Page 1

BEELD EXPRESS 5/2012

januari/februari - Afgiftekantoor Gent X - P309297 - 5 x per jaar in maart, juni, september, november en januari

tweemaandelijks tijdschrift van het Centrum voor Beeldexpressie vzw

5/2012


01

Voorwoord

02

Laat een foto maken voor op je graf

6

Avant-garde filmmaker Oskar Fischinger in EYE Amsterdam

8

Gedicht

9

WAK zoekt ‘ooggetuigen’ en reporters!

10

Peter Jackson pakt uit met nieuwe film en nieuwe techniek: ‘The Hobbit’ in HFR 3D

12

“Fotografie is als dansen”

18

Masterclass’ door Arnold Newman

20

Anima 2013

22

Angelo Vermeulen

28 Uit op dvd 29

Magnum-fotograaf Harry Gruyaert presenteert een eigenzinnig portret van geboorteland België

32

Filmfestival Rotterdam

33

Boekennieuws

34

Fotomuseum Charleroi

38

Productinfo

42

Online leren & fotografie

44

Fototentoonstelling en boek over vrouwen, religies en extase

50

Van Aalst tot Caïro

54

CvB-Passé

55

SiteSeeing

57

CvB-nieuws

63

Agenda CvB

64

WIE contacteren WAARVOOR in het CvB?

BEELD EXPRESS (oplage 5500 ex.) nummer 5, jaargang 42, januari/februari 2013 Verschijnt 5 x per jaar in maart, juni, september, november en januari. Centrum voor Beeldexpressie, CvB vzw, erkend door de PSA, FIAP en UNICA Voorzitter en verantwoordelijk uitgever: F. Van Vlaenderen, Rijsenbergstraat 130, 9000 Gent Tel. 09/220 29 15 - e-mail: voorzitter@beeldexpressie.be Hoofdredacteur - redactieadres: Joke Embrechts, Vorstermanstraat 7 bus 1.5, 2000 Antwerpen Tel.: 03/289 12 03 e-mail: hoofdredacteur@beeldexpressie.be Overige redacteurs: J. Embrechts (je), C. Goossens, (cg), Tine Van den Heuvel (tvdh), M. Thysens (mt), W. Van Springel (wvs), Robrecht P.O. De Muyter (rdm) Inlichtingen, adreswijzigingen, publicitaire inlassingen, ...: Algemeen secretariaat K. Geukens, Stationsstraat 96, 2440 Geel Tel. 014/58 41 74 - Fax. 014/58 44 17 e-mail: sec@beeldexpressie.be Abonnementen: 20 euro per jaargang (5 nrs.) (buitenland 30 euro) Losse nummers: 5 euro per nr. (buitenland 7 euro) te storten op rekening 414-4199991-24 van CvB vzw, Vorstermanstraat 7- bus 1.5, 2000 Antwerpen BIC: KREDBEBB / IBAN: BE81 414 4199991 24 Meer informatie op onze website: www.beeldexpressie.be Alle artikels worden gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de auteurs en dienen naar de hoofdredacteur gestuurd te worden. De niet gepubliceerde artikels worden - tenzij anders afgesproken - niet teruggestuurd. Niets uit dit nummer mag gedeeltelijk of in zijn geheel overgenomen worden zonder uitdrukkelijke toestemming. Lay-out en prepress: Kim Peeters Foto cover: © Danny Van der Elst

adv. geers


voorwoord 1

Wie zijn wij? Confronterend, toch? In eerste instantie zijn we natuurlijk een organisatie die haar opdracht maar kan waarmaken door een beperkt aantal professionelen, een kleine schare bestuurders en heel veel vrijwilligers. Daarbij dragen we hoog in het vaandel dat onze provinciale afdelingen hun werking met een grote autonomie mogen ontwikkelen: wij moeten het lokaal beleid immers niet gaan sturen! Maar toch zullen we opnieuw andere bakens moeten uitzetten. De missie van het Centrum voor Beeldexpressie is ongetwijfeld duidelijk geformuleerd en gedefinieerd, de vraag is en blijft hoe het zit met ons imago? ‘Merknamen’ als Danspunt, Muziekmozaïek en Kunstwerk(t) spreken voor zich, maar Centrum voor Beeldexpressie ligt toch een stuk moeilijker. De modale burger zal niet snel de connotatie maken dat het hier gaat over de beeldcultuur van film, foto en mediakunst. Straalt het Centrum voor Beeldexpressie een modernistische visie uit of zijn we die grijze duif die vastgeroeste praktijken en werkmethodes continueert? Hebben we oog voor nieuwe thema’s en creëren we projecten waar onze beeldmakers nog niet klaar voor zijn? En hoe positioneren we ons tegenover zusterorganisaties (DKO, PCVO en anderen) met een zelfde opdracht? We kunnen natuurlijk overtuigd zijn van onze goede intenties en werking, maar is dit nog wel te verantwoorden in een snelle, veranderende samenleving waar complexiteit en dagelijkse drukte een evidentie zijn? Moeten we niet eens blijven stilstaan bij ‘le profil du temps’ en onze ogen sluiten om te dromen van een grotere professionalisering? De schitterende resultaten van de voorbije jaren, zowel van de diverse auteurs als van de CvB-werking, geven alvast aan dat we er meer dan klaar voor zijn. Is het moment niet aangebroken om producties op te zetten met professionele cineasten of beroepsfotografen? Bij andere disciplines is dat schering en inslag. Bij fanfares, koren, toneel, jazz en kleinkunst wordt er op regelmatige basis gewerkt met beroepsdeskundigen, is het zelfs een hele eer om te mogen musiceren, spelen, zingen of dansen onder de leiding van een beroemd dirigent of hoog aangeschreven regisseur. Bovendien zijn stads- en provinciediensten sneller bereid tot subsidiëring van uitzonderlijke projecten wanneer in de programmering aangeven wordt dat het concept gedragen zal worden door een externe deskundige binnen een professionele omkadering. We moeten ons dus afzetten tegen conservatisme en banaliteiten. We brengen best een tegenverhaal en gaan niet langer mee in de slipstream van de algemene (historische) denkpatronen. We moeten het doemdenken verlaten en zelf ons verhaal schrijven. Wie oog heeft voor wat er rondom ons gebeurt, gebruikt dus best een groothoeklens. Daarbij moet het gaan over zelfbeschikking en zeker niet over het individueel gelijk. Het moet gaan over de zelfontplooiing van de eigen waarden, compleet tegengesteld aan het gemeenschapsdenken. Het zal ons misschien wel mislukkingen opleveren, maar je kan ook geen rozen krijgen zonder doornen! Is dit verhaal in essentie geschreven om iedereen te doen nadenken en constructieve debatten op te starten, ik laat alvast niet na iedereen van ganser harte een succesvol 2013 toe te wensen! Freddy Van Vlaenderen Voorzitter Centrum voor Beeldexpressie n


2 In Beeld

Laat een foto maken voor op je graf Bij fotografe Frieke Janssens kan je foto’s laten maken voor op je grafsteen. En dat in de fleur van je leven. Ze vereeuwigt de levenden lang voor hun dood met ‘Your Last Shot’. Klinkt vreemd? Het idee is zo gek nog niet. Nabestaanden hebben vaak een heel karwei aan het zoeken naar een geschikte foto voor op doodsprentje of grafzerk. En de foto die ze uiteindelijk kiezen, vind je misschien zelf verschrikkelijk… Niemand staat tijdens het leven graag stil bij z'n eigen dood. Laat staan bij de foto die later je graf zal sieren. Nochtans is er al veel rond de dood dat we zelf in de hand (willen) hebben. Veel mensen laten registreren of ze organen willen afstaan, of ze een kerkelijk dienst willen, gecremeerd of liever begraven willen worden. Dus waarom ook niet stilstaan bij de foto voor je doodsprentje of grafsteen? De Brugse fotografe Frieke Janssens (°1980) wil daar graag verandering in brengen. “In de praktijk moeten nabestaanden snel een foto van de overledene zien te vinden waarop hij of zij oké voor de dag komt. Daar komt dan vaak nog slecht Photoshopwerk aan te pas om bijvoorbeeld mensen die er rond staan weg te retoucheren. En meer nog: wat zou de overledene van die keuze van foto gevonden hebben? Misschien had hij de gekozen foto in het echte leven wel ‘untagged’.” Met dat idee zette ze het kunstproject ‘Your Last Shot’ op. Ze kwam op het idee toen ze afgelopen zomer naar een begrafenis moest, en besefte dat het beeld op dat bidprentje echt wel het laatste beeld is dat je van iemand hebt. Over het algemeen wordt er nog te weinig aandacht aan besteed. Een laatste indruk is toch minstens even belangrijk als een eerste? Wie dat wil kan bij Frieke een mooie, serene foto laten maken van zichzelf. Een ‘Your Last Shotportret’ is enerzijds een mix van je persoonlijke wensen die Frieke via een gesprek leert kennen en van Friekes persoonlijke stijl anderzijds. Ze houdt van statische portretten, zoals die begin twintigste eeuw voor trouwplechtigheden en communies werden genomen. “Mijn doel is om een iconische foto van de geportretteerde te maken die er mooi en sereen uitziet, liefst met een zachte glimlach erbij en een fiere blik. Het model is zich hierbij uiteraard bewust dat het hier om zijn of haar ‘laatste’ foto gaat.” Tijdens zo’n fotoshoot zorgt Frieke er samen met een styliste voor dat je er op je best uitziet. Ook haar en make-up worden verzorgd. Je krijgt na afloop de foto op een echt porseleinen plaatje mee naar huis, zodat je het portret later effectief kan gebruiken. “Hopelijk pas over heel veel jaren,” vult Frieke aan. “En het maakt ook niet uit dat je het portret misschien pas vijftig jaar later kan gebruiken. Zo’n foto is enkel een manier om herinnerd te worden, en dat hoeft toch niet per se een momentopname te zijn van de maand waarin je gestorven bent? Je blijft wel dezelfde persoon, je blijft herkenbaar.” Luguber? “Neen, de dood is nu eenmaal onlosmakelijk verbonden met het leven. In België lijken er nog altijd veel taboes rond te bestaan. Ik vind het als fotograaf zelf een bijzonder moment om dit samen met de modellen vast te leggen. In elke reeks die ik maak, tracht ik mensen te doen stilstaan bij een bepaald onderwerp. Is het wel zo normaal dat we tijdens ons leven niet stilstaan bij de foto die ons zal vereeuwigen? Is het niet beter om zelf te bepalen hoe je herinnerd wil worden? Het

valt me trouwens op dat, wanneer mensen een rustplaats gaan bezoeken, zij graag een wandeling maken doorheen het hele kerkhof. En wat doen ze dan? Inderdaad, naar de foto's kijken.” (je) n Wie zich wil laten vereeuwigen door Frieke, kan alle info vinden op haar website www.frieke.com. Voor je eigen ‘laatste portret’, inclusief styling, make-up en print op porselein ben je 835 euro + btw kwijt. Op haar website kan je ook haar andere projecten bekijken.

Wie is Frieke Janssens? Sinds haar vijftiende weet prille dertiger Frieke Janssens dat fotografie haar kleurrijke expressiebord zou worden. Frieke werkt in de reclamewereld, maar ook voor magazines en vele culturele projecten zoals voor het Toneelhuis en Klara. Geleidelijk aan legt Frieke zich toe op persoonlijke projecten. Sinds 2003 is ze zelfstandig fotografe.Toch laat ze de commerciële wereld niet achter zich. Frieke houdt van afwisseling en stelt haar oog scherp voor elke opdracht. Het spel van iets uit te werken in team wisselt ze af met projecten die volledig haar eigen signatuur dragen, zoals het controversiële ‘Smoking Kids’. Haar inspiratiebronnen zijn even divers als uiteenlopend. Ze haalt graag een bepaald onderwerp voor ogen, en voegt daar haar inzichten aan toe. Vaak met een surrealistische toets en een humoristische ondertoon. Experimenteren is haar dada. Haar oog voor detail is haar trots.


Š Frieke Janssens

In Beeld 3


Š Frieke Janssens

4 In Beeld


Š Frieke Janssens

In Beeld 5


Avant-garde filmmaker Oskar Fischinger in EYE Amsterdam

EYE Amsterdam - alleen al een bezoekje waard omwille van het architectonisch knappe en spectaculaire gebouw - streeft ernaar om het 'huis van de film' te zijn, een modern museum waar van alles te zien en te doen is op het gebied van film. Nog tot en met 17 maart presenteert EYE in samenwerking met het Center for Visual Music in Los Angeles een grote tentoonstelling over het werk van Oskar Fischinger, pionier van de animatiefilm en abstracte cinema. De Duitse avant-gardefilmer maakte korte films die van grote invloed zijn geweest op de ontwikkeling van de animatiefilm, videoclip en computergraphics. Fischingers ritmische animaties hebben niets aan kracht verloren. De tentoonstelling ‘Oskar Fischinger (1900-1967): Experiments in Cinematic Abstraction’, die ook de aandacht vestigt op zijn vroegste experimenten en zijn uitvindingen, gaat vergezeld van een uitgebreid film- en activiteitenprogramma. Oskar Fischinger (1900-1967) geldt als een van de belangrijkste filmkunstenaars uit de eerste helft van de 20ste eeuw, die in de jaren twintig, dertig en veertig de cinema een totaal nieuwe richting opstuurde. Met zijn vroege abstracte experimenten streefde hij naar een filmisch equivalent van muziek en een zuivere beeldtaal, die speelt met aspecten als harmonie en dissonantie, polyfonie en toonkleur en de structuur van muziekstukken.

Fischinger was ook een uitvinder van allerlei ingenieuze filmische apparaten, zoals de wax-slicing machine en andere special effects. Hij was een van de eerste animatiemakers die abstracte beelden verbond met muziek en ritmes, lang voordat de videoclip bestond. De in het oog springende animaties van ‘De Tovenaar van Friedrichstrasse’, zoals hij werd genoemd, werden ook opgemerkt door beroemde regisseurs als Fritz Lang. In 1936 werd het door de opkomst van het nationaalsocialisme steeds moeilijker voor Fischinger om te werken aan zijn experimentele avant-garde films. Hij week uit naar Hollywood op uitnodiging van de eerder geëmigreerde filmmaker Ernst Lubitsch. In zijn beginjaren in Californië werkte Fischinger voor diverse studio’s. Zo ontwierp hij een animatiesequentie voor Disney’s ‘Fantasia’. Zijn ideeën over abstracte animatie botsten echter flink met de artistieke beperkingen van de studio. Na zijn vertrek bij Disney bleef Fischinger een artistiek ijkpunt voor de Amerikaanse avant-garde. Filmmakers als Norman McLaren, Jordan Belson, John en James Whitney, Len Lye and Harry

Oskar Fischinger in his Hollywood studio with panels from Motion Painting no 1, 1947

6 EXPO


EXPO 7

Smith werkten in zijn geest. Ook componisten als Edgar Varèse en John Cage werden geïnspireerd door Fischingers geluidstheorieën. Fischingers ritmische animaties zijn ook na zijn dood in 1967 van grote invloed geweest op makers van computer graphics en visual effects, ontwerpers en animatoren.

Nooit eerder getoonde animation drawings De tentoonstelling omvat veel van zijn films en originele, nooit eerder getoonde animation drawings die Fischinger gebruikte om zijn animatiefilms beeldje voor beeldje op te nemen. Aanvullingen hierop vormen schilderijen, muziekscores en documenten. Bijzonder zijn de zelden vertoonde fragmenten van Fischingers experimentele films uit de jaren twintig en dertig, die nu zijn gerestaureerd.

Raumlichtkunst

Oskar-Fischinger,-stills-from-Kreise-(Circles),-1933-34,-35mm,-color,-sound

Bovendien toont EYE ‘Raumlichtkunst’ (c. 1926/ 2012), een van de allereerste filminstallaties ooit gemaakt. Te zien is de gereconstrueerde en gedigitaliseerde versie met drie schermen die het Center for Visual Music maakte op basis van originele nitraatfilms uit de jaren twintig. De installatie evenaart de spectaculaire performances die Fischinger in Duitsland uitvoerde onder de noemer van ‘Eine Neue Kunst’. Een recensie uit 1927 spreekt lovend over Fischingers originele visie op kunst die alleen door middel van film tot uiting

kan komen. De reconstructie van ‘Raumlichtkunst’ is eerder dit jaar voor het eerst geëxposeerd in Tate Modern in Londen en het Whitney Museum in New York.

Flankerend programma Fischinger Gedurende de tentoonstelling organiseert EYE een rijk flankerend film- en activiteitenprogramma in de filmzalen. Iedere zondag is er om 14 u. een rondleiding of een lezing (gratis toegang met een tentoonstellingsticket). Dochter Barbara Fischinger bespeelde tijdens het openingsweekend (15 en 16 december) een van haar vaders uitvindingen: het licht-kleurinstrument de Lumigraph. Het volledige randprogramma kan je vinden op www.eyefilm.nl.

Publicatie Bij de tentoonstelling verschijnt een uitgebreide en rijk geïllustreerde monografie over Fischinger. Het is het eerste grote overzichtswerk waarin aandacht wordt besteed aan de positionering van zijn werk binnen de internationale avant-garde, aan animatie, muziek, schilderkunst, Hollywood, en zijn invloed op filmmakers, kunstenaars en musici van nu. Daarnaast bevat het boek nooit eerder gepubliceerde documenten, zoals correspondentie met andere kunstenaars en filmmakers, musici, essays van Fischinger zelf en worden een filmografie, bio- en bibliografie opgenomen. (je) n ‘Oskar Fischinger (1900-1967): Experiments in Cinematic Abstraction’, i.s.m. het Center for Visual Music, nog tot en met 17 maart 2013, dagelijks, 11 u. - 18 u., in EYE, IJpromenade 1, Amsterdam www.eyefilm.nl

Win!! Beeld Express geeft drie duotickets weg voor deze expo. Mail voor 14 januari 2013 je gegevens aan com@beeldexpressie.be en maak kans om te winnen. Vermeld in je mail zeker je naam, lidnummer en adresgegevens! Je kan ook maar deelnemen aan 1 wedstrijd uit dit nummer van Beeld Express.Veel succes!


8 Gedicht

Contact ik raakte je aan beslotenheid van het hokje hakken kort rokje contact stond er boven discretie verzekerd achter mij de straat vrouw met afgewend hoofd op het eind mechanisch het geld zoals beloofd

Tekst: Sara Haven - Beeld: Michel Masfrancx / Deze pagina is een coproductie tussen het Centrum voor Beeldexpressie en Creatief Schrijven.


wedstrijd 9

WAK zoekt ‘ooggetuigen’ en reporters! We zijn het er allemaal over eens: er heerst continu creativiteit en enthousiasme onder amateurkunstenaars. Om dit extra in de kijker te zetten, organiseert het Forum voor Amateurkunsten jaarlijks de Week van de Amateurkunsten, afgekort de WAK. WAK 2013 vindt plaats van vrijdag 26 april tot en met zondag 5 mei met als thema 'Natuurtalent'. Vorig jaar namen maar liefst 160 steden en gemeenten deel, goed voor zo’n 800 WAK-activiteiten en een veelvoud aan deelnemende kunstenaars!

WAK-reporters gezocht

Na een succesvolle eerste editie van de WAK-blog, gaat het Forum voor Amateurkunsten opnieuw op zoek naar schrijvers, fotografen en videoverslaggevers die samen het ijzersterke en creatieve reportersteam willen vormen.

Wat krijg je in ruil? In ruil voor je deelname aan het WAK-reportersteam krijg je een vergoeding van 20 euro per blogbericht, alsook terugbetaling van de vervoerskosten. Daarnaast krijg je als reporter visibiliteit op de website. De artikels/foto’s en filmpjes zullen onder andere verschijnen op de WAK-blog en de WAKFacebookpagina.

Daarnaast organiseert het Forum voor Amateurkunsten ook de fotowedstrijd ‘Ooggetuige’ in samenwerking met het Centrum voor Beeldexpressie.

