Page 1

ŽABOVŘESKÝ

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

www.zabovresky.cz

ročník 25

číslo 7 • červenec 2015

n! čné a teplé jako květen a červe uzavírka ne slu tak u do bu ad sn , ají čín Prázdniny za í, které tato dlouhodobá hny nás čeká řada nepříjemnost

ská a Horova začíná a všec a sjízdnou hlavní mít krásně opra v venou Milí sousedé, rekonstrukce ulic Min příští prázdniny budeme konečně již že , těšit e Brno-Žabovřesky, můž MČ nás ě nu Úřad stra na přináší. Na druhou sti byly již vydávány 25. 6. pro vjezd do rekonstruované obla k jejímu vydání, ky ícího Výjim vňuj k. opra vřes adu Žabo u dokl tepn adě í dopravn ku lze vydat pouze na zákl výjim že e, ujem zorň Upo tě. eniš 29. 6. v místnosti zařízení stav sídle firmy. žku, tzn. dokladu o trvalém pobytu či orku Jaroslavu Chlupovou, neurolo zajímavou osobnost , a to paní dokt ili stav ho před útlé rádi od již níku to a úvod yb, m poh naše Tentokrát bychom Vám v které se zaměřuje na správný še odu OMOCE. Lokomoce je sdružení, jedn LOK i, í žen hram i sdru vým ké ans míčo , obč ikou ožila která spoluzal byl protkaný atletikou, gymnast ý kter e, škol ím ve kajíc cvik vyni tělo byl na í na tyči a dalš věku. Jistě si všichni vzpomeneme o rád metal kotrmelce, jiný šplhal nás měl oblíbený druh pohybu, někd bohužel příliš nesetkáváme e škol í adn zákl na již řečeno – byl různorodý. Každý z se em S takto všestranným tělocvik ině. klad na u návyky. Celý náš následující é enko cvič ybov o poh í neb fotbalistou na a nemají osvojeny základn boze osvo u cvik tělo z je, správně je dětí usta e si dala za cíl naučit děti, a nejen a na střední už vůbec ne. Spo pohybový aparát chřadne. Lokomoc náš a ci s tímto me uprá sedí že spol ve tím, vat íme račo tráv t pok školní i pracovní živo kraje Markem Šlapalem se daří ého avsk mor Jiho a roku man ního hejt škol em kách, začne od nového se hýbat. Díky spolupráci s náměstk Lokomoce, která sídlí v Žabovřes ert. konc ně lo pro řáda je yb uspo poh na že květ li, 22. omi sdružením, které v Rubínu m rodiče a prarodiče uvěd ale nejdůležitější je, aby si předevší , škol ých eřsk mat ch naši z i pracovat s dětm mohou udělat. kým fitcentrem a jejich dítko to nejlepší, co pro sebe pro Vás připravili spolu s žabovřes e i další novinkou, kterou jsme si žem všichni jsme navá ne vu užel zprá Boh ou“ á. ybov ejsk Kor „poh i í Na předchoz í hřiště pro seniory na ulic tovn spor ravit vysp a přijali náš m vit šení upra nad ntra Bestgym, kteří s Bestgym. Městská část nechala se domluvili s trenéry právě z fitce jsme i trenér, tak a ozic h, disp k rojíc in příst hod na 11 ení do natolik zběhlí ve cvič e každou středu od 10 hřišti. Od 15. července pro Vás bud oručí cviky to dop tom lně na ení iduá cvič indiv či ího enn ází, otýd nach i nápad každ , které se na hřišt cipy práce s jednotlivým nářadím který Vám vysvětlí základní prin átu. ybového apar li jsme pro zlepšení kondice a funkce poh notit městský mobiliář. Vytipova adů. Prvotním záměrem bylo sjed náp ch t – naši čnos z í funk dalš h jejic nuje ává jme se parčíků. Prioritou však zůst Lavičky na zkoušku, tak určitě zlepšily vzhled našich ulic a je tam né tické este obča a nce ěly strá chyb po ky by é lavič kter kde ky, zajímavé lavič me obměnit a v místech, odlné posezení. Celý mobiliář chce rem k nákupnímu centru měly by poskytovat příjemné a poh umístěny na ulici Zborovská smě atím proz jsou šku zkou na čky Lavi . nové t pohodné a funkční i pro lova jsou postrádali, chceme insta om znali Váš názor – zda p nebo na procházku. Rádi bych náku na ete í jinde. půjd tněn až je, upla í jte lepš i ouše Perla. Vyzk o byste pro ně našl vuje Vám místo jejich instalace neb at si volna a načerpat užív at, starší generaci, zda se Vám líbí, vyho bychom přece jen měli odpočív až 9. září. V červenci a v srpnu at Přejeme Vám krásné kon y. ou řesk bud bov se any o-Ža obč Brn s Hovory erel veřejných prostranství Gen a tém u spol e erem prob , nové síly. Až se v září sejdeme ku! prázdniny plné slunce a odpočin Filip Leder 1. místostarosta

Letos nám nebe nepřálo a spouštělo na nás proudy vody. Bylo chladno, nevlídno. O to větší dík patří všem věrným divákům, kteří navštívili naši žabovřeskou Jarní slavnost.

Igor Fučík 2. místostarosta

Petr Machálek 3. místostarosta

Foto: Richard Viewegh

Pavel Tyralík starosta


ZE ŽABOVŘESK OBRAZEM Vážení občané, pokračujeme s představováním zastupitelů městské části Brno-Žabovřesky. Pořadí je dáno na základě losování.

POZNEJTE SVÉHO ZASTUPITELE: Ing. DANIELA JANÍČKOVÁ, DiS. • ODS Čtyřiačtyřicetiletá Daniela Janíčková není v politice nováčkem. V Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky působí již třetí volební období. V minulém, na pozici místostarostky, byla velmi aktivní. V rámci její působnosti na Odboru sociální péče a školství se uskutečnily rekonstrukce většiny školských objektů. Též se významnou měrou zasadila o zavedení nové autobusové linky z Tábora na Kraví horu. Paní zastupitelka je občankou Žabovřesk nepřetržitě od narození. Navštěvovala zde Základní školu nám. Svornosti, následně vystudovala technické vědy na Gymnáziu Křenová, později na VUT Fakultu stavební, obor Ekonomie a řízení stavebnictví. V posledních letech, při působení v politice, vystudovala Veřejně správní akademii zaměřenou na personalistiku a veřejnou správu. Říká, že pokud člověk v politice chce dělat věci správně, musí stále sledovat zákony a vzdělávat se. Neznalost zákonů neomlouvá hlavně v politice. Daniela Janíčková je svobodná a vychová dvě holčičky. Do politiky vstoupila, aby mohla ovlivnit chod věcí, protože jí celkový stav Žabovřesk není lhostejný. Jejím přáním vždy bylo, aby zde starousedlíci žili spokojeně v symbióze s novými Žabiňáky, kteří tu zakládají své rodiny. Aby tu starším občanům byla zajištěna nezbytná péče, garantovala v rámci své působnosti na Odboru pečovatelské služby, a aby zároveň nové rodiny měly dostatečnou kapacitu v mateřských a základních školách, prosazovala na Odboru sociální péče a školství.

Právě proto v novém volebním období působí ve školské komisi, v komisi stavební, ve finančním výboru a též je oddávající. I nadále hodlá ovlivňovat dění radnice tím správným směrem. Paní zastupitelka říká, že za jejího působení bylo velkým problémem plánovat počet míst ve školských zařízeních. Jelikož ne všichni obyvatelé žijící v Žabovřeskách zde mají hlášen trvalý pobyt, plánování počtů to velmi zkreslovalo. Proto apeluje na všechny rodiny, které zde žijí, chtějí se podílet veřejných záležitostech a své děti umísťovat do zdejších školských zařízení, aby se zde k trvalému pobytu přihlásily. Má za to, že počet žabovřeských občanů každý rok v reálu roste, ale statistická data mluví o opaku. Počet žabovřeských občanů poklesl pod 20 tisíc obyvatel. Paní zastupitelka je ekonomkou a pracuje ve financích a nemovitostech. Je prakticky a ekonomicky zaměřený člověk se srdečním vztahem k Žabovřeskám. Říká, že je žabinský patriot, má zde rodinu, rodiče a hodlá dlouhodobě řešit vše, co nám všem zde bude život zpříjemňovat. Cítí se být životním optimistkou a altruistkou.

ZPÍVÁNÍ PRO ZDRAVÍ

Foto: Petr Suchý

V rámci projektu Zpívání pro zdraví se v KD Rubín uskutečnil koncert populárního hudebníka Jaroslava Wykrenta. Tento koncert byl nejen připomínkou starých známých hitů, ale slyšeli jsme i ukázky z poslední tvorby Jaroslava Wykrenta. O 14 dní později KD Rubín rozezpíval a roztančil dětský národopisný soubor Valášek. Také tento koncert pořádala Nadace zdraví pro Moravu ve spolupráci se Svazem důchodců Brno-Žabovřesky, městskou částí Brno-Žabovřesky a Českým rozhlasem Brno pod záštitou náměstka hejtmana JmK Marka Šlapala a starosty MČ BŽ Pavla Tyralíka. Organizátoři projektu Zpívání pro zdraví děkují všem divákům za přízeň a přejí pohodové léto. Petr Kalábek, předseda MO SDČR Brno-Žabovřesky

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

2

červenec 2015


ZE ŽABOVŘESK Z OBSAHU

Vážení čtenáři,

POZNEJTE SVÉHO ZASTUPITELE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

je a všechny, kdo se podílejí za celou redakci Žabovřeského zpravoda dovoluji popřát krásné létem ajícím začín se na jeho vzniku, si Vám tolik potřebnou energii e prožití Vaší dovolené. Ze slunce načerpám sti s rodinou. rado více si t užíva žní a dlouhé dny nám umo ím aktuálního čísla čten mit zpříje ete můž si dnin práz Začátek bude tentokrát čekat našeho zpravodaje. Příští vydání na Vás eme slíbit řadu dalších až za dva měsíce, ale už teď Vám můž . aktualit a informací ze Žabovřesk hu, ve které se Vám snažíme Na straně 7 pak najdete speciální přílo v závislosti na započetí avy dopr i nizac usnadnit orientaci v orga va. prací s rekonstrukcí ulic Minská a Horo Ivo Borovec, šéfredaktor

ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ZÁPISY Z RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI, BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ. . . . . . 4–5 ORGANIZACE DOPRAVY PŘI VÝLUCE MINSKÁ – HOROVA. 7 LOKOMOCE ROZHÝBÁVÁ DĚTI I DOSPĚLÉ. . . . . . . . . . . . . . . . . 9 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ROZŠIŘUJE NABÍDKU. . . . . . . . . . . . . 9 Z NAŠICH ZÁKLADNÍCH ŠKOL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10–11 ZOO BRNO, KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA, LIPKA. . . . . . . . . . 12 SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE, LATA. . . . . . . . . . . . . . . . . 13 BRNĚNSKÁ HVĚZDÁRNA ZVE K NÁVŠTĚVĚ. . . . . . . . . . . . . . . . 14 PROGRAM KD RUBÍN A KINA LUCERNA. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ: ROBERT JÍCHA, ČLEN SOUBORU MĚSTSKÉHO DIVADLA BRNO Roberte, jste nesporně talentovaný, máte krásný hlas. Byla by škoda, kdybyste se nestal tím, čím jste. Kdy se u vás zrodila myšlenka stát se muzikálovým hercem, vzpomenete si? Určitě to nebyl můj dětský sen. Sice jsem osm let chodil do dětského folklorního souboru Javorníček, kde se hrálo, tančilo i zpívalo, ale po základní škole jsem se tímto směrem nevydal. Studoval jsem na gymnáziu, dokonce všeobecný obor. Jak už to tak bývá, zasáhla náhoda. Když jsem zvažoval, co dál, dostal jsem od kamaráda lístky do Městského divadla Brno na Sny svatojánských nocí, a toto představení asi rozhodlo. Bylo to něco nevídaného, něco, co jsem do té doby neviděl. Věděl jsem, že tohle je přesně to, co chci v životě dělat. A jelikož krátce nato se na brněnské JAMU konaly přijímačky do oboru muzikálové herectví, šel jsem to zkusit a vyšlo to. Napoprvé? Představte si, že ano. Bez nějakých velkých příprav, bez hodin zpěvu, … anebo právě proto. Co na to říkali vaši rodiče? Přece jen být hercem není to spořádané, seriózní povolání s jasnou perspektivou. Můj táta tyhle věci nechával spíše na mamince. Máma je učitelka, možná o mé budoucnosti měla jiné představy, a i já jsem chvíli uvažoval o pedagogické dráze. Naši mi nic nezakazovali, jen mě upozornili, že toto povolání je jen pro vyvolené. Pokud jste jen jedním z mnoha, neprosadíte se. Dnes si snad si mohu dovolit říct, že jsou na mě hrdí. Roberte, četla jsem o vás, že jste herec, zpěvák, moderátor, dabér… čím jste nejvíc? Já doufám, že nejvíc jsem tím, co právě dělám. Přál bych si, aby – když hraji činoherní roli – lidé řekli „to je dobrý herec“, a když zpívám, tak že jsem skvělý zpěvák. V každém případě patřím ke generaci, kterou JAMU vychovala multižánrově, tedy slovy Iva Osolsoběho: „Muzikál je žánr, který zpívá, hraje a tančí.“

Tak by se tedy dal charakterizovat „muzikálový herec“? Ano. Nebo ještě lépe – je to performer, který zpívá, hraje a tančí. Syntéza všech těchto tří složek je krásná a pořád mě baví. Kterou z těchto tří disciplín máte nejraději? Já spíše vím, která mi dává nejvíc zabrat, a to je pochopitelně tanec. Od časů JAMU už pár let uplynulo, i taneční paměť už není, co bývala. Naštěstí máme v divadle schopné a trpělivé choreografky ☺ Vaše fyziognomie Vás předurčuje ke kladným rolím milých hochů. Z těch záporných vím o Ramónovi v Zorrovi. Hrál jste ještě nějakého pořádného padoucha? Máte pravdu, záporné role mě jaksi míjely. I když se musím přiznat, že role tenorových milovníků mi proti srsti nebyla. Ale zloduch Ramón byl příležitostí hrát jinak a užil jsem si to. Pak přišel další grázl Carl v muzikálu Duch. No a v nejnovějším představení Ostrov pokladů, kde hraju Barona Trelawneyho, nejsem taky úplný svatoušek. Když už jsme u těch rolí, novináři se obvykle ptají na vysněné role a herecké idoly. Uznávám, že nejsem originální, ale mě by to opravdu zajímalo – koho obdivujete vy? Vyslovený idol nemám, ale obdivuji herce ze starší herecké gardy, jmenovitě třeba Rudolfa Hrušínského, z mladších Viktora Preisse. Máme řadu skvělých herců, ale v poslední době se v naší kinematografii rozmohl trend obsazovat herce, kteří jsou zrovna na špici popularity stále a stále do všech filmů. Chápu - film, zrovna tak jako divadlo, je i komerční záležitostí a musí vydělávat. Když však ve filmech vidíte pořád ty stejné tváře, může to být paradoxně špatně. Diváci se začnou nudit, i když může jít o skvělé téma. Jinak ze zahraničních herců se mi velmi líbí Tom Hanks, vyzařuje z něj jakýsi zvláštní klid. Z mého oboru je pak mým oblíbencem Angličan Michael Ball. Jeho pěvecká technika i emoce, které do svých písní dává, jsou dokonalé. POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 6

