Page 1

MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU

SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

V OSTRAVĚ ČÁST PRVNÍ

0


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Vize společnosti eCENTRE, a.s. Naší vizí je ZDRAVÁ VEŘEJNÁ

SPRÁVA.

Poslání společnosti Propojujeme tvůrčí lidi, komunikaci a technologie Realizujeme zdravý celostní nákup ve veřejném sektoru Kultivujeme nákupní procesy, omezujeme plýtvání a korupci Změnou reality nákupů ve veřejném sektoru měníme svět v lepší místo Hodnoty společnosti Pozitivní přístup Inovace a kreativita Inspirace přirozeností Pracujeme pro druhé Tvoříme vzory k následování Peníze jsou energie k tvorbě

Vítězslav Grygar Předseda představenstva společnosti eCENTRE, a.s.

eCENTRE, a. s. Společnost eCENTRE se v roce 2006 s nástupem nového předsedy představenstva a ředitele společnosti Vítězslava Grygara začíná soustředit dosud nepokrytý trh. Řeší výběrová řízení formou elektronických aukcí.

Činnost společnosti Naším produktem je SYSTÉM CENTREs®. Systém elektronických nákupů zajišťující CELOSTNÍ NÁKUPNÍ PROCES v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Na jeho konci je hmatatelný výsledek – úspora nákladů. Námi poskytované komplexní služby vedou k dlouhodobému efektivnímu řízení a snižování nákladů.

1


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

eCENTRE, a. s.

Počátky …píše se rok 2006 Na začátku roku 2006 došlo k úplné liberalizaci trhu s elektrickou energií. V roce 2006 byl vydán Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Bylo tedy možné začít soutěžit dodavatele silové elektřiny formou elektronických výběrových řízení.

18.02.2006 – první e-Aukce MTZ – desky z dřevotřísky Úspora: 6,01 % V roce 2006 uskutečněno 57 e-Aukcí.

Organizace jako například Fakultní nemocnice Ostrava nebo domovy pro seniory mají zájem o elektronické aukce na dílčí položky, případně komodity, jako jsou potraviny, materiál technického zabezpečení a zdravotnický materiál. Výběrová řízení formou e-Aukcí prokazují znatelné úspory, a to v rozsahu od 5 do 30 %. V roce 2006 se do funkce prvního muže statutárního města Ostrava dostává Ing. Petr Kajnar.

…píše se rok 2007 Elektronické aukce jako nástroj fungují, je však náročné dosáhnout úspor v praxi. Příklad: Nemocnice získala v e-Aukci cenu nižší o 35 %, než byla cena původní. Danou položku však nakupuje hned několik lékařů na různých odděleních dané nemocnice. Lékaři i přes doporučení nakupovat za nízkou, v e-Aukci vysoutěženou cenu, nakupovali i nadále za ceny dohodnuté s dealery farmaceutických firem. Úspora tedy nebyla fakticky realizována. Primátor města Ostravy Ing. Petr Kajnar se zajímá o možnosti centralizovaného zadávání veřejné zakázky na dodávky elektřiny. Společnost eCENTRE, a.s. zpracovává Audit spotřeby silové elektřiny pro příspěvkové organizace Statutárního města Ostravy a jeho městských obvodů.

2

Vzhledem k liberalizaci trhu s elektřinou a vzniklou „mezeru“ na trhu se eCENTRE začíná soustředit na možnosti zadávání veřejných zakázek centralizovaně. Nejčastějšími komoditami, které klienti společnosti eCENTRE soutěží formou elektronických aukcí, jsou i nadále potraviny, materiál technického zabezpečení a zdravotnický materiál. eCENTRE začíná soutěžit rovněž pohledávky. V roce 2007 uskutečnila společnost 197 e-Aukcí.


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

První centralizované zadání veřejné zakázky „…primátor, který se nebojí“

eCENTRE, a. s.

Spolupráce mezi Statutárním městem Ostrava a eCENTRE, a.s. navázala na činnost započatou v roce 2007, kdy firma eCENTRE provedla Audit spotřeby silové elektřiny pro příspěvkové organizace SMO a jeho městských obvodů.

V roce 2008 získává společnost eCENTRE zkušenost s elektronickými aukcemi na dodávky elektrické energie, avšak u komerčního sektoru.

Z analyzovaných dat a závěrů detailního zmapování spotřeby silové elektřiny byly zpracovány podklady pro centralizované zadání veřejné zakázky na dodávku elektrické energie pro rok 2009.

V roce 2008 uskutečnila společnost celkem 233 e-Aukcí.

Centralizované zadání veřejné zakázky dosud nikdo nevyzkoušel. I přes platnou legislativu zatím nikdo nevyzkoušel tuto „cestu k úsporám“ v praxi. Ani v Ostravě se do centralizované veřejné zakázky nezapojily všechny organizace. „Budou mít vůbec dodavatelé elektřiny zájem utkat se mezi sebou v on-line elektronické aukci?“ Objem zakázky byl značný. Přes 45 milionů korun. Dne 13. 5. 2008 se uskutečnila 1. elektronická aukce v rámci centralizovaného zadání veřejné zakázky na dodavatele elektrické energie. A výsledek se dostavil.

3


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

14. 5. 2008 – Média informují o úspěchu města

Díky agregaci poptávky za více než 100 organizací města, centralizovanému zadání zakázky a elektronické aukci se podařilo dosáhnout úspory.

Město ušetřilo pro rok 2009 téměř 4,7 milionů korun.

eCENTRE, a. s. Společnost eCENTRE vnímá tuto e-Aukci jako velmi významný krok. A to nejen pro samotnou společnost, ale především pro veřejnou správu. Primátor města Ostravy tím, že měl odvahu jít jako první do centralizace veřejné zakázky, ukázal ostatním městům, obcím, a dalším subjektům, že ve veřejné správě existuje cesta k úsporám.

4


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Kdo je primátor Ostravy? Ing. Petr Kajnar Signatář Charty´77 Devátý primátor statutárního města Ostravy Stínový ministr průmyslu a obchodu Takto jednoduše bychom mohli shrnout hlavní milníky jeho politického života.

Nar. 19. 1. 1956 Vzdělání a profese Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, obor technická kybernetika. Mluví anglicky a německy. Pracoval pro Severomoravskou energetiku a Ostravské vodárny a kanalizace. Politická kariéra Byl signatářem Charty´77 a po listopadu 1989 se stal jedním ze zakladatelů Občanského fóra v Ostravě. Členem ČSSD je od roku 1997. Před volbami v roce 2006 pracoval čtyři roky jako náměstek primátora města Ostravy pro investice. Do funkce prvního muže magistrátu se dostal v listopadu 2006 díky po dohodě s ODS. V roce 2010 je opět zvolen primátorem města Ostrava. V květnu r. 2011 je Petr Kajnar jmenován ministrem pro průmysl a obchod ve stínové vládě.

Foto: Ing. Petr Kajnar (vpravo)

5


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

…píše se rok 2009

eCENTRE, a. s.

Statutární město Ostrava již druhým rokem zadává veřejnou zakázku na dodavatele elektrické energie centralizovaně a využívá k maximálnímu snížení cen elektronickou aukci. Díky tomu Ostrava opět šetří. Tentokrát přes 30%, což znamená více než 15 milionů korun. Organizace města, které se dosud nezapojily do elektronického výběrového řízení, uznávají svůj omyl a chtějí se zapojit v dalším roce. Aktivním a odvážným přístupem primátora město výrazně snižuje své náklady. S efektivním řízením města roste i politická kariéra Petra Kajnara.

Primátor hledá další cesty, jak zefektivnit veřejnou správu Po dobrých zkušenostech s elektronickými výběrovými řízeními na elektřinu Statutární město Ostrava vyhlásilo veřejnou zakázku na „Systém sdruženého nákupu SMO“. Veřejná zakázka, ze které vzešla jako nejvhodnější nabídka společnosti eCENTRE, a.s., byla zveřejněna dne 26. 6. 2009 pod ev.č. 60033091 na ISVZ (Informační systém pro veřejné zakázky) a byla vysoutěžena v tzv. otevřené soutěži o návrh, která byla veřejná.

6

V roce 2009 rozšířila své portfolio služeb o další komodity, a to zemní plyn, telekomunikace, služby, pojistky, bankovní služby, ad. V roce 2009 uskutečnila společnost 165 e-Aukcí.


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Ostrava jde příkladem …píše se rok 2010

eCENTRE, a. s. V Ostravě se elektronickým aukcím daří.

Elektronickým aukcím se v Ostravě daří. A z Ostravy si berou příklad další města, obce i kraje. V průběhu roku dochází k velké medializaci elektronických aukcí na dodávky elektřiny, případně zemního plynu, který začíná být rovněž touto formou soutěžen.

Elektronické aukce v roce 2010 zažívají BOOM.

7

Zdroj: Hospodářské noviny


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Elektronické aukce přes Systém CENTREs se rozhodl například i kraj Vysočina či Statutární město Frýdek-Místek. Zatím řeší centralizované zadání veřejných zakázek na dodávky energií. V březnu roku 2010 se uskutečnila další elektronická aukce. Kraj Vysočina ušetřil na zemním plynu skoro 50 %!

TV REPORTÁŽ e-Aukce na dodávku zemního plynu ušetřila kraji Vysočina 50%. Pro spuštění reportáže klikněte ZDE, nebo na obrázek níže.

Vladimír Novotný, náměstek hejtmana kraje Vysočina: „Je ekonomická krize, chceme šetřit. Viděli jsme, že to u elektrické energie fungovalo, tak jsme to vyzkoušeli pro naše nemocnice a zdravotnická zařízení v kraji. A myslím, že jsme udělali dobře." Dodávky plynu pro osm zdravotnických zařízení v kraji Vysočina nakonec zajistí dodavatel, který odhodil v aukci nejvíce - 19,8 milionů korun. To bylo nad očekávání mnoho.