Fotowedstrijd: Ooggetuige gezocht Om een ooggetuige te worden dien je enkel je dagelijkse omgeving en leefwereld te fotograferen, waarbij je in elk beeld een bol of een cirkel verwerkt. Letterlijke interpretaties zijn evident maar lang niet zo boeiend. Gelaagdheid, verrassing en originaliteit zullen worden beloond! Bekijk de wereld eens door een WAK-bol! De wedstrijd loopt van 1 februari tot en met 12 april 2013. Meer info en het reglement vind je op www.wak.be, op de Facebookpagina van Ooggetuige en op onze website (www. beeldexpressie.be).

Wat doet de WAK-reporter? Als WAK-reporter maak je blogberichten over de WAK, met als inhoud: • een verslag van een originele activiteit, een leuk project, een minifestival... • een blik achter de schermen • interviews met deelnemende kunstenaars en organisatoren • interviews met bezoekers • een verslag in beeld (foto’s en filmpjes)

Meld je aan Lijkt het je leuk om deel uit te maken van dit WAKreportersteam? Ben je beschikbaar tussen 26 april en 5 mei 2013? Meld je dan voor 1 maart 2013 aan door te mailen naar info@wak.be. Vermeld in je mail zeker of je geïnteresseerd bent als journalist, fotograaf of videoreporter. Laat ook weten welke ervaring je in deze richting hebt en vanuit welke regio je verslag wil uitbrengen. Uit deze kandidaturen zullen een 20-tal reporters gekozen worden. Er wordt hierbij rekening gehouden met regionale spreiding van het team, maar ook met capaciteiten en welke discipline je beheerst. Op 23 maart vindt er in Gent een redactievergadering en een kennismaking met alle reporters plaats, om als een voorbereid reportersteam aan de slag te kunnen gaan tijdens de WAK. Het WAK-reportersteam is een samenwerking tussen het Forum voor Amateurkunsten, het Centrum voor Beeldexpressie en Creatief Schrijven. (tvdh) n


10 Filmnieuws

Peter Jackson pakt uit met nieuwe film en nieuwe techniek: ‘The Hobbit’ in HFR 3D Cinema staat niet stil, dat wist je allicht wel, maar met ‘The Hobbit’ heeft Peter Jackson voor een wel héél onverwachte vernieuwing gezorgd. Het is al geleden van de jaren ’20 dat men nog een aanpassing doorvoerde aan de snelheid waarmee men beelden opneemt en projecteert. Maar als het afhangt van enkele prominente figuren in de filmwereld, komt daar binnenkort voorgoed verandering in.

24 beelden per seconde, standaard sinds 1927 Door de jaren heen heeft de filmindustrie slechts enkele veranderingen meegemaakt op het gebied van opname-en projectiesnelheden. In de vroege cinema hanteerde de stille film bijvoorbeeld heel wat uiteenlopende frame rates in één film, gaande van tergend trage scènes met slechts 12 beelden per seconde, tot de huidige standaard van 24 fps (frames per second). Het immense verschil in snelheden had te maken met de toenmalige cameratoestellen, die met de hand aangedreven moesten worden. Vervolgens werden de beelden geprojecteerd op het scherm aan een dubbel aantal beelden per seconde. Door de opkomst van de geluidsfilm in 1927, had men echter nood aan één standaardsnelheid. Wisselende opnamesnelheden zouden het geluid immers volledig verstoren en zouden van het filmbezoek een onaangename ervaring maken. Bovendien kon men niet langer werken met handmatig aangedreven camera’s, omdat zij vaak luidruchtig waren en de geluidsopnamen danig verstoorden. Al gauw werd de nieuwe standaard voor opnames dan ook vastgelegd op 24 fps, een voornamelijk commerciële keuze. Vervolgens werd de film dan aan 48 beelden per seconde op het scherm geprojecteerd in de zalen. Door de

jaren heen evolueerden de projectoren echter ook, waardoor sommige filmzalen zelfs driemaal de beelden op het scherm projecteerden en je 72 beelden per seconde te zien kreeg. Hoewel er in de loop der tijd heel wat geëxperimenteerd werd met nieuwe beeldformaten, opnamesnelheden en andere technieken, hanteert de filmwereld nog steeds die standaardsnelheid van 24 beelden per seconde. Voor televisie staat de standaard dan weer vast op 25 fps.

Hedendaagse pioniers snakken naar vernieuwing Zoals in elke discipline, kent ook cinema heel wat sleutelfiguren die tradities doorbraken en vernieuwingen doorvoerden. Doorheen de geschiedenis van de cinema zijn dan ook al enkele pioniers de revue gepasseerd, zoals Thomas Edison, George Méliès en D.W. Griffith. Tegenwoordig zijn echter alle blikken gericht op James Cameron, bekend van onder andere ‘Titanic’ en ‘Avatar’. Hij revolutioneerde de 3D-techniek, hoewel die uiteraard al langer bestond, maar kwam ook nog eens op de proppen met het voorstel om de frame rates onder handen te nemen, een idee dat reeds


Filmnieuws 11

onsuccesvol door zijn goede vriend Douglas Trumbull werd getest in 1983 tijdens de opnames van de film ‘Brainstorm’. Cameron is namelijk van mening dat de nieuwe generatie projectoren, die de beelden driemaal projecteren, ervoor zorgt dat de kijker geconfronteerd wordt met enkele onvermijdelijke fouten, zoals flikkerende beelden en bewegingsonscherpte. Wanneer men een film dan nog eens in 3D uitbrengt, zijn dergelijke fouten eens zo zichtbaar en dat kan niet langer door de beugel, aldus Cameron. Naast Cameron zijn ook Peter Jackson en George Lucas voorstanders van een hogere opnamesnelheid van 48 of zelfs 60 beelden per seconde, oftewel HFR 3D (High Frame Rate). Het is dan ook Peter Jackson die met ‘The Hobbit’ als eerste een film zal uitbrengen in HFR 3D aan een snelheid van 48 fps. Dankzij de dubbele projectie in de cinemazalen, zullen de kijkers dan maar liefst 96 beelden per seconde zien passeren. Afhankelijk van de manier van 3D-projecteren, kan een kijker zelfs 96 beelden zien per oog en dus 192 beelden per seconde met beide ogen.

De magie van de film doorbroken? Zoals steeds kan een cinematografische vernieuwing ook op heel wat kritiek rekenen. Zo vrezen filmliefhebbers dat de echte kijkervaring verloren gaat en dat men zich minder zal kunnen inleven in het verhaal. Zij stellen dan ook dat een verhoging van het aantal beelden per seconde ervoor zorgt dat ons brein zelf minder actief zal moeten werken om de gaten tussen de beelden op te vullen, waardoor we passievere kijkers worden en de filmische droom doorbroken wordt. Voorstanders van HFR loven dan weer het hyperrealisme

van de beelden. Dankzij de verhoging van de frame rate kan de kijker de beelden realistischer bekijken en gaat het geheel vlotter verwerkt worden door onze ogen. Bovendien is het minder vermoeiend en belastend voor de ogen, wat de kijkervaring des te aangenamer maakt. Zo gaat de wetenschap er van uit dat het menselijk oog vanaf 50 beelden per seconde geen losse individuele beelden meer ziet, maar er 1 geheel van maakt. De verhoogde opnamesnelheid van 48 beelden komt zo zeer dicht in de buurt van onze natuurlijke kijkervaring. Peter Jackson is dan ook van mening dat de kijker net méér ondergedompeld zal worden in het verhaal dankzij de 3D-techniek en het verhoogd realisme, die de kijker er haast van zou overtuigen dat de film zich in de realiteit afspeelt. Hoewel de meningen van de filmcritici en andere professionele filmkenners verdeeld zijn, valt het natuurlijk af te wachten hoe het publiek de nieuwe techniek zal omarmen. Want, zoals steeds, zijn zij de doorslaggevende factor bij het al dan niet doorvoeren van innovatie in de filmwereld. In België kan je overigens zelf kiezen hoe je ‘The Hobbit’ gaat bekijken: in standaard 2D, in 3D aan 24 beelden per seconde of in HFR 3D aan 48 fps. Kinepolis is namelijk één van de bioscoopgroepen wereldwijd die HFR 3D-films mogen en kunnen vertonen. Zij besloten, naar aanleiding van de filmrelease, om enkele projectoren in een beperkt aantal filmzalen en bioscoopcomplexen aan te passen, om ‘The Hobbit’ te kunnen vertonen in de hoogste kwaliteit. De film is bij ons sinds 12 december in de bioscoop. Ga kijken en oordeel zelf! (tvdh) n


12 In Beeld

“Fotografie is als dansen” Danny Van der Elst Het jaar 2012 was succesvol voor de jonge fotograaf Danny Van der Elst. Met zijn reeks ‘Girls’ won hij een QEP-award, en één portret uit die reeks werd bekroond met een prijs op het fotofestival Bourbon-Lancy in Frankrijk. De reeks schitterde ook op fotofever in Brussel en op Art Gent. Vanaf februari reist de fotoreeks Vlaanderen rond in het kader van het Fotografiecircuit Vlaanderen. Tijd voor een kennismaking! Danny Van der Elst (°1985) studeerde af als Master in de Letteren aan de KU Leuven in 2009. “In het laatste jaar van mijn studie was ik heel veel met fotografie bezig. Ik begon volop te experimenteren en er op uit te trekken met de camera. Toen heb ik, voor het eerst in mijn leven, beseft dat ik iets gevonden had dat ik echt graag deed. Iets waar ik eventueel mijn beroep wou van maken. Want ik heb literatuur gestudeerd uit interesse, niet noodzakelijk omdat ik wou lesgeven of er mijn beroep wou van maken. De fotografie bleek een onontdekte passie te zijn, iets waar ik zeker wel een aantal jaar mee bezig wou zijn. Dat ben ik nu ondertussen (lacht).” Na zijn studie vestigde hij zich als zelfstandig fotograaf. Momenteel werkt hij als assistent van kunstfotograaf Pascal Baetens, als persfotograaf en als zelfstandig artistiek fotograaf. “Op dit moment ben ik vooral met portretten bezig. Ik wil me natuurlijk niet beperken tot dat genre, maar dat is wel waar ik nu voornamelijk mee bezig ben. Ik ben op zoek naar het menselijke element in mijn beelden, en probeer ook altijd een empathische relatie te hebben met mijn modellen. Als ik iemand fotografeer probeer ik altijd te kijken naar de gevoelens die de persoon heeft, de gevoelens die ik heb en hoe we daar samen iets kunnen mee doen.” In zijn artistiek werk ontstond de portretreeks ‘Girls’, in juni 2012 bekroond met een QEP-award. De QEP (Qualified European Photographer) award wordt uitgereikt door de Europese Federatie van Professionele Fotografen(FEP), onder toezicht van een internationale jury. Uit de 63 Europese inzendingen werden 24 panelen weerhouden in verschillende categorieën. Tijdens deze zitting van de jury werden 3 Belgische QEPs toegekend. Dit keer was Van der Elst de enige Belg in het genre portret. Steven Massart en Filip Santens kregen een award in de genres ‘architecture’ en ‘fine art’. Een portret uit de reeks werd ook bekroond op het fotofestival in BourbonLancy. De prijs ‘Coup de coeur du Président’ werd toegekend door de voorzitter van de jury, Davide Cerati, een gelauwerd Europees fotograaf. De prijs werd speciaal in het leven geroepen door de voorzitter omwille van “het uitzonderlijke gebruik van licht en de evocatieve zeggingskracht van het portret”, aldus Cerati. Girls De fotoreeks toont 12 jonge vrouwen die terugdenken aan een gebeurtenis die een bepalende invloed heeft gehad op hun persoonlijk leven. “De meisjes uit mijn project ‘Girls’ zijn mensen die ik in het dagelijks leven ben tegengekomen. Ik zie hen op straat, in een winkel of in de bioscoop, eender waar. En op een of andere manier vallen ze mij op. Ik vraag me af welke verhalen ze met zich meedragen en hoe ze daar uitdrukking aan zouden geven mocht ik hen dat vragen.

De meisjes die me raken nodig ik heel vrijblijvend uit voor een voorsessie, voor een portret. Ze komen naar de studio en ik babbel met hen. De insteek van mijn reeks ‘Girls’ is dat ze gewoon in hun hart kijken en aan een persoon of gebeurtenis denken die een grote impact op hun leven heeft gehad, om dan op een heel natuurlijke, authentieke manier hun gevoelens weer te geven. Veel mensen vertellen me ook waar ze aan denken. Ik vind het interessant als mensen die dingen willen delen. Ik apprecieer dat vertrouwen enorm. En ik ben ook bereid om een stuk van mezelf bloot te geven, om een deel van mijn verhaal te vertellen. De meisjes uit mijn foto's zijn helemaal geen modellen. Ze willen enkel zichzelf zijn.” Echt en doorleefd Van der Elst fotografeert op een heel natuurlijke manier: met daglicht, zonder make-up of styling. “Ik ben vrij perfectionistisch. Ik zorg eerst voor de technische kant, want ik werk met natuurlijk licht voor de portretten. Ik moet de modellen zodanig positioneren dat het licht consistent is. Al mijn portretten hebben een vrij consistent licht, ook al zijn ze gemaakt langs een eenvoudig raam met eenvoudig invallend licht op verschillende tijdstippen van de dag. De positie van het model tegenover het raam zal wel elke keer wisselen. Ik zeg altijd: fotografie is een beetje dans, een beetje draaien en keren tot jij en het model juist staan. Als ik de juiste positie gevonden heb, laat ik het model even ontspannen. Ik leg uit wat ik wil doen, babbel een beetje met hen en dan breng ik hen opnieuw in de sessie. Hoelang duurt dat? Dat is voor iedereen anders. Ik heb ooit een keer 2 uur met iemand gepraat en 10 minuten foto’s gemaakt, maar het omgekeerde gebeurt ook. Dat is voor iedereen anders. Veel mensen zijn snel op hun gemak, kunnen zich heel snel inleven. Andere mensen moeten een beetje langer opwarmen, hebben iets meer tijd nodig.” En wat zijn zo de geheime ingrediënten voor een goed portret? “Voor een goeie portretfoto heb ik iemand nodig die er zelf ook achter staat, die zich een beetje durft gooien. Ook al beginnen ze soms met een beetje scepsis. De meeste mensen zeggen: ‘ik kan dat niet’ of ‘ik ben daar niet geschikt voor’, maar ze willen het wel proberen. Een zekere interesse is nodig. Ze moeten het doen omdat ze mee willen en omdat ze er zin in hebben. Zeker niet tegen hun zin. Ik zal nooit iemand fotograferen die zegt ‘ik wil dat liever niet’ of proberen om zo iemand te overtuigen. Wat voor mij belangrijk is, is het feit dat het echt is en dat 


In Beeld 13


14 In beeld

ik voel dat het doorleefd is. En ook dat mensen zichzelf kunnen blijven. Niet te veel postproductie, niet te veel Photoshop. Ik hoorde onlangs een fotograaf praten die zei dat hij software gevonden had die het gezicht van modellen veranderde in porseleinen popjes, en dat hij dat fantastisch vond. Ik vind dat eerder een beetje denigrerend naar de personen die je fotografeert, want dat wil zeggen dat ze in feite niet goed genoeg zijn. Dat ze enkel mooi kunnen zijn door die postproductie, door die bewerking. Dus niet te veel bewerking voor mij! Maar dat is heel persoonlijk natuurlijk. Ik zie ook veel portretten die misschien wel mooi zijn of die wel werken, die commercieel sterk zijn net omdat ze zo bewerkt zijn. Voor mij moet het gewoon naturel zijn.”

Om af te sluiten vraag ik nog of hij tips heeft voor amateurfotografen die willen starten met portretfotografie. Zijn er dingen die je absoluut niet over het hoofd mag zien? “Ja: blijf jezelf. Dat is ook het advies dat ik gekregen heb van Pascal Baetens. Dat is ook wat wij in workshops leren. Werk vanuit een oprechte interesse in je onderwerp. Niet te veel overbodige technische dingen doen. Inhoud primeert boven materiaal en techniek. Inhoud en impact zijn voor mij zeer belangrijk. Veel mensen zeggen dat mijn portretten heel confronterend zijn, omdat de meisjes echt recht in de camera kijken en ook omdat er een aantal naakten inzitten die redelijk frontaal gefotografeerd zijn. Dat is heel bewust gedaan om die emotie nog scherper weer te geven. De reeks is zo opgebouwd. Het is heel consistent. De uitsnede en de verhouding zijn altijd dezelfde, of toch grotendeels. Iedereen heeft natuurlijk wel een andere vorm van gezicht. Dat maakt het heel herkenbaar. En als je ze dan als wand ziet, heb je echt een soort dambordpatroon en is het wel leuk om die verschillende huidtinten te zien.”(je) n

“Fotografie is voor mij de uitdrukking van een diep verlangen om niet alleen te zijn, zowel voor als achter de camera.”

Vandaar ook dat hij genoeg heeft aan enkel een camera. “Een camera is het enige materiaal dat ik heb. Ik heb ook geen statief. Soms moet ik op mijn tippen staan of op mijn buik liggen om het juiste beeld te kunnen maken. Ik heb daar bewust voor gekozen omdat ik dat wel leuk vind. Als je een camera op een statief hebt staan wordt alles direct meer statisch. Ik heb gewoon een raam met invallend licht, een gordijn en een zwarte achtergrond. En mijn achtergrond is gewoon een stuk tapijt, voor mensen die dat willen weten (lacht). Heel basic allemaal.” Danny is niet vaak ontevreden over een fotosessie en heeft daar een heel goeie reden voor: “Ik zeg steeds tegen mijn modellen, en tegen mezelf, dat je fotograferen en poseren niet moet zien als een prestatie. Je kan het niet slecht doen. Als het niet verder gaat, dan is dat zo. Als je niet meer kan tonen, kan je niet meer tonen, en is dat geen probleem. Dan moet je dat accepteren. Ik ga ook geen manipulatie gebruiken om mensen toch aan het wenen te krijgen of om ze toch iets te laten tonen. Ik probeer gewoon mezelf in te leven in die persoon. Als mensen zich niet zo kwetsbaar willen opstellen, dan wil dat ook iets zeggen over de persoon die je fotografeert, en dan is dat ook mooi om in beeld te brengen.” Maar wat betekent fotografie nu voor een jonge fotograaf als Van der Elst. Zou hij nog kunnen leven zonder? “Nee, ik ben natuurlijk professioneel fotograaf en moet er mijn geld mee verdienen. Ik zit bij een agentschap, binnenkort hopelijk bij twee, ik werk voor de pers en af en toe verkoop ik kunstwerken. Daar haal ik mijn centjes uit. Die persfotografie is trouwens een heel andere wereld. Je moet heel snel beelden maken, soms van mensen die niet gefotografeerd willen worden. Voor mijn vrij werk ben ik daarnaast bezig aan de samenstelling van een boek rond de reeks ‘Girls’. Ik presenteer de reeks nu op een paneel met 20 foto’s, 20 kaders van 50 op 50. Je moet je dat voorstellen als een wand. Ik stel die 20 foto’s altijd als geheel voor. Ik werk aan meerdere wanden van 20. Ik ben de reeks dus nog aan het uitbreiden en ben steeds op zoek naar meisjes die willen meewerken aan ‘Girls’! Maar om terug te komen op de vraag wat fotografie voor mij betekent: voor mij is fotografie de uitdrukking van een diep verlangen om niet alleen te zijn, zowel voor als achter de camera.” Een mooie quote om over na te denken! Tips voor amateurfotografen

Een selectie uit de reeks ‘Girls’ reist vanaf 4 februari 2013 rond langs 17 culturele centra in Vlaanderen in het kader van het Fotografiecircuit Vlaanderen. Meer lezen over Danny Van der Elst kan via zijn website www.dannyvanderelst.be. Danny Van der Elst vormt samen met Pascal Baetens en Frederik Haegeman een creatief team. Ze komen ook als galerij naar buiten onder de naam Salve Mater Art Gallery (www.salvemater-gallery.com).

alle foto's p. 12 - 17 © Danny Van der Elst


In Beeld 15


16 In beeld


In Beeld 17


18 expo

Masterclass’ door Arnold Newman Nog tot en met 13 januari 2013 in Den Haag Marilyn Monroe, Igor Stravinsky, Pablo Picasso en John F. Kennedy: het is slechts een greep uit de lange lijst van beroemdheden die voor de camera van de Amerikaan Arnold Newman (1918-2006) hebben gestaan. Newman, een van de meest invloedrijke portretfotografen van de 20ste eeuw, wordt beschouwd als de pionier van het zogenaamde ‘omgevingsportret’. Gewoon een portret maken was in zijn ogen niet voldoende: juist iemands persoonlijke omgeving onthult ook het leven en karakter van de afgebeelde persoon. Het Fotomuseum Den Haag toont aan de hand van 150 oorspronkelijke drukken (vintages) uit de Verenigde Staten een groots overzicht van Newmans werk, het eerste sinds zijn dood in 2006. De tentoonstelling ‘Arnold Newman - Masterclass’ omvat zijn meest beroemde portretten en ook in vergetelheid geraakte stillevens, architectuurstudies en vroege straatfotografie. Hoewel Newman ook kleurenfoto’s maakt, is hij vooral bekend geworden door zijn zwart-witfoto’s van beroemdheden. Het is overigens niet zijn streven om louter bekende mensen te fotograferen. Hij wil boven alles foto’s maken die een verhaal vertellen, die prikkelen en de toeschouwer intrigeren ongeacht de persoon die erop staat. Newman verwerft niet alleen naam met zijn portretfoto’s, maar ook met stillevens en abstracte werken. Wereldberoemd zijn de portretten die Newman in 1942 van Piet Mondriaan in zijn New Yorkse atelier weet te maken. De Nederlandse schilder poseert maar zelden op een dergelijke manier voor een andere kunstenaar en de fotosessie verloopt dan ook niet geheel vlekkeloos. De eerste opnamen mislukken door een combinatie van een half-dove Mondriaan en de te harde jazzmuziek op de achtergrond; Newmans aanwijzingen worden niet altijd verstaan. Het resultaat is er echter niet minder om.

