Page 1

Velké Popovice a přilehlé části Brtnice, Dub, Dubiny, Krámský, Klenové, Křivá Ves, Lojovice, Mokřany a Řepčice

Měsíčník, který přináší zprávy o dění v obcích, kulturní přehled, inzerci a mnoho jiného. 12/2019 ZDARMA

...

ROZHOVOR

s panem farářem str. 2 - 3

Aktualizace územního rozvoje str. 7

Seniorská obálka stále k dispozici str. 15

Krásně znějí velkopopovické zvony

str. 12 - 13

Poplatky pro rok 2020 str. 6 Pozvánka na myslivecký ples Vzpomínka na principála Jana Vinše str. 22 facebook.com/obecvelkepopovice

velkepopovice.info

str. 21

www.velkepopovice.cz


PROSINCOVÝ ÚVODNÍK

Dejte si vánoční dárek Václava Zímová, starostka Obce Velké Popovice Velkopopovicko roste počtem obyvatel, domů, aut. Bohužel nárůstem obyvatel se úměrně nezvyšuje příjem do obecní pokladny. Mnozí zde žijící mají z různých důvodů trvalé bydliště v jiném městě. Za každého obyvatele, který je hlášen k trvalému pobytu v obci, plynou do obecního rozpočtu daňové příjmy. Průměrná částka se pohybuje kolem 15 tisíc korun ročně. Trvale hlášený podnikatel je samozřejmě ještě větší posilou. Daň z nemovitosti také plyne do obecní kasy. Z těchto daňových příjmů a dotačních titulů obec financuje svůj provoz a realizuje opravy i  výstavby infrastruktury (silnic, vodovodu, kanalizace), přispívá na provoz školních zařízení a další aktivity v životě obce. Počet trvale hlášených obyvatel na Velkopopovicku je 2 800. Odhaduje se, že zde navíc celoročně žije ještě dalších minimálně tisíc obyvatel. V  připravovaném územním plánu je odhadem navíc dalších tisíc nových obyvatel. To je hodně, což? Rostou zákonitě i  požadavky na  služby, servis, infrastrukturu, dopravu, parkování, školu, školku atd. Dopisy a maily, které od vás dostávám, nejsou většinou pozitivní. Většina obsahuje žádosti, požadavky, nebo stížnosti. Tenhle dotaz z mailu: „Jak na obci stanovujete priority při opravách a výstavbě silnic?“, si myslím, že zajímá i ostatní obyvatele Vel-

kopopovicka. Popis jednotlivých kriterií pro rozhodnutí si můžete přečíst dále ve Zpravodaji. Kritéria máme nastavena. Jedno z  dalších by mohlo být i to, kolik trvale hlášených obyvatel bydlí v ulici nebo lokalitě, která stavbu silnice nebo kanalizace potřebuje a vyžaduje, a počet nemovitostí, které se na stavbu připojí. To mi připadá spravedlivé a vy sami to můžete ovlivnit. Co vy na to? Dejte sobě i své obci dárek. Přihlaste se k trvalému pobytu! Je s  tím spousta papírovaní, běhání po  úřadech. Ale to vydržíte! A  VÁM, trvale hlášeným, DÍKY! A  zkuste přesvědčit i svoje manžele, manželky, partnery, sousedy! Díky za snahu! Přeji Vám hezké Vánoce, klid a pohodu!

Přihlaste se k trvalému pobytu ještě letos!

Výzva

Měsíčník územního samosprávného celku Velké Popovice, vydání: prosinec 2019 Vydává: Obec Velké Popovice, IČ 00240966 Komenského 244, 251 69 Velké Popovice Registrace: Povoleno Ministerstvem kultury České republiky pod č. j. MK ČR E 12717 Náklad: 1 200 ks, tisk na recyklovatelném papíru Tisk: Tiskárna Kaliba, spol. s r.o. Redakční uzávěrka: každého 20. v měsíci REDAKCE Šéfredaktorka: Kateřina Kapalová E: zpravodaj@velkepopovice.cz Příjem inzerce: Eva Hradilová E: vpzinzerce@seznam.cz Grafické zpracování a DTP: Petra Jirkovská E: vpzgrafika@seznam.cz FAKTURACE INZERCE: Magdalena Ptáčková E: uctarna@velkepopovice.cz Redakční rada přijme k publikování každý podepsaný příspěvek, který neporušuje zákony a etiku. Za správnost publikovaných informací a obsah příspěvků odpovídají jejich autoři, redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem publikovaných článků. Redakce si rovněž vyhrazuje právo příspěvky se souhlasem autorů upravovat. Z technických důvodů preferujeme elektronickou formu textů. Své příspěvky, náměty, rady či stížnosti můžete posílat v elektronické formě na  adresu zpravodaj@velkepopovice.cz nebo doručit do podatelny Obecního úřadu Velké Popovice. Autor titulní fotografie: Martin Nikodym

Daňové příjmy jsou obci přidělovány na základě několika parametrů, z nichž nejdůležitější je POČET OBYVATEL. V rozpočtu obce tvoří daňové příjmy přes 50 mil. Kč. Pokud v obci žije odhadem 1500 (přesné číslo neznáme) nepřihlášených obyvatel, znamená to příjmy obecního rozpočtu nižší každý rok o více než 20 mil. Kč. Za takové peníze by bylo možné realizovat mnoho dalších investičních záměrů, které se do rozpočtu zatím nevešly. Parametr počtu obyvatel se v daňovém určení zohledňuje vždy k 1. 1. předchozího roku. Pokud chcete, aby obec měla v roce 2021 významně vyšší daňové příjmy a mohla realizovat více investičních záměrů, PŘIHLASTE SE K TRVALÉMU POBYTU JEŠTĚ DO KONCE TOHOTO ROKU!

PF 2020 Členové redakce Velkopopovického zpravodaje a Obec Velké Popovice přejí všem občanům krásný rok 2020! www.velkepopovice.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM VELKÉ POPOVICE V kavárně Posezení u Andělky Masarykova 38, 251 69 Velké Popovice T: 734 446 450 E: infovelkepopovice@gmail.com Otevírací doba Pondělí - Pátek 07:30 - 18:00 Sobota - Neděle 13:00 - 18:00 (pozn. otevírací doba informačního centra se řídí otevírací dobou kavárny) www.velkepopovice.info

SVOZ ODPADŮ: PROSINEC 2019

Velké Popovice a přilehlé části 4. 12.

49

středa

14 d

11. 12.

50

středa

t

17. 12.

51

úterý

18. 12.

51

středa

14 d

25. 12.

52

středa

t

Plast Papír 240 l 240 l

1


OSOBNOST MEZI NÁMI

„Važme si lásky, dobroty a jeden druhého”, míní páter Konstantin

Rozhovor ...

Bavme se z očí do očí Richard Kozohorský, autor rozhovoru, foto Nikola Tušl a Karolína Oliveriusová

Už zanedlouho, tentokrát v neděli na Štědrý den, se rozhoří čtvrtá svíce na adventním věnci, symbolu vzájemnosti a naděje, svíčka Marie, matky Ježíšovy. O Vánocích, říká se to aspoň, máme k sobě blíž, a vzpomínáme těch, kteří naplnili naše dětství láskou a naše srdce vírou a štědrostí. Tehdy, a tak to je po celý můj život, stanu v pokoře u štědrovečerního stolu a slyším modlitbu babiččinu, jež se vryla do mého vědomí.

Osobnost: Praem Konstantin Petr Mikolajek, O. nsis,

emonstrate (Candidus et Canonicus Ordo Pra ch řeholních kanovníků) tský strá mon pre u Řád a člen tka zkra

é, okres Frýdek Místek. > Narodil se roku 1975 v Čeladn e 2000 byl na Absolvent teologie v Praze. V roc kaplan v Milevsku, Strahově vysvěcen. Působil jako Nadějkově. poté jako farář v Hodušíně a v

Než živoucí poezie Vánoc vstoupí do našich domovů, než v očích našich dětí zazáří světlo vánočního stromku, požádali jsme o pár nejen svátečních slov pana pátera Konstantina, faráře našeho velkopopovického kostela Paní Marie Sněžné. Muže mladého, stále se usmívajícího, dobře naladěného a srdečného. Prozradíte nám, kým jste chtěl jako malý kluk být? PK: „Jeřábníkem. V roce 1994 jsem maturoval na Střední strojní průmyslovce v Brně. Před vstupem do kláštera jsem 2 roky pracoval v Mostárně Hustopeče.“ Nejen prací živ je člověk. Zaslechl jsem, že rád sportujete. PK: „Rád hraji tenis a lyžuji. Také aktivně kopu fotbal, jsem levý defenzivní záložník.“ Nemohu se nezeptat – jste fanouškem Sparty nebo Slavie?

2

"Neboť tak Bůh miloval svět, že svého jediného Syna dal, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný… Amen".

PK: „Slavoje Houslice.“ Pamatujete den, kdy jste poprvé vkročil do prostor našeho kostela Panny Marie Sněžné? PK: „Ano, bylo to o pouti roku 2009. Nejvíce se mi ale do paměti vryla ta letošní dubnová, když jsme světili s opatem Michaelem nové zvony. Bylo to krásné… kde jsou zvony a uši a srdce, která je vnímají, tam je život.“

„Kolik lidí slaví narození Krista a jak málo se jich řídí jeho přikázáními!“ Benjamin Franklin, americký státník, diplomat a spisovatel Blíží se Vánoce, svátky zrození, naděje. Není to zase až tak dávno, že bývalo osobní statečností odvážit se ve zpěvu

přivítat Pána Ježíše Krista na tomto světě, při ojedinělých a utajovaných bohoslužbách půlnočních, když se Štědrý den naplnil. PK: „Nemyslím si, že by Vánoční bohoslužby byly utajované…možná na ně chodilo méně lidí, než jsme zvyklí dnes, ale kdo chtěl jít a zpívat koledy, tak jistě mohl. Já jsem od malička chodil do kostela nejen o Vánocích, ale každou neděli. Vyrůstal jsem v Hustopečích u Brna, kde jsem v kostele svatého Václava a svaté Anežky České ministroval.“ Jak jste jako chlapec – a ministrant – vnímal vánoční svátky? PK: „Chystali jsme v kostele s panem děkanem betlém, těšili jsme se na to. Pod stromečkem jsem si nejvíce přál jako dítě najít autodráhu. Psát Ježíškovi v adventním čase dopisy s přáním? Ne, to u nás nebylo ve zvyku.“ Mimochodem, pane faráři, kdy jste sloužil v našem kostele svou první mši půlnoční? VP ZPRAVODAJ 12/2019


OSOBNOST MEZI NÁMI

PK: „To už bylo dávno a bylo to hezké, jako ostatně v každém kostele.“ Hudba o svátcích vánočních zní v mnoha proměnách. Evokuje radost a lidství. Jak ji slyšíte vy? Koledy, Rybovu Českou mši vánoční? PK: „Asi jako každý člověk…těším se na ně – je to o lásce, o něze, o Boží dobrotě.“ V naší rodině, vzpomínám si, ožívalo kouzlo svátků vánočních v čase adventním, kolem Mikuláše. A pak na mnoha místech Prahy najednou vyrostly na chodnících stromky a pár dní na to vydaly sádky pod Jiráskovým mostem první urostlé kapry. Dnes smysl Vánoc pohltila reklama a komerce, a vánoční hudba devalvuje v supermarketech. Musí to až takhle být? PK: „Je to jenom byznys.“

„Vánoce, děti, to není jen datum. Je to stav mysli.“ Mary Ellen Chase, americká spisovatelka, vědkyně a učitelka Je možné, že nám pohled do potemnělého, tajuplného nekonečna posetého hvězdami vánoční oblohy až tolik zevšedněl? Dr. Jiří Grygar, nestor mezi astronomy, pravil: „Hvězdy nad námi přinášejí lidem hřejivé světlo.

Oltář v kostele Panny Marie Sněžné ve Velkých Popovicích

Poslouchejme v jeho svitu a v pokoře novou zprávu o příchodu Krista na svět.“ PK: „Opět – je to byznys, každý chce na tom utržit – ale o tom Vánoce nejsou.“

„Ten, kdo nemá Vánoce v srdci, je nikdy nenajde ani pod stromkem.“ Roy L. Smith, americký spisovatel Jak vrátit do naší společnosti čistou symboliku vánočních svátků? Přiblížit se snům mistra Josefa Lady, nebo síle příběhu v písni o Tiché noci? PK: „Zkusme odložit mobily a všechny sociální sítě a bavme se s lidmi z očí do očí.“ Darovat, projevit štědrost vhodným vánočním dárkem, není jistě snadné. Jaké místo mezi dárky patří podle vás knize? Nakladatel Vratislav Ebr říká: „Když darujeme knihu o Vánocích, najdeme otevřenou čtenářovu duši.“ PK: „Ano, je to pravda.“ Advent se nachýlil… Co byste popřál občanům Velkých Popovic v čase radostného očekávání narození Ježíše Krista? PK: „Aby si uměli vážit lásky, dobroty a jeden druhého, a aby si uměli na sebe udělat čas.“ Děkuji Vám za rozhovor.

STŘÍPKY Z HISTORIE NAŠEHO KOSTELA VE VELKÝCH POPOVICÍCH > D uchovní správce Jakub Anselm Stefanides ve zprávě podané konsistoři v roce 1677 praví: „Nejsem zde ustanoven hlavně jako farář, nýbrž především jako inspektor hospodářský; jelikož však tu není jiného kněze, mám nařízeno, abych přisluhoval zdejším nebohým lidem, kteří by jinak duchovního pastýře neměli.“ Tehdy patřilo k osadě 6 vesniček s 200 dospělými obyvateli. > Ve zprávě Václava Mollera z roku 1700 čteme: „Nemám jiných kostelů farních kromě Pyšelského, kde každou třetí neděli služby Boží konám.“ Tehdy bylo na osadě Popovické již 300 dospělých obyvatel. Důchody duchovního správce byly velice skromné, desátky nebyly odváděny žádné, takže Moller ve zprávě své napsal: „Kdybych nebyl živen klášterem, byl bych nucen žebrati.“ > V  roce 1727 „rozskočil se ve Velkých Popovicích velký zvon při zvonění praepulus (hrany) před pohřbem Bartoloměje Vaniše z Vidovic takže musel být přelit.“ > V  roce 1890 odešel z Popovic farář Dr. Jan Sedlák, který byl promován na doktora teologie, do Prahy, kde byl tajemníkem konsistoře. Brzy se stal kanovníkem kapituly sv. Víta, pak generálním vikářem, a nakonec světícím biskupem.

www.velkepopovice.cz

3


Z OBECNÍHO ÚŘADU OBECNÍ ÚŘAD KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY Kanceláře a korespondenční adresa: Ringhofferova 1, 251 69 Velké Popovice T: 323 665 231 (budova pivovaru – nad restaurací Kozlovna, vstup za hlavní vrátnicí vlevo) Úřední hodiny: Pondělí 08:00 - 12:00 Středa 08:00 - 12:00

13:00 - 17:00 13:00 - 18:00

Starostka: MUDr. Václava Zímová T: 725 021 892 / E: starosta@velkepopovice.cz Místostarostka: Mgr. Lenka Matoušová T: 602 736 194 E: lenka.matousova@velkepopovice.cz (úřední hodiny po předchozí tel. dohodě) Místostarosta: Tomáš Chramosta T: 602 271 397 E: tomas.chramosta@velkepopovice.cz (úřední hodiny po předchozí tel. dohodě) Asistentka: Monika Němcová T: 725 315 252 E: monika.nemcova@velkepopovice.cz Referent: Jiří Pecha T: 725 446 063 / E: jiri.pecha@velkepopovice.cz PODATELNA A POKLADNA T: 323 665 230 / M: 702 040 416 E: podatelna@velkepopovice.cz Úřední hodiny podatelny: Pondělí 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00 Úterý 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00 Středa 08:00 - 12:00 13:00 - 18:00 Čtvrtek 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00 Pátek 08:00 - 12:00 Úřední hodiny pokladny: Pondělí 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00 Středa 08:00 - 12:00 13:00 - 18:00 ÚČTÁRNA

Hospodaření obce a rozpočet v roce 2019 Jiří Randák, radní, předseda finančního výboru

Blíží se konec roku, pro obec období intenzivní přípravy rozpočtu a plánu investičních záměrů pro rok 2020. Základním vstupem v přípravě rozpočtu je odečet předpokládaného výsledku hospodaření v roce letošním. Rozpočet pro rok 2019 byl v únoru letošního roku schválen jako schodkový ve  výši 19,4 milionů korun s tím, že schodek bude pokryt zůstatkem hospodaření z  let předešlých. Obec plánovala významně zvýšit investiční výdaje, naopak běžné, provozní výdaje měly mírně klesnout oproti roku 2018. Odhadovaným výsledkem hospodaření roku 2019 je schodek významně nižší, než byl rozpočtován, a  to 9,2 milionů Kč. To znamená, že cca 10,2 milionů Kč můžeme použít pro záměry následujícího roku. Na tento výsledek se však nelze dívat jako na „šetření“. Důvodem nevyčerpání rozpočtu je zejména to, že obec nestihla zrealizovat některé rozpočtované investiční záměry.

Bližší pohled na strukturu příjmů a výdajů – co zejména ovlivní výsledek hospodaření: Příjmy • N a straně daňových příjmů obec zejména přišla o příjmy z daně z hazardu, z důvodu zrušení herny v  areálu Kozlovky. Pro kvalitu života v obci žádná ztráta, pro obecní rozpočet bohužel ano. • Časové rozložení dotace na  Vodovod a  kanalizaci Lojovice – část financí z  dotace účetně obec získá až v roce 2020. Zde jde spíše o účetní, časový posun, se kterým bude počítat rozpočet roku 2020.

Výdaje:

Nicol Urbanová, E: nicol.pavelkova@velkepopovice.cz Magdalena Ptáčková E: uctarna@velkepopovice.cz

•V provozních výdajích se podařilo ušetřit na činnosti místní správy cca 2,5 mil. Kč

Třída rozpočtu

Pověřená vedoucí: Alena Hynoušová E: alena.hynousova@velkepopovice.cz

Daňové příjmy

Úřední hodiny: Pondělí 08:00 - 12:00 Středa 08:00 - 12:00

13:00 - 17:00 13:00 - 18:00

Žádosti, formuláře, hlášení podnětů, závad, nedostatků a připomínek prostřednictvím webového formuláře na www.velkepopovice.cz.

4

• R ealizované investice: > V odovod a kanalizace Lojovice – proinvestováno cca 40 mil. Kč. > Multifunkční hřiště – získali jsme dotaci z MMR a v roce 2019 proinvestujeme 1 mil. Kč. Zbytek investice bude realizován v roce 2020. > Opravy komunikací – na obnovu komunikací investičního charakteru a  přípravu investičních záměrů pro další období bylo investováno 4,8 mil. Kč. > Koupě budovy Masarykova č.p. 29 pro ZUŠ. Ve výši 9,36 mil. Kč, která byla pokryta úvěrem. • Investice, které realizované nebyly: > V ýstavba komunikací – zejména obnova silnice z Brtnice k ČOV (nezískali jsme dotaci, budeme žádat znovu v  roce 2020) nebo zahájení výstavby dešťové kanalizace Nové Habří (dokončení projektové připravenosti později, než jsme předpokládali). > Řešení bezpečnostní situace přechodu u pošty – posun termínu z  důvodu prodloužení doby vyřizování s dotčenými úřady. > Rekonstrukce MŠ – zejména z  důvodu připravenosti projektu, realizaci zahajujeme na konci roku 2019. Financování – úvěrové zatížení Velkých Popovic je velmi nízké (cca 2,7 % daňových příjmů). Obec splácí aktuálně 3 úvěry, z nichž 1 bude splacen již v roce 2020. > V  průběhu roku 2019 obec rozhodla o  koupi budovy Masarykova č.p. 29 pro účely ZUŠ a  financování úvěrem ve  výši 9,36 mil. Kč. Tento úvěr znamená dopad do  rozpočtu obce v dalších letech cca 1 mil. Kč ročně.

