Brozura a5 jaro cz nahled

Page 1

Cyril a Metoděj, po stopách strhujícího příběhu Cyril a Metoděj – autentický příběh naší země

Projekt Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.1

Východní Morava Výšina sv. Metoděje v Uherském Hradišti

žáky. Kaple sv. Klimenta byla postavena roku 1863 k oslavám tisíce let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu.

Archeologická lokalita, kde průzkum odhalil rozsáhlé zbytky osídlení z dob Velkomoravské říše. Součástí areálu byly vedle kamenného kostela s půdorysem řeckého kříže z počátku 9. století také řemesl­ nické dílny, studny a další stavby.

Staré Město a Památník Velké Moravy

Na místě dnešního Starého Města a Uherského Hradiště se pravdě­ podobně rozkládalo velkomoravské hradiště Veligrad. V místě zva­ ném Na Valách, nad základy jednoho z kostelů z poloviny 9. století s rozsáhlým pohřebištěm, si můžete prohlédnout Památník Velké Moravy s interaktivní multimediální expozicí.

Archeoskanzen Modrá

Velkomoravské opevněné sídliště středního Pomoraví s kostelíkem sv. Jana Křtitele stojí v místech původního hradiště. V archeoskan­ zenu se vyrábí keramika, konají se ukázkové tavby kovů, program oživují slavnosti, výstavy, trhy i pokračující archeologický výzkum.

Kaple sv. Cyrila a Metoděje ve Veletinách

Podle pověsti vděčí Velehrad za své jméno dvěma vsím, kudy sv. Cy­ ril a Metoděj procházeli – Veletinám a Hradčovicím. Složením jejich jmen prý vznikl Velehrad. Ve Veletinách věrozvěsty připomíná kaple z roku 1894.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Nedachlebicích

Jeden z nejmladších chrámů zasvěcených věrozvěstům vznikl roku 1994, sochy patronů Cyrila a Metoděje kostelu daroval litoměřický biskup Josef Koukl.

Hora sv. Klimenta u Osvětiman

Místo se základy starého kostela, opředené pověstí o věrozvěstech, kteří právě sem přenesli ostatky sv. Klimenta a vychovávali tu své

Kostel sv. Klimenta ve Stupavě

V někdejší uhlířské osadě uprostřed Chřibů stojí kostel sv. Klimenta z poloviny 19. století.

Jarní a letní výletní tipy: Uherské Hradiště: Královské město na řece Moravě je srdcem Slo­ vácka. K návštěvě zve Slovácké muzeum, Galerie Joži Uprky, roz­ hledna Rovnina, aquapark a přístaviště na Baťově kanálu. Každoročně v září se ve městě konají Slovácké slavnosti vína a otevřených pamá­ tek. • Baťův kanál: Technická a přírodní památka, vybudovaná na řece Moravě ve 30. letech 20. století pro zemědělské závlahy a nákladní lodní dopravu, se proměnila v atraktivní vodní cestu, splavnou v délce několika desítek kilometrů z Kroměříže až do Hodonína. Kanál brázdí výletní lodě při pravidelných plavbách, ale můžete si půjčit také loďku či hausbót. • Tipy pro cyklisty a in-line bruslaře: Uherským Hradištěm a jeho okolím vede řada cyklistických stezek, například více než 80 km dlouhá cyklostezka podél Baťova kanálu nebo okružní trasy s vinař­ skou tematikou – Stezka Rulandského bílého a Stezka Muškátu morav­ ského. • Staré Město: Kromě Památníku Velké Moravy tu najdete zvláštní rozhlednu, která vypadá jako maják, pirátskou loď a unikátní zoo se zvířaty, vyrobenými z kovového odpadu. • Živá voda v Modré: Botanická a sladkovodní expozice s podvodním proskleným tunelem, vedoucím pod hladinou rybníka, v létě koupání v přírodním koupališti / biotopu s brouzdalištěm. • Tupesy: Muzeum tupeské keramiky s typic­ kými motivy, ukázka bydlení ­lidového hrnčíře, možnost vyzkoušet si výrobu keramiky vlastníma rukama. • Hrad Buchlov: Mohutný raně gotický hrad, založený v první polovině 13. století, je dominantou Chřibů. V létě zve na noční a kostýmované prohlídky. • Zámek Buchlovice: Barokní zámek ve stylu italské vily, obklopený zahradou a par­ kem, unikátní je sbírka více než tisíce kultivarů fuchsií. • Barokní hřbitov ve Střílkách: Národní kulturní památka z první poloviny 18. sto­ letí s výjimečnou architektonickou koncepcí a bohatou sochařskou výzdobou. • Hrad Cimburk: Zřícenina gotického hradu v Chřibech v blízkosti Koryčan. Možnost prohlídky.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě Dominantou jednoho z nejznámějších pout­ ních míst v Česku je barokní bazilika minor, jeden ze sedmi chrámů světa vyznamena­ ných Zlatou růží. Velehrad je hlavním cílem Cyrilometodějských poutních stezek, k návště­ ­­vě zve například podzemí s expozicí Marty­ rion – svědkové víry 20. století. Každoročně v červenci se konají Dny dobré vůle, celoná­ rodní pouť připomínající příchod věrozvěstů.

www.cmstory.cz


2

Kostel Narození Panny Marie ve Zlíně-Štípě



Dvě proslulá poutní místa, Svatý Hostýn a Velehrad, spojuje jedna z tras Cyrilometodějských poutních stezek. Přibližně 60 km dlouhou trasu lemuje 25 dřevěných přístřešků s lavičkami a panely.

