

Pohodové týdny ve světě

Mt. Charleston Red Rock Canyon

Valley of Fire

Las Vegas Hoover Dam Colorado

• Magické skalní jehly v Bryce Canyonu • Svěží zeleň v kaňonu řeky Virgin • Neobvyklé trasy Nevadou

St. George

8. den: odpočinkový den - nenáročná turistika v CEDAR BREAKS NATIONAL MONUMENT - vyhlídkové plošiny podobné GRAND CANYONU dávají tušit, že se blížíme k poslednímu cíly putování - NP BRYCE CANYON. Tento den navštívíme místní vrchol BRIAN HEAD (3 448 m), který je nejvyšší horou MARKAGUNTSKÉ NÁHORNÍ PLOŠINY. Odjezd na ubytování. 9. den: celodenní poznávání s turistikou v NP BRYCE CANYON. Vydáme se na túru pohádkovou krajinou národního parku po náhorním okraji s výhledy do nitra kaňonu. Nabízí se nám jednoduchá turistika trasou WALL STREET a QUEENS GARDEN LOOP (5,5 km, 150 m, 3 hod.) anebo prodloužení o překrásný okruh PEEKABOO (14 km, 500 m, 7 hod.). Možnost využít zdarma místního autobusu a jezdit od vyhlídky k vyhlídce. Návrat na ubytování. 10. den: přejezd do Las Vegas, nákupy a poslední večer ve městě. 11. - 12. den: odlet do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

1. 8. - 12. 8.

23zio01242

57 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Las Vegas vč. let. tax a poplatků v max. výši 22 000 Kč, doprava minivanem v rámci programu, 10x ubytování v turistických hotelech a motelech ve 4lůžkových pokojích se snídaní, vstupné do NP, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupné mimo NP a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 2lůžkový pokoj 5 900 Kč/os., registrace ESTA ke vstupu do USA 650 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 740 Kč, do 85 000 Kč za 2 490 Kč. Nástupní místo: Praha.

ARIZONA


USA Pohodové týdny v Americe

Mount Whitney a turistika pod královnou Sierra Nevady a v Údolí smrti

Las Vegas

N

A AD EV

(4 417 m), nejvyšší horu pevninských Spojených států amerických. Výchozím bodem pro nás bude WHITNEY PORTAL, odkud budeme klikatou stezkou stoupat až k jezeru LONE PINE (10,5 km, 550 m, 6 hod.) směrem k šedostříbrnému vrcholku žulové Mt. Whitney. Dnešní den bude doplněn i o další krátké zastávky, např. u oblouku MOBIUS ARCH s úžasnými výhledy na zasněžené vrcholky hor. Když se správně zadíváte skrz oblouk, budete mít Mt. Whitney obloukem přímo orámovanou. Zároveň se nacházíme na tzv. MOVIE FLAT ROAD, silnici, která hrála velkou roli v mnoha westernech. Na zpáteční cestě do Bishopu ještě zastavíme v MANZANARU, kde si prohlídneme zbytky tábora, který sloužil za 2. světové války jako tábor pro Američany japonského původy, které vláda považovala za hrozbu. 6. den: z impozantního OWENS VALLEY odjedeme do oblasti MAMMOTH LAKES s památníkem DEVIL’S POSTPILE (modrošedé čedičové sloupy dosahující výšky až 18 m), odtud se vydáme pěšky podél řeky San Joaquin až k vodopádům RAINBOW FALLS a dále k loukám RED’S MEADOW (10 km, 200 m, 4 hod.). Odpoledne si prohlédneme samotné horské letovisko MAMMOTH LAKES s vysokým vrcholem Mammoth Mountain (3 369 m) a ještě vystoupáme na PANORAMA DOME (1,5 km, 100 m, 1 hod.), odkud se nám naskytne dechberoucí výhled na hory i pod námi ležící jezera. U jezer TWIN LAKES se pak ještě zastavíme na fotku vodopádů TWIN FALLS. Návrat do Bishopu. 7. den: loučíme se s turistikou a se SIERROU NEVADOU, proto jsme pro vás vybrali závěrečnou pohodovou, ale delší půldenní trasu v oblasti SABRINA BASIN, při které si užijete dokonalé výhledy na vrcholy, alpínská jezera a pestrou květenu. Cílem dnešního výletu je jezero DONKEY LAKE (12,5 km, 550 m, 6 hod.). Zájemci se mohou v podvečer vydat na TUNGSTEN PEAK a pozorovat západ slunce (3,5 km, 400 m, 1,5 hod.). 8. den: přejezd zpět do Las Vegas, nákupy a poslední večer ve městě. 9. - 10. den: odlet a návrat do ČR.

Beatty

A

U CK Poznání již jste mnoho let zvyklí na to, že vám zprostředkováváme ty nejkrásnější světové vrcholy z jiného úhlu. Ne vždy je nutné být horolezcem, abyste si užili krásné zážitky z výstupu na nějaký velikán. Mnoho lidí se připravuje o vytoužené zážitky proto, že si myslí, že na něco turisticky nemají. My chceme ale i ty zdánlivě nedosažitelné cíle umožnit všem. Proto vám nyní představujeme Mount Whitney, nejvyšší vrchol pevninských Spojených států, který si s námi můžete vychutnat na tomto zájezdu. Cílem není vylézt až na špičku, cílem je projít si krajinu, ze které Mount Whitney vyrůstá a kterou je královna Sierra Nevady obklopena. Jako kontrast k horské krajině se jeví i národní park Údolí smrti, který rovněž navštívíme. To vše v klidu a pohodě, bez zbytečných přejezdů a vlastním tempem. Pojeďte si s námi vychutnat nejen jeden z nejkrásnějších horských terénů na světě, ale také nejníže položené místo Severní Ameriky. 1. den: odlet z ČR do USA. Ve večerních hodinách přistaneme ve městě hříchu a světel LAS VEGAS ve státě Nevada. Ubytování, v rámci času možnost procházky po THE STRIP - návštěva jednotlivých kasín a zábavných představení. 2. den: z Las Vegas přejedeme na nejteplejší místo na západní polokouli, do ÚDOLÍ SMRTI, kde zamíříme na vyhlídku ZABRISKIE POINT, odkud se nám naskytnou nádherné výhledy na zlatavě zbarvené údolí zerodované do podoby vln a různých záhybů. Budeme pokračovat pěšky mezi těmito vlnkami a pozorovat jednotlivé geologické vrstvy a staré zbytky těžebních šachet. Naším cílem je vrcholek MANLY BEACON, ze kterého budeme mít tuto nádheru jako na dlani (5,5 km, 100 m, 2 hod.). Poté zamíříme na silnici zvanou ARTIST’S DRIVE, která nás provede měsíční krajinou starou více než 3 miliony let. Zastavíme u Malířovy palety ARTIST’S PALETTE, kde si užijeme pohled na skalnaté, rozeklané duny zbarvené do perleťových barev. Den zakončíme v krajině zvrásněných solných plání BADWATER, které leží 86 m pod hladinou moře a jsou tak nejníže položených místem v Severní Americe. Přejezd na ubytování do BEATTY. 3. den: další turistický den v ÚDOLÍ SMRTI zahájíme ve městečku duchů RHYOLITE, kde si prohlédneme pár staveb, které tu ještě zůstali (banka, starý žalář, železniční depo). Vydáváme se dál vstříc novým, nevšedním zážitkům - dnes se budeme procházet po písečných dunách MESQUITE FLAT SAND DUNES a odpoledne prozkoumáme pestrobarevné skalní stěny kaňonu MOSAIC CANYON (5,6 km, 350 m, 3 hod.). Nakonec obejdeme obrovský 2000 let starý UBEHEBE KRÁTER a vedlejší LITTLE HEBE KRÁTER (3,5 km, 250 m, 1,5 hod.), po cestě budeme mít úžasné výhled do nitra obou kráterů. Návrat zpět do Beatty. 4. den: dnes se přesouváme směrem k SIERRA NEVADĚ a v cestě budeme mít unikátní borovicový les ANCIENT BRISTLECONE s jedněmi z nejstarších stromů na světě (některé jsou starší více než 400 let), které se vyznačují zajímavě zbarveným dřevem. Projdeme si zde některé stezky, například SCHULMAN GROVE, na které budeme procházet přímo mezi těmito skvosty (snadná cesta, bez převýšení). Z těchto míst se nám naskytnou rovněž úchvatné výhledy na SIERRU NEVADU. V pozdním odpoledni se již budeme pohybovat přímo pod štíty vysoké SIERRA NEVADY - čeká nás zahřívací turistika před velkým dnem v podobě okružní trasy kolem pohádkových Čokoládových jezer (CHOCOLATE LAKES) (12 km, 500 m, 5 hod.). Ubytování v BISHOPU, centru OWENS VALLEY. 5. den: v polovině zájezdu nastává zlatý hřeb programu, kdy se vydáme pod samotnou královnu Sierra Nevady - MOUNT WHITNEY

NEVADA

R

• Nejníže položené místo Severní Ameriky - Badwater • Nejvyšší hora kontinentálních Spojených států • Měsíční krajina v Údolí smrti

Ancient Bristlecone Mammoth Bishop S Lakes IE Ubehebe R Manzanar Lone Pine Badwater Mt. Whitney

KALIFORNIE

Datum

Kód

Cena v Kč

20. 7. - 29. 7.

23mwt02153

50 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Las Vegas vč. let. tax a poplatků v max. výši 22 000 Kč, doprava minivanem v rámci programu, 8x ubytování v turistických hotelech a motelech ve 4lůžkových pokojích, 8x snídaně, vstupné do NP, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupné mimo NP a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 2lůžkový pokoj 7 500 Kč/os., registrace ESTA ke vstupu do USA 650 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 000 Kč, do 85 000 Kč za 1 750 Kč. Nástupní místo: Praha.

Pohodové týdny ve světě

99


USA Pohodové týdny v Americe

Turistika mezi vulkány Kaskádového pohoří Mt. Rainier a Mt. Baker

Mt. Shuksan Mt. Baker Mt. Pilchuk

Seattle

WASHINGTON

• Turistika ledovcovým královstvím Longmire • Stratovulkány na dosah ruky • Ochutnáme Pacifickou hřebenovou stezku

Kaskádové pohoří zůstává běžným turistům zatím méně známé, jelikož stát Washington není v častým turistickým cílem jako např. Kalifornie se svou Sierrou Nevadou. To ale neplatí pro klienty CK Poznání, turisty, kteří chtějí objevovat nové kouty Ameriky a nezajímají je tolik města. Na tomto zájezdu trávíte maximum času v přírodě, jejíž většina plochy je pokryta horami vulkanického původu. Budete procházet mezi sopkami, otočíte se na jednu stranu a uvidíte ikonický Mt. Rainier, otočíte se na druhou stranu a před vámi se tyčí legendární hora St. Helens. Zájezd nabízí většinou polodenní až celodenní túry s velkolepými výhledy na zmíněné vulkány, rozsáhlé lučiny a modravá ledovcová jezera. Však tudy také prochází Pacifická hřebenová stezka, jedna z nejlegendárnějších dálkových stezek na světě, která není jen tak pro někoho. My budeme mít možnost si některé její úseky projít a zjistit tak, proč je místní příroda tolik oceňovaná. Ledovcový stratovulkán Kuma Kulšan, více známý jako Mt. Baker, vás přesvědčit, že tato cesta stála opravdu za to. 1. den: odlet z ČR do USA, přílet do státu WASHINGTON a odjezd na ubytování. 2. den: odjezd do NP RAINIER, kterému vévodí stejnojmenný stratovulkán MOUNT RAINIER (4 392 m). Po místní horské silnici vyjedeme až do národního parku a vydáme se na túru okolo jezera FROZEN na jeden z vrcholů Borroughského hřebene. Pokud dorazíte až na třetí z nich, budete mít majestátný masív Rainieru jako na dlani. Naskytne se vám pohled na rozpukané ledovcové splazy EMMONS a WITHROP GLACIER. Možnost sestupu dolů do údolí na parkoviště (15 km, 470 m, 1000 m, 6,5 hod.) nebo okolo jezera SHADOW zpět na horní parkoviště (16 km, 470 m, 7 hod.). Odjezd zpět na ubytování. 3. den: návrat zpět do hor, resp. na hranici NP MOUNT RAINIER a OKANOGAN-WENATCHEE NATIONAL FOREST. Okružní trasa okolo NACHES PEAK (1 966 m) s výhledy na ledovcová jezírka a stratovulkán RAINIER (6 km, 200 m, 3 hod.). Nacházíme se v oblasti legendární dálkové trasy PACIFIC CREST TRAIL procházející KASKÁDOVÝM POHOŘÍM od kanadských hranic a končící v pohoří SIERRA NEVADA u Mexika. V případě dostatku sil budeme pokračovat po této cestě až do oblasti CRYSTAL MOUNTAIN (+10 km, 350 m, +4 hod.). V podvečer odjezd na ubytování. 4. den: turistika v oblasti NISQUALLY RIVER s jedinečnou okružní trasou SKYLINE TRAIL (10 km, 470 m, 5 hod.), která kopíruje nástupní cestu horolezců na vrchol Rainieru. Ve zbytku dne neopomineme rovněž návštěvu NARADA FALLS BRIDGE s vodopádem a horské městečko LONGMIRE s historickými budovami ze 20. let 20. století. 5. den: odjezd k jezeru REFLECTION LAKE, odkud se vydáme na vrchol UNICORN PEAK (2 124 m), podél stejnojmenného ledovce po hřebeni hor až pod vrchol PINNACLE PEAK (2 000 m), sestup dolu do údolí. Nádherná horská trasa, která vám kromě již známého Rainieru odhalí i nedaleké stratovulkány MOUNT ADAMS (3 743 m) i legendární ST. HELENS (2 549 m) (10 km, 900 m, 6,5 hod.). 6. den: cesta na sever ke kanadským hranicím, do NÁRODNÍHO PARKU SEVERNÍ KASKÁDY (v rámci času a dopravní situace zastávka ve městě SEATTLE), průjezd panoramatickou cestou KASKÁDOVÝMI HORAMI na naše ubytování. 7. den: výjezd do oblasti HEATHER MEADOWS s množstvím jezer a jezírek, panoramatické cesty s výhledem na velkolepý MOUNT BAKER (3 286 m), který je další sopkou našeho zájezdu, nebo fotogenický MOUNT SHUKSAN (2 761 m) tvořící s okolními jezery jednu z dominant NP SEVERNÍ KASKÁDY. Čekají nás lehké i středně náročné trasy v délce 12-18km, s průměrným převýšením 400 m. 8. den: opět MOUNT BAKER, ale tentokrát z druhé strany. Horská cesta nás zavede na úpatí hory, odkud se vydáme na místní vrchol PARK BUTTE (1 641 m) s vyhlídkou. Zpět stejnou cestou s mož-

100

Pohodové týdny ve světě

ností zacházky na CATHEDRAL CRAG (1 531 m) (12 km, 620 m, 6,5 hod.). Další možností je příjemná okružní trasa s místními svišti - SCOTT PAUL TRAIL (13 km, 550 m, 6 hod.).