Přehled obecních financí v hlavních kapitolách:

OBVOD STAVEBNÍHO ÚŘADU

Administrativní pracovnice: Eva Chládková E: eva.chladkova@velkepopovice.cz T: 323 665 805 / Fax: 323 665 806 E: stavebni.urad@velkepopovice.cz

Obec informuje

Nedaňové příjmy Přijaté transfery (dotace)

Rozpočet 2019 54 016 500 Kč 3 955 000 Kč

Odhad výsledku 2019 51 436 540 Kč 4 351 243 Kč*

30 438 874 Kč

22 335 001 Kč

Příjmy celkem

88 410 374 Kč

78 122 784 Kč

Běžné výdaje

-42 851 671 Kč

-38 786 498 Kč*

Kapitálové výdaje

-64 454 612 Kč

-57 116 215 Kč

-107 306 283 Kč

-95 902 713 Kč

-678 272 Kč

8 600 337 Kč

- 19 574 181 Kč

- 9 179 592 Kč

Výdaje celkem Financování (úvěry)** Výsledek

Pozn: * Oproti účetnímu výsledku neobsahuje účetní položku ve výši 11 mil. Kč (jak na straně příjmů, tak výdajů) ** Obsahuje součet položek splátek úvěrů a čerpání úvěru pro investici do budovy ZUŠ. VP ZPRAVODAJ 12/2019


Z OBECNÍHO ÚŘADU

Kritéria pro výstavbu a opravu komunikací

PODROBNĚ ZAOSTŘENO KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY

Václava Zímová, starostka a Tomáš Chramosta, místostarosta Letos jsme obecní rozpočet 2019 schválili až v únoru. Z  vyčleněné částky na  opravu silnic jsme bez dlouhého rozmýšlení museli vybrat silnice, na jejichž opravu jsme měli peníze. Krátké úseky, z  centra Velkých Popovic ven, tam, kde jsme věděli, že už se nebude nic kopat, tam, kde stavba nebo oprava byla celkem jednoduchá a nebylo třeba dělat drahé projekty. Každý ze tří úseků s novým kobercem stál více než půl milionu. Další cesty se opravily vysprávkou. Plán oprav a výstavby silnic a chodníků na příští rok připravujeme už teď. Délka komunikací nutných opravit je značná, všechny udělat nemůžeme. Při rozhodování musíme zohlednit následující kritéria:

• Význam silnice pro fungování obce

TECHNICKÉ SLUŽBY VELKÉ POPOVICE

> komunikace průjezdná, spojující části obcí (velikost oblasti, předpokládaný počet uživatelů, frekvence, typ dopravy)

Brtnice 56, 251 69 Velké Popovice T: 323 665 376, 731 448 884 E: info@tsvp.cz www.tsvp.cz

> náhradní objízdná trasa v případě oprav > využití chodci, cyklisty (přístupová cesta k občanské vybavenosti obce, okno do krajiny, návaznost na jinou dopravu) > typ lokality, odloučená nebo v hlavní části obce • Připravenost projektu na stavbu silnice, chodníku • Náklady na výstavbu/opravu • Rok poslední opravy, náklady, frekvence oprav • Hotová podzemní infrastruktura

Podzimní zprávy z lesa – o kůrovci, přirozené obnově a „levném” palivovém dříví

Otevírací doba: Pondělí 07:00 - 11:00 Úterý 07:00 - 11:00 Středa 07:00 - 11:00 Pátek 07:00 - 11:00

12:00 - 15:00 12:00 - 15:00 12:00 - 15:00

Vedení TS Velké Popovice: Zdeněk Tököly T: 739 025 417 E: reditel@tsvp.cz Zástupce ředitele: Josef Srba T: 731 448 882 E: info@tsvp.cz Objednávky fekálního vozu: T: 323 665 376, T: 731 448 884 T: 731 448 882, T: 739 025 417

Jan Weger a Petr Brož, Komise pro životní prostředí

Hlášení poruch vodovodu a kanalizace: T: 731 448 882, 739 025 417

Při nedávné podzimní pochůzce s revírníkem panem Tomášem Staňkem jsme hodnotili stav obecního lesa a probíhající kůrovcovou kalamitu. Zatím to zvládáme možná trochu lépe než sousedé – souše kácíme a dřevo prodáváme, vznikající paseky budeme zalesňovat listnáči, ale i jedlí, a stávající výsadby smrku doplníme odolnými jehličnany.

Vodovod a kanalizace – technik: Zdeněk Tököly T: 739 025 417 E: technik@tsvp.cz

Rádi bychom také začali využívat přirozenou obnovu lesa oplocováním těch míst, kde se nám dobře zmlazují cenné listnáče, ale třeba i jedle (Bukovec). Tam, kde smrk usychá (suché svahy Klenového), bychom chtěli sázet stanovištně vodné – odolnější druhy, jako například javor klen (nomen omen?) apod. Pionýrské dřeviny (habr, bříza, osika) můžeme využít k tvorbě vhodného prostředí pro výsadbu cílových dlouhověkých dřevin. Potřebovali bychom pomoci s potlačováním buřeně (lesní plevel – pozn. redakce) na  zalesněných pasekách – lidé na  tuto práci se dnes špatně shání. Komise pro životní prostředí (KŽP) se bude snažit při tomto pomoci formou menších brigád, ale pokud máte zájem si přivydělat prací na čerstvém vzduchu, můžete kontaktovat přímo pana revírníka. Procházeli jsme také kolem několika skládek vytěžených kůrovcových kmenů připravených na  prodej – do  Číny?! (to hlava nebere, že by hedvábná stezka naruby?), které nám snad vydělají na provedené práce a přispějí na následnou obnovu lesa (zalesnění). Pan revírník Staněk nám ukázal, že v současné době produkují obecní lesy i poměrně velké množství kůrovcového dřeva vhodného na palivo, a to nejen smrkové, i když to převažuje. Dřevo je možné získat – po dohodě s revírníkem – následujícími způsoby: > samovýrobou (vlastní těžba a odvoz, podepsat vlastní riziko) > odvozem přímo ze skládek www.velkepopovice.cz

SBĚRNA ELEKROODPADU Elektroodpad lze ZDARMA odevzdat v areálu technických služeb Velké Popovice. Otevírací doba: Sobota 09:00 - 12:00 (1x měsíčně) (12.1., 16.2., 16.3., 13.4., 18.5., 15.6., 13.7., 17.8., 14.9., 12.10., 16.11., 14.12.)

Skládka dřeva z kůrovcových těžeb v obecních lesích

Poznámka k cenám palivového dřeva a  penězům na zalesnění kůrovcových pasek (stanovisko KŽP): Mezi některými lidmi dnes koluje představa, že palivové dřevo bude nebo by mělo být díky kůrovcové kalamitě levnější. Bohužel opak je pravdou. Dříve se velká část kmenů prodala jako kulatina na  řezivo za  mnohem vyšší cenu a zbývající palivové dřevo pak mohlo být relativně levné. Dnes se při minimálně stejných nákladech a přebytku kulatiny na trhu musí prodávat často celé kmeny jako palivo. Uvedené obecní ceny palivového dřeva jsou vypočteny tak, aby se zaplatily náklady na těžbu a zpracování – nezahrnují zisk pro fond na zalesnění – do toho nám letos přispějí jen prodeje sortimentů do  Číny a  v  příštím roce doufáme také v dotace od kraje a Ministerstva zemědělství, o které budeme žádat letos poprvé. Bližší informace o cenách se dozvíte na webu Technických služeb www.tsvp.cz. Kontakty: Tomáš Staněk (revírník) T: 724 238 609 Jan Weger (KŽP) E: komisezpvp@seznam.cz

KOMPOSTÁRNA Areál TS VP Brtnice 56, 251 69 Velké Popovice T: 323 665 376, 731 448 884 Odpovědný pracovník: Josef Hůrka T: 731 448 881 Provozní doba: DUBEN – LISTOPAD Středa 15.00 - 17.00 Neděle 09.00 - 12.00 VÝVOZ POPELNIC Komunální odpad: STŘEDA 1x týdně (14ti denní svoz každý lichý týden v roce) Papír a plast 240 l: ÚTERÝ 1x měsíčně (15.1., 19.2., 19.3., 16.4., 21.5., 18.6., 16.7., 20.8., 17.9., 15.10., 19.11., 17.12.)

5


Z OBECNÍHO ÚŘADU PODROBNĚ ZAOSTŘENO MATRIKA A EVIDENCE OBYVATEL

Důležité informace

Poplatky pro rok 2020 Romana Střížová, podatelna a Tomáš Chramosta, místostarosta

Matriční obvod: Velké Popovice, Křížkový Újezdec, Petříkov, Sulice, Kunice Matrika zajišťuje: > Vydávání matričních dokladů, jejich druhopisů a nahlížení do matrik > Z měny a opravy matričních dokladů > U rčení otcovství souhlasným prohlášením rodičů > Žádosti o uzavření manželství a svatební obřady > O svědčení pro uzavření církevních sňatků > Vydávání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství našich občanů v cizině > S právní řízení ve věci změny jména a příjmení > Z pracování podkladů pro zápis do zvláštní matriky v Brně > Z pracování údajů pro statistiku > V ítání narozených občánků, životní jubilea > N a požádání je možné provést obřad „Zlaté svatby”

PRODEJ ZNÁMEK BUDE ZAHÁJEN V PONDĚLÍ 6. LEDNA 2020. Známky na popelnice si můžete zakoupit v pokladně OÚ v úředních dnech: Pondělí 08:00 – 12:00 13:00 – 17:00 Středa 08:00 – 12:00 13:00 – 18:00 Ostatní dny pouze po telefonické dohodě. Poplatky za svoz odpadů Velikost nádoby

Četnost svozu

Cena

Celoroční svoz – rodinné domy, bytové doby a rekreační objekty celoročně obydlené Popelnice 120 l

1x za 14 dnů, tj. 26 svozů

2 100 Kč

Pytle 120 l

1x za 14 dnů, 34 ks

2 100 Kč

Popelnice 240 l

1x za 14 dnů, tj. 26 svozů

3 200 Kč

Kontejner 1 100 l

1x za 7 dnů, tj. 52 svozů

18 000 Kč

Sezónní svoz – rekreační objekty (březen – říjen) Popelnice 120 l

1x za 14 dnů, tj. 16 svozů

1 600 Kč

Evidence obyvatel zajišťuje:

Pytle 120 l

1x za 14 dnů, 20 ks

1 600 Kč

> Přihlášení občanů k trvalému pobytu > E videnci obyvatel

Jednorázový svoz – lze zakoupit až po zaplacení celoročního poplatku

> S právní řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu > Žádosti o přidělení čísla popisného a evidenčního > V ýpis údajů z evidence obyvatel a zprostředkování kontaktu > U končení pobytu na území ČR > O hlášení doručovací adresy > V olby Dále provádíme: > O věřování listin a podpisů > Výpisy ze systému Czech POINT (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, rejstřík trestů, výpis z katastru nemovitostí, výpis bodového hodnocení řidiče)

Matrikářka: Lenka Bartáková (zastupuje Monika Němcová) E: lenka.bartakova@velkepopovice.cz T: 323 665 806 M: 725 446 058 E: matrika@velkepopovice.cz Kancelář a korespondenční adresa: Ringhofferova 1, 251 69 Velké Popovice (budova pivovaru – nad restaurací Kozlovna, vstup za hlavní vrátnicí vlevo)

6

1 svoz, 1 ks

Dle Obecně závazné vyhlášky obce Velké Popovice č. 2/2019 je poplatek na kalendářní rok (celoroční svoz) splatný vždy do 31. 1. běžného kalendářního roku. Poplatek na období březen– říjen (sezonní svoz) je splatný vždy do 28. 2. běžného kalendářního roku. Jednorázový poplatek lze platit kdykoli v průběhu kalendářního roku. Známka vydaná pro rok 2019 platí, do 31. 12. 2019. Vlastníkům této známky bude svážen odpad i v lednu 2020, pouze však v režimu 1x za 14 dní. Žádost o příspěvek k uhrazení poplatku za komunální odpad

100 Kč Zastupitelstvo obce Velké Popovice schválilo příspěvek pro trvale bydlící občany obce Velké Popovice, jejichž jediným příjmem je starobní nebo plný invalidní důchod, při vývozu svozové nádoby o objemu 120 l, na komunální odpad, takto: a) pro občana žijícího samostatně v nemovitosti příspěvek ve výši 925,- Kč ročně b) pro dva společně žijící občany v jedné nemovitosti ve výši 500,-Kč ročně. Žádost o příspěvek si lze vyzvednout na podatelně OÚ nebo stáhnout na webových stránkách obce.

Poplatky za odpad pro podnikatele

MATRIKA – KONTAKTY

Úřední hodiny: Pondělí: 08:00 - 12:00 Středa: 08:00 - 12:00

Pytle 120 l

13:00 - 17:00 13:00 - 18:00

Typ sběrné nádoby

Objem sběrné nádoby (v litrech)

Cena v Kč: celý objem 1x týdně

Cena v Kč: celý objem 1x za 14 dní

PE nádoba na směsný odpad

120

X

2 400 Kč

PE nádoba na směsný odpad

240

X

3 700 Kč

Kontejner na směsný odpad

1 100

21 000 Kč

11 000 Kč

Kontejner na papír a lepenku – modrý

1 100

11 000 Kč

5 500 Kč

Kontejner na plasty – žlutý

1 100

11 000 Kč

5 500 Kč

Kontejner na sklo – zelený

1 100

X

X

VP ZPRAVODAJ 12/2019


Z OBECNÍHO ÚŘADU Poplatek ze psů Upozorňujeme majitele psů, že dle Obecně závazné vyhlášky obce Velké Popovice o místních poplatcích č.1/2011 je majitel, který vlastní psa staršího 3 měsíců, povinen jej řádně přihlásit a  uhradit každý rok poplatek. Tento poplatek můžete uhradit v  období od  6. 1. do 31. 3. 2020.

Poukaz na likvidaci splaškových vod Po dohodě s ČOV poukazy na likvidaci splaškových vod, které jste si již zakoupili a  jsou označeny platností do 31. 12. 2019, můžete používat do 31. 3. 2020 nebo je lze vrátit do pokladny Obecního úřadu do 31.1.2020, kde vám bude poukaz vyměněn za  nový nebo vám budou vráceny peníze. Pokud si budete chtít koupit větší množství poukazů najednou (např. na  celý rok), kontaktujte prosím pracovnici pokladny předem, aby vám je mohla připravit na den, kdy si pro ně přijdete.

Placení poplatků Veškeré poplatky můžete na našem úřadu uhradit v  hotovosti, platební kartou prostřednictvím platebního terminálu nebo bezhotovostním převodem na účet 3013114/0300. Pro bezhotovostní převod je nutné znát váš variabilní symbol, který vám ochotně sdělíme, nebo si jej můžete sestavit sami takto:

1. D le místa bydliště, nebo kde se vaše nemovitost nachází, zvolíte na začátku číslo: • 10 Brtnice • 20 Dub • 30 Dubiny • 40 Klenové • 50 Krámský • 60 Křivá Ves • 70 Lojovice • 80 Mokřany • 90 Řepčice • 100 Velké Popovice 2. Z a toto číslo přidáte číslo popisné či evidenční nemovitosti, za kterou poplatek platíte 3. Nakonec ještě číslo poplatku: • 1337 poplatek za komunální odpad • 1341 poplatek za psa Příklad: bydlíte V. Popovice 311 a platíte poplatek za komunální odpad – VS: 1003111337 Příklad: bydlíte Lojovice 17 a platíte poplatek za psa – VS: 70171341

Veškeré informace o platbách nebo příslušném variabilním symbolu vám sdělíme zde: T: 323 665 230, 702 040 416 E: podatelna@velkepopovice.cz

Středočeský kraj aktualizuje územní rozvoj Oldřich Koráb, referent stavebního úřadu a Václava Zímová, starostka Krajský úřad Středočeského kraje pro Obec Velké Popovice zpracoval a uveřejnil v říjnu tohoto roku návrh 3. aktualizace „Zásad územního rozvoje Středočeského kraje“ (ZÚR). Tento materiál obsahuje návrhy nebo změny využití území Středočeského kraje, včetně katastru obce Velké Popovice. Jedná se o  území (plochy) pro stavby regionálního, nadregionálního, a také celostátního významu. Radní obce Velké Popovice a zaměstnanci stavebního úřadu se návrhem podrobně zabývali, analyzovali a konzultovali materiál s odborníky na územní plánování a životní prostředí. Návrh ZÚR bohužel i nadále vymezuje koridor pro stavbu železnice, nejedná se již o vysokorychlostní vlak, ale konvenční železniční trať. Umístění koridoru se nezměnilo, koridor necitlivým způsobem protíná nejcennější části přírodního parku Velkopopovicko, zasahuje do  ochranných pásem studní velkopopovického pivovaru a  probíhá v  blízkosti zastavěné části obce. Využili jsme možnost vznést námitky, připomínky a  požadavky, které se týkají ochrany Přírodního parku Velkopopovicko. Rada obce v řádném termínu zaslala krajskému úřadu ne-

www.velkepopovice.cz

souhlas s umístěním trasy železnice a  žádost o přehodnocení a následné odstranění vedení koridoru z území Velkopopovicka. Další změnou v  návrhu ZÚR je vypuštění silničního obchvatu kolem pivovaru, vedoucího územím Petříkova. Návrh obchvatu byl zapracován do  ZÚR v  minulých letech z  důvodu odlehčení dopravní zátěže silnice 107 (Ringhofferova) na D1. Důsledky seismicity způsobené intenzivní a  těžkou dopravou jsou již patrné na  stavu opěrných zdí, pod vlastním tělesem komunikace. Ačkoli umístění obchvatu nebylo ideální a odlehčovaný úsek byl velmi krátký, vyjmutí silničního obchvatu bez náhradního řešení intenzivní průjezdní dopravy nepovažujeme za koncepční a strategické. Z toho důvodu jsme vznesli rovněž i požadavek na  vypracování nového posudku dopravní vytíženosti silnice 107. Žádáme vypracování návrhu dopravního řešení, nejen pro situaci na území obce, rovněž i s ohledem na návaznost dalších významně se rozšiřujících blízkých sídelních oblastí, s ohledem na udržitelný rozvoj.

Plné znění návrhu naleznete na: www.kr-stredocesky.cz/web/uzemni-planovani/3.aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje-stredoceskeho-kraje.

PODROBNĚ ZAOSTŘENO KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY Oddělení registru vozidel, řidičské průkazy, cestovní doklady, občanské průkazy: Městský úřad Říčany (budova F) Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany T: 323 618 111 (ústředna) E: podatelna@ricany.cz Úřední hodiny: Pondělí 07.30 - 12.00 Úterý 07.30 - 12.00 Středa 07.30 - 12.00 Čtvrtek 07.30 - 12.00 Pátek zavřeno

12.30 - 18.00 12.30 - 18.00

Dovozy, stavby a přestavby vozidel Úřední dny: pondělí a středa Požadovaná čísla pro čekatele se vydávají: Pondělí - Čtvrtek od 07.00 ELEKTRONICKÝ OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM Pro úsporu vašeho času můžete využít elektronický objednávkový systém. Pomocí on-line formuláře se můžete objednat k vyřízení osobních dokladů, řidičského průkazu nebo do registru vozidel. Lze se také objednat k registraci na živnostenský úřad. Formulář najdete na adrese: https://info.ricany.cz/mesto/urad-online

ORDINUJÍCÍ LÉKAŘI VE VELKÝCH POPOVICÍCH Dům lékařů Husova 198, 251 69 Velké Popovice INTERNA, KARDIOLOGIE, NUTRIČNÍ PORADENSTVÍ Lékař: MUDr. Jan Kykal Sestra / objednávky: Petra Zrcková T: 323 604 936 / M: 797 970 395 E: vnitrni.lekarstvi@dklinika.cz Ordinační hodiny: Čtvrtek 08:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00 (nepravidelně, pro předem objednané) INTERNA Lékařka: MUDr. Petra Tumová Sestra / objednávky: Petra Zrcková T: 323 604 936 / M: 797 970 395 E: vnitrni.lekarstvi@dklinika.cz Ordinační hodiny: Středa 08:00 - 13:00 (nepravidelně) DIABETOLOGIE, ENDOKRINOLOGIE (PRO OBJEDNANÉ) Lékař: MUDr. Jozef Laco Sestra / objednávky: Bc. Anna Zachariášová T: 607 587 566 E: diabetologie@dklinika.cz Ordinační hodiny: První pátek v měsíci 08:30 -12:00 a 13:00-14:00

7


Z OBECNÍHO ÚŘADU PODROBNĚ ZAOSTŘENO KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY

Zasedání zastupitelstva dne 24. 10. 2019 Zpracovala Marie Kohoutová

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ Lékař: MUDr. Michal Havlíček Husova 198, 251 69 Velké Popovice T: 323 665 123 / www.popmedica.cz E: ordinace@popmedica.cz Rozvrh ordinační doby: Pondělí 07:45 - 11:00 (nemocní) 11:00 - 14:00 (prevence, objednaní) Úterý

07:45 - 11:00 (nemocní) 11:00 - 12:00 (objednaní) 13:00 - 17:30 (objednaní) 17:30 - 18:30 (nemocní)

Středa 08:00 - 10:30 (objednaní, návštěvy) 10:45 - 13:00 (nemocní) Čtvrtek 07:45 - 11:00 (nemocní) 11:00 - 14:00 (prevence, objednaní) Pátek

07:45 - 11:00 (nemocní) 11:00 - 13:30 (prevence, objednaní)

Odběry krve a biologického materiálu: Po, Út, Čt, Pá 07:15 - 07:45 Pohotovostní služba: FTN Praha 4 - Krč; Nemocnice Říčany, Smiřických 315/26, T: 323 627 511, PO-PÁ a NE 18 - 22, SO 08 -12 PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST Lékařka: MUDr. Jarmila Hoftová Sestra: Irina Neradová Husova 198, 251 69 Velké Popovice T: 323 665 136 Ordinační hodiny pro nemocné / zdravé: Pondělí 07:30 - 12:00 12:00 - 13:00 Provozní doba: 06:45 - 15:00 Úterý 07:30 - 13:00 Provozní doba: 06:45 - 14:30 Středa 11:00 - 15:00 15:00 - 17:00 Provozní doba: 10:30 - 18:30 Čtvrtek 07:30 - 10:00 10:00 - 13:00 Provozní doba: 06:45 - 14:30 Pátek 07:30 - 11:00 11:00 - 13:00 Provozní doba: 06:45 - 15:00 Odpolední návštěvy dle dohody. Akutní případy v nepřítomnosti ošetří: MUDr. Sommerová, T: 323 602 802 Rýdlova 339, 251 01 Říčany, www.mudrsommerova.cz Pohotovostní služba: Dětské oddělení nemocnice Benešov, FTN Praha 4 - Krč LÉKÁRNA VELKÉ POPOVICE Husova 198, 251 69 Velké Popovice T: 323 665 220, 724 234 038 E: lekarna.vp@centrum.cz www.lekarnavelkepopovice.webnode.cz Otevírací doba: Pondělí – Pátek

08:00 - 17:00

STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PÉČE Mgr. Věra Bobovská, T: 774 994 357 E: bobovska@socialnipece.cz www.socialnisluzby.cz

8

Veřejného zasedání zastupitelstva obce se zúčastnilo 13 zastupitelů. Zastupitelstvo Obce Velké Popovice: > s chválilo volbu dvou místostarostů, a to jednoho z nich jako dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva obce a jednoho z nich jako dlouhodobě neuvolněného člena zastupitelstva obce s účinností od 1. 11. 2019.