Statutární město Frýdek-Místek se rozhodlo využít elektronické výběrové řízení a e-Aukci přes Systém CENTREs pro dodávky elektrické energie. Frýdek-Místek ušetří miliony korun za elektrickou energii Propad rozpočtu v posledních měsících řeší snad všechna města. Mezi nimi je i Frýdek-Mítek. Jeho vedení hledá cesty jak ušetřit. Teď jednu takovou našel. Město Frýdek-Místek se rozhodlo nakupovat elektřinu elektronickým auditem. Ušetří tak miliony korun. Eva Richterová (ČSSD), primátorka Frýdku-Místku: "Šetřit se dá různými způsoby, ale toto se nabízí jako jedna z ideálních možností, jít s cenou dolů. A pokud sledujeme aukce, které už proběhly, a vidíme, v jakých objemech se dá snížit náklad na odběr elektrické energie, tak si myslím, že je to opravdu správná cesta, kterou se město vydalo."

TV REPORTÁŽ Frýdek-Místek ušetří miliony korun za elektrickou energii Pro spuštění reportáže klikněte ZDE, nebo na obrázek vlevo.

8


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Ostrava jde opět dál, než všichni ostatní!!! Zavádí Systém sdružených nákupů Už na začátku roku 2010 zavádí město pro všechny své organizace nový systém, kterým chce řešit jak centralizované zadávání veřejných zakázek na vybrané komodity, tak i elektronizaci opakovaných nákupů. Dne 27. 1. 2010 je projekt zahájen. V následujících měsících (2 – 3/2010) jsou s projektem a nadcházejícími kroky seznámeni členové Rady města, Zastupitelstva, a ředitelé organizací města. Na den 17. 3. 2011 svolává primátor statutárního města Ostrava tiskovou konferenci, kde seznamuje s projektem a jeho cíli zástupce médií. Média informují veřejnost o zahájení projektu.

9

eCENTRE, a. s. V Ostravě se elektronickým aukcím daří.


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

TV REPORTÁŽ: Město Ostrava začalo využívat Systém sdružených nákupů 18.3.2010

Město Ostrava začalo využívat Systém sdružených nákupů Ostrava se stane prvním městem v republice, které bude nakupovat služby a zboží prostřednictvím Systému sdružených nákupů. Dosáhne tím roční úspory 100 milionů korun. Ostrava platí každým rokem za potraviny, léky, zdravotnický materiál, plyn, pojištění, bankovní služby a další komodity pro své organizace čtyři miliardy korun. To se teď změní a podle odhadů by mohla být úspora až stomilionová. Petr Kajnar, primátor Ostravy: „Po výborných zkušenostech s elektřinou jsme se rozhodli zvolit elektronickou aukci i v případě dalších komodit. Při celkových nákladech čtyři miliardy korun věříme, že úspora bude minimálně stomilionová."

Ostrava se tak stala průkopníkem elektronických výběrových řízení v České republice. Vítězslav Grygar, ředitel společnosti eCENTRE: „Od města je při takových projektech potřebná velmi úzká spolupráce, což Ostrava splnila. Místní magistrát se nebojí jít do nových věcí a obyvatelé na tom určitě vydělají." Anketa, obyvatelé Ostravy, Čeněk Novotný: „To zní velmi dobře, hlavně, aby ty ušetřené peníze byly využité pro lidi." Zdena Punčická: „Když na tom Ostrava vydělá, tak jsem všemi deseti pro." Ušetřené prostředky pak může každá organizace použít na svůj rozvoj.

Princip sdružených nákupů spočívá v tom, že se vytvoří nákupní portál s katalogem produktů za nejnižší vysoutěžené ceny z elektronických výběrových řízení. Městské organizace tak budou moci nakupovat za nízké ceny i v malém množství. Kamil Vrubl, ředitel společnosti Vítkovice Aréna: „Zatím s tím nemáme žádné zkušenosti, ale věřím, že to fungovat bude. Ušetření nějakých prostředků bychom určitě přivítali."

10


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

11


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Společnost eCENTRE, a.s. zavádí v Ostravě SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs na všechny komodity a pro všechny organizace řízené městem Co je Systém sdružených nákupů CENTREs? Systém centralizovaných nákupů a optimalizace všech provozních nákladů, tzn. nejen na energii, ale i na další komodity.

eCENTRE, a. s. Systém CENTREs je zaváděn v Ostravě pro 184 organizací, a to u deseti základních komodit.

IMAGE CLIP eCENTRE

V jakých komoditách je možné šetřit?

Další úspory byly v průběhu implementace systému dosaženy rovněž v těchto oblastech: Stavební zakázky Pronájmy Prodej zbytného majetku Investice

12


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

V březnu roku 2010 se uskutečnila setkání se zástupci vedení města, městských obvodů a největších organizací řízených městem za účelem seznámení s projektem „Systém sdružených nákupů pro Statutární město Ostrava“

Fotografie z jednotlivých setkání s vedením města, městských obvodů a organizací řízených městem

O hlavních cílech projektu Systém sdružených nákupů a zahájení implementace systému jsou následně informovány všechny organizace města.

13


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs Organizace města se zapojují do nového projektu „Systém sdružených nákupů pro Statutární město Ostrava“

Jak se do Systému sdružených nákupů Magistrátu města Ostravy ¨ zapojil Dům kultury města Ostravy Dům kultury města Ostravy - rozsáhlý komplex s divadlem, několika sály, salonky, technickým zázemím a restaurací. Je to akciová společnost zřízená Magistrátem města Ostravy. Každoročně hledá prostředky, kde ušetřit. Jedním z největších provozních nákladů jsou náklady na silovou elektřinu. Ing. Roman Grzegorz, obchodní a technický ředitel DKMO a.s.: "Co se týče dodávky energie, tak tento náklad dělá pro naši společnost velký objem. Jsou to necelé 2 miliony ročně, tzn. že i úspora v řádech desetitisíců nebo statisíců je pro nás velkým přínosem. Když jsme hovořili se zástupcem firmy eCENTRE, tak nás ujišťoval, že pokud se zúčastníme, budeme spořit, získáme finanční efekt, a to se v budoucnu ukázalo jako pravda." Dům kultury města Ostravy se zúčastnil elektronické aukce na dodávku silové elektřiny pořádané společností eCENTRE v letech 2007 až 2010 celkem třikrát. Ing. Roman Grzegorz, obchodní a technický ředitel DKMO a.s.: "Tím, že jsme absolvovali elektronickou aukci, jsme uspořili řádově asi 300 tisíc korun." Dům kultury města Ostravy šel ale ještě dál. V roce 2010 se totiž připojil k Systému sdružených nákupů, který spustil jeho zřizovatel, Magistrát města Ostravy pod záštitou společnosti eCENTRE.

Roman Grzegorz, obchodní a technický ředitel DKMO a.s.: "Pro rok 2010 se nám naskytla možnost začlenit se do elektronické aukce k Magistrátu města Ostravy a jejich organizací a tím ten soutěžený objem dodávky elektrické energie byl daleko větší. Tím pádem se to rýsovalo, že ta vysoutěžená cena bude ještě příznivější, a tím, že jsme do toho šli, dosáhli jsme pro rok 2010 ceny, která byla levnější než v roce 2007." Tedy tím, že Magistrát města Ostravy sdružil, neboli agregoval poptávku za více jím zřizovaných subjektů, vytvořil tak velký objem poptávky, že u dodavatelů získal výraznou slevu. Nabídnutá cena byla navíc díky elektronické aukci ještě dále snížena. Dobré zkušenosti s úsporami v nákupu silové elektřiny vedou k myšlenkám o rozšíření Systému sdružených nákupů také na další komodity. Roman Grzegorz, obchodní a technický ředitel DKMO a.s.: "Potom se rýsuje, že by to mohlo být v hlasových a mobilních službách a v oblasti pojištění. Jeví se mi ty elektronické aukce, co se týče veřejných zakázek, jako jedny z nejlepších, co se týče průhlednosti, transparentnosti a objektivity. Protože jsem absolvoval už řadu výběrových řízení formou veřejných zakázek, tak to můžu potvrdit. Tam ten výběr firem můžete sledovat on line na internetu a tam se nedá nějakým způsobem šidit nebo podvádět."

14


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Elektronické aukce v roce 2010 zažívají BOOM. Města, obce, ale i další kraje postupně začínají využívat centralizované zadání veřejných zakázek s využitím elektronických aukcí. O elektronické aukci se čím dál častěji hovoří jako o protikorupčním nástroji.

15


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs Elektronické aukce v roce 2010 zažívají BOOM.

16

Zdroj: Moderní obec


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs Sdružení obcí šetří za elektřinu účastí v elektronických aukcích Zdroj: 18.6.2010, Právo Možnost nakoupit elektřinu v elektronických aukcích začala využívat také sdružení obcí v Moravskoslezském kraji. O výhodnosti spojené poptávky po elektřině v elektronickém výběrovém řízení se minulý týden přesvědčilo šest členských obcí a měst sdružení Slezská brána. Šenov, Paskov, Vratimov, Řepiště, Sedliště a Žabeň nákupem silové elektřiny prostřednictvím e-aukce dohromady ušetřily přes 470 tisíc korun, tedy 10,5 procenta ve srovnání s cenami stávajících dodavatelů. Sdělil to Vítězslav Grygar, ředitel společnosti eCENTRE, která výběrové řízení pro Slezskou bránu organizovala. Spojením poptávky v elektronické, výběrovém řízení chtějí ušetřit také města a obce sdružení povodí Ondřejnice. Pro sdružení se podle Grygara budou připravovat elektronická výběrová řízení na dodavatele elektřiny i zemního plynu. Přibývá měst, která v e-aukcích nakupují elektřinu pro sebe a své subjekty.