9. den: začneme se přibližovat více k Seattlu. Málokdo by řekl, že v takové blízkosti od velkoměsta můžete nalézt tak unikátní místo s výhledem jako je tento. Po tom, co vystoupáme na horu MT. PILCHUCK s pozorovatelnou se nám naskytne 360° výhled na Olympijský poloostrov, NP Severní Kaskády, Pugetův záliv, San Juanovy ostrovy a hlavně na Mt. Rainier (9 km, 660 m, 4,5 hod.). Večer možnost posledních nákupů před odletem. 10. - 11. den: odjezd směr letiště a odlet z USA do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

7. 8. - 17. 8.

23mtr01244

58 600

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Seattle vč. let. tax a poplatků v max. výši 22 000 Kč, doprava minivanem v rámci programu, 9x ubytování v turistických hotelech a motelech ve 4lůžkových pokojích se snídaní, vstupné do NP, vedoucí zájezdu, informační materiály.

Mt. Rainier

Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupné mimo NP a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 2lůžkový pokoj 7 500 Kč/os., registrace ESTA ke vstupu do USA 650 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 100 Kč, do 85 000 Kč za 1 850 Kč. Nástupní místo: Praha.


KEŇA • TANZÁNIE Pohodové týdny v Africe

Pohodový týden pod nejvyšší horou Afriky Kilimanjaro • • • •

Unikátní kombinace lehké turistiky a safari Amboseli NP Mt. Meru Doposud turisticky neobjevená místa Rozšířená bohatá polopenze TANZÁNIE Výhledy na Kilimanjaro přímo z bazénu

Oblíbenou kategorii „Pohodových týdnů“ rozšiřujeme o opravdovou lahůdku - Kilimanjaro! Naše putování okolo nejvyšší hory Afriky je unikátní kombinací lehké turistiky, proslulého afrického safari a neopakovatelných výhledů na téměř šestitisícového velikána. Těšte se na nezapomenutelný pohled na stáda divoké zvěře, keňskou savanu a zasněžený vrchol Kilimanjara najednou. V Tanzanii zase podnikneme několik procházek ve spodním patře této majestátní hory, kde si kromě výhledů na její vrchol vychutnáme liduprázdné prostředí džungle. Uvidíme nádherné vodopády, projdeme skrz tradiční horské vesnice, kde nám místní připraví oběd a naučí nás pěstovat kávu. Opravdovým zážitkem je i pěší safari pod Mt. Meru s rangerem, kde se můžeme dostat doslova na dosah ruky k žirafám, zebrám či slonům. Samozřejmostí je kvalitní zázemí, o které se v Keni postarají komfortní lodge u NP Amboseli s plnou penzí a bazénem s výhledem na Kilimanjaro, a v Tanzanii 3* hotel s bazénem umístěném na úpatí afrického giganta. 2x je zajištěna plná penze a 1x polopenze. V ceně jsou již veškeré vstupy na atrakce dle programu včetně vstupů do národních parků a safari dle programu. 1. den: odlet z Prahy do Keni s přestupem. Na vyžádání možnost odletu z Vídně. 2. den: přílet do NAIROBI, ubytování, nenáročná procházka centrem NAIROBI - tradiční africké rozvojové metropole a zároveň ekonomického tahouna „černého“ kontinentu. Na město se podíváme i z místního mrakodrapu. Po zbytek dne odpočinek na hotelu. 3. den: první nezapomenutelné SAFARI v NAIROBI NATIONAL PARK. I přesto, že zpovzdálí je ještě možné zahlédnout mrakodrapy, národní park už je plný exotické zvěře (hroši, zebry, žirafy, lvy, nosorožci). Odpoledne absolvujeme zajímavou cestu opuštěnou krajinou obývanou MASAJI. Ze savany začíná vyrůstat opravdový monument - KILIMANJARO (5 895 m). Na večer příjezd na ubytování na hranici NP AMBOSELI, kde se na 3 noci ubytujeme v komfortních lodgích s plnou penzí formou bufetu. Lodgie mají unikátní polohu s úžasným výhledem na Kilimanjaro přímo od bazénu! Večeře. 4. den: snídaně, dopoledne odpočinek u bazénu s výhledy na nejvyšší horu Afriky s ikonickým vrcholem pokrytým ledovcem. Krátká procházka do MASAJSKÉ VESNICE, kde se seznámíme s autentickým životem místních. Po obědě safari v NP AMBOSELI, kde žije jedna z největších populací SLONŮ na světě. Samozřejmostí jsou stáda ZEBER, ŽIRAF, PAKOŇŮ, GAZEL, ANTILOP, BUVOLŮ, žijí zde i HROŠI, LVI či GEPARDI. Večeře. 5. den: s východem slunce další safari. Absolutním vrcholem je unikátní pohled kombinující divokou zvěř, savanu a majestátní zasněžený vrchol KILIMANJARA najednou. Po pozdním obědě odpočinek u bazénu s výhledem na nejvyšší horu Afriky. Večeře. 6. den: snídaně, přejezd do TANZÁNIE v bezprostřední blízkosti Kilimanjara a jeho mezivrcholů. Vyprahlou savanu brzy vystřídá tropický les a odlišný ráz krajiny. Ubytujeme se v příjemném hotelu v MACHAME (4 noci) přímo v úpatí jižní strany KILIMANJARA, v místě plného bujné vegetace tropického lesa. Odpoledne pěší výlet opuštěnou krajinou, kterou turisté ještě neobjevili. Potkáme se s místními a vychutnáme si nádherné výhledy do džungle. Návrat na hotel, večeře. Při západu slunce (stejně jako každý den při východu) lze zahlédnout majestátní vrchol KILIMANJARA tentokrát z jižní strany. 7. den: výjezd po úpatí afrického velikána až do výšky 1 800 m, kde nás čeká nenáročná procházka k 90 m vysokým opuštěným vodopádům. U domorodců, kteří nás seznámí s tamním životem, budeme mít připravený tradiční oběd a nevšedním zážitkem bude i ukázka výroby kávy na tamní plantáži. Ochutnáte kávu, kterou si sami budete moci upražit. Jistě zahlédneme i typické obyvatele místní džungle, mezi které patří CHAMELEONI. Návrat na ubytování, večeře.

KEŇA Nairobi Nairobi NP Kilimanjaro

R. Koprda

8. den: odjezd v dřívějších hodinách (cca v 6.00) do oblasti pod horou MT. MERU (4 565 m), kde absolvujeme unikátní zážitek v podobě PĚŠÍHO SAFARI s ozbrojeným rangerem. Naprosto minimální přítomnost jiných turistů navodí ještě lepší atmosféru. S trochou štěstí se přiblížíme ke zvířatům doslova na dosah ruky. Odvážíte se otočit a udělat si fotku s ŽIRAFOU za zády? Po jednoduchém obědě (formou balíčku) následuje ještě klasické safari v jeepech s pozorováním slonů, žiraf, zeber, paviánů či plameňáků. Vše zakončíme výjezdem na vyhlídku nad mohutný kráter. Návrat na ubytování, večeře. 9. den: po snídani nás čeká další dobrodružná cesta, tentokrát jižním směrem. Zhruba po 1,5h jízdy narazíme v opuštěné krajině lemované BAOBABY na nádhernou oázu. TEPLÉ PRAMENY s fotogenickou namodralou barvou jsou jako stvořené pro odpočinek, který si zde vychutnáme zhruba půl dne. Část odpoledne pak ještě stihneme strávit v hotelovém bazénu. Večeře. 10. den: transfer na letiště v oblasti Kilimanjaro, odlet do ČR. Návrat případně následující den (dle letového řádu). Datum

Kód

Cena v Kč

2. 2. - 11. 2.

23kjo01863

75 770

10. 2. - 19. 2.

23kjo01846

79 770

1. 9. - 10. 9.

23kjo01865

79 770

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Nairobi/Kilimanjaro-Praha v max. výši 20 000 Kč, 8x ubytování ve 2lůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením (3x v komfortních lodgích na hranici NP Amboseli s plnou penzí; 4x v hotelu v oblasti Machame s polopenzí; 1x tranzitní ubytování v Nairobi se snídaní), 1x obědový balíček v rámci výletu na pěší safari, 1x tradiční oběd, veškeré vstupy do národních parků, výlety na safari v Keni v minivanech s vysouvací střechou, výlet na safari v Tanzanii v jeepech, místní řidiči/průvodci na safari, pěší safari s rangerem dle programu, vstup na vodopády, koupání v horkých pramenech (v případě dostatku času), veškerou

dopravu minivanem dle programu, informační materiály, vedoucí zájezdu. Cena nezahrnuje: vízum (orientační cena z r. 2022 je Keňa cca 50 USD, Tanzánie cca 50 USD) a vše ostatní, co není v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžk. pokoj 8 700 Kč, pojištění léčeb. výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 000 Kč nebo do 85 000 Kč za 1 750 Kč. Nástupní místo: Praha.

Pohodové týdny ve světě

101


NAMIBIE • BOTSWANA ZAMBIE • ZIMBABWE Pohodové týdny v Africe

Pouští a pralesem k Viktoriiným vodopádům • Procházka po jedněch z nejvyšších NP Namib dun v poušti Namib Naukluft Big Daddy • Safari v NP Chobe, proslulé Dune Viktoriiny vodopády Unikátně sestavený program umožňuje navštívit dvě opravdu velkolepé lokality bez dlouhých přejezdů. Zájezd začneme ve světoznámé poušti Namib, kde se projdeme po jedněch z největších dun planety. Mimořádně fotogenickou krajinu do detailu prozkoumáme a po zastávce v koloniálním Windhoeku v krátkosti přelétneme do Zimbabwe. Zde nás čekají pohodové procházky s výhledy na největší vodopády na světě, které doplní i okolní prales. Třetí, neméně zajímavou částí zájezdu je dvoudenní výlet do Botswany, kde zažijeme pravé africké safari v nedalekém NP Chobe. Kvalitní ubytování se snídaní je v Namibii zajištěno na poušti a v Zimbabwe přímo ve Victoria Falls. Na safari pak v lodžích s polopenzí. Navštivte snad to nejkrásnější z africké přírody v pohodovém tempu a bez zdlouhavých přesunů. 1. den: odlet z Prahy do NAMIBIE. 2. den: přílet do WINDHOEK, dle letového řádu a možností hotelu přesun na ubytování. Nenáročná procházka hlavním městem NAMIBIE, jehož dominantou je koloniální CHRISTUSKIRCHE. Individuální volno, odpočinek na hotelu. 3. den: snídaně, pronajatým soukromým minivanem vyrážíme za prvními zážitky do opuštěné přírody. Pohádkovou krajinou pohoří NAUKLUFT MOUNTAIN budeme projíždět na jihozápad. Cestou si uděláme několik zastávek, abychom si výhledy dostatečně vychutnali. Dle aktuální situace možnost návštěvy záchranné stanice s GEPARDY. Ti se zde ve volné přírodě běžně vyskytují, nicméně jejich spatření mimo tyto stanice je spíše vzácné. Ubytování v resortu v bezprostřední blízkosti světoznámé NAMIBSKÉ POUŠTĚ. Večeře. 4. den: snídaně, celodenní výlet do NAMIBSKÉ POUŠTĚ s několika příležitostmi pro pohodovou turistiku. Užijeme si panoramatické výhledy do fotogenické krajiny. Čeká nás návštěva „místního“ ÚDOLÍ SMRTI, kde jsou vyprahlé bílé plochy v ostrém kontrastu s oranžovým pískem dun. Dechberoucí pohled doplní všudypřítomné akácie. Projdeme se po jedné z nejvyšší dun světa - „BIG DADDY DUNE“ s úctyhodnou výškou 325 m. Výhledy z vrcholu budou zaslouženou odměnou za výstup! Návrat na ubytování. Večeře. 5. den: snídaně, návrat do hlavního města WINDHOEK se zastávkami s výhledy na horskou krajinu, kterou budeme po cestě křižovat. Případné dokončení prohlídky WINDHOEKU. 6. den: Přesun na letiště, krátký přelet do ZIMBABWE. Ubytování ve VICTORIA FALLS, města jen 3 km vzdáleného od stejnojmenných největších vodopádů planety. Poté nás bude čekat ještě plavba po řece ZAMBEZI při západu slunce. Kromě drobného občerstvení a krásných výhledů se okolo nás možná objeví HROŠI. Stejně tak je možné zahlédnout exotická zvířata i na břehu. Dle letového řádu případně odlet již 5. den odpoledne/večer s tranzitním noclehem v hotelu a příletem 6. den se zachováním všech programových bodů. 7. den: snídaně, návštěva zimbabwské části vyhlídek na VIKTORIINY VODOPÁDY na řece ZAMBEZI. Velkolepé výhledy si vychutnáme jak ze ZIMBABWE, tak odpoledne ze ZAMBIE. Projdeme se také po slavném mostě VICTORIA FALLS BRIDGE, na kaňonem řeky tvořící hranici obou států. Dle aktuální situace na hranicích zbyde případně čas i na krátkou návštěvu nedalekého LIVINGSTONU, kde se zastavíme u sochy EMILA HOLUBA. Návrat do ZIMBABWE na ubytování. 8. - 9. den: snídaně, dvoudenní výlet na SAFARI v národním parku CHOBE. Nejprve přesun do BOTSWANY, a pak do samot-

102

Pohodové týdny ve světě

né přírodní rezervace. V rámci programu nás čeká klasické safari v jeepech, ale také netradiční ŘÍČNÍ SAFARI na lodích. Ubytováni budeme v typických lodžích a v ceně je kromě snídaní i oběd. Na konci druhého dne se vrátíme zpět do VICTORIA FALLS. Cestou se ještě zastavíme u obrovského BAOBABU podél vyhlídkové cesty ZAMBEZI LOOP. 10. den: snídaně, dle letového řádu individuální volno, nákup suvenýrů, fakultativně je možné absolvovat let helikoptérou nad vodopády, bungee jumping atd., transfer na letiště ve VICTORIA FALLS. Odlet do ČR. 11. den: přílet do Prahy. Datum

Kód

Cena v Kč

19. 5. - 29. 5.

23pav01128

79 990

1. 7. - 11. 7.

23pav01100

79 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Windhoek/Victoria Falls-Praha a jednosměrný přelet Windhoek-Victoria Falls vč. let. tax a poplatků v max. výši 23 000 Kč, 8x ubytování v hotelu/ resortu/lodgích ve 2lůžkových pokojích s vl. soc. zařízením se snídaní, doprava pronajatým minivanem dle programu, výlet na safari v NP Chobe dle programu, 2x večeře, 1x oběd, vstupy/ vjezdy do přírodních rezervací v Botswaně, Zimbabwe a v Zambii, informační materiály, vedoucí zájezdu. Cena nezahrnuje: ostatní vstupy (Namibie cca 30 USD), víza (orientační cena z r. 2022: Namibie cca 80 USD, Zimbabwe + Zambie cca 50 USD), ostatní strava a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 10 000 Kč, pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 100 Kč nebo do 85 000 Kč za 1 850 Kč. Nástupní místo: Praha.