S nejhlubší lítostí oznamujeme, že dne 13. 6. 2015 po krátké těžké nemoci ve věku 68 let zemřel bývalý starosta městské části Brno-Žabovřesky JUDr. Jiří Helán. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity Brno. Než nastoupil na žabovřeskou radnici, pracoval na různých pozicích právnického zaměření. Do komunální politiky v Žabovřeskách vstoupil v roce 1994. Členem zastupitelstva byl nepřetržitě 16 let. Ve volebním období 1998–2002 ve funkci starosty, poté jako místostarosta, z politiky odcházel v roce 2010 opět z pozice starosty. Pan Jiří Helán byl žabovřeský patriot. Žil se svou rodinou na Sirotkově ulici, poslední léta však nejraději trávil v klidu přírody na chalupě ve Sklenném na Vysočině. Měl také rád sport, v zimě preferoval lyžování, v létě tenis. Byl ženatý, s manželkou Jiřinou vychovali dva syny. Mezi obyvateli i spolupracovníky byl pan Jiří Helán velmi oblíben. Měli jsme ho rádi pro jeho vlídnost, přátelskou povahu, ochotu naslouchat. Jeho dílo a vše dobré, co pro Žabovřesky vykonal, trvá nadále. Na pana starostu budeme rádi a s úctou vzpomínat. Iveta Fišerová

Vydává městská část Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno, IČ 4499278502 • Kontakt ÚMČ Brno-Žabovřesky: tel.: 549 523 511, e-mail: info@zabovresky.cz, www.zabovresky.cz Připomínky ke zpravodaji, příspěvky a dotazy zasílejte na Úřad městské části Brno-Žabovřesky, Bc. Iveta Fišerová, tel. č.: 549 523 537, e-mail: zpravodaj@zabovresky.cz Zařazené příspěvky se nehonorují, nezařazené se nevracejí. • Uzávěrka druhé pondělí v měsíci • Redakční rada: Mgr. Lucie Pokorná – předsedkyně, Mgr. Daniela Chaloupková, Petr Kalábek, Tomáš Fráňa, Zdeněk Maslo, Mgr. Jan Šabata, Mgr. Šárka Doležalová, PhDr. Miloslav Tlusťák, Ivo Borovec – šéfredaktor, Bc. Iveta Fišerová – redaktorka Náklad 12 000 výtisků • Zdarma • Vydáno 26. června 2015 • Schváleno MK ČR E 12125 • www.nase-zabovresky.cz • Periodický tisk územního samosprávného celku. INZERCE: inzerce@nase-zabovresky.cz, tel. 542 210 543, 777 554 387, fax: 542 212 943 • SAZBA A TISK: BMS creative, s.r.o., Hlávkova 8/10, 602 00 Brno

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

3

červenec 2015


RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY • projednala úpravu rozpočtu č. 8/2015: - zvýšení rozpočtu v části příjmové i výdajové o částku 634 tis. Kč: + 634 tis. Kč – zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku 2014 - úprava rozpočtu bez vlivu na celkové příjmy a výdaje úprava § 2212, § 3421 a § 3745 a doporučila ZMČ BŽ schválit • projednala účetní závěrku MČ BŽ za rok 2014, doporučila ZMČ BŽ schválit účetní závěrku MČ BŽ sestavenou k 31. 12. 2014 a doporučila ZMČ BŽ schválit výsledek hospodaření MČ BŽ za rok 2014 a jeho rozdělení převedením na účet Výsledek hospodaření předcházejících účetních období • projednala závěrečný účet MČ BŽ za rok 2014 a doporučila ZMČ BŽ schválit závěrečný účet MČ BŽ za rok 2014 a doporučila ZMČ BŽ souhlasit s celoročním hospodařením za rok 2014 bez výhrad • schválila úpravu rozpočtu č. 9/2015: - zvýšení rozpočtu v části příjmové i výdajové o částku 3 000 tis. Kč: + 3.000 tis. Kč – investiční transfer z MMB • projednala úpravu rozpočtu č. 10/2015: - zvýšení rozpočtu v části příjmové i výdajové o částku 4 656 tis. Kč: + 1.206 tis. Kč – zapojení finančního vypořádání za rok 2014 - 1.000 tis. Kč – snížení ostatních příjmů (předpokládaná výše příjmů z prodeje majetku) + 4.450 tis. Kč – zapojení nevyužitých finančních prostředků z FBV z předchozích let a doporučila ZMČ BŽ schválit • neschválila poskytnutí dotace Brněnskému svazu malé kopané na zajištění projektu „Miř na správnou branku v MČ Brno-Žabovřesky“ • neschválila poskytnutí dotace DOTYKU II, o.p.s., na financování sociální služby sociální rehabilitace pro tři uživatele z MČ Brno-Žabovřesky • schválila poskytnutí dotace „FC Svratce Brno, o.s.“ ve výši 30 000,- Kč na podnájem pozemků pod areálem fotbalového střediska mládeže v Žabovřeskách, na pokrytí nákladů spojených s provozem a údržbou areálů fotbalového hřiště v Žabovřeskách a na pokrytí nákladů spojených se zabezpečením sportovní činnosti mužstev klubu • projednala žádost o poskytnutí dotace „FC Svratce Brno, o.s.“, na výměnu záchytných konstrukcí za brankami v areálu FC Svratky Brno v Žabovřeskách včetně veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a doporučila ZMČ BŽ schválit dotaci ve výši 20 000,-Kč • schválila poskytnutí dotace Knihovně Jiřího Mahena v Brně, ve výši 7 400,Kč na aktualizaci knihovního fondu v oblasti krásné i naučné literatury pro dospělé, děti i mládež pobočky Knihovny Jiřího Mahena, Mozolky 52, Brno • schválila poskytnutí dotace Knihovně Jiřího Mahena v Brně ve výši 12 500,- Kč na realizaci besed, přednášek a kulturních programů pro veřejnost konaných pobočkou Knihovny Jiřího Mahena, Mozolky 52, Brno • schválila poskytnutí dotace Mgr. Vilému Ráčkovi, IČ 882 30 902 ve výši 10 000,- Kč na nákup sportovního vybavení potřebného k tělovýchovnému vzdělávání dětí v rámci golfových tréninků, které probíhají na Žabovřeských loukách • schválila poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách ve výši 40 000,- Kč na osvětlení dominanty Žabovřesk, kostela Panny Marie v Brně-Žabovřeskách • projednala žádost o poskytnutí dotace Sdružení Práh, na mzdové prostředky sociální pracovnice zajišťující terénní práci v Brně-Žabovřeskách pro rodiny lidí se závažným duševním onemocněním včetně veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a doporučila ZMČ BŽ neschválit • schválila poskytnutí dotace „Sportovní akademii mládeže Brno, o.s.“, ve výši 15 000 Kč na pokrytí provozních nákladů spojených s basketbalovou přípravkou provozovanou na ZŠ nám. Svornosti (pronájem tělocvičny – tréninky a turnaje, jízdné a startovné, odměny rozhodčím za řízení turnajů pořádaných Sportovní akademií, sportovní materiálové vybavení pro trénink) • schválila poskytnutí dotace Svazu důchodců České republiky, o.s., místní organizace Brno-Žabovřesky ve výši 30 000,- Kč na zabezpečení dlouhodobého projektu Zpívání pro zdraví; besedy s tématikou zdravotní, sociální a bezpečnostní; přátelská posezení s malým občerstvením; zájezdy a vycházky do okolí; návštěvy kulturních akcí; provozní náklady Svazu důchodců České republiky o.s., místní organizace Brno-Žabovřesky • schválila účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných Statutárním městem Brnem městskou částí Brno-Žabovřesky sestavované k 31. 12. 2014 • schválila výsledek hospodaření MŠ Brno, Fanderlíkova 9a za rok 2014 ve výši 123 331,65 Kč a schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 do rezervního fondu ve výši 93 331,65 Kč a do fondu odměn ve výši 30 000,00 Kč • schválila výsledek hospodaření MŠ Brno, nám. Svornosti 8 za rok 2014 ve výši 28 939,92 Kč a schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 do rezervního fondu ve výši 8 939,92 Kč a do fondu odměn ve výši 20 000,00 Kč • schválila výsledek hospodaření MŠ Beruška, Brno, Plovdivská 6 za rok 2014 ve výši 9 264,07 Kč a schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 do rezervního fondu ve výši 2 264,07 Kč a do fondu odměn ve výši 7 000,00 Kč • schválila výsledek hospodaření MŠ Brno, Gabriely Preissové 8 za rok 2014 ve výši 53 766,32 Kč a schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 do rezervního fondu ve výši 33 766,32 Kč a do fondu odměn ve výši 20 000,00 Kč • schválila výsledek hospodaření MŠ Brno, Žižkova 57 za rok 2014 ve výši 15 320,14 Kč a schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 do rezervního fondu ve výši 5.320,14 Kč a do fondu odměn ve výši 10 000,00 Kč • schválila výsledek hospodaření ZŠ Brno, Jana Babáka 1 za rok 2014 ve výši 239 841,07 Kč a schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 do rezervního fondu ve výši 219.841,07 Kč a do fondu odměn ve výši 20 000,00 Kč

Informace z 14. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky konaného 1. června 2015 Rada • schválila zveřejnění záměru pronájmu volného bytu č. 9, Voroněžská 14, Brno, vel. 2+1, k pronájmu zájemci z řad evidovaných žadatelů o pronájem bytu s podmínkou postoupení pohledávky, kterou má statutární město Brno, MČ Brno-Žabovřesky vůči původnímu nájemci bytu na dluhu na nájmu a zálohách na služby, dluhu na bezdůvodném obohacení jakožto obvyklé nájemné a zálohách na služby, poplatcích z prodlení a úrocích a poplatcích z prodlení spojených s užíváním tohoto bytu na nového nájemce bytu, která ke dni 7. 4. 2015 činí 90 237,- Kč • schválila zveřejnění záměru pronájmu volného bytu č. 10, Voroněžská 9, Brno, vel. 1+0, k pronájmu zájemci z řad evidovaných žadatelů o pronájem bytu s podmínkou postoupení pohledávky, kterou má statutární město Brno, MČ Brno-Žabovřesky vůči původnímu nájemci bytu na dluhu na nájmu a zálohách na služby, dluhu na bezdůvodném obohacení jakožto obvyklé nájemné a zálohách na služby, poplatcích z prodlení spojených s užíváním tohoto bytu na nového nájemce bytu, která ke dni 19. 4. 2015 činí 40 731,- Kč • schválila ukončení nájmu bytu č. 4, Mozolky 55, Brno, dohodou ke dni 30. 6. 2015 • schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12, Mozolky 59, Brno, vel. 2+1, na dobu neurčitou • schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 16, Kounicova 85, Brno, vel. 2+1, na dobu neurčitou • schválila v souladu s ust. § 1895 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dohodu o postoupení práv a povinností z nájemních smluv k bytům Voroněžská 3, byt č. 43, vel. 2+1, Brno a Poděbradova 111, byt č. 2, vel. 2+1, Brno • schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 27, Voroněžská 2, Brno, vel. 1+1, na dobu neurčitou • schválila pronájem pozemku p.č. 4667 – zastavěná plocha garáží o výměře 20 m2, k.ú. Žabovřesky, na dobu neurčitou, s výší nájmu 45,- Kč/m2/rok • projednala směnu pozemku p.č. 2941/3 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 32 m2, k. ú. Žabovřesky, ve vlastnictví statutárního města Brna, za část – 34 m2 pozemku p.č. 2941/4 – ost. plocha, ost. komunikace o celkové výměře 91 m2, označeného dle GP č. 2600-12/2015 jako p. č. 2941/5, k. ú. Žabovřesky, ve vlastnictví spol. HSH Lužická, s.r.o., Kalvodova 931/27a, 602 00 Brno, z úrovně statutárního města Brna a doporučila ZMČ BŽ schválit • zrušila usnesení 95. zasedání RMČ BŽ ze dne 3. 9. 2014, projednala prodej části (97 m2) pozemku p.č. 2375/186 – ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 947 m2, části (444 m2) pozemku p.č. 2375/187 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 1 577 m2 a části (1 310 m2) pozemku p. č. 2375/193 – ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 1 407 m2, vše k. ú. Žabovřesky, spol. OC Perla, a.s., náměstí Svornosti 2573/6, 616 00 Brno, z úrovně statutárního města Brna za podmínky zřízení veřejné pěší komunikace podle předloženého návrhu a doporučila ZMČ BŽ schválit • schválila zúžení nájemců ze společného nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 513, Minská 32, Brno, odstoupením Izabely Šarounové, IČ: 45601046, uzavřeného nájemní smlouvou o nájmu ze dne 10. 10. 2003 ve znění dodatků č. 1 až 8. V předmětném prostoru zůstanou na straně nájemce: Zuzana Minaříková, IČ: 68651287, Ivona Lorencová, IČ: 03792226. Účel pronájmu se nemění • schválila pronájem prostoru č. 523, Pod Kaštany 12 o celkové výměře 121,90 m2 za účelem provozu těchto služeb: kadeřnictví, kosmetika, manikúra, pedikúra, masáže, a to na základě živnostenského oprávnění, na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní dobou, s nájemným ve výši 2 200,- Kč/m2/rok za 121,90 m2. Pronájem prostoru č. 523 je podmíněn postoupením pohledávky váznoucí k předmětnému prostoru na nájemném a službách spojených s užíváním prostoru vč. úroků a poplatků z prodlení a na bezdůvodném obohacení, která ke dni 10. 3. 2015 činí celkem 91 704,- Kč, doporučila ZMČ BŽ schválit postoupení pohledávky, která je vedena vůči dlužníku YCNEGA technologies s.r.o., IČ: 262 92 157 • vzala na vědomí Zprávu ve věci prodeje bytů a nebytových prostor, kdy Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání Z7/05, dne 14. 4. 2015 zrušilo Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob, zrušilo Seznamy domů, které budou připravovány k prodeji dle těchto Pravidel prodeje a Seznamy domů, které si statutární město Brno ponechá ve svém vlastnictví nejméně po dobu 15 let, schválené Z3/033. zasedáním Zastupitelstva města Brna, dne 11. 12. 2001, ve znění pozdějších změn • zrušila usnesení 10. zasedání RMČ BŽ ze dne 30. 3. 2015 a doporučila ZMČ BŽ zrušit usnesení IV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky ze dne 16. 4. 2015 bod 7 a schválit podání žádosti dle čl. 76, odst. 51 Statutu města Brna o souhlas Zastupitelstva města Brna s použitím části kladného výsledku hospodaření z VHČ – bytové hospodářství ve výši 9 mil. Kč na financování investiční akce „Regenerace školního hřiště na ZŠ nám. Svornosti 7“ • vybrala pro provedení akce „Dodávka a montáž multisplitové klimatizace pro 8 kanceláří budovy Radnice MČ Brno-Žabovřesky“ firmu Hepro, spol. s r.o. • vybrala pro provedení akce „Cejchování poměrových vodoměrů v bytech a nebytových prostorách 2015“ firmu Atherm s.r.o • schválila úpravu rozpočtu č. 7/2015: - zvýšení rozpočtu v části příjmové i výdajové o částku 507 tis. Kč: + 2 007 tis. Kč – neinvestiční transfer KÚ JMK na poskytování sociálních služeb - 1 500 tis. Kč – snížení ostatních příjmů (předpokládaná výše transferu z MPSV ČR)