Obec informuje

Tomáše Chramostu, a to jako dlouhodobě neuvolněného člena zastupitelstva s  účinností od 1. 11. 2019. > schválilo rozpočtové opatření č. 5/2019. > schválilo uzavření dohody o  narovnání mezi Obcí Velké Popovice a společností OHL ŽS, a.s., jako účastníky sporu vedeného Městským soudem v Brně.

> z volilo 1. místostarostkou obce Velké Popovice paní Mgr. Lenku Matoušovou, a  to jako dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva obce a  místostarostu obce Velké Popovice pana

Celé informativní zápisy najdete na webových stránkách obce: www.velkepopovice.cz a v listinné podobě jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v kanceláři asistentky starostky.

Rada obce 7. 11. 2019

Volný pohyb psů

Zpracovala Monika Němcová

Kateřina Kapalová, redakce

Rada obce Velké Popovice

Množí se stížnosti na pohyb psů v obci Velké Popovice a jejích přilehlých osadách. Rádi bychom Vám proto připomněli pravidla, která pro pohyb psů stanovuje čl. 4 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci V. Popovice.

> s ouhlasí s přeložením elektrického rozvaděče s ovládáním čerpací stanice Nová Lipová z pozemku parc. č. 69/58 soukromého vlastníka na pozemek ve vlastnictví Obce Velké Popovice parc. č. 69/1 v k. ú. Velké Popovice. Přeložení provedou Technické služby Velké Popovice. > s ouhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování poradenských služeb mezi obcí Velké Popovice jako klient na straně jedné a společností ACCON managers&partners, s.r.o. jako poskytovatel na  straně druhé, kde předmětem smlouvy bude podání žádosti o  dotaci MMR včetně provedení finančního vypořádání a závěrečné zprávy o realizaci na akci „Rekonstrukce a obnova místní komunikace V Parku“ za  cenu ve  výši 52  500,- Kč bez DPH + 3 % z dotace.

1. N a veřejných prostranstvích v zastavěné části obce je možný pohyb psů pouze na vodítku (s výjimkou služebních a záchranářských). 2. P ro volný pohyb psů jsou vymezeny prostory mimo zastavěná území obce. Volný pohyb psů je zde možný pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem doprovázející osoby.

Úplně znění vyhlášky je k dispozici na Obecním úřadě nebo na webových stránkách obce Velké Popovice: www.velkepopovice.cz/assets/File.ashx?id_ org=17934&id_dokumenty=1163

Pomoc, hoří! Eva Boaden, Komise pro životní prostředí Letím k oknu všude mlha, co to je? Že by opravdu někde hořelo? Do toho začne zvonit telefon – soused, prosím tě, nehoří u vás? Volá hasiče! Panika! Přijíždí hasiči, zastaví dole u louky, běžíme se podívat, co se děje… Aha, tak zase někdo pálí listí, mokré dřevo a další odpad ze zahrady. Už jste se někdy ocitli v situaci, že na Vás přišel soused se stížností, že mu kazíte pálením odpoledne na zahradě nebo dokonce někdo zavolal hasiče? Není to neobvyklé a není to ani tolik překvapivé, pokud se snažíte spálit bioodpad. Možná vás napadne, ale vždyť je to jen trocha listí, pár větví, pálení přírodního materiálu nemůže být škodlivé. Opak je ale pravdou, nedokonalým spalováním biomasy vznikají nebezpečné chemické látky, které ovlivňují zdraví jak vaše, tak vašeho

okolí. Daleko lepší je, když odpad z vaší zahrady využijete ke kompostování. Pokud vám i tak přebývá, pak využijte místní kompostárnu. V obci máme již několik let kompostárnu, kam lze bezplatně vozit např. právě bioodpad ze zahrad. Bioodpad nepálíme ani nepatří do lesa či škarpy. Výhodou kompostárny je skutečnost, že tento bioodpad dokáže zpracovat efektivně a již v současnosti se na mnohých obecních plochách využívá kompost vzniklý právě z tohoto „odpadu”. Nevíte co s bioodpadem? Ozvěte se nám na e-mail: komisezpvp@seznam.cz.

Komise pro životní prostředí doporučuje Radě obce Velké Popovice, aby připravila příslušnou vyhlášku, která upravuje pálení odpadu, a přispěla tak ke zlepšení ovzduší v obcích Velkopopovicka. VP ZPRAVODAJ 12/2019


ŽIVOT V OBCI A REGIONU

www.velkepopovice.cz

9


ŽIVOT V OBCI A REGIONU

i

POMOC OBČANŮM DŮLEŽITÉ INFO

STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PÉČE VELKÉ POPOVICE SLUŽBY: Provádíme všechny domácí práce, od úklidu, nákupu a vaření až po péči o ležícího seniora. Pomáháme s vyřízením žádosti příspěvku na péči. Kontakt: Mgr. Věra Bobovská T: 774 994 357 E: bobovska@socialnipece.cz www.socialnipece.cz

HLÁŠENÍ PORUCH NA WEBU OBCE Chcete nahlásit poruchu, poškození na obecním majetku? Na webových stránkách www.velkepopovice.cz/ hlaseni nás můžete informovat o podnětech k obecnímu majetku. Jde o nejefektivnější předání podnětů, které následně zpracovávají odpovědní pracovníci na obecním úřadě. Touto cestou lze nahlásit například nefunkční veřejné osvětlení, vandaly poškozená dopravní zrcadla a značky, překlopené kontejnery na odpad, poškozené cedule u dětských hřišť a jiné. Nebuďte lhostejní a dávejte nám vědět! 10

Velkopopovický pivovar finančně podpořil projekty na zlepšení života a přírody v okolí Popovic Marek Pražák, Velkopopovický pivovar, foto autor Celkem 350 tisíc korun rozdělil letos na prospěšné projekty ve  svém okolí Velkopopovický pivovar v rámci programu Kozel lidem. U odborné poroty uspělo celkem pět spolků a organizací z  Popovicka a  Kamenicka. Veřejnost pak v  internetovém hlasování rozhodla, že tím nejsympatičtějším je projekt přímo z  Velkých Popovic. Prémii 25  000 korun získala místní organizace Českého svazu ochránců přírody za  projekt nazvaný Krajinotvorné prvky na Velkopopovicku. Projekt se snaží posílit ekologickou stabilitu krajiny a zadržet v ní více vody pomocí vysazování stromů a obnovy drobných vodních prvků. První akce proběhla začátkem listopadu, ochránci přírody (ČSOP VP) za přispění místních obyvatel vysázeli dvacet ovocných stromů - jabloně, hrušně, slivky a špendlíky nad Brtnicí, podél silnice směrem na Lojovice na pozemcích pana Vorla. Během prací došlo i  překvapivému nálezu, a  to objevu vzácného brouka nosorožíka kapucína. Další výsadby a  kultivace remízku bude pokračovat na  jaře, do prací se zapojí i zaměstnanci pivovaru v rámci pravidelných dobrovolnických dní. U  odborné poroty letos upěl i další projekt přímo z V. Popo-

Členové ČSOP při realizaci svého projektu. vic – výstava historických fotografií organizovaná Velkopopovickou společností. Její snahou je zvýšit povědomí o historii i současnosti regionu, a to nejen u turistů a lidí, kteří sem jezdí na víkendy či výlety, ale i u místních občanů. Výstava unikátních historických fotografií z  regionu bude putovní a  bude k  vidění na  několika místech ve  Velkých Popovicích. Organizace touto cestou navazuje na  minulé aktivity, kdy se setkávali místní občané, povídali si o historii obce a oživovali své vzpomínky. Velkopopovický pivovar podporuje místní prospěšné projekty již sedmnáct let a navazuje tak na mecenášskou tradici rodiny Ringhofferů. „Za dobu od zahájení programu jsme rozdělili přes 8 milionů korun a podpořili přes 60 projektů. Podporu regionu chápeme jako naši přirozenou aktivitu, chceme být dobrým sousedem v místě, kde podnikáme,“ říká manažer Velkopopovického pivovaru Petr Kofroň.

Občanská poradna bezplatně pomáhá i s řešením dluhů Cesta integrace o.p.s V dnešní době se může do finančních problémů dostat každý. Mnohdy se setkáváme s příběhy, ve kterých se dlužník dostal do obtížné situace bez vlastního zavinění. Může se jednat např. o matky samoživitelky, o osamocené seniory, mladistvé i ve Vaší obci. Data za  rok 2017 ukazují, že ve  Velkých Popovicích a  jejich přidružených obcích bylo 126 dlužníků (tj. více než 5% obyvatel obce). Více než třetina dlužníků řeší tři až devět exekucí zároveň. Celkově zde bylo vedeno 580 exekucí. Průměrná výše jistiny, tedy částky, kterou si dlužník vypůjčil, je 413  000 Kč. Pro mnohé nepředstavitelná částka, kterou ještě výrazně navyšují úroky, penále či smluvní pokuty počítané až do zaplacení půjčky. Aktuální zadlužení na  úrovni obcí pro rok 2018 zatím Exekutorská komora ČR nezpřístupnila. Více informací naleznete na www.mapaexekuci.cz. Cesta integrace provozuje v Říčanech Občanskou poradnu již od roku 2007. Dlouhodobé zkušenosti a praxi nyní uplatňuje i v rámci dluhového poradenství a v oblasti oddlužení. V současné chvíli je tato organizace v regionu jediná. Všechny poskytované služby jsou ZDARMA. Ročně konzultujeme desítky případů, u  vhodných klientů byly podány návrhy na oddlužení k soudu. Většina z návrhů byla soudem povolena, nebo je stále v řízení.

Pro koho jsme určeni a s čím můžeme pomoci? Pro všechny z  Říčanska, kteří řeší - nebo jim hrozí – finanční problémy spojené s  půjčkami, jejich splácením, s dluhy, exekucemi a  potažmo s  bydlením či zaměstnáním a  potřebují poradit směr, jak své problémy řešit, a to včetně případného podání návrhu na oddlužení dle zákona o insolvenci. V neposlední řadě nabízíme bezpečné, důvěrné a nezávislé prostředí.

Kontakt: Cesta integrace o.p.s., Masarykovo nám. 6/17, 25101 Říčany (Prosíme o přechozí objednání!) T: 312 315 284 / E: dluhovaporadna@cestaintegrace.cz www.cestaintegrace.cz Projekt „Cesta z dluhů na Říčansku“ realizován díky finanční podpoře z Operačního programu Zaměstnanost, č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_ 047/0008979 a spolupráci s MAS Říčansko o.p.s. VP ZPRAVODAJ 12/2019


ŽIVOT V OBCI A REGIONU

Darujme si k Vánocům opravené stezky

PODROBNĚ ZAOSTŘENO LADŮV KRAJ

Hana Bolcková, Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj Adventní a předvánoční čas nabádá k  rozjímání, soucítění a podpoře opuštěných, slabších či jinak znevýhodněných. Lidé v tento čas také častěji přispívají do sbírek z různých koutů naší republiky či zahraničí. Sbírka, kterou už na začátku roku vyhlásil Ladův kraj, se přímo týká nás všech, a přesto jí veřejnost či místní a místně působící firmy přehlížejí. Jedná se o stezku Krajem Josefa Lady, které je už přes deset let! Cílem sbírky je shromažďovat prostředky na opravy odpočívek, lavic, infotabulí i  značení. Okružní stezka Krajem Josefa Lady, dlouhá 76 km, spojuje svazkové obce a  zajímavá místa v regionu. Stezka je značena červeným květem. Najdete zde například Národní přírodní rezervaci Voděradské bučiny, obdivovat budete moci i scenérie řeky Sázavy, Přírodní park Velkopopovicko a mnohé další zajímavosti. Trasa vede vesměs po značených cyklotrasách nebo turistických trasách. Je to i příležitost nejen pro jednotlivce, ale i pro malé či velké firmy, jak se podílet na zlepšování svého okolí. Můžeme teď něčím konkrétním ukázat, že nám není krajina mezi Prahou a řekou Sázavou lhostejná.

JAK PŘISPĚT?

CO VLASTNĚ DĚLÁ TEN LADŮV KRAJ?

Jednotlivci, firmy, organizace – pošlete příspěvek na účet sbírky Ladova kraje:

Hana Bolcková, Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj

Č. Ú. 107-1172230237/0100 (Komerční banka)

Tuto otázkou občas slýchávám a trochu mě to mrzí. Ladův kraj toho dělá hodně. Je svazkem obcí, které si jej samy založily. Jeho členy jste tedy i vy – místní občané.

Děkujeme za vaši spolupráci, každá koruna bude užitečná! ystavíme potvrzení o daru V pro daňové účely. Můžeme vystavit reprezentační dárcovský certifikát: „Tato osoba/společnost/firma/ sdružení apod. podporuje kraj Josefa Lady“. Dárce pozveme na otevření obnovené stezky. Zveřejníme na webu a Facebooku Ladova kraje. Můžeme umístit jméno/logo na vybraný venkovní mobiliář (závisí na výši daru). Předem všem dárcům děkujeme za každou věnovanou korunu. Svým příspěvkem dokážete, že Vám, občanům malebného kraje za humny Prahy, není jejich okolí lhostejné.

Ladův kraj přeje všem pohodové Vánoční svátky, zdraví a štěstí po celý rok 2020!

Svazek existuje už devatenáct let, a přesto mnozí nevědí, co představuje. Připravila jsem stručné „opáčko” o tom, jak se 22 obcí rozhodlo spojit a navzájem si pomáhat (následovaly je ještě další dvě). Výčet obcí naleznete na str. 28. CO JE LADŮV KRAJ? Už v roce 1942 Josef Lada v knize Kronika mého života napsal: „Ten kus země mezi Hrusicemi a Prahou, nádherný kraj, byl celý můj život mým rájem, mou inspirací“. Lada byl malíř a spisovatel s nezaměnitelným stylem, silně spjatý s místní krajinou, tudíž byl svazek obcí zcela přirozeně pojmenován po něm. Ladův kraj je svazek 24 větších či menších vesnic a městeček malebného regionu ležících mezi Prahou a řekou Sázavou (mikroregion). CO DĚLÁ LADŮV KRAJ? > J e správcem některých stezek, jejich značení a zastávek (naučné, místní, cyklo i bežkařské), pomáhá budování nových, inovuje starší, a to včetně laviček a tabulí. > Pomáhá rozvíjet meziobecní spolupráci a projekty (konzultace, administrativní vedení, pomoc a koordinace dotačních projektů). > Zajišťuje obcím odborné poradenství, organizuje setkání zastupitelů s výměnou zkušeností, semináře k aktuálním tématům v obcích, apod. > R ozvíjí a podporuje společenské a sportovní dění v obcích, vede na webu a facebooku pravidelně aktualizovaný kalendář akcí, pořádá či spolupořádá akce, organizačně a propagačně pomáhá organizátorům akcí. > S pravuje a zajišťuje půjčovnu vybavení pro obecní i jiné spolkové neziskové a lokální akce (stany, lavice, stoly, ozvučení, apod.). www.laduv-kraj.cz facebook.com/LADUVKRAJ

Informační tabule poškozené vandaly

Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj není typicky komerční podnik ani charitativní organizace, a právě proto je pro něj náročné nacházet zdroje na opravy vybavení na stezkách. Svazek byl založen před 18 lety s cílem podpořit mikroregion s dvaadvaceti, nyní čtyřiadvaceti obcemi. Kromě legislativní pomoci obcím se stará o udržování meziobecní spolupráce, rozvoj kultury, sportu, udržování tradic atd. Starostové všech dvaceti čtyř obcí Ladova kraje odsouhlasili vyhlášení veřejné sbírky a věří, že si lidé uvědomí, že stezky jsou součástí jejich okolí, nejsou samozřejmostí a vyžadují péči, aby byly zachovány. www.velkepopovice.cz

11


ŽIVOT V OBCI A REGIONU

i

POMOC OBČANŮM DŮLEŽITÉ INFO DONA linka = okamžitá pomoc DONA linka je specializovaná celostátní služba telefonické krizové pomoci pro osoby ohrožené domácím násilím, pracuje v nepřetržitém provozu a pomáhá každému, kdo se cítí ohrožen domácím násilím nebo je svědkem domácího násilí.

Zvony minulé i současné v kostele Panny Marie Sněžné Václava Zímová, starostka Obce Velké Popovice, foto Karolína Oliveriusová, Nikola Tušl Zvony jsou odnepaměti součástí kostelů. Sloužili ke svolávání věřících, ale také k oznamování významných životních událostí, např. svateb, úmrtí nebo při korunovaci panovníka. Pojďme si v tomto předvánočním čase představit zvony velkopopovického kostela. ornamentálními pásy, pod horní navíc girlandami. Reliéf představuje sv. Petra a  Pavla. Nápis na zvonu informoval o historických okolnostech: „KE CTI SV. PETRA A PAWLA APOST. NA OUTRATY KOSTELA POPOWSKEHO S. MIKOL. NALE. POSWIETIL MNIE ANSELMVS WLACH OPPAT W PRAZE ANNO 1728. LIL WALENTIN LISSIACK MAL. STR.“

DONA linka pomáhá také profesionálům, kteří při výkonu svého povolání přicházejí do prvního či opakovaného kontaktu s osobou ohroženou domácím násilím, respektuje anonymitu klientů, respektuje požadavek diskrétnosti a garantuje vysoký standard služeb.

Zvon Korunování Panny Marie 1787 Další zvon slil v Praze roku 1787 Jan Václav Kühner. Nahoře byl umístěný nápis: „IOHANN WENTZEL KÜHNER GOSS MICH IN PRAG 1787“. Pod nápisem byly girlandy a na plášti reliéf Korunování Panny Marie, zobrazující, jak dva andělé drží nad Pannou Marií korunu, na druhé straně se nachází Umučení sv. Jana a Pavla.

DONA linka pomáhá osobám ohroženým domácím násilím, jejich příbuzným a známým: > n abízí porozumění a důvěru; > p oskytuje okamžitou odbornou psychologickou, právní, organizační a morální podporu; > p omůže orientovat se v aktuální situaci; > p omáhá sestavit individuální bezpečnostní plán; > p oskytne praktické rady a pomůže nalézt další vhodný postup; > p ředá informace o možných sociálně-právních a trestněprávních opatřeních, zejména rady směřující k bezpečnému zastavení domácího násilí, například využitím institutu vykázání (zák. 135/2006 Sb.); > p omůže orientovat se v systému služeb sociální záchranné sítě pro oběti domácího násilí a trestných činů, zejména prostřednictvím sítě intervenčních center v krajích; > p omůže vyhledat bezpečné ubytování; > p řivolá v případech vážného ohrožení zdraví a života urgentní pomoc.

