Page 1

GEÏNTEGREERDE PROEF BOEKHOUDEN-INFORMATICA

Céline Van Thorre 6 Boekhouden-Informatica Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge Schooljaar 2008-2009


GEÏNTEGREERDE PROEF BOEKHOUDEN-INFORMATICA

Céline Van Thorre 6 Boekhouden-Informatica Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge Schooljaar 2008-2009

| Woord vooraf 2


Woord vooraf In het 6de jaar is de GIP een verplichte geïntegreerde proef om het diploma secundair onderwijs te behalen. In de richting Boekhouden-Informatica hebben we enkel van de vakken Bedrijfseconomie en Informatica opdrachten gekregen. De GIP bestaat hoofdzakelijk uit drie grote delen. Voor het vak Bedrijfseconomie zijn we begonnen met het opstarten van een fictieve onderneming SVC. Ons hoofddoel was het verlenen van een dienst, namelijk de boekhouding van een andere fictieve onderneming voeren. Binnen SVC kregen we elke een functie toegewezen. Ik stond onder leiding van Eveline Breemersch ze werkte als Verkoopsmanager, waarin ik de taak van PR& Marketing had. In deze specifieke taakverdeling zijn we niet verder ingegaan in de loop van het jaar. We hebben wel de werking gezien van prijsaanvraag tot bestelling. Het voeren van de boekhouding van een andere fictieve onderneming was een opdracht per twee. Hiervoor werkte ik samen met Eveline Breemersch. Wij kregen de onderneming Limquids. We hebben eerst de balans, daarna aan- en verkoopfacturen ingevoerd in BOB. We hebben hoofdzakelijk de aan- en verkoopfacturen samen ingebracht. Het tweede deel van de GIP voor het vak Bedrijfseconomie is de volledige jaaranalyse van een zelfgekozen bestaande onderneming,die aan enkele voorwaarden moesten voldoen. Hierbij hebben we via de Nationale Bank de jaarrekening opgezocht van vijf boekjaren. Daarna hebben we de cijfergegevens geïntegreerd in MS office Excel, waarbij de verticale- en horizontale analyse en ratio’s moeten bereken. Voor het vak Informatica hadden we één grote opdracht. Het maken van een reservatieprogramma voor een computerlokaal. Zo kunnen de leerkrachten van de school een lokaal reserveren. Bij deze opdracht werkten was in groep. Hierbij had ik een goede samenwerking met Valérie Becquart en Eveline Breemersch. In deze opdracht hebben we de volledige procedure van begin tot einde van een programma moeten maken. Van het schriftelijke tot de code van het programma. Bij het derde en laatste deel behoren de taal vakken. Dit omvat een integratie van een bestelling in het Frans. Het opstellen van een brief voor het vak Nederlands. Dit waren individuele opdrachten. Ik wens u veel plezier bij het lezen van mijn GIP

| Woord vooraf 3


Inhoud Woord vooraf .................................................................................................................................... 3 Inhoud

.................................................................................................................................... 4

Hoofdstuk 1:

Bedrijfseconomie........................................................................................................ 6

1.1

Boekhouding: Limquids .............................................................................................. 6

1.1.1

Uitleg onderneming ................................................................................................... 6

1.1.2

Dagboeken ................................................................................................................. 6

1.2

Financieel plan: SVC-Creations ................................................................................ 43

1.2.1

Inleiding .................................................................................................................... 43

1.2.2

Organogram ............................................................................................................. 43

1.2.3

Ondernemingsplan................................................................................................... 45

1.3

Financiële analyse van de jaarrekening: Voeders algoet ......................................... 46

1.3.1

Uitleg onderneming ................................................................................................. 46

1.3.2

Verticale & horizontale analyse ............................................................................... 47

1.3.3

Ratio-analyse ............................................................................................................ 55

Hoofdstuk 2:

Informatica ............................................................................................................... 71

2.1

Probleemstelling ...................................................................................................... 71

2.2

Databankontwerptabel ontwerp ............................................................................. 72

2.3

Projectontwikkeling ................................................................................................. 77

2.3.1

Aanmeldingspagina .................................................................................................. 77

2.3.2

EvacuatieRooster.aspx ............................................................................................. 81

2.3.3

Keuze.aspx................................................................................................................ 85

2.3.4

Invullen.aspx ............................................................................................................ 89

2.3.5

GebruikerWijzToev.aspx .......................................................................................... 95

2.4.2

LokaalWijz.aspx ...................................................................................................... 103

2.4.3

Maandoverzicht.aspx ............................................................................................. 106

2.4.4

Reservatie.aspx ...................................................................................................... 110

Hoofdstuk 3:

Andere vakken ........................................................................................................ 117

3.1

Nederlands ............................................................................................................. 117

3.1.1

Commerciële brieven ............................................................................................. 117

3.1.2

Aanvraag ................................................................................................................ 118

3.2

Frans ....................................................................................................................... 118

3.2.1

Commerciële brieven ............................................................................................. 118 | <Inhoud 4


Dankwoord

................................................................................................................................ 119

| <Inhoud 5


Hoofdstuk 1: Bedrijfseconomie 1.1

Boekhouding: Limquids

1.1.1

Uitleg onderneming

De activiteit van onze fictieve onderneming was een boekhoudkantoor. Iedere persoon van onze klas was dus een werknemer van de fictieve onderneming SVC-Creations. We werden aanschouwd als boekhouders en moesten van ĂŠĂŠn fictieve onderneming de boekhouding voeren. Bij deze opdracht werden we ingedeeld per groep. De groep bestond uit twee personen. Ik was samen met Eveline Breemersch verantwoordelijk voor de boekhouding van de virtuele onderneming bvba Limquids.

De activiteit van de onderneming was het verkopen van drankwaren. Van deze onderneming hebben we heel veel documenten binnen gekregen en hebben uiteraard eerst de beginbalans ingevoerd met de gegevens van de jaarrekening in het diversen dagboek. We kregen ook een detail van de openstaande klanten en leveranciers. Deze hebben we ook ingevuld. Daarna hebben we de aankoopfacturen geboekt en de verkoopfacturen. (bijlage 1: digitaal documenten Limquids) (bijlage 2: begeleidend document)

1.1.2

Dagboeken

1.1.2.1

Diversendagboek

| Bedrijfseconomie 6


Doc.nr. 1

Datum

Rekening

2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31

20400 45540 20409 21100 21109 22100 22109 23100 23109 23100 23109 23100 23109 24020

2007-03-31 2007-03-31

24029 24010

2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31

24019 24000 24009 24000 24009 28400 28400 28408 28409 28800 34010 34020 34030 34040 34050 34060

Derde

Debet

Credit

17 850.00

Opmerking

Tegenboeking

Periode

Boekjaar 2001-2002

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

**/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007

** **

**/2007 **/2007

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

**/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007

26 197.61 10 710.00 5 687.40

Genesis nr 487 2 274.96

154 521.90

Bebouwde terrein 36 493.50

5 587.17

Trudolfa 8532 BJ 2003-2004 4 469.72

8 975.00

Favelta 5800 BJ 2004-2005 5 385.00

6 547.58

Contrexia 7200 3 928.66

1 693.50

MTC Inspiron 1100 Value (laptop) 564.50

320.00

MTC Personal Inkjet printer P1500 106.67

2 813.84

Bulex 154 BJ 202-2003 1 406.90

11 182.50

Beflex 25 BJ 2002-2003 5 591.25

4 495.75 10 489.20 754.25 1 129.20

Feruna Gretorxi Fortura Greterxi

6 000.00 378.31 60.24 152.27 615.25 4 156.07 73.15

| Bedrijfseconomie 7


Doc.nr.

Datum

Rekening

2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31

34070 34080 40100 40110 40120 40400 40700 40900 41206 41630 40410 49100 52000 53100 53200 55010 55011 55020 55500 57000 10000 12202 13000 13300 14000 16300 17300 17300 17300 17800 42310 42300 42300 42300

Derde

Debet

Credit

Opmerking

5 354.82 661.98 17 419.12 72.63 522.17 219 072.00 245.53 85.32 720.44 2 206.95 267 223.40 9 296.76 4 458.20 3 658.42 5 598.17 446 083.36 84.70 5 931.39 3 487.55 498 852.88

Firmarek DIES Kas Dies 316 896.54 754.25 1 021.30 2 034.74 4 049.45 1 800.00 19 387.06 556 200.00 169 400.00 2 897.44 15 300.00 29 458.26 43 800.00 30 600.00

1/1/84

nr 4247 Lening cofefisch lening 2 Cofefisch nr 1734 <1j overig lening <1j nr 4247 lening 1 Cofefisch <1j lening 2 Cofefisch

| Bedrijfseconomie 8

Tegenboeking

Periode

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

**/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007


Doc.nr.

Datum

Rekening

Derde

2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31

43300 44100 44400 45100 45310 48940 48941 48930 47100 45600

306 235.54 9 984.87 76 256.00 31 778.00 792.24 160.00 250.00 34 141.63 2 376.73 1 100.00

2007-03-31

45600

3 172.15

2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31

40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000

PARTICUL ANDREA HIR ANDREAS SC PARTICUL ANYWEAR AQUA SPORT BIOFAIR PARTICUL BRASSERLE BRUNNEN BUROWELT PARTICUL PARTICUL COULEURS D PARTICUL EASY CLEAN ELECTROWUC PARTICUL EUROPACKAG FELIX MÜLE FÊTE ET CA

Debet

712.89 90.37 158.78 61.88 333.67 18.16 1 788.77 115.85 11 674.99 261.12 54.00 9 111.99 129.21 500.62 31.09 43.42 897.00 93.34 147.40 152.88 281.32

Credit

Opmerking = Openstaande leveranciers

= te betalen rv

Voorziening vakantiegeld Arbeider voorziening Vakantiegeld Bediende PARTICUL ANDREA HIR ANDREAS SC PARTICUL ANYWEAR AQUA SPORT BIOFAIR PARTICUL BRASSERLE BRUNNEN BUROWELT PARTICUL PARTICUL COULEURS D PARTICUL EASY CLEAN ELECTROWUC PARTICUL EUROPACKAG FELIX MÜLE FÊTE ET CA

| Bedrijfseconomie 9

Tegenboeking

Periode

** ** ** ** ** ** ** ** ** **

**/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007

**

**/2007

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

**/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007


Doc.nr.

Datum

Rekening

Derde

2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31

40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000

ICE CUBE KATHARINA PARTICUL PARTICUL LIQUID VAL MAGIC SPOR MAIN MEDIE PARTICUL MESSE 2963 MESSE 3384 MESSEC.15 MESSEC.62 MESSEC.70 MESSEC.73 MESSEC.89 PARTICUL PARTICUL NET ECLAIR PARTICUL NEXT-IT NIGHTLIGHT NIKO DISPL PARTICUL PARTICUL PARTICUL PARTICUL PARTICUL ROBBY SERN PARTICUL SABINA SCH PARTICUL SEFED EMAR STRUNZERTA PARTICUL

Debet 9 240.41 11.01 97.65 89.42 87 640.03 204.15 95.25 366.82 61.88 61.88 61.88 86.19 156.72 61.88 61.88 12.95 537.75 103.07 1.04 177.75 325.27 347.34 114.70 392.77 1 093.41 38.61 39.02 309.40 15.97 38.86 506.30 83.25 35.00 18.30

Credit

Opmerking

Tegenboeking

Periode

ICE CUBE KATHARINA PARTICUL PARTICUL LIQUID VAL MAGIC SPOR MAIN MEDIE PARTICUL MESSE 2963 MESSE 3384 MESSEC.15 MESSEC.62 MESSEC.15 MESSEC.73 MESSEC.89 PARTICUL PARTICUL NET ECLAIR PARTICUL NEXT-IT NIGHTLIGHT NIKO DISPL PARTICUL PARTICUL PARTICUL PARTICUL PARTICUL ROBBY SERN PARTICUL SABINA SCH PARTICUL SEFED EMAR STRUNZERTA PARTICUL

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

**/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007

| Bedrijfseconomie 10


Doc.nr.

Datum

Rekening

Derde

Debet

2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31

40000 40000 40000 40000 40000 44000 44000 44000 44000 44000 44000 44000 44000 44000 44000 44000 44000 44000 44000 44000 44000 44000 44000 44000 44000 44000 44000 44000 44000 44000 44000 44000 44000 44000

SWITCHIN T PARTICUL TAPI-OKA VAN'T VAT PARTICUL ACVT ACCES ALPHA B2B COSM BEARS CANDYLAND PARTICUL COFECOM FUEL & SER REAL EST WATERMAAT COFESOC COULEURS EGNI CENTR ELECTROFEP ESSENCIA FAVOR-IT JARDIN'EUR KODESIGN LITTORAL MARBURGER MÜLHLHAUS NEXT-IT NOVITEK ODYSSÉE OFFICE OFFICE DES ORANGE DEI PE DIGITOW

6.16 63.00 52.05 222.39 172.91

Credit

719.76 84.40 959.00 303.40 179.19 16.04 100.50 342.53 32 428.00 6 000.00 454.74 50 142.00 255.67 11.31 315.82 346.06 10.26 536.05 440.75 17.14 472.76 140.91 804.41 161.62 26.20 80.66 89.22 14 520.00 556.91

Opmerking

Tegenboeking

Periode

SWITCHIN T PARTICUL TAPI-OKA VAN'T VAT PARTICUL ACVT ACCES ALPHA B2B COSM BEARS CANDYLAND PARTICUL COFECOM FUEL & SER REAL EST WATERMAAT COFESOC COULEURS EGNI CENTR ELECTROFEP ESSENCIA FAVOR-IT JARDIN'EUR KODESIGN LITTORAL MARBURGER MÜLHLHAUS NEXT-IT NOVITEK ODYSSÉE OFFICE OFFICE DES ORANGE DEI PARTICUL

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

**/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007

| Bedrijfseconomie 11


Doc.nr.

Datum

Rekening

Derde

2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31 2007-03-31

44000 44000 44000 44000 44000 44000 44000 44000 44000 44000 45540 45530 45530 45520 45570 45570 45550 99999

PHLOGISTIC PLAY & KIK PURE RUHR-MOBEL SIMFIT SIMPRESS SWISS LABE TANDEM INT VITUAL ENT ZAK HANDEL

Debet

Credit 321.86 2 238.51 820.65 368.50 98.55 0.53 58.11 1 337.00 483.45 604.80

Opmerking

Tegenboeking

Periode

PHLOGISTIC PLAY & KIK PURE RUHR-MOBEL SIMFIT SIMPRESS SWISS LABE TANDEM INT VITUAL ENT ZAK HANDEL

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

**/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007 **/2007

798.93 2 225.19 1 486.77 89.34 13 000.94 503.07 2 167.24 0.10

| Bedrijfseconomie 12


1.1.2.2

Aankoopdagboek

| Bedrijfseconomie 13


Doc. nr.

Datum

Rekening

Derde

1

2007-04-01

44000 60400 60402 41110 45120 44000 60400 44000 60400 60403 41110 45140 44000 60400 41110 45140 44000 60400 41110 45140 44000 60400 41110 45140 44000 60400 41110 45140 44000 61240

OFFICE

2

2007-04-02

3

2007-04-04

4

5

6

7

8

2007-04-10

2007-04-10

2007-04-11

2007-04-11

2007-04-28

Debet

Credit

Opmerking

34.73 30.83 1.77 6.03 0.36 150.00

SYNERGIC E 150.00 WAY OF THE

OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE SYNERGIC E

94.98 85.44 9.54 19.94 19.94 113.58

WAY OF THE 113.58 23.85

23.85 145.52

WAY OF THE 145.52 30.56

30.56 117.84

WAY OF THE 117.84 24.75

24.75 141.62

UNPLUGGED 141.62 29.74

29.74 124.54

OFFICE 108.72

WAY OF THE WAY OF THE WAY OF THE WAY OF THE WAY OF THE WAY OF THE WAY OF THE WAY OF THE WAY OF THE WAY OF THE WAY OF THE WAY OF THE WAY OF THE UNPLUGGED UNPLUGGED UNPLUGGED OFFICE

Tegen boeking ** 44000 44000 44000 44000 60400 44000 ** 44000 44000 44000 44000 60400 44000 44000 44000 60400 44000 44000 44000 60400 44000 44000 44000 60400 44000 44000 44000 ** 44000

Dev

CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD USD USD USD USD

| Bedrijfseconomie 14

Mnt Dev

-149.31 134.31 15.00 31.36 -31.36 -178.54 178.54 37.49 -37.49 -228.76 228.76 48.04 -48.04 -185.24 185.24 38.90 -38.90 -174.99 174.99 36.75 -36.75

Base TVA

Nature

Taux TVA

TVA

30.21 - 1.73

HG HG

21 21

6.03 - 0.36

150.00

VVI

0

0.00

85.44 9.54

VHG VHG

21 21

17.94 2.00

113.58

VHG

21

23.85

145.52

VHG

21

30.56

117.84

VHG

21

24.75

141.62

VHG

21

29.74

106.55

GD

21

22.38

Periode 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007


Doc. nr.

9

10

11

12

13

14

15

16

Datum

2007-04-26

2007-04-09

2007-04-12

2007-04-05

2007-04-05

2007-04-05

2007-04-05

2007-04-05

Rekening 60402 41110 41110 44000 61220 41110 44000 61240 60403 41110 44000 61900 60402 60403 41110 41110 44000 60400 41110 44000 61510 41110 44000 61510 41110 44000 61510 41110 44000 61520

Derde

Debet

Credit 5.44

22.38 1.12 370.78

SPONS 306.43 64.35 PRESENT 7

Opmerking

Tegen boeking

OFFICE OFFICE OFFICE

44000 44000 44000 61220 44000 44000 ** 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000 44000 60400 44000 44000 61510 44000 44000 61510 44000 44000 61510 44000 44000 ** 44000

PARTICUL PARTICUL 150.04

109.00 15.00 26.04 D&D

PRESENT 7 PRESENT 7 PRESENT 7 464.28

393.00 39.30 30.00 88.83 8.25 229.42

ALFONS 189.60 39.82 ALFONS

D&D D&D D&D D&D D&D ALFONS ALFONS

399.30 330.00 69.30

ALFONS

ALFONS ALFONS 310.97

257.00 53.97 ALFONS

ALFONS ALFONS 217.80

180.00 37.80 ZENERGIE

ALFONS ALFONS 201.79

166.35

ZENERGIE

Dev

| Bedrijfseconomie 15

Mnt Dev

Base TVA

Nature

Taux TVA

TVA

Periode 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007

- 5.33

HGK

21

- 1.12

306.43

GD

21

64.35

109.00 15.00

GD GD

21 21

22.89 3.15

393.00 - 39.30 30.00

GD HGK GD

21 21 21

82.53 - 8.25 6.30

189.60

HG

21

39.82

330.00

GD

21

69.30

257.00

GD

21

53.97

180.00

GD

21

37.80

149.71

GD

21

31.45


Doc. nr.

Datum

Rekening

23

2007-04-20

60402 60403 41110 41110 44000 60400 41110 44000 61240 60403 41110 44000 61240 60403 41110 44000 61240 60403 41110 44000 61520 60403 41110 44000 24000 60402 41110 41110 44000

Doc.

