Page 88

mirnim toko

prijateljstvo bez trunke roeno iz tek n dan za dan mirnim tokovim bez trunke niËim netenz na dan za danom sklad niËim ne nagov æelju tijela sklad i strast æelju tijelakoja i rodila strast koja se i rodila . . . privlaËn . . . privlaËnost joπprije prije prv joπ prvog plavetnila tv plavetnila tvojih sa radoz samojim mojim ra olujnim pogled olujnim pog mnogo prije sp mnogo prije kad su nemirni kad sutraæenj nem vjeËnim progovara vjeËnim æeljo traæ sa okusom vjeË progovara dahom nedodir sa okusom æea poljubac dahom koji peËati ned neizbrisivo sjeÊ æea poljub . . . joπ jedan s koji peËati zagrlit Êe ovaj janeizbrisivo Êu te po nav malim paænjam . . . joπ jeda koja staneÊe o zagrlit u kap zajedniË ja Êu te po . . . u mislima malim paæn pomilovat Êu te koji pobjegne koja stane s prije nego san u kap zajed

. u mislim (Iz. .zbirke "Usana

pomilovat Ê

CEKER br.1  
CEKER br.1  

CEKER je interaktivan Online magazin ispunjen lijepim i inspirativnim pričama o ljudima, njihovim vizijama i uspjesima... Zavirite u CEKER,...

Advertisement