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

4

červenec 2015


MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-ŽABOVŘESKY

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

5

HARMONOGRAM 2. ETAPY BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ V měsíci srpnu začíná druhá část čištění komunikací. Prosíme občany, aby ve vlastním zájmu sledovali naše internetové stránky a především dopravní značení na komunikacích. Změny termínů mohou být provedeny v závislosti na aktuálním vývoji počasí BLOK č. 1 – 10. 8. 2015 Burianovo nám. za kaplí, Petřvaldská, Drnovická, Nohavicova, J. Nečase, Pernštejnská, E. Machové, Dunajevského, Slezská, Fanderlíkova vč. spojky Fanderlíkova-Bráfova, Haasova BLOK č. 2 – 17. 8. 2015 Vrázova, Zákoutí, Ostrá, Strmá, Stránského (po parkoviště) Kovařovicova, Blatného, Kallabova, Junácká BLOK č. 3 – 19. 8. 2015 Foustkova, Krondlova, Tichého, Šmídkova, Gogolova, Nárožní, Kameníčkova, Tolstého, Sirotkova BLOK č. 4 – 20. 8. 2015 Mučednická, Žižkova, Matzenauerova, Náhorní, Lužická, Hvězdárenská, Březinova, El. Voračické, Králova, Mezníkova, Sochorova BLOK č. 5 – 21. 8. 2015 Pod Kaštany od ul. Šumavská po ul. Tábor - parkovací stání, Tůmova, Zábranského, Jelínkova, Eliášova, Šeránkova, Zeleného BLOK č. 6 – 24.08.2015 M. Steyskalové, Horákova, Šmejkalova, Bráfova mimo MHD, Čajkovského BLOK č. 7 – 31.08.2015 Puškinova, Doležalova, Kubánská, Jindřichova mimo MHD, Klímova, Korejská mimo MHD, Lipská, Záhřebská, Tábor od ul. Veveří po ul. Hradeckou, Jana Babáka BLOK č. 8 – 4. 9. 2015 Chládkova vč. odstavných ploch, Voroněžská (bez parkoviště mezi domy č. 9 a 16), Spojovací, Bezejmenná, Zborovská mimo MHD, vnitroblok Pod Kaštany (Kounicova-Šelepova-Tábor-ŠumavskáPod Kaštany sudá i lichá) BLOK č. 9 – 7. 9. 2015 Skalky, Kainarova, Chlubnova, Gab. Preissové, Topolky, Mozolky, Foerstrova, Plovdivská, Poznaňská, Luční před domy 66 a 68, Luční za domy 26–30 (včetně příjezdové komunikace) BLOK č. 10 – 9. 9. 2015 Šumavská (od ul. Kounicova po ul. Pod Kaštany park. stání), Technická, Kvapilova, Horská, Teresová, Fričova, Sabinova, Colova BLOK č. 11 – 14. 9. 2015 Zeyerova, Sovova, Závětří, Bochořákova, Plevova, Zemkova, Kozákova, Maničky, Navrátilova, Postranní, Vrázova (pouze úsek pod ul. Kroftovou), Kroftova (parkoviště), Vychodilova - příjezdová komunikace k domům 12 a–d Blokové čištění proběhne s dopravním značením. V případě provádění rekonstrukce inženýrských sítí blokové čištění komunikace neproběhne. Čištění základního komunikačního systému proběhne ve dnech 15.–18. 9., čištění proběhne bez dopravního značení: J. Babáka, Bráfova, Horova, Hradecká, Jindřichova, Královopolská, Korejská, Kroftova, Kníničská, Kounicova, Luční, Minská Pod Kaštany, Přívrat, Rosického nám., Šumavská, Štursova, Tábor, Veveří, Veslařská, Vychodilova, Zborovská, Žabovřeská vč. VMO JUDr. Jana Doležalová, vedoucí Odboru všeobecného

Blahoprejeme

Krásných 90 let oslavila paní Drahomíra Drábková z Domova pro seniory Vychodilova. K významnému jubileu paní Drábkové popřál starosta městské části Brno-Žabovřesky Pavel Tyralík.

foto: Petr Němec

• schválila výsledek hospodaření ZŠ Brno, nám. Svornosti 7 za rok 2014 ve výši 321.018,31 Kč a schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 do rezervního fondu ve výši 301.018,31 Kč a do fondu odměn ve výši 20.000,00 Kč • schválila výsledek hospodaření ZŠ Brno, Sirotkova 36 za rok 2014 ve výši 135 647,53 Kč a schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 do rezervního fondu ve výši 85 647,53 Kč a do fondu odměn ve výši 50 000,00 Kč • schválila výsledek hospodaření ŠJ Brno, Jana Babáka 1 za rok 2014 ve výši 2 893,43 Kč a schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 do rezervního fondu • schválila výsledek hospodaření ŠJ Brno, nám. Svornosti 7 za rok 2014 ve výši 10 348,39 Kč a schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 do rezervního fondu • udělila souhlas s čerpáním finančních prostředků z rozpočtu na provoz školy ZŠ Brno, Sirotkova 36 ve výši 6.300,00 Kč/měsíc na mzdové náklady koordinátora předávání dětí ze školní družiny rodičům po dobu školního roku 2015/2016 • udělila souhlas s použitím účelově určených provozních prostředků na mzdové náklady školního psychologa ZŠ Brno, nám. Svornosti 7 po dobu školního roku 2015/2016 (0,42 úvazku) • udělila souhlas s použitím účelově určených provozních prostředků na mzdové náklady školního psychologa ZŠ Brno, Sirotkova 36 po dobu školního roku 2015/2016 (0,58 úvazku) • schválila přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu JMK „Podpora rodinné politiky na úrovni obcí“ pro rok 2015 ve výši 30 000,Kč na doplnění prvku na hřiště pro seniory ve vnitrobloku mezi ulicemi Korejská – Jindřichova – Zborovská – Klímova v MČ • neschválila doplnění přílohy nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, ve znění pozdějších předpisů, o lokalitu před domem Horova 8, Brno-Žabovřesky, na pozemku p.č. 2061/1, k. ú. Žabovřesky, o rozsahu 10 m2, za účelem umístění restaurační zahrádky pro návštěvníky denní kavárny „Galerie-Labužníkův ráj“ a neschválila doplnění přílohy nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, ve znění pozdějších předpisů, o lokalitu před domem Minská 15, Brno-Žabovřesky na pozemku p.č. 3297/3, k. ú. Žabovřesky, o rozsahu 10 m2, za účelem umístění restaurační zahrádky pro návštěvníky vinotéky „U Mersey“ • žádá Magistrát města Brna o zřízení obytné zóny od ústí ulice Terasové do prostoru ulice Terasová – Skalky • žádá Magistrát města Brna, Odbor dopravy, o umístění svislého dopravního značení č. B 29 zákaz stání na pravou stranu jednosměrné komunikace na ulici Lužická v Brně-Žabovřeskách za účelem zajištění řádné průjezdnosti komunikace • schválila slevu ve výši 1,- Kč z pronájmu sálu pro ZŠ Brno, Jana Babáka 1, pro konání školního koncertu dne 10. 6. 2015 • schválila slevu ve výši 1,- Kč z pronájmu sálu pro Waldorfskou ZŠ a MŠ Plovdivská 8, na prezentaci absolventských prací dne 13. 6. 2015 v Rubínku • projednala žádost o změnou Územního plánu města Brna spočívající ve změně stávajícího funkčního užívání ploch SO (smíšené plochy obchodu a služeb) na plochy BO (plochy všeobecného bydlení) v místech zástavby rodinnými domy při ulici Sochorova, na pozemcích p. č. 964, 965, 966, 967 a 968 k. ú. Žabovřevsky a doporučila ZMČ BŽ změnu Územního plánu města Brna schválit • projednala žádost o změnu Územního plánu města Brna spočívající ve změně stávajícího funkčního užívání ploch pro dopravu na plochu bydlení v místech komunikace jdoucí zástavbou rodinnými domy na Palackého vrchu, na pozemku p.č. 5526/1 k. ú. Žabovřevsky a doporučila ZMČ BŽ změnu Územního plánu města Brna schválit • projednala žádost o změnu Územního plánu města Brna spočívající ve změně stávajícího funkčního užívání ploch ZO (plochy ostatní městské zeleně) na plochy SO (smíšené plochy obchodu a služeb) v místech zatravněné plochy při ul. Bráfova, na pozemku p.č. 636 k.ú. Žabovřevsky a doporučila ZMČ BŽ změnu Územního plánu města Brna schválit • projednala Návrh obecně závazné vyhlášky č. /2015, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek a doporučila ZMČ BŽ doporučit Zastupitelstvu statutárního města Brna v části II. změnu v čl. 3 v odst. 2 a v odst. 6, v čl. 11 v odst. 1, v odst. 2, v čl. 12 v odst. 3, v části III. změnu v čl. 21 v odst. 1, v čl. 22 v odst. 1, v čl. 27 v odst. 1, v čl. 28 v odst. 1, v čl. 29 v odst. 1, v čl. 30 v odst. 1 nové písm. j), v části IV. změnu v čl. 76 v odst. 11 a v odst. 12 a změnu přílohy č. 8 schválit a změnu v části III. v čl. 30 v odst. 1 nové písm. i) a v části IV. v čl. 76 v odst. 8 nové písm. f) neschválit • odvolala členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro výběrová řízení organizovaná zástupcem zadavatele člen: Petr Liškutin, náhradník: Ing. Miloš Vorba jmenovala členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro výběrová řízení organizovaná zadavatelem a zástupcem zadavatele člen: Ing. Miloš Vorba, náhradník: Ing. Zuzana Oščatková • zrušila likvidační komisi jmenovanou dne 1. 12. 2014, jmenovala Likvidační komisi ve složení: předseda: Ing. Pavel Tyralík členové: Petr Bočev, JUDr. Renata Kováčová, Jitka Čablová, Bc. Miloš Adam s účinností od 1. 6. 2015 • schválila Program V. ZMČ BŽ • vyslovila důraznou nespokojenost s údržbou zeleně v Žabovřeskách prováděnou firmou .A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o. služby Žabovřesky, a to zejména kosení, výhrab a odvoz pokosené trávy a požádala tajemnici o zajištění plošné kontroly údržby zeleně v Žabovřeskách dne 1. 6. 2015 a uplatnění sankcí dle smlouvy

červenec 2015


ZE ŽABOVŘESK OBRAZEM Vy jste se už na JAMU stal členem prestižního brněnské divadelní scény. Jak k tomu došlo? Škola provozuje divadelní studio Marta, které slouží pro studentská představení. Pan ředitel Stanislav Moša si mě v úspěšném představení Muž z kraje la Mancha povšiml a nabídl mi angažmá, takže jsem se již ve 3. ročníku JAMU stal členem souboru MDB. Takže už je to pěkná řádka let. Já chápu, že změnu zažíváte s každou novou rolí, ale přece jen… co dál? Kde se vidíte za 10, 20 let? Víte, já jsem docela konzervativní člověk. Jestli se všechno bude dařit jako dosud – proč se i za dvacet let nevidět v Městském divadle Brno? Vystupoval jste nějakou dobu v Praze, zpíval jste s Lucií Bílou v představení Carmen, kde jste měl roli Josého. Jak k tomu došlo? O tuhle roli jsem skutečně moc stál a doslova jsem si ji vybojoval. Konkurz byl náročný, snad osmikolový, adeptů na Josého stále přibývalo. Byla to náročná doba stálého přejíždění z Brna do Prahy, nastudování písní v angličtině, poté v češtině, sladění hlasů s partnerkami… Byla to fuška, takže když si režisér nakonec vybral mě, měl jsem velkou radost. V čem vidíte rozdíl mezi pražskou a brněnskou muzikálovou scénou? Myslím si, že brněnská scéna je na tento žánr komplexněji připravena. Na rozdíl od pražské, která je postavena hlavně na zvučných jménech, v Brně je jeden každý kolega individualitou, která je schopna zpívat, hrát i tančit. Jeden den tančíme a zpíváme v company, další den zpíváme hlavní roli nebo hrajeme náročnou činohru. Praha je zaměřená více komerčně. Nemůžu nezmínit vaši charitativní činnost. Co Vás k ní přivedlo? Svůj první koncert – tehdy ještě s charitou neměl nic společného – jsem realizoval v roce 2007. I když to byla trochu sázka do loterie, povedl se a lidem se líbil. V dalších letech jsem na koncerty přizval další známá jména – vidíte, zase jsme u té komerce. Koncerty se chytily, měly úspěch, a tak mě napadlo, proč je nespojit s dobrou věcí. Navázal jsem kontakt s Nadačním fondem dětské onkologie Krtek, který pomáhá onkologicky nemocným dětem, a ta spolupráce trvá dodnes. Vše je transparentní, vím přesně, kam vybraná částka putuje a jak bude využita. Jeden z Vašich charitativních koncertů se uskutečnil v KD Rubín v Žabovřeskách – ve prospěch Domova pro seniory Vychodilova. Vystoupil jste s klavíristkou Šárkou Královou a kolegou z divadla Alešem Slaninou. Jak došlo k této spolupráci? O tuto spolupráci mě požádala Šárka a já jsem nebyl proti. Sám mám 93letou babičku, jsem s ní v častém kontaktu a vím, jak je stáří v mnohém těžké. Na náš koncert několik obyvatel domova osobně přišlo a jsem rád, že jsme jim mohli dát aspoň malý hudební dárek. Peníze, které se na koncertě vybraly, jsou možná jen kapkou v moři, ale právě z takových kapek se moře skládá. Vaše divadlo je téměř stále plné. Jak si to vysvětlujete? Tak je to nejen kvalitním souborem, ale i skladbou repertoáru. Ta je věcí ředitele divadla ve spolupráci s dramaturgy, šéfem činohry, muzikálu i zpěvohry. Protože se v mnoha představeních hraje, zpívá i tančí, je to určitě docela fyzicky náročné. Jak se udržujte v kondici? A kde dobíjíte baterky – máte nějaké místo, kam za vámi nikdo nesmí? Takhle striktně to nastavené nemám. Jsou chvíle, kdy potřebuji být sám, a to když doma cvičím a zkouším novou píseň. Pak bych uvítal, kdyby během jedné písně za mnou třikrát nepřiběhly moje děti ☺ Nejvíce si odpočinu na naší chatě, kterou jsme si před pár lety pořídili. Na „stará kolena“ mě baví práce kolem ní, i když nejsem žádný velký kutil, a žasnu, když kytka, kterou jsem zasadil, skutečně vykvete … Staráte se nějak speciálně o hlas? Popíjení syrových vajec to není, ptáte-li se na tohle. Nějak zvlášť o hlas nepečuji, ale je pravda, že od podzimu do jara nosím šálu, a snažím se vyhýbat se klimatizaci.