Picasso, painter,Vallauris, France 1954 © 1954 Arnold Newman / Getty Images

Een ander bijzonder portret is dat van Otto Frank, de vader van Anne Frank. Newman ontmoet hem in 1960 wanneer hij samen met zijn vrouw een bezoek brengt aan Nederland. Frank is op dat moment in Amsterdam ter gelegenheid van de opening van het Anne Frank Huis. Na het zien van Newmans foto’s, stemt hij toe om te poseren in het achterhuis, de plek waar de familie Frank zich jarenlang voor de nazi’s heeft schuilgehouden. Het resultaat is een indrukwekkende foto van een duidelijk aangeslagen Otto Frank. Arnold Newman wordt in 1918 in New York geboren. In 1938 start hij als portretfotograaf in een warenhuis in Philadelphia en begint tegelijkertijd zelfstandig abstracte werken en documentaires te maken. In 1946 verhuist Newman naar New York waar hij gaat werken voor tijdschriften als ‘Harper’s Bazaar’, ‘Life’ en ‘The New Yorker’. In 2006 overlijdt hij op 88-jarige leeftijd in zijn geboorteplaats. (je) n De expo loopt nog tot en met 13 januari 2013 in het Fotomuseum Den Haag (Stadhouderslaan 43) en is van dinsdag tot en met zondag te bezoeken van 12 u. tot 18 u. www.fotomuseumdenhaag.nl Piet Mondrian, painter, New York, 1942 © 1942 Arnold Newman / Getty Images


expo 19

Igor Stravinsky, composer and conductor, New York 1946 Š Arnold Newman / Getty Images

Truman Capote, writer, New York 1977 Š 1977 Arnold Newman / Getty Images


20 Festival

Anima 2013 Internationaal animatiefestival Anima, het internationaal festival van de animatiefilm van Brussel, vindt dit jaar plaats in cultuurhuis Flagey van 8 tot 17 februari. Tijdens het eerste rendez-vous van het internationale animatiefilmcircuit strijken talrijke internationale gasten neer in Brussel om er zich samen met het Belgische publiek te laten inspireren door de meer dan honderdvijftig nieuwe films die er in en buiten de competitie worden vertoond: langspeelfilms, kortfilms, reclamefilms en videoclips. Maar Anima is natuurlijk ook meer dan dat: er zijn retrospectieven, tentoonstellingen, filmconcerten, masterclasses, kinderateliers, lezingen, rondetafelgesprekken en conferenties. In 2012 werd het festival nog verkozen tot ‘Beste internationaal evenement’ op de VisitBrussels Awards en ook dit jaar maakt het festival zijn internationaal karakter waar. Zo zijn een groot aantal producties dit jaar afkomstig uit traditionele Europese animatiefilmlanden als Groot-Brittannië en Frankrijk, maar ook producties uit Polen, Tsjechië, Hongarije en zelfs Bulgarije en Roemenië zijn van de partij. Ook de rest van de wereld is in de selectie 2013 vertegenwoordigd: Australië, het verre Oosten met Japan, Zuid-Korea, India en China; het Midden-Oosten met Israël, Palestina en Iran; producties van over de Atlantische Oceaan komen uit de Verenigde Staten en Canada maar ook in Argentinië, Brazilië en Uruguay gebeuren de laatste jaren zeer interessante dingen op animatiefilmgebied. Naast de vertegenwoordiging van animatiefilms uit de hele wereld, zet Anima ook dit jaar enkele landen in de kijker: Italië, India, Denemarken en Tsjechië.

'Tram' © Sacrebleu Productions / internationale competitie en masterclass

Zo duikt Italië de laatste jaren steeds vaker op in het palmares van internationale (animatie)festivals. Deze selectie kortfilms, die onder meer het meesterwerk 'La Funambola' van Roberto Catani bevat, getuigt van het talent, de passie, de energie en de creativiteit van deze bruisende generatie Italiaanse filmmakers. Jurylid Andrea Martignoni brengt op Anima een overzicht van de hedendaagse Italiaanse animatiefilm, die in volle beweging is. De ene spreekt van een renaissance, de andere noemt het een 'Nouvelle Vague'. Er wordt volop geëxperimenteerd met techniek, vorm en inhoud maar altijd gedragen door een sterke creatieve visie. Ook jurylid Sekhar Mukherjee uit India brengt een programma mee van recente Indische (studenten) films. De Tsjechische regisseur Michaela Pavlatova, die net een tweede Oscarnominatie op zak heeft met haar nieuwe film 'Tram', een erotische fantasie van een trambestuurster, komt op haar beurt het publiek in Brussel verblijden met een masterclass. Bovendien zet Anima elk jaar een Europese animatiefilmschool in de kijker. Dit jaar is het de beurt aan


Festival 21

de befaamde Deense animatiefilmschool 'The Animation Workshop' die gekend staat om zijn sterke karakteranimatie. Naast al dat internationale geweld wordt ook de Belgische animatiefilm in de kijker geplaatst met een nationale competitie, een panorama en Open Screenings. Het spreekt voor zich dat grote klassiekers uit de programmatie zoals de Animeernacht, Futuranima en de Cartoon d’Or niet op het appel zullen ontbreken. De Animeernacht bestaat dit jaar enkel uit een selectie films die dat speciale subversieve Animeernachttintje hebben. De voorstelling met de laureaten van de Cartoon d'or verzamelt dan weer de genomineerde films voor dé meest gegeerde prijs voor Beste Europese korte animatiefilm. Tot slot stellen prestigieuze gasten tijdens de traditionele Futuranima-dagen hun toekomstige projecten voor en delen ze hun kennis en ervaring met het publiek en de Belgische professionals.

Maar ook het kinderpubliek mag niet ontbreken op het festival. Kindernamiddagen met filmvertoningen worden aangevuld met gratis workshops onder leiding van Kris en Herbert, twee meertalige animatoren met evenveel talent als charisma. Het uitgebreide programma maakt van Anima een internationaal rendez-vous, waar zowel families als cinefielen hun gading vinden. Een Cosplaydéfilé, VJ-sessies en concertjes vormen de kers op de taart voor dit niet te missen evenement dat elk jaar 35.000 bezoekers telt. Een deel van het programma wordt bovendien ook vertoond in Antwerpen, Bergen, Charleroi, Gent, Luik en Namen. (tvdh) n Alle info op www.animafestival.be!

Daarnaast wordt ook een tentoonstelling gewijd aan stop motion animatie. Er zullen decors en personages getoond worden uit de film 'Oh Willy' van het Belgische duo Emma De Swaef en Marc James Roels, die op tal van internationale festivals in de prijzen viel en winnaar is van de Cartoon d'Or. Ook films van La Boite... Productions en Olivier Pesch' 'Emilie' zullen de foyers van Flagey opluisteren.

'La Funambola' © Roberto Catani / Italiaanse retrospectieve

'Oh Willy' © Beast Animation / Belgisch programma en tentoonstelling


22 In Beeld

Angelo Vermeulen Van biologie & fotografie tot mediakunst In februari 2013 volgt een derde editie van LAB, een multimediale proeftuin. Naar aanleiding hiervan contacteerden we Angelo Vermeulen. Hij was één van de inspirerende mediakunstenaars tijdens de eerste editie in 2008. Wanneer ik Angelo voor het eerst opbel, blijkt algauw dat ik met een druk bezet internationaal kunstenaar te doen heb. Hij verblijft op dat moment in Manhattan en zijn agenda zit afgeladen vol. Desondanks maakt hij later met plezier tijd vrij om eens samen te zitten en iets meer te vertellen over zijn achtergrond, zijn langstlopende project ‘Biomodd’ en zijn nieuwe werk ‘Seeker’. Boeiende stof verzekerd! Kunstenaar Angelo Vermeulen heeft een eigenzinnige achtergrond. Voor hij kunstenaar werd, studeerde hij af als bioloog waarin hij eveneens doctoreerde. Zijn interesses bleken echter op meerdere vlakken te liggen, want al tijdens zijn doctoraat startte hij een nieuwe studie, die tot fotograaf. “Toen ik aan mijn doctoraat in de biologie begon aan de KU Leuven was ik eigenlijk een beetje in tweestrijd, want ik wilde ook heel graag fotografie en film studeren. Ik denk dat het geen toeval is dat heel veel biologen met de camera aan de slag gaan. Biologie is een zeer visuele wetenschap, meer dan bijvoorbeeld scheikunde, wat heel abstract is. Vergelijk het ook met wiskundigen die heel vaak met muziek bezig zijn. Ik besloot bijgevolg om zowel te doctoreren en de studie fotografie te volgen. Aan de academie ging een nieuwe wereld voor me open. Fotografie was een ware openbaring, met als gevolg dat ik er op het einde van mijn studie enorm veel tijd aan spendeerde. Al mijn avonden en weekends besteedde ik eraan. Verschillende tentoonstellingen volgden. De eerste exposities vonden plaats in de context van de academie, maar stilaan volgden er ook tentoonstellingen los van de academie in Leuven en daarbuiten. Toen ik op het einde van mijn doctoraat een workshop volgde bij de Britse documentairefotograaf Nick Waplington, waagde ik mijn kans en vroeg hem of ik een tijd naar hem toe mocht komen in Londen. Tot mijn verbazing schreef hij me dat ik welkom was. Hij bood me zijn donkere kamer gratis aan zodat ik mijn eigen werk verder kon ontwikkelen. Hij was mijn mentor tijdens mijn zoektocht in de fotografie. Pas na een jaar keerde ik terug naar België. Hoewel ik nog steeds zeer intensief bezig was met fotografie, voelde ik toch de honger om verder te gaan. Ik begon stilaan meer en meer video-, dia- en computerprojecties te creëren en voelde de drang om meer met installaties te werken. Ik wilde meer dan puur het beeld. Ik wilde objecten maken. Op dat moment ben ik opnieuw de biologie gaan omarmen. Als bioloog en fotograaf van opleiding wilde ik vanaf nu kunst en biologie samenbrengen. Dus stapte ik met dit voorstel naar het HISK (Hoger Instituut voor Schone Kunsten) waar ik vervolgens twee jaar lang zou werken. Ik heb er zeer grote stappen kunnen zetten en waar ik nu sta is een gevolg van dat verhaal.” Biologie en fotografie bleken een eerste startpunt voor Angelo’s carrière als kunstenaar. Waar biologie eerst naar de achtergrond verdwenen was, zou het later een vaste rol opnemen in zijn kunst, maar het ging verder dan dat. “Na verloop van tijd ging ik mijn interesses in sociale dynamiek en sociaal activisme

integreren in mijn werk. Hierdoor werd mijn kunst op meerdere vlakken heel dynamisch, open en experimenteel. Terwijl ik toch ook wel kaders creëerde natuurlijk. Het is niet dat alles zomaar vrij gegooid werd. De dynamiek in mijn werk situeert zich in essentie op drie terreinen. Ten eerste op het biologische/ecologische terrein. Door biologische/ecologische processen fysiek aanwezig te stellen in mijn werk, gebeuren er altijd dingen die je niet verwacht. Dat is nu eenmaal eigen aan biologie. Ten tweede werk ik met computertechnologie en virtuele werelden. Dat is eveneens een manier om kunst een dynamisch karakter te geven. Een derde manier is door te werken met groepen mensen en de co-creatie in de kunst in te brengen. Dit zorgt op zijn beurt voor een sociale dynamiek. Deze drie insteken gebruik ik heel bewust om kunst om te vormen tot een evoluerend en ‘levend’ gegeven. Want dat is mijn interesse in de kunst. Maar ik ben ook nog altijd zeer geïnteresseerd in schilderkunst, waarin op zich geen enkel van de drie dynamische aspecten zit. Maar voor mij persoonlijk zijn het keuzes om op mijn manier de kunst vooruit te stuwen.”

Biomodd De dynamiek waarover Angelo spreekt, laat zich goed illustreren in zijn langstlopende en wellicht meest gekende project: Biomodd. In dit project nodigt hij telkens opnieuw een diverse groep mensen uit om een netwerk te creëren met gerecycleerde computercomponenten. Oude computers worden uit elkaar gehaald en enkel de goede componenten worden gebruikt om een nieuw functioneel netwerk uit te bouwen, een soort computersculptuur. Vervolgens wordt er een levend ecosysteem van diverse planten ingebracht in de computer. Dankzij de warmte van


In Beeld 23

de computercomponenten, veroorzaakt door onder meer het spelen van een open source computergame, stimuleert de computer de groei van het ecosysteem. Op die manier ontstaat een concrete relatie tussen technologie en biologie, die tot stand komt door de tussenkomst van mensen. De eerste Biomodd werd opgestart in 2007 in Ohio. Daarna volgden nieuwe edities in de Filippijnen, België, Nederland en New York, waar het nog te zien is tot 13 januari. Elke Biomodd heeft zijn eigenheden. Door de diverse visies in elk team blijft het voor Angelo een boeiende uitdaging. Het team in New York slaagde er ondermeer in om het computernetwerk een actievere rol te laten opnemen in het geheel.

die het eerst was. In dat opzicht proberen we, los van het idee van het computernetwerk waarin je ecosysteem leeft, een systeem te genereren waarbij die twee werelden, die voor veel mensen totaal tegenovergesteld zijn, echt met elkaar gaan ‘communiceren’.” Hoewel het gebruik van ecosystemen zich gemakkelijk laat verklaren door Angelo’s achtergrond, is dit misschien op het eerste zicht minder eenvoudig voor het introduceren van de computer en open source computergames die in Biomodd aanwezig zijn. Er is echter voor alles een verklaring... “Er zijn twee verklaringen voor. Ten eerste, van zodra je een levende biologie in een kunstcontext binnenbrengt, word je geconfronteerd met het feit dat die biologie in leven moet gehouden worden in een zeer 

© Angelo Vermeulen / Biomodd [LBA2] 2009 Installation view

© Angelo Vermeulen / Biomodd [ATH1] 2007-2008 multiplayer game

“In New York gingen we een stap verder door de computer actief in te zetten voor de zorg van het ecosysteem. Tot nu toe gebeurde dit enkel op een passieve manier, namelijk door de uitstraling van warmte ontstaan door het gebruik van het systeem. Door toevoeging van allerlei vormen van robotica kon de computer nu actief beginnen zorgen voor het ecosysteem. Het gaat dan onder andere over bewatering, het toedienen van voedingsstoffen, het wegknippen van planten, het manipuleren van de belichting... een hele stap verder dan de passieve warmtebron


24 In Beeld

artificiële context, een museum, een tentoonstellingsruimte. Binnen de kortste tijd heb je een heel technisch apparaat nodig om je biologie in zeer moeilijke omstandigheden in leven te houden. Neem nu bijvoorbeeld mos. Mos groeit normaalgezien in een vochtige omgeving. Wanneer je dit dus in een museum wil binnen brengen, waar de lucht per definitie erg droog is, moet je jezelf de vraag gaan stellen hoe je dat mos überhaupt kan laten overleven en groeien. Net dat spanningsveld en het vermogen of zelfs onvermogen van de mens, vind ik interessant. Vandaar ook dat de technologie heel snel aanwezig was in mijn artistieke praktijk. De sprong van algemene technologie naar computers is ook zeer snel gemaakt. Zodra je dingen wil aansturen als belichting en vochtigheid, kom je al snel uit bij computers. Een tweede verklaring is dat ik een fervent gamer ben. Ik heb er nu helaas niet veel tijd meer voor. Maar de gamecultuur is een wereld die me erg geïnspireerd heeft voor mijn kunst. Dat geldt eveneens voor mijn nieuwe projecten. Het hele sciencefictiongegeven in mijn werk komt voor een stuk voort uit mijn interesse voor games. Net zoals dat het geval was met mijn achtergrond als bioloog, heeft het zijn tijd nodig gehad vooraleer ik de mogelijkheden inzag van games om ze te integreren in mijn kunst. In 2002 begon ik te experimenteren rond biologie en pas in 2005 zou ik samen met de Canadese kunstenaar Louis Blackburn het potentieel van

de gamecultuur in de kunst verkennen. Hiervoor richtten we het collectief Drumlander op. Onder andere in België hebben we als collectief heel wat zaken gedaan rond gamecultuur op gamefestivals, zoals het presenteren van selecties van interessante alternatieve games. In feite curateerden we games en gingen we specifiek op zoek naar games met een artistieke zeggingskracht. Dat is intussen zes à zeven jaar geleden. Daarnaast experimenteerden we ook met een dj-set en gaven we lezingen. Het was in zekere zin een platform waarmee we een lans braken voor het artistiek en creatief potentieel van de gamecultuur.”

Computer-tuning

© Bruno Kruse / Biomodd [NYC4] Computer game screenshots © Angelo Vermeulen / Biomodd [NYC4] computer terminal

© Angelo Vermeulen / Biomodd [NYC4] window farm ultrasonic humidifier

Biomodd kende bijgevolg zijn start vanuit Angelo’s grote interesse in de gamecultuur. “Voor Biomodd was iets heel specifieks de aanleiding. Door


In Beeld 25

De aanwezigheid van games in het project Biomodd ligt voor de hand. Voor Biomodd maakt Angelo gebruik van twee types games. Hij kiest in beide gevallen bewust voor een open source verhaal. “Met Biomodd wordt eveneens een virtuele wereld opgezet die betreden kan

worden door de toeschouwer. We vertrekken telkens van Linux, meer specifiek Ubuntu. Dat is een volledig gratis te downloaden besturingssysteem dat alle software bevat om een computer goed te kunnen gebruiken. Daarop draaien we dan een computergame. Tot nu toe hebben we eigenlijk twee types van computergames verwerkt. Vooreerst hebben we bestaande open source games gebruikt die we zelf naar onze hand hebben gezet, bijvoorbeeld door ze grafisch aan te passen. Daarnaast hebben we ook Biomodd-versies gehad waarbij we zelf een eigen game ontwikkeld hebben. Dat was het geval in de Filippijnen en in New York. De games werden volledig uitgewerkt door programmeurs. De keuze voor open source is zeer bewust, gezien het zeer mooi aansluit op de filosofie van Biomodd. Die filosofie gaat over uitwisselen, samenwerken, delen en het verminderen van klassieke hiërarchie. Hoewel ik in zekere 

© Angelo Vermeulen / Biomodd Workshop Sint-Niklaas 2010 installation view

de gamecultuur kwam ik namelijk in contact met de wereld van de ‘casemodding’, waarin mensen computerkasten heel creatief gaan ombouwen. Casemodding is sterk vergelijkbaar met car-tuning, waar mensen doorgaans meer vertrouwd mee zijn: auto’s ombouwen. Hetzelfde concept bestaat dus eveneens in de computerwereld. Er bestaan zelfs wedstrijden voor. Men bouwt spectaculaire computerkasten met diverse kleuren en verlichting. Daarnaast gaat men de computers ook versnellen. Het grote probleem is dat computers zeer snel oververhitten. Daarom bouwt men allerlei spectaculaire koelers. Dat is de rechtstreekse aanleiding geweest om Biomodd te ontwikkelen. Ik zag dat je de computer kon beschouwen als een sculptuur. Het kon op een heel andere manier uitgebouwd worden, veel complexer, en ook monumentaler. Met het probleem van die restwarmte kon iets interessants gedaan worden. Dus de klik was snel gemaakt: ik besloot biologie in de casemodding te integreren en daaruit is Biomodd gekomen.”