Štípa je známým poutním místem nedaleko od centra Zlína a zároveň jednou ze zastávek Cyrilometodějské poutní stezky. Už více než čtyři sta let sem přitahuje poutníky milostná soška Panny Marie s Je­ žíškem z počátku 14. století, jedna ze tří nejstarších mariánských soch na Moravě. Barokní chrám byl vysvěcen roku 1765.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bratřejově

Základní kámen chrámu, který je novogotickou perlou Zlínska, byl položen roku 1871. V interiéru si prohlédnete hlavní oltář se svatými

Svatý Hostýn Křižovatka turistických tras a známé poutní místo s barokním chrá­ mem Nanebevzetí Panny Marie, křížovou cestou architekta Dušana Jurkoviče, několika kaplemi, poutními domy, muzeem a rozhlednou.

Cyrilem a Metodějem, obrazy a vitrážová okna, inspirovaná životem těchto světců.

Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje v Kroměříži



Cyrilometodějská poutní cesta Svatý Hostýn – Velehrad

Východní Morava

Kostelík v rusko-byzantském stylu vybudoval v letech 1946–1948 archimandrita Andrej Kolomacký jako památník padlým ve II. svě­ tové válce.

Jarní a letní výletní tipy: Zlín: Město s jedinečným komplexem funkcionalistické architektury, kde zve k prohlídce Baťův mrakodrap s vyhlídkovou terasou, moderní expozice Princip Baťa, hrad Malenovice či koupaliště. • Zoologická zahrada Zlín-Lešná: Nejnavštěvovanější cíl Zlínského kraje, rozlehlá zoologická zahrada v zámeckém parku u romantického zámečku Lešná. Je členěná podle kontinentů, má řadu průchozích expozic, hřišť a atrakcí, včetně nejnovějšího pavilonu – Zátoky rejnoků, které si můžete pohladit či nakrmit. • Napajedla: Muzeum s expozicí plas­ tových hraček, známý hřebčín s chovem anglických plnokrevníků. • Luhačovice: Oblíbené lázeňské místo s tradicí sahající do 17. století. K vidění je tu kromě kolonády a pavilonů s léčivými prameny také řada staveb architekta Dušana Jurkoviče. Možnost koupání a aktiv­ ního trávení volného času. • Kroměříž: Arcibiskupský zámek s Pod­ zámeckou a Květnou zahradou byl roku 1998 zapsán na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.


3

Východní Morava

Poutní kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti

Jarní a letní výletní tipy:



Kaple na rozcestí Podťaté byla postavena v roce 1866 jako poděkování za odvrácení cholery. Štít zdobí nápis k poctě slovanských věrozvěstů.



Kaple sv. Cyrila a Metoděje ve Velkých Karlovicích

Na jednom z nejznámějších vrcholků Beskyd a zároveň kultovním místě starých Slovanů stojí kaple z roku 1898. Interiér s vitrážovými okny připomíná byzantský chrám, bronzové sousoší  sv. Cyrila a Metoděje před kaplí i nedaleká socha pohanského boha Ra­ degasta jsou dílem frenštátského rodáka Albína Poláška.

Cyklostezka Bečva: Téměř 160 km dlouhá cyklostezka vede od dvou horských pramenů Vsetínské a Rožnovské Bečvy. Obě větve se spojují ve Valašském Meziříčí, odkud můžete pokračovat po dalším 65 km dlouhém úseku do Tovačova. • Pustevny: Významné beskyd­ ské středisko letní i zimní rekreace. Horské turistické cha­ lupy Maměnka a Libušín vznikly na konci 19. století po­ dle návrhu architekta Dušana Jurkoviče, nyní jsou národní kulturní památkou ve správě Valašského muzea v přírodě. • Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm: Rozsáhlý skanzen, kde si ve třech lokalitách – Dřevěném městečku, Va­ lašské dědině a Mlýnské dolině – prohlédnete přes 100 památkových objektů. • Velké Karlovice: Obec v údolí Vsetínské Bečvy s dřevěným kostelem Panny Marie Sněžné z roku 1754 a řadou turistických a cykloturistických tras. • Nový Hrozenkov: Koupání v jezeru Na Stanoch, nazývaném Valašský Balaton.

www.cmstory.cz


4

Jižní Morava

Staroslovanské hradiště Pohansko

Jižně od Břeclavi se v době Velkomoravské říše nacházelo rozsáhlé nížinné hradisko s velmožským dvorcem, dvěma kostely, pohřebiš­ těm a řadou domů a hospodářských stavení, ohrazené valem. Dnes tu najdete malý archeoskanzen, každodenní život na hradišti názorně přiblíží expozice v blízkém empírovém zámečku.

Strachotín a Dolní Věstonice

Mezi dnešním Strachotínem a Dolními Věstonicemi vzniklo kolem roku 900 rozlehlé hradisko, osídlené až do 14. století. Hradisko, známé jako Petrova louka, je dnes pod hladinou dolní Novomlýnské nádrže.

Cyrilometodějská poutní cesta Šaštín – Svatý Antonínek – Velehrad

Od roku 2014 měří Cyrilometodějské poutní stezky celkem 234 km a procházejí přes tři moravské kraje a jeden kraj na Slovensku. Jižní trasa míří ke známému poutnímu místu ze slovenského Šaštína a z Blatnice pod Svatým Antonínkem. Poslední úsek z Blatnice do Velehradu měří 29 km.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Lužicích

Kostel v obci poblíž Hodonína byl postaven roku 1874.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Ratíškovicích

Kostel ve stylu historického romantismu byl vysvěcen v roce 1857. Nejcennějším uměleckým dílem je dřevěná soška Panny Marie s Je­ žíškem, zhotovená kolem roku 1400.