Frýdek-Místek si touto formou včera vybral dodavatele elektřiny pro příspěvkové organizace a obchodní společnosti města a budovy ve vlastnictví města, včetně obytných domů. Do elektronické aukce se zapojilo pět licencovaných obchodníků elektrickou energií. Jak dále Právu řekla mluvčí magistrátu Jana Matějíková, aukce byla rozdělena na dodavatele energie v hladině vysokého napětí a v hladině nízkého napětí. „Vítězem se tedy mohli stát dva různí dodavatelé, což se stalo. Za energii v hladině vysokého napětí město včetně příspěvkových organizací a obchodních společností zaplatí 3,14 mil. korun, což je o 34,13 proc. méně než dosud, úspora bude přes 1,63 mil. korun. Za dodávku energie v hladině nízkého napětí zaplatí město, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti 19,05 mil. korun. Úspora je v tomto případě 9,15 procenta, tedy zhruba dva milióny,“ upřesnila. Celkem tedy Frýdek-Místek ušetří přes 3,5 mil. korun.

17


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs Elektronické aukce v roce 2010 zažívají BOOM.

18


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs Elektronické aukce v roce 2010 zažívají BOOM. Levnější dodávky silové elektřiny lákají města, obce i kraje. Kraj Vysočina, či Statutární město Ostrava jsou mezi prvními, kteří stejným způsobem soutěží i veřejné zakázky na dodávky zemního plynu. Moderní a efektivní způsob veřejné soutěže se však prosazuje pouze u těchto dvou komodit.

Mezi další subjekty veřejné správy, které se rozhodly začít využívat e-Aukce přes Systém CENTREs patří například: Kraj Vysočina Pardubický kraj Statutární město Ostrava Statutární město FrýdekMístek Městská část Praha 2 Městská část Praha 14 Město Litoměřice Město Postřelmov Město Krnov Město Bruntál Město Fulnek Město Červený Kostelec Region Slezská brána Zájmové sdružení Frýdlantsko Beskydy Sdružení měst a obcí Povodí Ondřejnice Obec Postřelmov a mnohé další.

19


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Elektronické aukce v roce 2010 zažívají BOOM. Při modernizaci veřejné správy sehrávají velkou úlohu právě média, která šíří povědomí o možnostech úspor a využívání e-Aukcí jako nástroje transparentnosti.

20


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Jak SYSTÉM CENTREs v Ostravě funguje? Součástí systému je neustálá komunikace s organizacemi zadavatele, motivace organizací k součinnosti a informování o smyslu, aktuálním stavu a fungování systému.

Součástí systému je rovněž edukace zaměstnanců organizací zadavatele, a tudíž zvyšování jejich kvalifikace. Školení probíhá především formou e-Learningu, a to v těchto oblastech: Procesy systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek Procesy elektronických nákupů Elektronické nákupy prostřednictvím e-Katalogu CENTREs (Nákupního portálu) Postupy v souladu s platnou legislativou pro veřejné zakázky

21

eCENTRE, a. s. V Ostravě se elektronickým aukcím daří. VIDEO – Princip fungování Systému CENTREs

Cílem edukace je kromě jiného i zvyšování povědomí o nutnosti nastavování protikorupčních procesů, a tím postupné omezování korupce. Základem změny ve veřejné správě je změna myšlení.


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

V Ostravě se uskutečnila KONFERENCE s názvem „NÁKUPNÍ PORTÁL MĚSTA OSTRAVA“ Konference v rámci zavádění Systému sdružených nákupů Dne 3. 6. 2011 společnost eCENTRE ve spolupráci se Statutárním městem Ostrava uspořádala pro všechny organizace města konferenci, kde informovala o aktuálním stavu projektu „Systém sdružených nákupů“ a seznámila s aplikací Nákupní portál města Ostrava, která je součástí systému. Konference byla vysílána ON-LINE.

Součástí programu byla i diskuse s účastníky konference.

22


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

ON-LINE VYSÍLANÁ KONFERENCE NÁKUPNÍ PORTÁL MĚSTA OSTRAVA

Foto: Ing. Petr Kajnar, primátor Ostravy Zdoj: eCENTRE, a.s.

Foto: zástupci organizací statutárního města Ostrava

Foto: ředitel ZŠ a MŠ Kosmonautů 15, Ostrava, Mgr. Marek Pabjan (vlevo) s ředitelem společnosti eCENTRE, a.s., poskytovatele Systému sdružených nákupů, Vítězslavem Grygarem (vpravo)

Zdoj: eCENTRE, a.s.

23


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

ON-LINE VYSÍLANÁ KONFERENCE NÁKUPNÍ PORTÁL MĚSTA OSTRAVA

TV REPORTÁŽ: Konference nazvaná „Nákupní portál města Ostrava“ prezentovala výhody Systému sdružených nákupů Pro spuštění reportáže klikněte ZDE, nebo na obrázek níže.

Touto konferencí je zahájen zkušební provoz aplikace NÁKUPNÍ PORTÁL MĚSTA OSTRAVA a zahájeno školení všech organizací města na práci s touto aplikací.

24


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Konference určená pro vedení města i jeho organizace vzbudila značný zájem médií i organizací samotných. Akce se zúčastnilo na 150 lidí.

TV REPORTÁŽ: Generální ředitel společnosti eCENTRE a.s. Vítězslav Grygar o Systému sdružených nákupů Statutárního města Ostravy

Pro spuštění reportáže klikněte ZDE, nebo na obrázek výše.

25


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs V Ostravě probíhá školení organizací města. Do systému elektronických nákupů se aktivně zapojují první organizace. Domov pro seniory Slunečnice vidí v systému velké výhody.

TV REPORTÁŽ Organizace města začínají využívat Systém sdružených nákupů CENTREs Pro spuštění reportáže klikněte ZDE, nebo na obrázek vlevo

Statutárnímu městu Ostrava se úspěšně daří zapojit organizace, jejichž je zřizovatelem, do projektu „Nákupní portál města Ostrava". K dnešnímu dni se uskutečnilo přes Nákupní portál již více než 1120 objednávek. Velkým dílem k tomuto číslu přispívá Domov pro seniory Slunečnice v Ostravě - Porubě. Domov pro seniory Slunečnice v OstravěPorubě patřil k průkopníkům systému nákupů přes Nákupní portál města Ostrava a jeho vedení má zájem využívat efektivní nástroje pro řízení. Radek Baran, ředitel Domova pro seniory Slunečnice: "Protože jsme součástí Nákupního portálu v systému sjednocených nákupů statutárního města Ostrava a protože jsme rádi pro každou novinku, takže proč ne?" Domovu pro seniory Slunečnice, stejně jako dalším organizacím města, které používáním Nákupního portálu pomáhají šetřit peníze města, patří dík. A to nejen za zodpovědný přístup k financím, ale i za odvahu vyzkoušet tuto žhavou novinku, které se zaměstnanci museli přizpůsobit. Radek Baran, ředitel Domova pro seniory Slunečnice: "Chce to školení zaměstnanců, chce to připravit si veškerou techniku, zda ji máme, zda to budeme schopni dělat. První objednávku jsme vykonali 29. června. Jedná se především o potraviny. Od té doby nakupujeme přes portál pravidelně a přidáváme k tomu teď drogerii a chystají se i další komodity. Teď připravujeme nákup pracovních oděvů, tekutý program do prádelen a podobně."

Odvaha se vyplácí. Motivací číslo jedna jsou úspory, ale velmi příjemným doplňkem rozjezdu nového systému nákupů je soutěž, do které se mohou zapojit všichni, kteří absolvují školení, zaměřené na práci s Nákupním portálem. Pracovníci Domova pro seniory Slunečnice školením již prošli. Přes nákupní portál začali objednávat v Ostravě jako první, a tím přirozeně pomohli odbourat drobné nedostatky, které rozjezd každé novinky provázejí. Radek Baran, ředitel Domova pro seniory Slunečnice: "Říkají, že to je jednodušší, než se jim zdálo na začátku a myslím si, že se toho vůbec nikdo nemusí bát." Tato slova mohou být pro ostatní organizace města velkým povzbuzením. Radek Baran, ředitel Domova pro seniory Slunečnice: "Čím dřív začnou, tím dřív uspoří už i finanční prostředky z letošního rozpočtu, který dostali. A taky tím dřív se jim to bude zdát jednodušší. Určitě by se toho neměli bát." Další podporou nového systému a zdrojem cenných informací bude konference, nazvaná „Šetříme s nákupním portálem". Uskuteční se v říjnu a kromě vyhlášení vítězů zmíněné soutěže bude na konferenci zhodnoceno i využívání Nákupního portálu organizacemi a dosavadní fungování systému. Zdroj: TV Polar

26


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Společnost eCENTRE školí organizace zapojené do Systému CENTREs, a to dvojím způsobem. Pro své klienty zpracovává online vzdělávání formou textů a video klipů, a zároveň vzdělává zaměstnance organizací formou klasického školení. Za období 6-9/2010 společnost eCENTRE proškolila více než 160 organizací a jejich 650 zaměstnanců.

TV REPORTÁŽ eCENTRE pořádá školení pro zaměstnance městských organizací Pro spuštění reportáže klikněte ZDE, nebo na obrázek vlevo

27


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Elektronické aukce přes Systém CENTREs využívají i kraje. Přidává se Praha 2, první Městská část Prahy. Zatím jen v komoditách Elektřina a Zemní plyn.

TV REPORTÁŽ: Systém CENTREs využívá i městská část Praha 2 Pro spuštění reportáže klikněte ZDE nebo na obrázek níže.

28


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

29


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

30


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

31


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

32


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs Aukce energií šetří úřadům desítky milionů Ostrava v aukci srazila cenu proudu o 19 a plynu o 37 procent. Počet aukcí energií byl už dvakrát vyšší než loni za celý rok. Během čtyř hodin pátečního odpoledne ušetřilo město Ostrava 23 milionů korun. O tolik klesla v elektronické aukci hodnota poptávky silové elektřiny a zemního plynu na příští rok. Ostrava pro svých 150 organizací nakoupí silovou elektřinu o 19 procent levněji než letos a zemní plyn dokonce o 37 procent levněji. „Každá aukce trvala dvě hodiny. O elektřinu soutěžilo pět dodavatelů, zakázku získali dva, jeden pro vysoké a druhý pro nízké napětí. O dodávku plynu licitovalo sedm firem,“ uvedl Vítězslav Grygar, ředitel firmy eCENTRE, která patří k největším organizátorům elektronických aukcí v zemi. Jméno vítězů zveřejněno nebylo. Ostrava využila elektronických aukcí již loni, tehdy se podařilo cenu elektřiny srazit o 31,8 procenta. Prostřednictvím aukcí nakoupila na příští rok i potraviny a kancelářské potřeby. Celkem tak Ostrava uspořila 81 milionů korun.

