Page 1

TRABALLANDO NO HORTO DO XIXIREI Maio de 2014 Seguimos Seguimos aa traballar traballar no no horto, horto, agora agora que que non non chove. chove. Desta Desta vez vez foron foron de de novo novo os os alumnos alumnos ee alumnas alumnas de de 2º 2º ee 3º, 3º, que que plantaron plantaron cebolas, cebolas, leitugas leitugas ee xudías. xudías. Coa Coa experiencia experiencia acumulada acumulada xa xa son son quen quen de de traballar traballar con con orde orde ee non non precisan precisan case case supervisión supervisión para para plantar. plantar.


Ata pronto!

Traballando no horto do Xixirei  
Traballando no horto do Xixirei  
Advertisement