Slovanské hradiště v Mikulčicích

Kyjov: K turistickým cílům patří renesanční radnice a zámeček se sgra­ fitovou výzdobou, kde sídlí Vlastivědné muzeum. Jednou za čtyři roky v srpnu se v Kyjově koná folklorní festival Slovácký rok. • Hodonín: Návštěvníky láká radnice ve stylu norimberské secese se zvonkohrou, zpívající fontána, zoologická zahrada, lázně, přístaviště na Baťově ka­ nálu, rodiště T. G. Masaryka a Masarykovo muzeum. • Vinné sklepy Plže v Petrově: Půvabný areál historických vinných sklepů, mnohdy zdobených lidovými ornamenty, objevíte na západním okraji Petrova. • Lednicko-valtický areál: Nejrozsáhlejší umělecky ztvárněná krajina na světě je od roku 1996 zapsána na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Její součástí jsou zámky Lednice a Val­ tice, rozhledna Minaret v parku lednického zámku, umělá zřícenina Ja­ nohrad a řada drobných romantických staveb a kolonád. • Novomlýnské nádrže: Rekreační oblast pod Pálavou je ideální pro letní dovolenou a vodní sporty. • Pálava: Mohutné vápencové bradlo Pavlovských vr­ chů s nejvyšším vrcholem Děvínem (549 m n. m.) a zříceninami něko­ lika hradů patří mezi deset nejhezčích krajinářských útvarů České re­ publiky a také mezi skvělé polohy pro pěstování révy vinné. • Hustopeče: V dávném vinařském centru si prohlédnete stálou vinař­ skou expozici a moderní kostel sv. Václava a sv. Anežky České. V okolí se rozkládají mandloňové sady, v nichž stojí Mandloňová rozhledna. • Blatnice pod Svatým Antonínkem: Vinařskou obec proslavilo známkové víno Blatnický Roháč, vůbec první moravské víno oceněné zlatou me­ dailí na mezinárodní výstavě vín roku 1896 v Paříži. Pozornost přita­ huje sklepní ulička Stará hora a známé poutní místo nad obcí, kaple sv. Antonína Paduánského. • Ratíškovice: Muzeum ve vagónu vám před­ staví historii důlní těžby na Hodonínsku a místních železnic, můžete si půjčit šlapací drezínku a projet se po staré Baťově železniční trati. • Vrch Náklo u Ratíškovic: Na návrší uprostřed vinic se podle legend na­ cházelo bájné město Velké Moravy, Veligrad. Stojí tu dřevěný cyrilome­ todějský Liliový kříž, altán se zvonicí pro poutníky a sochy knížete Sáma, sv. Cyrila a Metoděje a knížete Rastislava. • Nechory u Prušánek: Vinařský areál se 450 sklepy s několika ulicemi, náměstím a ně­ kolika vinárnami a penziony. • Kaplička sv. Cyrila a Metoděje, sv. VácKaple lava a sv. Urbana na Hradišťku ve Velkých Bílovicích: připomínající románskou rotundu stojí v místě s pěkným výhledem na okolní vinice a Pálavu. • Žarošice: V poutním kostele sv. Anny se každoročně v září koná pouť Zlatá sobota, k prohlídce zve muzeum obce s komunitním centrem.

www.cmstory.cz

Na velkomoravské hradiště, které v 8. a 9. století stávalo na ostro­ vech v meandrech řeky Moravy, přišli v roce 863 Konstantin Filosof a Metoděj a nějaký čas tu i působili. Prohlédnete si tu základy kníže­ cího paláce, rozsáhlá pohřebiště, zbytky valů, kůlových mostů a také základy dvanácti kamenných kostelů. Areálem vede okružní trasa s informačními panely, najdete tu také návštěvnické centrum, stálé expozice, galerii a rozhlednu.

Jarní a letní výletní tipy:


5

Jižní Morava

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích

Kostel, jehož rozvržení je inspirováno schématem sta­ rokřesťanské baziliky, byl postaven v letech 1932– 1935 podle návrhu Claudia Madlmayera. Má plo­ ché stropy z modřínového dřeva a doplňuje jej 46 metrů vysoká zvonice se čtyřmi zvony.

Staré Zámky v Brně-Líšni

Rajhrad

Na skalní ostrožně nad Mariánským údolím stávalo hradiště, které období největšího roz­ květu prožilo v době Velkomoravské říše. Nej­ starší opevněná poloha z doby Slovanů na území pozdějšího Brna je považována za přímého před­ chůdce města. Nejstarší klášter na Moravě založil kníže Břetislav kolem roku 1045, ovšem podle legendy vznikl už v době cyrilometodějská misie. V té době tu bývalo velkomoravské hradiště, zřejmě s malým kostelíkem.

Jarní a letní výletní tipy:





Brno: Krajské město a zároveň druhé největší město České republiky. K návštěvě zve například hrad Špilberk a podzemní kasematy, Sta­rá radnice s brněnským drakem, řada muzeí i rekreační oblast kolem Brněnské přehrady. • Katedrála sv. Petra a Pavla: od roku 1777 po zřízení brněnského biskupství katedrální chrám. Kromě ba­ rokně upravených interiérů je přístupná románská krypta, klenotnice, věže s vyhlídkou a blízké diecézní muzeum. • Vila Tugendhat: pa­ mátka UNESCO, stěžejní dílo funkcionalistické architektury z roku 1930 a zároveň nejvýznamnější evropská rezidenční stavba němec­ kého architekta Ludwiga Miese van der Rohe. • Benediktinské opatství Rajhrad: Dnes je dominantou areálu barokní chrám sv. Petra a Pavla, přestavěný podle projektu Jana Blažeje Santiniho. K vidění je stálá expozice Památníku písemnictví na Moravě i historická kláš­ terní knihovna.