Aukce srazí ceny nejvíce. Zprávy o zvyšování cen elektřiny v příštím roce houstnou. Očekává se, že pro firmy a instituce to bude kolem patnácti procent, pro domácnosti o něco méně. To vše včetně poplatků, které jsou regulovány – tedy i rychle rostoucích nákladů na podporu solární energie. Firmy i soukromníci proto hledají nové, levnější dodavatele. Umožňuje to liberalizace trhu, která pro elektřinu platí necelých pět let a pro plyn necelé čtyři roky. Dosud změnilo svého dodavatele téměř 420 tisíc zákazníků, z toho bylo 178 tisíc firem a organizací. Elektronické aukce jsou způsobem, jak cenu energií, ale i dalšího zboží, srazit co nejvíce. Úspory za nákup silové elektřiny, která je předmětem aukcí a na konečné ceně se podílí z poloviny, je tak možné konečný dopad očekávaného zdražování výrazným způsobem snížit. „Aukce je také transparentní a omezuje korupční prostředí. Všichni přihlášení obchodníci vidí aktuální cenu v reálném čase, všichni mohou reagovat,“ uvedl Grygar.

33

Počet aukcí rychle roste Před týdnem soutěžilo pět firem o nejlevnější dodávku silové elektřiny pro více než sto organizací Pardubického kraje. Mezi největší patří krajský úřad, krajská nemocnice či správa a údržba silnic. Během elektronické aukce klesla cena dodávky o 27,6 procenta, což znamená, že Pardubicko místo pětapadesáti milionů zaplatí příští rok jen čtyřicet milionů korun. Zdroj: Hospodářské noviny


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Výsledky komunálních voleb na podzim roku 2010 hovoří samy za sebe.

Zdroj: Infoprtaly.cz

Foto: Ing. Petr Kajnar v TV Polar

34


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs Organizace, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, začínají využívat Nákupní portál Zaměstnanci organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, si zvykají na práci s Nákupním portálem. K nákupu potravin využívají tuto novinku i školní jídelny. Ne všude se ale setkala s nadšením. Pozitiva nového způsobu objednávek ale převládají. Nový systém objednávek byl pro pracovnice jídelen něčím, s čím se ještě nikdy nesetkaly. Není tedy divu, že zpočátku jim práce s Nákupním portálem zabrala více času. Pozitiva nového způsobu objednávek ale jednoznačně převládají. Potvrdit to mohou v ostravské Základní škole Františka Formana. Ivona Klímová, ředitelka ZŠ Fr. Formana, Ostrava: "Pro vedoucí jídelen, které se do toho pustily, je to složitá záležitost, ale v každém případě nás k tomu vedly velké ekonomické úspory, což jsme už teď za necelé dva měsíce, kdy objednáváme základní potraviny do školní kuchyně, poznali. Největší úspora je v každém případě na mase a samozřejmě, že i zelenina, ovoce." Ředitelka školy nepřetržitě sleduje, jestli práce s Nákupním portálem je pro školu a hlavně pro její žáky přínosem. Smysl novinky je jasný: ušetřit co nejvíce peněz díky dodavatelům, kteří nabízejí zboží za příznivější ceny. Ivona Klímová, ředitelka ZŠ Fr. Formana, Ostrava: "Dívala jsem se bylo tam někdy i několik desítek korun zejména na tom mase."

TV REPORTÁŽ Pro spuštění reportáže klikněte na obrázek níže

Za uspořené peníze škola kupuje dětem jídlo, které si dříve nemohla dovolit. Ivona Klímová, ředitelka ZŠ Fr. Formana, Ostrava: "Jako je hovězí maso případně losos a podobně anebo zase i mléčné výrobky. Nekupujeme vždycky jenom ty nejlevnější jogurty, dneska jsou i ty jogurty, které mají děti rády." A to už je pádný argument, proč bude škola přes Nákupní portál nakupovat dál. Se společností eCENTRE je vedoucí jídelny v kontaktu. Škola také využívá možností školení pořádaných firmou eCENTRE. Současnou novinkou je takzvaný elearning. Ivona Klímová, ředitelka ZŠ Fr. Formana, Ostrava: "Víme o tom, byli jsme i všichni společně na jednom školení, abychom měli v jeden okamžik stejné informace. Víme i o tom elearningovém školícím portálu. Věříme, že se to prostě zavede a že to bude potom takový ten denní mechanismus jako spoustu jiných věcí, které před deseti lety ještě v tom školství nebyly a museli jsme se je naučit. Opravdu v tom školství nikdy nebylo a nikdy nebude tolik peněz, kolik by opravdu bylo pro rozvoj potřeba. Takže takhle aspoň na tom ušetříme a budeme moci nabízet něčeho více, něčeho lepšího." Kromě finanční úspory je další motivací pro práci s Nákupním portálem i nová soutěž, nazvaná „Každá tisící objednávka vyhrává". Soutěž probíhá do konce letošního roku a výhru v hodnotě 500 korun získá každý tisící zákazník, který přes Nákupní portál objedná zboží minimálně za 500 korun. Společnost eCENTRE chce tímto způsobem ocenit především organizace, které využívají nákupní portál pravidelně. Zdroj: TV Polar

35


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

eCENTRE na 109. Žofínském fóru, určeném pro primátory a starosty měst a obcí

TV REPORTÁŽ: eCENTRE prezentovalo systém na 109. Žofínském fóru Pro spuštění reportáže klikněte ZDE, nebo na obrázek vlevo.

Slovanský ostrov v centru Prahy přivítal 13. prosince starosty a primátory z celého Česka. V nádherném prostředí paláce Žofín se uskutečnilo 109. žofínské fórum. Toto tradiční setkání před koncem roku je každoročně věnováno novinkám a změnám, které zajímají vedoucí představitele obcí a měst. Účast přijali významní hosté. O novinkách v legislativě hovořil ministr vnitra Radek John a aktuality ze svého resortu přišel osobně představit i ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. Hlavním tématem bylo samozřejmě financování a s tím spojené úspory a škrty. Radek John, ministr vnitra: „Všichni jsme na vládě brečeli nad svými resorty. Já mám snížení v resortu o 10 procent mzdové prostředky, 36 procent provoz a 36 procent investice. Brečím ještě více. Nejsme v situaci, že někde je nějaký měšec peněz a ministerstvo financí z něho nedává." Úspory byly i hlavním tématem vystoupení ředitele společnosti eCENTRE Vítězslava Grygara, který hovořil o internetových aukcích a jejich úspěšných dopadech na rozpočty obcí a měst.

Vítězslav Grygar, generální ředitel eCENTRE: „O 26 procent se lišily ceny stejné věci v 5 nemocnicích, které řídil jeden zřizovatel. Dovedete si představit, když těch 186 organizací, případně jakékoliv organizace, vy tím, že pojmenujete to pojmosloví, abyste zařadili jablka s jablkama a hrušky s hruškama, jaké se nám naskytnou různosti, co se týká nakupovaných cen? A víte, jak vám to pomůže autoregulačně, když dáte těm skladníkům za kolik která organizace nakupuje? S tímto se dá skutečně velmi efektivně pracovat." Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj: "Já si myslím, že elektronické aukce jsou dobrý nástroj. Je potřeba dostat ten nástroj do zákona o veřejných zakázkách do té podoby, aby se s ním pracovalo všude stejně. Je to nástroj, který je velmi vhodný pro komodity než pro ty služby, a i na ministerstvu pro místní rozvoj s tímto počítáme." Starostové a primátoři si nově získané informace pochvalovali. O oblíbenosti tohoto tradičního fóra svědčí i to, že letos bylo už pátým rokem po sobě a sál byl opět plný.

36


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

37


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Tématem využívání elektronických aukcí ve zdravotnictví se zabývalo 110. Žofínské fórum 14.12.2010 Téma: Úsporná opatření a jejich dopad do oblasti zdravotnictví Na konferenci vystoupil ministr zdravotnictví Leoš Heger, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavel Horák, ekonom Miroslav Zámečník a další. Konference otevřela aktuální téma snižování nákladů a efektivního využívání finančních prostředků v oblasti zdravotnictví. Vystupující poukazovali na problematiku financí v tomto odvětví a nastínili možná řešení. Ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) Miroslav Zámečník ve své přednášce zdůrazňoval nutnost úspor ve zdravotnictví a uvedl, že jedním z efektivních a v praxi již vyzkoušených řešení je rovněž zavedení elektronických aukcí. Mezi dalšími nástroji uvedl například zavedení vícezdrojového financování nebo možnost výběru z řady pojistných produktů, programů, pojištěncem. Elektronické aukce, nejen jakožto nástroj pro snížení nákladů, ale rovněž jako součást systému pro efektivní řízení organizací z hlediska výdajových položek, jsou dnes již běžnou praxí například v Psychiatrické léčebně Jihlava. Foto: 110. Žofínské fórum Zdroj: eCENTRE, a.s.