Jak se vypořádáváte s případnou kritikou? Kritika není nikomu příjemná a k naší práci prostě patří. Někdo říká, že ji ignoruje, já klidně přiznám, že ji čtu a přemýšlím o ní. Na druhou stranu kritika je také jen subjektivní názor a určitě prvoplánově nehraju a nezpívám tak, abych se zalíbil kritikům. Kupříkladu zrovna včera jsem s dirigentem řešil jedno místo, kde se mi skladba zdála jakoby nekompaktní. Dirigent povídal „pozor, to je tak napsané“. A jsme u toho. V recenzi si pak přečtete, že orchestr byl nesehraný. Jaký je Váš běžný pracovní den? Zkoušky v divadle probíhají od 10 do 14 hodin a od 18 do 22 hodin. Když je generálkový týden, tedy týden před premiérou, pak zkoušíme od 10 do 15 a od 17 do 22 hodin. Než ráno vyrazím do divadla, postarám se o psa, v mezičase odpoledne se věnuju dětem a jejich přípravě do školy. Máme doma dva školáky. Večer je tedy zkouška nebo představení. Nové texty se učím buď při přejezdech do místa účinkování, pokud je to mimo Brno, nebo v noci. Máte za sebou čerstvou premiéru Ostrova pokladů. Povídejte… Ztvárňuji zajímavou roli egoistického paka, hamižného barona Trelawneyho, který vše podřizuje tomu, aby si poklad ukořistil pro sebe, a samozřejmě špatně skončí. Byla to práce moc pěkná, ale taky docela adrenalinová, protože pánové autoři v průběhu zkoušek

stále dodávali nové a nové věci a neuvědomovali si, že pro nás to znamená neustále nové texty, aranže, přebásnění pro zpívané části atd. Vyšlo z toho ale moc pěkné dílko, které zahrnuje nejen ten příběh, jak ho známe z knížky, ale i kus života samotného autora, jeho vztah s otcem, začátky jeho psaní, podlomené zdraví a podobně. Roberte, máte dvě děti. Kdyby se jednoho dne stalo, že za vámi přijdou a řeknou: „Tatínku, my chceme být tím, čím jsi ty.“ Co by vám prolétlo hlavou? Panebože… Prosím? No vážně, to by asi byla moje první myšlenka. Je to dost těžká otázka. Já jsem tím, čím jsem, v obecném měřítku se mi daří, a snad to tak zůstane. Na druhou stranu jsem fatalista. Tak, jako se o někom říká, že se narodil jako zpěvák, jako lékař, jako sportovec, já si nemyslím, že jsem byl zrozen pro to, abych byl umělcem. Moje vzdělání je však natolik specifické, že vlastně nemám kam přeskočit, ani kdybych chtěl. Vezu se na vlně zvláštní náhody, na které už snad dopluji někam do cíle, ale nejsem si úplně jistý, že bych chtěl, aby se na téže nebo podobné vlně jednou nesly moje děti. To nezní jako optimistický závěr našeho povídání… Tak to bych nerad. Klidně napište, že jsem v životě spokojený, mám krásnou zdravou rodinu, práce mě baví a naplňuje, a určitě nebudete lhát. Skvěle, zachránil jste mi článek. Tak ať to vydrží co nejdéle a ať se vám daří. Iveta Fišerová

VYCHÁZKY KLUBU DŮCHODCŮ V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU každé pondělí – odjezd před 9. hodinou

3. 8. konečná tramvaje č. 5 – Štefánikova čtvrť ▶ autobus č. 57 výstup Útěchov – rozcestí ▶ Ořešín 10. 8. zastávka tramvaje č. 1 směr Bystrc – výstup u zastávky ZOO podél řeky Svratky ▶ Mniší hora ▶ „Křivá vrtule“ ▶ Medlánky 17. 8. Mendlovo nám. ▶ trolejbus č. 37 – Kouhoutovice ▶ Jírovcova ▶ dub Troják ▶ Stará dálnice ▶ kamenolom 24. 8. Mendlovo nám. ▶ autobus č. 52 – Žebětín ▶ Helenčina studánka a zpět do Žebětína 31. 8. zastávka tramvaje č. 2 – směr Nemocnice milosrdných bratří lanová dráha ▶ Pisárky

6. 7. svátek ▶ sraz na zastávce Přístaviště (tramvaj č. 1 směr Bystrc) ▶ kolem přehrady, Rakovec a zpět 13. 7. Konečná tramvaje č. 5 – Štefánikova čtvrť ▶ autobus č. 57 výstup Panská lícha ▶ Obřany 20. 7. Mendlovo nám. ▶ autobus č. 52 – výstup na zastávce Ruda Rakovec ▶ Přístaviště. Odjezd v 8.45 hod. 27. 7. Židenice – Stará osada ▶ autobus č. 78 – Velká Klajdovka Resslův pomník ▶ Bílovice

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

6

červenec 2015


3

Židenice, Stará osada – Jugoslávská – Dětská nemocnice – Moravské náměstí – Česká – Konečného náměstí – Tábor (úvraťové zakončení)

VÝLUKA

ORGANIZACE DOPRAVY PŘI REKONSTRUKCI ULIC MINSKÁ – HOROVA

Lesná, Čertova rokle – Jugoslávská – Tkalcovská – Malinovského náměstí – Česká – Šilingrovo náměstí – Mendlovo náměstí – Pisárky – Vozovna Komín – Zoologická zahrada – Bystrc, Rakovecká. Nově je v úseku Malinovského nám. – Rakovecká provozována i v nepracovních dnech v době od 9 do 20 hodin.

ORGANIZACE MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY PŘI VÝLUCE MINSKÁ – HOROVA

Vážení cestující, od noci z pátku 26. na sobotu 27. června 2015 jsou na dobu přibližně jednoho roku pro veškerou a tedy i městskou hromadnou dopravu uzavřeny ulice Minská a Horova. V rámci této uzavírky budou vyměněny všechny inženýrské sítě, zrekonstruována tramvajová trať, vozovka i chodníky. Česká – Klusáčkova – Spojovací – Přívrat – Svratecká Vzhledem k úplné neprůjezdnosti obou ulic není možné nasadit místo tramvají běžnou náhradní dotčené platí od 27. 6. 2015 – Náměstí 28. dubna linky – Bystrc,–Černého. autobusovou dopravu. Výlukové dopravní opatření zajišťuje maximální možnou dopravní dotčené linky – platí od 27. 6. 2015 V provozu denně od 5 do 23 hodin (v nepracovních pouze dnech od 6pouze hod.). obslužnost okolí vyloučeného úseku a jeho spádové oblasti. dotčené linky – platí od 27. 6. 2015 30 36 Žabovřesky Skácelova x30 30 30 36 34 Výlukové opatření má tyto základní atributy: Žabovřesky pouze dotčené linky – platí od 27. 6. 2015 Vychodilova Skácelova Záhřebská Komín x30 30 84 67 34 Přívrat Vychodilova 30 44 36 Žabovřesky Komín 67 Skácelova Záhřebská • Tranzitní tramvajová doprava z centra města do Komína a Bystrce je vedena přes Pisárky Podveská x30 30 Svratecká 44 84 Vrázova34 Přívrat Makovského náměstí Vychodilova Štursova Seznam MHDdostupné dotčených výlukou Rosického náměstí – Haasova – Makovského Fanderlíkova KomínSvratecká 67 Záhřebská 67 Podveská Náměstí Svornosti náměstí – Burianovo náměstí linkami 1 a 11, které jsou v oblastilinek Žabovřesk ze zastávek Bráfova a Stránského. 84 Vrázova 44 84 Přívrat Hlavní Štursova x83 81 67 44 Svratecká Svornosti – Jindřichova – Spojovací –náměstí Klusáčkova / Tábor. Podveská Horova Rosického 84 Jindřichova Náměstí Vrázova Makovského Cestující z centra do KomínaStará a Bystrce nemusí přestupovat a v zásadě nejsou výlukou dotčeni. Hlavní x83 Spojovací 81 Štursova náměstí Židenice, osada – Jugoslávská – Dětská nemocnice – Moravské 44 67 Náměstí Svornosti Horo Rosického va 84 Vybrané spoje jsouBurianovo provozně s linkou 81 v úseku Minsk propojeny Jindřichova x83 Haasova Hlavní Vozovna Klusáčkova x83 81 á Spojovací náměstí 44 • Dopravu z centra města (uzel Česká) do Komína a Bystrce kapacitně doplňuje mimořádná náměstí – Česká – Konečného náměstí – Tábor (úvraťové zakončení) Horova 67 Komín Rosického náměstí Jindřichova Minsk Vozovna Haasova –x83Náměstí Míru. Burianovo Klusáčkova Knnáměstí íničská Klusáčkova Fanderlíkova á Tábor 3 Spojovací trolejbusová linka x30 v trase Česká – Klusáčkova – Spojovací – Přívrat – Svratecká – Náměstí 67 Komín x83Stránského náměstí VozovnaOptátova Haasova Burianovo Klusáčkova á Kníničská V provozu denněŽabovřesky od Fanderlíkova 5 doMinsk23 hodinTábor (v nepracovních dnech od 6 hod.). Tábor 67 Komín 84 3 náměstí 28. dubna – Bystrc, Černého. Stránského Rybkova Tábor KníničskáOptátova Kounicovy Fanderlíkova Tábor 3 koleje Lesná, Čertova rokle – Jugoslávská – Tkalcovská – Malinovského náměstí Jundrov Žabovřesky Ve Sušilova 84 Stránského Tábor Bráfova Optátova veř Konečného Rybkova 81 44 í Kounicovy • Oblast v okolí uzavřených obsluhují mimo–linky x30 také pravidelné trolejbusové 34 Žabovřesky 84 Jundrov 1 náměstí – Česká –ulic Šilingrovo náměstí Mendlovo náměstí – Pisárky – Vozovnalinky Komín Ve Rybkovakoleje Sušilova Smetanova Bráfova Kounicovy v eří Konečného 81 44 Moravské a 36. Například z tramvají z Bystrce doporučujeme využívat pro přestup na trolejbusy lineknám. x30 3 Jundrov Náměstí Míru 34 V koleje Sušilova Grohova eve 1 náměstí– Jugoslávská Lesná, Bráfova Halasovo náměstí – Haškova –Konečného Štefánikova čtvrť – Zoologická zahrada – Bystrc, Rakovecká. Nově je v úseku Malinovského 36 81 náměstí 44 ří Smetanova 3 x301 náměstí Moravské a3 36 do Žabovřesk zastávku Svratecká, kde je nabízena v souběhu obou linek vyšší četnost Náměstí 34 Smetanova Grohova – Dětská nemocnice – Moravské náměstí –MíruHlavní nádraží – Šilingrovo – Rakovecká provozována i v nepracovních dnech v době od 9 do 20 hodin. náměstí Moravské 336 Náměstí Míru 34 Grohova x30 11 spojů. Provoz linky 34 je prodloužen denně až do 22:30 hodin. 36 Česká 3 náměstí náměstí – Konečného náměstí – Tábor – Spojovací3 – Náměstí Svornosti x30 N 11 Malinovského Česká Pisárky • Tramvajová doprava v ulici Veveří až po zastávku Tábor zůstává zachována, včetně možných – Přívrat – Rosického náměstí – Vozovna Komín –Nemocnice Svratecká 11 náměstí Pisárky Česká Šilingrovo náměstí 11 Mendlovo u sv. Anny 11 Česká – Klusáčkova – Spojovací – Přívrat přestupních vazeb v zastávkách Konečného náměstí (linky –25Svratecká a 26) a Tábor (linka 81 směr Malinovského Pisárky Výstaviště LipováČerného Výstaviště – Vondrákova –Pisárky Bystrc, náměstí Malinovského Nemocnice náměstí Pisárky – vstup G2 Šilingrovo náměstí 1 11 Náměstí 28. dubna – Bystrc, Černého. – hlavní vstup Náměstí Míru). V– zastávce Tábor je zřízeno úvraťové zakončení a linka 3 je obsluhována NemocniceMendlovo u sv. AnnyNové sady 11 náměstí Pisárky 1 Hlavní nádraží Šilingrovo náměstí 11 Hlinky Lipová Výstaviště 11 Mendlovo u sv. Anny náměstí Výstaviště Lipová Výstaviště Hybešova V provozu denně od Díky 5 dotomu 23 hodin (v nepracovních dnech od 6 hod.). – vstup G2 výhradně obousměrnými tramvajemi. je kompletně nízkopodlažní. náměstí Výstaviště 1 – hlavní vstupVáclavská Nové sady – vstup G2

11

ORGANIZACE DOPRAVY PŘI VÝLUCE MINSKÁ – HOROVA x30 ORGANIZACE DOPRAVY PŘI VÝLUCE MINSKÁ – HOROVA ORGANIZACE DOPRAVY PŘI VÝLUCE MINSKÁ – HOROVA

3

x83

va ico un Ko

va ico un Ko

va ico un Ko

Vá od ve uz i ch Vz au ob Vý •T lin Ce •D tro 28 •O a3 a3 sp •T př Ná vý •L – pr om dík vš do •N ná Za po a in Ak

11

92

x30

1

– Hli hlavní nky vstup

1

Nové sady

www.dpmb.cz Záhřebská Hybešova Václavská Přívrat 93 Václavská Vrázova Makovského náměstí www.facebook.com/dpmbaktualne 93 Záhřebská Záhřebská Komín Svornosti Přívrat Náměstí Komín Přívrat 93 89 SvrateckáVozovna 92 Vrázova Makovského náměstí Svratecká Makovského náměstíJindřichova Štursova HlavníVrázova Seznam linek MHD dotčených výlukou twitter.com/dpmbaktualne Komín Štursova 92 Rosického Hlavní Spojovací Náměstí Svornosti Náměstí 89 Svornosti 89 náměstí 98 Jundrovská 92 92 Židenice, Stará osada – Jugoslávská – Dětská nemocnice – Moravské Vozovna Vozovna 92 Jindřichova Jindřichova Komín Žabovřesky náměstí – Česká – Konečného náměstí – Tábor (úvraťové zakončení) 92 3 Rosického Spojovací Komín Optátova 92 Rosického Tábor 89 Spojovací náměstí 1