Sousoší sv. Cyrila a Metoděje před katedrálou sv. Petra a Pavla v Brně V roce 2013 k oslavě 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu bylo u katedrály sv. Petra a Pavla slavnostně od­ haleno sousoší svatých Cyrila a Metoděje autorů Vladimíra Matouška a Radima Horáka.

www.cmstory.cz


6

Jižní Morava

Hradiště ve Znojmě

Kostel sv. Klimenta v Horním Břečkově

V místech, kde v období Velké Moravy stávala pevnost s množstvím domů a řemeslnických dílen, se dvěma kostely a pohřebištěm, ob­ kroužená hradbou. Dnes zde najdete proboštství řádu Křižovníků s červenou hvězdou s barokním kostelem sv. Hypolita a muzeum s moderní expozicí zaměřenou na velkomoravské památky.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje ve Vysočanech

Údajně jeden z dvanácti nejstarších kostelů na jižní Moravě, v jehož zdi byl při přestavbě objeven kámen s vytesaným letopočtem 1198.

Dominantou obce mezi Blanskem a Boskovi­ cemi je kostel zasvěcený slovanským věro­ zvěstům a vysvěcený roku 1873.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Rybníkách

Dominantou obce poblíž Moravského Krumlova je kostel gotického původu. Ze starší svatyně se dochoval presbytář s gotickými freskami.

Kaple sv. Cyrila a Metoděje v Rašovicích

Kaple sv. Cyrila a Metoděje, postavená v letech 1865–1869, je součástí většího areálu se hřbi­ tovem a márnicí, z obce k ní vede schodiště. Od kaple se otvírá pěkný výhled do okolí.

Jarní a letní výletní tipy:





Znojmo: Královské město nad řekou Dyjí, kde k prohlídce láká středověké podzemí, radniční věž i románská rotunda Panny Marie a sv. Ka­ teřiny s unikátními freskami. U kláštera ve Znoj­ mě-Louce a v blízkém Únanově najdete letní aquaparky. • Vranovská přehrada: Letní rekreač­ní oblast, v jejímž okolí můžete navštívit hrad Bítov , barokní zámek ve Vranově nad Dyjí, Národní park Podyjí a jeho návštěvnické středisko v Čí­ žově. • Poutní kostel Jména Panny Marie ve Křtinách: Známé poutní místo, jehož jméno je od­ vozováno od legendy, podle níž zde byli křtěni pohané. Chrám je považován za nejkrásnější stavbu Jana Blažeje Santiniho. • Moravský kras: Krasová oblast se známou propastí Maco­ cha a více než tisícovkou jeskyní. Přístupné jsou Punkevní jeskyně, Kateřinská jeskyně, Sloup­ sko-šošůvské jeskyně, jeskyně Balcarka a Vý­ pustek. • Zámek Rájec nad Svitavou: Klasicistní zámek francouzského typu s jedinečnou archi­ tekturou. Zámecké zahradnictví nabízí prohlídku ojedinělé sbírky kamélií.

www.cmstory.cz


7

Moravskoslezský kraj

Archeopark ChotěbuzPodobora

Jarní a letní výletní tipy:

Na místě, kde v 8. až 11. století stávalo mohutné opevněné hradiště, mocenské a hospodářské centrum okolní oblasti, dnes objevíte ar­ cheopark. Atraktivní formou se tu seznámíte s životem před více než tisícem let a s prací archeologů. Pozornost si zaslouží palisádová hradba s věží a mostem, různé typy obydlí a výrobní dílny včetně železářských pecí.

Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Hlavaté

Jednoduchá dřevěná kaple v horské osadě na rozhraní obcí Horní Bečvy a Bílé připomíná stavby Dušana Jurko­ viče. Byla vysvěcena roku 1924, věrozvěsty zobrazuje okenní vitráž.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hrčavě



V Hrčavě, po Bukovci druhé nejvýchodnější obci České re­ publiky, stojí dřevěný kostel postavený v roce 1936.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Tísku

Kostel, vysvěcený roku 1928, je dominantou obce. Za oltářem stojí sousoší patronů kostela, vytesané z bílého kamene v nadživotní veli­ kosti.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě-Pustkovci

Moderní stavba z roku 1998 má půdorys řeckého kříže, pozornost přitahují především čtyři rozměrné prosklené stěny.

Kapucínský klášter ve Fulneku

Rekonstruovaný kostel sv. Josefa při kapucínském klášteře tvoří malebný komplex s upraveným areálem středověkého hřbitova s kaplí sv. Rocha z roku 1632 a vilou Loretou.