ZAMBIE Victoria Falls

NAMIBIE

ZIMBABWE NP Chobe

Windhoek

BOTSWANA


JAR Pohodové týdny v Africe

Pohodový týden od Mysu Dobré naděje až na safari

• Pohodová turistika magickou přírodou na pobřeží, v horách i mezi vinicemi JAR • Kolonie tučňáků i „Velká pětka“ Aquila na safari Bain‘s Kloof Pass Stellensbosch Simon‘s Town Kapské Město • Kvalitní ubytování přímo Střelkový Mys Mys Dobré naděje v Kapském Městě s polopenzí

Kapské Město a Mys Dobré naděje patří k nejproslulejším místům Afriky, které stojí za to alespoň jednou v životě navštívit. Krásy nejvyspělejšího státu černého kontinentu si nyní můžete vychutnat v kvalitním zázemí, a hlavně v pohodovém tempu! S výjimkou jedné noci v rámci výletu na safari jsme ubytování po celou dobu přímo v Kapském Městě. I bez zdlouhavých přejezdů a častého stěhování navštívíme všechny známé atrakce, a navíc ještě přidáme několik pohodových procházek v opuštěné magické přírodě. Vychutnáme si panoramatické výhledy ze Stolové hory či z ikonické Lion’s Head. Projedeme se nad pobřežními útesy, ale i uvnitř horské krajiny. Uvidíme kolonie tučňáků a v rámci výletu na safari také slony, zebry, žirafy a s trochou štěstí třeba i lvy. Přímo na vinicích pak v pohádkové krajině ochutnáme víno. V ceně je kromě jiného i polopenze. 1. den: odlet z Prahy do JAR s přestupem. 2. den: přílet do KAPSKÉHO MĚSTA, pronajatým minivanem přesun na hotel, ubytování. Dle letového řádu krátká procházka po nábřeží VICTORIA & ALFRED WATERFRONT. Večeře. 3. den: snídaně, míříme na jih do asi nejslavnějšího místa Jižní Afriky - MYSU DOBRÉ NADĚJE. Přestože se nejedná o geografické nejjižnější místo Afriky, nesmí tento proslulý bod chybět v seznamu každého dobrodruha! Kromě místa samotného budeme obdivovat i nádherné výhledy na divoký ATLANTICKÝ OCEÁN. Turisticky exponovaným místům unikneme na některé z turistických stezek, které vedou po malebném pobřeží. Odpoledne nás čeká další unikátní zážitek - na plážích nedaleko SIMON’S TOWN budeme pozorovat kolonie TUČŃÁKŮ. Návrat na ubytování, večeře. 4. den: snídaně, čekají nás dvě atraktivní procházky s panoramatickými výhledy na pobřeží, a zároveň na ostře vybíhající pohoří. Po dopolední procházce nad zálivem HAUT BAY vyjedeme, a zájemci ještě výše vystoupají, až k ikonickému vrcholu LION’S HEAD. Dechberoucí výhledy na oceán a horskou krajinu doplní kulisa pulzující metropole přímo pod námi. Den zakončíme nenáročnou procházkou v centru CAPE TOWNU. Otužilci si mohou i zaplavat v oceánu. Večeře. 5. den: snídaně, dnes vyrážíme do slavné vinařské oblasti rozkládající se v okolí městečka STELLENBOSCH. Právě odsud pochází velké množství proslulého jihoafrického vína. Opět nás čekají nádherné pohledy do krajiny, tentokrát se všudypřítomnými vinicemi a horami v pozadí. Těšit se můžete na OCHUTNÁVKU VÍN i krátkou procházku mezi vinohrady. Poté zavítáme do přírodní rezervace JONKERSHOEK, kde se zastavíme a případně projdeme k fascinujícím vyhlídkám do údolí STELLENBOSCH VALLEY. Dle času zamíříme také do průsmyku BIAN’S KLOFF PASS s nádhernými výhledy do LIMIETBERG NATURAL RESERVE. Po návratu do CAPE TOWNU nás čeká ještě romantická projížďka lodí (v ceně zájezdu) s výhledy na město s dominantou Stolové hory. Večeře. 6. den: jednou z nejkrásnějších silnic světa po pobřeží až na skutečný nejjižnější bod kontinentu - STŘELKOVÝ MYS. Hranici ATLANTIKU a INDICKÉHO OCEÁNU si vychutnáme dosyta. Projdeme se po divokém pobřeží a užijeme si další neopakovatelné výhledy. Po lehké turistice se budeme vracet do Cape Townu skrze vnitrozemí. Večeře. 7. den: snídaně, přesun na východ do soukromé rezervace AQUILA. Zde nás čeká zcela jiný zážitek - jsme uprostřed divoké

R. Kopda

přírody, která se jen hemží exotickou zvěří včetně zástupců VELKÉ PĚTKY. Po obědě (v ceně zájezdu) se vydáme na první část SAFARI, kde s trochou štěstí uvidíme LVY a další kočkovité šelmy, SLONY, NOSOROŽCE, BUVOLY, ZEBRY, ŽIRAFY a další. Večeře. Nocleh v okolí parku. 8. den: snídaně, dopoledne druhá část SAFARI. Po obědě (v ceně zájezdu) cesta zpět do CAPE TOWN. Poté, co se ubytujeme, se na rozloučenou s městem vyvezeme lanovkou na proslulou STOLOVOU HORU. Na vrcholu se za dobrého počasí krátce projdeme a vychutnáme si poslední výhledy na město. Večeře. 9. den: snídaně, dle letového řádu možnost odpočinku na pláži, nákupy nebo procházka po CAPE TOWN. Transfer na letiště, odlet do ČR. 10. den: přílet do Prahy. Datum

Kód

Cena v Kč

10. 3. - 19. 3.

23jaa01124

74 990

1. 9. - 10. 9.

23jaa01138

76 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Kapské Město vč. let. tax a poplatků v max. výši 20 000 Kč, 7x ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s vl. soc. zařízením se snídaní (6x v Kapském Městě, 1x na safari), 7x večeře, doprava pronajatým minivanem dle programu, výlet do rezervace Aquila včetně safari dle programu, 1x oběd, vstupy/vjezdy do přírodních rezervací, informační materiály, vedoucí zájezdu. Cena nezahrnuje: ostatní vstupy, lanovka na Stolovou horu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 9 000 Kč, pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 000 Kč, do 85 000 Kč 1 750 Kč. Nástupní místo: Praha.

Pohodové týdny ve světě

103


IZRAEL Pohodové týdny v Asii

Ejlat s výletem k Mrtvému moři • Nejkrásnější výhledy na Mrtvé moře z pevnosti Masada • Údolí Timna - „Doly krále Šalamouna“ se starověkými památkami • Del�íni a podmořský život Rudého moře • Projížďka na velbloudech v Camel Ranchi Nejjižnější místo Izraele je známé díky průzračně čistému moři a pouštním pohořím zvedajícím se přímo od moře. Celoročně příjemné počasí Akabského zálivu společně s bohatým podmořským životem tvoří z této lokality populární turistické letovisko i pro místní obyvatele. Oblast byla známá již z biblických dob a Ejlat byl jedním z míst, kde se Izraelité zastavili při pochodu z egyptského zajetí. Poté zde vznikl přístav, který byl využíván k přepravě mědi, jejíž těžba probíhala v nedalekých dolech v oblasti Timna, tuto lokalitu si projdeme i my během našeho okruhu. Turistiku v horách přímo nad městem doplníme výletem v Mrtvému moři, jenž patří mezi nejslanější jezera na světě a tvoří hranici Jordánska a Izraele. Mrtvé moře nás ohromí svou barvou i vysokou hustotou vody, která nás bude nadnášet natolik, že není nutné pro udržení na hladině plavat. 1. den: odlet z Prahy do IZRAELE, transfer na ubytování do oblasti EJLAT, večeře. 2. den: ráno přejedeme do hor nad Ejlatem. Zdatnější vystoupají na vrchol MT. SHLOMO (705 m.n.m.), jeden z nejvyšších vrcholů nad městem s neopakovatelnými výhledy po celém okolí. Ostatní se vydají do KAŇONU SHEHORET, známého také jako Černý kaňon. Pokud budete mít stále kilometrů v nohách málo, můžete si trasu prodloužit o ZTRACENÝ KAŇON. Společně přejedeme zpět do Ejlatu. 3. den: jedním z nejpůsobivějších údolí je do podkovy tvarované ÚDOLÍ TIMNA a ani my ho nemůžeme minout. Údolí je úžasnou kombinací přírodních scenérií a zvláštních pískovcových útvarů. Celý den strávíme turistikou v této lokalitě plné archeologických vykopávek, nalezneme zde svatyni bohyně Hathor a údolí také bývá označováno jako „Doly krále Šalamouna“ (možná že se jedná o nejstarší měděné doly na světě). Eroze zde zároveň vytvarovala z pískovce prazvláštní tvary, které vám mohou připomínat hřib, ležícího lva či sloupy. V údolí je možné zapůjčení kola a můžete si tak vychutnat místní přírodu ze sedla bicyklu. 4. den: po snídani se vydáme objevovat podmořské krásy Rudého moře. DOLPHIN BEACH REEF nabízí unikátní a jedinečnou možnost pozorovat i plavat s delfíny (fakultativně), kromě delfínů je zde pod vodou k vidění mnoho druhů ryb a barevných korálů. Poté se přesuneme k vyhlídkové věži UNDERWATER OBSERVATORY PARK, nejen že je z ní výhled po Akabském zálivu z výšky, ale součástí je i pozorování života pod vodou, aniž se namočíte. K vidění jsou různé druhy žraloků, želv i vzácné druhy ryb. Na závěr se přesuneme šnorchlovat na vyhlášené místo CORAL BEACH NATURE RESERVE. V místních korálech plave na 650 druhů exotických barevných ryb a dalších podmořských druhů. Výbava na šnorchlování lze zapůjčit na místě. 5. den: brzy ráno vyjedeme na celodenní výlet k MRTVÉMU MOŘI, které se nachází zhruba 420 metrů pod hladinou světového oceánu, což z něj činí nejníže položené odkryté místo na povrchu zemském. Jako první navštívíme starověkou pevnost MASADA, která se během první židovské války stala posledním místem odporu židovských povstalců. Na pevnost vyjedeme lanovkou a při prohlídce se nám odtud naskytnou neopakovatelné výhledy na nedaleké MRTVÉ MOŘE. Následuje přesun k přírodní rezervaci EIN GEDI (Kozí pramen), o které nalezneme mnoho zmínek i v Bibli a projdeme se zde k DAVIDOVU POTOKU, který zde stéká v kouzelných kaskádách a vodopádech. Poté nás již čeká přesun na jednu z pláží u MRTVÉHO MOŘE, bez zážitku koupání v tomto bezodtokém slaném jezeře nelze z Izraele odjet. Pozdní návrat na hotel.

104

Pohodové týdny ve světě

Mrtvé moře Masada

IZRAEL

Údolí Timna Red Canyon Mt. Shlomo (705 m)

Ejlat

6. den: po snídani se přesuneme na kratší turistiku do hor nad Ejlatem. Během dopoledne si projdeme RED CANYON, jehož stěny jsou vysoké až 30 metrů. Obdivovat budeme nádherné skalní vrstvy a tmavě červené zabarvení kamene. Odpoledne volno k relaxaci, fakultativně možnost projížďky na velbloudech v CAMEL RANCH, od krátkých vyjížděk si můžete svůj zážitek prodloužit až na 4 hodinovou projížďku se zastávkou u beduínů, kdy si ze hřbetu velblouda naposledy prohlédnete místní neopakovatelnou krajinu. 7. den: snídaně, odlet dle letového řádu zpět do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

8. 10. - 14. 10.

23ejl02445

45 490

Cena zahrnuje: letenka Praha-Izrael a zpět vč. let. tax a poplatků v max. výši 8 000 Kč, půjčovné mikrobusu, 6x ubytování v hotelu v oblasti Ejlat, 6x polopenzi, výlety dle programu, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: vstupné, lanovku na Masadu, ostatní strava, fakultativní programy a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ Příplatky: 1lůžkový pokoj 7 400 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 490 Kč, do 85 000 Kč za 1 240 Kč. Nástupní místa: Praha.

B. Yoffe

R. Belikov


EGYPT Pohodové týdny v Africe

Na pestré Sinaji

EGYPT Barevný

kaňon • Ubytování v oblasti Sharm al-Šajch a Dahab ve ****hotelech Daháb • Výstup na horu Sinaj Mt. Sinai (2 285 m) • Neopakovatelné šnorchlování Šarm al Šajch NP Ras Mohamed • Pulzující město Šarm-al-Šajch • Tradiční oběd v beduínské vesnici • Možnost projížďky na velbloudech nebo na čtyřkolce

Úžasné korálové útesy, průzračně čisté moře, duny, hory, beduíni, dávná historie - to vše je egyptská Sínaj, poloostrov, který hraje klíčovou roli v historii několika náboženství a který dnes nabízí nespočet přírodních krás a spoustu možností zábavy. Společně se vydáme na týdenní výlet Sínajským poloostrovem, při němž si užijeme nejen koupání a šnorchlování v několika ze světově nejvyhledávanějších lokalit, ale také divoké přírody v podobě hor a dun i doteků dávné historie v klášteře svaté Kateřiny a jeho okolí. Vydejte se s námi okusit tuto nepominutelnou směsici zážitků, kterou najdeme jen pár hodin letu od České republiky. Ubytováni budeme v kvalitních hotelech 4* v blízkosti pláže. 1. - 2. den: odlet z Prahy s přestupem do ŠARM AL-ŠAJCHU, noční přílet, z letiště přejezd na ubytování (po celý pobyt v Šarm al-Šajchu je stravování zajištěno formou all-inclusive). Následovat bude relaxační den, kdy můžeme setřást únavu z cesty, vykoupat se na některé z četných pláží Šarm al-Šajchu (nebo i v hotelovém bazénu) a příjemně se naladit na podvečerní prohlídku města. Během ní prozkoumáme oslňující MEŠITU AL-SAHÁBA, v níž se prolíná celá směsice architektonických stylů, proslulé náměstí SOHO s jeho Tančící fontánou, proslulý Starý trh i úžasnou koptskou katedrálu. Po prohlídce je tu pro zájemce možnost posezení u vodní dýmky v populární místní kavárně. 3. den: také v tomto dni si užijeme spousty šnorchlování a koupání, ale tentokrát během celodenního výletu lodí do národního parku RAS MOHAMMED, který je proslulý svými nádhernými korálovými útesy a neuvěřitelným bohatstvím podmořského světa. Kromě šnorchlování a koupání se během dne můžeme i těšit na oběd podávaný přímo na lodi. Pozdě odpoledne návrat do Šarm al-Šajchu, večerní volno. 4. den: změna je život, a tak zatímco dopoledne budeme mít ještě možnost trochu zarelaxovat v Šarm al-Šajchu, kolem poledne vyrazíme na nepříliš dlouhý přesun do naší další destinace, malebného DAHABU. Cestu si ovšem zpříjemníme návštěvou chráněné oblasti NABQ, kde jsou k vidění mangrovy (právě zde je nejsevernější místo jejich výskytu ve světě) a duny. A když budeme mít štěstí, možná zahlédneme i nějaké zástupce místní divoké fauny. Ubytování v hotelu v oblasti Dahab. 5. den: dnešní den strávíme v sínajské přírodě - vyrazíme totiž na celodenní safari džípem! Vydáme se na sever od Dahabu a navštívíme řadu zajímavých lokalit, mimo jiné fascinující BAREVNÝ KAŇON, beduínskou vesnici i chráněnou oblast RAS ABU GHALLUM s jejími horami a dunami. Součástí výletu bude samozřejmě i oběd. V podvečer návrat do Dahabu, po večeři možnost návštěvy jedné z mnoha kavárniček na pobřežní promenádě.