Hlavní nádraží

To se minádraží líbí Hlavní Hybešova

• Lokální přepravu zajišťuje linka x83 v trase Rosického náměstí – Haasova – Fanderlíkova – Burianovo náměstí – Jindřichova – Spojovací – Klusáčkova / Tábor. Vybrané spoje jsou Rosického Haasova –vFanderlíkova – Burianovo náměstí N provozně propojeny se spojináměstí linky 81– vedenými úseku Klusáčkova – Náměstí Míru. Kvůli – Jindřichova – Spojovací – Klusáčkova / Tábor. omezením v průjezdnosti ulic, kterými je linka vedena, je obsluhována výhradně minibusy, jež N Vybrané spoje jsou provozně propojeny s linkou 81 v úseku ORGANIZACE DOPRAVY N díky svým rozměrům a manévrovacím možnostem mohou ulicemi projet. Použitím minibusů je REKONSTRUKCI MINSKÁ – HOROVA N VÝLUKA Klusáčkova – Náměstí však dánaPŘI omezená kapacita ULIC této linky aMíru. proto je vnímána jako doplňková pouze pro obsluhu náměstí 98 Jundrovská N98 Jundrovská Rybkova V provozu denně od 5 do 23 hodin (v nepracovních dnech od 6 hod.). N92Lesná, Čertova rokle – Jugoslávská – Tkalcovská – Malinovského náměstí dotčené oblasti Žabovřesk. Kounicovy 92 Žabovřesky Žabovřesky koleje Optátova Optátova Vážení cestující, Tábor N89 Tábor 89 – Česká – Šilingrovo náměstí – Mendlovo náměstí – Pisárky – Vozovna Komín od noci z pátku sobotu 2015 Tábor jsou na dobu jednoho rokunáměstí pro je27.v června úseku – přibližně Rosického odkloněna po trase linky N89 přes • Noční linka26. Nna92 Zoologická zahrada – Bystrc, Rakovecká. Nově je v úseku Malinovského nám. Rybkova Náměstí Míru 11 Rybkova–– Rakovecká Kounicovy Kounicovy veškerou a tedy i městskou hromadnou dopravu uzavřeny ulice Minská a Horova. V rámci této provozována i v nepracovních dnech v době od 9 do 20 hodin. NOČNÍ DOPRAVA koleje koleje uzavírky budou vyměněny všechny inženýrské sítě, zrekonstruována tramvajová trať, vozovka náměstí Svornosti a Přívrat. Lesná, Halasovo náměstí – Haškova – Štefánikova čtvrť – Jugoslávská i chodníky. Náměstí Míru Náměstí Míru Česká – Klusáčkova – Spojovací – Přívrat – Svratecká k úplné neprůjezdnosti obou ulic není možné nasadit místo běžnou náhradní rekonstrukce ZaVzhledem případné komplikace při cestování se–tramvají Vám omlouváme a věříme, ženádraží prováděná NOČNÍ NOČNÍ DOPRAVA DOPRAVA – Dětská nemocnice Moravské náměstí – Hlavní – Šilingrovo 28. dubna – Bystrc, Černého. autobusovou dopravu. Výlukové dopravní opatření zajišťuje maximální možnou dopravní x30 –V Náměstí poobslužnost svém plynulost– Tábor a komfort nejen hromadné, také pěší provozu denně od 5 do 23 hodin (v nepracovních dnech od 6 hod.). vyloučeného úsekuzvýší a jeho spádové oblasti. náměstí – bezpečnost, Konečného náměstí – Spojovací – Náměstí ale Svornosti N okolídokončení Výlukové opatření má tyto základní atributy: Seznam linek MHD dotčených výlukou a individuální dopravy v Brně. – Přívrat – Rosického náměstí – Vozovna Komín – Svratecká ORGANIZACE DOPRAVY • Tranzitní tramvajová doprava z centra města do Komína a Bystrce je vedena přes Pisárky Židenice, Stará osada – Jugoslávská – Dětská nemocnice – Moravské Rosického náměstí – Haasova – Fanderlíkova – Burianovo náměstí linkami 1 a 11, které jsou v–oblasti Žabovřesk dostupné ze zastávek Bráfova a Stránského. Vondrákova – aBystrc, Černého Informační kancelář: budova DPMB, a. VÝLUKA s., Novobranská 18 PŘI REKONSTRUKCI – Tábor (úvraťové zakončení) informace naleznete na internetových stránkách www.dpmb.cz. 3 náměstí – Česká – Konečného náměstí – Jindřichova – Spojovací – KlusáčkovaULIC / Tábor. MINSKÁ – HOROVA Aktuální Cestující z centra do Komína a Bystrce nemusí přestupovat v zásadě nejsou výlukou dotčeni. Vybrané spoje jsou provozně propojeny s linkou 81 v úseku Informační telefon: 5 4317 x834317 • Dopravu z centra města (uzel Česká) do Komína a Bystrce kapacitně doplňuje mimořádná Klusáčkova – Náměstí Míru. Komín

Svratecká

Hlavní

Hlinky

N

www.facebook.com/lindazmilady

To se mi líbí

Štursova

N

N

www.facebook.com/lindazmilady

N

To se mi líbí

www.facebook.com/lindazmilady

N

N

N

N

N

N

x83

N

N

N

N

92

11

Lesná, Čertova rokle – Jugoslávská – Tkalcovská – Malinovského náměstí Internet: www.dpmb.cz, www.idsjmk.cz – Česká – Šilingrovo náměstí – Mendlovo náměstí – Pisárky – Vozovna Komín – Zoologická zahrada – Bystrc, Rakovecká. Nově je v úseku Malinovského nám. – Rakovecká provozována i v nepracovních dnech v době od 9 do 20 hodin.

x30

Česká – Klusáčkova – Spojovací – Přívrat – Svratecká – Náměstí 28. dubna – Bystrc, Černého. V provozu denně od 5 do 23 hodin (v nepracovních dnech od 6 hod.).

x83

Rosického náměstí – Haasova – Fanderlíkova – Burianovo náměstí – Jindřichova – Spojovací – Klusáčkova / Tábor. Vybrané spoje jsou provozně propojeny s linkou 81 v úseku Klusáčkova – Náměstí Míru. V provozu denně od 5 do 23 hodin (v nepracovních dnech od 6 hod.).

e–mail: V dpmb@dpmb.cz provozu denně od 5 do 23 hodin (v nepracovních dnech od 6 hod.). Vážení cestující,

od noci z pátku 26. na sobotu 27. června 2015 jsou na dobu přibližně jednoho roku pro veškerou a tedy i městskou hromadnou dopravu uzavřeny ulice Minská a Horova. V rámci této Haškova sítě, – Štefánikova čtvrť –tramvajová Jugoslávská uzavírkyLesná, budou Halasovo vyměněny náměstí všechny –inženýrské zrekonstruována trať, vozovka – Dětská nemocnice – Moravské náměstí – Hlavní nádraží – Šilingrovo i chodníky. náměstí – Konečného náměstí – Tábor – Spojovací – Náměstí Svornosti N Vzhledem k úplné neprůjezdnosti obou ulic není možné nasadit místo tramvají běžnou náhradní – Přívrat – Rosického náměstí – Vozovna Komín – Svratecká autobusovou dopravu. Výlukové dopravní opatření zajišťuje maximální možnou dopravní – Vondrákova – Bystrc, Černého obslužnost okolí vyloučeného úseku a jeho spádové oblasti.

92

Výlukové opatření má tyto základní atributy: • Tranzitní tramvajová doprava z centra města do Komína a Bystrce je vedena přes Pisárky www.dpmb.cz linkami 1 a 11, které jsou v oblasti Žabovřesk dostupné ze zastávek Bráfova a Stránského. Cestujícíwww.facebook.com/dpmbaktualne z centra do Komína a Bystrce nemusí přestupovat a v zásadě nejsou výlukou dotčeni. • Dopravu z centra města (uzel Česká) do Komína a Bystrce kapacitně doplňuje mimořádná twitter.com/dpmbaktualne trolejbusová linka x30 v trase Česká – Klusáčkova – Spojovací – Přívrat – Svratecká – Náměstí 28. dubna – Bystrc, Černého. • Oblast v okolí uzavřených ulic obsluhují mimo linky x30 také pravidelné trolejbusové linky 34 a 36. Například z tramvají z Bystrce doporučujeme využívat pro přestup na trolejbusy linek x30 a 36 do Žabovřesk zastávku Svratecká, kde je nabízena v souběhu obou linek vyšší četnost spojů. Provoz linky 34 je prodloužen denně až do 22:30 hodin. • Tramvajová doprava v ulici Veveří až po zastávku Tábor zůstává zachována, včetně možných přestupních vazeb v zastávkách Konečného náměstí (linky 25 a 26) a Tábor (linka 81 směr Náměstí Míru). VInformační zastávcekancelář: Táborbudova je zřízeno zakončení DPMB, úvraťové a. s., Novobranská 18 a linka 3 je obsluhována Informační telefon: 5 4317 4317 výhradně obousměrnými tramvajemi. Díky tomu je kompletně nízkopodlažní. Internet: www.dpmb.cz, www.idsjmk.cz e–mail: dpmb@dpmb.cz • Lokální přepravu zajišťuje linka x83 v trase Rosického náměstí – Haasova – Fanderlíkova – Burianovo náměstí – Jindřichova – Spojovací – Klusáčkova / Tábor. Vybrané spoje jsou provozně propojeny se spoji linky 81 vedenými v úseku Klusáčkova – Náměstí Míru. Kvůli omezením v průjezdnosti ulic, kterými je linka vedena, je obsluhována výhradně minibusy, jež díky svým rozměrům a manévrovacím možnostem mohou ulicemi projet. Použitím minibusů je však dána omezená kapacita této linky a proto je vnímána jako doplňková pouze pro obsluhu dotčené oblasti Žabovřesk. • Noční linka N92 je v úseku Tábor – Rosického náměstí odkloněna po trase linky N89 přes náměstí Svornosti a Přívrat. Za případné komplikace při cestování se Vám omlouváme a věříme, že prováděná rekonstrukce po svém dokončení zvýší bezpečnost, plynulost a komfort nejen hromadné, ale také pěší a individuální dopravy v Brně. Aktuální informace naleznete na internetových stránkách www.dpmb.cz.

trolejbusová linka x30 v trase Česká – Klusáčkova – Spojovací – Přívrat – Svratecká – Náměstí 28. dubna – Bystrc, Černého. • Oblast v okolí uzavřených ulic obsluhují mimo linky x30 také pravidelné trolejbusové linky 34 a 36. Například z tramvají z Bystrce doporučujeme využívat pro přestup na trolejbusy linek x30 a 36 do Žabovřesk zastávku Svratecká, kde je nabízena v souběhu obou linek vyšší četnost spojů. Provoz linky 34 je prodloužen denně až do 22:30 hodin. • Tramvajová doprava v ulici Veveří až po zastávku Tábor zůstává zachována, včetně možných přestupních vazeb v zastávkách Konečného náměstí (linky 25 a 26) a Tábor (linka 81 směr Náměstí Míru). V zastávce Tábor je zřízeno úvraťové zakončení a linka 3 je obsluhována výhradně obousměrnými tramvajemi. Díky tomu je kompletně nízkopodlažní. • Lokální přepravu zajišťuje linka x83 v trase Rosického náměstí – Haasova – Fanderlíkova – Burianovo náměstí – Jindřichova – Spojovací – Klusáčkova / Tábor. Vybrané spoje jsou provozně propojeny se spoji linky 81 vedenými v úseku Klusáčkova – Náměstí Míru. Kvůli omezením v průjezdnosti ulic, kterými je linka vedena, je obsluhována výhradně minibusy, jež díky svým rozměrům a manévrovacím možnostem mohou ulicemi projet. Použitím minibusů je však dána omezená kapacita této linky a proto je vnímána jako doplňková pouze pro obsluhu dotčené oblasti Žabovřesk. • Noční linka N92 je v úseku Tábor – Rosického náměstí odkloněna po trase linky N89 přes náměstí Svornosti a Přívrat. Za případné komplikace při cestování se Vám omlouváme a věříme, že prováděná rekonstrukce po svém dokončení zvýší bezpečnost, plynulost a komfort nejen hromadné, ale také pěší a individuální dopravy v Brně. Aktuální informace naleznete na internetových stránkách www.dpmb.cz.

www.dpmb.cz www.facebook.com/dpmbaktualne twitter.com/dpmbaktualne

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ PRACÍ REKONSTRUKCE MINSKÁ – HOROVA 92 N

Lesná, Halasovo náměstí – Haškova – Štefánikova čtvrť – Jugoslávská – Dětská nemocnice – Moravské náměstí – Hlavní nádraží – Šilingrovo náměstí – Konečného náměstí – Tábor – Spojovací – Náměstí Svornosti – Přívrat – Rosického náměstí – Vozovna Komín – Svratecká – Vondrákova – Bystrc, Černého

27 června 2015 předání staveniště, zahájení stavby, pracovní doba 7–17 hodin Informační kancelář: budova DPMB, a. s., Novobranská 18 27. 6.–www.dpmb.cz 1. 7. 2015 tramvajová úvrať u kina Lucerna a sundání frakce Informační telefon: 5 4317 4317 www.facebook.com/dpmbaktualne Internet: www.dpmb.cz, www.idsjmk.cz e–mail: dpmb@dpmb.cz twitter.com/dpmbaktualne 2. 7. 2015 Začátek výkopových prací – v polovině ul. Minská, ulice Bráfova, Luční, Burianovo nám. Zásobování obchodů bude možné do 7 hodin nebo po dohodě se stavbou Vyjímky na vjezd budou vydávány od 29.6. v místnosti zařízení staveniště Průběžné informace budou pravidelně zveřejňovány na úřední desce nebo na stránkách úřadu www.zabovresky.cz DETAIL UZAVŘENÉHO ÚSEKU Informační kancelář: budova DPMB, a. s., Novobranská 18 Informační telefon: 5 4317 4317 Internet: www.dpmb.cz, www.idsjmk.cz e–mail: dpmb@dpmb.cz

DETAIL - TRAMVAJOVÁ ÚVRAŤ

UM ÍST STÁV ĚNO DO AJÍC ÍHO ZÁ

105

m

1,75

m

3m

LIVU.

DETAIL UZAV

LIVU

UM ST ÍSTĚN ÁV AJ O DO ÍCÍH O ZÁ

.