Datum

Rekening

17

18

19

20

21

22

2007-04-10

2007-04-17

2007-04-17

2007-04-17

2007-04-17

2007-04-20

Derde

Debet

Credit

Opmerking

Tegen boeking

16.64

ZENERGIE ZENERGIE ZENERGIE ZENERGIE

44000 44000 44000 44000 60400 44000 44000 ** 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000 **

20.00 35.23 3.15 626.90

PARTICUL 519.00 107.90 PRESENT 7

PARTICUL PARTICUL 24.20

5.00 15.00 4.20 PRESENT 7

PRESENT 7 PRESENT 7 PRESENT 7 20.81

2.20 15.00 3.61 PRESENT 7

PRESENT 7 PRESENT 7 PRESENT 7 281.93

218.00 15.00 48.93 ZENERGIE

PRESENT 7 PRESENT 7 PRESENT 7 157.65

90.97 40.00 26.68 WORK IT

ZENERGIE ZENERGIE ZENERGIE 729.00

669.42 66.94 140.58 14.06 395.55

WORK IT Derde

Debet

Credit

WORK IT WORK IT WORK IT WORK IT Opmerking

Tegen

Dev

Dev

| Bedrijfseconomie 16

Mnt Dev

Mnt

Base TVA

Nature

Taux TVA

TVA

Periode 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007

- 14.98 18.00

HGK GD

21 21

- 3.15 3.78

513.81

HG

21

107.90

5.00 15.00

GD GD

21 21

1.05 3.15

2.20 15.00

GD GD

21 21

0.46 3.15

218.00 15.00

GD GD

21 21

45.78 3.15

88.24 38.80

GD GD

21 21

18.53 8.15

669.42 - 66.94

INV HGK

21 21

140.58 - 14.06

Taux

TVA

Base TVA

Nature

Periode


nr.

24

25

26

boeking

2007-04-20

2007-04-20

2007-04-26

28

2007-04-24

29

2007-04-24

30 31 32

2007-04-24 2007-04-24 2007-04-24

24000 60402 41110 41110 44000 24000 60402 41110 41110 44000 24000 60402 41110 41110 44000 61230 60403 60402 41110 41110 44000 61900 44000 61900 44000 61900 44000 61900 44000 60400

363.22 36.32 76.28 7.63 353.70

WORK IT 324.79

32.48 68.21 6.82 120.15

WORK IT 110.33

11.03 23.17 2.32 348.80

LUX 310.25 10.00

31.98 67.25 6.72 102.00

PARTICUL 102.00 PARTICUL

WORK IT WORK IT WORK IT WORK IT WORK IT WORK IT WORK IT WORK IT WORK IT WORK IT WORK IT WORK IT LUX LUX LUX LUX LUX PARTICUL

106.00 106.00

PARTICUL

PARTICUL 103.00

103.00 PARTICUL

PARTICUL 110.00

110.00 NECTAR

PARTICUL 158 813.06

48 306.07

NECTAR

44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000 44000 61900 44000 61900 44000 61900 44000 61900 44000 ** 44000

| Bedrijfseconomie 17

Dev

TVA 363.22 - 36.32

INV HGK

21 21

76.28 - 7.63

324.79 - 32.48

INV HGK

21 21

68.21 - 6.82

110.33 - 11.03

INV HGK

21 21

23.17 - 2.32

310.25 10.00 - 31.98

GD GD HGK

21 21 21

65.15 2.10 - 6.72

102.00

GD

0

0.00

106.00

GD

0

0.00

103.00

GD

0

0.00

110.00

GD

0

0.00

48 306.07

HG

6

2 898.36

04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007


Doc. nr.

33

34

35

36

37

38

39

40

Datum

2007-04-13

2007-04-13

2007-04-13

2007-04-24

2007-04-24

2007-04-24

2007-04-24

2007-04-24

Rekening 60400 41800 41110 41110 44000 60400 41800 41110 44000 60400 41800 41110 44000 61240 41110 44000 61620 41110 44000 61630 41110 44000 61213 41110 44000 61520 41110 44000 61900

Derde

Debet

Credit

80 707.07 9 953.08 2 898.36 16 948.48 NECTAR

Opmerking

Tegen boeking

NECTAR NECTAR NECTAR NECTAR

44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 61240 44000 44000 61620 44000 44000 61630 44000 44000 61213 44000 44000 61520 44000 44000 61900 44000

108 162.16 46 579.79 51 800.61 9 781.76

NECTAR

NECTAR NECTAR NECTAR 19 434.06

11 406.02 5 632.78 2 395.26 PHLOGISTIC

NECTAR NECTAR NECTAR 242.00

200.00 42.00 COFECOM

PHLOGISTIC PHLOGISTIC 185.52

153.32 32.20 COFECOM

COFECOM COFECOM 42.35

35.00 7.35 ELECTROFEP

COFECOM COFECOM 157.91

148.97 8.94 NEXT-IT

ELECTROFEP ELECTROFEP 267.77

221.30 46.47 NEXT-IT

NEXT-IT NEXT-IT 89.79

74.21

NEXT-IT

Dev

| Bedrijfseconomie 18

Mnt Dev

Base TVA

Nature

Taux TVA

TVA

Periode

80 707.07 9 953.08

HG LV

21 0

16 948.48 0.00

46 579.79 51 800.61

HG LV

21 0

9 781.76 0.00

11 406.02 5 632.78

HG LV

21 0

2 395.26 0.00

200.00

GD

21

42.00

153.32

GD

21

32.20

35.00

GD

21

7.35

148.97

GD

6

8.94

221.30

GD

21

46.47

74.21

GD

21

15.58

04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007


Doc. nr. 41 42

43

44

45

46

47

48

49

Datum

2007-04-24 2007-05-02

2007-05-02

2007-05-02

2007-05-02

2007-05-02

2007-05-02

2007-05-02

2007-05-02

Rekening 41110 44000 61520 44000 24000 60403 41110 44000 61900 41110 44000 60400 60402 41110 41110 44000 61900 41110 44000 60400 41110 44000 61240 41110 44000 61240 41110 44000 61240 41110

Derde

Debet

Credit

15.58 MILES

Opmerking

Tegen boeking

NEXT-IT

44000 61520 44000 ** 44000 44000 44000 61900 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000 61900 44000 44000 60400 44000 44000 61240 44000 44000 61240 44000 44000 61240 44000 44000

100.72 100.72

PHLOGISTIC

MILES 259.62

213.75 0.81 45.06 NEXT-IT

PHLOGISTIC PHLOGISTIC PHLOGISTIC 89.79

74.21 15.58 BURO

NEXT-IT NEXT-IT 288.15

280.16 42.02 58.83 8.82 89.79

NEXT-IT 74.21 15.58 QUA!!RO

BURO BURO BURO BURO NEXT-IT NEXT-IT

94.86 78.40 16.46

QUA!!RO

QUA!!RO QUA!!RO 29.84

24.75 5.09 QUA!!RO

QUA!!RO QUA!!RO 156.75

130.00 26.75 QUA!!RO

QUA!!RO QUA!!RO 161.58

134.00 27.58

QUA!!RO QUA!!RO

Dev

| Bedrijfseconomie 19

Mnt Dev

Base TVA

Nature

Taux TVA

TVA

100.72

VVI

0

0.00

213.75 0.81

INV INV

21 21

44.89 0.17

74.21

GD

21

15.58

280.16 - 42.02

HG HGK

21 21

58.83 - 8.82

74.21

GD

21

15.58

78.40

HG

21

16.46

24.25

GD

21

5.09

127.40

GD

21

26.75

131.32

GD

21

27.58

Periode 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007


Doc. nr.

Datum

Rekening

Derde

50

2007-05-02

44000 61240 41110 44000 60400 44000 61550 60402 41110 41110 44000 61550 60402 41110 41110 44000 61510 60402 41110 41110 44000 60400 60402 41110 41110 44000 61900 41110 44000 61900

QUA!!RO

51

2007-05-02

52

2007-05-02

53

54

55

56

57

2007-05-02

2007-05-02

2007-05-02

2007-05-02

2007-05-02

Debet

Credit

Opmerking

29.84 24.75 5.09

HAMLUX

QUA!!RO QUA!!RO 333.91

333.91 COULEURS

HAMLUX 207.57

181.20 9.06 37.29 1.86 457.97

COULEURS 399.80

19.99 82.27 4.11 76.29

COULEURS 66.60

3.33 13.71 0.69 159.87

EUROPACKAG 165.15

33.03 34.69 6.94 229.42

ALFONS 189.60 39.82 ALFONS

COULEURS COULEURS COULEURS COULEURS COULEURS COULEURS COULEURS COULEURS COULEURS COULEURS COULEURS COULEURS EUROPACKAG EUROPACKAG EUROPACKAG EUROPACKAG ALFONS ALFONS

217.80 180.00

ALFONS

Tegen boeking

Dev

61240 44000 44000 60400 44000 ** 44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000 61900 44000 44000 61900 44000

| Bedrijfseconomie 20

Mnt Dev

Base TVA

Nature

Taux TVA

TVA

24.25

GD

21

5.09

333.91

VVI

0

0.00

177.58 - 8.88

GD HGK

21 21

37.29 - 1.86

391.80 - 19.59

GD HGK

21 21

82.27 - 4.11

65.27 - 3.26

GD HGK

21 21

13.71 - 0.69

165.15 - 33.03

HG HGK

21 21

34.69 - 6.94

189.60

GD

21

39.82

180.00

GD

21

37.80

Periode 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007


Doc. nr. 58

59

60

61

62

63

64

Datum

2007-05-02

2007-05-02

2007-05-02

2007-05-02

2007-05-02

2007-05-02

2007-05-02

Rekening 41110 44000 61900 41110 44000 61900 41110 44000 61510 60402 41110 41110 44000 61510 60402 41110 41110 44000 61510 60402 41110 41110 44000 61510 60402 41110 41110 44000 61510 60402

Derde

Debet

Credit

37.80 ALFONS

Opmerking

Tegen boeking

ALFONS

44000 61900 44000 44000 61900 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000

399.30 330.00 69.30

ALFONS

310.97 257.00 53.97

COULEURS

ALFONS ALFONS . ALFONS ALFONS

48.40 42.25 2.11 8.70 0.44 312.09

COULEURS 272.45

13.63 56.07 2.80 334.37

COULEURS 291.90

14.60 60.07 3.00 299.61

COULEURS 261.55

13.08 53.83 2.69 120.28

COULEURS 105.00

5.25

COULEURS COULEURS COULEURS COULEURS COULEURS COULEURS COULEURS COULEURS COULEURS COULEURS COULEURS COULEURS COULEURS COULEURS COULEURS COULEURS COULEURS COULEURS

Dev

| Bedrijfseconomie 21

Mnt Dev

Base TVA

Nature

Taux TVA

TVA

330.00

GD

21

69.30

257.00

GD

21

53.97

41.40 - 2.07

GD HGK

21 21

8.70 - 0.44

267.00 - 13.36

GD HGK

21 21

56.07 - 2.80

286.06 - 14.31

GD HGK

21 21

60.07 - 3.00

256.32 - 12.82

GD HGK

21 21

53.83 - 2.69

102.90 - 5.14

GD HGK

21 21

21.61 - 1.08

Periode 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007


Doc. nr.

65

66

67

68

Datum

2007-05-02

2007-05-02

2007-05-02

2007-05-02

69

2007-05-02

70

2007-05-02

71

2007-05-02

72

2007-05-02

Rekening 41110 41110 44000 61510 41110 44000 60400 60402 41110 41110 44000 60400 60402 41110 41110 44000 60400 44000 24000 44000 60400 44000 60400 44000 61510 60402 60403 41110 41110

Derde

Debet

Credit

21.61 1.08 274.59

EASY CLEAN 226.93 47.66 EUROPACKAG

Opmerking

Tegen boeking

COULEURS COULEURS

SIMFIT

44000 44000 61510 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000 60400 44000 24000 44000 60400 44000 60400 44000

CONNECTION CONNECTION CONNECTION CONNECTION CONNECTION

** 44000 44000 44000 44000 44000

EASY CLEAN EASY CLEAN 329.12

340.00 68.00 71.40 14.28 329.12

EUROPACKAG 340.00

68.00 71.40 14.28 56.93

BIOWORKS 56.93 ALPHA

EUROPACKAG EUROPACKAG EUROPACKAG EUROPACKAG EUROPACKAG EUROPACKAG EUROPACKAG EUROPACKAG BIOWORKS

959.00 959.00

BIOWORKS

ALPHA 223.87

223.87 SIMFIT

BIOWORKS 18.45

18.45 CONNECTION

363.88 309.00 9.27 1.00 65.10 1.95

Dev

Mnt Dev

USD USD

-70.34 70.34

USD USD CAD CAD

-276.61 276.61 -29.00 29.00

| Bedrijfseconomie 22

Base TVA

Nature

Taux TVA

TVA

226.93

GD

21

47.66

340.00 - 68.00

HG HGK

21 21

71.40 - 14.28

340.00 - 68.00

HG HGK

21 21

71.40 - 14.28

56.93

IHG

0

0.00

959.00

VVI

0

0.00

223.87

IHG

0

0.00

18.45

IHG

0

0.00

309.00 - 9.27 1.00

GD HGK GD

21 21 21

64.89 - 1.95 0.21

Periode 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007


Doc. nr.

Datum

Rekening

Derde

73

2007-05-02

44000 61510 60403 41110 44000 60400 60402 41110 45120 44000 61510 60402 41110 41110 44000 61610 44000 61610 44000 61214 41110 44000 61214 41110 44000 61510 44000 61510 44000 61510

BON APPETI

74

75

2007-05-02

2007-05-02

76

2007-05-23

77

2007-05-23

78

79

2007-05-29

2007-05-29

80

2007-05-29

81

2007-05-29

82

2007-05-29

Debet

Credit

Opmerking

212.00 180.00 20.00 12.00

BURO

BON APPETI BON APPETI BON APPETI 635.00

655.00 130.20 137.54 27.34 95.31

COULEURS 83.20

4.16 17.13 0.86 160.99

COFEPOST 160.99 COFEPOST

BURO BURO BURO BURO COULEURS COULEURS COULEURS COULEURS COFEPOST

16.09 16.09

C.F.S.C.

COFEPOST 27 830.00

23 000.00 4 830.00 C.F.S.C.

C.F.S.C. C.F.S.C. 166 980.00

138 000.00 28 980.00 CATS CATER

C.F.S.C. C.F.S.C. 122.50

122.50 CATS CATER

CATS CATER 99.00

99.00 CATS CATER

CATS CATER 112.50

112.50

CATS CATER

Tegen boeking

Dev

** 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000 61610 44000 61610 44000 61214 44000 44000 61214 44000 44000 61510 44000 61510 44000 61510 44000

| Bedrijfseconomie 23

Mnt Dev

Base TVA

Nature

Taux TVA

TVA

180.00 20.00

GD GD

6 6

10.80 1.20

655.00 - 130.20

HG HG

21 21

137.54 - 27.34

81.54 - 4.08

GD HGK

21 21

17.13 - 0.86

160.99

GD

0

0.00

16.09

GD

0

0.00

23 000.00

GD

21

4 830.00

138 000.00

GD

21

28 980.00

122.50

DD

0

0.00

99.00

DD

0

0.00

112.50

DD

0

0.00

Periode 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007


Doc. nr.

Datum

Rekening

Derde

83

2007-05-29

44000 61510 41110 44000 61510 60403 41110 44000 61510 60403 41110 44000 61510 61510 60403 41110 41110 44000 61240 44000 60400 60402 41110 41110 44000 61900 44000 61510 60402 41110

EASY CLEAN

84

85

86

2007-05-29

2007-05-29

2007-05-29

87

2007-06-01

88

2007-06-01

89

2007-06-01

90

2007-06-01

Debet

Credit

Opmerking

134.50 111.16 23.34

SAPPHIRE

EASY CLEAN EASY CLEAN 43.25

40.00 0.80 2.45 SAPPHIRE

SAPPHIRE SAPPHIRE SAPPHIRE 21.60

20.00 0.40 1.20 SAPPHIRE

SAPPHIRE SAPPHIRE SAPPHIRE 33.33

20.00 9.50 0.59 1.24 2.00 SIMPRESS

SAPPHIRE SAPPHIRE SAPPHIRE SAPPHIRE SAPPHIRE 6.35

6.35 SOET HUYS

SIMPRESS 117.94

102.60 5.13 21.55 1.08 199.30

WIN SOFT 199.30 BIO BEAUTI

SOET HUYS SOET HUYS SOET HUYS SOET HUYS WIN SOFT

176.55 150.42 4.51 31.59

BIO BEAUTI BIO BEAUTI BIO BEAUTI

Tegen boeking 61510 44000 44000 ** 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000 44000 61240 44000 ** 44000 44000 44000 44000 61900 44000 ** 44000 44000 44000

Dev

CAD CAD

| Bedrijfseconomie 24

Mnt Dev

-9.98 9.98

Base TVA

Nature

Taux TVA

TVA

111.16

GD

21

23.34

40.00 0.80

GD GD

6 6

2.40 0.05

20.00 0.40

GD GD

6 0

1.20 0.00

20.00 9.50 0.59

GD GD GD

6 21 6

1.20 2.00 0.04

6.35

IGD

0

0.00

102.60 - 5.13

HG HGK

21 21

21.55 - 1.08

199.30

VVI

0

0.00

150.42 - 4.51

GD HGK

21 21

31.59 - 0.95

Periode 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007


Doc. nr. 91

92 93 94

95

Datum

2007-06-01

2007-06-01 2007-06-01 2007-06-01

2007-06-01

96

2007-06-01

97

2007-06-01

98

2007-06-01

99

100

101

2007-06-01

2007-06-01

2007-06-01

Rekening 41110 44000 60400 60402 41110 41110 44000 61240 44000 61510 44000 61510 60402 41110 41110 44000 61510 44000 61510 44000 61510 44000 61510 44000 61510 41110 44000 61510 41110 44000

Derde

Debet

BURO

Credit

Opmerking

Tegen boeking

0.95 546.53

BIO BEAUTI

44000 ** 44000 44000 44000 44000 61240 44000 61510 44000 ** 44000 44000 44000 44000 61510 44000 61510 44000 61510 44000 61510 44000 61510 44000 44000 61510 44000 44000 61900

475.45 23.77 99.84 4.99 155.85

OBOIS INTE 155.85 CATS CATER

OBOIS INTE 115.00

115.00 COULEURS

CATS CATER 118.56

103.50 5.18 21.30 1.06 100.00

CATS CATER 100.00 CATS CATER

COULEURS COULEURS COULEURS COULEURS CATS CATER

102.50 102.50

CATS CATER

CATS CATER 102.50

102.50 CATS CATER

CATS CATER 102.50

102.50 EASY CLEAN

CATS CATER 168.13

138.95 29.18 EASY CLEAN

EASY CLEAN EASY CLEAN 67.25

55.58 11.67 DFL

BURO BURO BURO BURO

EASY CLEAN EASY CLEAN 101.77

Dev

CAD CAD

CAD

| Bedrijfseconomie 25

Mnt Dev

-245.00 245.00

-159.99

Base TVA

Nature

Taux TVA

TVA

475.45 - 23.77

HG HGK

21 21

99.84 - 4.99

155.85

IGD

0

0.00

115.00

VVI

0

0.00

101.43 - 5.08

GD HGK

21 21

21.30 - 1.06

100.00

VVI

0

0.00

102.50

VVI

0

0.00

102.50

VVI

0

0.00

102.50

VVI

0

0.00

138.95

GD

21

29.18

55.58

GD

21

11.67

Periode 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007


Doc. nr. 102

103

104

105

106

107

Datum

2007-06-01

2007-06-01

2007-06-01

2007-06-01

2007-06-01

2007-06-01

Rekening 61900 44000 24010 60402 41110 41110 44000 24010 60402 41110 41110 44000 24010 60402 41110 41110 44000 24010 60402 41110 41110 44000 24010 60402 41110 41110 44000 24010 60402 41110