Bílá: Beskydská horská obec s dřevěným kostelem sv. Bedřicha z roku 1875, jehož stavitel se nechal inspirovat skandinávskými stavbami. Oblíbeným cílem v okolí je rozhledna Súkenická na vr­ cholku Čartáku. • Ostrava: Třetí největší město České republiky s unikátními industriálními památkami. Pozornost si zaslouží Dolní oblast Vítkovic, technicky i technologicky dokonalý areál průmys­ lových staveb z první poloviny 19. století, Slezsko­ ostravský hrad, hornické muzeum, zoolo­ gic­k á zahrada, DinoPark či Landek. • Karviná: Mezi hlavní turistické cíle patří nakloněný barokní kostel sv. Pe­ t ra z Alkantary, který po pod­ dolování i s okolím poklesl o 36 m, empírový zámek s par­ kem a lázeňské místo Darkov. • Těrlická a Žermanická nádrž: Oblí­ bené rekreační oblasti, vodní sporty. • Zámek Hradec nad Moravicí: Součástí areálu je Bílý zámek, novogotický Červený zámek a Bílá věž, vesměs zakomponované do největ­ šího přírodně-krajinářského parku v Moravsko­ slezském kraji. • Trojmezí u Hrčavy: Upravené výletní místo s rou­ beným altánem, kde se setkávají hranice tří států – České republiky, Slovenska a Polska. Lysá hora: Královna a nejvyšší hora (1323 m n. m.) Moravskoslezských Beskyd, na jejíž vrchol vede řada turistických tras i asfaltová silnice, vhodná pro cyklisty. • Jablunkov: Nejvýchodnější město České republiky sevřené svahy Slezských Beskyd, Moravskoslezských Beskyd a Slovenských Beskyd, každoročně v srpnu se tu koná folklorní festival Gorolski Święto. • Fulnek: Cennou památkou dějin světové vzdělanosti je Památník J. A. Komenského s dochovanou budovou Sboru, v níž Komenský žil a působil. Zámek, augustiniánský klášter s gotickým ambitem a barokním chrámem Nejsvětější Trojice.

www.cmstory.cz


8

Střední Morava a Jeseníky

Katedrála sv. Václava v Olomouci

Olomouc

Nejvýznamnější olomoucký chrám svými věžemi vytváří typickou siluetu historického centra města. Při přestavbě v letech 1883–1892 doplnilo katedrálu nové západní průčelí, tři věže a také severní kaple sv. Cyrila a Metoděje.

Na řadě míst dnešní městské zástavby byly objeveny stopy po osíd­ lení z doby Velké Moravy, v některém z hradišť a dvorců možná stá­ val i kostelík sv. Klimenta. Během 9. století se mocenské centrum přesunulo do míst, kde dnes stojí katedrála sv. Václava, románský Biskupský palác a Arcidiecézní muzeum.

Arcibiskupský palác v Olomouci

Barokní biskupský a později arcibiskupský palác ze 17. století byl svědkem četných historických událostí. Sousoší sv. Cyrila a Meto­ děje na vstupním schodišti vzniklo zřejmě kolem roku 1840 v Římě. Původně stávalo ve velehradské bazilice, sem bylo převezeno před více než sto lety.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Monumentální chrám ve stylu neoklasicizující moderny vyrostl v le­ tech 1929–1932, inspirací pro jeho zasvěcení soluňským bratřím byly oslavy 1100. výročí narození sv. Cyrila, pořádané roku 1927 na Velehradě. Nad portálem je umístěno 4,5 m vysoké bronzové sou­ soší obou svatých, chloubou interiéru je rozsáhlá mozaika, navržená Janem Köhlerem.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Loučné nad Desnou

Ve středu obce stojí barokní zámek, který od roku 1770 vlastnili ve­ lehradští cisterciáci. K zámku nechali přistavět kapli později rozšíře­ nou na farní kostel sv. Cyrila a Metoděje. Kostel je vyzdoben freskami barokního malíře Ignáce Viktorina Raaba.

Jarní a letní výletní tipy:





Olomouc: Olomouc nabízí po Praze druhou největší městskou pa­ mátkovou rezervaci. Hornímu náměstí s goticko-renesanční radnicí s orlojem vévodí sloup Nejsvětější Trojice, zapsaný mezi pa­ mátky UNESCO. Za vidění stojí soubor osmi kašen, muzea a gale­ rie, řada chrámů, zbytky opevnění a parky. • Javoříčko: Obec Javo­ říčko vypálili za II. světové války fašisté. V blízkosti si můžete prohlédnout známé krasové jeskyně. • Hrad Bouzov: Roman­ tický hrad se objevil ve filmových pohádkách, v sezóně bohatý program včetně kostýmovaných a večerních prohlídek. • Velké Losiny: Vedle renesančního zámku, smutně proslaveného čaro­ dějnickými procesy, stojí za vidění ruční papírna, jedna z nejstar­ ších v Evropě, a termální lázně s možností koupání. • Loučná nad Desnou: Východně od obce na hoře Mravenečník (1343 m n. m.) se nachází technická památka Dlouhé Stráně, vítěz ankety o největší div Střední Moravy a Jeseníků.

www.cmstory.cz


9

Střední Morava a Jeseníky

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Kladkách

Bazilika na Svatém Kopečku nad Olomoucí je jedním ze zastavení Cyrilometodějské poutní stezky, která odtud vede na Svatý Hostýn a míří dál k Velehradu. Společně s klášterem Hradiskem, křížovou cestou a stromořadím vytvořil Svatý Kopeček barokní komponova­ nou krajinu, jíž se podřídila i nezvyklá orientace chrámu.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Majetíně

Podle pověsti nad pramenem v hájku Olší za vsí kázali sv. Metoděj a jeho následovníci. V roce 1885 zde byla na památku 1000. výročí úmrtí sv. Meto­ děje postavena kaple Panny Marie Lurdské. Věrozvěsty připomíná také kostel sv. Cyrila a Metoděje z roku 1863.

Přerov

Předmostí, městská část Přerova, se pro­ slavilo zejména jako významné paleoli­ tické sídliště lovců mamutů. Později tu stá­ valo velkomoravské hradiště, obklopené rozsáhlým pohřebištěm.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Doloplazích

Dominantou Doloplaz je kostel, postavený v letech 1894–1896. Vždy první neděli v červenci se zde koná národopisná slavnost Jízda králů.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Prostějově

Bývalý kostel sv. Barbory byl součástí kapucínského kláštera, zruše­ ného roku 1784. Po novobarokní přestavbě chrám získal věž a nové zasvěcení sv. Cyrilovi a Metodějovi. Opraven a znovu otevřen byl v roce 1989.