DONA linka

– n epřetržitá telefonická krizová pomoc

Zvon Sv. Florián Zvon Panna Marie 1498

Zvon Panna Marie 1498 Zvon se šestiramennou korunou zdobený páskovým dekorem slil Jan Konvář v roce 1498. Na  čepci je nápisová páska dvouřádkovým textem psaným gotickou minuskulí se symboly květů mezi slovy a  jednorožcem na  začátku textu: „LETHA BOZYHO TISYCYHO CZTYRZYSTEHO DEWADESATEHO OSMEHO TENTO ZWON DIELAN ALELVIA / YAN KONWARZ DIELAL TENZWON“. Na plášti je reliéf Panny Marie s dítětem. Na věnci jsou plastické pásky. Tento zvon se zachoval na věži kostela dodnes.

V 19. století se ve zvonici nacházel ještě malý čtvrtý zvon opatřený nápisem: „S. FLOR. ORA PRO NOBIS.“ Tyto tři zvony byly zrekvírovány během 1. světové války.

Zvony Sv. Jan Nepomucký a Srdce Pana Ježíše 1927

Zvon sv. Petra a Pavla 1728

Dne 14. 8. 1927 vysvětil J.M.Dr. Jan Sedlák, světící biskup pražský, dva nové zvony, které nahradily zvony za války 1914 –1918 rekvírované. Zvon, nazvaný Sv.Jan Nepomucký, vážil 545 kg a druhý, zvaný Srdce Pana Ježíše, vážil 152 kg. Zvony byly pořízeny za  sbírku konanou mezi osadníky, která vynesla 23 797 Kč. Na sbírku přispěl Dr. Sedlák částkou 5 000 Kč.

Dva roky po zvýšení věže byl slit Valentinem Lissiackem zvon, který požehnal staroměstský opat Anselm Vlach. U horní a dolní obruby byl zdoben

Tyto zvony byly zrekvírovány během 2. světové války 1939 – 1945. Zvony Sv.Jan Nepomucký a Srdce Pana Ježíše 1927

T: 251 51 13 13 www.donalinka.cz www.domacinasili.cz • Diskrétní jednání • U rčená pro ženy i muže ohrožené domácím násilím, pro svědky i zachránce • M ožnost volat opakovaně • Ž ádná otázka není hloupá ani zbytečná, odpověď na ni může být velmi důležitá • Nestyďte se vyhledat pomoc odborníků, pomoc existuje!

12

VP ZPRAVODAJ 12/2019


ŽIVOT V OBCI A REGIONU PODROBNĚ ZAOSTŘENO KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY BANKOMAT MONETA Ringhofferova 1, 251 69 Velké Popovice V provozu 24 h. denně (u vjezdu do pivovaru). POŠTA VELKÉ POPOVICE Masarykova 15, 251 69 Velké Popovice T: 954 225 169 / www.ceskaposta.cz Otevírací doba: Pondělí 08:00 - 11:00 13:00 - 18:00 Úterý / Čtvrtek 08:00 - 11:00 13:00 - 17:00 Středa / Pátek 08:00 - 11:00 13:00 - 16:00 Sobota 08:00 - 10:30

Zvony Velkopopovický Sv. Václav a Vladimír 2019

Zvony Velkopopovický Sv. Václav a Vladimír 2019 Dne 21. 4. 2019 (Velikonoční neděle) vysvětil strahovský opat Michael dva nové zvony. Zvon Velkopopovický s  patronem Sv. Václavem váží 560 kg a zvon Vladimír 198 kg. Zvony byly pořízeny péčí Richarda Unruha, Martina Tušla a aktivitou spolku Nové Habří z.s. za finančního přispění Obce Velké Popovice (400 000 Kč), Velkopopovického pivovaru a pana Vladimíra Kozáka (po 100 000 Kč) a  dalších štědrých dárců z  řad obyvatel a  farníků Velkopopovicka. Na  paměť dárců zhotovil kovář Roman Kotrč uměleckou ceduli se seznamem významných přispěvatelů. Tato je k vidění v kostele.

Vitráže Malované výplně oken byly vyrobeny na zakázku Msgre. Jan Sedláka pražskou firmou Jana Kryšpína v roce 1904. Tzv. malované vitráže jsou v horní části zakončeny půlkruhovým obloukem. Jde o klasickou techniku zakládání skla do celoplošně oboustranně cínovaného olověného profilu. Sklomalba je provedena na barevném ručně válcovaném skle, červená skla v  malované borduře jsou vyráběná ručně, rozžehlením nafouknutých válců. Samotná sklomalba je provedena klasickými sklářskými vypalovacími barvami, tj. černou konturou a tupováním na straně do interiéru kostela. Jednotlivé pláty vitráží jsou osazeny a zatmeleny sklenářským tmelem do dřevěných okenních křídel a půlkruhových ventilací. Z exteriéru jsou na plátech osazeny zavětrovací výztuhy, které jsou k plátům uchyceny přicínovanými olověnými pásky tzv. „hafty“. Posudek Ing.  arch. Jan Černohorského, Ateliér Vitraj. s.r.o. V roce 2018 byla zrestaurována tři první vitrážoOkna před zrestaurováním

VZORNÁ LIDOVÁ KNIHOVNA Komenského 5, 251 69 Velké Popovice Vedoucí knihovny: Helena Papírníková T: 702 040 129 E: knihovna.popovice@quick.cz www.naseknihovna.cz/velkepopovice/

Odlévání zvonu

Půjčovní doba: Pondělí 08:00 - 11:15 11:45 - 15:30 Úterý 08:00 - 11:15 11:45 - 15:00 Čtvrtek 12:00 - 18:00 Sobota 09:00 - 11:00 (1. a 3. v měsíci) POLICIE NOVÁ HOSPODA – OBVODNÍ ODDĚLENÍ KAMENICE

Zástupci z Velkých Popovic (zleva): Richard Unruh, Václava Zímová, páter Konstantin

Pražská 329, 251 68 Kamenice, Nová Hospoda T: 974 881 740 ZVĚROLÉKAŘ – MVDr. PAVEL TRUHLÁŘ

vá okna jižní strany za přispění dárců (MUDr. Václava Zímová, Ing. Václav Nimč a Ing. Lukáš Svoboda). Restaurátoři již připravují opravu dalších 7 vitráží a 6 okenních rámů. V současné době stále probíhá sbírka na restaurování vitrážových oken. Podílejte se i Vy na obnově našeho kulturního dědictví!

PŘÍSPĚVEK LASKAVĚ ZAŠLETE NA ÚČET ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SV. PETRA A PAVLA V ŘÍČANECH Číslo účtu: 1000608504/0600 Var. symbol: 25169 (s poznámkou vitráže)

Velké Popovice 97, 251 69 Praha-východ T: 323 665 290, 602 378 478 E: veterina.popovice@gmail.com www.truhlarovi.net Ordinační doba: dle kaledáře na webu Zastupující lékař MVDr. Barbora Fišerová dle otevírací doby na jejím webu nebo v akutních případech pohotovost v Jesenici u Prahy. ČERPACÍ STANICE MOL A OBČERSTVENÍ Ringhofferova 381, 25169 Velké Popovice T: 724 634 008 Otevírací doba: Pondělí - Neděle

07:00 - 21:00

AUTOSERVIS, PNEUSERVIS

Na závěr bychom rádi zmínili, že v současnosti si truhlář bere míru na nové okenice kostela, žebrované, aby hlas zvonů byl lépe slyšet. Zrestaurované vitrážové okno

Ringhofferova 419, 251 69 Velké Popovice T: 774 607 321 E: info@pneu-cafe.cz www.pneu-cafe.cz Otevírací doba: Po - Pá 09:00 - 17:00 So 08:00 - 12:00 Mimo pracovní dobu dle dohody HŘBITOV Brtnice, 251 69 Velké Popovice T: 323 665 230 E: podatelna@velkepopovice.cz Otevírací doba: Listopad - Březen Duben - Říjen

www.velkepopovice.cz

07:30 - 17:00 07:30 - 19:00

13


ŽIVOT V OBCI A REGIONU

Občané občanům

Občanská petice Nové Habří, z. s., foto autor

OBCHODY S POTRAVINAMI POTRAVINY ALFA Masarykova 66, 251 69 Velké Popovice T: 420 731 968 409 Otevírací doba: Pondělí - Pátek Sobota

07:00 - 17:00 07:00 - 11:00

POTRAVINY ENAPO Ringhofferova 3, 251 69 Velké Popovice T: 577 439 899 Otevírací doba: Pondělí - Pátek Sobota

07:00 - 18:00 07:30 - 11:30

ŘEZNICTVÍ U VÍTKŮ Ringhofferova 657, 251 69 Velké Popovice T: 774 557 796 Otevírací doba: Úterý - Čtvrtek Pátek Sobota

07:30 - 17:00 07:30 - 18:00 07:30 - 12:30

JÍDELNA U VÍTKŮ Ringhofferova 657, 251 69 Velké Popovice T: 774 557 796 Otevírací doba: Pondělí - Pátek

07:00 - 15:00

KAVÁRNA POSEZENÍ U ANDĚLKY Masarykova 38, 251 69 Velké Popovice T: 734 446 450 www.posezeniuandelky.cz Otevírací doba: Pondělí - Pátek Sobota - Neděle

07:30 - 18:00 13:00 - 18:00

PODNIKOVÁ PRODEJNA BONAVITA Masarykova 660, 251 69 Velké Popovice T: 778 498 608 Otevírací doba: Pondělí - Pátek

06:00 - 17:00

RESTAURACE

Milý sousede, sousedko, spoluobčané! Už přes 15 let se snažíme o důstojnou cestu v Novém Habří. Postupně směrujeme k cíli a teď jsme se rozhodli podpořit naši snahu i občanskou peticí. Její znění je níže a chceme Tě požádat o Tvůj podpis. Naskenuj QR kód svým telefonem, nebo jdi na web www.novehabri.cz/petice, kde najdeš odkaz na online petici.

Chceme konečně cestu v Novém Habří! My, níže podepsaní občané, žádáme vedení obce Velké Popovice o  dobudování dešťové kanalizace a asfaltové komunikace v části Nové Habří. Komunikace je často v nesjízdném stavu a výrazně omezuje kvalitu života místních obyvatel. Prohlašujeme, že vlastníci stavebních parcel v Novém Habří už v roce 2005 splnili veškeré podmínky uložené Zastupitelstvem obce pro dobudování komunikace. Místní občané vybudovali na vlastní náklady veškeré inženýrské sítě, včetně zpevněné komunikace. Ta byla předána obci v roce 2006, společně s projektem a platným stavebním povolením na realizaci asfaltového povrchu. Obec už v roce 2013 zařadila vybudování dešťové kanalizace do  rozpočtového výhledu obce. V  dalších letech byla doprojektována dešťová kanalizace a stavební povolení nabylo platnost.

Vážení spoluobčané, rádi bychom vám nabídli prostor v našem Velkopopovické zpravodaji k uveřejňování životních jubileí, různých výročí a vzpomínek na vaše blízké. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale potřebujeme Váš písemný souhlas s uveřejněním. Prosíme tedy zájemce, aby doručili vyplněný

Kontakt: www.novehabri.cz E: novehabri@gmail.com / Facebook.com/novehabri

Výzva redakce níže uvedený formulář na obecní úřad společně s osobním textem (případně s fotografií) a to ideálně v elektronické podobě. Formulář je též ke  stažení na  webových stránkách obce nebo jej můžete oskenovaný a vyplněný zaslat elektronicky společně s vaším textem k uveřejnění na e-mail: podatelna@velkepopovice.cz. Těšíme se na vaše příspěvky a děkujeme.

zde odstřihněte V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dávám souhlas s uveřejněním ve Velkopopovickém zpravodaji v rozsahu: jméno, příjmení, dosažené jubileum, datum narození a část obce. Dále v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dávám souhlas se zpracováním osobních údajů mé osoby v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu a datum narození.

10:30 - 23:00 10:30 - 24:00 10:30 - 22:00

VYPLŇUJE OSLAVENEC / JUBILANT Jméno a příjmení:

Dosažené jubileum:

Datum narození:

Adresa trvalého bydliště:

10:30 - 23:00 10:30 - 24:00 10:30 - 23:00

Souhlas je vydáván pro Obec Velké Popovice za účelem zveřejnění a zpracování agendy „Životní jubilea“ do odvolání.

Ve Velkých Popovicích dne:

14

Předem moc děkujeme za Tvoji podporu!

Kateřina Kapalová, redakce

RESTAURACE POD LEDEM Ringhofferova 336, 251 69 Velké Popovice T: 323 665 225 www.restauracepodledem.cz Otevírací doba: Pondělí - Čtvrtek Pátek - Sobota Neděle

Vše je tedy připravené ke stavbě a  my vyzýváme vedení obce k  vypsání výběrového řízení na dodavatele a započetí stavby na jaře 2020.

Životní jubilea a jiná výročí

VELKOPOPOVICKÁ KOZLOVNA Ringhofferova 1, 251 69 Velké Popovice T: 323 604 980 www.velkopopovickakozlovna.cz Otevírací doba: Pondělí - Čtvrtek Pátek - Sobota Neděle

Výmoly způsobené dešťovými srážkami

Podpis:

Vyplněný a podepsané formulář doručte na podatelnu Obecního úřadu Velké Popovice, Ringhofferova 1. (budova pivovaru – nad restaurací Kozlovna, vstup za hlavní vrátnicí vlevo)

PODROBNĚ ZAOSTŘENO OBCHODY A RESTAURACE


ŽIVOT V OBCI A REGIONU

Paní Eva Šafková slaví životní jubileum

Slaví 85 let

Gratuluje rodina Šafkova

VÁNOČNÍ ZVYKY

V prosinci oslaví významné jubileum velkopopovická rodačka, paní Eva Šafková, rozená Fousková. Narozeniny oslaví již po osmdesáté páté!

Kateřina Kapalová, redakce

K Velkým Popovicím ji váže velmi silné pouto. Narodila se tady, vyrůstala se svými rodiči, chodila do místní školy a také v ní učila. Učitelství ji provázelo po celý profesní život, a ačkoliv v tehdejších časech nemohla příliš cestovat, její představivost a znalosti zeměpisu si pamatují celé generace jejích žáků. A  tělocvikářský duch jí stále velí vyrážet alespoň na  kratší výšlapy. Vztah k rodnému kraji pro ni mnoho znamená, stejně jako příroda obklopující její domov. Ať už je to zahrada, na které stráví denně několik hodin a má tak pěstitelských rad na rozdávání, nebo okolní lesy a louky, kde umí určit každou kytku nebo houbu. Je to velmi inspirativní osobnost, plná života, radosti, zkušeností a laskavosti.

Tradiční vánoční zvyky jako rozkrojení jablka, posílání skořápek po vodě nebo lití olova zná asi každý. Ale věděli jste například, že podle tradice mělo být devět druhů pokrmů? Nebo že na Štědrý den se nejdříve musela sníst lžíce hrachu, aby byla hojná úroda a že dlouhé nudle v polévce zase představovali vymodlené dlouhé klasy žita?

Přejeme jí k jubileu všechno nejlepší, pevné zdraví a mnoho veselých zážitků do dalších let.

Seniorská obálka je stále k dispozici Eva Bernardová, Komise zdravotní a sociální Co je seniorská obálka, jsme už psali v některém z minulých čísel Zpravodaje. Pokud jste nestihli zaznamenat, přinášíme opět informace, které vám připomenou, o co jde. Jedná se o tiskopis s informacemi o  vašem zdravotním stavu a  lécích, které užíváte, umístěný na viditelném místě vašeho bytu. Seniorská obálka poskytne tyto informace přivolanému lékaři nebo záchranáři a pomůže jim se rychle rozhodnout v krizových situacích. Případů, kdy osamělého staršího člověka postihnou náhlé zdravotní potíže a musí volat záchrannou pomoc, přibývá, stejně jako výjezdů hasičů nebo policie. Může se stát v takové situaci, že budete rozrušení, nesoustředění, dezorientovaní a  nedokážete odpovídat na položené otázky přivolaných zdravotníků. Velkým ulehčením pro přivolanou pomoc je v  této situaci dobře vyplněná Seniorská obálka. Tiskopis by měl být vyplněn co nejaktuálněji a se všemi potřebnými údaji. Vyplnění tiskopisu a poskytnutí informací je na vlastní vůli každého seniora nebo jeho osoby blízké. Ať už jde o  nemoci, se kterými se dotyčný léčí, léků, které užívá, nebo jméno praktického lékaře. Důležité údaje se týkají osob blízkých. Vyplňujeme podle barev „jako na semaforu“. Co je červené, je nejdůležitější, naopak zelené je na vůli seniora, zda tyto údaje chce poskytnout. Po  dohodě se všemi složkami IZS (integrovaný záchranný systém) je nutné, aby tiskopis po  vyplnění byl složen do  tvaru obálky www.velkepopovice.cz

i

TRADICE VĚDĚLI JSTE, ŽE...

Pro seniory a umístěn na  viditelném místě v domácnosti. Jedná se POUZE o dvě možnosti – dveře ledničky – s pomocí třeba magnetky nebo vstupní dveře do  bytu zevnitř. Můžeme použít pro připevnění a  uchování tiskopisu i  plastovou obálku a  oboustranně lepicí pásku. Obalem, magnetkou i  lepicí páskou je karta vybavena!

Jak se k vám Seniorská obálka dostane? Seniorskou obálku si můžete ZDARMA vyzvednout v ordinaci MUDr. Michala Havlíčka, praktického lékaře pro dospělé (Dům Lékařů ve  Velkých Popovicích v  Husově ulici), a  to v  úředních hodinách ordinace, nejlépe po předchozí domluvě. Doporučujeme požádat obvodního lékaře o  pomoc s  vyplněním. MUDr.  Havlíček projekt Seniorské obálky zná a vítá její zavedení ve Velkých Popovicích. Je ochotný tiskopisy vydávat a společně s vámi vyplnit.

Přijďte si pro Seniorskou obálku a myslete na své bezpečí! Seniorská obálka je založena na  principu I.C.E., neboli „In Case of Emergency“ (pro případ naléhavé pomoci) a její zavedení je celorepublikově podporováno Ministerstvem zdravotnictví ČR.

V případě dotazů nebo nejasností se můžete e-mailem obrátit na: komiseszvp@seznam.cz.

Naši předkové vše dělali v souladu s přírodou, snažili se myslet na budoucnost a zajistit si úrodu či plodnost dobytka. Cože se tedy dříve dělávalo? > Z bytky štědrovečerní večeře se zakopávaly do země, aby byla úrodná. > V ěřilo se také, že pokud se na Štědrý den o večeři sní kousek okoralého chleba, bude se vás držet štěstí. > P anoval zákaz mletí obilí, vylévání vody na dvůr, vynášení popela či rychlého vstávání od stolu, předení navíjení, tkaní, šití atd. Platil také zákaz hlasitého hovoru a smíchu, rušil by se tím klid mrtvých. > D ívka, která se chtěla vdát, musela na Štědrý den posbírat devět patek od vánoček a přání bylo předem splněno. > N a Štědrý den se nesmělo šít, plést ani prát, vše přinášelo smůlu. > N esměl se psát ani dopis drahé polovičce – věřilo se, že by to mohlo přinést rozchod. > N aopak štěstí přinášel chléb upečený v den prvního svátku vánočního. > B ylo zakázáno cokoli kupovat, prodávat či půjčovat z domu, aby se nepřivolalo neštěstí. > P oblíž stolu si hospodyně připravila podnos s jídlem, aby neporušila pověru, že během večeře se nevstává, jinak by rodina napřesrok nezůstala pospolu.