Derde

Debet

Credit

101.77 OFFICE

Opmerking

Tegen boeking

Dev

Mnt Dev

Base TVA

DFL

44000 ** 44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000

CAD

159.99

101.77

308.14 269.00 13.45 55.36 2.77 308.14

OFFICE 269.00

13.45 55.36 2.77 222.42

OFFICE 194.17

9.71 39.96 2.00 79.04

OFFICE 69.00

3.45 14.20 0.71 229.10

OFFICE 200.00

10.00 41.16 2.06 323.13

OFFICE 282.08

14.10 58.05

OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE

| Bedrijfseconomie 26

Nature

Taux TVA

TVA

Periode

IGD

0

0.00

263.62 - 13.18

INV HGK

21 21

55.36 - 2.77

263.62 - 13.18

INV HGK

21 21

55.36 - 2.77

190.29 - 9.52

INV HGK

21 21

39.96 - 2.00

67.62 - 3.38

INV HGK

21 21

14.20 - 0.71

196.00 - 9.80

INV HGK

21 21

41.16 - 2.06

276.44 - 13.82

INV INV

21 21

58.05 - 2.90

06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007


Doc. nr. 108

109

110

111

112

113

114

Datum

2007-06-01

2007-06-01

2007-06-01

2007-06-01

2007-06-01

2007-06-05

2007-06-05

Rekening 45120 44000 24010 60402 41110 41110 44000 61240 60402 41110 41110 44000 61240 60402 41110 41110 44000 61240 60402 41110 41110 44000 61240 60402 41110 41110 44000 61620 41110 44000

Derde

Debet

OFFICE

Credit

Opmerking

Tegen boeking

2.90 365.39

OFFICE

44000 ** 44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000 61620 44000 44000 61213

318.98 15.96 65.65 3.28 95.01

OFFICE 82.94

4.15 17.07 0.85 105.02

OFFICE 91.68

4.58 18.87 0.95 115.18

OFFICE 100.55

5.03 20.69 1.03 120.04

OFFICE 104.79

5.24 21.57 1.08 188.63

COFECOM 155.89 32.74 ELECTROFEP

OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE COFECOM COFECOM

157.91

Dev

| Bedrijfseconomie 27

Mnt Dev

Base TVA

Nature

Taux TVA

TVA

312.60 - 15.64

INV HGK

21 21

65.65 - 3.28

81.28 - 4.07

GD HGK

21 21

17.07 - 0.85

89.85 - 4.49

GD HGK

21 21

18.87 - 0.95

98.54 - 4.93

GD HGK

21 21

20.69 - 1.03

102.69 - 5.14

GD HGK

21 21

21.57 - 1.08

155.89

GD

21

32.74

Periode 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007


Doc. nr.

115

Datum

Rekening

2007-06-05

61213 41110 44000 61620 41110

Derde

Debet

Credit

148.97 8.94 COFECOM

Opmerking

Tegen boeking

ELECTROFEP ELECTROFEP

44000 44000 61620 44000 44000

42.35 35.00 7.35

COFECOM COFECOM

Dev

| Bedrijfseconomie 28

Mnt Dev

Base TVA

Nature

Taux TVA

TVA

Periode 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007

148.97

GD

6

8.94

35.00

GD

21

7.35


1.1.2.3

Verkoopdagboek

| Bedrijfseconomie 29


Doc nr

Datum

Rekening

Derde

1

2007-04-01

40000 70400 45110 40000 70400 70400 45110 40000 70400 48800 45110 40000 70400 48800 45110 40000 70400 48800 45110 40000 70400 48800 45110 40000 70400 45110 40000 70400 45110 40000 70400 45110 40000 70400

ANYWEAR

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2007-04-01

2007-04-01

2007-04-01

2007-04-01

2007-04-01

2007-04-01

2007-04-01

2007-04-01

2007-04-01

Debet

Credit

24.81 20.50 4.31

PINEVALLEY

BON APPETI

TORANCO

DRINK WORX

LIQUIDS

COULEURS D

OFFICE

YMP GADGET

ANYWEAR ANYWEAR

205.95 34.70 169.17 2.08

PINEVALLEY PINEVALLEY PINEVALLEY

26.50 9.00 2.13

BON APPETI BON APPETI BON APPETI

94.58 31.50 26.48

TORANCO TORANCO TORANCO

70.54 22.50 19.54

DRINK WORX DRINK WORX DRINK WORX

37.63

152.56

112.58

263.60 195.35 22.50 45.75

YMP GADGET

Opmerking

LIQUIDS LIQUIDS LIQUIDS

62.92 52.00 10.92

YMP GADGET YMP GADGET

472.52 99.23

COULEURS D COULEURS D

580.93 122.00

OFFICE OFFICE

128.28

YMP GADGET

571.75

702.93

155.22

Tegen boeking 70400 40000 40000 70400 40000 40000 40000 ** 40000 40000 40000 ** 40000 40000 40000 ** 40000 40000 40000 ** 40000 40000 40000 70400 40000 40000 70400 40000 40000 70400 40000 40000 70400 40000

Base TVA 20.50

Nature

V

Taux TVA

TVA

21

4.31

34.70 169.17

V SPE

6 0

2.08 0.00

26.50 9.00

V LVP

6 0

2.13 0.00

94.58 31.50

V LVP

21 0

26.48 0.00

70.54 22.50

V LVP

21 0

19.54 0.00

195.35 22.50

V LVP

21 0

45.75 0.00

52.00

V

21

10.92

472.52

V

21

99.23

580.93

V

21

122.00

128.28

V

21

26.94

| Bedrijfseconomie 30

Periode 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007


Doc nr

Datum

11

2007-04-01

12

13

14

2007-04-01

2007-04-01

2007-04-01

15

2007-04-01

16

2007-04-01

17

2007-04-01

18

2007-04-01

19

2007-04-01

20

2007-04-01

21

2007-04-01

Rekening 45110 40000 70400 45110 40000 70400 45110 40000 70400 45110 40000 70400 70400 45110 45110 40000 70400 40000 70400 45110 40000 70400 40000 70400 48800 45110 40000 70400 45110 40000 70400 40000 70400 70400

Derde

Debet

Credit 26.94

OFFICE

ALFONS

MAISON EUR

OFFICE OFFICE

26.00 5.46

BIO BEAUTI BIO BEAUTI

70.20 14.74

ALFONS ALFONS

49.15 36.20 2.95 7.60

MAISON EUR MAISON EUR MAISON EUR MAISON EUR

115.11

COULEURS D

69.10 4.15

MAISON EUR MAISON EUR

31.20

EASY CLEAN

96.40 42.50 5.78

OFFICE OFFICE OFFICE

56.58 11.88

OFFICE OFFICE

29.46

OFFICE

3.56 1.89

PUBLI 7 PUBLI 7

95.90

MAISON EUR

73.25

OFFICE

40000 70400 40000 40000 70400 40000 40000 70400 40000 40000 70400 40000 40000 40000 40000 70400 40000 70400 40000 40000 70400 40000 ** 40000 40000 40000 70400 40000 40000 70400 40000 70400 40000 40000

84.94

115.11

OFFICE

YMP GADGET

31.46

COULEURS D

EASY CLEAN

Tegen boeking

772.22 638.20 134.02

BIO BEAUTI

Opmerking

31.20 144.68

68.46

OFFICE

29.46

PUBLI 7

5.66

Base TVA

Nature

Taux TVA

TVA

638.20

V

21

134.02

26.00

V

21

5.46

70.20

V

21

14.74

49.15 36.20

V V

6 21

2.95 7.60

SPE

0

0.00

69.10

V

6

4.15

31.20

SPE

0

0.00

96.40 42.50

V LVP

6 0

5.78 0.00

56.58

V

21

11.88

29.46

SPE

0

0.00

3.56 1.89

V SPE

6 0

0.21 0.00

115.11

| Bedrijfseconomie 31

Periode 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007


Doc nr

Datum

22

2007-04-13

23

2007-04-13

24

2007-04-13

25

2007-04-13

26

2007-04-13

27

2007-04-13

28

2007-04-13

29

30

31

32

33

2007-04-13

2007-04-13

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

Rekening 45110 40000 70400 40000 70400 40000 70400 40000 70400 40000 70400 70400 45110 40000 70400 40000 70400 48800 40000 70400 48800 40000 70400 48800 45110 40000 70400 45110 40000 70400 45110 40000 70400 48800

Derde

Debet

Credit 0.21

CAFÉ CLASS

71.95

SWEETLIFE

42.16

FRESK & CL

52.00

FRESK & CL

72.25

BURO

47.30

PURE

26.00

BEAUTY 7

98.77

SPONS

BON APPETI

???????

LIQUID VAL

Tegen boeking

PUBLI 7

40000 70400 40000 70400 40000 70400 40000 70400 40000 70400 40000 40000 40000 70400 40000 ** 40000 40000 ** 40000 40000 ** 40000 40000 40000 70400 40000 40000 70400 40000 40000 ** 40000 40000

71.95

CAFÉ CLASS

42.16

SWEETLIFE

52.00

FRESK & CL

72.25

FRESK & CL

10.32 36.36 0.62

BURO BURO BURO

26.00

PURE

97.87 0.90

BEAUTY 7 BEAUTY 7

21.85 4.50

SPONS SPONS

20.55 12.75 1.23

BON APPETI BON APPETI BON APPETI

26.00 5.46

??????? ???????

26.35

34.53

31.46

127.56 105.42 22.14

CONNECTION

Opmerking

LIQUID VAL LIQUID VAL

28.95 20.21 4.50

CONNECTION CONNECTION

Base TVA

Nature

Taux TVA

TVA

71.95

SPE

0

0.00

42.16

SPE

0

0.00

52.00

SPE

0

0.00

72.25

SPE

0

0.00

10.32 36.36

V SPE

6 0

0.62 0.00

26.00

SPE

0

0.00

97.87 0.90

SPE LVP

0 0

0.00 0.00

21.85 4.50

SPE LVP

0 0

0.00 0.00

20.55 12.75

V LVP

6 0

1.23 0.00

26.00

V

21

5.46

105.42

V

21

22.14

V LVP

21 0

4.24 0.00

| Bedrijfseconomie 32

20.21 4.50

Periode 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007


Doc nr

Datum

34

2007-04-02

35

36

37

38

39

40

41

42

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

Rekening 45110 40000 70400 48800 45110 40000 70400 70400 45110 45110 40000 70400 45110 40000 70400 45110 40000 70400 48800 45110 40000 70400 48800 45110 40000 70400 70400 45110 45110 40000 70400 45110 40000 70400

Derde

CONNECTION

EASY CLEAN

Debet

Credit

Opmerking

Tegen boeking

4.24

CONNECTION

103.20 13.50 21.67

CONNECTION CONNECTION CONNECTION

40000 ** 40000 40000 40000 70400 40000 40000 40000 40000 70400 40000 40000 70400 40000 40000 ** 40000 40000 40000 ** 40000 40000 40000 70400 40000 40000 40000 40000 70400 40000 40000 70400 40000

138.37

105.99 35.15 56.80 2.11 11.93

HAPPY 7

4.96 4.10 0.86

SLB

BUBBLES &

BUBBLES &

FODRIMAT

SOUND & VI

MILK 4U

EASY CLEAN EASY CLEAN EASY CLEAN EASY CLEAN SLB SLB

31.46 26.00 5.46

BUBBLES & BUBBLES &

101.83 9.00 21.38

BUBBLES & BUBBLES & BUBBLES &

47.12 4.50 9.90

FODRIMAT BUBBLES & FODRIMAT

17.41 11.35 1.04 2.38

SOUND & VI FODRIMAT SOUND & VI FODRIMAT

1 720.00 103.20

SOUND & VI SOUND & VI

132.21

61.52

32.18

1 823.20

350.89 289.99

MILK 4U

Base TVA

Nature

103.20 13.50

Taux TVA

TVA

V LVP

21 0

21.67 0.00

35.15 56.80

V V

6 21

2.11 11.93

4.10

V

21

0.86

26.00

V

21

5.46

101.83 9.00

V LVP

21 0

21.38 0.00

47.12 4.50

V LVP

21 0

9.90 0.00

17.41 11.35

V V

6 21

1.04 2.38

1 720.00

V

6

103.20

289.99

V

21

60.90

| Bedrijfseconomie 33

Periode 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007


Doc nr

Datum

43

2007-04-02

44

45

46

47

48

49

50

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

Rekening 45110 40000 70400 45110 40000 70400 45110 40000 70400 48800 45110 40000 70400 70400 48800 45110 45110 40000 70400 45110 40000 70400 48800 45110 40000 70400 70400 48800 45110 45110 40000 70400 70400 45110

Derde

Debet

Credit 60.90

CONNECTION

MILK 4U

CONNECTION

BUBBLES &

CHOCOBOONS

40000 70400 40000 40000 70400 40000 40000 ** 40000 40000 40000 ** 40000 40000 40000 40000 40000 70400 40000 40000 ** 40000 40000 40000 ** 40000 40000 40000 40000 40000 70400 40000 40000 40000

CONNECTION CONNECTION

254.80 53.51

MILK 4U MILK 4U

308.31

128.04 CONNECTION CONNECTION CONNECTION

453.11 BUBBLES & BUBBLES & BUBBLES & BUBBLES & BUBBLES &

108.77 89.89 18.88

NEWS@WOR

MILK 4U

319.10 67.01

10.68 335.36 36.00 0.64 70.43 AT TOYS

Tegen boeking

386.11

94.66 13.50 19.88 BUBBLES &

Opmerking

AT TOYS AT TOYS

289.54 202.10 45.00 42.44

NEWS@WOR NEWS@WOR NEWS@WOR

71.20 163.16 22.51 4.27 34.26

BUBBLES & BUBBLES & BUBBLES & BUBBLES & BUBBLES &

140.30 27.50 8.42

CHOCOBOONS CHOCOBOONS CHOCOBOONS

295.40

181.99

Base TVA

Nature

Taux TVA

TVA

319.10

V

21

67.01

254.80

V

21

53.51

94.66 13.50

V LVP

21 0

19.88 0.00

10.68 335.36 36.00

V V LVP

6 21 0

0.64 70.43 0.00

V

21

18.88

202.10 45.00

V LVP

21 0

42.44 0.00

71.20 163.16 22.51

V V LVP

6 21 0

4.27 34.26 0.00

140.30 27.50

V V

6 21

8.42 5.77

89.89

| Bedrijfseconomie 34

Periode 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007


Doc nr

Datum

51

2007-04-02

52

53

54

55

56

57

58

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

Rekening 45110 40000 70400 70400 48800 45110 45110 40000 70400 45110 40000 70400 48800 70400 45110 45110 40000 70400 45110 40000 70400 45110 40000 70400 45110 40000 70400 70400 48800 45110 45110 40000 70400 45110

Derde

Debet

Credit 5.77

INTIMIDEX

2IMPRESS

TENT2RENT

SWEETLIFE

COFFTEACO

KANTICO

CHOCOBOONS

40000 ** 40000 40000 40000 40000 40000 70400 40000 40000 ** 40000 40000 40000 40000 40000 70400 40000 40000 70400 40000 40000 70400 40000 40000 ** 40000 40000 40000 40000 40000 70400 40000 40000

INTIMIDEX INTIMIDEX INTIMIDEX INTIMIDEX INTIMIDEX

115.83 95.73 20.10

PINEVALLEY

Tegen boeking

311.64 178.20 31.20 85.00 10.69 6.55

CSS

Opmerking

CSS CSS

241.39 30.85 34.75 143.75 1.85 30.19

PINEVALLEY PINEVALLEY PINEVALLEY PINEVALLEY PINEVALLEY

104.00 21.84

2IMPRESS 2IMPRESS

104.00 21.84

TENT2RENT TENT2RENT

155.14 32.58

SWEETLIFE SWEETLIFE

39.60 56.46 12.74 2.38 11.86

COFFTEACO COFFTEACO COFFTEACO COFFTEACO COFFTEACO

51.14 10.74

KANTICO KANTICO

125.84

125.84

187.72

123.04

61.88

Base TVA

178.20 31.20 85.00

Nature

Taux TVA

TVA

V V LVP

6 21 0

10.69 6.55 0.00

V

21

20.10

30.85 34.75 143.75

V LVP V

6 0 21

1.85 0.00 30.19

104.00

V

21

21.84

104.00

V

21

21.84

155.14

V

21

32.58

39.60 56.46 12.74

V V LVP

6 21 0

2.38 11.86 0.00

51.14

V

21

10.74

95.73

| Bedrijfseconomie 35

Periode 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007


Doc nr

Datum

Rekening

Derde

59

2007-04-02

40000 70400 70400 45110 45110 40000 70400 70400 45110 45110 40000 70400 45110 40000 70400 48800 70400 45110 45110 40000 70400 45110 40000 70400 48800 45110 40000 70400 48800 70400 45110 45110 40000 70400

SAPPHIRE

60

61

62

63

64

65

66

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

SAPPHIRE

MADIBEL

MD PAPER

THE GIFT P

HAPPY 7

MD PAPER

SAPPHIRE

Debet

Credit

Opmerking

8.73 3.56 4.10 0.21 0.86

SAPPHIRE SAPPHIRE SAPPHIRE SAPPHIRE

35.60 19.35 2.14 4.06

SAPPHIRE SAPPHIRE SAPPHIRE SAPPHIRE

10.66 2.24

MADIBEL MADIBEL

24.68 4.50 206.51 1.48 43.37

MD PAPER MD PAPER MD PAPER MD PAPER MD PAPER

44.85 9.42

THE GIFT P THE GIFT P

15.09 4.25 0.91

HAPPY 7 HAPPY 7 HAPPY 7

20.55 12.75 90.88 1.23 19.08

MD PAPER MD PAPER MD PAPER MD PAPER MD PAPER

52.35

SAPPHIRE

61.15

12.90

280.54

54.27

20.25

144.49

66.50

Tegen boeking 70400 40000 40000 40000 40000 70400 40000 40000 40000 40000 70400 40000 40000 ** 40000 40000 40000 40000 40000 70400 40000 40000 ** 40000 40000 40000 ** 40000 40000 40000 40000 40000 70400 40000

Base TVA

Nature

TVA

3.56 4.10

V V

6 21

0.21 0.86

35.60 19.35

V V

6 21

2.14 4.06

10.66

V

21

2.24

V LVP V

6 0 21

1.48 0.00 43.37

44.85

V

21

9.42

15.09 4.25

V LVP

6 0

0.91 0.00

20.55 12.75 90.88

V LVP V

6 0 21

1.23 0.00 19.08

52.35

V

6

3.14

24.68 4.50 206.51

| Bedrijfseconomie 36

Taux TVA

Periode 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007


Doc nr

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Datum

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

Rekening 70400 45110 45110 40000 70400 45110 40000 70400 45110 40000 70400 45110 40000 70400 45110 40000 70400 45110 40000 70400 45110 40000 70400 70402 48800 45110 40000 70400 45110 40000 70400 70400 45110 45110

Derde

Debet

Credit 9.10 3.14 1.91

FODRIMAT

PINEVALLEY

MILK 4U

FRESK & CL

FRESK & CL

FODRIMAT FODRIMAT MESSE 7331 MESSE 7331

14.06 0.84

?? ??