38


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs Elektronické aukce vládních nákupů by mohly ušetřit miliardy. Aukce srážejí cenu nafty každý týden, ceny ovoce každé dva týdny Zhruba o třetinu méně ve srovnání s loňskými cenami platí město Ostrava za elektřinu, plyn, potraviny, za kancelářské potřeby a úklidové prostředky. Umožňuje to systém sdružených nákupů, který pro město připravila společnost eCENTRE. „V první fázi bude v systému čtvrtina všech neinvestičních nákupů, což představuje obchody za miliardu korun ročně. Počítáme s desetiprocentní úsporou, což by mělo přinést sto milionů,“ uvedl ostravský primátor Petr Kajnar. Systém byl spuštěn prvého října a dosud přinesl možné úspory více než 72 milionů korun ročně jen za čtyři z osmi komoditních oblastí, kterých se sdružené nákupy týkají. Například potraviny nakupuje Ostrava o 22 procent levněji než loni. Podaří-li se udržet tuto cenovou úroveň i nadále, za rok město ušetří téměř 36 milionů korun. „Pokud by systém sdružených nákupů využívaly obce i vláda, ušetří se nejméně dvacet miliard korun ročně. Dost na školství, na platy lékařů, policistů či hasičů,“ uvedl Vítězslav Grygar, ředitel firmy eCENTRE, který s možnými úsporami seznámil i české ministry na pondělním 109. Žofínském fóru. Levné nákupy pro všechny. Systém sdružených nákupů pro Ostravu je internetový portál, na němž nakupuje 186 organizací a úřadů pod správou města. Ceny komodit, které jsou na portále dostupné, vzešly z elektronických aukcí. V nich získal zakázku dodavatel, který nabídl nejnižší cenu. Cena dodávek silové elektřiny, zemního plynu, telekomunikačních služeb, bankovních služeb a pojištění se soutěží jednou ročně.

Elektronické aukce ostatních komodit probíhají častěji. Například o nejlevnější dodávky ovoce a zeleniny se soutěží každých čtrnáct dní, o dodávky potravin jednou za tři měsíce, o dodávky pohonných hmot každý týden. V systému jsou zařazeny i nákupy léků a zdravotnického materiálu, aukce na tyto dodávky se budou konat jednou za půl roku. „Tím je zaručeno, že komodity na portále jsou aktuálně nejlevnější,“ řekl Grygar. K dosažení nejnižších cen pro všechny pomáhá sdružení požadavků. Ze všech městských organizací se vyberou ty, které odebírají daného zboží nejvíce. Velká zakázka přiláká dodavatele, kteří ochotně licitují o nejnižší cenu. Tu pak musí dodržet i v menších dodávkách pro menší městské jednotky. Firma eCENTRE je v Česku průkopníkem elektronických reverzních aukcí, tedy aukcí, v nichž se hledá nejlevnější dodavatel. Za čtyři roky, kdy eCENTRE aukce pořádá, dokázala svým klientům ušetřit více než 535 milionů korun. Pro korupci není důvod „Aukce je transparentní. Všichni přihlášení obchodníci vidí aktuální cenu v reálném čase, všichni mohou reagovat,“ připomněl Grygar. Přínosem systému sdružených nákupů je vedle úspor i lepší evidence nákupů a omezení korupce „Město Ostrava nechalo vyškolit 450 lidí, kteří na portálu nakupují. Je vidět, co a kolik kupují. Lze zjistit, zda jsou ty nákupy potřeba, dají se tak řídit výdaje. A není tam prostor pro korupci – kdo dá úplatek, aby mohl zboží dodat levněji než konkurence?“ dodal Grygar.

39

Zdroj: 16.12.2010 Hospodářské noviny


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

TV REPORTÁŽ Domov pro seniory Slunečnice nakupuje přes Nákupní portál města Ostrava Pro spuštění reportáže klikněte ZDE, nebo na obrázek vlevo

Domov pro seniory Slunečnice začal jako první nakupovat přes Nákupní portál města Ostrava Primátor města Ostravy Petr Kajnar udělil poděkování Radku Baranovi, řediteli Domova pro seniory Slunečnice, za aktivní a zodpovědný přístup k projektu Systém sdružených nákupů. DPS Slunečnice, jako první organizace města začala řešit své nákupy přes NÁKUPNÍ PORTÁL MĚSTA OSTRAVA, který je součástí projektu. Systém má městu ušetřit průměrně až 100 milionů korun ročně. Slunečnice je se čtyřmi sty klienty největší sociální organizací na území Ostravy a díky elektronickému systému nákupu ušetřila v letošním roce téměř 400 tisíc korun. Radek Baran, ředitel DPS Slunečnice: "My jsme nejvíce plnili elektronický portál z hlediska potravin, tak asi z toho důvodu. Někdo má zase jiné komodity, ale my jsme k tomu přidali i drogerii a další atributy. Ale v těch potravinách je opravdu největší obrat a je to ukázka ostatním, že to jde." Předávání poděkování byl rovněž přítomen náměstek primátora Martin Štěpánek. Zdroj: TV Polar

40


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs Vánoční kluziště na Masarykově náměstí v Ostravě TV REPORTÁŽ Vánoční kluziště na Masarykově náměstí v Ostravě Pro spuštění reportáže klikněte ZDE, nebo na obrázek dole

Díky Systému sdružených nákupů a nákupnímu portálu ušetří město Ostrava a jeho organizace miliony korun. I díky tomu může mimo jiné podporovat takové projekty, jakým je Vánoční kluziště. Pořadatelem výjimečné atrakce, která se stala dominantou letošních vánoc a která vyrostla přímo na Masarykově náměstí, je SAREZA. Anketa, Ostravané: „Já myslím, že je to super, bezva odreagování. Člověk si může aspoň někam zajít. Nejvíc se mi tady asi líbí ta vánoční atmosféra. Tuhle, jak jsme tu byli, tak pěkně večer sněžilo, bylo to nasvícené, hudba k tomu, paráda." „Je to dobrý nápad, si zasportujem, odreagujeme se a celková atmosféra tady." „Je tu aspoň sranda, hrajeme na hoňku a tak na bruslích. Dlouho jsme na tom nestáli, tak si aspoň zajezdíme." Vánoční kluziště se zásluhou městské organizace Sareza vrátilo do Ostravy po pěti letech.

41


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Ostrava je stále jediným městem, které zavedlo Systém sdružených nákupů v takovém rozsahu. Ostrava je stále jediným městem, které zavedlo Systém sdružených nákupů pro všechny své organizace, s plánem šetřit ve všech komoditách, a s cílem ušetřit v průměru ročně 100 milionů korun. Do systému se zapojují aktivně i dodavatelé

MAKRO podporuje zavádění Systému sdružených nákupů CENTREs v Ostravě Značné finanční úspory a elektronizace veřejných zakázek jsou hlavním cílem systému sdružených nákupů. Ostrava byla jedním z prvních měst České republiky, kde projekt startoval a ušetřil miliony korun. Právě Ostrava se rozhodla uspořádat, ve spolupráci s eCENTRE, konferenci "Šetříme s nákupním portálem města Ostrava". Jednou z prvních dodavatelských firem při zrodu systému sdružených nákupů byla společnost MAKRO. Její ostravské vedení vidí v systému jen samé klady. Jako největší plus hodnotí stejný přístup ke všem účastníkům elektronických aukcí. Za vysoutěžené ceny pak organizace nakupují výrobky přes NÁKUPNÍ PORTÁL MĚSTA OSTRAVA, který je součástí systému.

Dana Lukáčová, ředitelka MAKRO Ostrava: "Uživatelské prostředí portálu je velmi příjemné a eCENTRE nám přeškolilo zaměstnance velmi profesionálním způsobem. Navíc na úplném začátku reagovali velmi pružně na naše připomínky k nefunkčnosti portálu." Společnost MAKRO věří, že se takovýto systém podaří spustit také v dalších městech. Optimalizuje tak náklady nejen sobě, ale i samotným odběratelům, kterými jsou školy, školky, domovy pro seniory, nemocnice a další.

Zdroj: TV Polar

TV REPORTÁŽ: MAKRO podporuje zavádění Systému sdružených nákupů CENTREs v Ostravě Pro zobrazení klikněte ZDE, nebo na obrázek vlevo.

42


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Ostrava pořádá už 2. Ročník konference v rámci projektu „Systém sdružených nákupů“ Konference Šetříme s nákupním portálem města OSTRAVA!!! V úterý 5. dubna proběhl v Domě kultury Akord v Zábřehu druhý ročník konference Šetříme s nákupním portálem města OSTRAVA!!! Hodnotily se zkušenosti s používáním unikátního systému sdružených nákupů, který statutární město Ostrava zavedlo jako první v ČR. Konference se zúčastnil primátor Petr Kajnar, zástupci společnosti eCENTRE, představitelé ostravských obvodů, příspěvkových organizací a obchodních společností zřizovaných městem. Prostřednictvím Nákupního portálu města Ostravy na www.npostrava.cz s přístupem také přes webové stránky města Ostravy nakupují městské organizace od roku 2010 komodity a služby, jako potraviny, MTZ, léky, zdravotnický materiál, silovou elektřinu, zemní plyn, pojištění, telekomunikace, bankovní služby apod. Statutární město Ostrava ušetřilo k 5. 4. t. r. díky Systému sdružených nákupů realizovaných společností eCENTRE a. s. přes 88,5 mil. korun (23,8 % nákladů) v aktivních komoditních kategoriích. Jen u elektrické energie dosahuje úspora částky přes 49 mil. Kč. Systém sdružených nákupů je nejen efektivním, ale především antikorupčním nástrojem pro optimalizaci nákladů veřejného sektoru.

Konference byla opět vysílána ONLINE přes internetovou televizi POLAR. Mohli ji tak sledovat i ti, kteří se systémem každodenně pracují, nebo veřejnost, která i díky médiím má možnost projekt bedlivě sledovat.

Zdroj: sólokapr.cz

O své zkušenosti se podělili zástupci organizací Konference se zúčastnili zástupci více než 140 organizací města Ostrava. Přítomni byli také zástupci jednotlivých městských obvodů. Posun ve vývoji celého projektu Systém sdružených nákupů byl znám i ve skladbě prezentujících. Pokud na 1. ročníku konference prezentovali především zástupci vedení města, a zástupci poskytovatele systému, na této konferenci sdělovali své zkušenosti se zaváděním systému i zástupci různých organizací.

43

ZÁZNAM Z KONFERENCE si můžete pustit ZDE, nebo kliknutím na obrázek výše.


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Primátor chce odměnit ty, kteří pomáhají městu šetřit Primátor na konferenci informoval zástupce organizací o připravovaném odměňovacím systému pro ty, kteří se aktivně zapojují do Systému sdružených nákupů a pomáhají tak městu šetřit peníze.