15


ŠKOLÁ(Č)KOV

Svatý Martin opravdu přijel…

MATEŘSKÁ ŠKOLA OBECNÉ INFORMACE Smetanova 393, 251 69 Velké Popovice T: 323 665 201, 724 876 395 E: mskolka@msvelkepopovice.cz www.msvelkepopovice.cz Ředitelka školky: Petra Dudová, T: 724 876 395 Zástupce ředitelky: Věra Pitáková, T: 722 907 921 Vedoucí školní jídelny: Květoslava Novotná, T: 323 665 201 Úřední hodiny: Denně 7:00 - 7:30 nebo dle dohody Třída Červeňásci T: 724 876 395 Učitelky: Petra Dudová, Barbora Gabrišová (provoz této třídy začíná v 07:30, do té doby se děti schází ve třídě Žluťásků, po obědě odpočívají ve tř. Žluťásků) Třída Žluťásci T: 725 735 035 Učitelky: Mgr. Irena Rosíková, Petra Fidlerová (provoz této třídy začíná v 6:30) Třída Zeleňásci T: 724 876 396 Učitelky: Bc.Yveta Smékalová, Šárka Belovická (provoz této třídy začíná v 07:00 - 07:30, do té doby se děti schází ve třídě Žluťásků) Třída Modrásci T: 722 907 921 Učitelky: Mgr. Věra Pitáková, Karolína Pokorná (provoz této třídy začíná v 07:00 - 07:30, do té doby se děti schází ve třídě Žluťásků)

Petra Dudová, ředitelka Mateřské školy, foto autor Pestrobarevné podzimní období si děti v mateřské škole užívají. Podnikají vycházky do krásné okolní přírody, vydlabávají a zdobí dýně, pouští draky, tvoří výrobky z přírodnin, a dokonce pomáhají s hrabáním listí. V  pondělí 11. listopadu zahrály děti ze třídy Modrásků představení „Legenda o sv. Martinovi“. Všichni si společně zazpívali za doprovodu hudebních nástrojů novou píseň o  Martinovi. Po  příchodu na  zahradu čekalo děti překvapení: sv. Martin opravdu přijel na bílém koni (paní Andrea Lassigová, na obrázku). Následující dny se z oblohy začaly sypat velké sněhové vločky. Děti se dívaly z  oken a  volaly: „Padá sníh!“. Rychle se oblékly, a  pak už se radovaly z  prvního sněhu. Začala velká koulovačka a  při návratu do  vyhřáté třídy se na nás ze zahrady usmíval sněhulák. A nyní začínají být ještě Sv. Martin Tonda Klouček o  něco hodnější, protože

MŠ uzavřena Státní svátek Štědrý den, Vánoce Vánoční prázdniny Nový rok Vel. pátek a pondělí Státní svátek Státní svátek

28. 9. 2019 28. 10. 2019 17. 11. 2019 24. - 26. 12. 2019 od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 1. 1. 2020 10. 4. a 13. 4. 2020 1. 5. 2020 8. 5. 2020

Přejeme všem klidné prožití vánočních svátků a mnoho radosti mezi nejbližšími.

Ohlédnutí

Kateřina Kapalová, redakce, foto Tereza Doležalová

Dne 22. 10. uspořádala v popovické Sokolovně Základní škola Velké Popovice společně se Základní uměleckou školou Josefa Lady koncert, ve kterém se představili žáci obou škol.

paní učitelka Natálie Berreur oceněný e-Twinnigový projekt, anglické povídky žáků z loňské 6. A. (Tyto povídky si můžete přečíst v minulém a tomto čísle Zpravodaje.) Základní uměleckou školu zastoupili zpěvem Natálie Pajerová v  doprovodu „živých klipů“, Anna Bezstarosti a  Eliška Salačová (sólový zpěv), Pavel Špunda (housle), Eliška Pavlíková a Valerie Hrubá a Natálie Štorková (příčná flétna). Jejich vystoupení připravili učitelé Veronika Sehnoutková, Jan Alán, Jan Bárta, Aneta Aberlová, Miloslav Bartoš, Lyudmyla Ostash. Plný sál Sokolovny svědčil o zájmu zejména ze strany rodičů účinkujících.

Základní školu reprezentoval pěvecký sbor paní učitelky Jany Hotové a na závěr představila

Všem děkujeme za účast a těšíme se na další vystoupení!

Žáci dramatického souboru: Stanislav Havlíček, Adéla Janatová, Natálie Žáková, Anežka Nachtigalová

Na příčnou flétnu zahrála Petra Knesplová

Zahájení školního roku 2. 9. 2019 Slavnostní ukončení šk. roku 26. 6. 2020 29. 10. - 30. 10. 2019 31. 1. 2020 2. 3. - 6. 3. 2020 9. 4. 2020

chtějí mít pod stromečkem hodně dárečků. Všichni se těšíme na nejkrásnější svátky v  roce – VÁNOCE.

Koncert k výročí vzniku České republiky

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20

Provoz MŠ nepřerušen Podzimní prázdniny Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny

Sv. Martin na bílém koni v naší MŠ

Pěvecký soubor paní učitelky Jany Hotové

Provoz bude upřesněn Letní prázdniny červenec až srpen 2020 ZÁJMOVÉ KROUŽKY MŠ Dechová cvičení s flétnou Logopedické chvilky Keramika ve spolupráci s ZUŠ Bruslení / Zimní stadion

16

VP ZPRAVODAJ 12/2019


ŠKOLÁ(Č)KOV

www.velkepopovice.cz

17


ŠKOLÁ(Č)KOV

Bláznivý příběh: e-Twinningový projekt

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OBECNÉ INFORMACE Komenského 5, 251 69 Velké Popovice T: 323 665 200, 731 449 241 E: skola@zsvelkepopovice.cz www.zsvelkepopovice.cz Ředitelka školy: Mgr. Lucie Fusková T: 722 921 709, 323 665 200 E: reditel@zsvelkepopovice.cz Zástupce ředitele: Mgr. Anna Kalátová T: 603 149 968, 323 665 200 E: zastupce@zsvelkepopovice.cz Vedoucí školní družiny: Jana Šmídová T: 606 039 222 E: skolnidruzina@zsvelkepopovice.cz Vedoucí školní jídelny: Růžena Říšská T: 606 044 049 E: jidelna@zsvelkepopovice.cz ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20 Slavnostní zahájení šk. roku – 2. 9. 2019 Pro 1. třídy v knihovně v 08:30, přípravná třída v 08:00 ve své učebně. Ostatní ve svých třídách. Rozdělení učeben je na vitrínách u vchodu do školy a u každého vstupu do budovy. Adventní setkání – 1. 12. 2019 Zápis do 1. třídy – čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2020 Noc s Andersenem – pro vybrané žáky přenocování v knihovně spojené s programem Pasování prvňáčků na čtenáře – 6/2020 Slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd v předvečer vydání vysvědčení za 2. pololetí PRÁZDNINY Podzimní Ředitelské volno Vánoční Pololetní Jarní Velikonoční Hlavní

29. 10. a 30. 10. 2019 21. 11. a 22. 11. 2019 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 vyučování od 6. 1. 2020 31. 1. 2020 2. 3. - 6. 3. 2020 9. 4. 2020 1. 7. - 31. 8. 2020

PAPÍROMAT VE ŠKOLE Papíromat je automat na školní a kancelářské potřeby. – Najdete ho u vchodu C. – Mohou ho využívat rodiče, žáci i veřejnost, a to v odpoledních hodinách. MOŽNOSTI PRONÁJMU OD ZŠ – Tělocvična na sportovní aktivity: cena 280 – 350 Kč/h (vč. zázemí) – Učebna: cena 70 Kč/h (klasická třída s lavicemi a tabulí) – Kuchyňka: cena 150 Kč (plně vybavená kuchyň) Více informací a rezervace na: T: 323 665 200, 731 449 241 E: skola@zsvelkepopovice.cz

18

Žáci loňské 6. A, Základní škola Velké Popovice, za podpory paní učitelky Natálie Berreur

Povídka 2.

Na řadě je druhá povídka v anglickém jazyce žáků loňské 6. A, se kterou získali ocenění Certifikát kvality v e-Twiningovém projektu. První povídku Snowman jsme uvedli v minulém čísle Zpravodaje. Žákům ještě jednou gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v další práci!

CRAZY STORY OF A LITTLE BUNNY Once upon a time in a winter snowy country in a small village was living a little girl. When she saw how is snowing outside she said: „I will take my sledge and go out“. She got dressed and went out. She put on her coat, boots, hat, gloves and a scarf. While she went out, she saw this nice snowy landscape. It was wonderful. She ran to a hill to enjoy the snow. When she was going uphill, she met a small cute white bunny. It was covered with snow and she couldn´t see it. It moved and she was afraid of it. She picked it up and took off the snow. She decided to take it home and save it from the death freezing. She gave it a name Daisy. When they arrived home she put her on a blanket and she said: „Don´t worry, I will take care of you“. She puts her small bunny in front of the fireplace. She goes to the kitchen to take some carrots for the bunny. She gets carrots and goes back but she can’t see Daisy. She sees the blanket there. She is worried and looks for it. She finds it sleeping behind the sofa. Then she gets it on her lap gently. Daisy opens its eyes, but it can’t move. It looks tired and ill. She gives the carrots to Daisy and tries to feed it. Meanwhile her mother comes back home. She is shocked when she sees a bunny at home. She asks her daughter: “Where did you find this bunny?” Her daughter says: “I found it while skiing with my sledge on the hill.” Her mother pities to bunny and lets her daughter to look after it. In the next morning, the girl goes out to take some woods to put into the fireplace, but she can’t see the bunny when she comes back. She thinks Daisy escapes and she decides to chase it until she finds it. She wears her thick clothes and goes out. She can’t see any sign outside. But she doesn’t stop looking for Daisy. She goes far and gets lost. But she doesn't know that Daisy is actually in front of the fireplace in the house. Daisy used her magic and hid herself because it was afraid. But the girl doesn't return. Daisy feels guilty and wonders the girl. Daisy goes after the girl. She looks for the girl. After some time, Daisy hears a noise and sees the girl in a big hole. When the girl sees Daisy, she becomes happy: “Daisy! I was looking for you everywhere. But I fell.” Daisy turns around the hole. “I am sorry. Are you okay?” The girl is shocked. “Oh my God! A talking bunny!” Daisy answers: “I am so sorry. Actually, I didn’t leave your house. I was scared. I used my magic and became invisible.” The girl is shocked again. “How?” Daisy says: “I’ll tell you. But I should rescue you first…” Daisy says:„I don´t know your name, so I will call you Jane.“ The girl answers: „ Ohh sorry, my name is Mia, so call me Mia please.” Daisy continue: „ I can do more than one magic.“ „I have got a magic bean. I will throw it to you, and you will put it to the soil and it will grow up fast. So you can climb out of the hole.“ Everyone knows that to make a seed grow we need water. It´s winter and there is no water. But there is lot of snow. Daisy says: „how do we make water?“ Mia shout from the hole: „ I have got matches in my pocket, because I wanted to make a fire before I went after you.“ Daisy find a dry branch and make a fire to melt the snow

and water the seed. The seed grows very quickly and Mia can get out of the hole. „And now you will tell me about your magic“, said Mia. Daisy starts to tell its story: “I have a magical village. Its name is Magical Bunnies Village. All of the bunnies can do magic there. We live there with our families. We have a huge cropland and we plant lots of magical carrots and get our power from these carrots. In our village lives a bunny king. The bunny king rules the village in peace. There lived all of the bunnies with joy but one day our king got terribly sick. Then my father and mother went to the forest to find some healing herbs to make the king recover. There is a magical hole in our cropland to go to the forest but it’s dangerous for us to go there. The days passed but they didn’t come back. I went after them by passing the magical hole because I thought that evil witch captured them. When I passed through the hole, I got lost here.” Mia gets surprised and also feels compassion for Daisy and she says: „Oh, I am sorry. I want to help you. We can find your mother and father“. “But it is dangerous”, Daisy answered. Mia said: “You are my best friend.” Daisy is happy. They look for the magical hole. They find it and enter. They see a black road. They are afraid. Daisy stops and says “Wait! There is a noise.” They hide. Daisy sees her mother and father. They are tied on a chair. Daisy runs “Mom! Dad!”. When she gets closed to her parents, the witch appears. The witch laughs: “Hello, baby bunny! You are small to help your parents.” Daisy is afraid but shouts: “Leave them! Now! Let us go!” The witch catches Daisy. Daisy’s mother cries. But Mia comes suddenly. She hits the witch with a stone. The witch falls. Daisy saves her parents. The witch stands up and shouts “No! I am going to kill you!”. Mia throws carrots to Daisy and her parents. They eat carrots and disappear. The witch tries to catch Mia. Mia is afraid and tired. But rabbits take the rope in their mouths and turn around the witch. They tie the witch. Daisy hugs her parents. Then, she runs to Mia. Daisy says: “Thank you very much, Mia”. Mia is happy, too. “We are best friends.” They return to their homes. They always see each other and live happily.

THE END

VP ZPRAVODAJ 12/2019


ŠKOLÁ(Č)KOV

Výtvarná soutěž: Země magických postav

ZUŠ JOSEFA LADY OBECNÉ INFORMACE

Zdeňka Valentová, ředitelka ZUŠ, foto Tereza Doležalová při ZŠ Kunice, ZUŠ Říčany a její pobočka při ZŠ Strančice, ZUŠ Buštěhrad. Za  výtvarné kroužky byly zaslány práce z Výtvarného kroužku „Pastelka“ – Sibřina. Soutěžilo se v  oborech: plošná tvorba a  prostorová tvorba, keramika, fotografie, komise byla pětičlenná ze zástupců základních uměleckých škol. Oceněné mladé umělce uváděla Mgr. Z. Valentová Oproti loňskému ročníku přišlo vyšší množství kvalitních První listopadový prací, a  to nejen plošných, ale též prostorových týden nového školníobjektů a  keramiky. Rovněž nás potěšil zájem ho roku se stal týdnem a  velká účast oceněných dětí a  jejich rodinných vyhlašování výsledků příslušníků na  vernisáži. K  slavnostní atmosféře tradiční výtvarné soupřispělo i  vystoupení žákyň hudebního oboru Zleva: Nela Frydrychová těže ZUŠ Josefa Lady ZUŠ Velké Popovice z  ročníků paní učitelky Evy a Barča Stukbauerová Velké Popovice. Křížalové a Anety Aberlové. Závěrem chci poděkovat již jmenovaným koDne 6. 11. 2019 v  17:30 byl ve  Vzorné lidové legyním z  hudebního oboru, dále vyučujícím knihovně Velké Popovice hodnocen loňský ročvýtvarného oboru ZUŠ Josefa Lady Lindě Faitové, ník, jehož název i téma znělo: „Země magických Tereze Doležalové, Elišce Vrbové, Lence Zerzánopostav“. Účast přijali naši stálí zájemci, ale i nové vé, Tereze Vodičkové, vedoucí knihovny Heleně školy a školky, což nás pochopitelně potěšilo. Papírníkové za  organizaci soutěže a  vernisáže, a všem školám za zájem o naši soutěž a účast v ní. Mateřské školy reprezentovaly: MŠ Velké PoVystavené práce si můžete prohlédnout povice, MŠ Mnichovice, MŠ Kamenice, MŠ Onddo konce února 2020 v půjčovní dny ve Vzorné řejov, MŠ Sulice-Želivec, MŠ Říčany Zahrádka, MŠ lidové knihovně Velké Popovice. Zároveň Říčany U Slunečních hodin. vyhlašujeme pro školní rok 2019/20 novou Za základní školy se zúčastnili: ZŠ Velké Popovýtvarnou soutěž s názvem „Pod povrchem“. vice, ZŠ Kamenice, ZŠ Senohraby, ZŠ Sulice. Základní umělecké školy reprezentovaly: Podrobné výsledky soutěže, fotografie z vernisáže a další ZUŠ Josefa Lady Velké Popovice a  její pobočka informace najdete na našem webu www.zus-popo.net.

Pomníčky v novém kabátě Kateřina Kapalová, redakce, foto autor

tefaktů, které budou zdobit pomníčky ve Velkých Popovicích, Brtnici, Lojovicích a  Řepčicích. Díla byla slavnostně umístěna při komorním happeningu, kterého se zúčastnili autoři děl, zástupci Obce Velké Popovice a ZUŠ Josefa Lady. Poděkování za  práci patří všem mladým umělcům: Jonatánovi Pořízkovi, Matěji Pavlištíkovi, Matěji Pánkovi, Eliáši Čančíkovi, Krištofovi Černému, Vojtovi Somolíkovi, Marušce Somolíkové, Káje Trčkové, Káje Stuchlíkové, Káje Bártové, Káje Hruškové, Sofii Šebestové a  Elišce Ozdobený pomníček před ZŠ Havlíkové.

Autoři se svými díly

V minulém čísle jsme informovali o  společném úsilí Obce Velké Popovice a  Základní umělecké školy Josefa Lady, které věnovali zkrášlení pomníčků padlých vojáků 2. světové války. Pod vedením učitelky keramického oboru Lindy Faitové vzniklo 9 uměleckých ar-

www.velkepopovice.cz

Pro dobrou věc

Husova 198, 251 69 Velké Popovice T: 724 304 692 / E: skola@zus-popo.net www.zus-popo.net Ředitelka školy: Mgr. Zdeňka Valentová T: 724 304 692 / E: skola@zus-popo.net Zástupce ředitelky: Mgr. Pavel Špunda T: 777 602 352 / E: pavel.spunda@zus-popo.net OBORY A KURZY HUDEBNÍ OBOR I ndividuální výuka – klavír – housle – zobcová a příčná flétna – akordeon – kytara klasická, elektrická, basová – bicí nástroje – trubka, klarinet, saxofon – keyboard – sólový zpěv Skupinová výuka – sborový zpěv – klasický, operní, muzikál – přípravná hudební výchova – hudební nauka – souborová hra – pop, rock, muzikál, klasika Výtvarný obor – kresba, malba, grafické techniky, textilní techniky, prostorové a dekorativní práce s netradičními materiály, přípravná výtvarná výchova – keramika (s amostatný obor) – fotografie: klasická a digitální Taneční obor – D o přípravné taneční výchovy jsou přijímány děti předškolního věku. – V  prvním a druhém ročníku se u dětí v pohybové a taneční průpravě rozvíjí správné držení těla, zvyšuje se pohyblivost, pružnost, obratnost a koordinace. Učí se pracovat s rytmem, tempem, dynamikou a prostorem. – Ve třetím až sedmém ročníku se vyučuje lidový tanec, současný tanec a klasická taneční technika. – V  rámci tanečního oboru se vyučuje i step. Literárně-dramatický obor – D ramatická výchova individuální a skupinová, pohybová práce s hlasem, textem, moderování, režie, práce s kamerou vlastní návrh a tvorba scény, kostýmů Skupinové kurzy Kurz zobcové flétny, Kurz kytary, Kurz zpěvu, Taneční kurz, Výtvarný kurz ŠKOLNÉ (ZA POLOLETÍ) Hudební obor – individuální výuka (1-2 žáci): 1 100 Kč Hudební obor – skupinová výuka (3 a více žáků): 1 000 Kč Výtvarný obor: 1 000 Kč Keramika: 1 200 Kč Dramatický obor: 1 000 Kč Taneční obor: 1 000 Kč PC grafika a animace: 1 300 Kč

19


KULTURNÍ REJ

i

POMOC OBČANŮM DŮLEŽITÉ INFO

Knižní tipy

Předvánoční nabídka knižních novinek Helena Papírníková, knihovnice

CHRAŇTE SVÁ OBYDLÍ!

zběsilé hry na kočku a  na  myš. Pronásleduje pachatele přes celé Silicon Valley i po nejtemnějších koutech internetu, setkává se s bezcitnými titány herního průmyslu i  závisláky, pro které se hraní stalo základní životní potřebou. Možná až příliš pozdě si uvědomí, že přestal být tím, kdo loví. Někdo je mu na stopě a brzy se chystá zaklapnout past.

Jiří Mádl, Police Kamenice V návaznosti na zvýšenou kriminalitu, která se objevila ve  vašich obcích, vám poskytujeme odkazy preventivní informace k problematice majetkové trestné činnosti, zejména vloupání do rodinných domů a bytů. Dále bychom vás chtěli touto cestou ujistit, že policisté OOPČR Kamenice ve spolupráci se službou kriminální policie a  vyšetřování intenzivně pracují na  odhalení pachatelů majetkové trestné činnosti, která se ve  vašich obcích v  současné době ve větší míře vyskytla.

Blíží se nám čas vánoční, ideální příležitost darovat či dostat knihu. V případě, že knihu pod stromečkem nenajdete, přijďte do naší knihovny, kde si z  bohatého a  stále se rozšiřujícího knižního fondu jistě knihu vyberete.

Jako prevenci proti vloupání PČR doporučuje: > řádně uzamykat a vhodně označit objekt;

V Silicon Valley záhadně zmizela mladá žena. Protože policie se k pátrání staví vlažně, otec pohřešované najme Coltera Shawa, který se živí jako lovec odměn. Cestuje po  celé zemi, pomáhá policii při pátrání a  soukromým osobám při hledání pohřešovaných. Je ve  svém oboru velmi dobrý, pravděpodobně nejlepší. I  jeho ale zaskočí, když ho zdánlivě jednoduchý případ zavede do  nejtemnějších zákoutí světa technologií. V  herním průmyslu se točí miliardy. A  kde se točí miliardy, tam obvykle jde i o krk. Stopy z únosu další oběti navedou Shawa k  videohře Našeptávač, kterou provází hodně špatná pověst. Hráč je v  ní ponechán na opuštěném místě s pěti náhodně zvolenými předměty a  musí se pokusit přežít. Je možné, že se nějaký šílenec nyní pokouší uvést hru Našeptávač do  života? Shaw se ocitá uprostřed

> zbytečně neupozorňovat na nepřítomnost; > udržovat přehledný prostor před objektem; > nevystavovat cenné předměty, nehovořit o nich, chránit je; > označit, sepsat a řádně pojistit cenné předměty; > úklid pozemku; > udržovat dobré vztahy se sousedy; > rozhodnout se a případně realizovat vhodné zabezpečení domu nebo bytu. Více informací naleznete na: www.policie.cz/clanek/chranme-sisve-obydli.aspx www.policie.cz/clanek/vylepsenaaplikace-napovi-jak-se-chranitpred-zlodeji.aspx www.stopvloupani.cz

20

Já jsem sáhla po knihách od známých autorů. Prvním velmi populárním spisovatelem je Jeffery Deaver, kdo by neznal Lyncolna Rhyma? Jenže v románu Hra na nikdy se s ním nesetkáme, autor nás seznámí s novým hrdinou Colterem Shawem.