I. Šlosar

6. den: není možné být na Sínaji a nenavštívit místo, odkud dle Bible promluvil Bůh z hořícího keře na Mojžíše - ano, řeč je o KLÁŠTERU SV. KATEŘINY, původem již ze čtvrtého století! Brzy ráno vyrazíme z Dahabu, abychom měli čas nejen na dopolední prohlídku kláštera, ale odpoledne pak i pro výstup na horu SÍNAJ (2285 m.n.m.), kam se vydáme zčásti na velbloudu a zčásti pěšky. I tato hora má své významné místo v Bibli: zde měl Mojžíš od Boha obdržet Deset přikázáni. Večer návrat do Dahabu. 7. den: celodenní relax v DAHABU, který můžete využít k poslednímu dni plnému koupání a šnorchlování, třeba fakultativně v ikonické lokalitě BLUE HOLE. Pro zájemce je tu rovněž možnost půldenního výletu (pěšky nebo na velbloudu) do okolí, popřípadě možnost zapůjčení čtyřkolky. 8. den: v brzkých ranních hodinách přejezd na letiště. Odlet z Egypta zpět do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

20. 10. - 27. 10.

23sij02102

39 490

Cena zahrnuje: letenka vč. let. tax a poplatků v max. výši 10 000 Kč, transfery z a na letiště, 3x ubytování v hotelu s all inclusive v oblasti Šarm al-Šajch, 4x ubytování s polopenzí

D. Byrkyn

v oblasti Dahab, výlety dle programu, pobytovou taxu, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: vízum cca 25 USD, ostatní strava, fakultativní programy, bakšišné, vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ Příplatky: 1lůžkový pokoj 5 600 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 560 Kč, do 85 000 Kč za 1 310 Kč. Nástupní místa: Praha.

Pohodové týdny ve světě

105


GRUZIE Pohodové týdny v Asii

Ledovec Čaalad

Proslulá Svanetie obklopená Kavkazem

Jezera Koruldi

• Odříznuté horské vesničky • Turistika v okolí vysokohorského letoviska Mestia • Ušguli - nejvýše osídlené místo v Gruzii ve výšce 2 100 m n. m. • Túra k ledovci Čaalad Zveme vás na pohodový týden do jednoho z nejodlehlejších a nejkrásnějších koutů na světě, do malebné a zároveň drsné a tajemné Svanetie ukryté pod mohutnými štíty Velkého Kavkazu. Po dlouhá staletí byla země Svanů nepřístupná a jen ti nejodvážnější cestovatelé tam pronikali s velkou námahou a nesmírnými obtížemi. Od okamžiku, kdy byla přivedena sjízdná cesta a kdy se začaly budovat moderní hotely, se nám otevírá možnost poodhalit život a svět těchto záhadných obyvatel žijících dosud v kamenných domech chráněných mohutnými obrannými věžemi, které stále jako varovný prst dávají nepřátelům najevo bdělost a milým hostům svou pohostinnost. Roku 1996 byla architektura středověkých vesnic ve Svanetii zařazena na seznam světového dědictví UNESCO a díky úchvatným horským scenériím a turistickým možnostem se kraj nazývá „kavkazské Švýcarsko“. Provází M. Mitáš. 1. den: odlet z Prahy v odpoledních hodinách do Gruzie. Ubytování v noci v Tbilisi. 2. den: dopolední prohlídka hlavního města TBILISI. Nejprve si vyšlápneme za těmi nejkrásnějšími výhledy na staré město k pevnosti NARIKALA s obrannými zdmi. Poté se přesuneme ke katedrále SIONI, která je považovaná za jedno z nejsvětějších míst Gruzínské pravoslavné církve a ke kostelům METECHI a ANČISCHATI. Pak se projdeme po klikatých uličkách na nábřeží řeky MTKVARY. Odpoledne odjedeme z města a přejedeme na nocleh do druhého největšího města Gruzie KUTAISI, které kdysi bývalo metropolí Kolchidského království. Večer se projdeme po městě a pokocháme se nasvícenou katedrálou BAGRATI z 11. století, která byla rozbořena osmanskými vojsky a následně opravena do dnešní podoby v roce 2012. 3. den: v dopoledních hodinách přijedeme do vysokohorského letoviska ve městě MESTIA, které leží v nadmořské výšce 1 500 m n. m. a již samotná cesta do této odlehlé oblasti je zážitkem. Panorama města je charakteristické svými obrannými věžemi a výhledem na horu Ušbu a město je zároveň i centrum regionu Horní Svanetie. Po ubytování v hotelu vyrazíme na odpolední procházku. Přejedeme do vesničky ČVIBIANI s kamennými domy, odkud se vydáme na půldenní túru přes vesnici ŽAMUŠI a hřeben Kakhuri (1 910 m) zpět do Mestie. 4. den: lanovkou se přiblížíme na hřeben ZURULDI (2 348 m), odkud se vydáme na pohodovou túru po hřebeni na vrchol MENTAŠI (2 473 m) nebo na delší túru do sedla UGHVIRI (1 923 m). Během túry si vychutnáme neopakovatelné výhledy na Mestii pod námi a zároveň před sebou máme jako na dlani horu UŠBU, kterou snadno poznáte podle typických dvou vrcholů a někteří ji přezdívají „Kavkazský Matterhorn“. 5. den: po snídani vyrazíme na výlet terénními auty do UŠGULI, které je jedním z nejkrásnějších městeček ležících ve Svanetii. UŠGULI je nejvýše trvale osídlené místo v Gruzii, které dosahuje nadmořské výšky 2 100 m. Ohromí vás okolní nedotčená příroda a jen těžko si budete představovat náročný život ve vesnici během zimních měsíců, kdy se zde sníh drží až 6 měsíců v roce. Projdeme se po UŠGULI, které je vyzdobené asi 20 obrannými věžemi, kaple nad vesnicí se datuje do 12.století a celé město je zapsáno na seznamu UNESCO. Se zájemci vyšplháme na kopec IAMARA (2 989 m), ze kterého se nám naskytne výhled na celé údolí, na Svanský hřeben a především na zaledněný masiv ŠCHARY (5 203 m), který je nejvyšší horou Gruzie.

106

Pohodové týdny ve světě

6. den: celodenní túra z MESTIE k modrým jezerům Koruldi, od kterých se odráží okolní zasněžené vrcholky. Po prudším nástupu k vyhlídce nad Mestii už pozvolně vystoupáme alpínskými loukami s volně se pasoucím dobytkem a s úchvatnými výhledy nejen na masiv UŠBY (4 700 m), ale až k samotným jezerům (2 740 m). Návrat stejnou cestou, možnost zkrácení túry (16 km). 7. den: celodenní túra z MESTIE k ledovci ČAALAD. V ranních hodinách vyrazíme z Mestie, přejedeme řeku MESTIAČALAI a kolem letiště budeme pokračovat podél řeky Čaalad směrem na sever ke skalnatému masivu DALALACHYRA (3 430 m). Po 3-4 hod. se dostaneme k pramenu řeky ČAALAD, kde se můžeme kochat výhledy na stejnojmenný ledovec. Stejnou cestou návrat zpět do Mestie na ubytování (17 km). 8. den: opustíme MESTII a vyrazíme zpět do TBILISI. Po příjezdu společná večeře, následuje krátký nocleh, odjezd na letiště a odlet do ČR dle letového řádu. 9. den: přílet do Prahy dle letového řádu. Datum

Kód

Cena v Kč

24. 8. - 1. 9.

23ade01904

42 490

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Tbilisi vč. let. tax a poplatků v max. výši 7 500 Kč, doprava pronajatým autokarem a hromadná doprava dle programu, 5x ubytování v ***hotelu v Mestii, 2x ubytování v hotelu v Tbilisi, 1x ubytování v Kutaisi, 7x snídaně, 7x večeře, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: ostatní strava, fakultativní programy, bakšišné, vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ Příplatky: 1lůžkový pokoj 5 900 Kč, pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 900 Kč, do 85 000 Kč za 1 650 Kč. Nástupní místo: Praha.

Žamuši Mestia

Ugviri Ušguli

Mestia Kutaisi

GRUZIE Tbilisi


PÁKISTÁN Pohodové týdny v Asii

ČÍNA

Pohodový Karákóram s turistikou pod Nanga Parbat Hunza Valley

Gilgit

Raikot • Ubytování s plnou penzí Islamabád • Vysokohorská silnice Karakoram PÁKISTÁN Highway (4 733 m) Raikot • Turistika do základního Tatu Fairy tábora osmitisícovky Meadows Nanga Parbat Naran

Alpy i Himálaje jste s námi již mohli procestovat ze všech stran, s nejlepším dostupným zázemím, a hlavně, aniž byste museli být horolezci. Ve stejném stylu jsme pro Vás nyní exkluzivně připravili zájezd do Karákóramu a pákistánského Himálaje. S námi nebudete bydlet ve stanu, neboť jsme pro Vás zajistili ubytování v hotelech a horských chatách s plnou penzí! Přesto se dostaneme k nejkrásnějším výhledům, projedeme přes nejvýše položenou mezinárodní silnici Karakoram Highway (4 733 m), budeme na dosah masivním ledovcům a poznáme také místní kulturu. 4denní turistický program nás navíc v pohodovém tempu dovede až do základního tábora (3 950 m) proslulé osmitisícovky Nanga Parbat (8 126 m), kterou budeme mít doslova na dosah ruky! Staneme přímo na hranici nejvyšších pohoří světa - Karákóram, Hindúkuš a Himálaj. Prostor bude i pro objevení kulturních pamětihodností pákistánské metropole. Vydejte se s námi do oblasti, kterou davy turistů stále neobjevily, v malé skupině a s dobrým zázemím. Provází J. Ježek (v prvním termínu). 1. den: odlet z Prahy do PÁKISTÁNU. 2. den: přílet do ISLÁMÁBÁDU, první část přejezdu severním směrem (cca 4-5h) na ubytování do města NARAN. (dle průjezdnosti cest), ubytování v hotelu, odpoledne možnost odpočinku a relaxace na ubytování. Pro zájemce je připraven nenáročný odpolední výlet k malebnému jezeru SAIF EL MALUK. Ve městě také navštívíme lokální BAZAR. V případě uzavření silnice do Naran (zpravidla kvůli sněhu) bude trasa vedena přes Besham City, kde bude rovněž zajištěno ubytování. V takovém si CK vyhrazuje právo zrušit výlet k jezeru Saif El Maluk. Večeře. 3. den: druhá část přejezdu do HUNZA VALLEY po světoznámé nejvyšší položené mezinárodní silnici KARAKORAM HIGHWAY! Postupně se dostaneme mezi horské velikány jako RAKAPOSHI (7 788 m), ULTAR SAR (7 388 m), SNOW DOME (7 257 m) apod. Cestou se také zastavíme na rozhraní tří nejvyšších pohoří světa HIMÁLAJ, HINDÚKUŠ a KARÁKÓRAM. Díky absolvování části přejezdu v předchozím dni budeme mít prostor pro zastávky, na kterých si vychutnáme první výhledy na horské velikány. V karákóramském podhůří se ubytujeme nad údolím u vyhlídkového místa přezdívaném Karákóramské orlí hnízdo. 4. den: ráno si za dobrého počasí vychutnáme výhledy na sedmitisícové masivy a na ikonickou horu LADY FINGER. Den pak strávíme objevováním údolí HUNZA. Navštívíme 700 let starou pevnost BALTIT FORT a na druhém břehu řeky ALTIT FORT. Z obou míst se můžeme těšit na výhledy jak na pohoří KARÁKÓRAM, tak do údolí řeky HUNZA pod námi. Dále se podíváme do královských zahrad a také staré části vesnice ALTIT, kde se seznámíme s životem místních. Krátký přejezd na ubytování. 5. den: Okolo malebného jezera ATTABAD LAKE stoupáme dále po KARAKORAM HIGHWAY. Odvážlivci se nejprve projdou po obřím visutém mostě PASSU/HUSSAINI. Na vyhlídkových místech si pak všichni vychutnáme pohledy na rozeklané skály a obří masivy v bezprostřední blízkosti silnice. Uvidíme například ostré jehly šestitisícového masivu TUPOPDAN (PASSU CONE) nebo zasněžený KARUN KUH (6 997 m). Těšit se můžete rovněž na úžasné pohledy na masivní ledovce. Kromě PASU GLACIER nás čekají i vyhlídky na čtvrtý největší ledovec planety BATURA GLACIER. Podle aktuálních podmínek se projdeme k jednomu z obřích ledovců do bezprostřední blízkosti! Na hranici 3 500 výškových metrů vjíždíme

Khunjerab Pass

PÁKISTÁN Hunza

Karun Kuh

Attabad Lake

Gilgit

Nanga Parbat Base Camp Nanga Parbat

do KHUNJERAB NATIONAL PARK, kde s trochou štěstí uvidíme LEVHARTA SNĚŽNÉHO, jehož populace je zde jednou z největších. V parku jsou také kozorožci nebo svišti. Ve výšce 4 733 m n. m. staneme na čínské hranici, a zároveň na NEJVYŠŠÍM HRANIČNÍM PŘECHODU SVĚTA. Karákóramskou vysokohorskou silnicí se pak vrátíme do nižších poloh na hotel do GILGITU. 6. den: ráno přejezd do RAIKOT, kde překročíme slavnou řeku INDUS a na rozhraní mezi KARÁKÓRAMEM a PÁKISTÁNSKÝM HIMÁLAJEM budeme pokračovat jeepem do TATU (2 350 m). Zahájení turistiky pod jednu z nejznámějších osmitisícovek NANGA PARBAT. Na lehko, s úschovou velkých zavazadel a s možností využití nosičů vyrážíme v jednoduše přístupním terénu a v klidném tempu za dalšími dechberoucími výhledy. Dnes dojdeme do FAIRY MEADOWS (3 300 m), odkud se nám naskytnou mimořádné výhledy na respekt budící masiv NANGA PARBAT (8 126 m). Nocleh je zajištěn ve dvoulůžkových chatkách. I na pěším putování je samozřejmě zajištěna plná penze! 7. den: brzy ráno pokračujeme v trase, která nás dovede mezi ledovce RAKHIOT a GANALO GLACIER. Po stále dobře schůdné cestě vystoupáme až do základního tábora osmitisícovky - NANGA PARBAT BASE CAMP (3 950 m), odkud budeme pozorovat tento slavný vrchol z opravdu bezprostřední blízkosti (vrchol hory bude vzdálen pouhých 10 km). Sestup na úroveň cca 3 500 m na nocleh ve dvoulůžkových chatkách. 8. den: dopoledne sestup do FAIRY MEADOWS, kde budeme mít po zbytek dne prostor pro relaxaci a vychutnání si výhledů na velehory. Poslední nocleh v horských chatkách. 9. den: dopoledne už jen vyrazíme zpět do TATU, kde nastoupíme do jeepu a budeme pokračovat v poznávací části programu. Projedeme okolo vysokohorského jezera LULUSAR LAKE (3 500 m) a přes průsmyk BUBUSAR TOP (4 173 m) až do NARAN případně do BESHAM (v závislosti na průjezdnosti cesty).

