Page 1

revista número 4 fi de curs 2008-2009 CEIP SANTA BÀRBARA - BENIFAIÓ


EL TIROLIRO 2008-2009

2

AMPA


EDITORIAL

EL TIROLIRO 2008-2009

3


EL TIROLIRO 2008-2009

4

PABLO


EL PATIO

EL TIROLIRO 2008-2009

5


EL TIROLIRO 2008-2009

6

ELS MENUTS


ELS MENUTS

EL TIROLIRO 2008-2009

7


EL TIROLIRO 2008-2009

8

NOUVINGUTS


NOTICIES

EL TIROLIRO 2008-2009

9


EL TIROLIRO 2008-2009

10

L’ESCOLA


L’ESCOLA

EL TIROLIRO 2008-2009

11


EL TIROLIRO 2008-2009

12

L’ESCOLA


FOMENT LECTOR

EL TIROLIRO 2008-2009

13


EL TIROLIRO 2008-2009

14

FOMENT LECTOR


FOMENT LECTOR

EL TIROLIRO 2008-2009

15


EL TIROLIRO 2008-2009

16

FESTES I TRADICIONS


FESTES I TRADICIONS

EL TIROLIRO 2008-2009

17


EL TIROLIRO 2008-2009

18

FESTES I TRADICIONS


FESTES I TRADICIONS

EL TIROLIRO 2008-2009

19


EL TIROLIRO 2008-2009

20

FESTES I TRADICIONS


FESTES I TRADICIONS

EL TIROLIRO 2008-2009

21


EL TIROLIRO 2008-2009

22

FESTES I TRADICIONS


FESTES I TRADICIONS

EL TIROLIRO 2008-2009

23


EL TIROLIRO 2008-2009

24

EIXIDES EXTRAESCOLARS


EIXIDES EXTRAESCOLARS

EL TIROLIRO 2008-2009

25


EL TIROLIRO 2008-2009

26

EIXIDES EXTRAESCOLARS


EIXIDES EXTRAESCOLARS

EL TIROLIRO 2008-2009

27


EL TIROLIRO 2008-2009

28

EIXIDES EXTRAESCOLARS


EIXIDES EXTRAESCOLARS

EL TIROLIRO 2008-2009

29


EL TIROLIRO 2008-2009

30

EIXIDES EXTRAESCOLARS


EIXIDES EXTRAESCOLARS

EL TIROLIRO 2008-2009

31


EL TIROLIRO 2008-2009

32

EIXIDES EXTRAESCOLARS


ESCOLA DE PARES

EL TIROLIRO 2008-2009

33


EL TIROLIRO 2008-2009

34

LES TIC


LES TIC

EL TIROLIRO 2008-2009

35


EL TIROLIRO 2008-2009

36

EDUCACIÓ FÍSICA


EDUCACIÓ FÍSICA

EL TIROLIRO 2008-2009

37


EL TIROLIRO 2008-2009

38

EDUCACIÓ VIAL


MENJADOR

EL TIROLIRO 2008-2009

39


EL TIROLIRO 2008-2009

40

EL CURS QUE SE’N VA


EL CURS QUE SE’N VA

EL TIROLIRO 2008-2009

41


EL TIROLIRO 2008-2009

42

PASSATEMPS


PASSATEMPS

EL TIROLIRO 2008-2009

43


GRUPO CERCLE S. L.

TELÉFONO 96 120 37 92

FAX 96 121 38 54

N O S PRE S E N TAMO S CO MO EMP RE S A JOVE N ,

DI N ÁMI CA

Y DE LA TI E RRA VAL E N CI ANA.

N U E S T RO S SE RVI CI O S Y TRATO CO N EL CL I E N T E S O N EXQ U I S I TO S , PU E S EL LO S SO N EL FU T U RO DE

ES TAS EMP RE S AS

MAVIC CUIDADORS S. L.

TELÉFONO 96 120 37 92

·

FAX 96 121 38 54

El tiroliro 4  

Revista escolar curs 2008-2009.