LEGENDA: A15

PŘECHO

20

m

IP4b

STÁLÉ D

UZAVŘE

OBJÍZDN

PRŮJEZD

POZNÁMKA

Umístění přechodné

(Zásady pro označo na pozemních komu


MALBY 14 Kč/m2

TAPETOVÁNÍ OMÍTKY 350 Kč/ks NÁTĚRY DVEŘÍ

• odborné hlídání dětí od 3 let s bohatým programem • výtvarný kroužek Tvořeníčko • angličtina pro děti i dospěláky

OTEVŘENO O PRÁZDNINÁCH

OKEN • RADIÁTORŮ • FASÁD, STŘECH • RÝN • NÁBYTKU aj.

platba hotově = SLEVA 250 Kč! Brno-Žabovřesky a okolí

� 606 469 316 547 225 340

Minská 4, 616 00 Brno tel: 739 663 695 • email: happikyds@gmail.com

www.happikyds.cz

www.maliribrno-horak.cz

- zakázková výroba - výroba křesel PRESIDENT - výroba ušáků (klasickou metodou) - opravy čalouněného nábytku - potahování stěn, dveří, ...

OPRAVY STAROŽITNÉHO NÁBYTKU Čalounictví Liška Chaloupky 3a, 624 00 Brno Tel.: 541 223 073, Mobil: 605 258 788 www.cal-liska.cz

PEKÁRNA CROCUS Vás zve do nově otevřené prodejny na Makovského nám. 3 Objednávky pohřbů – kompletní pietní služby

Otevírací doba pondělí – pátek: 6:00 – 19:00 h • sobota: 6:30 – 12:00 h Nabízíme Vám široký sortiment našich výrobků

Koliště 7 tel.: 545 422 121 Jihlavská 1 tel.: 543 212 816 Lužánecká 2a tel.: 545 212 740

Vídeňská 9 tel.: 515 917 103 Pekařská 52 tel.: 513 034 969 Branka 20 tel.: 545 422 121 Pouze po telefonické domluvě

PEČIVO ZÁKUSKY VÝROBKY STUDENÉ KUCHYNĚ

Nepřetržitý svoz zesnulých: 603 11 33 00

Dále:

INZERCE

DORTY, OBLOŽENÉ MÍSY, CHLEBÍČKY, ... i na objednávku Cateringové služby pro různé společenské události

www.pohrby.cz

V ŽABOVŘESKÉM ZPRAVODAJI tel.: 774 414 983 • 777 554 387 e-mail: inzerce@nase-zabovresky.cz

NOVINKA! TERMÁLNÍ VODNÍ SPA & LETNÍ SAUNOVÝ SVĚT u Brněnské přehrady

4

venkovní a vnitřní

termální bazény

12

venkovních a vnitřních

saun

www.termalnispa.cz

Otevřeno za každého počasí Po – Ne 9:00 – 22:30


VOLNÝ ČAS LOKOMOCE ROZHÝBÁVÁ DĚTI I DOSPĚLÉ Předposlední květnový víkend se v rámci projektu Lokomoce uskutečnily dvě akce. V páteční podvečer mohli návštěvníci kulturního domu Rubín zhlédnout nový film s názvem Člověče, hýbej se! Tento dokument naučně humornou formou poukazuje na důležitost pohybu v každém věku, od novorozenců až po seniory. V nejbližší době bude uveřejněn na webových stránkách projektu Lokomoce. K dobré náladě přispěl Junior big band ZUŠ Veveří Brno. V nedělním dopoledni si pak děti se svými rodiči i prarodiči mohly vyzkoušet své pohybové dovednosti při 2. ročníku sportovního dne v areálu haly Rosnička. Za předvedené výkony byli malí cvičenci po zásluze odměněni. Obě akce se nám vydařily. Poděkování patří městské části Brno-Žabovřesky, zastoupené starostou Pavlem Tyralíkem, za propůjčení sálu v KD Rubín, náměstkovi hejtmana Jihomoravského kraje Marku Šlapalovi za podporu projektu, všem laskavým sponzorům za věcné dary a samozřejmě všem organizátorům včetně mladých basketbalistů SK Žabovřesky. MUDr. Jaroslava Chlupová, www.lokomoce.cz

SPOLEČNÁ OSLAVA ÚSPĚCHU Slečny Nikol Stoupalová a Petra Dedíková z Dětského domova Dagmar úspěšně složily maturitní zkoušku. K tomuto úspěchu jim blahopřál starosta Žabovřesk Pavel Tyralík a ke své gratulaci přidal dva dárkové poukazy, každý v hodnotě 5000 Kč. Vše se událo na brněnském letišti v rámci zahájení výstavy fotografií žabovřeského cestovatele Ing. Dušana Procházky pod názvem Kde se létá vzhůru. Touto výstavou chtějí amatérští autoři sdruženi internetovým portálem www.obrazyzcest.cz podpořit nejen význam brněnského letiště, jako významné dopravní křižovatky, zpříjemnit prostředí ukázkami světů blízkých i vzdálených, ale také poukázat na město Brno, Jihomoravský kraj i místní významné subjekty. Výstava se uskuteční pod záštitou hejtmana Michala Haška a je opět dárkem autorů Letišti Brno a.s. Výstava se i tentokrát rozšíří do všech prostor letiště vč. příletové haly. Základ výstavy je opět v neveřejném prostoru odletové haly, kde budou vystavena témata „Pobřeží jižní Evropy“ a „Magický svět“. Představí cestopisné i náladové obrazy z cest po Evropě, zemích Asie, Severní a Jižní Ameriky i Blízkého východu. V příletové hale budou opět prezentovány obrazy z našeho kraje a města Brna. Své práce tu budou vystavovat nejen galeristé portálu www.obrazyzcest.cz, ale i hosté. -redakce-

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ROZŠIŘUJE NABÍDKU Na základě poptávky klientů se Odbor pečovatelské služby MČ Brno-Žabovřesky rozhodl rozšířit terénní pečovatelskou službu i na odpolední hodiny. Pečovatelská služba doposud zajišťovala pečování v domácnostech klientů v pracovních dnech od 6 do 15:30 h, od září bude pečování zajištěno v pracovních dnech od 6 do 19 h. O víkendech bude tak jako doposud zajištěn rozvoz obědů včetně pomoci při podávání jídla.

Je tedy možné si i na odpoledne a podvečer nasmlouvat pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, případně další potřebné úkony. Rozšířením péče na odpolední hodiny tak dojde k zvýšení dostupnosti terénních pečovatelských služeb pro seniory. Leoš Němec, ved. Odboru pečovatelské služby

ŽELEZNÝ ZEKON A JURA PAŘEZ V ŽABINÁCH Kromě tohoto bohatého odpoledního programu zveme dopoledne občany na jarmark, který se bude konat v duchu populárních farmářských trhů. Průběžné informace mohou zájemci sledovat na: facebook. com/nedelni.odpoledne.v. zabinach. Doufejme, že nám svatý Petr bude nakloněn a počasí se vydaří. Vít Novák

Právě tito pánové – Železný Zekon, nástupce legendárního brněnského siláka Franty Kocourka a Jura Pařez se svou kapelou Pozdní sběr budou hlavní atrakcí open air mini fesťáčku pro celou rodinu nazvaného Nedělní odpoledne v Žabinách (13. září 2015). Akci jsme avizovali již v minulém čísle Zpravodaje. Kromě obou výše jmenovaných vystoupí moderní cimbálová muzika Midnight Coffee Session. Tento soubor sice vychází z folklorních tradic Moravy a Slovenska, ale v současnosti se zaměřuje i na swingové a jazzové standardy, koncertní čardáše a populární písně. Dále se můžeme těšit na zajímavé folkrockové seskupení Cat & dogs band. A svou inkognito účast přislíbil i známý brněnský bard R… Samozřejmě nebudou chybět místní mažoretky LILI. Pro děti bude připraveno množství atrakcí a soutěží. Městská policie předvede práci se služebními psy a pořadatelé chystají spoustu jiných zajímavostí.

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

9

červenec 2015


Z NAŠICH ŠKOL REPUBLIKOVÉ FINÁLE VE VYBÍJENÉ

Výběr děvčat pátých tříd ze ZŠ Sirotkova se přes náročné síto obvodních, okresních a krajských kol probojoval bez ztráty kytičky až do celorepublikového finále soutěže ve vybíjené, které se konalo 1. a 2. června v Nové Pace. Turnaj probíhal v krásném kempu Pecka a zúčastnilo se ho 16 nejlepších týmů z celé republiky.

Základní škola Sirotkova 36 … také na www.zssirotkova .cz

SOUDNÍ PŘELÍČENÍ S 5. A

Dne 19. 5. navštívila třída 5. A Krajský soud v Brně v Rooseveltově ulici. Nejen, že jsme si prohlédli architektonicky zajímavou soudní budovu (stejná je ve Vídni z doby, kdy jsme spadali pod Rakousko-Uhersko), ale hlavně jsme byli svědky soudního procesu, který se týkal vymáhání daní finančním úřadem. Žáci viděli proces od začátku do konce, ale kvůli novým skutečnostem byl případ odročen na konec června. To žákům vůbec nevadilo, protože to hlavní jsme viděli – proslovy žalující i žalované strany, předkládání důkazů i proslov paní soudkyně, tedy vše, co k řádnému přelíčení patří. Moc děkujeme paní soudkyni JUDr. Kateřině Mrázové, Ph.D. za zprostředkování nevšedního zážitku a samozřejmě také jejím ochotným kolegům ze senátu za nadstandardní přístup. Věnovali se nám před procesem i po něm, odpovídali na všetečné otázky – např. proč soudci nemají kladívka a paruky (paruky jsou velmi nákladná věc – jsou vyrobeny z koňských žíní, mají větrací systém a používají se k ochraně soudců, aby je nebylo možné identifikovat), jaké jsou barvy pruhů na talárech a kdo jakou barvu nosí či zda jim osobně někdy hrozilo nebezpečí. Nejvíce nás samozřejmě zajímalo, jak dopadne případ, u kterého jsme byli přítomni, ale na tuto otázku jsme odpověď nedostali, protože verdikt nebude jasný až do definitivního konce procesu. Skvělé je, že žáci opět poznali něco nového, tajuplného. Doufám však, že se nikdy v budoucnu nedostanou do situace, že budou v jednací síni opět sedět, ať už v roli žalujících nebo obžalovaných.

Jak už to ve sportovním životě bývá, bohužel jsme hned na začátku turnaje byly nalosovány do skupiny společně s týmy, které si to opakovaně rozdaly o celkové vítězství ve finále. Porážky od obou nás zařadily na 3. místo ve skupině, tím pádem jsme druhý den mohly bojovat jen o 9.–12. místo. V předvečer druhého hracího dne jsme se potřebovaly trošku oklepat z dílčího neúspěchu, vyrazily jsme se tedy odreagovat výšlapem na populární zříceninu místního hradu. Umístění v první desítce bylo naší novou motivací a hnacím motorem druhé části soutěže. S čistou hlavou a novou energií, zlepšenou hrou a týmovým výkonem jsme po zásluze svého cíle dosáhly a obsadily konečné 9. místo. Gratulujeme a za příkladnou reprezentaci naší školy, Brna a celého Jihomoravského kraje děkujeme všem hráčkám – Kristýně Vítkové, Patricii Přinesdomů, Anně Křížové, Gábině Relichové, Míši Jansové, Báře Jedličkové, Anně Hronové, Katce Dvořákové, Nelle Dospíšilové, Terce Valešové, Kristýně Čáslavské, Petře Adámkové.

Šárka Gašparovičová, třídní učitelka

Sabina Lajkebová, vyučující TV

VYHRÁLI JSME LIGU ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU

m. Svornosti 7 Základní škola ná svor.cz … také na www.zsn

Liga škol v orientačním běhu je soutěž, která se skládá ze čtyř kol. Jednotlivé závody se konají na různých místech v Brně, takže závodníci s mapou v ruce zajímavým způsobem poznávají své město. Letos děti závodily v okolí Rosničky, na Lesné, na Medláneckém kopci a finálový závod se konal v Pisárkách u hotelu Myslivna. Závody orientačního běhu jsou u našich žáků oblíbené a jednotlivých kol se pravidelně účastní kolem 50 dětí ve věkových kategoriích od 2. do 9. třídy. Do finálového závodu se kvalifikovalo 47 našich žáků, kteří svým ziskem bodů zajistili 1. místo pro ZŠ náměstí Svornosti v konkurenci 12 brněnských škol. Všem našim reprezentantům gratulujeme k vítězství a přejeme jim hodně dalších úspěchů v tomto krásném, ale pro tělo i mysl také náročném sportu. Andrea Firešová a Helena Hanusová

DEN DĚTÍ NA SVORNOSTI Stejně jako v minulých letech se v naší základní škole slavil Den dětí. Milou tradicí je, že s organizací této slavnostní události pomáhají žáci 9. tříd. Je to pro ně svým způsobem prestižní záležitost. Chtějí, aby si jejich mladší spolužáci pořádně užili, zařádili, zasportovali a strávili krásné dopoledne. Deváťáci celkem zrealizovali 12 základních stanovišť a několik doplňkových aktivit. Na každém stanovišti se soutěžilo v jiné činnosti. Děti tak mohly vyzkoušet své dovednosti v mnoha oblastech – poměřit si síly v běhu, lámat si hlavu hádankami, ve dvojicích navigovat spolužáka hlasem, shazovat plechovky, skákat v pytli, zdolávat nejrůznější překážkové dráhy a mnoha dalších. Na náměstí pracovaly celé týmy tříd na malování velkoplošných obrázků křídami. Děti byly nadšené. Žákům devátých tříd patří právem velký dík, jak perfektně celou akci zvládli a jak hezky a přátelsky se k mladším spolužákům chovali. Martina Zažímalová

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

10

červenec 2015


Z NAŠICH ŠKOL

Základní škola Jana Babáka 1 … také na www.zsbabak.cz

NETRADIČNÍ METODY VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A HUDEBNÍ VÝCHOVY Základní škola Jana Babáka je škola s rozšířenou výukou cizích jazyků a hudební výchovy. Rozšířená výuka cizích jazyků má v naší škole dlouholetou tradici. Anglický jazyk se nadstandardně vyučuje již několik desetiletí. Netradiční vyučovací metody, konverzace s rodilým mluvčím, pravidelná týdenní jazyková soustředění v Orlických horách – to vše zpestřuje školní výuku. Letošní pobyt v Orlických horách měl téma „Filmový festival“. Veškerá výuka a odpolední aktivity byly zaměřeny na slavné filmy, filmové melodie a osobnosti. V hodinách angličtiny žáci poznávali filmy oceněné Oscary, zpívali slavné melodie, seznamovali se s nejrůznějšími filmovými žánry. V hodinách němčiny vytvářeli rozhovory se slavnými osobnostmi, procvičovali základní názvosloví. Při odpoledních hrách děti poznávaly také historii českého filmu. Na konci týdne měli žáci dostatek inspirace a zkušeností a pokusili natočit své vlastní krátké filmy, které byly v závěru týdne prezentovány na „filmovém festivalu“. Každé dva roky mohou naši žáci vycestovat do Velké Británie a ověřit si znalosti anglického jazyka v praxi, v anglických rodinách a s rodilými mluvčími. Další pravidelnou aktivitou je každoroční Den jazyků, kdy žáci druhého stupně chystají pro své mladší spolužáky seznámení s kulturou a zvyky anglicky mluvících zemí. Kromě rozšíření znalostí se žáci učí schopnosti spolupráce, zodpovědnosti, samostatnosti a tolerance. Podobné akce velmi přispívají přátelské atmosféře prostředí školy. Výuka anglického jazyka probíhá i v jiných předmětech, v loňském školním roce nazkoušel pěvecký sbor ROSA pásmo písní skupin ABBA a BEATLES. Texty sedmnácti anglických písní jistě zábavnou formou oživily slovní zásobu všech účinkujících.