10. den: závěrečný přejezd do ISLÁMÁBÁDU (cca půldenní), před příjezdem do metropole návštěva muzea TAXILA s expozicí o HARAPPATSKÉ CIVILIZACI, starověkých obyvatel oblasti okolo řeky INDUS. Ta patří mezi nejstarší civilizace světa. Případně dokončení prohlídky hlavního města. 11. den: celodenní prohlídka hlavního města včetně návštěvy MEŠITY ŠÁHA FAISALA, která patří mezi největší na světě či moderního památníku PAKISTAN MONUMENT. Zavítáme i do RÁVAPINDÍ, které s metropolí tvoří souměstí. Individuální volno. Večeře. Po večeři transfer na letiště. 12. den: odlet ve velmi brzkých ranních hodinách, přílet do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

20. 6. - 1. 7.

23ngp02346

86 990

4. 7. - 15. 7.

23ngp02347

89 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Islámábád vč. tax a poplatků v max. výši 20 000, 9x ubytování vždy ve dvoulůžkových pokojích (6x v jednoduchých hotelech s vl. soc. zařízením; 3x v horských chatách se společným soc. zařízením), 9x plná penze, veškeré výlety a doprava dle programu, povolení na turistiku do základního tábora Nanga Parbat, místní průvodce, český vedoucí zájezdu, zajištění zvacího dopisu pro udělení víza, místní poplatky a vjezdy do přírodních rezervací a parků dle programu, informační materiály. Cena nezahrnuje: vstupy v Islámábádu, vízum, a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 9 500 Kč, zajištění víza 1 000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 740 Kč, do 85 000 Kč za 2 490 Kč. Nástupní místo: Praha.

Pohodové týdny ve světě

107


NEPÁL Pohodové týdny v Asii

Mardi Himal - pohodový trek pod nepálský Matterhorn • Nosiči a nákladná plná penze po dobu celého treku v ceně NEPÁL • Trek pod nejfotogeničtější horou Himálaje • Památky v Kathmandú, odpočinek v Pokhaře pod masivem Annapurny V Nepálu je stále co objevovat. Mardi Himal stranou turistickým davům, díky čemuž se můžete těšit na zcela unikátní atmosféru. Samotný trek patří k těm kratším, a tudíž budete mít i dostatek času na odpočinek a vychutnání si výhledů třeba od kouzelného jezera v Pokhaře. Těšit se však můžete zejména na nezapomenutelné výhledy na nejfotogeničtější a podle mnohých jednu z nejkrásnějších hor planety - Machapuchare (6 997 m) obklopenou osmitisícovou Annapurnou a jejími čtyřmi vrcholy. Po celou dobu treku jsou zajištění nosiči a nákladná plná penze. V ceně jsou i veškerá povolení a transfery. Po dobu treku jsme ubytovaní v tradičních guesthousech, v Pokhaře a Kathmandu v kvalitních 3* hotelech s polopenzí. Jako obvykle je základem našich nepálských programů pečlivě připravený itinerář, zvládnutelný pro běžného horského turistu. 1. den: odlet z PRAHY do NEPÁLU. 2. den: přílet do KATHMANDÚ, transfer na hotel, večeře. V případě dřívějšího příletu prohlídka metropole. 3. den: snídaně, brzy ráno zahájení celodenního přejezdu centrálním údolím do POKHARY, vstupní brány k ANNAPURNĚ. Pozdní odpoledne možnost relaxace u jezera s výhledy na zasněžený Himálaj. Fakultativně možnost přeletu a odpočinek celé odpoledne v Pokhaře. Všichni večeře. 4. den: snídaně, první výhledy na osmitisícovou ANNAPURNU (8 091 m) a další obří zaledněné masivy celého pohoří. Po krátkém přejezdu zahájení treku z osady PHEDI (1 100 m). První etapa vede po vozové cestě a kamenných „schodech“ mezi rýžovými terasy a skrze džungli. Po chvíli se již budeme kochat výhledy na ANNAPURNU II, III a IV. Již od tohoto dne uvidíme ikonickou MACHAPUCHRE, která se bude po celou dobu treku ukazovat z nejrůznějších pohledů a v odstínu mnoha barev. Obzvláště západy slunce budou patřit mezi nezapomenutelní zážitky, kdy se hora rozsvítí do zlata! Přes tradiční vesničku DHAMPUS do POTHANY (1 950 m), kde je zajištěn nocleh. Po celý trek zajištěna plná penze a nosiči! 5. den: pokračujeme ve výstupu skrze další patro protkané lesním porostem, ze kterého se však na mnoha místech naskytnou dechberoucí výhledy na ostré ANNAPURNSKÉ ŠTÍTY, pohoří MARDI HIMAL a samozřejmě proslulou MACHAPUCHARE, tvarem připomínající rybí ocas. Dnes doputujeme do tzv. LOWER CAMP (3 150 m). 6. den: dnes už budeme mít jižní vrchol ANNAPURNA SOUTH (7 219 m) a „rybí ocas“ opravdu na dosah ruky. Impozantní výhledy nás čekají po celou dobu, kdy budeme putovat do HIGH CAMP (3 580 m). 7. den: nejkrásnější den celého treku zahájíme brzy ráno, kdy se s východem slunce vydáme až do základního tábora MARDI HIMAL BASE CAMP (4 450 m). Postupně se nám otevře celé panorama od osmitisícovky DHAULAGIRÍ (8 167 m), přes vrcholy ANNAPUREN, MACHAPUCHARE a MARDI HIMAL a až po další osmitisícovku MANASLU (8 163 m). Nespočet šesti a sedmitisícových vrcholů a okolní ledovce doplní neskutečně nádhernou himálajskou kulisu! Po výstupu do základního tábora a pauzy na oběd (formou balíčku) se vrátíme do nižších poloh a na nocleh zpět to HIGH CAMP. 8. - 9. den: Oproti ostatním trekům si budeme i na cestě zpět vychutnávat poměrně liduprázdnou krajinu, kde budeme mít horské vrcholy sami pro sebe! Čeká nás dvoudenní sestup s noclehem v SIDING VILLAGE (1 290 m). Projdeme skrze místní obydlí, tera-

108

Pohodové týdny ve světě

sová pole, deštný les a naskytnou se nám další zajímavé výhledy. Po návratu do PHEDI se mikrobusem přesuneme do POKHARY. 10. den: pro zájemce před snídaní pozorávní východu slunce na vrcholu SARANGKOT (naším mikrobusem), odkud uvidíme celé panorama od DHAULAGIRÍ, přes ANNAPURNY až k MANASLU. Snídaně, přejezd do KATHMANDŮ (fakultativně přelet). Večeře. 11. den: snídaně, prohlídka hlavního města včetně nejvýznamnějších památek PASHAPUTINATH, DURBAR SQUARE, BUDHANATH apod. Odlet do ČR. V ranních hodinách lze fakultativně zajistit i atraktivní vyhlídkový let k MT. EVERESTU. 12. den: návrat do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

18. 10. - 29. 10.

23ptm02331

65 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Kathmandu. let. tax a poplatků v max. výši 21 000 Kč, 9x ubytování (v Kathmandu a v Pokhaře ve 3* hotelu s vl. soc. zařízením; po dobu treku dle programu v jednoduchých guesthousech zpravidla se společným soc. zařízením) vždy ve 2 lůžkových pokojích, 6x plná penze po dobu treku, 3x polopenze, místní průvodce, český vedoucí zájezdu, doprava dle programu, najmutí nosičů, povolení na trek, informační materiály. Cena nezahrnuje: vízum do Nepálu 30 USD (orientační cena z roku 2022), vstupy (Kathmandú, Pokhara), fakultativní přelet Kathmandu-Pokhara a zpět, bakšišné pro nosiče a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj na vyžádání, jednosměrná letenka Kathmandu - Pokhara 3 300 Kč (zpáteční 6 600 Kč), vyhlídkový let k Mt. Everestu s garancí místa u okna 5 900 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 740 Kč, do 85 000 Kč za 2 490 Kč. Nástupní místo: Praha.

Annapurna III Mardi Himal

Annapurna II Mardi Himal Base Camp High Camp Lower Camp Siding Pothana Phedi

Phedi

Pokhara Káthmándú


NEPÁL Pohodové týdny v Asii

Nepál - svět osmitisícovek s nenáročným okruhem pod Annapurnou

Annapurna Ghorepani

Poon Hill

Machapuchare

Tadapani Ulleri

NEPÁL

Nayapul • Nenáročný 4denní trek Nayapul Pokhara s plnou penzí Nagarkot Káthmándú • Kombinace turistiky a poznání Bhaktapur • Kvalitní zázemí hotelu ve městech

Vypravte se s námi mezi nejvyšší hory světa! Přichystali jsme pro vás program kombinující vyhlášený trek ale i netradiční trasy, které zatím stále zůstávají turistům neobjevené. Na 4denním treku budeme moci obdivovat majestátní vrchol Annapurny z nejrůznějších pohledů a uvidíme neopakovatelné východy slunce nad celou plejádou himalájských osmitisícovek. Připravené trasy nás zavedou i k tradičním chrámům, kulturním památkám UNESCO a do horských vesniček. Prostor zbyde i na prohlídku Káthmándú, horské vesnice Nagarkot či „vstupní brány za dobrodružstvím“ Pokhary. 1. den: odlet z Prahy do KÁTHMÁNDÚ. 2. den: přílet do KÁTHMÁNDÚ, V závislosti na letovém řádu odpočinková procházka k chrámu PASHUPATI NATH TEMPLE. Transfer na hotel v NAGARKOT (2 195 m), která nabízí panoramatické výhledy na skupinu velehor. Kromě nejnižší ze čtrnácti osmitisícovek SHISHA PANGMA (8 027 m) uvidíme v dáli i nejvyšší vrchol světa MT. EVEREST (8 848 m) či velmi blízký majestátní štít hory LANGTANG (7 246 m). 3. den: výhledy na himalájské panorama při východu Slunce, snídaně, základní varianta (2 z 5; 100 m, 400 m, 4,5 hod.) vede po jednom z nejkrásnějších hřebenů, který ve své první části umožní nahlédnout mezi typická místní obydlí v tradičních horských vesničkách. Většinu času se však budeme soustředit na horské masivy dosahující výšky od 6 do 8 tisíc metrů. Pohledy na jih pak vyplní široké údolí regionu okolo nepálské metropole. Postupně sklesáme až k chrámu CHANGU NARAYAN, jenž je díky svému významu a okázalosti zapsán na seznam UNESCO. Od chrámu již mikrobusem ke světoznámému chrámovém komplexu v BHAKTAPURU. Návrat na ubytování. Večeře. 4. den: průjezd malebným centrálním údolím (fakultativně letecky) na západ. Příjezd do POKHARY (827 m), v jehož bezprostřední blízkosti se nachází jedna z nejslavnějších hor světa - ANNAPURNA (8 091 m). Ubytování, večeře. 5. den: zahájení čtyřdenního treku (3 noci ubytování mimo Pokharu), na kterém nás čekají zcela mimořádné a nezapomenutelné pohledy na himalájské velikány. Z bezprostřední blízkosti uvidíme nejen ANNAPURNU, ale i mnoho dalších vrcholů, které v kombinaci s divokými a nedotčenými údolími ještě znásobí tento životní zážitek. Základní varianta (3 z 5; 950 m, 5 hod.): z NAYAPUL (1 000 m), kam se přesuneme mikrobusem pěšky podél řeky MODI KHOLA postupně stoupáme. Po odpočinku a obědě pokračujeme závěrečným prudším stoupáním ještě do ULLERI (1 950 m). Ubytování, večeře. Toto místo je jediným, odkud lze spatřit jižní stranu Annapurny a také vrchol NILGIRI PEAK (7 026 m). 6. den: pozvolným stoupáním (2 z 5; 900 m, 5 hod.) částečně zalesněným terénem do vesničky NAGATHANTI, odkud budeme obdivovat ničím nerušenou a nekonečnou krásu Himalájí. Cílem dnešního dne je GHOREPANI (2 874 m). Zde budeme mít himalájské velikány jako na dlani. Masiv ANNAPURNY, jejíž vrchol je stále více než 5 000 výškových metrů nad námi, bude doslova na dosah ruky. Navečer se ubytujeme. 7. den: v rámci těžší varianty (2 z 5, 300 m, 300 m, 2 hod.) je možné podniknout poslední výstup treku na vrchol POONHILL (3 150 m). Východ slunce v srdci Himalájí bude z tohoto místa jedním z nejsilnějších zážitků celého našeho putování. Po návratu na ubytování se společně s ostatními nasnídáme a pokračujeme v treku (2 z 5, 450 m, 600 m, 4 hod.) se vydáme do vesničky TADAPANI (2 650 m).

Zde budeme pozorovat kouzelný západ a východ slunce z bezprostřední blízkosti fascinujícího horského štítu MACHAPUCHARE (6 993 m). 8. den: dnes (2 z 5, 1 600 m, 5 hod.) nás čeká klesání na úroveň říčky MODI KHOLA, dokončíme okruh a přesuneme se zpět na hotel ve městě POKHARA. 9. den: odpočinkový den v POKHAŘE, poslední výhledy na osmitisícovky z mnoha vyhlídek. 10. den: celodenní přejezd do Pokhary se zastávkou u visutého mostu přes široké údolí a u „opičího chrámu“ SWAYAMBHUNATH TEMPLE s výhledy na metropoli a unikátní atmosférou. Ubytování v centru proslulé čtvrti THAMEL, večeře. 11. - 12. den: snídaně, transfer na letiště, odlet do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

21. 3. - 1. 4.

23ana01581

64 990

15. 10. - 26. 10.

23ana01582

64 990

M. Mitáš

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Káthmándú vč. let. tax a poplatků v max. výši 21 000 Kč, 6x ubytování v ***hotelu, 3x v jednoduchém hotelu v rámci 4denního treku, 9x polopenze, doprava pronajatým mikrobusem, veškerá povolení a vstupy pro turistiku dle programu vč. treku pod Annapurnou, vedoucí zájezdu, informační materiály. Cena nezahrnuje: vízum do Nepálu cca 30 USD (orientační cena z r. 2022, platí se po příletu do Nepálu), ostatní strava, fakultativní programy, bakšišné, vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ Příplatky: pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 200 Kč, do 85 000 Kč za 1 950 Kč, jednosměrný let Káthmándú-Pokhara 3 300 Kč, vyhlídkový let k Mt. Everestu s garancí místa u okna 5 900 Kč. Nástupní místo: Praha.

