Photobook. Pictures of The Nature Education Centre in Lubin

Page 1WHITE-NAPED CRANE Grus vipio / żuraw białoszyi White-naped crane’s population is slowly decreasing.

The number of birds currently living in the wild varies from 4800

to 5400 individuals.

/ Populacja żurawia białoszyjego stopniowo maleje. Liczba ptaków żyjących na wolności wynosi obecnie 4800–5400 sztuk.