92.02 19.32

PINEVALLEY PINEVALLEY

111.34

157.30 130.00 27.30

MILK 4U MILK 4U

153.42 32.22

FRESK & CL FRESK & CL

232.65

FRESK & CL FRESK & CL FRESK & CL FRESK & CL

185.64

269.11

22.50 48.86 245.28 231.40 13.88 EASY 2 PAC

40000 40000 40000 70400 40000 40000 70400 40000 40000 70400 40000 40000 70400 40000 40000 70400 40000 40000 70400 40000 40000 ** 40000 40000 40000 40000 70400 40000 40000 70400 40000 40000 40000 40000

14.90

34.90

NEWS@WOR

SAPPHIRE SAPPHIRE SAPPHIRE

3.77 3.56 0.21

??

Tegen boeking

110.98 104.70 6.28

MESSE 7331

Opmerking

NEWS@WOR NEWS@WOR

106.93 26.00 71.20 5.46 4.27

EASY 2 PAC EASY 2 PAC EASY 2 PAC EASY 2 PAC

Base TVA

Nature

Taux TVA

TVA

9.10

V

21

1.91

104.70

V

6

6.28

3.56

V

6

0.21

14.06

V

6

0.84

92.02

V

21

19.32

130.00

V

21

27.30

153.42

V

21

32.22

232.65 -34.90 22.50

V SPE LVP

21 0 0

48.86 0.00 0.00

231.40

V

6

13.88

26.00 71.20

V V

21 6

5.46 4.27

| Bedrijfseconomie 37

Periode 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007


Doc nr

Datum

Rekening

Derde

76

2007-04-02

40000 70400 70400 45110 45110 40000 70400 70400 48800 45110 45110 40000 70400 48800 45110 40000 70400 45110 40000 70400 48800 45110 40000 70400 45110 40000 70400 48800 45110 40000 70400 70402 45110 40000

EASY 2 PAC

77

78

79

80

81

82

83

84

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

EASY 2 PAC

MESSE 6133

PIZZA 2 PE

MESSE 8313

MESSE 9419

QUA!!RO

PAUSECAFÉ

Debet

Credit

165.28 87.50 59.94 5.25 12.59

EASY 2 PAC EASY 2 PAC EASY 2 PAC EASY 2 PAC

112.95 72.40 63.75 6.78 15.20

EASY 2 PAC EASY 2 PAC EASY 2 PAC EASY 2 PAC EASY 2 PAC

373.40 45.00 78.41

MESSE 6133 MESSE 6133 MESSE 6133

562.54 118.13

PIZZA 2 PE PIZZA 2 PE

271.08

496.81

680.67

129.89 88.75 22.50 18.64

MESSE 8313 MESSE 8313 MESSE 8313

319.10 67.01

MESSE 9419 MESSE 9419

443.75 112.50 93.19

QUA!!RO QUA!!RO QUA!!RO

319.10

PAUSECAFÉ PAUSECAFÉ PAUSECAFÉ

386.11

649.44

338.24 47.87 67.01

QUA!!RO

Opmerking

519.55

Tegen boeking 70400 40000 40000 40000 40000 ** 40000 40000 40000 40000 40000 ** 40000 40000 40000 70400 40000 40000 ** 40000 40000 40000 70400 40000 40000 ** 40000 40000 40000 ** 40000 40000 40000 **

Base TVA 87.50 59.94

Nature

Taux TVA

TVA

V V

6 21

5.25 12.59

112.95 72.40 63.75

V V LVP

6 21 0

6.78 15.20 0.00

373.40 45.00

V LVP

21 0

78.41 0.00

562.54

V

21

118.13

V LVP

21 0

18.64 0.00

319.10

V

21

67.01

443.75 112.50

V LVP

21 0

93.19 0.00

319.10 -47.87

V SPE

21 0

67.01 0.00

88.75 22.50

| Bedrijfseconomie 38

Periode 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007


Doc nr

85

86

87

88

89

90

91

Datum

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

Rekening 70400 48800 45110 40000 70400 45110 40000 70400 45110 40000 70400 70400 48800 45110 45110 40000 70400 70400 48800 45110 45110 40000 70400 41200 40000 70400 70400 45110 45110 40000 70400 70402 70400 70402

Derde

ABDEL ??

MICHEL ?

KATRIEN ?

THE BRIGHT

ESCADADES

THE BRIGHT

FODRIMAT

Debet

Credit

Opmerking

Tegen boeking

355.00 90.00 74.55

QUA!!RO QUA!!RO QUA!!RO

101.84 21.39

ABDEL ?? ABDEL ??

159.55 33.51

MICHEL ? MICHEL ?

40000 40000 40000 70400 40000 40000 70400 40000 40000 ** 40000 40000 40000 40000 40000 ** 40000 40000 40000 40000 40000 70400 40000 40000 70400 40000 40000 40000 40000 ** 40000 40000 40000 40000

123.23

193.06

103.06 14.38 65.55 8.50 0.86 13.77

KATRIEN KATRIEN KATRIEN KATRIEN KATRIEN

? ? ? ? ?

52.50 75.34 4.50 3.15 15.82

THE BRIGHT THE BRIGHT THE BRIGHT THE BRIGHT THE BRIGHT

53.77 11.29

ESCADADES ESCADADES

3.56 15.60 0.21 3.28

THE BRIGHT THE BRIGHT THE BRIGHT THE BRIGHT

210.45

FODRIMAT FODRIMAT FODRIMAT FODRIMAT

151.31

65.06

22.65

222.02 31.57 28.78 4.31

Base TVA

Nature

Taux TVA

TVA

355.00 90.00

V LVP

21 0

74.55 0.00

101.84

V

21

21.39

159.55

V

21

33.51

14.38 65.55 8.50

V V LVP

6 21 0

0.86 13.77 0.00

52.50 75.34 4.50

V V LVP

6 21 0

3.15 15.82 0.00

53.77

VGB

21

11.29

3.56 15.60

V V

6 21

0.21 3.28

V SPE V SPE

6 0 21 0

12.63 0.00 6.04 0.00

210.45 -31.57 28.78 -4.31

| Bedrijfseconomie 39

Periode 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007


Doc nr

92

93

Datum

2007-04-02

2007-04-02

94

2007-04-03

95

2007-04-03

96

2007-04-03

97

2007-04-03

98

99

100

2007-04-03

2007-04-03

2007-04-03

Rekening 45110 45110 40000 70400 45110 40000 70400 45110 40000 48800 40000 48800 40000 48800 40000 70400 70402 45110 41120 40000 70400 70402 45110 41120 40000 70400 70402 45110 41120 40000 70400 70402 45110 41120

Derde

Debet

Credit 12.63 6.04

QUA!!RO

ADVENTO

DRINK WORX

22.50

LIQUIDS

22.50

COULEURS D

24.17

40000 40000 70400 40000 40000 70400 40000 40000 48800 40000 48800 40000 48800 40000 ** 40000 40000 40000 40000 ** 40000 40000 40000 40000 ** 40000 40000 40000 40000 ** 40000 40000 40000 40000

7.12 0.43

QUA!!RO QUA!!RO

237.20 49.81

ADVENTO ADVENTO

31.50

TORANCO

22.50

DRINK WORX

22.50

LIQUIDS

1.00 1.00 25.17 1.00 6.55 1.00 1.00 7.55 1.00 6.19 1.00 1.00 7.19 PUBLI 7

FODRIMAT FODRIMAT

287.01

31.50

OFFICE

Tegen boeking

7.55

TORANCO

EASY CLEAN

Opmerking

1.00 0.40 1.00 1.00 1.40 1.00

COULEURS D COULEURS D COULEURS D COULEURS D EASY CLEAN EASY CLEAN EASY CLEAN EASY CLEAN OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE PUBLI 7 PUBLI 7 PUBLI 7 PUBLI 7

Base TVA

Nature

Taux TVA

TVA

7.12

V

6

0.43

237.20

V

21

49.81

| Bedrijfseconomie 40

31.50

LVP

0

0.00

22.50

LVP

0

0.00

22.50

LVP

0

0.00

1.00 -1.00

V V

21 21

25.17 -1.00

1.00 -1.00

V V

21 21

7.55 -1.00

1.00 -1.00

V V

21 21

7.19 -1.00

1.00 -1.00

V V

21 21

1.40 -1.00

Periode 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007


Doc nr

Datum

Rekening

Derde

101

2007-04-03

40000 70400 70402 45110 41120 40000 70400 70402 45110 41120 40000 70400 70402 48800 45110 41120 40000 70400 70402 45110 41120 40000 70400 70402 45110 41120 40000 70400 70402 45110 41120 40000 70400 70402

SWEETLIFE

102

103

104

105

106

107

2007-04-03

2007-04-03

2007-04-03

2007-04-03

2007-04-03

2007-04-03

Debet

Credit

8.85 1.00 1.00 9.85

FRESK & CL

1.00 10.92 1.00 1.00 11.92

FRESK & CL

1.00 28.67 1.00 1.00 13.50 16.17

BURO

1.00 7.64 1.00 1.00 8.64

PURE

1.00 5.46 1.00 1.00 6.46

BEAUTY 7

1.00 20.55 1.00 1.00 21.55

SPONS

Opmerking

1.00 4.59 1.00 1.00

SWEETLIFE SWEETLIFE SWEETLIFE SWEETLIFE FRESK & CL FRESK & CL FRESK & CL FRESK & CL FRESK & CL FRESK & CL FRESK & CL FRESK & CL FRESK & CL BURO BURO BURO BURO PURE PURE PURE PURE BEAUTY 7 BEAUTY 7 BEAUTY 7 BEAUTY 7 SPONS SPONS

Tegen boeking

Base TVA

** 40000 40000 40000 40000 ** 40000 40000 40000 40000 ** 40000 40000 40000 40000 40000 ** 40000 40000 40000 40000 ** 40000 40000 40000 40000 ** 40000 40000 40000 40000 ** 40000 40000

| Bedrijfseconomie 41

Nature

Taux TVA

TVA

1.00 -1.00

V V

21 21

9.85 -1.00

1.00 -1.00

V V

21 21

11.92 -1.00

1.00 -1.00 13.50

V V LVP

21 21 0

16.17 -1.00 0.00

1.00 -1.00

V V

21 21

8.64 -1.00

1.00 -1.00

V V

21 21

6.46 -1.00

1.00 -1.00

V V

21 21

21.55 -1.00

1.00 -1.00

V V

21 21

5.59 -1.00

Periode 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007


Doc nr

108

109

110

Datum

2007-04-03

2007-05-02

2007-05-02

Rekening 45110 41120 40000 70400 70402 45110 41120 40000 70400 75900 40000 70400 45110

Derde

CAFÉ CLASS

Debet

Credit

Opmerking

Tegen boeking

5.59

SPONS SPONS

1.00

CAFÉ CLASS CAFÉ CLASS CAFÉ CLASS CAFÉ CLASS

210.00 12.60

SANT AGUST SANT AGUST

106.99

BIOFAIR

40000 40000 ** 40000 40000 40000 40000 ** 40000 40000 70400 40000

22.47

BIOFAIR

40000

1.00 15.11 1.00 16.11

SANT AGUST

BIOFAIR

1.00 222.60

129.46

Base TVA

1.00 -1.00

Nature

V V

210.00 12.60

VVG VVG

106.99

V

| Bedrijfseconomie 42

Taux TVA

TVA

21 21

16.11 -1.00

0 0

0.00 0.00

21

22.47

Periode 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007


1.2

Financieel plan: SVC-Creations

1.2.1

Inleiding

Voor onze eigen fictieve onderneming SVC-Creations. Hebben we de verschillende functies en hun specifieke taken met de leerkracht besproken en daarna verdeeld. Ik had gekozen voor de functie: Public Relations & Promotie. Deze functie sprak me het meest aan omdat dit een creatieve functie is. Dit is de eerste stap en een heel belangrijke stap om je product aan de mens voor te stellen. De eerste indruk is heel belangrijk voor je toekomstige klanten. Dat je product opvalt tussen de andere producten. Ook het creatieve van een leuk reclame folder maken, uitnodiging sprak me aan. Bij deze functie werd ik bijgestaan door Shane Vermeersch. Wij stonden samen onder leiding van Eveline Breemersch verantwoordelijke voor de dienst verkoop. Met aan het hoofd Louis Malfait. Zoals bij elke onderneming geeft ieder een functie en wordt dit voorgesteld in een organogram.

1.2.2

Organogram

| Bedrijfseconomie 43


Gedelegeerd bestuurder: Louis Malfait

Aankoopdirecteur ValĂŠrie Becquart

Mederwerker aankoop Kimberly Kerckhove

Verkoopdirecteur Eveline Breemersch

Mederwerker verkoop Stefanie Schepens

Boekhouding Robert Vanhaecke

Secretariaatbeheerder Gerjan Van Heyste

Medewersers boekhouding

Medewerkster Secretariaat

Lien Vanryckeghem

Brenda Van Landschoot

&

&

Laurens Vancompernolle

Lamia Ikhlef

PR & Marketing CĂŠline Van Thorre & Shane Vermeersch

| Bedrijfseconomie 44

Persooneelsdirecteur Maarten Vansteenkiste


1.2.3

Ondernemingsplan

Vooraleer we een onderneming kunnen opstarten moeten we goed voorbereid zijn. Want ondernemen kost veel geld. Iedere onderneming zal waarschijnlijk een lening aangaan bij een financiële instelling. Dus vooraleer de bank zomaar een grote som zal uitlenen moet men zeker zijn dat de onderneming hun lening zal kunnen afbetalen en niet meteen failliet zal gaan. Een ondernemingsplan is een eerste vereiste wat je aan een bankinstelling zal moeten voorleggen. Het is tevens ook voor de onderneming een goede voorbereiding om een raming te maken van de kosten, opbrengsten, doelen, wat men nog wil bereiken, ook een motivatie geven van gegevens dat je invult. Zo zal men de haalbaarheid, als het wel rendabel is kunnen bestuderen. Voor het opstellen van het ondernemingsplan heeft de financiële instelling ING op haar website een programma beschikbaar gesteld om dit voor opstartende ondernemingen stap voor stap samen in te vullen en te berekenen. Ook voor onze fictieve onderneming hebben we van dit programma gebruik gemaakt. Iedere afdeling kreeg een rubriek die men moest analyseren en invullen. Samen met Shane Vermeersch kregen we de rubrieken Prijs & Promotie en concurrentie. Hieronder vindt u meer informatie over onze twee rubrieken die wij hebben besproken. (bijlage)

1.2.3.1

Concurrentie

In deze rubriek was het de bedoeling om na te gaan wie onze mogelijke concurrenten zijn. Via de ZET-databank hebben we gezocht naar ondernemingen die dezelfde dienst aanbieden als onze onderneming. Die dus mogelijke concurrenten kunnen zijn. We hebben de sterke en de zwakke punten van de onderneming samen besproken en tot de positieve vaststelling gekomen dat we met weinig ondernemingen zijn die dezelfde dienst aanbieden en de enige zijn in onze regio. Ook even besproken hoe we ons kunnen onderscheiden van de andere ondernemingen. Dit eventueel door vragen op te lossen bij de klant thuis. (bijlage 3)

1.2.3.2

Prijs en promotie

In deze rubriek ging het vooral om eens na te denken hoe we de prijs voor onze dienst zullen bepalen. Hoe we voor onze dienst reclame kunnen maken, hoeveel budget we daarvoor vastleggen. Ik heb eerst nog gezocht hoeveel een advertentie in de krant kost en een televisiereclame maar heb daar niet meteen een bedrag voor gevonden dus hebben we geschat op zo’n maximumbedrag van € 25 000,00. (bijlage 4)

Daarna heeft de algemeen directeur al de rubrieken in het programma ingebracht. We hebben klassikaal rubriek per rubriek overlopen en bij eventuele onenigheden hebben we het eerst samen besproken en dan een aanpassing gedaan.

| Bedrijfseconomie 45


1.3

Financiële analyse van de jaarrekening: Voeders algoet

1.3.1

Uitleg onderneming

Voeders Algoet is een bedrijf dat gevestigd is in het hartje van Vlaanderen. In de provincie OostVlaanderen in de niet zo bekende gemeente Zulte. Zulte is een gemeente die deelgemeente Zulte, Olsene en Machelen omvat. In de Vijvestraat 191. Ivan Algoet en zijn echtgenoot Marie-Rose Van Herreweghe, leiden samen met hun 2 zonen Steven en Olivier het bedrijf. Al 125 jaar is dit een familiebedrijf die gespecialiseerd is in veevoeders. Meer bepaald voor runderen en varkens. Daarnaast hebben ze in hun aanbod ook andere dierenvoeders. Men koopt en verkoopt ook varkens. Het bedrijf is een productie onderneming. Die zelf het veevoeder samenstelt en laat vervaardigen. Om dan door te verkopen aan boeren, veehandelaars. Sinds enkele jaren is de vestiging in Zulte vernieuwd en uitgebreid omdat de oude vestiging in Machelen in de Karperstraat 13 is verdwenen en alles dus naar één plaats heeft overgebracht. Men heeft een grote investering gedaan door een nieuw gebouw bij te plaatsen aan het bestaande en ook een nieuwe productie machine aan te schaffen.

| Bedrijfseconomie 46


1.3.2

Verticale & horizontale analyse

1.3.2.1

Verticale analyse Verticale – Actief 100% 90% 80% 70%

60% 50%

VLOTTENDE ACTIVA

40%

VASTE ACTIVA

30% 20% 10% 0% boekjaar boekjaar boekjaar boekjaar Boekjaar 2003 2004 2005 2006 2007

We zien dat in de loop van de jaren de vaste activa dalen en een stijging bij de vlottende activa tegenover het totaal van de activa. 70.00% 60.00% 50.00%