Pro ty, kteří mají rádi dobrodružné a historické romány, nemusím představovat Barbaru Erskinovou. V naší knihovně najdete od této autorky 17 románů. Nový román Strom duchů se odehrává v Edinburgu, kam se po mnoha letech vrací hlavní hrdinka Ruth. Jeden z  důvodů je smrt jejího otce. Čeká ji nelehký úkol: vyklidit po něm dům. Brzy objevuje diář a  dopisy, psané jejím předkem – Thomasem Erskinem. Thomas se vždycky snažil jít vlastní cestou. Místo univerzity se přidal k námořnictvu. Až později vystudoval práva, a  nakonec se z něho stal lord kancléř. Na své životní cestě si udělal spoustu nepřátel, kteří ho, i s jeho rodinou, nakonec dohnali až k smrti. Ruth je Thomasovým příběhem zcela pohlcena a  pomalu pociťuje nejen jeho reálnou přítomnost, ale i přítomnost jeho nepřátel…

Přijďte do knihovny :) Přeji všem, kteří čtou mé články, krásné prožití svátků vánočních, hodně štěstí a zdraví v novém roce 2020.

Kontakt a půjčovní doba: viz infoblok str. 13 POZOR! od 23. 12. 2019. do 2. 1. 2020 knihovna uzavřena.

Nábor do Hrusického dětského souboru Andrea Stocková, Hrusický taneční a pěvecký soubor Přijďte si zahrát, zatančit a zazpívat! Naším cílem je vést děti k lidovému zpěvu a tanci a předávat jim povědomí o lidových obyčejích, tradicích a svátcích. Děti v rámci zkoušek, soustředění a výletů zpívají, hrají na nástroje, rytmizují, prochází taneční průpravou a nácvikem konkrétních tanečních kroků a tanců, ale také hrají různé hry, trénují scénické dovednosti a dozvídají se základy národopisu. Pokud máte zájem, přijďte se podívat na jednu z našich zkoušek.

Trénujeme v hrusické Sokolovně každý čtvrtek od 16:30 hodin. Kontakt: Andrea Stocková, vedoucí souboru, T: 606 652 537 VP ZPRAVODAJ 12/2019


KULTURNÍ REJ

www.velkepopovice.cz

21


KULTURNÍ REJ

U PŘÍLEŽITOSTI X. VÝROČÍ ÚMRTÍ PRINCIPÁLA JANA VINŠE PŘEDSTAVUJEME LOUTKOVÝ SOUBOR VELKÉ POPOVICE

PODROBNĚ ZAOSTŘENO OBCHODY A UBYTOVÁNÍ OBCHODY – RŮZNÉ CHOVATELSKÉ POTŘEBY Ringhofferova 2 251 69 Velké Popovice T: 323 664 524 Otevírací doba: Pondělí - Pátek 08:00 - 11:00 11:45 - 17:00 Sobota 08:00 - 12:00 OBCHOD S NÁBYTKEM – DONATE K Sýpkám 355 251 69 Velké Popovice T: 323 607 381 www.donate.cz Otevírací doba: Pondělí - Neděle

10:00 - 18:30

CESTOVNÍ AGENTURA – UNISMA Masarykova 25 251 69 Velké Popovice T: 728 151 965 www.unisma.cz Otevírací doba: Úterý - Pátek Sobota

09:00 - 16:00 08:00 - 11:00

GALERIE – S OBCHODEM R. KOTRČE Masarykova 6 251 69 Velké Popovice T: 723 950 749 www.kotrc.cz Otevírací doba: Úterý - Pátek Sobota

09:00 - 17:00 09:00 - 12:00

UMĚLECKÉ KOVÁŘSTVÍ – 5D ATELIÉR Nové Habří 503 251 69 Velké Popovice T: 602 154 828 www.5datelier.cz Otevírací doba: Pondělí - Pátek

07:00 - 15:00

UBYTOVÁNÍ HOTEL U LEDU Ringhofferova 336 251 69 Velké Popovice T: 603 897 510 E: recepce@hoteluledu.cz www.hoteluledu.cz HOTEL ZÁMEK ŠTIŘÍN Ringhofferova 711 251 68 Kamenice T: 255 736 111 E: hotel.zamek@stirin.cz www.stirin.cz HOTEL ZÁMEK BERCHTOLD Hlavní 6 251 63 Kunice - Vidovice T: 770 169 980 , 313 039 741 E: hotel@zamekberchtold.cz www.zamekberchtold.cz

22

Bratr Jan Vinš (*1924 – 2009) Zevrubná historie Sokolského Velkopopovického loutkového divadla let 1926 – 2020 František Rašner, člen loutkářského souboru od roku 2003 Při sepisování historických faktů o našem loutkovém divadle jsem čerpal především z  ilustrované kroniky loutkového divadla znovu sepsané r. 1993 podle původních Sokolských kronik a původní loutkářské kroniky z r. 1955, kterou nám zanechal bratr Jan V., principál loutkového divadla, po svých 55 letech účinkování v čele souboru. Místní rodák a pamětník, známý nejenom pro své účinkování v divadle a kultuře, který byl např. i zakladatelem a dlouhá léta udržovatelem místa známého jako Bílý Kámen (r. 1990), kde se na krátkou chvíli naše cesty setkaly také. Oslovení bratr volím úmyslně proto, že tak jako většina jeho vrstevníků vyrůstal pod křídly Sokola, než se jím sám doopravdy stal, ctil jeho ideje, a  i  když jsem ho osobně moc nepoznal, věřím že podle nich i žil a dál je šířil mezi své sestry a bratry, ať už byla doba jakákoliv, protože za svůj život zažil válku i období komunistického temna, jejichž dopady na fungování loutkového divadla i celé Sokolské organizace měly někdy dost zásadní vliv. Divadlo a jeho scéna bylo tvořeno převážně místními ochotníky, a proto je s obcí silně propojeno a většině občanů více či méně známo. Každý, kdo chtěl, mohl přiložit ruku k  dílu. V  jeho řadách s  radostí účinkovali především rodiče svých ratolestí a často i děti a dospívající, s odstupem času tu takto účinkovalo i několik generací některých rodin. Bylo a stále je časté, že láska k divadlu přitáhla a dodnes drží i ty, kteří už ve Velkých Popovicích nebydlí nebo ani nikdy nebydleli, a přesto za divadlem na vlastní náklady dojíždějí. Těleso souboru je dodnes do jisté míry dynamické, naštěstí však neustále drženo zdravým jádrem. Stávalo se a dodnes se děje, že účinkujících je méně, než je pro některou hru vhodné, soubor je tak vděčný za každou poskytnutou pomoc, aby naše show mohla pokračovat i nadále. První krůčky loutkového divadla tělovýchovné jednoty Sokol počaly po I. Světové válce roku 1926 na  scénce malého divadélka darovaného rodinou Brodských (bývalý starosta). Připomeňme si, že televizní vysílání, tak jak je známe, tenkrát ještě ani neexistovalo, masovějšího rozšíření barevné televize jsme se dočkali až po roce 1970. Sestra Marie Nejedlá (choť stavitele v pivovaru) se tenkrát ujala divadelní dráhy a začala pravidelně účinkovat na Sokolovně v  přístavku. Stísněnost prostor a  atraktivita divadla přiměly br. Hučína (bednář pivovaru) a br.

Hubku (řídící učitel) ke zřízení stálé loutkové scény. Sokolové mezi sebou vybrali ve  sbírce na  svou dobu úctyhodných 1600 Kč a  s  tímto základním kapitálem začala r. 1928 vznikat přenosná scéna loutkového divadla v hlavním sále Sokolovny. Bratr Hučín byl zvolen principálem loutkového divadla, začal jezdit po  různých nejenom sokolských kurzech a divadlech, a tím nabývat potřebných dovedností. Pořídily se loutky od  řezbáře Chocholy, hlavičky od firmy Král. Koníka, který účinkuje dodnes, koupili od řezbáře ze Staré Paky. Společnými silami dokončili loutky a kulisy a na jaře roku 1930 ku příležitosti oslav narozenin prezidenta T. G. Masaryka zahráli slavné zahajovací představení pro všechny věkové kategorie „Do Prahy za prezidentem”. Vstupné tenkrát činilo 1 Kč a průměrný výnos ze hry činil 150 Kč. Nastudované hry se hrály dále s malými obměnami, a  tak např. všechny děti tenkrát znaly „Posvícení v  Hudlicích”. Představení probíhalo od 2. do 3. hodiny a následoval biograf od 4. hodiny odpolední. Od r. 1941 během II. Světové války byla činnost Sokola zakázána. Po II. Světové válce r. 1945 br. Hučín znovu zahájil činnost divadélka, ale již v prvním poschodí Sokolovny, v místnostech, kde byl předtím soukromý byt, a ještě předtím sídlila i Spořitelna, a kde divadélko nakonec zůstalo až do dnešních dní. Zde díky své bednářské zručnosti zbudoval první jeviště i hlediště ze dřeva, které divadlu dodával především pivovar, a vázal je pro nedostatek materiálu i čepovými spoji. Znovu se tak začaly hrát hry, které se před válkou hrály, a to až do roku 1948, kdy na svou funkci principála rezignoval. Náčelník Sokola br. Václav Vinš do čela divadla navrhl svého vlastního bratra Jana Vinše. Ten od roku 1949 začal s výraznou pomocí svých Sokolských bratrů s dalšími výraznými úpravami jeviště a hlediště a divadélko začínalo nabývat základních obrysů a podoby, v jaké je známe dnes, ovšem stále bylo převážně dřevěné. Začaly se připravovat nové hry a  do  tvorby kulis a  loutek a  jakýchkoliv dalších potřebných součástí bylo zapojeno čím dál víc nadšenců, nejenom Sokolů a  divadelníků samotných. Divadlu se dostávalo velké dobrovolnické podpory ze všech míst. Začlenily se techniky projekce z DIA projektoru či Episkopu, díky kterým scéna získala další dimenze a  možnosti hraní. >

VP ZPRAVODAJ 12/2019


KULTURNÍ REJ Jeden příklad za všechny byla Sněhurka a  sedm trpaslíků. Animovaná verze od amerického Disney studia, kterou br. Jan viděl roku 1939, ho nadchla tak, že po  získání její ilustrované verze z  časopisu Punťa v  r.1951 ji po  dvou letech průběžné práce realizoval jako hru loutkovou s  premiérou podzimu 1953. V těchto letech (1949–55) divadlo začalo připravovat a  hrát pohádky, které s  drobnými obměnami hrajeme v  podstatě dodnes. Perníková chaloupka, Kašpárek v  pekle, Vodníkova Hanička, Začarovaný Kašpárek, Pohádka o Slunci či Šípková Růženka a jiné, často autorské práce a novotiny bratra Jana, které se ne vždy setkaly s ohlasem. Většina dekorací z tohoto období se však dnešních dnů už nedočkala, časté používání a  zub času se na  nich podepsaly a  některé věci se nyní řeší i scénicky jinak, např. bez projekcí, protože staré projektory dávno dosloužily. Loutkové divadlo v těchto dobách začínalo být velmi populární a zažívalo svůj rozmach, přibývaly nové scény, sdílely se zkušenosti mezi soubory a  od  r. 1951 začalo jezdit i na výjezdní hry a začala tradice zvaná Loutkářská Chrudim, která funguje dodnes. Na konci roku 1951 Ukázka z kroniky však byl Sokol (vedle mnoha dalších) ministerstvem vnitra (komunisty) zrušen, pro své ideje neslučitelné s režimem, který nastupoval. Velkopopovická odnož byla přejmenována na Slavoj a loutkáři (jejichž majetek byl v té době ohodnocen na  plných 68  000 Kč) byli převedeni pod pivovarský Rudý koutek (ROH), který je až do r. 1990 plně podporoval. Koncem r. 1954 bylo vyrobeno v  hledišti loutkového divadla 11 stupňovitých lavic pro 120 dětí z materiálu dodaného pivovarem. Tyto byly bez vědomí br. Jana r. 1958 rozebrány a použity na ochoz velkého jeviště sálu Sokolovny, které bylo přestavěno kolektivem účinkujících divadla pod vedením J. Hledíka do dnešní podoby (jejich režisér a mj. autor malované opony loutkového divadla, která nám slouží až dodnes). Divadélko dostalo staré vyřazené lavice mimo jiné i z kina, které ovšem Sokolové museli nejdříve renovovat. Tyto lavice jsme začali za vydělané peníze a dary v posledních letech postupně obměňovat a hlediště tak ještě lépe stupňovat a uzpůsobovat nejmenším divákům. Z  pochopitelných důvodů divadlo r. 1959 neúčinkovalo a  hrát se začalo po  úpravě hlediště r. 1960, aby vzápětí přišla další tentokrát výraznější krize pro divadlo koncem r. 1961, kdy až do r. 1964 bylo hlediště přeměněno na noclehárnu pro dělníky stavějící pivovarský kotel a loutkárna měla být upravena na byt pro Sokolníka. Slavoji se však naštěstí nedostávalo financí, a tak to loutkárna zdárně „přežila“. Rozhodnutím Slavoje od r. 1966 do r. 1973 zde pak byla ubytovna pro dělníky pracující na „Želivce“ – vodním přivaděči pro Prahu. Nepo-

www.velkepopovice.cz

dařilo se mi dohledat, zda soubor neúčinkoval minimálně na výjezdech. Počátkem roku 1970 kulturní komise MNV oficiálně zrušila provozování loutkového divadla na Sokolovně kvůli provozním a bezpečnostním nedostatkům. Přesto r. 1971 loutkáři uspořádali benefiční ples, dokonce se striptýzem, politickou partií oficiálně bojkotovaném, avšak s hojnou účastí, za který byl nakonec bratr Jan pokutován (na svůj vlastní návrh) 100 Kč a půlročním zákazem kulturní činnosti. Roku 1973 na přání okresního kulturního oddělení ROH, aby se v Popovicích konal festival (dovolím si spekulovat, že hodně pomohly úspěchy mj. divadla Drak na  mezinárodní scéně) – Pivovar uvolnil prostředky na  rekonstrukci divadla, dosavadní dřevěné konstrukce byly zbourány a  konstrukce jeviště přestavěna na  železnou (která je používaná dodnes), byly také udělány nové elektroinstalace a divadlo se začalo znovu obnovovat. Bohužel, téhož roku během přestaveb divadla, zřejmě na základě tipu od Vladimíra Preclíka z  ateliéru ve Velkých Popovicích, navštívil loutkové divadlo Ing. Vorel z  Prahy Bráníka (svého času vedoucí loutkového divadla Zvoneček) a došlo zde k odcizení 7 hodnotných loutek. Dle poznámek z kroniky byla jeho návštěvami nemile poctěna i mnohá další divadla. Aby bylo možné hrát dál, pivovar sponzoroval výrobu 15 nových loutek. A tak se r. 1974 konal 1. Festival ve Velkých Popovicích, na kterém účinkovaly soubory z Odolené Vody, Úval a Kutné Hory. Po představeních následovaly společenské taneční večery a  plesy nejenom divadelních souborů. Divadlo se tak stalo významnou kulturní spojnicí a  společnou zájmovou osou napříč generacemi a  žánry. Divadelní loutkařský spolek pod vedením br. Jana pravidelně přinášel každou sezónu 7 i více her nejenom pro malé diváky ve 14denním intervalu, sezónu zahajoval zkraje nového roku (někdy však už i v listopadu a prosinci) a hrálo se tak především v zimních a jarních měsících (pro větší účast publika), během letní sezóny jezdil na výjezdy, účastnil se nebo pořádal festivaly a plesy nejenom ve Velkých Popovicích. Ve VP tak např. účinkovalo r. 1984 i divadlo Hurvínka a Spejbla, s  jejichž tehdejším principálem Milošem Kirschnerem se br. Jan samozřejmě osobně znal a VP soubor za nimi na návštěvě v Praze také několikrát byl. Díky navázaným známostem v divadelních kruzích a materiálním protislužbám br. Jan zhruba okolo r. 1980 navázal styky mimo jiné s techniky scén Národního divadla, čímž se mu dařilo dále vylepšovat a zkvalitňovat VP kamennou i výjezdní scénu. V říjnu 1991 nám byla navrácena budova Sokolovny, protože byla postavena VP občany – Sokoly (během 3 měsíců r. 1921). Sokolská organizace se z rány utrpěné režimem těžce vzpamatovávala, >

PODROBNĚ ZAOSTŘENO SPORTOVNÍ AKTIVITY TJ SOKOL VELKÉ POPOVICE Sokolská 154, 251 69 Velké Popovice (vchod ze strany od tenisových kurtů) Starosta TJ: Zdeněk Petřík T: 724 474 731 / E: sokol.velkepopo@atlas.cz www.sokolvelkepopovice.cz KUŽELKY (v budově Sokolovny) Kontaktní osoba: Eva Václavková T: 604 246 152 Tréninky: Pondělí od 18:00 STOLNÍ TENIS (v budově Sokolovny) Kontaktní osoba: Zdeněk Petřík T: 724 474 731 BADMINTON (v budově Sokolovny) Kontaktní osoba: Zdeněk Petřík T: 724 474 731 TENIS (dva venkovní tenisové dvorce) Kontaktní osoba: Ivan Boleslav T: 602 406 704 FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ TJ SLAVOJ Velké Popovice Sokolská ulice, 251 69 Velké Popovice Kontaktní osoba: Martin Přibyl T: 608 455 508 / E: 666macik@seznam.cz www.fcslavojvelkepopovice.websnadno.cz ZIMNÍ STADION HC SLAVOJ Velké Popovice Ringhofferova 336, 251 69 Velké Popovice Kontaktní osoba: Jaroslav Chochola T: 603 897 510 / E: tj-slavoj@email.cz www.hcslavojvelkepopovice.cz DÍVČÍ RUGBYOVÝ KLUB STRONG GIRLS VELKÉ POPOVICE Sokolská 239, 251 69 Velké Popovice Domácí stadion: travnaté hřiště Kontaktní osoba: Ing. Josef Bláha T: 602 626 622 / E: info@stronggirls.cz www.stronggirls.cz SCHULZ GYM – Thajský box, kruhový trénink Ringhofferova 336, 251 69 Velké Popovice Kontaktní osoba: Bohuslav Schulz T: 777 858 432 / E: schulz.gym@seznam.cz Facebook: SCHULZ GYM FITNESS SOFIF Masarykova 23, 251 69 Velké Popovice T: 323 604 633, 602 668 848 E: info@sofif.cz / www.sofif.cz DĚTSKÁ HŘIŠTĚ Dětské hřiště Radost – ulice K Rybníčku, 251 69 Velké Popovice Hrací prvky pro nejmenší, prostor pro hru petang, fotbalové branky na trávě, asfaltové hřiště s brankami a basketbalovými koši, posezení pod altánem, velké fotbalové hřiště Dětské hřiště pro nejmenší – ulice Husova, 251 69 Velké Popovice Hrací prvky pro nejmenší, pískoviště

23


KULTURNÍ REJ HJ SLAVOJ VELKÉ POPOVICE AKTUÁLNÍ INFORMACE TJ SLAVOJ – ZIMNÍ STADION HC SLAVOJ Velké Popovice Ringhofferova 336, 251 69 Velké Popovice T: 603 897 510 E: tj-slavoj@email.cz www.hcslavojvelkepopovice.cz PRONÁJEM LEDOVÉ PLOCHY T: 603 897 510 (p. Chochola) Volejte prosím pouze v pracovní dny. Děkujeme. ODPOLEDNÍ BRUSLENÍ S HUDBOU Sobota 14. 12. Sobota 21. 12. Pondělí 23. 12. Středa 25. 12. Čtvrtek 26. 12. Pátek 27. 12. Sobota 28. 12. Neděle 29. 12. Úterý 31. 12.