Pohodové týdny ve světě

109


NEPÁL Pohodové týdny v Asii

Proslulý trek kolem Annapuren

NEPÁL Dharapani Pokhara Káthmándú

• Atraktivní let mezi osmitisícovkami na závěr treku v ceně • Přechod slavného sedla Thorong La Pass (5 416 m) • Nosiči a plná penze na treku • Památky Káthmándú

Vydejte do nitra Himálaje, kde na Vás čeká slavná pěší trasa okolo čtyř Annapuren. Celý trek se budeme kochat nezapomenutelnými výhledy na 6-8 tisícové vrcholy, přičemž k osmitisícové Annapurně I se dostaneme doslova na dosah! Kromě plné penze jsou v ceně i nosiči, díky kterým půjdeme jen s minimální zátěží, což nám umožní zdolat i jeden z nejvýše položených průsmyku světa ve výšce 5 416 m. Unikátní tečkou treku je fascinující přelet mezi dvěma osmitisícovkami. Startovat budeme z nejhlubšího kaňonu planety, kde zakončíme pěší turistiku. Jednotlivé dny jsme ze zkušeností zvolili tak, aby je mohl absolvovat průměrný turista. Kvalitní zázemí 3* hotelu v Káthmándú a v Pokhaře a soukromé pozemní transfery zajistí maximálně možný dostupná komfort. Slavná Annapurna, nejvyšší průsmyk, pravý himálajský trek, fascinující podívaná a kvalitně připravený program - to jsou synonyma tohoto zájezdu do Nepálu. 1. den: odlet z Prahy do KÁTHMÁNDÚ. 2. den: přílet do KÁTHMÁNDÚ, v závislosti na letovém řádu procházka po hl. městě. Návštěva chrámu PASHUPATI NATH TEMPLE či bývalého královského komplexu DURBAR SQUARE a dalších budhistických a hinduistických staveb, večeře na uvítanou. 3. den: snídaně, pronajatým soukromým mikrobusem do východiště treku. Malebnou krajinou centrální údolí budeme kvůli špatné infrastruktuře projíždět většinu dne. V průběhu cesty však zažijeme opravdový Nepál! V závislosti na aktuálních podmínkách přejezd až do DHARAPANI (1 860 m) případně absolvování posledního úseku již pěšky. V ceně je již zahrnut chutný oběd a poté, co se ubytujeme, také večeře. Po celou dobu treku mohou být větší zavazadla uschována (v ceně) na hotelu. 4. den: po snídani vyrážíme na první celodenní pěší trasu (6-7 h chůze) do CHAME (2 670 m). Trasa podél řeky MARSYANGDI vede skrze údolí MANANG. Již dnes se budeme kochat nádhernými výhledy zejména na ikonickou ANNAPURNY II (7 937 m) a IV (7 525). Mineme několik typických vesniček a pořídíme první fotky opravdové himálajské krajiny. 5. den: dnešní kratší trasa (5 h chůze) vede do PISANGU (3 190 m). Malebnou scenérii doplní několik pagod a prostředí lesa. Poté, co sklesáme k visutému mostu, načerpáme síly a vystoupáme do neustále se rozšiřujícího údolí s dominantou PISANG PEAK (6 091 m). V blízkých jezírkách možná spatříme i ptáky. 6. den: asi 7 h chůze nás čeká při stoupání do MANANGU (3 540 m). Jako každý den pro nás bude v půli trasy připraven oběd a dostatek času zbyde i na odpočinek. Budeme obdivovat blízké a přesto dalekosáhlé panorama ANNAPURNY II, III a IV či sedmitisícové GANGAPURNY. Před cílem také navštívíme tradiční TIBETSKOU vesnici BRYAGA (3 475 m) s klášterem, který nám nejen na fotkách dodá impozantní atmosféru. 7. den: odpočinkový den v MANANGU. Relaxace umožní nejen pečlivou aklimatizaci na další část treku, ale poskytne nám také příležitost vnímat krásy a klid místní krajiny. Pro zájemce je možné vydat se na několik krátkých procházek. 8. den: po řádném odpočinku pokračujeme směrem k jednomu z nejvyšších průsmyků světa, ke kterému nám zbývají dva dny chůze. Dnes (6-7 h chůze) stoupáme podél řeky JARSANG KHOLA až do výšky 4 450 m, kde se ve vesnici THORUNGLA PHEDI ubytujeme.

110

Pohodové týdny ve světě

9. den: jedním ze zlatých hřebů zájezdu je dnešní závěrečné stoupání do slavného THORONG LA PASS (5 416 m). Stoupat budeme klidnou chůzí asi 4 hod. Míjíme modlitební vlaječky a zídky, které naznačují blížící se vrchol. Cestou budeme okouzleni spektakulárními výhledy na Himálaj v čele se 7. nejvyšší horou světa DHAULAGIRÍ (8 176 m). Neméně zajímavý je i pohled do nejhlubšího kaňonu planety KHALI GANDAKI. Následně již klesáme do vesničky MUKTINATH (3 800 m). 10. den: Za dobré viditelnosti budeme pozorovat ANNAPURNU I (8 091 m) a projdeme až do KAGBENI - vstupní brány do „zakázaného údolí“ MUSTANG. Po krátké prohlídce a odpočinku pokračujeme až do JOMSOMU (2 760 m), kde nás čeká poslední noc na treku. Dnešní doba chůze bude 6-7 h. 11. den: na místo krkolomné cesty si dopřejeme další opravdu nezapomenutelný zážitek - unikátní přelet do POKHARY, startujeme téměř na dně nejhlubšího kaňonu a prolétáme v bezprostřední blízkosti dvou osmitisícovek a posvátné královny Himálaje MACHHAPUCHHRE (6 993 m), která je jednou z nejkrásnější hor. Individuální volno v Pokhaře s možností návštěvy Pagody míru apod. Let bude uskutečněn pouze za dobrých povětrnostních podmínek. V případě zrušení je změna programu vyhrazena a transfer proběhne soukromým mikrobusem (cca 9 h). 12. den: pro zájemce s východem slunce výjezd na vyhlídku SARANGKOT, pozorování celého pohoří všech Annapuren, následuje snídaně, celodenní přejezd do KÁTHMÁNDÚ se zastávkou u opičího chrámu SWAYAMBHUNATH TEMPLE. Ubytování v hotelu v turistické čtvrti THAMEL. 13. den: snídaně, dle let. řádu individuální volno, nákup suvenýrů, procházka centrem, transfer na letiště, odlet do ČR. V závislosti na letovém řádu je přílet možný až 14. den. Datum

Kód

Cena v Kč

9. 11. - 21. 11.

23anc01480

69 990

Kagbeni Thorong La Thorung Pedi Jomsom

Manang

Annapurna III Annapurna I Annapurna II

Pisang Dharapani Chame

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Káthmándú vč. let. tax a poplatků v max. výši 21 000 Kč, vnitrostátní jednosměrná letenka Jomsom-Pokhara vč. let. tax a poplatků/případně pozemní trasnfer soukromým mikrobusem, doprava soukromým mikrobusem dle programu, 3x ubytování v 3* hotelu (Káthmándú, Pokhara) ve dvoulůžkových pokojích s vl. soc. zařízením, 8x v jednoduchém guesthousu ve dvou(společné sociální zařízení), 8x plná penze po dobu treku, 3x snídaně, 1x večeře, veškerá povolení a vstupy pro turistiku, vedoucí zájezdu, místní průvodce, nosiči (1 nosič pro 2 klienty, celkem 25kg), informační materiály. Cena nezahrnuje: vízum do Nepálu cca 30 USD (orientační cena z r. 2022, platí se po příletu do Nepálu), vstupné do památek, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 885 Kč, do 85 000 Kč za 2 635 Kč, vyhlídkový let k Mt. Everestu s garancí místa u okna 5 900 Kč, jednosměrný přelet Pokhara-Káthmándú 3 300 Kč. Jednolůžk. pokoj nelze. Nástupní místo: Praha.


NEPÁL Pohodové týdny v Asii

Mustang - zakázané království Himálaje

NEPÁL

Kagbeni

• Fascinující scenérie nejvyšších hor a pouště • Atraktivní zpáteční přelet Pokhara - Jomsom v ceně • Nosiči a plná penze po celou dobu treku

Mustang - historické království s okouzlující přírodou je turismem téměř nepoznamenané! Vydejte se s námi do oblasti, která byla turistům ještě do nedávna zcela uzavřena a i dnes je počet návštěvníků striktně omezen. Oblast na hranici s Tibetem si tak uchovala zcela unikátní atmosféru, která je umocněna výjimečnou kombinací přírodních krás polopouště a nejvyšších hor světa. Po dobu treku je zajištěna plná penze a na několika místech i jeepy, které nám cestu ulehčí. Uvidíme nespočet chrámů a stúp, projdeme nejhlubším kaňonem světa sevřeného mezi dvěma osmitisícovkami a vychutnáme si výhledy nejen na pohoří Annapuren, zatímco krajina pod námi bude lemována pestrobarevnými terasami a pouštní krajinou. Vše zahájíme atraktivním přeletem v bezprostřední blízkosti osmitisícovek a čas zbyde i na pamětihodnosti v Káthmándú. Pro váš komfort je v ceně i přelet do Pokhary, a zejména veškerá povolení pro vstup do oblasti Mustangu a koně na přepravu zavazadel při treku. 1. - 2. den: odlet z Prahy do KATHMANDU, ubytování, nenáročná prohlídka včetně chrámu PASHUPATI NATH TEMPLE, tradiční nepálská večeře. 3. den: snídaně, přelet do POKHARY. Po zbytek dne odpočinek s procházkou k jezeru FEWA LAKE a k PAGODĚ MÍRU s výhledem na panorama ANNAPUREN. Večeře. 4. den: snídaně formou balíčku, let do JOMSOM (2 700 m). Fascinující výhledy při průletu mezi dvěma osmitisícovými vrcholy DHAULÁGIRÍ (8 167 m) a ANNAPURNA (8 091 m), které jsou zároveň stěnami nejhlubšího kaňonu světa KALI KHANDAKI tvořeného stejnojmennou řekou, podél které budeme v zápětí přistávat.Po příletu odevzdáme zavazadla nosičům, kteří se spolu s koňmi budou po celou dobu treku o zavazadla starat. První část trasy si zpříjemníme pomocí jeepů, které nás dopraví do vesnice KAGBENI (2 850 m). Hned zprvu nás oslní dramatická scenérie od polopouštní krajiny až po osmitisícové vrcholy. Horskou dominantou je pak NILGIRI PEAK (7 061 m), který se nachází v bezprostřední blízkosti výchozího bodu. KAGBENI je již první z typických „TIBETSKÝCH“ vesnic, kterou navštívíme. Celá oblast MUSTANGU je právě tibetskou kulturou silně ovlivněna, což dokládá i nespočet chrámů a prvky tibetské architektury rozpoznatelné na většině dalších budov. 5. den: podél řeky KHANDAKI polopouštní krajinou, kterou zde vytvořil osmitisícový masiv zabraňující průniku oblačnosti a srážek z jihu. O to dechberoucí panoramata se nám naskýtají! Zájemci mohou pro část cesty využít jeepy a zkrátit dobu chůze na 3 hod. Krajina se vyznačuje fotogenickými terasovými políčky, ale i typickými domy a chrámy s tibetskou architekturou. Fascinující podívaná při průchodu kaňonem CHELE a závěrečný výstup do SAMAR (3 620 m). 6. den: objevuje se stále více himálajských vrcholů, ke kterým se přidá i ANNAPURNA I (8 091 m). Stoupáme až do výšky 3 800 m. Následné klesání nás přivede až do tajemné jeskyně a poté do opuštěné osady SYANGMOCHEN, kam dorazíme po zhruba 4-5 hod. chůze. 7. den: přes průsmyk NYI-LA (4 010 m) do GHAMI. Odměnou jsou další výhledy do dramatické krajiny a na stáda jaků. Cílový bod je pak ideálním místem pro vnímání rozsáhlosti místní opuštěné krajiny, která byla ještě donedávna téměř izolovanou částí země. Je zde i mnoho chrámů a poutních míst včetně jedné z největších budhistických man. Chrámy a stúpy jsou právě tím, co ve spojení s okolní krajinou vytváří v MUSTANGU úchvatnou podívanou. Na části trasy využijeme jeepy.

Lo-Manthang

Pokhara Káthmándú

Charang

Ghar Gumba

Ghami Samar

Kagbeni

8. den: jednodušší den, asi 3h chůze do CHARANGU (3 500 m), uvidíme tibetský klášter a historické opevnění. Samozřejmostí jsou další dechberoucí výhledy. 9. den: blížíme se ke zlatému hřebu celého treku! MANGTHANG (3 700 m) - historické centrum KRÁLOVSTVÍ MUSTANG dodnes obydleného téměř 2 000 obyvateli. Na druhé straně je již odkryto celé panorama nespočtu himálajských vrcholů. Jsme 13 km od hranice Tibetu. Doba chůze cca 5 hod. 10. den: volný den v LO-MANGTHANG (3 700 m). Odpočinek si můžete zpestřit návštěvou nádherných chrámů nebo projížďkou na koni až k hranici do Tibetu. Celý den si pak budeme vychutnávat himálajská panoramata z míst, která byla normálním smrtelníkům ještě donedávna nepřístupná! 11. - 14. den: zpáteční cesta, která vede přes vesničku GHAR GUMBA (3 920 m), kde potkáme ještě několik náboženských staveb. asi 5 hod. přesun KAGBENI a následně na letiště v JOMSOM, ranní přelet do POKHARY. 15. - 16. den: cesta do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

27. 8. - 11. 9.

23mug01349

87 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Káthmándú a zpáteční vnitrostátní lety Káthmándú-Pokhara a Pokhara-Jomsom vč. let. tax a poplatků v max. výši 30 000 Kč, 3x ubytování v ***hotelu v centru Káthmandú a v Pokhaře, 10x ubytování v guesthousech (jednoduché dvoulůžk. pokoje, na některých místech vlastní, zpravidla však společné soc. zařízení) 4x polopenze, 9x plná penze, transfery dle programu, jeepy dle programu, veškerá povolení pro turistiku, povolení pro vstup do oblasti Mustang (cca 500 USD), český vedoucí zájezdu, místní horský průvodce, informační materiály. Cena nezahrnuje: vízum cca 30 USD (orientační cena z r. 2022, platí se po příletu do Nepálu), pro zájemce jeepy nad

rámec programu, vstupy do památek a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 35 000 Kč za 2 320 Kč, do 85 000 Kč za 3 070 Kč. Nástupní místo: Praha.