První zpráva o kostele sv. Cyrila a Metoděje pochází z roku 1581, kdy byl ještě celý dřevěný. Při rekonstrukci dokončené v roce 1871 byl přestavěn v novorománském slohu.

Jarní a letní výletní tipy: Dub nad Moravou: Jednou z dominant Hané je poutní chrám Očišťo­ vání Panny Marie, obestřený legendou o zářícím mariánském obrazu. Kostel s bohatě zdobeným průčelím patří k největším na Moravě. • Přerov: Mezi nejzajímavější místa patří zámek s Muzeem Komen­ ského a vyhlídkovou věží, dochované hradby s baštami a bý­ valá synagoga, dnes pravoslavný chrám sv. Cyrila a Me­ toděje. Díky vynikající akustice se zde často konají koncerty. • Prostějov: Město v rovinách Hané se pyšní zámkem, několika kostely a dvěma radni­ cemi: starou renesanční s expozicemi Muzea Prostějovska a novou s orlojem a 66 metrů vyso­ kou věží. Mezi památkami vyniká Národní dům, vrcholné secesní dílo architekta Jana Kotěry. • Hrad Helfštýn: Rozsáhlá zřícenina středověkého hradu se stálou expozicí, místo mezinárodních set­ kání uměleckých kovářů Hefaiston. Během hlavní sezony bohatý program v hradním areálu. • Lipník nad Bečvou: Ve městě si prohlédnete nejlépe dochované měst­ ské hradby na Moravě s baštami, náměstí s renesančními a ba­ rokními domy, renesanční zámek, zvonici a několik kostelů. Skutečný klenot představuje synagoga, nejstarší na Moravě a po Staronové synagoze v Praze druhá nejstarší v České republice. • Čechy pod Kosířem: Hanácká obec s empírovým zámkem a rozsáhlým parkem s řadou drobných romantických staveb, spojená s působením malíře Josefa Mánesa. Je tu i jedno z největších tuzemských hasičských muzeí a muzeum historických kočárů. • Zámek Plumlov: Zámek v rekreační oblasti u Plumovské přehrady nabízí během hlavní sezóny kromě prohlídek řadu kulturních akcí.

www.cmstory.cz



Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku


10

Kaple sv. Sedmipočetníků a sv. Zdislavy ve Víru



Goticko-románský kostel ve Vítochově, postavený přibližně v polo­ vině 13. století, patří k nejstarším na Moravě.

V obci Vír na Vysočině stojí zřejmě jediná kaple v ČR zasvěcená sv. Sed­ mipočetníkům, tedy sv. Cyrilovi a sv. Metodějovi společně s jejich žáky, svatými Gorazdem, Klimentem, Naumem, Sávou a Angelárem.

Hradec Králové

Na severní straně katedrály sv. Ducha, částečně vezděná do Bílé věže, stojí barokní kaple sv. Klimenta. Její předchůdkyní zřejmě byla románská svatyně z 11. století. Sv. Kliment je hlavním patronem města a královéhradecké diecéze.

Kostel sv. Klimenta v Jasenici

Na návrší nad obcí stojí pozdně románský kostel z poloviny 13. sto­ letí, jeden z nejstarších na Vysočině.

Litomyšl Roku 1145 olomoucký biskup Jindřich Zdík založil v Litomyšli pre­ monstrátský klášter, jehož součástí byl kostel sv. Klimenta, dlouho mylně považovaný za vůbec nejstarší kostel v Čechách. Podle po­ věsti jej založil sv. Metoděj v době, kdy tímto krajem putoval po Trs­ tenické stezce.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Nových Syrovicích

Novorománský kostel v obci u Moravských Budějovic byl dokončen roku 1906.

Jarní a letní výletní tipy: Náměšť nad Oslavou: Dominantou města je renesanční zámek s ko­ lekcí vzácných tapiserií, v historickém centru stojí za pozornost ba­ rokní kamenný most zdobený dvaceti barokními sochami, jeden z nejstarších na Moravě. • Třebíč: Pitoreskní židovská čtvrť se synagogou a hřbitovem byla společně s románsko-gotickou bazilikou sv. Prokopa v roce 2003 zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. • Žďár nad Sázavou: Vedle zámku a dalších památek je klenotem města poutní kostel sv. Jana Nepo­ muckého na Zelené hoře, vybudovaný podle projektu mistra tak­ zvané barokní gotiky, architekta Jana Blažeje Santiniho. • Litomyšl: Zajímavých míst je v Litomyšli mnoho, ať už si vyberete renesanční zámek s originální sgrafitovou výzdobou, zařazený mezi památky UNESCO, zámecký pivovar s rodným bytem Bedřicha Smetany, mu­ zeum Josefa Váchala Portmoneum nebo Klášterní zahrady. • Pardubice: Město perníku s nádherným renesančním zámkem, v němž si prohlédnete několik muzejních expozic. Na zdejším závodišti se kaž­ doročně v říjnu běží dostih Velká Pardubická. • Kuks: Ve velkolepém barokním areálu v údolí Labe si kromě bývalého ­špitálu pro místní chudé a vojenské veterány prohlédnete kostel ­Nejsvětější Trojice, několik expozic, zahrady i lapidárium s originály sochařských alegorií Ctností a Neřestí od Matyáše Bernarda Brauna. 