14:30 - 16:30 15:00 - 17:00 15:00 - 17:00 15:00 - 17:00 13:30 - 15:30 15:00 - 17:00 15:00 - 17:00 14:30 - 16:30 14:00 - 16:00

Sledujte prosím naše webové stránky hcslavojvelkepopovice.cz. Může dojít ke změnám z důvodu odložení utkání. VEŘEJNÁ ŠKOLIČKA BRUSLENÍ PRO DĚTI Každý pátek

14:15 - 15:00

HOKEJOVÝ NÁBOR Úterý Pátek

13:45 - 14:45 13:15 - 14:15

HOKEJOVÉ ZÁPASY V PROSINCI DOMÁCÍ ZÁPASY A-TÝM Sobota 07. 12 18:00 SVP – Kralupy Sobota 14. 12. 18:00 SVP – Čáslav DOMÁCÍ ZÁPASY JUNIOŘI Sobota 30. 11. 18.15 SVP – Černošice Neděle 15. 12. 14:30 SVP – Smíchov

ZUŠ Josefa Lady vás srdečně zve ve středu 18. 12. 2019 od 17:30, do Vzorné lid. knihovny na vystoupení literárně – dramatického oboru 24

a především skončila záštita a podpora z pivovaru do té doby poskytována ROH. Bratr Jan se mezi lety 1991 až 1995 stal zároveň jednatelem. Těžko se mu sháněli noví Sokolové a sponzoři a nedostávalo se financí na chod budovy či na nutné rekonstrukce. Pivovar prostřednictvím obce poskytl finanční prostředky, přispěla i Župa Sokolská, přesto bylo dost těžké celou budovu udržet v chodu. Dne 8. 3. 1996 nečekaně umírá jeho nadevše milovaná žena, oddaná souputnice životem, ke  kterému samozřejmě a  neodlučitelně patřilo i divadlo, Béžinka, jak jí říkali. Jeho nejenom pohádková královna, kterou s ním hrála ještě před necelým měsícem v  Dračí sluji. Profesionalita jemu vlastní mu nedovolila neodehrát plánované představení již dva dny poté, kde však tuto smutnou zprávu před hrou oznámil. V této sezóně se zároveň začínala formovat nová sestava souboru, tvořená mladými a nadšenými Sokoly a spolu s  nimi přicházeli další, kteří pro nově objevené obzory loutkohry neváhali na vlastní náklady pravidelně dojíždět i z Prahy. Soubor často účinkoval i na výjezdních představeních na přenosné scéně a po nějaké době začínal být do jisté míry samostatný, zpočátku nejprve opráší staré hry, později však začne připravovat i své vlastní. V  červnu r. 2003 bratr Jan na  cestě z  kostela (pro který také hodně udělal), potkává Jiřího Sodomku, aktivního člena souboru, kterému sděluje, že mu předá svou divadelní funkci principála. Jak sám píše, učinil rozhodnutí dle své intuice – já bych si klidně dovolil i říct – Božího vnuknutí. Tak ve  svých téměř 80 letech a  po  úctyhodných 55 letech v čele divadélka ukončuje své principálství s vědomím, že divadlo zanechal v dobrých rukou a zůstává nás i nadále podporovat alespoň z čestného místa divácké lavice. Mladí Sokolové – loutkáři se pod vedením nového principála s  nadšením vlastníma rukama pustili do rekonstrukce divadla, na potřebný materiál

mimo jiné významně přispěla i obec. Ukrojili jsme si pořádný krajíc a  měli jsme co dělat, abychom stihli sezónu 2004 zahájit podle plánu, a pracovalo se tak i o vánočních svátcích, aby alespoň chodba, hlediště a  jeviště byly provozovatelné. Soubor se však zanedlouho začal rozpadat na  různé frakce a  chvílema to bylo takové divadlo, že to některé úplně odradilo, včetně nového principála. Do čela souboru tak byla většinou členů zvolena sestra Šárka Krutská, pod jejímž vedením se silně očesaný a sotva funkční soubor (těch, kterým především záleželo na divadle) znovu dal do pohybu, stmelil se, začal se rozrůstat a opět začal účinkovat i na výjezdech a festivalech (pravidelně Přerov např.). A protože se nám dařilo, začali jsme znovu připravovat i vlastní nové hry, což ve své podstatě znamená minimálně výroby scénáře, loutek, kulis, dekorací, jednoduše všech rekvizit potřebných pro hru. Pro dnešní uspěchanou dobu a také kvůli pracovnímu vytížení bylo principálství od  sezóny roku 2016 předáno sestře Šárce Zámečníkové, která nyní hodlá předat tuto čestnou povinnost od  sezóny 2020 sestře Markétě Čisté. Markéta účinkovala na loutkárně už jako dítě školou povinné a teď tam za námi přivádí i své děti. Tak jako to dělalo už mnoho generací před námi. Bratr Jan také několikrát ve své kronice zmiňuje, že díky divadélku nestárne a musím potvrdit, že kdykoliv se tam vracím, někdy mívám takový pocit, že jsem zase jako ten malý chlapec, co objevuje svět. VELKOPOPOVICKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO ŽIJE! … a za chvíli se dožije 100 let!

Kronika je k nahlédnutí zde: http://svita.cz/archiv/ artefakty/kronika-loutkoveho-divadla-vp.pdf, její čtení není úplně jednoduché, nalezneme tam však mimo jiné jména mnoha ochotníků, ručně malovaných obrázků a starých fotografií.

Principál loutkového divadla, Jan Vinš Tak jak jej loutkáři doopravdy znali, očima loutkáře bratra Ondřeje ... Jaký byl? Ondřej Krutský, člen loutkového souboru od r. 1996 Rozhodně nekonvenční, stoprocentní dobrodruh a neúnavný tvůrce. Umanutý nadšenec. Divadlo bylo jeho mystérium, prostřednictvím kterého komunikoval s  okolním světem. Nenechal se ničím zastavit, nic nebyl problém. Když nebyli mluviči, objížděl na kole dvě hodiny před představením obec, aby zlanařil někoho z vyhlédnutých adeptů. Pokud se to přec nepodařilo, pak došlo na výběr přímo z řad rodičů-návštěvníků 10 minut před představením. Dotyčný, či dotyčná se marně stavěli na odpor: „Já o té roli ale nic nevím, vůbec neznám scénář!“ „To nevadí, do toho se rychle dostanete madam, tady máte text, budete mluvit princeznu“, odpovídal s laskavým úsměvem

ve tváři. Až někdy člověk zalaškoval s myšlenkou, že to těm adeptům z lidu dělá z jakési prazvláštní, dětinské škodolibosti. Úspěch se ovšem vždy dostavil. Když jsme mu jednou na zkoušce rozmlouvali osvětlení okénka v chaloupce na muří nožce zajištěné hřbitovní svíčkou jako ne příliš bezpečné a moderní řešení s tím, že bychom mohli nasadit pokročilejší techniku v podobě žárovčičky napájené baterií, nenechal se zviklat. Výsledkem bylo zahoření chaloupky v přímém přenosu a její následné bleskové hašení za  operativně staženou oponou. Když se dým poněkud rozplynul a opona mohla jít vzhůru, naskytl se dětem pohled na objekt, který si v ničem nezadal s výjevy známými ze zpravodajství z  blízkého východu. >

VP ZPRAVODAJ 12/2019


KULTURNÍ REJ No tady to měl divák, na rozdíl od televize, takříkajíc naživo. Dokonalé. Jeho pojetí loutkového divadla nemá srovnání. Vše od obsazení, přes kulisy, světla, hudbu až po propagaci, vše v  divadle bylo předmětem neustálého tvůrčího kvasu. Pravda, to není pro umění nikterak výjimečný proces, ale tady to šlo ve všech směrech nad rámec toho, co je myslitelné. Nejtrefnější bude přirovnání k realizaci alchymického díla, které se čas

da času spontánně vymklo svému tvůrci z rukou. Vše bylo očazeno od výbuchů střelné bavlny, prosyceno výpary z reakce vody nachlístané do kyseliny sírové, upatláno od nezaschlých barev, omotáno měděnými drátky, vše bylo navždy dočasné. Čas letěl v nesnesitelné, ale vzrušující nejistotě, co bude zítra. Jaký tedy byl? Naprostý svéráz, badatel a vizionář. Byla radost s ním pracovat.

Slovo principálky

Největší díky patří pochopitelně panu Janu Vinšovi, který dal vzniknout novým loutkám a vybavil repertoár o  scénáře klasických i  svých vlastních pohádek. Dále Jiřímu Sodomkovi, Šárce Krutské, během jejíhož působení prošlo divadlo velkým přerodem v podobě zařazení nových pohádek, a to především těch klasických, a Šárce Zámečníkové. Velké díky patří i členům souboru, kteří prošli dveřmi divadla, protože všichni za ta léta odváděli a odvádějí poctivou práci, při níž ožívá jinak nehybná hmota. A právě tato skutečnost, kdy z neživoucího kusu dřeva, byť mnohdy hezky oděného s  příjemným výrazem ve tváři, postaveného do prostředí vymalovaného na kusu dřevěné desky a řečí mu propůjčujícího od kohosi ukrytého pod scénou, je pro diváky napříč věkovými kategoriemi tak přitažlivá. Nic z toho by nemělo smysl, kdybychom neměli kde a s čím hrát. Proto bych jedno velké díky adresovala i vedení popovického Sokola, že nám poskytuje stabilní a plně vybavené zázemí. Fungování v souboru loutkového divadla vnímám jako zpomalení v dnešním zrychleném světě, kdy se

TVOŘIVÁ DÍLNA RETROTERKA A OBCHŮDEK PRO RADOST Pořádá pravidelné i individuální kurzy tvoření pro děti i dospělé Masarykova 38, 251 69 Velké Popovice T: 605 717 644 www.facebook.com/retroterka MATEŘSKÉ CENTRUM LODIČKA

Markéta Čistá, principálka loutkového divadla Ráda bych touto cestou poděkovala všem předchozím principálům a principálkám, kteří se aktivně podíleli na chodu našeho divadla a zanechali odkaz, na který se dá krásně navazovat.

PODROBNĚ ZAOSTŘENO SDRUŽENÍ A SPOLKY

můžeme zastavit a spojit se s dětskou duší. Zapomenout na malichernosti a nechat se vtáhnout do příběhů, které mnohdy nesou hlubokou pravdu a poučení. Kdy klišé „Dobro nad zlem vždy zvítězí!“ je tak pravdivě aplikovatelné. Nebojíme se nadpřirozených bytostí, čar a kouzel, kterých bylo ve starých pohádkách hojně použito, protože lidé ve všem, čemu nerozuměli, hledali tajemné bytosti a kouzelnou moc. Ba naopak, my jimi naše představení mnohdy můžeme okořenit a vás, diváky, překvapit. Vzhledem k  tomu, že to jsou příběhy po  staletí ověřeny, ráda bych repertoár obohatila ještě o další podobné kvalitní pohádky, a když se zadaří, tak každý rok uvést premiéru. Již v příštím roce se proto můžeme těšit na  zbrusu nově nastudovanou pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Čeká nás nová loutková sezóna 2020, která startuje již první neděli v lednu. Těšit se můžeme na staré, známé hrdiny, na písničky, říkanky. Je to pořád dokola, ale nás loutkáře, asi nikdy neomrzí hrát Perníkovou chaloupku, jakožto naše děti neomrzí ji každoročně shlédnout. Máme to štěstí, že se můžeme věnovat tak nevšední činnosti. Děláme to s nadšením, děláme to s přesvědčením, a hlavně, děláme to pro vás. Tak nás v tom nenechte a přijďte se podívat!

Všechromy 40, 251 63 Strančice Předseda: Michaela Hupcejová T: 732 161 706 / E: info@rclodicka.eu www.azrodina.cz/1992-materske-centrum-lodicka SPOLEK NA OCHRANU A PÉČI O PŘÍRODNÍ PARK VELKOPOPOVICKO Farská 17, 251 69 Velké Popovice T: 602 275 798 E: info@snop-velkopopovicko.cz POPOVICKÝ SPOLEK OKRAŠLOVACÍ Sružení občanů se společným zájmem o Velké Popovice a okolí Krámský 12, 251 69 Velké Popovice T: 323 664 523 / E: pso@pospokra.cz www.pospokra.cz ZO ČSOP VELKÉ POPOVICE Český svaz ochránců přírody (ČSOP), pod který patří i velkopopovická základní organizace, je občanským sdružením, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Posláním ČSOP je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova, vzdělávání a osvěta a podpora udržitelného způsobu života. E: eva.srailova@seznam.cz HONEBNÍ SPOLEČENSTVO VELKÉ POPOVICE Brtnice 77, 251 69 Velké Popovice T: 725 708 564 / E: karelobrhel@seznam.cz www.myslivostvp.cz ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ Farská 7, 251 69 Velké Popovice E: crs1074@volny.cz / www.rybarivp.cz Úřední hodiny: Poslední pátek v měsíci od 16:00 - 18:00 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Lojovice 70, 251 69 Velké Popovice E: sdh-lojovice@seznam.cz www.sdh-lojovice.cz ZO ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ Petříkov 41, 251 69 Velké Popovice Jednatelka: Věra Chramostová T: 723 283 256 E: vera.chramostova@seznam.cz

www.velkepopovice.cz

25


PŘÍRODA KOLEM NÁS PODROBNĚ ZAOSTŘENO OBEC VELKÉ POPOVICE, VELKOPOPOVICKO Obec Velké Popovice leží 25 km jihovýchodně od Prahy, její rozloha činí 1562 ha a sdružuje přilehlé obce Brtnice, Dub, Dubiny, Krámský, Klenové, Křivá Ves, Lojovice, Mokřany a Řepčice. Jižním okrajem zasahuje obec do Přírodního parku Velkopopovicko. Jedná se o jednu z nejpůvodnějších krajin východního okraje Prahy a jeho územím prochází naučná stezka „Krajinou barona Ringhoffera”. První zmínka o Velkých Popovicích není přesně datována, mluví se o osadě s názvem Adamovice. První záznam o osadě a farnosti je z roku 1332. Zajímavostí je, že v roce 1400 připadla osada přímo králi Václavovi a jejím patronem byl Jan z Popovic. V listopadu roku 1420 popovickou tvrz, která stála pravděpodobně na Dalešce, dobyli husité. Tehdejší majitel Popovic Jiří z Krejštanu postavil roku 1560 tvrz novou, a to na místě dnešní nejstarší budovy pivovaru. Traduje se, že už tehdy se tam vařilo pivo. Kroniky praví, že pod novou tvrzí vedly chodby až na Dalešku. V roce 1870 koupil panské državy Velké Popovice František Ringhoffer a začal rozvíjet průmyslovou výrobu. Roku 1874 dostavěli jeho synové zdejší pivovar. Pivo pod značkou Velkopopovický Kozel se zde vaří dodnes a každoročně se v pivovaru koná slavnost Den Kozla, na kterou se sjíždějí tisíce návštěvníků. Kostel Panny Marie Sněžné byl postaven na přelomu 13. a 14. století a svou barokní podobu získal v roce 1690 za správy řádu Benediktýnů. V roce 1897 byla loď kostela prodloužena. Hlavní oltář pochází z roku 1861 a je v novorománském stylu. V roce 2002 byl při rekonstrukci omítek objeven zazděný portál. Do dnešní podoby se zachovala severní zeď, jižní část s portálem a přízemní věže. V roce 2019 se do kostela iniciativou místních občanů navrátili 2 zvony – s názvem Velkopopovický Sv. Václav a Vladimír, které doplnili stávající umíráček a zvon s reliéfem Panny Marie. Chloubou kostela jsou varhany, vyrobené roku 1897 v dílně Gebrürder Rieder a rekonstruované v roce 2007. Před kostelem stojí pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1831. Hluboko do historie sahá i vznik popovické školy, první zmínka o škole je již v roce 1675. PŘÍRODNÍ PARK VELKOPOPOVICKO Vyhlášen v roce 1993 na ploše 22 km2. Park se rozkládá jižně od obce, jedná se převážně o zalesněný kopcovitý terén. Typické jsou dubové lesy a remízky s žulovými balvany, kamenitá a členitá krajina s mnoha rybníky. Osa území je tvořena Křivoveským a Mokřanským potokem. Do krajiny jsou zasazeny vesnice podhorského typu, které často tvoří jen osady se sotva dvaceti domky. Zajímavá je i zachovalá zemědělská architektura, např. 300 let starý špejchar v Křivé Vsi. Územím prochází naučná stezka „Krajinou barona Ringhoffera”. Jedná se o jednu z nejpůvodnějších a nejopuštěnějších krajin východního okraje Prahy. CÍLEM JE: Ochrana čistého životního prostředí a jedinečné krajiny, chráněné druhy rostlin a zdravé staré vzrostlé stromy, zachovaná původní přírodní symbióza rostlinných i živočišných druhů, téměř žádný vliv průmyslu na krajinu, výskyt kvalitních zdrojů podzemní vody. Zdroj: www.vyletnik.cz

26

Pták roku 2009: Skorec vodní František Rašner, Český svaz ochránců přírody Velké Popovice, foto Vladimír Chramosta Skorec vodní je nápadným a nezaměnitelným druhem. Je o něco menší než špaček (Sturnus vulgaris), dorůstá 18 cm, v  rozpětí křídel měří 26 – 30 cm a  váží 55 – 65 g. Má zavalité tělo, krátká křídla a ocas. Zbarvení je převážně tmavohnědé se světlejší kaštanově hnědou hlavou a  rezavohnědým břichem, a především nápadnou bílou náprsenkou. Zobák a končetiny má načernalé, oči hnědé. Obě pohlaví jsou si velmi podobná. Mladí ptáci jsou pak svrchu celí šedí a  na  spodině těla mají husté šedé pruhování. Zpěv je výrazný, krátký, střídá flétnové tóny s cvrčivými zvuky. Zpívá i v zimě. Při znepokojení se ozývá drsným pronikavým „criit“ a při vábení zase ostrým „zit zit.“ V  České republice, kde se zdržuje celoročně, hnízdí v počtu 1000 až 2000 párů a zimuje v počtu 1800 – 3600 jedinců. Populace je zde stabilizovaná, u  jeho populačního trendu byl však v  posledních letech zaznamenán mírný pokles. (v ČR hnízdí po 1550 m n. m.), v nížinách je výrazně vzácnější. V rámci Velkopopovického parku jej můžete vidět např. podél Křivoveského a  Mokřanského potoka. S  oblibou osídluje rychle tekoucí čisté vodní toky bohaté na kyslík, s kamenitým dnem a přirozenými břehy, především ve vyšších polohách. Dobrým poznávacím znakem je chování skorců. Přeletují velmi rychle, přímočaře a často těsně nad vodní hladinou, posedávají na kamenech uprostřed řek a  potoků. Především se však neúnavně vrhají do tekoucí vody a po chvíli vyletují o  řádný kus níže po  proudu. Vše bez ohledu na  roční období – od  jara do  zimy, kdy přesuny skorců ve vodě pod ledem působí na pozorovatele obzvlášť působivě. Schopnost potápět se je mezi pěvci ojedinělá. Základem je velmi husté peří, které zajišťuje tepelnou izolaci těla při potápění v ledové vodě i při postávání na sněhu za velmi nízkých teplot. Peří je navíc „nepromokavé“, pravidelně promazávané tukem z velké žlázy při kořeni ocasu, takže voda se z něj skutálí hned po vynoření. Přemíru tepla při vysokých teplotách řeší skorci ukrýváním ve stínu, nebo stáním v tekoucí vodě, kde si ochlazují nohy. Dalším přizpůsobením k pohybu pod vodou jsou „záklopky“ na nozdrách, které zabraňují průniku vody do dýchací soustavy. Zvláštností skorců, kromě schopnosti vidět na  suchu i pod vodou, je rovněž vnější ochrana oka. Horní a dolní oční víčko je doplněno ještě tzv. mžurkou – třetím víčkem, které je mléčně zbarvené a průsvitné, pohybuje se od vnitřního koutku oka směrem dozadu a chrání patrně oko při pobytu pod vodou. Charakteristickým rysem chování skorců je velmi časté mrkání. Bíle opeřené horní víčko mrkne (a  na  tmavé hlavě tak nápadně zasvítí) zhruba 40 – 50krát za minutu. Důvodem je opět ochrana oka, ale patrně i signalizace nebezpečí, a mrkání je i součástí námluv.

