Advertisement
The "Centrum Dialogu" user's logo

Centrum Dialogu

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana to instytucja prowadząca działalność w zakresie popularyzowania wielokulturowego i wieloetnicznego dziedzictwa Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem kultury żydowskiej oraz innych kultur mających znaczący wpływ na rozwój miasta. Centrum Dialogu prowadzi działalność edukacyjną, organizuje wydarzenia wielokulturowe, realizuje działania na rzecz upamiętnienia Ocalałych i Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata i ich rodzin, a ta

Publications