Kostel sv. Michaela archanděla ve Vítochově

Vysočina a Východní Čechy


11

Praha a okolí

Sousoší sv. Cyrila a Metoděje na Karlově mostě Nejstarší pražský most, založený v roce 1357, je příkladem gotic­ kého stavitelství a díky třiceti sochám a sousoším i jedinečnou galerií pod širým nebem. Sousoší sv. Cyrila a Metoděje je z nich nejmladší, vzniklo těsně před druhou světovou válkou. 

Katedrála sv. Víta

Při prohlídce Pražského hradu, sídla českých knížat a králů, se za­ stavte ve svatovítské katedrále. Sv. Cyrila a Metoděje připomíná vit­ rážové okno v Nové arcibiskupské kapli s ústředním motivem po­ čátků křesťanství v Čechách, navržené Alfonsem Muchou.

Klášter Na Slovanech – Emauzy

Benediktinský klášter s kostelem zasvěceným Panně Marii, sv. Jero­ nýmovi a slovanským patronům, svatým Cyrilovi, Metodějovi, Vojtě­ chovi a Prokopovi, založil Karel IV. roku 1347. Klášter se stal středis­ kem pěstování liturgie ve staroslověnštině, nástěnné malby se řadí mezi nejvzácnější památky české gotiky. 

Pravoslavná katedrála sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici

Barokní chrám, postavený podle projektu Kiliána Ignáce Dienzen­ hofera, získala ve třicátých letech 20. století Československá cír­ kev pravoslavná. Ta změnila zasvěcení chrámu, sv. Karla Boromej­ ského nahradili sv. Cyril a Metoděj. Katedrálou jej v roce 1996 prohlásil papež Jan Pavel II. Za II. světové války se v chrámové kryptě ukrývali vykonavatelé atentátu na říšského protektora Rein­ harda Heydricha.

Jarní a letní výletní tipy:



Praha: Praha měla již od středověku pověst jednoho z nej­ krásnějších měst světa. Historické jádro na obou březích Vltavy je zapsáno do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jedi­ nečnému komplexu památek vévodí Pražský hrad a šest městských částí: Staré Město, Josefov s dochovanou částí bývalého Židov­ ského Města, Nové Město, Malá Strana, Hrad­ čany a Vyšehrad. • Královská cesta: Trasa historickým centrem, po níž projížděli budoucí čeští panovníci ke korunovaci v katedrále sv. Víta. Vede od Prašné brány ulicí Celetnou, přes Staroměstské náměstí na Karlův most  a Malou Stranou vzhůru Nerudovou ulicí na Hradčan­ ské náměstí. • Staroměstské náměstí a Staroměstská radnice s orlojem: Nejvýznamnější náměstí historické Prahy. Na věži

radnice je k vidění jedinečný orloj z počátku 15. století, k dominantám náměstí dále patří chrám Matky Boží před Týnem, barokní kostel sv. Mikuláše, rokokový palác Kinských, dům U Ka­ menného zvonu a pomník Mistra Jana Husa. V dlažbě náměstí je vyznačeno místo popravy 27 českých pánů (21. 6. 1621) a pražský poledník.

www.cmstory.cz


12

Praha a okolí

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně Základní kámen ke stavbě kostela na Karlínském náměstí byl polo­ žen roku 1854 za účasti císaře Františka Josefa I. a jeho choti, chrám byl slavnostně vysvěcen roku 1863 k oslavě milénia příchodu slo­ vanských věrozvěstů na Moravu. Na výzdobě interiérů se podíleli přední soudobí umělci, například malíři Josef Mánes a František Že­ níšek nebo sochař Václav Levý.

Kostel sv. Klimenta v Klementinu

Součástí areálu Klementina, někdejšího hlavního jezuitského sídla v Praze, jsou dva kostely. Hlavním chrámem byl kostel svatého Sal­ vátora, postavený na základech gotického chrámu svatého Klimenta. Dnešní barokní kostel sv. Klimenta vystavěl v letech 1711–1715 sta­ vitel Carlo Lurago, největšími poklady této stavby jsou kamenné a dřevěné plastiky z dílny Matyáše Bernarda Brauna.

Kostel sv. Klimenta ve Staré Boleslavi

Stará Boleslav je poutní místo spojené s mučednickou smrtí sv. Vác­ lava v roce 935. Vedle baziliky sv. Václava stojí románský kostel sv. Klimenta. Část zdiva včetně apsidy pochází z 11. století, román­ ské nástěnné malby ze třetí čtvrtiny 13. století zobrazují svatokli­ mentskou legendu. Údajně jde o nejstarší ztvárnění tohoto tématu v zemích severně od Alp.

Kostel sv. Klimenta v Odoleně Vodě

Kostel sv. Klimenta v Holešovicích

Kostel sv. Klimenta na Starém Městě

Kostely zasvěcené sv. Klimentovi se řadí k nejstarším církevním pa­ mátkám a jeho jméno nese i jedna z nejstarších částí Starého Města, svatoklimentská čtvrť, soustředěná kolem evangelického kostela sv. Klimenta. První písemná zmínka o chrámu pochází z roku 1226, možná byl založen již kolem roku 1065.

www.cmstory.cz



Na ostrohu nad řekou Vltavou jsou dodnes patrné stopy po valech velkého hradiště, které představovalo první mocenské centrum pře­ myslovského státu ještě před vznikem Prahy. Pod dlažbou kostela sv. Klimenta se dochovaly základy předrománské rotundy sv. Kli­ menta, zřejmě nejstaršího křesťanského kostela v Čechách.