44


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

V rámci projektu „Systém sdružených nákupů“ provozovat systému ve spolupráci s vedením města motivuje organizace k součinnosti. Soutěž společnosti eCENTRE "Šetříme s nákupním portálem města Ostravy" má své vítěze Společnost eCENTRE, která provozuje elektronický nákupní portál pro Ostravu a její organizace, vyhlásila v říjnu soutěž s názvem „Šetříme s nákupním portálem města Ostravy". Kdo z uživatelů portálu správně zodpověděl kvízové otázky, byl zařazen do slosování o věcné ceny. Jitka Ulrichová, lektorka eCENTRE: „Cílem bylo zapojit organizace do nakupování přes nákupní portál. Podařilo se to výborně, zapojila se spousta organizací. Převážně odpovídali správně na všechny otázky, seznámili se s nákupním portálem a myslím si, že soutěž jim pomohla začít nákupní portál používat." V mateřské škole Evžena Rošického v Porubě se tak mohli radovat z balíčku kancelářských potřeb. Dana Kohutová, učitelka MŠ E. Rošického: „Strašně moc se nám líbí, balíček je jednak krásný, jednak užitečný, protože kancelářských potřeb není nikdy dost." Nový monitor pak doplnil výbavu kanceláře ve školní jídelně základní a mateřské školy Kosmonautů 15 v Zábřehu.

Marek Pabjan, ředitel ZŠ a MŠ Kosmonautů: „Je to takový bonus, bereme to tak. Obecně se však dá říct, že v podstatě jsme dosáhli dalších úspor, což je vždycky příjemné, protože ušetřené prostředky můžeme použít pro něco dalšího." Stejná odměna, tedy monitor, potěšil také zaměstnance a žáky základní a mateřské školy ve Svinově. Pan ředitel Ivančo navíc zvažuje, že by jeho škola nakupovala přes nákupní portál města Ostravy i další zboží. Zdeněk Ivančo, ředitel ZŠ a MŠ Ostrava: „Máme zájem pokračovat v dalších nákupech. Jsou to nákupy například didaktické techniky, počítačů a podobně. Pak bychom mohli ušetřené peníze použít na další věci do školy, třeba opravy budov a podobně." Využitím Systému sdružených nákupů CENTRES a následným zavedením nákupního portálu město Ostrava nejen šetří, ale především omezuje korupční prostředí. Ostrava a její organizace tak již nyní naplňují cíle protikorupčních strategií a zároveň Strategie pro elektronizaci zadávání veřejných zakázek.

45

TV REPORTÁŽ: Soutěž společnosti eCENTRE "Šetříme s Nákupním portálem města Ostravy" má své vítěze Pro spuštění reportáže klikněte ZDE, nebo na obrázek níže.


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Média informují veřejnost o fungování systému, míry zapojení organizací, i připravovaném systému odměňování.

46


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Zdroj: Moravskoslezský DENÍK

Zdroj: Moravskoslezský DENÍK

47


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Ostrava je opět leadrem! Jako první město v České republice spouští zveřejňování ŽEBŘÍČKŮ ORGANIZACÍ. Kolik zakázek řeší město a jeho organizace přes elektronická výběrová řízení? Kolik která organizace šetří a kolik utratí? Ostrava tyto informace každý měsíc vyvěšuje na internetu. „Každý občan Ostravy, a samozřejmě nejen Ostravy, má nyní možnost porovnat, na kolik % plní plán úspor jednotlivé domovy pro seniory, školy, či městské obvody. Město tak informuje své občany, jak městské organizace hospodaří s finančními prostředky města, tudíž i s penězi daňových poplatníků.“ Vítězslav Grygar, ředitel společnosti eCENTRE, a.s., která Systém sdružených nákupů CENTREs v Ostravě provozuje. Aktuální žebříčky organizací statutární město Ostrava vyvěšuje na svých webových stránkách i na komunikačním portálu určeném pro Statutární město Ostrava v rámci projektu.

Pro zobrazení žebříčků klikněte na obrázek níže.

Zdroj: Moravskoslezský DENÍK

48


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Primátor Ostravy Petr Kajnar sklidil velký potlesk na konferenci ČSSD Petr Kajnar informoval na květnové konferenci ČSSD o úspěšné implementaci systému sdružených nákupů v Ostravě a výborných výsledcích. Primátor rovněž vyzval své spolustraníky k zavádění potřebných změn.

Petr Kajnar dne 27. 5. 2011 jmenován stínovým ministrem průmyslu a obchodu Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka představil 27.5.2011 novou stínovou vládu. Bohuslav Sobotka je přesvědčen o tom, že stínová vláda je věrohodnou, pracovitou alternativou ke koaliční vládě Petra Nečase ODS, která nemá důvěru veřejnosti. Nové složení stínové vlády ČSSD: Ing. Jan Mládek -- stínový ministr financí PhDr. Lubomír Zaorálek -- stínový ministr zahraničních věcí Ing. Petr Kajnar -- stínový ministr průmyslu a obchodu Ing. Zdeněk Škromach -- stínový ministr práce a sociálních věcí JUDr. Jeroným Tejc -- stínový ministr vnitra Mgr. Jiří Dienstbier -- stínový ministr spravedlnosti JUDr. Michal Hašek -- stínový ministr zemědělství a venkova Milan Chovanec -- stínový ministr dopravy Mgr. Jiří Zimola-- stínový ministr životního prostředí PhDr. Marcel Chládek, MBA -- stínový ministr školství JUDr. Petr Hulinský -- stínový ministr pro místní rozvoj MUDr. David Rath -- stínový ministr zdravotnictví Jan Hamáček -- stínový ministr obrany Mgr. Vítězslav Jandák -- stínový ministr kultury Mgr. Michaela Marksová-Tominová -- stínová ministryně pro lidská práva a rovné příležitosti

49


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

V Ostravě díky zavedení systému organizace snižují ceny služeb i zboží. Některé organizace aktivně hledají možnosti, kde všude by mohli ještě ušetřit. Divadlo loutek Ostrava šetří prostředky díky e-aukcím Slavnostní otevření nové přístavby alternativní scény Divadla loutek v Ostravě potěšilo spoustu Ostravanů. Stejně tak je musí těšit i fakt, že vedení Divadla loutek chytře šetří: stalo se jednou z prvních ostravských organizací, které využily elektronickou aukci na komoditu Služby. V současné době šetří také díky nákupům přes ostravský nákupní portál. Jarmila Hájková, ředitelka Divadla loutek: „V eCENTRE jsou profesionálové, kteří nám vždy tuto záležitost připraví na klíč, úplně až do samého konce. Souvisí to i s otevřením divadla: dneska večer, když bude ta nově přenesená inscenace z Deníku Ostravaka, tak to sezení, které tam je, ta elevace, tu jsme právě nakupovali přes eCENTRE a ušetřili jsme na tom spoustu peněz." Divadlo loutek už absolvovalo e-aukci na úklidové práce, na tribuny či na pronájem občerstvení a bufetu. Dražit bude také ubytovací služby pro účinkující a návštěvníky Festivalu divadla loutek letos v září.

Michal Štefek, konzultant úseku energie a služeb eCENTRE: „Rád bych Divadlo loutek pochválil, že se aktivně zapojuje do systému sdružených nákupů a elektronických aukcí. Musím říct, že Divadlo loutek je velice vstřícné, spolupráce je velice příjemná." Svým aktivním zapojením plní Divadlo loutek cíle Systému sdružených nákupů a šetří tím peníze nejen sobě, ale celé Ostravě.

50

TV REPORTÁŽ: Divadlo loutek Ostrava šetří prostředky díky e-aukcím Pro spuštění reportáže klikněte ZDE, nebo na obrázek výše.


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Ostrava je průkopníkem systému elektronických nákupů Ostrava patří mezi průkopníky systému elektronických nákupů, pomocí kterých se snaží šetřit svůj rozpočet. První nákupy energií proběhly ve městě už před více než 3 lety a od té doby se systém stále rozšiřuje na další a další komodity. Díky dobrým zkušenostem se vedení Ostravy rozhodlo v roce 2010 pořídit celý Systém sdružených nákupů. Ten má do roku 2013 ušetřit minimálně 400 milionů korun, tedy asi 100 milionů ročně.

Vítězslav Grygar, ředitel eCENTRE: „Snažíme se nalézat cesty v tom, zainteresovat lidi na výstupech tzn. motivační systém. Snažíme se upravit legislativní část, aby to korespondovalo s vnitřními směrnicemi, a předpokládám, že bude i veřejný zájem a proto dáváme informace médiím a celé veřejnosti."

Petr Kajnar (ČSSD), primátor Ostravy: „Dneska jsme zapojili přes ten nákupní portál asi jen 20 procent potenciálu města, ale je už teď vidět, že se to vyplácí masivně, protože těch 20 procent nám šetří asi 40 milionů, což je téměř polovina toho, co plánujeme ušetřit za celý rok."

Vítězslav Grygar, ředitel e-CENTRE: „Systém je unikátní v tom, že používá prvky z komerčního sektoru."

Město chce dále motivovat pracovníky svých organizací, aby co nejvíce systém sdružených nákupů používali a proto byl navržen systém odměňování.

Město využívá Systém sdružených nákupů také pro elektronizaci veřejných zakázek a boj proti korupci, čímž plní protikorupční strategii vlády.

Město vlastní 184 organizací, které ročně utratí 4 miliardy korun. Jen za první kvartál uspořil díky sdruženým nákupům například Domov pro seniory Slunečnice 350 tisíc nebo Základní a mateřská škola v ulici Kosmonautů 100 tisíc korun.

51

TV REPORTÁŽ Ostrava je průkopníkem systému elektronických nákupů Pro spuštění reportáže klikněte ZDE, nebo na obrázek dole.


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Ostrava letos ušetří 77 milionů korun Zdroj: Právo, 9.6.2011 Městu se daří spořit díky elektronickým nákupům. Část úspor půjde na odměny zaměstnanců. Vedení města Ostravy předpokládá, že v letošním roce ušetří více než 77 miliónů korun díky systému elektronických nákupů. V elektronických aukcích totiž nakupuje všech 184 městských organizací. Podle ostravského primátora Petra Kajnara (ČSSD) činí úspora jen za prvních pět měsíců letošního roku 23 miliónů korun. „Mohli jsme však ušetřit dvojnásobně více, problém je v tom, že ne všechny městské organizace tento systém stoprocentně využívají. Někteří ředitelé projekt přijali s nedůvěrou, firmy prostě nejsou naučené.