Rozšířená výuka hudební výchovy má na naší škole také dlouhodobou tradici. Pravidelné vánoční koncerty, pěvecká vystoupení na charitativních akcích, výročích, hudební soustředění v Nekoři – to vše patří k pravidelným aktivitám. K nejvýznamnějším hudebním projektům na naší škole patřilo nastudování známého světového muzikálu A. L. Webera a T. Rice „Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť“. Na přípravě muzikálu se v průběhu celého školního roku podíleli žáci 5.–9. ročníku, pěvecký sbor ROSA, učitelé hudební, výtvarné a dramatické výchovy. Dále na muzikálu ochotně pracovali rodiče žáků, profesionální hudebníci a herci brněnského divadla Dráček. Tato akce se odlišovala od klasických školních představení. Svým hudebním, dramatickým i výtvarným zpracováním dosahovala vysoké úrovně. Představení mělo také benefiční charakter – výtěžek ze vstupného společně s částkou, kterou věnovali žáci, rodiče a učitelé naší školy, jsme oficiálně předali Nadačnímu fondu dětské onkologie KRTEK. Částka 46 568 Kč všechny mile překvapila.

Všechny tyto aktivity přinášejí do školního prostředí nový rozměr, škola se tak stává místem, kde se žáci nejen učí, ale setkávají se s činnostmi, které jim rozšíří nové obzory a na které budou dlouho vzpomínat. Lada Novotná, zástupkyně ředitele

12. OLYMPIÁDA DĚTÍ ŽABOVŘESKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL 2015 O ŽABOVŘESKÝ POHÁR

Akce se uskutečnila za podpory městské části Brno-Žabovřesky V úterý 19. května 2015 proběhla ve sportovním areálu VUT v Brně Pod Palackého vrchem první část tradiční Olympiády žabovřeských základních škol. Na žáky ZŠ Sirotkova, ZŠ Jana Babáka, ZŠ náměstí Svornosti a Waldorfské ZŠ čekalo soutěžení v atletických disciplínách. Žáci, rozdělení na kluky a holky, respektive žáky 1. a 2. stupně, poměřili síly v řadě běžeckých a technických disciplín. Žáci z jednotlivých škol se rovněž utkali ve štafetových závodech na 60 metrů. Tím však olympiáda zdaleka neskončila. Pokračování proběhlo 9. června 2015 v Salesiánském středisku mládeže v Žabovřeskách. Na programu dne byly souboje ve fotbalu a vybíjené. Souběžně s nimi probíhaly v bazénu na ZŠ náměstí Svornosti plavecké závody. Po sečtení všech bodů, dosažených za oba sportovní dny, proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků, při kterém představitelé městské části Brno-Žabovřesky předali nejlepším žákům medaile, pamětní diplomy a věcné ceny.

VÍTĚZOVÉ OLYMPIÁDY ŽABOVŘESKÝCH ŠKOL 2015 HOD KRIKETOVÝM MÍČKEM 1. stupeň – Křížová, ZŠ Sirotkova • Tomeček, ZŠ Sirotkova 2. stupeň – Večeřová, ZŠ Sirotkova • Tauš, ZŠ Sirotkova SKOK DO DÁLKY 1. stupeň – Štveráčková, ZŠ Jana Babáka • Písařík, Waldorfská ZŠ 2. stupeň – Mičánková, ZŠ Sirotkova • Ondroušek, ZŠ Jana Babáka BĚH 1. stupeň – 400 mTeplá, ZŠ Jana Babáka • Doušek, ZŠ Sirotkova 2. stupeň – 1500 m Kligl, ZŠ Jana Babáka • 800 m Grycová, ZŠ Sirotkova BĚH 60 m 1. stupeň – Šoukalová, ZŠ Jana Babáka • Pecháček, ZŠ Jana Babáka 2. stupeň – Mičánková, ZŠ Sirotkova • Ondroušek, ZŠ Sirotkova ŠTAFETA Ondroušek - Licek - Novák - Pšeja, ZŠ Jana Babáka Holá - Knechtová - Mičánková - Polická, ZŠ Sirotkova TURNAJ VE FOTBALE 1. stupeň hoši – ZŠ Jana Babáka • 1. stupeň dívky – ZŠ Sirotkova 2. stupeň hoši – ZŠ Sirotkova • 2. stupeň dívky – ZŠ Sirotkova PLAVÁNÍ 50 m VZ Tala, nám. Svornosti • Maťáková, Jana Babáka 50 m PRSA Bojanovský, nám. Svornosti • Vrbasová, nám. Svornosti 50 m ZNAK Nečas, nám. Svornosti • Hronová, Sirotkova 4x 50 VZ hoši – nám. Svornosti • dívky – Sirotkova

11

červenec 2015

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ


VOLNÝ ČAS V červnu je Zoo Brno otevřena denně od 9 do 18 hodin, pokladny se uzavírají v 17 h Více na www.zoobrno.cz

Knihovna Jiřího Mahena v Brně pobočka Brno-Žabovřesky Mozolky 52, 616 00 Brno-Žabovřesky, tel.: 549 259 853 www.kjm.cz • www.facebook.com/kjmbrno

PREDÁTOŘI, TROPIČTÍ KORÝŠI A NEMO S MERLINEM Tropické království brněnské zoologické zahrady od června zdobí tři mořská akvária, která představují mořské predátory, obyvatele korálových útesů a tropické korýše. Ve více než pěti tisících litrech slané vody jsou největší ozdobou korýši rodu Panulirus, kteří jsou k vidění jen zřídka. Voda v nádržích má teplotu 26° C a obsahuje jeden kilogram soli na metr krychlový. V první nádrži mohou návštěvníci sledovat mořské predátory – perutýny a murény. Perutýni jsou mořské dravé ryby, vyznačující se prodlouženými paprsky hřbetní a prsní ploutve. Disponují jedem, který je srovnatelný s jedem kober, způsobující vážná zranění až smrt. Žijí v teplých mořích, Indickém a Tichém oceáně. V Zoo Brno je z deseti známých druhů perutýn ohnivý, tykadlový a pruhovaný. Murény se vyskytují ve všech tropických a subtropických mořích v mělkých vodách u útesů a skrývají se v trhlinách. Muréna je noční predátor, během dne lze nejčastěji spatřit její hlavu vyčnívající z úkrytu. Brněnské akvárium zdobí muréna příčnopruhá a hvězdicovitá. Akvárium „korálový útes“ není biotopicky zaměřeno a obsahuje různé útesové nedravé ryby, měkké korály, korýše, ježovky apod. Děti jistě ocení přítomnost pohádkových hrdinů Nema, Merlina a Dory. Třetí nádrž je určena pro tropické teplomilné korýše, které je však velmi obtížné získat. V současné době je v nádrži jeden kus nádherného korýše druhu Panulirus versicolor, v brzké době očekáváme dodání dvou jedinců druhu Panulirus ornatus.

Další novinkou v areálu zahrady je nedávno otevřená expozice pro pandy červené, kterou najdete na páteřní komunikaci naproti klokanům. Návštěvníci uvidí dvě pandy červené – Pandoru a Huana – v expozici, která je šetrně zakomponována do areálu Mniší hory a využívá vzrostlé stromy jako přirozené prostředí těchto milých a atraktivních zvířat. Monika Brindzáková, tisková mluvčí

JUGO MACHAŘ Ke konci prázdnin se v knihovně představí další člen uměleckého sdružení Parnas Jugo Machař. Absolvent Stavební fakulty VUT v Brně se věnoval výtvarné tvorbě pod vedením profesorů Josefa Biebera a Otakara Zeminy. Dnes se zaměřuje především na krajinomalbu, ale výjimkou nejsou ani portréty, zátiší a abstraktní obrazy. Náměty čerpá na Vysočině, v okolí Brna a na svých cestách po všech kontinentech světa, kde ho provází skicák, s jehož pomocí pak proměňuje desítky kreseb a studií v barevná plátna. Po dobu členství ve výše uvedeném uměleckém sdružení se do dnešního dne zúčastnil 126 výstav, takže současná výstava je v pořadí 127. Jeho obrazy můžeme nalézt také v soukromých sbírkách po celé naší republice, ale také v Chorvatsku, Maďarsku, Německu, Rakousku, Řecku, Kanadě, USA či v Austrálii. Vernisáž se bude konat v pondělí 31. srpna v 18.00 hodin. Během prázdnin budou našim čtenářům zpříjemňovat chvíle strávené v knihovně výtvarné práce dětí ze Základní umělecké školy Jaroslava Kvapila v Brně. Půjčovní doba o prázdninách bude omezena na pondělí a čtvrtek: 10.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00 hodin. Iveta Kubová, vedoucí pobočky

LUDVÍK VACULÍK Narodil jsem se na Moravě, žiju v Čechách, pochovají mě zase na Moravě. Všude dobře, doma nejlépe. Tato Ludvíkova slova se mi často vracejí, když na něj vzpomínám. Děkuji osudu, že jsem měl příležitost se s ním osobně seznámit. Jeho přímé chlapské jednání mi bylo v mnohém příkladem. Vyvolávalo ve mně a pravděpodobně ve všech, kteří ho znali, chuť do života a odhodlání prát se s problémy a potížemi, které život přináší. Jako osobnost ho znám od čtvrtého sjezdu spisovatelů v roce 1967. Hodně jsem o něm přemýšlel, když jsem v první půli osmdesátých let v červeném světle temné komory dělal fotografie do brněnského samizdatového vydání jeho knihy Český snář. V devadesátých letech jsme se sešli v představenstvu Literárních novin, kterému Ludvík tehdy předsedal. Byla to inspirativní práce. Později už jsme se často nevídali. 13. června ho pochovali v rodném Brumově. Na náhrobní kámen si vymyslel nápis: „Byl jsem tu a možná zas přijdu.“ Jan Šabata

KROUŽKY NA LIPCE: ČEKÁ VÁS ZÁBAVA I NOVÍ KAMARÁDI! Zájmové kroužky fungují v průběhu školního roku na všech pracovištích Lipky. Dětem nabízí poznávání přírody, tvoření, sportovní aktivity, péči o zvířata, vaření či výlety. Nabídka na školní rok 2015/16 je velmi pestrá a vybírat si z ní můžete již nyní! Co se vlastně v takovém kroužku může dít? Například Skokani mají přírodovědné, tvořivé a sportovní zaměření. „Kroužek je motivován dobrodružnou cestou žabáka skokana po blízkém okolí. Zvědavý žabák rád sportuje a aktivně se hýbe, objevuje, pozoruje, zkoumá a také rád jí, proto ho čeká i zdravé vaření,“ uvádí vedoucí Kateřina Mrázková. V uplynulém školním roce se děti seznámily s novými kamarády, okolím i zahradou, navštívily Fit park pod Špilberkem i Jungle park, naučily se orientovat a bezpečně pohybovat po městě a tuto dovednost si vyzkoušely prakticky. Velmi oblíbenou zábavou je vaření a pečení ze zdravých i netradičních surovin. Mnoho dalších kroužků Lipky funguje podobně. Všechna pracoviště Lipky mají k dispozici přírodní zahrady a díky nim děti tráví mnoho času venku i tam, kde je pracoviště uprostřed města. Hlavní činností je poznávání a pozorování přírody, vedoucí přitom děti směrují ke kladnému vztahu ke všemu živému a k podpoře kamarádství. V nabídce jsou kroužky pro všechny věkové skupiny – nejmladším

dětem, které chodí na Lipku, je 2,5 roku, nejstarším pak 15 a více. „Jsem ráda, že Vojta s Matějem do kroužku chodí. Vrací se nadšení – Vojtu baví hlavně mapy a orientace. Někoho někam dovést, vyznat se. Děti také pořád něco vaří, dělají to rády a dobře, to je fajn. Vítám, že se dostanou do jiného než školního kolektivu, myslím, že to podporuje jejich adaptaci v jiném prostředí. A určitě se mi líbí všestrannost,“ zmiňuje jedna z maminek dětí. „Jsem ráda, že děti tráví čas venku a ne doma u počítače,“ dodává další.

12

červenec 2015

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

Nový běh kroužků sice začíná až v září, hlásit se do nich můžete už teď pomocí elektronických přihlášek. Ty najdete současně s podrobnými informacemi na www.lipka.cz/krouzky


VOLNÝ ČAS Na pódiu si s Hradišťanem zazpíval i dětský Sboreček z místní farnosti Panny Marie Pomocnice, která letos slaví 20. výročí posvěcení kostela.

Salesiánské středisko mládeže Dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky Foerstrova 2, 616 00 Brno-Žabovřesky tel./fax: 541 213 110, e-mail: info@brno.sdb.cz www.brno.sdb.cz

ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE

S kroužky a pravidelnými aktivitami střediska jsme se rozloučili na Závěrečné akademii, která proběhla v neděli 7. června. Bylo to velmi pestré odpoledne, během něhož se představily některé hudební, taneční, dramatické, ale také výtvarné a mediální kroužky. Nechybělo vystoupení bojovníků kung fu, kteří si připravili dramatický příběh z království čínských mistrů bojového umění. Zajímavostí byl také důmyslný robot „Robi“ z elektrotechnického kroužku. Celým odpolednem nás provázel a vozil účastníkům odměny za jejich vystoupení. Půvabným koncem celé akademie bylo rozsvícení několika desítek keramických lampiček. Všichni diváci i účinkující se museli propojit, aby „jiskra“ společného úsilí a vzájemné podpory rozzářila celý sál a zanechala v nás kromě hezkých vzpomínek na chvíle strávené v kroužcích také přesvědčení, že ke krásným výsledkům naší práce dojdeme jedině společně.

CO SE PODAŘILO: HRADIŠŤAN PRO ŽABOVŘESKY

Poslední květnový víkend bylo u salesiánů pořádně živo. Na fotbalovém hřišti jsme totiž postavili velké pódium a pozvali na něj kapelu Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou. I když se během příprav na krátkou chvíli strhla výhružná průtrž mračen, než se areál zaplnil návštěvníky, byl zase teplý letní večer. Atmosféra koncertu byla fenomenální. Přívětivými slovy Jiří Pavlica doprovázel slavné i méně známé písně o lásce, o času a o hodnotách, které jsou v životě důležité a které leckdy jen hudba dokáže člověku doopravdy přiblížit.