26 In Beeld

Seeker Biomodd is een succesverhaal en is nog lang niet aan zijn einde toe. Volgende Biomodd-projecten staan al op het programma voor 2014 en 2015 in GrootBrittannië en Brazilië. Tegelijkertijd lopen nog diverse andere projecten. Seeker is één van de nieuwste en meteen zijn meest monumentale. Het bestaat uit een ruimteschipsculptuur van meer dan twintig meter groot waar je ook echt in kan. Binnenin wordt een wereld opgeroepen waarin technologie, biologie

en mediakunst helemaal met elkaar versmelten. “Seeker is ontstaan naar aanleiding van een technologieprijs die ik ontving van het ingenieursbedrijf Witteveen+Bos in Deventer, Nederland. Deze prijs wordt al een tiental jaar uitgereikt. Na mediakunstenaar Lawrence Malstaf ben ik de tweede Belg die de prijs mocht ontvangen. Het bedrijf nodigde me uit om een tentoonstelling op te zetten. De jury en organisatoren zouden mijn atelier bezoeken in Sint-Niklaas en een selectie maken van werk voor de expositie. Daarop heb ik onmiddellijk gezegd dat dit niet echt mogelijk was, want ik heb niet zoveel werk in mijn atelier staan. Eerst en vooral zijn mijn projecten vaak tijdelijk. Biomodd wordt bijvoorbeeld op het einde ontmanteld, deels geadopteerd en verder gerecycleerd. Bovendien staat mijn werk verspreid over de hele wereld. Nu was de co-creatie één van de redenen waarom ik die prijs ontvangen had, dus stelde ik hen gewoon voor om met

© Angelo Vermeulen / Seeker [DV1] installation view

zin de projectleider blijf, werken we met een model waarbij hiërarchie minimaal aanwezig is. Iedereen in het team heeft inbreng, kan mee beslissen en sturen. Open source software onstaat op een gelijkaardige heel open manier. Een wereldwijd netwerk van vrijwilligers werkt via internet telkens aan een verbeterde versie. Na verloop van tijd zijn er zoveel wijzigingen aangebracht dat men een nieuwe versie uitbrengt. Er is werkelijk een samenwerkingsverband over de hele planeet. De idee van open source software sluit bijgevolg zeer mooi aan op de horizontale structuur van werken in Biomodd.”


In Beeld 27

hen een project te maken. Tijdens het zoeken naar een zinvol kunstproject ben ik op het idee gekomen om een ruimteschip te bouwen, vooral omdat het een bijzonder interessant beeld is. Langs de ene kant is het een ideaal model om een groep mensen uit te nodigen om menselijk leven en overleven radicaal te overdenken. In de ruimte moet je nu eenmaal aan alles denken. Je kan niets aan het toeval overlaten. Elke zuurstofmolecule moet bedacht worden. Je wordt daar heel sterk geconfronteerd met de belangrijkste basiscondities van het leven. Uiteraard is het niet enkel belangrijk om de mens in leven te houden, maar ook om hem een aangenaam leven te bezorgen. Er komt dus heel veel bij kijken. Tegelijkertijd kan je door afstand te nemen van de aarde jezelf ook meer los maken van tradities, waardoor je radicaler kan gaan denken. Langs de andere kant is het ook interessant omdat het ruimteschip een echt archetype is dat verwijst naar de toekomst. Het is stilaan een rode draad geworden binnen mijn werk om thema’s te gebruiken die voor veel mensen als futuristisch beschouwd worden. Het projectvoorstel werd heel enthousiast onthaald. We hebben de co-creatie uitgebreid naar heel de stad. Een oproep werd over heel de stad verspreid. Maandenlang hebben kunstenaars en ingenieurs uit Deventer gebrainstormd over

hoe het ruimteschip er zou uitzien. Dit gebeurde deels via internet. Uiteindelijk hebben we in een eindsprint voor de opening van de tentoonstelling een achttal dagen keihard doorgewerkt en alles in elkaar gezet. Dit is nu een project geworden dat net zoals Biomodd zal reizen, maar het lijkt te evolueren op een andere manier. Biomodd vertrekt steeds van nul, terwijl Seeker steeds vertrekt van een fysieke sculptuur die verhuisd wordt naar een nieuwe plaats waar ik dan een nieuwe community uitnodig om de bestaande oplossingen te hacken en het opnieuw te herdenken. Momenteel staat het in Z33 in Hasselt waar het deel zal uitmaken van de tentoonstelling Space Odyssey 2.0, en nadien vertrekt het naar Ljubljana (Slovenië). Het is echt een ‘evoluerend ruimteschip’.” (mt) n Wil je meer weten over AngeloVermeulen en zijn kunstprojecten Biomodd en Seeker? Surf dan naar www.angelovermeulen.net of www.biomodd.net.

© Angelo Vermeulen / Seeker [DV1] holodeck and cockpit

Meer informatie over LAB vind je binnenkort terug op onze website!


28 Uit op dvd

Walter Salles dvd-box TwinPics brengt een dvd-box op de markt met drie films van de Braziliaanse regisseur Walter Salles: ‘Central do Brasil’, ‘Linha de Passe’ en ‘On the road’. Die laatste is de verfilming van het legendarische boek van Jack Kerouac waarin de jonge New Yorkse schrijver Sal Paradise de losbandige en avontuurlijke Dean Moriarty ontmoet. Dean is een ex- gevangene, volbloed charmeur en echtgenoot van de vrijgevochten en verleidelijke Marylou. Het klikt meteen tussen Sal en Dean, die beiden als de dood zijn om hun verdere leven in dagelijkse sleur te slijten. Samen met Marylou vertrekken ze op een roadtrip door Amerika. Snakkend naar vrijheid beginnen ze aan een ontdekking van de wereld, van de andere en vooral van zichzelf. In ‘Central do Brasil’ spelen de twee vaste bewoners van het centraal station van Rio de Janeiro, de oude Dora en de jongen Josué, de hoofdrol. ‘Linha de Passe’ gaat over vier jonge broers die hun weg proberen te vinden in het hart van het chaotische São Paulo. Walter Salles boxset, Walter Salles, Twin Pics

Selected Shorts 14: de beste Vlaamse kortfilms De beste kortfilms van het afgelopen jaar zijn door het Internationaal Kortfilmfestival Leuven verzameld op deze 14de uitgave in de reeks Selected Shorts. Deze bonte verzameling nieuwe kortfilms is een heuse “best of the fests”. De Vlaamse kortfilm scheert immers hoge toppen in het filmfestivalciruit, met talloze selecties en een reeks prestigieuze prijzen op het palmares. De selectie bevat o.m. ‘Dura Lex’ (Anke Blondé, winnaar van o.m. de Award for Best Narrative Short @ Palm Springs Shortsfest en de Prijs van de Jury voor Beste Vlaamse Kortfilm op IKL), ‘You Will Find It’ (Jessie De Leeuw, won o.m. de Humo Award), ‘Nuru’ (Michael Palmaers, winnaar Award for Best Animation @ Palm Springs ShortFest) en ‘Broeders’ (Adil El Arbi & Bilall Fallah, winnaar Beste Kortfilm op het Filmfestival Gent, winnaar Publieksprijs op IKL, winnaar VAF Wildcard 2012). Kortom, op Selected Shorts 14 geeft een nieuwe generatie filmmakers een sterk staaltje van hun kunnen. En vergeet ook zeker de komende editie van ons kortfilmfestival Ciné Public niet op 16 maart in Studio Skoop in Gent om ander opkomend filmtalent te ontdekken! Selected Shorts 14, Fonk vzw, 226 min., stereo 2.0

The Story of Film ‘The Story of Film’ is een unieke 15-delige reis door de geschiedenis van de film. Meer dan 5 jaar heeft het regisseur Mark Cousins gekost om de documentaire te maken. Hij beslaat dan ook 4 continenten, 12 decennia en meer dan 1000 films. Cousins vertelt de geschiedenis van de film vanaf de stomme film tot aan het digitale tijdperk van nu en bezoekt de belangrijkste plekken van de cinema, van Hollywood tot Mumbai, en laat zien hoe regisseurs door historische gebeurtenissen en elkaar beïnvloed worden. Cousins spreekt met wereldberoemde regisseurs als Lars von Trier, Quentin Tarantino, Bernardo Bertolucci, Gus van Sant, Wim Wenders, Jane Campion, de Coen Brothers en vele anderen. Van deze interviews, honderden filmfragmenten - van de grootste klassiekers tot de blockbusters uit de huidige tijd -en gesprekken met filmcritici, technici en acteurs heeft hij een uiterst passievol overzichtwerk van film als universele kunst- en entertainmentvorm gemaakt, door de pers wereldwijd enthousiast ontvangen als een alternatieve filmarcheologie. Een must see voor iedereen die wil ervaren hoe rijkgeschakeerd de filmgeschiedenis is, ook al is ze slechts zo’n kleine honderdtwintig jaar oud. The Story of Film: An odyssey, Mark Cousins, Homescreen, 915 min., 16:9 anamorphic, Dolby Digital 2.0 (je) n

Win!! Van ‘The Story of Film’ dvd-box en van de Walter Salles box geven we 3 exemplaren weg. Mail voor 14 januari 2013 (com@beeldexpressie.be) en win! Vermeld in je mail zeker je naam, lidnummer en adresgegevens én voor welke titel je meespeelt (1 film per lid)! Je kan ook maar deelnemen aan 1 wedstrijd uit dit nummer van Beeld Express.Veel succes!


expo 29

Magnum-fotograaf Harry Gruyaert presenteert een eigenzinnig portret van geboorteland België Met het subtiele licht en de verzadigde kleuren die zijn fotografische signatuur vormen, heeft Harry Gruyaert, lid van het foto-agentschap Magnum, op een twintigtal jaar tijd een eigenzinnig portret geschetst van zijn geboorteland België. In het museum van de Botanique kan je nu zijn reeks ‘Roots’ bekijken. Harry Gruyaert werd in 1941 geboren in Antwerpen en richt zich heel snel op de visuele creatie. Na zijn opleiding aan het INRACI in Brussel begint hij een carrière in de televisie- en modewereld, tot hij eind jaren ’60 besluit zich volledig aan de fotografie te wijden. Op jonge leeftijd laat hij België achter voor New York en vervolgens Londen, waar hij zijn eerste belangrijke reeks aanvangt: ‘TV Shots’. Door de kleuren van een televisiescherm te manipuleren, beoefent hij daarin de reportage binnenskamers op buitengewoon vernieuwende wijze, waarbij hij toch een meesterlijke kritiek voert op de media.

Harry Gruyaert werd beïnvloed door de films van Antonioni, de Pop Art en de beelden van de Amerikaanse fotograaf William Eggleston, die als een van de vaders van de kleurenfotografie wordt beschouwd. Halverwege de jaren ’70 stapt hij af van zwart-wit. Het gebruik van kleur, toen nog heel impopulair in kunstkringen, verleent een levendige intensiteit aan zijn composities en laat hem toe een uitgesproken originele stijl uit te werken. Parallel met zijn talloze reizen voor verschillende reportages begint hij vanaf het begin van de jaren ’70 tot het eind van de jaren ’80 een persoonlijk werk over België.  Bruxelles, Gare du Midi © Harry Gruyaert / Magnum Photos 


30 expo

Kleur krijgt daarin de bovenhand, in een schril afstekend register: hij is de eerste Europeaan die zijn beelden structureert op basis van kleur. In deze beelden - die de haat-liefdeverhouding tussen de kunstenaar en zijn wortels verraden - plukt Gruyaert de vruchten van zijn eigen afwezigheid: het anekdotische en het alledaagse worden letterlijk getransfigureerd door zijn strenge en compromisloze blik. Als waardige erfgenaam van een cultuur die put uit een dubbele beeldende traditie, die van Breughel en die van Ensor, nodigt hij ons uit om de schoonheid en de poëzie op te merken in de meest banale of de meest groteske scènes. Op deze tentoonstelling in de Botanique wordt een honderdtal van deze foto’s voorgesteld, waaronder sommige onuitgegeven, voornamelijk afkomstig uit de eerste zwart-witreeksen. De tentoonstelling gaat gepaard met de uitgave van een nieuw boek dat aan dit werk is gewijd, uitgegeven door Hannibal en Les éditions Xavier Barral.

Naar aanleiding van ‘DABA Maroc’, een seizoen rond kunst en burgerzin georganiseerd door Wallonie Bruxelles International, biedt Harry Gruyaert ons in de serres van de Botanique tevens een installatie van zeer grote beelden uit zijn talloze bezoeken aan Marokko. Sinds het begin van zijn carrière is hij gefascineerd door het kleurenpalet en het licht van Marokko. Dat vertaalde zich in talloze bezoeken en de toekenning van de Kodak-Prijs van de fotokritiek in 1976. (je) n

Ostende © Harry Gruyaert / Magnum-Photos 


EXPo 31

De expo loopt tot 3 februari 2013 in het museum van de Botanique (Koningsstraat 236, 1210 Brussel), van woensdag tot zondag, 12 u. - 20 u. Tickets kosten € 5,50, € 4,50 voor senioren, studenten, groepen en JAP, € 3,50 Bota’Carte, schoolgroepen en werklozen en gratis voor kinderen jonger dan 12 (zonder groep) en op zondag voor inwoners van Sint-Joost-ten-Node.

Wie is Harry Gruyaert? Harry Gruyaert werd geboren in 1941 in Antwerpen en is sinds 1981 lid van het agentschap Magnum. Talloze internationale tentoonstellingen werden aan hem gewijd. Tot zijn voornaamste werken worden ‘Morocco’ (1986, Schirmer Mosel), ‘Made in Belgium’ (2000, Uitgeverij Delpire), ‘Rivages’ (2006, Uitgeverij Textuel), ‘PhotoPoche’ (2006, Uitgeverij Actes Sud) en ‘TV SHOTS’ (2007, Uitgeverij Steidl) gerekend. In 2014 wordt een belangrijke retrospectieve aan hem gewijd in het Maison Européenne de la Photographie in Parijs.

Province d'Anvers © Harry Gruyaert / Magnum-Photos 


32 Festival

Filmfestival Rotterdam 23 januari tot 3 februari 2013 Van 23 januari tot 3 februari 2013 ontpopt de trendy havenstad Rotterdam zich niet alleen tot opwindende filmhoofdstad van Nederland, maar vormt de stad ook nog eens de achtergrond voor één van de grootste publieksfilmfestivals ter wereld: het International Film Festival Rotterdam. Twaalf dagen lang kan je bij onze noorderburen terecht voor de nieuwste speelfilms, documentaires en korte films. Is je honger voor cultuur daar nog niet mee gestild? Dan kan je er ook nog eens terecht voor tentoonstellingen, talkshows en afterparty’s! Jaarlijks ontvangt één van de grootste culturele evenementen van Nederland maar liefst 2700 internationale filmprofessionals en een omvangrijk festivalpubliek (274.000 bezoekers in 2012). Het festival biedt iedereen, van jongeren tot senioren, van avontuurlijk ingestelde cultuurliefhebbers tot trendy uitgaanspubliek, een actueel en zorgvuldig samengesteld programma van ongeveer 220 speelfilms en 320 korte films uit 60 landen. Onafhankelijke, artistieke films en actuele mediakunsten passeren de revue maar het IFFR richt zich ook op actieve ondersteuning van nieuw en opkomend filmtalent uit de hele wereld. De eigenzinnige programmering laat toe om jong talent een kans te geven, ervaren filmmakers te volgen in hun ontwikkeling en om verbanden op te merken tussen verleden, heden en toekomst van film- en mediakunst. Dankzij ‘IFFR dares Erasmus’, hoopt het festival ook internationale, EUR-studenten nog actiever te betrekken bij het festival. Het festivalprogramma bestaat geheel uit films die niet eerder in Nederland te zien waren. Het IFFR organiseert een groot aantal evenementen waarbij publiek en filmmakers elkaar ontmoeten via zaalgesprekken, lezingen, debatten, talkshows, live performances en installaties, verspreid over verschillende festivallocaties in het centrum van Rotterdam: de Doelen, Pathé Schouwburgplein, Rotterdamse Schouwbrug, Oude Luxor, Cinerama en LantarenVenster. Het IFFR is dit jaar onderverdeeld in drie hoofdprogramma’s: ‘Bright Future’ biedt nieuwe speelfilms en documentaires van beginnende filmmakers inclusief de Tiger Awards Competities voor lange en korte films. ‘Spectrum’ omvat nieuwe speelfilms en documentaires van bekende en/of ervaren regisseurs uit de hele wereld. Binnen ‘Spectrum’ presenteert ‘Spectrum: Shorts’ de nieuwste korte films, uiteenlopend van fictie-, documentaire en experimenteel werk, tot een lengte van zestig minuten. In dit programmaonderdeel zijn live performances en de Short Film Marathon opgenomen. ‘Signals’ omvat tot slot retrospectieven en filmprogramma’s rond actuele of historische thema’s. Dit jaar focust deze sectie zich op het oeuvre van de Duitse regisseur Dominik Graf en besteedt het aandacht aan actuele Iraanse filmkunst (Inside Iran) en aan de film als klankervaring (Sound Stages). Festivalfilms maken bovendien kans op belangrijke prijzen die de carrière van zowel de film als de filmmaker bevorderen. Voor beide aspecten worden drie Hivos Tiger Awards voor lange films en drie Tiger Awards voor korte

films toegekend. Festivalbezoekers kiezen vervolgens de winnaars van de Publieksprijs voor de beste film en de prijs voor de beste Hubert Bals Fonds-film. Maar ook filmcritici en een jongerenjury kiezen enkele winnaars en er zal ook naar goede gewoonte een prijs uitgereikt worden voor de beste Aziatische film. Het IFFR is bovendien niet alleen vanaf 23 januari actief. De black comedy thriller ‘SightseersI’ gaat al vanaf 6 januari als voorproefje op tournee langs 24 filmtheaters. Tot slot kan je het hele jaar door festivalfilms online op aanvraag bestellen via www.filmfestivalrotterdam.com/vod. Op YouTube. com/IFFRotterdam zijn korte films uit eerdere festivaledities te zien en worden maandelijks nieuwe toegevoegd. (tvdh) n Het programma van het 42ste International Film Festival Rotterdam verschijnt donderdag 17 januari 2013 online op www.filmfestivalrotterdam.com. De online kaartverkoop start op vrijdag 18 januari om 20 u. Je kan het festival ook volgen via Facebook,YouTube en Twitter.

Filmtips van een festivalmedewerker ‘Leones’ van Jazmín López (Argentinië, 2012) ‘Leones’ beschrijft de zwervende zoektocht van vijf tieners na een fataal auto-ongeluk. Het schemergebied tussen leven en dood wordt verbeeld in een mysterieus natuurgebied dat geen begin en einde lijkt te kennen. ‘36’ van Nawapol Thamrongrattanarit (Thailand, 2012) Deze experimentele film, bestaande uit 36 statische camerabeelden, vestigt de aandacht op hoe sommige mensen doorheen ons leven razen, zonder enige foto’s om ons aan hen te doen denken.. alsof ze zelfs nooit hebben bestaan. ‘Blancanieves’ van Pablo Berger (Spanje, 2012) ‘Blancanieves’ is een gotisch melodrama, geïnspireerd door ‘Sneeuwwitje’ van de gebroeders Grimm. Het verhaal speelt zich af in Sevilla in de jaren ’20 van de vorige eeuw en is bovendien een ode aan de stille film.