Terreinen en gebouwen

40.00% Installaties, machines en uitrusting

30.00% 20.00%

Grond-en hulpstoffen

10.00% 0.00%

Vorderingen op ten hoogste één jaar

Materiële Vaste Activa boekjaar 2003 23,82 %

boekjaar 2004 24,54 %

boekjaar 2005 19,70 %

boekjaar 2006 18,29 %

boekjaar 2007 14,29 %

Er wordt elk jaar het meest in de materiële vaste activa geïnvesteerd. In 2004 was dit wel het hoogst omdat men dan een nieuwe persinstallatie heeft aan gekocht en een gebouw. Daardoor

| Bedrijfseconomie 47


was er toen een stijging. Vanaf 2004 tot en met 2007 heeft men niet veel meer in de materiële vaste activa geïnvesteerd want we zien een daling van bijna 10% (zie tabel hierboven). De vlottende activa die stijgen. De vlottende activa bestaan voor het grootste deel uit vorderingen op ten hoogste één jaar. Deze bevatten meer dan 50% van het totaal vermogen actief. Vooral de handelsvorderingen zijn erg gestegen in 2007. Ook dubieuze debiteuren deze zijn gestegen met 53,38%. Een mogelijke oorzaak van deze stijging kan zijn omdat agrarische sector lijdt zware verliezen door de stijgende brandstofprijzen, waardoor de klant ons moeilijk kan betalen. En dus deze handelsvordering blijft openstaan. Ook de voorraad van de grond- en de hulpstoffen is met de helft gestegen. Van 2003 naar 2007 is dit een stijging van 3,02% Verticale – Passief 100%

90% 80% 70%

60% 50%

SCHULDEN

40%

EIGEN VERMOGEN

30% 20% 10% 0% boekjaar boekjaar boekjaar boekjaar Boekjaar 2003 2004 2005 2006 2007

In 2003 heeft men meer vreemd vermogen dan eigen vermogen. Men haalt dit jaar meer geld uit andere bronnen dan uit hun eigen onderneming. Voor de andere jaren zie we telkens dat het passief meer bestaat uit het eigen vermogen dan uit het vreemd vermogen. De jaren boven de 50% zijn dus beter als men het meeste haalt uit eigen vermogen. De onderneming heeft hier dan ook minder schuld tegenover anderen.

| Bedrijfseconomie 48


boekjaar 2003 Beschikbare reservers boekjaar 2004

Eigen vermogen

boekjaar 2005

boekjaar 2006

Boekjaar 2007 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

Hier ziet u dat het de beschikbare reserves zijn die het grootste deel uitmaken van het eigen vermogen. 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00%

10.00% 0.00%

Overlopende rekeningen Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar

Dit zijn de schulden dan zien we dat elk jaar het meeste schulden op ten hoogste één jaar hebt.

| Bedrijfseconomie 49


Boekjaar 2007 boekjaar 2006 Leveranciers boekjaar 2005

Schulden op meer dan één jaar

boekjaar 2004 boekjaar 2003 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

Daarin bevatten de leveranciersschuld het meeste. Onze schuld verhoogt doordat er een stijging is van de voedersector in de voederssector. Verticale – Resultaat

boekjaar 2003

boekjaar 2004

boekjaar 2005

Omzet Bedrijfsopbrengsten

boekjaar 2006

Boekjaar 2007 99.00% 99.20% 99.40% 99.60% 99.80% 100.00%

Het grootste procent in de bedrijfsopbrengst gaat naar de omzet. Het is altijd een miniem verschil. Het grootste procent gaat naar inkoop van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen tegenover de totale omzet De omzet maakt het grootste deel uit van de bedrijfskost. In de loop van de jaren is dit cijfer gelijk gebleven. De bedrijfswinst is procentueel tegenover de omzet heel weinig. Voor het boekjaar 2007 is dit het laagste cijfer. Er is wel een daling van de financiële kosten. Andere bedragen maken een kleine schommeling.

| Bedrijfseconomie 50


1.3.2.2

Horizontale analyse Horizontaal –Actief

Absolute verandering Procentuele verandering

2003-2004

Vaste Activa 2004-2005

2005-2006

2006-2007

86 000,00

-295 620,00

-179 063,00

-100 145,00

4,16 %

-13,72 %

-9,63 %

-5,96 %

Bij de Vaste Activa tegenover twee boekjaren zien we dat dit tijdens de opeenvolgende jaren erg schommelt. Tussen het boekjaar 2003 en 2004 is er een stijging van de vaste activa met 4,16%. Het jaar daarop zien we een negatief % van -13,72. Immateriële vaste activa Absolute verandering Procentuele verandering

2003-2004 -13 000,00 -68,42 %

2004-2005 57 455,00 957,58 %

2005-2006 -13 600,00 -21,43 %

2006-2007 468,00 0,94 %

In het boekjaar 2005 zien we een grote stijging wat er op wijst dat men een octrooi, brevet, concessie heeft aangekocht. Materiële vaste activa  Meubilair en rollend materiaal Absolute verandering Procentuele verandering

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

-19 000,00

-26 465,00

71 685,00

36 136,00

-22,35 %

-40,10 %

181,32 %

32,49 %

De grootste verandering in de rubriek materiële vaste activa is door meubilair en rollend materieel. De dalingen is doordat men geen investeert in meubilair. De plotse stijging van 2004-2005 naar 2005-2006 is doordat men gaat investeren in nieuw meubilair. Die is nodig voor de nieuwe kantoren in het nieuwe gebouw in de vestiging Zulte. (zie toelichting) Vlottende activa Absolute verandering Procentuele verandering

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

68 000,00

647 404,00

-22 542,00

1 883 898,00

1,04 %

9,82 %

-0,31 %

26,11 %

De vlottende activa kennen een grote evolutie. We zien in de eerste twee boekjaren een stijging van 8,87% dan terug een daling waarbij we een negatief procent bekomen van -0,31. Pas daarna zien we een grote groei van het cijfer van 26,42% Voorraden en bestellingen in uitvoering  Voorraden  grond- en hulpstoffen Absolute verandering Procentuele verandering

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

-133 000,00

151 666,00

95 693,00

381 740,00

-18,68 %

26,19 %

13,10 %

46,20 %

De voorraad van grond stof kent een evolutie van een negatief cijfer tot een positief cijfer. Totaal kent dit een stijging van 68.88%. Men heeft dus nu meer voorraad in de onderneming wat er misschien kan op wijzen dat er minder wordt verkocht het laatste jaar.

| Bedrijfseconomie 51


Voorraden en bestellingen in uitvoering  Voorraden  goederen in bewerking Absolute verandering Procentuele verandering

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

-15 000,00

-35 616,00

51 763,00

25 631,00

-11,11 %

-29,68 %

61,34 %

18,83 %

Hier zien we de grootste verandering van boekjaar 2005-2006. Tegenover het vorige boekjaar is dit met 91,02% gestegen. Daarna zien we terug een flinke daling van -42,51% Vordering op ten hoogste één jaar handelsvorderingen Absolute verandering Procentuele verandering

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

-441 000,00

-115 867,00

85 360,00

2 455 566,00

-8,88 %

-2,56 %

1,94 %

54,66 %

We zien dat onze vordering op klanten het laatste jaar zijn gestegen. We hebben het laatste jaar dus meer tegoed van onze klanten. Een oorzaak hiervan is dat de klanten lager wachten om te betalen. Van sommige klanten krijgen we het geld ook niet meer. In 2007 zijn onze dubieuze debiteuren ook toegenomen (toelichting) Geldbeleggingen  overige beleggingen 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Absolute verandering Procentuele verandering

2006-2007

400 000,00

604 158,00

-1 004 158,00

0,00

100,00 %

151,04 %

-100,00 %

0,00 %

We zien dat het bedrijf in 2004 een belegging heeft gedaan. Doordat de betere inning van de openstaande klanten resulteerden in een termijnbelegging van € 400 000,00 per balansdatum. (toelichting) Ook doen we nog eens een belegging in 2005 van € 604 158,00.

Absolute verandering Procentuele verandering

Liquide middelen 2003-2004 2004-2005

2005-2006

2006-2007

213 000,00

-105 275,00

775 003,00

-837 559,00

72,45 %

-20,76 %

192,92 %

-71,18 %

Doordat de klanten wachten met betalen komt er zo minder geld op de bankrekening dit zien we door het negatieve daling. Daarna hebben we een positief stijging van +192,92% dit is doordat het geld op de zichtrekening is toegenomen. Overlopende rekening 2003-2004 2004-2005 Absolute verandering Procentuele verandering

2005-2006

2006-2007

-2 000,00

82 678,00

-8 557,00

-50 554,00

-100,00 %

100,00 %

-10,35 %

-68,20 %

Enkel in 2004 heeft men niets op overlopende rekening. In 2006-2007 is een cijfer dat gedaald is met 68,20% Dit is vooral doordat op de overlopende rekening de brandverzekering staat en ook een teruggave van de dioxinebijdrage. (toelichting)

| Bedrijfseconomie 52


Horizontaal –passief

Absolute verandering Procentuele verandering

Eigen vermogen 2003-2004 2004-2005

2005-2006

2006-2007

750 000,00

411 190,00

593 926,00

486 120,00

18,60 %

8,60 %

11,43 %

8,40 %

Van het boekjaar 2004 naar 2005 is er een lichte stijging van 8.60%. Tussen het boekjaar 2003-2004 was dit een veel grotere stijging van 18,60%. Overgedragen winst 2003-2004 2004-2005

2005-2006

2006-2007

Absolute verandering

35 000,00

-1 429,00

-9 665,00

-9 684,00

Procentuele verandering

583,33 %

-3,49 %

-24,42 %

-32,38 %

Tussen het boekjaar 2003 -2004 zien we de grootste stijging van de overgedragen winsten. De daarop volgende jaren is er telkens een daling van de winsten. Die zelf jaar na jaar nog daalt. Voorzieningen en risico’s  uitgestelde belastingen 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Absolute verandering Procentuele verandering

2006-2007

11 000,00

-11 482,00

2 085,00

-1 277,00

34,38 %

-26,70 %

6,62 %

-3,80 %

De grote stijging tussen 2003-2004 is door de uitgestelde belasting op de gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van het wagenpark (1996). Ook is de stijging te wijten aan de ontmanteling van de fabriek in Machelen waar een deel van de materiële vaste activa zijn verkocht. De meerwaarde is gespreid belast en resulteert naast een verhoging van de belastingvrije reserves eveneens in uitgestelde belasting. Van 20042005 is dit bedrag veel gedaald dit komt doordat het bedrag van de gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van het wagenpark (1996) veel minder bedroeg. (toelichting) Schulden 2003-2004 2004-2005 Absolute verandering Procentuele verandering

2005-2006

2006-2007

-607 000,00

-47 924,00

-805 616,00

1.297 170,00

-13,44 %

-1,23 %

-20,85 %

42,43 %

Ieder jaar dalen onze schulden. Wat eigenlijk positief is voor onze onderneming. Behalve tussen het boekjaar 2006-2007 stijgen onze schulden. Dit is niet zo goed. Schulden op meer dan één jaar  financiële schulden Absolute verandering Procentuele verandering

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

-134 000,00

-134 738,00

-134 368,00

429 632,00

-13,19 %

-15,28 %

-17,98 %

70,10 %

We zien dat onze financiële schulden op meer dan een jaar afnemen. In 2007 is er terug een grote toename van de financiële schulden deze is te wijten door dat men een overige lening aangaat van 539 212,00

| Bedrijfseconomie 53


Schulden op ten hoogste één jaar Absolute verandering

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

-418 000,00

85 860,00

-639 082,00

886 752,00

-12,59 %

2,96 %

-21,39 %

37,75 %

Procentuele verandering

We zien ook hier bij de schulden op ten hoogste één jaar dat de schulden afnemen. Behalve in 2004-2005 kent dit een lichte stijgen. Opvallend is dat ook hier de schulden een grote stijging kennen in 2007. Schulden op ten hoogste één jaar  handelsschulden  Leveranciers 2003-2004 2004-2005 2005-2006 -473 000,00

Absolute verandering

170 038,00

-14 039,00

2006-2007 890 250,00

-20,55 % 9,30 % -0,70 % 44,85 % Procentuele verandering In 2007 hebben we het meeste schulden tegenover onze leverancier in verhouding tot het vorige jaar 2006. De schuld is met bijna de helft gestegen.

Absolute veranderingen Procentuele veranderingen

Overlopende rekeningen 2003-2004 2004-2005

2005-2006

2006-2007

-55 000,00

954,00

-32 166,00

-19 214,00

-30,22 %

0,75 %

-25,14 %

-20,06 %

Deze cijfers verschillen veel met elkaar. De grote daling van overlopende rekening van 2004 is doordat men betrekking heeft op toe te rekenen kosten onder de vorm van intresten, een nieuw opgelegde bijdrage en een maïs toeslag deze samen ten belope van € 127 269,45.

Horizontaal –Resultaat Bedrijfsopbrengsten Absolute verandering

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2 162 000,00

-1 666 547,00

1 352 189,00

7 202 966,00

9,11 % -6,43 % 5,58 % 28,15 % Procentuel verandering Tijdens de jaren zien we meestal een stijging van de bedrijfsopbrengsten. Vooral in 2007 is er tegenover het vorige jaar 2006 een stijging. Dez is te wijten aan: (Zie volgende tabellen)

Bedrijfsopbrengst  voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) + / 2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

Absolute verandering

-18 000,00

-21 144,00

91 631,00

-27 508,00

Procentuele verandering

-900,00 %

132,15 %

-246,69 %

-50,49 %

De voorraad kennen meestal een afname tussen de jaren.

| Bedrijfseconomie 54


Bedrijfskosten 2003-2004 2004-2005

2005-2006

2006-2007

1 810 000,00 -1 085 232,00 1 211 624,00 7 375 722,00 Absolute verandering 7,91 % -4,40 % 5,14 % 29,73 % Procentuele verandering De bedrijfskosten die stijgen bijna ieder jaar tegen over het vorig jaar. Wie zien ook hier dat de bedrijfskosten in 2007 veel zijn toegenomen. Wat compenseert dat de bedrijfsopbrengsten ook zijn gestegen. Deze stijging zijn vooral de oorzaak door: 2004: stijging van 46,30%. Doordat men meer afschrijvingen heeft en waardeverminderingen. 2005: Door een grote afname van wijziging in voorraad 2006: tegen over het vorige jaar een grote daling van waardevermindering Ook is er een grote stijging van andere bedrijfskosten die men heeft. 2007: Dit stijgend cijfer is doordat de kost van waardevermindering daalt. Bedrijfswinst 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Absolute verandering 352 000,00 -581 315,00 140 565,00 -172 756,00 Procentuele verandering 40,46 % -47,57 % 21,94 % -22,11 % We zien in 2004, 2006 dat de winst tegenover het vorige boekjaar telkens stijgt. In 2005 en 2007 is er een daling van de bedrijfswinst. Financiële opbrengsten  opbrengsten uit vlottende activa 2003-2004 2004-2005 2005-2006

2006-2007

-13 000,00 18 934,00 -8 824,00 8 949,00 Absolute verandering - 76,47 % 473,35 % -38,48 % 63,42 % Procentuele verandering De grootste verandering in de rubriek financiële opbrengsten zie je bij de opbrengsten uit vlottende activa. Van het jaar 2004 naar 2005 kent dit een grote stijging van € 18 934,00. Een mogelijke oorzaak kan zijn dat men veel rente heeft ontvangen op hun rekeningen bij een financiële instelling. Belasting op het resultaat 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Absolute verandering 54 000,00 -188 440,00 6 780,00 -40 330,00 Procentuele verandering 16,93 % -50,52 % 3,67 % -21,08 % De belasting heeft betrekking op de winst van het boekjaar. Wanneer de winst dus daalt, dat ook de belastingen.

1.3.3

Ratio-analyse

1.3.3.1

Liquiditeit

Betekenis: Als de onderneming voldoende kasmiddelen heeft om korte termijn betalingen te voldoen. Current ratio Formule: vlottende activa / vreemd vermogen kort termijn 2003 1.86

2004 2.18

2005 2.32

2006 2.95

| Bedrijfseconomie 55

2007 2.75


Betekenis: Wanneer het bekomen bedrag groter is dan 1. Dit is goed voor de onderneming. Middelen uit vlottende activa zijn voldoende om onze korte termijn schulden te financieren. Zoals hierboven vermeld zie je een stijging in de loop van de jaren. Omdat ook onze vlottende activa zijn gestegen Acid test ratio Formule: vlottende activa - voorraad - vorderingen >1jaar / schulden op korte termijn 2003 1,56

2004 1,85

2005 1,95

2006 2,43

2007 2,26

Betekenis: Hier houden we geen rekening met voorraden die niet in het jaar verkocht zijn en vorderingen die we nog niet ontvangen hebben Deze cijfers zijn >1 dus hebben we geld genoeg om onze schulden op korte termijn te betalen ook al houden we rekening met deze 2 bijkomende elementen. Het is dus logisch dat deze kleiner is dan current ratio.

Vergelijking 3.50 3.00 2.50 2.00 Current ratio

1.50

Acid test ratio

1.00 0.50

0.00 2003

2004

2005

2006

2007

Voorraadrotatie Formule:

Omzet aan kostprijs / gemiddelde voorraad Omzet aan kostprijs= Bedrijfskosten â&#x20AC;&#x201C; de geproduceerde vaste activa + of â&#x20AC;&#x201C; voorraadwijziging van goederen in bewerking/ 2003 24,63

2004 23,82

2005 22,12

2006 20,52

Betekenis: Geeft aan hoeveel keer de voorraad gemiddeld verkocht is. Gemiddeld in 2007 wordt de voorraad 22,47 keer vernieuwd in 2003 was dit 24,63 keer. De voorraad wordt dus sneller vernieuwd in 2007. | Bedrijfseconomie 56

2007 22,47


Formule: 365 (dagen in een jaar) / voorraadrotatie 2003 14,82

2004 15,32

2005 16,50

2006 17,79

2007 16,25

Betekenis: De omloopsnelheid dan geeft weer: het aantal dagen de voorraad in onderneming blijft. In 2007 blijft de voorraad langer in de onderneming vergeleken met 2003. Hier ongeveer 1dag langer. Dit kan zijn doordat in 2007 meer productie is of dat er minder wordt verkocht. Gemiddeld over de jaren heen zit het geld 16 dagen vast in de voorraad. Klantenkrediet Formule: Omzet aan kostprijs / (gemiddelde handelsvorderingen/ btw-tarief van de producten) (omzet + andere bedrijfsopbrengsten) /( ((handelsvorderingen huidig boekjaar â&#x20AC;&#x201C; handelsvorderingen vorig boekjaar)/2)/ 1,06) 2003 5,90

2004 5,79

2005 5,76

2006 6,08

2007 6,07

Betekenis: Geeft het gemiddelde aantal dagen er verloopt tussen het moment van verkoop aan de klant tot het moment van inning. De klantenrotatie is gestegen in de loop van de jaren. Formule: 365 / klantenratio 2003

2004

2005

2006

2007

61,82

63,02

63,35

60,01

60,12

Betekenis: De omloopsnelheid van de klantenrotatie geeft weer hoe lang klanten wachten om te betalen. Bij de omloopsnelheid zien we dus dat de klanten 1dag vroeger zullen betalen in 2007 in vergelijking met 2003. In de loop van de jaren wachtende de klanten gemiddeld 61 dagen met betalen. Dus moet de onderneming 2 maanden wachten op hun geld. Wat vrij lang is. Leverancierskrediet Formule:

aankoop / (gemiddelde handelsschuld) / btw-tarief) (60+61)/(leverancierschuld huidig - leverancierschuld vorig)/2 / 1,06) 2003 11,14