„Část uspořených peněz budou moci organizace použít na odměňování svých zaměstnanců. Mohly by z nich získat deset až patnáct procent,“ konstatoval ředitel eCENTRE Vítězslav Grygar, a dodal, že na systém si za celou dobu jeho využívání nestěžoval žádný dodavatel. Primátor doplnil, že v letech 2010 až 2013 plánuje Ostrava díky tomuto systému ušetřit až 400 miliónů korun. „Je ale důležité, aby jej začaly využívat všechny městské organizace, samozřejmě také magistrát,“ zdůraznil Kajnar. Těmi nejspořivějšími organizacemi města jsou například Divadlo loutek, dům s pečovatelskou službou Čujkovova a Slunečnice či ZŠ Matiční

52


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Přes sedmdesát sedm milionů korun ušetří letos Ostrava díky nakupování prostřednictvím elektronických aukcí. Mohlo by to být více, kdyby se do systému sdružených nákupů zapojily všechny městské organizace. Vedení města je proto chce motivovat

53


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Ostrava vysoutěžila rekordní paušály na mobily Statutární město Ostrava, které je mezi velkými českými městy lídrem ve využívání elektronických nástrojů ke snižování nákladů, se může pochlubit rekordem. Díky elektronické aukci na poskytovatele služeb mobilního operátora, kterou pro ni připravila společnost eCentre, ušetří v příštích dvou letech téměř 20 milionů korun. Petr Kajnar, primátor Ostravy: „Je vidět, s jakými maržemi tyto firmy pracují. Když nemají na straně odběratele zdatného soupeře, který ví, že mají možnost jít s maržemi dolů a přitom dodají stejně kvalitní výrobek za o mnoho nižší cenu, tak využijí prostor, který jim ten veřejný sektor dá. Já si myslím, že to, co tady probíhá, dávno probíhá u řady velkých firem, které si dávají pozor, za co vydávají peníze. Ten veřejný sektor to ještě pořád nehlídá tak, jak by měl." Po napínavé dražbě se totiž cena za dvouletou smlouvu na mobilní telekomunikační služby pro 112 městských organizací zastavila na částce těsně pod 3 miliony korun. Přitom při stávajících cenách je tato částka asi 23 milionů. Ostrava tedy díky elektronické aukci snížila náklady o téměř 87 procent. Simona Piperková, náměstkyně primátora: „Výsledek je naprosto skvělý. Odpovídá tomu, co jsme od začátku chtěli. Elektronické aukce jsou jednou z nejefektivnějších možností, jak spořit městské prostředky. Jdeme takzvaně příkladem a myslím si, že úspora 80 procent je opravdu skvělá, to jsme rozhodně nečekali."

Vítězslav Grygar, generální ředitel společnosti eCentre: „Je to součástí systému sdružených nákupů, součást projektu. Dneska jsme řešili komoditní kategorii telekomunikace, no a zase se stává Ostrava lídrem v této komoditě. Ne, že by někdo vydělal, ale skutečně mezi velkými městy je jedním, ne-li prvním městem, které toto dělá v takovém rozsahu. Kvitoval bych u Ostravy, že se stává vlastně vzorem pro ostatní města. Bylo to možné vidět i v komoditní kategorii elektřina, kdy Ostrava byla prvním centrálním zadavatelem." Ostrava využívá systém CENTREs, který umožňuje nakupovat všem jejím organizacím za nejnižší vysoutěžené ceny z elektronických aukcí. Stejně tak mohou za tyto ceny nakupovat i městské obvody. Je to pro ně samozřejmě velmi výhodné. Lumír Palyza, starosta Ostravy - Poruby: „Zaškolujeme pracovníky a chceme se od 1. 9. na Nákupní portál i do tohoto systému zapojit. Do toho budeme instruovat i své příspěvkové organizace, to znamená školy, aby ten efekt snižování nákladů byl v co nejkratší době co největší." Ostrava už přes systém CENTREs společnosti eCENTRE nakupuje elektřinu, zemní plyn, potraviny, zdravotnický materiál, materiál technického zabezpečení i služby.

54

TV REPORTÁŽ: Ostrava vysoutěžila rekordní paušály na mobily Pro spuštění reportáže klikněte ZDE, nebo na obrázek níže.


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

55


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Dosažení tak značné úspory vyvolává spoustu otázek nejen v Ostravě.

56


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Ostrava uhrála telekomunikační služby za pětinu ceny Zdroj: EURO Ostravě se podařilo díky elektronické aukci vysoutěžit telekomunikační služby pro 112 svých organizací za pětinu původní ceny. Z přibližně 23 milionů korun město cenu snížilo o 86,85 % a 19,8 milionu korun. Ostrava přes elektronické aukce nakupuje také potraviny, služby nebo materiál technického zabezpečení. Letos tímto systémem poprvé soutěžila i telekomunikační služby. „S úsporou, která přesáhla 80 procent ze soutěžené částky zhruba 23 milionů korun, jsem nadmíru spokojený,“ sdělil primátor Petr Kajnar. Podle Kajnara je tak vidět, s jakými maržemi firmy pracují. „Když nemají na straně odběratele zdatného soupeře, který ví, že mají možnost jít s maržemi dolů a přitom dodají stejně kvalitní výrobek za o mnoho nižší cenu, tak využijí prostor,

Dodal, že zatímco si soukromý sektor výdaje hlídá už dlouho, veřejný se to zatím učí. Průměrné náklady na období 24 měsíců by při stávajících cenách činily 22,8 milionu korun, náklady po e-aukci se podařilo snížit na bezmála tři miliony korun. Systém sdružených nákupů využívá statutární město Ostrava od roku 2010 a letos díky němu ušetří přes 82 milionů korun. „Je organizačně náročné zkoordinovat eaukce pro téměř 200 městských organizací, ale šetřit potřebujeme. V případě, že projdou změny, které připravuje ministerstvo financí a Ostrava přijde o více než 900 milionů korun ze svého rozpočtu, budeme muset hledat úspory úplně všude,“ poznamenal primátor města. Dosažené úspory jasně podle něj ukazují na možnosti minimálně srovnatelných úspor na vládní a celostátní úrovni.

57


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

58


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Dosažení tak značné úspory vyvolává spoustu otázek nejen v Ostravě. O ostravském úspěchu ve veřejné zakázce na telekomunikační služby píše i časopis Respekt, Euro, a další. Telekomunikace a sazby, které v České republice za tyto služby platíme, jsou čím dál častější téma. O úspěchu ostravského magistrátu se hovoří i v pořadu „Otázky Václava Moravce“.

59


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs Elektronické aukce už využívají mnohá města i obce. Přesto z celkového počtu měst se jedná pouze o necelých 10%. Pokud v roce 2010 města objevovala e-Aukce na dodávky elektřiny či zemního plynu, v roce 2011 se stávají hitem právě veřejné soutěže na telekomunikační služby.

60


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Ostravské školy šetří peníze rodičům! Ostrava a její organizace šetří na různém zboží tím, že soutěží v elektronických aukcích. Například Ostravské školy nakoupily levně pomůcky. A ušetřily tak peníze rodičům! Díky systému elektronických aukcí a Nákupnímu portálu, přes který pak mohou za v e-Aukcích vysoutěžené ceny nakupovat i další ostravské organizace tak některé školy ušetřily peníze rodičům svých žáků. Nakoupily totiž levněji školní pomůcky pro své školáky.

61


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Kdo skutečně potřebuje šetřit, už šetří pomocí Systému sdružených nákupů CENTREs Kdo skutečně potřebuje šetřit, už šetří a využívá k tomu Systém sdružených nákupů CENTREs. Takto jednoduše by se dal shrnout přístup mnoha organizací, které aktivně využívají systém elektronických aukcí v Ostravě. Město díky systému už šetří téměř 85 milionů korun, a to nejen na elektřině, zemním plynu či telekomunikacích, ale i na potravinách, kancelářských potřebách či službách.

Záběry TV Polar jsou z elektronické aukce, kdy si Domov Slunovrat vybíral dodavatele úklidových služeb. Aukce trvala necelé dvě hodiny, a to, že firmy o zakázku mají zájem potvrdily několikerým snížením ceny. Původně se předpokládalo, že úspora bude kolem 600 tisíc korun. Výsledek byl ale nad očekávání překvapivý. Z původní ceny jeden milion devět set tisíc korun se konečná cena ustálila na 557 tisících.

Martin Štěpánek, náměstek primátora Ostravy: "Zařízení v sociální oblasti mají velmi omezené možnosti získání dodatečných prostředků, takže je velmi důležité, že mohou formou elektronických nákupů šetřit, a proto je využívají pro nákup potravin a pro běžné administrativní záležitosti. V této chvíli se zpracovává motivační systém, který motivuje ředitele k využití elektronického systému, kdy jim část úspory zůstane přímo na organizaci a značnou část z těchto peněz mohou mít do systému odměňování."

Michal Štefek, konzultant eCentre: "Je vidět, že v rámci elektronických aukcí je velký tlak na dodavatele, kteří dokáží cenu dát níže, než kdyby si zadavatel sám dal požadavek, jaká by ta cena měla být. Jelikož je boj, jsou rádi, že mají nějakou zakázku a sníží cenu, ale samozřejmě cenu musí k tomu přizpůsobit, ale nemohou si dovolit jít pod cenu, kterou by nebyli schopni zvládnout. Pokud by k tomu došlo, zadavatel má právo nechat si objasnit podezřele nízkou cenovou nabídku." Pokračování článku na další straně.