Boekennieuws 33

Fotogenootschap fZES - verBEELDig Het woord verBEELDig bestaat niet, het wringt en voelt ongemakkelijk. Tegelijk wordt het al snel geassocieerd met voorbeeldig of verbeelding. Het Belgisch-Nederlandse Fotogenootschap fZES (zie ook BE 03/11) zag in het woord verBEELDig genoeg aanknopingspunten om een jaar lang te werken rond dit thema. Elk lid gaf er invulling aan op zijn of haar eigen artistieke wijze. Zo nam Daniël Frickel elke dag een foto, een bevroren moment uit zijn leven, een jaar lang. Of fotografeerde Marieke PeereboomHoeben een mooi meisje dat voorbeeldig lijkt. Maar dat blijkt verbeelding... Tijdens de looptijd van verBEELDig maakte fZES gebruik van de mogelijkheid tot het inzetten van kwaliteitsbegeleiding vanuit het Centrum voor Beeldexpressie. Op die manier kregen de leden onder andere feedback van Karin Borghouts. In plaats van hun werk te presenteren in een tentoonstelling, hebben ze er een fotoboek van gemaakt. Het eindresultaat is rechtstreeks verkrijgbaar bij de fabrikant van professionele fotoboeken, Blurb. Een originele manier van presenteren, die zeker navolging verdient in andere clubs! verBEELDig, Fotogenootschap fZES, eigen beheer via Blurb, 72 p., 25 x 20 cm, standaard-editie (soft cover) € 33,29 excl. btw en verzending en luxe-editie (harde cover en grijze schutbladen) voor € 53,12 excl. btw en verzending. Bekijken en bestellen via www.fZES.eu.

The Eye of the Photographer - Hoogtepunten uit de FoMu Collectie Waarom maakt een fotograaf net die ene foto? Wat zorgt ervoor dat wij zo geraakt worden door net dat ene beeld? Fotografie beïnvloedt de manier waarop we naar de werkelijkheid kijken. De realiteit ziet er anders uit door een cameralens of op een foto; de visie van de fotograaf bepaalt het beeld. ‘The Eye of the Photographer’ illustreert hoe fotografen van vroeger en nu te werk gaan. Naar gelang de fotografische blik - objectiverend of subjectiverend, publiek of privaat - krijgt de lezer verschillende interpretaties van de werkelijkheid te zien. Deze uitgave bevat ruim 150 hoogtepunten uit de rijke en internationale foto- en cameracollectie van het FoMu, waaronder Édouard Baldus, Dirk Braeckman, Claude Cahun, Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau, Francis Frith, William Klein, Eadweard Muybridge, Nadar, Stephen Shore, Edward Steichen, Alfred Stieglitz en anderen. Daarnaast beschrijft het boek de werking van de belangrijkste cameratypes en biedt het een overzichtelijke tijdslijn waarin de meest voorkomende fotografische technieken worden uitgelegd in de context van de technologische evolutie. The Eye of the Photographer, Tamara Berghmans, Lannoo, 256 p., 22 x 27 cm, integraalband, isbn 9789401405041, prijs € 34,99

Magnum Magnum Mini - Brigitte Lardinois Magnum Magnum is het enige officiële boek - uitgegeven in 2007 - ter ere van de zestigste verjaardag van het legendarische fotografenagentschap Magnum, gesticht door Henri Cartier-Bresson. Naar aanleiding van de succesvolle eerste edities van Magnum Magnum verscheen dit uitzonderlijke boek in 2009 voor het eerst op kleiner formaat. Nu is er een langverwachte herdruk uit bij Lannoo met meer dan 400 buitengewone reproducties van de 69 leden. Van de grootheden van de 20ste-eeuwse fotografie als Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, Eve Arnold, Marc Riboud en Werner Bishof tot moderne meesters en rijzende sterren als Martin Parr, Susan Meiselas, Alec Soth, Donovan Wylie en de Vlaamse fotograaf Carl De Keyzer. Dit ultieme fotografieboek is een hommage aan het creatieve collectief Magnum. Magnum Magnum Mini, Brigitte Lardinois, Lannoo/Thoth, 584 p., 22 x 26 cm, gebonden met stofomslag, isbn 9789059960411, prijs € 29,99

n

Win!! Van het boek ‘Magnum Magnum Mini’ geven we drie exemplaren weg. Mail voor 14 januari 2013 (com@beeldexpressie.be) en win! Vermeld in je mail zeker je naam, lidnummer en adresgegevens! Je kan ook maar deelnemen aan 1 wedstrijd uit dit nummer van Beeld Express.Veel succes!


34 expo

Fotomuseum Charleroi Voorjaar 2013 ‘Une affaire de famille’/ Fotografie uit de verzameling van Stéphane, Rodolphe en Sébastien Janssen Na ‘Portrait d’une collection’ van IDEA [Intercommunale de Développement Economique et d’Aménagement du territoire de la région de Mons], tentoongesteld in 2006, gaat het Musée de la Photographie verder met het exploreren en verwelkomen van private of openbare fotocollecties, in België of in het buitenland. De tentoonstelling ‘Une affaire de famille’ getuigt van de keuzes van een geslacht verzamelaars en past in het kader van 25 jaar galerie Rodolphe Janssen. Sinds twee generaties zetten vader Stéphane Janssen en de zonen Rodolphe en Sébastien de passie voor kunst verder, passie die begon bij de grootouders Solvay-Janssen. Die verzamelden continu en methodisch werken van Belgische en internationale kunstenaars: prenten, schilderijen, beelden, installaties, maar ook foto’s. Drie collecties van galerijhouders, drie parallelle © Stephen Shore / Grand Prairie, Texas, 1976 - C-print - Courtesy the artist and Galerie Rodolphe Janssen, Brussels

Op 26 januari openen in het Musée de la Photographie in Charleroi drie nieuwe exposities. Uit de verzameling van Stéphane, Rodolphe en Sébastien Janssen presenteert het museum ‘Une affaire de famille’. Er is het werk van Charles Paulicevich en een selectie uit de verzameling familiealbums van het museum ‘L’échappée belle/ Het mooie uitstapje’. Je kan tot 12 mei 2013 in het fotomuseum van Charleroi terecht om deze tentoonstellingen te bekijken.


expo 35

Het fotomuseum interesseerde zich voor de foto’s uit deze collecties en heeft tachtig beelden geselecteerd van grote namen uit de fotografie, waaronder Thomas Ruff, Andreas Gursky, Philippe Lorca diCorcia, Stephen Shore, Diane Arbus, Sam Samore, Lee Friedlander, Andreas Serrano, Richard Prince, Joel-Peter Witkin… De selectie gebeurde in nauwe samenwerking met de verzamelaars. De geschiedenis van de collecties Janssen kan niet samengevat worden als een kwestie van geld en familie. Zij is vooral die van gepassioneerde ontmoetingen met kunstenaars en van mannen bezield door de wil het wijzigende kunstgebeuren te begrijpen en hun passie te delen. De collecties van Rodolphe, Sébastien en Stéphane Janssen zijn kortom een fantastische kunst- en fotografiegeschiedenis.

‘Variatie’/ Charles Paulicevich “Dit werk is een weefsel van leugens. In Brussel regent het.” Op het eerste gezicht frappeert het werk van Charles Paulicevich door de diversiteit van de gefotografeerde onderwerpen, maar tegelijkertijd ook door de eigenaardigheid van zijn schriftuur die ons aanspoort tot een diepgaander onderzoek. Uit die kleurrijke constellatie ontwikkelt zich dan een algemene thematiek: hedendaagse vormen van verleiding en van raffinement, de dramatisering van het alledaagse, de codes van het doorsnee spektakel, het esthetiseren van de schijn. Nochtans zwichten zijn foto’s niet voor de gekunstelde charmes van de gekozen situaties (schoonheidswedstrijden 

© Charles Paulicevich / De la série Variation

collecties, zonder imitatie, die zich van elkaar onderscheiden en soms overeenstemmen. Zij getuigen van verschillende lezingen van kunst, maar ook van een nooit aflatende zin voor ontdekkingen.


36 expo

positief concentraat te zijn van het geheugen van een familie en bezit het de eigenschap zich in de tijd te kunnen verder zetten, hersamengesteld door velerlei handen. Vanaf dan kan elke slechte herinnering uit het album verwijderd worden en elke ‘uitgesloten’ persoon de soms groteske manipulatie ondergaan van een symbolische eliminatie door het simpele feit van hem weg te krabben.

voor dieren, automobielsalons of eroticabeurzen, kermispleinen, reclame, nachtclubs, feesten en sportmanifestaties,...). Zij ontsnappen hierdoor aan de banaliteit - die vandaag een stilistische conventie is geworden -, weigeren anekdote en ironie. Om de georganiseerde vulgarisering van de verleiding te tonen, laten ze elke al te slaafse esthetiek varen. Subtiele decalage, onder andere, waarmee Charles Paulicevich speelt, zich terdege bewust van het vermogen tot conversie dat intrinsiek is aan zijn medium. Zijn werkwijze staat haaks op de seriële creatie en toch functioneren zijn beelden in de eerste plaats als een geheel, zonder ooit te zwichten voor het narratieve. De reeks blijkt naar believen interpretabel te zijn, de bewegingen ontstaan of worden afgebroken naargelang een conversatie of een andere benaderingswijze.

De tentoonstelling plaatst evenveel benaderingen van gelukkige momenten in de schijnwerper, want het familiealbum, wat men er ook van denkt, beperkt zich niet enkel tot de intieme kring. Hij kan samengesteld worden rond een thema (landschap, vrouwelijke artiesten, reproducties van schilderijen…) dat in de loop der jaren wordt volgehouden. Hij kan ook een mooi schrijn zijn om plaats te bieden aan foto’s van een derde… vrouwelijk model, exotische schoonheid, of ook nog de verzamelplaats van uitzonderlijke en onuitgegeven documenten over grote sportieve evenementen (Olympische Spelen en wielerwedstrijden) of de conflicten die de geschiedenis hebben doorkruist (de Eerste en de Tweede Wereldoorlog).

De titel verwijst uiteraard naar het project van Charles Paulicevich in zijn totaliteit: de variatie betekent eveneens de afstand, in dit geval fotografisch het procedé -, of de aspectverandering en de verandering in zijnswijze - die raakt aan het thema dat uiteindelijk definitief nauw verbonden is met het wezen zelf van het medium.

‘Het mooie uitstapje’/ Familiealbums 1870-1980 Het Musée de la Photographie toont een selectie uit haar verzameling familiealbums. Deze collectie, in de loop van de tijd samengesteld door gerichte aankopen, anonieme giften of donaties van privépersonen, omvat zowat 235 albums waarvan 34 bij deze gelegenheid hun geheimen zullen prijsgeven.

Tenslotte kan het familiealbum ook de expressie zijn van een poëtische dimensie dankzij het handschrift of het inkleuren. Men is dan getuige van een charmante en verrassende aankleding van het beeld.

Het familiealbum ziet het daglicht in het midden van de 19de eeuw. Getuige van gelukkige momenten voor de toekomstige generaties, blijkt het een

© Anonyme / Années 1880-1890

‘Het mooie uitstapje - Familiealbums’ is een mooie ontdekking van enkele juweeltjes uit de collectie van het museum, vanaf de 19de eeuw tot de jaren 19701980. (je) n

Musée de la Photographie, Avenue Paul Pastur 11 (gps: Place des Essarts), 6032 Charleroi. Alle expo’s zijn te bezichtigen van dinsdag tot en met zondag, van 10 u. tot 18 u. Alle info: www.muséephoto.be.


EXPO 37

© Robert Boons / Foto uit de expo ‘En avant, marche!’

Expo ‘En avant, marche!’ Nog tot en met 15 september 2013 in Het Huis van Alijn (Gent).


38 Productinfo

Sony HDR-AS15 Het mag vandaag allemaal wat levendiger. Filmen in het water, op de fiets, om het even waar maakt het verhaal in een videoproductie een stuk sterker. We betrekken de kijker meer bij het onderwerp. Alleen kan je dit niet zomaar met je dure camcorder doen. Vocht, stof en hevige trillingen verwerkt hij meestal niet zonder schade. De oplossing is gebruik te maken van een action camera. Sony heeft vanaf nu ook twee zo'n modellen in zijn gamma. Beide toestellen bezitten een 12 megapixel beeldsensor en kunnen beelden registreren in full hd. Ook beschikken ze over een uiterst efficiënte steady shot zodat onze actiebeelden toch nog behoorlijk stabiel zijn. Bovendien kunnen ze aan 120 frames per seconde beelden registreren, met andere woorden in slow motion. Je kan deze camera's tot 60m diep mee onder water nemen. Bij het duurdere model kan je de camera bedienen via een wifi-connectie. Denk daarbij aan een smartphone die dienst doet als afstandsbediening waarop je de opgenomen beelden onmiddellijk kan zien. Je zal bijna steeds het duurdere model op de markt terugvinden. Het prijsverschil is laag en het zou bijna dom zijn het goedkopere model zonder wifi te kopen. Je vindt de Sony HDR-AS15 op onze Belgische markt voor minder dan € 300.

Gopro Hero 3 Als we het over action camera's hebben dan is Gopro een gevestigde waarde. De Hero is intussen aan zijn derde revisie toe. De Gopro Hero is een uiterst modulair toestel. Zo kan je het basistoestel uitbreiden met een lcd-viewer, verschillende bevestigingstoebehoren en veel meer. Sinds revisie 2 behoort wifi ook tot de standaardmogelijkheden. Versie 3 registreert de beelden aan een nog hogere kwaliteit. Er zijn 3 modellen beschikbaar, die ditmaal de originele modelbenamingen hebben White, Silver en Black. De nieuwe versies hebben een beeldsensor met meer pixels. Zo heeft de Black 12 megapixels. Om scherpere beelden met minder fisheye-effect te maken wordt versie 3 van nieuw ontwikkelde lenzen voorzien. Niettegenstaande de betere kwaliteit zijn ze nog kleiner en lichter geworden. De Black versie behoort tot de kleinste action camera die we op de markt kunnen vinden. De Gopro Hero 3 kan de jouwe zijn van € 250 tot € 500, afhankelijk van de versie.

TASCAM DR100 MK2 Het registreren van livegeluid wordt soms nogal stiefmoederlijk behandeld. In sommige gevallen is het niet eenvoudig om een vloeiend als één geheel klinkende liveklankband te verkrijgen. Meestal hebben we wel het livegeluid op onze shots, maar geen doorlopend livegeluid. De Tascam DR100 is een draagbare digitale geluidsrecorder. Deze geluidsrecorder is voorzien van een ingebouwde stereomicrofoon, maar beschikt ook over twee xlr-connectoren om externe microfoons aan te sluiten. Op deze connectoren is het mogelijk om een fantoomvoeding in te schakelen. Buiten deze ingangen heeft de recorder ook een stereolijningang. De opnames gebeuren op een SD- of SDhc-kaartje in wav of mp3 formaat. De recorder kan eventueel ook op een statief bevestigd worden. De Tascam DR100 is dus echt een multifunctionele geluidsrecorder die de jouwe kan zijn voor net geen € 400. (cg) n


Productinfo 39

NIKON Midden december lanceerde Nikon de D5200, een digitale SLR met talloze creatieve mogelijkheden en met 24,1 megapixels. Volgens Valérie Pierre, Country Manager Nikon Belux, is de inspirerende Nikon D5200 ideaal voor mensen met een passie voor fotografie, die graag willen experimenteren met de superieure functies van de camera. “De indrukwekkende beeld- en filmkwaliteit en de handige kantelbare lcd-monitor zorgen ervoor dat gebruikers hun creatieve potentieel ten volle kunnen benutten.” De Nikon D5200 is na de D5000 en de D5100 de derde in de serie, en vertegenwoordigt een enorme sprong voorwaarts in beeldkwaliteit. Naast de DX-formaat CMOS-beeldsensor met 24,1 megapixels die de fijnste details vastlegt, biedt de nieuwe EXPEED 3-processor razendsnelle beeldverwerking en fantastische, rijke kleuren - en bovendien een verbeterde filmopname. De hoge lichtgevoeligheid (100-6400 ISO, uitbreidbaar tot 25.600 ISO) zorgt voor goeie beelden in donkere en slecht verlichte omgevingen en voor grote scherpte in foto’s van snelbewegende voorwerpen. De Nikon D5200 heeft hetzelfde AF-systeem, dezelfde lichtmeetsensor en hetzelfde systeem voor onderwerpherkenning als de Nikon D7000-serie, waardoor deze camera op een geheel nieuw niveau presteert, met sterk verbeterde beeldkwaliteit. Het nauwkeurige 39-punts AF-systeem met negen kruissensoren zorgt voor haarscherpe beelden doordat de scherpstelling precies op het gekozen onderwerp plaatsvindt. De D5200 is sinds midden december verkrijgbaar in het zwart, in een kit met het 18-55VR objectief voor de adviesprijs van € 899. Sinds begin december ligt er ook een nieuw objectief van Nikon in de rekken: AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR. Dit nieuwe zoomobjectief in FX-formaat heeft een veelzijdig brandpuntsafstandbereik van 70-200mm en een vast f/4-diafragma. Met dit objectief breidt Nikon zijn assortiment aan krachtige f/4 NIKKOR-objectieven uit. Dit is het eerste NIKKOR-objectief dat is uitgerust met Nikons nieuwste vibratiereductiesysteem waarvan de correctie in 5 stappen kan worden geregeld, waardoor fotografen sluitertijden kunnen gebruiken die vijf stops langzamer zijn dan anders mogelijk zou zijn. Door de verbeterde vibratiereductie en de hoogwaardige Nikon-optiek is dit het objectief dat zich bij uitstek voor het fotograferen van evenementen, reizen, natuurtaferelen en zelfs sportmanifestaties leent. Dit objectief is dan ook de juiste keuze voor amateur- én beroepsfotografen. Valérie Pierre: “Naar dit objectief werd reikhalzend uitgekeken door amateur- en beroepsfotografen die op zoek zijn naar een betaalbaar NIKKOR f/4-objectief dat dezelfde compromisloze mogelijkheden biedt als veel duurdere professionele objectieven.” Voor dit objectief, waarbij het formaat, het gewicht, de prijs en de beeldkwaliteit perfect in balans zijn, is ook een speciale statiefbevestigingsring, de RT-1, leverbaar. Met dit als optie verkrijgbaar accessoire kun je de balans bij gebruik van het statief verbeteren en tijdens het maken van portret- en landschapsfoto's snel en soepel omschakelen tussen de verticale en de horizontale stand. Dit objectief wordt geleverd met een zonnekap (HB-60) en een objectieftasje (CL-1225). De AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR is beschikbaar voor een adviesverkoopprijs van € 1299.

OLYMPUS Voortaan kunnen eigenaars van een Olympus-camera handig gebruikmaken van de nieuwe OI.Share (Olympus Image Share) app. Met deze applicatie stuur je foto's van een compatibele Olympus camera met FlashAir™ geheugenkaart - zoals de PEN Lite E-PL5, PEN mini E-PM2 en STYLUS XZ-2 - rechtstreeks naar je smartphone (iOS of Android) om ze snel en eenvoudig te delen via sociale netwerken. Wanneer beide toestellen met elkaar zijn gelinkt, worden de geïmporteerde camerabeelden als thumbnails op het scherm van de smartphone of tablet weergegeven, waarna ze geselecteerd kunnen worden om ze te delen. Gebruikers kunnen de foto's vervolgens via hun vertrouwde interface opladen naar hun socialenetwerkprofiel. Met OI.Share kunnen ook de ingebouwde creatieve filters van de PEN Lite, PEN mini en STYLUS XZ-2 worden toegepast op alle beelden op de smartphone of tablet. Een compatibele camera kan bovendien tegelijkertijd aan verschillende smartphones of tablets worden gelinkt via een veilige, eenmalige verbinding om foto’s meteen met vrienden te delen. Gebruikers kunnen de app gratis downloaden op http://olympuspen.com/OIShare. (je) n


40 EXPO

© Kamiel Vandensande / Foto uit de expo ‘En avant, marche!’

Expo ‘En avant, marche!’ Nog tot en met 15 september 2013 in Het Huis van Alijn (Gent).


EXPO 41

© Patrick Bardyn / Foto uit de expo ‘En avant, marche!’