2004 12,06

2005 12,65

2006 12,87

Formule: 365 / Leveranciersrotatie

| Bedrijfseconomie 57

2007 13,79


2003 32,77

2004 30,28

2005 28,86

2006 28,37

2007 26,46

Betekenis: Hoe lang de onderneming mag wachten om hun leveranciers te betalen. De leveranciers rotatie is gestegen wat er dus op wijst dat de onderneming minder uitstel van betaling krijgt in vergelijking met de vorige jaren. Van 2003 was dit nog 33 dagen uitstel nu is het ongeveer zoâ&#x20AC;&#x2122;n 26 dagen. Men moet dus binnen de maand al betalen. Globale interpretatie Tijdlijn -> voorfinancieren Formule: (omlooptijd Voorraad + omlooptijd klant ) - omlooptijd van de leverancier 2003 43,87 dagen

2004 48,07 dagen

2005 50,98 dagen

2006 49,44 dagen

2007 49,91 dagen

| Bedrijfseconomie 58


Schematische voorstelling van de voorfinanciering 22 d voorraad 61 d klant krediet 30d lev krediet

44 d Voorfinanciering

25 d voorraad

62 d klant krediet

33 d lev krediet

45 d voorfinanciering

24 d voorraad

63 d klant krediet

30 d lev krediet

48 d voorfinanciering

22 d voorraad

63 d klant krediet

29 d lev krediet

51 d voorfinanciering

21 d voorraad

60 d klant krediet

28 d lev krediet

49 d voorfinanciering

22 d voorraad

60 d klant krediet

26 d lev krediet

50 d voorfinanciering

2003

2004

2005

2006

2007

| Bedrijfseconomie 59


70.00

60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00

2003

2004

2005

2006

2007

Omlooptijd van de voorraad

14.82

15.32

16.50

17.79

16.25

Omlooptijd van de klanten

61.82

63.02

63.35

60.01

60.12

Omlooptijd van de Leveranciers

32.77

30.28

28.86

28.37

26.46

Voorfinanciering

43.87

48.07

50.98

49.44

49.91

Betekenis: Dit geeft weer het aantal dagen de onderneming het geld voorfinanciert. Aangezien we langer op het geld van onze klant moeten wachten in vergelijking met de tijd die we krijgen van onze leverancier, die sneller het geld wilt dan wij ontvangen. Moeten we ieder jaar voorfinancieren. Dit is ongeveer 1maand en 15 dagen. Wat redelijk hoog is. Dus moeten we telkens zorgen dat er dan geld aanwezig is. In de loop van de jaren is dit gestegen ook omdat voorraad langer in onderneming blijft en we de leveranciers sneller betalen. Bedrijfskapitaal Formule: permanent vermogen â&#x20AC;&#x201C; vaste activa Permanent vermogen omvat het eigenvermogen en vreemd vermogen op lange termijn dit heeft een onderneming nog in zijn bezit. 2003 3 021 000,00

2004 3 562 000,00

2005 4 122 590,00

2006 4 771 296,00

2007 5 787 656,00

Bedrijfskapitaal >0

| Bedrijfseconomie 60


Bedrijfskapitaal 7 000 000.00 6 000 000.00 5 000 000.00 4 000 000.00 3 000 000.00

Bedrijfskapitaal

2 000 000.00 1 000 000.00

0.00 2003

2004

2005

2006

2007

Betekenis: Het bedrijfskapitaal is elk jaar groter dan nul. Dus dit is positief. We hebben nog een groot bedrag aan bedrijfskapitaal over in 2007 is dit € 5 787 656,00. Dit is in de loop van de jaren gestegen tot bijna het dubbele.

1.3.3.2

Solvabiliteit

Dit meet de schuldgraad van de onderneming. Wat wijst op in hoe ver de onderneming in staat is haar financiële verplichting na te komen. Ook rekeninhoudend met intrestbetaling. EV / VV Formule: eigen vermogen / vreemd vermogen Geld dat de ondernemen zelf investeert het bedrijf van hun “eigen” / geld van ander bronnen 2003 0,89

2004 1,22

2005 1,34

2006 1,89

2007 1,44

EV/VV 2.00 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00

EV/VV

2003

2004

2005

2006

2007

| Bedrijfseconomie 61


Betekenis: In 2004 tot 2007 is dit groter 1 dus we hebben meer eigen vermogen dan vreemd vermogen. We gaan dus meer onze financiĂŤle verplichtingen zelf financieren dan met geld van anderen. Aangezien ons vreemd vermogen niet twee keer het eigen vermogen is wijst dit erop dat we niet echt afhankelijk zijn van externe financierders. In 2003 is dit kleiner dan 1 dus vreemd vermogen was meer dan eigen vermogen. Schuldgraad Formule: vreemd vermogen / totaal vermogen 2003 52,58%

2004 44,72%

2005 42,46%

2006 34,37%

2007 40,77%

Schuldgraad 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% Schuldgraad 20.00% 10.00% 0.00% 2003

2004

2005

2006

2007

Dekkingsratio Formule: Eigen Vermogen (+ voorziening)/Totaal Vermogen en in % 2003 47,42%

2004 55,28%

2005 57,54%

2006 65,63%

2007 59,23%

| Bedrijfseconomie 62


Dekkingsratio 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00%

Dekkingsratio

20.00% 10.00%

0.00% 2003

2004

2005

2006

2007

Betekenis: In het algemeen spreekt men van 30-40%. In deze onderneming liggen de cijfers hoger. Ieder jaar is dit boven de 45%. Wat er op wijst dat de onderneming financieel nauwelijks afhankelijk is. Men is dus financieel gezond.

Vergelijking 70.00% 60.00%

50.00% 40.00% Schuldgraad

30.00%

Dekkingsratio

20.00% 10.00% 0.00% 2003

2004

2005

2006

2007

Betekenis: Dekkingratio is bijna altijd groter dan schuldgraad behalve in 2003. Meestal liggen de cijfer niet ver van elkaar. Men was dus in 2003 meer afhankelijk van externe financiering bronnen. In 2006 waren ze wel nauwelijks afhankelijk van schuldeisers want konden zelf 65% financieren en 35% van externen Gearingratio Formule: eigen vermogen (+voorziening) / ((bankschulden LT + KT) â&#x20AC;&#x201C; (liquide middelen + geldbelegging) 2003 4,79

2004 44,36

2005 -9,99

2006 -13,60

| Bedrijfseconomie 63

2007 7,78


Gearingratio 50.00

40.00 30.00 20.00 Gearingratio 10.00 0.00 -10.00

2003

2004

2005

2006

2007

-20.00

Betekenis:De onderneming kan zijn financiële verplichtingen op lange termijn nakomen in 2003,2004 en 2007. We zien echter moeilijkheden in 2005 en 2006 men was toen niet in staat de financiële verplichtingen na te komen, want hier zien we negatieve cijfers. Vooral van 2004 naar 2005 is dit een enorme daling. Dit komt omdat men een stijging geeft van € 60 4158,00 aan geldbeleggingen.

1.3.3.3

Rentabiliteit

Is de zuurstof van de onderneming. Rentabiliteit van het totaal vermogen Formule: (Winst voor belasting + financiële kost) / tot vermogen en in % 2003 10,82%

2004 14,27%

2005 7,59%

2006 9,65%

2007 6,47%

Betekenis: Hoeveel % financiële en ander kosten de investeringen in de onderneming opbrengen. Elke 100,00 EUR die wordt geïnvesteerd brengt …(zie tabel) … op voor financiële en andere kosten. In 2007: elke € 100,00 brengt minder dan €7,00 op. Wat niet echt veel is. In 2004 was dit nog €14,00. Van 2004 naar 2007 is dit met de helft gedaald. Rentabiliteit van eigen vermogen Formule: Winst of verlies na belasting / eigen vermogen 2003 13,14%

2004 15,70%

2005 7,68%

2006 10,25%

2007 7,75%

Betekenis: Dit is de ondernemingswinst tegenover het eigen vermogen.

| Bedrijfseconomie 64


Vergelijking 18.00% 16.00% 14.00% 12.00% Rentabiliteit van het Totaal Vermogen

10.00% 8.00%

Rentabiliteit van Eigen Vermogen

6.00% 4.00% 2.00%

0.00% 2003

1.3.3.4

2004

2005

2006

2007

ROS- ratio’s

Geven weer hoe rendabel de verkoop is. EBITDA / omzet Formule: (omzet – goederen – diensten - lonen)/omzet* * Omzet= bedrijfsopbrengst 2003 3,10%

2004 7,36%

2005 4,80%

2006 4,26%

2007 3,44%

Betekenis: Geeft weer hoeveel procent nog overblijft na verkoop rekening houdend met bedrijfskosten: Goederen Diensten Lonen De EBITDA zijn niet heel hoog. Door deze berekening houdt men rekening met een groot deel van de kosten. We zien wel van 2003 naar 2004 een grote stijging. Een mogelijke oorzaak is doordat men minder aan lonen uitgegeven, de werkgeversbijdrage is gedaald. De volgende jaren is er terug een daling. Omdat de bedrijfskosten voor de goederen (de grondstoffen) duurder waren. Men heeft ook in 2006 één personeelslid meer in dienst. Hierdoor is onze kost groter dus resulteert in een lager percentage. EBIT / omzet Formule: bedrijfsresultaat /omzet* * Omzet= bedrijfsopbrengst 2003 3,66%

2004 4,72%

2005 2,64%

2006 3,05%

2007 1,86%

| Bedrijfseconomie 65


Betekenis: EBIT is een cijfer die weergeeft hoe gezond de activiteit van de onderneming is. Hoeveel de onderneming van 100 EUR overhouden. Hier houden we rekening met een extra kost namelijk de afschrijvingen en waardeverminderingen deze kunnen voor een onderneming ook een grote kost zijn. Er is een daling doorheen de jaren van EBIT. Aangezien deze cijfers niet negatief zijn heeft men bedrijfseconomisch gezien geen verlies. 8.00%

Vergelijking

7.00% 6.00% 5.00% 4.00%

EBITDA /omzet

3.00%

EBIT / omzet

2.00% 1.00% 0.00% 2003

2004

2005

2006

2007

Hier zien we enkel dat in 2003 de EBIT groter is dan de EBITDA terwijl we rekening houden met meer aspecten. Bruto verkoopsmarge Formule: brutomarge(omzet - kostprijs van de omzet)/omzet* *Omzet = omzet 2003 14,20%

2004 17,39%

2005 15,03%

2006 14,67%

2007 12,64%

brutoverkoopmarge 20.00% 18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00%

brutoverkoopmarge

2003

2004

2005

2006

2007

Betekenis: Wat de onderneming overhoudt om de algemene onkosten te financieren. | Bedrijfseconomie 66


Er is vanaf 2004 een daling van de bruto verkoop marge. Men houd minder geld over na het verkopen van een product. Een mogelijk oorzaak kan zijn: Doordat in 2007 de kost voor de handelsgoederen, grond- en hulpstoffen gestegen is met 6 miljoen. Voor de andere jaren is deze min of meer gelijk. De producten die de onderneming Voeders Algoet verkoopt zijn niet echt risico vol. Het zijn primaire goederen. Ook de dieren die hebben altijd voedsel nodig. Doordat dit goed primair is, is het niet echt nodig om een hoge bruto verkoopmarge te hebben.

1.3.3.5

Hefboomeffect

Kost van schuld (650) A Schulden meer 1jaar (170/4) Financiële schulden (43) Financiële schuld (8801) Financiële schulden (som) B gem kost van de financiële schulden (A/B)*100= C

2003 83.000,00

2004 111.000,00

2005 105.196,00

2006 69.101,00

2007 54.030,00

1.016.000,00

882.000,00

747.262,00

612.894,00

1.042.526,00

0,00 129.000,00

0,00 134.000,00

0,00 134.000,00

0,00 134.368,00

0,00 109.579,00

1.145.000,00

1.016.000,00

881.262,00

747.262,00

1.152.105,00

7,25%

10,93%

11,94%

9,25%

4,69%

2003 resultaat gewone bed 9902 kosten van schulden 650 Som D rek (10 / 15) (170/4) (43) (8801) aangetrokken middelen (som) E Nettorendabiliteit van de aangetrokken middelen vóór belasting en uitzonderlijk resultaat (D/E)*100 = F

2004

2006

2007

813.000,00

1.135.000,00

566.517,00

736.417,00

596.483,00

83 000,00 829.000,00 4.033.000,00 1.016.000,00 0,00 129.000,00

111.000,00 1.246.000,00 4.783.000,00 882.000,00 0,00 134.000,00

105.196,00 671.713,00 5.194.190,00 747.262,00 0,00 134.000,00

69.101,00 805.518,00 5.788.116,00 612.894,00 0,00 134.368,00

54.030,00 650.513,00 6.274.236,00 1.042.526,00 0,00 109.579,00

5.178.000,00

5.799.000,00

6.075.452,00

6.535.378,00

7.426.341,00

17,30%

21,49%

11,60%

12,33%

8,76%

2003 Resultaat gewone bedrijfsuitoefening (9902) G Eigen vermogen (10/15) H nettorendabiliteit van het eigen vermogen vóór belasting en uitzonderlijk resultaat (G/H)*100= I Hefboomeffect ( I/F) = J

2005

2004

2005

2006

2007

813.000,00

1.135.000,00

566.517,00

736.417,00

596.483,00

4.033.000,00

4.783.000,00

5.194.190,00

5.788.116,00

6.274.236,00

20,16%

23,73%

10,91%

12,72%

9,51%

1,16

1,10

0,99

1,03

1,09

Gemiddelde kost van de financiële schulden C Formule: kosten van schulden / financiële schulden * 100

| Bedrijfseconomie 67


Financiële schulden = schulden op meer dan 1jaarfinanciële schulden + schulden op ten hoogste 1jaar financiële schulden + financiële schulden 2003 7,25%

2004 10,93%

2005 11,94%

2006 9,25%

2007 4,69%

Betekenis: Onze kosten voor de financiële schulden zijn de eerste 3 jaar gestegen en daarna weer gedaald. Vooral in 2007 zien we dat het een groot verschil is met de vorig jaren. Dit is vooral door dat de kost van de schulden in 2007 sterk gedaald zijn en de financiële schulden gestegen zijn. In de andere jaren waren deze min of meer stabiel. Nettorendabiliteit van de aangetrokken middelen voor belasting en uitzonderlijk resultaat F Formule: ((resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening + kost van schulden) / aangetrokken middelen )* 100 Aangetrokken middelen bestaat uit de som van: eigen vermogen + schulden op meer dan 1jaar financiële schulden + schulden op ten hoogste 1jaar financiële schulden + financiële schulden 2003 17,30%

2004 21,49%

2005 11,06%

2006 12,33%

2007 8,76%

Nettorendabiliteit van het eigen vermogen voor belasting en uitzonderlijk resultaat I Formule: Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening / eigen vermogen * 100 2003 20,16%

2004 23,73%

2005 10,91%

2006 12,72%

2007 9,51%

Betekenis: We zien in vergelijking met aangetrokken middelen dat we procentueel meer uit het eigen vermogen halen. Behalve in 2005.

| Bedrijfseconomie 68


25.00%

Vergelijking

20.00% 15.00%

nettorendabiliteit van de aangetrokken middelen

10.00%

Nettorendabiliteit van het eigen vermogen

5.00%

0.00% 2003

2004

2005

2006

2007

Hefboomeffectď&#x192; J Formule: nettorendabiliteit van het eigen vermogen voor belasting en uitzonderlijk resultaat / nettorendabilieit van aangetrokken middelen voor belasting en uitzonderlijk resultaat 2003 1,16

2004 1,10

2005 0,99

2006 1,03

Betekenis: De hefbomen van de verschillende jaren zijn niet erg hoog wat er opwijst dat het bedrijf zich niet in de schulden heeft moeten werken om zijn vaste activa te financieren. Ze hebben niet meer schuld dan kapitaal. We zien een daling naar 2005 wat dus Cash-flow Formule: Netto-winst van het boekjaar + niet-kaskosten

cash-flow 1 300 000.00 1 200 000.00 1 100 000.00 1 000 000.00 900 000.00 800 000.00 700 000.00 600 000.00 500 000.00 400 000.00 300 000.00 200 000.00 100 000.00 0.00

cash-flow

2003

2004

2005

2006

2007

| Bedrijfseconomie 69

2007 1,09


2003

2004

2005

2006

2007

798 000,00

1 146 000,00

777 317,00

983 028,00

838 006,00

Betekenis: Geeft aan hoeveel geld de activiteit van de onderneming heeft voortgebracht. Zonder rekening te houden met investeringen die ervoor nodig waren. Als het positief is geeft het aan dat de onderneming instaat is de lopende kosten te betaling. Wanneer er ook winst is wilt dit zeggen dat de investeringen rendabel zijn. De onderneming heeft elk jaar een positieve cash-flow dus elk jaar instaat om hun lopende kosten te betalen. We zien dat de activiteit de hoogste cash-flow had in 2004. In dit jaar. Dit cijfer gegeven ken wel jaar na jaar een schommeling.

| Bedrijfseconomie 70


Hoofdstuk 2: Informatica 2.1

Probleemstelling

Het project dient ervoor om leerkrachten op een gemakkelijke en efficiĂŤnte manier een klaslokaal te laten reserveren (max 3 weken voorop). Dit klaslokaal kan verschillende doeleinden hebben. De leerkracht heeft de mogelijkheid te kiezen om een lokaal te reserveren die beschikt over een projector en /of televisie, computers enz.

| Informatica 71


2.2

Databankontwerptabel ontwerp

tblAlgemeen

0NV naam

voornaam

gebruikersnaam

wachtwoord

niveau

datum

Tielt

Christophe

Christophe.tielt

Ctopks02

adm.

28/11/2008

Becquart

Annemie

Annemie.Becquart

Abloqo02

lkr

25/11/2008

materiaalomschrijving

typeID

type

aantal lln

klasnr

lokaalnr

Projecter

M

Multimedia

15

6BI

17/03/1900

TV

M

Multimedia

18

5VE

6/03/1900

dag

lesuur

materiaalnr

beschikbare plaatsen

vrij

3

1

18

dins

8

3

18

| Informatica 72


tblKlas

tblLokaal

tblLeraar

1NV naam

voornaam

gebruikersnaam

wachtwoord

niveau

Tielt

Christophe

Christophe.tielt

Ctopks02

adm.

28/11/2008 vrij

3

Becquart

Annemie

Annemie.Becquart

Abloqo02

lkr

25/11/2008 dins

8

lokaalnr

beschikbaare plaatsen

materiaalnr

materiaalomschrijving

typeID

type

77

18

1

Projecter

M

Multimedia

66

18

3

TV

M

Multimedia

klasnr

aantal lln

6BI

15

5VE

18

| Informatica 73

datum

dag lesuur


vens

tblDatumGege

tblKlas

tblLokaal

tblLeraar

2NV naam

voornaam

gebruikersnaam

wachtwoord

niveau

Tielt

Christophe

Christophe.tielt

Ctopks02

adm.

Becquart

Annemie

Annemie.Becquart

Abloqo02

lkr

lokaalnr

beschikbaare plaatsen

materiaalnr

materiaalomschrijving

typeID

type

77

18

1

Projecter

M

Multimedia

66

18

3

TV

M

Multimedia

klasnr

aantal lln

6BI

15

5VE

18

datum

dag

lesuur

28/11/2008

vrij

3

25/11/2008

dins

8

| Informatica 74


evens

tblType

tblMateriaal

tblDatumGeg

tblKlas

tblLokaal

tblLeraar

3NV naam

voornaam

gebruikersnaam

wachtwoord

niveau

Tielt

Christophe

Christophe.tielt

Ctopks02

adm.