Pohodové týdny ve světě

111


NEPÁL Pohodové týdny v Asii

Langtang - ledovcové království Himálají na dohled od Tibetu • • • • •

Jeden z nejkrásnějších horských treků Himálaj doslova na dosah ruky NEPÁL Káthmándú Nosiči i plná penze v ceně Minimum ostatních turistů Možnost vyhlídkové letu k Mt. Everestu

Himálajské masivy na dosah ruky a bez zástupů turistů! Oproti tradičním a turisty hojně vyhledávaným oblastem vám putování umožní pozorovat nespočet vrcholků převyšující pět, šest a sedm tisíc výškových metrů z bezprostřední vzdálenosti. Pro zájemce je místo odpočinkového dne připraven i výstup do ještě vyšších pater s ještě více okouzlujícími pohledy na Himálaj. Vydejte se s námi za životním dobrodružstvím do srdce nepálských velehor na dohled od Tibetu! 1. den: odlet z Prahy do KÁTHMÁNDÚ. 2. den: přílet do KÁTHMÁNDÚ, prohlídka hinduistických památek země PASHUPATI NATH TEMPLE, procházka ve čtvrti THAMEL plné obchůdků a restaurací, DURBAR SQUARE. 3. den: čeká nás celodenní přesun mikrobusem do výchozího bodu v oblasti LANGTANG - nejkrásnější oblast pro ryze himalájské i pohodové túry. Za dobré viditelnosti se nám naskytnou neopakovatelné pohledy na osmitisícový vrchol MANASLU (8 163 m), ANNAPURNY I (8 091 m), ANNAPURNY II (7 937 m) či MACHAPUCHARE (6 997 m). Z čím dál větší blízkosti budeme pozorovat vrcholy okolo LANGTANGU (7 234 m). Příjezd do SYABRU BESI (1 400 m), ubytování. 4. den: po snídani 1. část treku - postupné stoupání skrz subtropický les. Překročíme také tzv. TIBETSKOU ŘEKU a s přibývající výškou bude možné pozorovat první zasněžené vrcholy šesti a sedmitisícovek. Ubytujeme se v osadě LAMA HOTEL (2 450 m), odkud je možné pozorovat zasněžený masiv LANGTANG LIRUNG (7 234 m) a přilehlý mezi vrchol LANGTANG II (6 950 m). 5. den: dnes budeme stoupat dramatickým údolím, které je na jedné straně sevřené sedmitisícovým LANGTANGEM a na druhé straně protilehlým masivem NAYA KANGA (5 844 m). Ve výšce okolo 3 000 m n. m. potkáme bývalé vojenské objekty pro kontrolu hranice s Tibetem a narazíme na divoké jaky. Stoupání končí ve výšce 3 550 m n. m., kde se ubytujeme ve vesničce MUNDU. Vychutnáme si nádherné výhledy na horu GANSCHENPO (6 378 m) přímo před námi. 6. den: odpočinkový den, nedotčenou himálajskou krajinou se za dopoledne dostaneme do nejvýše položenému ubytování v KYANJIN GOMPA (3 800 m). Uvidíme celý ledovec táhnoucí se z vrcholu LIRUNG (7 234 m) až téměř k místům, kde jsme ubytováni. Dechberoucí je i pohled na GANSCHENPO (6 378 m), DORJE LAKPA (6 966 m) a na ohromující LANGTANG LIRUNG (7 234 m). Po obědě se ubytujeme a můžeme se projít po trasách vedoucích blíže k ledovcům a pod hrany masivů tvořících 10 km vzdálenou hranici Tibetu. 7. den: celodenní odpočinek. S ostatními se vydáme na celodenní okruh s panoramatickým 360° výhledem v blízkosti LANGTANGSKÉHO LEDOVCE. Hřeben je zakončen kruhovou vyhlídkou KYANJIN RI (4 650 m). I v rámci jednodušší varianty lze bez problému dosáhnout místa, ze kterého se dostanete k LANGTANSKÉMU LEDOVCI. 8. den: začínáme klesat zpět až do vesničky LAMA HOTEL. Horu LANGTANG LIRUNG (7 234 m) budeme nyní mít v našem směru chůze. Okolo 3 000 výškových metrů se krajina promění a údolí lemované „Tibetskou řekou“ náhle bude více zalesněné. Dojdeme až na ubytování. 9. den: čeká nás dokončení sestupu do SYABRU BESI. Místo kratší a jednodušší pěšiny je možné zvolit si krátký výstup, kdy se dostaneme na vrstevnicovou pěšinu s výhledy na vrcholy LAN-

112

Pohodové týdny ve světě

Langtang Lirung

Syabru Besi

Lama Hotel

Kyanjin Gompa

Kyanjin Ri

Ganschenpo

Syabru Besi

J. Erben

GTANSKÝCH HIMÁLAJÍ. Poté si odpočineme ve vesničce SHERPA GAON a následným okruhem se dostaneme až do SYABRU BESI. S ostatními se ubytujeme. 10. den: po snídani odjezd do KÁTHMÁNDÚ. Pozdě odpoledne příjezd do hl. města s krátkou zastávkou u SWAYAMBHUNATH TEMPLE. Od chrámu, kde se budete proplétat mezi desítkami opic, si ještě vychutnáme pohled na celé město. Ubytování v centru metropole. 11. den: snídaně, individuální volno, nákup suvenýrů či dokončení prohlídky města. Transfer na letiště, odlet do ČR. V závislosti na letovém řádu může být přílet následující den. Datum

Kód

Cena v Kč

30. 10. - 9. 11.

23ltg01558

66 990

J. Erben J. Erben

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Káthmándú vč. let. tax a poplatků v max. výši 21 000 Kč, 2x ubytování v ***hotelu Káthmándú, 7x ubytování v jednoduchých guest/teahousech ve dvoulůžkových pokojích (sociální zařízení může být vlastní, zpravidla však společné, vždy sprcha s teplou vodou), 6x plná penze, 3x polopenze, doprava mikrobusem, veškerá povolení a vstupy pro turistiku, vedoucí zájezdu, místní průvodce, nosiči (1 nosič na 2 klienty, max. 25 kg/ nosič), informační materiály. Cena nezahrnuje: vízum cca 30 USD (orientační cena z r. 2022, platí se po příletu), ostatní strava, fakultativní programy, bakšišné, vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ Příplatky: pojištění léčeb. výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 595 Kč, do 85 000 Kč za 2 345 Kč, vyhlídkový let k Mt. Everestu s garancí místa u okna 5 900 Kč. Nástupní místo: Praha.


NEPÁL Pohodové týdny v Asii

Gokyo Ri Gokyo

Mount Everest - pohodová turistika pod nejvyšší horou světa

Mount Everest Lhotse

Macherma Dole Phortse

Makalu

Namche Bazaar

NEPÁL

• Nejkrásnější výhledy Káthmándú na Mt. Everest • Atraktivní přelet do Lukly v ceně • Nenáročný a promyšlený itinerář treku Do úspěšné série pohodových zájezdů do Nepálu jsme pro letošní sezónu připravili opravdovou lahůdku - nenáročnou turistiku přímo pod Mt. Everestem (8 848 m). Trek je naplánován tak, aby jej zvládl průměrný turista (nejvýše položené ubytování je ve výšce 4 760 m). Do průběhu našeho putování jsou zařazeny i odpočinkové dny, zajištěna je plná penze po dobu treku a o komfort se rovněž postarají i nosiči. Vydejte se s námi mezi divoká údolí, mohutné velehory a ledovce a zažijte ty nejkrásnější výhledy na Himálaj při východu slunce nad Mt. Everestem. Provází J. Ježek (v některých termínech) 1. den: odlet z Prahy do KÁTHMÁNDÚ. 2. den: přílet do KÁTHMÁNDÚ, v závislosti na letovém řádu procházka po hl. městě NEPÁLU, návštěva okouzlujícího chrámu PASHUPATI NATH TEMPLE či bývalého královského komplexu DURBAR SQUARE a dalších budhistických a hinduistických staveb. V případě nutnosti absolvovat let do Lukly z letiště mimo Kathmandú následuje po příletu přejezd k danému letišti (doba jízdy může být cca 5 hod.). 3. den: přelet do LUKLY s dechberoucími výhledy na centrální HIMÁLAJ. Po přistání se seznámíme s průběhem pohodového treku, který nám nabídne celoživotní zážitky v podobě bezprostředních výhledů na MT. EVEREST (8 848 m) a další hory světa. Po celou dobu treku je zajištěna plná penze v ceně zájezdu a možnost nákupu tekutin. V tento den pouze jednoduchá procházka (3-4 hod.) do PHAKDINGU (2 650 m), kde se ubytujeme v tradičních guesthousech. Pro zájemce možnost návštěvy tradičního himálajského kláštera v okolí. 4. den: po snídani vyrážíme nejprve skrze borovicový les do oblasti s mnoha visutými mosty. Trasa vede i přes slavný 135 m vysoký MOST EDMUNDA HILLARYHO pojmenovaný po 1. pokořiteli nejvyšší hory planety. Vzápětí již budeme pozorovat první zasněžený masiv MT. THAMSERKU (6 618 m) a údolím řeky DUDH KOSHI pak vstoupíme do NP SAGARMATHA. Jedinou náročnější částí dnešního dne (celkem 6,5 hod. chůze) je závěrečné stoupání (cca 2,5 hod.) do NAMCHE BAZAAR (3 440 m), kde dnes přespíme. Z místa ubytování budeme při západu i východu slunce pozorovat okolní zasněžené masívy. 5. den: před snídaní si vychutnáme nezapomenutelný východ slunce nad nejvyššími hřebeny HIMÁLAJE, které jsou po většinu času doprovázeny vyjasněnou oblohou! Snídaně, aklimatizační den. Procházka do údolí KUMJUNG, kde můžeme navštívit klášter opředený legendami o existenci YETIHO. Zájemci absolvují výstup k Everest View hotel, odkud budeme obdivovat tři majestátní vrcholy MT. EVERESTU (8 848 m), LHOTSE (8 516 m) a NUPTSE (7 879 m). Po obědě návrat do NAMCHE BAZAAR, vstupní brány do oblasti Mt. Everestu. Návrat na ubytování. 6. den: dnes pozvolný výstup (cca 6 hod.) do vesničky DOLE (4 200 m), v průběhu kterého se nám budou naskytovat stále úžasnější výhledy na postupně se přibližující masivy osmitisícovek včetně MT. EVERETU, LHOTSE a dalších „nižších“ dominant. Před sebou budeme mít i ikonickou horu ARMA DABLAM (6 812 m). Doslova s každým krokem se nám bude stále více odkrývat skupina velehor nazývaných GREAT HIMALAYA, ubytování v tradičních horských guesthousech (6.-10. den, v místech dle programu). 7. den: trasa určená pro tento den je velmi pohodová. Na asi 5 hod. trase se ocitneme na „scénické stezce“ vedené nad vesničkou DOLE.

Možnost pozorování dalších slavných vrcholů - CHO OYA (8 201 m), okouzleni budeme i vrcholem KANGTEGA (6 782 m), před večeří dorazíme do MACHERMA (4 470 m). 8. den: pokračujeme do posledního „záchytného bodu“ na trase (5 hod. chůze) do osady GOKYO. V tuto chvíli již pozorujeme kombinaci vysokohorských průsmyku, azurových údolních jezer, ledovců a osmitisícových vrcholů z bezprostřední vzdálenosti. 9. den: pro zájemce (za příznivého počasí) závěrečný výstup na vrchol GOKYO RI (5 357 m). Dechberoucí výhledy na respekt budící masivy MAKALU (8 481 m), CHO OYU (8 201 m), LHOTSE (8 516 m) a nejvyšší horu světa. Návrat do GOKYO. Odpoledne sestup do nižších poloh na nocleh. 10. den: pokračujeme v klesání s pohledy na fotogenický MACHERMO PEAK (6 237 m). Ubytování je dnes zajištěno opět v NAMCHE BAZAAR (3 440 m). 11. den: poslední část treku, přesto, že trasa je shodná s trasou výstupu, výhledy v opačném směru jsou velmi odlišné. Po cca 7 hod. zakončíme celý trek v LUKLE (2 860 m). Ubytování. 12. den: po snídani přelet do metropole KÁTHMÁNDÚ (dle aktuálních podmínek případně na jiné letiště s následným přejezdem do Káthmándú). Nocleh v hotelu. 13. den: odlet do ČR. 14. den: přílet do ČR. V souvislosti s letovým řádem do Lukly je případné možný návrat až následující den. V takovém případě zpravidla může dojít k prodloužení treku o 1 den (trasa treku se nemění). POZNÁMKA: od sezóny 2022/2023 je ohlášeno ukončení letů Kathmandú - Lukla. V takovém případě budou lety operovány pouze z letiště Ramechap a je tedy nutné počítat s pozemním přejezdem (130 km/cca 5 hod. jízdy). Datum

Kód

Cena v Kč

26. 3. - 8. 4.

23mte01179

77 777

30. 10. - 12. 11.

23mte01178

77 777

Phakding Lukla Lukla

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Káthmándú vč. let. tax a poplatků v max. výši 21 000 Kč, vnitrostátní zpáteční let do Lukly vč. let. tax a poplatků cca 7 500 Kč, 1x ubytování v ***hotelu v Kathmandú, 2x v hotelu v Namche Bazaar, 6x v jednoduchém guesthousu, 2x ubytování v hotelu/guesthousu, 11x plná penze po dobu treku, 1x polopenze v Kathmandú, doprava mikrobusem, povolení a vstupy pro turistiku, vedoucí zájezdu, místní průvodce, nosič na skupinu (možnost příplatků za další nosiče), informační materiály. Cena nezahrnuje: vízum do Nepálu cca 30 USD (orientační cena z r. 2022, platí se po příletu do Nepálu), vstupné do památek, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 2 030 Kč, do 85 000 Kč za 2 780 Kč. Nástupní místo: Praha.