Expo ‘En avant, marche!’ Nog tot en met 15 september 2013 in Het Huis van Alijn (Gent).


42 Vorming

Online leren & fotografie We kennen allemaal de traditionele wegen om fotografie te leren kennen en onder de knie te krijgen: autodidactisch, via de fotoclub, academies,… maar ook online kunnen we tegenwoordig veel over fotografie opsteken (hoe kan het ook anders in deze zeer virtuele tijden!). Welke kanalen zijn er tegenwoordig ter beschikking om fotografie in de vingers te krijgen of om ‘tips and tricks’ terug te vinden? Zoals vaak is het wereldwijde web jammer genoeg een kluwen waar een kat haar jongen niet meer in terugvindt, maar dat betekent niet dat er geen lovenswaardige initiatieven zijn die de moeite waard zijn om van naderbij te bekijken. Vele initiatieven zijn betalend maar er zijn zeker ook vele mogelijkheden die gratis zijn. Niet enkel de beginnende fotograaf kan trouwens veel opsteken van wat het internet te bieden heeft. Ook de doorwinterde fotograaf kan nog veel bijleren via de elektronische snelweg!

digitalefotografietips.nl

Onderstaande (en meer gedetailleerde) links vind je ook terug op onze website www.beeldexpressie.be doorklikken naar ‘Communicatie’ > ‘Links’. Een zeer degelijke, Nederlandstalige site die zowel de beginnende als de gevorderde fotograaf kan aanspreken. Van ‘hoe starten met een spiegelreflexcamera’ tot compositie, belichting en het werken met flitsers (in totaal een dertigtal artikels) voor de beginner tot een zestigtal lessen voor de meer gevorderde fotograaf over groothoeklenzen, grijsverloopfilters, macrofotografie,... Een vergelijkbare site is www.digitalfotografie.nl.

Fotoleren.nl Daar waar vele sites focussen op een droge wijze van het overbrengen van de principes van de fotografie wil fotoleren.nl dit op een interactieve en stimulerende manier doen en daarbij een breed publiek aanspreken (zowel kinderen als volwassenen, de fotoliefhebber als leerkrachten die hun leerlingen iets willen bijbrengen over fotografie). Om dit alles te bewerkstelligen heeft het team van fotoleren.nl samengewerkt met fotografie-instellingen, scholen en docentenopleidingen (zowel in Nederland als Vlaanderen) waarbij zowel kijkoefeningen, als lessen over bv. portret, als info over de geschiedenis van de fotografie worden aangeboden.  Een voorbeeldje van een kijkoefening vind je hiernaast. Observeer eerst het beeld en beantwoordt dan de vraag op blz. 62 (zonder terug naar het beeld te kijken!). © Dolf Kruger / Nederlands Fotomuseum, Rotterdam > kijkoefening fotoleren.nl


Vorming 43

Ehow.com

Nikon gaat daarbij nog een stapje verder en biedt op de Amerikaanse site creatieve artikels aan omtrent uiteenlopende onderwerpen.

YouTube.com

Een Engelstalige site die uiteraard de meeste resultaten geeft als je Engelstalige zoektermen ingeeft. Je vindt er eerder summiere tips, maar de onderwerpen gaan ook breder dan de creatieve kant van fotografie. Zo kom je bv. ook te weten welke zaken je in de gaten moet houden als je een eigen zaak als fotograaf wil opstarten of hoe je een fotografieblog kan aanmaken.

Nikon.com, photoshop.com, sony.com, hp.com,…

Een meer technische invalshoek wordt geboden door de leveranciers van (spiegelreflex)camera’s en aanverwante producten. Uiteraard met de bedoeling om te laten zien hoe fantastisch hun eigen producten wel niet zijn, maar desalniettemin de moeite om te bekijken.

Vaak blijft de materie op websites wat statisch, de tutorials en webinars (web + seminar) op YouTube daarentegen zijn doorgaans meer gestoffeerd met beeldmateriaal en voorbeelden. Ook hier wordt een divers publiek aangeschreven, gaande van de beginnende enthousiasteling tot de doorwinterde fotograaf. Een tip die we alvast kunnen meegeven is om zo gedetailleerd mogelijk te zoeken en ook te kijken welke zoeksuggesties de website zelf geeft wanneer je een bepaald onderwerp aan het zoeken bent. Zo geeft de zoekterm “Photoshop” automatisch ook de suggesties “CS5”, “CS6”, “CS6 tutorial” en dergelijke meer. Nadeel bij deze site is dat de lessen vaak in het Engels zijn (wederom: gebruik Engelstalige zoektermen) en dat het kaf van het koren soms moeilijk te scheiden is. Ook de advertenties moeten we er bij nemen maar er zijn echter pareltjes te vinden waar je als fotograaf, beeldbewerker,… zeker verder mee aan de slag kan. (wvs) n


44 Expo

Fototentoonstelling en boek over vrouwen, religies en extase Vijftien jaar lang reisde fotograaf Jan Locus, winnaar van de Nikon Press Award 2010 in de categorie stories, de wereld rond op zoek naar de vele gezichten van het christendom. Het christendom telt wereldwijd twee miljard gelovigen. Maar die gelovigen beleven hun religie elk op een persoonlijke, culturele en regionaal bepaalde manier. Jan Locus fotografeerde in alle werelddelen, de verschillende kerken en ook conflicten. ‘Devoted’ is een uniek fotoboek geworden én een tentoonstelling met een hedendaagse kijk op religie, rite en devotie. Bedevaarders in Polen, christenen in Afrika en India, passionele gelovigen in Mexico, de door oorlog getekende gelovigen in Ierland; Jan Locus portretteert ze allemaal in een uitmuntende zwart-witfotografie. Bij de tentoonstelling in het Museum Dr. Guislain in Gent verschijnt een uniek fotoboek met een hedendaagse kijk op religie, rites en devotie. De inleiding in het boek is geschreven door Leen Huet, en zij omschrijft de fotografie van Jan Locus treffend: “Datgene waarover men niet spreken kan, moet men tonen? De foto’s van Jan Locus tonen geloof als het ware vanuit de ooghoeken, in snapshots van mensen, gebouwen, gezichtsuitdrukkingen, lichamen. De beelden die hij in vijftien jaar tijd over de hele wereld verzamelde, plaatsen vele vertrouwde zaken in een verrassende context. Het Lourdes van India? Het Jeruzalem van Ethiopië? Het geloof van Byzantium in Jeruzalem? Asiel voor Jozef, Maria en Jezus, in Egypte? De Tachtigjarige Oorlog van de Nederlanden, voortgezet in Ierland? Franciscus in New York? Het Heilige Land in Florida? Wat een verschuivingen, wat een kruisbestuivingen, wat een ongehoorde reikwijdte van het verhaal dat we, blasé, allemaal denken te kennen. (…) Het mooie aan de foto’s van Jan Locus ligt vaak ook in de decentralisatie. Men hoeft zich niet altijd te concentreren op een hoofdzaak, voorspelbaar in het midden van het beeld. Aan de randen en op de achtergrond valt veel te beleven. (…) Geloof kan naïef zijn, ontroerend, heerszuchtig, gevaarlijk en exotisch. De foto van de dandy in Galicië, die ontspannen naast de doodskist staat die hij in de processie zal ronddragen, bracht me weer bij iets anders: geloof gaat soms ook samen met stijl, een zekere achteloosheid, respect voor traditie, zelfkennis, humor en allure. Dat is mooi om te zien.” “Het begon vijftien jaar geleden met Marie-Jeanne, een vrouw uit Lede, die elke maand Maria zag verschijnen op dezelfde dag en het zelfde uur”, vertelt fotograaf Jan Locus in Babel op Klara. De fotograaf wou iets vastleggen dat zou verdwijnen. Van de Mariaverering in Vlaanderen over bedevaarders in Polen, christenen in Afrika en India, passionele gelovigen in Mexico tot de door oorlog getekende gelovigen in Ierland. De laatste halte van de fotograaf was Orlando, Florida. Daar is een religieus themapark, ‘The Holy Land Experience', waar Jeruzalem nagebouwd is. Elke dag worden twee kruisigingen uitgebeeld door acteurs. “Ik dacht: nu heb ik het gezien. Ik had er genoeg van. Ik had oprechte gelovigen gezien in Cuba, in India, en hier zag ik Amerikaanse acteurs in een fake decor.”

Jan Locus probeert een neutrale visie te geven op wat al deze gelovige mensen beleven. Er zit geen ironie in zijn werk, het gaat over de oprechtheid van geloven. Het beeld dat hem het meest getroffen heeft, staat op de cover van het boek: een Christusbeeld aan het kruis, getatoeëerd op de rug van een man. Alle foto’s uit de reeks ‘Devoted’ zijn zwart-witfoto's. “Zwart-wit herleidt de dingen tot de essentie. Bij sommige foto's zou kleur afleiden, sommige foto's zouden te kleurrijk zijn en niet bij elkaar passen,” aldus Jan Locus. (je) n

Nog tot 13 januari 2013 loopt in Museum Dr. Guislain (Jozef Guislainstraat 43) in Gent (www.museumdrguislain.be) een tentoonstelling van zijn werk, te bezoeken van dinsdag tot vrijdag, 9 u. - 17 u. en zaterdag en zondag van 13 u. - 17 u. Het boek ‘Devoted’ is uitgegeven door Lannoo (isbn 9789401404570), telt 224 pagina’s en is verkrijgbaar voor € 39,99.

Wie is Jan Locus Jan Locus woont en werkt in Brussel. Naast talrijke reportageopdrachten voor kranten, tijdschriften en bedrijven, spitst hij zich toe op persoonlijke, artistieke projecten die hij in diverse boeken publiceerde. Werk van Jan Locus verscheen o.a. in De Standaard, De Morgen, Knack en De Tijd. In 2010 ontving hij de Nikon Press Award voor ‘Garbage City’, een fotoreportage over afvalverzamelaars of ‘Zabbaleen’ uit Cairo. Hij is lid van het Brusselse fotocollectief Nadaar

 © Jan Locus / Devoted - Vailankanni India


EXPO 45


46 expo

© Jan Locus / Devoted - El Rincon Cuba 


Expo 47

© Jan Locus / Devoted - Sacramentsprocessie Bever 


48 SiteSeeing

http://www.google.com/culturalinstitute Het Google Cultural Institute lanceerde een nieuw online platform, opgestart om culturele organisaties te voorzien van tools om hun collecties naar een -letterlijk- wereldwijd publiek te brengen. Het Google Cultural Institute werd in 2010 opgericht met als missie het preserveren en online promoten van cultuur. Je vindt er nu alvast tientallen online tentoonstellingen die de verhalen vertellen achter enkele grote gebeurtenissen uit de 20ste en 21ste eeuw, waaronder de Holocaust, Apartheid en D-Day. Om die tentoonstellingen te kunnen realiseren hebben ze samengewerkt met verschillende instituten van overal ter wereld, waaronder het Imperial War Museum, de Steve Biko Foundation en het Auschwitz-Birkenau staatsmuseum. Op die manier zullen ze miljoenen artefacten waaronder foto’s, video’s en manuscripten online brengen.

www.cinemaleuven.be Sinds eind 2012 is www.cinemaleuven.be online. Het Leuvens Stadsarchief liet deze databank en website ontwikkelen om hun rijke collectie filmaffiches digitaal te ontsluiten. De bezoekers kunnen niet alleen de 2945 filmaffiches bewonderen en doorzoeken, maar komen ook meer te weten over het Leuvense bioscoopverleden. Vandaag telt Leuvencentrum slechts twee bioscopen. Dat is ooit anders geweest. Dankzij de rijke collectie filmaffiches van het Leuvens stadsarchief komen we gelukkig nog veel te weten over het Leuvense bioscoopverleden. Helaas is deze Leuvense affichecollectie te broos en omvangrijk om regelmatig aan het publiek te presenteren. Cinemaleuven.be biedt hier nu een digitale oplossing voor. De website toont en beschrijft alle filmaffiches van het stadsarchief en maakt ze doorzoekbaar. Daarnaast krijg je er beknopte historische informatie over de verschillende bioscopen uit de periode 1932-1968. Reacties, verhalen of beeldmateriaal van Leuvenaars die nog in deze cinema's vertoefden, kunnen meteen online getoond worden. Of ieder kan zelf beslissen om zijn/haar favoriete foto's of filmaffiches te delen via Facebook of Twitter.

www.uitdeoudedoos.be Sinds begin 2012 verdween de 35mm-film en werd bioscoopreclame volledig digitaal. En dat zullen marketeers geweten hebben. Want bij wijze van afscheid doet Brightfish nog eens lekker ouderwets. De Belgische regie voor bioscoopreclame lanceerde de sites www.uitdeoudedoos.be en www.boiteasouvenirs.be. Op de site werden een heleboel tijdloze bioscoopspots uit de afgelopen decennia verzameld. Alle spots werden gerangschikt per jaar, merk en sector. Je kan er een allerlaatste keer terugblikken op de oude 35mm spotjes. Nostalgische bezoekers kunnen er zelfs een eigen reclameblok samenstellen met hun favoriete filmpjes en die delen met hun vrienden en collega’s via sociale media. De Martini-bioscoopspot met Louis de Funès in de hoofdrol is het meest bekeken filmpje. Andere toppers zijn de Nescafé-spot en die van de Vespa Lambretta, beiden uit 1956. Je kan ook heel wat celebrities spotten: zo herken je Eddy Merckx in een spot van Ariël en Hugh ‘Doctor House’ Laurie die met z’n hormonen geen blijf weet in een reclamefilmpje van Spa Reine. (je) n


EXPo 49

© Liesbeth Haghebaert / Foto uit de expo ‘En avant, marche!’

Expo ‘En avant, marche!’ Nog tot en met 15 september 2013 in Het Huis van Alijn (Gent).


50 IN Beeld

Van Aalst tot Caïro Vlaanderen in Aalst

© Filip Claus / Vlaanderen in Aalst - Herdersem

Met zijn fotoboek ‘Vlaanderen in Aalst’ (zie ook BE 03/12, p. 26) fotografeerde Filip Claus, freelance fotograaf en in de periode 1983 tot 2009 fotojournalist bij de krant De Morgen, een indrukwekkend portret bijeen, doorheen de seizoenen, van zijn geboortestad Aalst. Volgens een woordvoerder van het Stedelijk Museum, de opdrachtgever van het boek, wordt het fotomateriaal in 2013 allicht nog gebruikt om een tentoonstelling mee in te richten.

Caïropolis Een dubbeltentoonstelling in Caïro en België Dit is meteen ook het moment om een volgende project van Filip Claus aan te kondigen. Op 25 januari 2011 begon de revolte op het Tahrirplein in Caïro. Snel volgde de roep om vrijheid en democratie in de rest van de Arabische wereld. Om deze gebeurtenissen te begrijpen is het voor de fotograaf noodzakelijk te trachten een antwoord te formuleren op een aantal essentiële vragen.Met een select team van fotografen, schrijvers en documentaire filmmakers wordt hierop gefocust. Zo verblijft het team voor 2 maanden in Caïro, op zoek naar de onderstroom van een postrevolutionaire samenleving. Hierbij wordt ervoor gekozen om niet te focussen op wat reeds beschikbaar is op televisie of in opinieartikels. Het doel is alles in de diepte en van nabij te bekijken en conclusies te trekken uit deze waarnemingen. Kort na de gebeurtenissen in Egypte werden gelijkaardige verschijnselen zichtbaar in Zuid-Europa. In Griekenland, Spanje en Portugal komen mensen op straat om hun onvrede over het systeem te uiten. Ook daar stelt de bevolking de legitimiteit van de heersende elite in vraag. Het protest was spontaan en niet georganiseerd. Maar hier stopt de vergelijking. Om deze gebeurtenissen te begrijpen wordt de globale context ontleed. Het doel van dit nieuwe project is aan te tonen dat wat in Egypte gebeurt onlosmakelijk verbonden is met onze eigen situatie.

Vroeg of laat zullen we moeten nadenken over de reorganisatie van onze maatschappij en onszelf de moeilijke vraag moeten stellen hoe we de fundamentele onvolkomenheden van die maatschappij zullen aanpakken. Zo wordt het Belgische publiek geïntroduceerd bij een volk dat zich reeds middenin dergelijk proces bevindt. Belangrijk bij dit alles is de communicatie en in het bijzonder de nieuwe sociale media zoals blogs, Facebook en Twitter. Zij hebben een betekenisvolle rol gespeeld in de Arabische revoluties. In essentie wil het project een achtergrondverhaal brengen, geen nieuws waarbij aan antropologische benadering wordt gedaan, gebruik makend van zowel literaire als visuele uitdrukkingsvormen. Wie zijn de mensen achter de computerschermen en in welke mate is hun sociale wereld verschillend van die van ons? Wat is hun perceptie van democratie en hoe gaan zij in deze context om met de nieuwe media? Tegen maart 2013 zal het project afgerond worden met twee gespiegelde tentoonstellingen, tegelijkertijd in Caïro en België. Het resultaat van het project wordt gebundeld in een fotoboek uitgegeven door Snoeck Publishers en voorzien van academische en literaire teksten aangevuld met een gedeelte onderzoeksjournalistiek. Naast dit alles wordt ook een documentaire gemaakt. Werken mee aan dit project: Jan Beke (°1980), Zaza Bertrand (°1986), Koen Braeckman (°1982), Filip Claus (°1957), Bieke Depoorter (°1987), Harry Gruyaert (°1941), Ben Urbain (°1979), Filip Van Cleven (°1984), Ruth Vandewalle (°1987), Peter Verkinderen (°1979) en Bassem Yousri (°1980). De namen van de vier Egyptische fotografen die aan het project meewerken waren op het moment van het ter perse gaan nog niet bekend. (rdm) n


© Filip Claus

© Filip Claus / Graffiti op een muur dicht bij het Tahrirplein.Graffiti is een nieuwe expressievorm voor de Egyptische jeugd.