Becquart

Annemie

Annemie.Becquart

Abloqo02

lkr

lokaalnr

materiaalnr

beschikbaare plaatsen

typeID

Datum

lesuur

77

1

18

M

28/11/2008

3

66

3

18

M

25/11/2008

8

klasnr

aantal lln

6BI

15

5VE

18

datum

dag

lesuur

28/11/2008

vrij

3

25/11/2008

dins

8

materiaalnr

materiaalomschrijving

1

Projecter

3

TV

typeID

type

M

Multimedia

M

Multimedia

| Informatica 75


relaties tussen de verschillende tabellen

| Informatica 76


2.3

Projectontwikkeling

2.3.1

Aanmeldingspagina

2.3.1.1

Interface

| Informatica 77


2.3.1.2

Besturingselementen Object Eigenschap

Waarde

Font-size: ForeColor: ForeColor: Height width Font-Italic Tab-index

14pt #330099 #000000 31px 248px true 1

Font-size: ForeColor: Height Width Textmode Font-Italic Font-Names Tab-index

14pt #000000 31px 248px password true Franklin Gothic Medium 2

ControlToValid ErrorMessage Fontsize Width

txtGebruiker Gelieve gebruikersnaam in te vullen! 16pt 304px

rfvWachtwoord

ControlToValid ErrorMessage Fontsize Width

txtWachtwoord Gelieve wachtwoord in te vullen! 16pt 304 px

btnAanmelden

Font-size: ForeColor: Text Height width

24pt #990099 Aanmelden 47px 253px

validationSummary

Width Positioning

544px absolute

txtGebruiker

txtWachtwoord

rfvGebruiker

lblfout Aanmelding.aspx

ForeColor Width Backgroundcolor:

Red 344 px #3399ff"

| Informatica 78


Object

Eigenschap ConnectionString

dtsAanmelden

SelectCommand

Waarde ConnectionStrings:lokalenreservatieSQ LConnectionString SELECT [Gebruikersnaam], [Wachtwoord], [Rechten] FROM [tblGebruikers]

| Informatica 79


2.3.1.3

Code

Protected Sub btnAanmelden_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAanmelden.Click 'aanmaken van connectie Dim cnnLogin As New Data.SqlClient.SqlConnection cnnLogin.ConnectionString = System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings("lokalenre servatieSQLConnectionString").ToString 'commando object Dim strSQL As String Dim strSQL1 As String 'commando strSQL = "Select Rechten from tblGebruikers WHERE (Gebruikersnaam='" & Me.txtGebruiker.Text.ToString & "' AND Wachtwoord='" & Me.txtWachtwoord.Text.ToString & "')" strSQL1 = "Select Naam + ' ' + Voornaam as TotaleNaam from tblGebruikers WHERE (Gebruikersnaam='" & Me.txtGebruiker.Text.ToString & "' AND Wachtwoord='" & Me.txtWachtwoord.Text.ToString & "')" 'declareren van commando's Dim cmdGebruiker As New Data.SqlClient.SqlCommand(strSQL, cnnLogin) Dim cmdNaam As New Data.SqlClient.SqlCommand(strSQL1, cnnLogin) 'connectie openen cnnLogin.Open() 'voer commando uit Dim strRechten As String strRechten = cmdGebruiker.ExecuteScalar() Dim strNaam As String strNaam = cmdNaam.ExecuteScalar() 'sluiten van connectie cnnLogin.Close() 'login controle Select Case strRechten Case "1", "2" 'rechten opslaan in sessie Session("Rechten") = strRechten Session("Naam") = strNaam Session("Gebruikernaam") = Me.txtGebruiker.Text.ToString 'oorspronkelijke gevraagde webpagina leveren Server.Transfer("Keuze.aspx") Case Else lblFout.Text = "Foutieve aanmelding: Wachtwoord en/of Gebruikersnaam is foutief" Me.lblGebruiker.Text = "" Me.lblWachtwoord.Text = "" End Select End Sub

| Informatica 80


2.3.2

EvacuatieRooster.aspx

2.3.2.1

Interface

| Informatica 81


2.3.2.2

Besturingselementen: Object

Eigenschap

Waarde

ForeColor Heigth Text Width Font-Bold Font-Size

#CC0099 1 px Kies een lesuur: 230 px False 18 pt

Font-Bold Font-Size ForeColor Height Text Width

False 18pt #CC0099 1px Datum vandaag: 230px

lbldatum

Width Font-Bold Font-Underline ForeColor

200px True False #CC0099

ddlUren

Height Width Font-Italic Font-Size ForeColor AutoPostBack DataSourceID DataTextField DataValueField

90px 200px True 16pt black True dtsLesuur Lesuur Lesuur

Font-Size ForeColor Height Text Width Font-Names

14pt #660066 50px Hoofdpagina 180px Alba Super

label1

label2

btnTerugKeuzepagina

| Informatica 82


Object

Eigenschap

Waarde False dtsRooster Lesuur

dgvGeg

AutoGenerateColumns DataSourceID DataField HeaderText SortExpression DataField HeaderText SortExpression DataField HeaderText SortExpression DataField HeaderText SortExpression DataField HeaderText SortExpression

btnAfmelden

BackColor BorderColor Font-Names Font-Size ForeColor Height Width

Datum

Lokaalnr

Klas

Leerkracht

Transparent White Berlin Sans FB Large White 132px 140px

| Informatica 83


Code:

Partial Class Maandoverzicht Inherits System.Web.UI.Page Protected Sub btnAfmelden_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAfmelden.Click Server.Transfer("Aanmelding.aspx") End Sub Protected Sub btnTerugKeuzepagina_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnTerugKeuzepagina.Click Server.Transfer("Keuze.aspx") End Sub Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load 'datum van vandaag Me.lblDatum.Text = Today.Date 'beveiligen van website als men niet aangemeld is If Session("Naam") = "" Then Server.Transfer("Aanmelding.aspx") End If End Sub End Class

| Informatica 84


2.3.3

Keuze.aspx

2.3.3.1

Interface Als admin:

Als leerkracht:

| Informatica 85


2.3.3.2

Besturingselementen: Object

Eigenschap

Waarde

btnAfmelden

BackColor BorderColor Font-Names Font-Size ForeColor Height Width

Transparent White Berlin Sans FB Large White 132px 140px

lblWelkom

Font-Bold Font-Size ForeColor Height Width

True 18pt #660066 24px 512px

lblTitel

Font-Size Height Text Width

160pt 106px Kies een functie: 494px

btnReservatieLokaal

Font-Size ForeColor Height Width Text

16pt #660066 55px 512px Reservatie lokaal

btnLokaal

Font-Size ForeColor Height Text Width

16pt #660066 55px Lokaal wijzigen 345px

btnGebruiker

Font-Size ForeColor Height Text Width

16pt #660066 55px Gebruiker toevoegen / wijzigen 345px

| Informatica 86


Object

Eigenschap

Waarde

btnRooster

Font-Size ForeColor Height Width Text

16pt #660066 55px 345px Rooster voor evacuatie

btnMaandoverzicht

Font-Size ForeColor Height Width Text

16pt #660066 55px 345px Maandoverzicht

| Informatica 87


2.3.3.3

Code:

Partial Class Keuze Inherits System.Web.UI.Page Protected Sub btnRooster_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnRooster.Click Server.Transfer("EvacuatieRooster.aspx") End Sub Protected Sub btnReservatieLokaal_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnReservatieLokaal.Click Server.Transfer("Invullen.aspx") End Sub Protected Sub btnAfmelden_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAfmelden.Click Server.Transfer("Aanmelding.aspx") End Sub Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load Dim strRecht As String strRecht = Session("Rechten") 'controle op rechten If strRecht = "1" Then Me.btnReservatieLokaal.Visible = True Me.btnRooster.Visible = True Me.btnGebruiker.Visible = True Me.btnLokaal.Visible = True Me.btnMaandoverzicht.Visible = True Else Me.btnRooster.Visible = False Me.btnReservatieLokaal.Visible = True Me.btnGebruiker.Visible = False Me.btnLokaal.Visible = False btnMaandoverzicht.Visible = True End If 'beveiligen van website als men niet aangemeld is If Session("Naam") = "" Then Server.Transfer("Aanmelding.aspx") Else Me.lblWelkom.Text = "Welkom " & Session("Naam") End If End Sub Protected Sub btnLokaal_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnLokaal.Click Server.Transfer("LokaalWijz.aspx") End Sub Protected Sub btnGebruiker_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnGebruiker.Click Server.Transfer("GebruikerWijzToev.aspx") End Sub Protected Sub btnMaandoverzicht_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnMaandoverzicht.Click Server.Transfer("Maandoverzicht.aspx") End Sub End Class

| Informatica 88


2.3.4

Invullen.aspx

2.3.4.1

Interface:

| Informatica 89


2.3.4.2

Besturingselementen: Object

Eigenschap

Waarde

btnAfmelden

BackColor BorderColor Font-Names Font-Size ForeColor Height Width

Transparent White Berlin Sans FB Large White 132px 140px

Font-Bold Font-Size ForeColor Height Width

True 18pt #660066 24px 512px

Height Text

1px Selecteer hier een datum voor u lokaal reservatie: 520px #CC0099 false 18pt

lblWelkom

lblInstructie

Width ForeColor Font-Bold Font-Size

ID ConnectionString SelectCommand

dtsUitleg

ID ConnectionString

dtsLesuur

SelectCommand

cldMML

BackColor BorderColor BorderWidth Font-Names Font-Size ForeColor Height NextPrevFormat Width

dtsUitleg ConnectionStrings:lokalenre servatieSQLConnectionString SELECT [Lokaalnr], [LokaalOmschrijving], [AantalPlaatsen], [AantalComputers] FROM [tblLokalen] WHERE ([Lokaalnr] = @Lokaalnr) dtsLesuur ConnectionStrings:lokalenres ervatieSQLConnectionString SELECT DISTINCT [Lesuur] FROM [tblLokReservaties]

White White 1px Verdana 9pt Black 190px FullMonth 350px

| Informatica 90


Object dtsLokaal

Eigenschap

Waarde

ID ConnectionString

dtsLokaal ConnectionStrings:lokalenres ervatieSQLConnectionString SELECT [Lokaalnr] FROM [tblLokalen] WHERE ([LokaalType] = @LokaalType)

SelectCommand

ID ConnectionString

dtsKlas

SelectCommand

dtsKlas ConnectionStrings:lokalenres ervatieSQLConnectionString SELECT DISTINCT [Klas] FROM [tblLokKlassen]

lblFout

Width Forecolor

344px Red

LblKeuze

Font-Bold Font-Size ForeColor Height Text Width

False 18pt #CC0099 1px Klik een gewenst soort lokaal aan: 360px

autopostback datasourceID DatatextField DataValueField Heigth Width

true dtsLokaal Lokaalnr Lokaalnr 50 px 140 px

autopostback datasourceID DatatextField DataValueField Heigth Width

true dtsLesuur Lesuur lesuur 50 px 140 px

Text AutoPostBack

Computerlokaal True

lblLesuur

ForeColor Text Font-Size

#CC0099 Lesuur 18pt

lblLokaal

ForeColor Text Font-Size

#CC0099 Lokaal 18pt

lblKlas

Font-Size ForeColor Text

18pt #CC0099 Klas

ddlLokalen

ddlLesuur

chkComputerlokaal

| Informatica 91


Object

Eigenschap

Waarde

Text AutoPostBack

Multimedialokaal True

btnUitleg

Font-Size ForeColor Height Text Width

12pt #660066 50px Uitleg bij gekozen lokaal 200px

btnReserveren

Font-Size ForeColor Height Text Width

12pt #660066 50px Reserveren 200px

Font-Size ForeColor Height Text Width Font-Names

14pt #660066 50px Hoofdpagina 180px Alba Super

CellPadding Headersyle backcolor GridLines Width AutoGenerateColumns DataKeyNames DataSourceID Visible BackColor Font-Bold ForeColor BackColor

3 #990099 None 200px False Lokaalnr dtsUitleg False #507CD1 True White #EFF3FB

autopostback datasourceID DatatextField DataValueField Heigth Width

true dtsKlas Klas Klas 50 px 140 px

chkMultimedialokaal

btnTerugKeuzepagina

dtgUitleg

ddlKlas

| Informatica 92


2.3.4.3

Code:

Partial Class Invullen Inherits System.Web.UI.Page Protected Sub btnTerugKeuzepagina_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnTerugKeuzepagina.Click 'terug naar hoofdpagina Server.Transfer("Keuze.aspx") End Sub Protected Sub btnAfmelden_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAfmelden.Click Server.Transfer("Aanmelding.aspx") End Sub Protected Sub btnReserveren_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnReserveren.Click 'gegevens doorgeven Session("Datum") = Me.cldMML.SelectedDate.Date Session("Lesuur") = Me.ddlLesuur.SelectedValue Session("Lokaalnr") = Me.ddlLokalen.SelectedValue Session("dag") = Me.cldMML.SelectedDate.DayOfWeek.ToString Session("Klas") = Me.ddlKlas.SelectedValue Session("Maand") = Me.cldMML.SelectedDate.Month.ToString Server.Transfer("Reservatie.aspx") End Sub Protected Sub cldMML_SelectionChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cldMML.SelectionChanged 'niet terug gaan in datum 'eerst zal hij controleren als het een datum is dat al voorbij is If cldMML.SelectedDate < Date.Today Then lblFout.Text = "Gelieve een toekomstige datum te kiezen!" Me.pnlSoortLokaal.Visible = False Me.pnlLokaal.Visible = False lblFout.Visible = True Else 'anders gaat hij nog eens controleren of het een dag is die in het weekend is If Me.cldMML.SelectedDate.DayOfWeek = DayOfWeek.Saturday Or Me.cldMML.SelectedDate.DayOfWeek = DayOfWeek.Sunday Then Me.lblFout.Text = "Gelieve schooldag aan te klikken" Me.pnlSoortLokaal.Visible = False Me.lblFout.Visible = True Else lblFout.Visible = False Me.pnlSoortLokaal.Visible = True Me.lblFout.Visible = False End If End If End Sub

| Informatica 93


Protected Sub chkMultimedialokaal_CheckedChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles chkMultimedialokaal.CheckedChanged Session("Lokaalsoort") = "2" If Me.chkMultimedialokaal.Checked Then Me.pnlLokaal.Visible = True Me.chkComputerlokaal.Enabled = False Else Me.chkComputerlokaal.Enabled = True End If End Sub Protected Sub chkComputerlokaal_CheckedChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles chkComputerlokaal.CheckedChanged 'na uitbereiding code misschien in session? If Me.chkComputerlokaal.Checked Then Me.pnlLokaal.Visible = True Me.chkMultimedialokaal.Enabled = False Else Me.chkMultimedialokaal.Enabled = True End If Session("Lokaalsoort") = "1" End Sub Protected Sub btnUitleg_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnuitleg.click 'oproepen van dtg Me.dtgUitleg.Visible = True End Sub Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load 'beveiligen van website als men niet aangemeld is If Session("Naam") = "" Then Server.Transfer("Aanmelding.aspx") Else Me.lblWelkom.Text = "Welkom " & Session("Naam") End If End Sub End Class

| Informatica 94


2.3.5

GebruikerWijzToev.aspx

2.3.5.1

Interface

| Informatica 95


| Informatica 96


2.4.1.1

Besturingselementen: Object

Eigenschap

Waarde

btnAfmelden

BackColor BorderColor Font-Names Font-Size ForeColor Height Width

Transparent White Berlin Sans FB Large White 132px 140px

Font-Size ForeColor Height Text Width Font-Names

14pt #660066 50px Hoofdpagina 180px Alba Super

btnToevoegenGebruiker

Font-Size ForeColor Height Text Width Font-Names Bordercolor borderStyle

12pt #660066 50px Nieuwegebruiker toevoegen 220px Century Schoolbook. White Ridge

btnToev

Font-Size ForeColor Height Text Width Font-Names Bordercolor borderStyle

12pt #660066 50px Toevoegen 220px Century Schoolbook. White Ridge

btnWijzig

Font-Size ForeColor Height Text Width Font-Names Bordercolor borderStyle

12pt #660066 50px Wijzig 220px Century Schoolbook. White Ridge

Height Width Visible

529px 578px False.

Font-Size ForeColor Text Width Font-Names

16pt #660066 Naam 70px Century Schoolbook.

btnTerugKeuzepagina

pnlToevoegen

Label1

| Informatica 97


Object

Eigenschap

Waarde

Label6

Font-Size ForeColor Text Width Font-Names

16pt #660066 gebruikersnaam 70px Century Schoolbook.

Label2

Font-Size ForeColor Text Width Font-Names

16pt #660066 voornaam 70px Century Schoolbook.

Label3

Font-Size ForeColor Text Width Font-Names

16pt #660066 Wachtwoord 70px Century Schoolbook.

Label4

Font-Size ForeColor Text Width Font-Names

16pt #660066 Wachtwoordcontrole 80px Century Schoolbook.

Label5

Font-Size ForeColor Text Width Font-Names

16pt #660066 Soort gebruiker 180px Century Schoolbook.

lblFout

Font-Size ForeColor Width Font-Names

16pt red 365px Century Schoolbook.