62


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Ostravské organizace využívají zavedený systém čím dál častěji na služby Například domov pro seniory Slunovrat soutěžil úklidové služby. Ředitelka Domova Sluníčka a v současné době i ředitelka Domova Slunovrat, Hana Ježková, má s elektronickými aukcemi nemalé zkušenosti a jejich prostřednictvím svému zařízení k letošnímu 30. září ušetřila necelých 700 tisíc korun. Ing. Hana Ježková, ředitelka Domova Sluníčko: "V energiích je to samozřejmé, protože tam je těch organizací hodně, v potravinách s tím máme také zatím jen dobré zkušenosti.

Ze začátku, než se vychytaly mouchy, to bylo na dopisování, ale dnes už je to v pohodě. Zvykli si i dodavatelé i my, co můžeme a co ne, a oni už ví, jak se mají chovat." Podobné úspory získaly před pár dny i Divadlo loutek a Čtyřlístek. Obě organizace se rozhodly společně tímto transparentním způsobem vysoutěžit snížení hodinové sazby za ostrahu objektů. Konečnou cenu se podařilo snížit o 33 procent, což v korunách znamenalo úsporu 1,5 milionu.

63


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs Primátor Ostravy Petr Kajnar dostává čestné uznání za přínos v oblasti elektronických aukcí a sdružených nákupů V soutěži FSA (Fair Sourcing Awards) ve využívání e-Aukcí, e-poptávek a ostatních elektronických nástrojů se město Ostrava umístilo mezi třemi nejlepšími v kategorii Trend, která je určena nejúspěšnějším uživatelům ašiřitelům e-Aukcí v roce 2011. Primátor Ostravy Ing. Petr Kajnar navíc obdržel čestné uznání za mimořádnou podporu e-Aukcí a sdružených nákupů v rámci města a zřizovaných organizací. Sedmý ročník e-Biz fora, konference zaměřené na využívání nákupních, případně prodejních e-aukcí ve firmách a institucích, hostil ve dnech 9. – 11. listopadu ostravský Mamaison Business & Conference Hotel Imperial. V průběhu konference pořadatelé vyhlásili výsledky soutěže FSA (Fair Sourcing Awards) ve využívání e-aukcí, e-poptávek a ostatních elektronických nástrojů. Oceněny byly instituce a firmy z ČR, Polska a Slovenska. V kategorii Trend, která je určena nejúspěšnějším uživatelům a šiřitelům e-aukcí v roce 2011, se mezi třemi nejlepšími institucemi umístilo město Ostrava.

Cenu za město Ostravu převzal primátor Petr Kajnar, kterému Asociace poskytovatelů a uživatelů elektronických nástrojů pro výběrová řízení a e-aukce v tomto roce udělila také čestné uznání za mimořádnou podporu sdružených nákupů v rámci města a zřizovaných organizací. Významného fóra se účastní e-aukční specialisté, vedoucí a výkonní pracovníci firemních nákupních týmů. Město Ostrava je jedním z partnerů této konference. Záštitu nad akcí převzal primátor Petr Kajnar, který vystoupil v sále Praha ve čtvrtek 10. listopadu v rámci autorského semináře s přednáškou „Město a centrální nákup s e-aukcemi“. „Elektronické aukce využíváme zhruba čtyři roky. Za tu dobu se nám podařilo pro rozpočet uspořit více než 80 milionů korun. Posledním našim úspěchem byla aukce na telekomunikační služby. Ty se nám podařilo vysoutěžit za méně než 85% původních cen,“ řekl primátor Petr Kajnar. „Kdyby stejným způsobem postupovaly obce v České republice a také vláda, uspořili by ze svých rozpočtů minimálně 20 miliard. Do systému přibíráme další a další komodity. Získané úspory potvrzují, že jsme se vydali správným směrem,“ uvedl dále primátor Kajnar.

64


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Čestné uznání za přínos v oblasti elektronických aukcí a elektronizace veřejných zakázek obdržel i ředitel společnosti eCENTRE, a.s. Vítězslav Grygar Ředitel společnosti eCENTRE, a.s. Vítězslav Grygar získal čestné uznání za přínos v oblasti elektronických aukcí a veřejných zakázek v rámci vyhlašování cen mezinárodní soutěže Fair Sourcing Awards. Fair Sourcing Awards (cena čestného nákupu) jsou ocenění udílená za inovativní, inspirativní nebo dlouhodobé využívání e-aukcí, e-poptávek a ostatních elektronických nástrojů, které umožňují zvyšovat ekonomickou efektivitu nákupních rozhodnutí, které přinášejí větší transparentnost výběrových řízení a omezují korupční jednání. Udělování cen FSA je podporou rozsáhlejšího využívání těchto enástrojů v nákupní praxi firem a institucí. Fair Sourcing Awards se udělují jedenkrát ročně při příležitosti konání konference eBF (dříve e-biz forum). Jedná se o odbornou mezinárodní konferenci, která je tradičně organizována v první polovině listopadu v Ostravě od roku 2005 a je věnována sdílení zkušeností ve využívání e-aukcí a dalších e-nástrojů. Jejími účastníky jsou především nákupní specialisté, pracovníci veřejného obstarávání, spolu s vedením firem a institucí využívajících e-aukce. Při letošním vyhlašování cen získalo ocenění například Město Cheb, Fakultní nemocnice u Sv. Anny, ale rovněž Statutární město Ostrava. Ocenění za přínos pro město v oblasti sdružených nákupů a veřejných zakázek získal rovněž primátor města Ostravy Ing. Petr Kajnar.

65


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Ostrava je stále první v úsporách veřejných finančních prostředků.

66


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs Zdroj: 21.11.2011, MF Dnes Jižní Morava

67


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Ostrava si schválila úsporný rozpočet Vyrovnaný, ale nejnižší za posledních minimálně pět let. Takový bude ostravský rozpočet pro rok 2012. Rozhodli o tom zastupitelé na svém posledním jednání. I přes krácení město počítá s významnými investicemi do sportu, nebo do dopravy. V roce 2012 se město chce ještě více zaměřit i na využívání Systému sdružených nákupů ze strany organizací města. 6 miliard 298 milionů korun. S takovým rozpočtem vedení Ostravy počítá pro příští rok. Ve srovnání s letošním rokem tak bude finanční balík pro město o 199 milionů chudší. Tomáš Petřík (ODS), náměstek primátora Ostravy: "S ohledem na vývoj světové ekonomiky a samozřejmě na dopady vývoje světové ekonomiky do české ekonomiky a tím pádem i do výběru daní, kdy předpokládáme, že i naši ekonomiku zasáhne ekonomická recese, jsme museli velice úsporně sestavovat příjmovou část. Samozřejmě jsme museli brát v úvahu skutečnosti jako je takřka nulový růst hrubého domácího produktu. A rozpočet jsme sestavili tak, aby byl na konci roku 2012 vyrovnaný."

68


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Píše se rok 2012 …

69


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Ostrava informuje o výsledcích za rok 2011

70


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

71


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Do dubna roku 2012 mají na základě usnesení vlády č. 563/2011 resorty a ústřední orgány státní správy zavést tzv. Resortní systém centralizovaného zadávání veřejných zakázek. V Ostravě už takový systém funguje od roku 2010.

72


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Ostravský primátor: Vím, jak státu ušetřit miliardy. Některým se to ale nehodí Ostravský primátor Petr Kajnar si pochvaluje, že má ve svém okolí štěstí na lidi, kteří se dokáží věnovat sociálně vyloučeným, a i proto se město nepotýká s takovými problémy jako například Karviná, Havířov nebo severočeská města. Stínový ministr průmyslu a obchodu je přesvědčen, že Česká republika má na mnohem větší růst, který by ji dostal mezi první desítku zemí světa. Ekonomická krize se projevuje nejen v hospodaření států, ale i měst. Co pro Ostravu znamená, že musíte už několikátý rok po sobě vystačit s menšími příjmy? My jsme přišli zhruba o miliardu v rozpočtu, každý rok máme méně. Přizpůsobili jsme tomu tedy výdaje města. Na druhou stranu to má i pozitivní dopad. Rozjeli jsme asi před rokem a půl projekt nákupního portálu a dneska nám to šetří sto milionů ročně. Je to komplexní systém nákupu z veřejných prostředků, který kdyby se nasadil celorepublikově, tak by tenhle systém, který máme nasazený a je funkční i použitelný všude, tak by přinesl úspory miliard pro Českou republiku. Otázka je, proč se toho zatím nikdo nechopil. Já znám i odpověď. Protože se to strefuje do zájmu různých lidí, kteří při nakupování z toho můžou mít něco bokem. Celý rozhovor najdete v Parlamentních listech zde.

73


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

74


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

75


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

76


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

77


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

78


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

79


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

Ostrava už v loňském roce začala v e-Aukcích přes Systém sdružených nákupů soutěžit i pohonné hmoty, konkrétně NAFTU. Porovnali jsme ceny se spotřebitelskými cenami dle ČSÚ. Celkové úspory na naftě se pohybují v řádech desetitisíců. Velkou výhodou je, že díky systému mohou za výhodnější ceny nakupovat naftu i další organizace Ostravy, jako například ZOO Ostrava, Městská nemocnice Ostrava či Magistrát města. POROVNÁNÍ CEN NAFTY! Porovnáváme rovněž ceny potravin vysoutěžených v e-Aukcích, za které mohou přes Nákupní portál města Ostrava nakupovat všechny organizace města. Tyto ceny porovnáváme s cenami v jednotlivých krajích dle ČSÚ. Víte, za kolik byste mohli nakupovat potraviny, kdybyste využívali obdobný systém jako Ostrava? POROVNÁNÍ CEN POTRAVIN. Organizace Ostravy mají možnost za tyto a další výhodné ceny nakupovat. Jak které organizace šetří? Kolik zakázek řeší elektronicky? Ostrava jako jediné město v České republice pravidelně měsíčně zveřejňuje tyto informace. ŽEBŘÍČKY ORGANIZACÍ.

80


MEDIÁLNÍ OBRAZ PROJEKTU SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ CENTREs

81

CENTREs MEDIA BOOK - OSTRAVA  
CENTREs MEDIA BOOK - OSTRAVA  

Mediální obraz projektu Systém sdružených nákupů CENTREs v Ostravě

Advertisement