Page 1

PORTFOLIO

Cem Steenhorst


INHOUDSOPGAVE

BACHELOR BOUWKUNDE LANDSCHAPSARCHITECTUUR KLEINSTE POLDER VAN DE WERELD


CEM CHARLEY STEENHORST

Hier volgt mijn portfolio. Een verzameling van mijn werk tot nu toe. Mijn interesse ligt voornamelijk bij het op grotere schaal ontwerpen en het ontwikkelen van analyses en concepten. Mijn ambities liggen dan ook voornamelijk in de vakgebieden van Stedenbouw en Landschapsarchitectuur.


BACHELOR BOUWKUNDE

STAD EN WONINGBOUW MASTERPLAN WOONGEBOUW KLEIN OPENBAAR GEBOUW BOUWKUNDE BIBLIOTHEEK TECHNOLOGIE PROJECT PAVILJOEN BACHELOR EIND PROJECT STEDENBOUWKUNDIG PLAN INRICHTINGSPLAN


DE WIJK ALS LEVENDE WOONKAMER

Bij deze stedenbouwkundige opdracht uit het tweede jaar ging het om het ontwikkelen van een coherente wijk voor het gebied bij de Gist in Delft. Door middel van een lange fiets en wandelroute door het gehele gebied te trekken, waarbinnen verschillende openbare ruimtes aan zijn gelinkt, heeft het gebied vorm gekregen. Op deze manier werd elk gebied aangepast aan de lokale context, de benodigdheden en de overgang van het gehele gebied. Het doel was dan ook om de wijk te laten aanvoelen als een levende woonkamer voor zowel de bewoners als de bezoekers. De interactie in de wijk is centraal gesteld door een vage grens te stellen tussen private en publieke ruimte. Het masterplan is uitgewerkt in groepsverband.


DE VLONDER ALS LEVENDE WOONKAMER

Na het ontwerp van het masterplan volgde een inzooming van een woonblok binnen de wijk. Dit was een woonblok ontworpen langs het water met het idee van de gezamenlijke buitenruimte door te zetten bij de woningen. De twee woningen boven elkaar zijn beide gericht naar het water en beschikken allemaal over een eigen vlonder die toegankelijk is via een gedeelde vlonder en een gedeeld trappenhuis. Dit zou zorgen voor veel sociale interactie en een combinatie maken tussen publieke en private buitenruimte. Het woonblok is een individuele inzooming.


DE KLOOSTERTUIN

Bij het ontwerpen van een klein openbaar gebouw in het tweede jaar ging het om het maken van een uitbreiding van de faculteit van bouwkunde, de bibliotheek. De kloostertuin is een hoekvormig gebouw dat er voor zorgt dat er een beschutte buitenruimte overblijft die als verlengde kan worden gezien van de horeca functies die al binnen de faculteit aanwezig zijn. Zo zijn ook meer flexibele studeerplekken gecreeerd en functioneerd de voormalige parkeerplaats nu als samenkomst van verblijfsruimten


DE KLOOSTERTUIN

Na dit individuele voorlopige ontwerp werd in groepsverband verder op het ontwerp ingegaan. De geveldetaillering van het gebouw en de rondgang, die functioneerde als aansluiting van de faculteit naar de bibliotheek, zijn door mij en een groepsgenoot uitgewerkt. De binnenkant van de gevel heeft een geheel open karakter naar de tuin toe en de buitenkant van de gevel staat representatief voor de faculteit met de stoelenexpostitie te zien door de enige openingen in die zijde van de gevel.


CHAMELEON PAVILJOEN

Het technologie project in het derde jaar had betrekking tot het ontwerpen van een paviljoen. De hoofdthema´s van het project waren bouwconstructies, draagconstructies en klimaatontwerp. Het paviljoen zou zowel in Amsterdam als in Singapore staan waardoor demontabelheid belangrijk was. Er is een koepelvormige tent over het gebouw getrokken die samen met de openklapbare gevel functioneerd als jasje om het gebouw. Op deze manier kan het klimaat in het gebouw totaal aangepast worden en geregeld worden via de klimaatkoker in het midden.

Constructie 1 Door dubbele gevel onstaat Bufferzone : klimaatregulatie


PIEREILANDEN

Het stedenbouwkundige bacheloreind project in het derde jaar had betrekking tot de transformatie van het voormalige havengebied in Rotterdam. Deze pier zou getransformeerd worden tot nieuwe woonwijk. Door middel van het gebruik van drie verschillende openbare routes op de pier is een combinatie gemaakt tussen openbaar en prive. Dit is ook doorgetrokken in de woningen die beschikken over een verhoogde openbare gezamenlijke buitenruimte. Binnen de pier zijn verschillende sferen gecreerd, zoals een kale kade aan het water en een intieme groene laan in het midden van de pier.