Malostranské zahrady: Na jižním úbočí Pražského hradu, kde kdysi bývaly hradby a vinice, se dnes můžete procházet pásmem pěti vzá­ jemně propojených barokních zahrad. Otevírají se z nich kouzelné po­ hledy na Malou Stranu a historické jádro města, v létě se tu konají koncerty a další akce. • Petřín: Zelená oáza v centru Prahy, vrch s 60 metrů vysokou rozhlednou, zrcadlovým bludištěm, hvězdárnou, sady a zahradami. Na vrchol vás dopraví pozemní lanovka. • Vyšehrad: Legendární sídlo prvních českých knížat, dnes barokní citadela s ro­ mánskou rotundou sv. Martina, gotickým kostelem sv. Petra a Pavla a několika expozicemi. Na vyšehradském hřbitově je pochováno více než 600 osobností českého národa, z hradeb je krásná vyhlídka na Prahu. • Stromovka: Původně Královská obora, upravená ve stylu anglického parku, je oblíbeným místem sportu a relaxace. Ve východní části objevíte areál výstaviště s Průmyslovým palácem, planetáriem, sportovní halou a dalšími objekty. • Levý Hradec: Levý Hradec je pout­ ním místem, každý rok tady začíná etapová pěší Cyrilometodějská pouť, v závěru spojená se srpnovou poutí na Velehradě. 

Levý Hradec a kostel sv. Klimenta

Jarní a letní výletní tipy: 

Nejstarší dochovanou sakrální stavbou na území Prahy 7 a zároveň jednou z nejstarších církevních památek Prahy je původně románský kostel sv. Klimenta. Vznikl zřejmě počátkem 13. století, první zmínky o něm jsou z roku 1234. I po několika přestavbách se v interiéru do­ chovaly románské a gotické prvky.

Barokní chrám byl postaven nákladem Klementina, pražské jezuitské koleje, na místě staršího, středověkého kostela podle plánů Kiliána Ig­ náce Dienzenhofera. Západní stěnu kostelní věže zdobí sousoší sv. Kli­ menta, vnitřní fresková výzdoba přibližuje události z jeho života.


O projektu a partnerech Projektem „Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země“ chce jeho realizátor – Centrála cestovního ruchu Východní Moravy se svými partnery (Centrálou cestovního ruchu Jižní Moravy a Moravskoslezským krajem) přiblížit mimořádný význam působení svatých Cyrila a Metoděje na území tehdejší Velké Moravy co nejširšímu okruhu obyvatel a návštěvníků naší vlasti. Fascinující historie počátku křesťanství ve slovanských zemích, učebnicový příklad tolerance, vzdělanosti a zásadovosti, má stále co říci dnešní Evropě. Mějme přitom na mysli slova encykliky papeže Jana Pavla II. SLAVORUM APOSTOLI z 2. června 1985, v níž se o odkazu sv. Cyrila a Metoděje naší přítomnosti praví: „Jejich dílo je také vynikajícím přínosem pro tvorbu společných křesťanských kořenů Evropy, které svou pevností a vitalitou tvoří jeden z nejsolidnějších výchozích bodů, ke kterému musí přihlížet každý vážný pokus obnovit novým a dnešním způsobem jednotu tohoto kontinentu.“ Východní Morava (Zlínský kraj) Východní Morava je oblíbenou turistickou destinací, její atraktivita vyplývá z množství přírodních, kulturních a historických památek. Nikde jinde v České republice nelze najít region, který nabízí současně hory, zahradní architekturu, lázně, vinohrady, pozůstatky Velkomoravské říše, řadu církevních památek a historicky cenných staveb, jakož i ojedinělý příklad moderní baťovské funkcionalistické architektury. Region přispívá světovému bohatství čtyřmi zápisy do seznamů kulturního a přírodního i nehmotného dědictví UNESCO. Skutečnost, že se zde setkávají a prolínají tři národopisné oblasti – úrodná Haná, pohostinné Slovácko a svérázné Valašsko, kde jsou pečlivě udržovány pestré lidové zvyky a tradice – výraznou měrou přispívá k originalitě regionu.

Jižní Morava (Jihomoravský kraj) Tento hospodářsky významný region s výhodnou polohou v jihovýchodní části České republiky při hranicích s Rakouskem a Slovenskem odedávna představuje strategickou křižovatku Evropy. Tudy kráčelo do východní Evropy křesťanství, tudy vedly staré kupecké stezky. Podél zdejších řek se

během staletí zrodilo množství městeček a měst, na svazích se prostírají vinice a ovocné sady. Svým návštěvníkům jižní Morava předkládá rozmanitou škálu kulturních, přírodních i technických památek. Na své si přijdou i ctitelé moderní architektury a milovníci židovských památek. Čtyři zdejší lokality jsou zapsány v Seznamech světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, nabídku doplňuje přitažlivá folklorní a vinařská turistika.

Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj se nachází v severovýchodní části České republiky a patří k vyhledávaným turistickým cílům v České republice i Ev ropě. Objevíte zde rozmanitou přírodu, spoustu příležitostí k zábavě, skvělé lázně, širokou nabídku pro cykloturistiku, pěší turistiku, ale i koupání či lyžování. Historie je ukryta v krásných hradech a zámcích, najdete zde historická města i unikátní technické památky, ale také specifické místní tradice. Regionem procházely obchodní stezky vedoucí od severu na jih Evropy, byl svědkem i dějištěm řady významných historických událostí.


Roku 2015 vydala Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., jako součást projektu „Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země“, který byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. J. A. Bati 5520, 761 90 Zlín Zpracování a tisk: ASTRON studio CZ, a.s. NEPRODEJNÉ Náklad: 200 000 kusů www.cmstory.cz, www.strukturalni-fondy.cz/iop