IN Beeld 51


52 EXPO

© Katleen / Foto uit het project ‘Psych Photo’

Expo van 17 maart tot en met 28 april 2013


EXPO 53

© Saskia / Foto uit het project ‘Psych Photo’

Expo van 17 maart tot en met 28 april 2013


54 CvB passé

é

s pas

Filmforum Vlaams-Brabant Met ‘Nuru’ maakte Michael Palmaers een aparte film over een zoo met vergane glorie waarbij de mysterieuze setting aan schilderijen van Magritte doet denken. Internationale erkenning bleef niet uit (winnaar beste animatiefilm in Palm Springs en selectie ClermontFerrand International Short Film Festival) waardoor we hem met plezier uitnodigden voor dit Filmforum. Een andere schilder, meer bepaald Eugeen Van Mieghem, stond centraal in de tweede film die vertoond werd. Deze documentaire van Hubert De Wulf en André Lemahieu met als titel ‘Kunstenaar van het volk’ gaf ons een inkijk in het leven van deze Antwerpse schilder. We kregen een mooie blik achter de schermen van beide films, waarbij ook het publiek uiteraard de kans kreeg om vragen te stellen. (wvs) n

Trefdag juryleden film (Overijse, 27 oktober 2012) Tijdens deze trefdag wilden we juryleden van filmwedstrijden de kans geven om hun sociale vaardigheden op het vlak van jureren aan te scherpen. Daniël De Vetter werd bijgestaan door Geert Genbrugge (docent Narafi) om deze dag in goede banen te leiden. Aan de hand van een tiental films werd gedurende de dag gefocust op de feedback die de juryleden gaven, met de bedoeling om deze onder de loep te nemen. Constructieve feedback was het einddoel van deze oefening! (wvs) n

© Jos Van de Vijver

(Leuven, 22 oktober 2012)

Standpunten Oost-Vlaanderen (Gent, 8 november 2012) Met een zestigtal aanwezigen zat de zaal afgeladen vol voor deze Oost-Vlaamse editie van ons gespreksforum voor en door fotografen. Bieke Depoorter, Titus Simoens en Luc van Uytvanck waren voor deze editie te gast in het Lakenmetershuis in Gent. Bieke trok de afgelopen jaren doorheen Rusland en de VS waarbij ze bij de ‘locals’ zelf bleef slapen en tijdelijk werd opgenomen in de gezinnen waar ze verbleef. Dit resulteerde in indringende beelden in de woon- en leefkamers van deze mensen. Titus focuste zich op het in beeld brengen van de leefwereld van de jongens van de Ibis zeevaartschool, oorspronkelijk opgericht om weeskinderen uit de visserijsector op te vangen. Met een van deze beelden werd hij geselecteerd voor de afgelopen editie van de Canvascollectie… Luc stelde zijn reeks ‘De foto’s van King Arthur’ voor. Zijn met humor doorspekte presentatie werd zeker gesmaakt door de aanwezigen! (wvs) n

Cecilia Verheyden, bekend van de documentaire ‘Climbing Spielberg’, bracht haar film ‘Robyn O.’ mee, een tragisch verhaal over een meisje dat hunkert naar aanvaarding. Cecilia verdiende haar strepen reeds met enkele kortfilms maar is ook actief in de televisiewereld. Ze vertelde honderduit over haar ervaringen met het maken van de film. We kregen zelfs de making-of van ‘Robyn O.’ te zien, wat nog een beter zicht gaf op hoe de film tot stand gekomen is. Tony Aerssens en Michael Vermaercke praatten dan weer ronduit over hun ervaringen met het maken van ‘Onweerstaanbare drang’, een film over een seriemoordenaar, waarbij de vraag gesteld wordt of dit ook in de genen zit… Filmen met beperkte middelen blijkt niet zo evident te zijn, maar het resultaat mocht er alleszins zijn! (wvs) n

© Eric Desander

Filmforum West-Vlaanderen (Harelbeke, 9 november 2012)


55

Festival van de Creativiteit - Fotoketting 2012 (Turnhout, 10 en 11 november 2012) Van 11 juni tot en met 29 oktober kon iedereen zich laten inspireren door de profielfoto van de dag op onze ‘Fotoketting 2012’-Facebookpagina om zo kans te maken om de volgende schakel in deze ketting te worden. Uiteindelijk bestond de ketting uit 100 beelden die we op 10 en 11 november tijdens het Festival van de Creativiteit tentoonstelden op de oude Brepols-site in Turnhout. De bezoekers gingen naarstig op zoek naar de links tussen de verschillende beelden. Je kan de digitale versie trouwens nog steeds bekijken op de betreffende Facebookpagina (www.facebook.com/fotoketting2012). (wvs) n

Kunstendag voor kinderen (Antwerpen, 18 november 2012) Op zondag 18 november vond in Vlaanderen de eerste kunstendag voor kinderen plaats. Ook het Centrum voor Beeldexpressie deed mee! 13 kinderen brachten hun ouders mee naar designcenter de Winkelhaak. Daar wachtten fotografe Evy Raes en het Centrum voor Beeldexpressie hen op voor een ware doop tot portretfotograaf. Compositie, perspectieven en de mogelijkheden van de camera werden allemaal uitgetest. Na een hele middag oefenen volgde het echte werk. De ouders poseerden in een professioneel opgezette studio waar onze jonge fotografen een topportret vastlegden. Alle ouders konden gelukkig naar huis met een leuk portret genomen door hun jonge fotograaf. (mt) n

Dag van de Amateurfotograaf (Antwerpen, 10 november 2012) Ook dit jaar weer afspraak in het FotoMuseum voor een nieuwe editie van de Dag van de Amateurfotograaf, met wederom diverse uiteenzettingen en workshops! Thema was dit keer ‘snapshot’. Filip Claus gaf de ‘kick-off’ van deze dag en kwam zijn werk voorstellen. De zaal luisterde met ingehouden adem! Tijdens het tweede uurtje stelde Bruno De Cock zijn werk voor waarbij hij gebruik maakt van zijn smartphone om zijn ideeën vorm te geven. Janna Beck kon dan weer verrassende resultaten voorleggen met haar lomografisch werk, een thema dat zij ook in de namiddag met een deel van de deelnemers verder uitspitte tijdens een van de workshops. Axel Stevens sloot het rijtje af met een presentatie over zijn werk. Na een deugddoende middagpauze was het tijd voor het namiddagblok waarbij de deelnemers de keuze hadden tussen een rondleiding doorheen de tentoonstellingen over Weegee, Gert Jochems en Lucie & Simon, een workshop over phoneography, een workshop rond lomography, een portfolioviewing en een lezing over de nieuwigheden van Photoshop CS6. ’s Avonds konden we de dag met een voldaan gevoel afronden! Al bij al een zeer interessante dag met veelal positieve geluiden als gevolg… (wvs) n


© Tom De Witte / Foto uit de expo ‘En avant, marche!’ Expo ‘En avant, marche!’ Nog tot en met 15 september 2013 in Het Huis van Alijn (Gent).

56


CvB-nieuws 57

CLOSE-UP

staat waarin het zich bevindt - tegen bieding onder gesloten omslag. De startbedragen zijn als volgt bepaald: 1. De panelen en de aluminium draagstructuur: € 3000 2. De verlichting (150 armaturen + halogeenspots): € 2000 3. Het volledig pakket (panelen + verlichting): € 4000 Biedingen moeten uiterlijk op 10 februari 2013 onder gesloten omslag toekomen bij het Centrum voor Beeldexpressie, Vorstermanstraat 7 bus 1.5, 2000 Antwerpen. Op de omslag dient duidelijk vermeld: ‘Bieding tentoonstellingsmateriaal CvB’.

Photo View 2012 - Geel Van zaterdag 5 tot en met zondag 27 januari 2013 Photo View 2012, dat zijn fotoreeksen met pit! Al meer dan 10 jaar slagen we erin om met deze bijzondere expo de eigenzinnige fotografie vieren. Photo View staat garant voor krachtige fotoreeksen vol kwaliteit en eigenheid. Begin 2013 houdt Photo View 2012 nog halt in Geel en Overijse. CC deWerft/de Halle, Markt 1, 2440 Geel www.beeldexpressie.be

Photo View 2012 - Overijse

Bijkomende info over dit materiaal kan je bekomen via 03 289 12 00 of info@beeldexpressie.be. Foto's vind je op onze website.

Nieuw tentoonstellingsmateriaal: ook uit te lenen door CvB-clubs Zoals aangehaald in bovenstaand nieuwsje, heeft het Centrum voor Beeldexpressie nieuw tentoonstellingsmateriaal aangekocht. Dit nieuwe materiaal zal ook door alle CvB-clubs te ontlenen zijn, en dus niet enkel door de provinciale organisaties. Op onze website vind je het nieuwe uitleenreglement en de nodige documenten ter reservatie. Surfen naar www.beeldexpressie.be, doorklikken naar 'diensten' -> uitleendienst.

Prijs van Vlaanderen 2013: nieuw concept

Van dinsdag 5 tot en met woensdag 27 februari 2013 Photo View 2012, dat zijn fotoreeksen met pit! Al meer dan 10 jaar slagen we erin om met deze bijzondere expo de eigenzinnige fotografie vieren. Photo View staat garant voor krachtige fotoreeksen vol kwaliteit en eigenheid. Begin 2013 houdt Photo View 2012 nog halt in Geel en Overijse. CC Den Blank, Begijnhof 1, 3090 Overijse www.beeldexpressie.be

NIEUWS TE KOOP: tentoonstellingsmateriaal Het Centrum voor Beeldexpressie heeft onlangs nieuw tentoonstellingsmateriaal (panelen + verlichting) aangekocht, en biedt daarom het 'oude' materiaal te koop aan. Het betreft 16 panelen van 2 m x 1,2 m en 6 panelen van 1 m x 1,2 m. In totaal dus 76 lopende meter tentoonstellingswand + bijhorende verlichting met halogeenspots. Steunpalen en dwarsverbindingen zijn uitgevoerd in aluminium. Dit alles wordt als geheel of gedeeltelijk te koop gesteld - in de

Het reglement, de inschrijvingsformulieren en de kleefbriefjes rond de Prijs van Vlaanderen 2013 kan je terugvinden op onze website www.beeldexpressie.be > doorklikken naar ‘wedstrijd’ > wedstrijdaankondigingen > Prijs van Vlaanderen 2013.

WAK 2013. Natuurtalent. Doe mee! Ruim twee miljoen mensen in Vlaanderen geven zich in hun vrije tijd over aan hun artistieke passie. Tijdens de Week van de Amateurkunsten (WAK) zetten tal van gemeentes dit extra in de verf. In 2013 vindt de WAK plaats van 26 april tot en met 5 mei. Het thema van deze editie is ‘Natuurtalent’. We dagen je uit: laat tijdens de WAK zien waar je mee bezig bent; wat jouw natuurtalent is. En laat je hierbij inspireren door de natuur. Interesse? Surf voor meer info en om in te schrijven naar www.wak.be. En doe mee. Natuurlijk! Op p. 9 lees je ook alles over de WAK-reporters en de WAK-fotowedstrijd.


58 CvB-nieuws

WEGWIJS Antwerpen Fotografiecircuit Vlaanderen ‘Habitat’ door Paul Bulteel - Antwerpen  Maandag 7 januari 2013, 21 u. (opening)  Expo tot 1 februari 2013, alle dagen, 10 u. - 17 u. en 18 u. - 23 u. (vrijdagavond, zaterdag en zondag gesloten) CvB-lid Paul Bulteel presenteert de reeks ‘Habitat’ in het Fotografiecircuit Vlaanderen. De Westerse mens heeft zijn traditionele natuurlijke habitat intens gewijzigd. Tegelijkertijd heeft hij nieuwe ruimtes gevonden of gecreëerd waarin hij zich ‘thuis’ voelt op een manier die enkele generaties geleden ondenkbaar was. Na de vernissage in Elcker-ik reist de reeks rond langs 17 culturele centra in Vlaanderen. Elcker-ik Centrum, Breughelstraat 33, 2018 Antwerpen www. paulbulteel.eu

Fotosalon Obscura - Zoersel  Vrijdag 18 januari 2013, 20 u. (opening)  Zaterdag 19 januari, 10 u. - 22 u., en zondag 20 januari 2013, 10 u. tot 19 u. (doorlopend digitale projecties) Digidoedagen: merkvertegenwoordigers, workshop Nikon en Canon. cc ’t Zonneputteke, De Ster 1, 2980 Zoersel Meer info: www.obscura.zoersel.org

Nu/DE: Venus in zwart & wit - Zandhoven  Nog tot en met 25 januari 2013, 11.30 u. - 19 u., gesloten op zondag Al heel jong raakt de Portugees Andre Brito geboeid door fotografie. Op zevenjarige leeftijd kijkt hij voor het eerst door de lens van zijn vaders Nikon. Deze leert hem de basistechnieken van het fotograferen en koopt zijn zoon een eerste camera: een Agfamatic. Zijn passie voor fotografie is geboren! In den beginne legt Brito zich voornamelijk toe op onderwaterfotografie en leert virtuoos omgaan met de uitdaging van gebroken licht. Het subtiele gebruik van licht en belijning wordt de basis van zijn werk. Vrouwelijk naakt intrigeert hem uitermate. Door optimaal gebruik van licht slaagt hij erin lichamelijke schoonheid grafisch en sensueel weer te geven, zonder erotisch te zijn en waarbij het model een waar levend sculptuur wordt. 7s Gallery, Langestraat 219, 2240 Zandhoven www.andrebrito.com en www.7sgallery.com

Foto-expo 'Natuurbeleving met fotografie' Fauna Flora Fotoclub - Schoten  Zaterdag 26 januari, 13 u. - 19 u. (projecties om 13.30 u., 15 u., 16.30 u. en 18 u.) en zondag 27 januari 2013, 10 u. - 18 u. (projecties om 11 u., 13.30 u., 15 u., 16.30 u. en 18 u.) Kasteel van Schoten, Kasteeldreef 61, 2900 Schoten Meer info: www.fffs.be

Galaprojectie Koninklijke Heistse Filmclub - Heist-opden-Berg  Zaterdag 26 januari 2013, projecties vanaf 18.30 u. (deuren open vanaf 18 u.) Cultureel Centrum Zwaneberg, midden van Bergstraat, 2220 Heist-op-den-Berg (gratis inkom) Meer info: www.filmclubheist.be

3de Fotosalon Fotokring Kiliaan - Duffel  Zaterdag 2 februari, 14 u. - 19 u., en zondag 3 februari 2013, 10 u. - 17 u. (regelmatig groepsprojecties) Bibliotheek, Beethovenzaal, Onze-Lieve-Vrouwlaan 1, 2570 Duffel Meer info: www.fotokringkiliaan.be

Fotografiecircuit Vlaanderen ‘Girls’ door Danny Van der Elst - Antwerpen  Maandag 4 februari 2013, 21 u. (opening)  Expo tot 1 maart 2013, alle dagen, 10 u. - 17 u. en 18 u. - 23 u. (vrijdagavond, zaterdag en zondag gesloten) Danny Van der Elst presenteert de reeks ‘Girls’ in het Fotografiecircuit Vlaanderen. Je leest er alles over op p.12. Na de vernissage in Elcker-ik reist de reeks rond langs 17 culturele centra in Vlaanderen. Elcker-ik Centrum, Breughelstraat 33, 2018 Antwerpen www.dannyvanderelst.be

Tweejaarlijkse tentoonstelling Fotografische Kring Iris - Antwerpen  Donderdag 7 februari 2013, 20 u. (opening)  Verder open van 8 tot en met 28 februari 2013, werkdagen 9 u. - 19 u. sdworx, Brouwersvliet 2, 2000 Antwerpen

Fototentoonstelling Fotokring - Merksplas  Vrijdag 8 februari 2013, 20 u. (opening)  Zaterdag 9 februari, 14 u. - 20 u. (projecties om 15 u., 16.30 u. en 19 u.), en zondag 10 februari 2013, 10 u. - 18 u. (projecties om 11 u., 14 u., 15.30 u. en 17 u.) Gemeenschapscentrum De Marc/KT, Markt 1, 2330 Merksplas

Foto-expo Sfinks mixed festival 2012 - Boechout  Nog tot 26 februari 2013, alle dagen vanaf 19.30 u., zondag vanaf 15 u. Het Sfinks-café is gevestigd in het oud goederenstation van Boechout. Een verrassende plek die zeven dagen op zeven open staat voor iedereen die eens wat anders wil. Momenteel loopt er een tentoonstelling met foto’s van Sfinks mixed 2012, het festival in beeld gebracht door vier verschillende fotografen. Jordi Bover, een Catalaans fotograaf en reeds vier jaar Sfinks-huisfotograaf, toont een reeks foto’s van zijn landgenoten, de Castellers de la Vila de Gràcia. Deze menselijke torenbouwers maakten enorme indruk op het Sfinks-publiek. Christophe Van Hecke maakte een fotoreeks van artiesten die speelden in


CvB-nieuws 59

de Clubtent. Sobere, monochrone beelden die de intieme sfeer van de concerten op het Clubpodium weergeven. Op de duplex van het Sfinks-café vind je foto’s van het Sfinks-publiek. Francis Couderé toont beelden van mensen die elk op hun eigen manier opgaan in de muziek en de festivalsfeer. Layla Aerts maakte leuke foto's van slapende mensen op de festivalweide.

Oost-Vlaanderen Fototentoonstelling Fotoclub - Lokeren  Vrijdag 18 januari 2013, 20 u. (opening)  Van zaterdag 19 tot zondag 27 januari 2013, woensdag - vrijdag, 14 u. - 17 u., zaterdag, 14 u. - 18 u. en zondag, 10 u. - 12 u. en 14 u. - 18 u.

Sfinks café, Heuvelstraat 63a, 2530 Boechout www.sfinks.be

Huis Thuysbaert, Stationsplein 10, Lokeren Meer info: www.fotoclublokeren.be

Foto-expo van Koninklijke Fotoclub Merksem - Antwerpen  Nog tot eind 2013, elke dag, 14 u. - 17 u. KFM stelt permament een zestigtal foto's tentoon in een Joods rust- en verzorgingstehuis. Met werk van meer dan 20 verschillende fotografen.

Ciné Privé - Gent  Van 21 tot en met 23 februari 2013 Eind februari 2013 is het weer zover: de 6de editie van Ciné Privé, hét Gents filmfestival op locatie! Voor de derde keer palmt Circa hiervoor de serres van de Universitaire plantentuin in. Het programma biedt een mooie selectie aan kort- en langspeelfilms, documentaires en animatiefilms uit binnen- en buitenland. Daarnaast kan je tijdens je tocht doorheen de serres verschillende interactieve installaties ontdekken waaronder het prachtige werk van Thijs van Vuure: 'De Vervogelaar'.

Residentie Apfelbaum-Laub/Harmonie, Marialei 2-10, 2018 Antwerpen

Limburg

Info en tickets vanaf 15 januari op www.cineprive.be.

Fotografiecircuit ‘De Foto’s van King Arthur’ door Luc van Uytvanck - Maaseik  Van 11 januari tot 6 februari 2013 Beelden van liefde en haat, van oorlog en vrede, van sterven en weer tot leven komen… Een eigenzinnige kijk van CvB-lid Luc van Uytvanck op de kwetsbare mens in Henry Purcells opera. CC Achterolmen, Maaseik www.facebook.com/fotodelucs

Projectie en tentoonstelling Fotodigiclub De Teut - Zonhoven  Zondag 13 januari 2013, om 15 u. en 18 u. Ook de fototentoonstelling is op 13 januari toegankelijk van 14 u. tot 20 u. GC Tentakel, Kneuterweg 2, 3520 Zonhoven Meer info: www.fotodigiclub.be

Fotografiecircuit ‘De Foto’s van King Arthur’ door Luc van Uytvanck - Bilzen  Van 8 februari tot 6 maart 2013 Beelden van liefde en haat, van oorlog en vrede, van sterven en weer tot leven komen… Een eigenzinnige kijk van CvB-lid Luc van Uytvanck op de kwetsbare mens in Henry Purcells opera. CC De Kimpel, Bilzen www.facebook.com/fotodelucs

Vlaams-Brabant Family Friendly Films ‘Edward Scissorhands’ - Brussel  Zondag 13 januari 2013, 15 u. Had de man die hem uitvond en dan het loodje legde hem ook maar een paar handen gegeven, en niet alleen een lichaam en een hart… Nu zit hij daar, moederziel alleen in zijn kasteel, met gigantische scharen in plaats van handen. Daar wordt hij ontdekt door Peg die van deur tot deur schoonheidsproducten verkoopt. Ze besluit hem prompt mee naar huis te nemen. Dit gotische sprookje is de tiende film van de geniale Tim Burton. Dat hij sindsdien zijn maffe en sprookjesachtige universum is blijven verkennen mag blijken uit het recente ‘Dark Shadows’ (2012). Vanaf 8 jaar. Paleis voor Schone Kunsten, Studio, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel (€ 8 en € 4 voor kinderen tot 11 jaar) Meer info: www.bozar.be

Foto-expo 'No Show' door Karin Borghouts - Leuven  Nog tot 27 januari 2013, dagelijks, 14 u. - 18 u. Cypres Galerie, Vaartstraat 131, 3000 Leuven www.karinborghouts.be

Fotosalon 2013 Fotogroep Park-Heverlea - Heverlee  Zaterdag 2 en zondag 3 februari 2013, 13 u. - 18 u. (digitale projecties om 14 u., 15 u., 16 u. en 17 u.) Jaarlijkse tentoonstelling met als thema's 'RED BALL-Leuven' en 'Schaduwen' + aanvullend vrij werk. Gastfotograaf: Sebastian Vervenne Photography. Jezuïtenhuis, Waversebaan 220, 3001 Heverlee Meer info: www.fotogroepparkheverlea.be


60 CvB-nieuws

Filmfestival Anima - Brussel  Van 8 tot 17 februari 2013 Meer info over Anima 2013 lees je op p.20. www.animafestival.be

Digifestival Fotoclub OpenVizier - Ruisbroek  Zaterdag 9 februari 2013, 20 u. Zaal Ons Huis, Fabriekstraat 9, 1601 Ruisbroek (Sint-PietersLeeuw)

Foto-expo 'Attak' - Diest  Nog tot 25 februari 2013, maandag - donderdag, 10 u. - 13 u. en 14 u. - 18 u., zaterdag, 10 u. - 18 u. en zondag, 14 u. - 18 u. (feestdagen gesloten) Vijf kunstenaars met fotografisch werk nemen bezit van Meubart: Luc Piron, Jan Locus, Jacques Bosser, Klaartje Lambrechts en Albert Pepermans. Meubart, Comm. Neyskenslaan 7, 3290 Diest www.meubart.be