PIEREILANDEN

Er is veel gebruik gemaakt van het effect van een buffer tussen verschillende zones in het gebied om zo tevens de aanwezige openbare ruimte en de prive ruimte niet aan te tasten. In het midden van de pier is een openbare sportzone ontworpen die tevens gelinkt is via een recreatieve route aan de andere pieren in het gebied. Hier is met behulp van twee grids een inrichting gemaakt aan de hand van ronde vormen die voornamelijk goed aansloot op de aanwezige routes in het gebied en ruimte bood aan een variatie van sport en rustmomenten. Op deze manier zou deze ruimte een duidelijke onderbreking worden van de routes en functioneren als verblijfsruimte.


LANDSCHAPSARCHITECTUUR

POLDER ONTWERP SCHIEVEEN PARK ONTWERP PARK VREELUST BEELDELEMENT POLDERWORKSHOP DE SCHERMER


SCHIEVEEN POLDER

Het landschappelijke project binnen mijn minor in het derde jaar had betrekking tot het herontwerpen van een polder tussen Rotterdam en Delft, waarbij een nieuw programma zou worden toegevoegd aan de huidige polder. Verschillende vormen van recreatie zijn gebruikt om mensen uit omliggende wijken te trekken naar dit onbekende gebied. De boezem werd een grote betonnen bak die fungeerde als catwalk voor bezoekers door het gebied heen.


SCHIEVEEN POLDER

De boezem werd de haak waar je het gebied zou binnenkomen over het water. Vanuit daar kon je zo ver mogelijk het gebied in als je zelf wilde om de polder te ervaren op je eigen manier. Binnen het gebied is een contrast ontworpen tussen de harde geometrie en de zachte stukken door middel van een contrasterende route door beide stukken van het gebied die in dezelfde plekken uitkwamen en zo een geheel vormde met de boezem als middelpunt. De polder is in groepsverband uitgewerkt.


PARK VREELUST

Het landschappelijke project binnen mijn minor in het derde jaar had betrekking tot het herontwerpen van het gebied tussen Spangen en Oud-Mathenesse tot een nieuw park. Vooral de aansluitingen met de wijken rondom zijn goed uitgewerkt in het gebied. Aan de hand van de rondingen in het gebied zijn echte rustplekken gecreeerd die gebruikt kunnen worden als verblijfsruimte waar ook de beplanting en routing aan gekoppeld is. Dichte beplanting is afgewisseld met open vlakken en ook is per vlak gekozen voor een andere bloeikleur.


BOMENTENTOONSTELLING

Binnen het landschappelijke parkontwerp was ruimte voor een beeldelement. Aan de hand hiervan is het silo vormige uitkijkpunt ontworpen. Om de nabije bomenkwekkerij te accentueren wordt de buitenkant gebruikt als tentoonsteliing en stalling voor de verschillende tentoonstelling bomen. Dit is individueel uitgewerkt.


DE SCHERMER

De landschappelijke workshop binnen mijn minor in het derde jaar had betrekking tot polders door heel Nederland. Er moest een interpretatie gemaakt worden van een bestaande polder, de Schermer. Er zijn hierbij twee maquettes gemaakt, een complete maquette en een inzooming. Er is een inzooming gemaakt van het watersysteem.


DE KLEINSTE POLDER VAN DE WERELD


DE KLEINSTE POLDER VAN DE WERELD

De landschappelijke opdracht die zich na de minor buiten het curriculum om voordeed had betrekking tot de lege plek achter het Science Center in de TU wijk van Delft. Dit gebied zou herontworpen worden tot educatieve polder als aansluiting op het Science Center en de rest van de TU Delft. Er is uiteindelijk gekozen voor een organische vorm die aansluit op de nabije gebouwen en de botanische tuin. Om een bijzondere aansluiting te maken met de botanische tuin is gekozen voor een plasdras overgang in tegenstelling tot de andere zijden van de polder.


DE KLEINSTE POLDER VAN DE WERELD

Door de kleine beschikbare ruimte is onderzoek gedaan naar de kleinst mogelijke vorm voor een werkzame polder. Het ontwerp werd zo dan ook de kleinste polder van de wereld. De binnenste vier poldervlakken representeren de vier stadia van de polder, het gevecht van de polder tegen het water. Binnen de polder is de aandacht vooral gericht op de educatieve en recreatieve kwaliteit van het ontwerp waarbinnen de verschillende doelgroepen in een vrije route de polder kunnen ontdekken.

Portfolio Cem Steenhorst  

Portfolio van Cem Charley Steenhorst

Portfolio Cem Steenhorst  

Portfolio van Cem Charley Steenhorst

Advertisement