Skorec vodní (Cinclus cinclus), zpěvný pták z čeledi skorcovitých (Cinclidae) Fyziologickým přizpůsobením je okamžitý pokles tepové frekvence skorců po ponoření a stejně rychlý návrat k původní frekvenci ihned po vynoření. V krvi mají také vyšší množství krevního barviva vázajícího kyslík (tzv. hemoglobinu), než je běžné u ptáků žijících na suchu. V hluboké vodě plavou skorci s  pomocí křídel a  nohou, po  dně vodních toků jsou schopni i  chodit. Potápějí se již od 28. dne života, bez problémů dosáhnou hloubky 130 (max. 150) cm a výjimečně mohou pod vodou vydržet až 30 vteřin. Mezi hlavní negativní faktory ohrožující skorce vodního je možno uvést změnu či úplnou likvidaci vhodného hnízdního prostředí. Podobný vliv má i  velkoplošné odlesňování na  březích toků. Rovněž rostoucí znečištění vody následované snížením potravní nabídky ovlivňuje početnost skorců. Vzorovým příkladem je okyselování (acidifikace) toků, způsobené průmyslovými emisemi (v podobě kyselých dešťů), či výsadbami čistě jehličnatých lesů podél řek. V kyselé vodě stoupá koncentrace hliníku, která negativně ovlivňuje druhové složení a  početnost vodních bezobratlých, tedy vhodnou potravu pro skorce. Snižuje se také dostupnost vápníku pro tvorbu skořápek samicemi a pro růst kostí mláďat. Nejlepším způsobem, jak skorcům pomoci je zachovat strukturně pestrou krajinu, protkanou rychle tekoucími a neznečištěnými potoky a řekami, nabízející dostatek vhodné potravy a  hnízdních příležitostí. Dále můžeme zlepšit hnízdní možnosti skorců na  tocích, které jim sice vyhovují, ale kde scházejí vhodná místa pro hnízdění – a to vyvěšováním hnízdních polobudek. Budky umísťujeme nejčastěji pod mosty (na jejich konstrukce nebo kolmé zídky) či na stěny břehových regulací, v hustotě zhruba 1 polobudka na 1 km vodního toku. Přednost při tom dáváme kvalitě umístění před množstvím vyvěšených budek. Zásadní podmínkou je totiž vyloučení rizika, aby hnízda skorců ničili predátoři z řad savců a ptáků nebo vysoká voda při jarním tání.

Zdroj: převzato ze Zpravodaje 09/2011 VP ZPRAVODAJ 12/2019


ZAMĚŘENO NA SPORT

Dívčí ragbyový klub

STRONG GIRLS VELKÉ POPOVICE Přejeme všem pohodové Vánoce a těšíme se na rok 2020.

Děkujeme našim partnerům a podporovatelům.

E

VE

VI

CE

OB

C

LKÉ POP

www.velkepopovice.cz

O

ATT INVESTMENTS

27


PŘÍRODA KOLEM NÁS PODROBNĚ ZAOSTŘENO MIKROREGION – LADŮV KRAJ Kontaktní osoba: Hana Bolcková T: 606 044 272, 731 102 739 E: akce.laduv-kraj@laduv-kraj.cz facebook.com/LADUVKRAJ/ www.laduv-kraj.cz ČLENSKÉ OBCE LADOVA KRAJE Čestlice – Hrusice – Kaliště – Kamenice Klokočná – Kostelec u Křížků – Kunice Louňovice – Mirošovice – Mnichovice Mukařov – Nupaky – Ondřejov – Říčany Senohraby – Struhařov – Světice Svojetice – Tehov – Velké Popovice Všestary – Zvánovice Svazek obcí Ladův kraj vznikl na základě smlouvy starostů 24 obcí 23. 11. 2000. Jeho cílem je společný rozvoj cestovního ruchu, kultury a propagace. Významný region rozkládající se mezi Prahou a řekou Sázavou se nazývá podle jedné z největších osobností české kultury, oblíbeného malíře a spisovatele Josefa Lady. Autor známého kocoura Mikeše a dalších mluvících zvířátek, vodníků, víl a také výtvarného ztvárnění Haškova dobrého vojáka Švejka, čerpal svou inspiraci z kraje kolem rodných Hrusic po celý život. Návštěvníkům tento region s romantickou kopcovitou krajinou nabízí řadu kulturních, historických a přírodních zajímavostí. Dovedou nás k nim početné turistické trasy a cyklotrasy. Milovníci sportu si mohou zahrát golf, tenis, squash nebo provozovat vodácké sporty. TURISTICKÁ A INFORMAČNÍ CENTRA Říčany, Mnichovice, Hrusice, Velké Popovice – p oskytnou vám detailní informace o jednotlivých trasách a celém kraji – v  těchto informačních místech můžete zakoupit turistické a cyklo mapy

Historie Velkopopovicka: Linecká stezka, V. díl Václava Zímová, občanka Velkých Popovic, foto wikipedia.org Již popáté zavítáme na Lineckou stezku, která spojovala Prahu s  Vídní a  vedla také regionem Velkopopovicka. Zaměřujeme se zejména na středověké stavby, které se na  této stezce nacházely a  byly a  jsou významnou součástí své doby. Dnes navštívíme Týnec nad Sázavou. Týnec nad Sázavou má velmi starou historii. Samotné jeho jméno naznačuje, že osada s hradem bývala opevněná, tzv. zatýněná, odtud Týnec. Stavební památky v historické části města a jeho okolí z přelomu 1. a 2. tisíciletí svědčí o jeho dávné minulosti a významu místa. Dominantou historického jádra města je kamenitá románská rotunda, ke které patřil sídelní objekt odkrytý při výzkumu v roce 1969. Měl kůlovou konstrukci a pocházel asi z 11. století. Na jeho místě vznikl na přelomu 12. a  13. století kamenný románský palác a  později obranná hranolová věž připojená k rotundě, která se dochovala dodnes. Pravděpodobně šlo o  přemyslovské sídlo, které mělo především pevnostní funkci pro zdolání Sázavy. Nejstarší zprávy o  týneckém hradě a  jeho majitelích pocházejí spolu s  dějinami Kostelce z  doby Jana Lucemburského (1296 –1346), českého krále v  letech 1310–1346. První majitel hradu známý z písemných pramenů byl Oldřich z Týnce r. 1318. Byl jedním z  předků rodu Medků z Valdeka, kterým dlouho hrad patřil. Průchod frekventované Linecké stezky přes město je uváděn v písemných pramenech. Kostel svatého Bartoloměje, Ledce

TIPY NA CYKLO VÝLETY Hrusický okruh – Josef Lada a hvězdná obloha – délka trasy 24,5 km Říčanský okruh – lesy, rybníky, historie – délka trasy 11 km Okruh Voděradskými bučinami – harmonie v každé roční době – délka trasy 16 km nebo 18,5 km Okruh Velkopopovicko a Kamenicko – k rásnou přírodou za významnými kulturními památkami – délka trasy 37 km Okružní Krajem Josefa Lady – s pojuje obce a zajímavá místa v regionu. Stezka je značena červeným květem – délka trasy 76 km Cesta kocoura Mikeše – z Hrusic do Říčan – délka trasy cca 20 km, 12 zastavení Krajinou barona Ringhoffera – z Mirošovic do Kamenice – délka cca 20 km, 10 informačních tabulí

28

V blízkosti Týnce nalezneme hned několik dalších středověkých sídelních míst. Vesnice Pecerady je písemně zmíněna roku 1360, kdy její název zněl Pecirady a patřila pod pána na Kostelci společně s osadou Ledce s kostelem sv. Bartoloměje. Malá vesnice Podělusy s  původním názvem Podeus je zaznamenána už r. 1284, a patřila zřejmě k  Ostrovskému klášteru na  Vltavě. K  nejstarším osídleným místům Týnecka patří Krušičany. Původní název „Cruszithsaz“ může mít svůj původ v římském výrazu Cruss – kříž, křižovatka. Vesnice ležela na  křižovatce cest Keltů a  Slovanů. Dokladem dávné historie místa je hrob s  ostatky keltského bojovníka, nalezený v nedalekých Hrusicích.

Hrad Týnec nad Sázavou

Týnec nad Sázavou nebyl jediným frekventovaně využívaným brodem. Linecká stezka využívala i blízky brod nedaleko proti proudu, v Poříčí nad Sázavou. Poutník se tam lehce dostane, pokud z původní cesty do Týnce, u Čakovic, odbočí a napojí se na  údolí Ledeckého potoka. Při současné silnici mezi Čakovicemi a Babicemi, jsou v rybníce na ostrůvku dochované zbytky zdiva tvrze Božešice, založené v 1. pol. 14. století a doložené za Mikuláše z Božešic k r. 1352. Dnes vede ze zmíněné silnice pouze odbočka ke staré hájovně, kromě ní a zbytků bývalé tvrze se z původní vsi Božešice již nic nedochovalo. Mikuláš z Božešic je datován jako první majitel Ledec, tvrze u ústí Ledeckého potoka do Sázavy. Dokonce Nespeky se v roce 1350 se uvádějí jako ves, která patřila do farního obvodu Ledce. Kromě Nespek sem patřily také vsi: Větrov, Božešice s  tvrzí, Nestařice (dnešní Dařbož), Barochov, Hůrka, Pášovka, Babice a Vavřetice. V  odborné literatuře jsou Ledce popisované jako „samota s  kostelem kolem řeky Sázavy v  okrese Benešov“, nebo jako „filiální kostel sv. Bartoloměje, ve  14. století farní, který stojí o  samotě v  lesnatém údolí na  pravém břehu řeky Sázavy“. Blízko nynějšího dvora stávala tvrz, která sloužila jako rodinné sídlo vladyků z Ledec. Ti také založili ve zdejší osadě farní kostel a jako zakladatelům jim náleželo podací právo kostela. Ledce patřily pod vikariát bystřický. Mezi majitele Ledec patřil Mikuláš (řečený Podnávec) z Božešic, Přísnak z Ledec a Zdeněk Kostka z Postupic. Vladykové z Ledec vlastnili současně také tvrz v Poříčí. Ledce zanikly v 15. století při obléhání hradu Kostelec. Zůstal pouze kostel s  farou. Kostel byl opuštěn v roce 1640. Dnes v Ledcích vidíme kostel sv. Bartoloměje a statek s přilehlým rybníkem. Kostel je obehnán kamennou zdí, byl postaven ve 2. polovině 13. století a během své existence prošel úpravami, poprvé v roce 1736 a následně v letech 1902 a 2002.

V příštím díle se návštěvou Poříčí nad Sázavou a Mračí s Lineckou stezkou rozloučíme. VP ZPRAVODAJ 12/2019


PLACENÁ INZERCE Sledujte pozvánky na adventní akce ve Velkých Popovicích a okolí.

Bali Secret Market opět v Andělce!

Zastavte se a užijte si pohodový předvánoční čas. facebook.com/obecvelkepopovice

Sháníte originální kousky do šatníku, netradiční šperky, oblečení na jógu nebo netradiční dárek? Přijďte ve čtvrtek 12. 12. 2019 od 10:30 do 18:00 do kavárny Posezení u Andělky.

Inzerce do sazebního rámu

Rozměr (Š x V)

Cena (s DPH)

Cena (při pakování*)

1/1 obálka A4 / barevně 1/2 obálky A4 / barevně 1/1 vnitřní A4 / ČB 1/2 stránky A4 / ČB 1/4 stránky A4 / ČB 1/8 stránky A4 / ČB

210 x 297 mm 186 x 131 mm 210 x 297 mm 186 x 131 mm 90 x 131 mm 90 x 63 mm

2 200 Kč 1 100 Kč 1 560 Kč 890 Kč 550 Kč 200 Kč

1 650 Kč 825 Kč 1 170 Kč 667 Kč 412 Kč 150 Kč

– Inzerci přijímáme v elektronické podobě ve formátu PDF, ve správné velikosti a bez rámečků na: vpzinzerce@seznam.cz. Pro větší soubory můžete použít www.uschovna.cz. – Data musí být v tiskové kvalitě 300 dpi s ořezovými značkami a se spadem pro ořez +3 mm na všechny strany u všech velikostí. Odstup textů a důležitých motivů 5 mm od čistého formátu. – Data do vnitřního bloku zpravodaje v ČB verzi (barevná budou převedena na ČB), v případě barevného tisku na obálce data dodat v režimu CMYK bez vložených profilů a přímých barev. – V případě dodání grafických podkladů v jiné velikosti než uvedené v tabulce si redakce vyhrazuje právo na úpravu inzerátu bez nároků na možnou reklamaci. – Po předchozí domluvě a předání podkladů (texty, loga a fotografie v elektronické podobě) je možné si u nás za poplatek nechat vyrobit grafické zpracování vaší inzerce v tiskových datech. * Sleva ceny -25 % platí při otištění inzerátu ve stejném znění v minimálně třech navazujících číslech.

Nabídka

PODLAHY

AUTODOPRAVA Tatra T815 Luboš Žák Petříkov 101 Tel.: 603 920 982 Nabízíme:

PVC, VINYL, KOBERCE, PLOVOUCÍ PODLAHY, PARKETY

Malířské a lakýrnické práce Štukování Stěrkování stěn i stropů

Ringhofferova 27, Velké Popovice Tel.: 602 366 665, E-mail: horak.pavl@centrum.cz www.podlahy-pavelhorak.cz

Tel.: 606 227 390 E-mail: jsaifrt@seznam.cz

PAVEL HORÁK

pokládka + dovoz materiálu

www.velkepopovice.cz

Nabídka

www.velkepopovice.cz

Nabídka

– INFO –

Masarykova 38, Velké Popovice

29


Nabídka

Nabídka

PLACENÁ INZERCE

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE

Elektrický radiátor JAWA ELOR 2 ks, 100% stav – cena 350 Kč/ks Benzínovou motorovou sekačku, 70% stav – cena 1 000 Kč

Tel.: +420 606 550 170 E-mail: mirekvondracek@seznam.cz

Nabídka

Jednoduché i podvojné

Poptávka

RAVA

kontejnery + hydraulická ruka

Tel.: 724 136 919

SERVIS JÍZDNÍCH KOL CYKLOSEKY

ÚČETNICTVÍ

SERVIS – VELKÉ POPOVICE: Tel.: 608 620 390, Sokolská 241, Velké Popovice

včetně zpracování mezd, zpracování daňových přiznání a daňové evidence.

Servis do dvou pracovních dnů po telefonické domluvě.

Mrázková s.r.o., Petříkov 126 Tel.: 323 664 664, 603 827 890 www.mrazkova.cz

30

DOP

Nabídka

Modřínové palubky, rozměr 15 x 70 x 2 500 mm, cca 60 m2 – cena 200 Kč/1 m2

AUTO

Nabídka

PRODÁM

PRODEJNA – PRAHA 2: Jaromírova 50, Praha 2, obchod@cykloseky.cz V naší domovské prodejně nabízíme veškerý sortiment jízdních kol Kellys, veškeré náhradní díly, doplňky k jízdním kolům, tak i cyklo oblečení za velice příznivé ceny.

www.cykloseky.cz

KOUPÍM POLE, LOUKY

Prodám byt 2 + kk v obci Kamenice

v okolí Prahy s přístupem asfaltkou.

Sídliště II, 46 m2, 2. patro, sklepní kóje, parkování před domem, osobní vlastnictví.

Tel.: +420 603 442 474

Tel.: +420 777 571 409, 602 423 747 VP ZPRAVODAJ 12/2019

Nabídka

Nabídka

Jaroslav Havlíček Tel.: 774 402 685 E-mail: havlicek.jaroslav@email.cz


Nabídka

Nabídka

PLACENÁ INZERCE

www.velkepopovice.cz

31


Nabídka

Poptávka

Nabídka

Nabídka

Nabídka

Nabídka PLACENÁ INZERCE

32

VP ZPRAVODAJ 12/2019


Nabídka

Nabídka

PLACENÁ INZERCE

33


ANTÉNY – SATELITY Jan Hledík

Soustružení Frézování Broušení na plocho

OPRAVY – televize, elektonika, mikrolvnné trouby, elektro nářadí Po dohodě veteráni elektro.

Tel.: 323 665 005 Mobil: 774 565 363

HLEDÁME PANÍ NA HLÍDÁNÍ Tel.: +420 721 654 119

Nabídka

ZAVA@COMP Prodej a servis výpočetní techniky Připojení k internetu Modernizace počítačů Spotřební materiál Servis u zákazníka

Poptávka

Ing. Jiří Zavadil Lipanská 769 251 01 Říčany

Tel./fax: 323 604 238 Mobil: 603 486 362 E-mail: info@zavacomp.cz

Hledám výpomoc pro středisko sociální péče, které poskytuje terénní osobní asistenci v okolí Kamenice, Velkých Popovic a Říčan. Vhodné jako přivýdělek pro maminky na mateřské dovolené, nebo aktivní seniorky. Podrobné informace a odpovědi na dotazy můžete získat na tel. čísle: 774 994 357 Mgr. Věra Bobovská, e-mail: bobovska@socialnipece.cz www.socialnipece.cz

VHE Vladislav Honc Montáž systémů el. zabezpečení včetně projektu a kalkulace; Napojení na PCO přes GSM; Montáž strukturované kabeláže včetně zapoj. koncových bodů (internet rozvod.);

www.zavacomp.cz

Montáž kamerových systémů s napojením na internet přes nahrávací zařízení s pevným diskem;

Hledáme zaměstnance na pozici:

Montáž satelitního a pozemního televizního příjmu, rozvody po objektu; Skylink, UPC, DIGI TV;

ZÁMEČNÍK, NÁSTROJÁŘ Nejlépe seniora, obsluha válcovací stolice, zapracujeme. Volná pracovní doba dohodou i nepravidelně, hodinová mzda dohodou. Nabízíme klidné prostředí v malém kolektivu. Pracoviště Velké Popovice. Zašlete prosíme kontakt na gato@gato.cz, ozveme se Vám, případně volejte 777 038 000. V případě zájmu můžeme uzavřít i HPP.

34

Komenského 224, Velké Popovice Mobil: 604 808 444, Tel.: 323 665 843

Poptávka

Poptávka

František Ryjáček Petříkov 81

Nabídka

OBRÁBĚNÍ KOVŮ

Montáž telefonních ústředen, videotelefonů, domácích telefonů, digitální i bezdrátové systémy; Montáž silnoproudé elektrické instalace včetně přihlášek a revizí; Havlíčkova 347, 251 69 Velké Popovice Tel.: 603 259 511 / 323 665 017 E-mail: honc.v@quick.cz

VP ZPRAVODAJ 12/2019

Nabídka

Nabídka

PLACENÁ INZERCE


Nabídka

PLACENÁ INZERCE

KATEŘINA HUBÁČKOVÁ Certifikovaný regionální makléř 724 064 012 katerina.hubackova@vrkcz.cz

www.vrkcz.cz

VOLEJTE ZDARMA: 800 505 156

VAŠI NEMOVITOST PROFESIONÁLNĚ NAFOTÍME A NATOČÍME V REÁLNÉ PODOBĚ FORMOU VIDEO-PROHLÍDKY. TAK NÁS KONTAKTUJÍ VĚTŠINOU UŽ JEN VÁŽNÍ ZÁJEMCI. PROVEDEME DESIGNOVOU ÚPRAVU NEMOVITOSTI, NATÁČENÍ LETECKÝM DRONEM.

JSME VŠUDE KOLEM VÁS… NABÍDNĚTE NÁM SVOU NEMOVITOST!

Prodej RD 4+1, Svojšovice Cena: v RK

Prodej bytu 2+1, Krňany Cena: v RK

Zde může být i Vaše nabídka!

Prodej RD, Petříkov Cena: 13 000 000 Kč

PRO SVÉ KLIENTY POPTÁVÁME: Stavební pozemek 1 000–2 000 m2 v okolí Velkých Popovic RD se zahradou do 9,5 mil. Kč Byt 2+kk až 3+kk ve Velkých Popovicích Chatu v okolí Velkých Popovic, Kamenice do 3,5 mil. Kč

INZERUJEME V NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍCH MÉDIÍCH. MÁME 93,5% ÚSPĚŠNOST PRODEJE.

www.velkepopovice.cz

35


PLACENÁ INZERCE

Nabídka

STŘEDOČESKÁ CESTOVNÍ AGENTURA Velké Popovice VÁŠ ON-LINE PRODEJCE ZÁJEZDŮ DO CELÉHO SVĚTA

TEL.: +420 792 310 466 E-MAIL: info@stredoceska-cestovni.cz Kontaktní osoba: Iva Maříková, Velké Popovice

Nabídka

CESTUJTE S RADOSTÍ. CESTUJTE BEZ STAROSTÍ. CESTUJTE S NÁMI. www.stredoceska-cestovni.cz

Pár kilo navíc? Nevadí! V SoFiFu to napraví...

AKCE MĚSÍCE PROSINCE! Darujte svým blízkým nevšední vánoční dárek. Dárkové poukazy na veškeré služby, které nabízíme, k zakoupení na recepci našeho centra. Přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, pohody a fyzické svěžesti. Jsme rádi, že jste s námi!

36

VP ZPRAVODAJ 12/2019


Nemáte vánoční dárek ? Kupte naše dárkové poukazy do

restaurací Pod ledem a

Velkopopovická Kozlovna Www.restauracepodledem.cz, www.velkopopovickákozlovna.cz 420 724 316 884 +420 607 559 758


Profile for centrum992

Velkopopovický zpravodaj prosinec 2019  

Velkopopovický zpravodaj prosinec 2019  

Advertisement