West-Vlaanderen Foto-expo Wouter Van Vaerenbergh & Olivier Bekaert  Van 5 tot 27 januari 2013 44 Gallery, Genthof 44, 8000 Brugge www.44gallery.be

44ste Iris Digishow 2013 - Aartrijke  Zaterdag 19, vrijdag 25 en zaterdag 26 januari, 20 u. en zondagen 20 en 27 januari 2013, 17 u. Jonkhove, Aartrijksestraat 11, Aartrijke (kaarten in vvk bij Irisleden € 4, aan de ingang € 5) Meer info: Bertrand.vansteelandt@telenet.be, 050 20 01 08

Collector's Room Update 3: A history of photography - Izegem  Nog tot 30 maart 2013, vrijdag, 14 u. - 19 u., zaterdag, 10 u. - 13 u. en na afspraak AnamorFose Photo Gallery, Nieuwstraat 11, 8870 Izegem www.anamorfose.be

GRENS-OVERSCHRIJDEND Foto-expo 'Primrose, Russian Colour Photography' - Amsterdam  Van 25 januari tot 3 april 2013 De titel 'Primrose' verwijst naar de sleutelbloem die vanaf het vroege voorjaar in vele kleurenschakeringen bloeit. Deze tentoonstelling biedt een overzicht van verschillende soorten kleurenfotografie in Rusland. Het toepassen van kleur begon in Rusland vanaf circa 1850, vrijwel gelijktijdig met de uitvinding van het medium zelf. Het woord kleurenfotografie is in dit geval enigszins misleidend omdat het

aanvankelijk een inkleurings-techniek betrof waarbij (zwartwit) foto's met de hand werden ingekleurd. Dit handmatig inkleuren van foto's is kenmerkend voor de Russische fotografie. 'Primrose, Russion Colour Photography' kan worden gezien als een reis door verschillende technieken en genres, van massaproductie tot individuele experimenten. De tentoonstelling bevat werk van bekende fotografen en kunstenaars als Ivan Shagin, Dmitry Baltermants, Sergey Prokudin-Gorski, Alexander Rodchenko, Vladislav Mikosha and Boris Mikhailov. Foam, Keizersgracht 609, 1017 DS Amsterdam www.foam.org

Expo Dirk Braeckman en Zarina Bhimji - Amsterdam  Nog tot 31 maart 2013 Deze winter presenteert De Appel arts centre gelijktijdig soloprojecten van de Belgische fotograaf/filmmaker Dirk Braeckman en de Britse kunstenaar Zarina Bhimji. Braeckman maakt verstilde, sensibele foto’s in grijstinten op groot formaat. Beelden die geen uitgesponnen verhalen vertellen, maar die geladen zijn met een bepaalde sfeer en daardoor “als tijdbommen wegtikken”, zoals auteur Luc Sante het formuleert. De suggestieve kracht en het verhalende potentieel van sfeervolle beelden zijn net zo essentieel voor Bhimji, die in de Appel haar nieuwste film 'Yellow Patch' (2011) de Nederlandse première laat beleven. De Appel arts centre, Prins Hendrikkade 142, 1011 AT Amsterdam www.deappel.nl


CvB-nieuws 61

CURSUSSEN & WORKSHOPS Fotografie: reflexcamera - Malle

Fotografie: Photoshop Elements - Malle

Zaterdag 9 februari 2013, 9.30 u. - 16.30 u.

Zaterdag 9 maart 2013, 9.30 u. - 16.30 u.

Leer hoe je een goede foto maakt door een optimaal gebruik van de mogelijkheden en instellingen van de reflexcamera en dat in verschillende omstandigheden. Begeleiding Lukas Roels.

Tijdens deze cursus leer je hoe je op een goeie manier foto's kan corrigeren. Kleurcorrectie, belichting, contrast: het komt allemaal aan bod. Begeleiding Lukas Roels.

Provinciaal vormingscentrum Malle, Smekenstraat 61, 2390 Malle Info en inschrijvingen: vormingscentrum@pvm.provant.be of 03 312 80 00 (deelnameprijs: € 26 voor niet-leden, € 20 voor CvB-leden, jeugdwerkers en jongeren tot en met 25 jaar) www.vormingscentrum.be

Provinciaal vormingscentrum Malle, Smekenstraat 61, 2390 Malle Info en inschrijvingen: vormingscentrum@pvm.provant.be of 03 312 80 00 (deelnameprijs: € 26 voor niet-leden, € 20 voor CvB-leden, jeugdwerkers en jongeren tot en met 25 jaar) www.vormingscentrum.be

Fotografie: portretten bij aanwezig licht Malle Zaterdag 23 februari 2013, 9.30 u. - 16.30 u. Tijdens deze workshop ga je actief aan de slag in wellicht de oudste en populairste richting in de fotografie: het fotograferen van mensen. Je leert foto's zo te maken dat ze er uitspringen, ongeacht het beschikbare licht. Begeleiding Lukas Roels. Provinciaal vormingscentrum Malle, Smekenstraat 61, 2390 Malle Info en inschrijvingen: vormingscentrum@pvm.provant.be of 03 312 80 00 (deelnameprijs: € 26 voor niet-leden, € 20 voor CvB-leden, jeugdwerkers en jongeren tot en met 25 jaar) www.vormingscentrum.be

Video: montage basismodule - Malle Vrijdagen 8 en 15 maart en maandagen 11 en 18 maart 2013, telkens 19.30 u. - 22.30 u. Je leert de basics van het allround montageprogramma Adobe Premiere Elements: de belangrijkste knoppen en instellingen, het importeren van videomateriaal, werken met de tijdlijn en met het storyboard, trimmen op de juiste plaats, overgangen gebruiken, titels maken, geluid toevoegen en bijwerken. Begeleiding Tony Jacobs. Provinciaal vormingscentrum Malle, Smekenstraat 61, 2390 Malle Info en inschrijvingen: vormingscentrum@pvm.provant.be of 03 312 80 00 (deelnameprijs: € 52 voor niet-leden, € 40 voor CvB-leden, jeugdwerkers en jongeren tot en met 25 jaar) www.vormingscentrum.be

WEDSTRIJDEN Fotowedstrijd kalender 11.11.11 De OneWorldCalendarGroup schrijft een fotowedstrijd uit voor een kalender op panoramaformaat. Voor de editie van 2015 zijn ze specifiek op zoek naar positieve, menselijke en levendige afbeeldingen uit en over ‘het Zuiden’ met als thema ‘Grenzen/Borders and beyond’. En dat in de ruimste betekenis van het woord. De kalenders worden verkocht ten voordele van non-profit organisaties in Groot-Brittannië, Nederland, Frankrijk, Zwitserland, Japan en België. In België gaat de opbrengst naar de werking van 11.11.11. Per geselecteerde foto is er een copyrightvergoeding van 2000 Zwitserse Frank voorzien. Info, reglement en inschrijvingsformulier vind je via www.beeldexpressie.be > wedstrijd > wedstrijdaankondigingen, uiterste inzenddatum: 10 januari 2013.

Digitale fotowedstrijd Open Vizier Ruisbroek Digitale fotowedstrijd voor amateurfotografen met vrij onderwerp, ingericht door fotoclub Open Vizier Ruisbroek. De Speciale Prijs Pieter De Boeck wordt toegekend voor het thema 'kinderen'. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 5 per 5 beelden. Het aantal beelden is beperkt tot 10. Inzendingen gebeuren op dvd/cd-rom. Info, reglement en inschrijvingsformulier vind je via www.beeldexpressie.be > wedstrijd > wedstrijdaankondigingen, uiterste inzenddatum: 25 januari 2013.


62 CvB-nieuws

Fotowedstrijd ‘Sociaal Vergroenen’ Fotowedstrijd van Linx+ i.s.m. het Centrum voor Beeldexpressie, Vlaams ABVV, Fotografiecircuit Vlaanderen en Snoecks. Thema van de wedstrijd voor 2013 is 'Sociaal Vergroenen'. Maak kans op publicatie in de maandkalender van Linx+, in Snoecks of andere prijzen. Info, reglement en inschrijvingsformulier vind je via www.beeldexpressie.be > wedstrijd > wedstrijdaankondigingen, uiterste inzenddatum: 31 mei 2013.

Fotowedstrijd ‘Afrika in België’ Water voor Afrika organiseert een jaarlijkse fotowedstrijd. Het thema is dit jaar 'Afrika in België'. De wedstrijd staat open voor iedereen. De hoofdprijs is een Canon reflexcamera. Info, reglement en inschrijvingsformulier vind je via www.beeldexpressie.be > wedstrijd > wedstrijdaankondigingen, uiterste inzenddatum: 31 augustus 2013.

Internationale FIAP-salons FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique) is een van de bekendste internationale organisaties voor fotografie. Jaarlijks verleent zij aan meer dan 150 'salons' of internationale fotowedstrijden haar medewerking, met deelnemers uit alle uithoeken van de wereld. Ieder salon geeft een catalogus uit met daarin een selectie van de winnende beelden en een lijst van alle geaccepteerde foto's. Een recent overzicht van de FIAP-salons vind je via www.beeldexpressie.be > wedstrijd > wedstrijdaankondigingen.

Kijkoefening p. 42: Vraag: Hoeveel kinderen keken de fotograaf aan?


programma cvb 63

Januari Photo View 2012 - Antwerpen Al meer dan 10 jaar slagen we erin om met deze bijzondere expo de eigenzinnige fotografie te vieren. Photo View staat garant voor krachtige fotoreeksen vol kwaliteit en eigenheid.  Van zaterdag 5 t.e.m. zondag 27 januari 2013 CC deWerft - de Halle, Markt 1, 2440 Geel

Photo View 2013 - opening Knokke De nieuwe tentoonstelling van onze jaarlijkse wedstrijd rond eigenzinnige fotografie opent ook deze keer op het Internationaal Fotofestival van Knokke-Heist. Wees er als eerste bij om de winnende reeksen te bewonderen!  Van zondag 24 maart t.e.m. zondag 16 juni 2013 Scharpoord, Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist

April

Februari

Sport in beeld Met dit grote project daagt het Centrum voor Beeldexpressie fotografen en filmmakers uit om sport op eigen en creatieve wijze in beeld te brengen!  april - september 2013 met o.a. workshops in Bloso-centra over heel Vlaanderen, het Sportimonium en op de Special Olympics Belgium

Photo View 2012 - Vlaams-Brabant  Van dinsdag 5 t.e.m. woensdag 27 februari 2013 CC Den Blank, Begijnhof 1, 3090 Overijse LAB. een multimediale proeftuin  KASK Gent

Maart

Filmforum Oost-Vlaanderen Jong aanstormend filmgeweld ontmoet kennis en ervaring in de film. Twee cineasten praten over hun ervaring en hun visie. Hun werk vormt de aanzet tot een gezellige praatavond over film in al zijn facetten waarop iedereen zijn mening, passie en overtuiging kan delen.  Maandag 15 april 2013  Lokalen film- en videoclub Ovaki, Ham 139, 9000 Gent

Beoordelen van foto's Tijdens deze dag komen we alles te weten over de aandachtspunten en valkuilen waar we rekening mee moeten houden tijdens het beoordelen van foto's.  Zaterdag 2 maart 2013 CC Strombeek Grimbergen, Gemeenteplein, 1853 Strombeek-Bever Standpunten Antwerpen Standpunten is ons gespreksforum voor en door fotografen! Drie fotografen praten over hun ervaring en visie. Hun werk wordt de aanzet tot een gezellige praatavond over fotografie in al zijn facetten waarop iedereen zijn mening, passie en overtuiging kan delen.  Dinsdag 12 maart 2013 CC ’t Zonneputteke, De Ster 1, 2980 Zoersel Ciné Public Ciné Public is hét filmfestival voor niet-beroepscineasten in Studio Skoop te Gent.  Zaterdag 16 maart 2013 Studio Skoop, Sint-Annaplein 63, 9000 Gent Psych Photo - Expo Het Centrum voor Beeldexpressie werkte van oktober tot december samen met drie psychiatrische centra omtrent een fotoproject voor patiënten en ex-patiënten. De resultaten worden in de verschillende centra tentoongesteld.  Zondag 17 maart t.e.m. zondag 28 april 2013 PC Sint-Annendael, Vestenstraat 1, 3290 Diest

Dag van de Amateurcineast Ook dit jaar organiseert het Centrum voor Beeldexpressie in samenwerking met Cinema Zuid en de Vlaamse Dienst voor Filmcultuur een dag waar de niet-professionele cineast centraal staat.  Zaterdag 20 april 2013 Cinema Zuid, Lakenstraat 14, 2000 Antwerpen

Mei Filmforum Antwerpen  Zaterdag 4 mei 2013  GC 't Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 bus 1, 2110 Wijnegem

November Standpunten Oost-Vlaanderen  Donderdag 7 november 2013 Lakenmetershuis, Vrijdagsmarkt 24-25, 9000 Gent

Meer info: www.beeldexpressie.be


64 contact

WIE contacteren WAARVOOR in het Centrum voor Beeldexpressie? Directeur: Karel Geukens

Tel. 03/289 12 01 e-mail: karel.geukens@beeldexpressie.be

Verantwoordelijke communicatie en hoofdredactie Beeld Express: Joke Embrechts Tel. 03/289 12 03 e-mail: com@beeldexpressie.be Verantwoordelijke vorming: Wouter Van Springel Tel. 03/289 12 05 e-mail: vorming@beeldexpressie.be Verantwoordelijke projecten: Margot Thysens Tel. 03/289 12 04 e-mail: project@beeldexpressie.be Medewerkster communicatie, projecten, vorming Tine Van den Heuvel Tel. 03 289 12 06 e-mail: tine@beeldexpressie.be (vervanging Charlotte Op de Beeck) Grafisch vormgeefster: Kim Peeters

Tel. 03/289 12 02 e-mail: graficus@beeldexpressie.be

Verantwoordelijke ledenbeheer, financieel beheer, erkenning salons: Paula Hannes Tel. + Fax 014/58 41 74 e-mail: sec@beeldexpressie.be

Voorzitter: Freddy Van Vlaenderen Rijsenbergstraat 130, 9000 Gent Tel/Fax 09/220 29 15 e-mail: voorzitter@beeldexpressie.be Ondervoorzitter, verantwoordelijke projectgroep Ciné Public en beheerder AV-materiaal: Daniël De Vetter Nieuwstraat 41, 9080 Lochristi Tel. 09/355 91 02 e-mail: daniel.videoclubgent@gmail.com Commissaris CvB-fotowedstrijden en verantwoordelijke projectgroep wedstrijden: Freddy Van Gilbergen Smisveldstraat 33, 3370 Boutersem Tel. 016/73 57 76 e-mail: wedstrijd@beeldexpressie.be Verantwoordelijke projectgroep filmwedstrijden: Michelle Cooreman Hollebeekstraat 63, 1630 Linkebeek Tel. 02/380 61 65 e-mail: michelle.cooreman@skynet.be Verantwoordelijke projectgroep Photo Event: Jef Paepen Akkerstraat 62, 2990 Wuustwezel Tel. 03/669 79 57 e-mail: info@jefpaepen.be

Algemene inlichtingen, meldingen kwaliteitsbegeleidingen, provinciale manifestaties & cursussen, cue-sheets SABAM, medailles & trofeeën, adreslabels, ontlening materiaal, verzekering B.A., beheer fotomateriaal: Sandra Gillis Tel. 03/289 12 00 e-mail: info@beeldexpressie.be

Adres:

Centrum voor Beeldexpressie Vorstermanstraat 7- bus 1.5 2000 Antwerpen

rekening 414-4199991-24 BIC: KREDBEBB IBAN: BE81 414 4199991 24

Openingsuren: van maandag tot donderdag, 9 u. - 17 u., en op vrijdag, 9 u. - 16 u.

PRAKTISCHE INFO: Voor het tijdschrift Beeld Express wordt de info ten laatste 1 maand voor de verschijningsdatum van Beeld Express verwacht via com@beeldexpressie.be.

verschijningsdatum

deadline materiaal

Beeld Express 1 Beeld Express 2 Beeld Express 3 Beeld Express 4 Beeld Express 5

1 maart 1 juni 1 september 1 november 1 januari

1februari 1 mei 1 augustus 1 oktober 1 december


01

Voorwoord

02

Laat een foto maken voor op je graf

6

Avant-garde filmmaker Oskar Fischinger in EYE Amsterdam

8

Gedicht

9

WAK zoekt ‘ooggetuigen’ en reporters!

10

Peter Jackson pakt uit met nieuwe film en nieuwe techniek: ‘The Hobbit’ in HFR 3D

12

“Fotografie is als dansen”

18

Masterclass’ door Arnold Newman

20

Anima 2013

22

Angelo Vermeulen

28

Uit op dvd

29

Magnum-fotograaf Harry Gruyaert presenteert een eigenzinnig portret van geboorteland België

32

Filmfestival Rotterdam

33

Boekennieuws

34

Fotomuseum Charleroi

38

Productinfo

42

Online leren & fotografie

44

Fototentoonstelling en boek over vrouwen, religies en extase

50

Van Aalst tot Caïro

54

CvB-Passé

55

SiteSeeing

57

CvB-nieuws

63

Agenda CvB

64

WIE contacteren WAARVOOR in het CvB?

BEELD EXPRESS (oplage 5500 ex.) nummer 5, jaargang 42, januari/februari 2013 Verschijnt 5 x per jaar in maart, juni, september, november en januari. Centrum voor Beeldexpressie, CvB vzw, erkend door de PSA, FIAP en UNICA Voorzitter en verantwoordelijk uitgever: F. Van Vlaenderen, Rijsenbergstraat 130, 9000 Gent Tel. 09/220 29 15 - e-mail: voorzitter@beeldexpressie.be Hoofdredacteur - redactieadres: Joke Embrechts, Vorstermanstraat 7 bus 1.5, 2000 Antwerpen Tel.: 03/289 12 03 e-mail: hoofdredacteur@beeldexpressie.be Overige redacteurs: J. Embrechts (je), C. Goossens, (cg), Tine Van den Heuvel (tvdh), M. Thysens (mt), W. Van Springel (wvs), Robrecht P.O. De Muyter (rdm)

MAGAZINES I JAARVERSLAGEN I KUNSTBOEKEN I BROCHURES

Inlichtingen, adreswijzigingen, publicitaire inlassingen, ...: Algemeen secretariaat K. Geukens, Stationsstraat 96, 2440 Geel Tel. 014/58 41 74 - Fax. 014/58 44 17 e-mail: sec@beeldexpressie.be Abonnementen: 20 euro per jaargang (5 nrs.) (buitenland 30 euro) Losse nummers: 5 euro per nr. (buitenland 7 euro) te storten op rekening 414-4199991-24 van CvB vzw, Vorstermanstraat 7- bus 1.5, 2000 Antwerpen BIC: KREDBEBB / IBAN: BE81 414 4199991 24 Meer informatie op onze website: www.beeldexpressie.be Alle artikels worden gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de auteurs en dienen naar de hoofdredacteur gestuurd te worden. De niet gepubliceerde artikels worden - tenzij anders afgesproken - niet teruggestuurd. Niets uit dit nummer mag gedeeltelijk of in zijn geheel overgenomen worden zonder uitdrukkelijke toestemming. Lay-out en prepress: Kim Peeters Foto cover: © Danny Van der Elst

Eekhoutdriesstraat 67 - 9041 Gent / België T +32 9 251 05 75 - F +32 9 251 62 40 info@geersoffset.com - www.geersoffset.com

BEcover5_12.indd 2

adv.Geers_220x270.indd 1

6/05/11 11:37


BEELD EXPRESS 5/2012

januari/februari - Afgiftekantoor Gent X - P309297 - 5 x per jaar in maart, juni, september, november en januari

tweemaandelijks tijdschrift van het Centrum voor Beeldexpressie vzw

5/2012

Beeld Express 5/2012  

Om onze leden, liefhebbers van foto, film en/of multimedia, regelmatig in te lichten over hun interesseveld, verspreiden wij tweemaandelijks...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you