PRÁZDNINY 2015

V červenci a srpnu nás čeká 18 pobytových a příměstských táborů. Těšíme se, že se na nich potkáme a zažijeme zase něco nového. Středisko bude o prázdninách zavřeno a otevřeme ho pro Vás zase v úterý 1. září 2015. Všem dětem i dospělým přejeme krásné a pohodové léto!

ZÁPISY 2015–2016

Zapisování do pravidelných aktivit Salesiánského střediska mládeže Brno-Žabovřesky probíhá přes elektronický systém salesiániválí.cz. Nabídka kroužků bude zveřejněna 1. července na stránkách www.brno.sdb.cz a na plakátcích u vchodu do střediska. 10. srpna 23. srpna 30. srpna 2. září 21. září

Lužánky – SVČ, pracoviště Lata, které sídlí v Žabovřeskách na Plovdivské 8, nabízí dopolední i odpolední aktivity pro rodiny s dětmi do tří let, cvičení pro maminky s kojenci, předporodní kurzy a cvičení a navíc pestré možnosti způsobu trávení volného času pro předškoláky a děti školního věku.

LATA SLAVÍ NAROZENINY

Na počátku září uběhne deset let ode dne, kdy se při zahradní slavnosti poprvé otevřely brány lužáneckého pracoviště Lata, zaměřeného zejména na aktivity rodin s dětmi do tří let. Z prvních dětí, které Latu navštívily, jsou tedy nyní zkušení školáci a Lata za uplynulé desetiletí urazila také velký a zajímavý kus cesty. Otevřeli jsme se i školákům, pořádáme pravidelné řemeslné dílny pro dospělé, nabízíme logopedickou péči a výrazně jsme rozšířili nabídku netradičních pátečních a sobotních kroužků. Spolupracujeme s Úřadem městské části při akcích pro veřejnost a celých 10 let je nám prostě v Žabovřeskách dobře. Myslíme si, že k oslavě narozenin je potřeba uspořádat pořádnou oslavu, a proto: Lata zve všechny své bývalé, současné, budoucí i potenciální klienty na oslavu 10. narozenin, která proběhne 3. září od 16:30 do 19:00 hodin na hřišti u Waldorfské základní školy pod názvem: 10 let Laty – to byl ale cirkus!! Během narozeninové oslavy spolu s námi prožijete při zábavných úkolech celou historii Laty a také, jak název napovídá, zhlédnete a na vlastní kůži vyzkoušíte spoustu cirkusových atrakcí a dovedností. Na akci s námi spolupracuje lužánecký cirkus pro děti Le Grando, a tak se můžete těšit dvojnásob.

Celoročně nabízíme pravidelná setkávání v kroužcích, dílnách a miniškolce pro více než 800 dětí a dospělých týdně, společně slavíme Mikuláše, Vánoce, Velikonoce, v listopadu uspáváme Světýlka v Žabovřeskách a v dubnu zapalujeme ohně při Žabovřeských čarodějnicích. O prázdninách pořádáme pobytové i příměstské tábory pro naše děti s rodiči i pro školáky. Najdete u nás i logopedickou poradnu, poradnu pro kojící maminky i pravidelná setkávání maminek s miminky v šátku i v náručí. Více informací o programu Laty najdete na webových stránkách Laty: www.lata.luzanky.cz a na www.facebook.com/luzanky/lata

ZÁPIS DO KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16

Zájemci o setkávání v kroužcích mohou využít elektronického přihlašování na www.luzanky.cz nebo se v odpoledních hodinách zapsat do kroužku i současně pobavit na oslavě 10. narozenin Laty. To bude cirkus!! Těšíme se na Vás. Vaše Lata

Dne 3. září od 10 do 18 hodin proběhne na Latě zápis na volná místa v kroužcích, do miniškolky Maceška a projektu Skládanka.

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

ZAČÁTEK PŘIHLAŠOVÁNÍ RODIČŮ DO AKTIVITY KLUB MAMINEK 2015–2016 ZAČÁTEK ZÁPISŮ DO KROUŽKŮ KLUBU MAMINEK ZAČÁTEK PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KROUŽKŮ PŘIJÍMÁNÍ PLATEB A PŘIHLÁŠEK DO KROUŽKŮ ZAHÁJENÍ ČINNOSTI KROUŽKŮ

13

červenec 2015


KULTURA V ŽABOVŘESKÁCH Makovského náměstí 3 Brno-Žabovřesky Tel.: 541 213 632, 541 213 704 e-mail:rubin@zabovresky.cz www.kdrubin.cz

VYDEJTE SE DO ŘÍŠE SVĚTLA

KULTURNÍ DŮM RUBÍN

Hvězdárna a planetárium Brno uvede nové představení Říše světla – letmý pohled na historii všeho. V digitáriu na Kraví hoře se rozezvučí dějiny našeho vesmíru i pozemského života. Ale aby romantiky nebylo až moc, diváci se také dozvědí, jak na letní obloze zahlédnout umělou družici. Na úplný závěr pak zažijí virtuální skok z výšky 40 kilometrů.

Vážení přátelé, pro podzimní sezónu pro Vás opět připravujeme zajímavý program. Začínáme 25. září představením Víkend s bohem, v říjnu pak uvádíme rovnou čtyři divadelní hry – hořkou komedii Úča musí pryč, one man show Táta, trošku jiné pojetí lidové legendy Druhá smrt Johanky z Arku a komedii Můžu k tobě? Dřív než se na podzim sejdeme u nás v Rubínu v nové sezóně 2015/2016, čeká nás čas dovolených, relaxace, odpočinku. Přejeme Vám krásné léto! Foto: Richard Viewegh

Představení Říše světla s řadou dech beroucích vizualizací, vynikající hudbou a podmanivým komentářem vypráví příběh tohoto světa, od Velkého třesku až po současnost. Celý vesmír je velkým živým organizmem, ve kterém se rodí, vyvíjejí i umírají jak lidé, tak planety, hvězdy i celé galaxie. Na jedné konkrétní planetě se dokonce před čtyřmi miliardami roků zrodil a začal vyvíjet inteligentní život… Jakými cestami se šířil a kam až dospěl? Představení Říše světla pochází z dílny německé společnosti Softmachine, která se řadí mezi přední producenty představení pro digitální planetária na světě. Veškeré zvukové efekty jsou speciálně navrženy pro kruhový prostor projekčního sálu. Představení Říše světla obdrželo řadu cen na mnoha mezinárodních festivalech – například Jena Fulldome Festival v Německu, South Korea Planetarium Fest anebo Albuquerque Dome Fest. Českou verzi pořadu Říše světla namluvil Marek Vašut. Hvězdárna a planetárium Brno uvádí představení Říše světla v české premiéře od 20. června až do konce září. Rezervace a místenky lze získat na adrese www.hvezdarna.cz

Činnost KD Rubín je podporována MČ Brno-Žabovřesky.

PRÁZDNINY 2015 3D KINO • DIGITÁLNÍ ZVUK Činnost kina je podporována MČ Brno-Žabovřesky 1.7. 16:00 MIMONI 2D – USA, český dabing – animovaný/rodinný 18:15 MIMONI 3D – USA, český dabing – animovaný/rodinný 20:30 DRUHÁ MÍZA – USA – komedie

6.8.+7.8. 16:15 SEDMERO KRKAVCŮ – ČR – pohádka 18:15 V HLAVĚ – USA,český dabing – anim.komedie 20:30 DALEKO OD HLUČÍCÍHO DAVU – USA – drama/romantický

2.7. 16:00 MIMONI 2D – USA, český dabing – animovaný/rodinný 18:15 MIMONI 3D – USA, český dabing – animovaný/rodinný 20:30 MÉĎA 2 – USA – komedie

8.8.–10.8. 16:15 SEDMERO KRKAVCŮ – ČR – pohádka 18:15 V HLAVĚ – USA, český dabing – animovaná komedie 20:30 MISSION IMPOSSIBLE: NÁROD GRÁZLŮ USA – dobrodružná sci-fi

13.7.–15.7. 16:30 MIMONI 2D – USA, český dabing – animovaný/rodinný 18:30 ŽIVOT JE ŽIVOT – ČR – komedie 20:30 DALEKO OD HLUČÍCÍHO DAVU – USA – drama/romantický

11.8.+12.8. 16:15 SEDMERO KRKAVCŮ – ČR – pohádka 18:15 V HLAVĚ – USA, český dabing – animovaná komedie 20:30 VĚČNĚ MLADÁ –USA – romantický/drama

16.7.–20.7. 16:30 MIMONI 2D – USA, český dabing – animovaný/rodinný 18:30 SEDMERO KRKAVCŮ – ČR – pohádka 20:30 DOMÁCÍ PÉČE – ČR – komedie

13.8.–19.8. 16:15 MIMONI 2D – USA, český dabing – animovaný/rodinný 18:15 V HLAVĚ – USA, český dabing – animovaná komedie 20:30 IRACIOÁLNÍ MUŽ – USA – romantický/komedie

21.7.+22.7. 16:30 MIMONI 2D – USA, český dabing – animovaný/rodinný 18:30 SEDMERO KRKAVCŮ – ČR – pohádka 20:30 TERMINÁTOR: GENISYS – USA – akční sci-fi

20.8.–24.8. 16:15 V HLAVĚ – USA, český dabing – animovaná komedie 18:30 DOMÁCÍ PÉČE – ČR – komedie 20:30 IRACIOÁLNÍ MUŽ – USA – romantický/komedie

23.7.–27.7. 16:30 MIMONI 2D – USA, český dabing – animovaný/rodinný 18:30 SEDMERO KRKAVCŮ – ČR – pohádka 20:30 DOMÁCÍ PÉČE – ČR – komedie

22.8.–24.8. 14:15 MIMONI 2D – USA, český dabing – animovaný/rodinný 25.8.+26.8. 14:15 MIMONI 2D – USA, český dabing – animovaný/rodinný 16:15 V HLAVĚ – USA, český dabing – animovaná komedie 18:30 DOMÁCÍ PÉČE – ČR – komedie 18:30 FILMOVÝ DOBRODRUH KAREL ZEMAN – ČR – dokument 20:30 DALEKO OD HLUČÍCÍHO DAVU – USA – drama/romantický

28.7.+29.7. 16:30 MIMONI 2D – USA, český dabing – animovaný/rodinný 18:30 DOMÁCÍ PÉČE – ČR – komedie 20:30 MÉĎA 2 – USA – komedie 30.7.–3.8. 16:00 MIMONI 2D – USA, český dabing – animovaný/rodinný 18:00 ANT-MAN – USA.,český dabing – dobrodružná sci-fi 20:30 IRACIOÁLNÍ MUŽ – USA – romantický/komedie

27.8.–31.8. 14:15 V HLAVĚ – USA, český dabing – animovaná komedie 16:30 PIXELY – USA, český dabing – animovaná komedie 18:30 DOMÁCÍ PÉČE – ČR – komedie 20:30 IRACIOÁLNÍ MUŽ – USA – romantický/komedie

4.8.+5.8. 16:30 MIMONI 2D – USA, český dabing – animovaný/rodinný 18:30 DOMÁCÍ PÉČE – ČR – komedie

REZERVACE: e-mail: biograf@seznam.cz, tel.: 549 247 070 (v době otevřené pokladny)

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

14

www.kinolucerna.info červenec 2015


ÚJ NISSAN PULSAR. TÖKÉLETES ÖSSZHANGBAN ÖNNEL. MÁR 3 990 000 FT-TÓL KEDVEZMÉNYES FINANSZÍROZÁSSAL*.

NOVÝ NISSAN?

FOGLALJON TESZTVEZETÉST MÉG MA!

360 FOKOS PARKOLÓKAMERA

MEGLEPŐEN TÁGAS BELSŐ TÉR

385 LITERES CSOMAGTARTÓ

AKTÍV BIZTONSÁGI PAJZS

Dealer Name - Dealer address goes here with city - Tel: 0123 456 7890

www.dealername.hu

POUZE U NOVÉHO DEALERA VOZŮ NISSAN

*A feltüntetett ár kezdőár: Nissan Finance Start 400 fi nanszírozással érhető el; Nissan Pulsar DIG-T 115 Visia modellre vonatkozik és az Aktív Biztonsági Pajzsot nem foglalja magában. Az ajánlat a 2014. 10. 01. és 2014. 12. 31. között megkötött vevői szerződésekre érvényes. Nissan Finance Start fi nanszírozási ajánlat, változó kamatozású, forint alapú konstrukció, minimum önerő 25%, maximális futamidő 84 hónap, mely egyedi hitelképesség vizsgálat függvényében érvényes. A THM értéke (23,16%-77,18%) nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok fi gyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A tájékoztatás nem teljes körű. A részletekért keresse fel hivatalos Nissan Márkakereskedőjét. A Nissan Finance fi nanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A kép illusztráció. Jelen hirdetésben közölt adatok és tények kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. Kombinált üzemanyag-fogyasztás: 3,6-5,1 l/100 km, kombinált CO2-kibocástás: 94–119 g/km.

2057_PULSAR_DLR_265X170_HU_v1.indd 1

20/10/14 10:51

Veslařská 2, Brno-Jundrov Tel.: 533 036 211; E-mail: info@bsauto.cz www.nissan-bsauto.cz


Svěřte se do péče odborníků!

* V případě splnění podmínek uvedených na www.vw-uzitkove.cz.

Volkswagen STK Service

STK M ož n o s t rma.* a d z í s i m ae

Prevence je vždy lepší než později řešit nepříjemné následky. To platí u auta stejně jako u Vašeho zdraví. A nejlepší preventivní prohlídka je samozřejmě u skutečných odborníků. Náš servis je navíc spojen se zajištěním známky z technické kontroly a emisí zdarma. (*Prohlídka vozidla a odstranění případných závad před technickou kontrolou jsou zpoplatněny dle platného ceníku.) Zbavíme Vás tak nepříjemných formalit a ušetříme Vám čas, který můžete věnovat například svému zdraví. Proto jsme se stali partnerem Nadačního fondu Petra Koukala a jeho projektu „STK pro chlapy“.

Více informací o projektu najdete na www.stkprochlapy.cz.

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service®

Váš servisní partner Volkswagen ROS, a.s. Poříčí 3, 639 00 Brno tel.: 530 501 111, e-mail: rosauto@rosauto.cz, www.rosauto.cz

Profile for čekit s.r.o.

Žabovřeský zpravodaj 07/15  

Žabovřeský zpravodaj 07/15

Žabovřeský zpravodaj 07/15  

Žabovřeský zpravodaj 07/15

Profile for cekit.cz
Advertisement