Pohodové týdny ve světě

113


PERU Pohodové týdny v Americe

Pohodový týden u Machu Picchu s návštěvou Duhových hor

• • • • •

Turistika ve výšce 3 300 m n. m. Bývalé centrum Incké říše Cuzco Vlak a vstup na Machu Picchu v ceně Úchvatné barvy Duhových hor Solné pláně Salineras de Maras

PTuristické putování po nejznámějších i méně navštěvovaných místech Peru, tajemným světem předkolumbovských civilizací i fascinujícím světem velehor, začíná přímo v srdci říše Inků, v Cuzcu, kde navštívíme především monumentální komplex Machu Picchu a fascinující Duhové hory (Rainbow Mountains). Ubytování je v centru v kvalitních hotelech s vlastním sociálním zařízením a s polopenzí, pro větší pohodlí jsou zajištěny dva vnitrostátní přelety. Provází PhDr. Pavla Teichmanová. 1. - 2. den: letecký přesun do LIMY (v případě potřeby tranzitní nocleh), přelet do CUZCA (UNESCO, 3 300 m n. m.) - aklimatizace, prohlídka města s křivolakými uličkami, koloniálními paláci a chrámy na inckých základech, Plaza de Armas, katedrála, Chrám Slunce a Zlatá zahrada Coricancha. 3. den: nás čeká celodenní túra po okolí Cuzca: skalní observatoř a svatyně slunovratů QENKO („Labyrint“), mystický Chrám Měsíce (TEMPLO DE LA LUNA) s tradičním obřadem k uctění Matky Země a na závěr prohlídka monumentální incké svatyně SACSAYHUAMAN (3 600 m n. m.) tyčící se nad městem. 4. den: nejprve navštívíme incké posvátné prameny TAMBO-MACHAY (3 700 m n. m.) a strategickou strážní pevnost PUCA PUCARA, poté sjedeme do Posvátného údolí řeky Vilcanota a prohlédneme si incké středisko experimentálního zemědělství PISAQ (3 400 m n. m.) s chrámovým komplexem položeným vysoko v oblacích - čeká nás výstup s převýšením cca 200 m a poté sestup po strmých terasách (cca 600 m) do stejnojmenného tržního městečka s bohatou nabídkou tradičních výrobků. 5. den: minibusem přejedeme do Posvátného údolí řeky URUBAMBYA, kde si prohlédneme legendární nedokončený chrám OLLANTAYTAMBO s jeho neuvěřitelně obřími kvádry z růžové žuly. Poté turistickým vláčkem přejedeme do Aguas Calientes neboli Machu Picchu Pueblo, kde se ubytujeme na 1 noc (cestujeme nalehko, velká zavazadla zůstávají v našem hotelu v Cuzcu). V podvečer se ještě můžeme vykoupat v místních léčivých termálních pramenech. 6. den: návštěva legendárních ruin paláců a chrámů MACHU PICCHU (UNESCO, 2 400 m n. m.), hned ráno výstup cca 600 výškových metrů po 2200 schodech na monumentální horu MACHU PICCHU (3 060 m n. m.) s dechberoucím panoramatickým výhledem na celý komplex s dominantou WAYNA PICCHU tyčící se nad ruinami, poté prohlídka celého magického komplexu Machu Picchu. Návrat turistickým vlakem a minibusem zpět do CUZCA. 7. den: nenáročná turistika na náhorní plošině ve výšce 3 300 metrů s výhledy na zasněžené andské vrcholky, kterým dominuje

114

Pohodové týdny ve světě

Nevado Verónica (5 682 m n. m.), návštěva záhadných kruhových inckých teras MORAY a fascinující solné pánve SALINERAS DE MARAS, kde stejně jako v minulosti těží místní rodiny pověstnou růžovou sůl v terasovitých solných jezírcích, v jejichž hladině se odráží ostré vysokohorské slunce - voda je důmyslným systémem rozváděna do jednotlivých jezírek úzkými kanálky. 8. den: časně ráno odjezd do Duhových hor VINICUNCA (RAINBOW MOUNTAINS) v masivu posvátné hory Ausangate (6 384 m) - tentokrát nás čeká výstup cca 560 výškových metrů náročných na aklimatizaci - budeme se pohybovat v nadmořské výšce okolo 5 000 m n. m. Kouzelná krajina nás odmění nezapomenutelnými pohledy na neskutečně barevné horské svahy Duhových hor. 9. den: rozloučení s Cuzcem, nákupy tradičních výrobků na místních tržištích, přelet z Cuzca do Limy a odlet do Evropy. 10. den: návrat do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

17. 5. - 26. 5.

23peq01179

73 990

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Lima a vnitrostátní letenky Lima-Cuzco vč. let. tax a poplatků, veškerá místní doprava v rámci programu (vlak na Macchu Picchu, autobusy, minibusy), 7x ubytování v hotelu se snídaní (případně 8x, pokud

PERU Lima

Machu Picchu Pisaq Ollantaytambo Cuzco Rainbow Mountain

se přiletí do Limy 1. den večer), 7x večeře, vstupy dle programu (Machu Picchu vč. výstupu na stejnojmennou horu), vedoucí zájezdu, místní odborný průvodce, informační materiály. Cena nezahrnuje: další strava, fakultativní programy, vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj 6 500 Kč, pojištění léčeb. výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 450 Kč, do 85 000 Kč za 2 200 Kč. Nástupní místo: Praha.


EKVÁDOR GALAPÁGY Pohodové týdny v Americe Pohodové týdny v Americe

Mitad del Mundo

Galapágy - nejúžasnější příroda planety

Quito

Isabela

Baltra Los Gemelos

EKVÁDOR Kicker Rock

Guayaquil • Unikátně sestavený de Sucre Santa San Cristóbal Cruz Cabo Rosa Tintoreras program spojující GALAPÁGY zážitky i relax • Nepřeberné množství endemických druhů zvířat Cueva

Jen málokde se nachází tolik endemických druhů jako právě na Galapágách - zde se opravdu dostaneme do naprosto unikátního ekosystému světa. Pronikneme do života obřích suchozemských želv, zaplaveme si s kamarádskými lachtany a delfíny a necháme se okouzlit elegantními plameňáky i sympatickými tučňáky. Zažijeme „mořský balet“ při odlehlém útesu Kicker Rock a ponoříme se do magie podmořského světa v jednom z nejkrásnějších míst pro šnorchlování a potápění na světě - v tunelech Cabo Rosa, kde se dostaneme do bezprostřední blízkosti několika druhů žraloků, rejnoků, mořských želv a nespočetného množství pestrobarevných exotických ryb. Kamkoli se pohneme, budeme obklopeni nejen leguány a exotickými ptáky, ale především uklidňující a svěží atmosférou, kterou toto tropické souostroví doslova dýchá. Strávíme idylické chvíle na panenských plážích ostrova San Cristóbal, užijeme si pravého jižanského nočního života na pulzujícím ostrově Santa Cruz a zavítáme do odlehlých zákoutí magického ostrova Isabela. Čekají nás dechberoucí scenérie činných vulkánů, vnitrozemských i podmořských tunelů a impozantních útesů. Zažijeme písečné pláže i mangrovníkové lesy s ostrovními mokřady, divoké vody nespoutaného oceánu i křišťálově čisté laguny a malebné zátoky; několikahodinové jízdy na motorovém člunu i pohodové výlety na rybářské loďce či na kajaku. Můžeme se těšit na každý den plný mimořádných zážitků, dobrodružství i dokonalé relaxace korunované podmanivými západy slunce. Provází J. Hutera. 1. den: odlet z Prahy. Večerní přílet do GUAYAQUIL. Ubytování, seznámení skupiny v některé z místních hospůdek a odpočinek s možností noční procházky po nábřeží města (v závislosti na letovém řádu). 2. den: přelet na ostrov SAN CRISTOBAL - ubytování v příjemných bungalowech. Odpoledne relaxace na panenské pláži s koupáním a pozorováním kamarádských LACHTANŮ. Budeme moci na vlastní oči pozorovat jejich každodennost - ať už hraní ve vodě či krmení mláďat. Večer strávíme v idylickém prostředí s naším prvním impozantním západem slunce uprostřed Pacifiku. 3. den: výprava k proslulému útesu KICKER ROCK, kde se dostaneme doslova do víru mořského života! Budeme obklopeni LACHTANY, TUNÁKY, KORMORÁNY či PELIKÁNY. Zaplaveme si s REJNOKY, několika druhy (nelidožravých) ŽRALOKŮ a spoustou exotických ryb, které vám dají pocit, že jste se ocitli v jednom obřím akváriu. Čeká nás zkrátka mořský balet nad vodou i pod vodou. Fakultativně potápěčský rychlokurz a možnost ponoru do větších hlubin. Pozdě odpoledne návrat na ostrov a relaxace na blízké “lachtaní” pláži nebo ve “stromové” kavárně. 4. den: přesun motorovým člunem na ostrov SANTA CRUZ, kde se ubytujeme v příjemném hotelu poblíž pláže a zároveň kousek od centra galapágské “metropole” PUERTO AYORA. Po krátkém odpočinku vyrazíme šnorchlovat k vulkanickým útesům LAS GRIETAS, kde se mísí slaná voda se sladkou A vytváří jedinečný ekosystém smaragdově průzračných vod plný pestrobarevných exotických ryb, MOŘSKÝCH ŽELV a endemických MOŘSKÝCH LEGUÁNŮ. V podvečer návrat na hotel. Zážitkem je jistě i pulzující noční život v pravém jihoafrickém stylu, kterým je tento ostrov vyhlášený. 5. den: ráno návštěva Výzkumného střediska CHARLESE DARWINA, kde se seznámíme mimo jiné s programy na záchranu deseti galapágských druhů obřích suchozemských želv. Odpoledne se pře-

suneme na největší ostrov ISABELA (3h plavba, na které s trochou štěstí zahlédneme i velryby), který je pro mnohé synonymem pozemského ráje. Tento ostrov v některých částech lemovaný palmami a panenskými plážemi pokrytými bílým pískem, v jiných naopak magickými zátokami s dramatickými scenériemi místních vulkánů, se stane pro nás na několik dní domovem. Po příjezdu navštívíme jednu z místních lagun, kde nás přivítají elegantní růžoví PLAMEŇÁCI. Ubytujeme se v příjemném rodinném hotýlku. 6. den: po snídani se vypravíme k ikonickým tunelům CABO ROSA - jednomu z nejkrásnějších míst pro šnorchlování na světě! Impozantní skalní formace zde vytváří úchvatnou scenérii. Zdejší meziskalní vody přitahují obrovské množství mořské fauny a koncentruje se zde i několik endemických druhů ptáků, jako je např. TEREJ MODRONOHÝ. Společnost nám budou dělat opět LACHTANI, TUČŇÁCI a všudypřítomní LEGUÁNi. Čeká nás v bezprostřední blízkosti svět mořských želv, pestrobarevných ryb, mořských koníků atd. Uvidíme zde i MANTU a ŽRALOKY. Večerní relaxace s možností procházky po nedaleké pláži CONCHA DE PERLA, která je známá svými romantickými západy slunce. 7. den: ráno budeme objevovat odlehlou část ostrova plnou mokřadů, jezer a mangrovníků, které jsou domovem endemických druhů ptáků. Ocitneme se v domovině OBŘÍCH SUCHOZEMSKÝCH ŽELV - tedy v místě jejich přirozeného výskytu. V žádném jiném místě Galapág jich nepotkáte tolik jako zde. Po obědě poplujeme rybářským člunem k ostrůvkům TINTORERAS. Propulujeme úžinou mezi sopečnými skálami, kde často odpočívají ŽRALOCI. Ve zdejších tyrkysových vodách mezi těmito ostrůvky strávíme celé odpoledne - budeme si moci opět zaplavat se zdejšími ŽELVAMI, barevnými rybkami, TUČŇÁKY apod. Návrat na ubytování, odpočinek. 8. den: po snídani zavítáme na kajacích k místu nazývanému “jesličky mořských zvířat” - zde se totiž stahuje za účelem páření a rozmnožování hned několik živočišných druhů, jako např. LEGUÁNI, LACHTANI, TUČŇÁCI, a mnoho druhů ŽELV. Po cestě zpět můžeme přibrat zdejší “stopaře” - místní lachtani jsou totiž natolik družní, že vám neváhají skočit přímo do kajaku. Odpoledne turistika ve vnitrozemí. V jeskyni LA CUEVA DE SUCRE pronikneme do tajemných

podzemních tunelů vytvořených sopečnou činností. Čekají nás také nádherná panoramata místního pohoří a dechberoucí výhledy na zdejší ČINNÉ SOPKY. Zde se zároveň naposledy setkáme a tedy i rozloučíme s obřími suchozemskými želvami. 9. den: brzy ráno v doprovodu DELFÍNŮ přesun na ostrov SANTA CRUZ. Snídaně. Pokračování v plavbě na ostrov BALTRA. Zde si ještě vychutnáme výhledy na dva staré magmatické krátery LOS GEMELOS. Odpoledne přelet do QUITA. Ubytování v historickém centru hlavního města. Večerní procházka uprostřed koloniálních uliček. 10. den: transfer na letiště se zastávkou na ROVNÍKU u monumentu MITAD DEL MUNDO (střed světa). Odlet do ČR. 11. den: přílet do ČR. Datum

Kód

Cena v Kč

25. 11. - 5. 12.

23gpg02136

109 000

Cena zahrnuje: letenka Praha-Guayaquil, Quito-Praha a vnitrostátní letenky Guayaquil-San Cristóbal, Baltra-Quito vč. let. tax a poplatků v max. výši 40 000 Kč, 9x ubytování (7x na Galapágách v bungalovech a v hotelu dle programu; 1x v hotelu v Guayaquil; 1x v hotelu v Quito) vždy ve 2 lůžkových pokojích s vl. soc. zařízením, 9x snídaně, 7x oběd, všechny aktivity uvedené v programu (s výjimkou fakultativních), zapůjčení vybavení na šnorchlování, profesionální místní průvodci (specializovaní vždy na danou část programu), český vedoucí záejzdu, doprava dle programu včetně lodních přepravy mezi ostrovy, tranzitní karta Ingala, silniční poplatek v Puerto Villamil, informační materiály. Cena nezahrnuje: vstupy (Galapágský nár. park cca 100 USD, ostatní památky v Quito max. 20 USD), ostatní strava a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Příplatky: 1lůžkový pokoj na vyžádání, pojištění léčeb. výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 100 Kč, do 85 000 Kč za 1 850 Kč. Nástupní místo: Praha.

Pohodové týdny ve světě

115


N A Š E N A B Í D K A T Í M TO N E K O N Č Í ! Na webu CK Poznání www.poznani.cz naleznete i další zájezdy z kapitol, které se do tohoto katalogu nevešly. Níže uvádíme naše tipy na rok 2023, kterých stojí za to se zúčastnit.

• POZNÁVACÍ ZÁJEZDY S LEHKOU AŽ STŘEDNÍ TURISTIKOU Nejkrásnější místa Irska pěšky Datum

Kód

Cena v Kč

9. 8. - 20. 8.

23irh01770

33 490

• Procházka po slavném Obrově chodníku (Giant‘s Causeway) • Nádherné útesy Cliffs of Moher • Poznávání hl. města Dublinu

Gruzie s příjemnou turistikou Datum

Kód

Cena v Kč

11. 6. - 21. 6.

23gzz01954

43 290

2. 9. - 12. 9.

23gzz01604

43 290

• Turistika ve Svanetii i v NP Kazbegi • Pouštní krajinou ke klášteru Davi Geradža • Středověké věže v Mestii a Ušguli

• POBYTY S VÝLETY Liparské ostrovy Datum

Kód

Cena v Kč

2. 7. - 9. 7.

23lil01102

36 090

10. 9. - 17. 9.

23lil01103

33 490

• Ubytování s bazénem přímo na ostrově Vulcano • Výstup na kouřící Velký kráter s výhledy na souostroví • Relaxace v geotermálních lázních

• POHODOVÉ POBYTY POD ALPAMI

Kamnické Alpy a relaxace v termálech Topolšica Datum

Kód

Cena v Kč

29. 7. - 4. 8.

23ktp01970

16 390

• Hotel přímo v termálních lázních s vybaveným wellness • Turistika v Logarské dolině • Prohlídka hradu Velenjena a květinového parku v Mozirje

• POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Portugalsko - příroda, památky a chutě Lisabonu a Sintry Datum

Kód

Cena v Kč

10. 6. - 15. 6.

23plv02034

31 490

• Nejzápadnější pevninský výběžek Evropy Cabo da Roca • Výlet do přímořského letoviska Cascais s písečnými plážemi