Width Height

220px 20px

txtNaam

Width Height TabIndex

220px 20px 2

txtVoornaam

Width Height TabIndex

220px 20px 3

txtWacht1

Width Height TabIndex TextMode

220px 20px 4 Password

txtGebruikersnaam

| Informatica 98


Object

Eigenschap

Waarde

txtWacht2

Width Height TabIndex TextMode

220px 20px 5 Password

txtWacht1

Width Height TabIndex TextMode

220px 20px 4 Password

rdlSoortGebruiker

TabIndex Items

6 Collection

AutoGenerateColums CellPadding BorderWidth DataKayNames DataSourceID Font ForeColor GridLines Height HeaderStyle BackColor Width

False 3 1px Gebruikersnaam dtsWijzig 12px Black Vertical 200px #990099

AutoGenerateColums CellPadding BorderWidth DataKayNames DataSourceID Font ForeColor GridLines Height HeaderStyle BackColor Width

False 3 1px Gebruikersnaam dtsToevoegen 12px Black Vertical 200px #990099

ID ConnectionString

dtsWijz Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDb Filename="C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\lo kalenreservatieSQL.mdf";Inte grated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True CompareAllValues

dgvWijz

dgvToon

dtsWijz

CompareAllValues

600px

600px

| Informatica 99


2.4.1.2

Code

Partial Class GebruikerWijzToev Inherits System.Web.UI.Page Protected Sub btnToev_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnToev.Click 'decl. van elementen Dim cnnControle As New Data.SqlClient.SqlConnection Dim cmdControle As New Data.SqlClient.SqlCommand Dim sdrCont As Data.SqlClient.SqlDataReader 'cnnControle.ConnectionString = "Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename='C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\lokalenreservatieSQL.mdf';Integrated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True" cnnControle.ConnectionString = System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings("lokalenrese rvatieSQLConnectionString").ToString 'cnncontrole.ConnectionString = cmdControle.Connection = cnnControle cmdControle.CommandText = "SELECT Gebruikersnaam, Naam, Voornaam, Wachtwoord, Rechten from tblGebruikers" Try cnnControle.Open() 'sdrCont.open() Catch ex As Exception Me.lblFout.Text = "Fout bij openenen van connectie" End Try If cnnControle.State = Data.ConnectionState.Open Then 'Try 'opvragen van gegevens via sql instructie sdrCont = cmdControle.ExecuteReader Dim blnGevonden As Boolean blnGevonden = False Do While sdrCont.Read() = True If sdrCont.Item("Naam") = Me.txtNaam.Text And sdrCont.Item("Voornaam") = Me.txtVoornaam.Text Then Me.lblFout.Text = "Deze gebruiker bestaat al!" 'cnnControle.Close() blnGevonden = True Exit Do Else blnGevonden = False End If Loop

| Informatica 100


If blnGevonden = False Then 'controle paswoord If txtWacht1.Text = txtWacht2.Text Then Dim strSQL As String strSQL = "INSERT INTO tblGebruikers (Gebruikersnaam, Naam, Voornaam, Wachtwoord, Rechten) " strSQL &= "VALUES('" & txtGebruikernaam.Text & "','" & txtNaam.Text & "','" & txtVoornaam.Text & "','" & txtWacht1.Text & "','" & Me.rblSoortGebruiker.SelectedValue & "')" 'sql instructie toevoegen aan datasource Me.dtsToevoegen.InsertCommand = strSQL 'gegevens toevoegen aan database Me.dtsToevoegen.Insert() 'leegmaken van gegevens Me.txtNaam.Text = "" Me.txtVoornaam.Text = "" Me.txtWacht1.Text = "" Me.txtWacht2.Text = "" Me.txtGebruikernaam.Text = "" 'melding geven Me.lblFout.Text = "De gebruiker werd succesvol toegevoegd!" Else lblFout.Text = "Wachtwoord en wachtwoordcontrole komen niet overeen" End If End If 'Catch ex As Exception 'lblFout.Text = "Foutieve ingave door sql-instructie!" 'Finally cnnControle.Close() 'End Try End If End Sub Protected Sub btnToevoegenGebruiker_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnToevoegenGebruiker.Click '(niet) zichtbaar maken van elementen Me.pnlToevoegen.Visible = True Me.dgvWijz.Visible = False End Sub Protected Sub btnAfmelden_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAfmelden.Click Server.Transfer("Aanmelding.aspx") End Sub Protected Sub btnTerugKeuzepagina_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnTerugKeuzepagina.Click Server.Transfer("Keuze.aspx") End Sub

| Informatica 101


Protected Sub btnWijzigen_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnWijzigen.Click '(niet) zichtbaar maken van elementen Me.pnlToevoegen.Visible = False Me.dgvWijz.Visible = True End Sub Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load If Not IsPostBack = True Then 'niet zichtbaar maken van elementen Me.pnlToevoegen.Visible = False Me.dgvWijz.Visible = False 'beveiligen van website als men niet aangemeld is If Session("Naam") = "" Then Server.Transfer("Aanmelding.aspx") End If 'niveau controleren If Session("Niveau") = "1" Then Server.Transfer("Keuze.aspx") End If End If End Sub End Class

| Informatica 102


2.4.2

LokaalWijz.aspx

2.4.2.1

Interface

| Informatica 103


2.4.2.2

Besturingselementen Object Eigenschap btnAfmelden

btnTerugKeuzepagina

dtgGegevens

BackColor BorderColor Font-Names Font-Size ForeColor Height Width

Waarde Transparent White Berlin Sans FB Large White 132px 140px

Font-Size ForeColor Height Text Width Font-Names

14pt #660066 50px Hoofdpagina 180px Alba Super

AutoGenerateColums CellPadding BorderWidth DataKayNames DataSourceID Font ForeColor GridLines Height HeaderStyle BackColor Width BorderStyle

False 3 1px Lokaalnr dtsGegevens 12px Black Vertical 200px #990099

ID ConnectionString

dtsGegenves Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDb Filename="C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\lo kalenreservatieSQL.mdf";Inte grated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True CompareAllValues

dtsGegevens

CompareAllValues

720px Ridger

| Informatica 104


2.4.2.3

Code

Partial Class LokaalWijzToev

Inherits System.Web.UI.Page

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load 'beveiligen van website als men niet aangemeld is If Session("Naam") = "" Then Server.Transfer("Aanmelding.aspx") End If 'niveau(controleren) If Session("Niveau") = "1" Then Server.Transfer("Keuze.aspx") End If End Sub Protected Sub btnTerugKeuzepagina_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnTerugKeuzepagina.Click Server.Transfer("Keuze.aspx") End Sub Protected Sub btnAfmelden_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAfmelden.Click Server.Transfer("Aanmelding.aspx") End Sub End Class

| Informatica 105


2.4.3

Maandoverzicht.aspx

2.4.3.1

Interface

| Informatica 106


2.4.3.2

Besturingselementen Object Eigenschap

Waarde

BackColor BorderColor Font-Names Font-Size ForeColor Height Width

Transparent White Berlin Sans FB Large White 132px 140px

Font-Size ForeColor Height Text Width Font-Names

14pt #660066 50px Hoofdpagina 180px Alba Super

Label1

Font-Size ForeColor Height Text Width

18px #CC0099 1px Maand: 100px

Label2

Font-Size ForeColor Height Text Width

18px #CC0099 1px Lokaal: 100px

ddlMaand

Font-Size ForeColor Height Width Italic DataSourceID DataTextField DataValueField

16pt black 90px 1604px True dtsMaand Maand Maand

ddlLokaal

Font-Size ForeColor Height Width Italic DataSourceID DataTextField DataValueField

16pt black 90px 1604px True dtsLakalen Lokaalnr Lokaalnr

btnAfmelden

btnTerugKeuzepagina

| Informatica 107


Object

dgvOverzicht

Eigenschap

Waarde

AutoGenerateColums CellPadding BorderWidth DataSourceID Font ForeColor GridLines Height HeaderStyle BackColor Width BorderStyle AllowSorting

False 3 1px dtsOverzicht 12px Black Vertical 200px #990099

connectionString

Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDb Filename="C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\lo kalenreservatieSQL.mdf";Inte grated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True dtsOverzicht

dtsOverzicht

ID connectionString

dtsMaand

ID

1050px Ridge True

Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDb Filename="C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\lo kalenreservatieSQL.mdf";Inte grated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True dtsMaand

| Informatica 108


2.4.3.3

Code

Partial Class Maandoverzicht Inherits System.Web.UI.Page Protected Sub btnAfmelden_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAfmelden.Click Server.Transfer("Aanmelding.aspx") End Sub Protected Sub btnTerugKeuzepagina_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnTerugKeuzepagina.Click Server.Transfer("Keuze.aspx") End Sub Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load 'beveiligen van website als men niet aangemeld is If Session("Naam") = "" Then Server.Transfer("Aanmelding.aspx") End If End Sub End Class

| Informatica 109


2.4.4

Reservatie.aspx

2.4.4.1

Interface

| Informatica 110


2.4.4.2

Besturingselementen Object Eigenschap

Waarde

BackColor BorderColor Font-Names Font-Size ForeColor Height Width

Transparent White Berlin Sans FB Large White 132px 140px

btnTerugKeuzepagina

Font-Size ForeColor Height Text Width Font-Names

14pt #660066 50px Hoofdpagina 180px Alba Super

btnReservatieToevoegen

Font-Size ForeColor Height Text Width Font-Names

14pt #660066 50px Vorige pagina 180 px Alba Super

lblFout

ForeColor Height Width

Red 20px 600 px

Label1

Font-Size ForeColor Height Text Width

18pt #ffcc33 1px Reservatie voor 250 px

Label2

Font-Size ForeColor Height Text Width

18pt #cc0099 1px Klas: 130 px

Label3

Font-Size ForeColor Height Text Width

18pt #cc0099 1px Datum: 130 px

Label4

Font-Size ForeColor Height Text Width

18pt #cc0099 1px Lesuur: 130 px

Label5

Font-Size ForeColor Height Text

18pt #cc0099 1px Lokaal:

btnAfmelden

| Informatica 111


Width

130 px

Object

Eigenschap

Waarde

Label7

Font-Size ForeColor Height Text Width

18pt #cc0099 1px Maand: 130 px

Label6

Font-Size ForeColor Height Text Width

18pt #cc0099 1px Dag: 130 px

lblKlas

Font-Size ForeColor Height Width Italic

16pt #cc0099 1px 130 px True

lblLokaal

Font-Size ForeColor Height Width Italic

16pt #cc0099 1px 130 p True

Font-Size ForeColor Height Width Italic

16pt #cc0099 1px 130 px True

lblMaand

Font-Size ForeColor Height Width Italic

16pt #cc0099 1px 130 px True

lblDag

Font-Size ForeColor Height Width Italic

16pt #cc0099 1px 130 px True

lblLesuur

Font-Size ForeColor Height Width Italic

16pt #cc0099 1px 130 px True

lblDatum

| Informatica 112


Object

dtgOverzicht

Eigenschap

Waarde

AutoGenerateColums CellPadding BorderWidth DataSourceID Font ForeColor GridLines Height HeaderStyle BackColor Width BorderStyle AllowSorting DataKayNames

False 3 1px dtsReservatie 12px Black Vertical 200px #990099 1050 Ridge True ReservatieID

| Informatica 113


2.4.4.3

Code

Partial Class ReservatieMMl Inherits System.Web.UI.Page Protected Sub btnAfmelden_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAfmelden.Click Server.Transfer("Aanmelding.aspx") End Sub Protected Sub btnTerugKeuzepagina_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnTerugKeuzepagina.Click Server.Transfer("Keuze.aspx") End Sub Protected Sub btnNieuweReservatie_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnReservatieToevoegen.Click Server.Transfer("Invullen.aspx") End Sub Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load 'beveiligen van website als men niet aangemeld is If Session("Naam") = "" Then Server.Transfer("Aanmelding.aspx") End If ''opvullen van labels Me.lblLesuur.Text = Session("Lesuur") Me.lblDatum.Text = Session("Datum") Me.lblLokaal.Text = Session("Lokaalnr") Me.lblklas.Text = Session("Klas") Me.lblMaand.Text = Session("Maand") Me.lblDag.Text = Session("Dag") 'Nederlandse benaming van dag Select Case Session("Dag") Case "Monday" lblDag.Text = "Maandag" Case "Tuesday" lblDag.Text = "Dinsdag" Case "Wednesday" lblDag.Text = "Woensdag" Case "Thursday" lblDag.Text = "Donderdag" Case "Friday" lblDag.Text = "Vrijdag" End Select

| Informatica 114


'Nederlandse benaming van maanden Select Case Session("Maand") Case "1" lblMaand.Text = "Januari" Case "2" lblMaand.Text = "Februari" Case "3" lblMaand.Text = "Maart" Case "4" lblMaand.Text = "April" Case "5" lblMaand.Text = "Mei" Case "6" lblMaand.Text = "Juni" Case "7" lblMaand.Text = "Juli" Case "8" lblMaand.Text = "Augustus" Case ("9") lblMaand.Text = "September" Case "10" lblMaand.Text = "Oktober" Case "11" lblMaand.Text = "November" Case "12" lblMaand.Text = "December" End Select 'If Me.dtgOverzicht.HasControls = True Then ' Me.btnNieuweReservatie.Visible = False 'End If If Me.dtgOverzicht.HasControls = False Then Me.btnNieuweReservatie.Visible = True End If End Sub Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnNieuweReservatie.Click 'decl. van elementen Dim cnnControle As New Data.SqlClient.SqlConnection Dim cmdControle As New Data.SqlClient.SqlCommand Dim sdrCont As Data.SqlClient.SqlDataReader Dim blnVlag As Boolean 'waarde bepalen blnVlag = False cnnControle.ConnectionString = "Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename='C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\lokalenreservatieSQL.mdf';Integrated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True"

| Informatica 115


cmdControle.Connection = cnnControle cmdControle.CommandText = "SELECT Datum, Dag, Lesuur, Maand, Lokaalnr, Klas, Leerkracht from tblLokReservaties" cnnControle.Open() If cnnControle.State = Data.ConnectionState.Open Then sdrCont = cmdControle.ExecuteReader Do While sdrCont.Read = True If sdrCont.Item("Datum") = Me.lblDatum.Text And sdrCont.Item("dag") = Me.lblDag.Text And sdrCont.Item("Lesuur") = Me.lblLesuur.Text And sdrCont.Item("Lokaalnr") = Me.lblLokaal.Text And sdrCont.Item("Klas") = Me.lblklas.Text Then Me.lblFout.Text = "Deze reservatie bestaat al, u zal een andere reservatie moeten doen" blnVlag = True Else blnVlag = False End If Loop If blnVlag = False Then Dim Datum As Date Datum = Session("Datum") Dim strSQL As String strSQL = "INSERT INTO tblLokReservaties (Datum, Dag, Lesuur, Maand, Lokaalnr, Klas, Leerkracht, Reserveerder, Bezet)" strSQL &= "VALUES ('" & Datum & "','" & Me.lblDag.Text & "','" & Me.lblLesuur.Text & "','" & Me.lblMaand.Text & "','" & Me.lblLokaal.Text & "','" & Me.lblklas.Text & "','" & Session("Naam") & "','" & Session("Gebruikernaam") & "','" & "True" & "')" 'sql instructie toevoegen aan datasource Me.dtsReservatie.InsertCommand = strSQL 'gegevens toevoegen aan database Me.dtsReservatie.Insert() Me.dtgOverzicht.Visible = True End If cnnControle.Close() End If End Sub End Class

| Informatica 116


Hoofdstuk 3: Andere vakken 3.1

Nederlands

3.1.1

CommerciĂŤle brieven

3.1.1.1

Aankoop investeringen

Een opstartende onderneming zal verschillende investeringen doen. MateriĂŤle vaste activa: we hebben een gebouw nodig voor onze dienst uit te voeren. Meubilair zoals bureau, bureaustoel, vergadertafels, enz nodig voor onze werking. Ook hebben we computers nodig, software voor het voeren van een boekhouding. (bijlage)

3.1.1.1.1 Prijsaanvraag Stap 1: Brainstormen. Voor deze investeringen hebben we dus per afdeling eerst besproken wat we specifiek nodig hebben. Denken we aan: bureel, stoel, laptop, telefoon, papierwaren. Het aantal van ieder product. Voor onze afdeling verkoop telkens vier stuks. Stap 2: We hebben op het internet naar mogelijk leveranciers gezocht, die het beste aan onze wensen voldeed. Niet onbelangrijk ook de prijs met elkaar vergeleken. Daarna het totaal van deze investering voor onze afdeling berekend. Stap 3: De verschillende directeurs van de afdeling hebben dan samen met de algemeen directeur besproken, prijzen vergeleken en dan beslist wat ze definitief zullen aanschaffen. Stap 4: Verdelen van de investeringen om een prijsaanvraag op te stellen. Ik stond in voor de aankoop van papierwaren: enveloppen, A-4papier, memoblaadjes. Stap 5: Omdat we dus werken met een fictieve onderneming heeft de organisatie Cofep een zetdatabank opgemaakt met de al de verschillende fictieve ondernemingen over de hele wereld. Dit zijn voor onze onderneming mogelijke leveranciers. Hier op kun je dus een fictieve onderneming zoeken die artikelen verkoopt die je nodig hebt. Ik vond voor mijn artikelen volgende leverancier: Eurogift Turnhout VDAB Heilig Hartstraat 64 2300 TURNHOUT

Stap 6:Deze prijsaanvraag hebben we dan op een map op de server geplaatst voor de dienst secretariaat die de brieven dan doormailt. Of via de post. (Bijlage)

Heel belangrijk in een onderneming is dat een brief bij de juiste persoon terecht komt. Een goede correspondentie met het secretariaat is dus essentieel. Ook tijdens de procedure van een aankoop, verkoop is het belangrijk dat men een structuur heeft. Men geeft dus meestal een kenmerk mee. Ons kenmerk is van de onderneming die het zendt en uw kenmerk geeft een verwijzing de vorige brief die is gestuurd. Zo volgen ze elkaar op. Aangezien ik geen correspondentie terug kreeg heb ik een prijsaanvraag opnieuw ingediend dit keer heb ik gekozen voor de leverancier: Pen and paper Spoorwegstraat 8200 Sint Michiels (bijlage)

| Andere vakken 117


3.1.1.1.2 Offerte Wachten tot we een antwoord krijgen van de onderneming. In realiteit kun je dan met de verschillende offertes de prijs en kwaliteit met elkaar vergelijken. Ik heb voor deze prijsaanvraag geen offerte terug gekregen.

3.1.1.1.3 Bestelling Na het vergelijken van de verschillende leveranciers die prijs- kwaliteit de beste is gaan we over naar de bestelling. (bijlage)

3.1.2

Aanvraag

We hebben niet enkel brieven leren maken voor de aankoop. Ook een ander soort brief. Deze brief was bedoelt om aan de onderneming waar je verantwoordelijk voor bent ik en Eveline voor zijn voor de boekhouding. De bvba Limquids om hun documenten die ontbreken aan te vragen. Aangezien wij al de documenten bezitten moesten we dus niets voor de tweede jaarhelft aanvragen. Wel nog enkele Deze brief werd gecontroleerd door onze leerkracht van Nederlands Mevrouw Verhaeghen. (bijlage)

3.2

Frans

3.2.1

Commerciële brieven

In de fictieve onderneming was er ook een budget voorzien waarbij elk personeelslid een persoonlijk aankoop mee kan plaatsen. We kregen elk een maximum budget van 400,00 EUR. Waar we dus een vrije keuze mochten maken welk product we er mee aankochten. Er was wel een voorwaarde deze bestelling was een integratie met het taalvak Frans. We moesten dus opzoek gaan op de ZET-databank naar een fictieve onderneming in het Frans. Deze mocht gevestigd zijn in Wallonië, Frank of Canada. De bestelling werd dus in het Frans opgemaakt. In de les Frans hebben we ook vier commerciële brieven gemaakt. Dit gezien in beide standpunten zowel van klant als leverancier. De prijsaanvraag, prijsofferte, bestelling en een bevestiging van bestelling (bijlagen)

| Andere vakken 118


Dankwoord Hierbij richt ik mijn dank aan: Mijn klasgenoten ValĂŠrie Becquart en Eveline Breemersch voor een goede samenwerking voor ons project van informatica. Aan de heer Vansteenhuyse bij het begeleiden van ons eindwerk en de taken van bedrijfseconomie. Daarnaast ook aan de heer Thiel die altijd bereidt was om bij problemen het project na te kijken en ons te helpen. Aan mevrouw Lowyck bij het opstellen en controleren van een Franse bestelling. Aan mevrouw Verhaeghen bij het controleren van ons voorwoord en dankwoord. Ook aan mijn ouders die me altijd hebben gesteund bij moeilijke momenten. Bij informatica heb ik geleerd om een groot project stap voor stap te maken mede dankzij de goede structuur van de opdrachten van de heer Thiel. Bedankt hiervoor.

| Dankwoord 119

gipversie1  

gip versie 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you